I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)"

Transkriptio

1 I. Tanninen Oy, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja TOIVALA Sivu 1 / 15

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖTIEDOT Kohteet ja kohteiden historia Rakennuttaja Asbestikartoituksen laatija 4 2 ASBESTIKARTOITUKSEN LAAJUUS 5 3 ASBESTIN VAARALLISUUSLUOKITUS 6 4 TOIMENPIDESUOSITUKSET ASBESTIESIINTYMILLE 7 5 ASBESTILAADUT 8 6 MAHDOLLISESTI ASBESTIA SISÄLTÄVIÄ RAKENTEITA Bitumiset kosteus- ja vesieristykset Putkieristeet ja putkiläpimenot Ilmastointikanavat Asbestisementtilevyt Proppausmassat Vanhat lattiapinnoitteet Tasoitteet Kiinnityslaastit Tasoitteet Kreosootti 10 7 HUONESELITYS Rakennus nro Rakennus nro Rakennus nro Rakennus nro Rakennus nro Rakennus nro Kellarikerros kerros 14 Liitteet Asemakaavaote 1 kpl Analyysilausunto 2 kpl PAH-raportti 1 kpl Määräluettelo 2 kpl Pohjapiirustus 1 kpl Rakenteista muistio 3 kpl Rakennuksen 29 alkuperäinen lämpöjohtopiirustus 1 kpl Rakennuksen 29 alkuperäinen käyttövesijohtopiirustus 1 kpl Rakennuksen 29 alkuperäinen ilmanvaihtopiirustus 1 kpl TOIVALA Sivu 2 / 15

3 1 LÄHTÖTIEDOT 1.1 Kohteet ja kohteiden historia Kohteiden osoite: Muuruveden puutarha- ja maaseutuoppilaitos Hietapohjantie MUURUVESI Rakennus nro 6: Kohde on yksikerroksinen asuinrakennus. Rakennus on rakennettu vuonna Rakennus nro 7: Kohde on yksikerroksinen asuinrakennus. Rakennus on rakennettu vuonna 1988 / Rakennus nro 26: Kohde on yksikerroksinen asuinrakennus. Rakennus on rakennettu vuonna Rakennus nro 27: Kohde on yksikerroksinen asuinrakennus. Rakennus on rakennettu vuonna Rakennus nro 28: Kohde on yksikerroksinen asuinrakennus. Rakennus on rakennettu vuonna Rakennus nro 29: Kohde on yksikerroksinen asuinrakennus, jossa on lisäksi osittainen kellarikerros. Rakennus on rakennettu vuonna TOIVALA Sivu 3 / 15

4 1.2 Rakennuttaja Savon koulutuskuntayhtymä Savon ammatti- ja aikuisopisto PL KUOPIO Yhteyshenkilö: Marko Vartiainen GSM Asbestikartoituksen laatija I. Tanninen Oy TOIVALA Yhteyshenkilö: Ismo Tanninen Puhelin (017) tai GSM TOIVALA Sivu 4 / 15

5 2 ASBESTIKARTOITUKSEN LAAJUUS Asbestikartoitus on tehty muuten koko rakennusten osalta, paitsi jäljempänä mainituilta osin ja sen tarkoituksena on ollut selvittää rakennuksissa olevan asbestin esiintyminen mahdollisimman tarkkaan ja niin perusteellisesti kuin se kohtuuden rajoissa on mahdollista. Asbestikartoitus on tehty pintarakenteiden osalta, sekä näkyvissä olevien putkien ja ilmastointikanavien osalta, havaintoja tekemällä sekä tarvittaessa ottamalla materiaalista näytepala laboratorioanalyysia varten. Näkymättömissä olevat rakenteet ja materiaalit on tutkittu niiltä osin, missä se on rakennuksia kohtuuttomasti vaurioittamatta voitu tehdä. Koska kaikkia piilossa olevia materiaaleja ei ole voitu edellä mainituista syistä tutkia on mahdollista, että rakennuksissa on lisäksi tässä raportissa mainitsemattomia asbestiesiintymiä. Tämän raportin luvussa 6 on arvioitu mahdollisten näkymättömien asbestiesiintymien laatua. Purkutyön edistyessä on tarkkailtava uusia esiin tulevia materiaaleja ja mikäli on aihetta epäillä jonkin materiaalin sisältävän asbestia, on se tutkittava tai muutoin varmistuttava sen asbestittomuudesta ennen kuin purkutyötä voidaan jatkaa. Rakennusten muutamissa tiloissa oli asbestikartoitushetkellä paljon tavaraa, joten joitakin pieniä materiaaliesiintymiä on voinut jäädä havaitsematta. Rakennuksiin ei ole asbestimateriaaleja merkitty asbestista varoittavilla merkinnöillä TOIVALA Sivu 5 / 15

6 3 ASBESTIN VAARALLISUUSLUOKITUS Arvioitaessa eri asbestiesiintymien vaarallisuutta asbestipurun aikana sekä kiinteistön käytön ja huollon kannalta tässä raportissa on käytetty RT-kortin nro mukaista ryhmittelyä, joka on seuraava: Luokitus * asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa ** suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa Kuvaus Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Vaatimukset suojautumisesta ja työmenetelmistä vaihtelevat työsuojelupiireittäin. Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. *** asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. *** krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. Tämän asbestikartoituksen huoneselityksessä on kunkin asbestiesiintymän kohdalla edellä mainitun jaon mukainen vaarallisuusluokka. Mikäli asbestiesiintymän vaarallisuusluokka on ***, on asian korjaamiseksi ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin TOIVALA Sivu 6 / 15

7 4 TOIMENPIDESUOSITUKSET ASBESTIESIINTYMILLE Käytön ja huollon kannalta on kullekin eri asbestiesiintymälle annettu toimenpidesuositukset kirjaintunnuksilla. Kirjaintunnusten selitys on seuraava: A: Ei välittömiä toimenpiteitä B: Asbestiesiintymän kapselointi C: Asbestiesiintymän kotelointi D: Asbestiesiintymän purku tai poistaminen E: Asbestista saastuneen huonetilan siivous Tämän asbestikartoituksen huoneselityksessä on kunkin asbestiesiintymän kohdalla edellä mainitun jaon mukainen suositeltava käsittelyvaihtoehto. On huomioitava kuitenkin, että on olemassa myös vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joita asbestiesiintymään voidaan kohdistaa. Joissakin tapauksissa on asbestiesiintymälle voitu antaa kaksi toimenpidesuositusta, esimerkiksi BC. Tällöin suositellaan asbestiesiintymä ensin kapseloimaan ja sitten koteloimaan. Jos asbestiesiintymälle on annettu vaihtoehtoiset toimenpidesuositukset, on merkintänä käytetty esimerkiksi B/D. Tällöin on katsottu, että asbestiesiintymän kapselointi ja purku ovat toisilleen vaihtoehtoisia toimenpidesuosituksia TOIVALA Sivu 7 / 15

8 5 ASBESTILAADUT Asbestia sisältävien muovilattialaattojen asbestilaatu on krysotiiliasbesti. Asbestia sisältävien Luja- ja Minerit-levyjen asbestilaatu on krysotiilitai amosiittiasbesti. Asbestia sisältävien asbestipahvien asbestilaatu on krysotiili-, amosiitti- tai antofylliittiasbesti. Asbestia sisältävien ilmastointikanavien asbestilaatu on krysotiili- tai amosiittiasbesti. Asbestia sisältävien putkieristeiden asbestilaatu on krysotiili-, amosiitti- ja/tai antofylliittiasbesti. Materiaalinäytteiden perusteella havaitut asbestia sisältävien materiaalien asbestilaadut on liitteenä olevassa analyysilausunnossa. Kaikki havaitut asbestilaadut ovat ns. vaaleita asbesteja TOIVALA Sivu 8 / 15

9 6 MAHDOLLISESTI ASBESTIA SISÄLTÄVIÄ RAKENTEITA Rakennuksissa tehtyjen havaintojen perusteella tulee ainakin seuraavat asiat huomioida ennen purku- tai korjaustöihin ryhtymistä. 6.1 Bitumiset kosteus- ja vesieristykset Ks. luku 7.9. Esimerkiksi sokkeleissa, lattioissa, seinissä ja parvekkeiden lattioissa rakenteiden sisällä saattaa olla asbestia sisältäviä bitumisia kosteus- ja vesieristyskerroksia. 6.2 Putkieristeet ja putkiläpimenot Rakennuksissa saattaa olla rakenteiden sisällä piilossa asbestia sisältäviä putkieristeitä. Asbestia sisältäviä putkieristeitä voi olla esimerkiksi alapohjassa, välipohjissa, seinissä, hormeissa, koteloissa sekä alakattojen alla. Lämpö- ja vesijohtojen seinä- ja välipohjaläpimenojen kohdilla saattaa olla tiivistysaineena asbestipahvia, asbestinarua tai asbestia sisältävää massaa. Läpimenojen kohdat on huomioitava, vaikka kysymyksessä olisi muuten eristämätön tai mineraalivillalla eristetty lämpö- tai vesijohto. 6.3 Ilmastointikanavat Peltisten ilmastointikanavien liitokissa saattaa olla tiivisteenä asbestia sisältäviä materiaaleja. Rakenteiden sisässä saattaa olla asbestisementtisiä ilmastointikanavia. Rakennuksissa saattaa olla lautarakenteisia ilmastointikanavia, joissa saattaa olla eristeenä asbestipahvia. Purkutöiden edistyessä on syytä tarkkailla tiivisteitä ja mikäli epäillään asbestin esiintymistä, on purkutyöt välittömästi keskeytettävä ja työ saatettava loppuun tarvittaessa asbestityönä. 6.4 Asbestisementtilevyt Rakennuksissa saattaa olla rakenteiden sisällä asbestia sisältäviä erilaisia Luja- tai Minerit-levyjä TOIVALA Sivu 9 / 15

10 6.5 Proppausmassat Rakennusten kivirakenteisissa katoissa, seinissä ja lattioissa saattaa olla asbestia sisältävää proppausmassaa. Kaikki kiinnitykset suositellaan purettavaksi asbestityönä, ellei tiedetä varmuudella kiinnitysreiän asbestittomuudesta. 6.6 Vanhat lattiapinnoitteet Lattioissa saattaa olla uusien materiaalien alla vanhoja asbestia sisältäviä muovimattoja, muovilattialaattoja tai liimaa. 6.7 Kiinnityslaastit luvuilla asennetut kiinnityslaastit saattavat sisältää asbestia. Uusien seinäpinnoitteiden alla saattaa olla vanhoja asbestia sisältäviä kiinnityslaasteja. 6.8 Tasoitteet luvuilla asennetut seinä- ja kattotasoitteet saattavat sisältää asbestia. 6.9 Kreosootti Ks. luvut 7.1. Esimerkiksi sokkeleissa, lattioissa, seinissä ja parvekkeiden lattioissa rakenteiden sisällä saattaa olla kreosoottia sisältäviä bitumisia kosteus- ja vesieristyskerroksia tai bitumipapereita. Vanhoissa sähköjohdoissa ja - putkissa saattaa olla kreosoottia. Ikkuna- ja ovikarmien ja seinien liitoksissa saattaa olla kreosoottia sisältävää tervarivettä TOIVALA Sivu 10 / 15

11 7 HUONESELITYS 7.1 Rakennus nro 6 Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 7/6, joka ei sisältänyt asbestia. Koteloissa ja alakattojen sisässä olevat putkieristeet eivät sisällä asbestia. Rakennuksessa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. 7.2 Rakennus nro 7 Räystäiden Minerit-levyistä otettiin näyte nro 17/7, joka sisältää asbestia. Määrä 71 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 16/7, joka ei sisältänyt asbestia. Koteloissa ja alakattojen sisässä olevat putkieristeet eivät sisällä asbestia. Sähköpääkeskus: Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Huoneisto A: Kylpyhuoneen katossa ja seinissä olevat Luja-levyt sisältävät asbestia. Seinien Luja-levyt ovat seinämuovipinnoitteen alla. Määrä 22 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Keittiön seinälaatoitusten liimasta otettiin näyte nro 8/7, joka ei sisältänyt asbestia. Eteisen seinätasoitteista otettiin näyte nro 9/7, joka ei sisältänyt asbestia. Huoneisto B: Kylpyhuoneen katossa ja seinissä olevat Luja-levyt sisältävät asbestia. Seinien Luja-levyt ovat seinälaatoituksen alla. Määrä 17 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Keittiön muovilattialaatasta otettiin näyte nro 10/7, joka sisältää asbestia. Määrä 4,8 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A TOIVALA Sivu 11 / 15

12 Huoneisto C: Kylpyhuoneen seinien Luja-levyistä otettiin näyte nro 12/7, joka sisältää asbestia. Kylpyhuoneen katon Luja-levyistä otettiin näyte nro 13/7, joka sisältää asbestia. Seinien Luja-levyt ovat seinälaatoituksen alla. Määrä 19 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Kylpyhuoneen seinätasoitteista otettiin näyte nro 14/7, joka ei sisältänyt asbestia. Olohuoneen seinätasoitteista otettiin näyte nro 11/7, joka ei sisältänyt asbestia. Huoneisto D: Kylpyhuoneen katossa ja seinissä olevat Luja-levyt sisältävät asbestia. Seinien Luja-levyt ovat seinälaatoituksen alla Määrä 20 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Keittiön muovilattialaatat sisältävät asbestia. Määrä 9,8 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Huoneisto E: Kylpyhuoneen seinien Luja-levyistä otettiin näyte nro 15/7, joka sisältää asbestia. Kylpyhuoneen katon Luja-levyt sisältävät asbestia. Seinien Luja-levyt ovat seinälaatoituksen alla. Määrä 17 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. WC:n katossa ja seinissä olevat Luja-levyt sisältävät asbestia. Seinien Luja-levyt ovat seinämuovipinnoitteen alla. Määrä 12 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. 7.3 Rakennus nro 26 Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 1/26, joka ei sisältänyt asbestia. Koteloissa ja alakattojen sisässä olevat putkieristeet eivät sisällä asbestia. Rakennuksessa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. 7.4 Rakennus nro 27 Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 30/27, joka ei sisältänyt asbestia. Koteloissa ja alakattojen sisässä olevat putkieristeet eivät sisällä asbestia. Rakennuksessa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja TOIVALA Sivu 12 / 15

13 7.5 Rakennus nro 28 Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 1/28, joka ei sisältänyt asbestia. Koteloissa ja alakattojen sisässä olevat putkieristeet eivät sisällä asbestia. Huoneiston H:n keittiön seinälaatoitusten liimasta otettiin näyte nro 2/28, joka ei sisältänyt asbestia. Rakennuksessa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja 7.6 Rakennus nro 29 Räystäiden Minerit-levyt sisältävät asbestia. Määrä 84 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Yläpohjan alkuperäinen tuulensuoja Luja-levyt sisältävät asbestia. Lujalevyt ovat jälkiasennetun puhallusvilla alla. Määrä 305 m 2. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Huoneistoista ja yläpohjaontelosta katolle menevät ilmastointikanavat sisältävät asbestia. Lisäksi on huoneiston D kohdalla yläpohjassa asbestia sisältäviä vaakakanavia. IV-kanavien sijainti ilmenee liitteenä olevasta alkuperäisestä ilmanvaihtopiirustuksesta. Kanavat on helppo havaita rakennuksen katolta käsin. Määrä 45 jm. Vaarallisuusluokka * ja toimenpidesuositus A. Näitä kanavia ei ole merkattu huonekohtaisesti. Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 5/29, joka ei sisältänyt asbestia. Vesikaton bitumihuovista otettiin kreosoottinäyte nro PAH3/29, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä TOIVALA Sivu 13 / 15

14 7.6.1 Kellarikerros Ulkoseinärakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin näyte nro 4/29, joka ei sisältänyt asbestia. Lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin näyte nro 20/29, joka ei sisältänyt asbestia. Tiloissa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Ulkoseinärakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH1/29, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH7/29, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä kerros Lattiarakenteen sisässä olevien alkuperäisten vesijohtojen eristeenä on todennäköisesti asbestipahvia. Liitteenä olevissa alkuperäisissä lämpöja vesijohtojohtokuvassa on johtojen sijainnit, josta niiden määrät 360 jm on laskettu. Vaarallisuusluokka *** ja toimenpidesuositus A. Ulkoseinärakenteen sisässä olevista bitumipapereista otettiin kreosoottinäyte nro PAH4/29, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Huoneisto A: Eteisen seinässä, sähkötaulun alla, on asbestipahvia. Määrä 0,1 m 2. Vaarallisuusluokka *** ja toimenpidesuositus A. Huoneisto B: Eteisen seinässä, sähkötaulun alla, on asbestipahvia. Määrä 0,1 m 2. Vaarallisuusluokka *** ja toimenpidesuositus A. Huoneisto C: Eteisen seinässä, sähkötaulun alla, on asbestipahvia. Määrä 0,1 m 2. Vaarallisuusluokka *** ja toimenpidesuositus A. Olohuoneen seinätasoitteista otettiin näyte nro 23/29, joka ei sisältänyt asbestia. Huoneisto D: Eteisen seinässä, sähkötaulun alla, on asbestipahvia. Määrä 0,1 m 2. Vaarallisuusluokka *** ja toimenpidesuositus A TOIVALA Sivu 14 / 15

15 Huoneisto E: Eteisen seinässä, sähkötaulun alla, on asbestipahvia. Määrä 0,1 m 2. Vaarallisuusluokka *** ja toimenpidesuositus A. Keittokomeron seinälaatoitusten kiinnityslaastista otettiin näyte nro 2/29, joka ei sisältänyt asbestia. Keittokomeron seinälaatoitusten liimasta otettiin näyte nro 3/29, joka ei sisältänyt asbestia. Olohuoneen lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin näyte nro 18/29, joka ei sisältänyt asbestia. Kylpyhuoneen lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin näyte nro 19/29, joka ei sisältänyt asbestia. Olohuoneen lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH5/29, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Kylpyhuoneen lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH6/29, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Huoneisto F: Eteisen seinässä, sähkötaulun alla, on asbestipahvia. Määrä 0,1 m 2. Vaarallisuusluokka *** ja toimenpidesuositus A. Ismo Tanninen, rakennusmestari TOIVALA Sivu 15 / 15

16 Analyysilausunto Tutkimus I. Tanninen Oy Ismo Tanninen TOIVALA NÄYTTEENNE Muuruvesi ASBESTINÄYTETUTKIMUS 30/27. Bitumit / vesikatto 1/28. Bitumit / vesikatto 2/28. Liima / seinä Näytteet analysoitu elektronimikroskoopilla (SEM) ja röntgenmikroanalysaattorilla (SEM/EDS). Tilaajan toimittamat näytteet. materiaalitutkimuslaboratorio MIKROFOKUS OY Erik.tutkija Kaisa Kurkinen, FM Noudatamme konsulttitoimen yhteisiä sopimusehtoja KSE Oheisen lausunnon saa kopioida vain kokonaisena. Osittainen kopiointi edellyttää Mikrofokus Oy:n kirjallista lupaa.

17 Analyysilausunto Tutkimus Sivu 1/2 I. Tanninen Oy Ismo Tanninen TOIVALA NÄYTTEENNE Muuruvesi ASBESTINÄYTETUTKIMUS 7/6. Bitumit / vesikatto 1/26. Bitumit / vesikatto 12/7. ja 15/7. Luja-levy / seinä SISÄLTÄÄ ASBESTIA (krysotiiliasbestia) 13/7. Luja-levy / katto SISÄLTÄÄ ASBESTIA (krysotiiliasbestia) 8/7. Liima / seinä 9/7. ja 11/7. Tasoite / seinä 14/7. Tasoite / seinä 10/7. Muovilaatta / lattia SISÄLTÄÄ ASBESTIA (krysotiiliasbestia) 17/7. Levy / räystäs SISÄLTÄÄ ASBESTIA (krysotiiliasbestia) 16/7. Bitumit / vesikatto 23/29. Tasoite / seinä 3/29. Liima / seinä 2/29. Kiinnityslaasti / seinä Noudatamme konsulttitoimen yhteisiä sopimusehtoja KSE Oheisen lausunnon saa kopioida vain kokonaisena. Osittainen kopiointi edellyttää Mikrofokus Oy:n kirjallista lupaa.

18 Analyysilausunto Tutkimus Sivu 2/2 18/29. Bitumit / lattia 19/29. Bitumit / lattia 4/29. Bitumit / seinä 20/29. Bitumit / lattia 5/29. Bitumit / vesikatto Näytteet analysoitu elektronimikroskoopilla (SEM) ja röntgenmikroanalysaattorilla (SEM/EDS). Tilaajan toimittamat näytteet. materiaalitutkimuslaboratorio MIKROFOKUS OY Erik.tutkija Otso Lehtinen Noudatamme konsulttitoimen yhteisiä sopimusehtoja KSE Oheisen lausunnon saa kopioida vain kokonaisena. Osittainen kopiointi edellyttää Mikrofokus Oy:n kirjallista lupaa.

19 Naftaleeni Asenaftaleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso(a)antraseeni Kryseeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(k)fluoranteeni Bentso(a)pyreeni Indeno(1,2,3-cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseeni Bentso(ghi)peryleeni PAH-yht.* 31035/PAH /1 PAH-ANALYYSI Tilaaja: Kohde: Projektinumero: Menetelmät: I. Tanninen Oy Muuruvesi Tilauspäivä: Toimituspäivä: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: [mg/kg] Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa PAH4/29 Bitumipaperi/ulkoseinä < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 PAH3/29 Bitumit/vesikatto < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 PAH5/29 Bitumit/lattia < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 PAH6/29 Bitumit/lattia < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 PAH1/29 Bitumit/seinä < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 PAH7/29 Bitumit/lattia < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytteitä vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti. Anssi Riekki Tutkija, laboratorioanalyytikko LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

20 Tila Minerit-levy / m2 Luja-levy / m2 Muovilattialaatta / m2 I. Tanninen Oy Asbestimäärät 1, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) Kohde: Muuruveden puutarha- ja maaseutuoppilaitos Rakenneus nro 7 Hietapohjantie MUURUVESI Asbestikartoituksessa havaitut asbestit: Ulkopuoli 71,0 1. krs. Huon. A 2,2 Huon. B 17,0 4,8 Huon. C 19,0 Huon. D 20,0 9,8 Huon. E 29,0 YHTEENSÄ 71,0 87,2 14,6

21 Tila Minerit-levy / m2 Luja-levy / m2 Muovilattialaatta / m2 Putkieriste lattiarakneteissa / jm IV-kanava / jm Asbestipahvi / m2 I. Tanninen Oy Asbestimäärät 1, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) Kohde: Muuruveden puutarha- ja maaseutuoppilaitos Rakenneus nro 29 Hietapohjantie MUURUVESI Asbestikartoituksessa havaitut asbestit: Ulkopuoli 84,0 305,0 45,0 1. krs. 360,0 Huon. A 0,1 Huon. B 0,1 Huon. C 0,1 Huon. D 0,1 Huon. E 0,1 Huon. F 0,1 YHTEENSÄ 84,0 305,0 0,0 360,0 45,0 0,6

22 I. Tanninen Oy, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) RAKENTEISTA Kohde Muuruveden puutarha- ja maaseutuoppilaitos Asuinrakennukset nro 6, 7, 26, 27 ja 29 Hietapohjantie MUURUVESI Rakenteista: Mittaukset eivät ole millintarkkoja Rakennus nro 6 as. B, OH lattia: - muovilattiamatto - lattiatasoite - betonilaatta 70 mm - kreppipaperi - Styroc 50 mm - hiekka Rakennus nro 6 as. B, KH lattia: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 5 mm - betonilaatta 65 mm - kreppipaperi - Styrox 100 mm - hiekka Rakennus nro 6 as. B, OH seinä huoneistoa A vasten: - maali - sakatiili 130 mm - mineraalivilla 80 mm - sakatiili Rakennus nro 6 as. B, KH / WC seinä: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 5 mm - seinämuovipinnoite - kuitulevy 12 mm - puurunko 50x100 + mineraalivilla 100 mm - Gyproc-levy 13 mm TOIVALA Sivu 1 / 7

23 Rakennus nro 6 as. B, OH ulkoseinä: - maali - lastulevy 12 mm - muovikalvo - puurunko 50x125 + mineraalivilla 125 mm - koolaus 50x50 + mineraalivilla mm - Bituliitti-levy 12 mm - sakatiili 130 mm RAKENTEISTA Rakennus nro 6 as. B, yläpohja: - maalattu lastulevy 12 mm - koolaus 50x50 mm - ilmarako 250 mm - harvalauta 22x100 - muovikalvo - mineraalivilla 300 mm - kova villa 50 mm - yläpohjaontelo - raakapontti - bitumihuopa Rakennus nro 7 as. C, OH lattia: - muovilattiamatto - lattiatasoite - betonilaatta 85 mm - Styrox 50 mm - muovikalvo - hiekka Rakennus nro 7 as. C, KH lattia: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 5 mm - betonilaatta 100 mm - Styrox 50 mm - muovikalvo - hiekka Rakennus nro 7 as. C, KH / OH seinä: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 5 mm - Luja-levy 12 mm - muovikalvo - puurunko 50x100 + mineraalivilla 100 mm - lastulevy 12 mm TOIVALA Sivu 2 / 7

24 Rakennus nro 7 as. C, OH seinä huoneistoa D vasten: - maali - tasoite - sakatiili 130 mm - rakennuspaperi - mineraalivilla 70 mm - sakatiili RAKENTEISTA Rakennus nro 7 as. C, OH ulkoseinä: - maali - lastulevy 12 mm - rakennuspaperi - puurunko 50x100 + mineraalivilla 100 mm - koolaus 50x50 + mineraalivilla 50 mm - Bituliitti-levy 12 mm - harvarimoitus 22x75 mm - pystylaudoitus Rakennus nro 7 as. C, yläpohja: - maalattu lastulevy 12 mm - harvalauta 22x muovikalvo - ilmarako 250 mm - harvalauta 22x100 - rakennuspaperi - harvalauta 22x100 jonka alla osittain muovikalvo - mineraalivilla 300 mm - yläpohjaontelo - raakapontti - bitumihuopa Rakennus nro 26 as. C, OH lattia: - muovilattiamatto - lattiatasoite - betonilaatta 55 mm - kreppipaperi - Styrox 50 mm - hiekka Rakennus nro 26 as. C, KH lattia: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 10 mm - betonilaatta 80 mm - kreppipaperi - Styrox 50 mm - hiekka TOIVALA Sivu 3 / 7

25 Rakennus nro 26 as. C, KH seinä huoneistoa B vasten: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 10 mm - sakatiili 130 mm - mineraalivilla 70 mm - sakatiili RAKENTEISTA Rakennus nro 26 as. C, KH / OH seinä: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 10 mm - Gyproc-levy 13 mm - muovikalvo - puurunko 50x100 mm + mineraalivilla 125 mm - Gyproc-levy 13 mm Rakennus nro 26 as. C, OH ulkoseinä: - maali - lastulevy 12 mm - muovikalvo - puurunko 50x125 mm + mineraalivilla 125 mm - koolaus 50x50 mm +mineraalivilla 50 mm - Bituliitti-levy 12 mm - ilmarako, pieni - sakatiili 130 mm Rakennus nro 26 as. C, yläpohja: - maalattu lastulevy 12 mm - koolaus 50x50 mm - ilmarako 250 mm - harvalauta 22x100 mm - muovikalvo - mineraalivilla 300 mm - kova villa 50 mm - yläpohjaontelo - raakapontti - bitumihuopa Rakennus nro 28 as. H, MH lattia ulkoseinän vierellä: - muovilattiamatto - tasoite - betonilaatta 85 mm - kreppipaperi - Styrox 100 mm - hiekka TOIVALA Sivu 4 / 7

26 Rakennus nro 28 as. H, ET lattia: - muovilattiamatto - tasoite - betonilaatta 75 mm - kreppipaperi - Styrox 50 mm - hiekka RAKENTEISTA Rakennus nro 28 as. H, KH lattia: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 8 mm - siveltävä vedeneriste - tasoite - kallistusvalu 35 mm - betonilaatta 80 mm - kreppipaperi - Styrox 50 mm - hiekka Rakennus nro 28 as. H, MH ulkoseinä: - maalattu lastulevy 12 mm - muovikalvo - puukoolaus + mineraalivilla 190 mm - Bituliitti-levy 12 mm - ilmarako 15 mm - sakatiili Rakennus nro 28 as. H, KH / MH väliseinä: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 8 mm - Gyproc-levy 13 mm - muovikalvo - puurunko + mineraalivilla 98 mm - maalattu lastulevy Rakennus nro 28 as. H, väliseinät yleensä: Väliseinät ovat puurunkoisia lastulevyseiniä, seinrunko 99 mm. Ei ole mi9neraalivillaa. Rakennus nro 28 as. H, ET yläpohja: - maalattu lastulevy 12 mm - 50x50 mm koolaus - tyhjää 250 mm - harvalauta - muovikalvo - mineraalivilla 250 mm - kova villa 50 mm - yläpohjaontelo - raakapontti - bitumihuopa TOIVALA Sivu 5 / 7

27 RAKENTEISTA Rakennus nro 29 as. E, OH lattia: - muovilattiamatto - lattiatasoite - betonilaatta 60 mm - rakennuspaperi - Tojax 75 mm - bitumisively - betonilaatta 100 mm - hiekka Rakennus nro 29 as. E, OH seinä huoneistoa D vasten: - maali - rappaus 20 mm - punareikätiili 110 mm (kaksi kerrosta) - rappaus - maali Seinän kokopaksuus 260 mm. Rakennus nro 29 as. E, KH lattia: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 8 mm - betonilaatta 145 mm - rakennuspaperi - Tojax 75 mm - bitumi 3 mm - betonilaatta 100 mm - hiekka Rakennus nro 29 as. E, KH / ET välinen seinä: - keraaminen laatta + kiinnityslaasti 6 mm - vaneri 12 mm - koolaus + mineraalivilla 100 mm - lastulevy 12 mm - maali Rakennus nro 29 as. E, ruokailutilan ulkoseinä: - maali - lastulevy 12 mm - muovitettu rakennuspaperi - 50x100 mm puurunko + lasivilla - vinolauta 22* 100 mm - bitumipaperi - ilmarako 60 mm - sakatiili 130 mm TOIVALA Sivu 6 / 7

28 Rakennus nro 29 as. E, yläpohja: - maalattu Haltex-levy 12 mm - harvalauta - muovitettu rakennuspaperi - lasivilla mm - Luja-levy 9 mm - puhallusvilla n. 200 mm - yläpohjaontelo - raakapontti - bitumihuopa RAKENTEISTA Rakennus 29, kellari lattia: - betonilaatta 120 mm - bitumisively - betonilaatta 60 mm - hiekka Rakennus 29, kellari ulkoseinä: - sakatiili 80 mm - mineraalivilla 70 mm - bitumisively - betoni Ismo Tanninen, rakennusmestari TOIVALA Sivu 7 / 7

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti

Lisätiedot

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta. I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden

Lisätiedot

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja Sivu: 1 (9) Asbestikartoitus Asiakas Asiakkaan työnumero Kohdeosoite Espoon Kaupunki L160002842 Kulolaakso 1, 02340 ESPOO Latokasken päiväkoti Tilaaja / Yhteyshenkilö Kartoituspäivä 21.9.2016 Espoo / Pekka

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Sisätilojen kartoitus LUKKOILANTIE 22 42100 Jämsä 26.09.2017 Vahanen Jyväskylä Oy Ylistönmäentie 24, FI-40500 Jyväskylä, Finland www.vahanen.com y-tunnus 2063324-3 Haitta-aine-

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu 21-23 74100 Iisalmi Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (20) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI Delete Finland Oy 13.9.2016 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja 1 03400 VIHTI Delete Finland Oy / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Kårkulla Samkommun KOHDE, 21610 Parainen 2(16) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Asbestit ja haitta-aineet...

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki 22.11.2016 ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie 19 00620 Helsinki / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbestikartoitus Sivu 2 / 6 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Siviilipalveluskeskus (sikala ja lampola) Latokartanontie 79 07810 Ingermanninkylä LAPINJÄRVI Työ nro T17022 Lahti 4.8.2017 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO,

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 25.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 8.5.2017 PROJEKTI Rajattu asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Imatran kaupunki KOHDE Kyyhkysenkatu 10, Imatra 2(12) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Gamla Skolan 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste HONKOSEN TALO TERVEYSKUJA 2 43100 SAARIJÄRVI Terveyskuja 2 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D TEHTÄVÄ Satu Alajärvi (tekninen johtaja, Kihniön kunta) tilasi asbestikartoituksen osoitteessa Rauhalantie 4, Kihniö sijaitsevaan rivitaloon. Toimeksiannon mukainen

Lisätiedot

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Lärarbostaden 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Bilmåleri 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kylmäkosken kirjasto Koulutie 3 37910 AKAA Koko rakennus Rimbo Asbest Oy 17.11.2017 Marko Kustila Rakennusinsinööri, haitta-aineasiantuntija 050 3036808, marko.kustila@rimbo.fi

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen

Lisätiedot

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala 10.5.2017 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(7) Onkiniemenkatu 2: voimala Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.05.2017 Proj. No:

Lisätiedot

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus Kiinteistöjen käytönohjaus 8.5.2017 Kiinteistöjen käytönohjaus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(12) Onkiniemenkatu 2:

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi

Lisätiedot

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste VUOKRATALO MUSTIKKA TUULANTIE 9 43100 SAARIJÄRVI Tuulantie 9 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Ervinkatu Suomussalmi

Suomussalmen kunta Ervinkatu Suomussalmi Suomussalmen kunta Ervinkatu 3 88900 Suomussalmi Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen ja Sanna Lindeman 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Lukiontie 3 43100 Saarijärvi Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (16) Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...

Lisätiedot

Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Tutkimusraportti Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Projekti 308911 10.8.2017 SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Lähtötiedot... 4 1.3

Lisätiedot

LAPPIA LOUE Lihajalostus

LAPPIA LOUE Lihajalostus LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO AHA-KARTOITUS 21.09.2016 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn Tilapalvelut Tekniikankaari 1 A 06100 Prv

Lisätiedot

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45).

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). RAPORTTI Untamontie 2 15.8.2014 61(62) - Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). Tutkimusten yhteydessä otetuista materiaalinäytteistä löytyi raskasmetalleja

Lisätiedot

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus)

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) ASBESTIANALYYSI 2056/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 17.1.2014 1(1) Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Menetelmät: Näytteet

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI 4.1.2016 revisio A 29.1.2016 POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 4.1.2016 revisio

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä MATERIAALINÄYTTEET 23.6.2016 Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Ramboll Finland Oy Jaakko Raento Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä Projektinumero 4099 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Toimeksianto...

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO AHA-KARTOITUS 22.06.2017 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn kaupunki Timitilajht Khde Linnajen kulu Edefeldinbulevardi

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7521 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Sukkula (kansalaisopisto) Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 31.8.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 00500 HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Revisio ID Muutos Julkaisija Muuttaja Julkaisupäivä. Juokseva nro ### 6

Revisio ID Muutos Julkaisija Muuttaja Julkaisupäivä. Juokseva nro ### 6 Asiakirjaluettelo Planssin ID A.1.1 A.2.1 A.3.1 A.3.2 A.4.1 Planssin nimi Asiakirjaluettelo 1. Kerros JS-1 Julkisivut ja leikkaukset 3D-1 Näkymät 3D-2 Näkymät Planssi Revisio Julkaistu Tulostettu Huomio

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7522 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Kukkula Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ KIINTEISTÖVÄLITYS

Lisätiedot

Vahinkokartoittaja: Kimmo Kurtti Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy. Tarkastusraportti. Palo. Luonto

Vahinkokartoittaja: Kimmo Kurtti Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy. Tarkastusraportti. Palo. Luonto Vahinkokartoittaja: Sivu: 1 (40) Tarkastusraportti Vahinkotunnus 2016051AB Asiakas / Vakuutuksenottaja Akaa Kaupunki Vahinkopaikan osoite Jaakonvainiontie 14 37830 Akaa Yhteyshenkilö Vt. Kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita.

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. PINTAMATERIAALIEN VAIKUTUS VP 00 LIITE : VÄLIPOHJARAKENTEET SAATE Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. Perinteisesti O7 päällä parhaana pinnoitusmateriaalina on pidetty

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot