Kunnan ajankohtaisista asioista saat tietoa kunnan kotisivuilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan ajankohtaisista asioista saat tietoa kunnan kotisivuilta www.hattula.fi."

Transkriptio

1 Hattulan Yritysviesti 4 / 2013 Ajankohtaista Kunnanviraston palvelupisteen toiminta Juteinitalossa Kauppatie 3, Parola: keskiviikkona ja torstaina klo perjantaina klo Palvelupisteessä mm.: - maksusuoritukset (terveyskeskus ja kunnan omat laskut) - kuntosalin kausimaksut, avainpantit, myynti ja laskutus - lomakepalvelu ja kopiointi - kunnan virallinen ilmoitustaulu - kunnan saapuvan postin käsittely Ensi vuoden Hattulan Yritysviestin ilmestymisajat: 1/2014vk 7 2/2014vk 20 3/2014vk 36 4/2014vk 47 Kunnan ajankohtaisista asioista saat tietoa kunnan kotisivuilta

2 Vieraskynä Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko Hankintaanko sutta ja surkeutta vai laatua ja kestävyyttä? Euroopan unioni on uudistamassa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöään. Kyse ei ole marginaalibisneksestä, vaan julkisilla hankinnoilla on tärkeä merkitys taloudelle: julkiset hankinnat muodostavat noin viidesosan bruttokansantuotteesta sekä Suomessa että EU-alueella. Sillä mitä ihmisille tarjotaan kilpailutettujen julkisten palveluiden kautta, on väliä. Suomessa oli vuoden 2011 lopulla yli pk-yritystä, joissa työskentelee lähes puolet kaikkien suomalaisyritysten työvoimasta. Kuntien kilpailutuksiin nämä yritykset osallistuvat kuitenkin verrattain vähän, mikä kertoo kilpailutusten haasteellisuudesta ja byrokratiasta. Julkisilla hankinnoilla on merkittävä työllistämis- ja palveluvaikutus ja ne ansaitsevat sen mukaisen huomion. Yhden kiireisen virkamiehen työpanoksen sijaan julkiset hankinnat tulee ottaa koko talousalueen strategiseksi työkaluksi. Julkiset hankinnat ovat strateginen työkalu, joiden kautta voidaan saada aikaiseksi joko sutta ja surkeutta tai laatua ja kestävyyttä. Käytännössä tämä muutos toteutuisi hankintastrategioiden kautta. Näissä strategioissa kunnat ja muut toimijat määrittelisivät selkeästi, mitä ja milloin kilpailutetaan, mitä tehdään itse ja miten määritellään kilpailutettavien palvelujen laatu. Lisäksi jokaisen kilpailutuksen kohdalla on kuultava loppukäyttäjiä. On kaikkien kannalta parempi ratkaisu, että käyttäjiä kuullaan jo kilpailutusta suunniteltaessa eikä vasta sitten kun toimimaton taksipalvelu on jo tilattu tai huonosti käyttöön sopiva leikkipuisto valmistunut. Pienyrittäjyyden tukemiseen EU-lainsäädännön uudistus tarjoaa muutamia työkaluja. Uudistuksella luodaan yhtenäinen hankintadokumentti, joka on sama kaikilla EU-kielillä. Vain kilpailun voittajan tulee toimittaa kaikki kilpailussa vaadittavat dokumentit. Jo päätettyjen hankintojen pilkkomista pienempiin osiin myös tuetaan aiempaa voimakkaammin. Pienemmissä hankintaerissä paikallisilla pienyrityksillä on paremmat mahdollisuudet kilpailla ja pärjätä. Uusia uria halkovien pk-yritysten asemaa parannetaan myös edistämällä mahdollisuuksia innovaatioihin. Sen sijaan, että määritellään tarkasti hankittavan tavaran tai palvelun laatu, jätetään keinot tavoitteeseen pääsemiseksi avoimiksi, jolloin yritykset voivat innovoida tuotetta matkan varrella. Esimerkiksi jos tavoitteena on saada kaupunkiin uusi monitoimitila ikäihmisille, järjestetään julkinen kuuleminen siitä, mitä tilalta halutaan - sen enempää määrittelemättä minkälainen sen konkreettisesti pitää olla harjakorkeudessaan. Tällöin jätetään tilaa yrityksille innovoida lopputuotetta ja näin paikalliset erikoistuneet yritykset usein pääsevät oikeuksiinsa. Uudet hankintasäännöt tulevat voimaan reilun kahden vuoden kuluttua ja Suomessa on juuri käynnistynyt työ uusien EU-säännösten muuttamiseksi Suomen hankintalainsäädäntöön sopiviksi. Tässä työvaiheessa on tärkeä pitää mielessä, että EU-lakia ei ole tarkoitus soveltaa tiukimmalla mahdollisimmalla tavalla. Se on laadittu mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos hankintayksiköille, kilpailuihin osallistuville yrityksille ja yhteisöille sekä ennen kaikkea palvelujen loppukäyttäjille.

3 Merven hyvän elämän yritysalue Merven hyvän elämän yritysalue on laajenemassa. Va. kehittämisjohtaja Janne Teeriahon vetämä projekti on hyvässä vauhdissa. Yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa Teeriaho on työstänyt yritysaleen laajenemista, yhteyksien saamista alueelta suoraan moottoritielle sekä Etelä-Suomen bioenergiakeskusta. Etelä-Suomen bioenergiakeskus Bioenergiakeskuksen voidaan katsoa olevan valtakunnallinen hanke. Se on ilmastotavoitteiden sekä energia-, metsä-, liikenne- ja aluepolitiikan mukainen. Toteutuessaan keskus tuottaa uusiutuvaa kotimaista metsäenergiaa biokaasuna Helsinkiin ja Tampereelle asti. Puuta hankitaan noin km säteeltä, mikä tarkoittaa, että raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin kuormaa arkipäivisin. Tässä vaiheessa aluevaraukset ovat hyväksytyssä, ei vahvistetussa, 1. vaihemaakunta-kaavassa ja osayleiskaavassa. Puun saatavuudesta on tehty kolme selvitystä ja neljäs tarkentava selvitys on käynnistynyt tänä syksynä. Hankkeen liikenne- ja työllistämisvaikutukset on myös selvitetty. Merven yritysalueen kehittäminen hanke on saanut ELY:n rahoitustukea. Suora yhteys moottoritielle Hattulan kunta on hankkinut viime vuosina maata moottoritien liittymäalueelta. Alustavasti on suunniteltu, että yhteys VT 3:een tulisi Kappakallion levähdysalueen kohdalle. Sen takia uudet innovatiiviset valtatieliittymien toteutusmallit on otettu tarkasteluun. Huomattavia taloudellisia etuja saadaan, kun olemassa olevien levähdysalueiden ja niiden ramppien hyödyntäminen eritasoliittymän toteutuksessa otetaan käyttöön.

4 Hattulan Vuoden Yrittäjät valittu. Hattulan Vuoden 2013 yrittäjäpalkinnon saivat Mierolan silta Cafén yrittäjät Johanna Viitalähde-Ahava (vas.) ja Piia Parri. Tunnustuksen ojensivat kunnanjohtaja Heidi Rämö ja Yrittäjien puheenjohtaja Meiju Honkavuori. ******************************************************************************* Kunnanviraston palvelut Pappilanniemessä Kunnanvirasto on jo muuttanut pääosin Pappilanniemeen (Pappilanniementie 9 A). Pappis sai ensimmäiset toimistot kesän alussa ennen juhannusta. Perusturva muutti tuolloin Juteinitalosta uusiin tiloihin. Syys- lokakuun vaihteessa muuttivat hallintoyksikkö rakennuksen neljänteen kerrokseen ja varhaiskasvatus kolmanteen kerrokseen. Marraskuun loppuun mennessä muutti rakennusvalvonta Pappilanniemen ensimmäiseen kerrokseen. Samaan aikaan muutti tekninen yksikkö kolmanteen kerrokseen. Sen jälkeen vanhaan kunnanvirastoon ei jäänyt enää toimintaa. Juteinitaloon siirtyy palvelupiste ja Pappilanniemeen tulee toinen palvelupiste. Tutut ihmiset palvelevat kuntalaisia Pappiksen eteisaulassa. Heiltä voi kysyä rakennuksen palveluita ja missä eri toimistot sijaitsevat. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet säilyvät samoina.

5 Simon palsta NUORILLE TYÖTÄ YRITYKSILLE TYÖVOIMAA Työkokeilu Tarjoamalla mahdollisuuden työkokeiluun työnantaja voi auttaa nuorta ammatinvalinnassa tai työmarkkinoille palaavaa osaamisensa kartoittamiseen. Työkokeilussa henkilö tutustuu ammatteihin ja työympäristöön käytännössä. Työkokeilu ei ole työsuhde. Työkokeilun tavoitteena on ammattivalinta- ja uravalintojen selvittäminen sekä työmarkkinoille paluun tukeminen. Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinoharjoittaja, yhteisö, säätiö tai valtion virasto tai laitos. Työantaja tehtävänä on ohjata ja valvoa työtehtävissä aidossa työympäristössä. Kestoltaan työkokeilu on korkeintaan kuusi kuukautta, mutta käytännössä usein 1 3 kuukauden mittainen kokeilu on riittävä. Sopimuksia voidaan tarvittaessa tehdä useampia peräkkäin. Lisätietoa saat Hämeen työ- ja elinkeinotoimistosta / Marita Pääkkönen, puh , s-posti Sanssi Sanssi -työntekijän kanssa tehdään normaali työsopimus. Sopimus voi olla määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva, oppisopimuskoulutus, kokoaikainen tai osa-aikainen. Työssä täytyy noudattaa alan työehtosopimusta, ja työnantaja pitää maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukainen palkka. Tässä nuorella tarkoitetaan alle 30-vuotiasta, ja hänen pitää olla työtön, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE -toimistoon. Työnantaja saa palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa. Tukea pitää hakea ennen nuoren palkkaamista hyvissä ajoin ennen työn alkamista. Tarkemmin edellytyksistä ja muista asioista saat TE -toimistosta. Etsivä nuorisotyö ja yrittäjäverkosto Hattulan kunnan ylläpitämä nuorten työpaja Veijarin henkilökunta sekä etsivät nuorisotyöntekijät auttavat työantajia hakemusten teossa ja opastavat alussa nuoria työelämään. Hattulassa on kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Nuorten työllistämisestä ovat vastuussa Annukka Venetmäki, puh , annukka.venetmaki(at)hattula.fi ja toisena etsivänä toimii Tiina Tuori, puh , tiina.tuori(at)hattula.fi. Annukan vastuualueena on pajalla olevat nuoret ja Tiinalla nuoret, jotka ovat esim. työkokeilussa. Kunnassa on perustettu yhteistyössä yrittäjien kanssa yrittäjäverkosto, johon kaikki halukkaat yrittäjät voivat ilmoittautua. Tarkoituksena on koota yhteen niitä yrittäjiä, jotka ovat halukkaita ottamaan nuoria työkokeiluun tai Sanssiin.

Hattulan uusi talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho

Hattulan uusi talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho Yritysviesti 1/2014 Hattulan uusi talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho Annu Kalliaisenaho aloitti helmikuun alussa Hattulan kunnan talous- ja henkilöstöjohtajana. Hattulaan Annu saapui Karkkilasta,

Lisätiedot

LPP. Paltamon työvoimayhdistys ry:n ohjausryhmän TUTUSTUMIS- JA OPINTOMATKA RUOTSIIN, TANSKAAN JA SAKSAAN 19. 25.9.2010

LPP. Paltamon työvoimayhdistys ry:n ohjausryhmän TUTUSTUMIS- JA OPINTOMATKA RUOTSIIN, TANSKAAN JA SAKSAAN 19. 25.9.2010 Paltamon työvoimayhdistys ry:n ohjausryhmän TUTUSTUMIS- JA OPINTOMATKA RUOTSIIN, TANSKAAN JA SAKSAAN 19. 25.9.2010 1 SISÄLLYS 1 MATKALLE OSALLISTUJAT... 3 2 JOHDANTO... 3 3 RUOTSI JA SAMHALL... 4 5 TANSKA

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014 Palveluyksikön johtajan tervehdys Työllisyyspolitiikassa työelämäläheisyys on avaintekijä onnistumiselle, ja tämän aiheen kohdalla Tampereen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta 2/2007 3/2010 Arjessa mukana H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S L E H T I 3 / 2 0 1 0 Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta Pääkirjoitus Lapsia,

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot