Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa"

Transkriptio

1 TAMPERE XRPHQÃ%HWRQLWLHWRÃ2\ +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa Täydellisemmät ohjeet harkkorakentamisesta löytyvät oppaasta " Harkkorakentaminen ohjeita hankkeen eri osapuolille " 977Ã5$.(1186Ã-$Ã<+'<6.817$7(.1,,..$

2

3 +DUNNRUDNHQWDPLQHQ 2KMHLWDSLHQWDORQUDNHQWDMDOOH Jari Kuosa TAMPERE 2002

4 ISBN Copyright VTT 2002 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT Rakennus-ja yhdyskuntatekniikka Hermiankatu 8 G, PL 1802, Tampere puh. vaihde (03) , fax (03) VTT Bygg och transport Hermiankatu 8 G, PB 1802, Tammerfors tel. växel (03) , fax (03) VTT Building and Transport Hermiankatu 8 G, P.O.Box 1802, FIN Tampere, Finland phone internat , fax

5 3.(1(//(" 2SDVRQWDUNRLWHWWX KDUNNRSLHQWDORQ RPDWRLPLVHOOHUDNHQWDMDOOH SLHQWDORW\ PDDQYDVWDDYDOOH W\ QMRKWDMDOOH 6,6b/7g 2SDVVLVlOWll O\K\HQNXYDXNVHQKDUNNRUDNHQWHLVWD PDWHULDDOHLVWDMDPXXUDXNVHQ W\ PHQHWHOPLVWl RKMHHWKDUNNRPXXUDXNVHQ UDNHQQXWWDPLVHVWDMDXUDNDQ VRSLPLVHVWD XUDNDQVRSLPLVHVVDNl\WHWWlYLHQ DVLDNLUMRMHQPDOOHMD UDNHQWDMDQPXLVWLOLVWDQ 233$$1/$$',17$ 2SSDDQRQODDWLQXWGLSOLQV-DUL.XRVD9775DNHQQXVMD\KG\VNXQ WDWHNQLLNDVWD7\ QWRLPHNVLDQWDMDRQROOXW6XRPHQ%HWRQLWLHWR2\ +DUNNRUDNHQWDPLVHVWDVDDOLVlWLHWRMDUDSRUWLVWD +DUNNRUDNHQWDPLQHQRKMHLWDKDQNNHHQHULRVDSXROLOOH <KWH\VWLHGRWOLVlWLHWRMHQVDDPLVHNVLRYDWWDNDNDQQHVVD 3LHQWDORQ RPDWRLPLQHQ UDNHQWDMD KRLWDD UDNHQQXVKDQNNHHVVDDQ XVHLQ NDLNNLD YDLKHLWD LWVH WRLPLHQ PLOORLQ UDNHQQXWWDMDQ UDNHQWDMDQ WDL YDOYRMDQ URROHLVVD 7HKWlYLHQKRLWDPLQHQK\YLQHGHOO\WWllPRQLSXROLVWDWLHWRDUDNHQWDPLVHVWD 7lPlQ YXRNVL WlVVl RSSDDVVD NlVLWHOOllQ O\K\HVWL KDUNNRSLHQWDORQ PXXUDXNVHHQ OLLWW\YLl DVLRLWD 3llSDLQR RQ PXXUDXVW\ Q UDNHQQXWWDPLVHVVD MRVVD NlVLWHOOllQ XUDNRLWVLMDQYDOLQWDDMDXUDNNDVRSLPXNVHQWHNHPLVWl

6 4

7 5 6LVlOW Kevytsoraharkot... 6 Harkkotyypit ja mitat... 6 Harkkojen käyttökohteet... 6 Muuraushankkeen rakennuttaminen... 8 Hankkeen toteutuksen valmisteleminen... 8 Urakoitsijoiden haku... 8 Urakkatarjouspyyntö ja tarjouspyyntöasiakirjat... 8 Urakoitsijan valinta... 9 Urakkasopimus... 9 Harkkorakennustyömaa Työvaiheet Kuorman purku, siirto ja varastointi Laastin valmistus Harkkojen muuraustyö Muuraustelineet Harkkojen muuraus talvella Työmaan jätehuolto Työturvallisuus Harkkomuurauksen laadunvarmistus Laatuvaatimukset Rakennuttajan laadunvalvonta Tarjouspyyntö, esimerkki Urakkasopimus, esimerkki Pientalon rakentajan muistilista Urakkasopimus, tyhjä lomake... 20

8 6.HY\WVRUDKDUNRW +DUNNRW\\SLWMDPLWDW Harkot on valmistettu kevytsorabetonista, ne ovat keveitä ja niillä on hyvä lämmöneristyskyky. Palamattomuuden ja lahoamattomuuden lisäksi kevytsoraharkkojen etuna on yksinkertainen asennustapa ja helppo työstettävyys tavanomaisilla työvälineillä. Harkkojen tuotenimissä käytettyjä lyhenteitä: H UH RUH EH P Umpiharkko Uraharkko Reikäuraharkko Eristeharkko Pilariharkko Harkkojen pituus on 590 mm ja korkeus 190 mm. Harkkojen leveydet vaihtelevat mm, joista leveimmät ovat eristeharkkoja ja soveltuvat lämpimän rakennuksen seinärakenteeksi sellaisinaan. Harkot on suunniteltu käytettäviksi moduulimitoitetuissa rakennusosissa, joissa vaakamoduuli on 3M ja korkeusmoduuli 2M. 0RGXXOHLVWD SRLNNHDPLQHQ OLVll KDUNNRMHQ OHLNNDXVWDUYHWWD PXXUDXVYDLKHHVVDHarkkojen menekki muurauksessa on 8,3 kpl/m 2. Aukkojen ylityksiin on saatavissa palkkiharkkoja. Pientalon pilareita varten valmistetaan pilariharkkoa, jotka muurauksen jälkeen raudoitetaan ja valetaan umpeen betonilla. Hyvin kantavilla maapohjilla voidaan betonianturat korvata anturaharkolla. Keveiden väliseinien muuraukseen valmistetaan harkkoja, joiden korkeudet ovat mm ja pituus 598 mm. Harkkojen paksuus on mm. Väliseinäharkkojen koot vaihtelevat valmistajan mukaan. Leveimmästä harkosta voidaan muurata myös kantavia väliseiniä. Harkkojen menekki on 5,6...8,3 kpl/m 2. Väliseinäharkkoihin on tehty asennustyötä helpottamaan ponttaus ja putkivetoja varten asennusreiät. Harkot asennetaan ohutsaumamuuraamalla. +DUNNRMHQNl\WW NRKWHHW Kevytsoraharkkojen yleisin käyttötarkoitus on ollut pientalojen SHUXVWXNVHW, joissa harkkojen merkittävinä etuina ovat helppo asennettavuus, keveys ja lämmöneristyskyky. Vaakaraudoitettuna rakenteena harkkoperusmuuri kestää kellarinseinänä hyvin maanpainetta.

9 7 Lämpimien ja puolilämpimien rakennuksien XONRVHLQLVVl käytetään eristettyjä harkkoja, joiden paksuus on mm. Eristeharkoista voidaan kerralla muurata koko seinärakenne, joka on tasoitusta ja pintakäsittelyä vaille valmis. Harkkoja voidaan käyttää sekä kevyissä että kantavissa YlOLVHLQLVVl. Palamattomana rakennusaineena se soveltuu osastoiviin rakenteisiin. Kiviaineisena se soveltuu hyvin kosteiden tilojen seinien rakennusaineeksi. Harkkoväliseinän ääneneristävyys on seinärakenteen massan vuoksi hyvä. Eristeharkko Eristeharkko oikea Eristeharkko vasen Palkkiharkko Anturaharkko Pilariharkko Kaariharkko Väliseinäharkot SFS-standardin mukaiset perusharkot (H75...RUH-290). Leveämmät harkot vaihtelevat valmistajan mukaan. Numerosarja kirjainyhdistelmän jäljessä tarkoittaa harkon leveyttä. Oikealla eristeharkkotyyppejä, joiden leveydet ovat mm ja eristepaksuus mm.. Eristeharkkojen alla erikoisharkkoja, joista palkkiharkko ja pilariharkko ovat eniten käytetty. Eri valmistajien harkot poikkeavat toisistaan eristemateriaalin ja harkon leveyden osalta. Alimmaisena väliseinissä käytettäviä harkkoja, joiden leveydet ovat mm ja korkeudet mm.

10 8 0XXUDXVKDQNNHHQUDNHQQXWWDPLQHQ Tähän on koottu ohjeita harkkomuurauksen rakennuttamisesta. Oppaan lopussa on malliasiakirjat tarjouspyynnöstä ja urakkasopimuksesta. +DQNNHHQWRWHXWXNVHQYDOPLVWHOHPLQHQ Urakka-asiakirjoihin laaditaan yksiselitteinen tehtäväluettelo, jossa eritellään yksityiskohtaisesti ne tehtävät, jotka kuuluvat urakoitsijalle ja ne tehtävät, jotka tilaajan tulee hoitaa. Molemmille osapuolille RQ HULWWlLQ WlUNHll HWWl NDLNNL DVLDW HVLWHWllQ NLUMDOOLVHVVD PXRGRVVD MD GRNXPHQWRLGDDQ Tällöin sovituista asioista on helppo neuvotella myöhemmin esim. reklamaatioiden takia ja vältetään riitaisuuksia. 8UDNRLWVLMRLGHQKDNX Urakkatarjouspyyntöjen lähettämistä varten valitaan sopivaa urakoitsijaa. Urakkakilpailuun valitut urakoitsijat kootaan listaan yhteystietoineen ja yhteyshenkilöineen. Tärkeimmät seikat, joihin XUDNRLWVLMDQHVLYDOLQQDVVDtulee kiinnittää huomiota: yrityksen taloudellinen asema tunnettuus ja referenssit luottotiedot, verojäämä- ja LEL-maksutodistukset yrityksen perustamisvuosi ja toiminnan aloitusvuosi laadunvarmistuksen taso, jonka yritys pystyy täyttämään tarvittavat pätevyydet ja luvat kokemus aikaisemmasta yhteistyöstä yrityksen kanssa suunnittelijan tiedot ja kokemukset yrityksestä. 8UDNNDWDUMRXVS\\QW MDWDUMRXVS\\QW DVLDNLUMDW Tarjouspyyntöjen pohjana on valittu urakkamuoto ja urakkatarjouspyynnöt laaditaan mahdollisimman täsmällisiksi, kattaviksi ja ristiriidattomiksi..dlnloohydol WXLOOHXUDNRLWVLMRLOOHWDUMRWDDQWDVDYHUWDLQHQDVHPDROODPXNDQDXUDNNDNLO SDLOXVVD. Tarjouspyynnöt toimitetaan kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti ja samansisältöisinä. Myös mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan kirjallisena kaikille urakoitsijoille. Tarjouspyynnön tulee sisältää (malli tarjouspyynnöstä on sivulla 16): tarvittavat materiaalitiedot kattavat suunnitelmat rajoitukset työajoille ja menetelmille toteutuksen aikataulu

11 9 Urakkakilpailussa kaikki urakkaa koskevat ehdot kirjataan tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tyypilliset harkkomuurauksen tarjouspyyntöasiakirjat ovat: tarjouspyyntö (kirje) urakkaohjelma (varsinkin isommissa kohteissa) työselostus piirustukset muut tekniset asiakirjat maksuerätaulukon luonnos tarvittaessa yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake. Lisätietoja tarjouspyyntöasiakirjoista on RT-kortistossa. 8UDNRLWVLMDQYDOLQWD Urakkatarjousten tulee saapua tilaajalle yleensä suljetuissa kirjekuorissa ja määräaikaan mennessä. Tarjoukset voidaan tietyissä tapauksissa pyytää toimittamaan myös sähköpostilla tai faksilla. Mikäli tarjouksissa esiintyy puutteita tai epäselvyyksiä, pyydetään niihin ensitilassa urakoitsijoilta lisäselvityksiä, jotta tarjoukset saadaan yhteismitallisiksi keskenään. Suurien epäselvyyksien vuoksi tarjous voidaan hylätä. 7DUMRXVWHQWXOHHROOD\KWHQHYLlWRLVWHQVDMDWDUMRXVS\\QQ Q NDQVVD Pll UlOOLVHVWLODDGXOOLVHVWLMDDMDOOLVHVWL Tarjouksien edullisuutta vertailtaessa on tarjoushinnan merkitys keskeinen, mutta ei kuitenkaan ainoa vertailuperuste. Liian alhainen tarjoushinta saattaa olla hinnoitteluvirhe, joka voi työn aikana johtaa urakoitsijan taloudellisiin vaikeuksiin ja samalla vaarantaa urakan toteutumisen. Normaali käytäntö kuitenkin on, että edullisin tarjous hyväksytään urakkaneuvottelujen lähtökohdaksi. 8UDNNDVRSLPXV Urakkasopimuksella sovitaan kirjallisesti urakkaan kuuluvat työt, niiden toteuttamisajankohta, urakkahinta ja asiakirjojen pätevyysjärjestys. /LVlMDPXXWRV W LVWl VRSLPLQHQ SLWll DLQD NLUMDWD VRSLPXNVHHQ Urakkasopimukseen on myös syytä kirjata urakoitsijan tuntiveloitushinta, jolloin sitä voidaan käyttää lisäja muutostöiden hinnoitteluperusteena. Urakkasopimuksen pohjana on Rakennusurakkasopimus tai Pienurakkasopimus. Kummastakin on olemassa valmiit mallit täyttöohjeineen RT-kortistossa. Molemmat sopimusmallit ovat verrattain raskaita pienissä muurauskohteissa, joissa urakkahinta saattaa olla vain joitakin tuhansia euroja. Usein on vielä kysymys pelkästä työurakasta, jossa tarvikkeiden hankinta on tilaajan vastuulla. Pieniä muurausurakoita varten on laadittu urakkasopimusmalli, joka on sivulla 17.

12 10 +DUNNRUDNHQQXVW\ PDD 7\ YDLKHHW Tehtävät harkkorakennustyömaalla voidaan pääpiirteissään jakaa kolmeen vaiheeseen: 1. Aloittavat työt 2. Varsinainen muuraustyö 3. Lopettavat työt Aloittavilla töillä varmistetaan varsinaisen muuraustyön aloitusedellytyksien toteutuminen ja laadunvarmistuksen onnistuminen. $/2,77$9$7 7<g7 Suunnitelmien tarkistaminen Työmaa-alueen suunnittelu ja järjestäminen Tavaran vastaanotto Kaluston hankinta ja tarkastus Tarvikkeiden siirto työkohteeseen , 0 5 $ ' $ $ / 0885$867<g Laastin valmistus ja siirto Telinetyö /23(77$9$7 7<g7 Työvälineiden ja koneiden puhdistus, huolto ja varastointi Linjojen mittaus Muuraustyö Työkohteen suojaus 2 7 / ( 7 b - Työalueen siivous Telineiden purku Työn luovutus ja vastaanotto Harkkomuuraustyömaan tehtävät.

13 11.XRUPDQSXUNXVLLUWRMDYDUDVWRLQWL 7DUYLNNHLGHQNlVLWWHO\\Q työmaalla kuuluvat seuraavat tehtävät: kuljetus- ja ajoteiden kunnon varmistaminen varastointi- ja laastinvalmistuspaikkojen suunnittelu ja järjestäminen tavaran vastaanotto, tarkastus (tarvittaessa reklamointi) ja kuorman purkaminen tarvikkeiden suojaus tarvikkeiden siirto varastointipaikan purkaminen ja siivous. 9DUDVWRLQWLDsuunniteltaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: varastointi muuraustyön kannalta optimaaliseen kohtaan ja varastointipaikan kunto varastointiajan pituus varastoitavien tarvikkeiden suojaaminen varastoinnin aiheuttama häiriö muulle rakennustyölle ja häiriön vähentäminen siirrot varastosta muurauskohteeseen. 7DYDUDQYDVWDDQRWRQ yhteydessä tarkastetaan toimitusten sisällön vastaavuus tilauksen kanssa. Tarkastuskohtia ovat materiaalin laatu, määrä ja pakkaustapa. 7DUYLWWDYDWKXRPDXWXNVHW tehdään jo tässä vaiheessa rahtikirjaan. Työmailla, joilla ei ole omaa nostokalustoa WDUYLNNHHWSXUHWDDQ yleensä kuljetusauton omalla nostokalustolla yhteen paikkaan. Auton nosturin ulottuvuus on noin 5 m. Purkuvaiheessa on oleellista, että tarvikkeet puretaan muuraustyön kannalta mahdollisimman optimaalisiin paikkoihin. Perustuksia muurattaessa on usein edullista purkaa tarvikkeet autosta työmaan keskelle, jolloin varsinainen muuraustyö tapahtuu tarvikkeiden ympärillä. Tarvikkeiden pitempiaikaisessa varastoinnissa KDUNRW MD ODDVWLW VXRMDWDDQ huolellisesti sateelta, jotta seinärakenteet kuivuvat mahdollisimman nopeasti ja vältetään kuivalaastin pilaantuminen. Talvella harkkojen varastointiin ja suojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä märkiä ja jäätyneitä harkkoja ei voi muurata. 7DUYLNNHLGHQVLLUWRRQ työmaalla käytetään yleisesti, kottikärryä, tiilikärryä, ajoneuvonosturia, traktorikaivuria, kurottajaa tai haarukkavaunua. Pieniä tarvikemääriä voidaan siirtää myös kantamalla.

14 12 /DDVWLQYDOPLVWXV Muuraustyöhön käytettävä laasti kannattaa yleensä valmistaa kuivalaastista lisäämällä siihen vesi. Erilaisia laastin valmistusmenetelmiä ovat: vapaapudotussekoitin eli betonimylly ruuvisekoitin sijoitettuna siilon alle tai lähelle muurauskohdetta, porakonevispilä, käsin tai sekoitusasemassa, jossa kone on kiinnitettynä telineeseen käsin lapiolla. +DUNNRMHQPXXUDXVW\ Muuraustyö voidaan aloittaa, kun WDUYLWWDYDWPDWHULDDOLWW\ YlOLQHHWMDNRQHHW RYDW Nl\WHWWlYLVVl VHNl QLLGHQ WRLPLYXXV MD NXQWR RQ YDUPLVWHWWX KDUNRW RQ MDHWWX PXXUDXVNRKWHHVHHQ OLQMDODQJDW DVHQQHWWX RLNHDDQ NRUNHXWHHQ VHNlODDVWLRQVHNRLWHWWXMDVLLUUHWW\W\ NRKWHHVHHQ Muuraus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: laastin levitys käsin tai koneella harkon asennus harkon leikkaus raudoituksen asennus aukkojen ylityksien tekeminen ylimmän muurauskerroksen tasaaminen. Muuraustyön aikana pidetään erityistä huolta siitä, ettäpxxudxvolqmdws\v\ylw VXXQQLWHOOXLVVDSDLNRLVVDMDMRKWHHWS\V\YlWS\VW\VXRUDVVDRYLMDLNNXQD DXNRW WHKGllQ RLNHLVLLQ SDLNNRLKLQ DXNNRMHQ NRRW RYDW ULLWWlYlQ VXXUHW VHNlQLLVVlRWHWDDQKXRPLRRQDVHQQXVYDUDW 7\ WXUYDOOLVXXGHQ WDNLD KDUNNRVDKDW VLUNNHOLW MD NXOPDKLRPDNRQHHW tarkastetaan joka päivä ennen töiden aloittamista. Leikkauslaitteiden tarkastettavat kohdat ovat seuraavat: teräsuojat ovat ehjiä ja liikkuvat kunnolla sahojen terät ovat kunnossa ja tarvittaessa sahalle on varaterä, kulmahiomakoneen laikka on ehjä käyttö- ja hätäpysäytyskytkimet toimivat moitteettomasti sähköjohdot ja pistotulpat ovat ehjät ja kunnossa märkäsahan vikavirtasuojan toiminta testataan.

15 13 0XXUDXVWHOLQHHW Muuraustelineinä käytetään perinteisesti joko puusta valmistettuja työpukkeja tai telineitä, elementtitelineitä, putkitelineitä tai mastolavoja. Työtasot voivat olla joko tehdasvalmisteisia tai työmaalla tehtyjä. Muuraustyöhön soveltuvat hyvin myös moottoroidut mastotyölavat ja perinteiset terästelineet, joissa on erilliset tasot muurarille ja tarvikkeille. Vasemmalla: Yksinkertaisen ja raskastekoisen pukkitelineen pystytys sujuu nopeasti yhdeltä mieheltä, kun työmaalla on nosturi. Oikealla: Teräksinen muurausteline, johon voidaan asentaa erilliset tasot työskentelylle ja tarvikkeille (konsolit). +DUNNRMHQPXXUDXVWDOYHOOD Lämpötilan laskiessa alle +0 C on muuraustyössä varauduttava laastin, harkkojen ja muuratun rakenteen mahdolliseen jäätymiseen. Tavallisella harkkolaastilla muurattaessa on varmistuttava siitä, että muurattu rakenne pysyy yli +0 C kolme vuorokautta ennen jäätymistä. Talvimuuraukseen tarkoitetulla laastilla voidaan muurata vielä -15 C lämpötilassa ilman lämmitystä. Laastia sekoitettaessa tulee käyttää N\OPllYHWWl. Muurattavat harkot eivät saa olla märkiä, lumisia eivätkä jäisiä. Laastissa ei saa olla jäätä eikä jäätyneitä osa-aineita. Talvella muuraustyössä tarvitaan lisäksi lämmityskalustoa (sähkö, nestekaasu tai öljy) ja suojausmateriaalia. Parhaan suojan talvella työskenneltäessä antavat varsinaiset sääsuojat, joita voidaan käyttää työtiloina tai materiaalin varastointiin. Talvella on myös varauduttava lumen poistoon työkohteesta sopivalla kalustolla (kolalla, lapiolla, koneellisesti tai sulattamalla).

16 14 7DOYHOODPXXUDWWDHVVDWDUNLVWDHWWl v harkot eivät ole lumisia, märkiä tai jäisiä v laastissa ei ole jäätä tai jäisiä osasia v muuraukseen käytetään talvimuuraukseen tarkoitettua laastia v suojaus- ja lämmityskalustoa on varattu riittävästi v nopeaan jään ja lumen sulattamiseen voidaan käyttää höyryä v lumenpoistoon on varauduttu v kaikki jäätymiselle altis materiaali ja kalusto suojataan. 7\ PDDQMlWHKXROWR Harkonkappaleet ja ylijäämälaastit käytetään työmaan täyttöihin toisarvoisissa kohdissa. Ylimääräinen puutavara käytetään uudelleen. Puhtaat puujätteet poltetaan tai toimitetaan kunnalliseen jätehuoltoon kierrätettäväksi. Harkkolavat palautetaan harkkojen toimittajalle. Suoja- ja pakkausmuovit, laastisäkit, tyhjät uretaanivaahtopullot ja muut jätteet käsitellään sekajätteenä. 7\ WXUYDOOLVXXV Rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat lähinnä myötävaikutusvelvollisuutta, sisällöltään organisointia ja tiedottamista. Rakennuttajan tulee valvoa urakoitsijaa siten, että tämä noudattaa voimassa olevia työturvallisuussäännöksiä. Työmaavaiheessa päävastuu työmaan työturvallisuudesta kuuluu päätoteuttajalle. Mikäli työmaa on niin pieni (tyypillisesti omatoiminen omakotitalon rakentaminen), ettei sillä ole pääurakoitsijaa kuuluu työturvallisuudesta huolehtiminen päätoteuttajalle eli rakennuttajalle. Harkkomuurauksen työturvallisuutta suunniteltaessa on otettava huomioon ainakin seuraavat tekijät: Telineiden ja mastolavojen on oltava määräyksien mukaisessa kunnossa, oikein pystytetyt ja tarkastetut. Työtasojen ja holvien reunoilla on oltava kaiteet ja kaikki putoamisvaaralliset aukot on peitetty tai suojattu kaiteilla. Työtason yläpuolelta ei saa pudota tai pudottaa tavaraa. Harkkojen leikkaamiseen käytettävissä laitteissa tulee olla asianmukaiset suoja- ja varolaitteet. Kaluston turvallisuus tarkastetaan riittävän usein, siten kuin on määrätty esim. nosto- ja mastolavoista. Suojakypärää on käytettävä aina, kun yläpuolella työskennellään. Työntekijöille käyttöön henkilökohtaiset suojaimet ja käytön valvonta. Työntekijöille annetaan ns. 5DWXUYD -ohjekortti.

17 15 +DUNNRPXXUDXNVHQODDGXQYDUPLVWXV /DDWXYDDWLPXNVHW 6HONHlW MD KXROHOOD WHKG\W VXXQQLWHOPDW ovat lähtökohtana rakenteiden hyvälle onnistumiselle. Laatuvaatimuksien ohjeena voidaan käyttää Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RunkoRyl 2000). Harkkomuuratun runkorakenteen laatuvaatimukset koskevat materiaaleja ja työsuoritusta. 5DNHQQXWWDMDQODDGXQYDOYRQWD (QQHQPXXUDXVW\ QDORLWWDPLVWD varmistetaan, että kaikki tarvittavat suunnitelmat on tehty. 8UDNNDQHXYRWWHOXYDLKHHVVD varmistutaan urakoitsijan pätevyydestä ja osaamisesta harkkomuurauksessa. 0XXUDXVYDLKHHVVDseurataan työn toteutuksen laatua ja kiinnitetään huomiota myös muuhun työmaan hallintaan kuten tarvikkeiden ja kaluston varastointiin sekä yleiseen siisteyteen. 7\ PDDOODYDUPLVWHWDDQHWWl harkkojen varastointi tehdään siten, että tarvikkeet pysyvät moitteettomassa kunnossa ja mahdollisimman hyvin suojassa säiden vaikutukselta muurausalusta on liikkumaton ja tasainen poikkeamat muuraustyössä ovat sallittujen toleranssien rajoissa peittyvien rakenteiden työsuoritukset tarkastetaan ennen niiden peittämistä. 7\ QOXRYXWXNVHQ yhteydessä: tarkastetaan, että muurattu rakenne täyttää esteettiset ja tekniset laatuvaatimukset tarkastetaan virheet ja puutteet sopimusasiakirjoihin verrattuna, kirjataan ne vastaanottopöytäkirjaan sekä sovitaan niiden korjaamisesta ja korjaamisen aikataulusta sovitaan pidettäväksi tarvittavat jälkitarkastukset, kunnes puutteet on korjattu pyydetään urakoitsijalta materiaalitiedot, valmistajien yhteystiedot, takuutodistukset ja huolto-ohjeet huoltokirjaan liitettäväksi sovitaan työn takuuajan alkamisesta, takuuvakuuksien luovutuksesta ja takuuajan toimenpiteistä.

18 16 Tarjouspyyntö, esimerkki HARKKOMUURAUS Pyydän tarjoustanne alla mainitun kohteen otsikkotöistä. Tilaaja Maanviljelijä Matias Vähälato, puhelin Mätäsperäntie ISOKYRÖ Kohde Vähäladon talo Mätäsperäntie ISOKYRÖ Urakan sisältö Talon perustuksien ja seinien harkkomuuraus liiteasiakirjojen mukaisesti telineineen ja aineineen. Työstä aiheutuvat jätteet urakoitsija toimittaa tilaajan traktorin peräkärrylle. Urakoitsija vastaa työnsä edellyttämistä mittauksista. Työaika Hinta Työstä tulee antaa arvonlisäverollinen kokonaishinta (ALV 22%). Lisäksi tulee antaa seuraavat yksikköhinnat: Tilaajan velvoitteet Lisätiedot ja tarjousosoite muuraustyö ilman materiaaleja ( /m² tai /kpl) muurarin tuntiveloitushinta ( /h) apumiehen tuntiveloitushinta ( /h). Erikseen ilmoitettava urakkatarjous, jos tilaaja toimittaa telineet (ALV 22%) Anturat muurausta varten. Sähkö, vesi, sosiaalitilat, varasto ja roskalava sekä sen tyhjennys. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous. Tarjouspyynnön mukainen tarjous tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: Maanviljelijä Matias Vähälato Mätäsperäntie ISOKYRÖ Tarjouksen voimassaoloaika Yksi kuukausi urakkaohjelman mukaisesti. Allekirjoitus Matias Vähälato LIITTEET Urakkaohjelma ja rakennustyöselitys ( ) Rakennuspiirustukset nro ( ) Detaljipiirrokset ( ) Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

19 17 Urakkasopimus, esimerkki 1(2) URAKAN KOHDE JA LAJI HARKKOMUURAUSURAKKA 1. TILAAJA Maanviljelijä Matias Vähälato Mätäsperäntie ISOKYRÖ 2. TYÖMAAN NIMI JA OSOITE Vähäladon talo Mätäsperäntie ISOKYRÖ Yhteyshenkilöt 3. URAKOITSIJA Veljekset Muurarit Ky Urakoitsijan edustaja URAKKASUMMA Muurausurakan kokonaishinta on... (alv 22%). 5. TILAAJAN MAKSU- VELVOLLISUUS 5.1 Maksuehdot 5.2 Laskutusväli 14 pv netto, kun tilaaja on todennut työvaiheen saavutetuksi ja laskun maksukelpoiseksi. Maksuerätaulukon mukaisesti. 6. SOPIMUKSEN LIITE- ASIAKIRJAT Urakkaneuvottelumuistio ja maksuerätaulukko Sopimusehdot YSE 98, RT Tarjouspyyntö Urakkaohjelma liitteineen Tarjous Suunnitelma-asiakirjat Päiväys n:o ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Asiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointijärjestys. Asiakirjat täydentävät toisiaan ja jos niissä esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee niiden keskinäinen liitenumerointijärjestys. Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

20 18 Urakkasopimus, esimerkki 2(2) 7. URAKOITSIJAN SUORITUSAIKA 7.1 Aloitus 7.2 Välitavoitteet 7.3 Valmis 7.4 Viivästyssakko 8. VAKUUDET 8.1 Rakennusaikainen vakuus 8.2 Takuuajan vakuus Työt kohteessa tulee aloittaa Perustukset tulee olla muurattuna Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis Urakoitsijan viivästyessä edellä sovituista valmistumisajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästymissakkoa kultakin työpäivältä... ja kuitenkin yhteensä enintään.... Mitään maksuerää ei suoriteta ennen kuin tilaaja on saanut urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on, että tilaaja on saanut urakoitsijalta takuuajan vakuuden , voimassa , voimassa VAKUUTUKSET Urakoitsija on velvollinen järjestämään ja kustantamaan henkilökuntansa ja työntekijänsä tapaturmavakuutukset, sekä vakuuttamaan palon ja murron varalta työkalunsa ja laitteensa sekä tarvikkeensa lukuun ottamatta niitä tarvikkeita, jotka on tuotu työmaalle asennettavaksi urakkasopimusta noudattaen tai on jo valmiiksi asennettu. Viimeksi mainitut palovakuuttaa tilaaja. Vakuutuksen omavastuuosuutta ei vahingon sattuessa korvata urakoitsijalle. Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava toimintansa edellyttämä vastuuvakuutus, josta on esitettävä vakuutustodistus tilaajalle. 10. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Isokyrö Paikka...päivämäärä... Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

21 3,(17$/215$.(17$-$108,67,/,67$ 19 7HKWlYl 2OWDYDYDOPLV +RLGHWWX +XRP YNR á SUUNNITTELU Onko suunnittelijan kokemus harkkotaloista riittävä? Ovatko suunnitelma-asiakirjat valmiit? Onko rakennuslupa haettu? Onko rakennuslupa saatu? RAKENTAMISEN VALMISTELU Ovatko tarjouspyyntöasiakirjat valmiit? Onko urakan sisältö ja tehtävät määritelty riittävän yksityiskohtaisesti? Onko riittävä määrä työhön sopivia urakoitsijoita valittu? Onko urakkalaskentaan varattu riittävästi aikaa? Onko tarjouspyynnöt postitettu? Onko lisäselvitykset toimitettu kaikille urakoitsijoille? Ovatko tarjoukset tulleet määräajassa? Ovatko tarjoukset yksiselitteisiä tarjouspyynnön kanssa? Onko urakkaneuvottelu parhaan urakoitsijan kanssa pidetty? Onko urakkasopimus tehty? Onko mahdollisista lisätöistä sovittu kirjallisesti? Onko työmaalle valittu vastaava työnjohtaja? Onko rakennustyölle valittu valvoja? Onko rakennustyön tarkastusasiakirja laadittu? Onko rakennustyön ajaksi hankittu riittävä vakuutusturva? RAKENTAMINEN Onko työmaalla pidetty aloituskokous? Onko aloitusilmoitus rakennusvalvontaan tehty? Onko työn aikainen vakuus saatu? Onko tilaajan hankinnat tehty? Onko laadunvalvonta muuraustyön ajaksi järjestetty? Onko pidetty työmaapalavereita? Onko työn aikaisista muutoksista sovittu kirjallisesti? VASTAANOTTO JA TAKUUAIKA Voidaanko työ ottaa vastaan? Onko puutteet ja virheet korjattu ja hyväksytty? Onko takuuajan vakuus luovutettu? Onko tuotetiedot huoltokirjaa varten toimitettu? Onko takuuajan puutteet kirjattu? Onko takuutarkastus pidetty? Onko reklamaatiot korjattu ja hyväksytty? Onko takuuajan vakuus luovutettu urakoitsijalle?

22 85$.$1.2+'(-$ /$-, +$ $8685$..$ 7,/$$-$ 7<g0$$11,0,-$ 262,7( Yhteyshenkilöt: 85$.2,76,-$ Urakoitsijan edustaja 85$..$6800$ 7,/$$-$10$.68 9(/92//,6886 0DNVXHKGRW /DVNXWXVYlOL Muurausurakan kokonaishinta on... ¼ (alv 22%). 14 pv netto, kun tilaaja on todennut työvaiheen saavutetuksi ja laskun maksukelpoiseksi. Kahden viikon välein tai maksuerätaulukon mukaisesti. (tarpeeton yliviivataan) 623,08.6(1/,,7( $6,$.,5-$7 Urakkaneuvottelumuistio ja maksuerätaulukko Sopimusehdot YSE 98, RT Tarjouspyyntö Urakkaohjelma liitteineen Tarjous Suunnitelma-asiakirjat (tarpeettomat yliviivataan) Päiväys n:o _ $6,$.,5-2-(1 3b7(9<<6-b5-(67<6 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointijärjestys. Asiakirjat täydentävät toisiaan ja jos niissä esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee niiden keskinäinen liitenumerointijärjestys.

23 85$.2,76,-$1 6825,786$,.$ $ORLWXV 9lOLWDYRLWWHHW 9DOPLV 9LLYlVW\VVDNNR Työt kohteessa tulee aloittaa.. Perustukset tulee olla muurattuna.. Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis.. Urakoitsijan viivästyessä edellä sovituista valmistumisajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästymissakkoa kultakin työpäivältä...¼ MD NXLWHQNLQ \KWHHQVl enintään... ¼ 9DLKWRHKWR Tai 0,05 %:a urakkasummasta kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. (tarpeeton yliviivataan) 9$.88'(7 5DNHQQXVDLNDLQHQ YDNXXV Mitään maksuerää ei suoriteta ennen kuin tilaaja on saanut urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on, että tilaaja on saanut urakoitsijalta takuuajan vakuuden. 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta /...¼YRLPDVVDBBBBBB 7DNXXDMDQYDNXXV 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta /...¼YRLPDVVDBBBBBB (tarpeeton yliviivataan) 9$ (7 Urakoitsija on velvollinen järjestämään ja kustantamaan henkilökuntansa ja työntekijänsä tapaturmavakuutukset, sekä vakuuttamaan palon ja murron varalta työkalunsa ja laitteensa sekä tarvikkeensa lukuun ottamatta niitä tarvikkeita, jotka on tuotu työmaalle asennettavaksi urakkasopimusta noudattaen tai on jo valmiiksi asennettu. Viimeksi mainitut palovakuuttaa tilaaja. Vakuutuksen omavastuuosuutta ei vahingon sattuessa korvata urakoitsijalle. Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava toimintansa edellyttämä vastuuvakuutus, josta on esitettävä vakuutustodistus tilaajalle. $//(.,5-2,78.6(7 Tätä sopimusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Paikka...päivämäärä... Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus

24 VTT JULKAISUJEN TOIMITUS Julkaisija, kustantaja ja myynti VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1802, (Hermiankatu 8G), Tampere puh. (03) telekopio (03) Suomen Betonitieto Oy PL 11, (Unioninkatu 14), HELSINKI puh. (09) , telekopio: (09) DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita urakoitsijalle Jari Kuosa +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa Copyright VTT, 2002 Copyright Suomen betonitieto Oy, XRPHQÃ%HWRQLWLHWRÃ2\

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot