Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintasuunnitelma vuosille"

Transkriptio

1 LiisuCon LIIketoimintaSUunnitelma (LIISU) on MS Word-pohjainen helppokäyttöinen työkalu. Se on tehty tehostamaan ja helpottamaan merkittävästi kaikentyyppisten yritystenliiketoimintasuunnitelman tekoa. LiiSuun kuuluu sen käyttöä ja suunnittelua helpottava ohjeistus. Liiketoimintasuunnitelma vuosille LIISUn avulla voidaan tehdä liiketoimintasuunnitelma jossa yrityksen strategiatyöprosessi on kytketty havainnollisesti suunnitelman tekoon, huomioidaan riittävästi markkinoiden ja asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet, yrityksen koko organisaatio kilpailualueineen, prosesseineen ja toimenpiteineen on mukana, annetaan välineet strategian viemiseksi käytäntöön, ei pöytälaatikkoon, olemassa olevaa suunnitelmaa on helppo päivittää laajemmissakin muutostilanteissa, sama suunnittelupohja riittää kaikentyyppisille ja kokoisille yrityksille, yrityksen tulevaisuuden koko potentiaali on helpompi hahmottaa. Tutustu LIISUn pdf-pohjatulosteeseen ohessa! Yritys: Kommentti [O/K1]: Sivu: 1 Täytä sovellusta merkkaamalla tiedot harmaisiin kenttiin. Pääset liikkumaan hiirellä tai nuolinäppäimillä. Muista tallentaa työsi vanhana tiedostona tallenna -komennolla tai uutena tallenna nimellä -komennolla. Ohje/kommentti näkyy ruudulla värillä merkityissä kohdissa. Ohjeistus on rakennettu helpottamaan sovelluksen käyttöä erityisesti sellaisen käyttäjän näkökulmasta, jolla on jo jonkin verran liiketoiminnan suunniteltukokemusta vaikkapa liiketoimintasuunnitelman teossa. Ohjeistus on haluttu pitää selkeänä ja helppolukuisena, jolloin on vältetty yksityiskohtaista esitystä aivan liiketoimintasuunnittelun perusasioista. Tällaista perusohjeistusta, hyvääkin sellaista, selviää nykyään netistä aivan valtavasti. Kokemattomamman käyttäjän on hyvä tällöin tarpeen mukaan käyttää tällaisia tietolähteitä sovelluksen rinnalla. Sovellusta voidaan käyttää myös apuvälineenä yrityskonsultoinnissa, jonka lopputuloksena syntyy yrityksen LTS tai ainakin osia siitä. Suunnitelmaa on hyvä arvioida matkan varrella riittävän kriittisesti ja myös luetuttaa sitä muilla asiantuntijoilla. Edelleen, kuten suunnitelmassa itsessäänkin todetaan, valmista suunnitelmaa on hyvä myös päivittää kerran pari vuodessa ja aina voimakkaiden muutostarpeiden alla. Kommentti [O/K2]: Sivu: 1 LTS suunnittelun aikaväli. Yleensä käytännössä 3-5 vuotta. Lyhempi suunnitteluväli ei välttämättä ole enää visioinnin ja strategian kannalta perusteltua, koska näissä haetaan jo huikan pidemmälle kiinnitettyä yrityksen tulevaisuudenkuvaa. Toisaalta pidemmällä jaksolla epävarmuus kasvaisi helposti liikaa. Yrityskonsultointi JonesCon

2 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja päiväys: Sivumäärä: Pääteksti: sivua, liitteet sivua Versio 3.00 (2016) Tuote- ja käyttöoikeudet: LiisuCon Liiketoimintasuunnitelma (LiiSu) on Yrityskonsultointi JonesCon Ky:n (Y-tunnus ) kehittämä maksullinen sovellusohjelma Microsoft Word ympäristöön. Käyttäessään tai vastaanottaessaan tuotteen, sen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä määriteltyjä käyttöehtoja. Kaikki oikeudet pidätetään, lukuun ottamatta tässä erikseen määriteltyä käyttöoikeutta. Tuotteen tilauksen yhteydessä määritelty käyttäjä saa tuotteeseen henkilökohtaisen numeroidun käyttöoikeuden. Lisäksi käyttäjälle toimitetaan erikseen salasana, jolla tuotteen saa auki. Salasana on jokaiselle käyttäjälle henkilökohtainen, eikä sitä tule saattaa sivullisten tietoon. Sovelluksen saa asentaa korkeintaan kahteen tietokoneeseen, joita käyttäjä hallitsee. Siitä voi ottaa eri syöttötiedoilla päivitysversioita omaan käyttöön. Sovelluksen paperitulosteita tai erillistä pdf-tallennusformaattitiedostoa (saatavilla myös ilmaisohjelmia pdf-muunnokseen) voi käyttää yrityksen tietojen julkistamiseen, itse sovellusta ei saa lähettää muille. Käyttö konsultointiin on sovittava erikseen. JonesCon ei vastaa mistään taloudellisesta tappiosta tai vahingosta, jonka voidaan katsoa syntyneen välillisesti tai suoraan ohjelman käytöstä käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Kommentti [O/K3]: Tuote- ja käyttöoikeudet näkyvät piilotekstinä, eivätkä näy tulosteessa. Tarvittaessa saat tämän näkymättömiin myös ohjelmasta valitsemalla Wordissa älä näytä piilotekstiä. Mikäli s. 16 taulukko ei näy tietokoneruudulla yhdellä sivulla, valitse tämä halutessasi näkymättömäksi.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Strategiatyökartta I ANALYYSIEN TEKO 2. Yrityksen perustiedot 2.1. Syntyhistoria ja toiminta 2.2. Arvot ja toiminta-ajatus 3. Yritysanalyysi 3.1. Käytetty liikeidea 3.2. Käytetyt kilpailualueet (SBA) ja kilpailualuetason strategia 3.3. Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö 3.4. Tuotanto ja tuotekehitys 3.5. Markkinointi 3.6. Taloudellinen nykytilanne ja talousseuranta 4. Markkina-analyysi 4.1. Valittujen kilpailualueiden muodostamien toimialojen yleiskuvaus 4.2. Asiakkaat 4.3. Kilpailu 5. Yrityksen ja markkinoiden SWOT-analyysi 6. Kilpailualueiden (SBA) portfolioanalyysi sivu II TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN (eri strategiatasoille) 7. Yritystason visio ja strategiset tavoitteet (koko yritykselle) 8. Kilpailualuetason tavoitteet (kilpailualueittain) 9. Prosessitason tavoitteet (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) 10. Operaatiotason tavoitteet (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) III STRATEGIAN MUODOSTAMINEN (eri strategiatasoille) 11. Yritystason strategia (koko yritykselle) 11.1 Uuden liikeidean kuvaus ja perustelu 11.2 Tuote/markkinastrategia Kilpailualueiden valinta 12. Kilpailualuetason strategia (kilpailualueittain) 13. Prosessitason strategia (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Organisaation rakenteen, johtamisen ja henkilöstön kehittäminen Organisaation rakenne Omistusjärjestelyt Johtamisen kehittäminen Henkilöstön kehittäminen Tuotantoprosessin kehittäminen Toimitilat Koneet ja laitteet Alihankintayhteistyö Tuotantosuunnitelma Tuotekehityssuunnitelma Osaamisen suojaaminen Markkinointisuunnitelma Liikevaihtobudjetit tuotteittain eri asiakassegmenteissä Markkinoinnin yleiset järjestelyt

4 Markkinoinnin kilpailukeinot Tuote Hinta Myyntikanava/saatavuus Markkinointiviestintä Taloussuunnitelma Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Kannattavuuden arviointi Myyntikatetarpeen arviointi Myynnin ja myyntikatteen budjetointi Kateanalyysi, tulosbudjetti, tuotekohtaiset tulokset ja johtajatulo ja 3. vuoden kannattavuus Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta ja SBA tulosbudjetit Maksuvalmiuden riittävyys Taloushallinto ja -seuranta 14. Operaatiotason strateginen toimenpideohjelma (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) IV TOTEUTUMISEN TURVAAMINEN 15. Johtamisjärjestelmän toiminta toteutumisen tukena 16. Riskien arviointi ja hallinta 17. Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen LIITTEET LiisuCon TM Laskenta- ja suunnittelusovellus Liikevaihdon budjetointi tuote- ja asiakasryhmittäin, kilpailualueiden (SBA) valinta ja niiden liikevaihtojen budjetointi L1(1): Tuote / markkinamatriisi, SBA valinta ja liikevaihdot 1. vuodelle L1(2): Tuote / markkinamatriisi 2. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot L1(3): Tuote / markkinamatriisi 3. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot, kuviot Muutosvaiheen rahoitus L2(1-3): Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Kannattavuuslaskelmat L3(1): Kannattavuuslaskelmat 1. vuodelle, kuviot L3(2): Kannattavuuslaskelmat 2. vuodelle, kuviot L3(3): Kannattavuuslaskelmat 3. vuodelle, kuviot L3(1-3): Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta, SBA tulosbudjetit, kuviot Maksuvalmiuden riittävyys L4(1-3): Kassabudjetti 1 ja/tai 3 vuodelle, kuviot Strategiset toimenpiteet L5(1-3): Strateginen toimenpideohjelma 1-3 vuodeksi Muut liitteet: Liitteitä yhteensä sivua Kommentti [O/K4]: Sivu: 4 Käytä liitteissä LiiSua ja lisää sivumäärät ylös. Jos käytät lisäksi tai jopa pelkästään omia liitteitäsi, muokkaa kohta muut liitteet jäljempänä. On suositeltavaa käyttää LiiSua, mutta jos käytät omia liitteitäsi, pyri niissäkin riittävän perusteelliseen ja varsinaista päätekstiä tukevaan esitykseen. Kommentti [O/K5]: Sivu: 4 Esimerkiksi organisaatiokartta tms., voit halutessasi myös korvata LiiSun liitteitä omilla liitteilläsi. Pyri joka tapauksessa perusteelliseen ja päätekstiä tukevaan esitykseen. Luettele muut liitteet ja merkitse kunkin sivumäärä. Kommentti [O/K6]: Sivu: 4 Kaikkien liitteiden yhteinen sivumäärä.

5 5 TIIVISTELMÄ Suunnitelman keskeinen sisältö ja tulokset: Kommentti [O/K7]: Sivu: 5 Kuvaa työn sisältö kiteytettynä 1-2 sivuun, eli -mikä on yrityksen ja markkinoiden lähtökohtatilanne -yrityksen visio ja tavoitteet -liikeidea ja strategia -strategian toteutumisen turvaaminen. Kirjoita tiivistelmä vasta kun LTS muut osat ovat valmiita.

6 6 1. STRATEGIATYÖKARTTA Ohessa on kuvattu pääpiirteissään tässä käytetyn strategiatyöskentelyn yleinen malli LiisuCon Strategiatyökarttana. Toiminta - ympäristö ANALYYSIEN TEKO Toiminta - ajatus Markkina - ana lyysi Arvot Yritys - analyysi Yrityksen sisäinen tilanne Kommentti [O/K8]: Sivu: 6 LiisuCon Strategiatyökartta kuvaa tässä käytetyn strategiatyöskentelyn yleisen mallin. Sen järjestys noudattaa sovelluksen sisällysluettelon järjestystä. Nuolien suunta kuvaa työjärjestystä pääpiirteissään. Tästäkin selviää, että strategiatyössä joutuu usein käyttämään melko luovaa järjestystä parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Jotta strategiatyö olisi tehokasta, ei järjestys kuitenkaan saa olla lainkaan mielivaltainen, esimerkiksi analyysi on oltava valmiina ennen kuin on järkevää mennä yritystasoa alempien tasojen kuvauksiin, tason sisällä tulee tavoitteet olla aina selvillä ennen tason strategiaa jne. SWOT - analyysi Yritystason v isio ja strategiset tavoitteet Portfolioanalyysi Strategiatyö on jaettu neljään strategiatasoon, jotka ovat laajemmasta ja strategisemmasta pienempään ja operatiivisempaan -yritystaso -kilpailualuetaso -prosessitaso -operaatiotaso. Jokaiselle strategiatasolle suunnitellaan sen omat tavoitteet ja strategiat siten, että ylemmän tason strategia määrittää alemman tason tavoitteita. TAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN STRATEGIAN MUODOSTAMINEN TOTEUTUMISEN TURVAAMINEN Kilpailualuetason (SBA) tavoitteet Prosessitason tavoitteet Operaatiotason tavoitteet Yritystason strategia Kilpailualuetason (SBA) strategia Prosessitason strategia Operaatiotason strategiset toimenpiteet Toteutumisen turvaamis - suunni telma STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA STRATEGIAN TOTEUTUS LiisuCon liiketoiminta - suunnitelma LiisuCon strategia työ kartta Yri tyskonsultointi JonesCon Ky Yritystaso tarkoittaa strategista tasoa, joka on koko yritykselle yhteinen ja on siis ylin taso. Tähän tasoon kuuluvat laajat tavoite- ja strategia-asettelut, jotka edelleen puretaan pienempiin ja tarkempiin osiin alemmilla strategiatasoilla. Kilpailualuetaso tarkoittaa yrityksen erillisten eri bisneksien eli kilpailualueiden (SBA, strategic business area, strateginen bisnesalue) muodostamaa tasoa, joille tulee jokaiselle määritellä erikseen omat tavoitteensa ja kilpailualuestrategiansa. SBA on tuotemarkkina-yhdistelmä, joka syntyy markkinoiden segmentoinnin eli lohkomisen tuloksena. Kilpailualueiden määrittelystä ja muodostamisesta on tarkemmin erikseen luvussa Prosessitaso tarkoittaa yrityksen neljän pääprosessin, eli yrityksen rakenteen, johtamisen ja henkilöstön, tuotantotoiminnan, markkinoinnin ja talouden prosessien muodostamaa kokonaisuutta. Operaatiotaso tarkoittaa strategiaa suorittavaa tasoa, toimenpiteiden eli operaatioiden tekoa strategian mukaisesti. Kaikki varsinainen toiminta tapahtuu vain tässä tasossa. Tasojaotus ei ole ehdoton prosessien kohdalla, jos synergiaedut ovat merkittävät ja prosessia on näin tarpeen pitää koko yritykselle yhteisenä. Toisinaan siis prosessia voidaan pitää kilpailutasoa ylempänä tasona tarpeen mukaan. Tällainen prosessi voi olla vaikkapa organisaation rakenteeseen, henkilöstöön ja johtamiseen liittyvä prosessi, jossa on usein synergististä pitää prosessia koko yritykseen kuuluvana ja yhteisenä kaikille kilpailualueille. Toisaalta usein varsinkin markkinointiprosessi on hyvä käsitellä...

7 7 2. YRITYKSEN PERUSTIEDOT 2.1. Syntyhistoria ja toiminta Kommentti [O/K9]: Sivu: 7 Kuvaa lyhyesti yrityksen synty ja historiikki. Luonnehdi nykyistä toimintaa resursseineen tuotteineen ja asiakkaineen. Kerro toiminnan laajuudesta Arvot ja toiminta-ajatus Kommentti [O/K10]: Sivu: 7 Arvot kertovat sen ajatuksellisen perustan mitä yritys ajattelee toiminnastaan, ympäristöstään ja tehtävästään. Toiminta-ajatus vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa. Arvot ja TA tulee olla pohjana kaikelle yrityksen toiminnalle.

8 8 3. YRITYSANALYYSI 3.1. Käytetty liikeidea 3.2 Käytetyt kilpailualueet (SBA) ja kilpailualuetason strategia 3.3. Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö 3.4. Tuotanto ja tuotekehitys 3.5. Markkinointi 3.6. Taloudellinen nykytilanne ja talousseuranta Kommentti [O/K11]: Sivu: 8 Yritysanalyysi kertoo yrityksen nykytilanteen. Se toimii pohjana yhdessä yrityksen historian, arvojen ja toimintaajatuksen sekä markkina-analyysin kanssa uusille tavoite- ja strategiaratkaisuille. Jos yritys on aloittava, tulee tarkastelu kohdistaa lähinnä vain kohtaan 3.3., tällöin voidaankin puhua enemmän yrittäjä- kuin yritysanalyysista. Kommentti [O/K12]: Sivu: 8 Kuvaa tähän lyhyesti se liikeidea, jota yrityksessä on käytetty viime aikoina. Uusi tarkempi LI kuvataan luvussa 11.1., äläkä kuvaa siis varsinaisesti sitä tässä. Liikeidea on strategia pähkinänkuoressa. LI kertoo, kuinka toiminta-ajatusta aiotaan toteuttaa yrityksen tavoitteiden ja arvojen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Se vastaa tällöin kysymyksiin: mitä (tuotteet), kenelle (asiakkaat) ja miten (tapa toimia). Toisinaan LI liitetään myös kysymys miksi, joka tällöin tarkoittaa mitä asiakkaiden tarpeita yritys tyydyttää. Jos TA on asiakaslähtöinen, voi se toisinaan näin olla jo ilmaistuna LI. Selvyyden vuoksi ne on hyvä ilmaista aina myös erikseen, huolimatta siitä mikä LI on. Kommentti [O/K13]: Sivu: 8 Kuvaa tähän lyhyesti ne SBA ja niiden strategiat, jotka yrityksellä on ollut käytössä viime vuosina. Uusi tarkempi kilpailualueiden valinta ja niiden strategia kuvataan luvuissa ja 12. (sekä ohje/kommentti niihin kts. O/K 38 ja 39), äläkä kuvaa siis varsinaisesti niitä tässä. Kommentti [O/K14]: Sivu: 8 Kuvaa yrityksen viimeaikainen organisaatiorakenne, johtamistapa ja henkilöstön käyttö, pyri saamaan tämä mielekkäästi uuden analyysin pohjaksi kohtaan 13.1., jossa kuvaat tämän prosessin tulevan strategian. Jos kyseessä on aloittava yritys, tulee päähuomio kohdistaa analyysissa tähän kohtaan ja eritellä... Kommentti [O/K15]: Sivu: 8 Kuvaa yrityksen tuotanto ja tuotekehitys, pyri saamaan tämä mielekkäästi uuden analyysin pohjaksi kohtaan 13.2., jossa kuvaat tämän prosessin tulevan strategian. Kommentti [O/K16]: Sivu: 8 Kuvaa yrityksen viimeaikainen markkinointi, pyri saamaan tämä mielekkäästi uuden analyysin pohjaksi kohtaan 13.3., jossa kuvaat tämän prosessin tulevan strategian. Kommentti [O/K17]: Sivu: 8 Kuvaa yrityksen viimeaikainen taloustilanne ja -seuranta, pyri saamaan tämä mielekkäästi uuden analyysin pohjaksi kohtaan 13.4., jossa kuvaat tämän prosessin tulevan strategian.

9 9 4. MARKKINA-ANALYYSI 4.1. Valittujen kilpailualueiden muodostamien toimialojen yleiskuvaus 4.2. Asiakkaat 4.3. Kilpailu Kommentti [O/K18]: Sivu: 9 Markkina-analyysi kertoo valittujen kilpailualueiden muodostamien toimialojen nykytilanteen ja kehityssuunnan. Se toimii pohjana yhdessä yrityksen historian, arvojen ja toiminta-ajatuksen sekä yritysanalyysin kanssa uusille tavoite- ja strategiaratkaisuille. Huomaa, että tällöin joutuu analyysia tekemään vasta, kun myös strategiatyötä on yritystasolla tehty kilpailualueiden valinnan osalta: kun ensin on tehty yritysanalyysi, mennään alustavan visioinnin kautta kilpailualueiden valintaan (luku 11.3.) ja vasta tämän jälkeen palataan suorittamaan markkina-analyysia valittujen kilpailualueiden muodostamille toimialoille. Analyysivaihe on hyvä saattaa kokonaan päätökseen ennen lopullista siirtymistä tavoitteiden ja strategian käsittelyyn. Tämän jälkeen käsittely etenee yksinkertaisemmin muodostamalla vain kunkin tason tavoitteet ja sitten strategia aina operaatiotasolle asti samalla huomioiden, että ylemmän tason strategia määrittää alemman tason tavoitteet. Vaihtoehtoisesti on mahdollista edetä ensin pidemmälle tavoiteasetannassa jopa operaatiotasolle asti ja alkaa vasta sitten muodostaa strategiaa kullekin tasolle, samalla jälleen on varmistuttava, että edellisen tason strategia määrittää alemman tason tavoitteita. Todellisuudessa on usein mahdollinen myös kolmas suunnittelumuoto, joka voi olla joustavasti edellisten välimuoto suunnittelijan tarpeiden mukaan. Kommentti [O/K19]: Sivu: 9 Valittujen toimialojen kuvaukset (kts. ed. ohje/kommentti). Toimialalla tarkoitetaan kunkin kilpailualueen, sen toimittajien, vastaavien kilpailijoiden, korvaavien tuotteiden ja uuden kilpailun uhkan muodostamaa toimialaa. Voidaan puhua erikseen yrityksen toimialasta ja kunkin kilpailualueen muodostamasta toimialasta. Toimiala- ja SBA-määrityksistä tarkemmin esim. Kamensky (2004) s Kommentti [O/K20]: Sivu: 9 Kerro asiakkaistasi ja segmentoi heitä. Nykyiset määrät ja tulevaisuuden kysyntäpotentiaali. Simuloi riittävästi tarvittaessa jo esimerkiksi tuote/markkinamatriisin avulla (Liite L1). Ostotottumukset, ostoprosessit ja valintaperusteet. Kommentti [O/K21]: Sivu: 9 Kilpailun yleinen luonne nykyisin ja kehityssuunta tulevaisuudessa. Pahimmat kilpailijat ja heidän vahvuudet sekä heikkoudet suhteessa omaan yritykseen.

10 10 5. YRITYKSEN JA MARKKINOIDEN SWOT-ANALYYSI Yrityksen ja yrittäjän nykyiset sisäiset vahvuudet ja heikkoudet Vahvuudet Heikkoudet Kommentti [O/K22]: Sivu: 10 SWOT-analyysi on yhdistelmäanalyysi yritys- ja markkina-analyyseista valituilla kilpailualueilla. Vahvuudet ja heikkoudet käsittelevät yrityksen (ja yrittäjän) nykytilaa, mahdollisuudet ja uhkat markkinoiden tilaa nykyisin ja tulevaisuudessa. Strategisessa mielessä tulisi pystyä hyödyntämään vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä torjumaan heikkouksia ja uhkia. Erittelyä voi tehdä erikseen SBA tai mikäli mielekkäämpää koko yrityksen tasolla. Ympäristön ulkoiset mahdollisuudet ja uhkatekijät nykyisin sekä tulevaisuudessa Mahdollisuudet Uhkatekijät Johtopäätökset: Kommentti [O/K23]: Sivu: 10 Miltä yrityksen asemointi vaikuttaa. Kuinka hyödynnät vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja vältät heikkouksia ja uhkia. Erittele riittävästi kilpailualueittain.

11 11 6. KILPAILUALUEIDEN (SBA) PORTFOLIOANALYYSI Hyvä Tyydyttävä Kommentti [O/K24]: Sivu: 11 Portfolioanalyysi on yhdistelmäanalyysi, jossa mitataan yrityksen kunkin (valitun) kilpailualueen asemaa suhteessa sen muodostaman toimialan tulevaisuuden vetovoimaan ja nykyiseen strategiseen asemaan ko. toimialalla. Usein käytetyn kuvauksen mukaan (Bostonin eläintarha) oikea yläkulma edustaa tähtiä, alakulma lypsylehmiä, vasen yläkulma kysymysmerkkejä ja alakulma rakkeja. Karkeasti voidaan sanoa, että rakkeja tulisi välttää ja jopa luopua niistä kokonaan, toisaalta tähtiä tulisi saada lisää ja kasvattaa niitä. Heikko Toimialan tulevaisuuden vetovoima - kannattavuusnäkymät - kasvunäkymät - kilpailunäkymät Heikko Tyydyttävä Hyvä Strateginen asema - kannattavuus - osaaminen - resurssit Johtopäätökset: Kommentti [O/K25]: Sivu: 11 Millainen yrityksen ja sen SBA asema yleisesti on. Mitä SBA kannattaa kasvattaa ja mitä jopa supistaa.

12 12 7. YRITYSTASON VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET(koko yritykselle) Yrityksen visio vuoden päähän on: Visiota tarkentavat strategiset tavoitteet näkökulmittain ovat seuraavat: Talouden näkökulma Asiakasnäkökulma Sisäisten prosessien näkökulma Oppimisen ja kasvun näkökulma Mahdolliset muut strategiset tavoitteet: Kommentti [O/K26]: Sivu: 12 Visio määrittelee koko yrityksen tahtotilan ja tavoitteen suunnittelujakson ajalle, yleensä noin 3-5 vuodeksi eteenpäin. Se on muodostunut yrityksen arvoista, toimintaajatuksesta ja analyysistä. Yrityksellä tulisi olla selkeä toteutettavissa oleva visio ja sen LTS kaikki elementit tulisi olla sopusoinnussa vision kanssa. Vastakohtana tälle voidaan puhua visiottomuudesta, jota tulee ehdottomasti välttää. Strategiset tavoitteet tarkentavat visiota karkeasti eri näkökulmista käsin, näkökulmia on neljä. Tämän lisäksi yrityksellä voi olla joitain muita, esimerkiksi omistajuuteen liittyviä, näkökulmia. Kommentti [O/K27]: Sivu: 12 Liiketoimintasuunnitelman suunnittelujakson pituus, käytännössä 3-5 vuotta. Kommentti [O/K28]: Sivu: 12 Yritystason näkökulmajako on tehty tuloskorttiajattelun (BSC) mukaisesti. Yrityksen toiminta ja sen suhde ympäristöönsä on jaettu neljään näkökulmaan, joiden voidaan ajatella olevan yrityksen jako asian (näkökulman) mukaan, kun taas sovelluksessa yleisemmin käytetty strategiatasojen mukainen jako on jako strategisen asteen mukaan. Hyvin samantyyppinen jaottelu on tässä sovelluksessa myös prosessien (ja operaatioiden) kohdalla, mutta siinä ei käytetä suoraa BSC jakoa, jotta itse prosessien luonne olisi helpommin selvillä ja koska prosessit kuvaavat mieluummin yrityksen sisäistä toimintaa, kun taas suora BSC jaotus kuvaa myös yrityksen suhdetta ympäristöönsä huomattavasti laajemmin. BSC lähdetään siitä, että näkökulmat jo itsessään sisältävät syy-seuraussuhteita erityisesti organisaation ylemmillä tasoilla yleensä siten, että taloudellinen näkökulma on ylin näkökulma ja siitä seuraavat järjestyksessä asiakasnäkökulma, sisäisten prosessien näkökulma ja alimpana oppimisen ja kasvun näkökulma. BSC mukaan jo tavoiteasetannassa erityisesti yritystasolla tulee ajatella, että aina alemman näkökulman tavoite asetetaan palvelemaan ylemmän näkökulman tavoitteen toteutumista. BSC- tyyppinen näkökulma-ajattelu on osaltaan sisäänrakennettu sovellukseen siten, että näkökulmajaotus tai ainakin sen tyyppinen jaotus on asetettu tavoiteasetteluissa ko. järjestykseen. Toisaalta strategian toteuttamisjärjestys on pidetty juuri päinvastaisena, eli oppimisen ja kasvun tai sen tyyppisen näkökulman strategian ratkaisulla aloitetaan ja lopulta päädytään talouden strategiaratkaisuihin, jotka on tällöin jo pohjustettu kaikilla tason tavoitteilla ja alempien näkökulmien strategiaratkaisuilla. Sovelluksen käyttäjä voi soveltaa tämäntyyppistä BSC näkökulma-ajattelua,...

13 13 8. KILPAILUALUETASON TAVOITTEET(kilpailualueittain) Kommentti [O/K29]: Sivu: 13 Kilpailualuetason tavoitteiden tulee kattaa yritystason strategia. Jos SBA on vain yksi, voidaan ajatella, että sen ja yritystason tavoitteet ovat samat, koska yritys muodostaa itsessään vain yhden SBA.

14 14 9. PROSESSITASON TAVOITTEET (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Tavoitteet prosessitasolla ovat seuraavat prosesseittain ja tarvittaessa kilpailualueittain eriteltynä: Talousprosessi Kommentti [O/K30]: Sivu: 14 Prosessitason tavoitteiden tulee kattaa kilpailualuetason strategia. Strategiatasojen jaotus ei ole ehdoton prosessien kohdalla, jos synergiaedut ovat merkittävät ja prosessia on näin tarpeen pitää koko yritykselle yhteisenä. Toisinaan siis prosessia voidaan pitää kilpailutasoa ylempänä tasona tarpeen mukaan. Yrityksen taloudellisen toiminnan laajuuden ja kannattavuuden tavoitteet: 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Liikevaihto (liitteet L1(1)-L1(3)) Tulos (liite L3(1-3)) Henkilöstö Toiminta-alue Markkinointiprosessi Tuotantoprosessi Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö

15 OPERAATIOTASON TAVOITTEET ( prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Tavoitteet operaatiotasolla ovat seuraavat prosesseittain ja tarvittaessa kilpailualueittain eriteltynä: Kommentti [O/K31]: Sivu: 15 Operaatiotason tavoitteiden tulee kattaa prosessitason strategia. Kuvaa myös mittariston (suoritustavoitteet) käyttö (liite L5 mukaisesti tai ainakin viittaa siihen). Talous Markkinointi Tuotantotoiminta Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö

16 YRITYSTASON STRATEGIA (koko yritykselle) 11.1 Uuden liikeidean kuvaus ja perustelu Kommentti [O/K32]: Sivu: 16 Strategian ylin taso, joka johdetaan arvojen, TA ja analyysien kautta visiosta ja strategisista tavoitteista. Yrityksen liikeidea voidaan hahmottaa seuraavalla taulukolla # : Asiakkaat / asiakasryhmät Tarve / hyöty asiakkaalle Tuotteet / tuoteryhmät Tuote/markkinastrategia: Perusstrategiat valituilla kilpailualueilla: Kilpailuedut: Toimintatapa Imago Kommentti [O/K33]: Sivu: 16 Tuote/markkinastrategialla tarkoitetaan sitä, mitä tuotteita yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu ja millä markkinoilla niitä markkinoidaan. Ansofin (1965) mukaan yrityksellä on valittavanaan neljä eri vaihtoehtoa tuote/markkinastrategiakseen -penetraatiostrategia, jossa yrityksen tämänhetkiset tuote/markkinayhdistelmät pysyvät ennallaan -markkinakehitysstrategia, jossa jo olemassa olevia tuotteita suunnataan uusille markkinoille, -tuotekehitysstrategia, jossa uusia tuotteita suunnataan nykyisille markkinoille, -diversifikaatiostrategia, jossa uusia tuotteita suunnataan uusille markkinoille Edelleen voitaisiin puhua supistamisstrategiasta mikäli yritys vähentää tuotteitaan olemassa olevilla markkinoilla tai vähentää markkinoita olemassa oleville tuotteille. Tuote/markkinastrategian muodostaminen on luvussa Kriittiset menestystekijät Resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset Kommentti [O/K34]: Sivu: 16 Tässä tarkoitetaan Porterin (Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors, 1980) mukaisesti, että yrityksen tulee menestyäkseen valita itselleen jokin sopiva perusstrategia kilpailualueellaan: kustannusjohtajuus, erilaistaminen, kustannusfokus tai erilaistamisfokus. Yritys voi toimia yhdellä tai useammalla kilpailualueella. Kilpailualueiden valinta luvussa ja perusstrategioiden muodostaminen luvussa 12. Kommentti [O/K35]: Sivu: 16 Tekijöitä joissa yritys on pysyvästi kilpailijoitaan parempi. # Mukaillen lähteestä Holopainen, Levonen Yrityksen perustajan opas s. 28, Oy Edita Ab, Helsinki Kommentti [O/K36]: Sivu: 16 Tekijöitä jotka yrityksen tulee ainakin hallita menestyäkseen kilpailussa.

17 17 Perustelu liikeidealle: 11.2 Tuote/markkinastrategia Kilpailualueiden valinta Kommentti [O/K37]: Sivu: 17 Mikä tekee uudesta liikeideasta sellaisen, että se sopii asetettuihin tavoitteisiin mahdollisimman hyvin. Kommentti [O/K38]: Sivu: 17 Kts. ohje/kommentti liikeideataulukossa. Perustele miksi tällainen tuote/markkinastrategia on tarpeen. Miten se toteutetaan pääasiassa. Havainnollista matriisilla, esimerkiksi viittauksella liitteeseen L1. Kommentti [O/K39]: Sivu: 17 Kilpailualueiden valinta on teknisesti esitetty liitteessä L1(1). Kilpailualueiden valintaa on käsitellyt esim. Kamensky (2004) s puhuessaan strategisten bisnesalueiden valinnasta. Kilpailualue (SBA) on se bisneksen perustaso, jolle luodaan oma kilpailustrategia (perusstrategia) ja jolle luodaan omat kilpailuedut, joiden avulla kilpailualueen muodostamalla toimialalla pyritään menestymään. Yrityksen jokainen SBA muodostaa oman toimialansa (SBA muodostama toimiala), jotka puolestaan kaikki yhdessä muodostavat yrityksen toimialan. Toimiala koostuu sen asiakkaista--- toimittajista--- vastaavista kilpailijoista---korvaavista tuotteista ja uuden kilpailun uhkasta. SBA valinnassa lähtökohtana on, onko yritys mukana useammalla tässä mielessä erillisellä toimialalla ja tulisiko tällöin muodostaa erillisiä SBA toimialojen mukaan. Ihannetapauksessa SBA on sisäisesti yhtenäinen ja toisaalta eri SBA eroavat toisistaan selkeästi. tärkeimmät eri SBA erottavat tekijät ovat --- kysyntäkäyttäytyminen--- asiakaskäyttäytyminen--- kilpailukäyttäytyminen--- oma osaaminen ja resurssit---- sekä menestystekijät. Kilpailualueen valinta on hyvä aloittaa yrityksen tuote/markkinamatriisista, jossa yrityksen tuotteet ja asiakkaat on jaettu tuote- ja asiakasryhmiin. Näistä muodostetaan erillisiä ryhmiä jotka täyttävät edelliset kriteerit ja jotka kattavat koko yrityksen toiminnan. Ryhmät voivat muodostua tuote- tai asiakassuunnassa tai näiden yhdistelminä. Turhan monimutkaisia jakoja kannattaa välttää, jaot syntyvät yksinkertaisimmillaan usein tuotesuuntapainotteisesti. Sopiva SBA määrä lienee useimmiten jossain 1-8 välillä yrityksen koosta ja toiminnasta riippuen. Kamenskyn tarkastelu SBA löytämiseksi sopii etenkin suuremmille yrityksille. Käytännössä ainakin pienemmille yrityksille on vielä mietittävä SBA lopullista mielekkyyttä SBA koon ja niiden aiheuttaman suunniteltutyömäärän kasvun suhteen. Kovin pienille bisneksille, joita ei ole tarkoituskaan merkittävästi kasvattaa, ei kannata rakentaa erillisiä SBA, koska saavutettava hyöty helposti peittyy lisääntyneeseen suunnittelutyömäärään....

18 KILPAILUALUETASON STRATEGIA (kilpailualueittain) Kommentti [O/K40]: Sivu: 18 Nimeä jokaiselle SBA perusstrategia eli kustannusjohtajuus, erilaistaminen, kustannusfokus tai erilaistamisfokus. Perustele miksi tämä strategia on järkevää valita ja kuinka se on tason tavoitteiden mukainen.

19 PROSESSITASON STRATEGIA (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Organisaation rakenteen, johtamisen ja henkilöstön kehittäminen Organisaation rakenne Omistusjärjestelyt Kommentti [O/K41]: Sivu: 19 Lisää prosessitavoitteiden mukainen strategia eri kohtiin. Huomaa, että kyseessä eivät vielä ole varsinaiset toimenpiteet, jotka esitetään vasta alimmalla tasolla eli operaatiotasolla. Strategiatasojen jaotus ei ole ehdoton prosessien kohdalla, jos synergiaedut ovat merkittävät ja prosessia on näin tarpeen pitää koko yritykselle yhteisenä. Toisinaan siis prosessia voidaan pitää kilpailualuetasoa ylempänä tasona tarpeen mukaan Johtamisen kehittäminen Henkilöstön kehittäminen Tuotantoprosessin kehittäminen Toimitilat Koneet ja laitteet Alihankintayhteistyö Tuotantosuunnitelma Tuotekehityssuunnitelma

20 Osaamisen suojaaminen Markkinointisuunnitelma Liikevaihtobudjetit tuotteittain tai tuoteryhmittäin eri asiakassegmenteissä Liikevaihtobudjetit tuotteittain tai tuoteryhmittäin ja asiakkaittain vuodelle on esitetty tuote/ markkinamatriiseina liitteissä L1. Perustelut kokonaisliikevaihdolle ja sen jakaantuminen tuotteiden, asiakkaiden ja kilpailualueiden (SBA) kesken: Kommentti [O/K42]: Sivu: 20 Huomaa, että laskentaa tulee yleensä tästä hiukan jatkaa, että saa myös jokaisen SBA muodostaman osuuden selville Markkinoinnin yleiset järjestelyt Markkinoinnin kilpailukeinot Tuote Kommentti [O/K43]: Erittele riittävästi segmentoituina tuote- ja/tai asiakassuunnassa Hinta Myyntikanava/saatavuus Markkinointiviestintä Taloussuunnitelma Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Muutosvaiheiden pääoman tarve ja rahoitus -laskelma on esitetty liitteessä L2. Perustelut: Kommentti [O/K44]: Sivu: 20 Muutosvaihe tarkoittaa sellaista muutosta yrityksen toiminnassa, johon on hyvä erillisellä rahoituslaskennalla varautua. Muutosvaihe on tyypillisesti aivan suunnittelujakson alussa. Näin erityisesti aloittavalla yrittäjällä tai suurempien investointien alla. Niitä voi olla myöhemminkin suunnittelujaksolla, jos se on toiminnan kannalta perusteltua.

21 Kannattavuuden arviointi Myyntikatetarpeen arviointi Myyntikatetarvelaskelma 1. vuodelle on esitetty liitteessä L3(1). Perustelut: Myynnin ja myyntikatteen budjetointi Myyntikatebudjetti 1. vuodelle on esitetty liitteessä L3(1). Perustelut: Kateanalyysi, tulosbudjetti, tuotekohtaiset tulokset ja johtajatulo Liitteessä L3(1) on esitetty edelleen myyntikatetarvelaskelman ja myyntikatebudjetin yhdistävät 1. vuoden kateanalyysi ja tulosbudjetti. Tuotekohtaiset tulokset on laskettu jakamalla kiinteät kulut tuotekohtaisten liikevaihtojen suhteessa. Myös yritysjohtajien tulon muodostuminen esitetään tarvittaessa suhteessa tehtyyn työmäärään. Perustelut ja johtopäätökset ja 3. vuoden kannattavuus Kannattavuuslaskelmat 2. ja 3. vuodelle on kuvattu liitteissä L3(2) ja L3(3). Perustelut ja johtopäätökset: Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta ja SBA tulosbudjetit Kaikkien 3 vuoden tulosbudjettien vertailu ja SBA kannattavuus on kuvattu liitteessä L3(1-3). Perustelut ja johtopäätökset: Maksuvalmiuden riittävyys Kassabudjettia on kuvattu liitteessä L4. Johtopäätökset: Taloushallinto ja -seuranta

22 OPERAATIOTASON STRATEGINEN TOIMENPIDEOHJELMA (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Strategista toimenpideohjelmaa toimenpiteineen, aikatauluineen, suoritustavoitteineen ja vastuuhenkilöineen 1-3 vuodeksi eteenpäin on kuvattu liitteessä L5. Perustelut: Kommentti [O/K45]: Sivu: 22 Tällä tarkoitetaan kytkennän rakentamista strategisen suunnittelun ja operatiivisen toiminnan välille (kts. liite L5, vrt. tuloskorttiajattelu (BSC)). Yrityksen koosta, suunnittelutilanteesta, -jaksosta yms. riippuen tässä voidaankin usein puhua enemmän operatiivisesta suunnittelusta, eikä niinkään enää varsinaisesta strategisesta suunnittelusta. Tässä sovelluksessa operaatiotason voi ajatella jakaantuvan kahteen tasoon, sen ylemmän tason tavoitteet on kuvattu luvussa 10 ja strategia toimenpiteinä. Alemman tason tavoitteet ovat suoritustavoitteita, jotka on johdettu toimenpiteistä, ja niiden strategiat vastuuhenkilöitä. Huomaa, että yrityksen kaikki henkilöt osallistuvat operaatiotason toimintaan, ilman operaatioita yrityksessä ei tapahdu mitään, kaikki toiminta tehdään operaatiotasolla. Tällöin myös esimerkiksi ylimmän johdon suorittama strategien suunnittelu tehdään vain ja ainoastaan operaatiotasolla.

23 JOHTAMISJÄRJESTELMÄN TOIMINTA TOTEUTUMISEN TUKENA Kommentti [O/K46]: Sivu: 23 Kuvaa yrityksen johtamisjärjestelmän toimintaa yleisesti strategian suunnittelussa ja viemisessä käytäntöön. Onko johtamisjärjestelmää tulevaisuudessa kehitettävä näiltä osin, miten.

24 16. RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA Riskejä voidaan havainnollistaa oheisella taulukolla: Riskin nimi Todennäköisyys 1-5 (1 = erittäin pieni 5 = erittäin suuri) Seuraamus 1-5 Riski = todennäköisyys * seuraamus Varautuminen Kommentti [O/K47]: Sivu: 24 Kuvaa riskejä, jotka voivat haitata yrityksen toimintaa ja strategian toteutumista. Kuvaa miten varaudut mahdollisiin riskeihin. Tee johtopäätökset. Johtopäätökset riskeistä ja niihin varautumisesta:

25 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tätä liiketoimintasuunnitelmaa on tarkoitus tulevaisuudessa päivittää seuraavasti: Kommentti [O/K48]: Sivu: 25 Asianmukaisesti laadittu LTS on yrityksen kenties tärkein strategisen suunnittelun ja toimeenpanon väline. Sen tietojen ajantasaisuutta on hyvä tarkastella ja päivittää 1-2 kertaa vuodessa ja aina, kun yrityksessä tai sen ympäristössä on käynnistymässä jokin normaalia suurempi muutosprosessi. Tällainen käytäntö pyrkii varmentamaan, että yrityksen strategiatyö on pitkäjänteistä ja jatkuvaa.

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Versio 3.00 (2016) Yrityskonsultointi JonesCon Ky käyttöoikeustunnus JH000000

Versio 3.00 (2016) Yrityskonsultointi JonesCon Ky  käyttöoikeustunnus JH000000 Yrityskonsultointi JonesCon Versio 3.00 (2016) Tuote- ja käyttöoikeudet LiisuCon LAskenta ja SUunnittelu (LASU) on Yrityskonsultointi JonesCon Ky:n (Y-tunnus 1909837-8) kehittämä sovellusohjelma Microsoft

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Asikkala Valtuustoseminaari

Asikkala Valtuustoseminaari Asikkala Valtuustoseminaari 25.9.2017 Valtuustoseminaarin ohjelma Maanantai 25.9.2017 klo 16.30 Valtuustoseminaarin avaus Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi Uuden strategian valmistelu ja kunnan oma

Lisätiedot

Strategiatyön malleja

Strategiatyön malleja : Tammikuu 2009 Strategiatyön malleja Strategiasta ja sen laatimiseen ja toimeenpanoon liittyvistä vaiheista ja osa-alueista on useita koulukuntia. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti eräitä suomalaisten

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Projektin suunnittelu 71A00300

Projektin suunnittelu 71A00300 Projektin suunnittelu 71A00300 Tiimijako Projektisuunnitelma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projektitiimi Projektin tausta Projektin tavoitteet Tiimin roolit Sisäinen viestintä Riskianalyysi Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö Käyttöohje 1 (7) RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä...1 Liitynnät...1 Sovellusympäristö...1 Rassin käyttö...2 Riskien arviointi...3 Riskitarkastelu, vaaraluettelon teko...4 Riskitarkastelu,

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu 1 TAITAJA 2014 YRITTÄJYYS Semifinaali, paikkakuntaxxx Osoite:XXX Lajin semifinaalivastaavat: paikallinen koordinaattori Tuomarit: XXX XXX XXX Paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 Projektisuunnitelma 1. Projektitiimi 2. Projektin tausta 3. Projektin tavoitteet 4. Tiimin roolit 5. Sisäinen viestintä 6. Riskianalyysi 7. Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari Arto Hiltunen

MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari Arto Hiltunen MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari 16.6.2017 Arto Hiltunen Kirjaprojektit Millainen on hyvä strategia? 1. Mikä on strategia? 2. Kilpailuetu ja mistä se syntyy 3. Strategian

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

RAPORTIN LAADINTAOHJEET

RAPORTIN LAADINTAOHJEET Liiketoimintasuunnitelman 1(30) RAPORTIN LAADINTAOHJEET Päivitetty 2010 Liiketoimintasuunnitelman 2(30) SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 3 2. LAADINTAPROSESSI 4 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOJEET 6 4. TOTEUTUKSEN AJALLINEN

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot