Maatilana toimiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilana toimiminen"

Transkriptio

1 Maatilan yhtiöittäminen miten ja milloin maatilasta osakeyhtiö? Yleistietoa, varmistettava aina yrityskohtaisesti Tietovirta-hanke Tekijä: Martti Kolehmainen, yrittäjä, konsultti Puhelin: Sähköposti: Kotisivut: Maatilana toimiminen Käy huonosti velkavivulla voimakkaasti kokoaan kasvattavien, peltoa ja muita tuotannontekijöitä paljon hankkivien maataloutta harjoittavien perheyritysten yritysmuodoksi (toimintamuodoksi) = tulevaisuuden maatilat Ei sovi maataloutta harjoittavien useiden perheiden yhteisyrityksen yritysmuodoksi (maatalous >maatalousyhtymänä). Syytä aina pyrkiä yhtiömuotoon (mieluiten Oy) yhteisyrityksiä perustettaessa. 2 1

2 Itsenäinen, luonnollinen henkilö ammatinharjoittajana (maatalous) Tuloa mistä ja kenen tuloa? Verotettava tulo: Yrityksen ja yrittäjän yhteinen veroaste 50 % Yrityksen velkoihin ja omarahoitukseen HUOM! Kokonaan omaa rahaa! Yrittäjän yksityistalouteen 3 Osakeyhtiö (maataloutta harjoittava) Tuloa mistä ja kenen tuloa? Verotettava tulo: Yhtiön tulos Veroaste 20 % (2014 alkaen) Yrityksen velkoihin ja omarahoitukseen. Vain yrityksen rahaa! Mahdollinen osinkotulo! Yrittäjän palkka Veroaste % Yrittäjän yksityistalouteen 4 2

3 MAATILA: TYÖ- VAI LIIKEYRITYS? TYÖYRITYS LIIKEYRITYS Lähtökohta itselle työtä tuloksen maksimointi Sisältö maanviljelijä maatilayrittäjä Kauppaaminen perustuote massatuotanto Tavoite toimeentulo yrityksen kasvattaminen Omistajarooli työntekijä johtaja Ammattivaade ammattiosaaja liiketoimintaosaaja 5 Koko kasvaa, muutos kriittisissä menestystekijöissä 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Yhtiö? Yhden show Perheyritys Keskisuuri Suuri Erittäin suuri 0 Kriittinen menestystekijä Osaaminen. Ahkeruus Yhteistyö Johtaminen Organisaatio ja toimenkuvat Järjestelmät 6 3

4 Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan kannalta parhain ratkaisu Omistamisen kannalta parhain ratkaisu Rahoituksen kannalta parhain ratkaisu Riskinhallinnan kannalta parhain ratkaisu Verotuksen kannalta parhain ratkaisu 7 Yritysmuodon valintaperusteita Perustajien lukumäärä Pääoman tarve/saatavuus (sijoittajia?) Omistajien vastuu ja velvoitekysymykset Omistajien mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja hallinnointiin (irtautuminen) Toiminnan laajuus, toimiala (riski), toiminnan suunniteltu kesto Toiminnan kannattavuus,voitonjako ja tappionjako Verotus 8 4

5 Maatilojen yritysmuodot vuosina: Yritysmuoto Yksit.maat. harjoittaja Yhtymät PK:t Oy Henkilöyh. Ay ja Ky Muut (Valtio, kunta, seurakunta, osuuskunta, yhteismetsä) Lähde: TIKE, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Peltoa omistavat/hallitsevat maatilat. 9 Syyt kiinnostukseen yhtiöittämistä kohtaan Verotus Lainojen lyhennysten hoitaminen (verotetulla rahalla) Poistopohja huvennut Vastuukysymykset Riskien jakaminen Yhteistyön pelisäännöt Työmäärän tasaaminen Työtekijät osakkaaksi Omistamisen selkeytys Omistuksen hajautus Sukupolvenvaihdoksen valmistelu 10 5

6 Kenen kannattaa miettiä (tasejatkuvuudella) Oy -toimintamuotoa maatalouteen? Tila tekee hyvää tulosta!! Riskit suuret Verotettava ansiotulo yrittäjää kohden euroa = kokonaisveroaste nousee yli 30 prosentin. Paljon omaa peltoa ja niihin investoitu paljon 11 Kenen kannattaa miettiä (tasejatkuvuudella) Oy -toimintamuotoa maatalouteen? Tilan velkamäärä iso ja lyhennysohjelma pitkä, nettovarallisuudessa ei ole näköpiirissä 5 v. tähtäimellä merkittävää nousua = poistot ovat huvenneet HUOM! Hälytyskellojen tulee kuitenkin aina soida, jos veroaste yritystoiminnasta on yli yhteisöveron + pääomaosingon vero (noin 27 %) 12 6

7 Hyödyn saavuttaa tasejatkuvuudella kun Nyt positiivinen siirtyvä nettovarallisuus =TVL24 taseen oma pääoma= siirto mahdollinen Pellon ostoarvoa voidaan käyttää oman pääoman kasvattamiseen Kun viimeistään ensimmäisen tilikauden tulos nostaa osakeyhtiön oman pääoman plussan puolelle Yhtiöittäminen ei ole mahdollista, ellei olla varmoja oman pääoman määrän positiivisuudesta jatkossa (tulossa tappiollisia vuosia SUMU poistot huomioiden = laskettuna MVL:n maksimipoistoilla) 13 Tekniset edellytykset 14 7

8 Tasejatkuvuus Martin mannut, Yhtiöittämissuunnitelma! Martin mannut, Yhtiöittämissuunnitelma! Yhtiöityshetki Vastaavaa Vastattavaaa Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet Osakepääoma 2 500,00 Maitokiintiöt 0,00 Vapaan sijoitetun pääoman rahasto ,94 Aineelliset hyödykkeet muut 0,00 pelto ,00 Metsä ,48 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 Rakennukset ,35 Tilikauden voitto / tappio 0,00 Koneet ja kalusto ,84 Oma pääoma yhteensä ,94 0,00 Salaojat 3 663,56 Varaukset Sijoitukset Tasausvaraukset 0,00 yhteensä 0,00 osakkeet ja osuudet Varaukset _Meijeriosuuskunta ,06 Teurastamo 0,00 Vieras pääoma Pysyvät vastaavat yhteensä ,28 Pitkäaikaianen lainat ,34 Vaihtuvat vastaavat 0,00 Vaihto omaisuus rehut 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,34 kotieläimet 0,00 muut 0,00 Lyhytaikainen Saamiset seur. vuoden lainan lyhennykset ,00 Myyntisaamiset 0,00 ostovelat 0,00 Muut saamiset 0,00 muut velat 0,00 Siirtosaamiset 0,00 siirtovelat 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,00 Vaihtuvat vastaavat yhteeensä 0,00 Vieras pääoma yhteensä ,34 Alkava tase yhteensä ,28 Alkava tase yhteensä ,28 15 Hyödyn saavuttaa Yhtiöittämisestä aiheutuvat kulut ja verot saadaan katettua lähivuosina Kuluja ovat yhtiön perustamiskulut, rekisteröinti, lainhuudot, pankin kulut, suunnittelu jne. Lisäksi yhtiöittämisen kallein hinta muodostuu, kiinteän omaisuuden siirrosta tulevasta 4 %:n varainsiirtoverosta ja mahdollisista osakkeista tuleva 1,6 % varainsiirtovero (osuuden siirto ei aiheuta varainsiirtoveroa). Vero lasketaan käyvistä arvoista. 16 8

9 Osakeyhtiö, maatalous Tavanomainen maatalous ei ole elinkeinotoimintaa (EVL), vaan osakeyhtiön maatalouden tulonlähteen tuloa (MVL) osakeyhtiölle. Perustana peltoviljelyn (pellon) määrä, vähintään 3 ha. (Tuotantoon nähden riittävä peltoala?) Maatalouden verotettava tulo on laskettava maksuperusteen mukaan, vaikka kirjanpito pitää mielestäni tehdä suoriteperusteen mukaan. Osakeyhtiön tilikausi voi poiketa kalenterivuodesta ja samalla myös maatalouden tulos verotetaan kalenterivuodesta poikkeavan tilikauden mukaan. Martti Kolehmainen 2/2014 MK Konsultointi Oy 17 Osakeyhtiön etu? osakkaan tuloa voidaan hallita voidaan saada lievästi (osingosta 25 % pääomatuloa ja 75 % verovapaata (veroaste osingosta noin 7 %)) verotettua osinkoa 8 %:a nettovarallisuudesta Riski> Valtion veropäätökset jatkossa??? (mm. tulonlähdejaosta luopuminen) voidaan estää suuren ansiotulon muodostuminen osakkaalle yhtiössä työskentelevä osakas käytännössä nostaa palkkaa (tällöin on tarkasteltava kokonaisveroastetta). Riski> riittääkö yhtiöllä palkanmaksukykyä??? 18 9

10 Etu? jatkuu voidaanko osa voitosta jättää yhtiöön? yrittäjäperheen/perheiden on saatava toimeentuloonsa tarvittavat varat yhtiöstä palkkana ja osinkona, toiminnan on siis oltava tuottavaa (muuten yksityistaloudessa voi olla rahapula) kun yhtiöitettävällä yrityksellä on paljon ansiotuloja ja paljon velkaa ja poistopohja on huvennut, helpottaa Oy yritysmuotona velkojen lyhentämistä ja omarahoituksen kerryttämistä (verojen jälkeen lainanmaksukyky on parempi) 19 Yhtiöitys käytännössä Yrityksen liiketoimintasuunnitelma ajan tasalla > tulevaisuuden suunnitelmat! Alustavaa pohdintaa oman kirjanpitäjän tai talousneuvojan kanssa. Klinikkapalaveri yhtiöittämiseen perehtyneen asiantuntijan kanssa ja/tai yhtiöittämissuunnitelman laatiminen. Varaa riittävästi aikaa suunnittelu ja pohdintaan! (Käytännössä 0,5 2 vuotta.) 20 10

11 Marssijärjestys Alustava keskustelu, tietojen hankinta Tekniset edellytykset Yhtiöityssuunnitelma Tarkat laskelmat nykytilan jatkumosta ja sama tilanne osakeyhtiönä kuuluvat suunnitelmaan Vielä erikseen laskelma osakeyhtiömuodossa, käyttäen oikeaa, toimintamuodon muutoksen mukaista avaavaa tasetta ja korjauseriä Alustavat perustamisasiakirjat Henkiset edellytykset, arvoankkurit ja osaaminen Sidosryhmäpalaverit ja ennakkoratkaisujen haku Päätös yhtiöittämisestä > yhtiöittämisen asiakirjat 21 Suunnitteluun mukaan ja palaverit ennen yhtiöityspäätöksiä Toimintalinjan valintaan vaikuttaa hyvin monet seikat ja kaikkia ei voida edes tarkasti ennustaa, siksi heti luonnosten perusteella: Koko yrittäjäperhe/perheet mukana suunnittelussa Oman pankin kanta toimenpiteisiin Käynti ELY-keskuksen Maaseutuosastolla ja hankkeen esittely, selviää alustava tilanne lainoituksen vaikutuksista, takaisinmaksuriskeistä ja veroeduista Maaseutusihteeri ja tukien kiemurat esille Alkuarvioita verottajalta jo ennen ennakkoratkaisujen hakemista Melan kannanotot, Myel, vanhat sitoumukset yms. (Tarvittaessa eläkeyhtiöt =Yel) 22 11

12 Ajateltavaa Muutos harkittava tarkoin ja tulevaisuutta silmällä pitäen! Oltava muitakin kuin verotuksellisia syitä, mutta verojen minimointi on ehdottomasti myös sallittua! Keitä mukana toiminnassa? Paperityöt lisääntyvät, mutta ei ongelma! Muutos on aina mahdollisuus 23 Henkinen sopeutuminen: Arvoankkurit? Päätöksenteon hetki: Onko riittävät toiminnalliset ja taloudelliset perustelut (verotus on vain lopputulos)! Onko yrittäjäperheellä henkinen valmius siirtää ehkä ikiaikainen sukutila osakkeilla hallittavaksi; aikaisemman suoran omistuksen sijaan? 24 12

13 Yhtiöittämisen jälkeen Yhtiön rekisteröinnistä noin viikon kuluessa on tehtävä monia muutosilmoituksia eri viranomaistahoille ja yhteistyökumppaneille. Mm. hallinnansiirrot, tr- /ajoneuvojen rekisterit. Lainhuutojen vireillepano (varainsiirtoveroselvitykset) Lainojen siirrot (siirtoluvan hakeminen ELY-keskus) Vakuutusten siirrot jne. Vaikka on kysymys saman toiminnan jatkamisesta, joutuu moni taho käsittelemään asian kuin uuden toiminnan aloittamisena (vanha sopimus lakkaa ja uusi tehdään yhtiön kanssa). 25 Usean maatilan osakeyhtiö? Uuden tuotantorakennuksen rakentaminen Koneiden siirtäminen yhteiselle yhtiölle Lämpöyrittäjyys Jne

14 Uudet tuulet Oy, toimintakaavio Kiiskelä (MVL) Taka-aho (MVL) OMISTAJA Maito n. 40 lehmää, peltoa hallinnassa n. 87 ha Rehuntuotanto, kuka vastaa rehuista yhtiölle? Kone Oy? Appeen raaka-aineet, hankinta. Navetta. Rehu ja lanta varastot Hiehonkasvatus Oy Uudet tilat yhdessä? Maito n. 25 lehmää, STRATEGIA, peltoa hallinnassa OMA PÄÄOMA n. 47 ha Osakepääoma SVOP Pääomalainat Työvoima Palkkatyöt yhtiössä, oman tilan hoito. Nuppila Oy (MVL/EVL) 300 lehmää Meijerimaitoa l /lehmä Ostaa appeen ja muut palvelut? Rakentaminen ja koneet: Halli, kalusteet, varastot, lypsy, apekoneet + eläimet ja KP (Käyttöpääoma.) Muut ulkopuoliset palvelut Kurssimateriaali: yhteistoiminnan uudet kuviot! Lannanlevitysala ha? Rantala (MVL) Viljatila, peltoa hallinnassa 70 ha Poistuvan kiintiöjärjestelmän vaikutukset. Pankkilainat/ Korkotukilainat Avustukset Oma tontti, liittymät Tuuliharju (MVL) Viljatila, peltoa hallinnassa 40 ha Bisnes -enkeli Lämpö-keskus (Vai Oy lämpö?) Hallinnassa oleva pelto, TUKIPOLITIIKKA rehuostosopimukse t? 27 Pohdittavaa Aloitetaanko verotusyhtymänä, siirretään hiljalleen omaisuutta yhteiseksi hyväksi? Muodostetaanko heti elinkeinoyhtymä (=henkilöyhtiö Ay tai Ky) ja sitä kautta siirretään omaisuutta yhteiseen pottiin? Onko mahdollista muodostaa heti osakeyhtiö ja laittaa siihen omaisuutta RAHANA, apporttina (omaisuutta osakkeita vastaan), tai/ja myymällä tai/ja vuokraamalla tuotannontekijöitä yhtiölle? Lopputulemana pidän osakeyhtiötä, matka voi olla välillä pitkäkin

15 Pohdittavaa Jäävätkö osakastilat maatiloiksi, vai fuusioituvat maatalouden osalta yhteisyritykseen kokonaan? Vaikuttaa yhteisyrityksen rakenteeseen, onko peltoa hallinnassa, onko peltoviljelykalustoa jne. a) Jääkö esim. peltoviljely, hiehonkasvattamo tms. osakastilalle/-tiloille. b) Miten MYEL, YEL, TyEL? Ja vanhat voimassa olevat LUTU sitoumukset? 29 Pohdittavaa Osakastilan selviytymissuunnitelma, oleellista: Riittääkö rahat! Nykyiset velvoitteet, hoitokustannukset Riittääkö toimeentuloon: Palkkatulo yhtiöstä Kaupankäyntitulot yhtiön kanssa Osingot yhtiöstä Omien sijoitusten palautukset Muut osakastilan omat tulot 30 15

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Toimintamuodon muutos

Toimintamuodon muutos Maatilan hallittu yhtiöittäminen erityistä taloushallinnon näkökulmasta? Yleistietoa, varmistettava aina yrityskohtaisesti Tietovirta -hanke 19.2.2014 Tekijä: Martti Kolehmainen, yrittäjä, konsultti Puhelin:

Lisätiedot

Maatilan yhtiöittämisestä

Maatilan yhtiöittämisestä Maatilan yhtiöittämisestä 3.6.2015 Asianajaja Matti Kiuru Asianajotoimisto Botnia Oy Kysymyksiä Miksi? Suurentunut tilakoko Kasvaneet tulot Merkittävä velkamäärä Riskinhallinta (henkilökohtaisen varallisuuden

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Osuuskunta voittoa tavoittelevan maatalousyrityksen yritysmuotona

Osuuskunta voittoa tavoittelevan maatalousyrityksen yritysmuotona Anette Luokkakallio Osuuskunta voittoa tavoittelevan maatalousyrityksen yritysmuotona Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Elintarvike ja maatalous Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA Tiina Pietiläinen Tammikuu 2010 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTANTO... 6

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Anni Kierikka MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT ONGELMAT

Anni Kierikka MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT ONGELMAT Anni Kierikka MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT ONGELMAT Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2010 MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ

Lisätiedot

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 Pro-gradu -tutkielma Yritysoikeus

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Iri Nokelainen TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2011 Tekijä(t) Iri Nokelainen

Lisätiedot

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas YT19 Yrityksen talous- ja verotusopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Verotusmuutoksia vuodelle 2015...4 2. Yrityksen rahaliikenne ja taloushallinnon perusteet...4 2.1 Perusasioita...4 2.2 Rahoituksen riskit...4

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN PERUSTEET 3 2.1

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa

Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa Rautiainen, Hanna-Riikka Viisanen, Eveliina 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU ELINKEINONHARJOITTAJILLA JA HENKILÖYHTIÖISSÄ Sanna Pikkumaa Talouden ja hallinnon koulutusohjelma marraskuu 2005 Työn

Lisätiedot