HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) AIKA klo 18:00-19:45 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 AJANKOHTAISKATSAUS 4 2 KUNTALAIN MUKAISEN OTTO-OIKEUDEN KÄYT- TÄMINEN 5 3 TULOSYKSIK- KÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUONNA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 7 5 HUS TYÖOLOBAROMETRI JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN LASTENNEUROLOGIAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN PE- RUSTAMINEN 8 APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI 9 KOLMEN (3) OSASTORYHMÄN PÄÄLLIKÖN VIR- KANIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLIHOITAJAKSI ALKAEN VALTUUSTON JA HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEURAAVA KOKOUS 15

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuomaala Perttu 18:00-19:45 puheenjohtaja Blomberg Hans 18:00-19:45 varapuheenjohtaja Bärlund Päivi 18:00-19:45 jäsen Huotari Juha 18:00-19:45 jäsen Pöllönen Sirpa 18:00-19:45 varajäsen Lång Saara 18:00-19:45 jäsen Nurmilaakso Leila 18:00-19:45 jäsen Udd Ann-Lis 18:00-19:45 jäsen Simelius-Nieminen Saga 18:00-19:45 varajäsen Rönkkö Anne 18:00-19:45 varajäsen Långvik Berndt 18:00-19:45 hallituksen varaedustaja Lang Sune 18:00-19:45 sha:n johtaja, esittelijä Halonen Kimmo 18:00-19:45 johtava lääkäri Ahola Nina 18:00-19:45 johtava ylihoitaja Kuisma Maarit 18:00-19:45 talouspäällikkö, sihteeri POISSA Eskola Tapani jäsen Häivälä Heidi jäsen Manninen-Ollberg Marja jäsen ALLEKIRJOITUKSET Perttu Tuomaala puheenjohtaja Maarit Kuisma sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Juha Huotari pöytäkirjantarkastaja Hans Blomberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Johdon sihteerin kanslia klo YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Huotari ja Hans Blomberg.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) AJANKOHTAISKATSAUS PORLTK 1 Käsittely Sairaanhoitoalueen johtaja esittää katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Sairaanhoitoalueen johtaja Sune Lang kertoi alkuvuoden tapahtumista. Terveyskeskusten ylläpitämä ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on siirtynyt sairaanhoitoalueen omaksi toiminnaksi alkaen. Henkilöstöstä kaksi lääkäriä ja kolme sairaanhoitajaa tulevat Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä siihen saakka, kunnes hoitajia saadaan rekrytoitua tätä toimintaa varten riittävästi. Lääkäriresurssien palkkaaminen vuokratyövoiman kautta tulee jatkumaan toistaiseksi. Tiedote kiireellisestä sairaanhoidosta itäisellä Uudellamaalla jaetaan alueen asukkaille lähiaikoina. Tiedotteen tavoitteena on potilasohjaus oikeisiin toimipisteisiin: virka-aikana kotikunnan terveyskeskukseen ja ilta- ja viikonloppuaikoina Porvoon sairaanhoitoalueen päivystykseen. Lastenneurologin virka ilmoitetaan haettavaksi. Virka on sairaanhoitoalueen ja siitä myydään kaksi työpäivää Hyksille. Toimintaperiaate on hyväksytty Hyksissä. Ortopedin viran perustaminen on peruttu HUS-hallituksen kokouksessa. Porvoon sairaalassa on tällä hetkellä 4,5 ortopedin virkaa. Viroissa on 7 eri henkilöä, joista osa on osa-aikaisia. Lisäresurssi olisi ollut tarpeellinen toiminnan joustavan suunnittelun takia. Sairaalarakennuksen vanhimman vuodeosastosiiven B- puolen saneerauksen aloitus toteutuu loppuvuodesta. B-siivessä ollut toiminta toimii saneerauksen loppuun saakka väistötiloissa. Plastiikkakirurgi on aloittanut Porvoon sairaalassa alkuvuodesta. Virka on perustettu Hyksiin. Siitä myydään Porvooseen 3 päivää viikossa. Porvoon kaupungin suunnittelema Itäinen terveysasema-uudisrakennus sairaalarakennuksen välittömään läheisyyteen on jäädytetty toistaiseksi. esitys Merkitään ajankohtaiskatsaus tiedoksi. Lautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) KUNTALAIN MUKAISEN OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN PORLTK 2 Sairaanhoitoalueen johtajan päätös: 96 / Yleislääkäritasoisten päivystävien lääkäreiden (2 kpl) ja kolmen (3) sairaanhoitajan työn hankinta arki-iltoihin, pyhä- ja viikonloppupäiviin sekä -iltoihin Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä on nähtävillä kokouksessa. esitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esitystekstissä mainittua päätöstä. Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) TULOSYKSIKKÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUONNA 2015 PORLTK 3 Hallintosäännön 25 :n mukaan valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat sairaanhoitoalueiden käyttösuunnitelmat hyväksyy hallitus ja sairaanhoitoalueiden tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat sairaanhoitoalueen lautakunta. Esitykset tulosyksikkökohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi ovat liitteenä 1. Käyttösuunnitelmia käsitellään kokouksessa. Käyttösuunnitelmia tarkistetaan tarpeen mukaan vuoden mittaan. Niitä seurataan kuukausittain ja tulosyksikköjen johtajat raportoivat merkittävimpiin menoeriin vaikuttaneista tekijöistä. Hallitus on vahvistanut tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat. Hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 Porvoon sairaanhoitoalueen sitovat nettokulut ovat enintään euroa ja tilikauden tulos 0 euroa. Tulosyksikköjen suoritesuunnitelmat vuodelle 2015 esitellään liitteessä 2. Tulosyksikköjen vuoden 2015 henkilöstön lukumäärät ja henkilötyövuodet esitellään liitteessä 3. Hallitus vahvisti vuosien investointiohjelman. Porvoon sairaanhoitoalueelta vuosille on sisällytetty seuraavat investoinnit: sairaalarakennukset B-siiven saneeraus euroa, valmistuminen vuonna 2017 pienet lääkintälaitteet alle euroa/kpl yhteensä euroa. esitys Lautakunta 1. hyväksyy tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2015, 2. hyväksyy tulosyksikkökohtaiset suoritesuunnitelmat vuodelle 2015, 3. hyväksyy tulosyksikköjen vuoden 2015 henkilöstön lukumäärät ja henkilötyövuodet ja 4. merkitsee tiedoksi investointiohjelman Porvoon sairaanhoitoaluetta koskevan osuuden. Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORLTK 4 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta on annettu ohjeet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohjeella Hallitus käsittelee tilinpäätöstä maaliskuussa ja valtuustokäsittely on kesäkuussa. Esityslistan liitteenä 4 on Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2014 toimintakertomus. Asia käsitellään tarkemmin kokouksessa. esitys Lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen hallitukselle. Käsittely Talouspäällikkö Maarit Kuisma esitteli tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta kootun diasarjan. Esitys lähetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse. Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) HUS TYÖOLOBAROMETRI 2014 PORLTK 5 HUS:ssa on vuodesta 2006 lähtien kartoitettu Työolobarometri-kyselyn (TOB) avulla systemaattisesti henkilöstön mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja omasta hyvinvoinnista. Vuoden 2014 työolobarometri -kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä välisenä aikana. Kysely lähetettiin henkilöille, jotka olivat vakinaisessa tai yli 13 päivää yhtäjaksoisesti kestävässä palvelussuhteessa. Kyselyä ei lähetetty henkilöille, joilla oli pitkä poissaolo esimerkiksi perhe- tai opintovapaan vuoksi. Kyselyn sisällössä ei ollut suuria muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kyselyn saanneista 533 henkilöstä vastasi 354, joten Porvoon sairaanhoitoalueen vastausprosentti oli 66 %. Kyselyn tuloksia tarkastellaan mittariasteikolla 1-5, missä 5 on paras arvo jokaisen kysymyksen kohdalla. Kyselyn tulokset on raportoitu vastuuyksikkö- ja esimieskohtaisesti. Tulosten käsittelyssä eri organisaatiotasoilla noudatetaan yhteistoimintamenettelyn periaatteita. Työyksiköitä on ohjeistettu tulostensa työstämiseen moniammatillisesti. Tulosten pohjalta yksiköt määrittelevät omat kehittämiskohteensa ja niihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet sekä sopivat jatkotoimenpiteistä, aikatauluista ja vastuista. Sairaanhoitoalueen johtoryhmä käsitteli tulokset ja sekä koko henkilöstölle järjestettiin yleinen esittelytilaisuus Tulosten käsittelyn tueksi järjestettiin esimiehille TOB-työpaja HUS henkilöstöjohdon vetämänä. Työolobarometrin 2014 tulokset esitetään kokouksessa tarkemmin. esitys Lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2014 työolobarometrikyselyn tulokset. Lautakunta merkitsi työolobarometrin tiedoksi.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN PORLTK 6 Sairaanhoitoalueen toimintaohjeen mukaisesti johtavan lääkärin tehtävänä on sairaanhoitoalueen johtajan alaisuudessa vastata johtavalle lääkärille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä, lääketieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan koordinoinnista sekä potilasasiamies- ja potilaspalautetoiminnasta. Lautakunta nimesi ( 43) ylilääkäri Sirkku Vilkmanin suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Porvoon sairaanhoitoalueen johtavan lääkärin tehtävät oman toimensa ohella sekä oikeutti sairaanhoitoalueen johtajan nimeämään johtavan lääkärin varahenkilön. Sairaanhoitoalueen johtajan määräyksestä Sirkku Vilkman, ylilääkäri Ville Pursiainen ja ylilääkäri Kimmo Halonen, hoitivat väliaikaisesti johtavan lääkärin tehtävät Sirkku Vilkman on antanut suostumuksensa johtavan lääkärin tehtävien hoitamiseen esitys Lautakunta päättää nimetä ylilääkäri Sirkku Vilkmanin suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Porvoon sairaanhoitoalueen johtavan lääkärin tehtävät oman toimensa ohella Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) LASTENNEUROLOGIAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN PORLTK 7 Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy lastenneurologian ylilääkärin viran perustaminen naisten- ja lastentautien tulosyksikköön, johon on lisätty lastenneurologian vastuualue. Porvoon sairaanhoitoalueen lastenneurologiatoiminta on tähän mennessä toteutettu ostopalveluna lastentautien vastuualueella. Virka on 100 % ja Porvoon sairaanhoitoalueelle laskennallisesti tarvittava lastenneurologimäärä on 60 % ja Hyks käyttää virasta 40 %. Lastenneurologian poliklinikka aloittaa toimintansa, kun ylilääkärin virka on saatu täytettyä. HUS:n hallintosäännön mukaan sairaanhoitoalueen lautakunta päättää virkojen perustamisesta. esitys Lautakunta päättää perustaa lastenneurologian ylilääkärin viran lukien. Kustannukset sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon, henkilöstösivukuluineen/9 kk. Päätettiin esityksen mukaisesti.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI PORLTK 8 Porvoon sairaanhoitoalueen medisiinisen tulosyksikön keuhkosairauksien vastuualueella on apulaisylilääkärin virka (1B ). Virka on vakituisesti täytetty. Keuhkosairauksien apulaisylilääkäri vastaa keuhkosairauksien osastotoiminnasta sekä lääketieteen kandidaattien ja nuorten lääkäreiden opetuksesta ja opastuksesta. Lisäksi hänen vastuullaan on suurin osa keuhkosyöpäpotilaiden hoidosta. Kustannusvaikutus henkilöstösivukuluineen on 506 euroa kuukaudessa ja euroa vuodessa lomarahat mukaan lukien. Apulaisylilääkärin viranhaltijaa on kuultu ja hän on antanut muutokseen suostumuksensa. esitys Lautakunta päättää 5. lakkauttaa medisiinisen tulosyksikön keuhkosairauksien vastuualueen apulaisylilääkärin viran nro 1B sekä perustaa lukien samaisen tulosyksikön keuhkosairauksien vastuualueelle osastonylilääkärin viran, jonka vastuualueena on keuhkosairauksien osastotoiminta, lääketieteen kandidaattien ja nuorten lääkärien opetus ja opastus sekä suurin osa keuhkosyöpäpotilaiden hoidosta. 6. siirtää suostumuksensa mukaisesti apulaisylilääkärin viran vakinaisen haltijan Heikki Ekroosin perustettavaan osastonylilääkärin virkaan. Päätettiin esityksen mukaisesti.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) KOLMEN (3) OSASTORYHMÄN PÄÄLLIKÖN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLIHOITAJAKSI ALKAEN PORLTK 9 HUS poisti organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutoksen yhteydessä hoitohenkilökunnan esimiesnimikkeistä ylihoitaja-nimikkeen lukien ja otti käyttöön sekä osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja -nimikkeen että osastoryhmän päällikkö -nimikkeen. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta perusti kolme (3) osastoryhmän päällikön virkaa ( 27). Kolme (3) ylihoitajan virkaa lakkautettiin sairaanhoitoalueen johtajan päätöksellä ( 69). Osastoryhmän päällikkö -nimike ei kuvaa asemaa selvästi hoitohenkilökunnan hallinnollisena esimiehenä. Hyksissä otettiin uudelleen käyttöön ylihoitaja -nimike organisaatiomuutoksen yhteydessä. Hyksin tekemän nimikekäyttömuutoksen johdosta on perusteltua lakkauttaa osastoryhmän päälliköiden virat 2A , 2A ja 2A sekä perustaa näiden tilalle kolme (3) ylihoitajan virkaa. Kaksi virkaa on vakituisesti täytetty. HUS:n voimassaolevien kelpoisuusehtojen mukaan osastoryhmän päällikön kelpoisuusehto on: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus johtamistehtävissä. Mikäli johdettavassa osastoryhmässä on pääasiallisesti hoitohenkilöstöä edellytetään lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Ylihoitajan kelpoisuusehto on: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (599/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä. Vakituisessa virkasuhteessa olevat kaksi osastoryhmän päällikköä täyttävät ylihoitajan viran kelpoisuusehdot. Viranhaltijoita on kuultu ja he ovat antaneet suostumuksensa. Muutos on kustannusneutraali. esitys Lautakunta päättää: 7. lakkauttaa Porvoon sairaanhoitoalueen kolme (3) osastoryhmän päällikön virkaa (2A , 2A ja 2A ) alkaen, 8. perustaa kolme (3) ylihoitajan virkaa alkaen ja 9. siirtää suostumuksensa mukaisesti osastoryhmän päällikön virkojen vakituiset haltijat Nina Aholan ja Hanna Leena Leinosen perustettaviin ylihoitajan virkoihin. Päätettiin esityksen mukaisesti.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) VALTUUSTON JA HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT PORLTK 10 Valtuuston ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Kokousten pöytäkirjojen sisällysluettelot ovat liitteinä 5, 6 ja 7. Hallituksen päätös Hallitus kumosi Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan päätöksen kirurgian erikoislääkärin (ortopedi) viran perustamisesta alkaen. Hallituksen pöytäkirjanote on nähtävillä kokouksessa. esitys Merkitään tiedoksi. Pöytäkirjat merkittiin tiedoksi.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) MUUT MAHDOLLISET ASIAT PORLTK 11 esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat. Käsittely Muita mahdollisia asioita ei ollut.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) SEURAAVA KOKOUS PORLTK 12 esitys Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan seuraava kokous pidetään torstaina klo Porvoon sairaalassa. Päätettiin esityksen mukaisesti. Kokous perutaan, mikäli käsiteltäviä asioita ei ole.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) Aika 21.05.2015 klo 9:00-10:45 Paikka Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 16 INFO-OSUUS 4 17 TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 Valtuusto 08.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 08.11.2010 maanantai kello 17.00-17.17 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05

HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) Konsernijaosto Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05 Paikka Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 9 FINNHEMS OY:N

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) Talous- ja konsernijaosto AIKA 08.04.2015 klo 08:30-10:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 21 KYSYMYS

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 153 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 7.5.2012 55 Voimaan 11.5.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 10.6.2013 94 Voimaan 14.6.2013

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot