Torron kylän kyselytulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torron kylän kyselytulokset"

Transkriptio

1 Torron kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto Kylän sijainti ja historiikki Vastaajien tiedot Kylän nykytila Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Palvelutarpeet Osallistuminen Viestintä Yhteenveto

2 Johdanto Tässä raportissa kuvataan keskeiset kyläkyselyn tulokset. Raportin tavoitteena on tuoda kyläläisille ja kylänkehittäjille eväät jatkotoimenpiteiden määrittämistä varten. Varsinainen kyläsuunnitelma laaditaan tämän raportin ja kyläläisten esittämien ideoiden priorisointien pohjalta tiiviimpään muotoon kevään 2010 aikana. Lisäksi kaikkien Tammelan kylien kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan Tammelan kyläohjelma keväällä 2010, jossa kuvataan kaikkien kylien yhteiset kehittämistarpeet. Tämä raportti on laadittu syksyllä 2009 Tammelan kylien kotitalouksiin kohdistetun kyselyn tuloksista. Kyläkysely lähetettiin kaikkiin kotitalouksiin postitse (yhteensä kpl). Lisäksi kysely oli avoimena Tammelan maaseudun kehittäjien sähköisessä keskustelufoorumissa Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Tammelan kylistä yhteensä 555 kpl ja vastausprosentiksi muodostui näin 17 %. Tarkemmat kyläkohtaiset tiedot on esitetty tässä raportissa myöhemmin. Raportin, kyläsuunnitelman sekä Tammelan kyläohjelman laadinnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden K&T-keskus yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa. Tämän raportin on laatinut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija Marja Peltonen. Työn ohjaajina toimivat Tero Uusitalo ja Anne Virtanen HAMK:sta. 1. Kylän sijainti ja historiikki Torro sijaitsee Etelä-Tammelassa Torronsuon eteläpuolella, josta Forssaan on 15 km, Somerolle 12 km ja Tammelan keskustaan 18 km. Tietoa Torron historiasta löytyy vanhoista lähteistä ja muistiinpanoista aina 1500-luvulta alkaen. Historiateos Torro kylä muutakin kuin suota julkaistiin vuonna (Torron kyläsuunnitelma, 2002) 2

3 Vastausten määrä 2. Vastaajien tiedot Kyläkyselyyn vastasi 13 henkilöä, joista yhdeksän oli naista ja neljä miestä. Kysely jaettiin sataan talouteen, joten vastausprosentti oli 13. Lähes kaikki(10) vastaajista oli vuotiaita. Suurin osa vastaajien talouksista oli kahden hengen talouksia. Seuraavaksi eniten oli neljän hengen talouksia (Kuvio 1). Talouksien ikäjakauma on esitetty kuviossa 2: 59 % vastaajien talouksissa asuvista henkilöistä on ja 23 % vuotiaita. Vastaajien talouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat ovat Tammelan naapurikunnat ja pääkaupunkiseudun kunnat. Myös Tammelassa ja Forssassa käydään töissä. Vastaajista viisi on asunut kylällä yli 20, kolme 10 20, kolme 2-10 ja kaksi 0-2 vuotta Vastanneiden kotitalouksien koot Vastanneiden kotitalouksien ikäjakaumat yli 65v 5 % yli 75v 3 % 18-65v 59 % 6-17v 23 % 0-5v 10 % Henkilöä taloudessa Kuvio 1. Vastanneiden kotitalouksien koot. Kuvio 2.Vastanneiden kotitalouksien ikäjakaumat 6 Vastaajien asumisajat kylässä Vuosia v 2-10v 10-20v yli 20v Kuvio 3. Vastaajien asumisajat kylässä. 3

4 3. Kylän nykytila Kylän nykytilaa kartoitettiin kysymällä Mikä tekee kylästänne erityisen. Torron kylää kuvailtiin aidoksi hämäläiseksi kyläksi, joka on rauhallinen, idyllinen ja sopivan lähellä kaikkea, ja samalla kaukana kaikesta. Torronsuon läheisyys tekee kylästä erityisen monelle vastaajalle. Kylä on kaikkien vastaajien mukaan luonnonläheinen ja lähes kaikkien mukaan retkeilymahdollisuudet ovat hyvät (Kuvio 4). Yli puolet pitää Torroa myös viihtyisänä ja siistinä. Kylän tiestöön tai lähivesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksiin ei olla niinkään tyytyväisiä. Kylän ympäristö Kylämme on luonnonläheinen Retkeily- ja ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät Kylämaisema on idyllinen Juomaveden laatu on hyvä Kylämme on viihtyisä Rakennustiheys on sopiva Ympäristö on siisti Rakennuskanta on kaunis Kylän tiestö on kunnossa Lähivesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat hyvät Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 4. Näkemykset kylän ympäristön nykytilasta 4

5 Kylän toiminnallisuutta kartoitettiin myös erilaisin väittämin. Kaikki vastaajista tuntevat täysin tai osittain kylällä toimivat yhdistykset (Kuvio 5). Yli puolet on sitä mieltä, että yhdistysten toimintaan on helppo lähteä mukaan. Kaikki vastaajista ovat täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että naapuriapu toimii kylällä. Toimintaa on myös suurimman osan mielestä tarpeeksi kaikenikäisille. Yli puolet vastaajista on osittain samaa mieltä siitä, että tiedonkulku toimii kylällä hyvin ja että kylällä on tarpeeksi yhteistyötä lähikylien ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Kylällä työllistyminen ei vastausten perusteella ole mahdollista. Kylän toiminnallisuus Tunnen kylällä toimivat yhdistykset Naapuriapu toimii kylässä hyvin Yhdistystoimintaan on helppo lähteä mukaan Yhdistykset ovat toimivia Riittävästi yhteistä toimintaa Kyläläisten kesken on hyvä yhteishenki ja luottamus Yhdistysten toiminta on ajan hermolla Toimintaa on tarpeeksi kaikenikäisille Kylällämme on yhteistyötä lähikylien kanssa Tiedonkulku kylässä toimii hyvin Kylällämme on yhteistyötä kylän ulkopuolisten tahojen kanssa Kylän ja koulun yhteistyö sujuu hyvin Kylällä työllistyminen on mahdollista Yhdistyksiä on liikaa Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 5. Näkemykset kylän toiminnallisuudesta 5

6 Kylän palveluista tyytyväisimpiä ollaan kirjasto- ja jätehuoltopalveluihin, sekä seurakuntatoimintaan (Kuvio 6). Suurin osa vastaajista on täysin tai osittain sitä mieltä, että liikuntamahdollisuudet ovat riittävät, tietoliikenneyhteydet toimivat ja koulukuljetukset on järjestetty hyvin. Kyläkauppaa Torrolla ei ole ja tämä näkyy vastauksissa. Julkisia liikenneyhteyksiä ei ole vastaajien mukaan järjestetty hyvin, eikä kokoontumistiloja nähdä riittävinä. Kirjastopalvelut ovat riittävät Seurakuntatoiminta on kylällä järjestetty hyvin Jätehuoltopalvelut toimivat Tietoliikenneyhteydet ovat toimivat Koulukuljetukset on järjestetty hyvin Postinjakelu on järjestetty hyvin Kylän kouluasiat on hoidettu hyvin Kutsutaksi- ja asiointiliikenne on järjestetty hyvin Liikuntamahdollisuudet ovat riittävät Lasten päivähoito on hyvin järjestetty Kokoontumistilat ovat riittävät Vanhusten palvelut ovat riittävät Koululaisten iltapäivähoito on toimiva Julkiset liikenneyhteydet on järjestetty hyvin Kyläkauppa palvelee hyvin Kylän palvelut Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 6. Näkemykset kylän palveluista. 6

7 Vastausten määrä Kylää pyydettiin arvioimaan kouluarvosanalla (Kuvio 7). Torro sai keskiarvoksi 7,3. Parhaat arvosanat saivat perustelut: palvelut melko lähellä ja suurin osa asioista kunnossa. Alemmat arvosanat antaneet perustelivat vastaustaan palveluiden, kylätalon, katuvalojen ja julkisen liikenteen puuttumisella. 6 Arvosanat kylän nykytilanteesta Arvosana Kuvio 7. Arvosanat kylän nykytilanteesta. 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Vastaajilta kysyttiin millainen kylä parhaimmillaan olisi tulevaisuudessa. Kylällä olisi vastaajien mukaan oma kylätalo ja palveluita kaikenikäisille. Kylän kehittämiskohteita kartoitettiin myös väittämin (Kuvio 8). Kaikkien vastaajien mielestä jätevesihuollossa tarvitaan yhteistyötä ja kylän luonto- ja perinnekohteita tulisi kehittää palvelemaan vapaa-aikaa ja kylämatkailua. Lähes kaikki ovat sitä mieltä, että tiet kaipaavat lisävalaistusta ja kokoontumistiloja tarvitaan lisää. Yli puolet kannattaa teiden kunnostusta, vesistöjen virkistyskäytön lisäämistä, tonttien kartoitusta, sekä niiden ja kylän yritysten ja palveluiden markkinointia. Liikennemerkkejä ja opasteita ei vastaajien mukaan ole liian vähän. 7

8 Kylän kehittämiskohteet Jätevesihuollossa tarvitaan yhteistyötä Kylän luonto- ja perinnekohteita tulee kehittää palvelemaan vapaa-aikaa ja kylämatkailua Tiet kaipaavat lisävalaistusta Kokoontumistiloja tarvitaan lisää Tiet kaipaavat kunnostamista Kylän yritysten palveluja tulee markkinoida kyläläisille ja kesäasukkaille Tietoliikenneyhteyksiä on kehitettävä Matonpesupaikkoja tarvitaan lisää Retkeilymahdollisuuksia tulisi lisätä Kylän tonttitarjonta tulee kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti Kevyen liikenteen väyliä tulisi lisätä Jätteiden lajittelupisteitä tarvitaan lisää Kylätalon (tai muun vastaavassa käyttötarkoituksessa olevan tilan) käyttömahdollisuuksia tulisi lisätä Kylän ympäristöä on siistittävä Kylän rakennuskantaa on kunnostettava Vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi lisätä Vesistöt tarvitsevat kunnostamista Liikennemerkkejä ja opasteita on liian vähän Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 8. Kylän kehittämiskohteet. 8

9 Kehittämiskohteista kiireellisimmäksi nousi yhteistyö jätevesihuollossa (Kuvio 9). Muut eniten mainintoja saaneet kohteet olivat teiden lisävalaistus, kylän luonto ja perinnekohteiden kehittäminen ja kokoontumistilojen lisääminen. Kehittämiskohteet tärkeysjärjestyksessä Jätevesihuollossa tarvitaan yhteistyötä Tiet kaipaavat lisävalaistusta Kylän luonto- ja perinnekohteita tulee kehittää palvelemaan vapaa-aikaa ja kylämatkailua Kokoontumistiloja tarvitaan lisää Kylän yritysten palveluja tulee markkinoida kyläläisille ja kesäasukkaille Kylätalon (tai muun vastaavassa käyttötarkoituksessa olevan tilan) käyttömahdollisuuksia tulisi lisätä Tietoliikenneyhteyksiä on kehitettävä Vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi lisätä Tiet kaipaavat kunnostamista Kylän tonttitarjonta tulee kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti Retkeilymahdollisuuksia tulisi lisätä Kevyen liikenteen väyliä tulisi lisätä Vastausten määrä Kuvio 9. Kehittämiskohteet tärkeysjärjestyksessä. 9

10 Kylän ja kunnan yhteistyötä kaivataan vastausten perusteella eniten palveluiden järjestämisessä, jätehuollossa ja tieasioissa (Kuvio 10). Yhteistyö tonttimyynnissä ja kyläsuunnittelussa sai myös mainintoja. Vastaajat saivat kertoa myös muita keinoja, jotka auttaisivat kylän ja kunnan yhteistyön parantamisessa. Näitä olivat muun massa kyläsuunnitelmissa esiin tulevien asioiden aktiivinen ajaminen eteenpäin sekä käytännön avun suurempi osuus turhien palaverien sijaan. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittäminen Palveluiden järjestämisessä Jätehuollossa Tieasioissa Tonttimyynnissä Kyläsuunnittelussa Kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa Vastausten määrä Kuvio 10. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittäminen. 5. Palvelutarpeet Tulevaisuudessa kylässä tarvitaan vastaajista suurimman osan mukaan harrastusmahdollisuuksia nuorille sekä kulttuuritapahtumia (Kuvio 10). Vastaajista noin 50 %:n mukaan kirjasto/kirjastoauto, kauppa, liikuntamahdollisuudet ja kouluikäisten kerhot ovat tulevaisuudessa tarvittavia palveluja. Koululaisten iltapäivätoiminnalle, ateriapalvelulle, kutsutaksille ja päivähoidolle on vastaajien mukaan myös tarvetta. Vähiten tarpeelliseksi vastaajat katsoivat etätyöpisteen, koulun ja kansalaisopiston toiminnan. 10

11 Harrastusmahdollisuuksia nuorille Kulttuuritapahtumat Kirjasto / kirjastoauto Ateriapalvelu Iltapäivätoimintaa koululaisille Kerhoja kouluikäisille Kauppa Kutsutaksi / asiointiliikenne Liikuntamahdollisuudet Kotihoito (kotisairaanhoito, kotipalvelu) Päivähoito Kylätalkkaripalvelut Koulu Kansalaisopiston toiminta Etätyöpiste Palvelutarve tulevaisuudessa Tarve todennäköinen En osaa arvioida Tarve epätodennäköinen En tarvitse Kuvio 11. Kyläläisten palvelutarve lähitulevaisuudessa Yksityisten palvelujen ostohalukkuutta kysyttäessä alle puolet vastaajista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja kylällä (Kuvio 12). Haluttuja palveluita olisivat lastenhoito-(2 mainintaa) ja siivouspalvelut(2). Yksi vastaajista olisi valmis tuottamaan tai tarjoamaan jotakin palvelua kylällä. Vastausten perusteella suurin osa tuntee kotitalousvähennyksen käytön. 12 Yksityiset palvelut Kyllä En 0 Olisitteko valmiita ostamaan yksityisiä palveluita kylällänne? Tunnetteko kotitalousvähennyksen käytön? Voitteko tarjota tai tuottaa jotain palvelua kylällä? Kuvio 12. Yksityisten palveluiden ostohalukkuus, kotitalousvähennyksen tunnettuus ja palveluntuottamisen mahdollisuus. 11

12 6. Osallistuminen Suurin osa vastaajista haluaa osallistua kylän toimintaan tarjoamalla talkooapua (Kuvio 13). Vastaajista moni on myös kiinnostunut olemaan mukana kyläyhdistyksen toiminnassa. Vastaajien joukossa on myös sellaisia, jotka eivät halua osallistua kylän toimintaan. Osa haluaisi lahjoittaa tavaraa tai rahaa tai osallistua ikäihmisten ystävä- tai lähimmäispalveluun. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen Osallistumalla talkoisiin Osallistumalla kyläyhdistyksen toimintaan En halua osallistua Osallistumalla ikäihmisten Lahjoittamalla tavaraa tai rahaa Vetämällä kerhotoimintaa Olemalla henkisenä tukena Myymällä maata tai vuokraamalla kiinteistön Vastausten määrä Kuvio 13. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen. 12

13 7. Viestintä Yli 80 % vastaajista kokee saavansa riittävästi tietoa kylän tapahtumista (Kuvio 14). Kaikkien vastaajien mielestä kylätiedote on paras väline kylän asioista tiedottamiseen. Myös ryhmätekstiviesti, paikallislehti ja sähköpostiviesti saivat kannatusta (Kuvio 15). Saatteko riittävästi tietoa kylän tapahtumista? Ei 18 % Kyllä 82 % Kuvio 14. Saatteko riittävästi tietoa kylän tapahtumista? Tiedotuskanavien käyttöhalukkuus Kylätiedote Ryhmätekstiviesti Paikallislehti Sähköpostitiedote Kylän ilmoitustaulu Tammelan kylien www-sivut Kimppakyytien järjestäminen Internetsivuston tai tekstiviestipalvelun kautta Paikallisradio Käyttäisin Käyttäisin satunnaisesti En käyttäisi Kuvio 15. Tiedostuskanavien käyttöhalukkuus 13

14 Internet-sivujen aktiivinen käyttö on vastaajien keskuudessa melko vähäistä. Suurin osa vastaajista on vieraillut Tammelan kunnan ja oman kylän nettisivuilla (Kuvio 16). Alle 20 % vastaajista käyttää Tammelan kunnan ja Tammelan kylät ry:n sivustoja lähes viikoittain. Ning- ja Wikispaces-sivustot ovat vähemmän käytettyjä. Vastaajista yli puolet käyttäisi sähköisiä viestimiä lähinnä tiedonhakupaikkoina (Kuvio 17). Alle 20 % vastaajista käyttäisi niitä kyläläisten kohtaamispaikkana, uusien aloitteiden ja kehittämisideoiden ehdotuspaikkana tai keskustelufoorumeina. Tammelan kylät ry Tammelan kunta Tammelan kylien kyläsuunnitteluprosessin sivut Tammelan kylien kehittäjien google-kalenteri Tammelan kylien kehittäjien keskustelufoorumi Internet-sivujen käyttö Oman kyläsi nettisivut Käytän ko. nettisivua säännöllisesti lähes viikoittain Käyn ko. nettisivuilla noin kerran kuukaudessa Olen käynyt kerran-pari ko. nettisivuilla Kuvio 16. Internet-sivustojen käyttö. Sähköisten viestimien käyttö kylän asioiden hoitoon Tiedonhakupaikkoina Kyläläisten kohtaamispaikkana Kylää koskevien kehittämisideoidenja - aloitteiden ehdotuspaikkana Keskustelufoorumeina Kyllä Ehkä En Kuvio 17. Sähköisten viestimien käyttö kylän asioiden hoitoon. 14

15 8. Yhteenveto Kyläkysely jaettiin Torrolle sataan talouteen ja vastausprosentti oli 13. Lähes kaikki vastaajista oli vuotiaita. Suurin osa vastaajien talouksista oli kahden hengen talouksia. Vastaajien talouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat ovat Tammelan naapurikunnat ja pääkaupunkiseudun kunnat. Torron kylää vastaajat kuvailivat aidoksi hämäläiseksi kyläksi, joka on rauhallinen, idyllinen ja sopivan lähellä kaikkea, ja samalla kaukana kaikesta. Torro on vastaajien mukaan luonnonläheinen, siisti ja viihtyisä. Tiestön tilaan ei sen sijaan olla kovin tyytyväisiä. Kylän toiminnallisuutta arvioitaessa naapuriavun katsottiin toimivan, toimintaa katsotaan olevan tarpeeksi kaikenikäisille. Yhdistysten toimintaan on myös helppo lähteä mukaan. Kylällä on myös tarpeeksi yhteistyötä naapurikylien ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Myös tiedonkulun katsotaan toimivan. Kylän palveluista tyytyväisimpiä ollaan kirjasto- ja jätehuoltopalveluihin, sekä seurakuntatoimintaan. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että liikuntamahdollisuudet ovat riittävät, tietoliikenneyhteydet toimivat ja koulukuljetukset on järjestetty hyvin. Julkisia liikenneyhteyksiä ei ole vastaajien mukaan järjestetty hyvin, eikä kokoontumistiloja nähdä riittävinä. Kylällä olisi tulevaisuudessa parhaimmillaan oma kylätalo ja palveluita kaikenikäisille. Jätevesihuollossa katsotaan tarvittavan yhteistyötä, minkä katsotaan olevan myös kiireellisin kehittämiskohde. Kylän luontoja perinnekohteita tulisi vastaajien mielestä kehittää palvelemaan vapaa-aikaa ja kylämatkailua, sekä teiden valaistusta tulisi lisätä. Kylän ja kunnan yhteistyötä kaivataan vastausten perusteella eniten palveluiden järjestämisessä, jätehuollossa ja tieasioissa. Tulevaisuudessa kylässä tarvitaan vastaajista suurimman osan mukaan harrastusmahdollisuuksia nuorille sekä kulttuuritapahtumia. Vastaajista noin puolet on sitä mieltä, että kirjasto/kirjastoauto, kauppa, liikuntamahdollisuudet ja kouluikäisten kerhot ovat tulevaisuudessa tarvittavia palveluja. Koululaisten iltapäivätoiminnalle, ateriapalvelulle, kutsutaksille ja päivähoidolle on vastaajien mukaan myös tarvetta. Alle puolet vastaajista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja kylällä. Haluttuja palveluita olisivat lastenhoito- ja siivouspalvelut. Suurin osa vastaajista haluaa osallistua kylän toimintaan tarjoamalla talkooapua ja moni on myös kiinnostunut olemaan mukana kyläyhdistyksen toiminnassa. Vastaajien joukossa on myös sellaisia, jotka eivät halua osallistua kylän toimintaan. Osa haluaisi lahjoittaa tavaraa tai rahaa tai osallistua ikäihmisten ystävä- tai lähimmäispalveluun. Suurin osa kokee saavansa riittävästi tietoa kylän tapahtumista. Kaikkien vastaajien mielestä kylätiedote on paras väline kylän asioista tiedottamiseen. Muita vaihtoehtoja voisivat olla ryhmätekstiviesti, paikallislehti ja sähköpostiviesti. Internet-sivujen aktiivinen käyttö on vastaajien keskuudessa melko vähäistä. Suurin osa vastaajista on vieraillut Tammelan kunnan ja oman kylän nettisivuilla. Ning- ja Wikispaces-sivustot ovat vähemmän käytettyjä. Vastaajista yli puolet käyttäisi sähköisiä viestimiä lähinnä tiedonhakupaikkoina. Vähemmän käyttöä niille löytyisi kyläläisten kohtaamispaikkana, uusien aloitteiden ja kehittämisideoiden ehdotuspaikkana tai keskustelufoorumeina. 15

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto Saari-Kaukola - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

Roution kyläkysely 2014

Roution kyläkysely 2014 Roution kyläkysely 214 1. Missä asutte tai missä vapaa-ajan asuntonne sijaitsee? 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 Routio 49 Karnainen Jantoniemi Kisakallio Muualla, missä? 3 Vapaa-ajan asukkaan kotikunta: Avoimet

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN METSÄSTYSTOIMINNAN JA -KULTTUURIN TOIMINTAKENTÄN SELVITYS 2014 LOPPURAPORTTI LOPPURAPORTTI

POHJOIS-KARJALAN METSÄSTYSTOIMINNAN JA -KULTTUURIN TOIMINTAKENTÄN SELVITYS 2014 LOPPURAPORTTI LOPPURAPORTTI POHJOIS-KARJALAN METSÄSTYSTOIMINNAN JA -KULTTUURIN TOIMINTAKENTÄN SELVITYS LOPPURAPORTTI 2014 LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo sivu 3...Tausta, tavoitteet, toteutus sivut 4-10...Tulokset,metsästysseuroille

Lisätiedot

Moinsalmentien varren kyläsuunnitelma. Savonlinnan kaakkoisen alueen kehittäminen. Teksti: Henrik Hausen Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry

Moinsalmentien varren kyläsuunnitelma. Savonlinnan kaakkoisen alueen kehittäminen. Teksti: Henrik Hausen Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry Moinsalmentien varren kyläsuunnitelma Savonlinnan kaakkoisen alueen kehittäminen Teksti: Henrik Hausen Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry Sisältö 1 Johdanto, kyläsuunnitelman laatiminen... - 3 - Alue...

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta... 12 Mielikuva... 16 Yhteistyö...

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Sisällys Johdanto... 2 Kyläsuunnitelman toteutus... 2 Alueen historia... 2 Alue ja sen asukkaat... 3 Sijainti... 3 Alue Uudenmaanliiton maakuntakaavassa

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustatiedot 4 Työssäkäynti 5 Perheenjäsenet 6 Maatilan koko 7 Työllistävyys 8 Päätoimiala 9 Kotieläimet 9 Liitännäiselinkeinot 9 Kannattavuus 10 Maatilojen suurimmat

Lisätiedot

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla TTS:n julkaisuja 413 Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Kirsi Nikander Irene Roos Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma KAIKKIEN KYLÄSSÄ 2011 2014 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry KYLÄOHJELMAN TYÖSTÄNYT TYÖRYHMÄ: Matti Kamula Martti Kiviharju Hannu Kokkoniemi Ilpo Kylmäluoma Helena Laitinen Minna

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot