KIRKON KOULUTUSKESKUKSEN TIEDOTE TYÖPSYKOLOGISEN SOVELTU- VUUSTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKON KOULUTUSKESKUKSEN TIEDOTE TYÖPSYKOLOGISEN SOVELTU- VUUSTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012"

Transkriptio

1 KIRKON KOULUTUSKESKUKSEN TIEDOTE TYÖPSYKOLOGISEN SOVELTU- VUUSTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012 Hyvä teologian opiskelija, Olet suorittamassa teologian maisterin tutkintoon sisältyvää työssäoppimisjaksoa Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnassa. Se on samalla osa kirkon papin virkaan aikoville ja papeille järjestämää pastoraalikoulutusta, joka alkaa jo opiskeluaikana. 1 Papin koulutuspolku jatkuu samana vuonna työpsykologiseen soveltuvuustutkimukseen ja tuomiokapitulin järjestämään hiippakunnalliseen palauteseminaariin osallistumisella, johon sinun odotetaan myös osallistuvan. Työpsykologiseen soveltuvuustutkimukseen osallistumista edellytetään niiltä opiskelijoilta, jotka aikovat anoa Suomen ev.-lut. kirkon pappisvihkimystä tai oikeutta toimia lehtorina. 2 Soveltuvuustutkimukseen osallistumista edellytetään myös ennen valmistuneilta pappisvihkimystä anoneilta teologian maistereilta, jota eivät ole voineet opiskeluaikana osallistua työpsykologiseen soveltuvuustutkimukseen. Pappisvihkimysvaiheessa tutkimukseen ilmoittaudutaan vihkimyksen suorittavan tuomiokapitulin lähetteellä. Ks. kohta Tutkimuksen toimeenpaneminen poikkeustilanteessa. Soveltuvuustutkimuksen tavoitteena on antaa sinulle mahdollisuus arvioida soveltuvuuttasi papin työhön työpsykologisista lähtökohdista, välineitä itsetuntemuksen syventämiseen, persoonalliseen kasvuun ja itseohjautuvuuteen ammatillisessa kehittymisessä, aineksia, kun pohdit papin työtä ja kutsumusta omalla kohdallasi. Näitä kysymyksistä keskustellaan palauteseminaarissa. Ennen papiksi vihkimistä tapahtuvissa ordinaatiokeskusteluissa soveltuvuustutkimus antaa sinulle ja tuomiokapitulin edustajalle lähtökohdan soveltuvuuden arvioimiseen. Tällöin tarkastelun näkökulmana on soveltuvuustutkimuksen jälkeinen kehitys. Tuomiokapituli tarkastelee pappisvihkimystä anoneen soveltuvuutta laajasti mm. seuraavista näkökulmista: teologinen perusosaaminen, soveltuvuus pappisvirkaan, työtehtävä luterilaisessa kirkossa. Kirkkohallitus on antanut työpsykologisen soveltuvuustutkimuksen toteutuksen Psykologitiimi Päämäärän tehtäväksi. 1 Se, mitä tässä esitteessä kirjoitetaan jäljempänä papin virkaan liittyen, sopii myös soveltuvin osin myös lehtorin virkaan. Työssäoppimisjakso on osa kirkon virkaan kelpoistavia soveltavia opintoja. 2 Papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevan liitettävä hakemukseensa todistussoveltuvuustutkimuksen suorittamisesta Kirkon säädöskokoelma nro

2 Tavoitteenakartoittaapapintyössätarvittaviaominaisuuksiajaantaaaineksianiidenkehittämiseen Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen hoidettaessa keskeisiä papin/lehtorin virkaan liittyviä tehtäviä, kuten julistus, jumalanpalvelus, kirkon pyhät toimitukset, kasvatus ja sielunhoito. Papin ammatissa tarvittavaa osaamista on kuvattu papin ydinosaamiskuvauksessa, joka löytyy Sakastin sivulta (sakasti.evl.fi/koulutus > Ydinosaaminen). Soveltuvuustutkimuksessa tutkitaan seuraavia ominaisuuksia: realistinen itsetuntemus ja omien voimavarojen tunnistaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot: empatiakyky, kyky itsensä ilmaisemiseen ja toisten kuunteluun, kyky toimia työyhteisön jäsenenä, työn hallinta ja kehittämisvalmiudet, kyky ottaa vastaan erilaista palautetta ja paineensietokyky sekä yksilölliset kehittämisalueet ja mahdollisuudet. Nämä työn edellyttämät valmiudet kehittyvät vähitellen. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, mikä on kehitysvaiheesi tutkimushetkellä suhteessa papin työn vaatimuksiin ja antaa aineksia omien kehittämishaasteiden ja edellytysten työstämiseen. Näin soveltuvuusarviointi on luonteeltaan ohjaava. Ilmoittautuminensoveltuvuustutkimukseenjapalauteseminaariin Psykologitiimi Päämäärä järjestää työpsykologisen soveltuvuustutkimuksen Helsingissä, Joensuussa ja Turussa. Voit valita tutkimuspaikaksi opiskelupaikkakuntasi, mutta vaihtoehtona ovat myös kaksi muuta kaupunkia. Voit tehdä tutkimuksen joko suomen tai ruotsin kielellä. Ilmoittaudu vuoden 2012 soveltuvuustutkimukseen ennen Lomake löytyy Sakastin Koulutus-sivuilta (sakasti.evl.fi > Koulutus > Pastoraalikoulutus > Soveltuvuusarviointi). Samalla ilmoittaudut myös hiippakunnalliseen palauteseminaariin. Suomenkielellä tutkimukset tapahtuvat seuraavina ajankohtina Joensuu: Tutkimuspaikkana Rantakylän kirkko. Turku: Tutkimuspaikkana Psykologitiimi Päämäärä Oy:n toimisto. Helsinki: 1.8., 7.8., 9.8., 30.8., 4.9., 6.9. ja tutkimuspaikkana Kirkkopalvelut (Hietalahdenranta 13). Ruotsinkieliset tutkimukset: Turku:10.9. ja Tutkimuspaikkana Psykologitiimi Päämäärä Oy:n toimisto. Osallistujamäärän selvittyä saatetaan järjestää tarpeen mukaan lisäpäiviä..

3 Psykologitiimi Päämäärä lähettää ilmoittautuneille tutkimusajankohdan ja tiedotteen tutkimuksen luonteesta. Mikäli haluat muuttaa sinulle varattua aikaa, ota yhteys Psykologitiimi Päämäärään. Mikäli ilmoittautumisesi peruuntuu, sinun tulee ilmoittaa siitä Psykologitiimi Päämäärälle ja hiippakuntaan (palauteseminaarijärjestelyt). Jos muutat sinulle ennakkoon varattua aikaa, varmista, että tulokset ovat käytettävissä hiippakunnallisessa palauteseminaarissa. Kaikkien tutkittavien tulisi käydä soveltuvuustutkimuksessa vähintään kolme viikkoa ennen palauteseminaaria. Tutkimustuloksetjatulostenkäsittely Saat soveltuvuustutkimuksesta kaksi asiakirjaa, jotka lähetetään postitse noin kaksi viikkoa ennen hiippakunnallista palauteseminaaria: 1) Kirjallinen raportti testitulosliitteineen 2) Työnantajalle annettava osallistumistodistus, joka liitetään asiakirjoihin papiksi vihkimistä haettaessa. Todistus sisältää graafisessa muodossa arvion opiskelijan työpsykologisesta soveltuvuudesta papin virkaan. Graafinen kuvaus toimii mm. keskustelun avaajana työssä jaksamisen ja menestymisen tekijöiden näkökulmasta. Tutkimustulokset (kirjallinen raportti ja osallistumistodistus) tulevat vain sinulle. Sinun tulee säilyttää osallistumistodistus itselläsi ordinaatiokeskusteluja varten. Psykologitiimi Päämäärä säilyttää tulosta 5 vuotta, jona aikana sinun on mahdollista palata tarvittaessa asiaan ja saada kadonneen asiakirjan tilalle uusi. Tutkimustuloksia käsitellään yleisellä tasolla palauteseminaarissa. Sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen palautekeskusteluun Psykologitiimi Päämäärän psykologin kanssa myöhemmin ilmoitettuina ajankohtina. Käytä tätä tutkimuksen antamaa mahdollisuutta! Voit halutessasi näyttää soveltuvuustutkimusraportin työnhakutilanteessa hiippakunnan edustajalle. Kustannukset Opiskelijan oma maksuosuus on 55 (sis. alv 23 %), joka suoritetaan soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tai myöhemmin pankkitilille. Suurimman osan soveltuvuusarvioinnin kustannuksista (85 %) maksaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Halutessasi voit uusia arvioinnin opiskeluaikana omalla kustannuksellasi. Tutkimuksentoimeenpaneminenpoikkeustilanteessa Tutkimus voidaan käynnistää myös seuraavissa tapauksissa 1) Pappisvihkimystä on anonut teologian maisteri, joka ei ole opiskeluaikana osallistunut työpsykologiseen soveltuvuustutkimukseen. Tällöin tutkittava saa tuomiokapitulilta lähetteen, jonka perusteella hän ilmoittautuu Psykologitiimi Päämäärälle tut-

4 kimukseen. Tutkimukseen osallistujan maksuosuus on 55 (sis. alv 23 %), joka suoritetaan soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tai myöhemmin pankkitilille. 2) Painavista syistä pappisvihkimystä anoneen teologian maisterin työpsykologista soveltuvuuden arviointia koskeva tutkimus voidaan tehdä uudelleen tuomiokapitulin arvioinnin perusteella. Tuomiokapitulin lähetteestä käynnistyvän työpsykologisen soveltuvuustutkimuksen kustannukset maksaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Molemmissa tapauksissa tutkittava pyytää tuomiokapitulilta saamaansa lähetteeseen Psykologitiimi Päämäärältä vahvistuksen soveltuvuustutkimuksen suorittamisesta ja lähettää lähetteen tuomiokapituliin sekä lähettää kopion vahvennetusta lähetteestä piispainkokouksen kansliaan (osoite: Piispainkokouksen kanslia, PL 185, Helsinki). Hiippakunnallinenpalauteseminaari Palauteseminaarin tavoitteena on, että teologian opiskelija yhdessä piispan, tuomiokapitulin henkilöstön ja muiden opiskelijoiden kanssa pohtii kirkon virkaa, papin kutsumusta ja identiteettiä omalla kohdallaan sekä opintojaan suhteessa työelämään. Opiskeluaikana pappeus tai muut tehtävät ovat usein vielä avoimia vaihtoehtoja. Palauteseminaari antaa sinulle mahdollisuuden käydä läpi kysymyksiä, jotka kuuluvat papin työhön ja pappeuteen. Palauteseminaariin ilmoittaudutaan samalla lomakkeella kuin soveltuvuustutkimukseen. Hiippakunta lähettää ilmoittautuneille ohjelman, josta käyt ilmi palauteseminaarin tarkemmat tiedot. Mikäli osallistumiseesi syntyy este, ole yhteydessä hiippakunnan tuomiokapituliin. Palauteseminaarissa saat Psykologitiimi Päämäärältä perustietoa soveltuvuustutkimuksen tutkimustulosten tulkinnasta. Siksi seminaariin osallistumista suositellaan siinäkin tapauksessa, että sinut olisi jo vihitty papiksi. Sovi hiippakuntasi kanssa, miten toimit tällaisessa tapauksessa. Sinulla on tämän lisäksi mahdollisuus henkilökohtaiseen palautekeskusteluun Päämäärän psykologin kanssa ilmoitettuina ajankohtina. Palauteseminaarissa tai myöhemmin hiippakunnan ilmoittamalla tavalla saat tuomiokapitulin edustajan kanssa mahdollisuuden keskustella tutkimustuloksen merkityksestä ja tietoja jatkotyöskentelystä. Hiippakunnalliset palauteseminaarit järjestetään seuraavasti: o Turku o Oulu o Tampere o Mikkeli o Porvoo o Kuopio o Lapua o Helsinki

5 o Espoo (psykologin luento sekä haastattelut, seminaari myöhempänä ajankohtana) Huom! Espoon hiippakunnassa teologian opiskelijoiden palauteseminaari järjestetään kaksivaiheisesti: syksyllä käsitellään soveltuvuustutkimuksen tuloksia (sisältää henkilökohtaiset haastattelut) ja myöhemmin osallistutaan kirkon työhön opiskelevien palauteseminaariin. Lisätietojajapalaute Soveltuvuustutkimuksen kokonaisuudesta vastaa Kirkon koulutuskeskus. Toteutusta arvioi Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmä (pj. kouluttaja Virva Nyback, sihteeri koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi). Lisätietoja ilmoittautumisesta: Kirkon koulutuskeskuksen kurssisihteeri Ulla Pyykkö puhelin , sähköposti: soveltuvuustutkimuksen toteutuksesta: Psykologitiimi Päämäärä puhelin , telefax (02) , Ruissalontie 11 A, 2. krs Turku, palauteseminaarista: hiippakunnan hiippakuntadekaani. Soveltuvuusarvioinnista voi antaa palautetta hiippakunnallisessa palauteseminaarissa tuomiokapitulin edustajaan (hiippakuntadekaani) seurantaryhmän sihteeri Eeva Salo-Kopperiin (koulutussuunnittelija, Kirkon koulutuskeskus puhelin seurantaryhmän opiskelijaedustaja teol.yo Timo Kapaseen kirkon teologikoulutustoimikunnan sihteeri Joona Salmiseen (työelämäyhteyksien suunnittelija, teologinen tiedekunta/helsingin yliopisto, Soveltuvuustutkimukseenosallistuminenkootusti - Soveltuvuustutkimukseen ja palauteseminaariin osallistutaan työssäoppimisjakson jälkeen. - Ilmoittautuminen mennessä (sakasti.evl.fi/koulutus > Pastoraalikoulutus > Soveltuvuudenarviointi) - Soveltuvuustutkimuksen toteuttaa Psykologitiimi Päämäärä Oy vuosittain Helsingissä, Joensuussa ja Turussa. - Tutkimuksen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. - Tutkimus maksaa opiskelijalle 55 (sis. alv. 23 %, opiskelija maksaa 15 % ja kirkko maksaa 85 %)

mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä

mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärät mielessä Monesti tuntuu, että elämä etenee päämäärästä toiseen. Tavoitteellisuus liittyy hyvinvointiin ja onnistumiseen kaikissa elämämme tapahtumissa.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

TUNNISTATKO NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN

TUNNISTATKO NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN Lea Lakio (toim.) TUNNISTATKO NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN Näyttötutkintomestarien koulutusta kehittämässä Raportit ja selvitykset 2014:12 Raportit ja selvitykset 2014:12 Lea Lakio (toim.) TUNNISTATKO NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen

Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen Vapaaehtoistoiminnan ohjeet ja lomakkeet Esimiehille ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöille 14.11.2012 Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Sivu 1 / 7. xxxxxxxxxx. Puhelin: xxxxxxxxxx 1.10.2010 Sähköposti: simo.terho@uta.fi. henkilön nimi Vaasan yliopisto PL 700 65101 VAASA

Sivu 1 / 7. xxxxxxxxxx. Puhelin: xxxxxxxxxx 1.10.2010 Sähköposti: simo.terho@uta.fi. henkilön nimi Vaasan yliopisto PL 700 65101 VAASA Sivu 1 / 7 Simo Terho PALAUTE xxxxxxxxxx xxxxx HELSINKI Puhelin: xxxxxxxxxx 1.10.2010 Sähköposti: simo.terho@uta.fi henkilön nimi Vaasan yliopisto PL 700 65101 VAASA ERILLISVALINTAAN OSALLISTUVAN TRADENOMIN

Lisätiedot