SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti"

Transkriptio

1 SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti Samuli Skurnik Piia Karhu Tomi Laamanen Tammikuu 2008

2 Raportit kalvot päähavainnot 3-35 Liite 1: Mielipiteitä strategia-asioista ja strategisesta johtamisesta Liite 2: Strategian toteutuksen haasteet Liite 3: Näkemyksiä perheyrittäjyydestä ja perhemäisyyden roolista strategisessa johtamisessa Raportoijat 80

3 SSJS:n Strategiabarometri 2007 Päähavainnot Samuli Skurnik Piia Karhu

4 Sisältö kalvot SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus 6-10 Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä 34-35

5 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Kohdejoukko Tutkimuksen toteutus Tiedonkeruu ja SSJS-verkosto 2. arviointivaiheen vastaajat Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

6 SSJS:n Strategiabarometrin tarkoitus koota yhteen strategia-asioiden parissa työskentelevien strategia-ammattilaisten tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä yritysten strategiseen johtamiseen liittyvistä haasteista, saattaa kokemus- ja näkemystieto (tacit knowledge) nykyaikaisen tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyväksikäyttäen sellaiseen muotoon, että asiantuntijat voivat keskustella sen pohjalta ja arvioida sen avulla eri strategiaasioiden prioriteetteja ja painotuksia, ja koota tämä tieto karttuvaksi tietokannaksi, jonka pohjalta voidaan muodostaa kokonaiskuva kansallisesta strategiaagendasta ja sen keskeisistä kehityspiirteistä niin elinkeinoelämän omien toimijoiden kuin myös laajempaan yhteiskunnalliseen käyttöön.

7 SB 2007 kohdejoukkona oli 600+ strategia-ammattilaista Suomessa SSJS ry:n jäsenet Hallitusammattilaiset ry:n jäsenet 30 suurimman yrityksen hallitusten puheenjohtajat, toimitusjohtajat ja strategia-asioista vastaavat johtajat EK:n hallitus Joitakin muita täydentäviä ryhmiä

8 SB 2007 tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa ja tavoitteena oli kerätä strategia-ammattilaisten kokemukset ja syvätieto 1. Kyselyvaihe Kerättiin vapaamuotoisia tarinoita strategia-ammattilaisten kokemuksista ja syvätietoa Osa 1 Mitä keskeisiä muutoksia on tapahtunut/tapahtuu strategisen johtamisen eri osa-alueilla viimeisten 3 vuoden aikana? seuraavien 3 vuoden aikana? Vuoden teema: Perhemäisyys str johtam. Osa 2 Mikä on toimintaympäristön muutossuunta ja nopeus? Mikä on osaamisen taso strategiaprosessin eri osa-alueilla? 2. Arviointivaihe Kerättiin kvantitatiivisia arvioita ensimmäisellä kierroksella esiin nousseista strategisista teemoista Osa 1 Kuinka tärkeitä eri teemat ovat yritysten strategisessa suunnittelussa vuonna 2007? Kuinka hyvät valmiudet yrityksillä on käsitellä eri teemoja strategisessa suunnittelussa vuonna 2007? Osa 2 Mitkä tekijät vaikeuttavat eniten yritysten strategian toteuttamista? Pohjana oli prof. Tomi Laamasen (TKK) kehittämä kysely

9 Tiedonkeruu toteutettiin web-pohjaisella kysely- ja arviointityökalulla Tiedonkeruu toteutettiin yritysten strategiaprosesseihin kehitetyllä modulaarisella webpohjaisella ASIS -työkalulla Käytössä oli kolme asiantuntijoiden syvätietoa luotaavaa vastaustekniikkaa Storytelling: kokemusten ja näkemysten vapaamuotoinen kirjaus Arviointikenttä: kokemus- ja näkemystiedolla ladattujen raahattavien vastauspalkkien sijoitus arviointikenttään Liukukytkin: arviointijanalla siirrettävät liukukytkimet SSJS-verkosto Yhteistyökumppanit: Deloitte, Ernst & Young, Metso ja Taloussanomat Metodi ja toteutus: Amabile Oy, HammerKit Oy ja Skurnik Consulting

10 Arviointivaiheeseen osallistui yhteensä 111 arvioijaa Sukupuoli kpl Mies 84 Nainen 24 Ikä 2. Arviointivaiheen vastaajat kpl yli 65 3 Ammattiryhmä kpl Yritysjohto ja hallinto 47 Konsultti 21 Yrittäjä 14 Yrityksen asiantuntija 8 Yrityskoko Yritysmuoto kpl Osakeyhtiö 91 Pörssiyhtiö 31 Osuustoiminnallinen 4 kpl alle yli 1000 työntekijää Muu 32 Yhteensä 111 arvioijaa Yrityksen toimintaalue kpl Kansainvälinen 65 Kotimainen 41 Toimiala kpl ICT 12 Metsä ja metalli 7 Muu teollisuus 8 Konsultointi 34 Kauppa ja rahoitus 17 Muut yksit. palvelut 17 Julkiset palvelut 9 Muu 4

11 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Toimintaympäristön muutoksen suunta ja nopeus Tärkeimmät teemat strategisessa suunnittelussa Vähiten tärkeät teemat strategisessa suunnittelussa Parhaat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Huonoimmat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Osaaminen strategiaprosessin eri osa-alueilla Eniten strategian toteutusta vaikeuttavat asiat Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

12 Strategia-ammattilaiset ovat varsin yksimielisiä siitä, että toimintaympäristön muutos nopeutuu Toimintaympäristön muutoksen suunta ja nopeus (Keskihajonta) Keskiarvo 2007 Toimintaympäristön yleinen muutos (N=104) 4,02 (0,79) 2006 Toimintaympäristön yleinen muutos (N=146) 4,08 (0,54) 1=hidastuva 5=nopeutuva SB 2007:ssä lähes 61 % vastaajista arvioi > 4

13 Asiakasymmärryksen, osaamisen ja leadershipin kehittäminen ovat strategisen suunnittelun tärkeimmät teemat vuonna 2007 Tärkeimmät teemat strategisessa suunnittelussa 1. Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen (N=91) 2. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen (N=82) 3. Johtajuuden (leadershipin) kehittäminen (N=72) 4. Strategisen suunnittelun fokusointi aidosti strategisiin asioihin (N=67) 5. Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi (N=89) 6. Keskeisen uuden osaamisen hankinta (N=68) 7. Strategiaprosessin sitominen operatiiviseen johtamiseen (N=89) 8. Strategian kommunikoitavuuden ja toimeenpantavuuden kehittäminen (N=87) 9. Kilpailuympäristön muuttuminen (N=95) 10. Kasvu orgaanisesti (N=84) Keskiarvo 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 Hyvät valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5

14 Vähiten tärkeitä teemoja ovat diversifiointi sekä ulkomaisen omistuksen tai omistuksen hajaantumisen mukanaan tuomat muutokset Vähiten tärkeät teemat strategisessa suunnittelussa 60. Liiketoiminnan monialaistaminen (diversifiointi) (N=82) 59. Ulkomaisen omistuksen mukanaan tuomat muutokset (N=77) 58. Omistuksen hajaantumisen ja institutionalisoitumisen mukanaan tuomat muutokset (N=72) 57. Strategisen suunnittelun aikahorisontin lyhentäminen (N=84) 56. Toimintojen ulkoistaminen (N=89) 55. Pääomasijoittamisen lisääntymisen huomioiminen toiminnassa (N=78) 54. Organisaatiorakenteiden keventäminen (N=84) 53. Lainsäädännön muuttuminen (N=103) 52. Investointikyvykkyyden parantaminen (N=86) 51. Kasvu yrityskaupoin (N=84) Keskiarvo -1,3-1,3-1,3-1,2-0,7-0,7-0,5-0,4-0,3-0,1 Hyvät valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Ei tärkeä strategisessa suunnittelussa -5 0

15 Parhaat valmiudet koetaan olevan johdon sitoutumis-, toiminnan eettisyys- ja keskeisen osaamisen säilyttämis -teemojen käsittelyssä Parhaat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa 1. Johdon parempi sitoutuminen yritykseen (N=84) Keskiarvo 0,8 2. Toiminnan eettisyyden varmistaminen (N=85) 3. Keskeisen osaamisen säilyttäminen (N=84) 4. Strategisen suunnittelun aikahorisontin lyhentäminen (N=84) 5. Kilpailuympäristön muuttuminen (N=95) 6. Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi (N=89) 7. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen (N=82) 8. Toiminnan yhteiskuntavastuun kehittäminen (N=77) 9. Kasvu orgaanisesti (N=84) 10. Asiakaskentän muuttuminen (N=100) 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Hyvät valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa 0 5

16 Huonot valmiudet koetaan olevan niissä kolmessa teemassa, jotka ovat myös vähiten tärkeitä Huonoimmat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa 60. Omistuksen hajaantumisen ja institutionalisoitumisen mukanaan tuomat muutokset (N=72) 59. Ulkomaisen omistuksen mukanaan tuomat muutokset (N=77) Keskiarvo -1,4-1,3 58. Liiketoiminnan monialaistaminen (diversifiointi) (N=82) 57. Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa (N=83) 56. Kasvu yrityskaupoin (N=84) 55. Laajentuminen kasvaville markkinoille (esim. BRIC maat) (N=81) 54. Pääomasijoittamisen lisääntymisen huomioiminen toiminnassa (N=78) 53. Toimintojen ulkoistaminen (N=89) 52. Laajentuminen uusille maantieteellisille alueille (N=66) 51. Siirtyminen kvartaaliajattelusta pitkäjänteisempään kehittämiseen (N=86) -1,1-1,0-0,9-0,9-0,8-0,7-0,7-0,6 Huonot valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa -5 0

17 Osaaminen on vuodessa kehittynyt useilla strategiaprosessin eri osa-alueilla, mutta se arvioidaan keskinkertaiseksi Osaaminen strategiaprosessin eri osa-alueilla Strategisen suunnittelun osaaminen Keskiarvo 3,34 3,24 (Keskihajonta 2007) (0,84) Yrityksen strateginen kilpailukyky 3,34 3,27 (0,72) Toimintaympäristön haasteiden ymmärrys 3,29 3,30 (0,82) Strategisen ajattelun ja ymmärryksen taso 3,17 3,09 (0,74) 2007 arvio 2006 arvio Strategioiden toteuttamisen osaaminen 2,92 3,16 (0,79) Strategioiden viestimisen onnistuminen 2,86 2,78 (0,83) Henkilöstön osallistaminen strategiatyössä 2,69 2,68 (0,84) 1=heikko 5= hyvä

18 Eniten strategian toteutusta vaikeuttaa päivittäisen käytännön työn hallitsevuus Eniten strategian toteutusta vaikeuttavat asiat 1. Päivittäisen käytännön työn hallitsevuus Keskiarvo Epäselvä strategia tai prioriteetit -0,9 3. Puutteelliset johtajuustaidot organisaation eri tasoilla -0,8 4. Organisaation sisäinen kommunikaatio -0,7 5. Liian vähäiset resurssit -0,5 Vaikeuttaa strategian toteuttamista -5 0

19 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Osaaminen Johtaminen ja johtajuus Strategia ja strategiaprosessi Organisaatio ja prosessit Toimintaympäristö Kasvumahdollisuudet Arvot ja yrityskulttuuri Teknologia Omistajuus ja omistajaohjaus Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

20 Osaaminen Kaikki osaamiskategorian teemat koetaan melko tärkeiksi, mutta valmiudet teemojen käsittelyyn heikohkoiksi Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen (N=91) Osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen (N=82) Keskeisen uuden osaamisen hankinta (N=68) ,3 2,8 2,8 (0,1) (0,3) (-0,2) "Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen" arvioidaan tärkeimmäksi teemaksi suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää), kun taas osaamisen kehittämiseen ja hankintaan liittyvät teemat arvioidaan tärkeimmiksi pienemmissä yrityksissä Konsultit kokevat keskimäärin paremmat valmiudet "Osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja johtamiseen kuin muut arvioijat Keskeisen osaamisen säilyttäminen (N=84) Kansainvälisen toimintaympäristö -osaamisen lisääminen (N=90) 1,5 1,9 Keskiarvo tärkeys (0,5) (-0,4) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Perinteiset funktiopohjaisesti johdetut yritykset eivät kykene luomaan mahdollisesti kumppanien kanssa yhdessä tehtävää asiakaslähtöistä tarjoamaa. Asiakastiedon osaaminen ja hallitsevan tarjoaman synnyttäminen erottaa menestyjät." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

21 Johtajuuden kehittäminen nähdään tärkeäksi, mutta valmiudet sen käsittelyyn strategisessa suunnittelussa heikohkoiksi Johtaminen ja johtajuus Johtajuuden (leadershipin) kehittäminen (N=72) 3. 2,6 (-0,2) Johdon parempi sitoutuminen yritykseen (N=84) Arvojohtamisen kehittäminen (N=87) Pehmeän johtajuuden kehittäminen (N=82) Kannustinjärjestelmien uudistaminen (N=89) Siirtyminen kvartaaliajattelusta pitkäjänteisempään kehittämiseen (N=86) 0,3 0,8 1,2 1,1 1,3 Keskiarvo tärkeys (0,8) (-0,4) (-0,4) (-0,3) (-0,6) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Siirtyminen kvartaaliajattelusta pitkäjänteisempään kehittämiseen" -teeman tärkeys korostuu (keskimäärin 3. tärkein) suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) sekä konsulttien keskuudessa Miesvastaajat kokevat valmiudet paremmiksi kuin naisvastaajat Naiset pitävät pehmeän johtajuuden kehittämistä vähemmän tärkeänä kuin miehet Arvojohtamisen tärkeydestä naiset ja miehet ovat samaa mieltä, mutta naiset näkevät valmiudet selvästi miehiä huonommiksi "Länsimainen teknisesti orientoitunut johtamistapa ei ole kehittänyt riittävästi herkkyyttä ja taitoa lukea heikkoja signaaleita, joilla toimintaympäristöä osattaisiin havainnoida silloin, kun perinteiset mittarit eivät vielä reagoi." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

22 Yritysjohto kokee valmiudet strategia- ja strategiaprosessiteemoissa selvästi paremmiksi kuin muut Strategia ja strategiaprosessi Strategisen suunnittelun fokusointi aidosti strategisiin asioihin (N=67) Strategiaprosessin sitominen operatiiviseen johtamiseen (N=89) Strategian kommunikoitavuuden ja toimeenpantavuuden kehittäminen (N=87) ,2 2,2 2,6 (-0,2) (-0,2) (-0,3) Miesvastaajat kokevat valmiudet yleensä paremmiksi kuin naisvastaajat "Strategiaprosessin systematisointiin" koetaan olevan keskimääräistä paremmat valmiudet isoissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) Strategiaprosessin systematisointi (N=84) Henkilöstön hyödyntäminen strategisessa suunnittelussa (N=92) 1,4 1,3 (0,1) (-0,3) Yhteistyöverkoston hyödyntäminen strategisessa suunnittelussa (N=92) Strategisen suunnittelun aikahorisontin ulottaminen kauemmaksi (N=88) Strategisen suunnittelun aikahorisontin lyhentäminen (N=84) -1,2 Ei tärkeä ,8 1,2 Keskiarvo tärkeys (-0,4) (-0,2) (0,4) (Keskiarvo valmius) Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Kilpailua ei ratkaise se, kenellä on paras strategia, vaan se, joka osaa parhaiten ja nopeimmin jalkauttaa sen." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

23 "Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi" koetaan kategorian tärkeimmäksi teemaksi, ja siihen arvioidaan olevan myös parhaat valmiudet Organisaatio ja prosessit Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi (N=89) 2,4 (0,3) Innovaatiokyvykkyyden parantaminen (N=87) Strategisten kumppanuuksien hyödyntäminen (N=89) Prosessimaisen toimintatavan kehittäminen (N=88) Toimintojen tehostaminen (N=91) Toiminnan yhdenmukaistaminen yli yksikkörajojen (N=89) Uudelleen organisoituminen (N=72) Investointikyvykkyyden parantaminen (N=86) Organisaatiorakenteiden keventäminen (N=84) Toimintojen ulkoistaminen (N=89) -0,5-0,7-0,3 5. 0,7 0,6 1,5 1,2 Keskiarvo tärkeys 1,8 1,8 (-0,5) (-0,5) (-0,1) (0,1) (-0,5) (-0,3) (-0,2) (-0,5) (-0,7) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Strategisten kumppanuuksien hyödyntäminen" koetaan keskimäärin tärkeämmäksi pienissä yrityksissä Miesvastaajat kokevat valmiudet keskimäärin paremmiksi kuin naiset, jotka kokevat valmiudet keskimäärin huonoiksi kaikilla alueilla Suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) valmiudet koetaan hyviksi useammalla alueella kuin pienemmissä yrityksissä Naiset kokevat kumppanuuksien hyödyntämisen yhtä tärkeänä kuin 1. teeman, mutta arvioivat valmiudet siihen huonommiksi kuin miehet Miehet kokevat innovaatiokyvykkyyden parantamisen yhtä tärkeänä kuin 1. teeman "Prosessijohtamisesta on tullut keskeinen johtamisjärjestelmiä määrittävä perusmenettely. Asiakkuuksien ja palvelujen johtamisessa prosessit ovat erinomainen keino jäsentää omaa toimintaa ja sen johtamista." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

24 "Kilpailuympäristön muuttuminen" koetaan kategorian tärkeimmäksi teemaksi, ja siihen arvioidaan olevan myös parhaat valmiudet Toimintaympäristö Kilpailuympäristön muuttuminen (N=95) 9. 2,1 (0,4) Suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) valmiudet koetaan keskimääräistä paremmiksi Asiakaskentän muuttuminen (N=100) Toimintaympäristössä tapahtuvat konsolidoinnit (N=97) 1,8 1,7 (0,3) (-0,2) Yritysjohto kokee valmiudet keskimääräistä paremmiksi Miesvastaajat kokevat valmiudet keskimäärin paremmiksi kuin naisvastaajat Toimintaympäristön globalisoituminen (N=105) 1,4 (-0,4) Teknologiamurrosten mahdollisuudet (N=103) Toimittajakentän muuttuminen (N=100) 0,0 0,9 (-0,3) (-0,1) "Strategisesti olemme siirtymässä suhteellisen vakaasta kehityksestä ennalta vaikeasti arvioitavaan uuteen maailmaan. Strategisena haasteena on hallita tämä muutosprosessi ja siihen liittyvät riskit." Lainsäädännön muuttuminen (N=103) -0,4 Keskiarvo tärkeys (-0,2) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

25 Valmiudet koetaan kaikissa kasvuteemoissa heikohkoiksi, paitsi orgaanisessa kasvussa Kasvumahdollisuudet Kasvu orgaanisesti (N=84) 10. 2,0 (0,3) Kasvu tuote-, palvelu-, prosessi- tai liiketoimintamalliinnovaatioiden avulla (N=85) Laajentuminen uusille tuote- tai palvelualueille (N=82) 1,7 1,4 (-0,3) (-0,3) Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä (yli 100 työntekijää) "kasvu yrityskaupoin" teema koetaan selvästi tärkeämmäksi kuin pienemmissä yrityksissä Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin (N=83) 1,0 (-0,3) Laajentuminen uusille maantieteellisille alueille (N=66) 0,9 (-0,7) Laajentuminen kasvaville markkinoille (esim. BRIC maat) (N=81) 0,8 (-0,9) Kasvu brändiä tai brändiportfoliota kehittämällä (N=84) Liiketoiminnan erikoistuminen (N=84) 0,8 0,5 (-0,4) (-0,2) Verkostoituminen, globalisaatio ja tietoliikenteen kehittyminen ovat luoneet uusia toimialoja ja liiketoimintamalleja. Yrityksen roolin laajentaminen arvoketjussa / arvoverkossa (N=85) 0,3 (-0,5) Kasvu yrityskaupoin (N=84) -0,1 (-0,9) Liiketoiminnan monialaistaminen (diversifiointi) -1,3 (-1,1) (N=82) Keskiarvo (Keskiarvo tärkeys valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

26 Suuremmissa yrityksissä kategorian teemat koetaan tärkeämmiksi kuin pienemmissä yrityksissä Arvot ja yrityskulttuuri Henkilöstön parempi sitoutuminen yritykseen (N=84) Toiminnan eettisyyden varmistaminen (N=85) Läpinäkyvyyden lisääminen (N=86) Toiminnan yhteiskuntavastuun kehittäminen (N=77) Monikulttuurisuuden lisääntymisen huomiointi toiminnassa (N=85) 0,8 0,6 1,3 1,6 2,0 Keskiarvo tärkeys (0,02) (0,5) (-0,2) (0,3) (-0,4) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) kategorian teemat koettiin keskimäärin tärkeimmiksi kuin pienissä yrityksissä (alle 10 työntekijää) Pienet yritykset (alle 10 työntekijää) ja naisvastaajat kokevat "Toiminnan eettisyyden varmistamisen" tärkeimmäksi teemaksi "Monikulttuurisuuden lisääntymisen huomiointi" teeman tärkeys korostuu (3. tärkein) suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) Miesvastaajat kokevat valmiudet paremmiksi kuin naisvastaajat Pienissä yrityksissä valmiudet koetaan yleensä hieman paremmiksi kuin suurissa yrityksissä Kotimaassa toimivissa yrityksissä valmiudet koetaan hieman paremmiksi kuin kansainvälisesti toimivissa yrityksissä "Yritykset, jotka ottavat vastuuta toimintaympäristönsä kehittämisestä ja hyvinvoinnista, saavat omistajien tai asiakkaiden yhä kasvavaa arvostusta ja tämä vahvistaa ko. yritysten imagoa." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

27 Teknologia Tärkeimmäksi teknologiateemaksi arvioidaan uuden teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatioissa Uuden teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatioissa (N=78) 1,9 (-0,4) Eri vastaajaryhmät arvioivat teemojen tärkeysjärjestyksen melko samalla tavalla Miesvastaajat kokevat valmiudet paremmiksi kuin naisvastaajat Tietotekniikan uudistaminen tukemaan paremmin liiketoiminnan tarpeita (N=82) Tietotekniikan uusinvestointien vähentäminen ja olemassa olevien järjestelmien parempi hyödyntäminen (N=84) 0,3 1,2 (0,1) (-0,03) "Suomessa on yhä kansainvälisesti merkittävää edelläkävijyyttä useilla, mutta entistä kapeammilla alueilla. Kilpailupaineet kovenevat ja eri tahojen tukea tarvitaan. Oman teknologiaosaamisen säilyttämisestä tulee joka tapauksessa välttämättömyys - mutta tarvitaan oikeita valintoja." Keskiarvo tärkeys (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

28 Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa ja hallinnon ja toimivan johdon työnjaossa koetaan jossain määrin tärkeiksi Omistajuus ja omistajaohjaus Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa (N=83) Muutostarpeet hallinnon ja toimivan johdon työnjaossa (N=83) Pääomasijoittamisen lisääntymisen huomioiminen toiminnassa (N=78) Omistuksen hajaantumisen ja institutionalisoitumisen mukanaan tuomat muutokset (N=72) Ulkomaisen omistuksen mukanaan tuomat muutokset (N=77) -1,3-1,3-0,7 1,3 1,0 Keskiarvo tärkeys (-1,0) (-0,5) (-0,8) (-1,4) (-1,3) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Yritysjohto ja yrittäjät kokevat "Muutostarpeet hallinnon ja toimivan johdon työnjaossa" teeman keskimäärin hieman tärkeämmäksi kuin teeman "Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa" Myös suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) ja kansainvälisissä yrityksissä muutostarpeet työnjaossa koetaan keskimäärin tärkeämmäksi kuin muutostarpeet hallituksen roolissa Pörssiyhtiöissä tärkeimmäksi teemaksi koetaan muutostarpeet hallituksen roolissa, kun taas osakeyhtiöissä yhtä tärkeäksi koetaan muutostarpeet hallinnon ja toimivan johdon roolissa Valmiudet koetaan keskimäärin melko huonoiksi kaikilla alueilla "Hallitusten ote yrityksen strategiaan on vahvistunut ja parantunut. Tämä merkitsee uudenlaisen yhteistyösuhteen löytämistä toimivan johdon kanssa. Toimiva johto voi joskus kokea päätösvaltansa kapenevan." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

29 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Strategian toteutusta eniten vaikeuttavat asiat Strategian toteutusta vähiten vaikeuttavat asiat Haasteellisuusjärjestyksen erot eri kokoisten yritysten edustajien välillä Yhteenveto löydöksistä

30 Arvio strategian toteutusta vaikeuttavista asioista vaihtelee Strategian toteutusta eniten vaikeuttavat asiat (Pohjana oli prof. Tomi Laamasen, TKK, kehittämä kysely) 1. Päivittäisen käytännön työn hallitsevuus 2. Epäselvä strategia tai prioriteetit 3. Puutteelliset johtajuustaidot organisaation eri tasoilla 4. Organisaation sisäinen kommunikaatio 5. Liian vähäiset resurssit 6. Omien yksikköjen etujen ajaminen 7. Vähäinen eri yksikköjen välinen koordinaatio 8. Odottamattomat toimintaympäristön muutokset 9. Nykyisen kulttuurin jäykkyys tai muut ominaisuudet -1-0,9-0,8-0,7-0,5-0,4-0,3-0,3-0,2 (2,28) (2,66) (2,51) (2,36) (2,61) (2,63) (2,47) (2,38) (2,47) 10. Muun organisaation vähäinen sitoutuminen Keskiarvo Vaikeuttaa strategian toteuttamista -5 0 Ei vaikeuta strategian toteuttamista 0 5 0,0 (2,34) (Keskihajonta)

31 Jatkuvat muutokset strategiassa tai rakenteissa koetaan vähiten strategian toteutusta vaikeuttavaksi teemaksi Strategian toteutusta vähiten vaikeuttavat asiat (Pohjana oli prof. Tomi Laamasen, TKK, kehittämä kysely) 18. Jatkuvat muutokset strategiassa/rakenteissa 1,6 (2,29) 17. Ihmisten sitoutuminen työhön 1,5 (2,35) 16. Organisaation strategiauupumus 1,4 (2,22) 15. Ylimmän johdon vähäinen sitoutuminen 1,4 (2,74) 14. Liikaa strategisia hankkeita 0,9 (2,43) 13. Strategia ja budjetointi eivät kohtaa 0,5 (2,67) 12. Strategisia hankkeita ei määritellä 0,1 (2,58) 11. Nykyisten rakenteiden jäykkyys tai muut ominaisuudet 0,1 (2,67) Keskiarvo (Keskihajonta) Vaikeuttaa strategian toteuttamista -5 0 Ei vaikeuta strategian toteuttamista 0 5

32 Näkemys osa-alueiden haasteellisuusjärjestyksestä eroaa eri yrityksissä ja tilanteissa: esimerkkinä erot eri kokoisten yritysten edustajien välillä Strategian toteutusta vaikeuttava osa-alue Järjestys kaikki vastaajat Järjestys <50 MEUR liikevaihdon organisaatiot Järjestys >= 50 MEUR liikevaihdon organisaatio Päivittäisen käytännön työn hallitsevuus Epäselvä strategia tai prioriteetit Puutteelliset johtajuustaidot organisaation eri tasoilla Organisaation sisäinen kommunikaatio Liian vähäiset resurssit Omien yksikköjen etujen ajaminen Vähäinen eri yksikköjen välinen koordinaatio Odottamattomat toimintaympäristön muutokset Nykyisen kulttuurin jäykkyys tai muut ominaisuudet Muun organisaation vähäinen sitoutuminen Nykyisten rakenteiden jäykkyys tai muut ominaisuudet Strategisia hankkeita ei määritellä Strategia ja budjetointi eivät kohtaa Liikaa strategisia hankkeita Ylimmän johdon vähäinen sitoutuminen Organisaation strategiauupumus Ihmisten sitoutuminen työhön Jatkuvat muutokset strategiassa/rakenteissa

33 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

34 Yhteenveto Strategia-ammattilaiset ovat varsin yksimielisiä siitä, että toimintaympäristön muutos on edelleen nopeutumassa. Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen, osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen sekä leadershipin kehittäminen ovat strategisen suunnittelun tärkeimmät teemat vuonna Valmiuksia eri teemojen käsittelyyn strategisessa suunnittelussa ei koeta millään osa-alueella kovin hyväksi ei edes niissä, jotka arvioitiin tärkeimmiksi. Parhaat valmiudet koetaan olevan johdon sitoutumis-, toiminnan eettisyys- ja keskeisen osaamisen säilyttämis -teemojen käsittelyssä. Miehet kokevat valmiudet eri teemojen käsittelyyn strategisessa suunnittelussa keskimäärin paremmiksi kuin naiset. Strategian toteutusta vaikeuttaa eniten päivittäisen käytännön työn hallitsevuus. Strategian toteutuksen haasteet vaihtelevat riippuen yrityksestä ja sen tilanteesta.

35 Mitä kotiinvietävää? SB 2007 sisältää runsaasti mielenkiintoisia yksityiskohtia, kaikkea ei ole voitu raportoida tässä SB 2007 on asian luonteesta johtuen varsin yleisellä tasolla, tuloksiin ja niiden tulkintaan kannattaakin perehtyä eri tahoilla myös omista lähtökohdista. SB 2007 anti yritystasolle: jäsentynyt ja yhdessä arvotettu kansallinen kokonaiskuva sekä uusi ideoiden antaja, vertailukohta ja lähtökohta yritystason sovellutuksille.

36 Liite 1: Mielipiteitä strategia-asioista ja strategisesta johtamisesta (otteita 1. kierroksen vapaamuotoisista mielipiteistä) Samuli Skurnik

37 Osaaminen Diversityn näkeminen vahvuutena sekä integraatioprosesseissa, erilaisten ihmisten johtamisessa, monikansallisissa tiimeissä jne. on korostunut. Väestön ikärakenteesta johtuva työvoimapula ja henkilöstökustannuksista ja muista kustannuspaineista (mm. omistajien vaatimukset/globaali kilpailu) johtuva koveneva työtahti ja kilpailu pysyvistä työpaikoista synnyttävät laajan työterveys/hyvinvointikriisin, jonka räjähtävät kustannukset pakottavat organisaatiot pitkäjänteisempään ja vastuullisempaan resurssien käyttöön = ihmisten kunnioittamiseen. Osaamispuutteiden paikkaaminen globaaleilla kumppanuuksilla on yhä useammalle yritykselle uuden oppimisen paikka. Työntekijät ja potentiaaliset sellaiset kilpailuttavat työnantajia uusin kriteerein. Henkilöstö ei uskalla luottaa työnantajansa sitoutumiseen eikä myöskään sitoudu itse. Omistajan- ja johdonvaihdokset tuovat arvaamattomuutta vakaampiinkin yrityskulttuureihin.

38 Osaaminen (jatkuu) Johtoa valittaessa pitäisi kandidaatteja hakea ennakkoluulottomasti laajemmaltikin kuin muiden pörssiyhtiöiden toimitus- tai varatoimitusjohtajista. Paljon uutta management potentiaalia jää löytämättä. Nykymenolla syntyvä laaja työterveys/hyvinvointikriisi, jonka räjähtävät kustannukset pakottavat organisaatiot pitkäjänteisempään ja vastuullisempaan resurssien käyttöön = ihmisten kunnioittamiseen. Strategiaprosessi nousee uuteen arvoonsa ja pitkäjänteistyy. Osaamisen merkitys kasvaa edelleen, varsinkin kehittyneissä maissa. Suomen koulutusjärjestelmä kansainvälistyy merkittävästi. Erityisesti ammattikorkeakoulujen rooli Suomessa korostuu, innovaatiotoiminnan kaupallistumisen myötä. Osaaminen ei ole pelkkää teknologian osaamista, vaan etenkin sosiaalista osaamista ja ajan kelkassa pysymistä.

39 Johtaminen ja johtajuus Johtajien tärkeimmäksi tehtäväksi tulee taata henkilöstölle parhaat mahdolliset työolosuhteet tehdä aitojen arvojen mukaista työtä. Arvojohtaminen on yhä enemmän esillä ja arvovalintojen merkitys erityisesti asiantuntijatyö-yhteisöjen ohjaamisessa on noussut esille. Lisääntyvässä kilpailussa lahjakkaimmista yksilöistä ja parhaasta henkilökunnasta arvojohtamisesta on tullut välttämättömyys. Riskinä on, että taas mennään liian pitkälle [kun henkilöstö haluaa olla ylpeinä osa selvästi määriteltyä arvokokonaisuutta] ja unohdetaan, että alaisella on myös oikeus johtajaan, joka asettaa ne rajat ja antaa ne vastaukset, joita kommunikoidusta strategiasta ei ehkä saa! Monissa pörssiyhtiöissä ylin johto vaihtuu/vaihdetaan liian usein. Strategioiden luominen ja ennen kaikkea niiden menestyksekäs toteuttaminen vievät aikaa yleensä 3-5 vuotta. Johtoa ei pitäisi vaihtaa kuin jääkiekkojoukkueiden valmentajia heti kun vastoinkäymisiä ilmenee. Nuoren sukupolven vaatimustaso johtamisen suhteen on korkea; ikääntyneet, miesvaltaiset, rajoittuneessa uraputkessa eläneet johtajat eivät pysty vastaamaan odotuksiin; johtamisstrategiat, toimintaperiaatteet ja -käytännöt ovat muuttuneet yhä teknisemmiksi, sisällön kehitys ei ole pysynyt samalla tasolla.

SSJS Strategiabarometri 2008 - tulokset

SSJS Strategiabarometri 2008 - tulokset SSJS Strategiabarometri 2008 - tulokset Ernst & Young Strategia 2008 -tapahtuma Helsinki 30.9.2008 Samuli Skurnik Jonna Junkkari Tomi Laamanen Sisältö Sivu Yhteenveto 3-7 SSJS Strategiabarometri 2008:n

Lisätiedot

SSJS Strategiabarometri Samuli Skurnik, Amabile Consulting Oy Henry ry Henry Fellows Helsinki

SSJS Strategiabarometri Samuli Skurnik, Amabile Consulting Oy Henry ry Henry Fellows Helsinki SSJS Strategiabarometri 2008 Samuli Skurnik, Amabile Consulting Oy Henry ry Henry Fellows Helsinki 19.1.2009 Lähtökohtia Strategia-asiat ovat olleet aivan viime vuosiin asti vain harvojen tiedossa ja tietoa

Lisätiedot

SSJS Strategiabarometrin tietokanta referenssinä yritysten strategisessa johtamisessa?

SSJS Strategiabarometrin tietokanta referenssinä yritysten strategisessa johtamisessa? SSJS Strategiabarometrin tietokanta referenssinä yritysten strategisessa johtamisessa? 16.4.2009 Samuli Skurnik partneri, KTT/VTL Amabile Consulting Oy SB 2008: strategian toteutuksen ongelmat arvioidaan

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille Juho Seppälä Digia Oyj 19.5.2017 AGENDA Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille 1. Digia pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

JUHTA Riikka Pellikka

JUHTA Riikka Pellikka JUHTA 4.4.2017 Riikka Pellikka Suomidigin missio: Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Tilanne kevät 2016 o Digitalisoinnin periaatteet

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Tässä matkan varrella asiasta on myös alkanut tiivistyä yleisempi näkemys. Se on kirjattu SB 2009:n tulosraportin

Tässä matkan varrella asiasta on myös alkanut tiivistyä yleisempi näkemys. Se on kirjattu SB 2009:n tulosraportin 1 26.10.2009 Boardnews-lehteen Globaali talouskriisi myllertää suomalaisen strategista johtamista SSJS Strategiabarometri (SB) -hanke käynnistettiin SSJS:n piirissä viitiisen vuotta sitten, vuonna 2005.

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle TEHYN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN PÄIVÄT 11. 12.5.2017 Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle Taisto Hakala Viestintäpäällikkö DI, palomestari, EMBA, MQ Sisältö Viestintä & tulevaisuus Viestintä & muutos

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

HENRY Fellows Johtamisen ja johtamiskulttuurin muutos

HENRY Fellows Johtamisen ja johtamiskulttuurin muutos HENRY Fellows Johtamisen ja johtamiskulttuurin muutos Kari Kasanen 12.2.2008 Suomalainen johtaminen maailman huipulle 2008 Talent Partners Group Huippuosaamisella menestyviä asiakkaitatalent Partners ja

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Inno-barometrin esittely 15.2.2012 Vapriikki, Tampere Gearshift Group Page 1 Mystiikasta mitattavaksi Inno-barometri on standardoitu menetelmä organisaation

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8. 1 Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.2009 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Täydentää

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot