Lansankallion päiväkoti, os. Vasamatie 3, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lansankallion päiväkoti, os. Vasamatie 3, Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 28 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:45-20:20 Paikka Lansankallion päiväkoti, os. Vasamatie 3, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja Simon Elo Jani Tiainen, poistui klo :n 46 käsittelyn aikana Erika Granfelt Tony Hagerlund Tapani Harinen Janna Koivisto Mervi Kukkonen Katja Lahti Peter Ragnvaldsson Leena Lakovaara Sami Suomalainen Arto Turunen Kirsi Törmänen-Petman Muut saapuvilla olleet Saara Hyrkkö Titta Tossavainen Virpi Mattila Tuija Seppänen kaupunginhallituksen edustaja suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja kehittämispäällikkö sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 28 Allekirjoitukset Tiina Thure-Toivanen puheenjohtaja Tuija Seppänen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Tapani Harinen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8. krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 28 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 42 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 43 Sosiaalinen työllistäminen suomenkielisessä 6 varhaiskasvatuksessa 44 Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta 10 päiväkodeissa syksyllä Selvitys päivähoidon asiakasmaksuista Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön 24 tilannekatsaus vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta 47 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen arvioitu 25 päivähoitopaikkatilanne tammikuussa n kokousaikataulu vuodelle

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus on kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kokouskutsulla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista on toimitettu myös varajäsenille tiedoksi. (Espoon kaupungin hallintosääntö 4, Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 3 )

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapani Harinen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Sosiaalinen työllistäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi sosiaalisen työllistymisen toteutumista koskevan raportin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Kaupunginhallitus hyväksyi strategialinjaukset ( ), jonka mukaan kaupungin yksiköiden tulisi edistää hankinnoissaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden, kuten nuorten, maahanmuuttajien ja vammaisten henkilöiden työllistymistä ja ammattiin opiskelevien työssäoppimispaikkojen määrää. Kaupunginjohtaja on päättänyt ( ), että hankintojen suunnittelussa otetaan käyttöön Espoon hankinnan painopisteet Painopistealueita ovat Kestävä kehitys (esim. työllisyyden edistäminen) Terveen kilpailun edistäminen Hankintojen sähköistäminen Sosiaalinen työllistäminen Espoon kaupunki on tuotteistanut ja kilpailuttanut avustavat tehtävät sosiaalisin kriteerein: Työllistettävien on oltava yli vuoden työttömänä olevia henkilöitä ja toimittaja vastaa heidän siirtämisestä työmarkkinoille työpankkimallin mukaisesti. Avustavat tehtävät koostuvat eri toimialojen töistä, joihin yksiköt voivat tilata työntekijöitä. Toimittajaksi valittiin TIMrent , joka vastaa työn laadusta, työntekijöiden työhönvalmennuksesta ja siirtämisestä avoimille työmarkkinoille. Sopimus TIMrent Oy:n kanssa allekirjoitettiin

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 28 Sosiaalinen työllistäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Suomenkielinen varhaiskasvatus laati perehdytysaineiston, työtehtävätyökalun ja sopi roolituksista yhdessä TIMrentin kanssa. Sosiaalisesti työllistyneen työresurssia hyödynnetään pienaluetasoisesti. Enimmillään sosiaalisesti työllistyneellä on neljä työpistettä, joissa kussakin työskentelee viisi arkipäivää. Sosiaalisesti työllistyneen työpanos ei näin ollen kohdennu vain yhden yksikön voimavaraksi. Pienalueille valittiin toimintaa koordinoivat päiväkodinjohtajat. Jokaiseen yksikköön on nimetty myös yhdyshenkilö, joka opastaa sosiaalisesti työllistyvää käytännön asioissa. Työllistetyille on laadittu perehdytyskansio, joka sisältää mm. työnkuvan, työaika- ja työvuorotiedot, ohjeistus- ja perehdytysmateriaalia. Työvalmennus ja työtehtävien perehdyttämisvastuu kuuluu TIMrent Oy:lle. Sosiaalisesti työllistyvä perehdytetään ja häneltä vaaditaan suoriutumisvalmiutta seuraavien työtehtävien osalta. Sosiaalisesti työllistynyt hoitaa listaan merkittyjä työtehtäviä pienalueiden päiväkodeissa. Pyykkihuolto Lakanoiden vaihto Pöytien pyyhkiminen Lasten ulkovaatteiden vaatehuolto Oppimisympäristöön liittyvät järjestelytehtävät Pöytien pyyhkiminen Kukkien kastelu Lelujen pesu Keräys- ja kierrätysastioiden tyhjentäminen Muut tehtävät, jotka määrittyvät yksikön tarpeiden ja henkilön osaamisen mukaan. Ensimmäiset sosiaalisesti työllistyneet Ensimmäinen päivähoidon avustaviin tehtäviin palkattu henkilö aloitti työtehtävät Ymmerstan päiväkodissa Sitä ennen oli järjestetty infotilaisuus toimintaa koordinoiville päiväkodinjohtajille ja samalla mahdollistui TIMrentin edustajien tapaaminen. Toukokuun alkuun ( ) mennessä Espoon suomenkieliseen varhaiskasvatukseen oli sijoitettu kaikki seitsemän sosiaalisesti työllistynyttä. Heistä lähes kaikki olivat maahanmuuttajataustaisia. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kokemukset kevään 2014 aikana sijoitetuista työntekijöistä olivat pääsääntöisesti ja erityisen myönteisiä:

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 28 Hän on täälläkin hyvin työteliäs. Hän on aivan mahtava, omaaloitteinen, ystävällinen, näkee tilanteet, hän vaihtaa lakanat, pesee ja silittelee pyykkiä, auttaa pukemisessakin Olimme sopineet, että yksi päiväkodin työntekijä on hänen tukihenkilönsä, joka ohjaa häntä aluksi. Pian hän pääsi kiinni systeemeihin ja alkoi myös itse kysellä mitä ryhmissä on tehtävää. Viikko oli oikein positiivinen ja keräämme hänelle valmista listaa seuraavan jakson töistä. Olemme sopineet talossa, että hänelle puhutaan ensisijaisesti suomea, jotta oppisi sitä lisää. Hän on työskennellyt nyt kolmessa yksikössä. Vain hyvää palautetta on tullut. Hyvin huolellinen kaikessa minkä tekee, kysyy asioita jos ei tiedä. Käyttää suomea rohkeasti. Toimii luontevasti lasten kanssa. Nykytilanne Espoon kaupungin kohteissa työskentelee tällä hetkellä 17 henkilöä työpankkiyrityksen kautta. Espoon kaupungin kohteista on työllistetty avoimille työmarkkinoille kaksi henkilöä. Kaupungin töiden lisäksi työpankista on työllistetty yksi pitkäaikaistyötön suoraan avoimille työmarkkinoille. Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa työskentelee vuoden 2014 loppuun 13 sosiaalisesti työllistynyttä. He ovat sijoittuneet palvelualuekohtaisesti seuraavalla tavalla. Espoon keskus 3 Leppävaara 3 Tapiola 2 Matinkylä-Olari 2 Espoonlahti 3 Vuodelle 2015 on saatu keskitetty budjetti ( ) työllisyysmäärärahoista, joka on projektityöryhmässä alustavasti suunniteltu jakautuvan seuraavasti: - Päiväkodit: 7 henkilöä (tammi-toukokuu ja elo-joulukuu 2015) - Kiinteistönhoito/Catering: 3 henkilöä (tammi-joulukuu 2015) - Sosiaali- ja terveystoimi: 0,5 henkilöä (tammi-joulukuu 2015), puolet kustannuksista yksikkö maksaa itse. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkaa sosiaalisen työllistymisen työkohteena Espoonlahdessa sijaitseva Suomenojan ympärivuorokautinen päiväkoti.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 28 On ehdotettu sosiaalinen työllistyminen -käsitteestä luopumista, sen leimaavan merkityksen takia. Termi ei edistä henkilöiden työmarkkinaasemaa. Suomenkielinen varhaiskasvatus suosittaa käytettäväksi päivähoitoavustajan tehtävät / päivähoidon avustavat tehtävät. Sosiaalisen työllistämisestä koetut hyötytekijät Maahanmuuttajataustaisten työmarkkina-asema ja kielitaito kohentuvat Varhaiskasvatusympäristö muuntuu moninaisemmaksi ja kulttuurisesti rikkaammaksi Varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet keskittyä ydintehtävään tehostuvat. Espoon kaupunki säästää ko. henkilöiden työmarkkinatuissa ja tarpeet kalliiden sote-palveluiden käyttöön vähenevät Yritys vastaa henkilöiden rekrytoinnista, palkkatukihakemuksista, työhönvalmennuksesta, perehdyttämisestä ja vaadittavista todistuksista. Projektiorganisaatio Ohjausryhmä vastaa projektin ohjaamisesta ja sosiaalisen työllistäminen hyötytavoitteiden saavuttamisesta sekä uuden toimintamallin käyttöönoton onnistumisesta. Ohjausryhmään kuuluvat: Timo Martelius (pj), Katariina Lehtonen, Tapio Erma, Titta Tossavainen, Maija Lehtinen, Jaana Suihkonen, Hellen Junninen ja Sanna Lindholm. Projektiryhmä ohjaa tehtäväkokonaisuusryhmiä. Ohjaus, tuotosten laadunhallinta ja projektin viestintä ovat projektiryhmän keskeisimmät tehtävät. Projektiryhmään kuuluvat: Viljami Packalén (pj), Aija Leino, Ilkka Tahvanainen, Sari Utriainen ja Jaana Uusi-Kilponen

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta päiväkodeissa syksyllä 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi taiteen perusopetuksen toteutumista koskevan selostusosassa esitetyn raportin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Taiteen perusopetuksen järjestäminen varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatus-lautakunnan päättämät periaatteet Päättäessään taiteen perusopetuksen toteutumisen periaatteista varhaiskasvatuksessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellytti, että arviointi erityisesti periaatteiden 3. ja osalta tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi syksyllä Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi virkamiesten tehtäväksi toimia niin, että yksittäisissä päiväkodeissa pyritään taiteen perusopetus järjestämään siten, että kaikki halukkaat saavat mahdollisuuden osallistua opetukseen. päättämien periaatteiden mukainen yhteistyö päiväkotien ja taiteen perusopetusta järjestävien oppilaitosten välillä on jatkunut ja yhteistyöhön liittyneiden päiväkotien lukumäärä kasvanut 14 yksiköllä. Periaatteiden ja yhteistyön toteutumista on selvitetty sekä oppilaitosten että päiväkotien näkökulmasta. Päiväkotien yhteistyökumppanit ovat taiteen perusopetusluvan saaneita espoolaisia, voittoa tavoittelemattomia oppilaitoksia, jotka kuuluvat Espoon kaupungin yhteistyölinjaussopimuksen piiriin (periaate 1). Oppilaitokset ovat tekemänsä aluejaon mukaisesti esitelleet toimintaansa päiväkotien henkilökunnalle ja vanhemmille. Yhteistyö on käynnistynyt oppilaitoksen ja päiväkodin halukkuuden perusteella (periaate 2). Yhteistyö on syksyn aikana käynnistynyt kahdeksan oppilaitoksen kanssa 63 päiväkodissa.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 28 Lisäksi ruotsinkielellä opetusta antava oppilaitos tekee yhteistyötä kahdeksan ruotsinkielisen päiväkodin kanssa. Taiteen perusopetuksen kanssa yhteistyötä tekevien päiväkotien johtajille lähetettiin kysely, johon vastausaika päättyi Kyselyyn vastasi 63:sta yhteistyötä tekevästä päiväkodista 32 päiväkodinjohtajaa. Kyselyn arviointiasteikkona käytettiin asteikkoa 1-5 siten, että 1 on heikoin ja 5 paras arvio. Päiväkodit ja taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset osallistuvat yhdessä informointiin yhteistyön käynnistämiseksi. Päiväkodinjohtajat kertovat avovastauksissaan tiedottamis-käytännöistä perheille: Vanhemmilta tuli toive muskarista, sitä kyseltiin oppilaitokselta ja nopeasti kahdessa viikossa laitettiin perheille kirjeenä tiedot muskarimahdollisuudesta. Ja lapsia ilmoittautui niin, että löytyi kaksi ryhmällistä osallistujia. Päiväkodissa infottiin asiasta vanhempia mm. vanhempainillassa. Lisäksi henkilökunta kertoa asiasta henkilökohtaisesti. Ovitiedotteilla Aktiiviset vanhemmat tiedottivat ja tekivät kyselyjä toiminnan aloittamisesta päiväkodissamme. Oppilaitos on tuonut esitteitä jaettavaksi perheille ja me olemme vanh.illoissa ja lapsen aloittaessa meillä keskustelleet vanhempien kanssa tästä mahdollisuudesta. Ja muskarista on myös kerrottu päiväkodin omalla (suljetulla) facebook sivulla "Asiakkuuden" alkamisen jälkeen tiedottaminen on ollut tietojeni mukaan sähköistä oppilaitoksen ja vanhempien välillä. Päivähoidon aloituskeskustelussa mainostamme perheille tätä mahdollisuutta. Kevätkauden lopulla ja syyskauden alussa mainostamme oppilaitoksen esitteillä muskarin mahdollisuutta lapsille ulko-ovissamme. Taiteen perusopetus käynnistyi syksyllä 2014 yhteensä 57 suomenkielisessä kunnallisessa sekä 6 ostopalvelupäiväkodissa. Lisäksi neuvotteluja käydään muutamien päiväkotien kanssa yhteistyön alkamiseksi vuoden 2015 tammikuussa. Lapsia osallistuu taiteen perusopetukseen kunnallisissa päiväkodeissa 1224, joka on noin 13,36 % suomenkielisten kunnallisten päiväkotien lapsimäärästä (9162 / poimintatieto). Tämän lisäksi ostopalvelupäiväkodeissa osallistuu taiteen perusopetuksen järjestämään toimintaan 108 lasta (8,58 %). Taiteen perusopetuksen kanssa yhteistyötä tekevien määrä on lisääntynyt 14 päiväkodilla. Tällä hetkellä noin 40 % suomenkielisistä päiväkodeista

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 28 tekee yhteistyötä taiteen perusopetuksen kanssa. Lasten lukumäärää on lisääntynyt 210:llä vuoden 2013 tietoihin verrattuna. Oppilaitos Päiväkoti Ryhmät Lapset Esko Tauko Estrada Avonia Espoon kuvataidekoulu Espoon tanssiopisto Juvenalia Espoon musiikkioppilaitos Yhteensä Palvelualuekohtainen prosenttimäärä kertoo suomenkielisissä päiväkodeissa olevien lasten määrän, joka osallistuu taiteen perusopetukseen kyseisellä palvelualueella. Palvelualueen lapsimääränä on käytetty poimittua tietoa. Palvelualuekohtaisesti lapset osallistuvat kunnallisissa päiväkodeissa taiteen perusopetukseen seuraavasti: Matinkylä-Olari 33,62 % Espoonlahti 21,90 % Leppävaara 13,81 % Tapiola 10,85 % Espoon keskus 5,23 % Taiteen perusopetuksen ryhmiä toimi yksittäisessä päiväkodissa yhdestä kuuteen. Tavallisimmillaan päiväkodeissa toimi kaksi (29 päiväkotia) tai kolme (16 päiväkotia) taiteen perusopetuksen ryhmää. Neljässä päiväkodissa toimi neljä taiteen perusopetuksen ryhmää sekä yhdessä päiväkodissa viisi. Enimmillään päiväkodissa toimi kuusi taiteen perusopetuksen ryhmää. Suurin osa taiteen perusopetusta saavista lapsista osallistuu musiikkileikkikoulutoimintaan, mutta myös tanssin, kuvataiteen, teatterin ja sirkustaiteen opetusta annetaan. Päiväkodinjohtajat vastasivat kysymykseen Kaikki halukkaat lapset mahtuivat opetusryhmiin seuraavasti:

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 28 94% Kyllä 9% Ei Kaikki (KA:1.09, Hajonta:0.29) (Vastauksia:32) Kiinnostus taiteen perusopetukseen on ollut hieman tarjontaa suurempaa kahdessa päiväkodissa, jolloin aivan kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet ryhmiin vaan ovat jääneet jonoon. Nämä lapset pääsevät oppilaitosten resursseista riippuen mukaan toimintaan, kun lapsia jää pois tai halukkaita lapsia tulee niin paljon, että uusi ryhmä voidaan perustaa. Toisinaan oppilaitokset lyhentävät oppitunnin kestoa ja alentavat perittävää lukukausimaksua, jotta kaikki halukkaat saadaan toiminnan piiriin. Kyselyn perusteella 78 % vastaajista on sitä mieltä, että taiteen perusopetus on yhdistetty päiväkodin päiväohjelmaan, toimintaan ja tiloihin hyvin tai erittäin hyvin ja että ne lapset jotka eivät osallistu taiteen perusopetukseen osallistuvat samanaikaisesti suunnitelmalliseen varhaiskasvatukseen (periaate 3). 0% 0% 22% 50% 28% Kaikki (KA:4.06, Hajonta:0.72) (Vastauksia:32) Viiden päiväkodin (Kuutamo, Postipuu, Tapiola, Kylätalo Palttina ja Montessorileikkikoulu Auringonsäde) osalta taiteen perusopetus järjestetään oppilaitoksen tiloissa (periaate 4). Nämä viisi päiväkotia tekevät yhteistyötä Espoon kuvataidekoulun kanssa. Kuvataiteen perusopetus mahdollistuu erityisen hyvin kuvataidekoulun omissa tiloissa, jotka tarjoavat välineet, materiaalien käsittely- ja säilytyspaikat kuvataidekasvatuksen toteuttamiseksi. Pääsääntöisesti taiteen perusopetusta tapahtuu kuitenkin päiväkodin tiloissa (92,2 %). Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilankäyttötarpeet, ns. poikkeusjärjestelyt, saattavat toisinaan synnyttää esteen taiteen perusopetuksen ryhmän perustamiselle tai aiheuttaa toiminnan päättymisen.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 28 Oppilaitokset ovat huolehtineet tarvittavat resurssit opetuksen järjestämiseen sekä ilmoittautumisjärjestelyistä (periaatteet 5 ja 6). Päiväkodinjohtajat vastasivat Huoltajilla oli mahdollisuus hakea maksuhuojennusta tai vapaaoppilaspaikkaa (periaate 7) seuraavasti: 97% 3% Kyllä Ei Kaikki (KA:1.03, Hajonta:0.17) (Vastauksia:32) Maksuhuojennusta tai vapaaoppilaspaikkaa on haettu 24 lapselle eli 1,8 %:lle lapsimäärästä. Yhtä lukuun ottamatta vapaaoppilaspaikat on myönnetty. Oppilaitosten mukaan näitä hakemuksia voi tulla myöhemmin lisää. Oppilaitosten maksut syksyn 2014 osalta vaihtelevat 72 eurosta 196 euroon. Juvenalialla ja Avonialla on käytössään kaksi maksuluokka ½- tunnin ja 45 minuutin maksut. Espoon kuvataidekoulun korkeampi maksu sisältää materiaalikustannukset sekä pidemmän oppituntikeston. Lukukausimaksu sisältyy 15 opetuskertaa / lukukausi. Oppilaitosten lukukausimaksut ovat seuraavat: Emo 100 Esko 100 Juvenalia 72 / 108 Avonia 110 / 130 Tauko 120 Estrada 125 Espoon tanssiopisto 135 Espoon kuvataidekoulu 196 Päiväkodinjohtajien antamien vastausten mukaan 94 % lapsen huoltajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä päiväkodin ja taiteen perusopetuksen väliseen yhteistyöhön. Vastausten mukaan huoltajat eivät ole paheksuneet tai olleet tyytymättömiä yhteistyöhön.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 28 0% 0% 6% 25% 69% K a i k k i ( K A : 4.63, Ha jonta:0.61) ( V a s t a u k s i a : 3 2 ) Taiteen perusopetuksen toimintasuunnitelman laatiminen yhteistyössä taiteen perusopetuksen opettajan ja päiväkodin henkilökunnan kesken (periaate 8) ei ole käynnistynyt kaikissa päiväkodeissa. Päiväkodinjohtajien antamien vastausten mukaan 32 % päiväkodeista ei lokakuun alkuun mennessä ole laadittua toimintasuunnitelmaa. Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota toimintasuunnitelman laadintaan ja sitä koskevaan ohjeistukseen. 16% 16% 22% 31% 16% K a ikki ( K A : , H a j o n ta:1.32) ( V a s tauksia:32) Toimintasuunnitelmaan kirjatut asiat vaihtelevat yksikkökohtaisesti. Päiväkodinjohtajat kertovat avovastauksissaan toimintasuunnitelman sisällöstä seuraavasti: Toimintasuunnitelmaan on kirjattu kuinka perheitä tiedotetaan järjestettävästä toiminnasta, miten toiminta järjestetään päiväkodissa, miten henkilökunta osallistuu toimintaan ja miten henkilökunnan osaaminen lisääntyy Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Toimintaan osallistuu sekä poikia että tyttöjä. Liikunnan monipuolisuus, liikunnan ilo. Olemme opettajan kanssa käyneet läpi heidän sisältöjään ja integroineet niitä omaamme. Kasvatuskumppanuus on yksi yhteisistä periaatteistamme. Muskariaikataulu on laadittu yhdessä opettajan kanssa. Syksyn muusta toiminnasta (konsertti / koulutus) on sovittu Yhteisestä teemasta syyskauden musiikki- ja laulutuokioihin on keskusteltu, mutta ei ole erikseen toimintasuunnitelmaan lisätty. Musiikkituokioiden määrät ja ajankohdat, henkilöstölle suunnattu koulutus/yhteinen musiikillinen hetki

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 28 Ryhmien koot määriteltiin lasten tarpeiden ja opettajan resurssien mukaan. Tarvittaessa muutamia henkilökunnan jäseniä on seuraa tanssitunnin etenemistä/onnistumista ja ovat apuna. Toiminnan sisältö ja teemat käytiin yhteisessä palaverissa läpi. Tanssinopettaja toimitti päiväkodille keskustelujen pohjalta tekemänsä toimintasuunnitelman, syyslukukautta koskien. Palaverissa sovittiin, että koko syksyn kantava ajatus on yhteisöllisyys, yhteistoiminta, vuorovaikutustaidot, "kiva kaveri". Tämän yleisajatuksen alla tanssitunneilla toteutetaan seuraavat teemat: 1. Eläimet 2. Tunteet 3. Satuhahmot 4. Lasten omat toiveet ja esityksen harjoittelu 5. Avoimet ovet ja esitys vanhemmille Taiteen perusopetus huomioi päiväkotimme tämän vuoden Vihreä lippu aiheen: Terve elämä. Lapsia on haastateltu ryhmissä terveestä elämästä, kirjaukset on dokumentoitu, aihe on mukana askarteluissa, liikunnassa jne. Muskariopettaja tekee lasten kanssa haastatteluista päiväkodin terve elämä -laulun ja hän tulee opettamaan laulun kaikille lapsille. Muskariopettaja vierailee ennen ruokahetkeä kaikissa ryhmissä. Keväällä 2015 pidämme yhteisen tapahtuman isovanhemmille vuoden aihe huomioiden Päiväkodinjohtajilta kysyttiin toimintasuunnitelman kirjaamisesta päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan (periaate 9). Taiteen perusopetuksen toimintasuunnitelma on kirjattu vähintään kohtuullisesti yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan tai ryhmävasuun 78 % päiväkodeista. 6% 16% 31% 28% 19% K a i k k i ( K A : 3.38, Ha jonta:1.16) ( V a s t a u k s i a : 3 2 ) Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten rehtoreille ja opettajille on järjestetty kohtaamispaikkoja ( ja ), joissa on esitelty Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä monikulttuuristen ja kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten huomioimista varhaiskasvatuksessa. Oppilaitosten rehtorit on tavattu henkilökohtaisissa kumppanuuskeskusteluissa elo-syyskuussa Joihinkin taiteen perusopetuksen ryhmiin on tehty havainnointikäyntejä ja annettu palautetta toiminnasta. Kyselyn mukaan taiteen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiset tavoitteet ja menetelmät tukevat toisiaan seuraavasti:

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 28 0% 6% 16% 28% 50% K a i k k i ( K A : 4.22, Ha jonta:0.94) ( V a s t a u k s i a : 3 2 ) Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevan periaate 10:n mukaan taiteen perusopetus integroidaan päiväkodin päiväjärjestykseen ja varhaiskasvatuksen sisältöön siten, että se ei lasten näkökulmasta näyttäydy muusta varhaiskasvatuksesta irrallisena. Päiväkodinjohtajien antamien vastausten mukaan näin tapahtuu lähes kaikissa päiväkodeissa. Kaksi päiväkotia (6 %) on sitä mieltä, että integraatiota tapahtuu vähän. 0% 6% 22% 31% 41% Kaikki (KA:4.06, Hajonta:0.95) (Vastauksia:32) Päiväkodinjohtajilta kyseltiin varhaiskasvatuksen keskeisiä pedagogisia tavoitteita ja miten ne näkyivät heidän mielestään taiteen perusopetuksessa. Vastauksista voidaan päätellä, että edelleen lasten omaehtoista tekemistä ja lasten kokemusten hyödyntämistä voidaan tehostaa taiteen perusopetuksen tilanteissa Toim inta sisältää lasten om aehtoista Kasvattajat osaavat yhdistää eri Kasvattajat heittäytyvät rohkeasti k asvattajat rohkaisevat lapsia om alla Lapsen om alle mielikuvitukselle ja Lapsia tuetaan ideoinnissa Lasten k okem uksia ja taide -eläm yk s iä 3,81 4 4,34 4,22 3,97 3,97 3,59 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kaikki Päiväkodin henkilökunta osallistuu taiteen perusopetukseen (periaate 11)

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 28 Päiväkotien henkilökunnan osallisuus taiteen perusopetuksen tilanteissa täyttyy enimmäkseen. Päiväkodin henkilöstön sairauspoissaolot, koulutustapahtumat, retket saattavat tilapäisesti estää henkilöstön osallistumisen taiteen perusopetuksen tunneille. Päiväkodin johtajien mielestä taiteen perusopetus edistää henkilöstön osaamista ja rikastuttaa toimintaa seuraavasti: 0% 9% 16% 38% 38% K a i k k i ( K A : 4.03, Ha jonta:0.97) ( V a s t a u k s i a : 3 2 ) Avovastauksiin oli kirjattu muun muassa seuraavia vastauksia: Osallistumme tanssitunnille ja saamme samalla parhaan mahdollisimman opetuksen tanssin saloihin. n tuttuja lauluja yksikössä Kitarakoulutus, joka ryhmästä 1 henkilö osallistuu opetukseen. Laulut ja leikit siirretään koko ryhmän lasten toimintaan Tanssiopisto oli suunnittelupäivänä pitämässä tanssitunnin ja kertomassa tanssin opetuksen periaatteista Henkilökuntaa on mukana muskarituokioilla. Muskarissa opittuja lauluja on laulettu myös koko ryhmän kanssa. Muskarissa opittuja lauluja on hyödynnetty esim. päiväkodin juhlien ohjelmaa suunnitellessa. Innostusta ja motivaation lisääntymistä lasten musiikkikasvatukseen tämä on ainakin lisännyt. Toisaalta taiteen perusopetus on vasta alkanut päiväkodissamme. Olemme valinneet taiteellisen kokemisen kehittämiskohteeksemme. Päiväkodissa alkanut taiteen perusopetus vaikutti osaltaan kehittämiskohteemme valintaan. Olemme miettineet taiteen eri osa-alueita ja pyrkineet lisäämään niitä asioita joita on toiminnassamme toteutettu lähivuosina vähemmän. esim. draamapedagogiikka ja musiikkikasvatuksessa soittaminen.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 28 Henkilökuntaa on ollut mukana seuraamassa ja avustamassa tunneilla. Olemme keskustelleet näistä tilanteista ja olemme antaneet palautetta puolin ja toisin. Taiteen perusopetus on ollut yksikössämme vasta pari kuukautta. Kokemukset ovat vasta vähäisiä, eikä henkilöstön osaamisen lisääntymistä voi vielä osoittaa. Yksikköön on laadittu kansio, jossa on muskarissa laulettavat laulut, niiden nuotit sekä sanat ja sekä saatu CD lauluista. Kansio on kaikkien vapaasti luettavissa ja käytettävissä. Laulut eivät ole uusia ja ovat jo entuudestaan tuttuja. Taiteen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön haasteiksi päiväkodinjohtajat nimesivät erityisesti tilaresurssit. Jokaisesta yksiköstä ei löydy taiteen perusopetukseen soveltuvaa tilaa. Samoin henkilöstö kokee, että yhteistyön ja suunnitelmien laatimiseen ei ole riittävästi aikaa. Toiminnan maksullisuus ja opettajajohtoisuus pohdituttaa erästä päiväkodinjohtajaa. Avovastauksissa päiväkodinjohtajat kirjaavat seuraavia huomioita: Pienen työyhteisön on haasteellista löytää yhteisiä palaveriaikoja taiteen perusopetuksen toimijan kanssa, jossa yhteistyötä voisi ideoida ja arvioida säännöllisesti. Toiminnan suunnitteluun ei ole riittävästi aina riittävästi aikaa Aikataulutus suhteessa tilojen käyttöön yksiköissä Muskaritoiminta on aika "vanhanaikaista" ja opettajakeskeistä, varhaiskasvatuksen nykyisessä lapsilähtöisessä, lapsen osallisuuden kulttuurissa Maksullisuus Ryhmien muodostaminen ja joskus henkilökunna osallistuminen jos väkeä sairaana. Yhteisen vasun määrittely, sinällään samat tavoitteet, mutta miten ja milloin kirjataan Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyö taiteen oppilaitosten kanssa on onnistunutta. Kaikki vastaajat pitävät yhteistyötä onnistuneena tai erittäin onnistuneena. 0% 0% 0% 28% 72% Kaikki (KA:4.72, Hajonta:0.46) (Vastauksia:32)

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 28 Avovastauksissa kerrotaan muun muassa seuraavaa: Tukevat toinen toisiaan. Vanhempien ei enää tarvitse kuljettaa lapsia erikseen harrastuksiin Mahdollisuus osallistua musiikkileikkikoulutoimintaan hoitopäivän aikana. Tämä koskee erityisesti monikulttuurisia perheitä, joiden lapset eivät iltaisin tulisi lähteneeksi toimintaan. Yhteistyö eri tahojen kesken, lasten monipuolisten taitojen kehittyminen, lasten mahdollisuus saada ammattimaista opetusta tietyn taiteenlajin parissa, harrastustoiminnan järjestäminen päiväkoti päivän aikana -> illat jäävät perheellä vapaaksi. Vahva tuki musiikin opettamiseen henkilökunnalle Osaamisen kehittyminen. Vanhemmat erittäin tyytyväisiä Henkilöstölle lisää käyttökelpoista musiikkimateriaalia Taiteen perusopetuksen tuleminen päiväkotiin ja lisännyt/ monipuolistanut toimintaamme. Sen myötä on ollut luontevampaa kehittää muitakin taiteellisen kokemisen osa-alueita Yhteisen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta tärkeän toimintamuodon rikastuttaminen ja tukeminen Uusia menetelmiä Ihana liikunnallinen arki Saamme "ilmaista" oppia henkilökunnalle musiikkikasvatuksesta Lapset pääsevät tutustumaan hieman erikoisempaan tapaan liikkua Iloiset lapset, onnistumisen kokemukset. Hlökunta saa uusia ideoita. Tämä raportti esitellään opetus- ja ja n lisäksi taiteen perusopetusta järjestäville oppilaitoksille sekä päiväkodinjohtajille. Yhdessä oppilaitosten kanssa suunnitellaan, että raportissa tulleet kehittämiskohteet voidaan ottaa huomioon toimintaa parannettaessa. Tavoitteena on koota vuoden 2015 alussa työryhmä, joka työstää käsikirjaa toimintasuunnitelman laatimiseksi.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Selvitys päivähoidon asiakasmaksuista Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh Anne Peltonen, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön selvityksen päivähoidon asiakasmaksuista. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan maksuttomasta hoidosta enintään 283 euron kuukausimaksuun lasta kohden. Maksun määrittelyä varten perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan sivistystoimen talousyksikköön. Tuloselvitystä ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe suostuu korkeimpaan maksuun. Lasten päivähoidon asiakasmaksut on alkaen sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Viimeisin korotus asiakasmaksuihin on tullut voimaan alkaen, jolloin enimmäismaksua korotettiin 19 eurolla kuukaudessa. Lapsen päivähoidon alkaessa perheille toimitetaan tiedote päivähoitomaksuista, jossa kerrotaan niiden määräytymisperusteiden lisäksi muun muassa lapsen poissaolojen vaikutuksesta päivähoitomaksuihin. Asiakastiedote sekä muuta tietoa päivähoitomaksuista on myös Espoon internet-sivuilla osoitteessa FI/Paivahoito_ja_koulutus/Paivahoito/Paivahoidon_maksut

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 28 Päivähoidon asiakasmaksujen jakautuminen Lokakuussa 2014 lähes kolmasosalla (30,4 %) suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä päivähoidossa olevista lapsista oli päätös ylimmästä 283 euron päivähoitomaksusta. 13,7 prosentilla lapsista päivähoitomaksu oli euroa kuukaudessa. Tähän ryhmään sijoittuvat esimerkiksi niiden perheiden lapset, joilla on päivähoidossa kaksi lasta, sillä perheen toisesta lapsesta perittävä maksu voi olla enintään 255 euroa kuukaudessa. Neljäsosalla lapsista päivähoitomaksu oli euroa kuukaudessa. Päivähoito oli perheen tulojen perusteella maksutonta 14 prosentilla lapsista. Asiakasmaksuihin tehtävät huojennukset ja huojennusperusteet Perheen tulojen perusteella määrättyyn päivähoitomaksuun voi hakea huojennusta. Päivähoitomaksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta säädetään asiakasmaksulain 11 :ssä. 1 momentin perusteella maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Asiakasmaksulain 11 2 momentin mukaan palvelun tuottava kunta voi lisäksi harkinnanvaraisesti päättää, että maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä muillakin kuin 1 momentin mukaisilla perusteilla. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu käytännössä aina yksilölliseen tilannearviointiin. Asiakasmaksut perustuvat perheen bruttotuloihin. Perheen hakiessa huojennusta tulojen perusteella, perheelle laaditaan huojennuslaskelma. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki perheen nettotulot (mukaan lukien avustukset, lapsilisät ym.). Nettotuloista vähennetään hyväksytyt menot, muun muassa vuokra, sähkö ja toimeentulon perusosat (toimeentulotukilaskelmasta). Mikäli hyväksytyt menot ylittävät perheen nettotulot, voidaan huojennusta myöntää ylimenevälle osuudelle. Kun perheelle tehdään päätös maksun huojennuksesta, se tehdään pääsääntöisesti 1-6 kuukauden määräajaksi ja tapauskohtaisesti harkitaan, miten paljon maksua alennetaan tai jätetäänkö se kokonaan perimättä. Huojennusta voidaan myöntää % perheen tulojen mukaisesta kuukausimaksusta. Vuonna 2013 ja 2014 tehdyt päätökset maksuhuojennuksista Vuonna 2013 päivähoitomaksupäätöksiä tehtiin kpl. Maksupäätökset sisältävät myös muutospäätökset, joita tehdään hoitoajan, perhekoon, tulojen tai muiden muutosten johdosta.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 28 Asiakasmaksupäätöksiin kohdentuvia huojennushakemuksia käsiteltiin vuonna 2013 yhteensä 131 kpl, joista myönteinen päätös tehtiin 99 hakemukseen (75 % hakemuksista) huojennuspäätöksiä tehtiin 60 kpl, joista myönteisiä päätöksiä 39 kpl (65 %). Kielteisiä päätöksiä oli tehty 21 kpl (35 %). Myönteinen päätös perustui seuraaviin asioihin: - tulot, 25 kpl (42 %) - muu syy (esimerkiksi sairaus, avioero, konkurssi), 4 kpl (6 %) - lastensuojelun päätös, kun päivähoito toimii avohuollon tukitoimena (lakisääteinen), 10 kpl (17 %) Vuoden 2014 maksuhuojennushakemusten ja myöntämisperusteiden arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla. Pääkaupunkiseudun kunnilla on pääosin yhteiset päivähoitomaksujen määräytymisperusteet sekä toimintaperiaatteet huojennusten suhteen. Niistä käydään myös säännöllistä keskustelua kuntien kesken. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön asiakasmaksutulot Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön asiakasmaksuista kertyneet tulot olivat vuonna 2013 noin 21,7 milj.euroa. Vuonna 2013 asiakasmaksutulot kattoivat kokonaiskustannuksista kunnallisessa päiväkotihoidossa 14,2 %, hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa 18,0 % ja ryhmäperhepäivähoidossa 13,8 %. Tuloja arvellaan kertyvän vuonna 2014 yhteensä noin 22,8 milj. euroa. Kuluneena vuonna yleinen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen heikentävästi.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / / / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tilannekatsaus vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh Jaana Turunen, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tilannekatsauksen vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön talousarvioehdotusta vuosille on käsitelty syksyn aikana opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa, kaupunginjohtajan esityksessä ja valtuuston neuvottelutoimikunnassa. Valtuusto päättää lopullisesta talousarviosta joulukuussa Varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen esittelee suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion valmistelutilanteen.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / / / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen arvioitu päivähoitopaikkatilanne tammikuussa 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Rasmus, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi tammikuun 2015 päivähoitopaikkatilanteen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen esittelee, millainen päivähoitopaikkatilanteen arvioidaan olevan Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen eri palvelualueilla tammikuussa 2015.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / / / n kokousaikataulu vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen pitää vuden 2015 kokoukset seuraavasti: torstai tiistai torstai torstai torstai torstai Kokoukset alkavat klo Kokouspaikkana pääsääntöisesti on sivistystoimen lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. Kerros, Espoo. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Espoon kaupungin hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinnosta, päätöksenteosta ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön 3 ja 4 :issä määrätään kokousajasta ja -paikasta sekä kokouksen koollekutsumisesta. Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 28 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu toimitetaan mikäli mahdollista kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi.

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 28 / 28 Muutoksenhakukielto ( 41-48) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi 02.12.2014 Sivu 1 / 1 4948/01.00.00/2014 43 Sosiaalinen työllistäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta päiväkodeissa syksyllä 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta päiväkodeissa syksyllä 2014 02.12.2014 Sivu 1 / 1 4949/12.01.00/2014 44 Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta päiväkodeissa syksyllä 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.08.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 18.08.2016 torstai klo 17:40-19:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.04.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 27.04.2017 torstai klo 17:30-19:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. 31 Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta päiväkodeissa syksyllä 2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. 31 Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta päiväkodeissa syksyllä 2013 27.11.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 31 Raportti taiteen perusopetuksen toteutumisesta päiväkodeissa syksyllä 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. (09) 816 23022 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.10.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 18.10.2016 tiistai klo 17:30-20:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2641/2016 02.05.00 104 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 01.02.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 01.02.2016 maanantai klo 18:20-19:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 1 (9) Aika 19.12.2017, klo 16:00-18:45 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 09.04.2017 sunnuntai klo 10:00-24:30 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 16.03.2017 torstai klo 16:40-18:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 07.04.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2016 torstai klo 16:15-20:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 746/02.05.00/2012 86 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Pätäri Karola, puh. (09) 816 52171 Rauman Maria,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 19.04.2015 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 19.04.2015 sunnuntai klo 19:00-24:00 Paikka Kokoustila Kotka, Asemakuja 2 C 3 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja René

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05. Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.12.2015 Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika 03.12.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja Erika Granfelt Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2017 perjantai klo 19:00-21:15 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.04.2013 Sivu 1 / 19 Kokoustiedot Aika 17.04.2013 keskiviikko klo 18:00-20:40 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 01.04.2015 keskiviikko klo 16:05-16:05 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 15.02.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 15.02.2017 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 02.11.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Kamreerintie 7, 3. krs, neuvotteluhuone Centti Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 30.03.2017 torstai klo 16:30-19:55 Tauko 19.07-19.12 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Aika maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Lisätietoja

Aika maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Lisätietoja Espoon kaupunki Kokouskutsu 01.02.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 01.02.2016 maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Lisätietoja Käsiteltävät

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 16:00-17:00 Paikka Kokoushuone Vermo Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.11.2014 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 11.11.2014 tiistai klo 17:30-20:00 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 05.05.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 05.05.2015 tiistai klo 17:30-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.11.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 27.11.2014 torstai klo 17:00-20:05 Paikka Valtuustotalo, perussuomalaisten ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 12.04.2017 keskiviikko klo 16:00-17:45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 27.03.2013 keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs) ja konevarikko; Varastokatu 1

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs) ja konevarikko; Varastokatu 1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (10) Aika 16.11.2017, klo 16:07-19:01 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs) ja konevarikko; Varastokatu 1 Käsitellyt asiat 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet 20.11.2013 Sivu 1 / 1 3656/12.01.00/2013 234 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 09.03.2017 torstai klo 16:00-16.45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 11.11.2014 Sivu 1 / 1 4579/12.01.00/2014 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli,

Lisätiedot

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kangasniemi Pöytäkirja 7/2017 1 (13) Aika 10.10.2017, klo 15:00-17:50 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu sivistyslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu sivistyslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 LUKIEN Vahvistettu sivistyslautakunnassa 18.1.2018 5 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Asiakasmaksu määräytyy

Lisätiedot

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 (8) Aika 17.04.2018, klo 16:00-18:14 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA 1.3.2017 ALKAEN VIHDIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA 2/5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan päiväkodissa

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Perussuomalaisten ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Lisätietoja

Aika keskiviikko klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Perussuomalaisten ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Lisätietoja Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Kokouskutsu 11.02.2015 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 11.02.2015 keskiviikko klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Perussuomalaisten ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770

Lisätiedot

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen Tampere Pöytäkirja 8/2017 1 (11) Aika 20.12.2017, klo 08:01-09:19 Paikka TKL:n kokoushuone Käsitellyt asiat 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastus 62 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Kangasniemi Pöytäkirja 8/2017 1 (12) Aika 07.11.2017, klo 14:00-16:54 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsitellyt asiat 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.09.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 8:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 28.08.2013 Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika 28.08.2013 keskiviikko klo 17:35-20:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 1 (8) Aika 21.12.2017, klo 16:33-18:26 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs) Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

26 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

26 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016 Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 21.11.2017, klo 16:00-18:09 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4590/07.01.01/2014 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017 Kangasniemi Pöytäkirja 3/2018 1 (14) Aika 18.05.2018, klo 12:30-15:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

4111 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta KOKOUSKUTSU KARVIAN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 9/2018

4111 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta KOKOUSKUTSU KARVIAN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 9/2018 4111 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2018 1 KOKOUSKUTSU KARVIAN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 9/2018 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: 22.11. 2018 klo 18.00 Karvian kunnantalo Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 06.06.2013 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 06.06.2013 torstai klo 17:35-20:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot