Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa"

Transkriptio

1 TAMPERE XRPHQÃ%HWRQLWLHWRÃ2\ +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa Täydellisemmät ohjeet harkkorakentamisesta löytyvät oppaasta " Harkkorakentaminen ohjeita hankkeen eri osapuolille " 977Ã5$.(1186Ã-$Ã<+'<6.817$7(.1,,..$

2

3 +DUNNRUDNHQWDPLQHQ 2KMHLWDSLHQWDORQUDNHQWDMDOOH Jari Kuosa TAMPERE 2002

4 ISBN Copyright VTT 2002 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT Rakennus-ja yhdyskuntatekniikka Hermiankatu 8 G, PL 1802, Tampere puh. vaihde (03) , fax (03) VTT Bygg och transport Hermiankatu 8 G, PB 1802, Tammerfors tel. växel (03) , fax (03) VTT Building and Transport Hermiankatu 8 G, P.O.Box 1802, FIN Tampere, Finland phone internat , fax

5 3.(1(//(" 2SDVRQWDUNRLWHWWX KDUNNRSLHQWDORQ RPDWRLPLVHOOHUDNHQWDMDOOH SLHQWDORW\ PDDQYDVWDDYDOOH W\ QMRKWDMDOOH 6,6b/7g 2SDVVLVlOWll O\K\HQNXYDXNVHQKDUNNRUDNHQWHLVWD PDWHULDDOHLVWDMDPXXUDXNVHQ W\ PHQHWHOPLVWl RKMHHWKDUNNRPXXUDXNVHQ UDNHQQXWWDPLVHVWDMDXUDNDQ VRSLPLVHVWD XUDNDQVRSLPLVHVVDNl\WHWWlYLHQ DVLDNLUMRMHQPDOOHMD UDNHQWDMDQPXLVWLOLVWDQ 233$$1/$$',17$ 2SSDDQRQODDWLQXWGLSOLQV-DUL.XRVD9775DNHQQXVMD\KG\VNXQ WDWHNQLLNDVWD7\ QWRLPHNVLDQWDMDRQROOXW6XRPHQ%HWRQLWLHWR2\ +DUNNRUDNHQWDPLVHVWDVDDOLVlWLHWRMDUDSRUWLVWD +DUNNRUDNHQWDPLQHQRKMHLWDKDQNNHHQHULRVDSXROLOOH <KWH\VWLHGRWOLVlWLHWRMHQVDDPLVHNVLRYDWWDNDNDQQHVVD 3LHQWDORQ RPDWRLPLQHQ UDNHQWDMD KRLWDD UDNHQQXVKDQNNHHVVDDQ XVHLQ NDLNNLD YDLKHLWD LWVH WRLPLHQ PLOORLQ UDNHQQXWWDMDQ UDNHQWDMDQ WDL YDOYRMDQ URROHLVVD 7HKWlYLHQKRLWDPLQHQK\YLQHGHOO\WWllPRQLSXROLVWDWLHWRDUDNHQWDPLVHVWD 7lPlQ YXRNVL WlVVl RSSDDVVD NlVLWHOOllQ O\K\HVWL KDUNNRSLHQWDORQ PXXUDXNVHHQ OLLWW\YLl DVLRLWD 3llSDLQR RQ PXXUDXVW\ Q UDNHQQXWWDPLVHVVD MRVVD NlVLWHOOllQ XUDNRLWVLMDQYDOLQWDDMDXUDNNDVRSLPXNVHQWHNHPLVWl

6 4

7 5 6LVlOW Kevytsoraharkot... 6 Harkkotyypit ja mitat... 6 Harkkojen käyttökohteet... 6 Muuraushankkeen rakennuttaminen... 8 Hankkeen toteutuksen valmisteleminen... 8 Urakoitsijoiden haku... 8 Urakkatarjouspyyntö ja tarjouspyyntöasiakirjat... 8 Urakoitsijan valinta... 9 Urakkasopimus... 9 Harkkorakennustyömaa Työvaiheet Kuorman purku, siirto ja varastointi Laastin valmistus Harkkojen muuraustyö Muuraustelineet Harkkojen muuraus talvella Työmaan jätehuolto Työturvallisuus Harkkomuurauksen laadunvarmistus Laatuvaatimukset Rakennuttajan laadunvalvonta Tarjouspyyntö, esimerkki Urakkasopimus, esimerkki Pientalon rakentajan muistilista Urakkasopimus, tyhjä lomake... 20

8 6.HY\WVRUDKDUNRW +DUNNRW\\SLWMDPLWDW Harkot on valmistettu kevytsorabetonista, ne ovat keveitä ja niillä on hyvä lämmöneristyskyky. Palamattomuuden ja lahoamattomuuden lisäksi kevytsoraharkkojen etuna on yksinkertainen asennustapa ja helppo työstettävyys tavanomaisilla työvälineillä. Harkkojen tuotenimissä käytettyjä lyhenteitä: H UH RUH EH P Umpiharkko Uraharkko Reikäuraharkko Eristeharkko Pilariharkko Harkkojen pituus on 590 mm ja korkeus 190 mm. Harkkojen leveydet vaihtelevat mm, joista leveimmät ovat eristeharkkoja ja soveltuvat lämpimän rakennuksen seinärakenteeksi sellaisinaan. Harkot on suunniteltu käytettäviksi moduulimitoitetuissa rakennusosissa, joissa vaakamoduuli on 3M ja korkeusmoduuli 2M. 0RGXXOHLVWD SRLNNHDPLQHQ OLVll KDUNNRMHQ OHLNNDXVWDUYHWWD PXXUDXVYDLKHHVVDHarkkojen menekki muurauksessa on 8,3 kpl/m 2. Aukkojen ylityksiin on saatavissa palkkiharkkoja. Pientalon pilareita varten valmistetaan pilariharkkoa, jotka muurauksen jälkeen raudoitetaan ja valetaan umpeen betonilla. Hyvin kantavilla maapohjilla voidaan betonianturat korvata anturaharkolla. Keveiden väliseinien muuraukseen valmistetaan harkkoja, joiden korkeudet ovat mm ja pituus 598 mm. Harkkojen paksuus on mm. Väliseinäharkkojen koot vaihtelevat valmistajan mukaan. Leveimmästä harkosta voidaan muurata myös kantavia väliseiniä. Harkkojen menekki on 5,6...8,3 kpl/m 2. Väliseinäharkkoihin on tehty asennustyötä helpottamaan ponttaus ja putkivetoja varten asennusreiät. Harkot asennetaan ohutsaumamuuraamalla. +DUNNRMHQNl\WW NRKWHHW Kevytsoraharkkojen yleisin käyttötarkoitus on ollut pientalojen SHUXVWXNVHW, joissa harkkojen merkittävinä etuina ovat helppo asennettavuus, keveys ja lämmöneristyskyky. Vaakaraudoitettuna rakenteena harkkoperusmuuri kestää kellarinseinänä hyvin maanpainetta.

9 7 Lämpimien ja puolilämpimien rakennuksien XONRVHLQLVVl käytetään eristettyjä harkkoja, joiden paksuus on mm. Eristeharkoista voidaan kerralla muurata koko seinärakenne, joka on tasoitusta ja pintakäsittelyä vaille valmis. Harkkoja voidaan käyttää sekä kevyissä että kantavissa YlOLVHLQLVVl. Palamattomana rakennusaineena se soveltuu osastoiviin rakenteisiin. Kiviaineisena se soveltuu hyvin kosteiden tilojen seinien rakennusaineeksi. Harkkoväliseinän ääneneristävyys on seinärakenteen massan vuoksi hyvä. Eristeharkko Eristeharkko oikea Eristeharkko vasen Palkkiharkko Anturaharkko Pilariharkko Kaariharkko Väliseinäharkot SFS-standardin mukaiset perusharkot (H75...RUH-290). Leveämmät harkot vaihtelevat valmistajan mukaan. Numerosarja kirjainyhdistelmän jäljessä tarkoittaa harkon leveyttä. Oikealla eristeharkkotyyppejä, joiden leveydet ovat mm ja eristepaksuus mm.. Eristeharkkojen alla erikoisharkkoja, joista palkkiharkko ja pilariharkko ovat eniten käytetty. Eri valmistajien harkot poikkeavat toisistaan eristemateriaalin ja harkon leveyden osalta. Alimmaisena väliseinissä käytettäviä harkkoja, joiden leveydet ovat mm ja korkeudet mm.

10 8 0XXUDXVKDQNNHHQUDNHQQXWWDPLQHQ Tähän on koottu ohjeita harkkomuurauksen rakennuttamisesta. Oppaan lopussa on malliasiakirjat tarjouspyynnöstä ja urakkasopimuksesta. +DQNNHHQWRWHXWXNVHQYDOPLVWHOHPLQHQ Urakka-asiakirjoihin laaditaan yksiselitteinen tehtäväluettelo, jossa eritellään yksityiskohtaisesti ne tehtävät, jotka kuuluvat urakoitsijalle ja ne tehtävät, jotka tilaajan tulee hoitaa. Molemmille osapuolille RQ HULWWlLQ WlUNHll HWWl NDLNNL DVLDW HVLWHWllQ NLUMDOOLVHVVD PXRGRVVD MD GRNXPHQWRLGDDQ Tällöin sovituista asioista on helppo neuvotella myöhemmin esim. reklamaatioiden takia ja vältetään riitaisuuksia. 8UDNRLWVLMRLGHQKDNX Urakkatarjouspyyntöjen lähettämistä varten valitaan sopivaa urakoitsijaa. Urakkakilpailuun valitut urakoitsijat kootaan listaan yhteystietoineen ja yhteyshenkilöineen. Tärkeimmät seikat, joihin XUDNRLWVLMDQHVLYDOLQQDVVDtulee kiinnittää huomiota: yrityksen taloudellinen asema tunnettuus ja referenssit luottotiedot, verojäämä- ja LEL-maksutodistukset yrityksen perustamisvuosi ja toiminnan aloitusvuosi laadunvarmistuksen taso, jonka yritys pystyy täyttämään tarvittavat pätevyydet ja luvat kokemus aikaisemmasta yhteistyöstä yrityksen kanssa suunnittelijan tiedot ja kokemukset yrityksestä. 8UDNNDWDUMRXVS\\QW MDWDUMRXVS\\QW DVLDNLUMDW Tarjouspyyntöjen pohjana on valittu urakkamuoto ja urakkatarjouspyynnöt laaditaan mahdollisimman täsmällisiksi, kattaviksi ja ristiriidattomiksi..dlnloohydol WXLOOHXUDNRLWVLMRLOOHWDUMRWDDQWDVDYHUWDLQHQDVHPDROODPXNDQDXUDNNDNLO SDLOXVVD. Tarjouspyynnöt toimitetaan kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti ja samansisältöisinä. Myös mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan kirjallisena kaikille urakoitsijoille. Tarjouspyynnön tulee sisältää (malli tarjouspyynnöstä on sivulla 16): tarvittavat materiaalitiedot kattavat suunnitelmat rajoitukset työajoille ja menetelmille toteutuksen aikataulu

11 9 Urakkakilpailussa kaikki urakkaa koskevat ehdot kirjataan tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tyypilliset harkkomuurauksen tarjouspyyntöasiakirjat ovat: tarjouspyyntö (kirje) urakkaohjelma (varsinkin isommissa kohteissa) työselostus piirustukset muut tekniset asiakirjat maksuerätaulukon luonnos tarvittaessa yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake. Lisätietoja tarjouspyyntöasiakirjoista on RT-kortistossa. 8UDNRLWVLMDQYDOLQWD Urakkatarjousten tulee saapua tilaajalle yleensä suljetuissa kirjekuorissa ja määräaikaan mennessä. Tarjoukset voidaan tietyissä tapauksissa pyytää toimittamaan myös sähköpostilla tai faksilla. Mikäli tarjouksissa esiintyy puutteita tai epäselvyyksiä, pyydetään niihin ensitilassa urakoitsijoilta lisäselvityksiä, jotta tarjoukset saadaan yhteismitallisiksi keskenään. Suurien epäselvyyksien vuoksi tarjous voidaan hylätä. 7DUMRXVWHQWXOHHROOD\KWHQHYLlWRLVWHQVDMDWDUMRXVS\\QQ Q NDQVVD Pll UlOOLVHVWLODDGXOOLVHVWLMDDMDOOLVHVWL Tarjouksien edullisuutta vertailtaessa on tarjoushinnan merkitys keskeinen, mutta ei kuitenkaan ainoa vertailuperuste. Liian alhainen tarjoushinta saattaa olla hinnoitteluvirhe, joka voi työn aikana johtaa urakoitsijan taloudellisiin vaikeuksiin ja samalla vaarantaa urakan toteutumisen. Normaali käytäntö kuitenkin on, että edullisin tarjous hyväksytään urakkaneuvottelujen lähtökohdaksi. 8UDNNDVRSLPXV Urakkasopimuksella sovitaan kirjallisesti urakkaan kuuluvat työt, niiden toteuttamisajankohta, urakkahinta ja asiakirjojen pätevyysjärjestys. /LVlMDPXXWRV W LVWl VRSLPLQHQ SLWll DLQD NLUMDWD VRSLPXNVHHQ Urakkasopimukseen on myös syytä kirjata urakoitsijan tuntiveloitushinta, jolloin sitä voidaan käyttää lisäja muutostöiden hinnoitteluperusteena. Urakkasopimuksen pohjana on Rakennusurakkasopimus tai Pienurakkasopimus. Kummastakin on olemassa valmiit mallit täyttöohjeineen RT-kortistossa. Molemmat sopimusmallit ovat verrattain raskaita pienissä muurauskohteissa, joissa urakkahinta saattaa olla vain joitakin tuhansia euroja. Usein on vielä kysymys pelkästä työurakasta, jossa tarvikkeiden hankinta on tilaajan vastuulla. Pieniä muurausurakoita varten on laadittu urakkasopimusmalli, joka on sivulla 17.

12 10 +DUNNRUDNHQQXVW\ PDD 7\ YDLKHHW Tehtävät harkkorakennustyömaalla voidaan pääpiirteissään jakaa kolmeen vaiheeseen: 1. Aloittavat työt 2. Varsinainen muuraustyö 3. Lopettavat työt Aloittavilla töillä varmistetaan varsinaisen muuraustyön aloitusedellytyksien toteutuminen ja laadunvarmistuksen onnistuminen. $/2,77$9$7 7<g7 Suunnitelmien tarkistaminen Työmaa-alueen suunnittelu ja järjestäminen Tavaran vastaanotto Kaluston hankinta ja tarkastus Tarvikkeiden siirto työkohteeseen , 0 5 $ ' $ $ / 0885$867<g Laastin valmistus ja siirto Telinetyö /23(77$9$7 7<g7 Työvälineiden ja koneiden puhdistus, huolto ja varastointi Linjojen mittaus Muuraustyö Työkohteen suojaus 2 7 / ( 7 b - Työalueen siivous Telineiden purku Työn luovutus ja vastaanotto Harkkomuuraustyömaan tehtävät.

13 11.XRUPDQSXUNXVLLUWRMDYDUDVWRLQWL 7DUYLNNHLGHQNlVLWWHO\\Q työmaalla kuuluvat seuraavat tehtävät: kuljetus- ja ajoteiden kunnon varmistaminen varastointi- ja laastinvalmistuspaikkojen suunnittelu ja järjestäminen tavaran vastaanotto, tarkastus (tarvittaessa reklamointi) ja kuorman purkaminen tarvikkeiden suojaus tarvikkeiden siirto varastointipaikan purkaminen ja siivous. 9DUDVWRLQWLDsuunniteltaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: varastointi muuraustyön kannalta optimaaliseen kohtaan ja varastointipaikan kunto varastointiajan pituus varastoitavien tarvikkeiden suojaaminen varastoinnin aiheuttama häiriö muulle rakennustyölle ja häiriön vähentäminen siirrot varastosta muurauskohteeseen. 7DYDUDQYDVWDDQRWRQ yhteydessä tarkastetaan toimitusten sisällön vastaavuus tilauksen kanssa. Tarkastuskohtia ovat materiaalin laatu, määrä ja pakkaustapa. 7DUYLWWDYDWKXRPDXWXNVHW tehdään jo tässä vaiheessa rahtikirjaan. Työmailla, joilla ei ole omaa nostokalustoa WDUYLNNHHWSXUHWDDQ yleensä kuljetusauton omalla nostokalustolla yhteen paikkaan. Auton nosturin ulottuvuus on noin 5 m. Purkuvaiheessa on oleellista, että tarvikkeet puretaan muuraustyön kannalta mahdollisimman optimaalisiin paikkoihin. Perustuksia muurattaessa on usein edullista purkaa tarvikkeet autosta työmaan keskelle, jolloin varsinainen muuraustyö tapahtuu tarvikkeiden ympärillä. Tarvikkeiden pitempiaikaisessa varastoinnissa KDUNRW MD ODDVWLW VXRMDWDDQ huolellisesti sateelta, jotta seinärakenteet kuivuvat mahdollisimman nopeasti ja vältetään kuivalaastin pilaantuminen. Talvella harkkojen varastointiin ja suojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä märkiä ja jäätyneitä harkkoja ei voi muurata. 7DUYLNNHLGHQVLLUWRRQ työmaalla käytetään yleisesti, kottikärryä, tiilikärryä, ajoneuvonosturia, traktorikaivuria, kurottajaa tai haarukkavaunua. Pieniä tarvikemääriä voidaan siirtää myös kantamalla.

14 12 /DDVWLQYDOPLVWXV Muuraustyöhön käytettävä laasti kannattaa yleensä valmistaa kuivalaastista lisäämällä siihen vesi. Erilaisia laastin valmistusmenetelmiä ovat: vapaapudotussekoitin eli betonimylly ruuvisekoitin sijoitettuna siilon alle tai lähelle muurauskohdetta, porakonevispilä, käsin tai sekoitusasemassa, jossa kone on kiinnitettynä telineeseen käsin lapiolla. +DUNNRMHQPXXUDXVW\ Muuraustyö voidaan aloittaa, kun WDUYLWWDYDWPDWHULDDOLWW\ YlOLQHHWMDNRQHHW RYDW Nl\WHWWlYLVVl VHNl QLLGHQ WRLPLYXXV MD NXQWR RQ YDUPLVWHWWX KDUNRW RQ MDHWWX PXXUDXVNRKWHHVHHQ OLQMDODQJDW DVHQQHWWX RLNHDDQ NRUNHXWHHQ VHNlODDVWLRQVHNRLWHWWXMDVLLUUHWW\W\ NRKWHHVHHQ Muuraus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: laastin levitys käsin tai koneella harkon asennus harkon leikkaus raudoituksen asennus aukkojen ylityksien tekeminen ylimmän muurauskerroksen tasaaminen. Muuraustyön aikana pidetään erityistä huolta siitä, ettäpxxudxvolqmdws\v\ylw VXXQQLWHOOXLVVDSDLNRLVVDMDMRKWHHWS\V\YlWS\VW\VXRUDVVDRYLMDLNNXQD DXNRW WHKGllQ RLNHLVLLQ SDLNNRLKLQ DXNNRMHQ NRRW RYDW ULLWWlYlQ VXXUHW VHNlQLLVVlRWHWDDQKXRPLRRQDVHQQXVYDUDW 7\ WXUYDOOLVXXGHQ WDNLD KDUNNRVDKDW VLUNNHOLW MD NXOPDKLRPDNRQHHW tarkastetaan joka päivä ennen töiden aloittamista. Leikkauslaitteiden tarkastettavat kohdat ovat seuraavat: teräsuojat ovat ehjiä ja liikkuvat kunnolla sahojen terät ovat kunnossa ja tarvittaessa sahalle on varaterä, kulmahiomakoneen laikka on ehjä käyttö- ja hätäpysäytyskytkimet toimivat moitteettomasti sähköjohdot ja pistotulpat ovat ehjät ja kunnossa märkäsahan vikavirtasuojan toiminta testataan.

15 13 0XXUDXVWHOLQHHW Muuraustelineinä käytetään perinteisesti joko puusta valmistettuja työpukkeja tai telineitä, elementtitelineitä, putkitelineitä tai mastolavoja. Työtasot voivat olla joko tehdasvalmisteisia tai työmaalla tehtyjä. Muuraustyöhön soveltuvat hyvin myös moottoroidut mastotyölavat ja perinteiset terästelineet, joissa on erilliset tasot muurarille ja tarvikkeille. Vasemmalla: Yksinkertaisen ja raskastekoisen pukkitelineen pystytys sujuu nopeasti yhdeltä mieheltä, kun työmaalla on nosturi. Oikealla: Teräksinen muurausteline, johon voidaan asentaa erilliset tasot työskentelylle ja tarvikkeille (konsolit). +DUNNRMHQPXXUDXVWDOYHOOD Lämpötilan laskiessa alle +0 C on muuraustyössä varauduttava laastin, harkkojen ja muuratun rakenteen mahdolliseen jäätymiseen. Tavallisella harkkolaastilla muurattaessa on varmistuttava siitä, että muurattu rakenne pysyy yli +0 C kolme vuorokautta ennen jäätymistä. Talvimuuraukseen tarkoitetulla laastilla voidaan muurata vielä -15 C lämpötilassa ilman lämmitystä. Laastia sekoitettaessa tulee käyttää N\OPllYHWWl. Muurattavat harkot eivät saa olla märkiä, lumisia eivätkä jäisiä. Laastissa ei saa olla jäätä eikä jäätyneitä osa-aineita. Talvella muuraustyössä tarvitaan lisäksi lämmityskalustoa (sähkö, nestekaasu tai öljy) ja suojausmateriaalia. Parhaan suojan talvella työskenneltäessä antavat varsinaiset sääsuojat, joita voidaan käyttää työtiloina tai materiaalin varastointiin. Talvella on myös varauduttava lumen poistoon työkohteesta sopivalla kalustolla (kolalla, lapiolla, koneellisesti tai sulattamalla).

16 14 7DOYHOODPXXUDWWDHVVDWDUNLVWDHWWl v harkot eivät ole lumisia, märkiä tai jäisiä v laastissa ei ole jäätä tai jäisiä osasia v muuraukseen käytetään talvimuuraukseen tarkoitettua laastia v suojaus- ja lämmityskalustoa on varattu riittävästi v nopeaan jään ja lumen sulattamiseen voidaan käyttää höyryä v lumenpoistoon on varauduttu v kaikki jäätymiselle altis materiaali ja kalusto suojataan. 7\ PDDQMlWHKXROWR Harkonkappaleet ja ylijäämälaastit käytetään työmaan täyttöihin toisarvoisissa kohdissa. Ylimääräinen puutavara käytetään uudelleen. Puhtaat puujätteet poltetaan tai toimitetaan kunnalliseen jätehuoltoon kierrätettäväksi. Harkkolavat palautetaan harkkojen toimittajalle. Suoja- ja pakkausmuovit, laastisäkit, tyhjät uretaanivaahtopullot ja muut jätteet käsitellään sekajätteenä. 7\ WXUYDOOLVXXV Rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat lähinnä myötävaikutusvelvollisuutta, sisällöltään organisointia ja tiedottamista. Rakennuttajan tulee valvoa urakoitsijaa siten, että tämä noudattaa voimassa olevia työturvallisuussäännöksiä. Työmaavaiheessa päävastuu työmaan työturvallisuudesta kuuluu päätoteuttajalle. Mikäli työmaa on niin pieni (tyypillisesti omatoiminen omakotitalon rakentaminen), ettei sillä ole pääurakoitsijaa kuuluu työturvallisuudesta huolehtiminen päätoteuttajalle eli rakennuttajalle. Harkkomuurauksen työturvallisuutta suunniteltaessa on otettava huomioon ainakin seuraavat tekijät: Telineiden ja mastolavojen on oltava määräyksien mukaisessa kunnossa, oikein pystytetyt ja tarkastetut. Työtasojen ja holvien reunoilla on oltava kaiteet ja kaikki putoamisvaaralliset aukot on peitetty tai suojattu kaiteilla. Työtason yläpuolelta ei saa pudota tai pudottaa tavaraa. Harkkojen leikkaamiseen käytettävissä laitteissa tulee olla asianmukaiset suoja- ja varolaitteet. Kaluston turvallisuus tarkastetaan riittävän usein, siten kuin on määrätty esim. nosto- ja mastolavoista. Suojakypärää on käytettävä aina, kun yläpuolella työskennellään. Työntekijöille käyttöön henkilökohtaiset suojaimet ja käytön valvonta. Työntekijöille annetaan ns. 5DWXUYD -ohjekortti.

17 15 +DUNNRPXXUDXNVHQODDGXQYDUPLVWXV /DDWXYDDWLPXNVHW 6HONHlW MD KXROHOOD WHKG\W VXXQQLWHOPDW ovat lähtökohtana rakenteiden hyvälle onnistumiselle. Laatuvaatimuksien ohjeena voidaan käyttää Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RunkoRyl 2000). Harkkomuuratun runkorakenteen laatuvaatimukset koskevat materiaaleja ja työsuoritusta. 5DNHQQXWWDMDQODDGXQYDOYRQWD (QQHQPXXUDXVW\ QDORLWWDPLVWD varmistetaan, että kaikki tarvittavat suunnitelmat on tehty. 8UDNNDQHXYRWWHOXYDLKHHVVD varmistutaan urakoitsijan pätevyydestä ja osaamisesta harkkomuurauksessa. 0XXUDXVYDLKHHVVDseurataan työn toteutuksen laatua ja kiinnitetään huomiota myös muuhun työmaan hallintaan kuten tarvikkeiden ja kaluston varastointiin sekä yleiseen siisteyteen. 7\ PDDOODYDUPLVWHWDDQHWWl harkkojen varastointi tehdään siten, että tarvikkeet pysyvät moitteettomassa kunnossa ja mahdollisimman hyvin suojassa säiden vaikutukselta muurausalusta on liikkumaton ja tasainen poikkeamat muuraustyössä ovat sallittujen toleranssien rajoissa peittyvien rakenteiden työsuoritukset tarkastetaan ennen niiden peittämistä. 7\ QOXRYXWXNVHQ yhteydessä: tarkastetaan, että muurattu rakenne täyttää esteettiset ja tekniset laatuvaatimukset tarkastetaan virheet ja puutteet sopimusasiakirjoihin verrattuna, kirjataan ne vastaanottopöytäkirjaan sekä sovitaan niiden korjaamisesta ja korjaamisen aikataulusta sovitaan pidettäväksi tarvittavat jälkitarkastukset, kunnes puutteet on korjattu pyydetään urakoitsijalta materiaalitiedot, valmistajien yhteystiedot, takuutodistukset ja huolto-ohjeet huoltokirjaan liitettäväksi sovitaan työn takuuajan alkamisesta, takuuvakuuksien luovutuksesta ja takuuajan toimenpiteistä.

18 16 Tarjouspyyntö, esimerkki HARKKOMUURAUS Pyydän tarjoustanne alla mainitun kohteen otsikkotöistä. Tilaaja Maanviljelijä Matias Vähälato, puhelin Mätäsperäntie ISOKYRÖ Kohde Vähäladon talo Mätäsperäntie ISOKYRÖ Urakan sisältö Talon perustuksien ja seinien harkkomuuraus liiteasiakirjojen mukaisesti telineineen ja aineineen. Työstä aiheutuvat jätteet urakoitsija toimittaa tilaajan traktorin peräkärrylle. Urakoitsija vastaa työnsä edellyttämistä mittauksista. Työaika Hinta Työstä tulee antaa arvonlisäverollinen kokonaishinta (ALV 22%). Lisäksi tulee antaa seuraavat yksikköhinnat: Tilaajan velvoitteet Lisätiedot ja tarjousosoite muuraustyö ilman materiaaleja ( /m² tai /kpl) muurarin tuntiveloitushinta ( /h) apumiehen tuntiveloitushinta ( /h). Erikseen ilmoitettava urakkatarjous, jos tilaaja toimittaa telineet (ALV 22%) Anturat muurausta varten. Sähkö, vesi, sosiaalitilat, varasto ja roskalava sekä sen tyhjennys. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous. Tarjouspyynnön mukainen tarjous tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: Maanviljelijä Matias Vähälato Mätäsperäntie ISOKYRÖ Tarjouksen voimassaoloaika Yksi kuukausi urakkaohjelman mukaisesti. Allekirjoitus Matias Vähälato LIITTEET Urakkaohjelma ja rakennustyöselitys ( ) Rakennuspiirustukset nro ( ) Detaljipiirrokset ( ) Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

19 17 Urakkasopimus, esimerkki 1(2) URAKAN KOHDE JA LAJI HARKKOMUURAUSURAKKA 1. TILAAJA Maanviljelijä Matias Vähälato Mätäsperäntie ISOKYRÖ 2. TYÖMAAN NIMI JA OSOITE Vähäladon talo Mätäsperäntie ISOKYRÖ Yhteyshenkilöt 3. URAKOITSIJA Veljekset Muurarit Ky Urakoitsijan edustaja URAKKASUMMA Muurausurakan kokonaishinta on... (alv 22%). 5. TILAAJAN MAKSU- VELVOLLISUUS 5.1 Maksuehdot 5.2 Laskutusväli 14 pv netto, kun tilaaja on todennut työvaiheen saavutetuksi ja laskun maksukelpoiseksi. Maksuerätaulukon mukaisesti. 6. SOPIMUKSEN LIITE- ASIAKIRJAT Urakkaneuvottelumuistio ja maksuerätaulukko Sopimusehdot YSE 98, RT Tarjouspyyntö Urakkaohjelma liitteineen Tarjous Suunnitelma-asiakirjat Päiväys n:o ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Asiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointijärjestys. Asiakirjat täydentävät toisiaan ja jos niissä esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee niiden keskinäinen liitenumerointijärjestys. Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

20 18 Urakkasopimus, esimerkki 2(2) 7. URAKOITSIJAN SUORITUSAIKA 7.1 Aloitus 7.2 Välitavoitteet 7.3 Valmis 7.4 Viivästyssakko 8. VAKUUDET 8.1 Rakennusaikainen vakuus 8.2 Takuuajan vakuus Työt kohteessa tulee aloittaa Perustukset tulee olla muurattuna Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis Urakoitsijan viivästyessä edellä sovituista valmistumisajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästymissakkoa kultakin työpäivältä... ja kuitenkin yhteensä enintään.... Mitään maksuerää ei suoriteta ennen kuin tilaaja on saanut urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on, että tilaaja on saanut urakoitsijalta takuuajan vakuuden , voimassa , voimassa VAKUUTUKSET Urakoitsija on velvollinen järjestämään ja kustantamaan henkilökuntansa ja työntekijänsä tapaturmavakuutukset, sekä vakuuttamaan palon ja murron varalta työkalunsa ja laitteensa sekä tarvikkeensa lukuun ottamatta niitä tarvikkeita, jotka on tuotu työmaalle asennettavaksi urakkasopimusta noudattaen tai on jo valmiiksi asennettu. Viimeksi mainitut palovakuuttaa tilaaja. Vakuutuksen omavastuuosuutta ei vahingon sattuessa korvata urakoitsijalle. Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava toimintansa edellyttämä vastuuvakuutus, josta on esitettävä vakuutustodistus tilaajalle. 10. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Isokyrö Paikka...päivämäärä... Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

21 3,(17$/215$.(17$-$108,67,/,67$ 19 7HKWlYl 2OWDYDYDOPLV +RLGHWWX +XRP YNR á SUUNNITTELU Onko suunnittelijan kokemus harkkotaloista riittävä? Ovatko suunnitelma-asiakirjat valmiit? Onko rakennuslupa haettu? Onko rakennuslupa saatu? RAKENTAMISEN VALMISTELU Ovatko tarjouspyyntöasiakirjat valmiit? Onko urakan sisältö ja tehtävät määritelty riittävän yksityiskohtaisesti? Onko riittävä määrä työhön sopivia urakoitsijoita valittu? Onko urakkalaskentaan varattu riittävästi aikaa? Onko tarjouspyynnöt postitettu? Onko lisäselvitykset toimitettu kaikille urakoitsijoille? Ovatko tarjoukset tulleet määräajassa? Ovatko tarjoukset yksiselitteisiä tarjouspyynnön kanssa? Onko urakkaneuvottelu parhaan urakoitsijan kanssa pidetty? Onko urakkasopimus tehty? Onko mahdollisista lisätöistä sovittu kirjallisesti? Onko työmaalle valittu vastaava työnjohtaja? Onko rakennustyölle valittu valvoja? Onko rakennustyön tarkastusasiakirja laadittu? Onko rakennustyön ajaksi hankittu riittävä vakuutusturva? RAKENTAMINEN Onko työmaalla pidetty aloituskokous? Onko aloitusilmoitus rakennusvalvontaan tehty? Onko työn aikainen vakuus saatu? Onko tilaajan hankinnat tehty? Onko laadunvalvonta muuraustyön ajaksi järjestetty? Onko pidetty työmaapalavereita? Onko työn aikaisista muutoksista sovittu kirjallisesti? VASTAANOTTO JA TAKUUAIKA Voidaanko työ ottaa vastaan? Onko puutteet ja virheet korjattu ja hyväksytty? Onko takuuajan vakuus luovutettu? Onko tuotetiedot huoltokirjaa varten toimitettu? Onko takuuajan puutteet kirjattu? Onko takuutarkastus pidetty? Onko reklamaatiot korjattu ja hyväksytty? Onko takuuajan vakuus luovutettu urakoitsijalle?

22 85$.$1.2+'(-$ /$-, +$ $8685$..$ 7,/$$-$ 7<g0$$11,0,-$ 262,7( Yhteyshenkilöt: 85$.2,76,-$ Urakoitsijan edustaja 85$..$6800$ 7,/$$-$10$.68 9(/92//,6886 0DNVXHKGRW /DVNXWXVYlOL Muurausurakan kokonaishinta on... ¼ (alv 22%). 14 pv netto, kun tilaaja on todennut työvaiheen saavutetuksi ja laskun maksukelpoiseksi. Kahden viikon välein tai maksuerätaulukon mukaisesti. (tarpeeton yliviivataan) 623,08.6(1/,,7( $6,$.,5-$7 Urakkaneuvottelumuistio ja maksuerätaulukko Sopimusehdot YSE 98, RT Tarjouspyyntö Urakkaohjelma liitteineen Tarjous Suunnitelma-asiakirjat (tarpeettomat yliviivataan) Päiväys n:o _ $6,$.,5-2-(1 3b7(9<<6-b5-(67<6 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointijärjestys. Asiakirjat täydentävät toisiaan ja jos niissä esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee niiden keskinäinen liitenumerointijärjestys.

23 85$.2,76,-$1 6825,786$,.$ $ORLWXV 9lOLWDYRLWWHHW 9DOPLV 9LLYlVW\VVDNNR Työt kohteessa tulee aloittaa.. Perustukset tulee olla muurattuna.. Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis.. Urakoitsijan viivästyessä edellä sovituista valmistumisajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästymissakkoa kultakin työpäivältä...¼ MD NXLWHQNLQ \KWHHQVl enintään... ¼ 9DLKWRHKWR Tai 0,05 %:a urakkasummasta kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. (tarpeeton yliviivataan) 9$.88'(7 5DNHQQXVDLNDLQHQ YDNXXV Mitään maksuerää ei suoriteta ennen kuin tilaaja on saanut urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on, että tilaaja on saanut urakoitsijalta takuuajan vakuuden. 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta /...¼YRLPDVVDBBBBBB 7DNXXDMDQYDNXXV 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta /...¼YRLPDVVDBBBBBB (tarpeeton yliviivataan) 9$ (7 Urakoitsija on velvollinen järjestämään ja kustantamaan henkilökuntansa ja työntekijänsä tapaturmavakuutukset, sekä vakuuttamaan palon ja murron varalta työkalunsa ja laitteensa sekä tarvikkeensa lukuun ottamatta niitä tarvikkeita, jotka on tuotu työmaalle asennettavaksi urakkasopimusta noudattaen tai on jo valmiiksi asennettu. Viimeksi mainitut palovakuuttaa tilaaja. Vakuutuksen omavastuuosuutta ei vahingon sattuessa korvata urakoitsijalle. Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava toimintansa edellyttämä vastuuvakuutus, josta on esitettävä vakuutustodistus tilaajalle. $//(.,5-2,78.6(7 Tätä sopimusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Paikka...päivämäärä... Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus

24 VTT JULKAISUJEN TOIMITUS Julkaisija, kustantaja ja myynti VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1802, (Hermiankatu 8G), Tampere puh. (03) telekopio (03) Suomen Betonitieto Oy PL 11, (Unioninkatu 14), HELSINKI puh. (09) , telekopio: (09) DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita urakoitsijalle Jari Kuosa +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa Copyright VTT, 2002 Copyright Suomen betonitieto Oy, XRPHQÃ%HWRQLWLHWRÃ2\

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Harkkorakentaminen. Ohjeita urakoitsijalle. Jari Kuosa

Harkkorakentaminen. Ohjeita urakoitsijalle. Jari Kuosa TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita urakoitsijalle Jari Kuosa Täydellisemmät ohjeet harkkorakentamisesta löytyvät oppaasta " Harkkorakentaminen ohjeita hankkeen eri osapuolille

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja Sivu 1 / 3 RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN Tilaaja Tilaajan edustaja Rakennuttaja Rakennuttajan edustaja ja valvoja Pääurakan sisältö Kiinteistö Oy PL 13, Keskuskatu 3 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

Korjausurakkatarjousmalli LINKKI 1 RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVA URAKKATARJOUS KULUTTAJALLE

Korjausurakkatarjousmalli LINKKI 1 RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVA URAKKATARJOUS KULUTTAJALLE Korjausurakkatarjousmalli LINKKI 1 RT 80261 marraskuu 1998 1 (7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVA URAKKATARJOUS KULUTTAJALLE Tätä lomaketta käytetään urakoissa, joita koskeviin sopimuksiin sovelletaan kuluttaja-asiamiehen

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KEVYTSORAHARKKOT HARKKOHINNASTO 2009 3 (8) Menekki 8,33 kpl/ m VSH-88 menekki 8,8 kpl/m 2, lavalla 11,82 m 2 ; 32 puolikasta ja 88 kpl kokonaista.

KEVYTSORAHARKKOT HARKKOHINNASTO 2009 3 (8) Menekki 8,33 kpl/ m VSH-88 menekki 8,8 kpl/m 2, lavalla 11,82 m 2 ; 32 puolikasta ja 88 kpl kokonaista. LUJA-HARKKOHINNASTO 1.1.2009 Korvaa hinnaston 1.1.2008 HARKKORAKENNE ON TURVALLINEN VALINTA Valikoimastamme löydät sopivat harkot anturasta väliseiniin: muurattavina- tai valuharkkoina, myös matalaenergiaratkaisuna.

Lisätiedot

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012 VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen Tilaaja

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö )

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö ) Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMINEN SR-URAKKANA 1 Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

HARKKOHINNASTO 1.1.2012

HARKKOHINNASTO 1.1.2012 HARKKOHINNASTO 1.1.2012 korvaa hinnaston 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO Kevytsoraharkot 3 Kevytsoraeristeharkot 4 Kevytsoramatalaenergiaharkot 4 Valuharkot 5 Valueristeharkot 5 Betoniset matalaenergiaharkot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Tekninen toimi. Tarjous on toimitettava liitteenä 2 olevalla tarjouslomakkeella.

Tekninen toimi. Tarjous on toimitettava liitteenä 2 olevalla tarjouslomakkeella. TARJOUSPYYNTÖ VÄHÄJÄRVEN KOSTEIKON 2 VAIHEEN RAKENTAMISESTA Urakan kohde Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Vähäjärven kosteikon 2 vaiheen rakennustöistä. Vähäjärven kosteikon 2 vaiheen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot