Maatilan yhtiöittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan yhtiöittämisestä"

Transkriptio

1 Maatilan yhtiöittämisestä Asianajaja Matti Kiuru Asianajotoimisto Botnia Oy

2 Kysymyksiä Miksi? Suurentunut tilakoko Kasvaneet tulot Merkittävä velkamäärä Riskinhallinta (henkilökohtaisen varallisuuden ja vastuiden erottaminen yritystoiminnan vastaavista) Yritystoiminnan selkiyttäminen ja vertailukelpoisuus muiden yritysten kanssa (KPL:nmukainen tilinpäätös rahoittajille ym. Intressiryhmille usein helpompi käsitellä ja ymmärtää) SPV Miten? Toimintamuodon muutos (TVL 24 ) Tasejatkuvuus = yhtiö jatkaa poistoja samoista arvoista, perustajalle ei realisoidu tuloa (varainsiirtovero kiinteistöjen siirrosta) Apporttiperustaminen Varat (ok-talo + tontti, metsä?) ja velat perustettavaan yhtiöön, osakkeita vastineeksi Alkava tase, opo vähintään euroa Mitä merkitsee? Verotuksessa lopullinen yritysmuoto, peruuttaminen ilman veroseuraamuksia ei mahdollista Kirjanpitovelvollisuus (KPL) Nettotulon laskeminen kahden eri järjestelmän mukaan Verotettava tulo MVL:n mukaan tuloveron määräämistä varten (maksuperusteinen jaksotus) Kirjanpidon tulos KPL:n mukaisesti voitonjakoa varten (suoriteperusteinen jaksotus) Arvonlisäveron verokausi kuukausi Osakeyhtiöstä voi nostaa rahaa palkkana (myös kulukorvaukset), osinkona tai osakaslainana Varojen jakaminen mahdollista vain jakokelpoisten varojen osalta Ei yksityiskäyttöönottoa Osakkaan ja osakeyhtiön välisissä suorituksissa käytettävä käypää arvoa eli toimitaan kuten vieraan kanssa Vaarana peitelty osingonjako, jos poiketaan olennaisesti käyvästä arvosta

3 Keskeisiä syitä Verotus (= ansiotulon verotus) Perheyrityksellä osakeyhtiömuodon valinta usein ratkaiseva tekijä, koska harvoin perustetta toimintamuodon muutokselle, jos sillä ei voida saada veroetuja Jos kyse vain verotuksesta, kannattaa selvittää, mitä sille voisi tehdä ilman yhtiöittämistä Tulon jakaminen puolisoiden kesken Palkan maksaminen perheenjäsenille Osakeyhtiön verokanta (20 %) ei ole riippuvainen yhtiön tulojen suuruudesta, mikä helpottaa yhtiön lainojen lyhentämistä (nettovarojen kasvu nopeampi kuin yksityisellä puolella) Osakkaan verotettavaa ansiotuloa voi itse säätää Vastuukysymykset ja riskien jakaminen Tilakokojen kasvaminen vaikuttanut merkittävästi henkilökohtaisen riskin kasvamiseen Osakeyhtiö osakkaasta erillinen oikeushenkilö Osakas ei vastaa ilman erillistä perustetta osakeyhtiön sitoumuksista tai veroista Ainakin alkuvaiheessa rahoittaja voi vaatia henkilökohtaisten varojen laittamista vakuudeksi ja/ tai henkilökohtaisia takauksia Toimintojen yhdistäminen useamman maatalouden harjoittajan kesken Ryhtiä ja selkeyttä yritystoimintaan Osakeyhtiössä selkeämmät pelisäännöt jo siihen sovellettavan lainsäädännön vuoksi Osakkaiden väliset sopimukset (osakassopimukset) tuovat lisää ryhtiä toiminnan järjestämiseen Toisaalta jos ei osakeyhtiömuotoa, ollaan vapaamman sääntelyn piirissä ja varojen käyttäminen on vapaampaa

4 Toimintamuodon muutoksesta Kaikki maatalouden varat ja velat siirrettävä yhtiöön Metsät ja asunto + tontti on mahdollista jättää itselle (lohkomiskustannukset, jos eivät erillisiä tiloja), metsävarallisuutta tarvitaan joskus vakuuksien vuoksi ja opon muodostamiseksi Osakeyhtiö ei ole oikeutettu metsävähennykseen, eikä menovaraukseen Omistus samalta pohjalta kuin henkilökohtaisella puolella Yhtiöön ei voi tulla muutostilanteessa uusia omistajia Omistussuhteet voivat yrittäjäpuolisoilla erota toisistaan Lainhuutotiedot lähtökohtaisesti ratkaisevat maapohjien omistuksen Irtain yleensä yrittäjäpuolisoiden yhteisesti omistamaa Osakeyhtiön toiminnan kannalta yleensä hyvä, jos jollain osakkaista on määräysvalta (mahdollista saada aikaan ratkaisuja myös erimielisyystilanteissa) Osakassopimukseen voidaan ottaa sopimusehtoja esimerkiksi yksimielisyyttä vaativista kysymyksistä

5 Esimerkki avaavasta taseesta VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Maapohjat ,00 Yhteensä ,00 Rakennukset ja rakennelmat Tuotantorakennukset ,00 Salaojat ,00 Yhteensä ,00 Koneet ja kalusto ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,00 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lihakunta osuuspääoma ,00 Sijoitukset yhteensä ,00 Saamiset Rahat ja pankkisaamiset ,00 Arvonlisäverosaamiset 5000,00 Saamiset yhteensä ,00 Vastaavaa yhteensä ,00

6 Esimerkki avaavasta taseesta VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma ,00 Vapaa oma pääoma ,00 Oma pääoma yhteensä ,00 Vieras pääoma Maatalouteen kohdistuvat velat ,00 Vieras pääoma yhteensä ,00 Tasausvaraukset ,00 Vastattavaa yhteensä ,00

7 Osakassopimuksesta Järkevä ja erittäin suositeltava tapa sopia muun muassa yhtiön hallinnosta Päätöksenteosta Osakkaiden työskentelyvelvoitteista ja palkkauksesta sekä voitonjakoperiaatteista Osakkeiden luovuttamisesta ja lunastamisesta sekä niitä koskevista velvoitteista ja lunastushinnasta eri tilanteissa Sopimussakosta ja korvausvelvollisuudesta

8 Käytännön toimenpiteitä Tilanteen kartoittaminen Yhtiöittämisen suunnittelu Asian läpikäyminen sidosryhmien kanssa jo varhaisessa vaiheessa Pankki, Ely, Maaseutuviranomainen, vuokranantajat Apporttikirja ja osakeyhtiön muut perustamisasiakirjat Kirjallinen ennakkokannanotto verottajalta Tilintarkastajan lausunto Asiakirjojen allekirjoittaminen ja yhtiön rekisteröinti Tarvittavat muut rekisteri-ilmoitukset (ajoneuvot ym.) Lainhuudot Lainojen siirrot (siirtolupa Elyltä etukäteen) Sopimusten päivittäminen (maanvuokrasopimukset ym.)

9 Osakeyhtiön hyötyjä Osakkaan verotus usein paremmin hallittavissa Mahdollisuus vaikuttaa osakkaan verotettavan ansiotulon määrään, myös osingosta päätetään itse Velan hoito helpottuu, mistä seuraa nettovarallisuuden nopeampi kasvu Tilinpäätöstä osaavat lukea muutkin kuin maatalouden asiantuntijat Yksityistalouden ja yrityksen vastuiden erottaminen toisistaan Henkilökohtaisen taloudellisen riskin pieneneminen, koska yhtiö vastaa omista sitoumuksistaan omalla varallisuudellaan Yritystoimintaan tulee ryhtiä Omistuspohjaa on mahdollista laajentaa ottamalla uusia osakkaita ilman, että yhtiön varallisuudelle tai veloille tapahtuu mitään SPV:nsuunnittelu yleensä jossain määrin helpompaa luovutuksen kohteena ovat osakkeet, eivät välittömästi kiinteistöt tai muu yhtiön omistama varallisuus Velkaisella yhtiöllä sukupolvenvaihdoksen vaatima rahoitustarve on yleensä kohtuullinen, koska yhtiön substanssiarvo (varat-velat) jää alhaiseksi

10 Osakeyhtiön ja yhtiöittämisen haittoja Toimitaan selvästi tiukemman ja jäykemmän sääntelyn piirissä Esimerkiksi varojen käyttäminen selvästi tiukempaa kuin tilanteessa, jossa ei osakeyhtiömuotoa Ei yksityiskäyttöönottoa, minkä voi nähdä myös hyötynä Enemmän paperisotaa itse yritystoiminnan osalta Yhtiökokoukset jne. KPL:n mukainen kirjanpitovelvollisuus Nettotuloksen laskeminen sekä MVL:n että KPL:n mukaisesti Yhtiömuodosta peruuttaminen ei ole mahdollista ilman veroseuraamuksia (käytännössä paluuta entiseen ei ole, koska siitä seuraisi yhtiön purkamisen johdosta niin merkittävät negatiiviset verovaikutukset) Sukutila yhtiömuotoon? Merkittävä askel sukupolvien ketjussa Yhtiöittämisestä aiheutuvat kustannukset Suunnittelu- ja asiakirjojen laatimista koskevat kustannukset, ennakkokannanotto verottajalta, varainsiirtovero, lohkomiskustannukset

11 Näkymä toimitusjohtajan konttorista

12 KIITOS! Toimistomme palvelee Teitä kaikissa lakiasioissanne! Asianajaja Matti Kiuru Asianajotoimisto Botnia Oy Hallituskatu 21, 4. krs Oulu Puhelin Matkapuhelin

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Yrittäjän maksuvaikeudet

Yrittäjän maksuvaikeudet Velkaneuvonta ry 1 Yrittäjän maksuvaikeudet Sisällysluettelo Toimituskunta: Leila Holtari Lahden kaupungin talous- ja velkaneuvontatoimiston esimies Pekka Lindberg Asianajaja, Vantaa www.asianajo-lindberg.com

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot