Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit."

Transkriptio

1 Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden tehtävien yläpuolella. Vanhat tehtävätyypit (tiedostojen palautus, verkkoteksti, yhden tiedoston palautus ja tehtävänanto) ovat edelleen käytettävissä, mutta seuraavassa versiossa poistuvat kokonaan. Asetukset Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus. Haluatko, että kuvaus-kohtaan kirjoittamasi teksti näkyy heti kurssin etusivulla tehtävän linkin alapuolella? Haluatko asettaa tehtävän palauttamiselle aikarajat? Näytetäänkö tehtävän kuvaus heti (raksi ruudussa) vai vasta kun palautus on mahdollinen (ei raksia)?

2 Miten opiskelijat työnsä palauttavat: vastauskenttään kirjoittamalla (verkkoteksti), lähettämällä tiedoston vai molemmilla tavoilla? Kun otat tehtävän käyttöön, osa asetuksista on piilotettuna. Nämä asetukset saat esiin klikkaamalla nuolikuvakkeet auki.

3 Missä muodossa opettaja voi antaa palautetta tehtävästä: Palaute: opettaja voi kirjoittaa sanallista palautetta arvioinnin yhteyteen (Huom. jos tämä ei ole valittuna, opettaja voi antaa ainoastaan numeerisen arvosanan). Palautetiedostot: opettaja voi palauttaa opiskelijalle tiedoston takaisin. Arviointitiedosto: opettaja voi ladata arviointitiedot tiedostona itselleen, kirjata tiedostoon arviointeja ja palauttaa arvioinnit tiedostossa Moodleen (ks. lisäohjeita kysymysmerkkikuvakkeen takaa). Näytetäänkö opiskelijalle Lähetä arvioitavaksi -painike, jolla hän kertoo, ettei aio palauttaa enempää tiedostoja. Tehtävä lukkiutuu, ja vain opettaja voi palauttaa sen keskeneräiseksi. Ryhmätöissä: Näytä painike, jolla opiskelija vakuuttaa osallistuneensa työn tekemiseen. Sallitko, että opiskelijat voivat muokata jo palauttamiaan tehtäviä? Ks. lisätietoa eri vaihtoehdoista kysymysmerkkikuvakkeen takaa. Tämä toiminto on käytössä vain, jos olet edellisessä kohdassa sallinut, että opiskelijan palautus avautuu automaattisesti muokattavaksi niin monta kertaa, että opiskelija saa arviointikirjassa määritellyn, hyväksytyn arvosanarajan tälle tehtävälle.

4 Onko kyseessä yksilö- vai ryhmätyö? Jos KYLLÄ, kaikkien ryhmäläisten on klikattava tehtävän palautuspainiketta, jotta tehtävä katsotaan palautetuksi. Jos EI, niin ryhmän palautus katsotaan palautetuksi heti, kun kuka tahansa ryhmän jäsenistä klikkaa tehtävän palautuspainiketta. (Tämä kohta on aktiivinen vain, jos Lähetä arvioitavaksi - toiminto on käytössä.) Haluatko ilmoituksen sähköpostiisi, kun opiskelija on palauttanut tehtävän? (Huom. asetus koskee kaikkia kurssin opettajia.) Valitse arviointiasteikko. Opiskelijoiden nimien piilottaminen piilottaa nimet arvioijilta paitsi ko. tehtävässä myös arviointikirjassa. Asetus lukittuu kun tehtävään on tehty palautus tai annettu arvosana. Huomaa, että nimet on taas paljastettava arvioinnin jälkeen, jotta opiskelijoiden arvosanat näkyvät arviointikirjassa. Nimeä arvioijat: Jos käytössä yhdessä vaiheistetun arviointiprosessin kanssa, voit nimetä arvioijat kunkin opiskelijan palautuksille. Vaiheista arviointiprosessi: Jos käytössä, voit hyödyntää arvioinnissa välivaiheita ja lopulta halutessasi julkaista kaikki tai valitsemasi arvioinnit opiskelijoille yhtä aikaa.

5 Voit halutessasi asettaa erilaisia rajoituksia tehtävään pääsylle.

6 Opiskelijan näkymä Opiskelija voi (opettajan niin halutessa) kirjoittaa vastauksen avautuvaan tekstikenttään

7 Lisää tiedosto. Luo kansio palautettaville tiedostoille. ja/tai palauttaa tiedostoja arvioitavaksi. Opiskelija näkee palautuksensa ja voi (opettajan niin halutessa) liittää myös kommentin palautteeseen.

8 Ryhmätehtävän palautus Uusimmassa Moodlen versiossa ryhmän on mahdollista palauttaa tehtävään yhteisiä töitä. Ryhmätyön palautuksessa myös opettajan arviointi menee kaikille ryhmän jäsenille. Ryhmätöiden palautus on mahdollista vain, jos olet jakanut opiskelijat ryhmiin kurssialueellasi. (Ks. Ryhmät -ohje) Ryhmätöiden palautus valitaan asetuksissa: Voit valita riittääkö, että joku ryhmäläisistä palauttaa (yksi yhteinen työ), vai että kaikkien on palautettava (esim. työn palautus luvuittain tai osissa). Opiskelijalle ryhmäpalautus näyttää samalta kuin yksilötyön palautus, mutta hän näkee muiden ryhmäläisten palautukset kuin olisi itse palauttanut. Opettajan näkymässä palautettu työ kopioituu jokaisen ryhmäläisen kohdalle taulukkoon. Opettaja voi ryhmätöiden palautuksia arvioidessaan valita, annetaanko sama arviointi ja palaute koko ryhmälle vai erillinen palaute kullekin ryhmän jäsenelle. Jos opettaja valitsee saman arvioinnin ja palautteen kaikille, hänen tarvitsee antaa arviointi ja palaute vain yhden ryhmäläisen kohdalla, sama arviointi ja palaute kopioituu kaikille ryhmän jäsenille.

9 Tehtävän arviointi Opettajan arviointinäkymässä näkyy ensin kooste palautusten tilanteesta. Töitä pääsee tarkastelemaan Näytä palautukset -linkin kautta. Saat esiin arviointitaulukon, josta näet opiskelijoiden palautusten tilanteen ja pääset arvioimaan palautuksia.

10 Opiskelijan työtä pääset arvioimaan Arviointisarakkeesta klikkaamalla kuvaketta. Taulukkoon tallentuu myös antamasi arviointi. (Huomioi, että taulukko on niin leveä, ettei se välttämättä mahdu näkymään kokonaan, joten huomaa sivuttainen vierityspalkki taulukon alareunassa.)

11 Arvioinnin antaminen opiskelijalle Arviointi-sarakkeen kuvaketta klikattaessa avautuu opiskelijan työn arviointinäkymä. Opiskelijan palautus

12 Opettajan antama arviointi HUOM! Jos opettaja ei asetuksista Palautemuodot -kohdassa sallinut palautekommentteja, niin hän voi antaa vain arvosanan. Lisää -painikkeen kautta opettaja voi lähettää opiskelijalle palautetiedoston.

13 Opiskelija näkee arvioinnin jälkeen omassa näkymässään arvosanan sekä mahdollisen palautteen ja/tai palautetiedoston. Opettajan näkymään arviointitaulukkoon tulee opiskelijan kohdalle näkyviin hänelle annettu arviointi. Opettajan kommentointimahdollisuus opiskelijan pdf-tiedostoon Opettaja voi tehdä merkintöjä opiskelijan palauttamaan pdf-dokumenttiin. Tiedostoa ei tarvitse tallentaa koneelle, vaan se aukeaa erityiseen editoriin, jossa on käytössä merkkaustyökalut, kuten alleviivaus, yliviivaus, vapaapiirto, muotoja, nuolia ja muistilappuja. Opiskelija näkee opettajan tekemät merkinnät arvioinnin osana.

14 Huom! Kommentteja ei tallenneta erikseen, vaan kun sulkee kommentointi-ikkunan, ne säilyvät mukana. Kommentoitu pdf-tiedosto tallentuu mukaan arviointiin, kun tallentaa arvioinnin sivun alareunan painikkeesta. Opiskelija näkee opettajan tekemät merkinnät arvioinnin osana.

15 Anonyymi arviointi Arviointi ilman opiskelijoiden nimiä piilottaa opiskelijoiden tiedot arvioijilta. Asetus lukittuu, kun tehtävään on tehty palautus tai annettu arvosana, joten tätä asetusta ei kesken palautusten pysty vaihtamaan. Huomioi, että anonymiteetti ei Moodlessa toteudu täysin, koska raportin lokitietojen kautta opettaja voi nähdä, kuka on tehtävässä käynyt ja näin päätellä, kuka on työn palauttanut. Huomaa, että nimet on taas paljastettava arvioinnin jälkeen, jotta opiskelijoiden arvosanat näkyvät arviointikirjassa.

16 Vaiheistettu arviointi (Marking workflow state) Kun otat tehtävän asetuksissa käyttöön vaiheistetun arvioinnin voit opiskelijoiden palautuksia arvioidessasi merkitä kuhunkin palautukseen, missä vaiheessa arviointi on, esim. arviointia ei vielä aloitettu, arviointi kesken, arviointi valmis, arviointi julkistettu opiskelijalle. Näin opettaja näkee arviointitaulukosta kunkin opiskelijan kohdalta, missä vaiheessa hänen työnsä arviointi on ja voi palata jatkamaan arviointia myöhemmin.

17 Huom. Kun opettaja on tallentanut opiskelijalle arvosanan, opiskelija näkee että hänen palautuksensa on arvioitu (ks. kuva alla), mutta arviointi itsessään näkyy opiskelijalle vasta sitten kun opettaja on julkistanut sen. Opettaja voi edelleen jatkaa palautteen kirjoittamista ja muokata antamaansa palautetta siihen asti, kunnes valitsee vaihtoehdon Released ja tallentaa. Valitse Released ja tallenna sivun lopusta, niin antamasi arviointi ja palaute tulevat opiskelijalle näkyviin. Arvioijien nimeäminen (Use marking allocation) Voit yhdistää vaiheistettuun arviointiin arvioijien nimeämisen, jolloin voit nimetä arvioijat kunkin opiskelijan palautuksille. Kun otat tehtävän asetuksissa käyttöön vaiheistetun arvioinnin lisäksi myös arvioijien nimeämisen voit opiskelijoiden palautuksia arvioidessasi nimetä kullekin opiskelijalle erikseen arvioijan kurssilla olevien opettajien joukosta.

18 Valikossa näkyvät kaikki kurssilla olevat opettajat. Voit nimetä arvioijan kunkin opiskelijan kohdalla erikseen. Arviointitaulukossa näkyy kunkin opiskelijan kohdalla, missä vaiheessa hänen työnsä arviointi on sekä kuka opettaja työn arvioi. Arvioijien nimeämisestä huolimatta kaikki kurssin opettajat voivat arvioida kaikkien opiskelijoiden töitä. Arvioijaksi nimettyä opettajaa ei voi kuitenkaan vaihtaa toiseksi enää sen jälkeen kun arviointi on merkitty valmiiksi (Marking completed). Opiskelijalle arvioinnin ja palautteen antajana näkyy se opettaja, joka on julkistanut arvioinnin (= tallentanut Released -valinnan), vaikka itse arvioinnin ja palautteen olisikin antanut eri henkilö.

19 Opiskelijan mahdollisuus muokata vastaustaan (verkkoteksti) Ellei opettaja ole tehtävän asetuksissa ottanut käyttöön Lähetä arvioitavaksi -toimintoa ja opiskelija tehtävän tehtyään painanut Lähetä arvioitavaksi -painiketta, opiskelija pääsee muokkaamaan palautustaan toistuvasti, myös arvioinnin jälkeen. Opettaja voi estää palautusten muokkaamisen ainoastaan arviointitaulukon kautta. Opettaja joko valitsee yksittäisen opiskelijan kohdalla Estä palautusten muokkaaminen Klikkaa nuolikuvakkeesta ja valitse avautuvasta valikosta Estä palautusten muokkaaminen. tai raksii halutut opiskelijat arviointitaulukosta ja valitsee taulukon alapuolelta Lukitse palautukset ja Hae. Tämä koskee vain tehtäviä, joissa opiskelija vastaa kirjoittamalla Moodlen editoriin (verkkoteksti). Tehtävässä, jossa opiskelija palauttaa tiedoston/tiedostoja, ei opiskelijalla ole muokkausmahdollisuutta enää sen jälkeen kun hän on palauttanut tehtävään sallitun määrän tiedostoja.

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Ohjeita Moodlen käytön tueksi

Ohjeita Moodlen käytön tueksi Ohjeita Moodlen käytön tueksi SAMK 1 Sisällys Ohjeita Moodlen käytön tueksi Miten löydän oman verkko-oppimisympäristöni?... 3 Avain... 5 Istunnon lopettaminen... 5 Moodle-pohjan rakenne... 6 Moodle-pohjan

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 3 1.1 Oma kotisivu... 5 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.5+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.5+ Opiskelijan opas Moodle 5+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat tiedostot 5 1.6 Omat käyttäjätiedot 7 1.7 Omien

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi Sähköinen tenttipalvelu Turun yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjallisuuskuulustelujen, opintojakso-/luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen. Moodlen pikaopas kouluttajalle

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen. Moodlen pikaopas kouluttajalle Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen Moodlen pikaopas kouluttajalle Sisällys Sisällys... 2 Johdanto... 3 Kirjautuminen Moodleen... 3 Moodlen eri käyttäjätasot... 3 Kurssin ylläpito... 4 Kurssin asetukset... 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OHJAAJAKOHTAINEN KURSTASO Rakenteen ensimmäisellä tasolla opiskelijat siirtyvät vaiheeseen, jonka suorittamisessa jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA 20.4.2010 RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ RAP4LEO -RAPORTOINNISTA...2 2 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 3 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-8

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

Rediteq Oy 30.4.2008 1

Rediteq Oy 30.4.2008 1 Rediteq Oy 30.4.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 Termeistä... 2 1 Palveluun kirjautuminen... 3 1.1 Unohtuiko salasana?... 4 1.2 Salasanan vaihto... 5 2 Arviointilomakkeen täyttäminen ja koulutuskorvauksen

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre.

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre. SEMPRE M E D I A Monet Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0 Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki +358 45 113 8137 Sisällys 1. Aloitus 3 Yleistä Monet-työkalusta 3 Käyttövaatimukset 3 Kirjautuminen

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.50 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.40 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot