1 YLEISTÄ PROJEKTIN TAVOITTEET AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 3 AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU... 5 4 PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT..."

Transkriptio

1 1 (15) PARAS REAALIAIKARAJAPINTA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ PROJEKTIN TAVOITTEET Rajapintojen tavoitteet PARAS-järjestelmän sisäisen rajapinnan (1) vaatimukset Reaaliaikarajapinnan (2) vaatimukset Julkisen reaaliaikarajapinnan (3) vaatimukset Rajapinnat (4) Liikennetiedotteen ja (5) MALA-aikataulutiedot Toiminnalliset vaatimukset Lähdön aloitus Lähdön suoritus Lähdön lopetus Toiminta tietoliikenneyhteys katkoksissa Vaatimusten täyttyminen AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT JULKISEN PALVELUN ESITTELY Yleistä Paras ajat - palvelu Reittiopas ja poikkeustiedotteet Paras ajat mobiilipalvelu...14

2 2 (15) PARAS REAALIAIKARAJAPINTA 1 Yleistä Tämä dokumentti on raportti Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tilaamasta projektista, jossa kehitettiin reaaliaikaisen matkustajainformaation avoin XMLrajapinta ja toteutettiin rajapinnan pilotointi TKL:n reittioppaassa. Hankkeen konkreettisena tuloksena matkustajat voivat nähdä reittioppaassa bussien reaaliaikainformaatioon perustuvia saapumisaikaennusteita aikataulunmukaisten saapumisaikojen sijaan. Lisäksi matkustajille tehtiin mahdolliseksi nähdä bussien reitit sekä tarkastelun kohteena olevalle pysäkille tulossa olevien bussien reaaliaikainen sijainti kartalla. Kuvassa 1 on toteutettavan järjestelmän periaatekuva. Katkoviivoilla rajatun alueen sisällä on reaaliaikarajapintaa koskeva laajennus. Laajennus edellyttää reaaliaikapalvelimen lisäämistä nykyiseen PARAS järjestelmään, reaaliaikarajapintapalveluiden toteuttamista reaaliaika- ja VM-datan palvelimille sekä reittiopaspalvelun muokkaamista hyödyntämään ko. rajapintaa. PARAS reaaliaikakoneet ja PARAS reaaliaikapalvelin sijaitsevat TKL:n sisäisessä verkossa. NRT-järjestelmän palvelin sijaitsee Helsingissä WM-datan serverihuoneessa. PARAS reaaliaikakoneet PARAS Reaaliaikapalvelin Áikataulutiedot (5) RT1, RT2 Odotusaikaennusteet Paikkatieto (1) Reaaliaikakone rajapinta XML reaaliaikarajapinta TKL tietokanta Reaaliaikadata (2) WM-DATA XML reaaliaikarajapinta Aikataulutiedot (5) Liikennetiedotteet Rajapinta (4) Reittiopas -palvelu (3) Reittioppaan käyttäjille -Pysäkkikohtainen odotusaikaennuste XHTML -muodossa -Bussin sijainti kartalla -Liikennetiedotteet TKL:n työasema Suunnittelija: Seppo Saukko Otsikko: Projekti: Päiväys: Versio: 1.1 Tiedosto: D101068_C_PARAS_Reaaliakarajapin ta_vaatimusmäärittely.doc Kuva 1. Järjestelmäkaavio

3 3 (15) Kaaviossa on numeroitu eri järjestelmien rajapinnat ja ne ovat: (1) Rajapinta PARAS reaaliaikakoneen ja Reaaliaikapalvelimen välillä (2) Push -tyyppinen rajapinta kaiken tarpeellisen ja saatavissa olevan reaaliaikatiedon jakamiseen PARAS-järjestelmästä muille järjestelmille. (3) Julkinen reaaliaikarajapinta. Rajapinta on kyselyperustainen ja siitä on mahdollista saada bussien sijainnit sekä arvioidut saapumisajat pysäkeille. Arvioitu saapumisaika on reaaliaikaan pohjautuva jos mahdollista, muuten se on aikataulunmukainen. Saapumisaika-arvioon on liitetty tieto siitä kumman tyyppinen arvioitu saapumisaika on. (4) Liikennetiedotteet-rajapinta yleisten ja linjakohtaisten tiedotusten välittämiseksi (5) Winbus-ohjelman ja PARAS/Reittiopas järjestelmien välinen rajapinta. Projektin aikana selvitetään olisiko rajapintaan tehtävistä muutoksista apua projektin toteuttamisessa. 2 Projektin tavoitteet Tässä luvuissa käytetty merkintä (n) viittaa rajapintaan n kuvassa Rajapintojen tavoitteet PARAS-järjestelmän sisäisen rajapinnan (1) vaatimukset PARAS-järjestelmä tuottaa saapumisaikaennusteet määritellyille pysäkeille PARAS-järjestelmä korjaa saapumisaikaennustetta tarvittaessa Kun PARAS-järjestelmä on havainnut että virtuaalipysäkki on ohitettu kertoo se että pysäkiltä voidaan poistaa tietyn lähdön tiedot PARAS-järjestelmä tuottaa paikkatiedon WGS-84 koordinaatti muodossa Reaaliaikarajapinnan (2) vaatimukset Reaaliaikarajapinnan läpi välitettävään tietoon liittyvät vaatimukset ovat Tieto välitetään reaaliaikarajapinnan läpi XML -muodossa Rajapinnasta välitetään paikkatieto kaikista valitun operaattorin lähtöjä ajavista busseista (sisältää auton paikkakoordinaatit, lähdön tunnisteen ja odometri -tiedon metreinä) Rajapinnasta välitetään PARAS-järjestelmän tuottamat lähtöjen saapumisaikaennusteet virtuaalipysäkeille. Rajapinnasta välitetään kaikkien lähtöjen edellä/jäljessä tieto sen muuttuessa

4 4 (15) Rajapinnasta välitetään tieto kaikkien lähtöjen kaikkien virtuaalipysäkkien pysäkkien ohituksista Rajapinnasta välitetään tarvittaessa tieto tietyn lähdön tai kaikkien lähtöjen tietojen poistamisesta Kaikki reaaliaikarajapinnan läpi välitettävät viestit sisältävät lähetysajan sekunnin tarkkuudella Reaaliaikapalvelimen aika ylläpidetään verkosta saatavan aikapalvelun avulla (NTP). Tieto välitetään rajapinnasta läpi niin että PARAS-järjestelmästä saatu muutostieto on välitetty NRT-järjestelmälle kolmen sekunnin kuluessa muutoksen tapahtumisesta Julkisen reaaliaikarajapinnan (3) vaatimukset Esittää pyydettäessä ennusteen seuraavien 20 minuutin aikana pysäkille saapuvien reaalibussien saapumisajasta. Saapumisaika on reaaliaikaan perustuva jos mahdollista, muuten se on aikataulunmukainen. Näyttää Reittioppaan käyttäjälle edellisessä kohdassa pyydettyyn ennusteeseen sisältyvien reaalibussien sijainti karttanäytöllä Kartalla esitettävien bussisymbolien yhteydessä esitetään reaalibussin linjatunnus Pysäkkikohtaiset reaalibussien saapumisaikaennusteet esitetään XHTML-sivuna Esittää tiedotteet -rajapinnan (4) kautta tulleet tiedot Reittioppaan käyttäjille Järjestelmä tarjoaa saapumisaikaennusteet kaikille TKL:n pysäkeille Rajapinnasta (2) saatu tieto on käsitelty rajapintaan (3) laitettavaksi kolmen sekunnin kuluessa tiedon vastaanottamisesta Rajapinnat (4) Liikennetiedotteen ja (5) MALA-aikataulutiedot Rajapinta (4) Liikennetiedotteet on jo olemassa ja sitä käytetään Olli Kanervan toimittaman speksin mukaisesti. Rajapinnan (5) MALA-aikataulutiedot tietosisällön sopivuutta harkitaan projektin tutkimusvaiheen aikana ja mahdollisesti esitetään TKL:lle parannusehdotuksia kyseistä rajapintaa koskien. 2.2 Toiminnalliset vaatimukset Lähdön aloitus Aloitettaessa lähdön suoritus, rajapinnasta (2) välitetään saapumisaikaennuste kaikille lähdön reitin virtuaalipysäkeille.

5 5 (15) Lähdön suoritus Suoritettaessa lähdön reittiä, rajapinnasta (2) välitetään lähtöä ajavan reaalibussin paikkatietoa. Tarvittaessa rajapinnasta välitetään myös bussin edellä / jäljessä tieto sekä tieto virtuaalipysäkkien ohituksista Lähdön lopetus Reaalibussin lopettaessa reitin suorituksen poikkeuksellisesti, rajapinnasta (2) välitetään käsky jolla poistetaan lähdön tiedot. Lähdön suorituksen loputtua päätepysäkille saavuttaessa, rajapinnasta (2) välitetään käsky jolla poistetaan lähdön tiedot Toiminta tietoliikenneyhteys katkoksissa Jos reaaliaikapalvelin ei ole saanut reaaliaikatietoa PARAS -reaaliaikakoneilta tiettynä aikana, lähetetään reaaliaikarajapinnan läpi käsky poistaa kaikkien lähtöjen tiedot. Jos reaaliaikarajapinnasta ei ole välitetty tietoa tiettynä aikana, pitää reaaliaikarajapintaa hyödyntävän järjestelmän tyhjentää kaikki reaaliaikarajapinnasta saatu tieto. 2.3 Vaatimusten täyttyminen Projektissa saavutettiin kaikki muut projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet lukuun ottamatta viimeistä kohtaa Kartalla näytetään värikoodeilla, mikäli bussi on edellä tai jäljessä aikatauluaan.. Tämäkin olisi ollut teknisesti mahdollista toteuttaa. TKL:n toivomuksesta ja yhteisesti asiaa käsiteltäessä päätettiin, että toiminto voidaan korvata selkeämmällä toiminnolla: Kartalla olevassa bussisymbolissa esitetään monenko minuutin kuluttua bussin arvioidaan saapuvan pysäkille. Matkustajille oleellisempaa tietoa on milloin bussi lähtee pysäkiltä kuin se että poikkeaako bussin aikataulu suunnitellusta. Lisäksi lähdön lopetusviestin lähettäminen todettiin teknisesti tarpeettomaksi, ja jätettiin siten toetuttamatta. 3 Avoimen reaaliaikarajapinnan toteutusratkaisu Järjestelmän toteutusratkaisua etsittäessä oli periaatteena minimoida olemassa oleviin järjestelmiin ja erityisesti PARAS-järjestelmään tehtävät muutokset. Järjestelmän aikatauluinformaation runkona toimii TKL:n aikataulutietokanta (ns. mala) josta saatavan tiedon sekä Reittiopas että PARAS liittävät omiin tietokantoihinsa. PARAS-järjestelmästä reaaliaikarajapintaan välitettävä informaatio koostuu seuraavista asioista: Autojen reaaliaikainen GPS-perustainen paikkatieto, joka päivitetään 20 sekunnin välein. Vuoron pysäkkikohtaiset saapumisaikaennusteet, joka lähetetään auton kiinnittyessä vuorolle.

6 6 (15) Auton ajaessa vuoroaan päivitetään autoa koskevat saapumisaikaennusteet tarvittaessa. Auton ohittaessa määritellyn pysäkin poistetaan auton tiedot kyseiseltä pysäkiltä. Auton poistuessa linjalta annetaan poistumisesta ilmoitus. Hankaluuksia tuotti erityisesti autojen tunnisteen määrittäminen siten että rajapinnan molemmissa päissä käsitellään samaa todellista lähtöä. Ratkaisuksi tähän keksittiin muodostaa autolle tunniste päivätyypistä, linjanumerosta, vuoronumerosta ja aikataulunmukaisesta lähtöajasta. 4 Projektin onnistuminen ja riskit Projektin tilaajana toimi Tampereen kaupungin liikennelaitos ja projektille haettiin valtionavustusta AINO-hankkeesta. Projektin vastuualueet oli jaettu seuraavasti: TKL oli vastuussa PARAS-järjestelmästä ja Tampereen kaupungin tietoverkkoon liittyvistä asioista. Insta Visual Solutions Oy oli projektin vetovastuussa sekä vastuussa PARASjärjestelmän rajapinnoista. WM-data Oyj oli vastuussa Reittioppaan rajapinnasta ja käyttöliittymistä. Projektin riskit arvioitiin ennalta seuraavasti: Reaaliaikaisiin rajapintoihin liittyvät tekniset ongelmat esim. vasteaikojen suhteen. - Tämä riski ei toteutunut. Rajapinnasta välitettävä tietomäärä on vain muutamia kymmeniä kilotavuja sekunnissa. Osapuolien sitoutuminen projektiin - Tämä riski ei toteutunut. Kaikki osapuolet olivat mukana viemässä projektia eteenpäin. PARAS-järjestelmän toiminta Tampereen kaupungin tietoverkossa (TIO) - Yhteistyö TIOn kanssa sujui projektin puitteissa mainiosti. PARAS-verkosta Reittioppaaseen avatun putken kanssa ei ollut ongelmia. Sekundaarisia ongelmia sen sijaan tuotti itse PARAS-järjestelmä, joka useistakin eri syistä hidasti reaaliaikaprojektin etenemistä. Projektin tuloksena saatiin aikaiseksi halutut ominaisuudet täyttävä avoin XMLrajapinta ja siihen liittyvä pilottihanke yhdistettynä Reittioppaaseen. Pilottiin on mahdollista tutustua www-osoitteessa: Järjestelmän koekäyttäjien mielestä kyseinen uusi palvelu on todella mainio ja sen on havaittu toimivan teknisesti hyvin.

7 7 (15) 5 Julkisen palvelun esittely 5.1 Yleistä 5.2 Paras ajat - palvelu Tässä kappaleessa on esitelty palvelun julkinen puoli matkustajille. Projektin tavoitteena avoimen rajapinnan lisäksi oli internetissä toimiva palvelu karttoineen sekä versio matkapuhelimiin. Lisäksi tavoitteena oli lisätä poikkeustiedotteet reittiopas palveluun. Figure 1 Internet palvelun etusivu. Sivun ulkoasu on yhtenäinen TKL:n muun sivuston kanssa ja lisäksi palvelusta on monipuoliset linkitykset TKL:n aikataulusivustoon. Suunnittelunlähtökohtana oli että käyttäjälle haussa tulee olla vain yksi kenttä, jolloin käyttö on selkeämpää (vrt kokemus Googlesta) ja palvelu ehdottaa eri vaihtoehtoja pyrkien kuitenkin valitsemaan pysäkin heti jos löytyy vain yksi.

8 8 (15) Figure 2 - Ennusteen hakeminen syötteen avulla. Käyttäjä voi hakea palvelusta pysäkin tunnuksella tai nimellä. Lisäksi järjestelmä sisältää TKL:n reittioppaan kautta kaikki Tampereen osoitteet, joten käyttäjä voi hakea myös osoitteen avulla. Lisäksi käyttäjä voi tallettaa omia pysäkkejä nopeata hakua varten.

9 9 (15) Figure 3 Käyttäjä voi hakea myös pysäkkiä kartan avulla. Kartalla näytetään pysäkkien nimi ja tunnus. Pysäkki pallot näytetään kahdella tarkimmalla tasolla.

10 10 (15) Figure 4 - Pysäkkiennusteen näyttäminen. Pysäkkiennusteessa näytettään ennusteaikoja 20 minuutin päähän. Käyttäjä näkee linjat ja kulkuvälineet kartalla. Lisäksi sivulla näytetään linjoihin kohdistuvaa poikkeusinformaatiota. Ennustesivu päivittyy minuutin välein.

11 11 (15) Figure 5 - Iso kartta. Palvelussa on myös iso kartta mistä voi seurata kokonaistilannetta. Kartalla näytetään reaaliajassa bussien sijainti. Eri linjat esitetään eri väreillä. Reitti perustuu GPS-mittausdataan, joten siinä on pientä värinää kaupunkialueilla talojen aiheuttamista heijastuksista, joka näkyy tarkimmilla karttatasoilla. Kartta päivittyy minuutin välein.

12 12 (15) Figure 6 Poikkeustiedotteet. Ennusteen yhteydessä näytetään mahdolliset poikkeustiedotteen, ja tiedotteessa on mahdollista lisätä linkki missä on lisää tietoa palvelusta.

13 13 (15) 5.3 Reittiopas ja poikkeustiedotteet Figure 7 Poikkeustiedotteet näytetään myös reittioppaassa, josta voi siirtyä varsinaiselle tiedotesivulle, missä on tarkemmin kerrottu poikkeuksesta.

14 14 (15) 5.4 Paras ajat mobiilipalvelu Figure 8 Mobiilipalvelun etusivu, palvelusta on disabloitu kartta ja pyritty saamaan sovitettua pieneen näyttöön. Figure 9 Mobiilipalvelun haun tarkkennus.

15 15 (15) Figure 10 - Pysäkkiennusteen näyttö mobiilipalvelussa. Figure 11 Pysäkkiennusteen näyttö mobiilipalvelussa. Pysäkit joilla on paljon linjoja ja poikkeusinfoa ovat hieman haastavia, koska pienelle näytölle sovitettavaa dataa on paljon.

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta ÄLLI-julkaisuja 9/2009 Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta Vaatimusmäärittely v. 1.0 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 SISÄLTÖ KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISKUVAUS...5 2 TEHDYT SELVITYKSET...6 2.1 Toimijoiden

Lisätiedot

7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy

7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy 7$03(5((1Ã3$,.$//,6/,,.(17((1Ã+$//,17$-b5-(67(/0bà 5$.(118668811,7(/0$,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja tavoitteet... 1 2. Yleiset vaatimukset... 4 3. Bussilaitteisto...

Lisätiedot

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jarkko Rantala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun rajapintakuvaus LÄHDE: WM-Data Oy ja Liikenne- ja Viestintäministeriö

Matka.fi-palvelun rajapintakuvaus LÄHDE: WM-Data Oy ja Liikenne- ja Viestintäministeriö 1 Liikenteen tietopalvelut Matka.fi-palvelun rajapintakuvaus LÄHDE: WM-Data Oy ja Liikenne- ja Viestintäministeriö 1 Yleistä 1 1.1 Rajapintojen käyttö 1 sisällysluettelo 2 Käyttöohjeet 3 2.1 Rajapintapalvelimen

Lisätiedot

Hälyri-sovellusprojekti

Hälyri-sovellusprojekti Hälyri-sovellusprojekti Niko Mononen Veli-Mikko Puupponen Ilkka Rautiainen Atte Söderlund Sovellusraportti Versio: 1.0.0 Julkinen 26. kesäkuuta 2014 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

Finnish Fish Auction Ltd Oy

Finnish Fish Auction Ltd Oy VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS Kalatalousyksikkö PL 592 20101 TURKU Hanke : ELEKTRONISEN KALAPÖRSSIN KEHITTÄMINEN Dnro 716/3516/2002 Hankenumero 134184 LOPPURAPORTTI Pori 26.03.2004 Finnish

Lisätiedot

DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA STATUS. Palvelusopimusmalliin kuuluva osuus

DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA STATUS. Palvelusopimusmalliin kuuluva osuus DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ STATUS Hanke olisi ollut käynnistettävissä vuoden 2004 aikana. Riihimäki liitettiin (ajantasaiseen) MAKE-järjestelmään maaliskuussa 2004. Hanke-ehdotuksen valmistuttua

Lisätiedot

Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa

Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa Ilkka Vänskä 7.12.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ World Wide Web sisältää valtavan määrän informaatiota, jolla

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat...

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat...3 2 KÄYTTÄJÄ- JA VIRANOMAISTARPEIDEN KARTOITUS...5 2.1 Tavoite...5 2.2 Tutkimusmenetelmä...5

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot