Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta"

Transkriptio

1 Yleiskatsaus Kirkon ja hiippakunnan elämässä vuosi 2011 oli huomattavasti edellisvuotta seesteisempi. Loppuvuonna 2010 vellonut mediakohu rauhoittui. Kirkon toiminta kuitenkin kiinnosti edelleen. Piispa Askolaa pyydettiin tiheästi haastatteluihin ja tapaamisiin. Hän esiintyi 8 TV tai radio-ohjelmassa. Lehtihaastatteluja ja artikkeleita oli 90. Seurakuntien perustyö pääsi aika ajoin mediassa esille myönteisessä valossa. Tuomiokapitulin johtoryhmä: piispa, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani tekivät viisitoista (15) Piispan päivä vierailua. Kohteena olivat Porvoon rovastikunnan ja Vantaan rovastikunnan kaikki seurakunnat. Lisäksi sama kokoonpano tutustui Vantaan seurakuntien yhteisiin työmuotoihin. Tapaamisissa kohdattiin seurakunnan kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt sekä kirkkoherran valinnan mukaan paikallisia vaikuttajia ja median edustajia. Vaikka aikaa oli vähän ja käsiteltävät asiat laajoja, vierailut antoivat konkreettista kuvaa seurakuntien perustyöstä. Seurakunnilla on tiivis kontakti ja syvä vaikuttavuus paikkakuntansa elämään. Tämä tulee harvoin esiin julkisuudessa. Seurakuntien työntekijöiden kautta tulee ilmi hiljaisia signaaleja ja tarinoita arjen elämästä. Näitä viestejä piispa on voinut välittää eteenpäin valtakunnan päättäjille ja vaikuttajille. Tuomiokapituli pääsi muuttamaan takaisin omiin tiloihin Bulevardille, kun talon peruskorjaus valmistui syyskuussa. Myöskin tilojen kautta tehdään näkyviksi työyhteisöprosessissa kiteytetyt arvot: Kutsumus, Kunnioittaminen, Välittäminen, Ammattitaito, Vuorovaikutus Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta 1. Seurakuntien hengellisen elämän vahvistaminen Pyhä painopiste oli tarkoitus näkyä koulutus- ja neuvottelupäivillä kaikilla työaloilla. Toteutui siten vuonna 2011, että Helsingin hiippakunnan lapsi- ja perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivillä pyhä-teemaa tutkittiin neljästä eri näkökulmasta. Hengellisen ohjauksen Juuret ja siivet -koulutus käsitteli myös pyhä-teema osana omaa elämää ja osana ajankuvaa. Sielunhoidon ja terapian dialogisessa seminaarissa spiritualiteetti ja pyhän kokemus oli keskeinen auttavan suhteen tarkastelukulma. Pyhä messu koulutuspäiviä järjestettiin kaksi: yksi kirkonpalvelijoilla ja yksi papeille ja kanttoreille. Virsikoulutus toteutui otsikolla "Herrasta veisaa kieleni". Laajasti ottaen painopisteen näkyvyys jäi pisteittäiseksi. Se ei ole saavuttanut sellaista toimintoja ja tavoitteita sitovaa roolia, mitä alun perin tavoiteltiin. Hengellisen ohjauksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kehitettiin järjestämällä vuoden mittainen Juuret ja siivet prosessikoulutus, jonka tarkoitus on syventää ja antaa valmiuksia ottaa hengellisen ohjauksen 1

2 elementtejä rohkeammin osaksi omaa työtä. Myös hengellisen ohjauksen neuvottelupäivä kokosi hiippakunnan työntekijöitä saman teeman äärelle. Hengellisen ohjauksen menetelmät olivat käytössä myös osana hiippakunnallista sielunhoidon erityiskoulutusta. Kirkkohallituksen organisoimaan jumalanpalveluselämän kehittämishankkeeseen lähti mukaan 7 hiippakuntamme seurakuntaa: Hakunila, Kannelmäki, Paavali, Pitäjänmäki, Rekola, Roihuvuori ja Vartiokylä. Hankeseurakunnat rakentavat omat kehityshankkeensa, joissa edistetään jumalanpalveluselämän hengellistä syvyyttä ja inhimillistä lämpöä. Hankeseurakunnille järjestettiin yksi hiippakunnallinen seminaari. Valtakunnallinen virsivisa 3-4-luokkalaisille keräsi innokkaita laulajia eri puolilta hiippakuntaa mukaan. Huhtikuun puolessa välissä järjestettiin hiippakuntavaiheen finaali Vuosaaren kirkossa ja hiippakunnan edustusjoukkue osallistui toukokuussa valtakunnalliseen finaaliin Turussa. Espoon hiippakunnan, seurakuntayhtymien sekä järjestöjen kanssa järjestettiin laajapohjainen kasvatuksen painopisteseminaari. Samoin järjestettiin nuorisoteologien neuvottelupäivä sekä hiippakuntien ja järjestöjen yhteistyönä varhaisnuorisotyön teemaseminaari. Varhaisnuorisotyössä erityinen ilonaihe oli yhteistyössä Espoon hiippakunnan kanssa järjestetty alaleiri suurleiri Sykkeellä. Leiriläiisiä oli yli 300 ja mukana myös runsaasti uusia työntekijöitä. Yhteistyötä partiolippukuntien kanssa jatkettiin luomalla lippukunnanjohtajien ja seurakuntien edustajien yhteinen Pääkaupunkiseudun partioverkosto. Hengellinen elämä verkossa koulutukset käynnistyivät Helsingin hiippakunnassa vuosi muita hiippakuntia myöhemmin. Kuuteen koulutusmoduliin osallistui yhteensä 90 työntekijää. Vertaiskouluttajina toimi 13 työntekijää. Pitkäkestoisen sielunhoitokoulutus on kirkon erikoistumiskoulutus, joka syvensi hiippakuntamme työntekijöiden valmiuksia eksistentiaalisten kysymysten pohdintaan ja jumalasuhteen tarkasteluun. Lisäksi se sisälsi psykologista tietoutta ja kliinistä harjoittelua sairaaloissa. Pastoraalipsykologinen konferenssi elokuussa 2011 kokosi sekä kirkon työntekijöitä että terapian asiantuntijoita dialogiseen seminaariin syventämään ymmärrystä hengellisyyden merkityksestä auttavassa toiminnassa. 2. Diakonisen vastuun vahvistaminen Helsingin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien diakonian kehittämishanke valmistui. Projektin johtajana toimi Helsingin seurakuntayhtymän johtava diakoniasihteeri Anne Kostiainen. Diakonian hiippakuntasihteeri oli kehittämishankkeen asiantuntijajäsenenä sekä projektin että Helsingin hiippakunnan yhteyshenkilönä ja sihteerinä ohjausryhmässä. Koulutus- ja kehittämispäivien työskentelystä vastasivat Diakin kouluttajat. Hankkeesta tehtiin kirjallinen tuotos; Diakonia ihmistä varten. Hankkeen päätavoitteena oli toiminnan kehittäminen mahdollisimman oikeudenmukaiseksi ja tasaarvoiseksi kaikille helsinkiläisille luomalla yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja seurakuntien 2

3 diakoniatyöhön. Rovastikunnallisella yhteistyöllä luotiin toimintamallit diakonian vastaanottotoimintaan, taloudelliseen avustamiseen, monikulttuurisuustyöhön Helsingin seurakunnissa diakonian näkökulmasta, rovastikunnalliseen yhteistyöhön ja yhteistyöhön seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön diakoniassa. Hiippakunnan osallistuminen mahdollisti kehityshankkeiden sisäistämisen ja edistämisen koko hiippakunnan alueella. Tuomiokapitulissa luotiin tammikuun alussa diakoniatyön ja diakonian viranhaltijoiden mallijohtosääntö diakoniatyöntekijöiden ja -pappien tueksi. Diakoniapappien toimenkuvaa selkiytettiin. Väliportaan esimiesten tehtävät tullaan jatkossa huomioimaan erikseen laadittavissa tehtäväkuvissa. Hiippakunnan diakoniarahaston avustuskäytäntöjä selkiytettiin. Yhteistyö Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kriisirahastojen sekä Kirkon diakoniarahaston kanssa toimi hyvin. Kirkon henkisen huollon HeHun toimintavalmiuden ylläpitämisessä keskityttiin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen kolmella osa-alueella: 1. Laaja-alainen viestinnän työryhmä kutsuttiin koolle hiippakuntaan pohtimaan kirkon kriisityötä hiippakunnassa. Edustajat olivat Kirkon tiedotuskeskuksesta, seurakuntayhtymien ja Tuomiokirkkoseurakunnan tiedotuksesta, HeHusta johtavia työntekijöitä; Helsingin poliisipappi, Vantaan ydinryhmän puheenjohtaja sekä Itä-Uudenmaan HeHun toiminnanjohtaja. Kriisityön pohdinta laajensi aiheen käsittelyä suuronnettomuuksista muihin kriisitilanteihin. Työryhmässä käytiin keskustelua kirkon julkisuuskuvasta, mietittiin nk. mainekriisejä sekä sosiaalisen median merkitystä perinteisen median rinnalla. 2. Kirkon tiedotuskeskuksen, Kirkon henkisen huollon, tuomiokapitulin ja seurakuntayhtymien kriisiviestintäyhteistyötä täsmennettiin. Yhteinen toimintaohje Kirkon henkinen huolto ja kriisiviestintä suuronnettomuuksissa saatiin valmiiksi. 3. Aloitettiin prosessi, jonka tavoitteena oli edistää kirkon kansainvälisen työn kriisivalmiutta hiippakunnassa. Ehdotus tuli Suomen Lähetysseurasta. Hiippakunnallisessa työryhmässä olivat Helsingin poliisipappi, Suomen Lähetysseurasta kaksi edustajaa ja hiippakunnan edustaja. Vuoden loppuun mennessä ryhmän kokoonpanoon kutsuttiin mukaan lisäksi Kirkon lähetystyön keskuksen ja Puolustusvoimien kirkollisen työn edustajat. Hiippakunnan kansainvälisen HeHun ohjeistus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Diakoniateologien neuvottelupäivä järjestettiin Helsingin seurakuntayhtymän ja hiippakunnan yhteistyönä. Diakoniaseminaarin aiheena oli Hiljaisen tiedon jakaminen. Hiippakunnan ja kaikkien seurakuntien työalojen yhteinen Yhteisvastuukeräyksen kampanjaviikko järjestettiin sekä vapaaehtoisten että seurakuntien työntekijöiden tuella teemalla: Anna kaksi tuntia Yhteisvastuulle. Keräyksen kokonaistuotto oli ,40. Keräystulos palasi vuotta 2010 edeltävälle tasolle. Parhaan keräystuloksen teki Myrskylän seurakunta 4,92 /jäsen. Toiseksi tuli Pukkilan seurakunta 3,74 /jäsen ja kolmanneksi Hakunilan seurakunta 2,30 /jäsen. Hiippakunnan diakoniarahaston saama osuus oli ,97. 3

4 Kirkon saavutettavuusohjelman puitteissa kirkkohallituksen edustajat kävivät hiippakunnassa kuulemassa vammaistyöntekijöiden valmiutta toteuttaa ohjelmaa. Keskustelu netin käytöstä vammaistyössä johti pyyntöön erityisryhmien työntekijöille järjestettävästä Hengellinen työ verkossa -koulutuksesta. Koulutus toteutetaan syksyllä Hiippakunnan edustaja oli kolmella alueellisella maanpuolustuskurssilla luennoimassa Ev.lut.seurakuntien varautumisesta poikkeusoloissa. Hiippakunnan ympäristötyötä kehitti ja koordinoi ympäristötyöryhmä. Työryhmä on seurannut hiippakuntien seurakuntien ympäristödiplomiprosessien etenemistä ja olemassa olevien diplomien päivitystyötä. Vuoden aikana myönnettiin Kirkon ympäristödiplomin jatko Vantaan seurakuntayhtymälle. Ympäristötyön yhdyshenkilöille järjestettiin hiippakunnallinen neuvottelupäivä, jonka sisältö keskittyi veden äärellä olevien leirikeskusten ympäristökysymyksiin. 3. Seurakuntien yhteisöllisyyden vahvistaminen Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintakautensa vuoden 2011 alussa. Hiippakunta oli mukana luottamushenkilöiden perehdyttämisessä järjestämällä yhteistyössä koulutuskeskus Agricolan kanssa hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivän syyskuussa Neuvottelupäivään osallistui 42 henkeä. Lisäksi lakimiesasessori osallistui kouluttajana Helsingin seurakuntayhtymän, Huopalahden rovastikunnan, Porvoon suomalaisen seurakunnan ja Askolan seurakunnan järjestämiin luottamushenkilöiden perehdytystilaisuuksiin. Kuusi uutta kirkkoherraa aloitti viroissaan. Tuomiokapituli järjesti heille mentorit sekä käynnisti Kirjo 2a koulutuksen, johon uutena elementtinä liitettiin myös ryhmätyönohjaus. Perinteisellä kirkkoherrojen risteilyllä käsiteltiin erilaisuuden kohtaamista. Piispainkokouksen ohjeistamaan orientoitumiskoulutukseen valmennettiin 10 pienryhmien ohjaajaa. Koulutus pienryhmineen uusille kanttoreille, diakoniatyöntekijöille, nuorisotyönohjaajille ja perhetyöntekijöille käynnistyy tammikuussa Työnohjausta kehitettiin hiippakunnallisilla neuvottelupäivillä tammikuussa Tavoitteena oli oppia tunnistamaan narsistisen työotteen ja työkulttuurin vaikutuksia ja ohjaamaan työntekijöitä vuorovaikutteisempaan toimintaan. Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa yhteistyönä 2013 toteutettavien lähetysjuhlien suunnittelu alkoi. Hiippakuntauutiset ilmestyi 3 kertaa ja lehti käsitteli numeroissaan luottamushenkilöiden kysymyksiä, sielunhoitoa ja terapiaa sekä rakennettuja ympäristöjä. Ajankohtaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa siirrettiin entistä enemmän verkkoon. Työntekijöiden viestinnällisiä valmiuksia kehitettiin järjestämällä perinteinen hiippakunnan viestintäpäivä teemalla Verkostoituva seurakunta. 4

5 4. Seurakuntien toimintaympäristön seuranta ja rakennemuutosten tukeminen Helsingin seurakuntayhtymässä aloitti 6 uutta seurakuntaa, kun 12 entisen seurakunnan lakkauttaminen astuu voimaan vuoden 2011 alussa. Prosessi oli siirtynyt jo toteutusvaiheeseen, jossa tuomiokapitulin rooli oli enää vähäinen. Helsingin ja Vantaan kaupunkien kuntarakenteen selvitys pysähtyi, joten siinä ei ollut seurattavaa. Kapitulin ja seurakuntayhtymien koulutuskoordinaatio eteni niin, että suurten seurakuntayhtymien yhteinen JET prosessi käynnistyi. Saatiin myös aikaiseksi periaatteelliset linjaukset siitä, miten Helsingin ulkopuolisten seurakuntien väki voi päästä mukaan Helsingin seurakuntayhtymän järjestämiin koulutuksiin. Neuvotteluin on voitu välttää päällekkäisten koulutusten järjestämistä ja saatu hyödynnettyä resursseja ja osaamista yli rajojen. Toimenpiteissä ollaan vielä alkuvaiheessa. Oleellisinta on ollut saada aikaan muutos asenteissa. HeTa ja Kirjuri hankkeet etenivät kokonaiskirkon tasolla hitaammin, kuin oletettiin. Vielä ei pystytä hahmottamaan miten hankkeet vaikuttavat yksityiskohtiin. Rippikoulutyössä vahvistettiin työalasta vastaavien verkostoa ja valmisteltiin seuraavan vuoden rippikoulutyön erityistapahtumia. Toimintavuotena on tarkoitus keskittyä rippikoulun laaja-alaiseen kehittämiseen. Hiippakunnan ja HY:n Soveltavan kasvatustieteen laitoksen kanssa järjestettiin uskonnon virikekurssi luokan- ja uskonnon aineopettajiksi opiskeleville. Kurssi sai hyvän vastaanoton. Kasvatuksen työntekijöiden neuvottelukokouksissa käsiteltiin myös ajankohtaisia kysymyksiä koulujen ja varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen ja opetuksen kysymyksiä. 5. Monikulttuurisuustyön vakiinnuttaminen ja kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen Hiippakunnan sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien keskinäinen sopimus hiippakuntasihteerin ja vieraskielisten pappien kustannusten jakamisesta umpeutui 2011 lopussa. Uusi sopimus hahmottui niin, että osapuolet sitoutuivat säilyttämään toiminnassa entiset resurssit, mutta kohdennus muuttui niin, että hiippakuntasihteerin tehtävä päättyi ja vuonna 2012 perustetaan uusi englanninkielisen työn virka Espoon seurakuntayhtymään. Sopimuksen sisällön selvittyä monikulttuurisuustyön hiippakuntasihteeri hakeutui muihin tehtäviin niin, että virka jäi tyhjäksi elokuussa. Konkreettiset toimet ja hankkeet jatkuvat nyt seurakuntayhtymien toimintoina. Jotkut hankkeen kuitenkin tyrehtyvät. Tavoitteena ollut monikulttuurisen paikallisseurakunnan pilottihanke ei edennyt. Tuomiokapitulin roolina on jatkossa pitää yllä monikulttuurisuutta edistävää keskustelua. Teema oli esillä kaikissa Piispan päivä vierailuissa sekä kapitulin ja suurten seurakuntayhtymien keskinäisissä neuvotteluissa. 5

6 Kirkon lähetystyön strategiaan liittyi valmistelu hiippakuntiin sijoitettavista uusista viroista. Kirkkohallituksen valmisteluissa tehtäväkuvaukset tulivat valmiiksi. Lopputulos rahoituksesta tulee ratkaisemaan hankeen toteutumisen. Hiippakunnan lähetyssihteeri on panostanut Maailma Kylässä festivaaliin. Tapahtuma on tavoittanut erityisesti tiedostavia nuoria aikuisia. Merkittäviä lähetyksen tapahtumia ovat olleet Tasaus- tapahtumat, Lähetyskirkon messu ja nuoria aikuisia kokoava Music Mission Club. Lähetys sihteereille ja teologeille on järjestetty koulutusta. Lähetysteologeille tarkoitettuun neuvottelupäivään ja vuotuiseen hiippakunnan lähetysseminaariin osallistui kumpaankin 80 osanottajaa. Missiologinen opintopiiri lähetyssihteereille, - teologeille ja muille vastuunkantajille kokoontui viisi kertaa, 15 osallistujaa. Selvitettiin Kuurojen maahanmuuttajien tilannetta. Suurin osa Suomeen tulleista kuuroista maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla. Kuurot maahanmuuttajat ovat eri perusteilla maahan tulleita ja myös eriasteisen viittomakielentaidon ja koulutustaustan omaavia ihmisiä. Kuurojen maahanmuuttajien suurin ryhmä ovat venäläiset. Kuurojen kansanopiston maahanmuuttajakoulutus vaikuttaa osaltaan maahanmuuttajien hakeutumiseen Helsingin seudulle. Hiippakunnasta osallistuttiin Namibiassa pidettyihin Namibian piispan Josaphat Shangalan ja johtavan piispa Väinö.V.Nambalan virkaan asettajaisiin ja Round-Table neuvotteluihin maaliskuussa Kokousaiheita olivat työntekijävaihdon kehittäminen, Namibian ev.lut kirkon taloudellinen tukeminen ja keskinäinen yhteistyö. Seuraava RT-neuvottelu on suunnitteilla pidettäväksi Suomessa kirkon ja sen lähetysjärjestöjen kansainvälisten kumppanien kokouksen yhteydessä. Hiippakunnan ja Namibian läntisen hiippakunnan (ELCIN) keskinäinen yhteistyösopimus päivitettiin piispa Shangalan Suomen vierailun yhteydessä. Piispat Irja Askola ja Josaphat Shangala allekirjoittivat sopimuksen piispan talossa On kyse kahdenkeskisestä hiippakunnallisesta puitesopimuksesta, joka antaa raamit hiippakuntien yhteistyölle seurakunnissa, rovastikunnissa ja seurakuntayhtymissä sekä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa mm diakonian, kasvatuksen ja koulutuksen alueilla.sopimus on voimassa toistaiseksi. Iso-Britannian luterilaisen kirkon piispa Jana Jeruma-Grinberga kävi Suomen vierailullaan marraskuussa perehtymässä hiippakunnan diakoniaan, diakonian virkaan, vihkimykseen ja työn sisältöön seurakuntadiakoniassa. Hänen tavoitteenaan oli saada konkreettisia ideoita ja toimintamalleja oman kirkkonsa diakoniatyön edistämiseksi hädänalaisten tueksi. Hpk-valtuusto, istunto ja neuvottelukunnat Hiippakuntavaltuusto kokoontui kolme kertaa. Näiden lisäksi hiippakuntavaltuusto järjesti toukokuussa 2011 Kirkko 2020 tulevaisuusselontekoa koskevan keskustelun, josta laadittu muistio toimitettiin kirkolliskokouksen käyttöön. Seurakunnista lähetettiin hiippakuntavaltuuston käsiteltäväksi neljä aloitetta. 6

7 Tuomiokapitulin istunto kokoontui 15 kertaa ( kertaa). Pappisvihkimyksiä oli poikkeuksellisesti vain yksi. Kesäkuussa vihittiin 9 pappia. Syksyn ordinaatioon ilmoittautui vain kaksi kandidaattia. Ei katsottu mielekkääksi järjestää ordinaatioprosessia näin pienelle ryhmälle, jossa vertaistuki ja kokemus eivät toteudu. Nämä kaksi Helsingin hiippakunnan pappia vihittiin Espoon hiippakunnan vihkimyksessä joulukuussa. Pastoraalitutkintoja tuli valmiiksi 10 ( ), ylempää pastoraalitutkintoja 1 ( kpl). Kirkkoherrojen virkaanasettamisia oli 6: Pornainen (Petteri Kerko), Ruotsinpyhtää (Kirsi Oksanen), Lapinjärvi (Tuire Westerlund-Huovinen), Vantaankoski (Hannu Pöntinen), Herttoniemi(Markku Rautiainen) ja Hakunila (Hans Tuominen). Vaaliprosesseja käynnistyi kaksi: Loviisan suomalainen srk ja Kallio, kesken on yksi: Korso. Kasvatuksen neuvottelukunta ei kokoontunut vuonna Diakonia ja yhteiskuntatyön ja kansainvälisen diakonian neuvottelukunta piti vuoden aikana yhden kokouksen. Käsiteltyjä aiheita olivat yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvaminen ja huono-osaisuuden periytyminen, koulunsa keskeyttäneiden nuorten väliinputoaminen ja ylivelkaantuminen. Lähetystyön neuvottelukunta kokoontui 4 kertaa. Jumalanpalveluselämän neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Moniammatillinen (pappeja, kanttoreita, suntioita) neuvottelukunnan keskeisinä tehtävinä oli vuoden aikana ideoida työalan seuraavan vuoden koulutustarjontaa sekä valmistella ehtoollisaineiden jälkikäsittelyohjeita. Monikulttuurisuustyön neuvottelukunta katsoi työnsä päättyneeksi, kun tämän työalan hiippakuntasihteerin työ päättyi. Toimintakalenteri Piispan vierailut piispantarkastukset Piispan päivä vierailut seurakunnissa 15 Esiintymiset TV ja radio 8 Haastattelut ja artikkelit lehdissä 90 Pastoraalikoulutus 7

8 Teologiharjoittelussa opiskelijoita Papiksi vihittyjä Pastoraalitutkinnon suorittaneita Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittaneita Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneita Kirjo 2A, uusi kurssi alkoi Diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen diakonia Diakonian ordinaatiokoulutus ja vihkiminen, yksi ryhmä Diakoniateologien neuvottelupäivä Yhteisvastuukoulutus Teematorstai - kansainvälisen diakonian koulutus Diakoniaseminaari Joulukahvit Sörkän ja Vantaan vankiloissa Kasvatus Lapsi- ja perhetyön neuvottelupäivät 160 (4) 105 (3) Nuorisotyön teologien neuvottelupäivä Rippikoulutyöstä vastaavien neuvottelupäivä Kirkon lapsi-ja nuorisotyön neuvottelupv, osallistujia Hels.hpk n.200 Varhaisnuorisotyön teemaseminaari (&PTK) 37 Partiotyön neuvottelupäivä (Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry) 35 Päivähoidon uskontokasvatuksen neuvottelupäivä Hiippakunnallinen viestintäpäivä Työnohjaajien neuvottelupäivä, hiippakunnallinen Uskonnon virikekurssi (& HY & OKL) 40 8

9 Jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki Virsikoulutus Herrasta veisaa kieleni 8 8 Pyhä messu -neuvottelupäivä vahtimestareille ja suntioille Pyhä messu neuvottelupäivä papeille ja kanttoreille 48 Sielunhoito ja hengellinen ohjaus Juuret ja siivet hengellisen ohjauksen koulutus 38 Hengellisen ohjauksen ryhmä Lähetys Neuvottelupäivä lähetysteologeille 80 Lähetysjärjestöjen kokoontuminen Hiippakunnan lähetysseminaari Maailma Kylässä festivaali Kerhonohjaajapäivät & Espoon hpk & PTK 200 Kauneimmat joululaulut Narinkkatorilla, SLS & Helsingin srky Porkkanamarkkinat, SLS & Helsingin srky Lähetystalon vappu- ja itsenäisyyspäivän myyjäiset Missiologinen opintopiiri 15 Lähde Liikkeelle- koulutus vapaa-ehtoisille 3X 15 Koulutus rippikoulusta vastaaville työntekijöille 12 Yhdessä Maailmassa näyttely 2000 Koulutus luokanopettajille lähetystyöstä 20 9

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/12 Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa 1 Maallisen ja hengellisen työn rajalla Toimintakalenteri 2013 Raine Haikarainen 2 i R J a n i k k U n a S t a Helsingin

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä. Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille?

Hiippakuntauutiset. Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä. Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille? Hiippakuntauutiset HELSINKI 2/10 Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille? Toimintakalenteri 2011 1 i r j a as k o L a jumala, Sinä kutsut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset helsinki 2/03

Hiippakuntauutiset helsinki 2/03 Hiippakuntauutiset helsinki 2/03 36 Isä meidän, joka olet kaupungissa Sari Kuvaja: Kaupunkilaisaikuisen unelmia dynaamisesta kirkosta Vuorotteluvapaalla turistipapiksi? P IISPAN PIISI Ethän myöhästy Yksi

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/06. Helsingin seurakuntarakenneuudistus puhututtaa. Hiippakunta kansainvälistyy

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/06. Helsingin seurakuntarakenneuudistus puhututtaa. Hiippakunta kansainvälistyy Hiippakuntauutiset helsinki 3/06 1 Helsingin seurakuntarakenneuudistus puhututtaa Hiippakunta kansainvälistyy P IISPAN PIISI Tekstin todistusvoima Reko Lundán, kirjailija ja ohjaaja, kuoli 27.10.2006 vain

Lisätiedot

SUOMEN SUOMEN E EV. V LU LUT. T SEUR SEU AKUNTIEN RAKUNTIEN L LAPSIT APSITYÖ YÖN KESKUS KESKUS R RY: Y:N VUOSIKERT

SUOMEN SUOMEN E EV. V LU LUT. T SEUR SEU AKUNTIEN RAKUNTIEN L LAPSIT APSITYÖ YÖN KESKUS KESKUS R RY: Y:N VUOSIKERT Vuosikko 2012 SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS KUS RY:N VUOSIKERTOMUS SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN Ö KESKUS RY:N VUOSIKERTOMUS Käytettyjä lyhenteitä: Kirkkohallituksen yksiköt KDS

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Maija-Liisa Sahlbom ja Pyhän Laurin kappeli. Tila on aina kokemus. Pian valitaan päättäjiä

Hiippakuntauutiset. Maija-Liisa Sahlbom ja Pyhän Laurin kappeli. Tila on aina kokemus. Pian valitaan päättäjiä Hiippakuntauutiset HELSINKI 3/11 1 Maija-Liisa Sahlbom ja Pyhän Laurin kappeli Tila on aina kokemus Pian valitaan päättäjiä Raine Haikarainen I R J a n I k k u n a s t a Tila on viesti. Ovi on kiinni tai

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki p. 09 23400 OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015 Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/14 1 Kirkkomme vaikuttajat Genevessä Ionan yhteisö innostaa Toimintakalenteri 2015 i r j a n i k k u n a s t a Erilainen on erilaista! Muistan pikkutyttönä hämmennykseni,

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö Kuopion ev.lut. seurakuntien strategia vuoteen 2015 1 (19) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymänyhteiselle kirkkoneuvostolle Kirkon perustehtävä on julistaa evankeliumia

Lisätiedot

HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN

HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN Vantaan Vantaankosken seurakunnan lapsityö vuosina 1966 1984 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta teologian osasto/ läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, syksy

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT MAALISKUU 2 0 1 5 1 MAARA KOSONEN näkijänä aitiopaikalla Kaunista kevättä! Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITTO KIRKON

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Hiippakuntauutiset helsinki 3/08 1 Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Lapsi- ja perhetyön monet kasvot P IISPAN PIISI Ajatella AGRICOLAN JUHLAVUONNA kirkkohallitus

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset helsinki 1/03

Hiippakuntauutiset helsinki 1/03 Kristillistä esineistöä Kaikilta mantereilta - 24 maasta Ajankohtainen näkökulma Hiippakuntauutiset helsinki 1/03 Pääsiäiskynttilät -kortit ja -koristeet Krusifiksit, ristit, ikonit luostarituotteita lahjoja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 1 Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 Sisällys 1 Tiivistelmä ja toimenpide-ehdotukset 2 2 Kirkon hallinnonkehittämistyö 4 2.1 Työryhmät vuosina 1998 2011.. 4 2.2 Nykyinen hallinnonkehittämisryhmä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot