POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Patologian tietopyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Patologian tietopyyntö"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Patologian tietopyyntö

2 TIETOPYYNTÖ TUOTANNONOHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUDET DIGITAALISEN PATOLOGIAN TOIMINNALLISUUDET... 3 NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 LABORATORIOJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN KUVAUS LÄHETTEEN TEKO NÄYTTEEN KIRJAAMINEN NÄYTTEIDEN KÄYNTIINPANO VALAMINEN MIKROTOMIA NÄYTTEIDEN JAKO (EI SKANNATUT) SKANNAUS NÄYTTEEN TUTKIMINEN/LAUSUNTO LISÄTUTKIMUKSET MEETINGIT ARKISTOINTI JA LAINAUS LASKUTUS SYTOLOGIA OBDUKTIOTOIMINTA LAITELIITYNNÄT MUUTA...13 DIGITAALIPATOLOGIAN TOIMINNALLISUUDET...13 TOIMINNAN TAVOITETASO...13 ARKISTOSOVELLUS...14 KATSELINSOVELLUS...14

3 Tarjontaa kartoittava ennakkokysely Tietopyyntö PPSHP:n diagnostiikkayksikössä suunnitellaan Patologian tuotannonohjausjärjestelmän hankintaprojektin käynnistämistä sekä digitaalista skannaustoimintaa hyödyntäen Dicom standardia arkistoinnissa. Tarkoituksena on näytteiden kulun tarkempi seuranta, mikä mahdollistaa tarkemman työprosessin ohjauksen. Tämä tehostaa laboratorion toimintaa ja parantaa laatua johtaen nopeampaan diagnostiikkaan potilaan eduksi. PPSHP on kiinnostunut kuulemaan järjestelmätoimittajien ajatuksia ja mielipiteitä ainakin seuraaviin aiheisiin: 1. Tuotannonohjausjärjestelmän toiminnallisuudet - Mahdollisuudet kuvatun työnkulun ja kirjausmerkintöjen toteuttamiseen. Tulisiko jotakin muuttaa? - Aikatauluarviota järjestelmän toimittamiselle integraatioineen. Ovatko kuvatut integraatiot mahdollisia tai järkeviä? Vaihtoehtoisia toimintamalleja? - Mielipiteitä ja kommentteja biopankkiliitynnästä - Muita kommentteja ja huomioita 2. Digitaalisen patologian toiminnallisuudet - Arkistosovelluksen toiminnallisuudet - Katselinsovelluksen toiminnallisuudet - Muita kommentteja ja huomioita Vaikka PPSHP tekee päätökset palvelun vaatimuksista itsenäisesti, palveluntarjoajilta saatua palautetta tullaan arvioimaan mietittäessä PPSHP:n lopullisia tarpeita ja mahdollisen tarjouspyynnön vaatimuksia. 3

4 Nykytilanteen kuvaus Patologian nykyinen tietojärjestelmä on Tieto Oyj:n toimittama QPati. Järjestelmä on ollut käytössä joulukuusta 2007, jonka jälkeen sitä on säännöllisesti ylläpitopäivitetty. Järjestelmässä annetaan näytteelle näytenumerot ja näytetyypit. Laskutus hoidetaan tutkimuskoodeilla. Nykyisin käytössä olevat laiteliittymät: Tarratulostimet (purkit) Kasettitulostin Lasitulostin (Primera) Lasitulostin (Leica) Värjäysautomaatit o Bond immunoautomaatti Kamerat o Optofidelity makroleikkelykamera o Leica mikroskooppikamera Nykyisessä järjestelmässä lähete tehdään OYS:ssa MyLabin toimittamassa Weblabissa (voidaan avata linkin kautta Eskosta) ja perusterveydenhuollon osalta Effica laboratorio -ohjelmassa. Lisäksi on joitakin paperilla tulevia lähetteitä. 4

5 Laboratoriojärjestelmän toiminnan kuvaus 1. Lähetteen teko Tulevassa järjestelmässä on tavoitteena mahdollisuus kirjoittaa lähete suoraan sairaskertomuksesta avautuvaan LIS-järjestelmään. Ulkopuolelta tulevat pyynnöt tulisi voida myös tilata suoraan järjestelmästä (esim. https-pohjainen suojattu yhteys, potilaan henkilötiedot saadaan vrk-otteesta integraation kautta). Vaatimukset lähetteelle: Näytetyyppi Esitiedot (vapaateksti/näytetyypin mukaan luokitellut esitiedot) Tartuntavaara (integraatio ongelmamikrobijärjestelmään) Otettujen näytepurkkien määrä Laskutusosoite/osasto/yksikkö Vastaus automaattisesti tilaajalle Halutessa vastaus myös muille mahdollisille vastaanottajille (henkilö/vastaanotto) Kuittauksen määritteleminen (kenen halutaan kuittaavan näyte) Kliinisten kuvien liittämisen mahdollisuus Näytteen yksilöivien tarrojen tulostaminen näytepurkkeja varten (hetu, pyynnön uniikki idnumero viivakoodilla, purkin numero) Kiireellisyysluokka (normaali/kiire näytteen voi muuttaa kiireelliseksi myöhemminkin) Mahdollisuus täydentää lähetettä myöhemmin (kunnes lausunto kuitattu patologialla valmiiksi) Ilmoitus patologialle, jos lähetettä muutetaan 2. Näytteen kirjaaminen Näyte tulee fyysisesti patologialle, jolloin avataan purkista uniikin id-koodin sisältävällä viivakoodilla kyseinen näyte laboratoriojärjestelmässä. Järjestelmä antaa aikaleiman kirjaamisajalle. Kirjaaja (joka on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan, mahdollisesti henkilökortin avulla) määrittelee näytteen tarkemman tyypin ja antaa tutkimuskoodin, jolla näyte on 5

6 uniikisti identifioitavissa. Näytepurkkeihin liimataan LIS-järjestelmästä tulostetut tarrat. Tarroihin tulostuu potilaan nimi, henkilötunnus, näytenumero, tutkimus, purkin järjestysnumero ja 2Dviivakoodi sisältäen em. tiedot lukuun ottamatta tutkimustietoa. Sytologian osalta tulostetaan myös näytelasit. Arvioidaan tarvittavien kasettien määrä ja mahdollisesti tilataan ennakkoon erikois- tai immunovärjäyksiä, ja tulostetaan järjestelmästä kasetit (kasetteihin tulee selkokielinen koodi ja 2Dviivakoodi). Tässä vaiheessa päätetään, mihin käyntiinpanopisteeseen näyte menee ja siirretään tämä kyseiselle työlistalle. Tarvittaessa näyte voidaan myöhemmin siirtää toiselle listalle. Numeroinnin ja 2D-viivakoodin tulee sisältää seuraavat tiedot: laboratorion tunnus (nykyisellään Oulussa O) näytetyypin koodi, esim. B histologia, LH lihas, S sytologia jne. o koodisto tulee olla pääkäyttäjän muokattavissa vuosi kahdella numerolla juokseva näytenumero (nollaantuu vuoden vaihteessa) kasetin alanumero o sisältää purkkinumeron ja mahdollisesti aakkosilla määritettynä järjestysnumeron o jos purkkeja vain yksi, niin käytetään kuitenkin ainoastaan numerointia o mikäli näytteitä otetaan enemmän kuin aakkosia, alkaa uusi kierros seuraavasti o 1W, 1X, 1+A, 1+B. 3. Näytteiden käyntiinpano 3.1. Suodatettavat näytteet Pienet/hajoavat näytteet suodatetaan. Suodatuksen tekevä henkilö on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Suodatusmateriaali pyritään valokuvaamaan. Valokuvat tallentuvat LISjärjestelmään, josta patologi voi valita sellaiset kuvat, jotka menevät myös PACS-arkistoon. Lisäkasetteja voidaan joutua tulostamaan tässä vaiheessa, samoin tilaamaan erikois- ja immunovärjäyksiä. Suodattaja määrittelee sopivan kudoskuljetuksen ja merkitsee tämän järjestelmään. Järjestelmä antaa kuittaukselle aikaleiman ja siirtää näytteen määritellylle kudoskuljetuslistalle. Tämän jälkeen näyte siirtyy kullekin kudoskuljetukselle tyypillisen ajan 6

7 jälkeen automaattisesti valutyölistalle. Kuitenkin, täytyy olla mahdollista kertoa järjestelmälle, jos kudoskuljetuksessa on tullut odottamatonta viivettä. Poikkeuksena tästä on pehmitettävä tai erikoiskäsiteltävä materiaali, jota ei siirretä automaattisesti, koska käsittelyyn kuluvaa aikaa ei voi etukäteen arvioida. Tämä materiaali siis jää näkyviin kyseisen työvaiheen listalle Makroleikeltävät näytteet Kookkaammat näytteet jaetaan makroleikkelypisteisiin. Makroleikkelyssä näyte kuvataan (käytössä tällä hetkellä Optofidelity medical) ja kuvaan tehdään asiaankuuluvat merkinnät. Kuvausohjelmaan tuodaan HL7-muotoisena halutut lähetetiedot ja etukäteen tehtyjen kasettien lukumäärä. Mahdollisesti tässä vaiheessa myös sanellaan puheentunnistuksella tekstiä lausuntokenttään. Käytössä oleva kuvausjärjestelmä pystyy välittämään tietoa otetuista näytteistä tietojärjestelmälle, jolloin näytekasettien määrä päivittyy. Näytekasettien määrää voidaan myös muuttaa käsin tietojärjestelmään. Mikäli lisäkasetteja tarvitaan, niitä tulostetaan lisää. Joskus voidaan joutua tulostamaan samalla numerolla oleva kasetti kuin aikaisemmin (esim. kasetti mennyt rikki tai hävinnyt), jolloin järjestelmän täytyy huomauttaa asiasta. Leikkaaja tai avustava henkilö tarkistaa kasettien lopullisen määrän. Mahdollisesti tilataan erikois- ja lisävärjäyksiä. Tässä vaiheessa voidaan määrätä näyte jo lopulliselle tutkijalle (patologi). Määritellään sopiva kudoskuljetus kohdan 3.1. mukaisesti. 7

8 4. Valaminen Valettavat näytteet haetaan kudoskuljettimesta. Valun yhteydessä (ennen tai jälkeen) näytteet poistetaan työlistalta lukemalla viivakoodi kasetista. Valamisen suorittava henkilö on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Näyte siirtyy mikrotomiatyölistalle. 5. Mikrotomia Kasetissa oleva parafiiniblokki otetaan leikattavaksi. Blokista luetaan viivakoodi. Leikkaaja on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Tietojärjestelmä tulostaa tilatuille värjäyksille lasit automaattisesti. Lasille tulostetaan numerokoodi ja 2D-viivakoodi. Kuittauksen jälkeen menevät patologien yhteiselle työlistalle, jota voi filtteröidä haluamallaan tavalla (lasit menevät fyysisesti värjäyskoneisiin). Poikkeuksena skannattavaksi määrätyt lasit menevät suoraan skannauslistalle. Skannattavat lasit pitää pystyä merkitsemään tietojärjestelmässä niin, että ne voidaan poimia helposti erilleen (esim. tulostamalla lasille tietty merkintä). Näin skannattavaksi merkityt lasit voidaan viedä suoraan värjäyksestä skanneriin. Työlistalla näkyy näytteen status (värjäyksessä, valmis, kuitattu jne ), jota voi myös käyttää filtteröimisperusteena. Filtterien tulee olla henkilökohtaisia ja tallennettavissa. Numerokoodi ja 2D-viivakokodi sisältävät kasettiin tulevan tiedon lisäksi seuraavat asiat: värjäys jos on useampia samoja värjäyksiä, annetaan roomalainen alanumero onko kyseessä lisäleike (jos on, merkitään esim. lisä ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) onko kyseessä syvennystaso (jos on, merkitään esim. syv ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) onko kyseessä läpileikkaus (jos on, merkitään esim. läpi ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) 6. Näytteiden jako (ei skannatut) Tapaukseen liittyvät lasit kerätään yhteen ja tarkistetaan tietokannasta, että lasien määrä täsmää. Tarvittaessa laseja jaetaan tutkijalle jo ennen kuin kaikki lasit ovat valmiina (esim. erikoiskiireelliset tai tapaukset, joissa osalla näytteistä pitkä esikäsittely), mutta pääsääntöisesti 8

9 koko tapaus kerätään yhteen. Lasit merkitään tietojärjestelmään jaetuiksi, jolloin tapaukset siirtyvät patologin työlistalle. Lasit kannetaan patologin hyllyyn. 7. Skannaus Skannatut lasit siirtyvät suoraan patologin työlistalle, mikäli tutkija on määritetty aiemmassa vaiheessa. Muutoin tapaus siirretään halutulle listalle (yleinen lista/erikoisnäytteiden oma lista/ tietyn patologin lista). Lasit kannetaan patologin hyllyyn. 8. Näytteen tutkiminen/lausunto Patologi tutkii näytteen joko mikroskoopilla tai digitaalisesti. Laseina jaetut näytteet avataan järjestelmän lausuntokenttään lasin 2D-viivakoodilla. Digitaaliset näytteet pystytään avaamaan erikseen integroitavaan katseluohjelmaan/ohjelmiin suoraan työlistalta. Lausunnon tekemiseen käytetään integroitua puheentunnistusta, myös topografian ja diagnoosin sanelu täytyy onnistua. Topografioille ja diagnooseille täytyy olla ajantasainen ja täydennettävä tietokanta. Taulukkomuotoisia vastauksia varten täytyy olla mahdollisuus luoda ja muokata taulukkoja. Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä omia mallifraaseja (lausunnot ja diagnoosit). Näytteellä voi olla rinnakkaislausujia ja konsultanteiksi merkittyjä lausujia. Jos näytteellä on rinnakkaislausuja, pitää molempien lausujien kuitata näyte (näyte voidaan tallentaa rinnakkaislausujalle tarkistettavaksi). Konsultantilta ei vaadita kuittausta, mutta lausunnossa näkyy konsultoijan nimi. Näyte voidaan laittaa kommentein konsultaatioon halutulle patologille. Jos patologi pyytää lisätutkimuksia (lisäpetaukset, lisävärjäykset, lisäleikkeet, uudelleen skannaus) menevät nämä tilaukset omille työlistoilleen. Kun näyte on kuitattu, on jokin käyttäjän määrittelemä aika (esim. 10 min), jolloin kuittaus on vielä purettavissa ja vastaus muutettavissa ilman lisälausunnon antamista (eli vastaus ei mene heti kliinikolle nähtäväksi). 9

10 Lausunto tulee olla nähtävillä tilaajan perusjärjestelmässä joko sanoma- tai työpöytäintegraation kautta. 9. Lisätutkimukset Tilatut lisätutkimukset (esim. erikoisvärjäykset, immunohistokemia, immunofluoresenssi) menevät kukin omalle työlistalleen. Lisätutkimuksia voidaan pyytää tekemään nopeammin. Työlistat tulostetaan paperille (tai listataan esim. kännykän näytölle), jotta tarvittavien blokkien kerääminen onnistuu jouhevasti. Samalla tämä tehtävä merkitään tietojärjestelmään aloitetuksi. Blokit leikataan, ja blokin viivakoodi luetaan, jolloin tulostetaan halutuille värjäyksille lasit. Samalla tietojärjestelmään tulee merkintä, leikattu. Lähetetään HL7-sanoma värjäysautomaatille. Sanoma sisältää tiedot, joilla lasin 2D-viivakoodi ja tarvittava värjäys yhdistetään. 10. Meetingit Meetingtapauksia voidaan ilmoittaa usealla tavalla: sairaalan sisältä tehdään sähköinen pyyntö (weblab/esko/joku muu), ulkopuoliset ilmoittavat toimistolle. Myös patologi voi ilmoittaa tapauksia meetingiin. Eräät meetingit muodostuvat automaattisesti (esim. kaikki OYS:aan vastatut munuaisbiopsiat), tämän voisi tietojärjestelmäkin tehdä. Näin muodostuu alustava meetinglista. Meetingistä riippuen meetinglistalta varsinaisesti katsottavat näytteet valitsee patologi tai toimisto (siirtymäajan jälkeen tämä ei ole enää tarpeellista, kun kaikki tarvittava materiaali on skannattu, eli näihin on suora pääsy omalta koneelta). Nykyisellään tätä varten tulostetaan paperilista, mutta tämä on syytä onnistua sähköisesti suoraan tietojärjestelmässä. Jos tietojärjestelmä näkee, että tapaus on ilmoitettu meetingiin, mutta vastaus ei ole valmis, lähtee tästä ilmoitus tutkijaksi nimetylle patologille. Valitut lasit haetaan (ja tarvittaessa skannataan). Patologi pääsee käsiksi skannattuun materiaaliin koneeltaan (ja myöhemmin meetingtilan koneelta). Meetingin jälkeen patologi voi tehdä merkintöjä kyseisestä tapauksesta esim. M-lausuntoon. 10

11 11. Arkistointi ja lainaus Blokit ja lasit siirretään fyysisesti omiin arkistointipaikkoihinsa. Nämä voidaan ottaa esim. viivakoodilla massalistalle, ja merkitä tietojärjestelmään sijoituspaikka. Kun tapauksia lähetetään/lainataan, merkitään aikaleima ja lähetyspaikka, mahdollisesti sisäisissä tapauksissa projektinumero. Mikäli ollaan lainaamassa laajempia aineistoja, voidaan tehdä hakuja joko järjestelmässä tai ulkopuolella (biopankkiohjelmisto). Ulkopuolinen haku voidaan tuoda lainauslistalle, jonka avulla käydään hakemassa halutut fyysiset näytteet. Nämä voidaan merkitä kerralla lainaan tiettyyn paikkaan/projektiin joko päätteellä tai mobiililaitteella. Kun ko. projektin tapaukset palautetaan, voidaan tuoda tapaukset takaisin sisään viivakoodilla, tai hakea ko. lainauksen koko lista, jonka voi (mahdollisen muokkauksen jälkeen) merkitä palautetuksi. On huomioitavaa, että Oulun biopankkiin täytyy jatkossa luoda arkisto patologian näytteistä, tällöin identifikaatiotiedot täytyy poistaa näkyvistä. Pakastettujen näytteiden arkistointi tehdään nestetyppipakastimissa tai syväjääpakastimissa. Kummallekin pakastintyypille pitää olla tietokannassa oma arkisto. Järjestelmän tulee pitää kirjaa paikoista sekä ehdottaa käyttäjälle seuraavaa vapaata paikkaa pakastimesta. Nestetyppipakastimessa säilytystieto on paikkakohtainen. Syväjääpakastimessa säilytystieto on laatikkokohtainen. Järjestelmään voidaan syöttää järjestelmän rakenne, jolloin järjestelmä voi pitää kirjaa vapaana olevista paikoista. 12. Laskutus Näytteen kuittauksen yhteydessä järjestelmään tallentuu laskutustieto. Varsinainen laskutusajo voidaan ajaa esim. kerran kuussa. Laskutukseen tarvittavat tiedot ovat maksaja ja tutkimus (tutkimuskoodien lukumäärä), kiireysluokka, erikois- ja immunovärjäysten lukumäärä. Hinnat voidaan määritellä myös asiakaskohtaisesti. 11

12 13. Sytologia Sytologian osalta järjestelmä toimii pääasiassa kuten histologiassa, tosin omine työlistoineen. Osa materiaalista otetaan usein ns. sytoblokkiin, joka käsitellään histologisena näytteenä ja siten tältä osin siirtyy histologiseen työkulkuun. Lisänä on usein esitarkastusvaihe, jossa esitarkastaja täyttää taulukkomuotoisen vastauksen ja asettaa ehdottamansa diagnoosin. Taulukko ja diagnoosi siirretään sittemmin patologille vastauspohjaksi. Mikäli diagnoosiin tulee muutoksia, lähtee automaattisesti esitarkastajalle ilmoitus muuttuneesta diagnoosista. Sytologian näytteille tarvitaan työlistoiksi esitarkastuslista ja patologin työlista. Teknisten rajoitteiden vuoksi sytologisen materiaalin laajempi skannaaminen ei ole lähivuosina näköpiirissä. 14. Obduktiotoiminta Vainajan säilytys tilataan samaan tapaan kuin muut näytteet (näytetyyppi A). Vainaja siirtyy säilytyslistalle. Kun vainaja luovutetaan eteenpäin, merkitään järjestelmään luovutusaika ja kenelle on luovutettu (tätä varten voidaan luoda oma tietokanta hautaustoimistoista). Jos tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, avataan tätä varten uusi näyte (näytetyyppi O), jossa näytekulku on histologian mukainen. 15. Laiteliitynnät Tarratulostimet (PAPA-lasit, purkit) Kasettitulostin Lasitulostin (Primera) Lasitulostin (Leica) Värjäysautomaatit o DAKO coverstain HE-värjäysautomaatti o Bond immunoautomaatti o Artisan erikoisvärjäysautomaatti o Ventana Kamerat o Optofidelity makroleikkelykamera o Leica, Olympus, Zeiss mikroskooppikamerat 12

13 16. Muuta Tuotannonohjausjärjestelmän tulisi olla selainpohjainen tai keskitetysti asennettavissa ja ylläpidettävissä. Kudosprosesseja on siis käytössä useita, ja ne ovat luonteeltaan erilaisia. Niiden hallinnointi täytyy olla mahdollista käyttäjälle, samoin uusien prosessien luominen järjestelmään (esim. molekyylipatologian tulevat prosessit). Kaikkien tietojen migraatio käytössä olevasta järjestelmästä kuuluu asennustyöhön. Vanhojen tietojen kategorisointi täytyy säilyä, jotta tietokantahaut ovat edelleen mahdollisia. Tietojärjestelmän sisäinen postitusjärjestelmä on tarpeellinen (henk. koht. postit/käyttäjäryhmät). Eri käyttäjäryhmille voidaan asettaa rajoituksia, mihin osiin ohjelmistosta on pääsy. Syntyneistä tietokannoista voidaan tehdä hakuja monipuolisilla työkaluilla. Tietokantahakuja on mahdollista rajata käyttäjäryhmien mukaan. Eduksi katsotaan, että uusi järjestelmä on graafisesti/visuaalisesti toimiva esim. helpottaen näytteen valmistumisen kokonaistilanteen hahmottamista. Käyttäjän täytyy pystyä asettamaan hälytyksiä eri prosessin vaiheisiin (esim. jossakin työvaiheessa on näytteitä, joilla on mennyt liian kauan näytteen saapumisesta laboratorioon). Liitäntä KanTa-arkistoon täytyy olla mahdollinen. LIS-järjestelmän tulee olla skaalautuva eli siinä täytyy olla mahdollisuus alueelliseen toimintaan. Järjestelmän tulee tukea usean organisaation ja patologian yksikön rakennetta ja niiden välistä toimintaa. Digitaalipatologian toiminnallisuudet Toiminnan tavoitetaso 20 sanelupistettä/työasemaa 2-3 skanneria 1 ison kapasiteetin skanneri pienille laseille 1 skanneri, jolla onnistuvat fluoresenssinäytteet ja isot lasit histologista näytelasia isoa näytelasia 2012 n fluoresenssilasia

14 Todennäköisesti 20x-40x-tasoinen skannaus suurimmasta osasta tiedostot keskimäärin arviolta megatavua. Tulee olla mahdollisuus skaalata arkistoa tarvittaessa alueelliseen toimintaan PPSHP:n yhteisrekisterin alueella sekä OYS ERVA-alueen patologian yksiköiden välillä. Arkistosovellus Laboratorion tuotannonohjausjärjestelmä vie brokerille tarvittavat indeksointitiedot (sisältäen mm. topografian, diagnoosin). Broker välittää indeksointitiedot edustapalvelimelle, joka verifioi saapuneen skannauksen työlistoja vastaan ja arkistoi tiedoston (konversio DICOM-muotoon ilmeisimmin tässä vaiheessa). Jos käytössä on skanneritoimittajan katselin/työasemaohjelmisto, pitää tiedostot pystyä palauttamaan PACSista analysoitavaan muotoon. Makrokuvat ovat tavanomaisia jpg-pakattuja digitaalikuvia, joita tuotetaan kookkaampien leikkausresekaattien dokumentoimiseksi. Näistä osa halutaan tuoda tuotannonohjausjärjestelmästä saman tutkimusnumeron alle PACS-järjestelmään. Pyrkimys on saumattomaan integraatioon hankittavaan tuotannonohjausjärjestelmään. Työnohjausjärjestelmän ja kuvankatseluohjelman välillä tulee olla vähintään yhdensuuntainen, mielellään kaksisuuntainen synkronointi. Skannerilla tuotettu data pitää olla konvertoitavissa DICOM-muotoon. Tutkimusnumero, blokkinumero ja värjäystieto luetaan lasilta 2D-koodista, jonka perusteella tapahtuu skannaustiedoston identifiointi brokerilla. Tapauksia täytyy pystyä hakemaan arkistosta monipuolisesti eri parametreillä (esim. henkilötunnus, skannauspäivämäärä, värjäys jne.) Katselinsovellus Tuotannonohjausjärjestelmästä käynnistetään haluttu tapaus katselinsovellukseen. Tarvittaessa samalla voidaan katsoa aiempia potilaan skannauksia katselinsovelluksessa. Tapauksen kaikki lasit ja makrokuvat tulee saada kerralla näkyviin thumbnail-muodossa blokki- ja värjäysjärjestyksessä. 14

15 Etiketti saadaan haluttaessa koko ajan taustalla näkyviin ja skannatun lasin thumbnail on koko ajan taustalla näkyvissä. Thumbnailissa näkyy värikoodattuna, mitkä alueet on ohjelmalla katsottu (ns. tracking). Digitaalisten kuvien mittakaavan tulee säilyä koko ajan siten, että mittatyökalut ovat käytettävissä. Avatusta kuvasta olisi hyvä saada myös suora linkki lisätilauksen tekemiseen kyseisestä blokista. Näytölle voi avata useita kuvia rinnakkain (lähinnä saman blokin eri värjäykset) ja niitä voi liikutella synkronoidusti. Annotointimahdollisuuksien täytyy olla monipuoliset. Kliinikolla on mahdollisuus avata kuvia vain katselua varten. Katselinohjelmassa tulee olla mahdollisuus erilaisiin ohjaustapoihin: hiiri, näppäimistö, trackball, ohjainlevy, slidedriver, joista ainakin joku pitäisi voida määritellä liikuttamaan suoraan katseltavaa kuvaa ilman, että täytyisi koko ajan pitää painiketta pohjassa. Katselinsovellukseen rakennettavat kuva-analysointityökalut poistaisivat edestakaisen konversion tarpeen. Tällä hetkellä tarvittavia työkaluja ovat immunovärjäyksien positiivisten tumien ja membraanipositiivisuuden laskenta valituilta alueilta sekä mahdollisesti FISH-signaalianalytiikka. 15

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS Sivu 1/13 EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS JOHDANTO: Tässä dokumentissa käydään läpi Extra 2.0 -laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmän toiminta. Järjestelmän

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Patologian laboratoriotekniikan uusia innovaatioita

Patologian laboratoriotekniikan uusia innovaatioita Sanna Kirjavainen Erikoistuva sairaalasolubiologi FT, Solubiologia KYS Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto Patologian laboratoriotekniikan uusia innovaatioita DISSEKTIO Makrojen kuvaaminen Viivakoodilla

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

KUVAPATTI-järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa

KUVAPATTI-järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa -järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa Timo Romppanen, LKT, dos. PKSHP, patologian yksikkö Joensuu Timo Romppanen 1 PATOLOGIAN ATK-JÄRJESTELMÄT 1. Patti-Ohjelmisto (1985) koko toimintaa

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveyskeskuslääkärin näkökulma Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Ajatuksia tulevasta Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista Lahden kaupunki Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista SISÄLTÖ: -Sähköisen säilyttämisen lupaprosessi ja kokemuksia siitä -Luvan myöntäminen ja kuinka sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta.

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. 1 Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 18.10.2004

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

Työmaapäiväkirjan käyttöohje

Työmaapäiväkirjan käyttöohje Työmaapäiväkirjan käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Ohjeet/Huoltajille/Huoltaja

Ohjeet/Huoltajille/Huoltaja Ohjeet/Huoltajille/Huoltaja Huoltajan toiminnot Helmi-asiakastuki lisäsi tämän elokuu 13, 2012 12:28 1 Yleistä tietoa helmestä 2 Etusivu 2.1 Yhteenveto 2.2 Lukujärjestys / Kotitehtävät / Merkinnät 2.3

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 SISÄLLYS Johdanto... 1 Uuden ARVI -tunnuksen luominen... 2 Varmista, onko käyttäjä entuudestaan Opalusermanagerissa...

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO

NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO Näytteiden vastaanotto Vierasainevalvontanäytteitä Projektinäytteitä Tilaustutkimusnäytteitä Vertailututkimusnäytteitä Aistinvaraiseen arviointiin tulevia näytteitä Näytteet tulevat

Lisätiedot

LABVANTAGE Medical Suite LIMS Digitaalisen Patologian Tukena Jani Aho Myynti ja Markkinointipäällikkö

LABVANTAGE Medical Suite LIMS Digitaalisen Patologian Tukena Jani Aho Myynti ja Markkinointipäällikkö LABVANTAGE Medical Suite LIMS Digitaalisen Patologian Tukena Jani Aho Myynti ja Markkinointipäällikkö Your Local lims partner Finland Sweden Norway - Denmark Your Local lims partner Finland Sweden Norway

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Suomen Kennelliitto ry. 13.5.2014 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Sisältö: Koeanomusten

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi WiseMaster Mentor Tuote-esite M-Technology Oy / www.wisemaster.fi M-Technology M-Technology Oy, Oulu (2001) Vuonna 2001 perustettu suomalainen mobiiliteknologiayritys Yrittäjien ja työntekijöiden kokonaan

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1 Timo Valli on tällä hetkellä valtiovarainministeriön ICT-johtaja. Hän on aiemmin ollut 12 vuotta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajana ja sitä ennen vakuutusyhtiöiden tietohallintojohtajana.

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa 1 Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa Atk-päivät Jyväskylä 26. 27.5.2009 Helena Eronen arkistotoimen johtaja/tietosuojavastaava PPSHP Tietosuojavastaava 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Tietopalvelut 1 (5) MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Perinteinen sairauskertomus elektronisessa muodossa Satakunnan sairaanhoitopiiri tilasi keväällä 2000 Oy Compaq Computer Ab:ltä elektronisen sairauskertomusjärjestelmän,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1 Järjestelmään

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Edustusoikeuden muutos pelaaja. PalloVerkko

Edustusoikeuden muutos pelaaja. PalloVerkko pelaaja PalloVerkko SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Järjestelmään kirjaudutaan omalla Pallo ID:llä, joka löytyy mm. Pelipassista (8-numeroinen numerosarja, joko 2:lla tai 3:lla alkava) Jos pelaaja ei ole aiemmin kirjautunut

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi

Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi Myös koulun sivuilta koti.mbnet.fi/riha ja ylälaidan valikosta Wilma Nettiselaimen osoiteriville kirjoitetaan wilma.tuusula.fi (https://wilma.tuusula.fi). On muistettava,

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Mitä käyttötapauskaaviolla voi kuvata? Mitkä ovat sen keskeiset elementit? Miten laaditaan käyttötapauskaavio? Miksi laaditaan kirjallisia kuvauksia? Miksi käyttötapaukset

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM Bulletin Manager 2.0 KÄYTTÖOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (17) KÄYTTÖOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Tammikuu 2015 Sisältö: 1. YLEINEN... 2 1.1. Kirjaudu sisään... 2 1.2. Asetukset... 2 1.3. Projektivalinta... 2 1.4. Haku... 3 1.5. Toimintamalli...

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

VR Yrityssovellus 06/12

VR Yrityssovellus 06/12 VR Yrityssovellus 06/12 Ostosovellus uusi etusivu Sarjaliput ja paikanvaraus Kirjautuminen: kenttiin käyttäjätunnus ja salasana Tilauksen tiedot/ostoskori Tuotevalinta välilehdillä; kotimaa ja Venäjän

Lisätiedot