HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Karjaan, Karkkilan ja Lohjan kaupungit Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Pohjan, Sammatin, Siuntion ja Vihdin kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA OSA I Vedenhankinnan ja jätevesienkäsittelyn perusselvitykset K& Kiuru & Rautiainen Oy K&R

2 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 2/11 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SUUNNITTELUALUE JA OSA-ALUEJAKO KARJAA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Raaka- ja talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa KARJALOHJA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamot Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa KARKKILA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa LOHJA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu... 38

3 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 3/ Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Raakaveden ja talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamot Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa NUMMI-PUSULA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa POHJA Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa SAMMATTI Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto...66

4 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 4/ Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa SIUNTIO Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamo Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa VIHTI Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Vedenjakeluverkosto Sammutusvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesiosuuskunnat Pohjavesivarat Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevedenpuhdistamot Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamoiden purkupaikkojen vesistön tila Haja-asutuksen vesihuolto Yhteistyö vesihuollossa VESIHUOLTOLAITOSTEN ORGANISAATIOT JA TALOUS Organisaatiot Talous Laaditut yhteistyöselvitykset NAAPURIKUNNAT ALUEELLA AIKAISEMMIN TEHDYT SUUNNITELMAT YHTEENVETO LIITTEET 1. Yhteenveto alueen vesihuollosta 2. Talousveden laatu 3. Jätevesi- ja lietemäärät 4. Yhteenveto alueen jätevedenpuhdistamoista kuormitus ja mitoitus 5. Yhteenveto alueen jätevedenpuhdistamoista puhdistustulokset ja lupaehdot

5 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 5/11 KARTTALUETTELO Nro Kartta Mittakaava Paperikoko KR Vesihuollon nykytilanne 1:17 A2 KR Vedenhankinta ja talousveden jakelu A3 KR Jätevesien käsittely A3 KR Natura-alueet 1:25 A3 KR Osa-aluejako 1:25 A3

6 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 6/11 1. JOHDANTO Tässä raportissa on esitetty Hiiden alueen vesihuollon yleissuunnitteluun liittyvät vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn perusselvitykset. Yleissuunnittelun tarkoituksena on selvittää vedenhankinnan sekä jätevesien johtamisen ja käsittelyn tulevat kehittämis- ja investointitarpeet. Alueellisen yleissuunnittelun ja yhteistyön tarve on korostunut viime vuosina erityisesti Vihdin Nummelan ja kirkonkylän jätevesien käsittelyratkaisuiden selvittämiseksi sekä Karjalohjan ja Sammatin jätevesien käsittelyvaihtoehtoja tarkastelemiseksi. Vedenhankinnassa on tavoitteena turvata riittävä ja hyvänlaatuinen vedensaanti suunnittelualueella ja lisätä vesilaitosten toimintavarmuutta myös poikkeusoloissa. Jätevesien käsittelyn tehostamisella vähennetään vesistöjen kuormitusta ja parannetaan yleistä viihtyisyyttä. Tässä perusselvitysraportissa on esitetty vesihuollon nykytilanne suunnittelualueen kunnissa. Tiedot on koottu alueen kunnista, Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Uudenmaan liitosta, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:stä ja tilastokeskuksen www-sivuilta. Perusselvitysraporttiin liittyy kartta-aineisto, jossa on esitetty alueen asukasmäärät, vedenkulutustiedot, jätevesimäärät, vesihuoltojärjestelmät ja pohjavesialueet sekä suojelualueet. Alueelliseen vesihuollon yleissuunnitteluun liittyvät ennusteet ja tavoitteet on esitetty osaraportissa 2 sekä suunnitteluvaihtoehdot erillisessä osaraportissa 3. Vaihtoehtojen valinta ja kehittämissuunnitelmat esitetään loppuraportissa (osa 4). Lisäksi suunnitelmasta on tehty tiivistelmä (osa 5). Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman ovat tilanneet Uudenmaan ympäristökeskus ja Uudenmaan liitto yhdessä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelutyöhön on osallistunut seuraava ohjausryhmä: Marketta Virta, Uudenmaan ympäristökeskus Kari Vaitomaa, Uudenmaan ympäristökeskus Aino Tamsi, Uudenmaan ympäristökeskus Ilkka Juva, Uudenmaan ympäristökeskus Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan Liitto Pentti Laakkonen, Lohjan kaupunki Markku Kytäjä, Karkkilan kaupunki Henrik Westerlund, Karjaan kaupunki Tapio Lankinen, Vihdin vesihuoltolaitos Kukka-Maaria Luukkonen, Pohjan kunta Nina Turpeinen, Sammatin kunta Markku Kärkkäinen, Siuntion kunta Jyrki Uusitalo, Nummi-Pusulan kunta Kari Vismanen, Karjalohjan kunta ( saakka) Katja Erätuli-Keskinen, Karjalohjan kunta ( ) Veijo Kiimamaa, Karjalohjan kunta ( lähtien) Ossi Jokinen, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry. Erja Vaarala, Hiiden Pilotti

7 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 7/11 Juho Kähkönen, M-real Kirkniemi ( saakka) Maria Mäntymäki, M-real Kirkniemi ( lähtien) Petri Niemi, UPM-Kymmene Konsultin edustajina suunnittelutyöhön ovat osallistuneet: Risto Saarinen, Econet Engineering Oy Jyri Rautiainen, Kiuru & Rautiainen Oy Anna Mikola, Kiuru & Rautiainen Oy Teemu Vehmaskoski, Kiuru & Rautiainen Oy Teemu Heikkinen, Kiuru & Rautiainen Oy

8 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 8/11 2. SUUNNITTELUALUE JA OSA-ALUEJAKO Suunnittelualueeseen kuluu Karjaan, Karkkilan ja Lohjan kaupungit sekä Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Pohjan, Sammatin, Siuntion, ja Vihdin kunnat. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin lähikuntien vesihuollon kehittämisratkaisut. Alueella asuu yhteensä noin 98 asukasta, joista 75,1 % taajamissa ja 24,9 % hajaasutusalueilla (taulukko 2.1). Suunnittelussa käytetään kuntajaottelua yksityiskohtaisempaa osa-aluejakoa, joka noudattaa pääpiirteissään kyläjaottelua. Osaaluejako on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Taulukossa 2.2 on esitetty vesihuoltolaitoksien vesijohtoon ja viemäriin liittyneet asukkaat. Alueella lähes 76 % asukkaista on liittynyt vedenjakeluun ja noin 73 % viemäriin. Alueella Karkkilassa, Lohjalla, Karjaalla, Pohjan kunnassa ja Vihdissä vesihuolto on järjestetty kaupunkimaisesti, ja liittymisaste on yli 75 % vesijohtoon ja yli 7 % viemäriin. Nummi-Pusulassa, Karjalohjalla, Sammatissa ja Siuntiossa kuntarakenne on hajanainen, ja vain noin puolet asukkaista on liittynyt vesijohtoon ja jopa kaksi kolmannesta on kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa. Taulukossa 2.3. näkyy asukastiheys sekä maa- ja vesipinta-ala alueen kunnissa. Asukastiheys vaihtelee alueella Karjalohjan ja Nummi-Pusulan noin 12 as/km 2 :sta Lohja lähes 13 as/km 2 :en. Taulukko 2.1 Asukasmäärät suunnittelualueen kunnissa Kunta Kokonaisasukasmäärä Asukkaat taajamissa Asukkaat hajaasutusalueella as. as. % as. % Karjaa , ,2 Karjalohja , ,9 Karkkila , ,6 Lohja , ,5 Nummi , ,3 Pusula Pohja , 1 2, Sammatti ,6 5 4,4 Siuntio ,8 3 58,2 Vihti , ,3 Yhteensä , ,9 Alueen kunnista Vihti kuuluu selvimmin pääkaupunkiseudun vaikutuspiiriin. Myös muista kunnista käydään pääkaupunkiseudulla töissä. Alueen kuntien joukossa on myös kesämökkikuntia. Kesämökkien määrä on merkittävä erityisesti Karjalohjalla ja Sammatissa, joissa kesämökkejä on yhtä paljon kuin pysyviä asukkaita. Kuntien elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Palveluiden osuus on yli 5 % kaikissa muissa kunnissa paitsi Pohjan kunnassa, jossa jalostuksen osuus on huomattava. Myös

9 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 9/11 Karkkilassa ja Lohjalla teollisuustyöpaikkoja on runsaasti. Alkutuotannon osuus on suuri (1 2 %) Sammatissa, Karjalohjalla ja Nummi-Pusulassa. Seutu- ja maakuntakaavoitus Suunnittelualueelle on tehty seutu- ja maakuntakaavoja siten, että Karjaa, Pohja ja Siuntio kuuluvat Läntisen Uudenmaan maakuntakaavaan vuodelta 24, Vihti sisältyy Helsingin seutukaavaan ja Karjalohja, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula ja Sammatti kuuluvat Länsi-Uudenmaan seutukaavaan vuodelta Uusi Uudenmaan maakuntakaava tulee kattamaan koko suunnittelualueen. Maakuntakaava on vahvistettavana Ympäristöministeriössä. Taulukko 2.2 Vesi- ja viemärilaitoksiin liittyneet asukkaat Kunta Laitoksiin liittyneet Laitosten ulkopuolella Vesilaitos Viemärilaitos Vesilaitos Viemärilaitos Taulukko 2.3 Asukastiheys suunnittelualueen kunnissa Kunta Karjaa Karjalohja Karkkila Lohja Nummi Pusula Pohja Sammatti Siuntio Vihti Yhteensä Asukasmäärä Vesipinta-ala Asukastiheys/ maa- km 2 Pinta-ala Maapintaala as. km 2 km 2 km 2 % as/ km 2 Karjaa ,9 46,1 Karjalohja , 12,1 Karkkila ,7 36,1 Lohja ,1 129,5 Nummi ,2 36,8 7,3 12,7 Pusula Pohja ,8 225,8 21,6 8,2 22,2 Sammatti ,1 17, Siuntio ,4 21,3 Vihti ,9 7,9 47,8 Yhteensä , ,3 1,2 31,3

10 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 1/11 Alueen pohjavedet ja vesistöt Suunnittelualueella on runsaat pohjavesivarat. Merkittävimmät esiintymät kuuluvat Salpausselän pohjavesiesiintymään. Rannikkoseudun savialueen pohjavesivarat ovat niukemmat. Sora-ja hiekkamuodostumissa syntyvä pohjavesi on luontaisesti hyvälaatuista. Sen sijaan pienemmissä esiintymissä laatu vaihtelee, rauta- ja mangaanipitoisuudet voivat olla korkeita ja meren läheisyydessä pohjavesi voi olla suolapitoista. Pohjaveden laatu on viime aikoina heikentynyt. Erityisesti harjualueiden pohjavesien käyttöä talousvedeksi on jouduttu paikoin jopa rajoittamaan liikenneväylien, asutuksen, teollisuuden, maa-ainesten oton ja muiden toimintojen aiheuttamien laatuongelmien vuoksi. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi suurta järveä, Lohjanjärvi ja Hiidenvesi. Vesistöt ovat merkittäviä virkistyskäytön kannalta. Lisäksi Lohjanjärvi toimii teollisuuden raakavesilähteenä sekä Lohjan kaupungin varavesilähteenä. Hiidenveden vettä voidaan Hiidenvesi-tunnelissa johtaa Vantaanjokeen Helsingin varavedeksi. Viimeksi näin toimittiin vuonna 21, kun Päijänne-tunnelia korjattiin. Jokivesistöistä Mustionjoki (Karjaanjoki) on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja arvokas simpukkalajistonsa takia. Mustionjoessa on vuollejokisimpukan pääesiintymä maailmassa. Etelässä alue rajoittuu Suomenlahteen. Erityisesti Pohjanpitäjänlahti on kuormitusherkkä vuonomaisuutensa ja pysyvän kerrostuneisuutensa vuoksi. Alueen vesistöjä lisäksi käytetään maatalouden kasteluvetenä. Mustionjoessa on myös vesivoimalaitoksia. Kuva 2.1. Suunnittelualue.

11 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 11/11 3. KARJAA 3.1 Väestö, elinkeinot ja maankäyttö Vuonna 23 Karjaan kaupungissa oli 8 99 asukasta, joista noin 173 asuu hajaasutusalueella. Vapaa-ajan asuntoja vuonna 23 on 519 kpl (Tilastokeskus). Kaupungin työpaikoista noin 5 % on alkutuotannossa, 24 % teollisuudessa, 68 % palveluissa ja 3 % muilla toimialoilla. Tärkein työnantaja on Oy Sisu-Auto Ab. Karjaan haja-asutusalueella on vuoden 24 alussa yhteensä 116 maatilaa. Nämä jakautuvat seuraavasti: 9 kpl kasvinviljelytiloja 16 kpl maitotiloja 6 kpl nautakarjatiloja 1 kpl sikatiloja 2 kpl lammastaloustiloja 1 kpl hevostiloja Taulukko Aluejako ja väestö alueittain. Osa-alue Asukkaat Keskustaajama 65 Mustio 77 Backgränd (Pohjoisosa) 9 Grundsjö (Eteläosa) 82 Koko kunta 899 Kaavoitus Yleiskaavoitus: Kaava Vahvistettu Karjaan keskustan osayleiskaava 1999 Mustion ruukin osayleiskaava Mustionjokilaakson osayleiskaava tekeillä Asemakaavoitus: Asemakaavoitettua aluetta on noin 1 km 2, josta noin 9 km 2 on keskustassa ja 1 km 2 Mustion asemanseudulla. Lohjanjärven rannalle on laadittu 2 kpl ranta-asemakaavoja. Karjaalla ei ole kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Natura 2 alueisiin kuuluvat seuraavat kohteet:

12 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 12/11 - Varvarinsuo - Tulijärvi-Makubergen - Läppträsket - Långån kosteikko - alueita Lohjanjärvellä - Mustionjoki, (kuuluu myös Karjaanjoki Life-projektiin) Kasvu keskittyy kaupungin alueella keskustan, Mustion ja Degerbyn alueille. Keskustaajaman jatkeena myös Svedja etelässä ja Malmbacka pohjoisessa kasvavat. 3.2 Yleiskuvaus kunnan vesihuollosta Karjaan kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue käsittää Karjaan keskustan, n. 2 metrin levyisen alueen Meltolan vedenottamon päävesijohdon varrella, Mustion keskustan sekä suuren osan Mustion ruukkia. Lisäksi noin 5 km keskustasta etelään sijaitseva Koulutushotelli Raasepori on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Lindnäsin ottamolta toimitetaan lisäksi Tielaitokselle talousvedeksi kelpaamatonta vettä tienpitotarkoituksiin. Kaupungin vesihuoltolaitoksen taksat alkaen olivat: - liittymismaksu vesi 55, viemäri 841 (maksuluokka 1); vesi 757, viemäri 1177 (maksuluokka 2) ); vesi 193, viemäri 1514 (maksuluokka 3) - käyttömaksu vesi 1,2 (alv %) ja viemäri 1,48 (alv %) - perusmaksu alk. 3, /kk (vesimittarin koon mukaan) - Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksu: sakokaivolietteet 4,14 /m 3 (alv %), umpikaivolietteet 2,76 /m 3 (alv %) Taulukko Vesi- ja viemäriverkostoon liittyneet vuonna 22. Vesijohto Viemäri kuluttajia as. Kiinteistöt kpl % as. verkosto km verkosto/ liittyjä m/as kuluttajia as. Kiinteistöt kpl % as. verkosto km verkosto/ liittyjä m/as. Yhteensä ,2 11, ,6 1,8

13 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 13/11 Taulukko Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen laskutettu ja laskuttamaton vesimäärä vuosina 22 ja 23. Ominaisvedenkulutus Laskutettu vesi/jätevesi Laskuttamaton I/d/as m 3 m 3 /d m 3 m 3 /m % Vesilaitos ,1 36 Vesilaitos ,8 33 Viemärilaitos ,5 7 Viemärilaitos ,6 66 Karjaan-Pinjaisten puhdistamolla käsiteltiin lisäksi Pohjan kunnan jätevettä 11 m 3 vuonna 23 ja m 3 vuonna Vedenhankinta ja jakelu Vedenottamot Karjaan Vedellä on käytössään neljä vedenottamoa: Maasilta, Nyby, Meltola ja Mjölnarby, Lindnäsin ja Meltolan sairaalan vedenottamot ovat varavedenottamoita. Suunnitelmissa on tehdä uusi vedenottamo Ingvalsbyhyn. Uusi vedenottamo voisi tarvittaessa korvata Maasillan ottamon ja parantaa Mustion veden riittävyyttä. Päävedenottamo, Maasillan vedenottamo, on alun perin rakennettu 194-luvulla, jolloin vesi otettiin rengaskaivosta. Vedenottamoa parannettiin 196-luvulla rakentamalla uusia putkikaivoja. Raakavesi sisältää rautaa ja mangaania, minkä vuoksi se käsitellään hapettamalla. Myös raakaveden kloridipitoisuus on korkeahko (35 mg/l). Nybyn vedenottamo otettiin käyttöön vuonna Vesi otetaan putkikaivosta. Kloridipitoisuus on kohonnut myös Nybyssä, jossa se on 2 mg/l. Muilta osin veden laatu on hyvä. Meltolan vedenottamo otettiin käyttöön vuonna Vesi otetaan kahdesta putkikaivosta. Kloridipitoisuus on kohonnut myös Meltolassa, jossa se on 25 mg/l. Muilta osin veden laatu on hyvä. Mjölnarbyn vedenottamo otettiin käyttöön vuonna Vesi otetaan putkikaivosta. Kloridipitoisuus on 1 mg/l. Vedessä on havaittu torjunta-aineita pieninä pitoisuuksina, minkä vuoksi se johdetaan aktiivihiilisuodattimen kautta. Lindnäsin varavedenottamo otettiin käyttöön 196-luvulla. Kohonneiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi vettä ei talousvettä toimitetaan nykyisin ainoastaan Tielaitoksen varikolle tienpitotarkoituksiin. Lindnäsin vedenottamo toimii muuten varavedenottamona. Meltolan sairaalan vedenottamo toimii nykyisin varavedenottamona. Sillä on lupa 2 m 3 :n vuorokausimäärän ottamiseen.

14 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 14/11 Svedjan entisen vanhainkodin vedenottamo palvelee nykyisin Karjaan kaupungin päiväkotia (Regnbågen) sekä vammaisille tarkoitettua hoitokoti Kerttulia. Päiväkodissa on n. 2 lasta päivähoidossa, ja Kerttuli on 1-paikkainen. Lisäksi Malmbackan ja Joddbölen vesiosuuskunnilla on omat vedenottamonsa. Taulukko Vedenottamot Käyttöönottovuosi Vedenottamot Vedenottolupa Ottamon kapasiteetti m 3 /d Maasilta Nyby Meltola Mjölnarby Nykyinen otto m 3 /d 23 Lindnäs 196-luku 192 varalla Meltolan sairaala 2 varalla Yhteensä Vedenjakeluverkosto Vesijohtoverkoston pituus on 88,2 km. Putkista osa on 194-luvulta. Verkostoa on jatkuvasti saneerattu. Mustion asemanseudun vesijohtoverkon rakensi aikoinaan vesiosuuskunta. Vesijohdot ovat paikoitellen vanhoja ja huonokuntoisia. Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto on samaa painepiiriä: - vesitornin tilavuus 6 m 3, HW +77,75 m Sammutusvesi Sammutusvesi otetaan vesijohtoverkoston alueella pääosin verkostosta Raaka- ja talousveden laatu ja riittävyys Pohjaveden laatu on Meltola-Mustion pohjavesialueella pääsääntöisesti hyvä. Erityisesti Meltolan alueella kloridipitoisuudet ovat lähellä talousveden teknistä suositusrajaa. Mjölnarbyn ottamolla ja tutkitulla Ingvalsbyn alueella vedessä on todettu torjunta-aineita pieninä pitoisuuksina. Talousvesitutkimusten mukaan talousveden laatu täyttää hyvin STM:n asetuksessa 461/2 talousveden laadulle asetetut bakteorologiset ja fysikaalis-kemialliset vaatimukset. 3.4 Vesiosuuskunnat Malmbackan vesiosuuskunta Osuuskunnan verkkoon on liittynyt 15 asukasta. Osuuskunnalla on oma vedenottamo. Malmbackan vedenottamo on 182 metrin syvyinen kallioporakaivo. Kaivo on porattu Vedenottamolla ei ole vesioikeudellista lupaa, ja ottomäärä on pieni. Vuonna

15 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 15/11 22 päivittäinen toimitettu vesimäärä oli n. 4 m 3. Malmbackan vesiosuuskunta on tarkoitus ottaa vesihuoltolaitokseen haltuun lähiaikoina. Joddbölen vesiosuuskunta Joddbölen vesiosuuskunnan vedenottamo toimittaa vettä noin kymmeneen talouteen Backgrändissä. Vedenottamon kaivo on rengaskaivo. Vesioikeudellista lupaa ei ole, koska toimitettu vesimäärä jää alle lupavelvoiterajan. 3.5 Pohjavesivarat Taulukko Pohjavesivarat kunnan alueella. NIMI NUMERO LUOKKA ARVIOITU OTTAMOT ANTOISUUS, m 3 /d Karjaa 1221A I 3 Landsbro Nyby Karjaa 1221B I 12 Karjaa 1221C I 3 Meltola-Mustio 12251A I 11 Meltola Meltolan sairaala Lindnäs Mjölnarby Meltola-Mustio 12251B I 25 Ingvalsby (tutkittu antoisuus 2 m 3 /d) Meltola-Mustio 12251C I 8 Backgränd 1223 II 6 Finnmalmen 1225 III 15 Åkernäs 1224 III 1 Rullarsböle III 2 Yhteensä luokka I = Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue luokka II = Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Karjaan ja Meltolan-Mustion pohjavesialueille on tehty suojelusuunnitelma. 3.6 Jätevesien johtaminen ja käsittely Viemäriverkosto Jätevesiviemäriverkoston pituus on 79,6 km. Hulevesiviemäreiden pituus 32,2 km. Suurin osa hulevesistä johdetaan ojiin ja vesistöihin. Viemäriverkostossa on 22 pumppaamoa.

16 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 16/ Jätevedenpuhdistamo Karjaan Pinjaisten puhdistamo Karjaan kaupungin keskustan jätevedet puhdistetaan Karjaan Pinjaisten puhdistamossa, joka sijaitsee Pohjan Pentbyssä. Puhdistamossa käsitellään myös Pohjan kunnan Pinjaisten jätevedet. Puhdistamo on rakennettu vuonna 1973, ja sinne johdetaan n. 8 henkilön jätevedet. Puhdistettu vesi johdetaan Mustionjokeen. Puhdistamon prosessi on: - Porrasvälppä 3 mm - Hiekanerotus (6 m 3 ) - Ilmastus (81 m 3 ) - Väliselkeytys (V=11 m 3, A=37 m 2 ) - Flokkaus (2 x 85 m 3 ) - Jälkiselkeytys (V=84 m 3, A=28 m 2 ) - Lietteen sakeutus (V=85 m 3. A=28 m 2 ) - Kuivaus (linko) Uutta Pohjan kunnan kanssa yhteistä puhdistamoa ollaan suunnittelemassa Åminneforsiin. Taulukko Puhdistamon mitoitus ja nykykuormitus. Mitoitus Vuosi 22 Asukasvastineluku AVL 11 4 Q keskim m 3 /d Q max m 3 /d 129 m 3 /h q max q mit BHK 7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Tilakuorma ilmastuksessa Pintakuorma väliselkeytyksessä Pintakuorma jälkiselkeytyksessä m 3 /h kg/d kg/d kg/d kg BHK 7 /m 3,99 m/h,6 m/h,79 Jätevedenpuhdistamon lupa on voimassa vuoteen 27. Jos puhdistamoa halutaan käyttää tämän jälkeen, on uutta lupaa haettava viimeistään Taulukko Pinjaisten jätevedenpuhdistamon toimivuus vuonna 23 käyttötarkkailu-tulosten perusteella. Lupaehto Parametrit mg/l Puhdistettu jätevesi mg/l Puhdistusteho % BHK 7 < kokonaisfosfori <,5,3 95

17 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 17/11 Mustion puhdistamo Mustion puhdistamo sijaitsee Mjölnarbyssä. Siellä puhdistetaan Mustion asemanseudun ja Mustion ruukin asutusten jätevedet. Väestöpohja on n. 1 henkilöä. Karjaan jätevesien käsittelyä koskevien pitkän aikavälin suunnitelmien mukaan myös Mustion jätevedet tullaan johtamaan uudelle Åminneforsin puhdistamolle, ja Mustion puhdistamo lakkautetaan. Puhdistettu vesi johdetaan Mustionjokeen. Taulukko Mustion jätevedenpuhdistamon toimivuus vuoden 23 kahden ensimmäisen neljänneksen käyttötarkkailutulosten perusteella. Lupaehto Puhdistettu Puhdistusteho Parametrit jätevesi mg/l mg/l % BHK 7 < kokonaisfosfori <,7,39 98 Jätevedenpuhdistamolle on haettava uusi ympäristölupa vuoden 21 loppuun mennessä. Meltolan puhdistamo Meltolan puhdistamo palvelee Meltolan sairaalaa sekä sen yhteyteen kuuluvia rakennuksia. Puhdistamo ei kuulu Karjaan Veden toimialueeseen, vaan siitä huolehtii Meltolan henkilökunta. Puhdistettu vesi johdetaan ojaan, joka kulkee Stormossenin suoalueen ohi ja pois pohjavesialueelta. Kaskimaan puhdistamo Kaskimaan puhdistamo palvelee hoivakoti Kerttulia ja päiväkoti Regnbågenia. Puhdistamoa hoitaa Karjaan Veden henkilökunta, mutta se ei kuulu Karjaan Veden toimialueeseen. Puhdistettu vesi johdetaan Kurbymossen-nimiselle suolle. Uusi Åminneforsin puhdistamo Uudelle puhdistamolle on tarkoitus johtaa Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan jätevedet. Nykyiset Karjaan-Pinjaisten ja Gumnäsin puhdistamot poistetaan käytöstä uuden puhdistamon valmistuttua. Myös Meltolan ja Mustion jätevedet tullaan johtamaan uudelle puhdistamolle, ja vanhat puhdistamot poistetaan käytöstä. Myös Karjalohjan ja Sammatin jätevesikuormituksen vaikutusta on tarkasteltu puhdistamon yleissuunnitelmassa. Puhdistamo on mitoitettu siten, että sillä saavutetaan BHK 7 - pitoisuus 1 mg/l, fosforipitoisuus,2 mg/l sekä 7 %:n kokonaistyppireduktio jäteveden lämpötilan ollessa yli 12 ºC.

18 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 18/11 Taulukko Uuden puhdistamon mitoitus. Mitoitus Asukasvastineluku AVL 17 Q keskim m 3 /d 6 5 Q max m 3 /d 15 m 3 /h q max q mit BHK 7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi m 3 /h 45 kg/d 12 kg/d 5 kg/d 25 Karjalohjan ja Sammatin jätevesien yhteenlaskettu osuus uuden jätevedenpuhdistamon kuormituksesta olisi 3-5 %. Uusi puhdistamo on suunniteltu kaksilinjaiseksi aktiivilietelaitokseksi, jonka prosessiyksiköt ovat: - Välppäys - Hiekanerotus - Ilmastus, joka on jaettu denitrifikaatio- ja nitrifikaatiovaiheisiin - Väliselkeytys - Hiekkapikasuodatus - Lietteen sakeutus ja kuivaus lingolla Puhdistamon biologinen osa voidaan ohittaa välppäämön jälkeen johtamalla jätevedet suoraan selkeytykseen ja hiekkasuodatukseen Jätevesilietteiden määrä ja käsittely Puhdistamolle tuodaan kaupungin alueelta sako- ja umpikaivolietteitä. Vuonna 22 tuotiin yhteensä 717 m 3. Sako- ja umpikaivolietteet pumpataan tulevan veden joukkoon. Puhdistamolla syntyi kuivattua lietettä (14 %) vuonna m 3. Lingon käyttöönoton jälkeen lietteen kuiva-ainepitoisuus on ollut %. Kuivattu liete aumakompostoidaan Karjaan kaatopaikalla ja käytetään viherrakentamiseen. Kompostoinnin ympäristölupa umpeutuu vuoden 25 lopussa, uutta lupaa aiotaan hakea Puhdistamon purkupaikan vesistön tila Mustionjoki on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja arvokas simpukkalajistonsa takia. Mustionjoessa on vuollejokisimpukan pääesiintymä maailmassa. Toinen uhanalainen simpukka, jokihelmisimpukka, on häviämässä joesta lohen ja taimenen puutteeseen. Mustionjoen veden laadun kannalta pistekuormituksella on selvä veden laatua heikentävä vaikutus, vaikka suurin osa joen kuljettamasta kuormituksesta on hajakuormituksen aiheuttamaa. Karjaan-Pinjaisten puhdistamon purkupaikan alapuolella jätevesikuormitus näkyy selvästi kohonneina ammoniumtyppipitoisuuksina. Typpikuormitus puhdistamolta on kasvanut hieman viime vuosina. Myös veden fekaalisten kolibakteerien määrät nousevat selvästi ja ajoittain veden hygieeninen laatu on heikko. Puhdistamon aiheuttama fosforikuormitus

19 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 19/11 on pysynyt melko samalla tasolla. Joen fosforipitoisuuksissa voidaan havaita pientä laskua. Mustionjoki laskee Pohjanpitäjänlahteen, jonka happitilanne on ajoittain erittäin heikko. 3.7 Haja-asutuksen vesihuolto Joitakin kiinteistöjä haja-asutusalueella on liittynyt Meltolan ja keskustan väliseen päävesijohtoon ja joitain kiinteistöjä koulutushotelli Raaseporin yhdysvesijohtoon. Vesijohtoverkon ulkopuolella haja-asutusalueella asuu noin 1 henkilöä. Kiinteistökohtainen vedenhankinta on pääasiassa toteutettu maa- ja kallioporakaivoilla. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on vanhoilla kiinteistöillä hoidettu saostus- tai umpikaivoilla. Veden laatu ja riittävyys Veden riittävyyden kanssa on ollut ongelmia kuivina kesinä. Tietyillä alueilla on myös ongelmia korkeiden radon- ja fluoridipitoisuuksien vuoksi. Kehittämistarvealueet Kehittämissuunnitelmassa on esitetty useita kehittämistarvealueita, joiden keskitetyn vedenhankinnan ja jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn tarve selvitetään. Esitetyt alueet ovat: Alue Tod.näk. Tod. näk. Asukkaat Svedja-Domargård vedenhankinta kaupungin verkostoon jätevedenkäsittely kaupungin verkostoon 99 Degerby kaupungin verkostoon kaupungin verkostoon Mustion ruukkialue kaupungin kaupungin verkostoon, osin verkostoon, osin rakennettu rakennettu Prästbacken kaupungin kaupungin verkostoon verkostoon Grundsjö vesiosuuskunnan perustaminen Vallarsvedja vesiosuuskunnan perustaminen Smedsby vesiosuuskunnan perustaminen Malmbacka/Fredriksstad Vesiosuuskunta on, viemäröinti tarpeen, liitetään kaupungin sijaitsee Karjaan verkostoon pohjavesialueella Backgränd Vesiosuuskunta on yhteinen pienpuhdistamo Kasaby, Meltola, Pienpuhdistamoita Mangård, Invalsby

20 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 2/ Yhteistyö vesihuollossa Karjaan Vesi myy talousvettä joillekin kiinteistöille Pohjan Pinjaisiin ja Inkoon Stormoran kylään. Karjaan ja Pohjan talousvesiverkot on liitetty yhteen. Karjaan Vesi ottaa vastaan Pohjan kuntaan kuuluvan Pinjaisten alueen jätevedet. Pinjaisissa on Karjaan ja Pohjan yhteinen jätevedenpuhdistamo. Uutta yhteistä puhdistamoa suunnitellaan Åminneforsiin. Uusi puhdistamo tullaan ottamaan käyttöön vuonna 27. Samalla myös vesihuoltolaitosten organisaatioiden yhdistymistä on alettu selvittää. Pohjan Gumnäsin puhdistamon lietteet kompostoidaan Karjaan kaatopaikalla.

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

OSA IV Yleissuunnitelma

OSA IV Yleissuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

KARKKILAN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma KARKKILAN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20844 YV Tampere 30.01.2004 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. (03) 2442 111 OULU Fax (03) 2442 267 ALV

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008

Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008 Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008 Hankekohteet on valittu ns. kuntakokouksessa yhdessä kunkin kunnan edustajien kanssa. Samalla keskusteltiin kunnan vesihuollon

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA NUMMI-PUSULAN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA K& R Kiuru & Rautiainen Oy 27.4.2006 2005 303 Nummi-Pusulan kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE 5 2 VESIHUOLLON NYKYTILA 6 2.1 Yleiskuvaus suunnittelualueesta

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E25781 RAASEPORIN KAUPUNKI RAASEPORIN KAUPUNGIN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus 23.1.2017 1 Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 2014

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuoltopäivät Jyväskylä 11.5.217 Toivo Lapinlampi Suunnitteluinsinööri Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27372 LOHJAN KAUPUNKI LOHJAN KAUPUNGIN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS 28.01.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS 31.12.2014 ARY ARY MHAN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA

HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Karjaan, Karkkilan ja Lohjan kaupungit Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Pohjan, Sammatin, Siuntion ja Vihdin kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE.4 2.1 Väestö 4 2.2 Vedenhankinta...4 2.3 Pohjavesivarat..4 2.4 Jäteveden käsittely

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa 2 1 YLEISTÄ Allekirjoittanut suunnittelutoimisto on yhteistyössä Oy Nordwest Engineering

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN Kh 9.3.017 Liite 4 ( 49) Kv 30.3.017 Liite ( 14) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 30.03.017

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAUTALAMMIN KUNTA RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 2010 K& 1.11.2010 K&R Kiuru & Rautiainen Oy 2(19) 1 JOHDANTO... 3 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 4 2.1 Kunnan

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 27.1.2014 (Voimaantulo 1.3.2014) Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 14.11.2011 (Voimaantulo 1.3.2012) Kunnanhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA NUMMI-PUSULAN KUNTA NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 K&R 11.8.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(63) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 5 2 SUUNNITTELUPERUSTEET...

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

NILSIÄN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 11.4.2011 NILSIÄN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma 1(30) Sisältö 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 4 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Yhdyskuntien vesihuolto Pohjois-Savossa

Yhdyskuntien vesihuolto Pohjois-Savossa POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2009 Yhdyskuntien vesihuolto Pohjois-Savossa 2000-2007 Ritva Liukkonen ja Jarmo Siekkinen Pohjois-Savon ympäristökeskus POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS KARKKILAN YMPÄRISTÖKESKUS MA-ARKKITEHDIT

KARKKILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS KARKKILAN YMPÄRISTÖKESKUS MA-ARKKITEHDIT KARKKILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2004 KARKKILAN YMPÄRISTÖKESKUS MA-ARKKITEHDIT KARKKILA 1 KAAVOITUSKATSAUS 2004 KAAVOITUSKATSAUS Karkkilan kaavoituskatsaus kertoo Karkkilassa ja Uudenmaan liitossa vireillä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNNAN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA OSARAPORTTI I Perusselvitykset Ennusteet ja tavoitteet. Työ: E24330. Turku, 30.3.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNNAN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA OSARAPORTTI I Perusselvitykset Ennusteet ja tavoitteet. Työ: E24330. Turku, 30.3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO HÄMEEN ELY-KESKUS ASIKKALAN KUNTA HARTOLAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA HÄMEENKOSKEN KUNTA KÄRKÖLÄN KUNTA LAHTI AQUA OY LAHDEN KAUPUNKI NASTOLAN KUNTA ORIMATTILAN KAUPUNKI

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIMAKSUTAKSA JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA Teknisen lautakunnan 16.10.2012 hyväksymä taksa on voimassa 01.01.2013 lähtien, käyttömaksun osalta 01.07.2013 lähtien. Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAUTALAMMIN KUNTA RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 K& 28.10.2010 K&R Kiuru & Rautiainen Oy 2(56) 1 JOHDANTO... 4 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

KEMIÖN SAAREN ALUEELLINEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

KEMIÖN SAAREN ALUEELLINEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA KEMIÖN SAAREN ALUEELLINEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA OSARAPORTTI I PERUSSELVITYKSET, ENNUSTEET SEKÄ TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERUSTEET LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS DRANGSFJÄRDIN KUNTA KEMIÖN KUNTA

Lisätiedot

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %).

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %). HINNASTO 1 HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 HEINÄVEDEN VESIHUOLTOLAITOS 10.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Kunnan vesihuoltolaitos on perustettu vuonna 1967. Vesihuoltolaitos on osa teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Polvijärven

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

MASKUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

MASKUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E25777.10 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA MASKUN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE HYVÄKSYNYT TARKISTANUT LAATINUT /KORJATTU ARY ARY VKOL 28.02.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2015 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1 Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1. VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY 1.1. TALOUSVEDEN LAATU 1101 Laatusuositukset täyttävä

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Tornionjoen vesiparlamentti

Tornionjoen vesiparlamentti Tornionjoen vesiparlamentti Pello 22.5.2008 Vesihuoltopäällikkö Arto Seppälä 1 ! Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 2004 Orgaaninen

Lisätiedot

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3.

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3. 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TAKSA 1.1.2015 0 YLEISTÄ Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain voimassa oleviin vesihuollon hinnoittelua koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Hinnat

Lisätiedot

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL

Lisätiedot