Hyvä Tammelan kylien asukas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä Tammelan kylien asukas"

Transkriptio

1 Tammelan kylät ry Hämeen ammattikorkeakoulu Hyvä Tammelan kylien asukas Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa Tammelan kunnan asukkaiden toiveista kyläalueidensa kehittämiseksi. Kysely on jaettu jokaiseen kotitalouteen. Toivomme, että jokaisesta kotitaloudesta yksi henkilö täyttäisi lomakkeen koko kotitalouden puolesta. Tämä kysely liittyy Tammelan kylät ry:n Toimivat kylät menestyvä kunta hankkeessa tehtävään Tammelan kylien kyläsuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen. Kyläsuunnitelmista laaditaan yhteenvetona Tammelan uusi kyläohjelma. Kyläsuunnitelmien laadinnassa tärkeässä roolissa ovat kylien asukkaat itse. Toivomme teidän vastaavan tähän kyselyyn ja osallistuvan oman kylän kehittämistyöhön. Kysely on yhteinen kaikille kylille. Kyläsuunnitelmat ja ohjelma laaditaan Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoiden ja asiantuntijoiden sekä Tammelan kylät ry:n yhteistyönä. Kysely sisältää myös kylän maankäyttöön (osa F.) liittyvän osan. Maankäyttöön liittyviä vastausten yhteenvetoja hyödynnetään kyläsuunnitelmien lisäksi myös Tammelan kunnan maankäytön suunnittelussa. Voitte täyttää tämän kyselylomakkeen vaihtoehtoisesti sähköisesti osoitteessa: Sivustolla on kyläsuunnitteluun liittyvää ajankohtaista keskustelua, johon voitte myös osallistua. Kyläsuunnitteluun liittyvissä asioissa ja ideoissa voitte ottaa myös suoraan yhteyttä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin: Patakangas, Susikas, TeuroKuuslammi PorrasOjanen, SaariKaukola, Liesjärvi Letku, Torro Tammelan kk, Riihivalkama HykkiläLunkaa, Kaukjärvi, KirstiläKytö Johanna Lehtiö, Oskari Kekkonen, Marja Peltonen, Aino Toivio, Sini Syrjälä, Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti Hämeen ammattikorkeakoulussa, eikä yksittäisiä tietoja tulla luovuttamaan sivullisille. Saadut tiedot kootaan yhteen ja esitetään kyläsuunnitelmaraportissa. Kyselylomakkeen voitte palauttaa ohessa tulleessa vastauskuoressa. Vastauskuoren postimaksu on jo maksettu. Palautattehan lomakkeen mennessä! Mikäli teillä on kysyttävää lomakkeeseen tai kyläsuunnitelmaan liittyen, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneisiin. Tero Uusitalo Eija Laine Kyläsuunnitteluprojektin Kyläasiamies vastuuhenkilö Toimivat kylät menestyvä kunta hanke HAMK Tammelan kylät ry Puh

2 A. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Vastaajan sukupuoli mies nainen 2. Vastaajan ikä alle 18v 1835v 3665v yli 65v 3. Montako henkilöä talouteenne kuuluu? joista (merkitse kuinka monta henkilöä) 05v 617v 1865v yli 65v yli 75v omaishoidon piirissä olevia 4. Vastaajan asuinkylä HykkiläLunkaa Kaukjärvi KirstiläKytö Letku Liesjärvi Patakangas PorrasOjainen Riihivalkaman koulualueen kylä (Rastita mikä: Kallio, Sukula, Häiviä, Riihivalkama, Talpia, Similänkulma ) SaariKaukola Susikas Tammela kk Teuro Kuuslammi Torro 5. Talouden työssäkäyntikunta/kunnat? 6. Kuinka kauan olette asuneet kylässä? alle 2v 210v 1020v yli 20v 2

3 B. KYLÄN NYKYTILA 7. Mikä tekee kylästänne erityisen? Kuvailkaa kyläänne muutamalla sanalla. 8. Seuraavassa on muutamia väittämiä kylän ympäristöön liittyen. Merkitkää vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten mielipidettänne. Väittämä Täysin samaa samaa eri Täysin eri Kylän tiestö on kunnossa Juomaveden laatu on hyvä Lähivesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat hyvät Kylämme ympäristö on siisti Kylämme on luonnonläheinen Retkeily ja ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät Kylämme rakennustiheys on sopiva Kylämme rakennuskanta on kaunis Kylämaisema on idyllinen Kylämme on viihtyisä 9. Seuraavassa on muutamia väittämiä kylän toiminnallisuuteen liittyen. Merkitkää vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten mielipidettänne. Väittämä Täysin samaa samaa eri Täysin eri Kylässämme on riittävästi yhteistä toimintaa Kylän yhdistykset ovat toimivia Yhdistyksiä on liikaa Tunnen kylällä toimivat yhdistykset Kylän ja koulun yhteistyö sujuu hyvin Yhdistysten toiminta on ajan hermolla Yhdistystoimintaan on helppo lähteä mukaan Toimintaa on tarpeeksi kaikenikäisille Tiedonkulku kylässä toimii hyvin Kyläläisten kesken on hyvä yhteishenki ja luottamus 3

4 Naapuriapu toimii kylässä hyvin Täysin samaa samaa eri Täysin eri Kylällämme on yhteistyötä lähikylien kanssa Kylällämme on yhteistyötä kylän ulkopuolisten tahojen kanssa Kylällä työllistyminen on mahdollista 10. Seuraavassa on väittämiä kylän palveluihin liittyen. Rastittakaa ruutu, joka kuvaa mielipidettänne parhaiten. Väittämä Lasten päivähoito on hyvin järjestetty Koululaisten iltapäivähoito on toimiva Koulukuljetukset on järjestetty hyvin Kylän kouluasiat on hoidettu hyvin Kirjastopalvelut ovat riittävät Vanhusten palvelut ovat riittävät Julkiset liikenneyhteydet on järjestetty hyvin Kutsutaksi ja asiointiliikenne on järjestetty hyvin Kyläkauppa palvelee hyvin Postinjakelu on järjestetty hyvin Seurakuntatoiminta on kylällä järjestetty hyvin Liikuntamahdollisuudet ovat riittävät Kokoontumistilat ovat riittävät Jätehuoltopalvelut toimivat Tietoliikenneyhteydet ovat toimivat Täysin samaa samaa eri Täysin eri 11. Minkä arvosanan annatte kylän tämän hetken tilanteesta? Ympyröikää sopiva numero Perustelkaa lyhyesti antamanne arvosana: 12. Mitä muuta kylän nykytilaan liittyen teillä on kommentoitavaa? 4

5 C. KYLÄN KEHITTÄMINEN 13. Jos asiat menevät niin kuin haluaisitte, niin millainen kylänne voisi tulevaisuudessa olla? 14. Ohessa on listattu väittämiä kylän tarvitsemista kehittämiskohteista. Rastita ruutu, joka kuvaa mielipidettäsi parhaiten. Aseta myös viisi kehittämiskohdetta kiireellisyysjärjestykseen, josta olet täysin samaa tai osittain samaa, 1=kiireellisin, 2=toiseksi kiireellisin, 5=viidenneksi kiireellisin. Väittämä Tiet kaipaavat kunnostamista Kevyen liikenteen väyliä tulisi lisätä Tiet kaipaavat lisävalaistusta Liikennemerkkejä ja opasteita on liian vähän Vesistöt tarvitsevat kunnostamista Vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi lisätä Kylän rakennuskantaa on kunnostettava Kylän ympäristöä on siistittävä Täysin samaa samaa eri Täysin eri Kiireellisyys Retkeilymahdollisuuksia tulisi lisätä Matonpesupaikkoja tarvitaan lisää Kylätalon (tai muun vastaavassa käyttötarkoituksessa olevan tilan) käyttömahdollisuuksia tulisi lisätä Kokoontumistiloja tarvitaan lisää Jätteiden lajittelupisteitä tarvitaan lisää Jätevesihuollossa tarvitaan yhteistyötä Kylän tonttitarjonta tulee kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti Kylän luonto ja perinnekohteita tulee kehittää palvelemaan vapaaaikaa ja kylämatkailua Kylän yritysten palveluja tulee markkinoida kyläläisille ja kesäasukkaille Muu, Mikä? 15. Mitä muita kehittämiskohteita kylältänne löytyy? 5

6 16. Missä asioissa kylän ja kunnan yhteistyötä erityisesti tulisi kehittää? kyläsuunnittelussa kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa tieasioissa jätehuollossa tonttimyynnissä palveluiden järjestämisessä 17. Miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää? D. PALVELUT 18. Millaisia palveluja arvelette tarvitsevanne kylältä lähitulevaisuudessa? Rastittakaa sopiva vaihtoehto. palvelu tarve todennäköinen en osaa arvioida tarve epätodennäköinen en tarvitse Etätyöpiste Liikuntamahdollisuudet Kansalaisopiston toiminta Kirjasto / kirjastoauto Kutsutaksi / asiointiliikenne Kulttuuritapahtumat Kauppa Kerhoja kouluikäisille Iltapäivätoimintaa koululaisille Harrastusmahdollisuuksia nuorille Päivähoito Koulu Ateriapalvelu Kotihoito (kotisairaanhoito, kotipalvelu) Kylätalkkaripalvelut 19. Mitä uusia palveluita kylässä tarvitaan (lapsille, aikuisille, naisille, miehille, nuorille, vanhuksille)? 6

7 20. Olisitteko valmiita ostamaan yksityisiä siivous, ateria, lastenhoito/hoiva tai kiinteistöpalveluita tai muita palveluita, mikäli niitä olisi helposti saatavissa kylällänne? kyllä, mitä? en 21. Mitä olisitte valmis kyseisistä palvelusta maksamaan? /tunti 22. Tunnetteko kotitalousvähennyksen käytön? kyllä en 23. Voitteko tarjota tai tuottaa jotain palvelua kylällä? kyllä en Mikäli tarjoatte/haluaisitte tarjota palveluja ja/tai haluaisitte tietonne kyliltä koottavaan yritys ja palveluesitteeseen, voitte jättää yhteystietonne kyselyn viimeiselle sivulle. Tietoja käsitellään erillään kyselytuloksista. 24. Miten haluatte itse osallistua kylän asioiden hoitoon ja kylän kehittämiseen? Osallistumalla talkoisiin Lahjoittamalla tavaraa tai rahaa kylän kehittämiseen Osallistumalla kyläyhdistyksen/työryhmän toimintaan Myymällä maata tai vuokraamalla kiinteistön uusille asukkaille tai yritystoimintaan Osallistumalla ikäihmisten ystävä/lähimmäispalveluun omalla kylällä Vetämällä kerhotoimintaa, mitä? Olemalla henkisenä tukena kylän aktiivisille kehittäjille Muuten, miten? En halua osallistua kylän toimintaan 7

8 E. VIESTINTÄ 25. Oletteko saaneet riittävästi tietoa kylän/alueen tapahtumista ja paikallisten yhdistysten toiminnasta? Kyllä En 26. Mitä seuraavista tiedotuskanavista käyttäisitte, jos siihen olisi kylänne kohdalla mahdollisuus? 1. Kotiin jaettava kylätiedote 2. Kylän ilmoitustaulu 3. Paikallislehti 4. Paikallisradio 5. Sähköpostitiedote 7. Ryhmätekstiviesti 8. Tammelan kylien wwwsivut 9. Kimppakyytien järjestäminen Internetsivuston tai tekstiviestipalvelun kautta 10. Muu; mikä? Käyttäisin Käyttäisin satunnaisesti En käyttäisi 27. Miten muuten tiedotusta voitaisiin mielestänne parantaa? 28. Oletko vieraillut seuraavilla Internetsivustoilla? 1. Tammelan kunta 2. Tammelan kylät ry 3. Oman kyläsi nettisivut 4. Tammelan kylien kehittäjien keskustelufoorumi 5. Tammelan kylien kehittäjien googlekalenteri 6. Tammelan kylien kyläsuunnitteluprosessin sivut Käytän ko. nettisivua säännöllisesti lähes viikoittain Käyn ko. nettisivuilla noin kerran kuukaudessa Olen käynyt kerranpari ko. nettisivuilla En ole käynyt ko. nettisivuilla 8

9 29. Käyttäisittekö em. sähköisiä viestimiä kyläänne koskevien asioiden hoitoon seuraavilla tavoilla? Tiedonhakupaikkoina Keskustelufoorumeina Kylää koskevien kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana Kyläläisten kohtaamispaikkana Muu; mikä? Kyllä Ehkä En 30. Onko teillä muita ehdotuksia em. Internetsivujen käyttöön ja kehittämiseen viestinnän osalta? F. MAANKÄYTTÖ 31. Kirjatkaa kylän maankäytön nykytilaan liittyvät vahvuudet ja heikkoudet, sekä maankäytön suunnitteluun liittyvät mahdollisuudet ja uhat seuraavaan taulukkoon. Ohessa on kartta, joka on jaettu numeroituihin ruutuihin. Merkitse taulukkoon sen alueen numero, mitä se mielestäsi edustaa. Täsmennä omin sanoin minkälaisesta vahvuudesta, heikkoudesta, mahdollisuudesta tai uhasta on kyse. Voitte merkitä alueita esimerkiksi seuraavista näkökulmista: Mikä on kylän edustavin / kylää parhaiten ilmentävä kohta? Mikä on paras maisemallinen näkymä kylästä/kylään? Mikä on sopivin alue kylän ilmeen kannalta asuinrakentamiseen? Onko kylässä alueita, joihin ei kylän ilmeen kannalta olisi hyvä rakentaa (esim. peltoalueita, joita käytetään viljelyyn ja tulisi käyttää jatkossakin)? Missä sijaitsevat tärkeät luonto/virkistyskohteet ja alueet? Onko kylässä alueita, joita olisi tarpeellista kehittää ja millä tavoin? Minne kylässä voisi sijoittaa pienimuotoista liiketoimintaa ja teollisuutta palvelevaa toimintaa? Missä rakennustiheys on sopivin ja kaunein? Missä paikassa kylämaisema on idyllisin? VAHVUUS MAHDOLLISUUS HEIKKOUS UHKA Kiitos osallistumisesta! 9

10 Yhteystietolomake Olen kiinnostunut palvelujen tuottamisesta Haluan yritys ja palveluesitteeseen Nimi Yrityksen nimi Yrityksen wwwsivut Osoite Puhelin Sähköposti Mitä palveluja voisitte tarjota tai tuottaa/tarjoatte? 10

Torron kylän kyselytulokset

Torron kylän kyselytulokset Torron kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto Saari-Kaukola - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto... 1 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 5 4. Palvelutarpeet... 7 5. Osallistuminen...

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

TAMMELAN KYLÄOHJELMA 2020

TAMMELAN KYLÄOHJELMA 2020 TAMMELAN KYLÄOHJELMA 2020 Sisällys 1 Tausta 1.1 Kyläohjelman laadinta ja tavoite 1.2 Menetelmät ja osallistuminen 2 Tammelan kylät kyselytulosten pohjalta 2.1 Tammelan kylät yleisesti 2.2 Kylien nykytila

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Roution kyläkysely 2014

Roution kyläkysely 2014 Roution kyläkysely 214 1. Missä asutte tai missä vapaa-ajan asuntonne sijaitsee? 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 Routio 49 Karnainen Jantoniemi Kisakallio Muualla, missä? 3 Vapaa-ajan asukkaan kotikunta: Avoimet

Lisätiedot

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN 4 2. KORKEAOJA KYLÄNÄ 5 3. KORKEAOJA KARTALLA 6 4. PALVELUT 7 4.1 Julkiset palvelut 7 4.2 Yksityiset palvelut 7 5. KYLÄKYSELYN TULOKSET

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 1. Missä asutte tai missä vapaa-ajan asuntonne sijaitsee? Vastaajien määrä: 94 Avoimet vastaukset: Muualla, missä? - Espoo - Lylyisissä - Paloniemessä - Paloniemessä

Lisätiedot

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx %

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx % SIPPOLAN ALUEEN KYLÄKYSELY MARRASKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx % ALUEEN PALVELUTARJONTA, PUUTTUVAT PALVELUT 1.Mikä on Sinulle tärkein palvelu, joka

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄKI ALUEEN RAJAUS Kansikuva: Veljekset Karhumäki Oy:n ilmakuva nro 7432 Nälkälänmäestä noin vuodelta 1950. Julkaistu ottajan luvalla. NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Sisällys Johdanto... 2 Kyläsuunnitelman toteutus... 2 Alueen historia... 2 Alue ja sen asukkaat... 3 Sijainti... 3 Alue Uudenmaanliiton maakuntakaavassa

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Oletko Rekola - Asolan Omakotiyhdistyksen jäsen? Kyllä En ole Liityn nyt (yhteystiedot sivulle 7) Talouden koko henkeä, joista lapsia

Oletko Rekola - Asolan Omakotiyhdistyksen jäsen? Kyllä En ole Liityn nyt (yhteystiedot sivulle 7) Talouden koko henkeä, joista lapsia OMA KYLÄ Puheenjohtajan palsta Nyt tai ei koskaan on sinulla mahdollisuus vaikuttaa Alueesi eli Asola, Matari, Rekola asioihin. Rekola Asolan Omakotiyhdistys ry järjestää tämän asukaskyselyn, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot