Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa"

Transkriptio

1 Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira

2 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi Valvira edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin Oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa Elinympäristön ja väestön terveysriskien hallintaa

3 Sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta alkaen Valviraan Sosiaalihuollossa 8 asiantuntijaa, joista 4 Helsingissä ja 4 Rovaniemellä

4 Sosiaalihuoltolaki 3 Sosiaalihuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle Aluehallintoviraston alueella sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat aluehallintovirastoille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi sosiaalihuollon ohjauksessa ja valvonnassa

5 Valvira käsittelee myös Periaatteellisesti tärkeät ja laaja-alaiset, useaa aluetta tai koko maata koskevat asiat Käsiteltävänä olevaan terveydenhuollon ammattihenkilön valvonta-asiaan liittyvät asiat Asiat, joissa aluehallintovirasto on esteellinen

6 Tavoitteena on Kansalaisten ja elinkeinonharjoittajien yhdenvertainen kohtelu koko maassa Valvonnan vaikuttavuuden parantaminen Ennakoivan valvonnan tehostaminen Omavalvonnan edistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan integrointi

7 Valtakunnalliset valvontaohjelmat Valviran keskeinen ohjauksen ja valvonnan väline Tavoitteena valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen Suunnitelmallinen, ennalta ehkäisevä, oikein kohdistuva, läpinäkyvä valvonta Esitetään hyvän toiminnan tavoitetaso Kuvataan keskeiset säädökset ja suositukset Tuodaan esiin valvonnan painopisteet Sovitaan Valviran ja AVIen työnjaosta ja tehtävistä Sovitaan valvonnan kohdentamisesta

8 Kotihoidon valtakunnallinen valvontaohjelma Valmistelu käynnistynyt ja työryhmä nimetty toukokuussa 2010 Aikataulu: valmis keväällä 2011 Valvonnan kohteena kotiin annettavat palvelut ja hoito sekä omassa kodissa asumista tukevat palvelut, henkilökohtainen hoito ja hoiva, lasten hoito ja kasvatus Valvottavat palvelukokonaisuudet ja valvonnan indikaattorit vielä täsmentyvät

9 Alustavat valvonnan kohteet ja rajapinnat SHL 20 mukainen kotipalvelu, sisältäen: Kotiin annettavat omaishoidon tukipalvelut Kotipalvelun tukipalvelut SHA 9 Ruokapalvelu Kuljetuspalvelu Saattajapalvelu Kylvetys- ja saunotuspalvelu Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut Päiväkeskustoiminta Kauppa- ja muu asiointipalvelu Siivouspalvelu Vaatehuoltopalvelu Turvapalvelu Apteekkipalvelu

10 SHL 40 a 2 mom. : sosiaalihuollon tarpeen arviointi yli 75- vuotta täyttäneille KTL 14 mukainen kotisairaanhoito, sisältäen: Kotisairaala Kodissa järjestettävä saattohoito Kotiin annettavat lyhytaikaiset kuntouttavat palvelut Kotiin annettavat apuvälinepalvelut (myös kodinmuutostyöt) Valvontaohjelman ulkopuolella Lastensuojelulain perusteella kotiin annettavat palvelut ja perhetyö Kotitalousvähennyksen piirissä olevat, asiakkaan ostamat palvelut (kuluttajansuojalaki)

11 VALVONNAN KOHTEISTA JA LAADUN INDIKAATTOREISTA Kunnalla vanhuspoliittinen strategia Kotihoidon kattavuus valtakunnallisella tavoitetasolla Tietoa kerätään asiakasrakenteesta Eri asiakasryhmät huomioitu palvelutarjonnassa (esim. muistihäiriöiset) Palveluista tiedotetaan riittävästi Hallintokuntien yhteistyö toimii (sos-ter) esim. yhteiset tietojärjestelmät, toimintakyvyn arviointivälineet, toiminta-alueet

12 Toimintayksikössä Toimintayksikön toiminta-ajatus määritelty ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus tehty Laatujärjestelmä käytössä ja se toteutuu käytännössä Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti, käydään läpi ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin JOHTAJA nimetty, tehtävänkuva määritelty, johtajalla riittävä koulutus, johtajan sijainen nimetty

13 HENKILÖSTÖ lainmukainen kelpoisuus täyttyy, täydennyskoulutusvelvoite toteutuu, työhönperehdytys järjestetty asianmukaisesti, henkilöstömitoitus asianmukainen, työterveyshuolto järjestetty, työaikalakia noudatetaan, sairastavuus keskimääräistä valtakunnallista tasoa, henkilöstön rekrytointisuunnitelma käytössä, pysyvä varahenkilöjärjestelmä, työhyvinvointia arvioidaan säännöllisesti, asianmukaiset työvälineet, taukotilat asianmukaiset, raportointi uhkaavista tilanteista käytössä, lääkehoidossa kirjalliset lääkkeiden jako- ja antoluvat ko. tehtäviä hoitavilla työntekijöillä

14 ASIAKIRJAHALLINTA JA TIETOSUOJA Riittävät ja asianmukaiset kirjaukset, tietosuojavastaava nimetty, tietojen luovuttamisesta (toiselle) viranomaiselle asiakkaan suostumus (poikkeukset), tietojen luovuttamisesta kirjallinen lomake käytössä, arkistointisuunnitelma ja rekisteriseloste tehty (rekisteri omien asiakastietojärjestelmien ja asiakasrekisterien käyttäjistä sekä näiden käyttöoikeuksista)

15 Palvelun toteutus Henkilöstö tuntee kotihoidon tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti Käytössä on kuntouttava ja asiakkaiden toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä työote Palvelua toteutettaessa noudatetaan palvelusuunnitelmaa ja otetaan huomioon asiakkaan toivomukset sekä kunnioitetaan itsemääräämisoikeutta Asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti Mahdollisuus ulkoiluun asiakkaan tarpeiden mukaisesti

16 Vastuuhoitaja on nimetty ja asiakas tietää kuka hän on Noudatetaan yhteisiä sopimuksia mm. sovittuja käyntiaikoja Palvelun ja hoidon toteutus dokumentoidaan (käyntiajat, käyntien pituus jne.) Palvelujen toteutumista arvioidaan asiakkaiden kanssa (tulokset dokumentoidaan) Omaisten asiantuntemus ja mielipiteet huomioidaan

17 Asiakkaiden palveluprosessi Asiakkaiden palvelutarve arvioitu (moniammatillisesti) Palvelutarvearvio sisältää kodin esteettömyysarvion ja apuvälinetarvearvion Asiakkaiden toimintakyky arvioitu käyttäen valideja mittareita ja huomioiden asiakkaan omat voimavarat Asiakkaalle on laadittu palvelu- hoito- ja/tai kuntoutussuunnitelma (yhdessä omaisten kanssa asiakkaan suostumuksella) ja sitä tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan Asiakkaan mielipiteet huomioidaan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa

18 Palveluhakemukset ja pyynnöt kirjataan (myös hylätyt hakemukset) Omaisten osallistuminen hoitoon ja hoivaan kartoitetaan ja dokumentoidaan Palvelun antaminen perustuu kirjalliseen päätökseen tai läkärin hoitopäätökseen Asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan maksukyvyn mukaan (tarvittaessa kohtuullistetaan tai perimisestä luovutaan)

19 KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku 1 Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 15 kpl 2 Aluehallintovirastojen tehtävät Aluehallintovirastot

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2014 95 2 Sisällysluettelo 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen...3 2. Toimintaperiaatteet...5 3. Kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot