TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu KARKKILA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS"

Transkriptio

1 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie KAUNIAINEN Y-tunnus

2 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Kohde... 3 Tilaaja... 3 Yhteyshenkilö... 3 Kohteen tiedot... 3 Kartoituksen laajuus... 3 Tutkimatta jääneet tilat ja rakenteet... 4 Yhteenveto... 4 Tutkimusten tulokset materiaaleittain... 4 LVI-eristeet... 4 Näkyvät putkieristeet... 4 Toimenpide-ehdotus... 5 Ilmastointikanavien eristeet... 5 LVI-tarvikkeet... 5 Laattaliimat, -laastit ja kosteuseristeet... 5 Keraamisten laatoitusten laastit... 5 Kosteuseristeet... 5 Toimenpide-ehdotus... 5 Rakennuslevyt... 6 Lattiapinnoitteet ja liimat... 6 Lattialaatat ja - liimat... 6 Toimenpide-ehdotus... 6 Lattiamaalit... 6 Laastit ja tasoitteet... 6 Äänen- ja lämmöneristeet... 6 Palo-ovet... 6 Toimenpide-ehdotus... 7 Julkisivut... 7 Toimenpide-ehdotus... 7 Katteet Y-tunnus

3 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 3(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kohde Tilaaja Yhteyshenkilö Kohteen tiedot Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie KAUNIAINEN Kauniaisten kaupunki Rapcon Oy: Tuula Kuisma Kohde on koulurakennus, jonka vanhimmat osat ovat ilmeisesti peräisin vuodelta Koulukeskusta on laajennettu ja saneerattu moneen otteeseen viimeinen laaja saneeraus on tehty 1990-luvulla. Kohde on liitetty kaukolämpöön ja varustettu vesikeskuslämmityksellä ja koneellisella ilmanvaihdolla. Kartoituksen laajuus Kohteessa suoritettiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus suunnitteilla olevaa saneerausta varten. Kohteessa suoritettiin tarkastuskäynti Tällöin tutkittiin peruskorjattava toimenpidealue ja optioalueet 1-3. Kartoituksen apuna olivat pohjapiirustukset. Kohteesta otettiin 3 materiaalinäytettä asbestipitoisuuden selvittämiseksi. Kohteen rakennusaikana käytettiin runsaasti asbestia ja haitta-aineita sisältäviä materiaaleja Y-tunnus

4 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 4(12) Mahdollisia asbestia tai haitta-aineita sisältäviä materiaaleja ovat mm: - LVI-eristeet - LVI-tarvikkeet - laattaliimat, -laastit ja kosteuseristeet - rakennuslevyt - lattianpäällysteet ja -matot - laastit ja tasoitteet - lämmön- ja ääneneristeet - palo-ovet - julkisivut - katteet - ikkunoiden ja elementtien saumausmassat Tutkimatta jääneet tilat ja rakenteet Yhteenveto Tutkimukset rajoitettiin toimenpide- ja optioalueille, muu osa koulukeskuksesta jäi pääosin tutkimatta. Tutkimatta jäivät myös käytössä olleet luokkatilat, julkisivut ja katteet. Rakenteita ei avattu. Seuraavat materiaalit tunnistettiin asbestipitoisiksi: - putkieristeet optioalueen 3 yläpuolella olevassa IV-konehuoneessa - lattialaatat ja pikiliima optioalueen 3 vieressä olevalla käytävällä - lattialaatat ja pikiliima optioalueella 3 johtavassa porrashuoneessa Seuraavat materiaalit sisältävät laboratorioanalyysien perusteella asbestia: - optioalueen 3 WC:n alkuperäisten seinäkaakeleiden laastit Seuraavat materiaalit eivät laboratorioanalyysin perusteella sisällä asbestia: - toimenpidealueen seinäkaakeleiden laastit - toimenpidealueen WC-tilojen lattiamatto Tutkimusten tulokset materiaaleittain LVI-eristeet Näkyvät putkieristeet Kohteen rakennusaikana käytettiin yleisesti asbestipitoisia LVI-eristeitä. Kohteeseen vuonna 1991 suoritetun asbestikartoituksen perusteella optioalueella 3 (kattilahuone ja pumppuhuone) on vielä ollut asbestipitoisia putkieristeitä. Ne todettiin puretuiksi ja korvatuiksi asbestittomin tuottein. Kattilahuoneen yläpuolella olevassa ilmastointikonehuoneessa havaittiin asbestipitoisiksi tunnistettuja putkieristeitä 12 jm. Ne eivät ole toimenpide- eivätkä optioalueilla Y-tunnus

5 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 5(12) Toimenpide-ehdotus Vaikka havaitut asbestipitoiset putkieristeet eivät ole urakka-alueilla, tulee ne purkaa asbestityönä Ratu-kortin osastointimenetelmää noudattaen. Mikäli urakan yhteydessä havaitaan muita asbestipitoisia putkieristeitä, on myös ne purettava asbestityönä osastointimenetelmää noudattaen. Ilmastointikanavien eristeet LVI-tarvikkeet Ilmastointikanavissa ei havaittu eristeitä. Kohteen rakentamisen aikana on käytetty asbestisementtisiä ilmastointikanavia ja putkia sekä asbestipitoisia tiivistemateriaaleja. Asbestisementtisiä ilmastointikanavia tai asbestipitoisiksi epäiltyjä tiivistemateriaaleja ei havaittu. Laattaliimat, -laastit ja kosteuseristeet Kohteen rakennusaikana on käytetty asbestipitoisia keraamisten laatoitusten laasteja, asbestipitoisia kosteiden tilojen tapetteja ja mattoja sekä pikipohjaisia asbestipitoisia kosteuseristeitä. Keraamisten laatoitusten laastit Kosteuseristeet Toimenpide-ehdotus Kohteeseen vuonna 1991 suoritetun asbestikartoituksen perusteella on toimenpide- ja optioalueilla ollut asbestipitoisia seinäkaakeleiden laasteja. Optioalueella 3 VSS-tilojen vieressä olevien WC-tilojen seinäkaakeleiden laasteista otettu materiaalinäyte sisälsi laboratorioanalyysin perusteella asbestia. Asbestipitoisia seinäkaakeleiden laasteja laskettiin olevan 3 m². Aiemman kartoituksen näytteen laboratorioanalyysin perusteella lattiaklinkkerien laastit eivät sisällä asbestia. Toimenpidealueen WC:n uudenpien keltaisten seinäkaakeleiden laasteista otettu materiaalinäyte ei laboratorioanalyysin perusteella sisällä asbestia. Ilmeisesti VSS-tilojen viereisten WC-tilojen seinäkaakeleita lukuun ottamatta vanhat asbestipitoiset kaakelilaastit on poistettu edellisessä saneerauksessa. Toimenpidealueen WC:n lattiamatosta otettu materiaalinäyte ei laboratorioanalyysin perusteella sisällä asbestia. Kosteuseristeitä ei havaittu. Mikäli VSS-tilojen vieressä olevien WC-tilojen seinäkaakelit puretaan, on työ tehtävä asbestityönä osastointimenetelmää noudattaen. Mikäli rakenteita purettaessa havaitaan alkuperäisiä keraamisia laatoituksia tai pikipohjaisia kosteuseristeitä, on niiden asbestipitoisuus selvitettävä ennen purkua. Jos ne sisältävät asbestia, on purku suoritettava asbestityönä osastointimenetelmää noudattaen ja purkujäte toimitettava asbestijätteeksi Y-tunnus

6 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 6(12) Rakennuslevyt Kohteen rakennusaikana on käytetty asbestipitoisia kuitusementtilevyjä, joita ei toimenpide- ja optioalueilla kuitenkaan havaittu. Lattiapinnoitteet ja liimat Lattialaatat ja - liimat Toimenpide-ehdotus Lattiamaalit Laastit ja tasoitteet Kohteen rakennusaikana käytettiin asbestipitoisia lattiapinnoitteita ja liimoja sekä PCB- ja lyijypitoisia betonimaaleja. Kohteeseen vuonna 1991 suoritetun asbestikartoituksen perusteella on toimenpide- ja optioalueilla ollut asbestipitoisia lattialaattoja ja pikiliimaa. Asbestipitoiset lattialaatat ja huoltomiehen kertoman perusteella myös asbestipitoinen pikiliima urakka-alueilta on poistettu. Tutkittaessa satunnaisia kohtia, joissa pikiliimaa oli 1991 havaittu, ei jäämiä enää löytynyt. Optioalueen 3 (kattilahuone ja pumppuhuone) viereisellä käytävällä havaittiin vanhoja asbestipitoisiksi tunnistettuja lattialaattoja ja pikiliimaa yhteensä 45 m². Optioalueella 3 (VSS-tilat ja luokkahuone) johtavassa porrashuoneessa havaittiin vanhoja asbestipitoisiksi tunnistettuja lattialaattoja ja pikiliimaa yhteensä 6 m². Vaikka havaitut asbestipitoiset lattialaatat ja pikiliima eivät ole urakka-alueilla, tulee ne purkaa asbestityönä osastointimenetelmää noudattaen. Mikäli urakan yhteydessä havaitaan muita asbestipitoisia lattialaattoja ja pikiliimaa, on myös ne purettava asbestityönä osastointimenetelmää noudattaen. Lattiamaaleja ei tutkittu. Asbestipitoisiksi epäiltyjä tasoitteita ei havaittu. Äänen- ja lämmöneristeet Palo-ovet Asbestipitoisiksi epäiltyjä äänen- ja lämmöneristeitä ei havaittu. Kohteen vanhat B1-palo-ovet sisältävät mahdollisesti asbestilevytyksen. Urakka-alueilla laskettiin olevan 2 kpl B1-palo-ovia Y-tunnus

7 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 7(12) Toimenpide-ehdotus Julkisivut Toimenpide-ehdotus Katteet Asbestipitoisten palo-ovien purku ei ole asbestityötä, mikäli ovet puretaan ehjinä. jos ovia joudutaan rikkomaan tai myös karmit sisältävät asbestia, on ne purettava asbestityönä osastointimenetelmää noudattaen. Kohteen julkisivuja ei varsinaisesti tutkittu. Tulevaan uudisrakennukseen liittyvän julkisivun peltien alla on todennäköisesti asbestipitoinen julkisivulevytys. Mikäli julkisivupellityksiä joudutaan purkamaan ja niiden alta paljastuu asbestipitoinen tuulensuojalevytys, on niiden purku suoritettava asbestityönä kohdepoistomenetelmää noudattaen. Katteita ei tarkastettu Mikäli rakenteita purettaessa tulee esiin materiaaleja, joita epäillään asbestipitoisiksi tai muutoin haitallisiksi, on niiden haitta-ainepitoisuus selvitettävä, tai työtä jatkettava asbestityönä. TMI JUHA MATTINEN Liitteet Juha Mattinen AHA-Asiantuntija VTT-C Massaluettelossa käytetyt merkinnät Pölyävyysluokitukset Piirustuksissa käytetyt merkinnät Mikrofokus Oy:n analyysilausunto massaluettelo pohjapiirrokset valokuvaliite Jakelu Rapcon Oy / Tuula Kuisma, Claes Stigzelius Y-tunnus

8 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 8(12) MASSALUETTELOSSA KÄYTETYT MERKINNÄT TULOS LAATU KUNTO K = SISÄLTÄÄ ASBESTIA E = EI SISÄLLÄ ASBESTIA V = VAALEA ASBESTI S = SININEN ASBESTI (KROKIDOLIITTI) A = HYVÄ B = VÄLTTÄVÄ C = HEIKKO D = ERITTÄIN HEIKKO Jos kunto on merkitty C tai D, tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Jos kunto on merkitty B, tulee toimenpiteisiin ryhtyä lähitulevaisuudessa. TOIMENPITEET 1 = EI TOIMENPITEITÄ 2 = ASBESTIPÖLYSIIVOUS Siivous ilman suojaustoimenpiteitä kielletty Siivous suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä 3 = KORJAUS Asbestipitoisen materiaalipinnan korjaus pölyämättömäksi ja tilan asbestipölysiivous 4 = SISÄÄNRAKENTAMINEN (KOTELOIMINEN) Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla 5 = PINNOITUS Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristäminen pinnoittamalla se elastisella maalilla tai massalla 6 = PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla. Ensisijainen asbestipurkumenetelmä. 7 = PURKU KOHDEPOISTOMENETELMÄLLÄ Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteilla. Soveltuu lattialaattojen purkuun ja asbestisementtituotteiden purkuun ehjinä Y-tunnus

9 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 9(12) 8 = PURKU PUSSIPURKUMENETELMÄLLÄ Asbestipitoisen putkieristeen purku tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. 9 = LEVYMATERIAALIN PURKU KOKONAISENA ULKOTI- LOISSA Levyt puretaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina 10 = JULKISIVUMAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA 11 = JULKISIVUMAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA TAI VESIPIIKKAAMALLA Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisen valtuutuksen asbestipurkutöihin. Toimenpiteet voidaan merkitä myös kahdella eri numerolla, jolloin esiintymä purettaessa tulee suorittaa suluissa oleva toimenpide Y-tunnus

10 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI (12) PÖLYÄVYYSLUOKITUKSET Luokitus Kuvaus * asbestialtistumisvaara tuotetta purettaessa Tuotteet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. ** suuri asbestialtistumisvaara tuotetta purettaessa *** asbestialtistumisvaara, jos tuotteeseen kohdistuu mekaaninen rasitus **** krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina Tuotteet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Tuotteet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tuotteen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tuote tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia ilmaan. Paljaana ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tuotteesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo ruiskutuksen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tuotteen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan Y-tunnus

11 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI (12) PIIRUSTUKSISSA KÄYTETYT MERKINNÄT P-P P-V P-M S-M K-M I-M S-L L-L L-F L-M S-T L-T Pahvieristeinen putki jonka ulko- tai/ ja sisäpinnassa on asbestia. Pinnassa oleva asbesti on yleensä harsomaiseen kankaaseen sitoutunutta. Pahvieristeen sisäpinnassa oleva asbesti on joko pahvissa tai putken pinnassa. Asbesti on vaaleaa ja pulverimaista. Putken mutkissa ja jatkoksissa voi olla kovaa asbestimassaa jonka määrä on alle 20 %. Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa on asbestia. Pinnassa on yleensä harsomainen asbestia sisältävä kangas. Asbesti on vaaleaa ja pulverimaista. Putken mutkissa ja jatkoksissa voi olla kovaa asbestimassaa jonka määrä on alle 20 %. Asbestimassaeristeinen putki. Putki on eristetty kovalla vaalealla asbestimassalla. Putken pinnassa on yleensä harsomainen kangas tai pinta on sileä. Osa putkesta saattaa olla pahvieristeistä. Pahvieristeisen putken määrä on alle 20 % Kova seinälevy joka sisältää asbestia. Levyn materiaali on väriltään harmaata. Yleisesti käytettyä nimityksiä ovat lujalevy sekä minerit. Kova kattolevy joka sisältää asbestia. Levyn materiaali on väriltään harmaata. Yleisesti käytettyä nimityksiä ovat lujalevy sekä minerit. Merkintää käytetään myös katonrajassa sijaitsevissa kattokoteloista. Asbestisementtikanavat. Asbestisementistä valmistetut putket ja kanavat. Putket ovat yleensä suorakaiteen mallisia ja pyöreäkulmaisia. Seinälaatoitus. Keraamisten seinälaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti joka sisältää asbestia. Lattialaatoitus. Keraamisten lattialaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti, joka sisältää asbestia. Lattiavinyylilaatta joka sisältää asbestia. (Yleisesti käytetty vinyylilaattatyyppi on kauppanimeltään Finnflex. Laatta on yleensä mitoiltaan 250x250 mm paksuus n.3mm. Taitettaessa laatta murtuu helposti.) Lattiamuovimatot. Lattiapinnoitteena käytetyt muovimatot jotka sisältävät asbestia. Seinätasoite. Seinässä oleva tasoite tai laasti joka sisältää asbestia. Lattiatasoite. Lattialla oleva tasoite tai laasti joka sisältää asbestia Y-tunnus

12 TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI (12) K-T S-K L-K K-K L-P K-A KRO PO I-T Kattotasoite. Katossa oleva tasoite tai laasti joka sisältää asbestia. Seinässä oleva kiinnitysaine. Liima tai muu asbestipitoinen kiinnitysaine jolla jokin pintamateriaali on kiinnitetty alustaansa. Lattiassa oleva kiinnitysaine. Liima tai muu asbestipitoinen kiinnitysaine jolla jokin pintamateriaali on kiinnitetty alustaansa. Katossa oleva kiinnitysaine. Liima tai muu asbestipitoinen kiinnitysaine jolla jokin pintamateriaali on kiinnitetty alustaansa. Pikiliima. Vinyylilaattojen ja muovimattojen kiinnityksessä käytetty asbestipitoinen liima. Väriltään pikiliima on mustaa. Katossa oleva akustiikkalevy. Akustiikkalevyt jotka sisältävät asbestia. levyt ovat yleensä kuitumaisia ja huokoisia. Mikäli akustiikkalevyt ovat kiinnitetty asbestipitoisilla materiaaleilla tulee ne mainita erikseen. Krokidoliitti. (Sininen asbesti) Sinertävä tai harmaa kuitumainen asbestimassa. Esiintyy yleisesti ilmanvaihtokanavissa ääni-, lämpö- ja paloeristeenä. Iv-kanavissa esiintyvästä krokidoliitista voidaan käyttää merkintää I-KRO. Vaarallisuutensa vuoksi suositellaan käyttämään taulukossa tarkentavaa selvitystä. Palo-ovet ja paloluukut. Palo-ovissa ja/tai karmirakenteissa on käytetty asbestipitoisia paloeristeitä. Asbesti esiintyy yleensä hauraana vaaleana asbestikuitumassana tai kovana asbestisementtilevynä. Merkintää voidaan käyttää myös tilanteessa joissa epäillään asbestia olevan, ilman että oven rakenne olisi rikottu tarkistusta varten. Ilmastointikanavien tiivisteet. Ilmastointikanavien, -koneiden tai kattiloiden asbestipitoiset tiivistenarut tai kitit Y-tunnus

13

14 Tmi Juha Mattinen KARKKILA MASSALUETTELO PVM SIVU 1 Tilaaja Kauniaisten kaupunki Kohde Kasavuoren koulukeskus, Kasavuorentie 1, KAUNIAINEN Tilan numero Tila Sijainti tai esiintyminen rakenteissa Merkinnät Määrä Näyte Asbestia Laatu Kunto Pölyävyys piirustuksissa K E 1 WC-tilat seinäkaakeleiden laastit S-L 3 m² 1 X V A ** 6 optio 3 palo-ovi PO 2 kpl X V A * 1(6) WC seinäkaakeleiden laastit 2 X ei alueella lattiamatto 3 X 2 käytävä lattialaatta ja pikiliima L-F, L-P 45 m² X V A * 6 3 porrash. lattialaatta ja pikiliima L-F, L-P 6 m² X V A * 6 4 IV-koneh. putkieriste P-V 12 jm X V A *** 6 Toimenpideehdotus Osoite: KARKKILA gsm ALV rek. Y-tunnus Kotipaikka: Karkkila

15

16

17

18 TMI JUHA MATTINEN VALOKUVALIITE 810 1(1) Kuva 1. Alkuperäisten seinäkaakelien laastit sisältävät asbestia. Kuva 2. Uudenpien seinäkaakelien laastit eivät sisällä asbestia. Kuva 3. Palo-ovet sisältävät asbestia. Kuva 4. WC-tilojen lattiamatot eivät sisällä asbestia. Kuva 5. IV-konehuoneen putkieristeet sisältävät asbestia. Kuva 6. Käytävän lattialaatat ja pikiliima sisältävät asbestia Y-tunnus

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Jarno Komulainen, FM Erikoistutkija, Vahanen Oy Sertifioitu näytteenottaja (SYKE) Laboratoriopalvelut jarno.komulainen@vahanen.com Jukka Huttunen, DI

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011 RAPORTTI LAUTTASAARN KARTANO HLSINKI JULKISIVUJN JA PARVKKIDN KUNTOTUTKIMUS VAHANN OY Linnoitustie 5, FI-02600 spoo +358 20 769 8698 Kuntotutkimusraportti 2 (23) TIIVISTLMÄ Toimeksianto käsitti n kaikkien

Lisätiedot

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Sini Tuomela Opinnäytetyön nimi Asuinkerrostalon

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATIKORKEAKOULU Rakennnustekniikka

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Lappvikin koulu Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO Laatija: Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Laadittu: 19.5.2008 1 0 Yleistä Kuntoarvion tarkoituksena

Lisätiedot

LAUSUNTO. Kaartin lasaretin puurakennusten kunto ja käyttökelpoisuus siirtorakennuksina

LAUSUNTO. Kaartin lasaretin puurakennusten kunto ja käyttökelpoisuus siirtorakennuksina LAUSUNTO Kaartin lasaretin puurakennusten kunto ja käyttökelpoisuus siirtorakennuksina Arkkitehtitoimisto Livady on tutkinut Kaartin lasaretin korttelin puurakennusten kunnon. Roihuvuori-seura on toimeksiantajana

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Terttu Rönkä Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports and Books 15/2011 Aducate Centre for Training and Development TERTTU RÖNKÄ Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot