Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta"

Transkriptio

1 Yleiskatsaus Kirkon ja hiippakunnan elämässä vuosi 2011 oli huomattavasti edellisvuotta seesteisempi. Loppuvuonna 2010 vellonut mediakohu rauhoittui. Kirkon toiminta kuitenkin kiinnosti edelleen. Piispa Askolaa pyydettiin tiheästi haastatteluihin ja tapaamisiin. Hän esiintyi 8 TV tai radio-ohjelmassa. Lehtihaastatteluja ja artikkeleita oli 90. Seurakuntien perustyö pääsi aika ajoin mediassa esille myönteisessä valossa. Tuomiokapitulin johtoryhmä: piispa, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani tekivät viisitoista (15) Piispan päivä vierailua. Kohteena olivat Porvoon rovastikunnan ja Vantaan rovastikunnan kaikki seurakunnat. Lisäksi sama kokoonpano tutustui Vantaan seurakuntien yhteisiin työmuotoihin. Tapaamisissa kohdattiin seurakunnan kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt sekä kirkkoherran valinnan mukaan paikallisia vaikuttajia ja median edustajia. Vaikka aikaa oli vähän ja käsiteltävät asiat laajoja, vierailut antoivat konkreettista kuvaa seurakuntien perustyöstä. Seurakunnilla on tiivis kontakti ja syvä vaikuttavuus paikkakuntansa elämään. Tämä tulee harvoin esiin julkisuudessa. Seurakuntien työntekijöiden kautta tulee ilmi hiljaisia signaaleja ja tarinoita arjen elämästä. Näitä viestejä piispa on voinut välittää eteenpäin valtakunnan päättäjille ja vaikuttajille. Tuomiokapituli pääsi muuttamaan takaisin omiin tiloihin Bulevardille, kun talon peruskorjaus valmistui syyskuussa. Myöskin tilojen kautta tehdään näkyviksi työyhteisöprosessissa kiteytetyt arvot: Kutsumus, Kunnioittaminen, Välittäminen, Ammattitaito, Vuorovaikutus Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta 1. Seurakuntien hengellisen elämän vahvistaminen Pyhä painopiste oli tarkoitus näkyä koulutus- ja neuvottelupäivillä kaikilla työaloilla. Toteutui siten vuonna 2011, että Helsingin hiippakunnan lapsi- ja perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivillä pyhä-teemaa tutkittiin neljästä eri näkökulmasta. Hengellisen ohjauksen Juuret ja siivet -koulutus käsitteli myös pyhä-teema osana omaa elämää ja osana ajankuvaa. Sielunhoidon ja terapian dialogisessa seminaarissa spiritualiteetti ja pyhän kokemus oli keskeinen auttavan suhteen tarkastelukulma. Pyhä messu koulutuspäiviä järjestettiin kaksi: yksi kirkonpalvelijoilla ja yksi papeille ja kanttoreille. Virsikoulutus toteutui otsikolla "Herrasta veisaa kieleni". Laajasti ottaen painopisteen näkyvyys jäi pisteittäiseksi. Se ei ole saavuttanut sellaista toimintoja ja tavoitteita sitovaa roolia, mitä alun perin tavoiteltiin. Hengellisen ohjauksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kehitettiin järjestämällä vuoden mittainen Juuret ja siivet prosessikoulutus, jonka tarkoitus on syventää ja antaa valmiuksia ottaa hengellisen ohjauksen 1

2 elementtejä rohkeammin osaksi omaa työtä. Myös hengellisen ohjauksen neuvottelupäivä kokosi hiippakunnan työntekijöitä saman teeman äärelle. Hengellisen ohjauksen menetelmät olivat käytössä myös osana hiippakunnallista sielunhoidon erityiskoulutusta. Kirkkohallituksen organisoimaan jumalanpalveluselämän kehittämishankkeeseen lähti mukaan 7 hiippakuntamme seurakuntaa: Hakunila, Kannelmäki, Paavali, Pitäjänmäki, Rekola, Roihuvuori ja Vartiokylä. Hankeseurakunnat rakentavat omat kehityshankkeensa, joissa edistetään jumalanpalveluselämän hengellistä syvyyttä ja inhimillistä lämpöä. Hankeseurakunnille järjestettiin yksi hiippakunnallinen seminaari. Valtakunnallinen virsivisa 3-4-luokkalaisille keräsi innokkaita laulajia eri puolilta hiippakuntaa mukaan. Huhtikuun puolessa välissä järjestettiin hiippakuntavaiheen finaali Vuosaaren kirkossa ja hiippakunnan edustusjoukkue osallistui toukokuussa valtakunnalliseen finaaliin Turussa. Espoon hiippakunnan, seurakuntayhtymien sekä järjestöjen kanssa järjestettiin laajapohjainen kasvatuksen painopisteseminaari. Samoin järjestettiin nuorisoteologien neuvottelupäivä sekä hiippakuntien ja järjestöjen yhteistyönä varhaisnuorisotyön teemaseminaari. Varhaisnuorisotyössä erityinen ilonaihe oli yhteistyössä Espoon hiippakunnan kanssa järjestetty alaleiri suurleiri Sykkeellä. Leiriläiisiä oli yli 300 ja mukana myös runsaasti uusia työntekijöitä. Yhteistyötä partiolippukuntien kanssa jatkettiin luomalla lippukunnanjohtajien ja seurakuntien edustajien yhteinen Pääkaupunkiseudun partioverkosto. Hengellinen elämä verkossa koulutukset käynnistyivät Helsingin hiippakunnassa vuosi muita hiippakuntia myöhemmin. Kuuteen koulutusmoduliin osallistui yhteensä 90 työntekijää. Vertaiskouluttajina toimi 13 työntekijää. Pitkäkestoisen sielunhoitokoulutus on kirkon erikoistumiskoulutus, joka syvensi hiippakuntamme työntekijöiden valmiuksia eksistentiaalisten kysymysten pohdintaan ja jumalasuhteen tarkasteluun. Lisäksi se sisälsi psykologista tietoutta ja kliinistä harjoittelua sairaaloissa. Pastoraalipsykologinen konferenssi elokuussa 2011 kokosi sekä kirkon työntekijöitä että terapian asiantuntijoita dialogiseen seminaariin syventämään ymmärrystä hengellisyyden merkityksestä auttavassa toiminnassa. 2. Diakonisen vastuun vahvistaminen Helsingin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien diakonian kehittämishanke valmistui. Projektin johtajana toimi Helsingin seurakuntayhtymän johtava diakoniasihteeri Anne Kostiainen. Diakonian hiippakuntasihteeri oli kehittämishankkeen asiantuntijajäsenenä sekä projektin että Helsingin hiippakunnan yhteyshenkilönä ja sihteerinä ohjausryhmässä. Koulutus- ja kehittämispäivien työskentelystä vastasivat Diakin kouluttajat. Hankkeesta tehtiin kirjallinen tuotos; Diakonia ihmistä varten. Hankkeen päätavoitteena oli toiminnan kehittäminen mahdollisimman oikeudenmukaiseksi ja tasaarvoiseksi kaikille helsinkiläisille luomalla yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja seurakuntien 2

3 diakoniatyöhön. Rovastikunnallisella yhteistyöllä luotiin toimintamallit diakonian vastaanottotoimintaan, taloudelliseen avustamiseen, monikulttuurisuustyöhön Helsingin seurakunnissa diakonian näkökulmasta, rovastikunnalliseen yhteistyöhön ja yhteistyöhön seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön diakoniassa. Hiippakunnan osallistuminen mahdollisti kehityshankkeiden sisäistämisen ja edistämisen koko hiippakunnan alueella. Tuomiokapitulissa luotiin tammikuun alussa diakoniatyön ja diakonian viranhaltijoiden mallijohtosääntö diakoniatyöntekijöiden ja -pappien tueksi. Diakoniapappien toimenkuvaa selkiytettiin. Väliportaan esimiesten tehtävät tullaan jatkossa huomioimaan erikseen laadittavissa tehtäväkuvissa. Hiippakunnan diakoniarahaston avustuskäytäntöjä selkiytettiin. Yhteistyö Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kriisirahastojen sekä Kirkon diakoniarahaston kanssa toimi hyvin. Kirkon henkisen huollon HeHun toimintavalmiuden ylläpitämisessä keskityttiin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen kolmella osa-alueella: 1. Laaja-alainen viestinnän työryhmä kutsuttiin koolle hiippakuntaan pohtimaan kirkon kriisityötä hiippakunnassa. Edustajat olivat Kirkon tiedotuskeskuksesta, seurakuntayhtymien ja Tuomiokirkkoseurakunnan tiedotuksesta, HeHusta johtavia työntekijöitä; Helsingin poliisipappi, Vantaan ydinryhmän puheenjohtaja sekä Itä-Uudenmaan HeHun toiminnanjohtaja. Kriisityön pohdinta laajensi aiheen käsittelyä suuronnettomuuksista muihin kriisitilanteihin. Työryhmässä käytiin keskustelua kirkon julkisuuskuvasta, mietittiin nk. mainekriisejä sekä sosiaalisen median merkitystä perinteisen median rinnalla. 2. Kirkon tiedotuskeskuksen, Kirkon henkisen huollon, tuomiokapitulin ja seurakuntayhtymien kriisiviestintäyhteistyötä täsmennettiin. Yhteinen toimintaohje Kirkon henkinen huolto ja kriisiviestintä suuronnettomuuksissa saatiin valmiiksi. 3. Aloitettiin prosessi, jonka tavoitteena oli edistää kirkon kansainvälisen työn kriisivalmiutta hiippakunnassa. Ehdotus tuli Suomen Lähetysseurasta. Hiippakunnallisessa työryhmässä olivat Helsingin poliisipappi, Suomen Lähetysseurasta kaksi edustajaa ja hiippakunnan edustaja. Vuoden loppuun mennessä ryhmän kokoonpanoon kutsuttiin mukaan lisäksi Kirkon lähetystyön keskuksen ja Puolustusvoimien kirkollisen työn edustajat. Hiippakunnan kansainvälisen HeHun ohjeistus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Diakoniateologien neuvottelupäivä järjestettiin Helsingin seurakuntayhtymän ja hiippakunnan yhteistyönä. Diakoniaseminaarin aiheena oli Hiljaisen tiedon jakaminen. Hiippakunnan ja kaikkien seurakuntien työalojen yhteinen Yhteisvastuukeräyksen kampanjaviikko järjestettiin sekä vapaaehtoisten että seurakuntien työntekijöiden tuella teemalla: Anna kaksi tuntia Yhteisvastuulle. Keräyksen kokonaistuotto oli ,40. Keräystulos palasi vuotta 2010 edeltävälle tasolle. Parhaan keräystuloksen teki Myrskylän seurakunta 4,92 /jäsen. Toiseksi tuli Pukkilan seurakunta 3,74 /jäsen ja kolmanneksi Hakunilan seurakunta 2,30 /jäsen. Hiippakunnan diakoniarahaston saama osuus oli ,97. 3

4 Kirkon saavutettavuusohjelman puitteissa kirkkohallituksen edustajat kävivät hiippakunnassa kuulemassa vammaistyöntekijöiden valmiutta toteuttaa ohjelmaa. Keskustelu netin käytöstä vammaistyössä johti pyyntöön erityisryhmien työntekijöille järjestettävästä Hengellinen työ verkossa -koulutuksesta. Koulutus toteutetaan syksyllä Hiippakunnan edustaja oli kolmella alueellisella maanpuolustuskurssilla luennoimassa Ev.lut.seurakuntien varautumisesta poikkeusoloissa. Hiippakunnan ympäristötyötä kehitti ja koordinoi ympäristötyöryhmä. Työryhmä on seurannut hiippakuntien seurakuntien ympäristödiplomiprosessien etenemistä ja olemassa olevien diplomien päivitystyötä. Vuoden aikana myönnettiin Kirkon ympäristödiplomin jatko Vantaan seurakuntayhtymälle. Ympäristötyön yhdyshenkilöille järjestettiin hiippakunnallinen neuvottelupäivä, jonka sisältö keskittyi veden äärellä olevien leirikeskusten ympäristökysymyksiin. 3. Seurakuntien yhteisöllisyyden vahvistaminen Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintakautensa vuoden 2011 alussa. Hiippakunta oli mukana luottamushenkilöiden perehdyttämisessä järjestämällä yhteistyössä koulutuskeskus Agricolan kanssa hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivän syyskuussa Neuvottelupäivään osallistui 42 henkeä. Lisäksi lakimiesasessori osallistui kouluttajana Helsingin seurakuntayhtymän, Huopalahden rovastikunnan, Porvoon suomalaisen seurakunnan ja Askolan seurakunnan järjestämiin luottamushenkilöiden perehdytystilaisuuksiin. Kuusi uutta kirkkoherraa aloitti viroissaan. Tuomiokapituli järjesti heille mentorit sekä käynnisti Kirjo 2a koulutuksen, johon uutena elementtinä liitettiin myös ryhmätyönohjaus. Perinteisellä kirkkoherrojen risteilyllä käsiteltiin erilaisuuden kohtaamista. Piispainkokouksen ohjeistamaan orientoitumiskoulutukseen valmennettiin 10 pienryhmien ohjaajaa. Koulutus pienryhmineen uusille kanttoreille, diakoniatyöntekijöille, nuorisotyönohjaajille ja perhetyöntekijöille käynnistyy tammikuussa Työnohjausta kehitettiin hiippakunnallisilla neuvottelupäivillä tammikuussa Tavoitteena oli oppia tunnistamaan narsistisen työotteen ja työkulttuurin vaikutuksia ja ohjaamaan työntekijöitä vuorovaikutteisempaan toimintaan. Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa yhteistyönä 2013 toteutettavien lähetysjuhlien suunnittelu alkoi. Hiippakuntauutiset ilmestyi 3 kertaa ja lehti käsitteli numeroissaan luottamushenkilöiden kysymyksiä, sielunhoitoa ja terapiaa sekä rakennettuja ympäristöjä. Ajankohtaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa siirrettiin entistä enemmän verkkoon. Työntekijöiden viestinnällisiä valmiuksia kehitettiin järjestämällä perinteinen hiippakunnan viestintäpäivä teemalla Verkostoituva seurakunta. 4

5 4. Seurakuntien toimintaympäristön seuranta ja rakennemuutosten tukeminen Helsingin seurakuntayhtymässä aloitti 6 uutta seurakuntaa, kun 12 entisen seurakunnan lakkauttaminen astuu voimaan vuoden 2011 alussa. Prosessi oli siirtynyt jo toteutusvaiheeseen, jossa tuomiokapitulin rooli oli enää vähäinen. Helsingin ja Vantaan kaupunkien kuntarakenteen selvitys pysähtyi, joten siinä ei ollut seurattavaa. Kapitulin ja seurakuntayhtymien koulutuskoordinaatio eteni niin, että suurten seurakuntayhtymien yhteinen JET prosessi käynnistyi. Saatiin myös aikaiseksi periaatteelliset linjaukset siitä, miten Helsingin ulkopuolisten seurakuntien väki voi päästä mukaan Helsingin seurakuntayhtymän järjestämiin koulutuksiin. Neuvotteluin on voitu välttää päällekkäisten koulutusten järjestämistä ja saatu hyödynnettyä resursseja ja osaamista yli rajojen. Toimenpiteissä ollaan vielä alkuvaiheessa. Oleellisinta on ollut saada aikaan muutos asenteissa. HeTa ja Kirjuri hankkeet etenivät kokonaiskirkon tasolla hitaammin, kuin oletettiin. Vielä ei pystytä hahmottamaan miten hankkeet vaikuttavat yksityiskohtiin. Rippikoulutyössä vahvistettiin työalasta vastaavien verkostoa ja valmisteltiin seuraavan vuoden rippikoulutyön erityistapahtumia. Toimintavuotena on tarkoitus keskittyä rippikoulun laaja-alaiseen kehittämiseen. Hiippakunnan ja HY:n Soveltavan kasvatustieteen laitoksen kanssa järjestettiin uskonnon virikekurssi luokan- ja uskonnon aineopettajiksi opiskeleville. Kurssi sai hyvän vastaanoton. Kasvatuksen työntekijöiden neuvottelukokouksissa käsiteltiin myös ajankohtaisia kysymyksiä koulujen ja varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen ja opetuksen kysymyksiä. 5. Monikulttuurisuustyön vakiinnuttaminen ja kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen Hiippakunnan sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien keskinäinen sopimus hiippakuntasihteerin ja vieraskielisten pappien kustannusten jakamisesta umpeutui 2011 lopussa. Uusi sopimus hahmottui niin, että osapuolet sitoutuivat säilyttämään toiminnassa entiset resurssit, mutta kohdennus muuttui niin, että hiippakuntasihteerin tehtävä päättyi ja vuonna 2012 perustetaan uusi englanninkielisen työn virka Espoon seurakuntayhtymään. Sopimuksen sisällön selvittyä monikulttuurisuustyön hiippakuntasihteeri hakeutui muihin tehtäviin niin, että virka jäi tyhjäksi elokuussa. Konkreettiset toimet ja hankkeet jatkuvat nyt seurakuntayhtymien toimintoina. Jotkut hankkeen kuitenkin tyrehtyvät. Tavoitteena ollut monikulttuurisen paikallisseurakunnan pilottihanke ei edennyt. Tuomiokapitulin roolina on jatkossa pitää yllä monikulttuurisuutta edistävää keskustelua. Teema oli esillä kaikissa Piispan päivä vierailuissa sekä kapitulin ja suurten seurakuntayhtymien keskinäisissä neuvotteluissa. 5

6 Kirkon lähetystyön strategiaan liittyi valmistelu hiippakuntiin sijoitettavista uusista viroista. Kirkkohallituksen valmisteluissa tehtäväkuvaukset tulivat valmiiksi. Lopputulos rahoituksesta tulee ratkaisemaan hankeen toteutumisen. Hiippakunnan lähetyssihteeri on panostanut Maailma Kylässä festivaaliin. Tapahtuma on tavoittanut erityisesti tiedostavia nuoria aikuisia. Merkittäviä lähetyksen tapahtumia ovat olleet Tasaus- tapahtumat, Lähetyskirkon messu ja nuoria aikuisia kokoava Music Mission Club. Lähetys sihteereille ja teologeille on järjestetty koulutusta. Lähetysteologeille tarkoitettuun neuvottelupäivään ja vuotuiseen hiippakunnan lähetysseminaariin osallistui kumpaankin 80 osanottajaa. Missiologinen opintopiiri lähetyssihteereille, - teologeille ja muille vastuunkantajille kokoontui viisi kertaa, 15 osallistujaa. Selvitettiin Kuurojen maahanmuuttajien tilannetta. Suurin osa Suomeen tulleista kuuroista maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla. Kuurot maahanmuuttajat ovat eri perusteilla maahan tulleita ja myös eriasteisen viittomakielentaidon ja koulutustaustan omaavia ihmisiä. Kuurojen maahanmuuttajien suurin ryhmä ovat venäläiset. Kuurojen kansanopiston maahanmuuttajakoulutus vaikuttaa osaltaan maahanmuuttajien hakeutumiseen Helsingin seudulle. Hiippakunnasta osallistuttiin Namibiassa pidettyihin Namibian piispan Josaphat Shangalan ja johtavan piispa Väinö.V.Nambalan virkaan asettajaisiin ja Round-Table neuvotteluihin maaliskuussa Kokousaiheita olivat työntekijävaihdon kehittäminen, Namibian ev.lut kirkon taloudellinen tukeminen ja keskinäinen yhteistyö. Seuraava RT-neuvottelu on suunnitteilla pidettäväksi Suomessa kirkon ja sen lähetysjärjestöjen kansainvälisten kumppanien kokouksen yhteydessä. Hiippakunnan ja Namibian läntisen hiippakunnan (ELCIN) keskinäinen yhteistyösopimus päivitettiin piispa Shangalan Suomen vierailun yhteydessä. Piispat Irja Askola ja Josaphat Shangala allekirjoittivat sopimuksen piispan talossa On kyse kahdenkeskisestä hiippakunnallisesta puitesopimuksesta, joka antaa raamit hiippakuntien yhteistyölle seurakunnissa, rovastikunnissa ja seurakuntayhtymissä sekä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa mm diakonian, kasvatuksen ja koulutuksen alueilla.sopimus on voimassa toistaiseksi. Iso-Britannian luterilaisen kirkon piispa Jana Jeruma-Grinberga kävi Suomen vierailullaan marraskuussa perehtymässä hiippakunnan diakoniaan, diakonian virkaan, vihkimykseen ja työn sisältöön seurakuntadiakoniassa. Hänen tavoitteenaan oli saada konkreettisia ideoita ja toimintamalleja oman kirkkonsa diakoniatyön edistämiseksi hädänalaisten tueksi. Hpk-valtuusto, istunto ja neuvottelukunnat Hiippakuntavaltuusto kokoontui kolme kertaa. Näiden lisäksi hiippakuntavaltuusto järjesti toukokuussa 2011 Kirkko 2020 tulevaisuusselontekoa koskevan keskustelun, josta laadittu muistio toimitettiin kirkolliskokouksen käyttöön. Seurakunnista lähetettiin hiippakuntavaltuuston käsiteltäväksi neljä aloitetta. 6

7 Tuomiokapitulin istunto kokoontui 15 kertaa ( kertaa). Pappisvihkimyksiä oli poikkeuksellisesti vain yksi. Kesäkuussa vihittiin 9 pappia. Syksyn ordinaatioon ilmoittautui vain kaksi kandidaattia. Ei katsottu mielekkääksi järjestää ordinaatioprosessia näin pienelle ryhmälle, jossa vertaistuki ja kokemus eivät toteudu. Nämä kaksi Helsingin hiippakunnan pappia vihittiin Espoon hiippakunnan vihkimyksessä joulukuussa. Pastoraalitutkintoja tuli valmiiksi 10 ( ), ylempää pastoraalitutkintoja 1 ( kpl). Kirkkoherrojen virkaanasettamisia oli 6: Pornainen (Petteri Kerko), Ruotsinpyhtää (Kirsi Oksanen), Lapinjärvi (Tuire Westerlund-Huovinen), Vantaankoski (Hannu Pöntinen), Herttoniemi(Markku Rautiainen) ja Hakunila (Hans Tuominen). Vaaliprosesseja käynnistyi kaksi: Loviisan suomalainen srk ja Kallio, kesken on yksi: Korso. Kasvatuksen neuvottelukunta ei kokoontunut vuonna Diakonia ja yhteiskuntatyön ja kansainvälisen diakonian neuvottelukunta piti vuoden aikana yhden kokouksen. Käsiteltyjä aiheita olivat yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvaminen ja huono-osaisuuden periytyminen, koulunsa keskeyttäneiden nuorten väliinputoaminen ja ylivelkaantuminen. Lähetystyön neuvottelukunta kokoontui 4 kertaa. Jumalanpalveluselämän neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Moniammatillinen (pappeja, kanttoreita, suntioita) neuvottelukunnan keskeisinä tehtävinä oli vuoden aikana ideoida työalan seuraavan vuoden koulutustarjontaa sekä valmistella ehtoollisaineiden jälkikäsittelyohjeita. Monikulttuurisuustyön neuvottelukunta katsoi työnsä päättyneeksi, kun tämän työalan hiippakuntasihteerin työ päättyi. Toimintakalenteri Piispan vierailut piispantarkastukset Piispan päivä vierailut seurakunnissa 15 Esiintymiset TV ja radio 8 Haastattelut ja artikkelit lehdissä 90 Pastoraalikoulutus 7

8 Teologiharjoittelussa opiskelijoita Papiksi vihittyjä Pastoraalitutkinnon suorittaneita Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittaneita Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneita Kirjo 2A, uusi kurssi alkoi Diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen diakonia Diakonian ordinaatiokoulutus ja vihkiminen, yksi ryhmä Diakoniateologien neuvottelupäivä Yhteisvastuukoulutus Teematorstai - kansainvälisen diakonian koulutus Diakoniaseminaari Joulukahvit Sörkän ja Vantaan vankiloissa Kasvatus Lapsi- ja perhetyön neuvottelupäivät 160 (4) 105 (3) Nuorisotyön teologien neuvottelupäivä Rippikoulutyöstä vastaavien neuvottelupäivä Kirkon lapsi-ja nuorisotyön neuvottelupv, osallistujia Hels.hpk n.200 Varhaisnuorisotyön teemaseminaari (&PTK) 37 Partiotyön neuvottelupäivä (Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry) 35 Päivähoidon uskontokasvatuksen neuvottelupäivä Hiippakunnallinen viestintäpäivä Työnohjaajien neuvottelupäivä, hiippakunnallinen Uskonnon virikekurssi (& HY & OKL) 40 8

9 Jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki Virsikoulutus Herrasta veisaa kieleni 8 8 Pyhä messu -neuvottelupäivä vahtimestareille ja suntioille Pyhä messu neuvottelupäivä papeille ja kanttoreille 48 Sielunhoito ja hengellinen ohjaus Juuret ja siivet hengellisen ohjauksen koulutus 38 Hengellisen ohjauksen ryhmä Lähetys Neuvottelupäivä lähetysteologeille 80 Lähetysjärjestöjen kokoontuminen Hiippakunnan lähetysseminaari Maailma Kylässä festivaali Kerhonohjaajapäivät & Espoon hpk & PTK 200 Kauneimmat joululaulut Narinkkatorilla, SLS & Helsingin srky Porkkanamarkkinat, SLS & Helsingin srky Lähetystalon vappu- ja itsenäisyyspäivän myyjäiset Missiologinen opintopiiri 15 Lähde Liikkeelle- koulutus vapaa-ehtoisille 3X 15 Koulutus rippikoulusta vastaaville työntekijöille 12 Yhdessä Maailmassa näyttely 2000 Koulutus luokanopettajille lähetystyöstä 20 9

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI Perustehtävä: Tuomiokapituli edistää piispan johdolla kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnan seurakunnissa vahvistaen seurakuntien toimintaedellytyksiä ja verkostoitumista

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009 30.3.2009 Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 25.3.2009 VARAUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkon perustehtävän toteuttamien kaikissa olosuhteissa Varmistetaan valmiussuunnitelmissa.

Lisätiedot

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTA 20.11.2014 Aika: Torstai 20.11.2014 klo 17.00 18.20 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 liite sivu 38 KOKOUKSEN AVAUS 40 38 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali. Paikka 7-2016 Aika Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali ASIALISTA 77 KOKOUKSEN AVAUS 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan Paras on edessä

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan  Paras on edessä Ohje esittelijälle Tämän ohjaustekstin tarkoitus on auttaa sinua kertomaan lyhyesti ja vapaasti mitä valkokankaalla lukee. Tavoite on, että sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan valkokankaalta

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Uskonnonvapaus on jokaisen perusoikeus Uskonnonvapauslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden kuulua haluamaansa uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on oikeus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (11) Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1 (11) Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 (11) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 6. kesäkuuta 2016 klo 18 19.10 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016 Aika: ti 13.12.2016 klo 15 18.31 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 8 / 2014 Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä 1 Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä Kumppani Inkerin kirkko Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutti on Inkerin kirkon koulutuskeskus, joka kouluttaa kirkon tarpeisiin teologeja, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä,

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 1(6) Aika 16.11.2016 klo 16.30 18.25 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 17.3.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 17.3. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1(6) Aika 16.3.2016 klo 16.30-17.50 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015 Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 Rovastikunnan alueella vuosien kuluessa useita avauksia yhteistyön lisäämiseksi vastaanotto nuiva.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012 Kokousaika 4.12.2012 klo 18.00 19.26 Kokouspaikka Porvoossa, Wanha Laamanni, Vuorikatu 17 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 18.4.2013 klo 18.45 20.28 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

Pastoraalitutkintoa koskevan päätöksen uudistaminen

Pastoraalitutkintoa koskevan päätöksen uudistaminen Pastoraalitutkintoa koskevan päätöksen uudistaminen Versio 4.10.2013 Papin koulutuspolkutyöryhmä esitti perusteet pastoraalitutkinnon uudistamisesta (Papin koulutuspolku mietintö). Piispainkokous hyväksyi

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien Kirkko turvapaikkana -valmiussuunnitelma ja toimintaohje

Helsingin seurakuntien Kirkko turvapaikkana -valmiussuunnitelma ja toimintaohje 1 Helsingin seurakuntien Kirkko turvapaikkana -valmiussuunnitelma ja toimintaohje Kirkko turvapaikkana Kirkko turvapaikkana tarkoittaa tilannetta, jossa yksittäinen ihminen tai perhe on saanut kielteisen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Saattaen vaihdettava? Heikki Salomaa Järvenpää

Saattaen vaihdettava? Heikki Salomaa Järvenpää Saattaen vaihdettava? Heikki Salomaa Järvenpää 18.1.2016 Saattaen vaihdettava - Järvenpää 18.1.2016 15.1.2016 2 Joensuun teologikoulutuksen kirkollisten soveltavien opintojen rakenne (1) ORIENTAATIOJAKSO

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 20.4. klo 17.00 18.35 (Kahvitarjoilu klo 16.45) Paikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot