Ennakoiva munasolupakastus ei-lääketieteellisistä tai sosiaalisista syistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakoiva munasolupakastus ei-lääketieteellisistä tai sosiaalisista syistä"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Viveca Söderström-Anttila LT, dosentti, apulaisylilääkäri Väestöliiton Helsingin lapsettomuusklinikka vaestoliitto.fi Ennakoiva munasolupakastus ei-lääketieteellisistä tai sosiaalisista syistä Ennakoiva pakastus tarkoittaa munasolujen talteenottoa nuorella iällä hedelmällisyyden säilyttämiseksi. Munasolujen pakastusmahdollisuudet ovat viime vuosina parantuneet nopeasti. Munasolujen pakastusta suositellaan tehtäväksi ennen 35 vuoden ikää. Talteenottoa varten voidaan tarvita 2 3 hormonistimulaatiota, jotta munasoluja saadaan riittävästi raskautta ajatellen. Syntyneet lapset ovat olleet terveitä, mutta pitkäaikaisseurannan tulokset puuttuvat. Ei-lääketieteellisestä syystä tehtävä munasolupakastus on nykyisin tarjolla yksityisillä hedelmöitysklinikoilla, ja naiset maksavat itse kaikki hoidon kustannukset. Vertaisarvioitu VV Hedelmällisyyden säilyttäminen pakastamalla sukusoluja, alkioita ja munasarjakudosta on pitkään ollut kehittyvä ala hedelmöityshoidoissa. Kohderyhmänä ovat ennen kaikkea syöpäpotilaat, joiden hedelmällisyys on pyritty suojaamaan ennen solunsalpaaja- tai sädehoitoja. Uutena asiana on viime aikoina noussut mahdollisuus säilyttää hedelmällisyys pakastamalla myös terveiden naisten munasoluja ei-lääketieteellisistä tai sosiaalisista syistä. Tätä sosiaalista indikaatiota kutsutaan ennakoivaksi munasolupakastukseksi (1). Nykyään lasten saaminen siirtyy monesta eri syystä yhä myöhäisempään vaiheeseen. Jos puoliso ei tunnu löytyvän ajoissa, munasolujen pakastus voi olla varteenotettava vaihtoehto säilyttää raskauden mahdollisuus tulevaisuudessa. Sukusolujen pakastus Sukusolujen pakastus ei ole mikään uusi ilmiö. Siittiöitä on pakastettu 1950-luvulta saakka. Menetelmänä on ollut niin sanottu hidas pakastus (slow freezing), jossa kylmänsuoja-ainekäsittelyn jälkeen siittiöiden lämpötila lasketaan ensin hitaasti 150 celsiusasteeseen ja sen jälkeen nopeasti 196 celsiusasteeseen, eli kudos siirretään nestemäiseen typpeen (1). Ensimmäiset pakastetuilla siittiöillä alkaneet raskaudet ja synnytykset raportoitiin vuonna 1954 (2). Koeputkihedelmöityshoitojen (IVF) yhteydessä ruvettiin onnistuneesti pakastamaan alkioita 1980-luvulla (3). Siirtämällä kohtuun yksi alkio kerrallaan ja pakastamalla loput hyvänlaatuiset alkiot on voitu huomattavasti pienentää koeputkihedelmöityshoitoon liittyvää monisikiöisen raskauden riskiä. Vuonna 2011 oli 40 % kaikista Suomessa syntyneistä IVF-lapsista saanut alkunsa pakastetuista ja sulatetuista alkioista (4). Munasarjakudoksen pakastuksen osalta kehitys on ollut hidasta, ja ensimmäinen lapsi syntyi pakastettujen ja sulatettujen munasarjakudospalojen autotransplantaation jälkeen vuonna 2004 (5). Vaikka tutkimustoiminta alalla on hyvin aktiivista, on toistaiseksi maailmalla syntynyt vain 35 lasta tällä menetelmällä (Yding Andersen, Claus, henkilökohtainen tiedonanto). Ensimmäinen onnistunut munasolupakastus johti lapsen syntymään jo vuonna 1986 (6). Menetelmänä oli munasolujen hidas pakastus, joka verrattuna siittiö- ja alkiopakastuksen tuloksiin osoittautui tehottomaksi munasolujen kohdalla. Munasolut ovat siittiöitä herkempiä pakastuksen aiheuttamille vaurioille muun muas sa isomman koon ja suuremman nestepitoisuuden vuoksi (1). Vuoteen 2009 mennessä oli maailmalla syntynyt runsaat 500 lasta tällä menetelmällä (7). Vasta sen jälkeen kun munasolujen vitrifikaatio (lasittaminen) otettiin käyttöön, on kehitys alalla nopeutunut. Ensimmäinen lapsi vitrifioidusta munasolusta syntyi vuonna 1999 (8). Vitrifikaatiossa käytetään erittäin suuria pitoisuuksia kylmänsuoja-aineita, ja munasolut siirretään pakastusliuoksessa suoraan nestemäiseen typpeen. Vitrifikaatiossa ei muodostu jääkiteitä, jotka sulatuksen yhteydessä vaurioit- 1711

2 katsaus Kirjallisuutta 1 Suomen Fertiliteettiyhdistys (SFY), Ennakoivan munasolupakastuksen työryhmä. Ennakoiva munasolupakastus hyvän toimintatavan suositukset Bunge RG, Keettel WC, Sherman JK. Clinical use of frozen semen: report of four cases. Fertil Steril 1954;5: Lassalle B, Testart J, Renard JP. Human embryo features that influence the success of cryopreservation with the use of 1,2 propanediol. Fertil Steril 1985;44: THL tilastot. fi/tilastot/aiheittain 5 Donnez J, Silber S, Andersen CY ym. Children born after autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue, a review of 13 births. Ann Med 2011;43: Chen C. Pregnancy after human oocyte cryopreservation. Lancet 1986;1(8486): Noyes N, Porcu E, Borini A. Over 900 oocyte cryopreservation babies born with no apparent increase in congenital anomalies. RBM Online 2009;18: Kuleshova L, Gianaroli L, Magli C, Ferraretti A, Trounson A. Birth following vitrification of a small number of human oocytes: case report. Hum Reprod 1999;14: Cobo A, Diaz C. Clinical application of oocyte vitrification: a systemic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril 2011;96: European perinatal health report. Health and care of European pregnant women and babies in Europe 2010: Hansen KR, Knowlton NS, Thyer AC, Charleston JS, Soules MR, Klein NA. A new model of reproductive aging: the decline in ovarian non-growing follicle number from birth to menopause. Hum Reprod 2008;23: Wallace WH, Kelsey TW. Human ovarian reserve from conception to the menopause. PLoS One 2010;5:e Menken J, Trussell J, Larsen U. Age and infertility. Science 1986;233: Rothman KJ, Wise LA, Sörensen HT ym. Volitional determinants and age-related decline in fecundability: a general population pros pective cohort study in Denmark. Fertil Steril 2013;99: Cobo A, Kuwayama M, Perez S, Ruiz, Pellicer A, Remohi J. Comparison of concomitant outcome achieved with fresh and cryopreserved donor oocytes vitrified by the Cryotop method. Fertil Steril 2008;89: Cobo A, Meseguer M, Remohí J, Pellicer A. Use of cryo-banked oocytes in an ovum donation programme: a prospective, randomized, controlled, clinical trial. Hum Reprod 2010;9: taisivat solun rakennetta. Munasolut selviytyvät pakastuksesta paremmin ja hedelmöittyminen sulatuksen jälkeen onnistuu useammin vitrifikaation kuin hitaan pakastuksen jälkeen (9). Suomessa ei ole vielä syntynyt yhtään lasta munasoluvitrifikaation jälkeen, ja maailmassa tällä menetelmällä on syntynyt arviolta lasta (Copperman, Alan B., henkilökohtainen tiedonanto). Munasolupakastuksen indikaatioita Munasolupakastuksen indikaatiot on esitetty taulukossa 1. Tässä katsauksessa käsitellään vain yhtä indikaatiota eli ennakoivaa ei-lääketieetellistä munasolupakastusta ( sosiaalista pakastusta ). Sillä tarkoitetaan naisen munasolujen pakastamista tulevaisuuden varalle, jos lapsen hankinta on siirtynyt niin, että mahdollisuus saada lapsi omilla munasoluilla on heikentynyt (1). Tarkkaa rajaa sosiaalisen ja lääketieteellisen syyn välillä on kuitenkin joskus vaikea vetää, koska munasarjojen toiminta voi myös hiipua yllättävän varhain ilman todettua sairautta tai geneettistä alttiutta. taulukko 1. Mahdollisia ennakoivan munasolupakastuksen aiheita. Syöpäpotilailla solunsalpaaja- tai sädehoitoa Koeputkihedelmöityshoidon yhteydessä siittiömäärä ei riitä hedelmöittämään kaikkia munasoluja mies ei saa annettua spermanäytettä Luovutus munasolupankkiin munasoluluovutushoidot Suurentunut riski munasarjatoiminnan hiipumiseen geneettiset syyt, kuten Turnerin oireyhtyvä, fragile-x premutaatio, X-kromosomaaliset deleetiot autoimmuunisairaudet Endometrioosi ennen endometrioomien poistoa Munasarjojen poistamisen tarve perinnöllisen syöpäriskin vuoksi Ennakoiva ei-lääketieteellinen eli sosiaalinen syy Synnyttäjien ikä nousee Naiset ja parit siirtävät nykyään herkästi raskaaksi tulemista eteenpäin siitä hetkestä, jolloin heillä olisi biologisesti parhaimmat edellytykset vanhemmuuteen. Syyt lasten hankinnan lykkäämiseen ovat monenlaisia, kuten kouluttautuminen, uraputki, taloudellinen tilanne tai toive saada harrastaa ja matkustaa vapaa-aikana. Monelle tuntuu myös olevan ongelmallista löytää se partneri, jonka kanssa olisi mahdollista perustaa perhe. Länsimaissa sekä ensisynnyttäjien keski-ikä että yli 35-vuotiaiden naisten osuus kaikista synnyttäjistä on ollut nousussa viimeisen 10 vuoden aikana. Euroopan alueella yli 35-vuotiaiden synnyttäjien osuus kaikista synnyttäjistä oli 19,7 % vuonna 2010 (10). Myös Suomessa vanhempien synnyttäjien määrä on ollut kasvussa ja oli 19,5 % vuonna Alueellisesti tarkasteltuna 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus oli suurin Ahvenanmaalla (24 %) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (23 %) (4). Hedelmällisyys heikkenee iän myötä Naisen hedelmällisyyden ajanjakso on lyhyt ja päättyy noin 10 vuotta ennen menopaussia. Vaikka naisten elinikä on pidentynyt, menopaussi-iässä ei ole vastaavasti todettu kasvua. Munarakkuloiden lukumäärä alkaa vähentyä jo sikiökauden aikana, ja ilmiö kiihtyy tasaista tahtia kohti menopaussi-ikää (11,12). Tyttösikiöllä on maksimimäärä munarakkuloita raskausviikolla 18 20, jolloin munasarjassa on keskimäärin primordiaalista munarakkulaa (vaihteluväli ). Sen jälkeen munarakkulat alkavat hitaasti vähentyä; naisen ollessa 25-vuotias eli parhaimmassa lasten saamisiässä määrä on keskimäärin ja 35 vuoden iässä enää keskimäärin Naisen vaihdevuosi-iän ja sikiöaikaisen munarakkuloiden määrän välillä on keskinäinen riippuvuus. Vaihdevuosi-ikä on noin 50 vuotta, jos naiselle on sikiöaikana muodostunut primordiaalista munarakkulaa. Jos alkumunarakkuloita on lähtökohtaisesti keskimääräistä vähemmän, vaihdevuodet tulevat aikaisemmin (11,12). Miten tämä primordiaalisten munarakkuloiden kuluminen näkyy naisen mahdollisuudessa tulla luonnostaan raskaaksi eri ikäisenä? Paljon referoidussa laajassa tutkimuksessa todettiin, että jos raskausyritys alkaa vasta vuoden iässä, kolmasosa naisista ei tule koskaan saamaan omaa biologista lasta (13). Tuoreessa tanskalaistutkimuksessa pienestä naiskohortista todettiin, että 78 % vuotiaista naisista tuli raskaaksi vuoden yrittämisen jälkeen (14). Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä ensi- että 1712

3 tieteessä 17 Rienzi L, Romano S, Albricci L ym. Embryo development of fresh versus vitrified metaphase II oocytes after ICSI: a prospective randomized sibling-oocyte study. Hum Reprod 2010;25: Parmegiani L, Cognigni GE, Bernardi S ym. Efficiency of aseptic open vitrification and hermetical cryostorage of human oocytes. Reprod Biomed Online 2011;23: Sunkara SK, Rittenberg V, Reine- Fenning N, Bhattacharya S, Zamora J, Coomarasamy A. Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an analysis of treatment cycles. Hum Reprod 2011;26: Pelin A, Bang H, Oktay K. Agespecific probability of live birth with oocyte cryopreservation: an individual patient data metaanalysis. Fertil Steril 2013;10: Rienzi L, Cobo A, Paffoni A ym. Consistent and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort multicentric study. Hum Reprod 2012;27: Garcia-Velasco JA, Domingo J, Cobo A, Martinez M, Camona L, Pellicer A. Five years experience using oocyte vitrification to preserve fertility for medical and nonmedical indications. Fertil Steril 2013;99: Bentzen JG, Forman JL, Johansen TH, Pinborg A, Larsen EC, Nyboe Andersen A. Ovarian antral follicle subclasses and anti-mullerian hormone during normal reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab 2013;98: Bodri D, Guillén JJ, Polo A, Trullencue M, Esteve C, Coll O. Complications related to ovarian stimulation and oocyte retrieval in 4052 oocyte retrieval cycles. RBMOnline 2008;17: Kenny LC, Lavender T, McNamee R, O Neill SM, Mills T, Khashan AS. Advanced maternal age and advanced pregnancy outcome: Evidence from a large contemporary cohort. PLOS One 2013;8:e Malchau SS, Loft A, Larsen EC ym. Perinatal outcomes in 375 children born after oocyte donation: a Danish national cohort study. Fertil Steril 2013;99: Stoop D, Nekkebroek J, Devroy P. A survey on the intensions and attitudes towards oocyte cryo preservation for nonmedical reasons among women of reproductive age. Hum Reprod 2011:26: Billari FC, Goisis A, Liefboer AC ym. Social age deadlines for the childbearing of women and men. Hum Reprod 2011;26: Wennerholm UB, Söderström-Anttila V, Bergh C ym. Children born after cryopreservation of embryos or oocytes a systematic review of outcome data. Hum Reprod 2009;24: uudelleensynnyttäjiä, ja todettiin, että ensisynnyttäjien hedelmällisyys heikkeni nopeasti 30 ikävuoden jälkeen. Uudelleensynnyttäjällä mahdollisuudet onnistua raskaaksi tulemisessa ovat paremmat kuin lapsettomalla naisella (14). Raskaustulokset pakastetuilla munasoluilla Useimmat raportit hoitotuloksista pakastetuilla munasoluilla ovat Italiasta ja Espanjasta. Neljässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin kliinisiä raskaustuloksia pakastettujen ja tuoreiden munasolujen välillä (15,16,17,18). Vitrifioiduista munasoluista % selviytyi sulatuksesta ja munasolujen hedelmöittymisprosentti oli %. Kliininen raskausprosentti oli %, kun siirrettiin 1,7 3,9 alkiota kerrallaan. Raskaustulokset olivat samat vitrifioiduilla ja tuoreilla munasoluilla. Kliininen raskausprosentti sulatettua munasolua kohden vaihteli 4,5 12 % (15,16,17,18). Laajin näistä tutkimuksista on Cobon ym:n tutkimus vuodelta 2010, jossa satunnaistetusti hoidettiin lähes 600 munasolunluovuttajaa ja vitrifioitiin lähes munasolua (16). Kliininen raskausluku oli 55 % alkionsiirtoa kohti sekä vitrifioiduilla että tuoreilla munasoluilla. On kuitenkin muistettava, että munasolut kerättiin nuorilta naisilta, joiden munasolujen laatu on keskimäärin erittäin hyvä. Tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti myös Suomessa varastoimaan luovutettuja muna soluja munasolupankkeihin, jolloin ei enää tarvitse synkronoida luovuttajan ja saajanaisen kuukautiskiertoja keskenään (taulukko 1). Sopivana päivänä voidaan sulattaa tietty määrä pakastettuja munasoluja, hedelmöittää ne ja siirtää niitä tarvitsevan naisen kohtuun. Kokeneissa käsissä munasolujen vitrifikaa tion jälkeiset raskaustulokset ovat yhtä hyvät kuin tavanomaisen koeputkihedelmöityksen. Muutaman huippukeskuksen tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää kaikkiin laboratorioihin. Menetelmät vaativat harjoittelua ja validointia jokaisessa klinikassa. Italiassa tuli vuonna 2004 voimaan laki, jonka mukaan kaikki kehittyneet alkiot oli siirrettävä naisen kohtuun eikä alkioita saanut pakastaa. Tämän vuoksi Italiassa vain pieni osa kerätyistä munasoluista hedelmöitetään hoidon yhteydessä ja loput munasolut pakastetaan. Erinomaiset raskausluvut ovat siis vuosien pakastustekniikan harjoittelun ja kehitystyön tulosta. Paljonko munasoluja pakkaseen ja missä iässä? Montako munasolua pitäisi ennakoivasti pakastaa, jotta määrä riittäisi lapsen saamiseen tulevaisuudessa? Tavanomaisesta koeputkihedelmöityshoidosta tiedämme, että parhaimmat raskaustulokset saavutetaan jos munarakkulapunktiossa saadaan kerätyksi 15 munasolua (19). Lapsen saannin todennäköisyys kuitenkin vähenee naisen iän myötä siten, että naisen ollessa nuori 40 % koeputkihedelmöityksistä onnistuu, mutta vain 27 %, jos hän on vuotias (19). Samalla tavalla todennäköisyys saada lapsi vitrifioiduilla munasoluilla vähenee naisen iän myötä. Tuoreessa meta-analyysissä todettiin selkeä lasku onnistumisen todennäköisyydessä jos nainen oli yli 36-vuotias munasolujen vitrifiointihetkellä (20). Italialaisessa 450 potilaan kohortin tutkimuksessa oli sulatettu yli vitrifioitua munasolua, joista 85 % selviytyi elinkelpoisina (21). Synnytyksiä alkionsiirtoa kohden oli 46 %, jos alun perin oli vitrifioitu yli 8 munasolua, mutta vain 23 %, jos vitrifioitujen munasolujen määrä oli alle 8. Vuoden lisäys potilaan ikään munasolujen pakastushetkellä vähensi raskauden todennäköisyyttä 7 %:lla (21). Espanjalaisessa 26 potilaan aineistossa oli vitrifioitu keskimäärin 10 munasolua potilasta kohden ei-lääketieteellisestä syystä (22). Synnytykseen johtaneita raskauksia oli 33 % alkionsiirtoa kohden. Tutkimusten perusteella munasolujen pakastusajankohdaksi suositellaan alle 35 vuoden ikää (1,20). Optimaalinen ikä munasolupakastukselle voisi olla vuotta (1). Yli 35-vuo tiaan naisen munasoluja kannattaa pakastaa ainoastaan, jos hänellä on ikäänsä nähden poik keavan hyvä munarakkulavaranto, jolloin on odotettavissa hyvä vaste munasarjastimulaatiolle. Munasarjojen toimintaa voidaan arvioida mittaamalla follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) tai anti-müller-hormonin (AMH) tasoa. Naisilla S-AMH erittyy munasarjojen granuloosasoluista ja sen pitoisuus seerumissa vähenee tasaisesti hedelmällisen iän aikana. Kaikututkimuksella voidaan alkukierrossa laskea antraalifollikkelien (AFC) määrä. Tuoreessa tanskalaisessa tutkimuksessa todettiin, että S-AMH:n taso laskee 5,6 % ja AFC:n 4,4 % vuosittain (23). Munasarjavarannon ollessa pienentynyt (viitteelliset arvot S-FSH > 10 IU/l, S-AMH < 1 mg/l, AFC < 10, molemmista munasarjoista), 1713

4 katsaus 30 Chian RC, Huang JY, Tan SL ym. Obstetric and perinatal outcome in 200 infants conceived from vitrified oocytes. RBM Online 2008;16: Forman EJ, Li X, Ferry KM, Scott KM, Treff NR, Scott RT jr. Oocyte vitrification does not increase the risk of embryonic aneuploidy or diminish the embryonic potential of blastocysts created after intracytoplasmic sperm injection: a novel, paired randomized, controlled trial using DNA finger-printing. Fertil Steril 2012;98: Stoop D, Maes E, Poyzos NP ym. Oocyte banking for anticipated gamete exhaustion (AGE): a follow-up study. Hum Reprod 2013;28(Suppl 1):i Dondorp WJ, De Wert GM. Fertility preservation for healthy women: ethical aspects. Hum Reprod 2009;8: sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Viveca Söderström-Anttila: Ei sidonnaisuuksia. voidaan olettaa, että stimulaatiolla ei saada riittävää munasolumäärää pakastusta varten (1). Munasolupakastuksen riskit Koeputkihedelmöityshoidon riskit Ennen munasolujen keräystä tarvitaan kuten tavanomaisessakin IVF-hoidossa munasarjojen hormonistimulaatio, jonka avulla munarakkulat kasvavat ja munasolut kypsyvät. Koeputkihedelmöityshoidon tavallisimmat riskit ovat hormonihoitoon liittyvä hyperstimulaatiooireyhtymä (OHSS) ja munasolukeräykseen liittyvä vuoto- ja infektioriski. Nykyisin oireyhtymän riskiä voidaan pienentää huomattavasti käyttämällä niin sanottua antagonistiprotokollaa ja irrotuspistoksena GnRH-agonistia istukkahormonin sijaan. Hyperstimulaatio-oireyhtymän riski on yleensäkin pieni tilanteissa, joissa tuorealkionsiirtoja ei tehdä ja hormonihoidot loppuvat munasolukeräyksen jälkeen. Tilanne on verrattavissa munasolunluovuttajien hoitoon. Heillä hyperstimulaatio-oireyhtymän riski on 0 1 % ja punktioon liittyvä vuoto- ja infektioriski 0,4 % (24). Punktioon liittyvä vatsan sisäinen vuoto tai infektio voi vaurioittaa munanjohtimia ja heikentää luonnollista hedelmällisyyttä tulevaisuudessa. Ikä ja synnyttäjän riskit Monenlaiset raskaudenaikaiset ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot sekä prenataaliset riskit lisääntyvät äidin ollessa iäkkäämpi synnyttäjä (25). Varsinkin istukkakomplikaatioiden määrä ja sektiofrekvenssi kasvavat äidin iän myötä. Ennenaikainen synnytys ja lapsen kohdunsisäiset kasvuhäiriöt lisääntyvät (25). Näistä riskeistä on syytä informoida raskaussuunnitelmia lykkääviä naisia. On toisaalta syytä muistaa, että Suomessa vuotiaiden naisten hedelmöityshoidot luovutetuilla munasoluilla ovat hyvin yleisiä (4). Näissä lahjamunasoluraskauksissa ovat sekä obstetriset komplikaatiot, kuten preeklampsia että syntyneiden lasten ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden riskit, tilastollisesti yleisempiä kuin tavanomaisella koeputkihedelmöityksellä käynnistyneissä raskauksissa (26). Täten omien aiemmin pakastettujen muna solujen käyttö voisi olla turvallisempi vaihtoehto raskauden kulun kannalta hiukan iäkkäämmälle naiselle. Kokemuksia siitä, minkäikäisinä naiset mahdollisesti haluavat käyttää omia pakastettuja munasolujaan ei toistaiseksi ole. Tutkimusten mukaan naiset eivät yleensä halua synnyttää kovin iäkkäänä. Euroopassa naiset pitävät raskaaksi tulemisen yläikärajana keskimäärin noin 42 vuotta (27,28). Suomessa laki hedelmöityshoidoista (1237/ ) ei määrittele yläikärajaa hedelmöityshoidolle, mutta yli 42-vuotiailla naisilla ei ole ilman erillistä anomusta mahdollisuutta saada Kela-korvausta hedelmöityshoidosta. Lasten terveys Tietoa lasten terveydentilasta munasolupakastuksen jälkeen on vain vähän ja pitkäaikaisseurantatutkimukset puuttuvat toistaiseksi kokonaan. Useimmissa raporteissa on vain lyhyt maininta, että lapset ovat syntyneet terveinä (29). Tähän mennessä julkaistuissa seurantatutkimuksissa on todettu, että munasolupakastuksen tuloksena syntyneiden lasten epämuodostumien osuus on sama kuin spontaaniraskauksissa (7,30). Vitrifioiduista munasoluista kehittyneissä 5 6 päivän ikäisissä alkioissa aneuploidiariskin ei ole todettu olevan suurentunut tuoreista muna soluista syntyneisiin alkioihin verrattuna (31). Kokemukset muista maista Suomessa ei ole toistaiseksi tutkittua tietoa siitä, mitä hedelmällisessä iässä olevat naiset itse ajattelevat mahdollisuudesta pakastaa munasolujaan ennakoivasti. Belgiassa tehty kyselytutkimus vuotiaille naisille osoitti, että kolmasosa vastanneista oli kiinnostunut ennakoivasta munasolupakastuksesta (27). Belgiassa on naisille ollut jo muutaman vuoden mahdollisuus ei-lääketieteelliseen munasolujen pakastamiseen. Tavallisimmat syyt ovat olleet tarve saada vakuutus hedelmättömyyden varalle, halu saada lisäaikaa partnerin löytämiseen, halu tehdä kaikkea mahdollista jotta hedelmällisyys olisi tulevaisuudessa optimaalinen sekä tarve vähentää stressiä partnerin löytämiseen (32). Seurantatutkimuksessa yksikään nainen ei katunut munasolujen pakastusta (32). Eettiset näkökohdat Länsimaisessa arvomaailmassa on pidetty tärkeänä reproduktiivista autonomiaa eli vapautta päättää lapsen saamisen ajankohdasta ja partnerista (33). Miehet ovat jo pitkään voineet pakastaa siittiöitä ei-lääketieteellisistä syistä, esimerkiksi ennen sterilisaatiota. Sukupuolten tasa- 1714

5 tieteessä Nykyään lasten saaminen siirtyy monesta eri syystä yhä myöhäisempään vaiheeseen. English summary > in english Fertility preservation for non-medical reasons arvon näkökulmasta tuntuu hienolta, että sama mahdollisuus on nyt avautumassa naisille. Yksin elävät naiset, jotka eivät vielä ole löytäneet puolisoa, saavat lisäaikaa kumppanin etsimiseen. Lisäksi myös jotkut parisuhteessa olevat naiset voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta tulevaisuutta ajatellen, jos nykyisessä suhteessa lapsen saaminen ei jostakin syystä ole mahdollista (1). Toiminta on myös kyseenalaistettu yhteiskuntapoliittisilla argumenteilla (33). Miksi keksiä lääketieteellinen ratkaisu asiaan, joka on pohjimmiltaan sosiaalinen ongelma? Eikö olisi järkevämpää tukea nuoria taloudellisesti yhdistämään opiskelua ja perheen perustamista ajoissa. Syyt perheen perustamisen lykkäämiseen ovat kuitenkin hyvin moninaiset, ja usein elämäntilanne ei ole oikea lasten saamiseen kuin vasta myöhemmin. Sopivan partnerin löytäminen on monelle myös osoittautunut vaikeaksi. Nykytilanteessa moni yli 35-vuotias nainen hakeutuu itsellisenä naisena hedelmöityshoitoon luovutetuilla siittiöillä, koska pelkää että elämänkumppani ei tule löytymään hedelmällisen ajanjakson aikana. Asiallinen neuvonta ja informointi hoidon epävarmuustekijöistä ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta naiselle syntyy realistinen kuva hoidon onnistumismahdollisuuksista ja rajoituksista (1). On syytä pitää mielessä, ettei ole olemassa takeita siitä, että munasolut kestävät pakastuksen tai että niistä joskus syntyisi lapsi. SFY:n kannanotto ja yhteenveto Suomen Fertiliteettiyhdistyksessä (SFY) perustettiin vuonna 2012 työryhmä, jonka tarkoituksena oli luoda ennakoivalle munasolupakastukselle hyvän toimintatavan suositukset (1). Työryhmään kuului lääkäreitä, biologeja ja psykologeja sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Työryhmä oli yksimielinen siitä, että ennakoivalle munasolujen pakastusmahdollisuudelle ei tulisi asettaa esteitä. Pakastusmenetelmän harjoittelu ja tulosten seuranta tulee olemaan tärkeää. Naisten neuvontaan tarvitaan moni ammatillinen työryhmä, joka huolehtii sekä lääke tieteellisestä että psykologisesta informoimisesta. Lisäksi syntyneiden lasten terveydentilaa on seurattava. Yhteenveto tärkeimmistä SFY:n suosittelemista toimintatavoista on koottu taulukkoon 2. Lääketieteellisessä neuvonnassa käydään läpi koeputkihedelmöityshoidon toteutus sekä hoitoon liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Lisäksi taulukko 2. SFY:n 1 suositukset ennakoivalle munasolupakastukselle (1). Pakastus edellyttää hyvin toimivia munasarjoja suositusikä alle 35 vuotta (optimaalinen ikä vuotta) munasarjojen toimintaa arvioidaan kaikututkimuksella (munarakkuloiden määrä) ja hormonikokein (S-FSH ja S-AMH) Nykytiedon perusteella tarvitaan munasolua eli mahdollisesti 2 3 hormonistimulaatiohoitoa onnistuneen raskauden aikaansaamiseksi Pakastusta harkitsevalle tarjottava lääketieteellistä ja psykologista neuvontaa Munasolujen myöhempää käyttöä säätelee hedelmöitys hoitolaki 1 Suomen Fertiliteettiyhdistys ry. arvioidaan yksilöllisesti, kuinka paljon munasoluja voidaan saada kerätyksi, raskausennuste ja kustannukset. Psykologisessa neuvonnassa pyritään tukemaan naista löytämään itselleen paras vaihtoehto lapsen saantia ajatellen. Vähintään kahta keskustelukäyntiä suositellaan. Niiden aikana mietitään hoitovaihtoehtoja, informoidaan lahjasukusolujen käytöstä ja keskustellaan eri valintoihin liittyvistä epävarmuustekijöistä. Viime vuodesta alkaen yksityisillä hedelmöitysklinikoilla naisilla on ollut mahdollisuus pakastaa munasolujaan ennakoivasti. Hoito maksaa noin euroa hoitokiertoa kohden ja sen päälle tulevat lääkekustannukset euroa. Naiset maksavat kaikki nämä kustannukset itse saamatta mitään korvauksia. Siinä vaiheessa, kun munasoluja aiotaan käyttää, hoitopäätös tehdään hedelmöityshoitolain mukaisesti. Munasolujen sulattamisesta ja hedelmöittämisestä, alkioiden viljelystä sekä alkionsiirrosta aiheutuvat lisäkustannukset nousevat helposti yli euron. Suomessa on toistaiseksi vain yksittäisiä naisia, jotka ovat päätyneet munasolujen pakastamiseen. Kokemukset Belgiasta osoittavat, että ainoastaan puolet naisista joiden munasoluja pakastetaan, ajattelevat että he tulevat koskaan niitä tarvitsemaan (33). Tulevaisuus näyttää, miten toiminta mahdollisesti laajenee Suomessa ja kuinka paljon naiset tulevat käyttämään ennakoivasti pakastettuja munasoluja. n 1715

6 english summary Viveca Söderström-Anttila M.D., Ph.D., associate professor, associate chief physician Väestöliitto Fertility Clinic, Helsinki vaestoliitto.fi Fertility preservation for non-medical reasons Fertility preservation by cryopreservation of gametes, embryos or ovarian tissue has for some time been offered women for medical indications, for example before cancer treatment. Lately, cryopreservation of oocytes has also been possible for healthy women fearing the loss of natural fertility and having not yet found a suitable partner with whom to build a family. Conventional slow-freezing techniques have for decades been shown to be inefficient for oocyte cryopreservation. The introduction of oocyte vitrification has significantly improved the outcome resulting in comparable pregnancy results to fresh oocytes. Vitrification is achieved by combining a high concentration of cryoprotectants with high cooling and warming rates. In experienced centres the survival rate of vitrified oocytes has been 90-97%, the fertilization rate 71-79% and clinical pregnancy rates 36-60% per embryo transfer. The clinical pregnancy rate per thawed oocyte has varied between 4-12%. Fertility preservation because of age-related decline in fertility is recommended to be done at an age of years, and at the latest before the age of 35 years. After that age cryopreservation of oocytes should be considered only if there is an exceptionally good ovarian reserve. It is estimated that at least frozen oocytes might be needed to achieve a live birth in the future. This means that two or three in vitro fertilization (IVF) treatments might be necessary to achieve the goal. The IVF procedure is associated with a small risk of ovarian hyperstimulation and bleeding or infection related to the oocyte collection. Studies on children born after oocyte cryopreservation are few and long-term follow-up is lacking. No increased risk of malformations has been reported in the offspring. The aneuploidy risk of embryos developed from vitrified oocytes is similar to that found in embryos from fresh oocytes. Thus far, no children have been born from vitrified oocytes in Finland. Vitrification of oocytes is still a relatively new technique. It has been offered for non-medical reasons to Finnish women in private fertility clinics since Interested women should be adequately informed about all relevant aspects of obtaining the oocytes and the chances of having a child from the oocyte storage. They should also be counselled about the possibilities of using donated gametes and the psychological implications of freezing their oocytes. The future will show how many women will really be interested in this option to preserve their reproductive potential and how many will come back and use their vitrified oocytes. 1715a

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Lapsettomuus Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista 2,5 % on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen (koeputkihedelmöitys, mikrohedelmöitys ja pakastetun alkion siirto) ansiosta.

Lisätiedot

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Liisa Kellokumpu Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia 19.1.2016 Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Suomalaisten lastensaantitoiveet: Miksi ne kiinnostavat? Alenevan syntyvyyden maissa

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Mistä lapsettomuus voi johtua? 6. Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10. Ovulaation induktio (OI) eli munarakkulan kypsytyshoito 11

Mistä lapsettomuus voi johtua? 6. Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10. Ovulaation induktio (OI) eli munarakkulan kypsytyshoito 11 HEDELMÖITYSHOIDOT sisällysluettelo Johdanto 5 Mistä lapsettomuus voi johtua? 6 Lapsettomuustutkimukset 8 Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10 Hedelmöityshoidot 11 Ovulaation induktio (OI) eli

Lisätiedot

Hedelmöityshoitojen yhtenäiset kriteerit - päivitys Anna-Maija Tapper, Dosentti, MBA Johtava lääkäri, HYS, HUS

Hedelmöityshoitojen yhtenäiset kriteerit - päivitys Anna-Maija Tapper, Dosentti, MBA Johtava lääkäri, HYS, HUS Hedelmöityshoitojen yhtenäiset kriteerit - päivitys 2014 Anna-Maija Tapper, Dosentti, MBA Johtava lääkäri, HYS, HUS 19.1.2015 Sidonnaisuudet Dos, MBA, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, hall

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA?

MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA? MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA? Saara Koivulehto Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos, Naistentaudit

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät 25.11.2016 Helsinki Sidonnaisuudet LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ JOHANNA IKONEN HOITAJAT FACE TO FACE- KOULUTUS 30.9.2016 Lähete erikoissairaanhoitoon naistentautien poliklinikalle Terveyskeskus- tai yksityislääkäri tekee lähetteen

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen

Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen Kuka hyötyy ja miten? Niklas Simberg Fertinova Lapsettomuusklinikka Helsinki Gynaecologi Practici 21.10. 2011 Luentorunko 1. Näytön aste 2.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Mitä on kasvun ajattelutapa ja miten se edistää lahjakkuuksien kehittymistä? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto

Mitä on kasvun ajattelutapa ja miten se edistää lahjakkuuksien kehittymistä? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto Mitä on kasvun ajattelutapa ja miten se edistää lahjakkuuksien kehittymistä? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto 2 Ajattelutapaa (Mindsets) Carol Dweck, 2006. Mindset. 1. Muuttumaton ajattelutapa

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

ALKIODIAGNOSTIIK KA ANN-MARIE NORDSTRÖM

ALKIODIAGNOSTIIK KA ANN-MARIE NORDSTRÖM ALKIODIAGNOSTIIK KA ANN-MARIE NORDSTRÖM 180114 Lapsettomuushoidot 80-luvulla Ensimmäiset IVF-lapset Suomessa 1984 Hoidon onnistuminen 80-luvulla - hormonistimulaatiomenetelmät vasta kehittymässä - siirrettiin

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille Teratogeenisyysriski

mykofenolaattimefotiili Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille Teratogeenisyysriski mykofenolaattimefotiili Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille Teratogeenisyysriski Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Johdanto Tämä esite, Myfenax (mykofenolaattimofetiili) Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille,

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Lääkkeet ja raskaus. ACE estäjät Makrolidit. Heli Malm. Lääkkeet ja raskaus 3.6.2008 Lääkelaitos-Kela-Stakes HM

Lääkkeet ja raskaus. ACE estäjät Makrolidit. Heli Malm. Lääkkeet ja raskaus 3.6.2008 Lääkelaitos-Kela-Stakes HM Lääkkeet ja raskaus Heli Malm ACE estäjät Makrolidit ACE -estäjät Käytössä erityisesti diabeetikoilla Jatketaan usein siihen asti, kunnes raskaus todetaan (nefroprotektio) Sikiöhaitat 2. ja 3. raskauskolmanneksen

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Kloprostenolin vaikutus tamman follikkelin kehitykseen, ovulaatioon ja tiinehtymiseen Juan Cuervo-Arango

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Elämänkulku ja vanheneminen

Elämänkulku ja vanheneminen Elämänkulku ja vanheneminen Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Miksi tutkia pitkäikäisyyttä ja vanhuuden

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin MetropoliLab Oy 010 3913 431 timo.lukkarinen@metropolilab.fi Viikinkaari 4, (Cultivator II, D-siipi) 00790 Helsinki Sisäilman VOC-tutkimuksia tehdään monista lähtökohdista, kuten mm.: kuntotutkimus esim.

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2011

Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2011 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Vauvavuodet kerralla ohi?

Vauvavuodet kerralla ohi? Vauvavuodet kerralla ohi? Vanhempien näkemyksiä sisarusten ikäeroista Jenni Moisio valt.kand., Yhteiskuntapolitiikka, Helsingin yliopisto yhteistyössä Jaetut elämät-hankkeen kanssa, Väestöliitto ja Suomen

Lisätiedot