VAASAN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013

2 TAVOITTEENA TOIMIVA PYÖRÄILYKAUPUNKI TAVOITTEENA TOIMIVA PYÖRÄILYKAUPUNKI Vaasan kaupungin tavoitteena on saada ihmisiä pyöräilemään enemmän. Vaasassa liikenneympäristöä aletaan kehittää siten, että se kannustaa liikkumaan pyörällä henkilöauton sijaan. Tämä tarkoittaa laadukkaan pyöräilyinfrastruktuurin rakentamista. Uusista pyöräväylistä tulee rakentaa nopeita, mukavia ja turvallisia pyöräillä. Uusien erinomaisten pyöräilyolosuhteiden ansiosta ihmiset alkavat pyöräillä enemmän, ja pyöräilystä koituvat hyödyt tulevat näkyviin. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen johtaa pyöräilijämäärien kasvuun ja henkilöautoilun vähenemiseen. Tällaisen kehityksen ansiosta liikenne tulee toimimaan paremmin, kaupungista tulee elävämpi ja mukavampi liikkua sekä moottoriliikenteen aiheuttamat päästöt ja meluhaitat vähenevät. Kannenkuva: Mikko Lehtimäki Tekstit: Jesse Muraja Kuntatekniikka Kartat: Kuntatekniikka Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut 2013 UUSISTA pyöräväylistä tulee rakentaa nopeita, mukavia ja turvallisia pyöräillä. 2

3 PYÖRÄILY ON HYÖDYLLISTÄ MONELLA TAPAA PYÖRÄILY ON HYÖDYLLISTÄ MONELLA TAPAA Pyöräilyn lisääntyminen johtaa toimivampaan kaupunkiliikenteeseen. Kasvavat henkilöautomäärät kaupungeissa aiheuttavat ongelmia liikennejärjestelmän toimivuudelle. Pyöräilyn suosiminen ja sen olosuhteiden parantaminen vähentää henkilöautoliikennettä ja liikenteen ongelmia, kuten liikenneonnettomuuksia ja -ruuhkia. Pyöräily on nopea ja kätevä tapa liikkua etenkin lyhyitä matkoja. Se sopii erityisen hyvin alle seitsemän kilometrin mittaisten matkojen tekemiseen. Seitsemän kilometrin mittaisen matkan pyöräilyyn kuluu aikaa noin 25 minuuttia. Pyörällä pääsee helposti kaikkiin paikkoihin ovelta ovelle. Lisäksi pyöräilyn etuna on ruuhkattomuus ja riippumattomuus aikatauluista. Kaupunkiympäristössä pyörä on henkilöautoa nopeampi kulkuväline alle viiden kilometrin mittaisilla matkoilla. Pyöräily on helppo tapa harrastaa säännöllistä liikuntaa, ja siitä tulee helposti osa päivittäistä elämää. Työikäisten tulisi harrastaa liikuntaa vähintään 30 minuuttia päivässä, jotta liikunnasta saatavat terveyshyödyt toteutuisivat. Liikunnan tuomat terveyshyödyt ovat kiistattomia, mutta silti vain noin puolet suomalaisista työikäisistä harrastaa kestävyysliikuntaa terveysliikunnan suositusten mukaisen määrän. > > > > > > Pyöräily on saastuttamaton ja meluton liikennemuoto, eikä se kuluta luonnonvaroja. Pyöräilyn ympäristöhyödyt tulevat parhaiten näkyviin kaupunkien keskustoissa. Saasteettomuus ja meluttomuus tekevät keskustasta viihtyisämmän ja miellyttävämmän oleskella, jolloin ihmisten aktiivisuus ja arkiliikunnan osuus kasvavat. Pyöräväylät eivät myöskään vaadi suurta määrää tilaa tai muodosta autoväylien kaltaista suurta estevaikutusta, jolloin ihmisten on helpompi liikkua kaupunkiympäristössä. Nämä tekijät lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä merkittävästi, jolloin keskusta-alueesta tulee virkeämpi ja aktiivisempi. Pyöräilyn lisääntyminen johtaa toimivampaan kaupunkiliikenteeseen Pyöräily on nopea ja kätevä tapa liikkua Pyöräily on helppo tapa harrastaa säännöllistä liikuntaa Pyöräily on saastuttamaton ja meluton liikennemuoto, eikä se kuluta luonnonvaroja Pyöräily on taloudellista sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta Pyöräilty kilometri tuottaa yhteiskunnalle hyötyjä 0,16 euron arvosta kun taas autolla ajettu kilometri tuottaa kuluja 0,09 euron arvosta PYÖRÄILY Pyöräily on taloudellista sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Pyöräily on halpa liikkumismuoto, ja siitä koituu merkittäviä taloudellisia hyötyjä kansanterveyden paranemisen sekä liikenteen ongelmien ja ympäristöongelmien vähenemisen muodossa. Pyöräilyyn kannattaa sijoittaa. Tanskassa on laskettu, että jokainen pyöräilty kilometri tuottaa yhteiskunnalle hyötyjä 0,16 euron arvosta, kun taas autolla ajettu kilometri tuottaa kuluja 0,09 euron arvosta. Lisäksi pyöräilyhankkeet ovat edullisia verrattuna muihin liikenneinvestointeihin. Pyöräilystä koituvat taloudelliset hyödyt ovat poikkeuksellisen suuria mihin tahansa muuhun liikennehankkeeseen verrattuna. 3 Kuva: Mikko Lehtimäki

4 PYÖRÄILYOLOSUHTEET VAASASSA Kuva: Esa Luoto 4

5 PYÖRÄILYOLOSUHTEET VAASASSA PYÖRÄILYOLOSUHTEET VAASASSA Pyöräily on Vaasassa melko suosittu kulkutapa. Vaasassa 16 prosenttia kaikista matkoista tehdään pyörällä, mikä on kolmanneksi eniten Suomessa. Pyöräverkon kattavuus mahdollistaa pyöräilyn lähes kaikkiin kohteisiin. Maankäyttö on Vaasassa tiivistä, jolloin lähes kaikki kohteet ovat pyörämatkan päässä. Vaasan keskusta on helposti saavutettavissa pyörällä lähes kaikilta asuinalueilta. Lisäksi topografia on Vaasan alueella melko tasaista ja suuria pyöräilyä haittaavia mäkiä ei juuri ole. Vaasassa toteutettiin pyöräilyaiheinen internet-kysely marraskuussa Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa Vaasan pyöräilyolosuhteista. Kyselyn avulla saatiin tietoa mm. pyöräverkon ongelmakohdista, uusista pyöräväylätoiveista sekä ihmisten liikkumistottumuksista ja tyytyväisyydestä pyöräilyolosuhteisiin. 53 % 3 % 3 % 25 % 16 % Kulkutapajakauma Jalankulku Polkupyörä Henkilöauto Linja-auto Muu Eri kulkutapojen osuudet tehtyjen matkojen lukumääristä Vaasassa. Internet-kyselyn perusteella vaasalaiset ovat aktiivisia pyöräilijöitä. Kesäisin lähes päivittäin pyöräilee 85 % ja talvellakin 53 % vastaajista. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista kulkee työ- tai koulumatkansa pyörällä. Internet-kyselyn perusteella vaasalaiset ovat tyytyväisiä pyöräväylien määrään ja viihtyisyyteen sekä pyöräpysäköinnin määrään ja laatuun keskusta-alueella. Pyöräväylien määrään oli tyytyväisiä 74 % vastaajista ja viihtyisyyteen 74 % vastaajista. Pyöräpysäköinnin määrään keskusta-alueella oli tyytyväisiä 77 % vastaajista ja laatuun 72 % vastaajista. Internet-kyselyn perusteella 96 % vastaajista oli sitä mieltä, että pyöräilyn kehittämiseen pitäisi panostaa enemmän Internet-kyselyn perusteella vastaajat moittivat huonoa liikenneturvallisuutta ja heikkoa pyöräväylien kunnossapitoa. Pyöräilyn liikenneturvallisuuteen oli tyytymättömiä 62 % vastaajista ja pyöräväylien kunnossapitoon 67 % vastaajista. Internet-kyselyssä uusia pyöräväyliä toivottiin erityisesti keskustaan. Vaasanpuistikolle ja Kauppapuistikolle tulisi vastaajien mielestä ainakin rakentaa pyöräväylät. 82 % vastaajista haluaisi pyöräillä enemmän. 5

6 Kuva: Esa Luoto 6

7 VAASAN PYÖRÄILY- OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN VAASAN PYÖRÄILYOLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Pyöräilyolosuhteita kehitetään rakentamalla laadukkaita pyöräväyliä, lisäämällä pyöräpysäköintiä ja parantamalla pyöräväylien kunnossapitoa. Pyöräverkko jaetaan hierarkkisiin luokkiin moottoriliikenneverkon tapaan, mikä tekee pyöräilystä selkeämpää. Myös pyöräpysäköinti ja väylien kunnossapito ovat olennainen osa kehittämisohjelmaa ja laadukkaita pyöräilyolosuhteita. Suunnitellut pyöräväylät ovat suoria ja niillä pyöräilijä pystyy pitämään korkean ja tasaisen keskinopeuden. Suunnitelluilla pyöräväylillä pyöräily on eroteltu moottoriliikenteestä sekä kävelystä omalle väylälleen. Tällöin pyöräilijän ei tarvitse hidastaa vauhtiaan jalankulkijoiden takia. Kohdissa, joissa tärkeä pyöräväylä risteää moottoriliikenteen kanssa, suositaan pyöräilyä rakentamalla liittymäjärjestelyt sen mukaisiksi. Pyöräilyä nopeutetaan esimerkiksi tarjoamalla liikennevaloetuuksia pyöräilijöille. PYÖRÄILYOLOSUHTEITA KEHITETÄÄN RAKENTAMALLA LAADUKKAITA PYÖRÄVÄYLIÄ, LISÄÄMÄLLÄ PYÖRÄPYSÄKÖINTIÄ JA PARANTAMALLA PYÖRÄVÄYLIEN KUNNOSSAPITOA P Liikenneturvallisuus on keskeinen tekijä, jotta pyöräily säilyttää houkuttelevuutensa. Uudet pyöräväylät on suunniteltu turvallisiksi. Lisäksi pyöräilyn lisääntyminen vähentää onnettomuuksia, koska autoilijat tottuvat pyöräilijöihin ja osaavat huomioida heidät tällöin paremmin. Pyöräilyn viihtyisyyden kannalta on tärkeää, että pyöräväylät kulkevat omina reitteinään moottoriliikenteen saasteiden ja melun ulottumattomissa. Suunnitelluilla pyöräväylillä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään meren, puistoalueiden ja luonnon tuomaa viihtyisyyttä. Jotta pyöräily olisi mukavaa, uusien pyöräväylien pinta rakennetaan tasaiseksi myös liittymien osalta. 25% 1 km 3 km 5 km 54% Vaasassa asutus on sijoittunut tiiviisti. 81 % Vaasan asukkaista asuu alle viiden kilometrin päässä keskustasta, jos Vähäkyröä ei lasketa mukaan. Asutuksen tiivis keskittyminen keskustan ympärille luo erinomaiset edellytykset pyöräilyn määrän kasvattamiselle. 83% 1500 m 7

8 PÄÄVÄYLÄT PÄÄVÄYLÄT P Pyöräilyn pääverkko koostuu pääväylistä, joita käytetään ensisijaisesti pitkämatkaiseen ja nopeaan pyöräilyyn. Pääväylät ovat pyöräverkon perusta, ja ne yhdistävät kaupungin keskustan ja sen ympärillä olevat alakeskukset toisiinsa. Pääväylät kuljettavat suuret pyörävirrat isoille koulu- ja työpaikka-alueille, asuinalueille, liikekeskuksiin, joukkoliikenneterminaaleihin ja virkistysalueille. Pääväylillä pyöräily on helppoa ja nopeaa. Suunnitellut pyöräilyn pääväylät ovat pääsääntöisesti kaksisuuntaisia pyöräteitä. Pääväylät ovat mahdollisimman leveitä ja pinnaltaan tasaisia väyliä. Niiden linjaus on melko suora ja jyrkkiä käännöksiä on pyritty välttämään, jolloin nopea pyöräily on mahdollista. Pyöräilijöiden ei tarvitse varoa ja väistellä kävelijöitä, koska kävely ja pyöräily on eroteltu toisistaan. Pääväylällä pyöräillessään pyöräilijä joutuu melko harvoin pysähtymään liittymissä, koska liittymät on suunniteltu pyöräilijät huomioon ottaen. Pääväylät ovat hyvin opastettuja ja valaistuja laadukkaita pyöräväyliä. Kuva: Jaakko J Salo Vaasan ja Mustasaaren alueelle suunnitellut pyöräilyn pääväylät. Suunnitellut pääväylät ovat laadukkaita pyöräilylle tarkoitettuja runkoyhteyksiä, jotka kulkevat asuinalueilta keskustaan. Niiden tarkoitus on mahdollistaa nopea, mukava ja turvallinen pyörällä liikkuminen. Kuva: A-B Pada 8

9 9 Kuva: Mikko Lehtimäki

10 KESKUSTAN PYÖRÄVERKKO KESKUSTAN PYÖRÄVERKKO Keskusta-alueella pyöräily tapahtuu pyöräteitä pitkin, sekä osittain sekaliikenteenä moottoriliikenteen kanssa samoilla väylillä. Vilkkaasti liikennöityjen katujen varsille rakennetaan pyörätiet, koska pyöräily ei olisi turvallista suurten moottoriliikennemäärien seassa. Kaduilla, joilla moottoriliikenne on vähäisempää, pyöräily tapahtuu pyöräilyn lähiverkolla moottoriliikenteen seassa. Sekaliikenneväylillä moottoriliikennettä rauhoitetaan, jotta pyöräily olisi turvallista ja mukavaa. Keskustaan suunnitellut pyöräväylät ovat pääsääntöisesti yksisuuntaisia pyöräteitä, jotka kulkevat molemmin puolin katua. Yksisuuntaiset pyörätiet tarjoavat korkealaatuiset puitteet pyöräilylle. Niillä pyöräily on sujuvaa ja turvallista. Yksisuuntaiset pyörätiet ovat selkeästi merkattuja ainoastaan pyöräilylle tarkoitettuja väyliä. Kävely tapahtuu jalkakäytävällä pyörätien vieressä. Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan selkeästi esimerkiksi tasoerolla. P KESKUSTA-ALUEELLA PYÖRÄILY TAPAHTUU PYÖRÄTEITÄ PITKIN, SEKÄ OSITTAIN SEKALIIKENTEENÄ MOOTTORILIIKENTEEN KANSSA SAMOILLA VÄYLILLÄ. 10

11 Kuva: A-B Pada 11 Kuva: Esa Luoto

12 PYÖRÄPYSÄKÖINTI PYÖRÄPYSÄKÖINTI Pyöräpysäköinti on olennainen osa toimivaa pyöräilyinfrastruktuuria. Pyöräpysäköinti tulee suunnitella ja toteuttaa asianmukaisesti kaikissa merkittävissä pyöräilijöiden matkaketjujen päätepisteissä. Merkittäviä matkaketjun päätepisteitä ovat ainakin asuinalueet, työpaikka-alueet, oppilaitokset, joukkoliikenneterminaalit, ostoskeskukset, urheilukeskukset sekä kaupungin keskusta ja osakeskukset. Kun pyöräilijöille tarjotaan hyvät pysäköintimahdollisuudet, pysyy kaupunkiympäristö siistin näköisenä, kun pyörät ovat pysäköityinä niille tarkoitetuille paikoille. Lisäksi hyvät pysäköintimahdollisuudet kannustavat käyttämään enemmän pyörää ja lisäävät siten pyöräilyn määrää. P 4 3 Pyöräpysäköintiä on suunniteltu lisää keskustan ja Palosaaren alueille. Keskusta-alue on yleinen matkaketjun päätepiste, joten on erittäin tärkeää, että pyöräilyinfrastruktuuri on siellä myös pyöräpysäköintien osalta laadukasta. Keskusta-alueella Vaasan torin ympäristöön on suunniteltu rakennettavaksi lisää pyöräpysäköintiä. Rakennettavien pyöräpysäköintien on tarkoitus palvella erityisesti lyhytaikaista pysäköintiä ja ne sijoitetaan kohteiden välittömään läheisyyteen. Keskustassa tärkein yksittäinen lisää pyöräpysäköintiä kaipaava kohde on Matkakeskus. Matkakeskukseen on suunniteltu rakennettavaksi katettua ja videovalvottua pyöräpysäköintiä, johon pyörä on turvallista jättää koko päiväksi tai pidemmäksi ajaksi. PYÖRÄPYSÄKÖINTI ON OLENNAINEN OSA TOIMIVAA PYÖRÄILYINFRASTRUKTUURIA Pyöräpysäköintiä on suunniteltu rakennettavaksi lisää keskustan ympäristössä sijaitseviin tärkeisiin matkaketjujen päätepisteisiin. 1. Matkakeskus 2. Ydinkeskusta ja Vaasan torin alue 3. Yliopisto 4. Palosaaressa sijaitseva ammattikorkeakoulu 5. Raastuvankadulla sijaitseva ammattikorkeakoulu 6. Kirkkopuistikolla sijaitseva lukio 7. Sairaala 7 12

13 13 Kuva: Esa Luoto

14 KUNNOSSAPITO KUNNOSSAPITO Pyöräväylien hyvä kunnossapito lisää pyöräilyn mielekkyyttä, sujuvuutta ja turvallisuutta. Pyöräväylät tulee kunnossapitää sääolosuhteista riippumatta sekä kesällä että talvella. Kesäaikaan tärkeintä on, että pyöräväylän pinta on tasainen ja ehjä, eikä siinä ole irtosoraa. Talvikunnossapidossa on huolehdittava, että väylän pinta ei ole liukas eikä siinä ole lumi- tai sohjokerrosta. Huonolla talvikunnossapidolla pyöräilystä voidaan tehdä lähes mahdotonta. Mikäli talvikunnossapito hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, on pyöräily talvella lähes yhtä helppoa kuin kesälläkin. Pyöräväylien kunnossapidon laatua nostetaan siirtymällä suunniteltujen pyöräilyn pääväylien osalta aluekohtaisesta kunnossapidosta väyläkohtaiseen kunnossapitoon. Tämä tarkoittaa, että sama kunnossapidon toimija hoitaa tietyt pyöräilyn pääväylät, jolloin vältytään laatuvaihtelulta ja ongelmilta osa-alueiden rajoilla. Pyöräilyn pääväylät sijoitetaan korkeimpaan kunnossapitoluokkaan ja niiden kunnossapito hoidetaan nopeimmalla ja laadukkaimmalla mahdollisella tavalla. Keskustassa pyöräilijämäärät ovat suuria, joten on erityisen tärkeää, että myös siellä pyöräväylät ovat hyvin kunnossapidettyjä. Myös keskustan pyöräväylät sijoitetaan korkeimpaan mahdolliseen kunnossapitoluokkaan. Korkeimpaan kunnossapitoluokkaan sijoitetaan pyöräilyn pääväylät sekä keskustan pyöräverkko. PYÖRÄVÄYLIEN HYVÄ KUNNOSSAPITO LISÄÄ PYÖRÄILYN MIELEKKYYTTÄ, SUJUVUUTTA JA TURVALLISUUTTA. 14

15 15 Kuva: Esa Luoto

16 Raportti luettavissa kokonaisuudessaan:

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma www.ylojarvi.fi 1 Eppukin pyöräilee Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi polkupyörällä hyvää kuntoa: Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet

Lisätiedot

10 lupausta pyöräilyn

10 lupausta pyöräilyn VÄYLÄT P n e l l i ä yör ella o Seinäj SEINÄJOEN KAUPUNGIN PYÖRÄILYSTRATEGIA KUNNOSSAPITO Keskustaan laadukas ja esteetön pääreitti 1 suunnissa etelä-pohjoinen ja itä-länsi 2 Pyöräily-yhteydet maanteiltä

Lisätiedot

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa Saara Aavajoki Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa Tutkimusraportti 79 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. Työn taustat... 5 1.2. Työn tavoitteet ja sisältö... 5 2. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TAVOITETILA...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 2 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Utajärvi pähkinänkuoressa... 4 3 Pyöräilyn edistämisen hyödyt... 6 4 Utajärven pyöräilyvisio... 10 5 Pyöräilyn kehittämisen

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Suunnittelu ja vuorovaikutus Tiehallinnon selvityksiä 16/2005 Julkaisun nimi 1 Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Suunnittelu ja vuorovaikutus Tiehallinnon

Lisätiedot

Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi

Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi Tampereen polkupyöräilijät ry:n poliittinen ohjelma vuosille 2013-2016 Hyvän pyöräilyn kaupunki Hyvän pyöräilyn kaupungissa pyöräilijät ja sen puitteet toimivat hyvin.

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 1/2004 Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma Ohjelman tarkistus 2003 HELSINKI 2004 1 Julkaisija Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net)

ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net) ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net) Alkusanat... 3 TEEMAT... 5 1 Toimivuus... 5 1.1 Liikkumisen tarve ja kulkutavat... 5 1.2 Liikenneverkko... 5 1.3

Lisätiedot

MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI. Poljin 1/2015

MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI. Poljin 1/2015 1 2015 MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI 1 pääkirjoitus Ensisijainen kulkutapa Tuore henkilöliikenteen määrää ja laatua mittaava Eurobarometri osoittaa, että pyöräily

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 280 ISBN (nid.)

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012 Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 ESIPUHE Tämä raportti on laadittu Kauppatorin asemakaavaehdotuksen liikenteellisten

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Pyörien säilytys julkisilla paikoilla hallissa vai hangessa?

Pyörien säilytys julkisilla paikoilla hallissa vai hangessa? Pyörien säilytys julkisilla paikoilla hallissa vai hangessa? Miia Mikkonen Ympäristö ja yhteiskunta 791302A 1.12.2009 Maantieteen laitos, Oulun yliopisto Sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusongelman

Lisätiedot

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kuntolenkkien suosio vahvistui 25-lenkit ja tammaravit saivat erityiskiitosta

Kuntolenkkien suosio vahvistui 25-lenkit ja tammaravit saivat erityiskiitosta POLK I JA HELSINGIN POLKUPYÖR ÄILIJÄT RY. Marraskuu 2009 Kuntolenkkien suosio vahvistui 25-lenkit ja tammaravit saivat erityiskiitosta Kaupunkisuunnittelu uuteen aikakauteen? Hämeentie myös pyöräilijöille?

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot