Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta"

Transkriptio

1 Yleiskatsaus Kirkon ja hiippakunnan elämässä vuosi 2011 oli huomattavasti edellisvuotta seesteisempi. Loppuvuonna 2010 vellonut mediakohu rauhoittui. Kirkon toiminta kuitenkin kiinnosti edelleen. Piispa Askolaa pyydettiin tiheästi haastatteluihin ja tapaamisiin. Hän esiintyi 8 TV tai radio-ohjelmassa. Lehtihaastatteluja ja artikkeleita oli 90. Seurakuntien perustyö pääsi aika ajoin mediassa esille myönteisessä valossa. Tuomiokapitulin johtoryhmä: piispa, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani tekivät viisitoista (15) Piispan päivä vierailua. Kohteena olivat Porvoon rovastikunnan ja Vantaan rovastikunnan kaikki seurakunnat. Lisäksi sama kokoonpano tutustui Vantaan seurakuntien yhteisiin työmuotoihin. Tapaamisissa kohdattiin seurakunnan kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt sekä kirkkoherran valinnan mukaan paikallisia vaikuttajia ja median edustajia. Vaikka aikaa oli vähän ja käsiteltävät asiat laajoja, vierailut antoivat konkreettista kuvaa seurakuntien perustyöstä. Seurakunnilla on tiivis kontakti ja syvä vaikuttavuus paikkakuntansa elämään. Tämä tulee harvoin esiin julkisuudessa. Seurakuntien työntekijöiden kautta tulee ilmi hiljaisia signaaleja ja tarinoita arjen elämästä. Näitä viestejä piispa on voinut välittää eteenpäin valtakunnan päättäjille ja vaikuttajille. Tuomiokapituli pääsi muuttamaan takaisin omiin tiloihin Bulevardille, kun talon peruskorjaus valmistui syyskuussa. Myöskin tilojen kautta tehdään näkyviksi työyhteisöprosessissa kiteytetyt arvot: Kutsumus, Kunnioittaminen, Välittäminen, Ammattitaito, Vuorovaikutus Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta 1. Seurakuntien hengellisen elämän vahvistaminen Pyhä painopiste oli tarkoitus näkyä koulutus- ja neuvottelupäivillä kaikilla työaloilla. Toteutui siten vuonna 2011, että Helsingin hiippakunnan lapsi- ja perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivillä pyhä-teemaa tutkittiin neljästä eri näkökulmasta. Hengellisen ohjauksen Juuret ja siivet -koulutus käsitteli myös pyhä-teema osana omaa elämää ja osana ajankuvaa. Sielunhoidon ja terapian dialogisessa seminaarissa spiritualiteetti ja pyhän kokemus oli keskeinen auttavan suhteen tarkastelukulma. Pyhä messu koulutuspäiviä järjestettiin kaksi: yksi kirkonpalvelijoilla ja yksi papeille ja kanttoreille. Virsikoulutus toteutui otsikolla "Herrasta veisaa kieleni". Laajasti ottaen painopisteen näkyvyys jäi pisteittäiseksi. Se ei ole saavuttanut sellaista toimintoja ja tavoitteita sitovaa roolia, mitä alun perin tavoiteltiin. Hengellisen ohjauksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kehitettiin järjestämällä vuoden mittainen Juuret ja siivet prosessikoulutus, jonka tarkoitus on syventää ja antaa valmiuksia ottaa hengellisen ohjauksen 1

2 elementtejä rohkeammin osaksi omaa työtä. Myös hengellisen ohjauksen neuvottelupäivä kokosi hiippakunnan työntekijöitä saman teeman äärelle. Hengellisen ohjauksen menetelmät olivat käytössä myös osana hiippakunnallista sielunhoidon erityiskoulutusta. Kirkkohallituksen organisoimaan jumalanpalveluselämän kehittämishankkeeseen lähti mukaan 7 hiippakuntamme seurakuntaa: Hakunila, Kannelmäki, Paavali, Pitäjänmäki, Rekola, Roihuvuori ja Vartiokylä. Hankeseurakunnat rakentavat omat kehityshankkeensa, joissa edistetään jumalanpalveluselämän hengellistä syvyyttä ja inhimillistä lämpöä. Hankeseurakunnille järjestettiin yksi hiippakunnallinen seminaari. Valtakunnallinen virsivisa 3-4-luokkalaisille keräsi innokkaita laulajia eri puolilta hiippakuntaa mukaan. Huhtikuun puolessa välissä järjestettiin hiippakuntavaiheen finaali Vuosaaren kirkossa ja hiippakunnan edustusjoukkue osallistui toukokuussa valtakunnalliseen finaaliin Turussa. Espoon hiippakunnan, seurakuntayhtymien sekä järjestöjen kanssa järjestettiin laajapohjainen kasvatuksen painopisteseminaari. Samoin järjestettiin nuorisoteologien neuvottelupäivä sekä hiippakuntien ja järjestöjen yhteistyönä varhaisnuorisotyön teemaseminaari. Varhaisnuorisotyössä erityinen ilonaihe oli yhteistyössä Espoon hiippakunnan kanssa järjestetty alaleiri suurleiri Sykkeellä. Leiriläiisiä oli yli 300 ja mukana myös runsaasti uusia työntekijöitä. Yhteistyötä partiolippukuntien kanssa jatkettiin luomalla lippukunnanjohtajien ja seurakuntien edustajien yhteinen Pääkaupunkiseudun partioverkosto. Hengellinen elämä verkossa koulutukset käynnistyivät Helsingin hiippakunnassa vuosi muita hiippakuntia myöhemmin. Kuuteen koulutusmoduliin osallistui yhteensä 90 työntekijää. Vertaiskouluttajina toimi 13 työntekijää. Pitkäkestoisen sielunhoitokoulutus on kirkon erikoistumiskoulutus, joka syvensi hiippakuntamme työntekijöiden valmiuksia eksistentiaalisten kysymysten pohdintaan ja jumalasuhteen tarkasteluun. Lisäksi se sisälsi psykologista tietoutta ja kliinistä harjoittelua sairaaloissa. Pastoraalipsykologinen konferenssi elokuussa 2011 kokosi sekä kirkon työntekijöitä että terapian asiantuntijoita dialogiseen seminaariin syventämään ymmärrystä hengellisyyden merkityksestä auttavassa toiminnassa. 2. Diakonisen vastuun vahvistaminen Helsingin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien diakonian kehittämishanke valmistui. Projektin johtajana toimi Helsingin seurakuntayhtymän johtava diakoniasihteeri Anne Kostiainen. Diakonian hiippakuntasihteeri oli kehittämishankkeen asiantuntijajäsenenä sekä projektin että Helsingin hiippakunnan yhteyshenkilönä ja sihteerinä ohjausryhmässä. Koulutus- ja kehittämispäivien työskentelystä vastasivat Diakin kouluttajat. Hankkeesta tehtiin kirjallinen tuotos; Diakonia ihmistä varten. Hankkeen päätavoitteena oli toiminnan kehittäminen mahdollisimman oikeudenmukaiseksi ja tasaarvoiseksi kaikille helsinkiläisille luomalla yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja seurakuntien 2

3 diakoniatyöhön. Rovastikunnallisella yhteistyöllä luotiin toimintamallit diakonian vastaanottotoimintaan, taloudelliseen avustamiseen, monikulttuurisuustyöhön Helsingin seurakunnissa diakonian näkökulmasta, rovastikunnalliseen yhteistyöhön ja yhteistyöhön seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön diakoniassa. Hiippakunnan osallistuminen mahdollisti kehityshankkeiden sisäistämisen ja edistämisen koko hiippakunnan alueella. Tuomiokapitulissa luotiin tammikuun alussa diakoniatyön ja diakonian viranhaltijoiden mallijohtosääntö diakoniatyöntekijöiden ja -pappien tueksi. Diakoniapappien toimenkuvaa selkiytettiin. Väliportaan esimiesten tehtävät tullaan jatkossa huomioimaan erikseen laadittavissa tehtäväkuvissa. Hiippakunnan diakoniarahaston avustuskäytäntöjä selkiytettiin. Yhteistyö Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kriisirahastojen sekä Kirkon diakoniarahaston kanssa toimi hyvin. Kirkon henkisen huollon HeHun toimintavalmiuden ylläpitämisessä keskityttiin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen kolmella osa-alueella: 1. Laaja-alainen viestinnän työryhmä kutsuttiin koolle hiippakuntaan pohtimaan kirkon kriisityötä hiippakunnassa. Edustajat olivat Kirkon tiedotuskeskuksesta, seurakuntayhtymien ja Tuomiokirkkoseurakunnan tiedotuksesta, HeHusta johtavia työntekijöitä; Helsingin poliisipappi, Vantaan ydinryhmän puheenjohtaja sekä Itä-Uudenmaan HeHun toiminnanjohtaja. Kriisityön pohdinta laajensi aiheen käsittelyä suuronnettomuuksista muihin kriisitilanteihin. Työryhmässä käytiin keskustelua kirkon julkisuuskuvasta, mietittiin nk. mainekriisejä sekä sosiaalisen median merkitystä perinteisen median rinnalla. 2. Kirkon tiedotuskeskuksen, Kirkon henkisen huollon, tuomiokapitulin ja seurakuntayhtymien kriisiviestintäyhteistyötä täsmennettiin. Yhteinen toimintaohje Kirkon henkinen huolto ja kriisiviestintä suuronnettomuuksissa saatiin valmiiksi. 3. Aloitettiin prosessi, jonka tavoitteena oli edistää kirkon kansainvälisen työn kriisivalmiutta hiippakunnassa. Ehdotus tuli Suomen Lähetysseurasta. Hiippakunnallisessa työryhmässä olivat Helsingin poliisipappi, Suomen Lähetysseurasta kaksi edustajaa ja hiippakunnan edustaja. Vuoden loppuun mennessä ryhmän kokoonpanoon kutsuttiin mukaan lisäksi Kirkon lähetystyön keskuksen ja Puolustusvoimien kirkollisen työn edustajat. Hiippakunnan kansainvälisen HeHun ohjeistus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Diakoniateologien neuvottelupäivä järjestettiin Helsingin seurakuntayhtymän ja hiippakunnan yhteistyönä. Diakoniaseminaarin aiheena oli Hiljaisen tiedon jakaminen. Hiippakunnan ja kaikkien seurakuntien työalojen yhteinen Yhteisvastuukeräyksen kampanjaviikko järjestettiin sekä vapaaehtoisten että seurakuntien työntekijöiden tuella teemalla: Anna kaksi tuntia Yhteisvastuulle. Keräyksen kokonaistuotto oli ,40. Keräystulos palasi vuotta 2010 edeltävälle tasolle. Parhaan keräystuloksen teki Myrskylän seurakunta 4,92 /jäsen. Toiseksi tuli Pukkilan seurakunta 3,74 /jäsen ja kolmanneksi Hakunilan seurakunta 2,30 /jäsen. Hiippakunnan diakoniarahaston saama osuus oli ,97. 3

4 Kirkon saavutettavuusohjelman puitteissa kirkkohallituksen edustajat kävivät hiippakunnassa kuulemassa vammaistyöntekijöiden valmiutta toteuttaa ohjelmaa. Keskustelu netin käytöstä vammaistyössä johti pyyntöön erityisryhmien työntekijöille järjestettävästä Hengellinen työ verkossa -koulutuksesta. Koulutus toteutetaan syksyllä Hiippakunnan edustaja oli kolmella alueellisella maanpuolustuskurssilla luennoimassa Ev.lut.seurakuntien varautumisesta poikkeusoloissa. Hiippakunnan ympäristötyötä kehitti ja koordinoi ympäristötyöryhmä. Työryhmä on seurannut hiippakuntien seurakuntien ympäristödiplomiprosessien etenemistä ja olemassa olevien diplomien päivitystyötä. Vuoden aikana myönnettiin Kirkon ympäristödiplomin jatko Vantaan seurakuntayhtymälle. Ympäristötyön yhdyshenkilöille järjestettiin hiippakunnallinen neuvottelupäivä, jonka sisältö keskittyi veden äärellä olevien leirikeskusten ympäristökysymyksiin. 3. Seurakuntien yhteisöllisyyden vahvistaminen Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintakautensa vuoden 2011 alussa. Hiippakunta oli mukana luottamushenkilöiden perehdyttämisessä järjestämällä yhteistyössä koulutuskeskus Agricolan kanssa hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivän syyskuussa Neuvottelupäivään osallistui 42 henkeä. Lisäksi lakimiesasessori osallistui kouluttajana Helsingin seurakuntayhtymän, Huopalahden rovastikunnan, Porvoon suomalaisen seurakunnan ja Askolan seurakunnan järjestämiin luottamushenkilöiden perehdytystilaisuuksiin. Kuusi uutta kirkkoherraa aloitti viroissaan. Tuomiokapituli järjesti heille mentorit sekä käynnisti Kirjo 2a koulutuksen, johon uutena elementtinä liitettiin myös ryhmätyönohjaus. Perinteisellä kirkkoherrojen risteilyllä käsiteltiin erilaisuuden kohtaamista. Piispainkokouksen ohjeistamaan orientoitumiskoulutukseen valmennettiin 10 pienryhmien ohjaajaa. Koulutus pienryhmineen uusille kanttoreille, diakoniatyöntekijöille, nuorisotyönohjaajille ja perhetyöntekijöille käynnistyy tammikuussa Työnohjausta kehitettiin hiippakunnallisilla neuvottelupäivillä tammikuussa Tavoitteena oli oppia tunnistamaan narsistisen työotteen ja työkulttuurin vaikutuksia ja ohjaamaan työntekijöitä vuorovaikutteisempaan toimintaan. Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa yhteistyönä 2013 toteutettavien lähetysjuhlien suunnittelu alkoi. Hiippakuntauutiset ilmestyi 3 kertaa ja lehti käsitteli numeroissaan luottamushenkilöiden kysymyksiä, sielunhoitoa ja terapiaa sekä rakennettuja ympäristöjä. Ajankohtaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa siirrettiin entistä enemmän verkkoon. Työntekijöiden viestinnällisiä valmiuksia kehitettiin järjestämällä perinteinen hiippakunnan viestintäpäivä teemalla Verkostoituva seurakunta. 4

5 4. Seurakuntien toimintaympäristön seuranta ja rakennemuutosten tukeminen Helsingin seurakuntayhtymässä aloitti 6 uutta seurakuntaa, kun 12 entisen seurakunnan lakkauttaminen astuu voimaan vuoden 2011 alussa. Prosessi oli siirtynyt jo toteutusvaiheeseen, jossa tuomiokapitulin rooli oli enää vähäinen. Helsingin ja Vantaan kaupunkien kuntarakenteen selvitys pysähtyi, joten siinä ei ollut seurattavaa. Kapitulin ja seurakuntayhtymien koulutuskoordinaatio eteni niin, että suurten seurakuntayhtymien yhteinen JET prosessi käynnistyi. Saatiin myös aikaiseksi periaatteelliset linjaukset siitä, miten Helsingin ulkopuolisten seurakuntien väki voi päästä mukaan Helsingin seurakuntayhtymän järjestämiin koulutuksiin. Neuvotteluin on voitu välttää päällekkäisten koulutusten järjestämistä ja saatu hyödynnettyä resursseja ja osaamista yli rajojen. Toimenpiteissä ollaan vielä alkuvaiheessa. Oleellisinta on ollut saada aikaan muutos asenteissa. HeTa ja Kirjuri hankkeet etenivät kokonaiskirkon tasolla hitaammin, kuin oletettiin. Vielä ei pystytä hahmottamaan miten hankkeet vaikuttavat yksityiskohtiin. Rippikoulutyössä vahvistettiin työalasta vastaavien verkostoa ja valmisteltiin seuraavan vuoden rippikoulutyön erityistapahtumia. Toimintavuotena on tarkoitus keskittyä rippikoulun laaja-alaiseen kehittämiseen. Hiippakunnan ja HY:n Soveltavan kasvatustieteen laitoksen kanssa järjestettiin uskonnon virikekurssi luokan- ja uskonnon aineopettajiksi opiskeleville. Kurssi sai hyvän vastaanoton. Kasvatuksen työntekijöiden neuvottelukokouksissa käsiteltiin myös ajankohtaisia kysymyksiä koulujen ja varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen ja opetuksen kysymyksiä. 5. Monikulttuurisuustyön vakiinnuttaminen ja kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen Hiippakunnan sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien keskinäinen sopimus hiippakuntasihteerin ja vieraskielisten pappien kustannusten jakamisesta umpeutui 2011 lopussa. Uusi sopimus hahmottui niin, että osapuolet sitoutuivat säilyttämään toiminnassa entiset resurssit, mutta kohdennus muuttui niin, että hiippakuntasihteerin tehtävä päättyi ja vuonna 2012 perustetaan uusi englanninkielisen työn virka Espoon seurakuntayhtymään. Sopimuksen sisällön selvittyä monikulttuurisuustyön hiippakuntasihteeri hakeutui muihin tehtäviin niin, että virka jäi tyhjäksi elokuussa. Konkreettiset toimet ja hankkeet jatkuvat nyt seurakuntayhtymien toimintoina. Jotkut hankkeen kuitenkin tyrehtyvät. Tavoitteena ollut monikulttuurisen paikallisseurakunnan pilottihanke ei edennyt. Tuomiokapitulin roolina on jatkossa pitää yllä monikulttuurisuutta edistävää keskustelua. Teema oli esillä kaikissa Piispan päivä vierailuissa sekä kapitulin ja suurten seurakuntayhtymien keskinäisissä neuvotteluissa. 5

6 Kirkon lähetystyön strategiaan liittyi valmistelu hiippakuntiin sijoitettavista uusista viroista. Kirkkohallituksen valmisteluissa tehtäväkuvaukset tulivat valmiiksi. Lopputulos rahoituksesta tulee ratkaisemaan hankeen toteutumisen. Hiippakunnan lähetyssihteeri on panostanut Maailma Kylässä festivaaliin. Tapahtuma on tavoittanut erityisesti tiedostavia nuoria aikuisia. Merkittäviä lähetyksen tapahtumia ovat olleet Tasaus- tapahtumat, Lähetyskirkon messu ja nuoria aikuisia kokoava Music Mission Club. Lähetys sihteereille ja teologeille on järjestetty koulutusta. Lähetysteologeille tarkoitettuun neuvottelupäivään ja vuotuiseen hiippakunnan lähetysseminaariin osallistui kumpaankin 80 osanottajaa. Missiologinen opintopiiri lähetyssihteereille, - teologeille ja muille vastuunkantajille kokoontui viisi kertaa, 15 osallistujaa. Selvitettiin Kuurojen maahanmuuttajien tilannetta. Suurin osa Suomeen tulleista kuuroista maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla. Kuurot maahanmuuttajat ovat eri perusteilla maahan tulleita ja myös eriasteisen viittomakielentaidon ja koulutustaustan omaavia ihmisiä. Kuurojen maahanmuuttajien suurin ryhmä ovat venäläiset. Kuurojen kansanopiston maahanmuuttajakoulutus vaikuttaa osaltaan maahanmuuttajien hakeutumiseen Helsingin seudulle. Hiippakunnasta osallistuttiin Namibiassa pidettyihin Namibian piispan Josaphat Shangalan ja johtavan piispa Väinö.V.Nambalan virkaan asettajaisiin ja Round-Table neuvotteluihin maaliskuussa Kokousaiheita olivat työntekijävaihdon kehittäminen, Namibian ev.lut kirkon taloudellinen tukeminen ja keskinäinen yhteistyö. Seuraava RT-neuvottelu on suunnitteilla pidettäväksi Suomessa kirkon ja sen lähetysjärjestöjen kansainvälisten kumppanien kokouksen yhteydessä. Hiippakunnan ja Namibian läntisen hiippakunnan (ELCIN) keskinäinen yhteistyösopimus päivitettiin piispa Shangalan Suomen vierailun yhteydessä. Piispat Irja Askola ja Josaphat Shangala allekirjoittivat sopimuksen piispan talossa On kyse kahdenkeskisestä hiippakunnallisesta puitesopimuksesta, joka antaa raamit hiippakuntien yhteistyölle seurakunnissa, rovastikunnissa ja seurakuntayhtymissä sekä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa mm diakonian, kasvatuksen ja koulutuksen alueilla.sopimus on voimassa toistaiseksi. Iso-Britannian luterilaisen kirkon piispa Jana Jeruma-Grinberga kävi Suomen vierailullaan marraskuussa perehtymässä hiippakunnan diakoniaan, diakonian virkaan, vihkimykseen ja työn sisältöön seurakuntadiakoniassa. Hänen tavoitteenaan oli saada konkreettisia ideoita ja toimintamalleja oman kirkkonsa diakoniatyön edistämiseksi hädänalaisten tueksi. Hpk-valtuusto, istunto ja neuvottelukunnat Hiippakuntavaltuusto kokoontui kolme kertaa. Näiden lisäksi hiippakuntavaltuusto järjesti toukokuussa 2011 Kirkko 2020 tulevaisuusselontekoa koskevan keskustelun, josta laadittu muistio toimitettiin kirkolliskokouksen käyttöön. Seurakunnista lähetettiin hiippakuntavaltuuston käsiteltäväksi neljä aloitetta. 6

7 Tuomiokapitulin istunto kokoontui 15 kertaa ( kertaa). Pappisvihkimyksiä oli poikkeuksellisesti vain yksi. Kesäkuussa vihittiin 9 pappia. Syksyn ordinaatioon ilmoittautui vain kaksi kandidaattia. Ei katsottu mielekkääksi järjestää ordinaatioprosessia näin pienelle ryhmälle, jossa vertaistuki ja kokemus eivät toteudu. Nämä kaksi Helsingin hiippakunnan pappia vihittiin Espoon hiippakunnan vihkimyksessä joulukuussa. Pastoraalitutkintoja tuli valmiiksi 10 ( ), ylempää pastoraalitutkintoja 1 ( kpl). Kirkkoherrojen virkaanasettamisia oli 6: Pornainen (Petteri Kerko), Ruotsinpyhtää (Kirsi Oksanen), Lapinjärvi (Tuire Westerlund-Huovinen), Vantaankoski (Hannu Pöntinen), Herttoniemi(Markku Rautiainen) ja Hakunila (Hans Tuominen). Vaaliprosesseja käynnistyi kaksi: Loviisan suomalainen srk ja Kallio, kesken on yksi: Korso. Kasvatuksen neuvottelukunta ei kokoontunut vuonna Diakonia ja yhteiskuntatyön ja kansainvälisen diakonian neuvottelukunta piti vuoden aikana yhden kokouksen. Käsiteltyjä aiheita olivat yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvaminen ja huono-osaisuuden periytyminen, koulunsa keskeyttäneiden nuorten väliinputoaminen ja ylivelkaantuminen. Lähetystyön neuvottelukunta kokoontui 4 kertaa. Jumalanpalveluselämän neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Moniammatillinen (pappeja, kanttoreita, suntioita) neuvottelukunnan keskeisinä tehtävinä oli vuoden aikana ideoida työalan seuraavan vuoden koulutustarjontaa sekä valmistella ehtoollisaineiden jälkikäsittelyohjeita. Monikulttuurisuustyön neuvottelukunta katsoi työnsä päättyneeksi, kun tämän työalan hiippakuntasihteerin työ päättyi. Toimintakalenteri Piispan vierailut piispantarkastukset Piispan päivä vierailut seurakunnissa 15 Esiintymiset TV ja radio 8 Haastattelut ja artikkelit lehdissä 90 Pastoraalikoulutus 7

8 Teologiharjoittelussa opiskelijoita Papiksi vihittyjä Pastoraalitutkinnon suorittaneita Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittaneita Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneita Kirjo 2A, uusi kurssi alkoi Diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen diakonia Diakonian ordinaatiokoulutus ja vihkiminen, yksi ryhmä Diakoniateologien neuvottelupäivä Yhteisvastuukoulutus Teematorstai - kansainvälisen diakonian koulutus Diakoniaseminaari Joulukahvit Sörkän ja Vantaan vankiloissa Kasvatus Lapsi- ja perhetyön neuvottelupäivät 160 (4) 105 (3) Nuorisotyön teologien neuvottelupäivä Rippikoulutyöstä vastaavien neuvottelupäivä Kirkon lapsi-ja nuorisotyön neuvottelupv, osallistujia Hels.hpk n.200 Varhaisnuorisotyön teemaseminaari (&PTK) 37 Partiotyön neuvottelupäivä (Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry) 35 Päivähoidon uskontokasvatuksen neuvottelupäivä Hiippakunnallinen viestintäpäivä Työnohjaajien neuvottelupäivä, hiippakunnallinen Uskonnon virikekurssi (& HY & OKL) 40 8

9 Jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki Virsikoulutus Herrasta veisaa kieleni 8 8 Pyhä messu -neuvottelupäivä vahtimestareille ja suntioille Pyhä messu neuvottelupäivä papeille ja kanttoreille 48 Sielunhoito ja hengellinen ohjaus Juuret ja siivet hengellisen ohjauksen koulutus 38 Hengellisen ohjauksen ryhmä Lähetys Neuvottelupäivä lähetysteologeille 80 Lähetysjärjestöjen kokoontuminen Hiippakunnan lähetysseminaari Maailma Kylässä festivaali Kerhonohjaajapäivät & Espoon hpk & PTK 200 Kauneimmat joululaulut Narinkkatorilla, SLS & Helsingin srky Porkkanamarkkinat, SLS & Helsingin srky Lähetystalon vappu- ja itsenäisyyspäivän myyjäiset Missiologinen opintopiiri 15 Lähde Liikkeelle- koulutus vapaa-ehtoisille 3X 15 Koulutus rippikoulusta vastaaville työntekijöille 12 Yhdessä Maailmassa näyttely 2000 Koulutus luokanopettajille lähetystyöstä 20 9

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI Perustehtävä: Tuomiokapituli edistää piispan johdolla kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnan seurakunnissa vahvistaen seurakuntien toimintaedellytyksiä ja verkostoitumista

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN SEURAKUNTATYÖ. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Ruokolahti Hiippakuntadekaani Marko Marttila

TULEVAISUUDEN SEURAKUNTATYÖ. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Ruokolahti Hiippakuntadekaani Marko Marttila TULEVAISUUDEN SEURAKUNTATYÖ Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 14.10.2017 Ruokolahti Hiippakuntadekaani Marko Marttila TULEVAISUUSTYÖN TAUSTAA Nykyinen tulevaisuustyöskentely käynnistyi 25 kirkolliskokous-edustajan

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely

Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely Domus capiteli TUOMIOKAPITULIKSI kutsutaan sekä Päätöksiä tekevää hallintoelintä eli KOLLEGIOTA että Hiippakunnan VIRASTOA Hoitaa yhdessä piispan kanssa

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki ESITYSLISTA 1 (9) KOKOUSKUTSU Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Pohjoisen diakonian haasteet. Oulun hiippakunta Kari Ruotsalainen 2017

Pohjoisen diakonian haasteet. Oulun hiippakunta Kari Ruotsalainen 2017 Pohjoisen diakonian haasteet Oulun hiippakunta Kari Ruotsalainen 2017 Etelä-Pohjoinen? 2 3 4 Seurakuntien jäsenkehitys vuonna 2016 Pohjoisen diakonian haasteet Useimmat haasteet eivät ole etelä-pohjoinen

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan

Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan Miksi, mitä, miten - kuka, miten, milloin Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Jyväskylä 23.9.2017 Hiippakuntasihteeri Jukka Helin Millainen on unelmaseurakuntani?

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT 1 PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT Diakonian / kirkon nuorisotyönohjaajaan / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin kelpoisuuden

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Läsnä: Ari Lehto, puheenjohtaja Anne Rantakaulio, jäsen Hanna

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 3/2017 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 3/2017 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.04.2017 16:30 3/2017 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, lausunto Tapiolan seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämisestä...

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009 30.3.2009 Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 25.3.2009 VARAUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkon perustehtävän toteuttamien kaikissa olosuhteissa Varmistetaan valmiussuunnitelmissa.

Lisätiedot

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä 70/2016 90 Seurakuntapastorin valinta Päätetään pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Visa Viljamaalle Kallion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.10.2016 alkaen vaativuusryhmään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Piispantarkastusohje. II Piispantarkastus prosessina. 1. Seurakuntien valinta

Piispantarkastusohje. II Piispantarkastus prosessina. 1. Seurakuntien valinta Piispantarkastusohje I Piispantarkastuksen tarkoitus Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Tampereen hiippakunnassa piispantarkastus ymmärretään seurakunnassa tapahtuvaksi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali. Paikka 7-2016 Aika Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali ASIALISTA 77 KOKOUKSEN AVAUS 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Uskonnonvapaus on jokaisen perusoikeus Uskonnonvapauslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden kuulua haluamaansa uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on oikeus

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2012 Toimintakertomus 2012

ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2012 Toimintakertomus 2012 MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, Toimintakertomus 2012 omaan käyttöön (Versio 5.2.2013) ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2012 Toimintakertomus 2012 perustehtävän 1. Me olemme Uudistetut

Lisätiedot

Uudistetut piispantarkastukset: 3 srk:aa keväällä ja srk-yhtymä ja sen seurakunnat syksyllä. Moniammatillinen täydennyskoulutus, 2012-13

Uudistetut piispantarkastukset: 3 srk:aa keväällä ja srk-yhtymä ja sen seurakunnat syksyllä. Moniammatillinen täydennyskoulutus, 2012-13 MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, Toimintakertomus omaan käyttöön 2013 ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2013-15 Toimintakertomus 2013 1. Me olemme Uudistetut piispantarkastukset: 3 srk:aa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai klo Teljän kirkolla

Seurakuntaneuvosto Maanantai klo Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 11/2013 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 21.10.2013 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKON KOULUTUSKESKUKSEN TIEDOTE TYÖPSYKOLOGISEN SOVELTU- VUUSTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012

KIRKON KOULUTUSKESKUKSEN TIEDOTE TYÖPSYKOLOGISEN SOVELTU- VUUSTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012 KIRKON KOULUTUSKESKUKSEN TIEDOTE TYÖPSYKOLOGISEN SOVELTU- VUUSTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012 Hyvä teologian opiskelija, Olet suorittamassa teologian maisterin tutkintoon sisältyvää työssäoppimisjaksoa

Lisätiedot

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1.JOHDANTO...2 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ...3 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET...5

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTA 20.11.2014 Aika: Torstai 20.11.2014 klo 17.00 18.20 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 liite sivu 38 KOKOUKSEN AVAUS 40 38 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TAPAUSKERTOMUS SEURAKUNTALIITOKSESTA KÄRKÖLÄN NÄKÖKULMASTA

TAPAUSKERTOMUS SEURAKUNTALIITOKSESTA KÄRKÖLÄN NÄKÖKULMASTA TAPAUSKERTOMUS SEURAKUNTALIITOKSESTA KÄRKÖLÄN NÄKÖKULMASTA LYHYT KUVAUS LIITTYMISPROSESSISTA Kärkölässä piispantarkastus - 2015 Vuoden aikana useita koulutuspäiviä henkilökunnalle ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

PORTFOLIO. TUM412 Maria Buchert

PORTFOLIO. TUM412 Maria Buchert PORTFOLIO TUM412 Maria Buchert Sisältö Portfolio yleisesti Kirkon portfolio TUM-412 harjoittelujakson kurssiportfolio harjoittelun ohjaajalle ja tiedekuntaan Esimerkkiportfolio Portfolio on osaamiskansio

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 19.4.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Kokousaika: Tiistai 24.4.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 5/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(10)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 5/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(10) Seurakuntatyön johtokunta 1(10) Aika: Keskiviikko 18.10.2017 kello 16.30-18.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Pirjo Romppanen puheenjohtaja Pirkko Leskinen jäsen Isabelle Pekonen

Lisätiedot

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 8 / 2014 Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää,

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ JUHA ANTIKAINEN KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, SUOMEN EV.LUT. KIRKKO ARVOT Lapsen/nuoren etu etusijalla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin

95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin 635/2015 95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Tämä info lähetetään kaikille päpalaisille lippukunnille, joiden taustana on evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta.

Tämä info lähetetään kaikille päpalaisille lippukunnille, joiden taustana on evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta. TUKEA LIPPUKUNNAN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖHÖN HEI LPKJ ETUNIMI! Taustayhteisö on lippukunnallesi tärkeä henkinen ja taloudellinen tukija. Taustayhteisö voi olla seurakunta, rekisteröity yhdistys tai jokin

Lisätiedot

Pannula Simo jäsen, poistui kokouksesta klo 19.00 Rantakaulio Anne jäsen, poistui kokouksesta klo 18.30

Pannula Simo jäsen, poistui kokouksesta klo 19.00 Rantakaulio Anne jäsen, poistui kokouksesta klo 18.30 LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 07.05.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Jäsenet: Lehto Ari puheenjohtaja Ek Terhi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma TAITO 2017 Osaamisen ydintä etsimässä Konferenssi Tampereen Taitokeskuksessa 25.-26.4.2017 4.5.2017 Tiina Ervelius, Eeva Mertaniemi, Elina Pekonen

Lisätiedot

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2013 Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016 Aika: ti 13.12.2016 klo 15 18.31 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen!

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen! Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Tervetuloa kauden 2017-2018 aloituskokoukseen! 1. Tausta: Miten maahanmuuttaja- ja vähemmistöjen asiaa kehitetään Vantaalla? (Monikulttuurisuusaisain yksikön rooli)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (13) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 20.35 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 10.4.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 23 ILMOITUSASIAT 2 24 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Helsingin kaupungin aineistopankki /Comma Image Oy VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Saila Nevanen, 1 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011 Kokousaika 6.9.2011 klo 18.00 20.22 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Poissa: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Juha

Lisätiedot

Tervetuloa Oulun hiippakunnan diakonian ja lähetyksen neuvottelupäiville Vuontispirtille, 7.-9.4.2015

Tervetuloa Oulun hiippakunnan diakonian ja lähetyksen neuvottelupäiville Vuontispirtille, 7.-9.4.2015 paikalla Tervetuloa Oulun hiippakunnan diakonian ja lähetyksen neuvottelupäiville Vuontispirtille, 7.-9.4.2015 ja KUAn päiville 9.-10.4.( http://www.vuontispirtti.fi/) Ota mukaan termospullo ja reppu ulkoiluhetkiä

Lisätiedot

Aika 5. kesäkuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 5. kesäkuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (10) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 5. kesäkuuta 2017 klo 18 18.50 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta PÖYTÄKIRJA 2-11 1 kirkkoneuvosto

Myrskylän seurakunta PÖYTÄKIRJA 2-11 1 kirkkoneuvosto Myrskylän seurakunta PÖYTÄKIRJA 2-11 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 14.2.2011 klo 18 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi Virén varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.11.2017 klo 17 17.50 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntasali Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kartano

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot