HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Karjaan, Karkkilan ja Lohjan kaupungit Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Pohjan, Sammatin, Siuntion ja Vihdin kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA OSA I Vedenhankinnan ja jätevesienkäsittelyn perusselvitykset K& Kiuru & Rautiainen Oy K&R

2 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 2/11 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SUUNNITTELUALUE JA OSA-ALUEJAKO KARJAA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Raaka- ja talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa KARJALOHJA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamot Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa KARKKILA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa LOHJA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu... 38

3 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 3/ Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Raakaveden ja talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamot Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa NUMMI-PUSULA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa POHJA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa SAMMATTI Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto...66

4 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 4/ Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa SIUNTIO Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa VIHTI Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamot Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamoiden purkupaikkojen vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa VESIHUOLTOLAITOSTEN ORGANISAATIOT JA TALOUS Organisaatiot Talous Laaditut yhteistyöselvitykset NAAPURIKUNNAT ALUEELLA AIKAISEMMIN TEHDYT SUUNNITELMAT YHTEENVETO LIITTEET 1. Yhteenveto alueen vesihuollosta 2. Talousveden laatu 3. Jätevesi- ja lietemäärät 4. Yhteenveto alueen jätevedenpuhdistamoista kuormitus ja mitoitus 5. Yhteenveto alueen jätevedenpuhdistamoista puhdistustulokset ja lupaehdot

5 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 5/11 KARTTALUETTELO Nro Kartta Mittakaava Paperikoko KR Vesihuollon nykytilanne 1:17 A2 KR Vedenhankinta ja talousveden jakelu A3 KR Jätevesien käsittely A3 KR Natura-alueet 1:25 A3 KR Osa-aluejako 1:25 A3

6 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 6/11 1. JOHDANTO Tässä raportissa on esitetty Hiiden alueen vesihuollon yleissuunnitteluun liittyvät vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn perusselvitykset. Yleissuunnittelun tarkoituksena on selvittää vedenhankinnan sekä jätevesien johtamisen ja käsittelyn tulevat kehittämis- ja investointitarpeet. Alueellisen yleissuunnittelun ja yhteistyön tarve on korostunut viime vuosina erityisesti Vihdin Nummelan ja kirkonkylän jätevesien käsittelyratkaisuiden selvittämiseksi sekä Karjalohjan ja Sammatin jätevesien käsittelyvaihtoehtoja tarkastelemiseksi. Vedenhankinnassa on tavoitteena turvata riittävä ja hyvänlaatuinen vedensaanti suunnittelualueella ja lisätä vesilaitosten toimintavarmuutta myös poikkeusoloissa. Jätevesien käsittelyn tehostamisella vähennetään vesistöjen kuormitusta ja parannetaan yleistä viihtyisyyttä. Tässä perusselvitysraportissa on esitetty vesihuollon nykytilanne suunnittelualueen kunnissa. Tiedot on koottu alueen kunnista, Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Uudenmaan liitosta, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:stä ja tilastokeskuksen www-sivuilta. Perusselvitysraporttiin liittyy kartta-aineisto, jossa on esitetty alueen asukasmäärät, vedenkulutustiedot, jätevesimäärät, vesihuoltojärjestelmät ja pohjavesialueet sekä suojelualueet. Alueelliseen vesihuollon yleissuunnitteluun liittyvät ennusteet ja tavoitteet on esitetty osaraportissa 2 sekä suunnitteluvaihtoehdot erillisessä osaraportissa 3. Vaihtoehtojen valinta ja kehittämissuunnitelmat esitetään loppuraportissa (osa 4). Lisäksi suunnitelmasta on tehty tiivistelmä (osa 5). Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman ovat tilanneet Uudenmaan ympäristökeskus ja Uudenmaan liitto yhdessä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelutyöhön on osallistunut seuraava ohjausryhmä: Marketta Virta, Uudenmaan ympäristökeskus Kari Vaitomaa, Uudenmaan ympäristökeskus Aino Tamsi, Uudenmaan ympäristökeskus Ilkka Juva, Uudenmaan ympäristökeskus Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan Liitto Pentti Laakkonen, Lohjan kaupunki Markku Kytäjä, Karkkilan kaupunki Henrik Westerlund, Karjaan kaupunki Tapio Lankinen, Vihdin vesihuoltolaitos Kukka-Maaria Luukkonen, Pohjan kunta Nina Turpeinen, Sammatin kunta Markku Kärkkäinen, Siuntion kunta Jyrki Uusitalo, Nummi-Pusulan kunta Kari Vismanen, Karjalohjan kunta ( saakka) Katja Erätuli-Keskinen, Karjalohjan kunta ( ) Veijo Kiimamaa, Karjalohjan kunta ( lähtien) Ossi Jokinen, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry. Erja Vaarala, Hiiden Pilotti

7 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 7/11 Juho Kähkönen, M-real Kirkniemi ( saakka) Maria Mäntymäki, M-real Kirkniemi ( lähtien) Petri Niemi, UPM-Kymmene Konsultin edustajina suunnittelutyöhön ovat osallistuneet: Risto Saarinen, Econet Engineering Oy Jyri Rautiainen, Kiuru & Rautiainen Oy Anna Mikola, Kiuru & Rautiainen Oy Teemu Vehmaskoski, Kiuru & Rautiainen Oy Teemu Heikkinen, Kiuru & Rautiainen Oy

8 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 8/11 2. SUUNNITTELUALUE JA OSA-ALUEJAKO Suunnittelualueeseen kuluu Karjaan, Karkkilan ja Lohjan kaupungit sekä Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Pohjan, Sammatin, Siuntion, ja Vihdin kunnat. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin lähikuntien vesihuollon kehittämisratkaisut. Alueella asuu yhteensä noin 98 asukasta, joista 75,1 % taajamissa ja 24,9 % hajaasutusalueilla (taulukko 2.1). Suunnittelussa käytetään kuntajaottelua yksityiskohtaisempaa osa-aluejakoa, joka noudattaa pääpiirteissään kyläjaottelua. Osaaluejako on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Taulukossa 2.2 on esitetty vesihuoltolaitoksien vesijohtoon ja viemäriin liittyneet asukkaat. Alueella lähes 76 % asukkaista on liittynyt vedenjakeluun ja noin 73 % viemäriin. Alueella Karkkilassa, Lohjalla, Karjaalla, Pohjan kunnassa ja Vihdissä vesihuolto on järjestetty kaupunkimaisesti, ja liittymisaste on yli 75 % vesijohtoon ja yli 7 % viemäriin. Nummi-Pusulassa, Karjalohjalla, Sammatissa ja Siuntiossa kuntarakenne on hajanainen, ja vain noin puolet asukkaista on liittynyt vesijohtoon ja jopa kaksi kolmannesta on kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa. Taulukossa 2.3. näkyy asukastiheys sekä maa- ja vesipinta-ala alueen kunnissa. Asukastiheys vaihtelee alueella Karjalohjan ja Nummi-Pusulan noin 12 as/km 2 :sta Lohja lähes 13 as/km 2 :en. Taulukko 2.1 Asukasmäärät suunnittelualueen kunnissa Kunta Kokonaisasukasmäärä Asukkaat taajamissa Asukkaat hajaasutusalueella as. as. % as. % Karjaa , ,2 Karjalohja , ,9 Karkkila , ,6 Lohja , ,5 Nummi , ,3 Pusula Pohja , 1 2, Sammatti ,6 5 4,4 Siuntio ,8 3 58,2 Vihti , ,3 Yhteensä , ,9 Alueen kunnista Vihti kuuluu selvimmin pääkaupunkiseudun vaikutuspiiriin. Myös muista kunnista käydään pääkaupunkiseudulla töissä. Alueen kuntien joukossa on myös kesämökkikuntia. Kesämökkien määrä on merkittävä erityisesti Karjalohjalla ja Sammatissa, joissa kesämökkejä on yhtä paljon kuin pysyviä asukkaita. Kuntien elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Palveluiden osuus on yli 5 % kaikissa muissa kunnissa paitsi Pohjan kunnassa, jossa jalostuksen osuus on huomattava. Myös

9 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 9/11 Karkkilassa ja Lohjalla teollisuustyöpaikkoja on runsaasti. Alkutuotannon osuus on suuri (1 2 %) Sammatissa, Karjalohjalla ja Nummi-Pusulassa. Seutu- ja maakuntakaavoitus Suunnittelualueelle on tehty seutu- ja maakuntakaavoja siten, että Karjaa, Pohja ja Siuntio kuuluvat Läntisen Uudenmaan maakuntakaavaan vuodelta 24, Vihti sisältyy Helsingin seutukaavaan ja Karjalohja, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula ja Sammatti kuuluvat Länsi-Uudenmaan seutukaavaan vuodelta Uusi Uudenmaan maakuntakaava tulee kattamaan koko suunnittelualueen. Maakuntakaava on vahvistettavana Ympäristöministeriössä. Taulukko 2.2 Vesi- ja viemärilaitoksiin liittyneet asukkaat Kunta Laitoksiin liittyneet Laitosten ulkopuolella Vesilaitos Viemärilaitos Vesilaitos Viemärilaitos Taulukko 2.3 Asukastiheys suunnittelualueen kunnissa Kunta Karjaa Karjalohja Karkkila Lohja Nummi Pusula Pohja Sammatti Siuntio Vihti Yhteensä Asukasmäärä Vesipinta-ala Asukastiheys/ maa- km 2 Pinta-ala Maapintaala as. km 2 km 2 km 2 % as/ km 2 Karjaa ,9 46,1 Karjalohja , 12,1 Karkkila ,7 36,1 Lohja ,1 129,5 Nummi ,2 36,8 7,3 12,7 Pusula Pohja ,8 225,8 21,6 8,2 22,2 Sammatti ,1 17, Siuntio ,4 21,3 Vihti ,9 7,9 47,8 Yhteensä , ,3 1,2 31,3

10 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 1/11 Alueen pohjavedet ja vesistöt Suunnittelualueella on runsaat pohjavesivarat. Merkittävimmät esiintymät kuuluvat Salpausselän pohjavesiesiintymään. Rannikkoseudun savialueen pohjavesivarat ovat niukemmat. Sora-ja hiekkamuodostumissa syntyvä pohjavesi on luontaisesti hyvälaatuista. Sen sijaan pienemmissä esiintymissä laatu vaihtelee, rauta- ja mangaanipitoisuudet voivat olla korkeita ja meren läheisyydessä pohjavesi voi olla suolapitoista. Pohjaveden laatu on viime aikoina heikentynyt. Erityisesti harjualueiden pohjavesien käyttöä talousvedeksi on jouduttu paikoin jopa rajoittamaan liikenneväylien, asutuksen, teollisuuden, maa-ainesten oton ja muiden toimintojen aiheuttamien laatuongelmien vuoksi. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi suurta järveä, Lohjanjärvi ja Hiidenvesi. Vesistöt ovat merkittäviä virkistyskäytön kannalta. Lisäksi Lohjanjärvi toimii teollisuuden raakavesilähteenä sekä Lohjan kaupungin varavesilähteenä. Hiidenveden vettä voidaan Hiidenvesi-tunnelissa johtaa Vantaanjokeen Helsingin varavedeksi. Viimeksi näin toimittiin vuonna 21, kun Päijänne-tunnelia korjattiin. Jokivesistöistä Mustionjoki (Karjaanjoki) on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja arvokas simpukkalajistonsa takia. Mustionjoessa on vuollejokisimpukan pääesiintymä maailmassa. Etelässä alue rajoittuu Suomenlahteen. Erityisesti Pohjanpitäjänlahti on kuormitusherkkä vuonomaisuutensa ja pysyvän kerrostuneisuutensa vuoksi. Alueen vesistöjä lisäksi käytetään maatalouden kasteluvetenä. Mustionjoessa on myös vesivoimalaitoksia. Kuva 2.1. Suunnittelualue.

11 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 11/11 3. KARJAA 3.1 Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Vuonna 23 Karjaan kaupungissa oli 8 99 asukasta, joista noin 173 asuu hajaasutusalueella. Vapaa-ajan asuntoja vuonna 23 on 519 kpl (Tilastokeskus). Kaupungin työpaikoista noin 5 % on alkutuotannossa, 24 % teollisuudessa, 68 % palveluissa ja 3 % muilla toimialoilla. Tärkein työnantaja on Oy Sisu-Auto Ab. Karjaan haja-asutusalueella on vuoden 24 alussa yhteensä 116 maatilaa. Nämä jakautuvat seuraavasti: 9 kpl kasvinviljelytiloja 16 kpl maitotiloja 6 kpl nautakarjatiloja 1 kpl sikatiloja 2 kpl lammastaloustiloja 1 kpl hevostiloja Taulukko Aluejako ja väestö alueittain. Osa-alue Asukkaat Keskustaajama 65 Mustio 77 Backgränd (Pohjoisosa) 9 Grundsjö (Eteläosa) 82 Koko kunta 899 Kaavoitus Yleiskaavoitus: Kaava Vahvistettu Karjaan keskustan osayleiskaava 1999 Mustion ruukin osayleiskaava Mustionjokilaakson osayleiskaava tekeillä Asemakaavoitus: Asemakaavoitettua aluetta on noin 1 km 2, josta noin 9 km 2 on keskustassa ja 1 km 2 Mustion asemanseudulla. Lohjanjärven rannalle on laadittu 2 kpl ranta-asemakaavoja. Karjaalla ei ole kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Natura 2 alueisiin kuuluvat seuraavat kohteet:

12 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 12/11 - Varvarinsuo - Tulijärvi-Makubergen - Läppträsket - Långån kosteikko - alueita Lohjanjärvellä - Mustionjoki, (kuuluu myös Karjaanjoki Life-projektiin) Kasvu keskittyy kaupungin alueella keskustan, Mustion ja Degerbyn alueille. Keskustaajaman jatkeena myös Svedja etelässä ja Malmbacka pohjoisessa kasvavat. 3.2 Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Karjaan kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue käsittää Karjaan keskustan, n. 2 metrin levyisen alueen Meltolan vedenottamon päävesijohdon varrella, Mustion keskustan sekä suuren osan Mustion ruukkia. Lisäksi noin 5 km keskustasta etelään sijaitseva Koulutushotelli Raasepori on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Lindnäsin ottamolta toimitetaan lisäksi Tielaitokselle talousvedeksi kelpaamatonta vettä tienpitotarkoituksiin. Kaupungin vesihuoltolaitoksen taksat alkaen olivat: - liittymismaksu vesi 55, viemäri 841 (maksuluokka 1); vesi 757, viemäri 1177 (maksuluokka 2) ); vesi 193, viemäri 1514 (maksuluokka 3) - käyttömaksu vesi 1,2 (alv %) ja viemäri 1,48 (alv %) - perusmaksu alk. 3, /kk (vesimittarin koon mukaan) - Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksu: sakokaivolietteet 4,14 /m 3 (alv %), umpikaivolietteet 2,76 /m 3 (alv %) Taulukko Vesi- ja viemäriverkostoon liittyneet vuonna 22. Vesijohto Viemäri kuluttajia as. Kiinteistöt kpl % as. verkosto km verkosto/ liittyjä m/as kuluttajia as. Kiinteistöt kpl % as. verkosto km verkosto/ liittyjä m/as. Yhteensä ,2 11, ,6 1,8

13 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 13/11 Taulukko Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen laskutettu ja laskuttamaton vesimäärä vuosina 22 ja 23. Ominaisvedenkulutus Laskutettu vesi/jätevesi Laskuttamaton I/d/as m 3 m 3 /d m 3 m 3 /m % Vesilaitos ,1 36 Vesilaitos ,8 33 Viemärilaitos ,5 7 Viemärilaitos ,6 66 Karjaan-Pinjaisten puhdistamolla käsiteltiin lisäksi Pohjan kunnan jätevettä 11 m 3 vuonna 23 ja m 3 vuonna Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Karjaan Vedellä on käytössään neljä vedenottamoa: Maasilta, Nyby, Meltola ja Mjölnarby, Lindnäsin ja Meltolan sairaalan vedenottamot ovat varavedenottamoita. Suunnitelmissa on tehdä uusi vedenottamo Ingvalsbyhyn. Uusi vedenottamo voisi tarvittaessa korvata Maasillan ottamon ja parantaa Mustion veden riittävyyttä. Päävedenottamo, Maasillan vedenottamo, on alun perin rakennettu 194-luvulla, jolloin vesi otettiin rengaskaivosta. Vedenottamoa parannettiin 196-luvulla rakentamalla uusia putkikaivoja. Raakavesi sisältää rautaa ja mangaania, minkä vuoksi se käsitellään hapettamalla. Myös raakaveden kloridipitoisuus on korkeahko (35 mg/l). Nybyn vedenottamo otettiin käyttöön vuonna Vesi otetaan putkikaivosta. Kloridipitoisuus on kohonnut myös Nybyssä, jossa se on 2 mg/l. Muilta osin veden laatu on hyvä. Meltolan vedenottamo otettiin käyttöön vuonna Vesi otetaan kahdesta putkikaivosta. Kloridipitoisuus on kohonnut myös Meltolassa, jossa se on 25 mg/l. Muilta osin veden laatu on hyvä. Mjölnarbyn vedenottamo otettiin käyttöön vuonna Vesi otetaan putkikaivosta. Kloridipitoisuus on 1 mg/l. Vedessä on havaittu torjunta-aineita pieninä pitoisuuksina, minkä vuoksi se johdetaan aktiivihiilisuodattimen kautta. Lindnäsin varavedenottamo otettiin käyttöön 196-luvulla. Kohonneiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi vettä ei talousvettä toimitetaan nykyisin ainoastaan Tielaitoksen varikolle tienpitotarkoituksiin. Lindnäsin vedenottamo toimii muuten varavedenottamona. Meltolan sairaalan vedenottamo toimii nykyisin varavedenottamona. Sillä on lupa 2 m 3 :n vuorokausimäärän ottamiseen.

14 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 14/11 Svedjan entisen vanhainkodin vedenottamo palvelee nykyisin Karjaan kaupungin päiväkotia (Regnbågen) sekä vammaisille tarkoitettua hoitokoti Kerttulia. Päiväkodissa on n. 2 lasta päivähoidossa, ja Kerttuli on 1-paikkainen. Lisäksi Malmbackan ja Joddbölen vesiosuuskunnilla on omat vedenottamonsa. Taulukko Vedenottamot Käyttöönottovuosi Vedenottamot Vedenottolupa Ottamon kapasiteetti m 3 /d Maasilta Nyby Meltola Mjölnarby Nykyinen otto m 3 /d 23 Lindnäs 196-luku 192 varalla Meltolan sairaala 2 varalla Yhteensä Vedenjakeluverkosto Vesijohtoverkoston pituus on 88,2 km. Putkista osa on 194-luvulta. Verkostoa on jatkuvasti saneerattu. Mustion asemanseudun vesijohtoverkon rakensi aikoinaan vesiosuuskunta. Vesijohdot ovat paikoitellen vanhoja ja huonokuntoisia. Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto on samaa painepiiriä: - vesitornin tilavuus 6 m 3, HW +77,75 m Sammutusvesi Sammutusvesi otetaan vesijohtoverkoston alueella pääosin verkostosta Raaka- ja talousveden laatu ja riittävyys Pohjaveden laatu on Meltola-Mustion pohjavesialueella pääsääntöisesti hyvä. Erityisesti Meltolan alueella kloridipitoisuudet ovat lähellä talousveden teknistä suositusrajaa. Mjölnarbyn ottamolla ja tutkitulla Ingvalsbyn alueella vedessä on todettu torjunta-aineita pieninä pitoisuuksina. Talousvesitutkimusten mukaan talousveden laatu täyttää hyvin STM:n asetuksessa 461/2 talousveden laadulle asetetut bakteorologiset ja fysikaalis-kemialliset vaatimukset. 3.4 Vesiosuuskunnat Malmbackan vesiosuuskunta Osuuskunnan verkkoon on liittynyt 15 asukasta. Osuuskunnalla on oma vedenottamo. Malmbackan vedenottamo on 182 metrin syvyinen kallioporakaivo. Kaivo on porattu Vedenottamolla ei ole vesioikeudellista lupaa, ja ottomäärä on pieni. Vuonna

15 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 15/11 22 päivittäinen toimitettu vesimäärä oli n. 4 m 3. Malmbackan vesiosuuskunta on tarkoitus ottaa vesihuoltolaitokseen haltuun lähiaikoina. Joddbölen vesiosuuskunta Joddbölen vesiosuuskunnan vedenottamo toimittaa vettä noin kymmeneen talouteen Backgrändissä. Vedenottamon kaivo on rengaskaivo. Vesioikeudellista lupaa ei ole, koska toimitettu vesimäärä jää alle lupavelvoiterajan. 3.5 Pohjavesivarat Taulukko Pohjavesivarat kunnan alueella. NIMI NUMERO LUOKKA ARVIOITU OTTAMOT ANTOISUUS, m 3 /d Karjaa 1221A I 3 Landsbro Nyby Karjaa 1221B I 12 Karjaa 1221C I 3 Meltola-Mustio 12251A I 11 Meltola Meltolan sairaala Lindnäs Mjölnarby Meltola-Mustio 12251B I 25 Ingvalsby (tutkittu antoisuus 2 m 3 /d) Meltola-Mustio 12251C I 8 Backgränd 1223 II 6 Finnmalmen 1225 III 15 Åkernäs 1224 III 1 Rullarsböle III 2 Yhteensä luokka I = Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue luokka II = Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Karjaan ja Meltolan-Mustion pohjavesialueille on tehty suojelusuunnitelma. 3.6 Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevesiviemäriverkoston pituus on 79,6 km. Hulevesiviemäreiden pituus 32,2 km. Suurin osa hulevesistä johdetaan ojiin ja vesistöihin. Viemäriverkostossa on 22 pumppaamoa.

16 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 16/ Jätevedenpuhdistamo Karjaan Pinjaisten puhdistamo Karjaan kaupungin keskustan jätevedet puhdistetaan Karjaan Pinjaisten puhdistamossa, joka sijaitsee Pohjan Pentbyssä. Puhdistamossa käsitellään myös Pohjan kunnan Pinjaisten jätevedet. Puhdistamo on rakennettu vuonna 1973, ja sinne johdetaan n. 8 henkilön jätevedet. Puhdistettu vesi johdetaan Mustionjokeen. Puhdistamon prosessi on: - Porrasvälppä 3 mm - Hiekanerotus (6 m 3 ) - Ilmastus (81 m 3 ) - Väliselkeytys (V=11 m 3, A=37 m 2 ) - Flokkaus (2 x 85 m 3 ) - Jälkiselkeytys (V=84 m 3, A=28 m 2 ) - Lietteen sakeutus (V=85 m 3. A=28 m 2 ) - Kuivaus (linko) Uutta Pohjan kunnan kanssa yhteistä puhdistamoa ollaan suunnittelemassa Åminneforsiin. Taulukko Puhdistamon mitoitus ja nykykuormitus. Mitoitus Vuosi 22 Asukasvastineluku AVL 11 4 Q keskim m 3 /d Q max m 3 /d 129 m 3 /h q max q mit BHK 7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Tilakuorma ilmastuksessa Pintakuorma väliselkeytyksessä Pintakuorma jälkiselkeytyksessä m 3 /h kg/d kg/d kg/d kg BHK 7 /m 3,99 m/h,6 m/h,79 Jätevedenpuhdistamon lupa on voimassa vuoteen 27. Jos puhdistamoa halutaan käyttää tämän jälkeen, on uutta lupaa haettava viimeistään Taulukko Pinjaisten jätevedenpuhdistamon toimivuus vuonna 23 käyttötarkkailu-tulosten perusteella. Lupaehto Parametrit mg/l Puhdistettu jätevesi mg/l Puhdistusteho % BHK 7 < kokonaisfosfori <,5,3 95

17 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 17/11 Mustion puhdistamo Mustion puhdistamo sijaitsee Mjölnarbyssä. Siellä puhdistetaan Mustion asemanseudun ja Mustion ruukin asutusten jätevedet. Väestöpohja on n. 1 henkilöä. Karjaan jätevesien käsittelyä koskevien pitkän aikavälin suunnitelmien mukaan myös Mustion jätevedet tullaan johtamaan uudelle Åminneforsin puhdistamolle, ja Mustion puhdistamo lakkautetaan. Puhdistettu vesi johdetaan Mustionjokeen. Taulukko Mustion jätevedenpuhdistamon toimivuus vuoden 23 kahden ensimmäisen neljänneksen käyttötarkkailutulosten perusteella. Lupaehto Puhdistettu Puhdistusteho Parametrit jätevesi mg/l mg/l % BHK 7 < kokonaisfosfori <,7,39 98 Jätevedenpuhdistamolle on haettava uusi ympäristölupa vuoden 21 loppuun mennessä. Meltolan puhdistamo Meltolan puhdistamo palvelee Meltolan sairaalaa sekä sen yhteyteen kuuluvia rakennuksia. Puhdistamo ei kuulu Karjaan Veden toimialueeseen, vaan siitä huolehtii Meltolan henkilökunta. Puhdistettu vesi johdetaan ojaan, joka kulkee Stormossenin suoalueen ohi ja pois pohjavesialueelta. Kaskimaan puhdistamo Kaskimaan puhdistamo palvelee hoivakoti Kerttulia ja päiväkoti Regnbågenia. Puhdistamoa hoitaa Karjaan Veden henkilökunta, mutta se ei kuulu Karjaan Veden toimialueeseen. Puhdistettu vesi johdetaan Kurbymossen-nimiselle suolle. Uusi Åminneforsin puhdistamo Uudelle puhdistamolle on tarkoitus johtaa Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan jätevedet. Nykyiset Karjaan-Pinjaisten ja Gumnäsin puhdistamot poistetaan käytöstä uuden puhdistamon valmistuttua. Myös Meltolan ja Mustion jätevedet tullaan johtamaan uudelle puhdistamolle, ja vanhat puhdistamot poistetaan käytöstä. Myös Karjalohjan ja Sammatin jätevesikuormituksen vaikutusta on tarkasteltu puhdistamon yleissuunnitelmassa. Puhdistamo on mitoitettu siten, että sillä saavutetaan BHK 7 - pitoisuus 1 mg/l, fosforipitoisuus,2 mg/l sekä 7 %:n kokonaistyppireduktio jäteveden lämpötilan ollessa yli 12 ºC.

18 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 18/11 Taulukko Uuden puhdistamon mitoitus. Mitoitus Asukasvastineluku AVL 17 Q keskim m 3 /d 6 5 Q max m 3 /d 15 m 3 /h q max q mit BHK 7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi m 3 /h 45 kg/d 12 kg/d 5 kg/d 25 Karjalohjan ja Sammatin jätevesien yhteenlaskettu osuus uuden jätevedenpuhdistamon kuormituksesta olisi 3-5 %. Uusi puhdistamo on suunniteltu kaksilinjaiseksi aktiivilietelaitokseksi, jonka prosessiyksiköt ovat: - Välppäys - Hiekanerotus - Ilmastus, joka on jaettu denitrifikaatio- ja nitrifikaatiovaiheisiin - Väliselkeytys - Hiekkapikasuodatus - Lietteen sakeutus ja kuivaus lingolla Puhdistamon biologinen osa voidaan ohittaa välppäämön jälkeen johtamalla jätevedet suoraan selkeytykseen ja hiekkasuodatukseen Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamolle tuodaan kaupungin alueelta sako- ja umpikaivolietteitä. Vuonna 22 tuotiin yhteensä 717 m 3. Sako- ja umpikaivolietteet pumpataan tulevan veden joukkoon. Puhdistamolla syntyi kuivattua lietettä (14 %) vuonna m 3. Lingon käyttöönoton jälkeen lietteen kuiva-ainepitoisuus on ollut %. Kuivattu liete aumakompostoidaan Karjaan kaatopaikalla ja käytetään viherrakentamiseen. Kompostoinnin ympäristölupa umpeutuu vuoden 25 lopussa, uutta lupaa aiotaan hakea Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Mustionjoki on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja arvokas simpukkalajistonsa takia. Mustionjoessa on vuollejokisimpukan pääesiintymä maailmassa. Toinen uhanalainen simpukka, jokihelmisimpukka, on häviämässä joesta lohen ja taimenen puutteeseen. Mustionjoen veden laadun kannalta pistekuormituksella on selvä veden laatua heikentävä vaikutus, vaikka suurin osa joen kuljettamasta kuormituksesta on hajakuormituksen aiheuttamaa. Karjaan-Pinjaisten puhdistamon purkupaikan alapuolella jätevesikuormitus näkyy selvästi kohonneina ammoniumtyppipitoisuuksina. Typpikuormitus puhdistamolta on kasvanut hieman viime vuosina. Myös veden fekaalisten kolibakteerien määrät nousevat selvästi ja ajoittain veden hygieeninen laatu on heikko. Puhdistamon aiheuttama fosforikuormitus

19 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 19/11 on pysynyt melko samalla tasolla. Joen fosforipitoisuuksissa voidaan havaita pientä laskua. Mustionjoki laskee Pohjanpitäjänlahteen, jonka happitilanne on ajoittain erittäin heikko. 3.7 Haja-asutuksen vesihuolto Joitakin kiinteistöjä haja-asutusalueella on liittynyt Meltolan ja keskustan väliseen päävesijohtoon ja joitain kiinteistöjä koulutushotelli Raaseporin yhdysvesijohtoon. Vesijohtoverkon ulkopuolella haja-asutusalueella asuu noin 1 henkilöä. Kiinteistökohtainen vedenhankinta on pääasiassa toteutettu maa- ja kallioporakaivoilla. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on vanhoilla kiinteistöillä hoidettu saostus- tai umpikaivoilla. Veden laatu ja riittävyys Veden riittävyyden kanssa on ollut ongelmia kuivina kesinä. Tietyillä alueilla on myös ongelmia korkeiden radon- ja fluoridipitoisuuksien vuoksi. Kehittämistarvealueet Kehittämissuunnitelmassa on esitetty useita kehittämistarvealueita, joiden keskitetyn vedenhankinnan ja jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn tarve selvitetään. Esitetyt alueet ovat: Alue Tod.näk. Tod. näk. Asukkaat Svedja-Domargård vedenhankinta kaupungin verkostoon jätevedenkäsittely kaupungin verkostoon 99 Degerby kaupungin verkostoon kaupungin verkostoon Mustion ruukkialue kaupungin kaupungin verkostoon, osin verkostoon, osin rakennettu rakennettu Prästbacken kaupungin kaupungin verkostoon verkostoon Grundsjö vesiosuuskunnan perustaminen Vallarsvedja vesiosuuskunnan perustaminen Smedsby vesiosuuskunnan perustaminen Malmbacka/Fredriksstad Vesiosuuskunta on, viemäröinti tarpeen, liitetään kaupungin sijaitsee Karjaan verkostoon pohjavesialueella Backgränd Vesiosuuskunta on yhteinen pienpuhdistamo Kasaby, Meltola, Pienpuhdistamoita Mangård, Invalsby

20 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 2/ Yhteistyö vesihuollossa Karjaan Vesi myy talousvettä joillekin kiinteistöille Pohjan Pinjaisiin ja Inkoon Stormoran kylään. Karjaan ja Pohjan talousvesiverkot on liitetty yhteen. Karjaan Vesi ottaa vastaan Pohjan kuntaan kuuluvan Pinjaisten alueen jätevedet. Pinjaisissa on Karjaan ja Pohjan yhteinen jätevedenpuhdistamo. Uutta yhteistä puhdistamoa suunnitellaan Åminneforsiin. Uusi puhdistamo tullaan ottamaan käyttöön vuonna 27. Samalla myös vesihuoltolaitosten organisaatioiden yhdistymistä on alettu selvittää. Pohjan Gumnäsin puhdistamon lietteet kompostoidaan Karjaan kaatopaikalla.

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA Lapinlahden Vesi Oy hallitus 26.6. 2014 26, 17.7.2015 36, 3.12.2015 46 sekä 18.8.2016 25 1 VESIMAKSUTAKSA Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Lapinlahden Vesi

Lisätiedot

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS INSINÖÖRITOIISTO Severi nttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi äntytie 4, 27 Helsinki p. (9) 24 tai 4 465861, fax (9) 2412311 217 TLN OSYLEISKV-LUE SIPOO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELSELOSTUS 22.4.213

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Kirsti Lahti KUVES 40 vuotta Heureka 26.5.2016 1 Vantaanjoen vesistön eri osien soveltuvuus talousveden

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1234/00.01.02/2013 35 Ympäristölautakunnan lausunto tekniselle keskukselle Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut 3.11.216 Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, 16.-17.11.216, Kemi Venlan vuoden 215 tunnusluvut Mika Rontu apulaisjohtaja 3.11.216 1 Mika Rontu Vuoden 215 raportin tunnusluvut VEDEN- JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA Mari Pihlaja-Kuhna Ympäristötarkastaja, Vihdin kunta Itämeriseminaari 3.12.2008 MPK 1 pinta-ala 567 km2 Vihdin kunta vesistöjen osuus 45 km2 järviä ja lampia 104

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA Oulun Vesi 18.12.2013 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu Oulujoen veteen, varajärjestelmää ei ole Kanta-Oulun alue kuuluu alimpaan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

NAPAPIIRIN VESI OY MAKSUT

NAPAPIIRIN VESI OY MAKSUT NAPAPIIRIN VESI OY MAKSUT Voimaantulopäivä 1.6.2015 (tarkistettu 22.2.2016) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Liittymismaksu, rakentamiskustannukset ja liittymiskustannus 3 1.1 Liittymismaksu 3 1.2 Liittymiskustannus

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 3.9.2013, Kankaanpää Suunnittelualue Kunta Väestö: Vesijohtoon liittyneet: Viemäröintiin liittyneet: 2011 2035 2011 vok 2035 2011 2035 as

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8 Voimaantulopäivä 1.1.2017 Laukaan Vesihuolto Oy:n taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto Ahmoolla

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto Ahmoolla Kaupunginvaltuusto 70 29.09.2014 Kaupunginhallitus 248 06.10.2014 Tekninen lautakunta 43 23.04.2015 Kaupunginhallitus 101 11.05.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.5.2015 - Kvalt 20.4.2015 / 18 ja 19

KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.5.2015 - Kvalt 20.4.2015 / 18 ja 19 KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.5.2015 - Kvalt 20.4.2015 / 18 ja 19 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Kosken Tl kunnanvaltuuston kokouksessa 20

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAPORTTI.B711 1.6.2012 ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kaakkois-Suomen ELY-Keskus Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Suomenniemi

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 205 29.11.2016 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy 771/11.01.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2017 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2017 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,13 e/m 3 - jätevesimaksu 3,04 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO... 2

SISÄLLYSLUETTELO... 2 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SAHALAHDEN ALUEEN OSALTA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. NYKYTILA... 3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. VESIHUOLTOTILANNE...3

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1.1.1 SONKAJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 6.4.2011 667 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4D, 70 250 Kuopio Puh. (017) 369 4481, 369 4482 Faksi (017) 369

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot