POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Patologian tietopyyntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Patologian tietopyyntö"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Patologian tietopyyntö

2 TIETOPYYNTÖ TUOTANNONOHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUDET DIGITAALISEN PATOLOGIAN TOIMINNALLISUUDET... 3 NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 LABORATORIOJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN KUVAUS LÄHETTEEN TEKO NÄYTTEEN KIRJAAMINEN NÄYTTEIDEN KÄYNTIINPANO VALAMINEN MIKROTOMIA NÄYTTEIDEN JAKO (EI SKANNATUT) SKANNAUS NÄYTTEEN TUTKIMINEN/LAUSUNTO LISÄTUTKIMUKSET MEETINGIT ARKISTOINTI JA LAINAUS LASKUTUS SYTOLOGIA OBDUKTIOTOIMINTA LAITELIITYNNÄT MUUTA...13 DIGITAALIPATOLOGIAN TOIMINNALLISUUDET...13 TOIMINNAN TAVOITETASO...13 ARKISTOSOVELLUS...14 KATSELINSOVELLUS...14

3 Tarjontaa kartoittava ennakkokysely Tietopyyntö PPSHP:n diagnostiikkayksikössä suunnitellaan Patologian tuotannonohjausjärjestelmän hankintaprojektin käynnistämistä sekä digitaalista skannaustoimintaa hyödyntäen Dicom standardia arkistoinnissa. Tarkoituksena on näytteiden kulun tarkempi seuranta, mikä mahdollistaa tarkemman työprosessin ohjauksen. Tämä tehostaa laboratorion toimintaa ja parantaa laatua johtaen nopeampaan diagnostiikkaan potilaan eduksi. PPSHP on kiinnostunut kuulemaan järjestelmätoimittajien ajatuksia ja mielipiteitä ainakin seuraaviin aiheisiin: 1. Tuotannonohjausjärjestelmän toiminnallisuudet - Mahdollisuudet kuvatun työnkulun ja kirjausmerkintöjen toteuttamiseen. Tulisiko jotakin muuttaa? - Aikatauluarviota järjestelmän toimittamiselle integraatioineen. Ovatko kuvatut integraatiot mahdollisia tai järkeviä? Vaihtoehtoisia toimintamalleja? - Mielipiteitä ja kommentteja biopankkiliitynnästä - Muita kommentteja ja huomioita 2. Digitaalisen patologian toiminnallisuudet - Arkistosovelluksen toiminnallisuudet - Katselinsovelluksen toiminnallisuudet - Muita kommentteja ja huomioita Vaikka PPSHP tekee päätökset palvelun vaatimuksista itsenäisesti, palveluntarjoajilta saatua palautetta tullaan arvioimaan mietittäessä PPSHP:n lopullisia tarpeita ja mahdollisen tarjouspyynnön vaatimuksia. 3

4 Nykytilanteen kuvaus Patologian nykyinen tietojärjestelmä on Tieto Oyj:n toimittama QPati. Järjestelmä on ollut käytössä joulukuusta 2007, jonka jälkeen sitä on säännöllisesti ylläpitopäivitetty. Järjestelmässä annetaan näytteelle näytenumerot ja näytetyypit. Laskutus hoidetaan tutkimuskoodeilla. Nykyisin käytössä olevat laiteliittymät: Tarratulostimet (purkit) Kasettitulostin Lasitulostin (Primera) Lasitulostin (Leica) Värjäysautomaatit o Bond immunoautomaatti Kamerat o Optofidelity makroleikkelykamera o Leica mikroskooppikamera Nykyisessä järjestelmässä lähete tehdään OYS:ssa MyLabin toimittamassa Weblabissa (voidaan avata linkin kautta Eskosta) ja perusterveydenhuollon osalta Effica laboratorio -ohjelmassa. Lisäksi on joitakin paperilla tulevia lähetteitä. 4

5 Laboratoriojärjestelmän toiminnan kuvaus 1. Lähetteen teko Tulevassa järjestelmässä on tavoitteena mahdollisuus kirjoittaa lähete suoraan sairaskertomuksesta avautuvaan LIS-järjestelmään. Ulkopuolelta tulevat pyynnöt tulisi voida myös tilata suoraan järjestelmästä (esim. https-pohjainen suojattu yhteys, potilaan henkilötiedot saadaan vrk-otteesta integraation kautta). Vaatimukset lähetteelle: Näytetyyppi Esitiedot (vapaateksti/näytetyypin mukaan luokitellut esitiedot) Tartuntavaara (integraatio ongelmamikrobijärjestelmään) Otettujen näytepurkkien määrä Laskutusosoite/osasto/yksikkö Vastaus automaattisesti tilaajalle Halutessa vastaus myös muille mahdollisille vastaanottajille (henkilö/vastaanotto) Kuittauksen määritteleminen (kenen halutaan kuittaavan näyte) Kliinisten kuvien liittämisen mahdollisuus Näytteen yksilöivien tarrojen tulostaminen näytepurkkeja varten (hetu, pyynnön uniikki idnumero viivakoodilla, purkin numero) Kiireellisyysluokka (normaali/kiire näytteen voi muuttaa kiireelliseksi myöhemminkin) Mahdollisuus täydentää lähetettä myöhemmin (kunnes lausunto kuitattu patologialla valmiiksi) Ilmoitus patologialle, jos lähetettä muutetaan 2. Näytteen kirjaaminen Näyte tulee fyysisesti patologialle, jolloin avataan purkista uniikin id-koodin sisältävällä viivakoodilla kyseinen näyte laboratoriojärjestelmässä. Järjestelmä antaa aikaleiman kirjaamisajalle. Kirjaaja (joka on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan, mahdollisesti henkilökortin avulla) määrittelee näytteen tarkemman tyypin ja antaa tutkimuskoodin, jolla näyte on 5

6 uniikisti identifioitavissa. Näytepurkkeihin liimataan LIS-järjestelmästä tulostetut tarrat. Tarroihin tulostuu potilaan nimi, henkilötunnus, näytenumero, tutkimus, purkin järjestysnumero ja 2Dviivakoodi sisältäen em. tiedot lukuun ottamatta tutkimustietoa. Sytologian osalta tulostetaan myös näytelasit. Arvioidaan tarvittavien kasettien määrä ja mahdollisesti tilataan ennakkoon erikois- tai immunovärjäyksiä, ja tulostetaan järjestelmästä kasetit (kasetteihin tulee selkokielinen koodi ja 2Dviivakoodi). Tässä vaiheessa päätetään, mihin käyntiinpanopisteeseen näyte menee ja siirretään tämä kyseiselle työlistalle. Tarvittaessa näyte voidaan myöhemmin siirtää toiselle listalle. Numeroinnin ja 2D-viivakoodin tulee sisältää seuraavat tiedot: laboratorion tunnus (nykyisellään Oulussa O) näytetyypin koodi, esim. B histologia, LH lihas, S sytologia jne. o koodisto tulee olla pääkäyttäjän muokattavissa vuosi kahdella numerolla juokseva näytenumero (nollaantuu vuoden vaihteessa) kasetin alanumero o sisältää purkkinumeron ja mahdollisesti aakkosilla määritettynä järjestysnumeron o jos purkkeja vain yksi, niin käytetään kuitenkin ainoastaan numerointia o mikäli näytteitä otetaan enemmän kuin aakkosia, alkaa uusi kierros seuraavasti o 1W, 1X, 1+A, 1+B. 3. Näytteiden käyntiinpano 3.1. Suodatettavat näytteet Pienet/hajoavat näytteet suodatetaan. Suodatuksen tekevä henkilö on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Suodatusmateriaali pyritään valokuvaamaan. Valokuvat tallentuvat LISjärjestelmään, josta patologi voi valita sellaiset kuvat, jotka menevät myös PACS-arkistoon. Lisäkasetteja voidaan joutua tulostamaan tässä vaiheessa, samoin tilaamaan erikois- ja immunovärjäyksiä. Suodattaja määrittelee sopivan kudoskuljetuksen ja merkitsee tämän järjestelmään. Järjestelmä antaa kuittaukselle aikaleiman ja siirtää näytteen määritellylle kudoskuljetuslistalle. Tämän jälkeen näyte siirtyy kullekin kudoskuljetukselle tyypillisen ajan 6

7 jälkeen automaattisesti valutyölistalle. Kuitenkin, täytyy olla mahdollista kertoa järjestelmälle, jos kudoskuljetuksessa on tullut odottamatonta viivettä. Poikkeuksena tästä on pehmitettävä tai erikoiskäsiteltävä materiaali, jota ei siirretä automaattisesti, koska käsittelyyn kuluvaa aikaa ei voi etukäteen arvioida. Tämä materiaali siis jää näkyviin kyseisen työvaiheen listalle Makroleikeltävät näytteet Kookkaammat näytteet jaetaan makroleikkelypisteisiin. Makroleikkelyssä näyte kuvataan (käytössä tällä hetkellä Optofidelity medical) ja kuvaan tehdään asiaankuuluvat merkinnät. Kuvausohjelmaan tuodaan HL7-muotoisena halutut lähetetiedot ja etukäteen tehtyjen kasettien lukumäärä. Mahdollisesti tässä vaiheessa myös sanellaan puheentunnistuksella tekstiä lausuntokenttään. Käytössä oleva kuvausjärjestelmä pystyy välittämään tietoa otetuista näytteistä tietojärjestelmälle, jolloin näytekasettien määrä päivittyy. Näytekasettien määrää voidaan myös muuttaa käsin tietojärjestelmään. Mikäli lisäkasetteja tarvitaan, niitä tulostetaan lisää. Joskus voidaan joutua tulostamaan samalla numerolla oleva kasetti kuin aikaisemmin (esim. kasetti mennyt rikki tai hävinnyt), jolloin järjestelmän täytyy huomauttaa asiasta. Leikkaaja tai avustava henkilö tarkistaa kasettien lopullisen määrän. Mahdollisesti tilataan erikois- ja lisävärjäyksiä. Tässä vaiheessa voidaan määrätä näyte jo lopulliselle tutkijalle (patologi). Määritellään sopiva kudoskuljetus kohdan 3.1. mukaisesti. 7

8 4. Valaminen Valettavat näytteet haetaan kudoskuljettimesta. Valun yhteydessä (ennen tai jälkeen) näytteet poistetaan työlistalta lukemalla viivakoodi kasetista. Valamisen suorittava henkilö on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Näyte siirtyy mikrotomiatyölistalle. 5. Mikrotomia Kasetissa oleva parafiiniblokki otetaan leikattavaksi. Blokista luetaan viivakoodi. Leikkaaja on kirjautunut järjestelmään omalla tunnuksellaan. Tietojärjestelmä tulostaa tilatuille värjäyksille lasit automaattisesti. Lasille tulostetaan numerokoodi ja 2D-viivakoodi. Kuittauksen jälkeen menevät patologien yhteiselle työlistalle, jota voi filtteröidä haluamallaan tavalla (lasit menevät fyysisesti värjäyskoneisiin). Poikkeuksena skannattavaksi määrätyt lasit menevät suoraan skannauslistalle. Skannattavat lasit pitää pystyä merkitsemään tietojärjestelmässä niin, että ne voidaan poimia helposti erilleen (esim. tulostamalla lasille tietty merkintä). Näin skannattavaksi merkityt lasit voidaan viedä suoraan värjäyksestä skanneriin. Työlistalla näkyy näytteen status (värjäyksessä, valmis, kuitattu jne ), jota voi myös käyttää filtteröimisperusteena. Filtterien tulee olla henkilökohtaisia ja tallennettavissa. Numerokoodi ja 2D-viivakokodi sisältävät kasettiin tulevan tiedon lisäksi seuraavat asiat: värjäys jos on useampia samoja värjäyksiä, annetaan roomalainen alanumero onko kyseessä lisäleike (jos on, merkitään esim. lisä ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) onko kyseessä syvennystaso (jos on, merkitään esim. syv ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) onko kyseessä läpileikkaus (jos on, merkitään esim. läpi ) o tällä voi olla omat alanumerot (roomalainen) 6. Näytteiden jako (ei skannatut) Tapaukseen liittyvät lasit kerätään yhteen ja tarkistetaan tietokannasta, että lasien määrä täsmää. Tarvittaessa laseja jaetaan tutkijalle jo ennen kuin kaikki lasit ovat valmiina (esim. erikoiskiireelliset tai tapaukset, joissa osalla näytteistä pitkä esikäsittely), mutta pääsääntöisesti 8

9 koko tapaus kerätään yhteen. Lasit merkitään tietojärjestelmään jaetuiksi, jolloin tapaukset siirtyvät patologin työlistalle. Lasit kannetaan patologin hyllyyn. 7. Skannaus Skannatut lasit siirtyvät suoraan patologin työlistalle, mikäli tutkija on määritetty aiemmassa vaiheessa. Muutoin tapaus siirretään halutulle listalle (yleinen lista/erikoisnäytteiden oma lista/ tietyn patologin lista). Lasit kannetaan patologin hyllyyn. 8. Näytteen tutkiminen/lausunto Patologi tutkii näytteen joko mikroskoopilla tai digitaalisesti. Laseina jaetut näytteet avataan järjestelmän lausuntokenttään lasin 2D-viivakoodilla. Digitaaliset näytteet pystytään avaamaan erikseen integroitavaan katseluohjelmaan/ohjelmiin suoraan työlistalta. Lausunnon tekemiseen käytetään integroitua puheentunnistusta, myös topografian ja diagnoosin sanelu täytyy onnistua. Topografioille ja diagnooseille täytyy olla ajantasainen ja täydennettävä tietokanta. Taulukkomuotoisia vastauksia varten täytyy olla mahdollisuus luoda ja muokata taulukkoja. Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä omia mallifraaseja (lausunnot ja diagnoosit). Näytteellä voi olla rinnakkaislausujia ja konsultanteiksi merkittyjä lausujia. Jos näytteellä on rinnakkaislausuja, pitää molempien lausujien kuitata näyte (näyte voidaan tallentaa rinnakkaislausujalle tarkistettavaksi). Konsultantilta ei vaadita kuittausta, mutta lausunnossa näkyy konsultoijan nimi. Näyte voidaan laittaa kommentein konsultaatioon halutulle patologille. Jos patologi pyytää lisätutkimuksia (lisäpetaukset, lisävärjäykset, lisäleikkeet, uudelleen skannaus) menevät nämä tilaukset omille työlistoilleen. Kun näyte on kuitattu, on jokin käyttäjän määrittelemä aika (esim. 10 min), jolloin kuittaus on vielä purettavissa ja vastaus muutettavissa ilman lisälausunnon antamista (eli vastaus ei mene heti kliinikolle nähtäväksi). 9

10 Lausunto tulee olla nähtävillä tilaajan perusjärjestelmässä joko sanoma- tai työpöytäintegraation kautta. 9. Lisätutkimukset Tilatut lisätutkimukset (esim. erikoisvärjäykset, immunohistokemia, immunofluoresenssi) menevät kukin omalle työlistalleen. Lisätutkimuksia voidaan pyytää tekemään nopeammin. Työlistat tulostetaan paperille (tai listataan esim. kännykän näytölle), jotta tarvittavien blokkien kerääminen onnistuu jouhevasti. Samalla tämä tehtävä merkitään tietojärjestelmään aloitetuksi. Blokit leikataan, ja blokin viivakoodi luetaan, jolloin tulostetaan halutuille värjäyksille lasit. Samalla tietojärjestelmään tulee merkintä, leikattu. Lähetetään HL7-sanoma värjäysautomaatille. Sanoma sisältää tiedot, joilla lasin 2D-viivakoodi ja tarvittava värjäys yhdistetään. 10. Meetingit Meetingtapauksia voidaan ilmoittaa usealla tavalla: sairaalan sisältä tehdään sähköinen pyyntö (weblab/esko/joku muu), ulkopuoliset ilmoittavat toimistolle. Myös patologi voi ilmoittaa tapauksia meetingiin. Eräät meetingit muodostuvat automaattisesti (esim. kaikki OYS:aan vastatut munuaisbiopsiat), tämän voisi tietojärjestelmäkin tehdä. Näin muodostuu alustava meetinglista. Meetingistä riippuen meetinglistalta varsinaisesti katsottavat näytteet valitsee patologi tai toimisto (siirtymäajan jälkeen tämä ei ole enää tarpeellista, kun kaikki tarvittava materiaali on skannattu, eli näihin on suora pääsy omalta koneelta). Nykyisellään tätä varten tulostetaan paperilista, mutta tämä on syytä onnistua sähköisesti suoraan tietojärjestelmässä. Jos tietojärjestelmä näkee, että tapaus on ilmoitettu meetingiin, mutta vastaus ei ole valmis, lähtee tästä ilmoitus tutkijaksi nimetylle patologille. Valitut lasit haetaan (ja tarvittaessa skannataan). Patologi pääsee käsiksi skannattuun materiaaliin koneeltaan (ja myöhemmin meetingtilan koneelta). Meetingin jälkeen patologi voi tehdä merkintöjä kyseisestä tapauksesta esim. M-lausuntoon. 10

11 11. Arkistointi ja lainaus Blokit ja lasit siirretään fyysisesti omiin arkistointipaikkoihinsa. Nämä voidaan ottaa esim. viivakoodilla massalistalle, ja merkitä tietojärjestelmään sijoituspaikka. Kun tapauksia lähetetään/lainataan, merkitään aikaleima ja lähetyspaikka, mahdollisesti sisäisissä tapauksissa projektinumero. Mikäli ollaan lainaamassa laajempia aineistoja, voidaan tehdä hakuja joko järjestelmässä tai ulkopuolella (biopankkiohjelmisto). Ulkopuolinen haku voidaan tuoda lainauslistalle, jonka avulla käydään hakemassa halutut fyysiset näytteet. Nämä voidaan merkitä kerralla lainaan tiettyyn paikkaan/projektiin joko päätteellä tai mobiililaitteella. Kun ko. projektin tapaukset palautetaan, voidaan tuoda tapaukset takaisin sisään viivakoodilla, tai hakea ko. lainauksen koko lista, jonka voi (mahdollisen muokkauksen jälkeen) merkitä palautetuksi. On huomioitavaa, että Oulun biopankkiin täytyy jatkossa luoda arkisto patologian näytteistä, tällöin identifikaatiotiedot täytyy poistaa näkyvistä. Pakastettujen näytteiden arkistointi tehdään nestetyppipakastimissa tai syväjääpakastimissa. Kummallekin pakastintyypille pitää olla tietokannassa oma arkisto. Järjestelmän tulee pitää kirjaa paikoista sekä ehdottaa käyttäjälle seuraavaa vapaata paikkaa pakastimesta. Nestetyppipakastimessa säilytystieto on paikkakohtainen. Syväjääpakastimessa säilytystieto on laatikkokohtainen. Järjestelmään voidaan syöttää järjestelmän rakenne, jolloin järjestelmä voi pitää kirjaa vapaana olevista paikoista. 12. Laskutus Näytteen kuittauksen yhteydessä järjestelmään tallentuu laskutustieto. Varsinainen laskutusajo voidaan ajaa esim. kerran kuussa. Laskutukseen tarvittavat tiedot ovat maksaja ja tutkimus (tutkimuskoodien lukumäärä), kiireysluokka, erikois- ja immunovärjäysten lukumäärä. Hinnat voidaan määritellä myös asiakaskohtaisesti. 11

12 13. Sytologia Sytologian osalta järjestelmä toimii pääasiassa kuten histologiassa, tosin omine työlistoineen. Osa materiaalista otetaan usein ns. sytoblokkiin, joka käsitellään histologisena näytteenä ja siten tältä osin siirtyy histologiseen työkulkuun. Lisänä on usein esitarkastusvaihe, jossa esitarkastaja täyttää taulukkomuotoisen vastauksen ja asettaa ehdottamansa diagnoosin. Taulukko ja diagnoosi siirretään sittemmin patologille vastauspohjaksi. Mikäli diagnoosiin tulee muutoksia, lähtee automaattisesti esitarkastajalle ilmoitus muuttuneesta diagnoosista. Sytologian näytteille tarvitaan työlistoiksi esitarkastuslista ja patologin työlista. Teknisten rajoitteiden vuoksi sytologisen materiaalin laajempi skannaaminen ei ole lähivuosina näköpiirissä. 14. Obduktiotoiminta Vainajan säilytys tilataan samaan tapaan kuin muut näytteet (näytetyyppi A). Vainaja siirtyy säilytyslistalle. Kun vainaja luovutetaan eteenpäin, merkitään järjestelmään luovutusaika ja kenelle on luovutettu (tätä varten voidaan luoda oma tietokanta hautaustoimistoista). Jos tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, avataan tätä varten uusi näyte (näytetyyppi O), jossa näytekulku on histologian mukainen. 15. Laiteliitynnät Tarratulostimet (PAPA-lasit, purkit) Kasettitulostin Lasitulostin (Primera) Lasitulostin (Leica) Värjäysautomaatit o DAKO coverstain HE-värjäysautomaatti o Bond immunoautomaatti o Artisan erikoisvärjäysautomaatti o Ventana Kamerat o Optofidelity makroleikkelykamera o Leica, Olympus, Zeiss mikroskooppikamerat 12

13 16. Muuta Tuotannonohjausjärjestelmän tulisi olla selainpohjainen tai keskitetysti asennettavissa ja ylläpidettävissä. Kudosprosesseja on siis käytössä useita, ja ne ovat luonteeltaan erilaisia. Niiden hallinnointi täytyy olla mahdollista käyttäjälle, samoin uusien prosessien luominen järjestelmään (esim. molekyylipatologian tulevat prosessit). Kaikkien tietojen migraatio käytössä olevasta järjestelmästä kuuluu asennustyöhön. Vanhojen tietojen kategorisointi täytyy säilyä, jotta tietokantahaut ovat edelleen mahdollisia. Tietojärjestelmän sisäinen postitusjärjestelmä on tarpeellinen (henk. koht. postit/käyttäjäryhmät). Eri käyttäjäryhmille voidaan asettaa rajoituksia, mihin osiin ohjelmistosta on pääsy. Syntyneistä tietokannoista voidaan tehdä hakuja monipuolisilla työkaluilla. Tietokantahakuja on mahdollista rajata käyttäjäryhmien mukaan. Eduksi katsotaan, että uusi järjestelmä on graafisesti/visuaalisesti toimiva esim. helpottaen näytteen valmistumisen kokonaistilanteen hahmottamista. Käyttäjän täytyy pystyä asettamaan hälytyksiä eri prosessin vaiheisiin (esim. jossakin työvaiheessa on näytteitä, joilla on mennyt liian kauan näytteen saapumisesta laboratorioon). Liitäntä KanTa-arkistoon täytyy olla mahdollinen. LIS-järjestelmän tulee olla skaalautuva eli siinä täytyy olla mahdollisuus alueelliseen toimintaan. Järjestelmän tulee tukea usean organisaation ja patologian yksikön rakennetta ja niiden välistä toimintaa. Digitaalipatologian toiminnallisuudet Toiminnan tavoitetaso 20 sanelupistettä/työasemaa 2-3 skanneria 1 ison kapasiteetin skanneri pienille laseille 1 skanneri, jolla onnistuvat fluoresenssinäytteet ja isot lasit histologista näytelasia isoa näytelasia 2012 n fluoresenssilasia

14 Todennäköisesti 20x-40x-tasoinen skannaus suurimmasta osasta tiedostot keskimäärin arviolta megatavua. Tulee olla mahdollisuus skaalata arkistoa tarvittaessa alueelliseen toimintaan PPSHP:n yhteisrekisterin alueella sekä OYS ERVA-alueen patologian yksiköiden välillä. Arkistosovellus Laboratorion tuotannonohjausjärjestelmä vie brokerille tarvittavat indeksointitiedot (sisältäen mm. topografian, diagnoosin). Broker välittää indeksointitiedot edustapalvelimelle, joka verifioi saapuneen skannauksen työlistoja vastaan ja arkistoi tiedoston (konversio DICOM-muotoon ilmeisimmin tässä vaiheessa). Jos käytössä on skanneritoimittajan katselin/työasemaohjelmisto, pitää tiedostot pystyä palauttamaan PACSista analysoitavaan muotoon. Makrokuvat ovat tavanomaisia jpg-pakattuja digitaalikuvia, joita tuotetaan kookkaampien leikkausresekaattien dokumentoimiseksi. Näistä osa halutaan tuoda tuotannonohjausjärjestelmästä saman tutkimusnumeron alle PACS-järjestelmään. Pyrkimys on saumattomaan integraatioon hankittavaan tuotannonohjausjärjestelmään. Työnohjausjärjestelmän ja kuvankatseluohjelman välillä tulee olla vähintään yhdensuuntainen, mielellään kaksisuuntainen synkronointi. Skannerilla tuotettu data pitää olla konvertoitavissa DICOM-muotoon. Tutkimusnumero, blokkinumero ja värjäystieto luetaan lasilta 2D-koodista, jonka perusteella tapahtuu skannaustiedoston identifiointi brokerilla. Tapauksia täytyy pystyä hakemaan arkistosta monipuolisesti eri parametreillä (esim. henkilötunnus, skannauspäivämäärä, värjäys jne.) Katselinsovellus Tuotannonohjausjärjestelmästä käynnistetään haluttu tapaus katselinsovellukseen. Tarvittaessa samalla voidaan katsoa aiempia potilaan skannauksia katselinsovelluksessa. Tapauksen kaikki lasit ja makrokuvat tulee saada kerralla näkyviin thumbnail-muodossa blokki- ja värjäysjärjestyksessä. 14

15 Etiketti saadaan haluttaessa koko ajan taustalla näkyviin ja skannatun lasin thumbnail on koko ajan taustalla näkyvissä. Thumbnailissa näkyy värikoodattuna, mitkä alueet on ohjelmalla katsottu (ns. tracking). Digitaalisten kuvien mittakaavan tulee säilyä koko ajan siten, että mittatyökalut ovat käytettävissä. Avatusta kuvasta olisi hyvä saada myös suora linkki lisätilauksen tekemiseen kyseisestä blokista. Näytölle voi avata useita kuvia rinnakkain (lähinnä saman blokin eri värjäykset) ja niitä voi liikutella synkronoidusti. Annotointimahdollisuuksien täytyy olla monipuoliset. Kliinikolla on mahdollisuus avata kuvia vain katselua varten. Katselinohjelmassa tulee olla mahdollisuus erilaisiin ohjaustapoihin: hiiri, näppäimistö, trackball, ohjainlevy, slidedriver, joista ainakin joku pitäisi voida määritellä liikuttamaan suoraan katseltavaa kuvaa ilman, että täytyisi koko ajan pitää painiketta pohjassa. Katselinsovellukseen rakennettavat kuva-analysointityökalut poistaisivat edestakaisen konversion tarpeen. Tällä hetkellä tarvittavia työkaluja ovat immunovärjäyksien positiivisten tumien ja membraanipositiivisuuden laskenta valituilta alueilta sekä mahdollisesti FISH-signaalianalytiikka. 15

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS Sivu 1/13 EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS JOHDANTO: Tässä dokumentissa käydään läpi Extra 2.0 -laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmän toiminta. Järjestelmän

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Patologian laboratoriotekniikan uusia innovaatioita

Patologian laboratoriotekniikan uusia innovaatioita Sanna Kirjavainen Erikoistuva sairaalasolubiologi FT, Solubiologia KYS Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto Patologian laboratoriotekniikan uusia innovaatioita DISSEKTIO Makrojen kuvaaminen Viivakoodilla

Lisätiedot

Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille

Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille 2012 Sivu 1 / 14 Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille Sisältö 1. Käyttöön tarvittavat tiedot... 2 2. SPH -palvelun käyttö... 3 3. Miten palvelua käytetään?... 5 Valmistelut ennen palauteprosessin

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

KUVAPATTI-järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa

KUVAPATTI-järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa -järjestelmä Digitaaliset preparaattikuvat patologiassa Timo Romppanen, LKT, dos. PKSHP, patologian yksikkö Joensuu Timo Romppanen 1 PATOLOGIAN ATK-JÄRJESTELMÄT 1. Patti-Ohjelmisto (1985) koko toimintaa

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveyskeskuslääkärin näkökulma Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Ajatuksia tulevasta Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Koulutuksen arviointijärjestelmä

Koulutuksen arviointijärjestelmä Mikä muuttui 16.9.2013? Koulutuksen arviointijärjestelmä INKAn perusnäkymät ja toiminnot Pääkäyttäjän ohje Ammatillinen koulutus SISÄLLYS I Kirjautuminen... 3 II Kyselyt näkymä... 4 III Uusi kysely / muokkaus-näkymä...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Liitteenä on ohje järjestelmän käytöstä. Lasse Haverinen p Kaisa Korhonen p

Liitteenä on ohje järjestelmän käytöstä. Lasse Haverinen p Kaisa Korhonen p 1 Laskukierros.fi on ilmailijoiden ja ilmailukerhojen sähköinen lentopäiväkirja- ja laskutuspalvelu. Järjestelmän on luonut Pudasjärven Ilmailukerho ry:n jäsen Lasse Haverinen. Palvelun käyttöliittymä

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista Lahden kaupunki Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista SISÄLTÖ: -Sähköisen säilyttämisen lupaprosessi ja kokemuksia siitä -Luvan myöntäminen ja kuinka sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta.

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. 1 Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 18.10.2004

Lisätiedot

Automatisoimme ja tehostamme asiakkaidemme toimintaa kaikissa Merkittävissä asioissa

Automatisoimme ja tehostamme asiakkaidemme toimintaa kaikissa Merkittävissä asioissa Automatisoimme ja tehostamme asiakkaidemme toimintaa kaikissa Merkittävissä asioissa Valvontaohjelma käyttöönotto- ja määräaikaismittausten hallintaan. Helppo työkalu vikavirtasuojien testaukseen ja hallinnointiin.

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Ohjeet/Huoltajille/Huoltaja

Ohjeet/Huoltajille/Huoltaja Ohjeet/Huoltajille/Huoltaja Huoltajan toiminnot Helmi-asiakastuki lisäsi tämän elokuu 13, 2012 12:28 1 Yleistä tietoa helmestä 2 Etusivu 2.1 Yhteenveto 2.2 Lukujärjestys / Kotitehtävät / Merkinnät 2.3

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen 1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen Hyväksyttävänä olevat opintojaksoselosteet voit hakea SoleOPSin päävalikon vasemmassa reunassa olevasta linkistä,. Klikattuasi

Lisätiedot

NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO

NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO Näytteiden vastaanotto Vierasainevalvontanäytteitä Projektinäytteitä Tilaustutkimusnäytteitä Vertailututkimusnäytteitä Aistinvaraiseen arviointiin tulevia näytteitä Näytteet tulevat

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Suomen Kennelliitto ry. 13.5.2014 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Sisältö: Koeanomusten

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8. Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelu vastaa lupahakemuksen tarkastamisesta ja luvan myöntää Väestörekisterikeskus.

ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8. Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelu vastaa lupahakemuksen tarkastamisesta ja luvan myöntää Väestörekisterikeskus. ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8 Asukaskyselypalvelun käyttöönotto Sisällys 1. Palveluun kirjautuminen... 1 2. Uusien taloyhtiöiden lisääminen... 2 3. Rakennusten lisääminen... 3 4. Lupahakemuksen lähetys...

Lisätiedot

Työmaapäiväkirjan käyttöohje

Työmaapäiväkirjan käyttöohje Työmaapäiväkirjan käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja:

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: OHJE 1 (6) VUODENVAIHDE BASWARE INVOICEREADY -OHJELMISTOSSA Loppuvuoden 2016 matkalaskujen käsittely Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: - Muuttakaa matkalaskujen asetuksissa

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT Peruskäyttäjän pikaohje Omat tiedot Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Osaamisenhallinnan käyttöönotossa määritellään eri

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela Rovaseudun MAKO-verkosto 27.4.2017 Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela 1. Kunta tekee valinnat kiintiöpakolaisista Elyn listojen mukaisesti. 2. Kunta saa valintojen jälkeen tarkemmat

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi

Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi Myös koulun sivuilta koti.mbnet.fi/riha ja ylälaidan valikosta Wilma Nettiselaimen osoiteriville kirjoitetaan wilma.tuusula.fi (https://wilma.tuusula.fi). On muistettava,

Lisätiedot