Versio 3.00 (2016) Yrityskonsultointi JonesCon Ky käyttöoikeustunnus JH000000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 3.00 (2016) Yrityskonsultointi JonesCon Ky käyttöoikeustunnus JH000000"

Transkriptio

1 Yrityskonsultointi JonesCon Versio 3.00 (2016) Tuote- ja käyttöoikeudet LiisuCon LAskenta ja SUunnittelu (LASU) on Yrityskonsultointi JonesCon Ky:n (Y-tunnus ) kehittämä sovellusohjelma Microsoft Excel ympäristöön. Käyttäessään tai vastaanottaessaan tuotteen, sen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä määriteltyjä käyttöehtoja. Kaikki oikeudet pidätetään, lukuun ottamatta tässä erikseen määriteltyä käyttöoikeutta. Tuotteen tilauksen yhteydessä määritelty käyttäjä saa tuotteeseen henkilökohtaisen numeroidun käyttöoikeuden. Lisäksi käyttäjälle toimitetaan erikseen salasana, jolla tuotteen saa auki. Salasana on jokaiselle käyttäjälle henkilökohtainen, eikä sitä tule saattaa sivullisten tietoon. Sovelluksen saa asentaa korkeintaan kahteen tietokoneeseen, joita käyttäjä hallitsee. Siitä voi ottaa eri syöttötiedoilla päivitysversioita omaan käyttöön. Sovelluksen paperitulosteita tai erillistä pdf-tallennusformaattitiedostoa (saatavilla myös ilmaisohjelmia pdf-muunnokseen) voi käyttää yrityksen tietojen julkistamiseen, itse sovellusta ei saa lähettää muille. Käyttö konsultointiin on sovittava erikseen. JonesCon ei vastaa mistään taloudellisesta tappiosta tai vahingosta, jonka voidaan katsoa syntyneen välillisesti tai suoraan ohjelman käytöstä käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. LiisuCon LAskenta ja SUunnittelu (LASU) on MS Excel-pohjainen helppokäyttöinen työkalu. Se on tehty tehostamaan ja helpottamaan merkittävästi kaikentyyppisten yritysten sisäisen laskennan ja strategisen suunnittelun tekoa. LASUa voidaan käyttää LIISUn rinnalla, johon se tuottaa tärkeää liitetietoaineistoa, tai itsenäisesti. LASUun kuuluu sen käyttöä ja suunnittelua helpottava ohjeistus. LASUn avulla yritys voi helposti, nopeasti, havainnollisesti ja riittävän tarkasti tehdä tärkeitä budjetointejaan, arvioida tulostaan tulosyksiköittäin, kilpailualueittain, tuotteittain ja johtajittain, laatia strategisia toimenpideohjelmiaan. Tutustu LASUn pdf-esimerkkitulosteeseen ohessa!

2 Laskenta- ja suunnittelutaulukot Yritys: Puupaja Oy (kuvitteellinen toimivan yrityksen esimerkki) Laatija: JH Salassapito: Esimerkki Viimeisimmän version paikka ja päiväys: Liikevaihdon budjetointi tuote- ja asiakasryhmittäin, kilpailualueiden (SBA) valinta ja niiden liikevaihtojen budjetointi sivua max sivua toteutunut L1(1): Tuote / markkinamatriisi, SBA valinta ja liikevaihdot 1. vuodelle 1 1 L1(2): Tuote / markkinamatriisi 2. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot 1 1 L1(3): Tuote / markkinamatriisi 3. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot, 1 1 kuviot 1 1 Muutosvaiheen rahoitus L2(1-3): Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Kannattavuuslaskelmat L3(1): Kannattavuuslaskelmat 1. vuodelle, kuviot 4 4 L3(2): Kannattavuuslaskelmat 2. vuodelle, kuviot 4 4 L3(3): Kannattavuuslaskelmat 3. vuodelle, kuviot 4 4 L3(1-3): Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta, SBA tulosbudjetit, kuviot 2 2 Maksuvalmiuden riittävyys L4(1-3): Kassabudjetti 1 ja/tai 3 vuodelle, kuviot Strategiset toimenpiteet L5(1-3): Strateginen toimenpideohjelma 1-3 vuodeksi yhteensä

3 Tuote/markkinamatriisi 1. vuodelle (L 1(1)) Laskenta-aika: 2016 Tuote/tuoteryhmä Asiakasryhmä (markkina) Asr1: Kesänviettäjät Asr2: Leirit yms. Asr3: Pikkulapset Asr4: OKT rakentajat Asr5: Matkailuyritykset Asr6: xx xxxx Asr7: xx xxxx Asr8: xx xxxx Asr9: xx xxxx Yhteensä /tuote Tuote1: Koronapöytäpeli Tuote2: Rantamailapeli Tuote3: Puuhevonen Tuote4:Portaat Tuote5: Muut alihankinnat Tuote6: Tuote7: Tuote8:xxxxxx Tuote9: Yhteensä / asiakasryhmä SBA valinta ja 1. vuoden liikevaihdot (L 1(1)) SBA sisältämät tuote- ja/tai asiakasryhmät SBA lv SBA1: Harrastetuotteet (kuluttajille suunnatut tuote1, tuote2 ja tuote3) SBA2: Alihankinta (yrityksille suunnatut tuotteet tuote4 ja tuote5) SBA3: 0 SBA4: 0 SBA5: 0 SBA6: 0 SBA7: 0 SBA8: 0 yhteensä lv ero 0

4 Tuote/markkinamatriisi 2. vuodelle ja vertailu edelliseen vuoteen (L 1(2)) Laskenta-aika: 2017 Asiakasryhmä (markkina) Tuote/tuoteryhmä Tuote1: Koronapöytäpeli Tuote2: Rantamailapeli Tuote3: Puuhevonen Tuote4: Portaat Tuote5: Muut alihankinnat Tuote6: Tuote7: Tuote8:xxxxxx Tuote9: Yhteensä / asiakasryhmä Asr1: Kesänviettäjat Asr2: Leirit yms. Asr3: Pikkulapset Asr4: OKT rakentajat Asr5: Matkailuyritykset Asr6: xx xxxx Asr7: xx xxxx Asr8: xx xxxx Asr9: xx xxxx Yhteensä /tuote 1. vuosi vuosi SBA 2. vuoden liikevaihdot (L 1(2)) SBA lv SBA1: SBA2: SBA3: 0 SBA4: 0 SBA5: 0 SBA6: 0 SBA7: 0 SBA8: 0 yhteensä lv ero 0

5 Tuote/markkinamatriisi 3. vuodelle ja vertailu kahteen edelliseen vuoteen (L 1(3)) Laskenta-aika: 2018 Asiakasryhmä (markkina) Tuote/tuoteryhmä Tuote1: Koronapöytäpeli Tuote2: Rantamailapeli Tuote3: Puuhevonen Tuote4:Portaat Tuote5: Muut alihankinnat Tuote6: Tuote7: Tuote8:xxxxxx Tuote9: Yhteensä / asiakasryhmä Asr1: Kesänviettäjät Asr2: Leirit yms. Asr3: Pikkulapset Asr4: Okt rakentajat Asr5: Matkailuyritykset Asr6: xx xxxx Asr7: xx xxxx Asr8: xx xxxx Asr9: xx xxxx Yhteensä /tuote 2. vuosi 1. vuosi vuosi vuosi SBA 3. vuoden liikevaihdot (L 1(3)) SBA lv SBA1: SBA2: SBA3: 0 SBA4: 0 SBA5: 0 SBA6: 0 SBA7: 0 SBA8: 0 yhteensä lv ero 0

6 Tuotebudjettien vertailu 1., 2. ja 3. vuodelta euroa tuote/tuoteryhmät (1-9), yhteensä vuosi 2. vuosi 3. vuosi Asiakasbudjettien vertailu 1., 2. ja 3. vuodelta euroa asiakasryhmät (1-9), yhteensä vuosi 2. vuosi 3. vuosi SBA (1-8) vertailu 1., 2. ja 3. vuodelta euroa SBA (1-8), yhteensä 9 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

7 MUUTOSVAIHEEN PÄÄOMAN TARVE JA RAHOITUS (L 2(1)) Laskenta-aika: 2016 (1. vuosi) PÄÄOMAN TARVE INVESTOINNIT + maa-alueet ja muut investoinnit joista ei tehdä poistoja 0 + rakennukset ja rakennelmat 0 + koneet ja laitteet sorvi muut investoinnit joista tehdään poistoja 0 = INVESTOINNIT YHTEENSÄ KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS + käyttöpääoman muutos varaston kasvu lähikuukausina myyntisaamisten kasvu ostovelkojen kasvu maksuvalmiusreservin muutos = KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ PÄÄOMAN TARVE + investoinnit käyttöpääoman muutos = PÄÄOMAN TARVE YHTEENSÄ RAHOITUS + oma pääoma vapaat omat käyttövarat vieras pääoma pankkilaina avustukset = RAHOITUS YHTEENSÄ Tarkistus: pääoman tarve ja rahoitus ovat epätasapainossa yhteensä 0

8 KANNATTAVUUSLASKELMAT 1. VUODELLE (L 3(1)) MYYNTIKATETARVELASKELMA 1. VUODELLE Laskenta-aika: 2016 Johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan määrittely: johtoporukan osuus tuloksesta (G152): 100 % johtoporukan palkkatarve kiinteästä työstä 18 /h johtoporukan aika kiinteään työhön viikossa 80 tuntia johtoporukan sivukulu-% 25 % Poistot: kone- ja kalustoinvestoinnit keskim. poistoaika 5 vuotta rakennusinvestoinnit : 0 keskim. poistoaika: 0 vuotta muut investoinnit: 0 keskim. poistoaika: 0 vuotta vanhan käyttöom. jäännösarvo keskim. poistoaika 5 vuotta Autokulut ajoa viikossa: 0,43 km 400 km Lainat yhteensä korko% keskimäärin 4,00 % laina-aika keskimäärin 5 vuotta Lisätiedot: TAVOITETULOS % +poistot % =RAHOITUSTULOSTARVE % +korot % =KÄYTTÖKATETARVE % +kiinteät kulut % johtoporukan laskennallinen kiinteä palkka % johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan sivukulut % muiden kiinteät palkat + sivukulut % muut yrittäjien palkkaoikaisut sivukuluineen 0 0 % vuokrat % sähkö ja vesi % puhtaanapito % puhelin % markkinointi % auton käyttökulut % muut matkakulut (majoitus, päivärahat, muu liikkum.) % vakuutukset % kirjanpito % korjauskulut % toimistokulut + ammattilehdet yms % koneiden huolto- ja käyttökulut pl. auto % koulutus % muut 0 0 % =MYYNTIKATETARVE %

9 MYYNTIKATEBUDJETTI 1. VUODELLE Yritys: Puupaja oy Laskenta-aika: 2016 johtoporukan valmistuspalkkatarve /h 15,00 johtoporukan sivukulu% 30 % muiden valmistuspalkat /h: 13,00 muiden sivukulu% 30 % Lisätiedot: TUOTTEET/tuoteryhmä Alv johtoporukan tunnit yht./yks. muiden tunnit yht/yks. Tuote 1: Koronapöytäpeli 24 % 0,1 2 Tuote 2: Rantamailapeli 24 % 0,1 1 Tuote 3: Puuhevonen 24 % 0,1 2 Tuote 4: Portaat 0 % 5 40 Tuote 5: Muut alihankinnat 0 % 0 1 Tuote 6: 0 % 0 0 Tuote 7: 0 % 0 0 Tuote 8: 0 % 0 0 Tuote 9: 0 % 0 0 Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 mittayksikkö: kpl kpl kpl kpl tunti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx MYYNTIHINTA/YKS. 120,00 80,00 190, ,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Alv/yks. 23,23 15,48 36,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =LIIKEVAIHTO/YKS 96,77 64,52 153, ,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -aineet/tarvikkeet/yks. ilman alv 10,00 5,00 40,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -johtoporukan laskennallinen valm.palkka 1,50 1,50 1,50 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -johtoporu lasken. valm.palkan sivukulut 0,45 0,45 0,45 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -muiden valm.palkat + sivukulut 33,80 16,90 33,80 676,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -muut muuttuvat kulut/yks ilman alv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muuttuvat kulut yht./yks 45,75 23,85 75, ,50 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 =MYYNTIKATE/YKS 51,02 40,67 77, ,50 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 MYYNTIKATE-% liikevaihd. 53 % 63 % 51 % 49 % 57 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! ARVIOITU MYYNTI (mittayksik.)/vuosi Tuotteen myynti /vuosi Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen muuttuvat kulut /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi Huom. Tarkista että liikevaihto yhteensä ja tuotteittain on sama tässä ja tuote/markkinamatriisissa L1(1)! Liikevaihto yhteensä poikkeaa L1(1) ja tässä -1 KATEANALYYSI 1. VUODELLE =MYYNTI YHTEENSÄ ALV =LIIKEVAIHTO MUUTTUVAT KULUT =MYYNTIKATE <-- VRT MYYNTIKATETARVE!!! Erotus MYYNTIKATE% 55,76 % Myyntikatetarpeen saavuttaminen edellyttää (= liikevaihtotarve tavoitetuloksella ) euron liikevaihtoa vuoden aikana euron liikevaihtoa kuukauden aikana euron liikevaihtoa viikon aikana

10 TULOSBUDJETTI EDELLISTEN YHDISTELMÄNÄ 1. VUODELLE Yritys: xxxxxx MYYNTI YHTEENSÄ Laskenta-aika: -ALV =LIIKEVAIHTO % -MUUTTUVAT KULUT % aineet ja tarvikkeet muuttuvat palkkakulut sivukuluineen muut muuttuvat kulut 0 =MYYNTIKATE % -kiinteät kulut % johtoporukan laskennallinen kiinteä palkka johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan sivuk muiden kiinteät palkat + sivuk muut yrittäjien palkkaoikaisut sivukuluineen 0 vuokrat sähkö ja vesi puhtaanapito puhelin markkinointi auton käyttökulut muut matkakulut (majoitus, päivärahat, muu liikkum.) vakuutukset kirjanpito korjauskulut toimistokulut koneiden huolto- ja käyttökulut pl. auto koulutus muut 0 =KÄYTTÖKATE % -korot =RAHOITUSTULOS % -poistot kaikki kiinteät kulut yhteensä: TULOS (palkkaoikaistu) % Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 Tuotteen myynti /vuosi Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi tuotteen kiinteät kulut (lv:n suht.) Tuotekohtainen tulos tuotteen tulos % tuotteen lv:sta 3 % 13 % 1 % -1 % 7 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! tuotteen lv % koko lv:sta 19 % 36 % 24 % 13 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % tuotteen tulos % koko tuloksesta 9 % 78 % 3 % -2 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 % JOHTOPORUKAN TULON MUODOSTUMINEN 1. VUONNA Johtoporukan henkilöiden lukumäärä: 2 Yhteensä per henkilö ARVIOITU JOHTOPORUKAN LASKENNALLISILLA PALKOILLA kiinteän palkan osuus OIKAISTU TULOSOSUUS 1. VUODELLE ON muuttuvan palkan osuus Työtunnit yhteensä vuodessa ja viikossa (48 työviikkoa vuodessa) Johtoporukan kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 22,29 22,29 Johtoporukan henkilöiden A,B,C,D ja E henkilökohtaiset osuudet ovat vastaavasti: Henkilön A nimi: Möttönen Henkilön B nimi: Huttunen Henkilön C nimi: x Henkilön D nimi: x Henkilön E nimi: x Tarkistus A B C D E yhteensä Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus johtoporukan kiinteästä työstä 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus johtoporukan valmistustyöstä 40 % 60 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus yrityksen tuloksesta 51 % 49 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E oman pääoman korkotuottovaatimus ARVIOITU HENKILÖIDEN A, B, C, D JA E LASKENNALLISILLA PALKOILLA OIKAISTU TULOSOSUUS 1. VUODELLE ON Työtunnit yhteensä vuodessa ja viikossa (48 työviikkoa vuodessa) Kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 22,51 22,08 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Puhdas kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 22,03 21,61 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!

11 Tuotebudjettivertailu 1. vuonna euroa Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 tuote Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi Tuotekohtainen tulos Tuotebudjettivertailut 1. vuonna % osuudet % 90 % % % % % tuotteen tulos % tuotteen lv:sta tuotteen lv % koko lv:sta tuotteen tulos % koko tuloksesta tuote

12 KANNATTAVUUSLASKELMAT 2. VUODELLE (L 3(2)) MYYNTIKATETARVELASKELMA 2. VUODELLE Laskenta-aika: 2017 Johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan määrittely: johtoporukan osuus tuloksesta (G152): 100 % johtoporukan palkkatarve kiinteästä työstä 18 /h johtoporukan aika kiinteään työhön viikossa 80 tuntia johtoporukan sivukulu-% 25 % Poistot: kone- ja kalustoinvestoinnit 0 keskim. poistoaika 0 vuotta rakennusinvestoinnit : 0 keskim. poistoaika: 0 vuotta muut investoinnit: 0 keskim. poistoaika: 0 vuotta vanhan käyttöom. jäännösarvo keskim. poistoaika 4 vuotta Autokulut ajoa viikossa: 0,43 km 400 km Lainat yhteensä korko-% keskimäärin 4,00 % laina-aika keskimäärin 4 vuotta Lisätiedot: TAVOITETULOS % +poistot % =RAHOITUSTULOSTARVE % +korot % =KÄYTTÖKATETARVE % +kiinteät kulut % johtoporukan laskennallinen kiinteä palkka % johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan sivukulut % muiden kiinteät palkat + sivukulut % muut yrittäjien palkkaoikaisut sivukuluineen 0 0 % vuokrat % sähkö ja vesi % puhtaanapito % puhelin % markkinointi % auton käyttökulut % muut matkakulut (majoitus, päivärahat, muu liikkum.) % vakuutukset % kirjanpito % korjauskulut % toimistokulut + ammattilehdet yms % koneiden huolto- ja käyttökulut pl. auto % koulutus % muut 0 0 % =MYYNTIKATETARVE %

13 MYYNTIKATEBUDJETTI 2. VUODELLE Laskenta-aika: 2017 johtoporukan valmistuspalkkatarve /h 15,00 johtoporukan sivukulu% 30 % muiden valmistuspalkat /h: 13,00 muiden sivukulu% 30 % Lisätiedot: TUOTTEET/tuoteryhmä Alv johtoporukan tunnit yht./yks. muiden tunnit yht/yks. Tuote 1: Koronapöytäpeli 24 % 0,1 2 Tuote 2: Rantamailapeli 24 % 0,1 1 Tuote 3: Puuhevonen 24 % 0,1 2 Tuote 4: Portaat 0 % 5 40 Tuote 5: Muut alihankinnat 0 % 0 1 Tuote 6: 0 % 0 0 Tuote 7: 0 % 0 0 Tuote 8: 0 % 0 0 Tuote 9: 0 % 0 0 Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5: Tuote 6: Tuote 7: Tuote 8: Tuote 9: mittayksikkö: kpl kpl kpl kpl tunti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx MYYNTIHINTA/YKS. 120,00 80,00 190, ,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Alv/yks. 23,23 15,48 36,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =LIIKEVAIHTO/YKS 96,77 64,52 153, ,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -aineet/tarvikkeet/yks. ilman alv 10,00 5,00 40,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -johtoporukan laskennallinen valm.palkka 1,50 1,50 1,50 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -johtoporu lasken. valm.palkan sivukulut 0,45 0,45 0,45 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -muiden valm.palkat + sivukulut 33,80 16,90 33,80 676,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -muut muuttuvat kulut/yks ilman alv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muuttuvat kulut yht./yks 45,75 23,85 75, ,50 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 =MYYNTIKATE/YKS 51,02 40,67 77, ,50 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 MYYNTIKATE-% liikevaihd. 53 % 63 % 51 % 49 % 57 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! ARVIOITU MYYNTI (mittayksik.)/vuosi Tuotteen myynti /vuosi Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen muuttuvat kulut /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi Huom. Tarkista että liikevaihto yhteensä ja tuotteittain on sama tässä ja tuote/markkinamatriisissa L(2)! Liikevaihto yhteensä poikkeaa L1(2) ja tässä -1 KATEANALYYSI 2. VUODELLE =MYYNTI YHTEENSÄ ALV =LIIKEVAIHTO MUUTTUVAT KULUT =MYYNTIKATE <-- VRT MYYNTIKATETARVE!!! Erotus MYYNTIKATE% 55,81 % Myyntikatetarpeen saavuttaminen edellyttää (= liikevaihtotarve tavoitetuloksella ) euron liikevaihtoa vuoden aikana euron liikevaihtoa kuukauden aikana euron liikevaihtoa viikon aikana

14 TULOSBUDJETTI EDELLISTEN YHDISTELMÄNÄ 2. VUODELLE MYYNTI YHTEENSÄ Laskenta-aika: ALV =LIIKEVAIHTO % -MUUTTUVAT KULUT % aineet ja tarvikkeet muuttuvat palkkakulut sivukuluineen muut muuttuvat kulut 0 =MYYNTIKATE % -kiinteät kulut % johtoporukan laskennallinen kiinteä palkka johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan sivuk muiden kiinteät palkat + sivuk muut yrittäjien palkkaoikaisut sivukuluineen 0 vuokrat sähkö ja vesi puhtaanapito puhelin markkinointi auton käyttökulut muut matkakulut (majoitus, päivärahat, muu liikkum.) vakuutukset kirjanpito korjauskulut toimistokulut koneiden huolto- ja käyttökulut pl. auto koulutus muut 0 =KÄYTTÖKATE % -korot 800 =RAHOITUSTULOS % -poistot kaikki kiinteät kulut yhteensä: TULOS (palkkaoikaistu) % Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 Tuotteen myynti /vuosi Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi tuotteen kiinteät kulut (lv:n suht.) Tuotekohtainen tulos tuotteen tulos % tuotteen lv:sta 6 % 17 % 4 % 2 % 10 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! tuotteen lv % koko lv:sta 19 % 33 % 22 % 12 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 % tuotteen tulos % koko tuloksesta 13 % 59 % 10 % 3 % 16 % 0 % 0 % 0 % 0 % JOHTOPORUKAN TULON MUODOSTUMINEN 2. VUONNA Johtoporukan henkilöiden lukumäärä: 2 Yhteensä per henkilö ARVIOITU JOHTOPORUKAN LASKENNALLISILLA PALKOILLA kiinteän palkan osuus OIKAISTU TULOSOSUUS 2. VUODELLE ON muuttuvan palkan osuus Työtunnit yhteensä vuodessa ja viikossa (48 työviikkoa vuodessa) Johtoporukan kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 25,40 25,40 Johtoporukan henkilöiden A,B,C,D ja E henkilökohtaiset osuudet ovat vastaavasti: Henkilön A nimi: Möttönen Henkilön B nimi: Huttunen Henkilön C nimi: x Henkilön D nimi: x Henkilön E nimi: x Tarkistus A B C D E yhteensä Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus johtoporukan kiinteästä työstä 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus johtoporukan valmistustyöstä 40 % 60 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus yrityksen tuloksesta 51 % 49 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E oman pääoman korkotuottovaatimus ARVIOITU HENKILÖIDEN A, B, C, D JA E LASKENNALLISILLA PALKOILLA OIKAISTU TULOSOSUUS 2. VUODELLE ON Työtunnit yhteensä vuodessa ja viikossa (48 työviikkoa vuodessa) Kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 25,74 25,07 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Puhdas kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 25,26 24,60 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!

15 Tuotebudjettivertailu 2. vuonna euroa Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 tuote Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi Tuotekohtainen tulos Tuotebudjettivertailut 2. vuonna % osuudet % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 tuote tuotteen tulos % tuotteen lv:sta tuotteen tulos % koko tuloksesta tuotteen lv % koko lv:sta

16 KANNATTAVUUSLASKELMAT 3. VUODELLE (L 3(3)) MYYNTIKATETARVELASKELMA 3. VUODELLE Laskenta-aika: 2018 Johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan määrittely: johtoporukan osuus tuloksesta (G152): 100 % johtoporukan palkkatarve kiinteästä työstä 18 /h johtoporukan aika kiinteään työhön viikossa 80 tuntia johtoporukan sivukulu-% 25 % Poistot: kone- ja kalustoinvestoinnit 0 keskim. poistoaika 0 vuotta rakennusinvestoinnit : 0 keskim. poistoaika: 0 vuotta muut investoinnit: 0 keskim. poistoaika: 0 vuotta vanhan käyttöom. jäännösarvo keskim. poistoaika 3 vuotta Autokulut ajoa viikossa: 0,43 km 400 km Lainat yhteensä korko-% keskimäärin 4,00 % laina-aika keskimäärin 3 vuotta Lisätiedot: TAVOITETULOS % +poistot % =RAHOITUSTULOSTARVE % +korot % =KÄYTTÖKATETARVE % +kiinteät kulut % johtoporukan laskennallinen kiinteä palkka % johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan sivukulut % muiden kiinteät palkat + sivukulut % muut yrittäjien palkkaoikaisut sivukuluineen 0 0 % vuokrat % sähkö ja vesi % puhtaanapito % puhelin % markkinointi % auton käyttökulut % muut matkakulut (majoitus, päivärahat, muu liikkum.) % vakuutukset % kirjanpito % korjauskulut % toimistokulut + ammattilehdet yms % koneiden huolto- ja käyttökulut pl. auto % koulutus % muut 0 0 % =MYYNTIKATETARVE %

17 MYYNTIKATEBUDJETTI 3. VUODELLE Laskenta-aika: 2018 johtoporukan valmistuspalkkatarve /h 15,00 johtoporukan sivukulu% 30 % muiden valmistuspalkat /h: 13,00 muiden sivukulu% 30 % Lisätiedot: TUOTTEET/tuoteryhmä Alv johtoporukan tunnit yht./yks. muiden tunnit yht/yks. Tuote 1: Koronapöytäpeli 24 % 0,1 2 Tuote 2: Rantamailapeli 24 % 0,1 1 Tuote 3: Puuhevonen 24 % 0,1 2 Tuote 4: Portaat 0 % 5 40 Tuote 5: Muut alihankinnat 0 % 0 1 Tuote 6: 0 % 0 0 Tuote 7: 0 % 0 0 Tuote 8: 0 % 0 0 Tuote 9: 0 % 0 0 Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 mittayksikkö: kpl kpl kpl kpl tunti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx MYYNTIHINTA/YKS. 120,00 80,00 190, ,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Alv/yks. 23,23 15,48 36,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =LIIKEVAIHTO/YKS 96,77 64,52 153, ,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -aineet/tarvikkeet/yks. ilman alv 10,00 5,00 40,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -johtoporukan laskennallinen valm.palkka 1,50 1,50 1,50 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -johtoporu lasken. valm.palkan sivukulut 0,45 0,45 0,45 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -muiden valm.palkat + sivukulut 33,80 16,90 33,80 676,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -muut muuttuvat kulut/yks ilman alv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muuttuvat kulut yht./yks 45,75 23,85 75, ,50 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 =MYYNTIKATE/YKS 51,02 40,67 77, ,50 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 MYYNTIKATE-% liikevaihd. 53 % 63 % 51 % 49 % 57 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! ARVIOITU MYYNTI (mittayksik.)/vuosi Tuotteen myynti /vuosi Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen muuttuvat kulut /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi Huom. Tarkista että liikevaihto yhteensä ja tuotteittain on sama tässä ja tuote/markkinamatriisissa L(3)! Liikevaihto yhteensä poikkeaa L1(3) ja tässä 0 KATEANALYYSI 3. VUODELLE =MYYNTI YHTEENSÄ ALV =LIIKEVAIHTO MUUTTUVAT KULUT =MYYNTIKATE <-- VRT MYYNTIKATETARVE!!! Erotus MYYNTIKATE% 55 % Myyntikatetarpeen saavuttaminen edellyttää (= liikevaihtotarve tavoitetuloksella ) euron liikevaihtoa vuoden aikana euron liikevaihtoa kuukauden aikana euron liikevaihtoa viikon aikana

18 TULOSBUDJETTI EDELLISTEN YHDISTELMÄNÄ 3. VUODELLE MYYNTI YHTEENSÄ Laskenta-aika: ALV =LIIKEVAIHTO % -MUUTTUVAT KULUT % aineet ja tarvikkeet muuttuvat palkkakulut sivukuluineen muut muuttuvat kulut 0 =MYYNTIKATE % -kiinteät kulut % yrittäjän kiinteä palkka yrittäjän kiinteän palkan sivuk työntekijöiden kiinteät palkat sivukuluineen muut yrittäjien palkkaoikaisut sivukuluineen 0 vuokrat sähkö ja vesi puhtaanapito puhelin markkinointi auton käyttökulut muut matkakulut (majoitus, päivärahat, muu liikkum.) vakuutukset kirjanpito korjauskulut toimistokulut koneiden huolto- ja käyttökulut pl. auto koulutus muut 0 =KÄYTTÖKATE % -korot 600 =RAHOITUSTULOS % -poistot kaikki kiinteät kulut yhteensä: TULOS (palkkaoikaistu) % Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 Tuotteen myynti /vuosi Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi tuotteen kiinteät kulut (lv:n suht.) Tuotekohtainen tulos tuotteen tulos % tuotteen lv:sta 10 % 20 % 8 % 6 % 14 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! tuotteen lv % koko lv:sta 18 % 32 % 21 % 16 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % tuotteen tulos % koko tuloksesta 14 % 52 % 13 % 8 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 % JOHTOPORUKAN TULON MUODOSTUMINEN 3. VUONNA Johtoporukan henkilöiden lukumäärä: 2 Yhteensä per henkilö ARVIOITU JOHTOPORUKAN LASKENNALLISILLA PALKOILLA kiinteän palkan osuus OIKAISTU TULOSOSUUS 3. VUODELLE ON muuttuvan palkan osuus Työtunnit yhteensä vuodessa ja viikossa (48 työviikkoa vuodessa) Johtoporukan kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 28,86 28,86 Johtoporukan henkilöiden A,B,C,D ja E henkilökohtaiset osuudet ovat vastaavasti: Henkilön A nimi: Möttönen Henkilön B nimi: Huttunen Henkilön C nimi: x Henkilön D nimi: x Henkilön E nimi: x Tarkistus A B C D E yhteensä Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus johtoporukan kiinteästä työstä 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus johtoporukan valmistustyöstä 40 % 60 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E osuus yrityksen tuloksesta 51 % 49 % 0 % 0 % 0 % 100 % Henkilöiden A, B, C, D ja E oman pääoman korkotuottovaatimus ARVIOITU HENKILÖIDEN A, B, C, D JA E LASKENNALLISILLA PALKOILLA OIKAISTU TULOSOSUUS 3. VUODELLE ON Työtunnit yhteensä vuodessa ja viikossa (48 työviikkoa vuodessa) Kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 29,38 28,36 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Puhdas kokonaistulo vuodessa ja työtunnissa 28,90 27,91 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!

19 Tuotebudjettivertailu 3. vuonna euroa Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 tuote Tuotteen liikevaihto /vuosi Tuotteen myyntikate /vuosi Tuotekohtainen tulos Tuotebudjettivertailut 3. vuonna % osuudet % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Tuote 9 tuote tuotteen tulos % tuotteen lv:sta tuotteen tulos % koko tuloksesta tuotteen lv % koko lv:sta

20 TULOSBUDJETTIEN VERTAILU 3 VUODELTA (L 3(1-3)) Laskenta-aika: vuosi 2. vuosi 3. vuosi MYYNTI YHTEENSÄ ALV =LIIKEVAIHTO % % % -MUUTTUVAT KULUT % % % aineet ja tarvikkeet muuttuvat palkkakulut sivukuluineen muut muuttuvat kulut =MYYNTIKATE % % % -kiinteät kulut % % % johtoporukan laskennallinen kiinteä palkka johtoporukan laskennallisen kiinteän palkan sivuk muiden kiinteät palkat + sivuk muut yrittäjien palkkaoikaisut sivukuluineen vuokrat sähkö ja vesi puhtaanapito puhelin markkinointi auton käyttökulut muut matkakulut (majoitus, päivärahat, muu liikkum.) vakuutukset kirjanpito korjauskulut toimistokulut koneiden huolto- ja käyttökulut pl. auto koulutus muut =KÄYTTÖKATE % % % -korot =RAHOITUSTULOS % % % -poistot TULOS (palkkaoikaistu) % % % SBA TULOSBUDJETIT 3 VUODELLE (L 3(1-3)) SBA tulos 1. vuonna liikevaihto % muku myyntikat. %kiku tulos tulos / SBA lv % SBA % % % SBA % % % SBA3 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA4 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA5 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA6 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA7 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA8 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! Yhteensä % % SBA tulos 2. vuonna liikevaihto % muku myyntikat. %kiku tulos tulos / SBA lv % SBA % % % SBA % % % SBA3 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA4 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA5 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA6 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA7 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA8 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! Yhteensä % % SBA tulos 3. vuonna liikevaihto % muku myyntikat. %kiku tulos tulos / SBA lv % SBA % % % SBA % % % SBA3 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA4 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA5 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA6 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA7 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! SBA8 0 0 % 0 0 % 0 #JAKO/0! Yhteensä % %

21 Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta euroa 1. vuosi 2. vuosi vuosi 3. vuosi =LIIKEVAIHTO =MYYNTIKATE =KÄYTTÖKATE =RAHOITUSTULOS TULOS (palkkaoikaistu) Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta % osuudet liikevaihdosta % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi vuosi =LIIKEVAIHTO =MYYNTIKATE =KÄYTTÖKATE =RAHOITUSTULOS TULOS (palkkaoikaistu) SBA tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta euroa SBA tulos 1. vuonna SBA tulos 2. vuonna vuosi SBA tulos 3. vuonna SBA1 SBA2 SBA3 SBA4 SBA5 SBA6 SBA7 SBA8

22 KASSABUDJETTI 1 VUODELLE (L 4(1)) Laskenta-aika: 2016 kuukausi KASSA KAUDEN ALUSSA TOIMINNAN KASSAANMAKSUT 2 Käteismyynti Maksut myyntisaamisista Muut tulot Toiminnan kassaanmaksut yht. (2-4) = TOIMINNAN KASSASTAMAKSUT 6 Käteisostot Maksut ostoveloista Arvonlisävero Palkat Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut Vuokrat Rahoitusmenot Verot Muut menot Toiminnan kassastamaksut yht. (6-14) = INVESTOINTIMENOJEN KASSASTAMAKSUT 16 Koneet ja laitteet Muut Investointimenojen kassastamaksut yht. (16-18) = PÄÄOMANRAHOITUKSEN KASSAAN- JA KASSASTAMAKSUT 20 Lainojen lyhennykset Lainojen nostot Omistajien lisäsijoitukset Osingonjako/omistajien yksityisotot Muu pääomanrahoitus lisäys/vähennys +/ Pääomarahoituksen maksut yhteensä (20-24) = KASSAVARAT 26 Kassavarojen muutos ( ) KASSA KAUDEN LOPUSSA (1 + 26) Hiukan mukaillen lähteestä:: Yritystutkimusneuvottelukunta ry, T5-lomake.

23 KASSABUDJETTI 1-3 VUODELLE Yritys: xxxxxx (L 4(1-3)) Laskenta-aika: xxxxxx vuosi, jakso x x x x x x x x x x x x 1 KASSA KAUDEN ALUSSA TOIMINNAN KASSAANMAKSUT 2 Käteismyynti Maksut myyntisaamisista Muut tulot Toiminnan kassaanmaksut yht. (2-4) = TOIMINNAN KASSASTAMAKSUT 6 Käteisostot Maksut ostoveloista Arvonlisävero Palkat Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut Vuokrat Rahoitusmenot Verot Muut menot Toiminnan kassastamaksut yht. (6-14) = INVESTOINTIMENOJEN KASSASTAMAKSUT 16 Koneet ja laitteet Muut Investointimenojen kassastamaksut yht. (16-18) = PÄÄOMANRAHOITUKSEN KASSAAN- JA KASSASTAMAKSUT 20 Lainojen lyhennykset Lainojen nostot Omistajien lisäsijoitukset Osingonjako/omistajien yksityisotot Muu pääomanrahoitus lisäys/vähennys +/ Pääomarahoituksen maksut yhteensä (20-24) = KASSAVARAT 26 Kassavarojen muutos ( ) KASSA KAUDEN LOPUSSA (1 + 26) Hiukan mukaillen lähteestä:: Yritystutkimusneuvottelukunta ry, T5-lomake.

24 Kassavarojen muutos 1. vuonna euroa kuukausi 26 Kassavarojen muutos ( ) 27 KASSA KAUDEN LOPUSSA (1 + 26) Kassavarojen muutos 1-3 vuonna euroa 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 vuosi, jakso x x x x x x x x x x x x vuosi, jakso 26 Kassavarojen muutos ( ) 27 KASSA KAUDEN LOPUSSA (1 + 26)

25 STRATEGINEN TOIMENPIDEOHJELMA 1-3 vuodeksi (L 5(1-3)) Kilpailualue (SBA1): Harrastetuotteet kuluttajille (tuotteet 1-3) Laskenta-aika: 2016 S: suuniteltu T:Tehty V: varalla 0: toimenpiteiden aloitus kk AIKAJAKSO kk myöhem. kk.vv-kk.vv mittari (suoritustavoite) vastuuhlö ja asema TOIMENPITEET Erityiset valmistavat toimenpiteet Liiketoimintasuunnitelman teko (huomio SBA1) T hyvä LTS ja SBA1 MM Prosessi on organisaatiolle yhteinen. Varsinainen yritystoiminta organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö tässä ei muutoksia vuoden sisällä ellei joitain suuria s s s s s s s s s s s s 1 tuotantotyönt. lisää sopiva kuormitus ja RH,MM projekteja tule päällekäin, perussapluunalla mennään 2. vuonna riittävä työhyvinvointi. Prosessi on organisaatiolle yhteinen. tuotantotoiminnan toimenpiteet uusi harrastetuotteiden kehitysprojekti alulle s s s s s yht. n. 2 vuotta myyntivalmis projektin mukaan koneinvestointi s s s hyvä laatu/hintasuhde RH koneen käyttöönotto s s s s s s maksimiteho RH muu harrastetuotetuotanto perussapluunalla s s s s s s s s s s s s RH markkinointitoimenpiteet ylläpitävä jälkimarkkinointi jälleenmyyjille s s s jatkuva ei asiakaspoistumaa MM nettisivujen uudistaminen s s s helpot, houkuttelevat MM myyntityökampanja uusille jälleenmyyjille s s 2 jälleenm. lisää MM kesänviettäjjille suoramarkkinointikampanja s s v asr lisämyynti 15% MM muut perussapluunalla s s s s s s s s s s s s MM taloudenhoidon toimenpiteet rahoitusratkaisu koneinvestoinnille s s pk + 2% maksimi RH tarkat LaSu laskelmat, erityishuomio SBA1 T hyvät laskelmat RH LaSu laskelmien päivitys s toistuva maks. 8 kk hyvät ajantas. laskelmat RH kirjanpito yms. Perussapluunalla s s s s s s s s s s s s RH Prosessi on organisaatiolle yhteinen. riskien arviointi- ja hallintatoimenpiteet vakuutusten tarkistus s tehokkaat, hinta ok RH hyvä jatkuva suunnittelu ja varautuminen s s s s s s s s s s s s jatkuvaa hyvä tuntuma MM, RH Prosessi on organisaatiolle yhteinen. liiketoimintasuunnitelman päivitys LTS (huomio SBA1), yhteinen prosessi. s toistuva maks. 8 kk hyvä ajantas. LTS MM Muut asiat

26 STRATEGINEN TOIMENPIDEOHJELMA 1-3 vuodeksi (L 5(1-3)) Kilpailualue (SBA2): Alihankinnat (yrityksille, tuotteet 4-5) Laskenta-aika: 2016 S: suuniteltu T:Tehty V: varalla 0: toimenpiteiden aloitus kk AIKAJAKSO kk 0 x x x x x x x x x x x myöhem. kk.vv-kk.vv mittari (suoritustavoite) vastuuhlö ja asema TOIMENPITEET Erityiset valmistavat toimenpiteet Liiketoimintasuunnitelman teko (huomio SBA2) T hyvä LTS ja SBA2 MM Prosessi on organisaatiolle yhteinen. Varsinainen yritystoiminta organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö (katso SBA1, yhteinen prosessi) tuotantotoiminnan toimenpiteet alihankintatuotanto perussapluunalla s s s s s s s s s s s s RH markkinointitoimenpiteet ylläpitävä jälkimarkkinointi yrityksille s s s jatkuva ei asiakaspoistumaa MM netisivujen uudistaminen s s s helpot, houkuttelevat MM markkinointiprojekti tr. Muut alihankinnat s s s s s yht. noin 1,5 v. 60% lisämyynti m. ah. ulkopuolinen muut perussapluunalla s s s s s s s s s s s s MM taloudenhoidon toimenpiteet tarkat LaSu laskelmat, erityishuomio SBA2 Organisaation yhteinen prosessi (kts SBA1) riskien arviointi- ja hallintatoimenpiteet Organisaation yhteinen prosessi (kts SBA1) liiketoimintasuunnitelman päivitys LTS (huomio SBA2), yhteinen prosessi. s toistuva maks. 8 kk hyvä ajantas. LTS MM Muut asiat

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 6.10.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Yritys on rekisteröity Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri)

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille LiisuCon LIIketoimintaSUunnitelma (LIISU) on MS Word-pohjainen helppokäyttöinen työkalu. Se on tehty tehostamaan ja helpottamaan merkittävästi kaikentyyppisten yritystenliiketoimintasuunnitelman tekoa.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI 26.6.2009 1 1 Perustiedot 1.1 Liikeidea Onko liikeidea kehittynyt suunnitelmien mukaan? Onko tullut uusia liikeidoita?

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto LASKENTATOIMI DIGIAINEISTO Laskentatoimi, digiaineisto Esittelyaineisto Laskentatoimi, digiaineisto sisältää tehtävien ratkaisut Excel-tiedostoina Excel-pohjat tehtävien ratkaisuille opetusdioja Tutustu

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista

Lisätiedot

Tehokas kassanhallinta tukee kannattavaa kasvua

Tehokas kassanhallinta tukee kannattavaa kasvua Tehokas kassanhallinta tukee kannattavaa kasvua Tuija Aitto-oja 12.4.2017 TietoAkseli Oy on Suomen Taloushallintoliitto ry:n hyväksymä ja valvoma auktorisoitu tilitoimisto sekä itsenäinen UHY Internationalin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET

Tringa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET Tringa TASE VASTAAVAA Kirjanpito 9.4.0.133 Esitysvaluutta EUR Kaudelta Kaudelta 1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Pienen yrityksen talous lähtökohta ja suunnittelu. Tuloslaskelma. Mikä siinä on tärkeää? Miten tulkitsen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot