ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta"

Transkriptio

1 ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

2

3 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005

4 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Elsa on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt. Elsa ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Elsa ohjelma toteuttaa osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa. Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: Liikenne- ja viestintäministeriö

5 TIIVISTELMÄ Tässä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan sisältyneessä työssä on tarkasteltu Kotkan joukkoliikennejärjestelyjen ja erityisesti palveluliikenteen esteettömyyttä ja sen kehittämismahdollisuuksia. Työssä on kuvattu kuitenkin myös Kotkan kaupunkiliikenne. Työ on jatkoa vuonna 2003 käynnistetylle Esteetön Kotka hankkeelle, jossa on kartoitettu julkisten palveluiden esteitä. Esteetön Kotka -hankkeen tavoitteena on nostaa päättäjien tietoisuuteen esteettömyysasioiden epäkohtia, löytää konkreettisia parannusehdotuksia ja saada parannustoimenpiteitä toteutetuiksi. Tässä raportoitavan hankkeen tavoitteet olivat: Syventää Kotkassa käynnissä olevaa Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä nimenomaan joukkoliikenteen osalta. Kehittää Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä. Määrittää tavat, joilla esteettömyyden kehittäminen ja esteettömyystyön jatkuvuus Kotkan kaupungissa pystytään varmistamaan. Kotkan kaupunkiliikenteen vuoroista ajetaan suurin osa matalalattialinja-autoilla. Kaupunkiliikenteen esteettömyyttä on kehitetty laatukäytävätöillä, joita on tehty Karhulan ja Kotkansaaren välillä sekä Länsi-Kotkan kattavana. Näissä töissä on määritelty esteettömyyttäkin edistäviä pysäkkitoimenpiteitä, mm. korotettuja odotustiloja ja kevyen liikenteen yhteyksiä pysäkeille. Myös pysäkki-informaatiota on suositeltu kehitettävän. Kotkan kaupunki toteuttaa laatukäytävätöissä määritettyjä toimenpiteitä vuosittaisten kunnossapitomäärärahojen turvin. Työssä keskityttiin pitkälti Kotkan palveluliikenteen kuvaamiseen ja sen ongelmien ja kehittämistoimenpiteiden määrittämiseen. Työn aikana tehtiin palveluliikenteen sidosryhmien asiantuntijahaastatteluita, maastoinventointeja sekä tarkkailtiin matkustamista palvelulinjoilla itse mukana matkustaen. Raportissa on kuvattu palveluliikenteen nykytila, ongelmat ja kehittämissuositukset palveluliikenteen osa-alueittain. Palveluliikenteen ongelmat liittyvät pitkälti vuoro- ja reittitarjontaan, liikennöintiaikaan ja pysäkkijärjestelyihin. Palveluliikenteen matkustajat ovat pääasiassa ikääntyneitä ja eri tavalla liikuntarajoitteisia henkilöitä, joiden on vaikeata ja jopa mahdotonta matkustaa kaupunkiliikenteen linja-autoissa. Näille matkustajille onkin ensiarvoisen tärkeätä, että taataan riittävä palveluliikenteen reitti- ja vuorotarjonta asuinalueilta sekä Kotkansaareen että Karhulaan. Matkustajat toivovat erityisesti myöhäisempiä vuoroja arkisin sekä lauantai- ja sunnuntaivuoroja, joita nykyisin on vain vähän. Palveluliikenteen käynnistämistä on syytä harkita tietyissä kaupunginosissa (mm. Munsaari, Ristinkallio, Kaarniemi ja Ristiniemi). Palveluliikenteen kuljettajien asiakaspalveluhenkisyyttä ja matkustamisen sosiaalisuutta matkustajat kiittelivät yleisesti. Usealle matkustajalle palveluliikenne ei olekaan pelkästään siirtymistä paikasta toiseen vaan myös sosiaalinen tapahtuma, jonka aikana saa keskustella tutuksi tulleiden kanssamatkustajien kanssa. Palveluliikenteessä ajetaan pääsääntöisesti 16-paikkaisilla pikkubusseilla, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat matalalattiaisia. Kotkan palveluliikenteessä ajetaan ennalta määritettyjä ja aikataulutettuja reittejä pitkin. Reiteiltä voidaan tarvittaessa tehdä 2-3 minuutin poikkeamia. Reiteillä on päätepysäkit ja lisäksi kaupungissa on muutama erityinen palveluliikennepysäkki. Vaikka nämä pysäkit ovat pää-

6 sääntöisesti vaatimattomasti varusteltuja, niin se ei kuitenkaan ole ongelma, koska matkustajat tulevat yleensä kyytiin reitin varrelta eivätkä pysäkeiltä. Palvelubussit pysähtyvät kaikkialla, missä se on sallittua ja turvallista. Karhulan torin palveluliikennepysäkki on kuitenkin erittäin keskeinen palveluliikennejärjestelmässä. Nykyiset pysäkkijärjestelyt ovat huonot kaikkien sidosryhmien mielestä. Työn merkittävin uudistussuositus koskeekin Karhulan palvelupysäkkijärjestelyjä. Työryhmä suosittaa, että palveluliikenteen pysäkki siirretään alkuvuonna -06 nykyisin torilla olevan grillikioskin viereen lähemmäksi Karhulan linja-autoasemaa. Uuden pysäkkijärjestelyn edut: Lyhyempi liityntämatka Karhulan linja-autoasemalle Palvelubussi on helpompi ajaa pysäkkikorokkeen viereen Matkustajilla katettu entistä tilavampi odotustila viereisen liikerakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä. Tähän tilaan on mahdollista sijoittaa myös penkki. Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymä uudistettiin esteettömäksi syksyllä Vastaava työ tehtiin vuonna 2004 Kotkankadun ja Keskuskadun/Mariankadun ja Kotkankadun ja Kirkkokadun liittymissä. Täten Kotkankadusta on muotoutumassa esteetön katuyhteys. Tavoitteena on, että tekninen toimi varaa vuosittain esteettömyyden parantamiseen. Vuoden -05 jälkeen parannettaneen joku seuraavista liittymistä: Koulukatu / Kymenlaaksonkatu Kotkankatu / Satamakatu Kaivokatu / Keskuskatu / Mariankatu Kapteeninkatu / Puutarhakatu. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi työn aikana nousi esille tarve seuraaville toimille: Tiedottamista tehostettava entisestään mm. kaikilla reittien varrella olevilla pysäkeillä ja autoissa (avointa joukkoliikennettä, liput, aikataulut). Täsmätiedottamista tehostettava palvelulinjojen reittien varrella. Jatkettava A4-esitteiden jakamista linjojen varsille. Karhulan linja-autoaseman edustan pysäkin (nro 401) uudelleen asvaltointi. Nykyisin reunakivi liian korkea palveluliikenteen autoille: oven alareuna ottaa kiinni reunakiveen ovea avattaessa. Matkustajien jättö/autoon nousutilan järjestäminen Karhulan Karjalantielle pankkien edustalla (2 kohtaa): Asennetaan Pysäköintikielto-liikennemerkki ja tekstillinen lisäkilpi Ei koske takseja eikä palvelulinja-autoja. Palveluliikennepysäkkikilpi siirretään Kirkkokadulla torin kohdalla olevalle pysäkille nro 3 (Jyrkilän linjojen pysäkin kohdalle). Uuden Inva-pysäköintipaikan merkitseminen Karhulan torin länsipäähän. Työssä käytiin läpi myös muutamia erillisiä lähinnä vapaa-ajan ja virkistyskäytön kohteita, joiden esteettömyydessä on joko kehitettävää tai joiden esteettömyysasioista on parannettu viime vuosina. Nämä kohteet olivat: Sapokka: Ongelmana saaristoliikenteen aluksiin pääsy pyörätuoleilla Norssaari: Parhaillaan rakennettava esteetön kalastus/virkistyslaituri Katariinanniemen puisto: Suunnitteilla oleva esteettömiäkin ratkaisuja sisältävä uusi virkistyspuisto Kotkansaaren eteläkärkeen Santalahti: Uimaranta, jonne on rakennettu pysäköintialueelta esteetön puurakenteinen yhteys.

7 ESIPUHE Tämä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan (ELSA = Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelma) sisältynyt työ on laadittu Kotkan kaupungin teknisen toimen toimeksiannosta Insinööritoimisto A-Tie Oy:ssä. Kotkan kaupungin vastuuhenkilö työssä oli liikenneinsinööri Rauno Savela. A-Tie Oy:ssä työn projektipäällikkönä toimi DI Jouni Rintanen. Työ on laadittu Kotkan seudun joukkoliikenteen ja esteettömyysasioiden sidosryhmien yhteistyönä. Työn ohjausryhmään kuuluivat: Rauno Savela Erkki Mäkelä Simo Virtanen Risto Pennanen Ulla Marjamaa Jouni Rintanen Kotkan kaupunki, tekninen toimi Kotkan kaupunki, talo-osasto Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus ( asti) Etelä-Suomen lääninhallitus ( alkaen) Insinööritoimisto A-Tie Oy. Työn aikana oltiin tiiviissä yhteistyössä Kotkan Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

8 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ESIPUHE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Työn lähtökohdat ja tavoite Työn sisältö ja toteuttamistapa Raportin sisältö ESTEETÖN KOTKA -HANKE Esteettömyys Kotkassa Hankekuvaus Esteettömyyskartoitukset Kartoitusten kuvaus Joukkoliikennekohteiden kartoitusten päätulokset Täydentävien joukkoliikennekartoitusten tarve Reittikartoitukset Kartoitustapa Tulokset Kyselyt palveluliikenteestä Liikennöitsijähaastattelut KOTKAN KAUPUNKILIIKENNE Laatukäytävät Linjasto Linjasto Liikennöintiajat Vuorotarjonta Pysäkkirakenne Terminaalit Kalusto ja liikennöitsijät Lippujärjestelmä Informaatiojärjestelmä Esteettömyys Matkustajamäärät PALVELULIIKENTEEN NYKYTILA, ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET Palvelulinjojen perustamissyy ja nykyinen rooli Toimintaperiaate Linjasto ja liikennöitsijät Kannattavuus Matkustajamäärät, matkustajaprofiili, matkojen suuntautuminen Kalusto Informaatiojärjestelmä Lippujärjestelmä Pysäkit Kuljettajakoulutus palveluliikenteeseen Palvelulinjojen rooli erilliskuljetuksissa Muita esille tulleita ongelmia ja kehittämistarpeita Palvelulinjojen tulevaisuus MUUT ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMISKOHTEET Sapokka Norssaari Katariinanniemen puisto Santalahti ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Toteuttamisohjelma Esteettömyysasioiden esillä pitämisen varmistaminen...58

9 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 1 1. Johdanto 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoite Kotkassa on käynnissä ns. Esteetön Kotka hanke, joka pyrkii kehittämään kaupunkia ja sen erilaisia palveluja esteettömimmiksi ja tasa-arvoisemmiksi kaikille käyttäjäryhmille. Vuosina Esteetön Kotka hankkeessa on tehty esteettömyyskartoitusta käsittäen seuraavat asiakokonaisuudet: Liikenneturvallisuus Julkinen liikenne Palvelut, liikunta- ja virkistyspaikat. Kartoituksessa on tehty yksityiskohtaista kartoitustyötä päivittäisestä toimintaympäristöstä, palveluista ja niiden esteettömyydestä. Koska esteettömyysasiat olivat ajankohtaisia Kotkassa samanaikaisesti kuin Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelmansa (ELSA), päätettiin lähteä syventämään Esteetön Kotka hanketta nimenomaan palveluliikenteeseen keskittyen. Tässä tutkimusraportissa on koottu yhteen LVM:n ELSA-tutkimusohjelmaan hyväksytty hanke, jonka tavoitteet olivat: Syventää Kotkassa käynnissä olevaa Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä nimenomaan joukkoliikenteen osalta. Kehittää Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä. Määrittää tavat, joilla esteettömyyden kehittäminen ja esteettömyystyön jatkuvuus Kotkan kaupungissa pystytään varmistamaan. Hanke vastaa LVM:n esteettömyysstrategian tavoitteisiin muokkaamalla Kotkan liikenneympäristöä kaikille käyttäjäryhmille tasa-arvoisemmaksi. Hanke on myös looginen jatke Esteetön Kotka hankkeelle ja se tuo hyötyä kaupunkilaisille jatkamalla ja tarkentamalla jo tehtyä esteettömyystyötä. 1.2 Työn sisältö ja toteuttamistapa Hankkeeseen sisältyi kolme teemaa: Teema 1: Kotkassa tehty esteettömyyskartoitus ja sen jatkaminen Teema 2: Kotkan palveluliikenteen esteettömyyden kehittäminen Teema 3: Tulevaisuuden kehittämistarpeet. Työ toteutettiin seuraavia tutkimusmetodeja toteuttaen: Asiantuntijahaastatteluilla kerättiin aluksi tietoa palveluliikennejärjestelmän nykytilasta, ongelmista, kehittämisideoista ja tulevaisuudennäkymistä. Haastatteluin selvitettiin myös tarve tehdä täydentäviä esteettömyyskartoituksia. Työssä haastateltiin seuraavat tahot: Rauno Savela Kotkan kaupunki, tekninen toimi Simo Virtanen Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Erkki Mäkelä Kotkan kaupunki, talo-osasto Marjaana Moilanen Tapio Heinon palvelulinjan kuljettaja Ilkka Heino Liikennöitsijä, palvelulinjat Kai Hostikka Liikennöitsijä, palvelulinjat

10 2 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Markku Heikurinen Piia Pöllänen Marja Weckman V.Jyrkilä Oy, palvelulinjan kuljettaja Karhulan sairaala/vammaispalvelutsto Karhulan sairaala/vammaispalvelutsto. Ongelmia ja kehittämistarpeita koottiin haastatteluin, vanhus- ja vammaisneuvostoa kuulemalla ja matkustamalla palvelulinjojen mukana itse havainnoiden. Työn ohjausryhmässä mukana ollut Erkki Mäkelä osallistuu Kotkan vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin ja hoiti pitkälti vuoropuhelun neuvostoon. Kuva 1. Työn pääteemat. 1.3 Raportin sisältö Tämän raportin 2. luvussa on kuvattu Esteetön Kotka hanke, jonka aikana on kerätty monipuolisesti tietoa eri julkisten palveluiden ja Kotkansaaren kevyen liikenteen väylästön esteettömyydestä. Hankkeen aikana on myös laadittu ja toteutettukin kehittämistoimenpiteitä mm. keskustan liittymissä. Esteetön Kotka hankkeessa kerättiin myös tietoa joukkoliikenne- ja palveluliikenteen esteettömyydestä. Raportin 3. luvussa kuvataan Kotkan kaupunkiliikenteen linja-autojärjestelmä. Laatukäytäväverkko, linjasto, liikennöintiajat ja vuorotarjonta on selostettu aluksi, minkä jälkeen kuvataan pysäkki- ja terminaalijärjestelmä. Myös liikennöitsijöistä ja kalustosta on annettu perustiedot. Kappaleen lopuksi on kuvattu lippu- ja informaatiojärjestelmät sekä kuvattu paikallisliikenteen esteettömyyttä ja matkustajamäärien kehitystä viime vuosina. Kunkin asiakokonaisuuden kohdalla on esitetty nykytilan ongelmia ja kehittämistarpeita siinä laajuudessa kuin niitä tuli esille työn aikana.

11 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3 Luvussa 4 on kuvattu tässä työssä erityistarkastelussa ollut Kotkan palveluliikenne, sen ongelmat ja kehittämistarpeet. Aihekokonaisuuksina on tarkasteltu palvelulinjojen perustaminen, toimintaperiaate, linjasto, kannattavuus, matkustajamäärät, kalusto, informaatio- ja lippujärjestelmä, pysäkit ja kuljettajakoulutus. Lukuun 5 on koottu työn aikana esille nousseet muut Kotkan kaupungissa sijaitsevat kohteet, joiden esteettömyyttä on tarkasteltu ja joita on syytä kehittää. Lukuun 6 on koottu työryhmän suosittelemat toimenpiteet toteuttamisohjelmaksi.

12 4 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2. Esteetön Kotka -hanke 2.1 Esteettömyys Kotkassa Esteettömyyttä on tutkittu Kotkan kaupungilla jo ainakin 1980-luvulla, jolloin tehtiin keskustan esteettömyyskartoitus. Kuitenkin ensivaiheessa tehdyt esteettömyyskartoitukset jäivät liian usein erillisiksi töiksi ja siten hyödyntämättä uudishankkeiden toteuttamisvaiheessa. Esteettömyyskartoitusten ja rakennusvaiheen (talot, liikenneympäristö) väliltä puuttui kytkentä, minkä vuoksi esteettömyysasiat eivät aina ole tulleet otetuiksi huomioon rakentamisvaiheessa. Nykyisin Kotkan kaupungilla on nimetty esteettömyysasioiden vastuuhenkilö, joka työskentelee talo-osastolla. Esteettömyysvastuuhenkilö käy järjestelmällisesti kaikki kaupungin rakennuttamien hankkeiden suunnitelmat läpi esteettömyyden kannalta. Esteettömyysvastuuhenkilö käy myös rakennuskohteissa paikan päällä tarkastamassa, että esteettömyysasiat on toteutettu suunnitellusti. Myös rakennustarkastuksissa esteettömyys on yhtenä asiakohtana. Kotkan kaupungin kunnallistekninen osasto käyttää vuodessa esteettömyyttä edistävien kohteiden toteuttamiseen esteettömyysvastuuhenkilön ehdotusten mukaisesti. Esteettömyysvastuuhenkilön kokemuksien mukaan edellä kuvattu työskentelytapa on toiminut hyvin ja erityisesti uudisrakennusten (mm. jäähalli) osalta esteettömyysasiat on otettu hyvin huomioon myös rakennusvaiheessa. Vanhoja rakennuksia saneerattaessa haasteet ovat luonnollisesti suurempia, mutta esimerkiksi Kymenlaakson keskussairaalassa on järjestelyjä muutettu esteettömämmiksi ehdotusten mukaisesti. 2.2 Hankekuvaus Esteetön Kotka hanke käynnistyi virallisesti vuonna Jo aikaisemmin on tehty erillisiä esteettömyyskartoituksia. Vuonna 2002 tehtiin esteettömyyskartoituksia, joiden pohjalta esteettömyysasiat päätettiin nostaa esille erityisellä Esteetön Kotka hankkeella. Esteetön Kotka hankkeelle on vuosiksi varattu 4 kk vuosittainen työpanos kaupungin organisaatiosta (projektisihteeri). Esteetön Kotka hankkeen työryhmän kokoonpano on: Matti Paavola Liisa Valtonen Hannu Nieminen Päivi Norhio Esa Tähti Reijo Kuusela Erkki Mäkelä Kotkan vammaisneuvosto, puheenjohtaja Kotkan vammaisneuvosto Kotkan vammaisneuvosto Kotkan vammaisneuvosto Kotkan vanhusneuvosto Kotkan vanhusneuvosto Kotkan kaupunki, talo-osasto, projektisihteeri. Hankkeen tavoitteena on nostaa päättäjien tietoisuuteen esteettömyysasioiden epäkohtia, löytää konkreettisia parannusehdotuksia ja saada parannustoimenpiteitä toteutetuiksi. Tarkoituksena oli laatia yksityiskohtainen selvitys päivittäisestä toimintaympäristöstä ja palveluista ja niiden esteettömyydestä. Tuloksena saadaan määritettyä toimenpiteet, joilla poistetaan esteet toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden itsenäiseltä selviytymiseltä ja osallistumiselta.

13 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 5 Työssä on keskitytty Kotkan kolmeen keskusta-alueeseen eli Kotkansaareen, Karhulaan ja Länsi-Kotkaan. 2.3 Esteettömyyskartoitukset Kartoitusten kuvaus Esteetön Kotkan hankkeessa on tehty eri julkisten rakennusten esteettömyyskartoituksia ja niihin liittyviä parantamisehdotuksia. Kartoitukset ovat pääosin tehneet Esteetön Kotka työryhmän puheenjohtaja ja projektisihteeri. Kartoitettuja palveluita / rakennuksia ovat: Terveyspalvelut: Sairaalat Terveysasemat Palvelukeskukset KELA:n toimistot Apteekit Liikenne Virastot Kotkan rautatieasema Kotkan linja-autoasema Karhulan linja-autoasema Poliisilaitos Valtion virastotalo Kaupungintalo Vammaispalvelutoimisto Sosiaali- ja nuorisotoimistot Kulttuuri ja vapaa-aika Uimahallit Urheilu / liikuntahallit Kirjastot Maretarium Yleiset uimarannat Pankit Majoitusliikkeet Seurakunnat Kustakin yllä mainituista kartoituskohteesta tehtiin kartoitus, jossa otettiin huomioon seuraavat asiat: Pääsisäänkäynti (kynnys, portaat) Pääsisäänkäynnin luiskan jyrkkyys Pääsisäänkäynnin toiminta Muu sisäänkäynti Oven havaitseminen Hissi

14 6 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa WC-tila Paikoitus Yleisvalaistus Induktiosilmukka Muita huomioita. Kartoitustulosten pohjalta on käyty keskusteluja kunkin kohteen edustajien kanssa parantamistoimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista Joukkoliikennekohteiden kartoitusten päätulokset Kotkan rautatieaseman ongelmat kartoituksen perusteella: 4 porrasta sekä katu- että laiturisisäänkäynneissä. Luiskia ei ole portaissa. Museovirasto on kieltänyt luiskanteon. Pääsisäänkäynnin käyttö on hankalaa, sillä parioven puoliskot ovat kapeita (67 cm). Pääsisäänkäyntiä on liikuntavammaisen lähes mahdotonta käyttää ilman avustajia eikä korvaavaa reittiä ole järjestetty. WC:n käyttö on maksullista ja oven avaamista on pyydettävä toimistosta. Inva-pysäköintipaikkoja ei ole. Yksi Inva-pysäköintipaikka tarvittaisiin. Yleisvalaistus asemalla on heikko ( lux). Erityisenä ongelmana on se, että Museoviraston säilyttävä kanta estää esimerkiksi luiskien teon ja ovien muuttamisen riittävän leveiksi. Kotkan linja-autoaseman ongelmat kartoituksen perusteella: Pääsisäänkäynnissä on kaksi porrasta. Luiskaa ei ole pääsisäänkäynnin yhteydessä. Pääsisäänkäynnin käyttö on hankalaa, sillä parioven puoliskot ovat kapeita (66 cm). Korvaavaa reittiä ei ole järjestetty. WC-tilaan ei ole opastusta eikä Inva-WC:tä ole. Asemalla ei ole Inva-pysäköintipaikkoja. Aseman edustan jalkakäytävän reuna on korkea (8 cm) eikä sitä ole luiskattu. Karhulan linja-autoaseman ongelmat kartoituksen perusteella: Pääsisäänkäynnissä on 5 cm kynnys eikä luiskaa ole. Pääsisäänkäynnin ovien käyttö on hankalaa (raskaat, sivusaranoidut teräspariovet). Käyttökelpoista korvaavaa reittiä pääovelle ei ole järjestetty. Inva-WC:tä ei ole ja normaali WC on ahdas. Inva-pysäköintipaikkoja ei ole. Tarve vähintään yhdelle Invapysäköintipaikalle on olemassa. Aseman yleisvalaistus on heikko ( lux). Aseman edustan jalkakäytävän reuna on korkea (12 cm) ja luiska on vain Matkahuollon kärryjä varten. Tämä luiska on liian jyrkkä pyörätuoleille. Linja-autojen lähtöalueella ei ole laiturikorokkeita. Kotkan joukkoliikenneterminaalien ongelmia ja kehittämistarpeita on kartoitettu myös vuonna 2003 tehdyn Karhula Ruukinkatu laatukäytäväselvityksen yhteydessä.

15 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Täydentävien joukkoliikennekartoitusten tarve Työn asiantuntijahaastatteluissa tuli esille tarve käydä läpi Karhulan torin palveluliikennepysäkin järjestelyt. Nykyisin pysäkki on huonolla paikalla sekä liikennöitsijän että matkustajien kannalta. Maastokartoituksessa määritettiin suositeltavat järjestelyt ja ne on kuvattu toisaalla tässä raportissa. 2.4 Reittikartoitukset Kartoitustapa Esteetön Kotka hankkeen reittikartoitus tehtiin keväällä Esteetön Kotka työryhmä kävi maastokäynnillä läpi kaikki Kotkansaaren tärkeimmät reitit ja kirjasi ylös epäkohdat liittymittäin. Reittien ongelmakohdat on kartoitettu ja valokuvattu erillisenä hankkeena jo vuonna Kevään -03 kartoituksessa käytiin läpi seuraavat reitit: Linja-autoasema Sapokka Sapokan vesipuisto Sapokka Meripäiväalue kantasatamassa Kantasatama Kauppatori (Kauppakatua pitkin) Kauppatori Linja-autoasema Linja-autoasema Vuorelankulma (proteesipaja). Lisäksi erilliskohteina kartoitettiin Kauppatorin ympäristö, torin varren liikekeskus ja Keskussairaalan Inva-pysäköintiratkaisu Tulokset Keväällä -03 tehdyn kartoituksen perusteella Esteetön Kotka työryhmä määritti ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaksi seuraavien liittymien esteettömyyden parantamisen: Kotkankadun / Keskuskadun liittymä Kotkankadun / Mariankadun liittymä Kotkankadun / Kirkkokadun liittymä. Edellä mainittujen liittymien kevyen liikenteen väylien reunakivet (10 kpl) korjattiin esteettömiksi kesällä Reunakiven ja kadun reunaan jätettiin 2 cm kynnys (suositus 3 cm). Ennen muutoksia reunakivet olivat yleisesti liian korkeita, viisteet olivat liian jyrkkiä ja liian kapealle alueelle tehtyjä. Kolmen liittymän esteettömäksi muuttamisen kustannukset olivat Muutostyön teki yksityinen yrittäjä.

16 8 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 2. Kotkankadun ja Kirkkokadun liittymän (Sokoksen kulma) parannettu reunakivi kevättalvella -05. Pienemmässä kuvassa sama kohta kesällä -05. Kuva 3. Vasemmalla loivennettu reunakivi Kotkankadun ja Keskuskadun liittymässä. Oikeanpuoleisessa kuvassa tyytyväinen rollaattorin käyttäjä samassa liittymässä keväällä -05.

17 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 9 Kuva 4. Kotkankadun ja Mariankadun loivennettu reunakivi mahdollistaa esteettömän kulkemisen. Pieni kynnys kadunpinnan ja reunakiven välissä viestittää näkövammaisille katualueen ja jalkakäytävän rajan. Seuraavassa vaiheessa eli syksyllä 2005 parannettiin Kymenlaaksonkadun ja Kotkankadun liittymä. Tämän liittymän parantaminen helpottaa mm. asiointia linja-autoasemalla. Tämän liittymän parantamistoimenpiteisiin oli budjetoitu Parantamistoimenpiteillä poistettiin liittymästä seuraavat ongelmat: Korkeat, lyhyet ja väärin sijoitetut viisteet Kävelylinjalla oleva suojatien merkki.

18 10 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 5. Yläkuvassa Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymän liian korkea reunakivi ennen parantamistoimenpiteitä kesällä -05. Lisäksi suojatien merkki oli kulkulinjalla aiheuttaen törmäysvaaran. Alhaalla sama kohta syksyllä -05, kun reunakivi on madallettu ja suojatien merkki siirretty pois kulkureitiltä.

19 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 11 Kuva 6. Yllä korkea ja epämääräisen muotoiseksi kulunut reunakivi Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymässä ennen parantamistoimenpiteitä. Alakuvassa vastaava kohta parantamistoimenpiteiden jälkeen syksyllä -05.

20 12 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 7. Kesällä -04 parannetut liittymät (Kotkankatu / Keskuskatu / Mariankatu, Kotkankatu / Kirkkokatu) ja seuraavaksi eli syksyllä -05 parannettu Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymä. Kotkankadusta on muodostumassa esteetön katu. Kotkan kaupungin esteettömyyden vastuuhenkilö päättää vuosittain yhdessä teknisen toimen kanssa parannettavan liittymän. Tekninen toimi on varannut kahtena edellisenä vuonna määrärahan esteettömyyden parantamiseen. Esteetön Kotka hanke toivoo, että myös jatkossa varataan vastaava vuotuinen määräraha esteettömyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Vuoden -05 jälkeen parannettaneen joku seuraavista liittymistä: Koulukatu / Kymenlaaksonkatu Kotkankatu / Satamakatu Kaivokatu / Keskuskatu / Mariankatu Kapteeninkatu / Puutarhakatu. Yllä mainittujen liittymien ongelmakohtia on esitetty seuraavissa kuvissa.

21 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 13 Kuva 8. Koulukadulla linja-autoaseman kohdalla oleva reunakivi muodostaa pahan esteen esimerkiksi rollaattorin käyttäjille. Kuvan ottohetkellä (kesäkuu -05) iäkäs nainen joutui kiertämään kyseisen katukohdan rollaattorinsa kanssa ajoradan puolelta. Kuva 9. Erittäin korkea reunakivi Kaivokadun ja Mariankadun liittymässä.

22 14 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 10. Nykyinen reunakivi Puutarhakadun ja Kapteeninkadun liittymässä. 2.5 Kyselyt palveluliikenteestä Eri palveluliikenteeseen sidoksissa olevilta järjestöiltä kysyttiin palveluliikenteen ongelmia ja kehittämisehdotuksia, mutta vastauksia saatiin huomattavan vähän. Ainoat mainitut ongelmat olivat: Karhulakodin kautta ajettavien linjojen reittimuutos, joka on jo toteutettu. Mariakoti: Toivottiin, että reitti ajaisi Mariakodin kautta. Kaupunki selvittää reittimuutoksen mahdollisuuden liikennöitsijän kanssa. 2.6 Liikennöitsijähaastattelut Esteetön Kotka hankkeen työryhmän sihteeri kävi syksyllä -03 keskustelut paikallisliikenteen liikennöitsijäöiden kanssa aiheena paikallisliikenteen esteettömyys ja sen ongelmat. Alla on esitetty tiiviisti keskusteluiden pääsisältö: Ongelmat: Kaupunkiliikenteessä pääsääntöisesti käytettävien matalalattiabussien vapaa maavara on cm, josta niiaus-toiminto vie 7-8 cm. Täten pysäkkien kohdalla reunakiven sopiva korkeus olisi cm. Kotkassa on useita pysäkkejä, joiden reunakiven korkeus on väärä. Talvikunnossapito on eniten laiminlöyty Keskuskadulla torin kohdalla (pysäkkialue on usein huonosti puhdistettu lumesta ja liukas). Toinen huono pysäkki on Keskuskoulun kohdalla.

23 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 15 Toiveet: Pyörätuolinkäyttäjän ja hänen saattajansa tulisi voida matkustaa ilmaiseksi paikallisliikenteessä. Tällä hetkellähän lastenvaunujen kanssa saa matkustaa ilmaiseksi Kotkan paikallisliikenteessä. Kyseinen parannus edellyttäisi kaupungin periaatepäätöstä. Pyörätuolimatkustajia olisi noin 7-8 / kk. Kuva 11. Suomen talvi aiheuttaa melkoisen haasteen pysäkkien talvikunnossapidolle pyrittäessä esteettömään kulkuympäristöön. Kuvassa pysäkki Haminantiellä talvella -05. Kuva 12. Resurssit eivät riitä kaikkien kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon.

24 16 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 13. Pysäkille pääsy on usein talvisin hankalaa erityisesti liikuntarajoitteisille. Kuva Kyminlinnantieltä talvella -05.

25 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa KOTKAN KAUPUNKILIIKENNE 3.1 Laatukäytävät Kotkan kaupunkiliikenteen laatukäytäväverkko määritettiin vuonna 2002 kaupungin, liikennöitsijöiden, tiehallinnon ja lääninhallituksen välisellä vuoropuhelulla. Laatukäytäväverkkoon otettiin paikallisliikenteen verkoston eniten liikennöidyt osat. Käytännössä verkkoon kuuluvat osat, joiden poikkileikkauksen vuorotarjonta on >50 linja-autovuoroa/vrk. Kotkan kaupunkiliikenteen laatukäytäväverkko on esitetty oheisessa kuvassa. Laatukäytäväverkon määrittämisen jälkeen on toteutettu kaksi laatukäytäväselvitystä: 1. Pilottilaatukäytäväselvitys yhteys-välistä Kotkansaari Karhula (2003) 2. Länsi-Kotkan laatukäytäväselvitys (2004). Laatukäytäväselvityksissä määritettiin pysäkkikohtaiset kehittämistoimenpiteet ja listattiin muita liikennöintiä helpottavia toimenpiteitä. Oheisessa kuvassa Kotkansaari Karhula yhteysväli eli pilottilaatukäytäväselvitys on korostettu sinisellä ja Länsi-Kotkan laatukäytävä keltaisella. Kaupunki toteuttaa laatukäytäväselvityksissä määritettyjä pysäkkitoimenpiteitä vuosittaisella kunnossapidon määrärahallaan. Periaatteena on, että tärkeimmät pysäkit parannetaan ensimmäiseksi. Kuva 14. Kotkan paikallisliikenteen laatukäytäväverkko. Tehtyjen laatukäytäväselvitysten suunnittelukohteet on korostettu.

26 18 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3.2 Linjasto Alla on kuvattu lyhyesti Kotkan paikallisliikenteen linjaston peruspiirteitä: Kotkan paikallisliikenteessä on yhteensä 20 linja-autolinjaa. Kotkansaaren kautta ajetaan yhteensä 12 linjaa. Syöttölinjat (B-linjat) syöttävät matkustajia Karhulan linjaautoasemalle, josta on järjestetty vaihtoyhteydet Kotkansaareen sekä Pyhtään ja Haminan suuntiin. Kotka-Hamina välin linja-autojen rooli tärkeä myös Kotkan paikallisliikenteessä (yhteydet kaupungin itäosiin). Yhteydet Kotkan länsiosista keskustaan on järjestetty vaihdottomilla linjoilla (säteittäiset linjat ja kiertolinjat). Linja-autolinjoja täydennetään pikkubussi/taksikalustolla ajettavilla palvelulinjoilla (12 kpl). Kotkan paikallisliikenteen 20 linja-autolinjaa voidaan jaotella seuraavasti: Kuusi Karhulan linja-autoasemalle päättyvää syöttölinjaa (linjat 5B, 6B, 9B, 32B, 34B JA 37B). Neljä säteittäistä Kotkan keskustaan päättyvää linjaa (linjat 2, 8, 9 ja 15). Neljä Kotkan keskustan kautta ajettavaa kiertolinjaa (linjat 11, 13, 14 ja 27). Kolme heilurimaista linjaa, jotka ajetaan Kotkan keskustan kautta (linjat 6, 7 ja 12). Kaksi linjaa, joita ei ajeta Kotkan keskustan kautta (linjat 19 ja 20). Yksi keskustan kiertolinja (linja 4). 3.3 Liikennöintiajat Kotkan paikallisliikenteessä liikennöidään arkisin noin klo Liikennöintiajat vaihtelevat luonnollisesti runsaastikin linjoittain. Pääsääntö on se, että eri kaupunginosista on pyritty järjestämään työssäkäyntimahdollisuus linjaautolla. Kotka-Karhula Väliä Kotka Karhula liikennöidään arkisin klo ja väliä Karhula Kotka klo Lauantaisin Kotkasta liikennöidään Karhulaan klo ja Karhulasta Kotkaan klo Sunnuntaisin Kotkasta liikennöidään Karhulaan klo ja Karhulasta Kotkaan klo Haminan suunta Kotkasta Haminaan liikennöidään klo Aamun ensimmäiset lähdöt ajetaan vain arkisin. Lauantain ensimmäinen vuoro ajetaan klo Illan viimeiset vuorot ajetaan pääsääntöisesti joka päivä. Haminasta Kotkaan liikennöidään klo Aamun ensimmäiset lähdöt ajetaan vain arkisin. Lauantain ensimmäinen vuoro ajetaan klo Illan kaksi viimeistä vuoroa ajetaan viikonloppuna.

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta Kotkan palveluliikenteen kehittäminen Kotkan kaupunki Syyskuu 2006 Esteettömän

Lisätiedot

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla:

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: Tall Ship Race & n Meripäivät BUSSAKATAULUT Bus connections 12.7.-1.7.2017 Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: - edulliset hinnat käteisellä tai Waltti-kortilla - yölisää ei enää peritä - alle 7 vuotiaat

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25 Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 TKL 25 - Selvityksen tavoitteet 2 Tarkastella matkaa ovelta ovelle Matkustajainformaatio ennen matkaa,

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT Kotkan paikallisliikenteen AKATAULUT 1.7.2016 - koulujen alkuun elokuussa 2017 Sisällysluettelo Koulut alkavat tiistaina 16.8.2016 Matkakortti Waltti saapuu Kotkan seudun joukkoliikenteeseen 1.7.2016,

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy KAARINAN PALVELULIIKENNE 1.1.2011 alkaen MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy TERVETULOA KAARINAN PALVELULIIKENTEEN TURVALLISIIN JA MUKAVIIN BUSSEIHIN

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013 RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013 Riihimäen kaupunki Katu- ja puistoyksikkö Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki puh. (019) 758 4000 SISÄLLYSLUETTELO MATKUSTAJALLE 3 KAUPUNKILIPPU 3 KOULULAISTEN

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY 26.5.2014 Mika Piipponen Puh. 0400 417 236 mika.piipponen@ramboll.fi KYSELYN TAUSTA JA VASTAUSMÄÄRÄT Kyselyn tarkoituksena oli kerätä Hamina-Kotka-Pyhtää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Konsernipalvelut Teknisten palveluiden vastuualue. Tekninen johtaja 09.06.2015 116 1 SULJETTAVAT KATUALUEET

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Konsernipalvelut Teknisten palveluiden vastuualue. Tekninen johtaja 09.06.2015 116 1 SULJETTAVAT KATUALUEET Tekninen johtaja 09.06.2015 116 1 Dnro D/128/08.00.00.06/2015 Meripäivien liikennejärjestelyt vuonna 2015 Valmistelija: Suunnittelija Heli Hietsalo, puh. 234 4382 Liite: Kartta SULJETTAVAT KATUALUEET Ajoneuvolla

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät Suunnittelualue Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Pyhäselän merkittävimmät seudulliset joukkoliikenteen reitit ja kevyen liikenteen

Lisätiedot

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39 Sisällysluettelo Sivu Paikallisliikenne 3.6-12.8.2013 LINJA 1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-4 LINJA 2 Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 5-7 LINJAT 1,2 Kanavansuu - Keskusta yhdistelmä 8

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 Merkkien selitykset: ma-pe = maanantaista perjantaihin ma-la = maanantaista lauantaihin la = lauantaisin su = sunnuntaisin ko = peruskoulun koulupäivinä I = ei aja kyseisen

Lisätiedot

Maanantai perjantai Maanantai, keskiviikko, perjantai Tiistai ja torstai Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy Karkkilan kaupunki

Maanantai perjantai Maanantai, keskiviikko, perjantai Tiistai ja torstai Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy Karkkilan kaupunki Kau 016 5 2 01 si 2 Höökikyyti on Karkkilan kaupungin tukema sisäisen joukkoliikenteen linja-autolinja, liikennöintiä hoitaa Päivin Liikenne Oy. Höökikyyti tarjoaa liikkumismahdollisuuden kaupunginosista

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen AIKATAULU 1.1.2013- Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 3,30 lapsi (4-11v) 1,70 Vaihtolippu aikuinen 1 lapsi (4-11) 0,50 (vaihtolippu voimassa 45

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä!

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä! VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE.8. - 4.6.16 Lataa aikataulu mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com EDULLISET

Lisätiedot

Raahen. paikallisliikenteen. reittiopas

Raahen. paikallisliikenteen. reittiopas 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 Paikallisliikenteen linjat 12 Linja Linja Linja Linja Linja 30 Linja 40 Linja Linja Linja Linja Raahen paikallisliikenteen reittiopas Raahelippu Raahelipulla voi matkustaa

Lisätiedot

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat Palveluliikenteellä kuljet pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 8.30-14.30. Osa palveluliikenteen autoista liikennöi arkisin pidempään ja myös viikonloppuisin. Palveluliikenteen avulla pääset lähipalveluihisi,

Lisätiedot

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY Vastaanottaja Etelä-Kymenlaakson Henkilökuljetusyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Toukokuu 2014 HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa

Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa 1 Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa Tytti Viinikainen 2 Design for all -ajattelun periaate: Esteettömyyden integrointi osaksi normaalia toimintaa, itsestään selvänä asiana -> kaikki uusi

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT. Kotka Pyhtää Hamina Virolahti Miehikkälä KESÄ

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT. Kotka Pyhtää Hamina Virolahti Miehikkälä KESÄ Kotkan seudun BUSSAKATAULUT Kotka Pyhtää Hamina Virolahti Miehikkälä KESÄ 2017 5.6.2017-9.8. 2017 Henrietta Mediat 2017 A B C D = Pyhtään ja Hurukselan alue = Kotkan paikallisliikenne sekä Huutjärvi-Siltakylä-alue

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Hyvinkään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

Hyvinkään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Hyvinkään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 5.6. 9.8.2017 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKILIIKENTEEN PALVELUTASOSELVITYS

KOTKAN KAUPUNKILIIKENTEEN PALVELUTASOSELVITYS KOTKAN KAUPUNKILIIKENTEEN PALVELUTASOSELVITYS JR-Insinööritoimisto Kotkan kaupunkiliikenteen palvelutasoselvitys Kotkan kaupunki Lokakuu 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 voimaan tullut joukkoliikennelaki

Lisätiedot

Aikataulut 6.6. 11.8.2016

Aikataulut 6.6. 11.8.2016 PAIKALLISLIIKENNE Aikataulut 6.6. 11.8.2016 SAVONLINNA SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE TAKSA Savonlinnan paikallisliikennealueella on voimassa tasataksajärjestelmä. Aikuisen kertamaksu on 3,30 e matkan pituudesta

Lisätiedot

LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN

LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN Projektipäällikkö Mika Piipponen mika.piipponen@ramboll.fi p. 0400 417 236 MILLAINEN ON PALI-AUTO Palvelulinjat ovat erityisesti ikäihmisille

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 2017-2018 Viikonlopun yöliikenne, linja 12 Uusi viikonlopun yövuoro (pe-la ja la-su) olisi alla olevan kartan mukainen vihreän ja punaisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain Hamina 1/5 Vuorot ja aikataulut: Aamulla pitää päästä moottoritietä pitkin Haminasta Karhulaan seutulipulla.

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009

JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio LIPTUseurap09 Yhdyskuntatekniikka / Jorma Lipponen 3.5.2010 JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009 1. Yhteiskunnan tuen määrä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA Päivämäärä

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

LOPEN JOUKKOLIIKENNE 4.6.2012 12.8.2012

LOPEN JOUKKOLIIKENNE 4.6.2012 12.8.2012 LOPEN JOUKKOLIIKENNE 4.6.2012 12.8.2012 Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi puh. (019) 758 6000 SISÄLLYSLUEELO MAKUSAJALLE 3 SEUULIPPU 3 PALVELULINJA 3 LIIKENNÖISIJÄ 3 PALVELULINJA - AJALLE 4.6. 21.6.2012

Lisätiedot

- palveluliikennettä kaikille. Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä

- palveluliikennettä kaikille. Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä - palveluliikennettä kaikille Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä Aikataulu voimassa 10.8.2017 1.6.2018 Keskustan tilausliikenne liikennöi oheisen aikataulun mukaan tilausten

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT. Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy. Karkkilan kaupunki

YHTEYSTIEDOT. Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy. Karkkilan kaupunki Karkkilassa on elokuussa 2013 aloittanut liikennöinnin uusi paikallisbussi Höökikyyti, jonka liikennöintiä hoitaa Päivin Liikenne Oy. Höökikyyti on Karkkilan kaupungin tukema kaupungin sisäisen joukkoliikenteen

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

- palveluliikennettä kaikille

- palveluliikennettä kaikille - palveluliikennettä kaikille Kuntarajat ylittävä PALI-auto 29.9.2014-31.12.2015 Kuntarajat ylittävä PALI-auto liikennöi Leppävirran ja Varkauden alueella. Mikä kutsuohjattu palveluliikenne (PALI) on?

Lisätiedot

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT Kotkan seudun BUSSAKATAULUT Kotka Pyhtää Hamina Virolahti Miehikkälä UUSTTU 1.1.2017 1.1.2017 - koulujen alkuun elokuussa 2017 Henrietta Mediat 2017 = Pyhtään ja Hurukselan alue = Kotkan paikallisliikenne

Lisätiedot

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto r.y. Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea University of Applied Sciences 1 Sisältö Esteettömyyden

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE. www.ventoniemi.fi. Talvi 12.8.2013 1.6.2014 Kesä 2.6. 10.8.2014. PALVELULINJOJEN aikataulut ja kartat Sivut 22-31

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE. www.ventoniemi.fi. Talvi 12.8.2013 1.6.2014 Kesä 2.6. 10.8.2014. PALVELULINJOJEN aikataulut ja kartat Sivut 22-31 RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE Talvi 12.8.2013 1.6.2014 Kesä 2.6. 10.8.2014 www.ventoniemi.fi PALVELULINJOJEN aikataulut ja kartat Sivut 22-31 1 Merkkien selitykset M-P Maanantaista perjantaihin L Lauantaisin

Lisätiedot

KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN BUSSIAIKATAULUT

KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN BUSSIAIKATAULUT KOKAN PAKALLSLKENEEN BUSSAKAAULU 10.8.2017 - koulujen alkuun elokuussa 2018 Sisällysluettelo: Yhdistelmät: Kotka -... 4 Kotka - Karhula...8 Karhula - iutinen...20 Kotka -...24 Koivula - eri yhdistelmät...30

Lisätiedot

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 klo 9.30 Osallistujat: Pirkko Ihanamäki, vanhusneuvosto Eeva-Liisa Luukkonen,

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 2.6. 11.8.2014 ê ê HINNAT UUDET HINNAT 1.5. ALKAEN ê LIIKUTTAVAT ê Ihastu paikalliseen. Lappeenrannan paikallisliikenteessä on uudet liikuttavat hinnat. Lappeenrannassa

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE AIKATAULUT

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE AIKATAULUT HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE AIKATAULUT 10.8.2017-2.6.2018 Merkkien selitykset: PE = ajetaan vain perjantaisin z = ajaa pysäkin kautta 1) = Palokunnankadun remontin valmistuttua bussit siirtyvät ajamaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT. Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy www.paivinliikenne.fi Höökikyyti auto 050 364 3227. Karkkilan kaupunki elinkeinopalvelu 044 553 3429

YHTEYSTIEDOT. Liikennöitsijä Päivin Liikenne Oy www.paivinliikenne.fi Höökikyyti auto 050 364 3227. Karkkilan kaupunki elinkeinopalvelu 044 553 3429 Kausi 2014 2015 Höökikyyti on Karkkilan kaupungin tukema sisäisen joukkoliikenteen linja-autolinja, liikennöintiä hoitaa Päivin Liikenne Oy. Höökikyyti tarjoaa liikkumismahdollisuuden kaupunginosistaja

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Hyvinkään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 0,50 euroa KYLMÄSEN LIIKENNE OY Muhostie 26 91800 TYRNÄVÄ Puhelin (08) 545 1325 Faksi (08) 545 1141 www.kylmasenliikenne.fi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELULIIKENTEEN TOIMINTAPERIAATE...

Lisätiedot

Liite 5: Toteuttamisohjelma

Liite 5: Toteuttamisohjelma Kotkan Haminan seudun strateginen yleiskaava Liite 5: Toteuttamisohjelma Nro Alueen nimi Kunta Muutoksen kuvaus 1 Ajuksenkallio Hamina Rakenteen tiivistäminen, palvelukeskusta tukeva 2 Halla Kotka Asuinrakentamisen

Lisätiedot

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULU

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULU VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULU 6.6. - 3.6.17 Lataa aikataulu mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY

LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liikennepalveluja koskeva laatulupaus...3 2.1 Tarjottavat liikennepalvelut.2 2.2 Palveluista ja niidenmuutoksista tiedottaminen 4 2.3 Käytössä

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot