Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)"

Transkriptio

1 Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaik. saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset lyhytaik. Muut lyhytaik. saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa OMA PÄÄOMA Oma pääoma kauden alussa Yksityistili Tilikauden voitto/tappio TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Valtion lainat Korkotukilainat Muut pankkilainat Saadut ennakot Ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lyhytaikaiset pankkilainat Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat

2 Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Tavaraostot tilikaud. aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Aronalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut: Osinkotuotot Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereist Muut korko- ja rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeronmuutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

3 Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat oikeudet 1035 Muut pitkävaikutteiset menot 1040 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet 1110 Maa- ja vesialueet 1120 Rakennukset ja rakennelmat 1130 Koneet ja kalusto ALV 1180 Muut aineelliset hyödykkeet 1190 Ennakkomaksut ja keskener.han. Sijoitukset 1410 Osakkeet ja osuudet 1420 Lainasaamiset 1430 Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1610 Aineet ja tarvikkeet 1620 Keskeneräiset tuotteet 1630 Valmiit tuotteet/tavarat 1640 Muu vaihto-omaisuus 1645 Ennakkomaksut Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaik. saamiset 1760 Muut saamiset pitkäaik. Lyhytaikaiset Myyntisaamiset lyhytaik Myyntisaamiset lyhytaik. Muut lyhytaik. saamiset 1710 Lainasaamiset lyhytaik Siirtosaamiset lyhytaik Muut saamiset lyhytaik Ostojen 22% ALV-saaminen 1741 Ostojen 17% ALV-saaminen 1742 Ostojen 8% ALV-saaminen 1743 EU ostojen ALV-saaminen Rahoitusomaisuusarvopaperit 1810 Rahoitusomaisuusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 1910 Kassa 1920 Pankki Talletukset Vastattavaa OMA PÄÄOMA Oma pääoma kauden alussa 2000 Osake- osuus- ja vast. pääoma

4 Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) 2010 Muu oma pääoma Yksityistili 2030 Ed. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä 2200 Poistoerot 2210 Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset 2230 Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Valtion lainat 2510 Valtion lainat pitkäaik. Korkotukilainat 2520 Korkotukilainat pitkäaik. Muut pankkilainat 2530 Muut pankkilainat pitkäaik Eläkelainat pitkäaik. Saadut ennakot 2560 Saadut ennakot pitkäaik. Ostovelat 2570 Ostovelat pitkäaik. Muut pitkäaikaiset velat 2590 Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lyhytaikaiset pankkilainat 2710 Pankkilainat lyhytaik Eläkelainat lyhytaik. Saadut ennakot 2750 Saadut ennakot lyhytaik. Ostovelat 2760 Ostovelat lyhytaik. Muut lyhytaikaiset velat 2770 Rahoitusvekselit lyhytaik Siirtovelat lyhytaik Muut lyhytaikaiset velat 2791 ALV-velka 2792 Myynnin 22% ALV-velka 2793 Myynnin 17% ALV-velka 2794 Myynnin 8% ALV-velka 2795 EU ostojen ALV-velka

5 Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 3200 Myynti kasvihuonevihannekset 3210 Myynti leikkokukat 3215 Myynti sipulihyödöt 3220 Myynti ruukkukukat 3230 Myynti muut kasvihuonetuotteet 3241 Myynti sipuli 3242 Myynti porkkana 3243 Myynti keräkaali 3244 Myynti kukkakaali 3245 Myynti kiinankaali 3246 Myynti punajuuri 3247 Myynti lehtivihannekset 3248 Myynti tuoreherne 3249 Myynti palkokasvit 3250 Myynti juuri- ja mukulakasvit 3259 Muut avomaanvihannesten myynti 3260 Myynti marjat avomaa 3269 Muut marjatulot 3270 Myynti taimitarhatuott Myynti omena 3280 Myynti avomaan puut.tuott Myynti EU maihin 3292 Myynti ulkomaille Valmistevarastojen muutos 3830 Tuotevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön 3841 Siirrot maatalouteen 3842 Siirrot metsätalouteen 3844 Arvonlisäveroton yks.käyttö 3845 Arvonlisäverollinen yks.käyttö Liiketoiminnan muut tuotot 3930 Vuokratulot 3940 Tuotantopanosten myynti 3949 Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Tavaraostot tilikaud. aikana 4410 Kasvualustat 4420 Ruukut 4430 Lannoitteet 4440 Kalkki 4450 Siemenet 4460 Taimet 4470 Kasvinsuojelut 4480 Pakkausmateriaali 4490 Muut aine- ja tarvikekulut 4511 Kevyt polttoöljy 4512 Raskas polttoöljy 4513 Maakaasu

6 Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) 4514 Dieselöljy 4515 Bensiini 4516 Voiteluaineet 4519 Muut poltto- ja voiteluaineet 4541 Tuot.panosten ostot EU maista 4542 Tuot.panosten ostot EU ulkop Pitkäaik.kasv. perust. (siirt) 4580 Muut aineet ja tarvikkeet Varastojen muutos 4591 Aine- ja tarv. var. muutos 4592 Poltto- ja voit.ainevar. muut Muiden aine- ja tarv.var. muut 4599 Ennakkomaksujen muutos Ulkopuoliset palvelut 4850 Konetyöt Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5110 Palkat ja palkkiot Eläkekulut 5150 Eläkekulut Muut henkilösivukulut 5190 Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7220 Poistot rakennuksista ja 7230 Poistot koneista ja kalustosta 7240 Poistot salaojista 10% 7250 Poistot salaojista 20% 7260 Poistot kasvustoista(sis.tili) 7290 Poistot muista ainell.hyödykk. Aronalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 7300 Arv.al. pys. vast. hyödykkeis. Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 7310 Vaiht.vast. poikkeuks. arv.al Liiketoiminnan muut kulut 6301 Peltojen vuokrat 6302 Rakennusten vuokrat 6303 Leasingvuokrat 6309 Muut vuokrat 6311 Yksityisauton puutarhakäyttö 6319 Muut matkakulut 6320 Koneiden kunnossapitokulut 6330 Työkalut ja käyttötarvikkeet 6340 Kiinteistöjen hoitokulut 6351 MYEL ja YEL maksut 6352 MATA ryhmähenkivakuutus 6353 Rakennusten vakuutukset 6354 Puutarhakaluston vakuutukset 6359 Muut vakuutukset 6360 Markkinointikulut 6370 Julkiset maksut 6380 Muut kulut

7 Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut: Osinkotuotot 8200 Osinkotuotot Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 8220 Tuotot muista pys. vast. sij. Muut korko- ja rahoitustuotot 8240 Korkotulot 8290 Muut rahoitustulot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 8390 Arvonalent.pys.vast.sijoituks. Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 8391 Arv.alent.vaiht.vast.rah.arv.p Muut korko- ja rahoituskulut 8310 Korkokulut 8370 Toimitus-ym. maksut 8380 Muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot 9100 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 9150 Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeronmuutos 9620 Poistoerojen muutos Vapaaehtoisten varausten muutos 9730 Vapaaeht. varausten muutos Tuloverot 9800 Tuloverot Muut välittömät verot 9850 Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

8 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Aineettomat oikeudet 1035 Muut pitkävaikutteiset menot 1040 Ennakkomaksut 1110 Maa- ja vesialueet 1120 Rakennukset ja rakennelmat 1130 AOB22 Koneet ja kalusto ALV 1180 Muut aineelliset hyödykkeet 1190 Ennakkomaksut ja keskener.han Osakkeet ja osuudet 1420 Lainasaamiset 1430 Muut sijoitukset 1610 Aineet ja tarvikkeet 1620 Keskeneräiset tuotteet 1630 Valmiit tuotteet/tavarat 1640 Muu vaihto-omaisuus 1645 Ennakkomaksut 1700 Myyntisaamiset lyhytaik Lainasaamiset lyhytaik Siirtosaamiset lyhytaik Muut saamiset lyhytaik OA22 Ostojen 22% ALV-saaminen 1741 OA17 Ostojen 17% ALV-saaminen 1742 OA8 Ostojen 8% ALV-saaminen 1743 YV EU ostojen ALV-saaminen 1750 Myyntisaamiset pitkäaik Muut saamiset pitkäaik Rahoitusomaisuusarvopaperit 1910 Kassa 1920 Pankki Talletukset 2000 Osake- osuus- ja vast. pääoma 2010 Muu oma pääoma 2030 Ed. tilikausien voitto/tappio 2200 Poistoerot 2210 Vapaaehtoiset varaukset 2230 Pakolliset varaukset 2510 Valtion lainat pitkäaik

9 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 2520 Korkotukilainat pitkäaik Muut pankkilainat pitkäaik Eläkelainat pitkäaik Saadut ennakot pitkäaik Ostovelat pitkäaik Muut pitkäaikaiset velat 2710 Pankkilainat lyhytaik Eläkelainat lyhytaik Saadut ennakot lyhytaik Ostovelat lyhytaik Rahoitusvekselit lyhytaik Siirtovelat lyhytaik Muut lyhytaikaiset velat 2791 AV ALV-velka 2792 MA22 Myynnin 22% ALV-velka 2793 MA17 Myynnin 17% ALV-velka 2794 MA8 Myynnin 8% ALV-velka 2795 YS EU ostojen ALV-velka 3200 AMB17 Myynti kasvihuonevihannekset 3210 AMB22 Myynti leikkokukat 3215 AMB22 Myynti sipulihyödöt 3220 AMB22 Myynti ruukkukukat 3230 AMB22 Myynti muut kasvihuonetuotteet 3241 AMB17 Myynti sipuli 3242 AMB17 Myynti porkkana 3243 AMB17 Myynti keräkaali 3244 AMB17 Myynti kukkakaali 3245 AMB17 Myynti kiinankaali 3246 AMB17 Myynti punajuuri 3247 AMB17 Myynti lehtivihannekset 3248 AMB17 Myynti tuoreherne 3249 AMB17 Myynti palkokasvit 3250 AMB17 Myynti juuri- ja mukulakasvit 3259 AMB17 Muut avomaanvihannesten myynti 3260 AMB17 Myynti marjat avomaa 3269 AMB17 Muut marjatulot 3270 AMB17 Myynti taimitarhatuott

10 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 3276 AMB17 Myynti omena 3280 AMB17 Myynti avomaan puut.tuott YM Myynti EU maihin 3292 MU Myynti ulkomaille 3830 Tuotevaraston muutos 3841 Siirrot maatalouteen 3842 Siirrot metsätalouteen 3844 Arvonlisäveroton yks.käyttö 3845 AMB22 Arvonlisäverollinen yks.käyttö 3930 Vuokratulot 3940 AMB22 Tuotantopanosten myynti 3949 Muut liiketoiminnan tuotot 4410 AOB22 Kasvualustat 4420 AOB22 Ruukut 4430 AOB22 Lannoitteet 4440 AOB22 Kalkki 4450 AOB22 Siemenet 4460 AOB22 Taimet 4470 AOB22 Kasvinsuojelut 4480 AOB22 Pakkausmateriaali 4490 AOB22 Muut aine- ja tarvikekulut 4511 AOB22 Kevyt polttoöljy 4512 AOB22 Raskas polttoöljy 4513 AOB22 Maakaasu 4514 AOB22 Dieselöljy 4515 AOB22 Bensiini 4516 AOB22 Voiteluaineet 4519 AOB22 Muut poltto- ja voiteluaineet 4541 YHV22 Tuot.panosten ostot EU maista 4542 Tuot.panosten ostot EU ulkop Pitkäaik.kasv. perust. (siirt) 4580 AOB22 Muut aineet ja tarvikkeet 4591 Aine- ja tarv. var. muutos 4592 Poltto- ja voit.ainevar. muut Muiden aine- ja tarv.var. muut 4599 Ennakkomaksujen muutos 4850 AOB22 Konetyöt - 3 -

11 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 5110 Palkat ja palkkiot 5150 Eläkekulut 5190 Muut henkilösivukulut 6301 AOB22 Peltojen vuokrat 6302 AOB22 Rakennusten vuokrat 6303 AOB22 Leasingvuokrat 6309 AOB22 Muut vuokrat 6311 Yksityisauton puutarhakäyttö 6319 AOB22 Muut matkakulut 6320 AOB22 Koneiden kunnossapitokulut 6330 AOB22 Työkalut ja käyttötarvikkeet 6340 AOB22 Kiinteistöjen hoitokulut 6351 MYEL ja YEL maksut 6352 MATA ryhmähenkivakuutus 6353 Rakennusten vakuutukset 6354 Puutarhakaluston vakuutukset 6359 Muut vakuutukset 6360 AOB22 Markkinointikulut 6370 Julkiset maksut 6380 AOB22 Muut kulut 7220 Poistot rakennuksista ja 7230 Poistot koneista ja kalustosta 7240 Poistot salaojista 10% 7250 Poistot salaojista 20% 7260 Poistot kasvustoista(sis.tili) 7290 Poistot muista ainell.hyödykk Arv.al. pys. vast. hyödykkeis Vaiht.vast. poikkeuks. arv.al 8200 Osinkotuotot 8220 Tuotot muista pys. vast. sij Korkotulot 8290 Muut rahoitustulot 8310 Korkokulut 8370 Toimitus-ym. maksut 8380 Muut rahoituskulut 8390 Arvonalent.pys.vast.sijoituks Arv.alent.vaiht.vast.rah.arv.p - 4 -

12 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 9100 Satunnaiset tuotot 9150 Satunnaiset kulut 9620 Poistoerojen muutos 9730 Vapaaeht. varausten muutos 9800 Tuloverot 9850 Muut välittömät verot - 5 -

13 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\pu04\pu04.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin TULOSLASKELMA **LIIKEVAIHTO ** vertailusumma **Valmistevarastojen muutos **Valmistus omaan käyttöön **Liiketoiminnan muut tuotot **Materiaalit ja palvelut ***Tavaraostot tilikaud. aikana ***Varastojen muutos ***Ulkopuoliset palvelut **Henkilöstökulut ***Palkat ja palkkiot ***Eläkekulut ***Muut henkilösivukulut **Poistot ja arvonalentumiset ***Suunnitelman mukaiset poistot ***Aronalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ***Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset **Liiketoiminnan muut kulut **LIIKEVOITTO (-TAPPIO) summa **Rahoitustuotot ja -kulut: ***Osinkotuotot ***Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ***Muut korko- ja rahoitustuotot ***Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ***Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista ***Muut korko- ja rahoituskulut **VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ summa **Satunnaiset tuotot ja kulut: ***Satunnaiset tuotot ***Satunnaiset kulut **VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA summa **Tilinpäätössiirrot ***Poistoeronmuutos ***Vapaaehtoisten varausten muutos **

14 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\pu04\pu04.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Tuloverot ***Muut välittömät verot **TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus TASE *Vastaavaa **PYSYVÄT VASTAAVAT ***Aineettomat hyödykkeet ***Aineelliset hyödykkeet ***Sijoitukset **VAIHTUVAT VASTAAVAT ***Vaihto-omaisuus **Pitkäaikaiset ***Myyntisaamiset pitkäaik ***Muut pitkäaik. saamiset **Lyhytaikaiset ***Myyntisaamiset lyhytaik ***Muut lyhytaik. saamiset **Rahoitusomaisuusarvopaperit **Rahat ja pankkisaamiset ** summa === nollaus *Vastattavaa *OMA PÄÄOMA **Oma pääoma kauden alussa **Yksityistili **Tilikauden voitto/tappio näytä voitto/tappio **TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ***Tilinpäätössiirtojen kertymä **PAKOLLISET VARAUKSET ***Pakolliset varaukset **VIERAS PÄÄOMA **Pitkäaikainen ***Valtion lainat

15 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\pu04\pu04.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Korkotukilainat ***Muut pankkilainat ***Saadut ennakot ***Ostovelat ***Muut pitkäaikaiset velat **Lyhytaikainen ***Lyhytaikaiset pankkilainat ***Saadut ennakot ***Ostovelat ***Muut lyhytaikaiset velat ** summa === - 3 -

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot