KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta"

Transkriptio

1 KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

2

3 Kotkan palveluliikenteen kehittäminen Kotkan kaupunki Syyskuu 2006

4 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Elsa on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt. Elsa ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Elsa ohjelma toteuttaa osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa. Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: Liikenne- ja viestintäministeriö

5 TIIVISTELMÄ Tässä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan sisältyneessä Kotkan palveluliikenteen kehittämistyössä (PAKE) on tarkasteltu Kotkan kaupunkiliikenteen lähitulevaisuuden järjestämistapaa. Työn päätavoitteena oli edesauttaa Kotkan joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuden ylläpitämistä tilanteessa, jossa vähentyneet matkustajamäärät ovat aiheuttaneet uhan supistaa kaupunkiliikenteen linja-autovuorotarjontaa. Lisäksi työn tavoitteena oli joukkoliikennejärjestelmän esteettömyyden kehittäminen lisäämällä esteetöntä matalalattiakalustolla ajettavaa vuorotarjontaa. Työssä käsiteltiin kahta vaihtoehtoista Kotkan kaupunkiliikenteen järjestämistapaa: Vaihtoehto 1: Käytännössä koko sunnuntai- ja pyhäliikenne lakkautetaan ja korvataan kaupungin ostoliikenteellä. Lisäksi arkipäivän liikenteestä poistetaan joitakin vuoroja, joita korvaamaan perustetaan kaksi uutta kaupunkilinjaa (11 ja 25). Osa uusien linjojen vuoroista ajetaan ostoliikenteenä ja loput itsekannattavana. Yksi linja (34B) esitetään ajettavaksi jatkossa ostopalveluliikenteenä. Vaihtoehto 2: Koko sunnuntai- ja pyhäliikenne ajetaan edelleen yrittäjävetoisena linjaliikenteenä. Tässäkin vaihtoehdossa arkipäivän liikenteestä poistetaan joitakin vuoroja, joita korvaamaan perustetaan kaksi uutta kaupunkilinjaa (11 ja 25). Uudet linjat ajetaan kokonaisuudessaan linjaliikenteenä. Linja 34B esitetään tässäkin vaihtoehdossa ajettavaksi ostopalveluliikenteenä. Vaihtoehto 2:n rahoitustavaksi esitettiin liikennöitsijöille maksettavan lastenvaunukorvauksen korottamista. Työssä vertailtiin kahden yllämainitun vaihtoehdon palvelutasoa ja kustannuksia. Vaihtoehto 1 olisi vaatinut runsaasti kaupungin ostoliikennettä. Vaihtoehto 2 taas rahoitetaan korottamalla liikennöitsijöille maksettavaa lastenvaunukorvausta. Vaihtoehto 2 arvioitiin kaupungin kannalta edullisemmaksi, minkä vuoksi se valittiin kaupunkiliikenteen järjestämistavaksi alkaen. Palvelutason ja esteettömyyden kannalta vaihtoehdoilla ei ollut eroja. Kaupunkiliikenteen palvelutaso ja vuorotarjonta säilyvät uudistuksessa käytännössä ennallaan, mitä voidaan pitää hyvä tuloksena tilanteessa, jossa oli uhkana selvä tarjonnan väheneminen. Lisäksi Kotkan joukkoliikennejärjestelmän esteettömyys lisääntyy seuraavilla toimenpiteillä: Linja 34B (Karhula-Laajakoski) ajetaan alkaen matalalattiaisella pikkubussikalustolla palveluliikenteenä. Aikataulu ja ajoreitti säilyvät ennallaan. Tiutisen ja Karhulan väliseen lauantailiikenteeseen lisätään asiointivuoroja, jotka ajetaan matalalattiaisella pikkubussikalustolla palveluliikenteenä. Liikennöitsijät sitoutuvat kehittämään kalustoansa tavoitteena yhden uuden matalalattialinja-auton saaminen liikenteeseen joka vuosi. Jo nykyisin Kotkan kaupunkiliikenteestä noin 67 % ajetaan matalalla kalustolla.

6 ESIPUHE Tämä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan (ELSA = Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelma) sisältynyt työ on laadittu Kotkan kaupungin teknisen toimen toimeksiannosta Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy:ssä. Kotkan kaupungin vastuuhenkilö työssä oli liikenneinsinööri Rauno Savela. A-Insinöörit Oy:ssä työn projektipäällikkönä toimi DI Jouni Rintanen. Työ on laadittu Kotkan seudun joukkoliikenteen ja esteettömyysasioiden sidosryhmien yhteistyönä. Työn ohjausryhmään kuuluivat: Rauno Savela Simo Virtanen Ulla Marjamaa Seppo Nikkanen Seppo Jyrkilä Mika Collanus Jouni Rintanen Kotkan kaupunki, tekninen toimi Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Etelä-Suomen lääninhallitus Jyrkilä Oy Pohjolan Liikenne Oy Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy.

7 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ESIPUHE 1. JOHDANTO Työn lähtökohdat ja tavoite Työn sisältö ja toteuttamistapa Raportin sisältö KOTKAN PALVELULIIKENNE Palvelulinjojen perustamissyy ja nykyinen rooli Toimintaperiaate Linjasto ja liikennöitsijät Kannattavuus Matkustajamäärät, matkustajaprofiili, matkojen suuntautuminen Kalusto Informaatiojärjestelmä Lippujärjestelmä Pysäkit Kuljettajakoulutus palveluliikenteeseen Palvelulinjojen rooli erilliskuljetuksissa Palvelulinjojen tulevaisuus LIIKENNÖINTIMUUTOKSET Case Koskenrinne Kaupunkiliikenteen muutokset Lähtökohta ja ratkaisutapa Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehtojen vertailu ja kaupunkiliikenteen hoitotapa alkaen Palveluliikenteen kehittäminen Linja 34B Karhula - Laajakoski Linja P001 Ruukinkatu-Hovinsaari-Keskussairaala-Koskenrinne Tiutisen ja Karhulan välinen lauantailiikenne (Linja 5B) Sosiaalitoimen kuljetusten hoitaminen palveluliikenteellä MUUTOKSISTA INFORMOINTI... 41

8

9 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 1 1. Johdanto 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoite Kotkassa käynnistettiin vuonna 2003 ns. Esteetön Kotka hanke, joka pyrkii kehittämään kaupunkia ja sen erilaisia palveluja esteettömimmiksi ja tasaarvoisemmiksi kaikille käyttäjäryhmille. Vuosina Esteetön Kotka hankkeessa tehtiin esteettömyyskartoitusta käsittäen seuraavat asiakokonaisuudet: Liikenneturvallisuus Julkinen liikenne Palvelut, liikunta- ja virkistyspaikat. Koska esteettömyysasiat olivat ajankohtaisia Kotkassa samanaikaisesti kuin Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelmansa (ELSA), päätettiin lähteä syventämään Esteetön Kotka hanketta nimenomaan palveluliikenteeseen keskittyen. Vuonna 2005 toteutetussa Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) hankkeessa määritettiin Kotkan palveluliikenteen nykytila, ongelmat ja tärkeimmät kehittämistarpeet. Hankkeen konkreettisimpana tuloksena määritettiin suositeltavat kehittämistoimenpiteet Karhulan torin palveluliikenteen pysäkille. Hankkeessa raportoitiin myös Esteetön Kotka hankkeen liikennesuunnittelua käsitellyt osa. ESKO-hankkeessa saatuja tuloksia päätettiin lähteä tarkentamaan Kotkan palveluliikenteen kehittäminen (PAKE) -jatkohankkeella, joka on esitetty tässä raportissa. PAKE-hankkeen tavoite voidaan kiteyttää seuraavasti: Kotkan avoimen joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuden ylläpitäminen tilanteessa, jossa uhkana on linja-autoilla ajettavan liikenteen supistaminen matkustajamäärien vähenemisen takia. Kotkan joukkoliikennejärjestelmän esteettömyyden lisääminen tarjoamalla kysyntää vastaavia ja matalalattiaisella kalustolla ajettavia palveluliikennevuoroja. Tasa-arvoisuuden lisääminen Kotkan joukkoliikenteessä, koska tarkoituksenmukainen palveluliikenne ajetaan matalalla kalustolla palvellen erityisesti vanhusväestöä. Kustannusten vähentäminen selvittämällä voidaanko sosiaalitoimen järjestämiä kuljetuksia hoitaa avoimella palveluliikenteellä. Hanke vastaa Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategian tavoitteisiin muokkaamalla Kotkan liikenneympäristöä kaikille käyttäjäryhmille tasaarvoisemmaksi. Hanke on myös looginen jatke Esteetön Kotka ja ESKOhankkeille ja se tuo hyötyä kaupunkilaisille jatkamalla ja tarkentamalla jo aikaisemmin tehtyä esteettömyyden kehittämistyötä. 1.2 Työn sisältö ja toteuttamistapa Hankkeessa on tarkasteltu seuraavia asiakokonaisuuksia: Koskenrinteen palvelukodin asukkaiden hajasijoittamisen aiheuttamat mahdolliset muutokset palveluliikenteessä.

10 2 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Supistettavan hiljaisen ajan linja-autoliikenteen korvaaminen palveluliikenteellä tai paikallisliikenteen uudelleen organisoinnilla. Mahdollisuus hoitaa osa sosiaalitoimen kuljetuksista palveluliikenteellä. Muutoksista informointi. Työmetodina olivat asiantuntijahaastattelut sekä sidosryhmien (Kotkan kaupungin tekninen toimi, kuljetusyksikkö ja sosiaalitoimi, palveluliikenteen liikennöitsijät, kaupunkiliikenteen liikennöitsijät) välinen vuoropuhelu. Ohjausryhmän kokouksissa työstettiin muussa vuoropuhelussa esille tulleita kehittämisideoita. Työssä haastateltiin seuraavia henkilöitä: Rauno Savela Kotkan kaupunki, tekninen toimi Simo Virtanen Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Arto Nygren Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Eeva-Liisa Säisä Koskenrinteen palvelukodin johtaja Seppo Jyrkilä Jyrkilä Oy Ilkka Heino Henkilöliikenne Heino Ay Mika Collanus Pohjolan Liikenne Oy. Kuva 1. Työn päävaiheet. 1.3 Raportin sisältö Tämän raportin 2. luvussa on kuvattu Kotkan palveluliikenne. Aihekokonaisuuksina on esitetty palvelulinjojen perustaminen, toimintaperiaate, linjasto, kannattavuus, matkustajamäärät, kalusto, informaatio- ja lippujärjestelmä, pysäkit ja kuljettajakoulutus. Lukuun 3 on koottu työn aikana määritetyt kaupunki- ja palveluliikenteen muutossuositukset eli reitti- ja aikataulumuutokset. Luvussa 3 on myös pohdittu mahdollisuutta hyödyntää palveluliikennettä sosiaalitoimen kuljetuksissa.

11 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3 Luvussa 4 on esitetty informointisuunnitelma eli tapa, jolla suunnitelluista muutoksista tiedotetaan joukkoliikenteen käyttäjiä.

12 4 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2. Kotkan palveluliikenne 2.1 Palvelulinjojen perustamissyy ja nykyinen rooli Palvelulinjaliikenne käynnistettiin Kotkassa vuonna 1995 lähinnä kaupungin ohjaamina vanhustenkuljetuksina (mm. asiointi-, saunaja uimahallikuljetukset). Vuonna 1999 palveluliikenne laajeni yleiseksi, kaikille avoimeksi joukkoliikennelinjastoksi. Tässä vaiheessa linjoille annettiin omat tunnukset (P001 jne.), reitit ja aikataulut. Palvelulinjojen muuttaminen kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi johtui käytännössä siitä, että perinteistä linja-autoilla hoidettua liikennettä jouduttiin vähentämään vuoroja ja kokonaisia linjoja lakkauttamalla. Palveluliikenne tuli takaamaan minimipalvelutasoa alueille, joiden linja-autoliikenne oli lakkautettu tai sitä oli jouduttu olennaisesti vähentämään. Ajan kuluessa palveluliikenneverkostoa on saatu laajennettua. Linjoja ja aikatauluja suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon myös kaupungin eri hallintokuntien kuljetustarpeet. Jatkossakin palvelulinjojen rooli on säilynyt joukkoliikenteen minimipalvelutason ja kaupungin alueellisen tasa-arvoisuuden ylläpitäjänä. Erityisesti on pyritty takaamaan asiointimahdollisuus eli pääsy joukkoliikenteellä kaikista kaupunginosista Kotkansaareen, Karhulan keskustaan tai Sutelan market-alueelle. Myös palvelutaloista on pyritty järjestämään asiointimahdollisuus keskustoihin. Esimerkiksi P001 ajaa Koskenrinteeseen, minkä ansiosta matkustajien ei tarvitse kävellä linja-autolinja 2:n reitin varteen (noin 0,5 km). Ajan kuluessa palvelulinjojen rooli on muokkautunut selvemmin iäkkäämmän väestön kuljetusten hoitamiseen, koska kuljettaja avustaa matkustajia. Esimerkiksi Hovinsaaressa asuu runsaasti iäkkäämpiä palvelulinjojen käyttäjiä, joilla on palvelulinja P001:llä mahdollisuus asioida Kotkansaaressa. Ilman palvelulinjaa heidän olisi käveltävä Kotkantielle paikallisliikenteen linja-autoreitin varteen. 2.2 Toimintaperiaate Palvelulinjoilla liikennöidään ennalta määrättyjä ja aikataulutettuja reittejä pitkin. Auto voi kuitenkin aikataulun salliessa poiketa reitiltään hakemaan asiakasta kotiovelta tai viemään häntä kotiovelle. Poikkeama saa olla maksimissaan noin kahden minuutin / 5 km pituinen. Reitiltä poikkeamat tilataan suoraan puhelimitse autoilijoilta. Joillakin linjoilla poikkeamisesta veloitetaan yhden euron suuruinen lisämaksu, mutta pääsääntöisesti poikkeamiset eivät aiheuta lisäkustannuksia matkustajalle. Erityisesti keskussairaalaan ajettavat vuorot pyritään pitämään aikataulussaan eikä niillä juurikaan tehdä poikkeamia.

13 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 5 Poikkeamien lukumäärä vaihtelee viikonpäivittäin matkustajamäärän mukaan. Esimerkiksi Karhulaan ajettavilla linjoilla ehtii tehdä poikkeamia paremmin tiistaisin ja torstaisin, kun taas keskiviikkona eli Karhulan toripäivänä matkustajia on niin paljon, että poikkeamia ei ehdi tekemään. Myöskään lauantaisin poikkeamia ei juurikaan ehditä tekemään, koska aikataulut ovat niin tiukkoja. P001:llä ja P002:lla puolestaan ehditään hyvin tekemään pieniä enintään 2 min poikkeamia. Tiettyjen palvelulinjojen (P007, P008, P009, P010, P011) ja erityisesti lauantaivuorojen aikataulujen tiukkuus riippuu pitkälti siitä, että vuorot on perustettu korvaamaan poistettuja linja-autovuoroja eikä matka-aikaa ole haluttu pidentää. Näiden linjojen ja vuorojen vakiomatkustajat ovat tottuneet tiukempiin aikatauluihin eivätkä vaadikaan niin paljon poikkeamia. Näiden Karhulaan ajettavien linjojen matkustajat jaetaan pääsääntöisesti sopivasti reitin varrella oleviin kohteisiin eli Karhulan sairaalaan, kouluun ja torille. Palveluliikenteen autot pysähtyvät ottamaan matkustajia tai päästämään matkustajia kyydistä kaikkialla, missä se on turvallisen liikennöinnin puolesta mahdollista. Tavalliset bussipysäkit ovat usein käytettyjä pysähtymispaikkoja. Erityisiä palveluliikenteen pysäkkejä on muutamia. Kuva 2. Palvelulinjaliikennettä Karhulan linja-autoaseman edustan pysäkillä Vesitorninkadulla.

14 6 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2.3 Linjasto ja liikennöitsijät Kotkassa on yhteensä 15 palvelulinjaa (P ). Lisäksi viikonloppuisin liikennöidään korvaavana palveluliikenteenä joitakin normaaleja linja-autovuoroja. Seuraavaan taulukkoon on koottu palvelulinjojen perustiedot. Linja Reitti Liikennöintiaika Vuoromäärä Liikennöitsijä P001 Ruukinkatu Hovinsaari Arkisin: Ruukinkadulta 5, V.Jyrkilä Oy - Keskussairaala - Koskenrinne Koskenrinteestä 3 P002 Ruukinkatu Mussalo Arkisin: Ruukinkadulta 5, V.Jyrkilä Oy - Tulli-Satama Satamasta 6 P003 Pernoo Prisma - Kotkan tori Arkisin: Pernoosta 1 Torilta 1 Henkilöliikenne Heino P004 Pernoo Prisma - Keskiviikkoisin: Pernoosta 1, Karhulasta 1 Henkilöliikenne P005 Karhula-Pernoo Jäppilä - Pernoo (syöttöliikenne) Arkisin: Lauantaisin: Sunnuntaisin: P006 Mäntykangas - Karhula Arkisin: P007 Peippola - Karhula Arkisin: Lauantaisin: P008 Koivula - Karhula Arkisin: Lauantaisin: P009 Juurikorpi - Karhula Arkisin: Lauantaisin: P010 Karhula - Tiutinen Keskiviikkoisin: Lauantaisin: P011 Ruukinkatu Katariina (Karhula) P012 Kotka Jumalniemi Karhula Veikkola Peippola - Huruksela P013 Karhula Koivula Keltakallio Itäranta Isännänraitti - Prisma Tiistaisin: Torstaisin: Lauantaisin: Arkisin: P014 Prisma Kotkan tori Tiistaisin ja torstaisin: P015 Rantahaka Kotkan linja-autoasema Lauantaisin: Sunnuntaisin: Taulukko 1. Kotkan palvelulinjojen perustiedot. Arkisin: Jäppilästä 11, Pernoosta 10 Lauantaisin: Jäppilästä 2, Pernoosta 4 Sunnuntaisin: Kaukolasta 3, Pernoosta 3 Karhulasta 2, Mäntykankaalta 2 Arkisin: Karhulasta 3, Peippolasta 3 Lauantaisin: Karhulasta 2, Peippolasta 2 Arkisin: Koivulasta 1 Lauantaisin: Koivulasta 3, Karhulasta 3 Arkisin: Karhulasta 4, Juurikorvesta 4 Lauantaisin: Karhulasta 2, Juurikorvesta 2 Keskiviikkoisin: Karhulasta 1, Tiutisesta 1 Lauantaisin: Karhulasta 2, Tiutisesta 2 Tiistaisin: Ruukinkadulta 2, Katariinasta 2 Torstaisin: Ruukinkadulta 2, Katariinasta 2 Lauantaisin: Ruukinkadulta 2, Hurukselasta 2 Arkisin: 5 eri reittiä, Karhulasta 11 lähtöä Tiistaisin ja torstaisin: Kotkan torilta 1, Mariakodista 1 Lauantaisin: Rantahaasta 1 Sunnuntaisin: Rantahaasta 1, la-asemalta 1 Heino Etelä-Suomen Linjaliikenne, Henkilöliikenne Heino, Kai Hostikka Henkilöliikenne Heino Etelä-Suomen Linjaliikenne, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Henkilöliikenne Heino, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Pohjolan Liikenne Oy (torstai) Henkilöliikenne Heino Kai Hostikka Henkilöliikenne Heino Henkilöliikenne Heino

15 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 7 Kotkan palvelulinjoja liikennöivät liikennöitsijät ja heidän liikennöimänsä linjat on lueteltu seuraavassa taulukossa. Liikennöitsijä Palvelulinja Henkilöliikenne Heino Ay P003, P004, P005, P006, P009, P012, P014, P015 Etelä-Suomen Linjaliikenne P005, P007, P008, P009, P010, P011 Kai Hostikka P005, P007, P008, P009, P010, P013 V. Jyrkilä Oy P001, P002 Pohjolan Liikenne Oy P011 (vain torstaisin) Taulukko 2. Palveluliikenteen liikennöitsijät ja heidän ajamansa linjat elokuusta 2005 alkaen. Palvelulinjojen linjaverkko ja vuorotarjonta on esitetty kuvassa 26 seuraavalla sivulla. Kuva 3. Etelä-Suomen Linjaliikenteen palvelubussi Karhulassa helmikuussa 2006.

16 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan palvelulinjojen vuorotarjonta arkisin poikkileikkauksessa (molemmat ajosuunnat) Karttamerkit Palvelulinjat } Metriä Tuomas Talka, A-Tie Oy Kuva 4. Kotkan palveluliikenteen verkko ja vuorotarjonta

17 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kannattavuus Palvelulinja P001 (Ruukinkatu Hovinsaari Keskussairaala Koskenrinne) ajetaan vielä asti yrittäjävetoisesti, mutta kaikki muut Kotkan palvelulinjat ovat kaupungin kilpailuttamaa ostoliikennettä alkaen kaikki palvelulinjat ovat siis kaupungin ostoliikennettä. Vuonna 2004 Kotkan palveluliikenne sai valtionapua yhteensä Matkustajamäärät, matkustajaprofiili, matkojen suuntautuminen Matkustajamäärät Alla olevissa kaavioissa on esitetty Kotkan palveluliikenteen matkustajamäärätietoja. Kaavioissa on esitetty kaupungin ostamien palvelulinjojen matkustajamäärät. P001:n tiedot puuttuvat, koska se on tähän asti ajettu yrittäjävetoisesti. Palvelulinjojen matkustajamäärät vuosina 2002, 2003, 2004 ja Kuva 5. Kotkan palvelulinjojen kokonaismatkustajamäärät

18 10 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Palvelulinjojen matkustajamäärien kuukausivaihtelu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuva 6. Kotkan palveluliikenteen kokonaismatkustajamäärien kuukausivaihtelu vuonna matkoja kpl Matkojen määrä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 7. Kotkan palveluliikenteen kokonaismatkustajamäärien kuukausivaihtelu vuosina Kuvassa on mukana myös vuoden 2006 tammi- ja helmikuun luvut.

19 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 11 Palvelulinjojen matkustajamäärät linjoittain vuonna P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 Taksireitti Kuva 8. Kotkan palvelulinjojen matkustajamäärät linjoittain vuonna Matkustajaprofiili Kaupunki ei seuraa tilastollisesti palvelulinjojen matkustajaprofiilia. Kuitenkin voidaan todeta, että palvelulinjojen matkustajat ovat pääosin liikkumisrajoitteisia ikääntyneitä henkilöitä, joiden olisi vaikeata päästä tavallisiin linja-autoihin ilman avustajaa. Rollaattorin avulla liikkuvia on paljon. Kuljettajan henkilökohtainen palvelu on ratkaisevan tärkeätä liikkumisen kannalta. koululaisia. Toinen pääkäyttäjäryhmä ovat koululaiset. Koululaisia on erityisen paljon P009:llä niillä vuoroilla, jotka korvaavat linja-autoja. Myös P013:n Koivulan suuntaan ajavilla vuoroilla on runsaasti koululaisia aamulla ja iltapäivällä. P005:llä matkustaa paljon yläasteikäisiä Lauantaisin palveluliikenteessä matkustaa arkipäiviä enemmän kaiken ikäisiä matkustajia, koska vuorot korvaavat pitkälti kaupunkiliikenteen linja-autovuoroja. P002:ta käyttävät pääasiassa Mussalon satamassa työssäkäyvät. Matkojen suuntautuminen Matkojen suuntautumista ei myöskään tutkita järjestelmällisesti. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan matkat suuntautuvat selkeästi asiointikeskuksiin eli: Kotkansaareen Karhulan keskustaan Sutelan Prisma-marketin alueelle, josta on muodostumassa palvelukeskittymä (mm. apteekki).

20 12 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2.6 Kalusto Palveluliikenteessä ajetaan pääsääntöisesti 16-paikkaisilla pikkubusseilla, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat matalalattiaisia. Korkealattiaisella autolla ajetaan normaaleja viikonlopun linja-autovuoroja korvaavia palveluliikennevuoroja, joten korkealattiaisuus ei tässä tapauksessa ole yhtä ongelmallista kuin muussa palveluliikenteessä. Autoissa ei ole hissijärjestelmiä eikä tarvetta hisseille ole ilmennyt, koska pyörätuoliasiakkaita matkustaa harvoin palvelulinjoilla. Lähinnä P013:lla matkustaa myös pyörätuoliasiakkaita. Yhdessä jo käytöstä poistuneessa autossa oli niiaustoiminto, joka kuitenkin osoittautui käytännössä toimimattomaksi. Kalusto on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös rollaattorien käyttäjille, koska kuljettajat avustavat rollaattorin käyttäjiä. Rollaattorin käyttäjiä matkustaa paljon palvelulinjoilla. Yhden arvion mukaan jopa lähes joka vuorolla matkustaa rollaattorin käyttäjä. Kuljettajien mukaan rollaattorin käyttäjiä on noin 1-4 /vrk. Rollaattorin käyttäjien lukumäärä vaihtelee linjoittain ja vuoroittain. Rollaattoreita käyttävät matkustajat eivät ole ongelma kaluston tilakapasiteetin kannalta, koska rollaattorit saa kasaan tarvittaessa matkan ajaksi. Huhtikuussa 2005 päättyneessä palvelulinjojen kilpailutuksessa Kotkan kaupunki ei edellyttänyt enää autoilta matalalattiaisuutta. Kaupunki edellytti ainoastaan, että autoissa on oltava paikat apuvälineille (rollaattori, pyörätuoli), lastenvaunuille sekä hyvät tartuntakahvat. Tämä merkitsee, että ainakin joiltakin liikennöitsijöiltä poistuvat palveluliikenteen matalalattia-autot muutaman vuoden kuluessa. Normaalilattialla varustetut autot mahdollistavat useampia matkustajapaikkoja, mikä on etu tilausliikenteessä, jota liikennöitsijät harjoittavat palveluliikenteen lisäksi. Kuva 9. Kotkan palvelubussikalustoa.

21 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Informaatiojärjestelmä aikataulut, mutta ei reittikarttoja. Palveluliikenteestä julkaistaan oma Palvelulinjojen aikatauluvihko, jossa on esitetty jokaisen linjan aikataulu, reittikartta ja liikennöitsijöiden yhteystiedot. Palveluliikenteen aikatauluvihkoa ja pieneen kokoon taitettavia Z-card aikatauluja jaetaan autoissa, linjaautoasemilla ja jul-kisissa rakennuksissa (esim. sairaala, uimahalli). Seutuliikenteen aikatauluvihkossa on myös palvelulinjojen Kotkan kaupungin www-sivuilta löytyvät myös palveluliikenteen aikataulut (www.kotka.fi/aikataulut/ ). Palvelulinjojen päätepysäkeillä on aikataulut ja reittikartat, mikäli niitä ei ole hajotettu. Kymen Sanomissa, ilmaisjakelulehdissä ja Kotkan Paikallisliikenne-lehdessä ilmoitetaan liikennöintiä koskevat muutokset. Liikennöitsijät jakavat A4-kokoisia esitteitä ajamistaan palvelulinjoista reittien varrella. Kaupunki laatii jaettavat esitteet. Tällä tavalla pyritään täsmäinformoimaan palveluliikenteestä. Lisäksi autoissa on tarjolla palveluliikenneinformaatiota. Myös Kotkan kaupungin sosiaalitoimi toimittaa tietoa (aikataulukirja, A4-kokoisia reittikarttoja) palveluliikenteestä henkilöille jotka ovat anoneet ilmaisia taksimatkoja, mutta jotka eivät ole niitä saaneet. Kuva 10. Pysäkki-informaatiota Sutelan Prisman palvelulinjan pysäkillä.

22 14 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2.8 Lippujärjestelmä Palvelulinjoilla on käytössä sama lippujärjestelmä kuin muussa Kotkan paikallisliikenteessä. Palveluliikenteessä maksu on normaali linja-auton taksa ja palvelulinjoilla voi maksaa myös älykorteilla. Kaksi pysäkin väliä voi matkustaa ns. citytaksalla, joka on 1,00. Älykortti on selvästi yleisin maksutapa palveluliikenteessä. Maksutyyppijakauma syöttö käteinen rattaat kortti tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 11. Kotkan palveluliikenteen maksutyyppijakauma vuonna Kuljettajahaastattelun mukaan matkustajat tietävät melko hyvin palveluliikenteessä käytettävän lippujärjestelmän. Myös kuljettajat mainitsivat matkakorttia käytettävän yli puolessa matkoista. Ainoastaan keskiviikkoisin Karhulaan suuntautuvilla matkoilla käteismatkustajia on enemmän, koska Karhulan toripäivänä matkustaa enemmän satunnaisempia joukkoliikenteen matkustajia. 2.9 Pysäkit Palvelulinjoilla on päätepysäkit ja lisäksi Kotkassa on muutamia erillisiä palvelulinjapysäkkejä. Erillisiä palveluliikennepysäkkejä ovat: Karhulan tori Sutela (Prisma-market) Jumalniemi (Citymarket, Anttila) Karhulan uimahalli Keskussairaala Paimenportin palvelukeskus. Edellä luetellut pysäkit on esitetty seuraavassa kuvassa.

23 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 15 Karhulan tori Citymarket, Jumalniemi Anttila, Jumalniemi Prisma, Sutela Karhulan uimahalli Kotkan keskussairaala Kuva 12. Palveluliikenteen pysäkkejä Kotkassa. Paimenportin palvelukeskus

24 16 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Palvelulinjapysäkkejä on pyritty sijoittamaan palveluliikenteen kannalta erityisen tärkeisiin kohteisiin, ja ne on merkitty Palvelulinja-kilvin. Palvelulinjojen autot voivat siis pysähtyä kaikkialla, missä liikenneturvallisuus sallii pysähtymisen. Edellä mainitusta syystä ei ole ilmennyt tarvetta lisätä erillisiä palvelulinjojen pysäkkejä. Yleisesti pysähtymiseen käytetään kaupunkilinjojen pysäkkejä. Kuva 13. Matkustaja nousemassa P011:n kyytiin Katariinassa Mäntykadulla kesällä Kuljettajakoulutus palveluliikenteeseen Palvelulinjojen kuljettajille ei ole järjestetty erityistä koulutusta. Liikennöitsijä on valinnut kuljettajiksi sopiviksi katsomansa henkilöt. Käytännön asiakaspalvelutilanteet ja matkustajapalaute ovat opettaneet kuljettajille oikean toimintatavan. Myös kokemus monista vakiomatkustajista helpottaa työskentelyä ja matkustamista. Uusien kuljettajien tullessa palveluliikenteeseen kokeneemmat kuljettajat opastavat työhön. Kuva 14. Matkustajien avustamista P013:lla Karhulan torin palvelulinjan pysäkillä toukokuussa 2005.

25 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Palvelulinjojen rooli erilliskuljetuksissa Palveluliikennettä ei Kotkassa hyödynnetä hallintokuntien erilliskuljetusten hoitamisessa. Sairaalan kuljetukset ja esimerkiksi vanhusten saunakuljetukset ajetaan tilausajoina invataksilla. Erillisiä koululaisvuoroja ei ajeta palveluliikenteellä. Kaikki matkakortin saaneet koululaiset (koulumatka > 5 km) voivat tarpeidensa mukaan käyttää avointa palveluliikennettä. Koululaiset käyttävät paljon esimerkiksi kaupunkilinja 2:n ja P005:n yhdistelmää (Pernoon suunta). Asiointilinjat Kotkan kaupungin sosiaalitoimi ostaa suljettuina kuljetuksina ajettavat asiointilinjat. Asiointilinjoja ajetaan keskiviikkoisin Karhulaan (8 reittiä) ja torstaisin Kotkansaareen (3 reittiä). Asiointilinjaa on toivottu myös Sutelan Prisma-markettiin. Asiointilinjojen kyytiin pääsevät sosiaalitoimen päätöksellä henkilöt, jotka eivät huonon kuntonsa takia kykene matkustamaan avoimella joukkoliikenteellä. Matkustajat ovat pääasiassa sosiaalilain mukaisia matkustajia. Matkan omavastuuhinta on 6 km linja-autotaksan verran eli tällä hetkellä 2,50. Asiointilinjojen kuljetus tilataan liikennöitsijän keskuksesta ja kuljettaja hakee matkustajan kotoa ja avustaa hänet paluumatkalla kotiovelle asti. Matkustaja saa kuljetusta tilatessaan arvioidun hakemisajan. Avoimeen palveluliikenteeseen verrattuna asiointilinjoilla on enemmän aikaa matkustajien avustamiseen. Kotkan sosiaalitoimen tavoitteena olisi, että suljetut asiointilinjat voitaisiin lopettaa ja kaikki sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset voitaisiin hoitaa avoimilla palvelulinjoilla. Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska palvelulinjojen aikataulut ovat liian tiukkoja eikä kuljettajilla ole riittävästi aikaa avustaa matkustajia Palvelulinjojen tulevaisuus Haastatteluissa esitettiin arvioita, että jatkossa asiointilinjat tulevat lisääntymään ja korvaamaan erityisesti laitakaupunkialueiden linja-autoliikennettä. Kuva 15. P007:n palvelubussi maaseutumaisella Mukasentiellä Kotkan Riihikalliossa.

26 18 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3. LIIKENNÖINTIMUUTOKSET 3.1 Case Koskenrinne Koskenrinteen vanhusten palvelukoti sijaitsee Kotkan Korelassa noin 4 km Kotkansaaren keskustasta pohjoiseen. Koskenrinteessä on 107 vuokra-asuntoa (osassa 2 asukasta eli asukkaita on enemmän kuin 107). Palvelukodin joukkoliikenneyhteydet hoidetaan palvelulinjalla P001. P001 ajaa arkisin (maanantai-perjantai) Koskenrinteen ja Kotkansaaren keskustassa sijaitsevan Ruukinkadun paikallisliikenneterminaalin väliä seuraavalla vuorotarjonnalla: Koskenrinteestä Ruukinkadulle 9.30 (9.50 Ruukinkadulla) (12.20 Ruukinkadulla) (13.10 Ruukinkadulla) Ruukinkadulta Koskenrinteeseen (11.50 Koskenrinteessä) (12.50 Koskenrinteessä) Taulukko 3. P001:n vuorotarjonta Koskenrinteen ja Kotkansaaren välillä arkisin. Vuorotarjonta mahdollistaa siis arkipäivinä Koskenrinteestä Kotkan keskustaan suuntautuvan asioinnin. Asiointiaikaa Kotkansaarelle jää siis valinnan mukaan joko 1 h 40 min tai 2 h 35 min. Koskenrinteen palvelukodin johdon mukaan palvelulinja P001 palvelee sekä reitin että vuorotarjonnan suhteen melko hyvin Koskenrinteen asukkaita. Asukkaat ovat myös käyttäneet kyseistä linjaa kohtuullisen hyvin. Tässä raportoitavassa PAKE-hankkeessa selvitettiin tarvetta muuttaa P001:n ajoreittiä tai vuorotarjontaa Koskenrinteen palvelukodin remontin takia. Koskenrinteen palvelukotia on remontoitu vuosien aikana. Remontti pystytään kuitenkin toteuttamaan suunnitelmallisesti jaksottaen siten, että vain pieni osa palvelukodin asukkaista joudutaan hajasijoittamaan Kotkan muihin palvelukoteihin (Kotkakoti, Sapokan Helmi, Karhulakoti), jotka sijaitsevat pääasiassa Kotkansaarella keskustan palveluiden läheisyydessä. Tästä syystä ei ole tarvetta muuttaa P001:n ajoreittiä tai aikatauluja, joten P001:n liikennöinti jatkuu ennallaan. Kuva 16. Remontoitava Koskenrinteen palvelukoti helmikuussa 2006.

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla:

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: Tall Ship Race & n Meripäivät BUSSAKATAULUT Bus connections 12.7.-1.7.2017 Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: - edulliset hinnat käteisellä tai Waltti-kortilla - yölisää ei enää peritä - alle 7 vuotiaat

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005 Esteettömän

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy KAARINAN PALVELULIIKENNE 1.1.2011 alkaen MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy TERVETULOA KAARINAN PALVELULIIKENTEEN TURVALLISIIN JA MUKAVIIN BUSSEIHIN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT Vuonna 2014 Lappeenrannan maaseudun palvelulinjoilla kuljetettiin 1.525 matkustajaa 1.092 lähdöllä. Matkustajamäärä oli keskimäärin

Lisätiedot

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT Kotkan paikallisliikenteen AKATAULUT 1.7.2016 - koulujen alkuun elokuussa 2017 Sisällysluettelo Koulut alkavat tiistaina 16.8.2016 Matkakortti Waltti saapuu Kotkan seudun joukkoliikenteeseen 1.7.2016,

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25 Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 TKL 25 - Selvityksen tavoitteet 2 Tarkastella matkaa ovelta ovelle Matkustajainformaatio ennen matkaa,

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY 26.5.2014 Mika Piipponen Puh. 0400 417 236 mika.piipponen@ramboll.fi KYSELYN TAUSTA JA VASTAUSMÄÄRÄT Kyselyn tarkoituksena oli kerätä Hamina-Kotka-Pyhtää

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 2017-2018 Viikonlopun yöliikenne, linja 12 Uusi viikonlopun yövuoro (pe-la ja la-su) olisi alla olevan kartan mukainen vihreän ja punaisen

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen AIKATAULU 1.1.2013- Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 3,30 lapsi (4-11v) 1,70 Vaihtolippu aikuinen 1 lapsi (4-11) 0,50 (vaihtolippu voimassa 45

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKILIIKENTEEN PALVELUTASOSELVITYS

KOTKAN KAUPUNKILIIKENTEEN PALVELUTASOSELVITYS KOTKAN KAUPUNKILIIKENTEEN PALVELUTASOSELVITYS JR-Insinööritoimisto Kotkan kaupunkiliikenteen palvelutasoselvitys Kotkan kaupunki Lokakuu 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 voimaan tullut joukkoliikennelaki

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015

PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015 PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015 Sivu 1/6 TARJOUSKILPAILUN KOHTEET LIITE 1 Kilpailutuksen tarjouskohteet kuuluvat sivistystoimen hallinnonalaan. Sivistyslautakunta tekee hankintapäätöksen

Lisätiedot

- palveluliikennettä kaikille

- palveluliikennettä kaikille - palveluliikennettä kaikille Kuntarajat ylittävä PALI-auto 29.9.2014-31.12.2015 Kuntarajat ylittävä PALI-auto liikennöi Leppävirran ja Varkauden alueella. Mikä kutsuohjattu palveluliikenne (PALI) on?

Lisätiedot

- palveluliikennettä kaikille. Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä

- palveluliikennettä kaikille. Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä - palveluliikennettä kaikille Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä Aikataulu voimassa 10.8.2017 1.6.2018 Keskustan tilausliikenne liikennöi oheisen aikataulun mukaan tilausten

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Lapin ELY-keskus Viite:.Lapely/265/2016 Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Kemijärven kaupunginhallitus korostaa sitä, että valtionrahoitusta ei saa

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat Palveluliikenteellä kuljet pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 8.30-14.30. Osa palveluliikenteen autoista liikennöi arkisin pidempään ja myös viikonloppuisin. Palveluliikenteen avulla pääset lähipalveluihisi,

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 1 KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 Merkkien selitykset: ma-pe = maanantaista perjantaihin ma-la = maanantaista lauantaihin la = lauantaisin su = sunnuntaisin ko = peruskoulun koulupäivinä I = ei aja kyseisen

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.

Lisätiedot

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39 Sisällysluettelo Sivu Paikallisliikenne 3.6-12.8.2013 LINJA 1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-4 LINJA 2 Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 5-7 LINJAT 1,2 Kanavansuu - Keskusta yhdistelmä 8

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT 4.6.-9.8.2017 Merkkien selitykset: PE = ajetaan vain perjantaisin z = ajaa pysäkin kautta Bussilinjat muuttuvat 4.6.2017 Kädessäsi on Hämeenlinnan kaupunkilinjojen

Lisätiedot

Nurmijärven palveluliikenteen aikataulut. Kivenkyyti. - ajaisihan sillä myös Aleksis. 3.6.2013 alkaen

Nurmijärven palveluliikenteen aikataulut. Kivenkyyti. - ajaisihan sillä myös Aleksis. 3.6.2013 alkaen Nurmijärven palveluliikenteen aikataulut Kivenkyyti ajaisihan sillä myös Aleksis. 3.6.2013 alkaen Sisällysluettelo Matkan hinta ja maksaminen...4 Lipputuotteet...5 Palveluliikennereitit 2... 6 3 Järvikierros...

Lisätiedot

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY 13.11.2016 Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 2(5) Koulukuljetukset Kouluverkkoselvityksessä on käsitelty vaihtoehtoisia

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Maanantai perjantai Maanantai, keskiviikko, perjantai Tiistai ja torstai Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy Karkkilan kaupunki

Maanantai perjantai Maanantai, keskiviikko, perjantai Tiistai ja torstai Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy Karkkilan kaupunki Kau 016 5 2 01 si 2 Höökikyyti on Karkkilan kaupungin tukema sisäisen joukkoliikenteen linja-autolinja, liikennöintiä hoitaa Päivin Liikenne Oy. Höökikyyti tarjoaa liikkumismahdollisuuden kaupunginosista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA Päivämäärä

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 31 30 3 40 40B KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS.10.1 2A 8,K,V 3 4 30 2A 8,K,V 4 2 3 40 40B 31 3 1 2 1 1 2 2 4 2 8K 3 30 1 2 1 2 1 1 2 2 A A 2 LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 2.10.1 Vuorovälit [minuuttia]

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY Vastaanottaja Etelä-Kymenlaakson Henkilökuljetusyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Toukokuu 2014 HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELULIIKENTEEN TOIMINTAPERIAATE...

Lisätiedot

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä!

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä! VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE.8. - 4.6.16 Lataa aikataulu mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com EDULLISET

Lisätiedot

Kohdassa 3. kuvataan sellainen nykyinen liikenne, joka toteuttaa palvelutasomäärittelyn vaatimuksia käyttöoikeussopimuksen vaikutusalueella.

Kohdassa 3. kuvataan sellainen nykyinen liikenne, joka toteuttaa palvelutasomäärittelyn vaatimuksia käyttöoikeussopimuksen vaikutusalueella. UUDELY/2290/2014 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan välisen linja-autoliikenteen sekä palveluliikenne

Lisätiedot

LOPEN JOUKKOLIIKENNE 12.8.2013 31.5.2014

LOPEN JOUKKOLIIKENNE 12.8.2013 31.5.2014 LOPEN JOUKKOLIIKENNE 12.8.2013 31.5.2014 Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi puh. (019) 758 6000 SISÄLLYSLUEELO MAKUSAJALLE 3 SEUULIPPU 3 PALVELULINJA 3 LIIKENNÖISIJÄ 3 PALVELULINJA 4 LÄYLIÄISEN SUUNNAN

Lisätiedot

LOPEN JOUKKOLIIKENNE 4.6.2012 12.8.2012

LOPEN JOUKKOLIIKENNE 4.6.2012 12.8.2012 LOPEN JOUKKOLIIKENNE 4.6.2012 12.8.2012 Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi puh. (019) 758 6000 SISÄLLYSLUEELO MAKUSAJALLE 3 SEUULIPPU 3 PALVELULINJA 3 LIIKENNÖISIJÄ 3 PALVELULINJA - AJALLE 4.6. 21.6.2012

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 1(13) SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 2 REITTIKUVAUS Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu liikennöinnin toimintaperiaatteet ja vaatimukset tarjoajalle sekä kilpailussa

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Luonnos 8.5.2009 Erkki Vähätörmä Itä-Uudenmaan liitto Palvelulinjan reititys Reititys on rakennettu siten, että linjalla on perusreitti,

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013 RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013 Riihimäen kaupunki Katu- ja puistoyksikkö Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki puh. (019) 758 4000 SISÄLLYSLUETTELO MATKUSTAJALLE 3 KAUPUNKILIPPU 3 KOULULAISTEN

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 14.8.2007 Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 2,70 E lapsi (4-11v) 1,40 E Vaihtolippu aikuinen 1 E lapsi (4-11v) 0,50 E (Vaihtolippu on voimassa 45 minuuttia leimauksesta,

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Henkilöliikenteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 25 21.05.2015. 25 Asianro 3614/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 25 21.05.2015. 25 Asianro 3614/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 25 Asianro 3614/08.01.00/2015 Kuopion kaupunki- ja maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten talviliikenteet 2015-2016 Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen Kunnallistekninen

Lisätiedot

LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN

LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN Projektipäällikkö Mika Piipponen mika.piipponen@ramboll.fi p. 0400 417 236 MILLAINEN ON PALI-AUTO Palvelulinjat ovat erityisesti ikäihmisille

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN BUSSIAIKATAULUT

KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN BUSSIAIKATAULUT KOKAN PAKALLSLKENEEN BUSSAKAAULU 10.8.2017 - koulujen alkuun elokuussa 2018 Sisällysluettelo: Yhdistelmät: Kotka -... 4 Kotka - Karhula...8 Karhula - iutinen...20 Kotka -...24 Koivula - eri yhdistelmät...30

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.- 29.10.2014 Silja Siltala liikenneinsinööri Kuntien tehtävät henkilökuljetuksissa Kunnilla on lakisääteisiä

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Nummelan palveluliikenne

Nummelan palveluliikenne Nummelan palveluliikenne aikataulut ja hinnat voimassa 31.12.2015 asti PALVELULIIKENNE on kaikille kuntalaisille tarkoitettua joukkoliikennettä. Kaikilla reiteillä kuljettajalla on mahdollisuus kutsusta

Lisätiedot

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5.

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. 1 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. Kohde Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8 Kohde

Lisätiedot