Uudistuva johtaminen -seminari Muuramen Kulttuurikeskus. Copyright Pertec Consulting Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.9.2012 Uudistuva johtaminen -seminari Muuramen Kulttuurikeskus. Copyright Pertec Consulting Oy"

Transkriptio

1 Älykäs johtaminen 7.0: Kuinka kasvaa viisaaksi johtajaksi? FT Pentti Sydänmaanlakka Uudistuva johtaminen -seminari Muuramen Kulttuurikeskus

2 Esityksen punainen lanka Mitkä ovat johtamisen suurimmat haasteet? Älykkään johtamisen viitekehys ja työkalupakki kki Älykäs johtaminen 7.0: itsensä johtamisesta ekosysteemin johtamiseen Mitä on hyvä yksilöiden johtaminen? Mitä on verkoston ja ekosysteemin johtaminen? Jyväskylän alue innovaatioekosysteeminä Kysymyksiä/ vastauksia

3 Tulevaisuuden johtaminen tutkimusprojekti POHJOIS- AMERIKKA -Silicon Valley -Boston -Toronto Business koulu Konsultointi ti Esimerkki yritys yritys EUROOPA - Cambridge -Frankfurt - Paris AASIA -Bangalore - Shanghai -Tokio SUOMI - Johtamisen haasteet ja mahdollisuudet - Suomalainen johtaminen ja johtamiskulttuuri - Johtamisen toimintaympäristö

4 Johtamisen suurimmat haasteet 1.Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos (turbulenssi) Lisääntyvä monimutkaisuus (kompleksisuus) Globalisaatio ja kiristyvä kilpailu Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle Netti sukupolven uudenlaiset arvot Uudenlainen avoin kilpailu Monimuotoisuuden johtaminen (sis. monikulttuurisuus) Eettinen johtaminen ja eettisyyden vaatimus Kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden huomioiminen Tunneälykkyyden kasvava merkitys Sosiaalisen median työkalujen tuleminen johtamisen käytäntöön Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset Virtuaalijohtaminen / hajautettujen tiimien johtaminen Yhteisöllinen / jaettu johtajuus (collaborative leadership) Verkostojohtaminen Merkityksen johtaminen ja hallinta Avoimuus ja läpinäkyvyys Johtaminen ei enää kiinnosta päteviä henkilöitä Pula pätevistä johtajistaj Ekosysteemin johtaminen: itseohjautuvien verkostojen johtaminen Hierarkkiset ja jäykät organisaatiot Luottamuksen synnyttäminen Yhtenäisen yrityskulttuurin y rakentaminen (arvojohtaminen) Itsensä johtaminen

5 Johtaminen suurimmat haasteet Suomessa (N=187) 1. Jatkuva uudistuminen ja 2. Lisääntyvä 12. Innovatiivisuuden ja 13. Virtuaalijohtaminen / 22. Luottamuksen 15. Verkostojohtaminen 24. Itsensä johtaminen 23. Yhtenäisen 20. Ekosysteemin 14. Yhteisöllinen / jaettu 17. Avoimuus ja läpinäkyvyys 3. Globalisaatio ja kiristyvä 16. Merkityksen johtaminen 10. Tunneälykkyyden 11. Sosiaalisen median 5. Netti sukupolven 7. Monimuotoisuuden 21. Hierarkkiset ja jäykät 9. Kestävän kehityksen ja 8. Eettinen johtaminen ja 6. Uudenlainen avoin kilpailu 19. Pula pätevistä johtajista 4. Suurten ikäluokkien 18. Johtaminen ei enää 5,77 5,64 5,44 5,41 5, ,36 5,35 5,26 5,17 5,16 5,05 4, ,90 4,83 4,77 4,76 4,66 4,61 4, ,57 4,39 4,11 3,89 3,84 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

6 Johtamisen suurimmat haasteet Suomessa (N=187) jatkuva uudistuminen ja nopea muutos (turbulenssi) lisääntyvä monimutkaisuus (turbulenssi) innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset virtuaalijohtaminen i / hajautettujen tt j tiimien i johtaminen luottamuksen synnyttäminen verkostojohtaminen itsensä johtaminen yhtenäisen yrityskulttuurin rakentaminen (arvojohtaminen).

7 Johtamisen suurimmat haasteet Pohjois-Amerikassa ik (N=31) jatkuva uudistuminen ja nopea muutos (turbulenssi) innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset luottamuksen synnyttäminen kasvava monimutkaisuus ja tarve systeemiajatteluun yhteisöllinen / jaettu johtajuus itsensä johtaminen virtuaalijohtaminen verkostojohtaminen + YRITTÄJYYDEN KOULUTUS

8 Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu Epäjatkuvuus Staattisuus Yllätyksellinen Pirstaleinen Kaoottinen Turbulentti Hallitsematon t

9 Älykkään johtamisen työkalupakki Se pitää sisällään johtamisen kokonaisvaltaisen viitekehyksen, lukuisia prosesseja ja malleja, konkreettisia työkaluja, mittareita ja kyselyjä yj sekä johtamisen osaamismallin. Verkostojohtamiseen soveltuva (hierarkia vs. verkosto, byrokratia vs. itseohjautuvuus, suljettu vs. avoin) Tasapainoinen johtaminen (tehokkuus, uudistuminen ja hyvinvointi) Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja käsitys älykkyydestä (käytännöllinen, rationaalinen, emotionaalinen ja henkinen) Kollektiivinen johtaminen (avoin yhteistoiminta ja jaettu johtaminen, alistava vs. valistava johtaminen) Monitasoinen johtaminen (itsensä johtamisesta ekosysteemin johtamiseen)

10 Johtamisen monet ulottuvuudet: Älykäs johtaminen 7.0 Johtaja Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Itsensä johtaminen 2. Yksilöiden johtaminen 3. Tiimin i johtaminen Virtuaalijohtaminen Organisaation johtaminen 6. Verkoston johtaminen 7. Ekosysteemin johtaminen Globaali, monimuotoinen ja dynaaminen toimintaympäristö Jatkuva uudistuminen ja strateginen ajattelu

11 Mikä on hyvän johtajan tärkein kyky? k Ohjata ja kontrolloida Kehittää ja valmentaa Tehdä yhdessä muiden kanssa Innostaa ja valtuuttaa

12 Älykäs johtaminen: käskyttämisestä k tä innostamiseen i Ohjaava Kehittävä / Osallistuva Valtuuttava valmentava 3 K 3 I

13 Hyvä johtaminen käytännössä: itsearvio 1. Olen hyvä asettamaan tavoitteita yhdessä tiimin jäsenille Annan jatkuvasti sekä kiittävää että korjaavaa palautetta Ohjaan ja tuen tarvittaessa tiimini jäseniä heidän päivittäisessä toiminnassa Pyrin koko ajan kehittämään tiimini jäsenten osaamista ja motivaatiota Osaan kommunikoida tehokkaasti ja saan viestini perille; myös aktiivinen kuuntelu on vahvuuksiani Johdan omalla esimerkilläni Osaan motivoida ja innostaa muita Panostan jatkuvasti myös omaan uudistumiseeni ja innovatiivisuuteeni Arvostan kaikkia tiimini jäseniä ja tuen heitä tasapainoisesti Olen tehokas viemään asiat (kohdat 1-9) käytäntöön Olen tietoinen tiimissäni olevasta erilaisuudesta, arvostan ja osaan hyödyntää sitä

14 Hyvän johtamisen osa-alueet Rationaalinen Tunneälykkyys Henkinen älykkyys Käytännöllinen älykkyys yy älykkyys yy Tehokas toimeen- 1.Tavoitteiden asettaminen 2. Palautteen antaminen 3. Ohjaus ja valmentaminen 5. Tehokas vuorovaikutus Luottamus Avoimuus Autenttisuus 6. Esimerkillä johtaminen 7. Motivointi ja innostaminen 8. Jatkuva uudistuminen ja pano!!! 4. Kehittäminen Jämäkkyys luovuus (Suorituksen johtaminen) 9. Yksilön kunnioittaminen Kulttuuriälykkyys: olla tietoinen, arvostaa ja hyödyntää erilaisuutta

15 Verkosto ja verkostojohtaminen Verkosto tai verkko on tietyn organisaatiojoukon muodostama verkko-organisaatio, organisaatio jota rakennetaan tietoisesti ja tavoitehakuisesti. Verkostolla on yhteinen päämäärä(t) ja arvot, jotka ohjaavat sen toimintaa ja kehittämistä. Kullakin jäsenellä on myös omat tavoitteet ja oma rooli verkostossa. (Mukaillen Möller ym. 2006) Kyky toimia osana useampaa verkostoa ja rakentaa omia kumppanuus- ja verkostosuhteita ovat keskeisiä tulevaisuuden menestymisen edellytyksiä. Valokari ym. 2009

16 Arvoketjusta arvoverkostoksi A B Arvoketju C Arvotoiminto Arvotoiminto Lopputuote Arvotoiminto Arvotoiminto D E A-E = organisaatioita, osaamisia

17 Keski-Suomi innovaatioekosysteeminä Verkoston kulttuuri Paikallinen yhteistoiminta t i i t Julkinen sektori Yrityspalvelut Rahoitus Verkostot Yhteistyö Kierrätys Innovointi Pätevä työvoima Yhteinen visio Tutkimus & kehitys Riittävät markkinat & asiakkaat

18 Innovaatioekosysteemin elementtejä; top Alueen yhteinen visio 2. Jatkuvan uudistumisen kulttuuri (co-creation) 3. Sopiva yhdistelmä erilaisia yrityksiä 4. Erikoistuminen ja hyvä yhteistoiminta yritysten kesken 5. Voimakas yrittäjähenkisyys, mikä stimuloi luovuutta ja riskinottoa 6. Riittävä rahoitus uusille yrityksille ja tutkimukseen 7. Pätevän työvoiman saatavuus 8. Hyvä paikallinen verkosto-osaaminen 9. Hyvät palvelut yrityksille 10. Riittävät markkinat uusille tuotteille + Alueen houkuttelevuus: alueen tulisi vetää puoleensa

19 Innovaatioekosysteemin kulttuuri Kova työnteko Avoimuus Jakaminen Kokeilu Ekosysteemin kulttuuri Luottamus Yhteistoiminta Riskin sieto Yrittäjähenkisyys

20 Kysymyksiä & vastauksia Lisätietoja: Sydänmaanlakka, P. 2000a. Älykäs organisaatio. Tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen. Kauppakaari. Helsinki. Sydänmaanlakka, P. 2000b. Wohlbefinden das zentrale Ziel betrieblihen Gesundheitsmanagement. In Bertelsman Stiftung, Hans-Böcker-Stiftung (Hrsg.) Erfolgreich durch Gesundheitsmanagement. Biespiele aus der Arbeitswelt. Hans Böckler Stiftung. Sydänmaanlakka, P Henkilökohtainen taitokartta: henkilökohtaisten avaintaitojen kartoitusmenetelmän kehittäminen ja analysointi. Lisensiaatintyö. Teknillinen korkeakoulu, Helsinki. Sydänmaanlakka, P An Intelligent t Organization. Integrating ti Performance, Competence and Knowledge Management. Capstone. London. Sydänmaanlakka, P Intelligent Leadership and Leadership Competencies. Developing a Leadership Framework for Intelligent Organizations. Doctoral Dissertation. Helsinki University of Technology. Department of Industrial Engineering and Management. Sydänmaanlakka, P Älykäs johtajuus. Ihmisten johtaminen älykkäissä organisaatioissa. Talentum. Helsinki. Sydänmaanlakka, P Intelligent leadership. Leading People in Intelligent Organisations. Pertec Consulting. Espoo. Sydänmaanlakka, P Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia itsensä kehittämiseen. Talentum. Helsinki. Sydänmaanlakka, P Intelligent Self Leadership. Pertec Consulting. Espoo. Sydänmaanlakka, P Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. Talentum, Helsinki. Sydänmaanlakka, P Continuous Renewal. Creativity and Innovativeness Leadership. Pertec Consulting. Espoo.

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste - Toimintaympäristön yhä nopeampi muutos: verkostotalouden viitekehykseen siirtyminen - Hajautunut tieto, osaaminen ja älykkyys - Johtamisen innovaatio:

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen haasteita

Muutoksen johtamisen haasteita Muutoksen johtamisen haasteita piloteista käytännöksi Sotefin kehittämishanke Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö 1 Ympäristön muutoksia, tavoitteita, muutostarve 2 Muutoksen johtamisen ominaispiirteitä

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? SANI KAAJAS - HANNA NORDLUND - ELIISA TROBERG Sani Kaajas - Hanna Nordlund - Eliisa Troberg KTT Eliisa Troberg toimii Senior Advisorina verkostojen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä projekteissa

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit KATSAUS 317/2015 Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit Innovaatioekosysteemi yhteiskunnan ajurina Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) 2 Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) Rikastuttava

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

LUOTTAMUSJOHTAMINEN. Luottamus ja viestintä muutoksessa 29.10.2013 Tieturi. KTT, KM Sami Kalliomaa

LUOTTAMUSJOHTAMINEN. Luottamus ja viestintä muutoksessa 29.10.2013 Tieturi. KTT, KM Sami Kalliomaa LUOTTAMUSJOHTAMINEN ja viestintä muutoksessa 29.10.2013 Tieturi KTT, KM Sami Kalliomaa luottamuskulttuurin rakentaminen mitä se on? syntyy inhimillisen vuorovaikutuksen tuloksena tunne järkeilyä kokemus

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 47 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 ISBN 978-952-216-096-6 (painettu) ISSN 1457-7933 (painettu) Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Tietoa työstä TUTKIMUSOHJELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura

Lisätiedot

Luovista ideoista innovatiivisiin toteutuksiin: Sisältökehityksen johtaminen mediaorganisaatioissa ja niiden verkostoissa

Luovista ideoista innovatiivisiin toteutuksiin: Sisältökehityksen johtaminen mediaorganisaatioissa ja niiden verkostoissa Väliraportti Viestintäalan tutkimussäätiölle 27.10.2014 Lyhennelmä verkkosivulle Sari Virta sari.virta@kotikone.fi Luovista ideoista innovatiivisiin toteutuksiin: Sisältökehityksen johtaminen mediaorganisaatioissa

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki

HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTEALIAISUUS INNOSTUS ENERGISET TYÖELÄMÄKUMPPANUUDET

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN Yritykset verkottuvat ja HP:lläkin on jo monia partnereita. Miten verkottunutta yritystä johdetaan? Janice Chaffin (HP:n kriittisten järjestelmien vetäjä): En tiedä. Kovin

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Sari Gustafsson 14.1.2013 POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Porvoo international College syntyi vuonna 2012 Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: 1. 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos/borgå handelsläroverk

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot