ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta"

Transkriptio

1 ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

2

3 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005

4 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Elsa on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt. Elsa ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Elsa ohjelma toteuttaa osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa. Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: Liikenne- ja viestintäministeriö

5 TIIVISTELMÄ Tässä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan sisältyneessä työssä on tarkasteltu Kotkan joukkoliikennejärjestelyjen ja erityisesti palveluliikenteen esteettömyyttä ja sen kehittämismahdollisuuksia. Työssä on kuvattu kuitenkin myös Kotkan kaupunkiliikenne. Työ on jatkoa vuonna 2003 käynnistetylle Esteetön Kotka hankkeelle, jossa on kartoitettu julkisten palveluiden esteitä. Esteetön Kotka -hankkeen tavoitteena on nostaa päättäjien tietoisuuteen esteettömyysasioiden epäkohtia, löytää konkreettisia parannusehdotuksia ja saada parannustoimenpiteitä toteutetuiksi. Tässä raportoitavan hankkeen tavoitteet olivat: Syventää Kotkassa käynnissä olevaa Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä nimenomaan joukkoliikenteen osalta. Kehittää Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä. Määrittää tavat, joilla esteettömyyden kehittäminen ja esteettömyystyön jatkuvuus Kotkan kaupungissa pystytään varmistamaan. Kotkan kaupunkiliikenteen vuoroista ajetaan suurin osa matalalattialinja-autoilla. Kaupunkiliikenteen esteettömyyttä on kehitetty laatukäytävätöillä, joita on tehty Karhulan ja Kotkansaaren välillä sekä Länsi-Kotkan kattavana. Näissä töissä on määritelty esteettömyyttäkin edistäviä pysäkkitoimenpiteitä, mm. korotettuja odotustiloja ja kevyen liikenteen yhteyksiä pysäkeille. Myös pysäkki-informaatiota on suositeltu kehitettävän. Kotkan kaupunki toteuttaa laatukäytävätöissä määritettyjä toimenpiteitä vuosittaisten kunnossapitomäärärahojen turvin. Työssä keskityttiin pitkälti Kotkan palveluliikenteen kuvaamiseen ja sen ongelmien ja kehittämistoimenpiteiden määrittämiseen. Työn aikana tehtiin palveluliikenteen sidosryhmien asiantuntijahaastatteluita, maastoinventointeja sekä tarkkailtiin matkustamista palvelulinjoilla itse mukana matkustaen. Raportissa on kuvattu palveluliikenteen nykytila, ongelmat ja kehittämissuositukset palveluliikenteen osa-alueittain. Palveluliikenteen ongelmat liittyvät pitkälti vuoro- ja reittitarjontaan, liikennöintiaikaan ja pysäkkijärjestelyihin. Palveluliikenteen matkustajat ovat pääasiassa ikääntyneitä ja eri tavalla liikuntarajoitteisia henkilöitä, joiden on vaikeata ja jopa mahdotonta matkustaa kaupunkiliikenteen linja-autoissa. Näille matkustajille onkin ensiarvoisen tärkeätä, että taataan riittävä palveluliikenteen reitti- ja vuorotarjonta asuinalueilta sekä Kotkansaareen että Karhulaan. Matkustajat toivovat erityisesti myöhäisempiä vuoroja arkisin sekä lauantai- ja sunnuntaivuoroja, joita nykyisin on vain vähän. Palveluliikenteen käynnistämistä on syytä harkita tietyissä kaupunginosissa (mm. Munsaari, Ristinkallio, Kaarniemi ja Ristiniemi). Palveluliikenteen kuljettajien asiakaspalveluhenkisyyttä ja matkustamisen sosiaalisuutta matkustajat kiittelivät yleisesti. Usealle matkustajalle palveluliikenne ei olekaan pelkästään siirtymistä paikasta toiseen vaan myös sosiaalinen tapahtuma, jonka aikana saa keskustella tutuksi tulleiden kanssamatkustajien kanssa. Palveluliikenteessä ajetaan pääsääntöisesti 16-paikkaisilla pikkubusseilla, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat matalalattiaisia. Kotkan palveluliikenteessä ajetaan ennalta määritettyjä ja aikataulutettuja reittejä pitkin. Reiteiltä voidaan tarvittaessa tehdä 2-3 minuutin poikkeamia. Reiteillä on päätepysäkit ja lisäksi kaupungissa on muutama erityinen palveluliikennepysäkki. Vaikka nämä pysäkit ovat pää-

6 sääntöisesti vaatimattomasti varusteltuja, niin se ei kuitenkaan ole ongelma, koska matkustajat tulevat yleensä kyytiin reitin varrelta eivätkä pysäkeiltä. Palvelubussit pysähtyvät kaikkialla, missä se on sallittua ja turvallista. Karhulan torin palveluliikennepysäkki on kuitenkin erittäin keskeinen palveluliikennejärjestelmässä. Nykyiset pysäkkijärjestelyt ovat huonot kaikkien sidosryhmien mielestä. Työn merkittävin uudistussuositus koskeekin Karhulan palvelupysäkkijärjestelyjä. Työryhmä suosittaa, että palveluliikenteen pysäkki siirretään alkuvuonna -06 nykyisin torilla olevan grillikioskin viereen lähemmäksi Karhulan linja-autoasemaa. Uuden pysäkkijärjestelyn edut: Lyhyempi liityntämatka Karhulan linja-autoasemalle Palvelubussi on helpompi ajaa pysäkkikorokkeen viereen Matkustajilla katettu entistä tilavampi odotustila viereisen liikerakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä. Tähän tilaan on mahdollista sijoittaa myös penkki. Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymä uudistettiin esteettömäksi syksyllä Vastaava työ tehtiin vuonna 2004 Kotkankadun ja Keskuskadun/Mariankadun ja Kotkankadun ja Kirkkokadun liittymissä. Täten Kotkankadusta on muotoutumassa esteetön katuyhteys. Tavoitteena on, että tekninen toimi varaa vuosittain esteettömyyden parantamiseen. Vuoden -05 jälkeen parannettaneen joku seuraavista liittymistä: Koulukatu / Kymenlaaksonkatu Kotkankatu / Satamakatu Kaivokatu / Keskuskatu / Mariankatu Kapteeninkatu / Puutarhakatu. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi työn aikana nousi esille tarve seuraaville toimille: Tiedottamista tehostettava entisestään mm. kaikilla reittien varrella olevilla pysäkeillä ja autoissa (avointa joukkoliikennettä, liput, aikataulut). Täsmätiedottamista tehostettava palvelulinjojen reittien varrella. Jatkettava A4-esitteiden jakamista linjojen varsille. Karhulan linja-autoaseman edustan pysäkin (nro 401) uudelleen asvaltointi. Nykyisin reunakivi liian korkea palveluliikenteen autoille: oven alareuna ottaa kiinni reunakiveen ovea avattaessa. Matkustajien jättö/autoon nousutilan järjestäminen Karhulan Karjalantielle pankkien edustalla (2 kohtaa): Asennetaan Pysäköintikielto-liikennemerkki ja tekstillinen lisäkilpi Ei koske takseja eikä palvelulinja-autoja. Palveluliikennepysäkkikilpi siirretään Kirkkokadulla torin kohdalla olevalle pysäkille nro 3 (Jyrkilän linjojen pysäkin kohdalle). Uuden Inva-pysäköintipaikan merkitseminen Karhulan torin länsipäähän. Työssä käytiin läpi myös muutamia erillisiä lähinnä vapaa-ajan ja virkistyskäytön kohteita, joiden esteettömyydessä on joko kehitettävää tai joiden esteettömyysasioista on parannettu viime vuosina. Nämä kohteet olivat: Sapokka: Ongelmana saaristoliikenteen aluksiin pääsy pyörätuoleilla Norssaari: Parhaillaan rakennettava esteetön kalastus/virkistyslaituri Katariinanniemen puisto: Suunnitteilla oleva esteettömiäkin ratkaisuja sisältävä uusi virkistyspuisto Kotkansaaren eteläkärkeen Santalahti: Uimaranta, jonne on rakennettu pysäköintialueelta esteetön puurakenteinen yhteys.

7 ESIPUHE Tämä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan (ELSA = Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelma) sisältynyt työ on laadittu Kotkan kaupungin teknisen toimen toimeksiannosta Insinööritoimisto A-Tie Oy:ssä. Kotkan kaupungin vastuuhenkilö työssä oli liikenneinsinööri Rauno Savela. A-Tie Oy:ssä työn projektipäällikkönä toimi DI Jouni Rintanen. Työ on laadittu Kotkan seudun joukkoliikenteen ja esteettömyysasioiden sidosryhmien yhteistyönä. Työn ohjausryhmään kuuluivat: Rauno Savela Erkki Mäkelä Simo Virtanen Risto Pennanen Ulla Marjamaa Jouni Rintanen Kotkan kaupunki, tekninen toimi Kotkan kaupunki, talo-osasto Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus ( asti) Etelä-Suomen lääninhallitus ( alkaen) Insinööritoimisto A-Tie Oy. Työn aikana oltiin tiiviissä yhteistyössä Kotkan Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

8 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ESIPUHE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Työn lähtökohdat ja tavoite Työn sisältö ja toteuttamistapa Raportin sisältö ESTEETÖN KOTKA -HANKE Esteettömyys Kotkassa Hankekuvaus Esteettömyyskartoitukset Kartoitusten kuvaus Joukkoliikennekohteiden kartoitusten päätulokset Täydentävien joukkoliikennekartoitusten tarve Reittikartoitukset Kartoitustapa Tulokset Kyselyt palveluliikenteestä Liikennöitsijähaastattelut KOTKAN KAUPUNKILIIKENNE Laatukäytävät Linjasto Linjasto Liikennöintiajat Vuorotarjonta Pysäkkirakenne Terminaalit Kalusto ja liikennöitsijät Lippujärjestelmä Informaatiojärjestelmä Esteettömyys Matkustajamäärät PALVELULIIKENTEEN NYKYTILA, ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET Palvelulinjojen perustamissyy ja nykyinen rooli Toimintaperiaate Linjasto ja liikennöitsijät Kannattavuus Matkustajamäärät, matkustajaprofiili, matkojen suuntautuminen Kalusto Informaatiojärjestelmä Lippujärjestelmä Pysäkit Kuljettajakoulutus palveluliikenteeseen Palvelulinjojen rooli erilliskuljetuksissa Muita esille tulleita ongelmia ja kehittämistarpeita Palvelulinjojen tulevaisuus MUUT ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMISKOHTEET Sapokka Norssaari Katariinanniemen puisto Santalahti ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Toteuttamisohjelma Esteettömyysasioiden esillä pitämisen varmistaminen...58

9 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 1 1. Johdanto 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoite Kotkassa on käynnissä ns. Esteetön Kotka hanke, joka pyrkii kehittämään kaupunkia ja sen erilaisia palveluja esteettömimmiksi ja tasa-arvoisemmiksi kaikille käyttäjäryhmille. Vuosina Esteetön Kotka hankkeessa on tehty esteettömyyskartoitusta käsittäen seuraavat asiakokonaisuudet: Liikenneturvallisuus Julkinen liikenne Palvelut, liikunta- ja virkistyspaikat. Kartoituksessa on tehty yksityiskohtaista kartoitustyötä päivittäisestä toimintaympäristöstä, palveluista ja niiden esteettömyydestä. Koska esteettömyysasiat olivat ajankohtaisia Kotkassa samanaikaisesti kuin Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelmansa (ELSA), päätettiin lähteä syventämään Esteetön Kotka hanketta nimenomaan palveluliikenteeseen keskittyen. Tässä tutkimusraportissa on koottu yhteen LVM:n ELSA-tutkimusohjelmaan hyväksytty hanke, jonka tavoitteet olivat: Syventää Kotkassa käynnissä olevaa Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä nimenomaan joukkoliikenteen osalta. Kehittää Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä. Määrittää tavat, joilla esteettömyyden kehittäminen ja esteettömyystyön jatkuvuus Kotkan kaupungissa pystytään varmistamaan. Hanke vastaa LVM:n esteettömyysstrategian tavoitteisiin muokkaamalla Kotkan liikenneympäristöä kaikille käyttäjäryhmille tasa-arvoisemmaksi. Hanke on myös looginen jatke Esteetön Kotka hankkeelle ja se tuo hyötyä kaupunkilaisille jatkamalla ja tarkentamalla jo tehtyä esteettömyystyötä. 1.2 Työn sisältö ja toteuttamistapa Hankkeeseen sisältyi kolme teemaa: Teema 1: Kotkassa tehty esteettömyyskartoitus ja sen jatkaminen Teema 2: Kotkan palveluliikenteen esteettömyyden kehittäminen Teema 3: Tulevaisuuden kehittämistarpeet. Työ toteutettiin seuraavia tutkimusmetodeja toteuttaen: Asiantuntijahaastatteluilla kerättiin aluksi tietoa palveluliikennejärjestelmän nykytilasta, ongelmista, kehittämisideoista ja tulevaisuudennäkymistä. Haastatteluin selvitettiin myös tarve tehdä täydentäviä esteettömyyskartoituksia. Työssä haastateltiin seuraavat tahot: Rauno Savela Kotkan kaupunki, tekninen toimi Simo Virtanen Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Erkki Mäkelä Kotkan kaupunki, talo-osasto Marjaana Moilanen Tapio Heinon palvelulinjan kuljettaja Ilkka Heino Liikennöitsijä, palvelulinjat Kai Hostikka Liikennöitsijä, palvelulinjat

10 2 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Markku Heikurinen Piia Pöllänen Marja Weckman V.Jyrkilä Oy, palvelulinjan kuljettaja Karhulan sairaala/vammaispalvelutsto Karhulan sairaala/vammaispalvelutsto. Ongelmia ja kehittämistarpeita koottiin haastatteluin, vanhus- ja vammaisneuvostoa kuulemalla ja matkustamalla palvelulinjojen mukana itse havainnoiden. Työn ohjausryhmässä mukana ollut Erkki Mäkelä osallistuu Kotkan vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin ja hoiti pitkälti vuoropuhelun neuvostoon. Kuva 1. Työn pääteemat. 1.3 Raportin sisältö Tämän raportin 2. luvussa on kuvattu Esteetön Kotka hanke, jonka aikana on kerätty monipuolisesti tietoa eri julkisten palveluiden ja Kotkansaaren kevyen liikenteen väylästön esteettömyydestä. Hankkeen aikana on myös laadittu ja toteutettukin kehittämistoimenpiteitä mm. keskustan liittymissä. Esteetön Kotka hankkeessa kerättiin myös tietoa joukkoliikenne- ja palveluliikenteen esteettömyydestä. Raportin 3. luvussa kuvataan Kotkan kaupunkiliikenteen linja-autojärjestelmä. Laatukäytäväverkko, linjasto, liikennöintiajat ja vuorotarjonta on selostettu aluksi, minkä jälkeen kuvataan pysäkki- ja terminaalijärjestelmä. Myös liikennöitsijöistä ja kalustosta on annettu perustiedot. Kappaleen lopuksi on kuvattu lippu- ja informaatiojärjestelmät sekä kuvattu paikallisliikenteen esteettömyyttä ja matkustajamäärien kehitystä viime vuosina. Kunkin asiakokonaisuuden kohdalla on esitetty nykytilan ongelmia ja kehittämistarpeita siinä laajuudessa kuin niitä tuli esille työn aikana.

11 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3 Luvussa 4 on kuvattu tässä työssä erityistarkastelussa ollut Kotkan palveluliikenne, sen ongelmat ja kehittämistarpeet. Aihekokonaisuuksina on tarkasteltu palvelulinjojen perustaminen, toimintaperiaate, linjasto, kannattavuus, matkustajamäärät, kalusto, informaatio- ja lippujärjestelmä, pysäkit ja kuljettajakoulutus. Lukuun 5 on koottu työn aikana esille nousseet muut Kotkan kaupungissa sijaitsevat kohteet, joiden esteettömyyttä on tarkasteltu ja joita on syytä kehittää. Lukuun 6 on koottu työryhmän suosittelemat toimenpiteet toteuttamisohjelmaksi.

12 4 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2. Esteetön Kotka -hanke 2.1 Esteettömyys Kotkassa Esteettömyyttä on tutkittu Kotkan kaupungilla jo ainakin 1980-luvulla, jolloin tehtiin keskustan esteettömyyskartoitus. Kuitenkin ensivaiheessa tehdyt esteettömyyskartoitukset jäivät liian usein erillisiksi töiksi ja siten hyödyntämättä uudishankkeiden toteuttamisvaiheessa. Esteettömyyskartoitusten ja rakennusvaiheen (talot, liikenneympäristö) väliltä puuttui kytkentä, minkä vuoksi esteettömyysasiat eivät aina ole tulleet otetuiksi huomioon rakentamisvaiheessa. Nykyisin Kotkan kaupungilla on nimetty esteettömyysasioiden vastuuhenkilö, joka työskentelee talo-osastolla. Esteettömyysvastuuhenkilö käy järjestelmällisesti kaikki kaupungin rakennuttamien hankkeiden suunnitelmat läpi esteettömyyden kannalta. Esteettömyysvastuuhenkilö käy myös rakennuskohteissa paikan päällä tarkastamassa, että esteettömyysasiat on toteutettu suunnitellusti. Myös rakennustarkastuksissa esteettömyys on yhtenä asiakohtana. Kotkan kaupungin kunnallistekninen osasto käyttää vuodessa esteettömyyttä edistävien kohteiden toteuttamiseen esteettömyysvastuuhenkilön ehdotusten mukaisesti. Esteettömyysvastuuhenkilön kokemuksien mukaan edellä kuvattu työskentelytapa on toiminut hyvin ja erityisesti uudisrakennusten (mm. jäähalli) osalta esteettömyysasiat on otettu hyvin huomioon myös rakennusvaiheessa. Vanhoja rakennuksia saneerattaessa haasteet ovat luonnollisesti suurempia, mutta esimerkiksi Kymenlaakson keskussairaalassa on järjestelyjä muutettu esteettömämmiksi ehdotusten mukaisesti. 2.2 Hankekuvaus Esteetön Kotka hanke käynnistyi virallisesti vuonna Jo aikaisemmin on tehty erillisiä esteettömyyskartoituksia. Vuonna 2002 tehtiin esteettömyyskartoituksia, joiden pohjalta esteettömyysasiat päätettiin nostaa esille erityisellä Esteetön Kotka hankkeella. Esteetön Kotka hankkeelle on vuosiksi varattu 4 kk vuosittainen työpanos kaupungin organisaatiosta (projektisihteeri). Esteetön Kotka hankkeen työryhmän kokoonpano on: Matti Paavola Liisa Valtonen Hannu Nieminen Päivi Norhio Esa Tähti Reijo Kuusela Erkki Mäkelä Kotkan vammaisneuvosto, puheenjohtaja Kotkan vammaisneuvosto Kotkan vammaisneuvosto Kotkan vammaisneuvosto Kotkan vanhusneuvosto Kotkan vanhusneuvosto Kotkan kaupunki, talo-osasto, projektisihteeri. Hankkeen tavoitteena on nostaa päättäjien tietoisuuteen esteettömyysasioiden epäkohtia, löytää konkreettisia parannusehdotuksia ja saada parannustoimenpiteitä toteutetuiksi. Tarkoituksena oli laatia yksityiskohtainen selvitys päivittäisestä toimintaympäristöstä ja palveluista ja niiden esteettömyydestä. Tuloksena saadaan määritettyä toimenpiteet, joilla poistetaan esteet toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden itsenäiseltä selviytymiseltä ja osallistumiselta.

13 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 5 Työssä on keskitytty Kotkan kolmeen keskusta-alueeseen eli Kotkansaareen, Karhulaan ja Länsi-Kotkaan. 2.3 Esteettömyyskartoitukset Kartoitusten kuvaus Esteetön Kotkan hankkeessa on tehty eri julkisten rakennusten esteettömyyskartoituksia ja niihin liittyviä parantamisehdotuksia. Kartoitukset ovat pääosin tehneet Esteetön Kotka työryhmän puheenjohtaja ja projektisihteeri. Kartoitettuja palveluita / rakennuksia ovat: Terveyspalvelut: Sairaalat Terveysasemat Palvelukeskukset KELA:n toimistot Apteekit Liikenne Virastot Kotkan rautatieasema Kotkan linja-autoasema Karhulan linja-autoasema Poliisilaitos Valtion virastotalo Kaupungintalo Vammaispalvelutoimisto Sosiaali- ja nuorisotoimistot Kulttuuri ja vapaa-aika Uimahallit Urheilu / liikuntahallit Kirjastot Maretarium Yleiset uimarannat Pankit Majoitusliikkeet Seurakunnat Kustakin yllä mainituista kartoituskohteesta tehtiin kartoitus, jossa otettiin huomioon seuraavat asiat: Pääsisäänkäynti (kynnys, portaat) Pääsisäänkäynnin luiskan jyrkkyys Pääsisäänkäynnin toiminta Muu sisäänkäynti Oven havaitseminen Hissi

14 6 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa WC-tila Paikoitus Yleisvalaistus Induktiosilmukka Muita huomioita. Kartoitustulosten pohjalta on käyty keskusteluja kunkin kohteen edustajien kanssa parantamistoimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista Joukkoliikennekohteiden kartoitusten päätulokset Kotkan rautatieaseman ongelmat kartoituksen perusteella: 4 porrasta sekä katu- että laiturisisäänkäynneissä. Luiskia ei ole portaissa. Museovirasto on kieltänyt luiskanteon. Pääsisäänkäynnin käyttö on hankalaa, sillä parioven puoliskot ovat kapeita (67 cm). Pääsisäänkäyntiä on liikuntavammaisen lähes mahdotonta käyttää ilman avustajia eikä korvaavaa reittiä ole järjestetty. WC:n käyttö on maksullista ja oven avaamista on pyydettävä toimistosta. Inva-pysäköintipaikkoja ei ole. Yksi Inva-pysäköintipaikka tarvittaisiin. Yleisvalaistus asemalla on heikko ( lux). Erityisenä ongelmana on se, että Museoviraston säilyttävä kanta estää esimerkiksi luiskien teon ja ovien muuttamisen riittävän leveiksi. Kotkan linja-autoaseman ongelmat kartoituksen perusteella: Pääsisäänkäynnissä on kaksi porrasta. Luiskaa ei ole pääsisäänkäynnin yhteydessä. Pääsisäänkäynnin käyttö on hankalaa, sillä parioven puoliskot ovat kapeita (66 cm). Korvaavaa reittiä ei ole järjestetty. WC-tilaan ei ole opastusta eikä Inva-WC:tä ole. Asemalla ei ole Inva-pysäköintipaikkoja. Aseman edustan jalkakäytävän reuna on korkea (8 cm) eikä sitä ole luiskattu. Karhulan linja-autoaseman ongelmat kartoituksen perusteella: Pääsisäänkäynnissä on 5 cm kynnys eikä luiskaa ole. Pääsisäänkäynnin ovien käyttö on hankalaa (raskaat, sivusaranoidut teräspariovet). Käyttökelpoista korvaavaa reittiä pääovelle ei ole järjestetty. Inva-WC:tä ei ole ja normaali WC on ahdas. Inva-pysäköintipaikkoja ei ole. Tarve vähintään yhdelle Invapysäköintipaikalle on olemassa. Aseman yleisvalaistus on heikko ( lux). Aseman edustan jalkakäytävän reuna on korkea (12 cm) ja luiska on vain Matkahuollon kärryjä varten. Tämä luiska on liian jyrkkä pyörätuoleille. Linja-autojen lähtöalueella ei ole laiturikorokkeita. Kotkan joukkoliikenneterminaalien ongelmia ja kehittämistarpeita on kartoitettu myös vuonna 2003 tehdyn Karhula Ruukinkatu laatukäytäväselvityksen yhteydessä.

15 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Täydentävien joukkoliikennekartoitusten tarve Työn asiantuntijahaastatteluissa tuli esille tarve käydä läpi Karhulan torin palveluliikennepysäkin järjestelyt. Nykyisin pysäkki on huonolla paikalla sekä liikennöitsijän että matkustajien kannalta. Maastokartoituksessa määritettiin suositeltavat järjestelyt ja ne on kuvattu toisaalla tässä raportissa. 2.4 Reittikartoitukset Kartoitustapa Esteetön Kotka hankkeen reittikartoitus tehtiin keväällä Esteetön Kotka työryhmä kävi maastokäynnillä läpi kaikki Kotkansaaren tärkeimmät reitit ja kirjasi ylös epäkohdat liittymittäin. Reittien ongelmakohdat on kartoitettu ja valokuvattu erillisenä hankkeena jo vuonna Kevään -03 kartoituksessa käytiin läpi seuraavat reitit: Linja-autoasema Sapokka Sapokan vesipuisto Sapokka Meripäiväalue kantasatamassa Kantasatama Kauppatori (Kauppakatua pitkin) Kauppatori Linja-autoasema Linja-autoasema Vuorelankulma (proteesipaja). Lisäksi erilliskohteina kartoitettiin Kauppatorin ympäristö, torin varren liikekeskus ja Keskussairaalan Inva-pysäköintiratkaisu Tulokset Keväällä -03 tehdyn kartoituksen perusteella Esteetön Kotka työryhmä määritti ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaksi seuraavien liittymien esteettömyyden parantamisen: Kotkankadun / Keskuskadun liittymä Kotkankadun / Mariankadun liittymä Kotkankadun / Kirkkokadun liittymä. Edellä mainittujen liittymien kevyen liikenteen väylien reunakivet (10 kpl) korjattiin esteettömiksi kesällä Reunakiven ja kadun reunaan jätettiin 2 cm kynnys (suositus 3 cm). Ennen muutoksia reunakivet olivat yleisesti liian korkeita, viisteet olivat liian jyrkkiä ja liian kapealle alueelle tehtyjä. Kolmen liittymän esteettömäksi muuttamisen kustannukset olivat Muutostyön teki yksityinen yrittäjä.

16 8 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 2. Kotkankadun ja Kirkkokadun liittymän (Sokoksen kulma) parannettu reunakivi kevättalvella -05. Pienemmässä kuvassa sama kohta kesällä -05. Kuva 3. Vasemmalla loivennettu reunakivi Kotkankadun ja Keskuskadun liittymässä. Oikeanpuoleisessa kuvassa tyytyväinen rollaattorin käyttäjä samassa liittymässä keväällä -05.

17 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 9 Kuva 4. Kotkankadun ja Mariankadun loivennettu reunakivi mahdollistaa esteettömän kulkemisen. Pieni kynnys kadunpinnan ja reunakiven välissä viestittää näkövammaisille katualueen ja jalkakäytävän rajan. Seuraavassa vaiheessa eli syksyllä 2005 parannettiin Kymenlaaksonkadun ja Kotkankadun liittymä. Tämän liittymän parantaminen helpottaa mm. asiointia linja-autoasemalla. Tämän liittymän parantamistoimenpiteisiin oli budjetoitu Parantamistoimenpiteillä poistettiin liittymästä seuraavat ongelmat: Korkeat, lyhyet ja väärin sijoitetut viisteet Kävelylinjalla oleva suojatien merkki.

18 10 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 5. Yläkuvassa Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymän liian korkea reunakivi ennen parantamistoimenpiteitä kesällä -05. Lisäksi suojatien merkki oli kulkulinjalla aiheuttaen törmäysvaaran. Alhaalla sama kohta syksyllä -05, kun reunakivi on madallettu ja suojatien merkki siirretty pois kulkureitiltä.

19 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 11 Kuva 6. Yllä korkea ja epämääräisen muotoiseksi kulunut reunakivi Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymässä ennen parantamistoimenpiteitä. Alakuvassa vastaava kohta parantamistoimenpiteiden jälkeen syksyllä -05.

20 12 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 7. Kesällä -04 parannetut liittymät (Kotkankatu / Keskuskatu / Mariankatu, Kotkankatu / Kirkkokatu) ja seuraavaksi eli syksyllä -05 parannettu Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun liittymä. Kotkankadusta on muodostumassa esteetön katu. Kotkan kaupungin esteettömyyden vastuuhenkilö päättää vuosittain yhdessä teknisen toimen kanssa parannettavan liittymän. Tekninen toimi on varannut kahtena edellisenä vuonna määrärahan esteettömyyden parantamiseen. Esteetön Kotka hanke toivoo, että myös jatkossa varataan vastaava vuotuinen määräraha esteettömyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Vuoden -05 jälkeen parannettaneen joku seuraavista liittymistä: Koulukatu / Kymenlaaksonkatu Kotkankatu / Satamakatu Kaivokatu / Keskuskatu / Mariankatu Kapteeninkatu / Puutarhakatu. Yllä mainittujen liittymien ongelmakohtia on esitetty seuraavissa kuvissa.

21 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 13 Kuva 8. Koulukadulla linja-autoaseman kohdalla oleva reunakivi muodostaa pahan esteen esimerkiksi rollaattorin käyttäjille. Kuvan ottohetkellä (kesäkuu -05) iäkäs nainen joutui kiertämään kyseisen katukohdan rollaattorinsa kanssa ajoradan puolelta. Kuva 9. Erittäin korkea reunakivi Kaivokadun ja Mariankadun liittymässä.

22 14 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 10. Nykyinen reunakivi Puutarhakadun ja Kapteeninkadun liittymässä. 2.5 Kyselyt palveluliikenteestä Eri palveluliikenteeseen sidoksissa olevilta järjestöiltä kysyttiin palveluliikenteen ongelmia ja kehittämisehdotuksia, mutta vastauksia saatiin huomattavan vähän. Ainoat mainitut ongelmat olivat: Karhulakodin kautta ajettavien linjojen reittimuutos, joka on jo toteutettu. Mariakoti: Toivottiin, että reitti ajaisi Mariakodin kautta. Kaupunki selvittää reittimuutoksen mahdollisuuden liikennöitsijän kanssa. 2.6 Liikennöitsijähaastattelut Esteetön Kotka hankkeen työryhmän sihteeri kävi syksyllä -03 keskustelut paikallisliikenteen liikennöitsijäöiden kanssa aiheena paikallisliikenteen esteettömyys ja sen ongelmat. Alla on esitetty tiiviisti keskusteluiden pääsisältö: Ongelmat: Kaupunkiliikenteessä pääsääntöisesti käytettävien matalalattiabussien vapaa maavara on cm, josta niiaus-toiminto vie 7-8 cm. Täten pysäkkien kohdalla reunakiven sopiva korkeus olisi cm. Kotkassa on useita pysäkkejä, joiden reunakiven korkeus on väärä. Talvikunnossapito on eniten laiminlöyty Keskuskadulla torin kohdalla (pysäkkialue on usein huonosti puhdistettu lumesta ja liukas). Toinen huono pysäkki on Keskuskoulun kohdalla.

23 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 15 Toiveet: Pyörätuolinkäyttäjän ja hänen saattajansa tulisi voida matkustaa ilmaiseksi paikallisliikenteessä. Tällä hetkellähän lastenvaunujen kanssa saa matkustaa ilmaiseksi Kotkan paikallisliikenteessä. Kyseinen parannus edellyttäisi kaupungin periaatepäätöstä. Pyörätuolimatkustajia olisi noin 7-8 / kk. Kuva 11. Suomen talvi aiheuttaa melkoisen haasteen pysäkkien talvikunnossapidolle pyrittäessä esteettömään kulkuympäristöön. Kuvassa pysäkki Haminantiellä talvella -05. Kuva 12. Resurssit eivät riitä kaikkien kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon.

24 16 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kuva 13. Pysäkille pääsy on usein talvisin hankalaa erityisesti liikuntarajoitteisille. Kuva Kyminlinnantieltä talvella -05.

25 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa KOTKAN KAUPUNKILIIKENNE 3.1 Laatukäytävät Kotkan kaupunkiliikenteen laatukäytäväverkko määritettiin vuonna 2002 kaupungin, liikennöitsijöiden, tiehallinnon ja lääninhallituksen välisellä vuoropuhelulla. Laatukäytäväverkkoon otettiin paikallisliikenteen verkoston eniten liikennöidyt osat. Käytännössä verkkoon kuuluvat osat, joiden poikkileikkauksen vuorotarjonta on >50 linja-autovuoroa/vrk. Kotkan kaupunkiliikenteen laatukäytäväverkko on esitetty oheisessa kuvassa. Laatukäytäväverkon määrittämisen jälkeen on toteutettu kaksi laatukäytäväselvitystä: 1. Pilottilaatukäytäväselvitys yhteys-välistä Kotkansaari Karhula (2003) 2. Länsi-Kotkan laatukäytäväselvitys (2004). Laatukäytäväselvityksissä määritettiin pysäkkikohtaiset kehittämistoimenpiteet ja listattiin muita liikennöintiä helpottavia toimenpiteitä. Oheisessa kuvassa Kotkansaari Karhula yhteysväli eli pilottilaatukäytäväselvitys on korostettu sinisellä ja Länsi-Kotkan laatukäytävä keltaisella. Kaupunki toteuttaa laatukäytäväselvityksissä määritettyjä pysäkkitoimenpiteitä vuosittaisella kunnossapidon määrärahallaan. Periaatteena on, että tärkeimmät pysäkit parannetaan ensimmäiseksi. Kuva 14. Kotkan paikallisliikenteen laatukäytäväverkko. Tehtyjen laatukäytäväselvitysten suunnittelukohteet on korostettu.

26 18 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3.2 Linjasto Alla on kuvattu lyhyesti Kotkan paikallisliikenteen linjaston peruspiirteitä: Kotkan paikallisliikenteessä on yhteensä 20 linja-autolinjaa. Kotkansaaren kautta ajetaan yhteensä 12 linjaa. Syöttölinjat (B-linjat) syöttävät matkustajia Karhulan linjaautoasemalle, josta on järjestetty vaihtoyhteydet Kotkansaareen sekä Pyhtään ja Haminan suuntiin. Kotka-Hamina välin linja-autojen rooli tärkeä myös Kotkan paikallisliikenteessä (yhteydet kaupungin itäosiin). Yhteydet Kotkan länsiosista keskustaan on järjestetty vaihdottomilla linjoilla (säteittäiset linjat ja kiertolinjat). Linja-autolinjoja täydennetään pikkubussi/taksikalustolla ajettavilla palvelulinjoilla (12 kpl). Kotkan paikallisliikenteen 20 linja-autolinjaa voidaan jaotella seuraavasti: Kuusi Karhulan linja-autoasemalle päättyvää syöttölinjaa (linjat 5B, 6B, 9B, 32B, 34B JA 37B). Neljä säteittäistä Kotkan keskustaan päättyvää linjaa (linjat 2, 8, 9 ja 15). Neljä Kotkan keskustan kautta ajettavaa kiertolinjaa (linjat 11, 13, 14 ja 27). Kolme heilurimaista linjaa, jotka ajetaan Kotkan keskustan kautta (linjat 6, 7 ja 12). Kaksi linjaa, joita ei ajeta Kotkan keskustan kautta (linjat 19 ja 20). Yksi keskustan kiertolinja (linja 4). 3.3 Liikennöintiajat Kotkan paikallisliikenteessä liikennöidään arkisin noin klo Liikennöintiajat vaihtelevat luonnollisesti runsaastikin linjoittain. Pääsääntö on se, että eri kaupunginosista on pyritty järjestämään työssäkäyntimahdollisuus linjaautolla. Kotka-Karhula Väliä Kotka Karhula liikennöidään arkisin klo ja väliä Karhula Kotka klo Lauantaisin Kotkasta liikennöidään Karhulaan klo ja Karhulasta Kotkaan klo Sunnuntaisin Kotkasta liikennöidään Karhulaan klo ja Karhulasta Kotkaan klo Haminan suunta Kotkasta Haminaan liikennöidään klo Aamun ensimmäiset lähdöt ajetaan vain arkisin. Lauantain ensimmäinen vuoro ajetaan klo Illan viimeiset vuorot ajetaan pääsääntöisesti joka päivä. Haminasta Kotkaan liikennöidään klo Aamun ensimmäiset lähdöt ajetaan vain arkisin. Lauantain ensimmäinen vuoro ajetaan klo Illan kaksi viimeistä vuoroa ajetaan viikonloppuna.

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT Kotkan paikallisliikenteen AKATAULUT 1.7.2016 - koulujen alkuun elokuussa 2017 Sisällysluettelo Koulut alkavat tiistaina 16.8.2016 Matkakortti Waltti saapuu Kotkan seudun joukkoliikenteeseen 1.7.2016,

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39 Sisällysluettelo Sivu Paikallisliikenne 3.6-12.8.2013 LINJA 1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-4 LINJA 2 Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 5-7 LINJAT 1,2 Kanavansuu - Keskusta yhdistelmä 8

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen AIKATAULU 1.1.2013- Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 3,30 lapsi (4-11v) 1,70 Vaihtolippu aikuinen 1 lapsi (4-11) 0,50 (vaihtolippu voimassa 45

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Aikataulut 6.6. 11.8.2016

Aikataulut 6.6. 11.8.2016 PAIKALLISLIIKENNE Aikataulut 6.6. 11.8.2016 SAVONLINNA SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE TAKSA Savonlinnan paikallisliikennealueella on voimassa tasataksajärjestelmä. Aikuisen kertamaksu on 3,30 e matkan pituudesta

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain Hamina 1/5 Vuorot ja aikataulut: Aamulla pitää päästä moottoritietä pitkin Haminasta Karhulaan seutulipulla.

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 0,50 euroa KYLMÄSEN LIIKENNE OY Muhostie 26 91800 TYRNÄVÄ Puhelin (08) 545 1325 Faksi (08) 545 1141 www.kylmasenliikenne.fi

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Hyvinkään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 2.6. 11.8.2014 ê ê HINNAT UUDET HINNAT 1.5. ALKAEN ê LIIKUTTAVAT ê Ihastu paikalliseen. Lappeenrannan paikallisliikenteessä on uudet liikuttavat hinnat. Lappeenrannassa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELULIIKENTEEN TOIMINTAPERIAATE...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 14.8.2007 Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 2,70 E lapsi (4-11v) 1,40 E Vaihtolippu aikuinen 1 E lapsi (4-11v) 0,50 E (Vaihtolippu on voimassa 45 minuuttia leimauksesta,

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Paikka Työvalmennussäätiö Avitus, Valionkadun toimipiste, Valionkatu 3, Jämsä

Paikka Työvalmennussäätiö Avitus, Valionkadun toimipiste, Valionkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 25.06.2015 klo 15:30-18:45 Paikka Työvalmennussäätiö Avitus, Valionkadun toimipiste, Valionkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Virtanen Raija-Liisa

Lisätiedot

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI KESÄAIKATAULUT 1.6.201 12.8.201 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LIPUT Walttiin siirtyminen...2 Kertaliput...3 Korteille ladattavat liput...4- Maksuvyöhykkeet...6-7 Tietoa matkustamisesta...8-9 LINJAT

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT Kotkan seudun BUSSAKATAULUT Kotka Pyhtää Hamina Virolahti Miehikkälä UUSTTU 1.1.2017 1.1.2017 - koulujen alkuun elokuussa 2017 Henrietta Mediat 2017 = Pyhtään ja Hurukselan alue = Kotkan paikallisliikenne

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Järvenpään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA - LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA - LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA - LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ Päivämäärä 10.8.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö

Lisätiedot

Otavan bussiliikenne 2016

Otavan bussiliikenne 2016 Otavan bussiliikenne 2016 Otava-Seura ry www.otava-seura.net Hyppää kyytiin! Otavan bussiliikenne ja aikataulut Julkaisemme Otava Mikkeli Otava-paikallis- ja pikalinjaliikenteen aikataulut, jotka perustuvat

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen 3.2.2016 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1.kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot:

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot: TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluiden tarjouspyyntöä Tilausliikenteen tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunnan koulukuljetukset

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS M-L M-P SS 6.05 6.05 15.00yy Tampere laituri 6 10.55 18.30 18.55 X

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 11

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Vammaisneuvosto AIKA 11.06.2013 klo 16:00-17:15 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Sihvonen Jarmo puheenjohtaja Rinne Jens varapuh.joht. Laakso

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Palvelulinja ajalle:

Palvelulinja ajalle: Palvelulinja ajalle: 1.1.2017 4.6.2017 on kaikille avoin bussilinja vie tai hakee pyydettäessä muualtakin kuin reitin varrelta, esim. kotipihasta, keskustasta tai terveyskeskukselta (silloin, kun reitti

Lisätiedot