Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui klo 12:15 Partanen Lasse Pasanen Virve Söderholm Jan Tynkkynen Jouko Rauhansalon varajäsen Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka yhtymäkokouksen pj. Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui klo 12:15 Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Huttunen Sanna pöytäkirjanpitäjä Nieminen Juri Poissa Rauhansalo Kauko Pukero Ulla Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Liukko Ilmo Turtiainen Juha yhtymäkokouksen vpj. Seutu YP vastaava Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 29 / Savonrannalla 1 / VIRPI KAKSONEN MARIANNE NESTÉN Virpi Kaksonen Marianne Nestén Savonlinnassa 5 / VIRVE PASANEN Virve Pasanen 99 Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoai kana. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 84 Päätösvaltaisuus 4 85 Pöytäkirjantarkastajat 5 86 Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän 6 esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 87 Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano Seudulliset hankinnat Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen 15 ohjausryhmään 90 Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan 91 Kesän edunvalvontatilaisuudet Kusti-hankkeen loppuraportti Seutujohtajan päätöksiä Seutu-hanke, tilannekatsaus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous Savonrannan kunnan liittyminen Savonlinnan seudun kuntien elinkeinoyhteistyöhön 30 ja elinekeinostrategian toteuttamiseen 99 Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen osaprojekti elinkaarituottojen hallinta -Itä-Savon kuntayhtymän rahoitusosuus 33

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 84 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 85 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalle Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 25/84.840/2004 YH 86 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus asetti laajapohjaisen työryhmän selvittämään Itä-Savon maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä. Työryhmään nimettiin edustus maaseutusihteereistä, TE-keskuksesta, maaseutuyrittäjistä, MTK:sta, seutuyp:stä ja Itä-Savon kuntayhtymästä. Ohjenuorana maaseutuelinkeinojen kehittämisessä tuli olla asiakaslähtöisyys, palveluiden saatavuus sekä resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö. Työryhmän tuli toteuttaa työnsä siten, että yhtymähallitus voi käsitellä asiaa kesäkuun 2004 kokouksessaan. Huomattavaa on, että samaan aikaan tekeillä oleva, aluekeskusohjelman palvelustrategiatyö tarkasteli asiakokonaisuuteen liittyen maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtäväkenttää viranomaispalveluiden tuottamisen näkökulmasta. Maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä hahmottanut työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi,esityslistaliite A. Esityksen pohjaksi/taustaksi, sekä palvelustrategiatyötä tukemaan, ovat kuntien maaseutuelinkeinojen viranomaispalveluista vastaavat laatineet oman muistionsa, esityslistaliite B. Työryhmä esitti painopisteiksi seuraavia: - Maaseudun liiketoimintaosaamisen vahvistaminen - Liitännäiselinkeinojen kehittäminen: - yrttiviljelyn, - maaseutumatkailun, - energiatuotannon alueilla - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (tiestö, sähköiset yhteydet, peruspalvelut: koulut, kauppa,lomitus, päivähoito) - metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamal la Maaseutuelinkeinojen viranomaispalvelujen osalta ryhmä katsoi, ettei sen ratkaisujen etsiminen kuulunut toimeksiantoon vaan se on palvelustrategiatyöryhmän tehtävänä.

7 Yhtymähallitus Palvelustrategiatyön osalta asiaa on käsitellyt yleishallintotyöryhmä, joka on laatinut asiasta oman yksimielisen esityksensä, esityslistaliitteenä C on kokouksessa esillä olleet mallit. Palvelustrategian yleishallintotyöryhmä esittää: että vuoden 2005 alusta lukien muodostetaan YHTEINEN SEU- DULLINEN MAASEUTULAUTAKUNTA, joka hallinnollisesti toimii liitteen C esittämällä tavalla (vaihtoehto B, kohta 2) ja että etenemistapana on, että yhtymähallitus hyväksyy osaltaan työryhmän esityksen ja lähettää sen Savonlinnan kaupungin ja Sulkavan, Enonkosken, Savonrannan, Punkaharjun ja Kerimäen kuntien hyväksyttäväksi siten, että tarvittavat toimeenpanopäätökset voidaan tehdä syksyllä Kokonaisuuden kannalta merkittävää on, ettei painopisteiksi esitettyjen asioiden - tai muidenkaan esillä olleiden teemojen - toimeenpanolle ole toistaiseksi selkeästi pystytty osoittamaan vastuutahoa ja että tähän liittyen maaseutuviranomaisten viranhoitoon sisältyvien kehittämistehtävien määrä on tällä hetkellä lähes olematon. Toimintakenttää leimaa myös useiden erillisten, mutta asioita kokonaisvaltaisesti ratkaisemaan pyrkivien, toimijoiden kirjo. Esimerkiksi Savonlinnan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa on asiaa pohdittu maaseutuelinkeinojen kehittämiskeskuksen kautta, esityslistaliite D. Ongelmalliseksi asian muodostaa mm. toimijoiden todellisten tarkoitusperien jääminen usein hämärän peittoon - halutaan jonkun tekevän jotain ja sitoutuvan pitkäksi aikaa, joka kuntakentässä tarkoittaa lähes poikkeuksetta rahoittamista. Tämä ulottuu myös viranomaissektorille; halutaan jonkun palkkaavan joku huolehtimaan esim. kehittämisestä viranomaisten puolesta. Leimallista useimmiten on, että varsinaiseksi toimijaksi/hallinnoijaksi halutaan joku muu jotta itse voisi mahdollisesti päästä mm. alihankkijaksi tai projektitoimijaksi (laskutus), osallistumaan muutoin ilman työvastuuta, arvioimaan tehtyjä toimia ulkopuolisena tms. - siis yleisen kehittämisnäkökulman jäädessä tosiasiallisesti varsin subjektiiviseksi. Seudulliselta kannalta ajateltuna hyödyllistä saattaisi olla, että asia ratkaistaan niin että, valittavien painopisteiden toteuttamisen vastuu osoitetaan kuntayhtymän elinkeinopalveluille niiltä osin kun ne hyväksyttyyn elinkeinostrategiaan liittyvät (esim. maaseutumatkailu) ja muilta osin mahdolliselle yhteiselle lautakunnalle/maaseutusihteereille, jotka voivat käyttää hyväkseen muita toimijoita (esim. Pro Agria, SAKKE, Uusyrityskeskus, toimintaryhmät), eli tahoja joilla tarvittava asiantuntemus ja resurssit ko. tehtävään on. Esitetylle yhteiselle lau-

8 Yhtymähallitus takunnalle jäisi näin ollen viranomaistehtävien lisäksi myös kehittämistehtäviä (painopisteiden ulkopuoliset projektit, koulutukset, strategiset linjaukset, harkinta osallistumisesta ulkopuolisten hankkeisiin ym.). Mahdollisen yhteisen lautakunnan kuntaraharesurssi tulisi siten erikseen kuntien talousarvioiden kautta tähän toimintaan erillisenä määrärahana (ml. muille toimijoille varattavat resurssit; projektiosuudet, alihankinnat) samoin kuin erikseen elinkeinopalveluiden osalta elinkeinostrategian rahoitusraamissa. Määrärahojen allokaatio ohjautui si näin toimin nan pitkäjänteisemmän suunnittelun pohjalta jolloin sii hen vaikuttaisi mm. generoitujen interventioiden taso, laatu ja määrä. Maaseutuelinkeinojen painopisteiden valintaa pohtineen työryhmän puheenjohtaja Juha Paajanen esittelee työryhmän työtä kokouksessa. Viranomaisjärjestelyjä koskien asiaa esittelee yleishallintotyöryhmän puheenjohtaja tai sihteeri. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. merkitä laaditun raportin tiedokseen ja hy väksyä maaseutuelinkeino jen painopisteet ja vastuutuksen seuraavi na: - Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut) - Maaseutuyritysten liitännäiselinkeinojen kehittäminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut, maaseutuelinkeinojen alueilla asiantuntijavastuu: maaseutusihteerit/mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (vastuutaho: mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamalla (vastuutaho: Metsäkeskus metsälain mukaisesti virkatyönä, metsänhoitoyhdistykset) 2. hyväksyä osaltaan selostusosassa ilmenevä yleishallintotyöryhmän esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulau takunnasta ja lähet-

9 Yhtymähallitus tää sen edelleen Savonlinnan kaupungille ja Sul kavan, Enonkosken, Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun kunnil le kannanottoa varten. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä yhtymähallitukselle. Käsittely: Yhtymähallitus päätti muuttaa kuntien lausuntokierroksen aikataulua niin, että lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen kokouksessa muutetulla aikataululla. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano YH 87 Selostus: Yhtymäkokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 3 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2004 Päätös: Yhtymäkokous päätti, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkun tien ja kuntayh tymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään vii västys korkopro senttina 9,5%:n viivästyskorkoa ajalla Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön :n 22 muuttami nen Päätös: Yhtymäkokous päätti, että hallintosäännön :ää 22 tarkistetaan siten, että siitä poistetaan ensimmäinen momentti, rahatoimen hoita mista koskeva kappale. 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2003 Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedokseen. 6 Vuoden 2003 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2003 sekä hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtavalle viranhaltijalle vastuuvapauden tilikaudelta (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi ja lähettää ne yhtymävirastolle huomioonotettavaksi ja toimenpiteitä varten. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

11 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymävirasto yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seudulliset hankinnat YH 88 Selostus: pidettiin Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa nykyisen hankintarenkaan osapuolille tilaisuus, jossa käytiin läpi Timo Kivisto Con sulting Oy Timo Kivistön tekemää selvitystä. Selvitys käynnistyi pai kallisen elinkeinoelämän huomioimisen mahdollisuuksien selvittämisellä ja sii hen liitettiin mukaan samalla hankintarenkaan organisointi ja ympä ristöasioiden huomioiminen. Selvityksessä tuli esille vahvana uudelleenorganisoinnin tarve ja tuotteiden/palvelujen yhteiskilpailutuksen volyymin kasvattaminen, lähinnä mukana olevien tuote-/palveluryh mien ja tuotteiden skaalan laajentaminen. Tilaisuudessa sovittiin, että perustetaan työryhmä, jolle toimeksianto oli hankintarenkaan organisoinnin toteuttamismalli ja aikataulu. Samalla sovittiin työryhmän kokoonpano seuraavasti: Erämaa Antti, Savonrannan kunta Karttunen Terttu, Punkaharjun kunta, Kettunen Maija-Liisa, Savonlinnan kaupunki Koivula-Laukka Merja, Rantasalmen kunta Kurki Hannu, Itä-Savon kuntayhtymä Kuuramaa Kari, Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky Naumanen Veli-Pekka, Itä-Savon YH-Rakennuttaja Oy Nuopponen Marjut, Savonlinnan ammattiopisto Rannanpiha Kari, Kerimäen kunta Solonen Anne, Enonkosken kunta Thure Veli-Matti, Savonlinnan perusterveydenhuollon ky Veijalainen Marita, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Varsinainen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja ns. alatyöryhmä, johon kuuluivat Maija-Liisa Kettunen, Veli-Pekka Naumanen, Anne Salonen, Veli-Matti Thure ja Marita Veijalainen, yhden kerran. Todettiin, että työryhmän tulee antaa selkeä kannanotto toimeksiannon pohjalta seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? 3. Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? 4. Toteutusaikataulu?

13 Yhtymähallitus Työryhmä totesi yksimielisesti, että hankintarenkaan toimintaa on aiheellista yhteistyössä kehittää kysynnän ja tarpeen mukaan sekä resursoida riit tävästi, jotta kehittäminen olisi mahdollista. Myös päätöksenteko tu lee olla keskitettyjen tuotteiden/palveluiden osalta keskitettyä. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää hankintayhteistyön kehittämiseksi ja organisoimiseksi seuraavaa: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? Esitys: Hankintayhteistyön puitteissa tapahtuva kilpailutus ja päätöksenteko yhteiskilpailutuksen osalta hoidetaan Itä-Savon kuntayhtymän toimesta. Perustelut: - Hankintayhteistyön toteuttamiseksi työryhmä mietti kolmea eri vaihtoehtoista toteutusmallia: Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon kuntayhtymän tai perustettavan organisaation hoitamana. Yhteistyön liittäminen palvelustrategiaan oli myös keskustelussa mukana, mutta todettiin, että hankintayhteistyön osalta selvitys on tehty. Myöskään uutta yritystä ei ole aiheellista perustaa valtakunnallisesti katsottuna suhteellisen pienen volyymin takia. - Muutoin kuin Savonlinnan kaupungin toimesta hoidettuna päätöksenteko yhteisesti on selkeämpää samoin kuin kustannusten jako. - Henkilöstön resursointi tarpeellisessa määrin on selkeää ja joustavaa samoin kuin atk-järjestelmien hankinta yhteisesti sovittujen periaatteiden mu kaisesti. 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? Esitys: Työryhmän kokouksessa hyväksymän esityslistaliitteen A mukaisesti. Perustelut: Perustuu ostojen volyymiin ja on tarpeellinen määrä käyntiin lähdössä. Vaatii jatkuvaa kehittämistä tarpeisiin perustuen. 3 Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? Esitys: Työryhmän esityksen mukainen hankintayhteistyön toteutuminen vaatii kahden henkilön tai lähes kahden henkilön työpanoksen. Kaikki hankintayhteistyöstä aiheutuneet kustannukset peritään ostovolyymien suhteessa. Kustannusvaihtoehdot ja esimerkinomaiset jakaumat esityslistaliitteenä B.

14 Yhtymähallitus Perustelut: Resurssien tulee olla riittävät järkevien toimintojen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Kustannukset ovat oikeudenmukaiset, kun ne jaetaan aiheutetun periaatteen mukaisesti. 4 Toteutusaikataulu? Aikataulullisesti järjestely tulisi toteuttaa niin, että se olisi toiminnassa viimeistään vuoden 2005 alusta. Henkilöstön rekrytointi tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Lisäksi työryhmä laati ja hyväksyi kokouksessaan esityslistaliitteen C mukaisen sopimusmallin hankintayhteistyön toteuttamiseksi, liite oheisena. Työryhmä esittää, että hankintayhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus eri osapuolien kesken. Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös, jolla kaupunki sitoutuu seudulliseen Itä-Savon kuntayhtymän hoitamaan hankintarenkaaseen on esityslistaliitteenä D. (Valmistelu: seutujohtaja, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. että Itä-Savon kuntayhtymä ryhtyy hoitamaan hankintarenkaan toimintaa työryhmän esittämällä tavalla. 2. hyväksyä osaltaan esitetyn sopimusluonnoksen, 3. pyytää hankintarenkaan nykyisiä osapuolia ilmoittamaan mennessä osallistuvatko ne tulevaan hankintayhteistyöhön esitetyn mallin mukaisesti. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: hankintarenkaan osapuolet Sulkavan kunta yhtymävirasto

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään YH 89 Selostus: Mikkelin ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö on aloittamassa EAKR -selvityshanketta, jonka tarkoituksena on selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden (julkiset, yksityiset ja kolmas sektori) informaatioteknologiaan liittyvien palvelujen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Lisäksi hankkeessa selvitetään verkkopalveluihin liittyvät sekä käynnissä olevat että jo päättyneet hankkeet koko Etelä-Savon alueella. Selvitystyö toteutetaan Selvityksen avulla pyritään yhdessä toimijoiden kanssa keskustellen löytämään keskeisimmät hyvinvointialan verkkopalvelujen kehittämisen painopistealueet seutukunnan alueella. Selvitys luo samalla pohjan sekä HYVIS - hyvinvointialan verkkopalveluhankkeelle että HO- PE -hoiva-alan palveluverkkohankkeelle. Tähän mennessä HYVIS on Mikkelin am mattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin yhteistyönä ke hittänyt por taalin, josta kaupungin alueella toimivat hyvinvointipalve lut löytyvät yhdestä internetosoitteesta Selvitystyön ai kana myös muilla kunnilla on mahdollisuus saada eri toimijoiden tuottamat sosi aali- ja terveyspalvelut esille HYVIS -portaalin kautta. HOPE - Ete lä-savo puolestaan liittyy valtakunnalliseen kauppa- ja teollisuusmi nisteriön käynnistämään hankekokonaisuuteen, joka tähtää yksityis ten sosiaali- ja terveysalan yrittäjien verkkopalveluiden kehittämi seen kaikilla TE -keskusalueilla. Koska HYVIS ja HOPE sisältävät osittain samankaltaisia tavoitteita, on nähty tärkeäksi tehdä tämä sel vitystyö yhdessä Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen (ISAK) kanssa (kts. ), joka on toteuttanut HOPE - Pohjois-Karjalan (kts. ) ja tulee toteuttamaan vas taavan hank keen myös Etelä-Savossa. HYPE -hankkeen tavoitteet: - Selvittää Etelä-Savon hyvinvointialan päättyneet ja meneillään olevat verkkopalveluhankkeet - Selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan tuottajien keskeisimmät kehittämistarpeet, jotka liittyvät informaatioteknologiaan ja verkkopalveluihin (kysely sekä yritys -ja kuntakäynnit)

16 Yhtymähallitus Mallintaa ja sovittaa yhteen HYVIS -hankkeen jatko ja HOPE -Etelä-Savo hanke - Löytää sellaisia kehittämishankeaihioita maakunnan alueelta, joiden tarkoituksena on hyödyntää informaatioteknologiaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa ja jotka pohjautuvat toimijoiden tarpeisiin Selvitystyötä varten on kutsuttu ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Lisäksi ohjausryhmässä on Etelä-Savon Maakuntaliiton, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun edustajat. Ohjausryhmän jäsenet: o Juhani Alanen, apulaiskaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja o Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö, Mikkelin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi. varapuheenjohtaja o Jussi Teittinen, kunnanjohtaja, Mäntyharju o Raija Mäntylä, suunnittelupäällikkö, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri o Timo Ekroos, johtaja, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus o Seija Julkunen, sosionomi, SAP-senior Oy, Ristiina o Matti Vihma, toimitusjohtaja, Johanneskoti Oy, Varistaival o Eija Rautasalo, projektipäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki o Pieksämäen seudun edustaja o Savonlinnan seudun edustaja o RaJuPuSu -seudun edustaja o Marja Hyvärinen, terveydenhuollon tarkastaja, Mikkelin lääninhallitus o Riitta Kettunen, yritysneuvoja, Etelä-Savon TE-keskus o Ilkka Liljander, projektijohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö o Anneli Jaroma, koulutusjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö o Liisa Huittinen, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan terveysalan yksikkö o Maija Paukkala, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö

17 Yhtymähallitus Hankkeen valvojana ja ohjausryhmän ylimääräisenä jäsenenä toimii: o Markku Aholainen, taloussuunnittelija, Etelä-Savon Maakuntaliitto HYVIS -hankkeen yhteyshenkilö on lehtori, projektipäällikkö Maija Paukkala ja HOPE -hankkeen yhteyshenkilö on fysioterapeutti, projektipäällikkö Seija Parkkinen HOPEhanke (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä Savonlinnan seudun edustajan ohjausryhmään. Käsittely: Viljo Lyytikäinen esitti Virve Pasasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Virve Pasasen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan YH 90 Selostus: Matkustajalaiva s/s Savonlinna täyttää 100 vuotta, maailman ainoa tervalotja s/s Mikko 90 vuotta ja höyrykuunari s/s Salama 130 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Savonlinnan kaupungilla on kunnia kutsua Teidät juhlaristeilylle matkustajasatamasta lauantaina klo tervahöyry Mikolla. Samana päivänä järjestetään myös Saimaan Valssi-tapahtuma. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä edustajansa (avec) risteilylle. Käsittely: Lasse Partanen esitti Jarkko Wuorista. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Jarkko Wuorisen (avec) risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

19 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kesän edunvalvontatilaisuudet YH 91 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa edellisenä kesänä hyväksi havaitulla toteutusmallilla seudullista edunvalvontaa, jossa hyödynnetään Savonlinnan seudun kesän vetovoimaa. Tilaisuuksia järjestetään tänä kesänä kaksi ohjelmassa on risteily S/S Savonlinnan laivalla alkaen klo 16, ooppera Turandot klo 20 alkaen sekä oopperan jälkeen n. tunnin mittainen iltapalaristeily edelleen S/S Savonlinnalla. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa (avec) varmistaneet tähän mennessä osastopäällikkö Harri Caven liikenneministeriöstä, kansanedustaja Pekka Nousiainen, hallintojohtaja Reijo Luhtavaara sisäasiainministeriöstä, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kuntaliitosta sekä kulttuuriministerin erityisavustaja Seija Turtiainen ohjelmassa on risteily M/S Velmerillä alkaen klo 16 sekä ooppera Naamiohuvit. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa varmistaneet (avec) kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pek karinen, opetusministeri Tuula Haatainen (yhdessä sosiaali- ja ter veysministerin erityisavustajan Janne Metsämäen kanssa), sisämi nisterin erityisavustaja Hannu Taavitsainen, peruspalveluministerin erityisavustaja Terttu Savolainen, läänin sivistysneuvos Heikki Laak so Itä-Suomen lääninhallituksesta, kansanedustajat Jouni Backman ja Pekka Nousiainen sekä kaupunginjohtaja Tapani Hellsten Hä meenlinnasta. Molempien tilaisuuksien osalta lähtökohtana on, että isännille varataan oopperalippuja 8 kpl tilaisuutta kohti eli isäntiä on tarpeen nimetä 4 molempiin tilaisuuksiin. Tämän lisäksi on mahdollista nimetä joitakin henkilöitä risteilyiden ajaksi täydentämään edunvalvontaa. Seutujohtaja vastaa käytännön järjestelyistä ja kutsuu tarvittaessa nimetyt isännät ennen tilaisuutta palaveriin, jossa sovitaan esiinnostettavista teemoista ja työnjaosta. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus nimeää tilaisuuksiin isännät (avec). Käsittely: Merkitään, että seutujohtaja käy kunnanjohtajien kanssa erikseen keskustelut edustuksesta risteilyllä.

20 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä tilaisuuden isänniksi: Virve Pasasen, Kauko Rauhansalon, Jarkko Wuorisen ja Hannu Kurjen sekä va ralle Matti Auvisen ja 5.8. tilaisuuden isänniksi: Viljo Lyytikäisen, Jarkko Wuori sen, Hannu Kurjen, Virpi Kaksosen oopperaan sekä Helena Haveri sen risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt seutujohtaja

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kusti-hankkeen loppuraportti 26/84.841/2004 YH 92 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttama KUSTI -hanke (maatilat tehokkaiksi ja kustannustietoisiksi), hankenumero 1293, päätös , on päättynyt. Hankkeen toteuttamisaika oli Hanketta toteutettiin Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen, Sulkavan, Enonkosken ja Savonrannan kunnissa. Hanke oli EMOTR -osarahoitteinen maaseudun kehittämishanke ja se toteutui taloudellisesti siten, että hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin nähden syntyi kuluja vähemmän (yhteensä ,50 ). Hankkeen tarkempi talouserittely, esityslistaliite A. Hankkeen ohjausryhmänä toimi maaseudun kehittämisen klusterityöryhmä, joka hyväksyi osaltaan hankkeessa tehdyt toimet, viimeisen maksatushakemuksen sekä loppuraportin Hankkeen loppuraportti on esityslistaliitteenä B. Toiminnallisesti hanke ei saavuttanut kaikkia suunniteltuja tuloksia mutta sukupolvenvaihdosneuvonnan osalta tavoitteet ylitettiin roimasti. Hankkeen toteuttamista ja siten tulosten saavuttamista vaikeutti hankevetäjien suuri vaihtuvuus sekä ajoittainen, vähäistä lievästi merkittävämpi, yhteistoiminnan vaatimaton sujuminen pääalihankkijana toimineen asiantuntijaorganisaation kanssa. Itä-Savon kuntayhtymän tilintarkastaja on tehnyt hankkeesta normaaliin rutiiniin kuuluneen hanketarkastuksen , esityslistaliite C. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja merkitsee tiedoksi hankkeen päättymisen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

22 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon TE-keskus/maaseutuosasto Pro Agria/Heikki Pahkasalo Yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 93 Selostus: Päätösraportti ajalta esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutu-hanke, tilannekatsaus 28/84.840/2004 YH 94 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jätti hakemuksensa SEUTU -kokeiluhankkeen laajennukseen keväällä Hakemus koski Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkunnista muita paitsi Rantasalmen kuntaa, joka haki ko. hakuun ns. JJR -allianssi kuntaryhmän kautta. Hakemuksen jättäneet kunnat ovat käsitelleet asian kunnanvaltuustoissaan. Kunnanvaltuustot ovat hakemuksen hyväksyneet ja kunnat ovat toimittaneet päätösotteet sisäasianministeriölle. Prosessi on edennyt siten, että sisäasianministeriö neuvotteli hakemuksen jättäneiden seutujen kanssa erikseen ja valmisteli asian valtioneuvoston käsittelyyn. HALKE (hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä) päätti että SEUTU kokeilun laajennuksen valmistelua jatketaan mm. Savonlinnan seudun kanssa. Allianssi seutua ei mainita. Tiedote asiasta, esityslistaliite A. Ratkaisu asiaan on tulossa elo-syyskuussa Koska hanke näyttää olevan menossa läpi ja koska hakemuksen mukaiset toimenpiteet liittyvät tietyiltä osin tiiviisti nyt vireillä olevaan palvelustrategiatyöhön on yhtymähallituksen syytä keskustella ja linjata ohjeet asian valmisteluun hyvissä ajoin ennen syksyä. Edelleen asia limittyy tiiviisti aluekeskusohjelman toimiin ja tästäkin näkökulmas ta karkeat linjauk set tulee tehdä hyvissä ajoin. Savonlinnan seutukunnan hakemus, esityslistaliite B, perustuu pitkälti ns. sitovan lausunnonantomenettelyyn mutta sen käytännön järjestäminen vaatii hyvän valmistelun. Edelleen hakemukseen sisältyvät optiot pidemmällekin meneviin toimiin, mutta se edellyttää tuloksellisuutta ja erityisesti tähän liittyviä rakenteellisia päätöksiä palvelustrategiatyön esityksiä koskien. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen käsittelytilanteen tiedokseen, käy asiasta keskustelun ja antaa evästyksensä jatkovalmistelun pohjaksi.

25 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

26 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus YH 95 Selostus: Aluekeskusohjelman puitteissa toteutettava mittava kuntien palvelustrategiatyö on edennyt. Ensimmäisessä vaiheessa on kerätty laaja perustietopaketti yhteistyössä kuntien kanssa. Asiaa käsitelleet viisi asiantuntijatyöryhmää esittelivät perusselvitysvaiheen tilannetta aikataulun mukaisesti työseminaarissa Jo nyt on nähtävissä, että useilla sektoreilla on havaittu selkeitä yhteistyömahdollisuuksia, joita seuraavassa vaiheessa tarkastellaan perusteellisemmin. Esimerkiksi jo tässä vaiheessa on esiin noussut esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulautakunnasta. Työseminaarissa esillä ollut kalvomateriaali on esityslistaliitteenä A. Työseminaarissa käytiin asiasta laaja keskustelu jossa mm. henkilöstöjärjestöjen asema ja henkilöstölle osoitettu tiedotus sai osakseen kriittisiä äänenpainoja. Työn tässä vaiheessa on muutoinkin tarpeellista tarkastella asiantuntijatyöryhmien kokoonpano työn seuraavan vaiheen sisällön kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Esityslistaliitteenä B on työryhmien nykyinen kokoonpano. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus käy keskustelun palvelustrategian linjauksista ja tavoitteista jatkotyön pohjaksi sekä täydentää ja tarkistaa tarvittaessa työryhmien kokoonpanoa. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työryhmän kokoonpanoa muutettiin niin, että puheenjohtajaksi vaihdettiin Virve Pasanen ja varapuheenjohtajaksi Terttu Karttunen. Yleishallinnon, talouden ja -maaseututoimen työryhmään nimettiin Sulkavan kunnanjohtaja Juri Nieminen. Kaikkia työryhmiä päätettiin täydentää lisäksi yhdellä henkilöstön edustajalla/ työryhmä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen ja täydensi sekä tarkisti työryhmien kokoonpanoa käsittelyosassa mainitulla tavalla.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002 Aika 04.06.2002 kello 13:00-13:10 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Aika 19.08.2003 kello 10:00 12:00 Paikka Kalanviljelylaitos, Enonkoski Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 20.5.2011 klo 9.00 10.00 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 11.5.2011 klo 13.30 14.30 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Aika 09.03.2004 klo 10:00-10:50 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 15.8.2017 klo 13.00 14.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2010 Aika Tiistai 15.6.2010, klo 17.00 Paikka Hotelli Kiljavanranta, auditoriosali Kotorannantie 49, Kiljava SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 18.02.2016, klo 16:30-18:35 Paikka Sokos Hotel Vaakuna -neuvottelutila, Mikkeli Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Perjantai 23.5.2014 klo 13.00 14.48 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot