Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi"

Transkriptio

1 Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi Tampereen polkupyöräilijät ry:n poliittinen ohjelma vuosille

2 Hyvän pyöräilyn kaupunki Hyvän pyöräilyn kaupungissa pyöräilijät ja sen puitteet toimivat hyvin. Hyvässä pyöräilykaupungissa pyöräily on tasa- arvoinen kulkumuoto jalankulun ja autoilun kanssa. Pyöräilyn kehittäminen luo turvallisen, sujuvan ja joustavan liikenneympäristön myös kävelijöille, joukkoliikenteen käyttäjille ja autoilijoille. Hyvässä pyöräilykaupungissa työ- ja vapaa- ajan matkat ovat polkien selkeitä, mukavia ja turvallisia. Pyöräily yksi tehokkaimmista, helpoimmista ja edullisimmista tavoista edistää niin kansanterveyttä, viihtyisyyttä kuin ihmisten onnellisuutta. Myös nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa pyöräilyyn kannattaa sijoittaa, sillä jokainen pyöräilykilometri tuottaa yhteiskunnalle 10 senttiä terveyshyötyinä. Pyöräilijämäärien lisäämisessä tärkeintä on asenne: pyöräily pitää nähdä liikkumismuotona, ei urheiluna tai lasten huvina. Kun lähtökohdaksi otetaan arkipyöräilyn kehittäminen, saadaan kaupunkilaiset hyppäämään satulaan. Näin käyntiin lähtee positiivinen kierre. TAPO:n tavoitteet Pyöräilyn kulkutapaosuus Tampereella on nostettava 15 %:iin vuoteen 2016 mennessä (v %). Tampereella polkupyöräilevistä 50 % pitää kaupunkia hyvänä tai erinomaisena pyöräilykaupunkina vuonna Tampereen kaupunki varaa riittävät resurssit tämän ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Pyöräily, talous ja Tampere Tanskalaisen tutkimuksen mukaan jokainen pyöräilty kilometri tuottaa yhteiskunnalle 0,16 / kilometri ja henkilöautolla ajettu puolestaan kuluttaa 0,10 / kilometri. WHO:n mukaan jokainen uusi pyöräilijä tuottaa yhteiskunnalle säästöä noin 0,70 / kilometri. Kuopiossa on laskettu kaupungin 366 työntekijän tuottavan työmatkapyöräilyllä yhteiskunnalle jopa useita miljoonia euroja vuodessa sairauspoissaolojen vähentyessä. Tutkimuksessa todettiin, että henkilöstön mielestä paras kannustin pyöräilyyn olisi se, että työnantaja palkitsisi pyöräilystä. Tampereen kaupungille kertyy valtava lasku sairauspoissaoloista. Vuonna 2011 kaupungin työntekijä oli poissa keskimäärin 17,5 työpäivää. Tämä merkitsee noin 26,5 miljoonan euron kustannuksia. Kyselytutkimuksessa 15 % tamperelaisista arvioi kaupunkinsa pyöräily- ystävällisyyden hyväksi, oululaisista taas 70 %. Talvella pyöräilemistä jatkaa 25 % tamperelaisista ja 60 % oululaisista. Väylien kunnossapitoon panostamalla olisi helppo päästä lähelle Oulun tasoa. Tutkimuksen mukaan Tampereella ongelmia muodostavat kunnossapidon lisäksi erityisesti epäselvät pyöräväylät, joilla ei ole jatkuvuutta. Pyöräilijän on hyvin hankala tietää oikeaa paikkaansa liikenteessä, sillä sitä ei kerrota rakenteellisilla ratkaisuilla. Ongelmia on runsaasti myös risteyksissä, jotka Tampereella ovat suunniteltu kävelijöiden ja autoilijoiden näkökulmasta. Polkupyörä pitääkin nähdä kaikessa suunnittelussa ajoneuvona, ei pyörillä kulkevana kävelijänä. Toimenpidesuositukset valtuustokaudelle Asenne ja tottumukset Pyöräily osaksi kaikkea suunnittelua ja toimintaa Pyöräily läpäisee koko kaupunkisuunnittelun: työpaikkakeskittymiin suunnitellaan hyvät pyöräily- yhteydet, tonttien luovutusehdoissa edellytetään hyviä pyöräparkkeja ja jokaisessa kaavassa pyöräily huomioidaan omana liikkumismuotonaan.

3 Ilmapiiri Pyöräilyyn kannustavan ilmapiirin luomista on jatkettava. Kaupungin on turvatta rahoitus minäpoljen.fi - tyyppisille hankkeille. Hyviä kampanja- aiheita ovat lisäksi kellon soittoon ja kääntymis- ja pysähtymismerkkien käyttöön kannustaminen. Ilmapiirin parantamista varten voidaan luoda kehittämisohjelma, jossa kannustetaan pyöräilemään ja vahvistetaan pyöräilykulttuuria tapahtumien ja kampanjoiden avulla. Ohjelma voi sisältää koulujen pyöräilykasvatusta, kaupungin työntekijöille pyörällä kuljetuista työmatkoista maksamista ja turvallisuuden parantamista. Kaupungin tulee työnantajana näyttää esimerkkiä työmatkapyöräilyyn kannustamisessa. Mallia voi ottaa vaikkapa Pekka Niska Oy:stä, jossa maksetaan 0,25 /km töihin pyörällä saapuvalle. Kaupunki tarjoaa monelle työntekijälleen ilmaisen, jopa 140 /kk maksavan pysäköinnin. Etu on veroton. Vastaavalla summalla saataisiin työmatkapyöräilijöiden olosuhteita kehitettyä merkittävästi ja ostettua autojen yhteiskäyttö- tai vuokrauspalveluita. Pyöräilystä sanottua Arjen matkojen laatu vaikuttaa ihmisen onnellisuuteen enemmän kuin palkkataso. Pyöräilijät ja kävelijät ovat onnellisimpia. Pyörä on nopein väline alle 7 kilometrin matkoilla taajamissa. Pyöräilijä elää terveempänä ja noin vuoden pidempään kuin muut. Pyöräilemällä ehkäiset tutkitusti sydäntauteja, diabetesta, verenpainetta, syöpää, luukatoa, ylipainoa, masennusta ja ahdistusta. Pyöräilemällä parannat ilmanlaatua ja pidennät muidenkin elämää. Pyöräily vahvistaa melkein kaikkia kehon lihaksia kerralla. Pyöräily muotoilee kehosi kauniimmaksi. Parasta pyöräilyssä on ajaa pysähtyneen autojonon ohi. Pyöräily on turvallista. Paikallaan istuminen on tutkitusti vaarallisempaa. Tampere Liikenneviraston suomalainen pyöräily- ja kävelykaupunki - hankkeen pilottikohteeksi Tampereen seudun pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelmassa ehdotetaan Liikenneviraston pilottikohteeksi hakemista. Pilottikohteeksi pääseminen pitää ottaa tavoitteeksi, sillä se toisi uusia mahdollisuuksia pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseen. Ei naurettavia automatkoja - kampanja Merkittävä osa automatkoista on alle 5 kilometrin mittaisia. Nämä matkat voisi tehdä pyöräillen. Työikäisten liikennetottumusten muuttaminen on avain pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen. Malmössa kannustettiin jättämään naurettavat automatkat tekemättä. Kampanja näkyi parkkilipuissa. Tampereen kaupunki omistaa 100 % FinnParkista, joten vastaava kampanja onnistuu täälläkin. Olosuhteet kuntoon Keskustan kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma 2012 vuodesta eteenpäin Edellinen suunnitelma (2008) päättyy Tilalle tulee keskustan liikenneverkkosuunnitelma, jossa pyöräily on huomioitava erityisen hyvin.

4 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmat alakeskuksille Tampereen keskustan lisäksi myös alakeskuksissa on hyvät edellytykset pyöräilijämäärien merkittävälle lisäämiselle. Alakeskuksiin (Hervanta, Linnainmaa, Tesoma, Lielahti, Härmälä- Partola) tulee laatia pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmat sisältäen toteutuksen ohjelmoinnin. Kunnossapito Väylien laatuongelmat johtuvat monesti kunnossapidon seurannan heikkoudesta. Sitä on parannettava ja pyöräilyreittien tärkeyttä kunnossapidossa on korostettava. Kunnossapidon laatumääräyksiä on noudatettava ja toisaalta määräyksiä on myös kehitettävä laadukkaammiksi. Väyliä on nostettava lisää A- luokkaan. Pyöräväylien yhdistäminen ajoratoihin voisi helpottaa kunnossapitoa. Pyöräpysäköinti Jokaisella kadunvälillä keskustassa tulee olla pyöräparkkeja. Erityisen kriittinen paikka tällä hetkellä on Rautatieasema, jonne tulee pikaisesti rakentaa katettuja, laadukkaita ja hyvin hoidettuja pyöräparkkeja. Pyöräparkit on huollettava myös talvisin. Pyöräparkkien tyhjentäminen hylätyistä pyöristä on siirrettävä katutilan valvonnan vastuulle. Laatukäytävät Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa laatukäytävien ongelmat ovat hyvin listattuina. Kaupungin tulee toteuttaa ohjelmassa mainitut parannusehdotukset. Matkojen ketjuttaminen Tampere voisi nousta edelläkävijäksi matkojen ketjuttamisessa. Linja- autoliikenne ja tuleva kaupunkiraitiotie sekä henkilöautoilu pitää kytkeä sujuvasti yhteen pyöräilyn kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa pyöräilyverkkoa, joka vie pysäkeille, joilla on hyvät pyöräparkit ja joukkoliikennevälineitä, joissa pyörän kuljettaminen on helppoa ja ilmaista. Yhteyspuutteiden korjaaminen Tampereen pyöräväylien suurimpia ongelmia ovat epäyhtenäiset väylät. Väylien jatkuvuus on taattava käytännössä, ei vain suunnittelupöydällä. Keskustassa tulee olla selkeät yhteydet kaikkialle. Myös rakennustyömaiden kiertoreittien toteutuksia on parannettava. Pyöräily tasa- arvoiseksi muiden liikkumismuotojen kanssa Täyspäiväinen toimi pyöräilyn suunnitteluun Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä yksi puolipäiväisesti kevyen liikenteen asioista vastaava liikenneinsinööri. Puolipäiväisyys ei riitä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen koko kaupungin alueella. Kaupungin tulee muuttaa vähintään yksi liikenneinsinöörien toimista täysipäiväiseksi pyöräilysuunnittelijan toimeksi. Tampereelle on luotava pyöräilyn kokonaissuunnitelma ja kehittämisohjelma Tampereelle on luotava koko kaupungin kattava pyöräilyn kokonaissuunnitelma (Master Plan). Pyöräilyolosuhteiden järkevä kehittäminen vaatii kokonaisnäkemyksen. Satunnainen pyörätie siellä täällä voi pahimmillaan hankaloittaa pyöräilyä, ei edistää sitä. Pelkät pääreitit kaupunginosista keskustaan eivät riitä, vaan pääreittien välille tarvitaan aluereittejä. Pyöräliikenneverkon tulee olla erityisesti keskustassa nykyistä huomattavasti tiheämpi. Verkkoon tulee yhdistää risteysjärjestelyiden avulla myös ajoradat.

5 Suunnitteluperiaatteiden muutos Vuodesta 2013 lähtien pyöräilyn ja kävelyn suunnittelun määrittää Liikenneviraston ohje. On varmistettava, että ohje otetaan Tampereella käyttöön kaikessa laajuudessaan. Suunnittelussa on painotettava erityisesti keskustassa yksisuuntaisia pyöräväyliä, jotka kulkevat ennemmin ajoradan kuin jalkakäytävän tasolla, varmistaa risteysalueiden toimivuus ja kiinnitettävä erityistä huomioita pyöräily- ja jalankulkuväylien rakenteelliseen erottamiseen. Pyöräkeskuksen perustaminen Tampereelle perustetaan pyöräkeskus osaksi liikkumisen ohjauskeskusta. Pyöräkeskus on pyöräilyn edistämisen näkyvä maamerkki. Keskus kokoaa pyöräilyn palveluita saman katon alle ja synnyttää lisää pyöräilyyn liittyvää liiketoimintaa.

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma www.ylojarvi.fi 1 Eppukin pyöräilee Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi polkupyörällä hyvää kuntoa: Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet

Lisätiedot

HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY LAUSUNTO 1 (5) PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 20.9.2011 www.hepo.fi

HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY LAUSUNTO 1 (5) PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 20.9.2011 www.hepo.fi HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY LAUSUNTO 1 (5) PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 20.9.2011 www.hepo.fi Liikennevirasto Kirjaamo PL 33 00521 Helsinki LAUSUNTO KÄVELYN JA PYÖRÄILYN VALTAKUNNALLISESTA TOIMENPIDESUUNNI-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

10 lupausta pyöräilyn

10 lupausta pyöräilyn VÄYLÄT P n e l l i ä yör ella o Seinäj SEINÄJOEN KAUPUNGIN PYÖRÄILYSTRATEGIA KUNNOSSAPITO Keskustaan laadukas ja esteetön pääreitti 1 suunnissa etelä-pohjoinen ja itä-länsi 2 Pyöräily-yhteydet maanteiltä

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa Saara Aavajoki Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa Tutkimusraportti 79 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 2 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Utajärvi pähkinänkuoressa... 4 3 Pyöräilyn edistämisen hyödyt... 6 4 Utajärven pyöräilyvisio... 10 5 Pyöräilyn kehittämisen

Lisätiedot

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 29.6.2012 JOENSUUN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN STRATEGIA Sisältö Työn tausta ja suunnitteluprosessi Työn tavoitteet Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 1/2004 Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma Ohjelman tarkistus 2003 HELSINKI 2004 1 Julkaisija Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu 11 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 11/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Juha Hällikkä ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-663X ISBN

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA. Poljin 4/2013

WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA. Poljin 4/2013 4 2013 WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA Poljin 4/2013 1 pääkirjoitus Pyöräilykulttuuria Wienin Velo-cityssä! Itävalta on kulttuurikansaa. Tämänvuotisen Velo-city konferenssin sloganiksi olikin valittu The

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Esteetön ympäristö kaikille Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Teksti: Tytti Viinikainen, Tiehallinto ja Erika Helin, Insinööritoimisto A-Tie Oy Kuvitus ja taitto:

Lisätiedot

Marja Vantaa pyöräilykaupunki. Selvityksen tulokset 11.3.2010

Marja Vantaa pyöräilykaupunki. Selvityksen tulokset 11.3.2010 Marja Vantaa pyöräilykaupunki Selvityksen tulokset 11.3.2010 Projektin tavoite Marja Vantaan keskustan asemakaavaluonnoksen konsulttitöissä on tavoitteena ollut suunnitella alueesta kävely ja pyöräilykaupunki,

Lisätiedot

Pyöräilevä treenibussi aloitti Tampereella

Pyöräilevä treenibussi aloitti Tampereella 5 2012 Laatu olosuhteisiin Pyöräilyn superväylät nousussa Aloite: kaupunkien nopeusrajoitukset 30 kilometriin tunnissa koko EU:ssa Pyöräilevä treenibussi aloitti Tampereella Poljin 5/2012 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI. Poljin 1/2015

MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI. Poljin 1/2015 1 2015 MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI 1 pääkirjoitus Ensisijainen kulkutapa Tuore henkilöliikenteen määrää ja laatua mittaava Eurobarometri osoittaa, että pyöräily

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot