SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU Aikuistyö 9 Diakonia 9 Lähetys 10 Vapaaehtoiset 10 LUOTTAMUSHENKILÖT 11 TYÖNTEKIJÄT 11 ORGANISAATIO 12 TILASTOJENVALOSSA 12 Vuosikertomuksentoimitus:KaroliinaVidgrén Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. 2

3 KIRKKOHERRANTERVEHDYS KädessäsionVartiokylänseurakunnanvuosikertomusvuodelta2014. VuosikertomuksenkuvatjasanatkertovatVartiokylänseurakunnan tärkeimmistätapahtumistajatoiminnasta. KulunutvuosiolivilkkaantoiminnanvuosiVartiokylänseurakunnassa.Koko vuottavärittivätmonenlaiseterilaisettapahtumat,jotkaolivatolennainenosa seurakunnantoimintaa.toimintaatoteutettiinkokoseurakunnanvoimin,siitä vastasivattyöntekijöidenohellamyösseurakunnanvapaaehtoiset. VartiokylänkirkollajärjestettiinesimerkiksiLaskiaisrieha,Perhepäivä, Naistenpäivä,itsenäisyyspäivänmyyjäiset,hartaushetkiäsananäärelläsekä tietenkinmessujakaikilleseurakuntalaisille.palmusunnuntainatoteutettiin VartiokylänkirkollajoperinteeksimuodostunutAasivaellus,tälläkertaa hiemanlyhyemmälläkaavalla. Matteuksenkirkkotoimipaikkananiinneule>jakirkkokahviloille,puurojuhlalle, erilaistenryhmienkokoontumisille,kuoroillesekäluonnollisestimessuille. MarraskuussajärjestettiinyhdessätuomiokapitulinkanssaMaailmojen messu,jokaliittyivaltakunnallisiinkansainvälisentyönneuvottelupäiviin. Puotilankappelitoimiedelleensuosittunatoimituskirkkona.Viikkomessu torstaisinonlöytänytomankävijäkuntansa,jokaosallistuuuskollisesti jumalanpalveluselämään.myöspuotilanolohuonekeräsikävijöitätasaisesti ympärivuoden,yhteensä825.olohuoneentoiminnastavastasiinnokasja sitoutunutvapaaehtoistenryhmä. Myösseurakunnantilojenulkopuolellauskaltauduttiintoimimaan. Itäkeskuksenmetroasemallakohdattiinuseitatuhansiaitähelsinkiläisiä tarjoilemallajoulukuussakahteenotteeseenglögiäjapipareita.kauneimpia joululaulujalaulettiinkirkkojenlisäksipaikallisissapubeissaja kauppakeskuksessa.seurakuntavaalienennakkoäänestyksenyhtenä paikkanaolikauppakeskus,jossaennakkoäänestystähoidettiinyhdessä muidenrovastikunnanseurakuntienkanssa. Erilaistenjuhlienjatapahtumienlisäksiseurakunnassajatkuinormaali, perinteinenseurakuntatyö,jossakohdattiinseurakuntalaisiakaikissaeri ikäryhmissäjaelämäntilanteissa. JukkaPakarinen 3

4 JUMALANPALVELUSELÄMÄ JumalanpalveluselämäonVartiokylän seurakunnansydän.tuonelämän keskiössäolitänäkinvuonnalukuisa joukkoseurakuntalaisia.matteuksenkirkon sunnuntaisenpäämessunlisäksi monipuolinenjumalanpalveluselämä kutsuipyhänäärellevauvastavaariin. ViikoittaisellaKappelimessullaPuotilan kappelissaoliedelleenuskollinen kävijäkuntansa.kerrankuukaudessa pidettäväänarkimessuuntaasolihyvä kokoontuayhteiseenehtoollispöytään. VartiokylänkirkossavietettiinVartsika> messuja,lastenmessujajavarttimessuja. Lapsillejanuorillesuunnatut jumalanpalveluksettoivathyväämieltäja evankeliuminiloisensanomanvarmasti jokaisenosallistujansydämeen. Arjenaherruksenlisäksivuoteenmahtui paljonmuutakin:esimerkiksinuorten bändinjaitä>soinnunsuuri yhteisponnistuslasseheikkilän Suomalaisenmessunmuodossa lokakuussa.maailmojenmessukinraikui Matteuksenkirkossa.Messuliittyi valtakunnalliseenkansainvälisentyön neuvottelupäiviin,jotateimmeyhdessä tuomiokapitulinkanssa. Iltapäiväkerholaisten pääsiäisistutus Vartiokylän kirkolta. KIRKKOHERRANVIRASTO Ikäihmisten syntymäpäiväjuhliin kutsuttiin sankareita yhteiseen messuun ja ohjelmalliseen kahvihetkeen. Jumalanpalveluksetkolmessa kirkossammeovatlöytäneethyvin paikkansajamuotonsa.lähesjokaisena viikonpäivänäpääseejollaintavalla viettämäänhartauttajakokemaan yhteyttätoistenkanssa.hartauselämä onkinsisäänrakennettunaseurakunnan erilaistenryhmien,piirienjaesimerkiksi palvelutalovierailujensisältöön. Matteuksenkirkollasijaitseva kirkkoherranvirastoonmonintavoin seurakunnanelämänkeskus.siellä ahkeroivattyöntekijätpitävätlangat käsissäänniinseurakuntalaisten, työntekijöidenkuintilojenvaraustenosalta. Puhelimenääni,sähköpostinvaihtoja monetpaperitkuuluvatviraston arkipäivään.virastopalvelituttuun tapaansaarkisinklo10>11ja12>14. Puotilan kappeli kaikessa kauneudessaan. Kuulutukset, tilavarukset, keskustelut... Tervetuloa asioimaan kirkkoherranvirastoomme 4

5 VIESTINTÄ Seurakunnanviestintätapahtuiuseiden erikanavienkautta.kirkollisetilmoitukset messunyhteydessäjakirkkojakaupunki lehdessäveivätviikoittaisista tapahtumistatietoaeteenpäin.erilaiset esitteet,mainoksetjajulisteetkertoivat tapahtumistamonipuolisesti.lisäksi seurakunnaninternetsivujasekä facebook>sivujapäivitettiinentistä ahkerammin. Seurakuntavaalittoivatomanleimansa viestintäänjatoimintaanpitkinvuotta. Yhteistyörovastikunnanmuiden seurakuntienkanssaolisujuvaaja samallakohtasimmemyösseurakuntaa kirkonovienulkopuolella. KIRKONPALVELUSKUNTA Kynttilätsytytettyinä,albatojennuksessa, kuppikahviaseurakuntalaiselle Tätäjaniinpaljonmuutaonseurakuntamme suntioidentyö.voisanoa,ettähekatsovat aitiopaikaltaseurakunnanelämää. Tänäkäänvuonnamessut, tapahtumat,aulakahvija monimuutoimintaeiolisitoteutunut ilmanheidänarvokastatyöpanostaan. Kaikki valmiina ennakkoäänestystä varten kauppakeskus Itiksessä. Kirkollistentoimitustenyhteydessä kerroimmemyösseurakunnan toiminnasta.tämänlisäksiilosanoman viestikuuluiesimerkiksilaulamalla kauneimpiajoululaulujabaareissaja kauppakeskusitiksessä. Seurakunta koolla laulamassa Kauneimpia joululauluja Itiksessä. Suntioiden kädenjälki näkyi mm. ehtoollispöydässä ja joulunajan Matteuksenkirkon seimiasetelmassa. 5

6 MUSIIKKITYÖ Tässä esittäytyvät seurakunnan kaunisääniset käsikellot. Urutsoivat,kuorotkokoontuvatja käsikellotkinkumisevat,kunkanttorimme ovattyössään.heidäntyöpanoksensa näkyiniintoimitustenja jumalanpalvelustenmusiikissakuin kaikenikäistenihmisten musiikkikasvatuksessa. Kuorotjamusiikkiryhmätovat vakiinnuttaneettoimintansajauusia harrastajiatulijälleenmukaan. Seurakuntammeerikoisuus, Herrasmiestenlauluklubiinnosti mieslaulajatnytosaksikuoroammeitä> Sointua.KuorotCantusNovusja lapsikuorokristallitilahduttivatlaulullaan useammassatilaisuudessa. Jumalanpalveluksetjamusiikkitilaisuudet vetiväthyvinväkeä.puotilankappelissa järjestettiinkonserttisarjaosanakirkko soikoon>festivaalia.metrollamusiikkiin> yhteistyötätehtiinmetroradanvarren muidenseurakuntienkanssa.viikoittain MatteuksenkirkonOlavussalistakuului myöskaikilleavoimenlaulutsoikoon> tilaisuudensävelet.lauluajohtituttuun tapaankirsimariamustonen. Kanttorimme Katri ja Hanna häämessuilla kertomassa vihkimusiikista. KASVATUS Lapsityö Varhaiskasvatuksessakohdattiin viikoittain100>200alueenlapsiperhettäeri kerhojenkautta.allekouluikäisten päiväkerhoryhmissätutustuttiin turvallisessaympäristössätaivaanisään monierikeinoin.vartiokylänkirkon iltapäivätkansoittivatkoululaisten iltapäiväkerhollaan. Perinteinenperhekerhovetipaljon seurakuntalaisiammekokoontorstai> aamuisin.useinpaikallaonollutlähes 100henkeä,jolloinjokirkonpihasta huomaaettävaunukansakokoontuu kirkolle. Vaunukansan kokoontumisajot 6

7 7 Syksystä2014aloitimmehyvinsuositun vauva>muskaritoiminnan.vauvaperheet kokoontuivattiistaisinkirkollevuoroin kahvitellenjamusisoiden.parhaimmillaan paikallaonollutn.20vauvaaäiteineen. Keväälläteimmemyösvauvaperheiden kanssaretkiorimattilaantutustuenmm. Orimattilankirkkoon. Kesälläjärjestimmekoululaisille kesäkerhoakahdenviikonajan.kävimme koululaistenretkillälauneen perhepuistossasekäorimattilan kotieläinpuistossa. PerheitäkokoontuiVartiokylänkirkolle erilaistentapahtumienmerkeissä. Helmikuussavietimmeperinteistä laskiaisriehaa.palmusunnuntainakirkon ohikulkijoitaihmetytti perhetapahtumaammevartenpihalletuotu Carmen>aasi.Keväälläkutsuimme illanviettoonisovanhemmatja lapsenlapset. SyyskausikäynnistyiPerhepäivässä uudenleikkipaikansiunaamisen merkeissä.uusileikkipaikkaonkin koonnutmukavastilapsiperheitä leikkimäänmyöskerhojenjälkeen. Kirkonetupihaankinsaatiinaitaaja hyppyruudukko. Marraskuussakutsuimmekoululaisia LapsenpäivänillallisellePuotilan kappeliin.juhlavieraatosallistuivatmyös kappelimessuun.perhemessuihin kutsuimmeerityisestin.1>vuotiaat kynttiläkirkkoon,3>vuotiaat puuhamessuun,5>vuotiaat5>vuotiaiden synttäreilleja7>vuotiaatkouluunlähtevien siunaamiseen.perhekerhossavietimme Minimessuakerrankuukaudessa. Ensimmäisenadventinaikaanteimme täydelläbussillaretkenjouluiseen Porvooseen. Varhaisnuorisotyö Vartsikankirkollakäyvilinä,kunvarkka> elivarhaisnuorisotyössäkokoontuu viikoittainyli20erilaistakerhoa. Kerholaisetjayli30kerhonohjaajaa pitäväthuolensiitä,ettäiloa,uusiataitoja jakohtaamisiatapahtuu. Säännöllisenkerhotoiminnanlisäksi varhaisnuoretleireilivätjajuhlistivat toimintakaudenalkuajapäättymistä. Kerhonohjaajiakoulutettiinmyös säännöllisesti.tämänlisäksiyhteyksiä ylläpidettiinpartioon:osallistuimme partiokokouksiinjaillanviettoihinsekä vierailimmeleireillä. Odotettu kirkkovieras Carmen-aasi. Arvovieraita - lapsia odottamassa lastenopikeuksienpäivän illalliselle. Varhaisnuoret leireilivät ja lauloivat yhdessä.

8 Nuorisotyö Nuorisotyössätoimivatperinteetjatkuivat. Isoskoulutuksessapyörimukana40 nuorta.jokaperjantaipekeeli perjantaikellarikokosiyhteenisonjoukon seurakuntammenuortaväkeä.biljardin pelaamienjayhdessäoleminen kuuluvatkinmonennuorenviikko> ohjelmaan.lisäksitoimintaajärjestettiin myösleirienmuodossajaosallistumalla Itä>gospeliin.Unohtaaeisovimyöskään legendaaristayöpekeäjagrilli>iltaa nuorille. Nuoret ilahduttivat ja ulkoiluttivat vuoden varrella myös vanhuksia. Koulu3jarippikoulutyö Alueemmekontaktitkouluihinovattiiviitja hyvät.yhteistyöhönkuuluuviikoittaiset koulupäivystyksetjapäivänavauksetsekä koulukirkot2kertaavuodessa.lisäksiala> asteelleteimmetuntivierailujajapidimme viikoittaisiakeskusteluja oppilashuollollisistakysymyksistä rehtorienjaopettajienkanssa. Kokemusrikkaitarippikoululeirejä järjestimmekesällä3jatalvellayhden kaupunkikoulun:rippikoulunkävikaiken kaikkiaan86nuorta.leirienlisäksi rippikouluihinkuuluialkutapaamiset keväällä,vanhempainvartitja konfirmaatiotelokuussa. Välillä on hyvä hiljentyä yhdessä. Tämä kuva on Honkalinnan riparin kallioilta. Musiikkityölastenjanuortenparissa Olemmesiitäonnellisessaasemassa,että laulujasoittokuuluuolennaisenaosana kasvatustyöhönseurakunnassamme. Musiikinkauttailosanomatuleemonin tavointutuksi.iloksemmevartsika>bändi onjuurtunutpysyväksiosaksi toimintaamme.bändisoittikaikissa Vartsika>messuissajakonfirmaatioissa sekäsuomalaisessamessussa. SuloisiasointujakuultiinmyösKristallit kuoronriveistä.lastenkuoroharjoitteli viikoittainjaesiintyimessuissakaikissa kirkoissamme.aivanpienimmilletarjottiin sävelienjarytmieniloamuskareissa. Näitäryhmiäkokoontuikaksi. Vartsika-messussa Vartsika-bändin säestyksellä. 8

9 JULISTUSJAPALVELU Aikuistyö Aikuistyöläpäisikokoseurakuntamme toiminnan.kohtaamiset jumalanpalveluksissa,lastenvanhempien kanssasekäerilaisissaryhmissäovat toimintammeydintä.erilaisetaikuisten piirit,retket,soppakirkot, musiikkitilaisuudetjahiljaisuudenretriitit sekäkohtauspaikatpuotilan OlohuoneessajaKatukahvilassakeräsivät eri>ikäisiäihmisiämielekkääseen seurakuntayhteyteen.niidenkautta kynnystullamukaanseurakunnan toimintaannäyttäämadaltuvan. & alkuperäiskansojenparissatehtävää ihmisoikeustyötäguatemalassa.rakenna Joulupuu>keräyksenkauttatäytettiin vähävaraistenperheidenjoululahjatoiveita javälitettiinjoulutervehdyksiäyksinäisille ihmisille.diakoniatyöntekijäoliaiempaa enemmänmukanamyösperhetyössä perhekerhonjakaupungin leikkipuistotoiminnankautta. Diakoniatiedotusprojektissatoteutettiin lehtijuttujen,esitteidenjanettitekstien lisäksimm.vaikuttajatapaaminen kaupunginvaltuutettujenkanssasekä diakoniatyöntekijöillekoulutustamedian kanssatoimimisesta. Katukahvilassa eli Kaffe på Plattanilla yhteistyössä Matteus Församlingenin kanssa. Kuluneenavuonnakehitettiinmyösuusia toimintamuotoja.näitäolivatavoin keskusteluryhmä perjantaipöytä,naisten aamupalakerrankuukaudessa lauantaisin,leskilletarkoitettu vertaistukiryhmä, mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaryhmäsekäyhteistyössä Marttojenjamuidennaisverkostojen kanssajärjestettynaistenpäivän tapahtuma.sananäärellä>illatpyörivät Vartiokylänkirkollakerrankuukaudessa pääosinvapaaehtoistenvoimin. Diakonia Diakoniatyössäkohdattiinihmisiäryhmien jahenkilökohtaistenkontaktienkautta, sekäjaettiintaloudellistaapua. Yhteisvastuu>keräyksenkauttatuettiin saattohoitoakotimaassaja Neulekahvilan ahkerat neulojat tekivät kevään aikana parikymmentä torkkupeittoa, jotka lahjoitettiin Itäkeskuksen palvelutalon asukkaille vanhusten viikolla. Martat tekemässä ja jakamassa ruokaa Soppakirkossa. 9

10 10 Lähetystyö Lähetystyönäkyimessujenyhteydessä, kunlähettimmevierailivatkertomassa kuulumisiaankentältä.seurakuntamme tukeeheidimajurintyötäetiopiassaja ElsaSysserintyötäKaukasiassa. KummilapsemmeonMeskeremAngawu Etiopiassa.Nimikkokohteenamme tuemmepipliaseurantekemää raamatunkäännöstyötämeksikossa. TämänlisäksituemmeTansanian vammaistenlastenkoulujen rakennustyötäsuomenlähetysseuran kautta. VAPAAEHTOISET Innokkaatjasitoutuneetvapaaehtoiset ovatseurakuntammehelmiä.tänä vuonnasaimmeuusiavapaaehtoisia joukkoommeentistäenemmän. Vapaaehtoisiaonmukana toiminnassammepienestäsuureen. Lastenjanuortenparissatoimivat vapaaehtoisetauttavatlastenvaatteiden pukemisestaainakokkikerhonpitämiseen. Puotilanolohuoneenaktiivinen vapaaehtoisrinkionvakiinnuttanut toimintansajatänävuonnasekeräsikinyli 800osallistujaavuodenaikana. Jumalanpalvelusavustajatpalvelivathekin ympärivuodenkukaehtoollistajakaen, kukabändissäsoittaen.lähimmäisen palvelunsarallaaineellista,henkistäja hengellistäapuaolisaatavillamyös vapaaehtoistenvoimin.monetpiiritja tietystikuoroteivätolisiolemassailman vapaaehtoistenkorvaamatontapanosta. Tiedätkö, mistä tämä löytyy? Tee löytöretki Matteuksenkirkolle. Yksivälähdysvuodenvarrelta,jolloin kohtasimmeuseitatuhansiaihmisiä: Työntekijöidenjavapaaehtoisten voiminjaoimmejoulunaikaanglögiäja pipariakahteenotteeseen Itäkeskuksenmetroasemalla. Mukavaanyhdessätekemiseniloonja iloisensanomanvoimaanolihyvä päättääkulunutvuosi2014.

11 11 LUOTTAMUSHENKILÖT Vartiokylänseurakuntaneuvostonjäsenet: JukkaPakarinen,puheenjohtaja MaxIsaksson EijaKallinen SaimiKautonen TeijaKoskinen JaakkoOjala ElinaRaike>Ojanen OsmoSalo SeppoSarlin SamiSiirilä TapioSipilä PerttiSirén AnnaSuntio KatjaUtti>Lankinen AnnavonZansen SeppoSarlin Yhteisenkirkkovaltuuston edustajat: SaimiKautonen JaakkoOjala ElinaRaike>Ojanen TYÖNTEKIJÄT2014 Kirkkoherra JukkaPakarinen Papit MikkoAlava PasiRiepponen(vs. PiiaKontio KirsiKoskimäki KirsiStickler(vs. KaroliinaVidgrén(virkavapaalla helmikuustalähtien Kanttorit KatriVesanen HannaKakkonen HoivamuusikkoEmmiKuittinen (vs. Diakoniatyöntekijät AnniMerilahti(vs. ArjaTuunela OutiHämeenkorva,vanhustyön projekti & Vartiokylänrovastikunnan diakoniatiedottaja EilaJaakola& Nuorisotyönohjaajat SatuJalava JohannesJoenpelto Seurakuntasihteeri TarjaHuuhka Lapsityönohjaaja HeliNieminen Lastenohjaajat& TeijaKarvinen OutiPakkanen RiikkavonZansen NinaVirtanen Suntiot HeliNieminen,pääsuntio ElviHyvönen AnneKoivisto TiinaSaarto PekkaVoutilainen

12 ORGANISAATIO Kirkkoherraja seurakuntaneuvosto JOHTORYHMÄ kirkkoherraja työalavastaavat JUMALANPALVELUKSET JATOIMITUKSET Papitjakanttorit KASVATUS Lapsi> januorisotyö, koulu> jarippikoulutyö JULISTUSJAPALVELU Diakonia,lähetys,aikuis> jalaitostyö TUKITOIMINNAT Kirkonpalveluskunnan ja virastontyö TILASTOJENVALOSSA Til 2012 Til 2013 Tav 2014 Til 2014 Väestötiedot TIL126 Kastetut TIL127 Rippikoulun käyneet TIL128 Avioliittoon vihityt TIL129 Kuolleet TIL130 Läsnäoleva väestö TIL131 - kirkkoon liittyneet TIL132 - kirkosta eronneet TIL133 - alueella asuvat TIL134 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 58,8 % 56,9 % Jumalanpalveluselämä TIL107 Jumalanpalvelukset os.yht TIL108 Pääjumalanpalvelukset os.yht TIL109 Kirkolliset toimitukset,os TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä TIL111 Musiikkitilaisuudet,os TIL112 Muut tilaisuudet,os.yht Toimintatilastot TIL113 Lasten ryhmät, jäs TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht TIL115 Nuorten ryhmät, jäs.yht TIL119 Partioryhmät, jäs.yht TIL120 Nuorten tilaisuudet, osallistujia TIL121 Isoistoiminta, osallistujia TIL116 Perhekerhotoiminta, os.yht TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht TIL135 Diakonian asiakkaat TIL122 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia TIL123 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä TIL124 Henk.koht. tapaamiset TIL125 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht.ohj

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN SYKSY 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN SYKSY 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN SYKSY 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan syksy 2014

Vartiokylän seurakunnan syksy 2014 Vartiokylän seurakunnan syksy 2014 SIUNATTUA SYKSYÄ! TERVETULOA VARTIOKYLÄN SEURAKUNTAAN! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä Esbo kyrkliga samfällighet. Tilastot vuodelta 2012 Statistiska uppgifter om Esbo församlingar 2012

Espoon seurakuntayhtymä Esbo kyrkliga samfällighet. Tilastot vuodelta 2012 Statistiska uppgifter om Esbo församlingar 2012 Espoon seurakuntayhtymä Esbo kyrkliga samfällighet Tilastot vuodelta 212 Statistiska uppgifter om Esbo församlingar 212 2 3 Tilastot vuodelta 212 Espoon seurakuntayhtymä Viestintäpalvelut 213 Kannen kuva

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä VUOSITILASTO 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2013 väestömuutosten yhteenveto... 3 3. Läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2013... 4 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2015 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2016

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2016 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2016 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2016 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2013 sisältää tietoja Oulun ev.lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun kaupunki

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Perehdyttäminen klo Kokous alkaa klo Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone

Aika klo (kahvi klo 17.00) Perehdyttäminen klo Kokous alkaa klo Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3/2015 Aika 10.3.2015 klo 18.30 (kahvi klo 17.00) Perehdyttäminen klo 17.30-18.30. Kokous alkaa klo 18.30 Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

Haagan seurakunnan adventin ja joulun aika 2015

Haagan seurakunnan adventin ja joulun aika 2015 Haagan seurakunnan adventin ja joulun aika 2015 MESSUT JA HARTAUDET I adventin messu su 29.11.2015 Klo 10 Huopalahden kirkko Marja Heltelä, Seppo Lappalainen ja Olli Mönttinen. Mukana Lähdekuoro, joht.

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016 Aika: ti 13.12.2016 klo 15 18.31 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Menovinkkilista Naarila 4

Menovinkkilista Naarila 4 Menovinkkilista 2017 2018 Naarila 4 Aloituspäivä Mahlakankareen seurakuntakodissa la 20.1. klo 10 16 Osoite on Palomäenkatu 2. Ohjelmassa tutustumista toisiimme, kasteeseen, ehtoolliseen, jumalanpalvelukseen,

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

87 Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset.

87 Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset. 109/2016 87 Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 Päätösehdotus Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Toimintasuunnitelmat

Lisätiedot

109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016

109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016 138/2015 109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää 1) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden mukaisen

Lisätiedot

Piikkiön seurakunta Elämää Jumalan armosta! Joulu 2013

Piikkiön seurakunta Elämää Jumalan armosta! Joulu 2013 Piikkiön seurakunta Elämää Jumalan armosta! Joulu 2013 Jouluevankeliumi Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen

Lisätiedot

PERUSTOIMINNAN KUVAUS SIPOON SUOMALAINEN SRK

PERUSTOIMINNAN KUVAUS SIPOON SUOMALAINEN SRK PERUSTOIMINNAN KUVAUS SIPOON SUOMALAINEN SRK JUMALANPALVELUKSET JA KIRKOLLISET JUHLAPYHÄT TOIMIALA TAVOITE VASTUUHENKILÖT / Sipoon kirkon päämessu su ja pyhäpäivisin klo 10 Kesäaikana Vanhassa kirkossa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto

Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 07.09.2016 klo 18:00-19:03 Paikka Puotilan Kappeli Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Kokous 1/2016 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, klo

Kokous 1/2016 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, klo 1.2.2016 Kokous 1/2016 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, 1.2.2016 klo 18.00 19.00 Jäsenet Posti Timo Elonsalo Raimo Harinen Ari Haukijärvi Eino Kivistö Jaakko Lemberg Raija Lumijärvi Johanna

Lisätiedot

Su klo 10 ENSIMMÄISEN ADVENTIN MESSU, PYHÄKOULU JA LÄHETYSKAHVIT

Su klo 10 ENSIMMÄISEN ADVENTIN MESSU, PYHÄKOULU JA LÄHETYSKAHVIT PÄIVÄRUKOUS ARKISIN MA-TI, TO-PE KLO 12 Päivärukous on noin vartin kestävä pieni hengähdyshetki keskellä päivää. Rukoushetkessä huomioimme tarpeen mukaan ajankohtaisia ja henkilökohtaisia rukousaiheita.

Lisätiedot

Tervetuloa Naarila 5 rippikouluun! Tästä se lähtee

Tervetuloa Naarila 5 rippikouluun! Tästä se lähtee Tervetuloa Naarila 5 rippikouluun! Tästä se lähtee Aloitamme runsaan puolen vuoden rippikoulutaipaleemme yhteisellä kokoontumisella sunnuntaina 15.1. klo 10 16 Mahlakankareen seurakuntakodissa (Palomäenkatu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä 70/2016 90 Seurakuntapastorin valinta Päätetään pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Visa Viljamaalle Kallion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.10.2016 alkaen vaativuusryhmään

Lisätiedot

2.2.2015 Kokous 1/2015 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 2.2.2015 klo 18.00 20.00

2.2.2015 Kokous 1/2015 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 2.2.2015 klo 18.00 20.00 2.2.2015 Kokous 1/2015 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 2.2.2015 klo 18.00 20.00 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo Elonsalo Raimo Haukijärvi Eino Kivistö Jaakko Lemberg Raija Miettinen

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2017 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 17.9. Sanajumalanpalvelus, liturgia ja saarna Katja Verho, kanttori Päivi Ikäheimonen. 24.9. Eräkirkko Sappeen juhlakodalla

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 2/2015

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 2/2015 Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 2/2015 Kappelityöryhmän kokous 12.5.2015 klo 17.30 Pyhämaan Seurakuntakoti Laiho-Virtanen, Lilja Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Sjöblom,

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 16.1.2017 Sivu 1 Kokousaika Torstai 19.1.2017 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hassel Lari Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Peura Anne

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Seurakuntaneuvosto (22)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Seurakuntaneuvosto (22) Seurakuntaneuvosto 1.9.2016 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 6/2016 Asialista: 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 79 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 2 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 12.6. klo 10 su 19.6. klo 10 la 25.6. klo 10 su 26.6. klo 18 su 17.7. klo 10 su 31.7. klo 10

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle!

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle! Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle Ahvenanmaalle! Nyt kutsuu sua Kyrkogårdsö! Olet saanut paikan Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kesärippikoulusta, joka pidetään Ahvenanmaalla, Havsgårdenin matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.1.2015 N:o 1/2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 26.1.2015 Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.1.2015 N:o 1/2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 26.1.2015 Sivu 1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 26.1.2015 Sivu 1 Kokousaika Torstai 29.1.2015 kello 16.30 18.36 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen

Lisätiedot

Vuositilasto 2011. Johdanto...3. Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4

Vuositilasto 2011. Johdanto...3. Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4 Vuositilasto 2011 Johdanto...3 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4 Helsingin seurakuntayhtymän läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2011...5 Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2015

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2015 S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I Syksy 2015 VIIKKO-OHJELMA Sunnuntai klo 12 Messu Maanantai klo 17.30 Siltamäen naiskuoro 31.8. 7.12. klo 19 Hengellisten laulujen ilta kerran kuukaudessa:

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko.

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30-19.25 Paikka Malmin kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

111 KOKOUKSEN AVAUS Katsoimme jouluevankeliumivideon ja lauloimme 31:3. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

111 KOKOUKSEN AVAUS Katsoimme jouluevankeliumivideon ja lauloimme 31:3. Puheenjohtaja avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 9/2016 88 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 15.12.2016 klo 18.15, joulupuuro klo 17.30 alkaen. Paikka: Varissuon kirkko, Kousankatu 6 Läsnä: Toljamo, Outi puheenjohtaja Heinonen, Mari

Lisätiedot

17 ILMOITUSASIAT 2 18 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 19 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 3 20 LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA 4

17 ILMOITUSASIAT 2 18 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 19 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 3 20 LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA 4 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 10.3.2015 SIVU 17 ILMOITUSASIAT 2 18 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 19 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 3 20 LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA 4 21 PIISPANTARKASTUS

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2014 jäsentietojen yhteenveto... 2 3. Kartta kirkkoon kuuluminen seurakunnittain... 3 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain...

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki Sisällysluettelo SUVIVIRSI... 3 JUMALANPALVELUKSET... 4 KOHTAAMISIA KESÄSSÄ... 4 LÄHETYSJUHLAT HELSINGISSÄ... 5 KESÄTORSTAIT... 6 NUORET... 7 LASTEN KURSSIT JA RETKET... 7 DIAKONIA TUKEA SINULLE... 8 YHDESSÄ

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (13) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 20.35 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Vuositilasto 2012. Johdanto..3. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6. Helsingin kaupungin väkiluvun ja seurakuntayhtymän läsnä olevan

Vuositilasto 2012. Johdanto..3. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6. Helsingin kaupungin väkiluvun ja seurakuntayhtymän läsnä olevan VUOSITILASTO 2012 Johdanto..3 n vuoden 2012 väestömuutosten yhteenveto.4 n läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2012..5 Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6 Helsingin kaupungin väkiluvun ja

Lisätiedot

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 2/ 2017 Aika 22.03.2017 klo 18 Paikka Paikalla: Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus Kahvitus alkoi klo 17.45 Antila Veli-Matti Puheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2017

KIRKKONEUVOSTO 2/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2017 sivu 10. Perhetyön esittely... 2 11. Kehitysvammaistyön toimikunta... 3 12. Hopealyhdyn arvonlisäverovähennyksen peruste... 4 13. Leiri- ja

Lisätiedot

3 6 Alueneuvoston esittäytyminen ja perehdyttäminen tehtäväänsä

3 6 Alueneuvoston esittäytyminen ja perehdyttäminen tehtäväänsä JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 / 2015 1 AIKA 11.02.2015 klo 16.30 18.43 PAIKKA Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 AIKA klo 18.00 19.50 PAIKKA Sivu / Palokan kirkko, kahvio, Rovastintie 8 A Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 35 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

OULUNKYLÄN SEURAKUNTA

OULUNKYLÄN SEURAKUNTA OULUNKYLÄN SEURAKUNTA Työalojen toimintakertomukset vuodelta 2011 1. Uusi alku 2. Tilastotietoja 3. Seurakuntaneuvosto 4. Hallinto ja henkilöstö 5. Kirkkoherranvirasto 6. Jumalanpalvelus ja kirkolliset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Aika Keskiviikko 28.1.2009 klo 18.00. Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka

PÖYTÄKIRJA. Aika Keskiviikko 28.1.2009 klo 18.00. Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka KYMIN SEURAKUNTA 1 (9) 1/2009 PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 28.1.2009 klo 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus, kokoussali Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka jäsen Raanti Seppo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Pidetään yhteyttä! voisi olla. Seurakunnasta löydät myös keskustelukumppanin, kun kaipaat toista ihmistä jakamaan elämäsi asioita.

Pidetään yhteyttä! voisi olla. Seurakunnasta löydät myös keskustelukumppanin, kun kaipaat toista ihmistä jakamaan elämäsi asioita. Pidetään yhteyttä! kirjoitettiin seurakuntamme strategiapaperin kanteen. Ajatuksena yhteyden pitäminen toinen toiseemme me tarvitsemme toisia ihmisiä ja toiset tarvitsevat meitä. Samalla ajatuksena yhteyden

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 Seurakuntaneuvosto (21)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 Seurakuntaneuvosto (21) Seurakuntaneuvosto 19.10.2017 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 8/2017 Asialista: 121 Kokouksen avaus 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 124 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Haagan seurakunnan kesä

Haagan seurakunnan kesä 2014 Haagan seurakunnan kesä Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, 00320 Helsinki Avoinna ma, ti, to, pe klo 10-14, ke 12-18. Puhelin 2340 3200, Fax 2340 3201 sähköposti:haaga.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/haaga

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSITILASTO 2006

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSITILASTO 2006 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSITILASTO 2006 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Vuositilasto 2006 Keskusrekisteri Johdanto... 3 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2006 väestömuutosten yhteenveto...4 Helsingin

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2015 Vuositilasto 2015 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2015 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2015

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

3 / 79 Toiminnallisen talousarvion toteutuma (liite 1)

3 / 79 Toiminnallisen talousarvion toteutuma (liite 1) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2017 1 AIKA Ke 11.10.2017 klo 17.00 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30 PAIKKA Palvelutalon kerhotila Telkäntie 2 C. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 75 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA A DV E N T T I - JA J O U LU N A I K A

LAMMIN SEURAKUNTA A DV E N T T I - JA J O U LU N A I K A LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI- JA JOULUNAIKA 2017 2 JUMALAN- PALVELUKSET su 3.12. klo 10 klo 18 Adventin messu Adventtihartaus Evolla, Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä Opastus Evokeskukselta (Saarelantie 1)

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki ESITYSLISTA 1 (9) KOKOUSKUTSU Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot