POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Patologian tietopyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Patologian tietopyyntö"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Patologian tietopyyntö

2 TIETOPYYNTÖ TUOTANNONOHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUDET DIGITAALISEN PATOLOGIAN TOIMINNALLISUUDET... 3 NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 LABORATORIOJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN KUVAUS LÄHETTEEN TEKO NÄYTTEEN KIRJAAMINEN NÄYTTEIDEN KÄYNTIINPANO VALAMINEN MIKROTOMIA NÄYTTEIDEN JAKO (EI SKANNATUT) SKANNAUS NÄYTTEEN TUTKIMINEN/LAUSUNTO LISÄTUTKIMUKSET MEETINGIT ARKISTOINTI JA LAINAUS LASKUTUS SYTOLOGIA OBDUKTIOTOIMINTA LAITELIITYNNÄT MUUTA...13 DIGITAALIPATOLOGIAN TOIMINNALLISUUDET...13 TOIMINNAN TAVOITETASO...13 ARKISTOSOVELLUS...14 KATSELINSOVELLUS...14

3 Tarjontaa kartoittava ennakkokysely Tietopyyntö PPSHP:n diagnostiikkayksikössä suunnitellaan Patologian tuotannonohjausjärjestelmän hankintaprojektin käynnistämistä sekä digitaalista skannaustoimintaa hyödyntäen Dicom standardia arkistoinnissa. Tarkoituksena on näytteiden kulun tarkempi seuranta, mikä mahdollistaa tarkemman työprosessin ohjauksen. Tämä tehostaa laboratorion toimintaa ja parantaa laatua johtaen nopeampaan diagnostiikkaan potilaan eduksi. PPSHP on kiinnostunut kuulemaan järjestelmätoimittajien ajatuksia ja mielipiteitä ainakin seuraaviin aiheisiin: 1. Tuotannonohjausjärjestelmän toiminnallisuudet - Mahdollisuudet kuvatun työnkulun ja kirjausmerkintöjen toteuttamiseen. Tulisiko jotakin muuttaa? - Aikatauluarviota järjestelmän toimittamiselle integraatioineen. Ovatko kuvatut integraatiot mahdollisia tai järkeviä? Vaihtoehtoisia toimintamalleja? - Mielipiteitä ja kommentteja biopankkiliitynnästä - Muita kommentteja ja huomioita 2. Digitaalisen patologian toiminnallisuudet - Arkistosovelluksen toiminnallisuudet - Katselinsovelluksen toiminnallisuudet - Muita kommentteja ja huomioita Vaikka PPSHP tekee päätökset palvelun vaatimuksista itsenäisesti, palveluntarjoajilta saatua palautetta tullaan arvioimaan mietittäessä PPSHP:n lopullisia tarpeita ja mahdollisen tarjouspyynnön vaatimuksia. 3

4 Nykytilanteen kuvaus Patologian nykyinen tietojärjestelmä on Tieto Oyj:n toimittama QPati. Järjestelmä on ollut käytössä joulukuusta 2007, jonka jälkeen sitä on säännöllisesti ylläpitopäivitetty. Järjestelmässä annetaan näytteelle näytenumerot ja näytetyypit. Laskutus hoidetaan tutkimuskoodeilla. Nykyisin käytössä olevat laiteliittymät: Tarratulostimet (purkit) Kasettitulostin Lasitulostin (Primera) Lasitulostin (Leica) Värjäysautomaatit o Bond immunoautomaatti Kamerat o Optofidelity makroleikkelykamera o Leica mikroskooppikamera Nykyisessä järjestelmässä lähete tehdään OYS:ssa MyLabin toimittamassa Weblabissa (voidaan avata linkin kautta Eskosta) ja perusterveydenhuollon osalta Effica laboratorio -ohjelmassa. Lisäksi on joitakin paperilla tulevia lähetteitä. 4

5 Laboratoriojärjestelmän toiminnan kuvaus 1. Lähetteen teko Tulevassa järjestelmässä on tavoitteena mahdollisuus kirjoittaa lähete suoraan sairaskertomuksesta avautuvaan LIS-järjestelmään. Ulkopuolelta tulevat pyynnöt tulisi voida myös tilata suoraan järjestelmästä (esim. https-pohjainen suojattu yhteys, potilaan henkilötiedot saadaan vrk-otteesta integraation kautta). Vaatimukset lähetteelle: Näytetyyppi Esitiedot (vapaateksti/näytetyypin mukaan luokitellut esitiedot) Tartuntavaara (integraatio ongelmamikrobijärjestelmään) Otettujen näytepurkkien määrä Laskutusosoite/osasto/yksikkö Vastaus automaattisesti tilaajalle Halutessa vastaus myös muille mahdollisille vastaanottajille (henkilö/vastaanotto) Kuittauksen määritteleminen (kenen halutaan kuittaavan näyte) Kliinisten kuvien liittämisen mahdollisuus Näytteen yksilöivien tarrojen tulostaminen näytepurkkeja varten (hetu, pyynnön uniikki idnumero viivakoodilla, purkin numero) Kiireellisyysluokka (normaali/kiire näytteen voi muuttaa kiireelliseksi myöhemminkin) Mahdollisuus täydentää lähetettä myöhemmin (kunnes lausunto kuitattu patologialla valmiiksi) Ilmoitus patologialle, jos lähetettä muutetaan 2. Näytteen kirjaaminen Näyte tulee fyysisesti patologialle, jolloin avataan purkista uniikin id-koodin sisältävällä viivakoodilla kyseinen näyte laboratoriojärjestelmässä. Järjestelmä antaa aikaleiman kirjaamisajalle. Kirjaaja (joka on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan, mahdollisesti henkilökortin avulla) määrittelee näytteen tarkemman tyypin ja antaa tutkimuskoodin, jolla näyte on 5

6 uniikisti identifioitavissa. Näytepurkkeihin liimataan LIS-järjestelmästä tulostetut tarrat. Tarroihin tulostuu potilaan nimi, henkilötunnus, näytenumero, tutkimus, purkin järjestysnumero ja 2Dviivakoodi sisältäen em. tiedot lukuun ottamatta tutkimustietoa. Sytologian osalta tulostetaan myös näytelasit. Arvioidaan tarvittavien kasettien määrä ja mahdollisesti tilataan ennakkoon erikois- tai immunovärjäyksiä, ja tulostetaan järjestelmästä kasetit (kasetteihin tulee selkokielinen koodi ja 2Dviivakoodi). Tässä vaiheessa päätetään, mihin käyntiinpanopisteeseen näyte menee ja siirretään tämä kyseiselle työlistalle. Tarvittaessa näyte voidaan myöhemmin siirtää toiselle listalle. Numeroinnin ja 2D-viivakoodin tulee sisältää seuraavat tiedot: laboratorion tunnus (nykyisellään Oulussa O) näytetyypin koodi, esim. B histologia, LH lihas, S sytologia jne. o koodisto tulee olla pääkäyttäjän muokattavissa vuosi kahdella numerolla juokseva näytenumero (nollaantuu vuoden vaihteessa) kasetin alanumero o sisältää purkkinumeron ja mahdollisesti aakkosilla määritettynä järjestysnumeron o jos purkkeja vain yksi, niin käytetään kuitenkin ainoastaan numerointia o mikäli näytteitä otetaan enemmän kuin aakkosia, alkaa uusi kierros seuraavasti o 1W, 1X, 1+A, 1+B. 3. Näytteiden käyntiinpano 3.1. Suodatettavat näytteet Pienet/hajoavat näytteet suodatetaan. Suodatuksen tekevä henkilö on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Suodatusmateriaali pyritään valokuvaamaan. Valokuvat tallentuvat LISjärjestelmään, josta patologi voi valita sellaiset kuvat, jotka menevät myös PACS-arkistoon. Lisäkasetteja voidaan joutua tulostamaan tässä vaiheessa, samoin tilaamaan erikois- ja immunovärjäyksiä. Suodattaja määrittelee sopivan kudoskuljetuksen ja merkitsee tämän järjestelmään. Järjestelmä antaa kuittaukselle aikaleiman ja siirtää näytteen määritellylle kudoskuljetuslistalle. Tämän jälkeen näyte siirtyy kullekin kudoskuljetukselle tyypillisen ajan 6

7 jälkeen automaattisesti valutyölistalle. Kuitenkin, täytyy olla mahdollista kertoa järjestelmälle, jos kudoskuljetuksessa on tullut odottamatonta viivettä. Poikkeuksena tästä on pehmitettävä tai erikoiskäsiteltävä materiaali, jota ei siirretä automaattisesti, koska käsittelyyn kuluvaa aikaa ei voi etukäteen arvioida. Tämä materiaali siis jää näkyviin kyseisen työvaiheen listalle Makroleikeltävät näytteet Kookkaammat näytteet jaetaan makroleikkelypisteisiin. Makroleikkelyssä näyte kuvataan (käytössä tällä hetkellä Optofidelity medical) ja kuvaan tehdään asiaankuuluvat merkinnät. Kuvausohjelmaan tuodaan HL7-muotoisena halutut lähetetiedot ja etukäteen tehtyjen kasettien lukumäärä. Mahdollisesti tässä vaiheessa myös sanellaan puheentunnistuksella tekstiä lausuntokenttään. Käytössä oleva kuvausjärjestelmä pystyy välittämään tietoa otetuista näytteistä tietojärjestelmälle, jolloin näytekasettien määrä päivittyy. Näytekasettien määrää voidaan myös muuttaa käsin tietojärjestelmään. Mikäli lisäkasetteja tarvitaan, niitä tulostetaan lisää. Joskus voidaan joutua tulostamaan samalla numerolla oleva kasetti kuin aikaisemmin (esim. kasetti mennyt rikki tai hävinnyt), jolloin järjestelmän täytyy huomauttaa asiasta. Leikkaaja tai avustava henkilö tarkistaa kasettien lopullisen määrän. Mahdollisesti tilataan erikois- ja lisävärjäyksiä. Tässä vaiheessa voidaan määrätä näyte jo lopulliselle tutkijalle (patologi). Määritellään sopiva kudoskuljetus kohdan 3.1. mukaisesti. 7

8 4. Valaminen Valettavat näytteet haetaan kudoskuljettimesta. Valun yhteydessä (ennen tai jälkeen) näytteet poistetaan työlistalta lukemalla viivakoodi kasetista. Valamisen suorittava henkilö on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Näyte siirtyy mikrotomiatyölistalle. 5. Mikrotomia Kasetissa oleva parafiiniblokki otetaan leikattavaksi. Blokista luetaan viivakoodi. Leikkaaja on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Tietojärjestelmä tulostaa tilatuille värjäyksille lasit automaattisesti. Lasille tulostetaan numerokoodi ja 2D-viivakoodi. Kuittauksen jälkeen menevät patologien yhteiselle työlistalle, jota voi filtteröidä haluamallaan tavalla (lasit menevät fyysisesti värjäyskoneisiin). Poikkeuksena skannattavaksi määrätyt lasit menevät suoraan skannauslistalle. Skannattavat lasit pitää pystyä merkitsemään tietojärjestelmässä niin, että ne voidaan poimia helposti erilleen (esim. tulostamalla lasille tietty merkintä). Näin skannattavaksi merkityt lasit voidaan viedä suoraan värjäyksestä skanneriin. Työlistalla näkyy näytteen status (värjäyksessä, valmis, kuitattu jne ), jota voi myös käyttää filtteröimisperusteena. Filtterien tulee olla henkilökohtaisia ja tallennettavissa. Numerokoodi ja 2D-viivakokodi sisältävät kasettiin tulevan tiedon lisäksi seuraavat asiat: värjäys jos on useampia samoja värjäyksiä, annetaan roomalainen alanumero onko kyseessä lisäleike (jos on, merkitään esim. lisä ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) onko kyseessä syvennystaso (jos on, merkitään esim. syv ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) onko kyseessä läpileikkaus (jos on, merkitään esim. läpi ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) 6. Näytteiden jako (ei skannatut) Tapaukseen liittyvät lasit kerätään yhteen ja tarkistetaan tietokannasta, että lasien määrä täsmää. Tarvittaessa laseja jaetaan tutkijalle jo ennen kuin kaikki lasit ovat valmiina (esim. erikoiskiireelliset tai tapaukset, joissa osalla näytteistä pitkä esikäsittely), mutta pääsääntöisesti 8

9 koko tapaus kerätään yhteen. Lasit merkitään tietojärjestelmään jaetuiksi, jolloin tapaukset siirtyvät patologin työlistalle. Lasit kannetaan patologin hyllyyn. 7. Skannaus Skannatut lasit siirtyvät suoraan patologin työlistalle, mikäli tutkija on määritetty aiemmassa vaiheessa. Muutoin tapaus siirretään halutulle listalle (yleinen lista/erikoisnäytteiden oma lista/ tietyn patologin lista). Lasit kannetaan patologin hyllyyn. 8. Näytteen tutkiminen/lausunto Patologi tutkii näytteen joko mikroskoopilla tai digitaalisesti. Laseina jaetut näytteet avataan järjestelmän lausuntokenttään lasin 2D-viivakoodilla. Digitaaliset näytteet pystytään avaamaan erikseen integroitavaan katseluohjelmaan/ohjelmiin suoraan työlistalta. Lausunnon tekemiseen käytetään integroitua puheentunnistusta, myös topografian ja diagnoosin sanelu täytyy onnistua. Topografioille ja diagnooseille täytyy olla ajantasainen ja täydennettävä tietokanta. Taulukkomuotoisia vastauksia varten täytyy olla mahdollisuus luoda ja muokata taulukkoja. Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä omia mallifraaseja (lausunnot ja diagnoosit). Näytteellä voi olla rinnakkaislausujia ja konsultanteiksi merkittyjä lausujia. Jos näytteellä on rinnakkaislausuja, pitää molempien lausujien kuitata näyte (näyte voidaan tallentaa rinnakkaislausujalle tarkistettavaksi). Konsultantilta ei vaadita kuittausta, mutta lausunnossa näkyy konsultoijan nimi. Näyte voidaan laittaa kommentein konsultaatioon halutulle patologille. Jos patologi pyytää lisätutkimuksia (lisäpetaukset, lisävärjäykset, lisäleikkeet, uudelleen skannaus) menevät nämä tilaukset omille työlistoilleen. Kun näyte on kuitattu, on jokin käyttäjän määrittelemä aika (esim. 10 min), jolloin kuittaus on vielä purettavissa ja vastaus muutettavissa ilman lisälausunnon antamista (eli vastaus ei mene heti kliinikolle nähtäväksi). 9

10 Lausunto tulee olla nähtävillä tilaajan perusjärjestelmässä joko sanoma- tai työpöytäintegraation kautta. 9. Lisätutkimukset Tilatut lisätutkimukset (esim. erikoisvärjäykset, immunohistokemia, immunofluoresenssi) menevät kukin omalle työlistalleen. Lisätutkimuksia voidaan pyytää tekemään nopeammin. Työlistat tulostetaan paperille (tai listataan esim. kännykän näytölle), jotta tarvittavien blokkien kerääminen onnistuu jouhevasti. Samalla tämä tehtävä merkitään tietojärjestelmään aloitetuksi. Blokit leikataan, ja blokin viivakoodi luetaan, jolloin tulostetaan halutuille värjäyksille lasit. Samalla tietojärjestelmään tulee merkintä, leikattu. Lähetetään HL7-sanoma värjäysautomaatille. Sanoma sisältää tiedot, joilla lasin 2D-viivakoodi ja tarvittava värjäys yhdistetään. 10. Meetingit Meetingtapauksia voidaan ilmoittaa usealla tavalla: sairaalan sisältä tehdään sähköinen pyyntö (weblab/esko/joku muu), ulkopuoliset ilmoittavat toimistolle. Myös patologi voi ilmoittaa tapauksia meetingiin. Eräät meetingit muodostuvat automaattisesti (esim. kaikki OYS:aan vastatut munuaisbiopsiat), tämän voisi tietojärjestelmäkin tehdä. Näin muodostuu alustava meetinglista. Meetingistä riippuen meetinglistalta varsinaisesti katsottavat näytteet valitsee patologi tai toimisto (siirtymäajan jälkeen tämä ei ole enää tarpeellista, kun kaikki tarvittava materiaali on skannattu, eli näihin on suora pääsy omalta koneelta). Nykyisellään tätä varten tulostetaan paperilista, mutta tämä on syytä onnistua sähköisesti suoraan tietojärjestelmässä. Jos tietojärjestelmä näkee, että tapaus on ilmoitettu meetingiin, mutta vastaus ei ole valmis, lähtee tästä ilmoitus tutkijaksi nimetylle patologille. Valitut lasit haetaan (ja tarvittaessa skannataan). Patologi pääsee käsiksi skannattuun materiaaliin koneeltaan (ja myöhemmin meetingtilan koneelta). Meetingin jälkeen patologi voi tehdä merkintöjä kyseisestä tapauksesta esim. M-lausuntoon. 10

11 11. Arkistointi ja lainaus Blokit ja lasit siirretään fyysisesti omiin arkistointipaikkoihinsa. Nämä voidaan ottaa esim. viivakoodilla massalistalle, ja merkitä tietojärjestelmään sijoituspaikka. Kun tapauksia lähetetään/lainataan, merkitään aikaleima ja lähetyspaikka, mahdollisesti sisäisissä tapauksissa projektinumero. Mikäli ollaan lainaamassa laajempia aineistoja, voidaan tehdä hakuja joko järjestelmässä tai ulkopuolella (biopankkiohjelmisto). Ulkopuolinen haku voidaan tuoda lainauslistalle, jonka avulla käydään hakemassa halutut fyysiset näytteet. Nämä voidaan merkitä kerralla lainaan tiettyyn paikkaan/projektiin joko päätteellä tai mobiililaitteella. Kun ko. projektin tapaukset palautetaan, voidaan tuoda tapaukset takaisin sisään viivakoodilla, tai hakea ko. lainauksen koko lista, jonka voi (mahdollisen muokkauksen jälkeen) merkitä palautetuksi. On huomioitavaa, että Oulun biopankkiin täytyy jatkossa luoda arkisto patologian näytteistä, tällöin identifikaatiotiedot täytyy poistaa näkyvistä. Pakastettujen näytteiden arkistointi tehdään nestetyppipakastimissa tai syväjääpakastimissa. Kummallekin pakastintyypille pitää olla tietokannassa oma arkisto. Järjestelmän tulee pitää kirjaa paikoista sekä ehdottaa käyttäjälle seuraavaa vapaata paikkaa pakastimesta. Nestetyppipakastimessa säilytystieto on paikkakohtainen. Syväjääpakastimessa säilytystieto on laatikkokohtainen. Järjestelmään voidaan syöttää järjestelmän rakenne, jolloin järjestelmä voi pitää kirjaa vapaana olevista paikoista. 12. Laskutus Näytteen kuittauksen yhteydessä järjestelmään tallentuu laskutustieto. Varsinainen laskutusajo voidaan ajaa esim. kerran kuussa. Laskutukseen tarvittavat tiedot ovat maksaja ja tutkimus (tutkimuskoodien lukumäärä), kiireysluokka, erikois- ja immunovärjäysten lukumäärä. Hinnat voidaan määritellä myös asiakaskohtaisesti. 11

12 13. Sytologia Sytologian osalta järjestelmä toimii pääasiassa kuten histologiassa, tosin omine työlistoineen. Osa materiaalista otetaan usein ns. sytoblokkiin, joka käsitellään histologisena näytteenä ja siten tältä osin siirtyy histologiseen työkulkuun. Lisänä on usein esitarkastusvaihe, jossa esitarkastaja täyttää taulukkomuotoisen vastauksen ja asettaa ehdottamansa diagnoosin. Taulukko ja diagnoosi siirretään sittemmin patologille vastauspohjaksi. Mikäli diagnoosiin tulee muutoksia, lähtee automaattisesti esitarkastajalle ilmoitus muuttuneesta diagnoosista. Sytologian näytteille tarvitaan työlistoiksi esitarkastuslista ja patologin työlista. Teknisten rajoitteiden vuoksi sytologisen materiaalin laajempi skannaaminen ei ole lähivuosina näköpiirissä. 14. Obduktiotoiminta Vainajan säilytys tilataan samaan tapaan kuin muut näytteet (näytetyyppi A). Vainaja siirtyy säilytyslistalle. Kun vainaja luovutetaan eteenpäin, merkitään järjestelmään luovutusaika ja kenelle on luovutettu (tätä varten voidaan luoda oma tietokanta hautaustoimistoista). Jos tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, avataan tätä varten uusi näyte (näytetyyppi O), jossa näytekulku on histologian mukainen. 15. Laiteliitynnät Tarratulostimet (PAPA-lasit, purkit) Kasettitulostin Lasitulostin (Primera) Lasitulostin (Leica) Värjäysautomaatit o DAKO coverstain HE-värjäysautomaatti o Bond immunoautomaatti o Artisan erikoisvärjäysautomaatti o Ventana Kamerat o Optofidelity makroleikkelykamera o Leica, Olympus, Zeiss mikroskooppikamerat 12

13 16. Muuta Tuotannonohjausjärjestelmän tulisi olla selainpohjainen tai keskitetysti asennettavissa ja ylläpidettävissä. Kudosprosesseja on siis käytössä useita, ja ne ovat luonteeltaan erilaisia. Niiden hallinnointi täytyy olla mahdollista käyttäjälle, samoin uusien prosessien luominen järjestelmään (esim. molekyylipatologian tulevat prosessit). Kaikkien tietojen migraatio käytössä olevasta järjestelmästä kuuluu asennustyöhön. Vanhojen tietojen kategorisointi täytyy säilyä, jotta tietokantahaut ovat edelleen mahdollisia. Tietojärjestelmän sisäinen postitusjärjestelmä on tarpeellinen (henk. koht. postit/käyttäjäryhmät). Eri käyttäjäryhmille voidaan asettaa rajoituksia, mihin osiin ohjelmistosta on pääsy. Syntyneistä tietokannoista voidaan tehdä hakuja monipuolisilla työkaluilla. Tietokantahakuja on mahdollista rajata käyttäjäryhmien mukaan. Eduksi katsotaan, että uusi järjestelmä on graafisesti/visuaalisesti toimiva esim. helpottaen näytteen valmistumisen kokonaistilanteen hahmottamista. Käyttäjän täytyy pystyä asettamaan hälytyksiä eri prosessin vaiheisiin (esim. jossakin työvaiheessa on näytteitä, joilla on mennyt liian kauan näytteen saapumisesta laboratorioon). Liitäntä KanTa-arkistoon täytyy olla mahdollinen. LIS-järjestelmän tulee olla skaalautuva eli siinä täytyy olla mahdollisuus alueelliseen toimintaan. Järjestelmän tulee tukea usean organisaation ja patologian yksikön rakennetta ja niiden välistä toimintaa. Digitaalipatologian toiminnallisuudet Toiminnan tavoitetaso 20 sanelupistettä/työasemaa 2-3 skanneria 1 ison kapasiteetin skanneri pienille laseille 1 skanneri, jolla onnistuvat fluoresenssinäytteet ja isot lasit histologista näytelasia isoa näytelasia 2012 n fluoresenssilasia

14 Todennäköisesti 20x-40x-tasoinen skannaus suurimmasta osasta tiedostot keskimäärin arviolta megatavua. Tulee olla mahdollisuus skaalata arkistoa tarvittaessa alueelliseen toimintaan PPSHP:n yhteisrekisterin alueella sekä OYS ERVA-alueen patologian yksiköiden välillä. Arkistosovellus Laboratorion tuotannonohjausjärjestelmä vie brokerille tarvittavat indeksointitiedot (sisältäen mm. topografian, diagnoosin). Broker välittää indeksointitiedot edustapalvelimelle, joka verifioi saapuneen skannauksen työlistoja vastaan ja arkistoi tiedoston (konversio DICOM-muotoon ilmeisimmin tässä vaiheessa). Jos käytössä on skanneritoimittajan katselin/työasemaohjelmisto, pitää tiedostot pystyä palauttamaan PACSista analysoitavaan muotoon. Makrokuvat ovat tavanomaisia jpg-pakattuja digitaalikuvia, joita tuotetaan kookkaampien leikkausresekaattien dokumentoimiseksi. Näistä osa halutaan tuoda tuotannonohjausjärjestelmästä saman tutkimusnumeron alle PACS-järjestelmään. Pyrkimys on saumattomaan integraatioon hankittavaan tuotannonohjausjärjestelmään. Työnohjausjärjestelmän ja kuvankatseluohjelman välillä tulee olla vähintään yhdensuuntainen, mielellään kaksisuuntainen synkronointi. Skannerilla tuotettu data pitää olla konvertoitavissa DICOM-muotoon. Tutkimusnumero, blokkinumero ja värjäystieto luetaan lasilta 2D-koodista, jonka perusteella tapahtuu skannaustiedoston identifiointi brokerilla. Tapauksia täytyy pystyä hakemaan arkistosta monipuolisesti eri parametreillä (esim. henkilötunnus, skannauspäivämäärä, värjäys jne.) Katselinsovellus Tuotannonohjausjärjestelmästä käynnistetään haluttu tapaus katselinsovellukseen. Tarvittaessa samalla voidaan katsoa aiempia potilaan skannauksia katselinsovelluksessa. Tapauksen kaikki lasit ja makrokuvat tulee saada kerralla näkyviin thumbnail-muodossa blokki- ja värjäysjärjestyksessä. 14

15 Etiketti saadaan haluttaessa koko ajan taustalla näkyviin ja skannatun lasin thumbnail on koko ajan taustalla näkyvissä. Thumbnailissa näkyy värikoodattuna, mitkä alueet on ohjelmalla katsottu (ns. tracking). Digitaalisten kuvien mittakaavan tulee säilyä koko ajan siten, että mittatyökalut ovat käytettävissä. Avatusta kuvasta olisi hyvä saada myös suora linkki lisätilauksen tekemiseen kyseisestä blokista. Näytölle voi avata useita kuvia rinnakkain (lähinnä saman blokin eri värjäykset) ja niitä voi liikutella synkronoidusti. Annotointimahdollisuuksien täytyy olla monipuoliset. Kliinikolla on mahdollisuus avata kuvia vain katselua varten. Katselinohjelmassa tulee olla mahdollisuus erilaisiin ohjaustapoihin: hiiri, näppäimistö, trackball, ohjainlevy, slidedriver, joista ainakin joku pitäisi voida määritellä liikuttamaan suoraan katseltavaa kuvaa ilman, että täytyisi koko ajan pitää painiketta pohjassa. Katselinsovellukseen rakennettavat kuva-analysointityökalut poistaisivat edestakaisen konversion tarpeen. Tällä hetkellä tarvittavia työkaluja ovat immunovärjäyksien positiivisten tumien ja membraanipositiivisuuden laskenta valituilta alueilta sekä mahdollisesti FISH-signaalianalytiikka. 15

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KUVAPATTI-järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa

KUVAPATTI-järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa -järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa Timo Romppanen, LKT, dos. PKSHP, patologian yksikkö Joensuu Timo Romppanen 1 PATOLOGIAN ATK-JÄRJESTELMÄT 1. Patti-Ohjelmisto (1985) koko toimintaa

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1 Timo Valli on tällä hetkellä valtiovarainministeriön ICT-johtaja. Hän on aiemmin ollut 12 vuotta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajana ja sitä ennen vakuutusyhtiöiden tietohallintojohtajana.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus Tehtävä Uusin tehtävä-työkalu näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti valikossa muiden tehtävien yläpuolella. Vanhat tehtävätyypit (tiedostojen palautus, verkkoteksti, yhden tiedoston palautus ja tehtävänanto)

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Ohje 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen palautejärjestelmän käyttöohje. 1. AIPAL vastaajatunnusten teko. 1.1 Yleistä

Ohje 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen palautejärjestelmän käyttöohje. 1. AIPAL vastaajatunnusten teko. 1.1 Yleistä Ohje 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen palautejärjestelmän käyttöohje Tässä käyttöohjeessa on esitelty, miten AIPAL-järjestelmään tehdään näyttötutkinto-opiskelijoille vastaustunnukset ja miten ryhmäkohtainen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1 Järjestelmään

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kaksoisnumerot, erikoisnumerot, liitteet PerusAURORAn saapumisvalvonnassa

Kaksoisnumerot, erikoisnumerot, liitteet PerusAURORAn saapumisvalvonnassa 01.02.2011 Karjalainen Kaarina 1 Kaksoisnumerot, erikoisnumerot, liitteet PerusAURORAn saapumisvalvonnassa Axiell on antanut oman ohjeensa nimeltä Aikakauslehdet, jossa on lyhyesti selostettu saapumisvalvonta

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Koulutus Helmi-vastaaville tuen lomakkeet klo

Koulutus Helmi-vastaaville tuen lomakkeet klo Koulutus Helmi-vastaaville tuen lomakkeet klo 8.30-11 Ulla Julin, Marika Korpinurmi, Merja Pusa-Terho 1 Helmi-tuki: oikeudet ja roolit Helmivastaavan tehtävät: uusien huoltajatunnusten tekeminen (lukuun

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto

TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto 12.02.2016 KYS, PUIJON PÄÄSAIRAALA TAUSTAA KYS on sertifioitu sairaala

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen Ohje 1.0 1 (5) Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen 1. Yleistä 1.1 Perusperiaatteet Hyvä tiedonhallintatavan ja henkilötietojen suojaamisen edellyttämien

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot