Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa"

Transkriptio

1 TAMPERE XRPHQÃ%HWRQLWLHWRÃ2\ +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa Täydellisemmät ohjeet harkkorakentamisesta löytyvät oppaasta " Harkkorakentaminen ohjeita hankkeen eri osapuolille " 977Ã5$.(1186Ã-$Ã<+'<6.817$7(.1,,..$

2

3 +DUNNRUDNHQWDPLQHQ 2KMHLWDSLHQWDORQUDNHQWDMDOOH Jari Kuosa TAMPERE 2002

4 ISBN Copyright VTT 2002 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT Rakennus-ja yhdyskuntatekniikka Hermiankatu 8 G, PL 1802, Tampere puh. vaihde (03) , fax (03) VTT Bygg och transport Hermiankatu 8 G, PB 1802, Tammerfors tel. växel (03) , fax (03) VTT Building and Transport Hermiankatu 8 G, P.O.Box 1802, FIN Tampere, Finland phone internat , fax

5 3.(1(//(" 2SDVRQWDUNRLWHWWX KDUNNRSLHQWDORQ RPDWRLPLVHOOHUDNHQWDMDOOH SLHQWDORW\ PDDQYDVWDDYDOOH W\ QMRKWDMDOOH 6,6b/7g 2SDVVLVlOWll O\K\HQNXYDXNVHQKDUNNRUDNHQWHLVWD PDWHULDDOHLVWDMDPXXUDXNVHQ W\ PHQHWHOPLVWl RKMHHWKDUNNRPXXUDXNVHQ UDNHQQXWWDPLVHVWDMDXUDNDQ VRSLPLVHVWD XUDNDQVRSLPLVHVVDNl\WHWWlYLHQ DVLDNLUMRMHQPDOOHMD UDNHQWDMDQPXLVWLOLVWDQ 233$$1/$$',17$ 2SSDDQRQODDWLQXWGLSOLQV-DUL.XRVD9775DNHQQXVMD\KG\VNXQ WDWHNQLLNDVWD7\ QWRLPHNVLDQWDMDRQROOXW6XRPHQ%HWRQLWLHWR2\ +DUNNRUDNHQWDPLVHVWDVDDOLVlWLHWRMDUDSRUWLVWD +DUNNRUDNHQWDPLQHQRKMHLWDKDQNNHHQHULRVDSXROLOOH <KWH\VWLHGRWOLVlWLHWRMHQVDDPLVHNVLRYDWWDNDNDQQHVVD 3LHQWDORQ RPDWRLPLQHQ UDNHQWDMD KRLWDD UDNHQQXVKDQNNHHVVDDQ XVHLQ NDLNNLD YDLKHLWD LWVH WRLPLHQ PLOORLQ UDNHQQXWWDMDQ UDNHQWDMDQ WDL YDOYRMDQ URROHLVVD 7HKWlYLHQKRLWDPLQHQK\YLQHGHOO\WWllPRQLSXROLVWDWLHWRDUDNHQWDPLVHVWD 7lPlQ YXRNVL WlVVl RSSDDVVD NlVLWHOOllQ O\K\HVWL KDUNNRSLHQWDORQ PXXUDXNVHHQ OLLWW\YLl DVLRLWD 3llSDLQR RQ PXXUDXVW\ Q UDNHQQXWWDPLVHVVD MRVVD NlVLWHOOllQ XUDNRLWVLMDQYDOLQWDDMDXUDNNDVRSLPXNVHQWHNHPLVWl

6 4

7 5 6LVlOW Kevytsoraharkot... 6 Harkkotyypit ja mitat... 6 Harkkojen käyttökohteet... 6 Muuraushankkeen rakennuttaminen... 8 Hankkeen toteutuksen valmisteleminen... 8 Urakoitsijoiden haku... 8 Urakkatarjouspyyntö ja tarjouspyyntöasiakirjat... 8 Urakoitsijan valinta... 9 Urakkasopimus... 9 Harkkorakennustyömaa Työvaiheet Kuorman purku, siirto ja varastointi Laastin valmistus Harkkojen muuraustyö Muuraustelineet Harkkojen muuraus talvella Työmaan jätehuolto Työturvallisuus Harkkomuurauksen laadunvarmistus Laatuvaatimukset Rakennuttajan laadunvalvonta Tarjouspyyntö, esimerkki Urakkasopimus, esimerkki Pientalon rakentajan muistilista Urakkasopimus, tyhjä lomake... 20

8 6.HY\WVRUDKDUNRW +DUNNRW\\SLWMDPLWDW Harkot on valmistettu kevytsorabetonista, ne ovat keveitä ja niillä on hyvä lämmöneristyskyky. Palamattomuuden ja lahoamattomuuden lisäksi kevytsoraharkkojen etuna on yksinkertainen asennustapa ja helppo työstettävyys tavanomaisilla työvälineillä. Harkkojen tuotenimissä käytettyjä lyhenteitä: H UH RUH EH P Umpiharkko Uraharkko Reikäuraharkko Eristeharkko Pilariharkko Harkkojen pituus on 590 mm ja korkeus 190 mm. Harkkojen leveydet vaihtelevat mm, joista leveimmät ovat eristeharkkoja ja soveltuvat lämpimän rakennuksen seinärakenteeksi sellaisinaan. Harkot on suunniteltu käytettäviksi moduulimitoitetuissa rakennusosissa, joissa vaakamoduuli on 3M ja korkeusmoduuli 2M. 0RGXXOHLVWD SRLNNHDPLQHQ OLVll KDUNNRMHQ OHLNNDXVWDUYHWWD PXXUDXVYDLKHHVVDHarkkojen menekki muurauksessa on 8,3 kpl/m 2. Aukkojen ylityksiin on saatavissa palkkiharkkoja. Pientalon pilareita varten valmistetaan pilariharkkoa, jotka muurauksen jälkeen raudoitetaan ja valetaan umpeen betonilla. Hyvin kantavilla maapohjilla voidaan betonianturat korvata anturaharkolla. Keveiden väliseinien muuraukseen valmistetaan harkkoja, joiden korkeudet ovat mm ja pituus 598 mm. Harkkojen paksuus on mm. Väliseinäharkkojen koot vaihtelevat valmistajan mukaan. Leveimmästä harkosta voidaan muurata myös kantavia väliseiniä. Harkkojen menekki on 5,6...8,3 kpl/m 2. Väliseinäharkkoihin on tehty asennustyötä helpottamaan ponttaus ja putkivetoja varten asennusreiät. Harkot asennetaan ohutsaumamuuraamalla. +DUNNRMHQNl\WW NRKWHHW Kevytsoraharkkojen yleisin käyttötarkoitus on ollut pientalojen SHUXVWXNVHW, joissa harkkojen merkittävinä etuina ovat helppo asennettavuus, keveys ja lämmöneristyskyky. Vaakaraudoitettuna rakenteena harkkoperusmuuri kestää kellarinseinänä hyvin maanpainetta.

9 7 Lämpimien ja puolilämpimien rakennuksien XONRVHLQLVVl käytetään eristettyjä harkkoja, joiden paksuus on mm. Eristeharkoista voidaan kerralla muurata koko seinärakenne, joka on tasoitusta ja pintakäsittelyä vaille valmis. Harkkoja voidaan käyttää sekä kevyissä että kantavissa YlOLVHLQLVVl. Palamattomana rakennusaineena se soveltuu osastoiviin rakenteisiin. Kiviaineisena se soveltuu hyvin kosteiden tilojen seinien rakennusaineeksi. Harkkoväliseinän ääneneristävyys on seinärakenteen massan vuoksi hyvä. Eristeharkko Eristeharkko oikea Eristeharkko vasen Palkkiharkko Anturaharkko Pilariharkko Kaariharkko Väliseinäharkot SFS-standardin mukaiset perusharkot (H75...RUH-290). Leveämmät harkot vaihtelevat valmistajan mukaan. Numerosarja kirjainyhdistelmän jäljessä tarkoittaa harkon leveyttä. Oikealla eristeharkkotyyppejä, joiden leveydet ovat mm ja eristepaksuus mm.. Eristeharkkojen alla erikoisharkkoja, joista palkkiharkko ja pilariharkko ovat eniten käytetty. Eri valmistajien harkot poikkeavat toisistaan eristemateriaalin ja harkon leveyden osalta. Alimmaisena väliseinissä käytettäviä harkkoja, joiden leveydet ovat mm ja korkeudet mm.

10 8 0XXUDXVKDQNNHHQUDNHQQXWWDPLQHQ Tähän on koottu ohjeita harkkomuurauksen rakennuttamisesta. Oppaan lopussa on malliasiakirjat tarjouspyynnöstä ja urakkasopimuksesta. +DQNNHHQWRWHXWXNVHQYDOPLVWHOHPLQHQ Urakka-asiakirjoihin laaditaan yksiselitteinen tehtäväluettelo, jossa eritellään yksityiskohtaisesti ne tehtävät, jotka kuuluvat urakoitsijalle ja ne tehtävät, jotka tilaajan tulee hoitaa. Molemmille osapuolille RQ HULWWlLQ WlUNHll HWWl NDLNNL DVLDW HVLWHWllQ NLUMDOOLVHVVD PXRGRVVD MD GRNXPHQWRLGDDQ Tällöin sovituista asioista on helppo neuvotella myöhemmin esim. reklamaatioiden takia ja vältetään riitaisuuksia. 8UDNRLWVLMRLGHQKDNX Urakkatarjouspyyntöjen lähettämistä varten valitaan sopivaa urakoitsijaa. Urakkakilpailuun valitut urakoitsijat kootaan listaan yhteystietoineen ja yhteyshenkilöineen. Tärkeimmät seikat, joihin XUDNRLWVLMDQHVLYDOLQQDVVDtulee kiinnittää huomiota: yrityksen taloudellinen asema tunnettuus ja referenssit luottotiedot, verojäämä- ja LEL-maksutodistukset yrityksen perustamisvuosi ja toiminnan aloitusvuosi laadunvarmistuksen taso, jonka yritys pystyy täyttämään tarvittavat pätevyydet ja luvat kokemus aikaisemmasta yhteistyöstä yrityksen kanssa suunnittelijan tiedot ja kokemukset yrityksestä. 8UDNNDWDUMRXVS\\QW MDWDUMRXVS\\QW DVLDNLUMDW Tarjouspyyntöjen pohjana on valittu urakkamuoto ja urakkatarjouspyynnöt laaditaan mahdollisimman täsmällisiksi, kattaviksi ja ristiriidattomiksi..dlnloohydol WXLOOHXUDNRLWVLMRLOOHWDUMRWDDQWDVDYHUWDLQHQDVHPDROODPXNDQDXUDNNDNLO SDLOXVVD. Tarjouspyynnöt toimitetaan kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti ja samansisältöisinä. Myös mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan kirjallisena kaikille urakoitsijoille. Tarjouspyynnön tulee sisältää (malli tarjouspyynnöstä on sivulla 16): tarvittavat materiaalitiedot kattavat suunnitelmat rajoitukset työajoille ja menetelmille toteutuksen aikataulu

11 9 Urakkakilpailussa kaikki urakkaa koskevat ehdot kirjataan tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tyypilliset harkkomuurauksen tarjouspyyntöasiakirjat ovat: tarjouspyyntö (kirje) urakkaohjelma (varsinkin isommissa kohteissa) työselostus piirustukset muut tekniset asiakirjat maksuerätaulukon luonnos tarvittaessa yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake. Lisätietoja tarjouspyyntöasiakirjoista on RT-kortistossa. 8UDNRLWVLMDQYDOLQWD Urakkatarjousten tulee saapua tilaajalle yleensä suljetuissa kirjekuorissa ja määräaikaan mennessä. Tarjoukset voidaan tietyissä tapauksissa pyytää toimittamaan myös sähköpostilla tai faksilla. Mikäli tarjouksissa esiintyy puutteita tai epäselvyyksiä, pyydetään niihin ensitilassa urakoitsijoilta lisäselvityksiä, jotta tarjoukset saadaan yhteismitallisiksi keskenään. Suurien epäselvyyksien vuoksi tarjous voidaan hylätä. 7DUMRXVWHQWXOHHROOD\KWHQHYLlWRLVWHQVDMDWDUMRXVS\\QQ Q NDQVVD Pll UlOOLVHVWLODDGXOOLVHVWLMDDMDOOLVHVWL Tarjouksien edullisuutta vertailtaessa on tarjoushinnan merkitys keskeinen, mutta ei kuitenkaan ainoa vertailuperuste. Liian alhainen tarjoushinta saattaa olla hinnoitteluvirhe, joka voi työn aikana johtaa urakoitsijan taloudellisiin vaikeuksiin ja samalla vaarantaa urakan toteutumisen. Normaali käytäntö kuitenkin on, että edullisin tarjous hyväksytään urakkaneuvottelujen lähtökohdaksi. 8UDNNDVRSLPXV Urakkasopimuksella sovitaan kirjallisesti urakkaan kuuluvat työt, niiden toteuttamisajankohta, urakkahinta ja asiakirjojen pätevyysjärjestys. /LVlMDPXXWRV W LVWl VRSLPLQHQ SLWll DLQD NLUMDWD VRSLPXNVHHQ Urakkasopimukseen on myös syytä kirjata urakoitsijan tuntiveloitushinta, jolloin sitä voidaan käyttää lisäja muutostöiden hinnoitteluperusteena. Urakkasopimuksen pohjana on Rakennusurakkasopimus tai Pienurakkasopimus. Kummastakin on olemassa valmiit mallit täyttöohjeineen RT-kortistossa. Molemmat sopimusmallit ovat verrattain raskaita pienissä muurauskohteissa, joissa urakkahinta saattaa olla vain joitakin tuhansia euroja. Usein on vielä kysymys pelkästä työurakasta, jossa tarvikkeiden hankinta on tilaajan vastuulla. Pieniä muurausurakoita varten on laadittu urakkasopimusmalli, joka on sivulla 17.

12 10 +DUNNRUDNHQQXVW\ PDD 7\ YDLKHHW Tehtävät harkkorakennustyömaalla voidaan pääpiirteissään jakaa kolmeen vaiheeseen: 1. Aloittavat työt 2. Varsinainen muuraustyö 3. Lopettavat työt Aloittavilla töillä varmistetaan varsinaisen muuraustyön aloitusedellytyksien toteutuminen ja laadunvarmistuksen onnistuminen. $/2,77$9$7 7<g7 Suunnitelmien tarkistaminen Työmaa-alueen suunnittelu ja järjestäminen Tavaran vastaanotto Kaluston hankinta ja tarkastus Tarvikkeiden siirto työkohteeseen , 0 5 $ ' $ $ / 0885$867<g Laastin valmistus ja siirto Telinetyö /23(77$9$7 7<g7 Työvälineiden ja koneiden puhdistus, huolto ja varastointi Linjojen mittaus Muuraustyö Työkohteen suojaus 2 7 / ( 7 b - Työalueen siivous Telineiden purku Työn luovutus ja vastaanotto Harkkomuuraustyömaan tehtävät.

13 11.XRUPDQSXUNXVLLUWRMDYDUDVWRLQWL 7DUYLNNHLGHQNlVLWWHO\\Q työmaalla kuuluvat seuraavat tehtävät: kuljetus- ja ajoteiden kunnon varmistaminen varastointi- ja laastinvalmistuspaikkojen suunnittelu ja järjestäminen tavaran vastaanotto, tarkastus (tarvittaessa reklamointi) ja kuorman purkaminen tarvikkeiden suojaus tarvikkeiden siirto varastointipaikan purkaminen ja siivous. 9DUDVWRLQWLDsuunniteltaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: varastointi muuraustyön kannalta optimaaliseen kohtaan ja varastointipaikan kunto varastointiajan pituus varastoitavien tarvikkeiden suojaaminen varastoinnin aiheuttama häiriö muulle rakennustyölle ja häiriön vähentäminen siirrot varastosta muurauskohteeseen. 7DYDUDQYDVWDDQRWRQ yhteydessä tarkastetaan toimitusten sisällön vastaavuus tilauksen kanssa. Tarkastuskohtia ovat materiaalin laatu, määrä ja pakkaustapa. 7DUYLWWDYDWKXRPDXWXNVHW tehdään jo tässä vaiheessa rahtikirjaan. Työmailla, joilla ei ole omaa nostokalustoa WDUYLNNHHWSXUHWDDQ yleensä kuljetusauton omalla nostokalustolla yhteen paikkaan. Auton nosturin ulottuvuus on noin 5 m. Purkuvaiheessa on oleellista, että tarvikkeet puretaan muuraustyön kannalta mahdollisimman optimaalisiin paikkoihin. Perustuksia muurattaessa on usein edullista purkaa tarvikkeet autosta työmaan keskelle, jolloin varsinainen muuraustyö tapahtuu tarvikkeiden ympärillä. Tarvikkeiden pitempiaikaisessa varastoinnissa KDUNRW MD ODDVWLW VXRMDWDDQ huolellisesti sateelta, jotta seinärakenteet kuivuvat mahdollisimman nopeasti ja vältetään kuivalaastin pilaantuminen. Talvella harkkojen varastointiin ja suojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä märkiä ja jäätyneitä harkkoja ei voi muurata. 7DUYLNNHLGHQVLLUWRRQ työmaalla käytetään yleisesti, kottikärryä, tiilikärryä, ajoneuvonosturia, traktorikaivuria, kurottajaa tai haarukkavaunua. Pieniä tarvikemääriä voidaan siirtää myös kantamalla.

14 12 /DDVWLQYDOPLVWXV Muuraustyöhön käytettävä laasti kannattaa yleensä valmistaa kuivalaastista lisäämällä siihen vesi. Erilaisia laastin valmistusmenetelmiä ovat: vapaapudotussekoitin eli betonimylly ruuvisekoitin sijoitettuna siilon alle tai lähelle muurauskohdetta, porakonevispilä, käsin tai sekoitusasemassa, jossa kone on kiinnitettynä telineeseen käsin lapiolla. +DUNNRMHQPXXUDXVW\ Muuraustyö voidaan aloittaa, kun WDUYLWWDYDWPDWHULDDOLWW\ YlOLQHHWMDNRQHHW RYDW Nl\WHWWlYLVVl VHNl QLLGHQ WRLPLYXXV MD NXQWR RQ YDUPLVWHWWX KDUNRW RQ MDHWWX PXXUDXVNRKWHHVHHQ OLQMDODQJDW DVHQQHWWX RLNHDDQ NRUNHXWHHQ VHNlODDVWLRQVHNRLWHWWXMDVLLUUHWW\W\ NRKWHHVHHQ Muuraus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: laastin levitys käsin tai koneella harkon asennus harkon leikkaus raudoituksen asennus aukkojen ylityksien tekeminen ylimmän muurauskerroksen tasaaminen. Muuraustyön aikana pidetään erityistä huolta siitä, ettäpxxudxvolqmdws\v\ylw VXXQQLWHOOXLVVDSDLNRLVVDMDMRKWHHWS\V\YlWS\VW\VXRUDVVDRYLMDLNNXQD DXNRW WHKGllQ RLNHLVLLQ SDLNNRLKLQ DXNNRMHQ NRRW RYDW ULLWWlYlQ VXXUHW VHNlQLLVVlRWHWDDQKXRPLRRQDVHQQXVYDUDW 7\ WXUYDOOLVXXGHQ WDNLD KDUNNRVDKDW VLUNNHOLW MD NXOPDKLRPDNRQHHW tarkastetaan joka päivä ennen töiden aloittamista. Leikkauslaitteiden tarkastettavat kohdat ovat seuraavat: teräsuojat ovat ehjiä ja liikkuvat kunnolla sahojen terät ovat kunnossa ja tarvittaessa sahalle on varaterä, kulmahiomakoneen laikka on ehjä käyttö- ja hätäpysäytyskytkimet toimivat moitteettomasti sähköjohdot ja pistotulpat ovat ehjät ja kunnossa märkäsahan vikavirtasuojan toiminta testataan.

15 13 0XXUDXVWHOLQHHW Muuraustelineinä käytetään perinteisesti joko puusta valmistettuja työpukkeja tai telineitä, elementtitelineitä, putkitelineitä tai mastolavoja. Työtasot voivat olla joko tehdasvalmisteisia tai työmaalla tehtyjä. Muuraustyöhön soveltuvat hyvin myös moottoroidut mastotyölavat ja perinteiset terästelineet, joissa on erilliset tasot muurarille ja tarvikkeille. Vasemmalla: Yksinkertaisen ja raskastekoisen pukkitelineen pystytys sujuu nopeasti yhdeltä mieheltä, kun työmaalla on nosturi. Oikealla: Teräksinen muurausteline, johon voidaan asentaa erilliset tasot työskentelylle ja tarvikkeille (konsolit). +DUNNRMHQPXXUDXVWDOYHOOD Lämpötilan laskiessa alle +0 C on muuraustyössä varauduttava laastin, harkkojen ja muuratun rakenteen mahdolliseen jäätymiseen. Tavallisella harkkolaastilla muurattaessa on varmistuttava siitä, että muurattu rakenne pysyy yli +0 C kolme vuorokautta ennen jäätymistä. Talvimuuraukseen tarkoitetulla laastilla voidaan muurata vielä -15 C lämpötilassa ilman lämmitystä. Laastia sekoitettaessa tulee käyttää N\OPllYHWWl. Muurattavat harkot eivät saa olla märkiä, lumisia eivätkä jäisiä. Laastissa ei saa olla jäätä eikä jäätyneitä osa-aineita. Talvella muuraustyössä tarvitaan lisäksi lämmityskalustoa (sähkö, nestekaasu tai öljy) ja suojausmateriaalia. Parhaan suojan talvella työskenneltäessä antavat varsinaiset sääsuojat, joita voidaan käyttää työtiloina tai materiaalin varastointiin. Talvella on myös varauduttava lumen poistoon työkohteesta sopivalla kalustolla (kolalla, lapiolla, koneellisesti tai sulattamalla).

16 14 7DOYHOODPXXUDWWDHVVDWDUNLVWDHWWl v harkot eivät ole lumisia, märkiä tai jäisiä v laastissa ei ole jäätä tai jäisiä osasia v muuraukseen käytetään talvimuuraukseen tarkoitettua laastia v suojaus- ja lämmityskalustoa on varattu riittävästi v nopeaan jään ja lumen sulattamiseen voidaan käyttää höyryä v lumenpoistoon on varauduttu v kaikki jäätymiselle altis materiaali ja kalusto suojataan. 7\ PDDQMlWHKXROWR Harkonkappaleet ja ylijäämälaastit käytetään työmaan täyttöihin toisarvoisissa kohdissa. Ylimääräinen puutavara käytetään uudelleen. Puhtaat puujätteet poltetaan tai toimitetaan kunnalliseen jätehuoltoon kierrätettäväksi. Harkkolavat palautetaan harkkojen toimittajalle. Suoja- ja pakkausmuovit, laastisäkit, tyhjät uretaanivaahtopullot ja muut jätteet käsitellään sekajätteenä. 7\ WXUYDOOLVXXV Rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat lähinnä myötävaikutusvelvollisuutta, sisällöltään organisointia ja tiedottamista. Rakennuttajan tulee valvoa urakoitsijaa siten, että tämä noudattaa voimassa olevia työturvallisuussäännöksiä. Työmaavaiheessa päävastuu työmaan työturvallisuudesta kuuluu päätoteuttajalle. Mikäli työmaa on niin pieni (tyypillisesti omatoiminen omakotitalon rakentaminen), ettei sillä ole pääurakoitsijaa kuuluu työturvallisuudesta huolehtiminen päätoteuttajalle eli rakennuttajalle. Harkkomuurauksen työturvallisuutta suunniteltaessa on otettava huomioon ainakin seuraavat tekijät: Telineiden ja mastolavojen on oltava määräyksien mukaisessa kunnossa, oikein pystytetyt ja tarkastetut. Työtasojen ja holvien reunoilla on oltava kaiteet ja kaikki putoamisvaaralliset aukot on peitetty tai suojattu kaiteilla. Työtason yläpuolelta ei saa pudota tai pudottaa tavaraa. Harkkojen leikkaamiseen käytettävissä laitteissa tulee olla asianmukaiset suoja- ja varolaitteet. Kaluston turvallisuus tarkastetaan riittävän usein, siten kuin on määrätty esim. nosto- ja mastolavoista. Suojakypärää on käytettävä aina, kun yläpuolella työskennellään. Työntekijöille käyttöön henkilökohtaiset suojaimet ja käytön valvonta. Työntekijöille annetaan ns. 5DWXUYD -ohjekortti.

17 15 +DUNNRPXXUDXNVHQODDGXQYDUPLVWXV /DDWXYDDWLPXNVHW 6HONHlW MD KXROHOOD WHKG\W VXXQQLWHOPDW ovat lähtökohtana rakenteiden hyvälle onnistumiselle. Laatuvaatimuksien ohjeena voidaan käyttää Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RunkoRyl 2000). Harkkomuuratun runkorakenteen laatuvaatimukset koskevat materiaaleja ja työsuoritusta. 5DNHQQXWWDMDQODDGXQYDOYRQWD (QQHQPXXUDXVW\ QDORLWWDPLVWD varmistetaan, että kaikki tarvittavat suunnitelmat on tehty. 8UDNNDQHXYRWWHOXYDLKHHVVD varmistutaan urakoitsijan pätevyydestä ja osaamisesta harkkomuurauksessa. 0XXUDXVYDLKHHVVDseurataan työn toteutuksen laatua ja kiinnitetään huomiota myös muuhun työmaan hallintaan kuten tarvikkeiden ja kaluston varastointiin sekä yleiseen siisteyteen. 7\ PDDOODYDUPLVWHWDDQHWWl harkkojen varastointi tehdään siten, että tarvikkeet pysyvät moitteettomassa kunnossa ja mahdollisimman hyvin suojassa säiden vaikutukselta muurausalusta on liikkumaton ja tasainen poikkeamat muuraustyössä ovat sallittujen toleranssien rajoissa peittyvien rakenteiden työsuoritukset tarkastetaan ennen niiden peittämistä. 7\ QOXRYXWXNVHQ yhteydessä: tarkastetaan, että muurattu rakenne täyttää esteettiset ja tekniset laatuvaatimukset tarkastetaan virheet ja puutteet sopimusasiakirjoihin verrattuna, kirjataan ne vastaanottopöytäkirjaan sekä sovitaan niiden korjaamisesta ja korjaamisen aikataulusta sovitaan pidettäväksi tarvittavat jälkitarkastukset, kunnes puutteet on korjattu pyydetään urakoitsijalta materiaalitiedot, valmistajien yhteystiedot, takuutodistukset ja huolto-ohjeet huoltokirjaan liitettäväksi sovitaan työn takuuajan alkamisesta, takuuvakuuksien luovutuksesta ja takuuajan toimenpiteistä.

18 16 Tarjouspyyntö, esimerkki HARKKOMUURAUS Pyydän tarjoustanne alla mainitun kohteen otsikkotöistä. Tilaaja Maanviljelijä Matias Vähälato, puhelin Mätäsperäntie ISOKYRÖ Kohde Vähäladon talo Mätäsperäntie ISOKYRÖ Urakan sisältö Talon perustuksien ja seinien harkkomuuraus liiteasiakirjojen mukaisesti telineineen ja aineineen. Työstä aiheutuvat jätteet urakoitsija toimittaa tilaajan traktorin peräkärrylle. Urakoitsija vastaa työnsä edellyttämistä mittauksista. Työaika Hinta Työstä tulee antaa arvonlisäverollinen kokonaishinta (ALV 22%). Lisäksi tulee antaa seuraavat yksikköhinnat: Tilaajan velvoitteet Lisätiedot ja tarjousosoite muuraustyö ilman materiaaleja ( /m² tai /kpl) muurarin tuntiveloitushinta ( /h) apumiehen tuntiveloitushinta ( /h). Erikseen ilmoitettava urakkatarjous, jos tilaaja toimittaa telineet (ALV 22%) Anturat muurausta varten. Sähkö, vesi, sosiaalitilat, varasto ja roskalava sekä sen tyhjennys. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous. Tarjouspyynnön mukainen tarjous tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: Maanviljelijä Matias Vähälato Mätäsperäntie ISOKYRÖ Tarjouksen voimassaoloaika Yksi kuukausi urakkaohjelman mukaisesti. Allekirjoitus Matias Vähälato LIITTEET Urakkaohjelma ja rakennustyöselitys ( ) Rakennuspiirustukset nro ( ) Detaljipiirrokset ( ) Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

19 17 Urakkasopimus, esimerkki 1(2) URAKAN KOHDE JA LAJI HARKKOMUURAUSURAKKA 1. TILAAJA Maanviljelijä Matias Vähälato Mätäsperäntie ISOKYRÖ 2. TYÖMAAN NIMI JA OSOITE Vähäladon talo Mätäsperäntie ISOKYRÖ Yhteyshenkilöt 3. URAKOITSIJA Veljekset Muurarit Ky Urakoitsijan edustaja URAKKASUMMA Muurausurakan kokonaishinta on... (alv 22%). 5. TILAAJAN MAKSU- VELVOLLISUUS 5.1 Maksuehdot 5.2 Laskutusväli 14 pv netto, kun tilaaja on todennut työvaiheen saavutetuksi ja laskun maksukelpoiseksi. Maksuerätaulukon mukaisesti. 6. SOPIMUKSEN LIITE- ASIAKIRJAT Urakkaneuvottelumuistio ja maksuerätaulukko Sopimusehdot YSE 98, RT Tarjouspyyntö Urakkaohjelma liitteineen Tarjous Suunnitelma-asiakirjat Päiväys n:o ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Asiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointijärjestys. Asiakirjat täydentävät toisiaan ja jos niissä esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee niiden keskinäinen liitenumerointijärjestys. Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

20 18 Urakkasopimus, esimerkki 2(2) 7. URAKOITSIJAN SUORITUSAIKA 7.1 Aloitus 7.2 Välitavoitteet 7.3 Valmis 7.4 Viivästyssakko 8. VAKUUDET 8.1 Rakennusaikainen vakuus 8.2 Takuuajan vakuus Työt kohteessa tulee aloittaa Perustukset tulee olla muurattuna Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis Urakoitsijan viivästyessä edellä sovituista valmistumisajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästymissakkoa kultakin työpäivältä... ja kuitenkin yhteensä enintään.... Mitään maksuerää ei suoriteta ennen kuin tilaaja on saanut urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on, että tilaaja on saanut urakoitsijalta takuuajan vakuuden , voimassa , voimassa VAKUUTUKSET Urakoitsija on velvollinen järjestämään ja kustantamaan henkilökuntansa ja työntekijänsä tapaturmavakuutukset, sekä vakuuttamaan palon ja murron varalta työkalunsa ja laitteensa sekä tarvikkeensa lukuun ottamatta niitä tarvikkeita, jotka on tuotu työmaalle asennettavaksi urakkasopimusta noudattaen tai on jo valmiiksi asennettu. Viimeksi mainitut palovakuuttaa tilaaja. Vakuutuksen omavastuuosuutta ei vahingon sattuessa korvata urakoitsijalle. Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava toimintansa edellyttämä vastuuvakuutus, josta on esitettävä vakuutustodistus tilaajalle. 10. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Isokyrö Paikka...päivämäärä... Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus Harkkorakentaminen - ohjeita pientalon rakentajalle

21 3,(17$/215$.(17$-$108,67,/,67$ 19 7HKWlYl 2OWDYDYDOPLV +RLGHWWX +XRP YNR á SUUNNITTELU Onko suunnittelijan kokemus harkkotaloista riittävä? Ovatko suunnitelma-asiakirjat valmiit? Onko rakennuslupa haettu? Onko rakennuslupa saatu? RAKENTAMISEN VALMISTELU Ovatko tarjouspyyntöasiakirjat valmiit? Onko urakan sisältö ja tehtävät määritelty riittävän yksityiskohtaisesti? Onko riittävä määrä työhön sopivia urakoitsijoita valittu? Onko urakkalaskentaan varattu riittävästi aikaa? Onko tarjouspyynnöt postitettu? Onko lisäselvitykset toimitettu kaikille urakoitsijoille? Ovatko tarjoukset tulleet määräajassa? Ovatko tarjoukset yksiselitteisiä tarjouspyynnön kanssa? Onko urakkaneuvottelu parhaan urakoitsijan kanssa pidetty? Onko urakkasopimus tehty? Onko mahdollisista lisätöistä sovittu kirjallisesti? Onko työmaalle valittu vastaava työnjohtaja? Onko rakennustyölle valittu valvoja? Onko rakennustyön tarkastusasiakirja laadittu? Onko rakennustyön ajaksi hankittu riittävä vakuutusturva? RAKENTAMINEN Onko työmaalla pidetty aloituskokous? Onko aloitusilmoitus rakennusvalvontaan tehty? Onko työn aikainen vakuus saatu? Onko tilaajan hankinnat tehty? Onko laadunvalvonta muuraustyön ajaksi järjestetty? Onko pidetty työmaapalavereita? Onko työn aikaisista muutoksista sovittu kirjallisesti? VASTAANOTTO JA TAKUUAIKA Voidaanko työ ottaa vastaan? Onko puutteet ja virheet korjattu ja hyväksytty? Onko takuuajan vakuus luovutettu? Onko tuotetiedot huoltokirjaa varten toimitettu? Onko takuuajan puutteet kirjattu? Onko takuutarkastus pidetty? Onko reklamaatiot korjattu ja hyväksytty? Onko takuuajan vakuus luovutettu urakoitsijalle?

22 85$.$1.2+'(-$ /$-, +$ $8685$..$ 7,/$$-$ 7<g0$$11,0,-$ 262,7( Yhteyshenkilöt: 85$.2,76,-$ Urakoitsijan edustaja 85$..$6800$ 7,/$$-$10$.68 9(/92//,6886 0DNVXHKGRW /DVNXWXVYlOL Muurausurakan kokonaishinta on... ¼ (alv 22%). 14 pv netto, kun tilaaja on todennut työvaiheen saavutetuksi ja laskun maksukelpoiseksi. Kahden viikon välein tai maksuerätaulukon mukaisesti. (tarpeeton yliviivataan) 623,08.6(1/,,7( $6,$.,5-$7 Urakkaneuvottelumuistio ja maksuerätaulukko Sopimusehdot YSE 98, RT Tarjouspyyntö Urakkaohjelma liitteineen Tarjous Suunnitelma-asiakirjat (tarpeettomat yliviivataan) Päiväys n:o _ $6,$.,5-2-(1 3b7(9<<6-b5-(67<6 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointijärjestys. Asiakirjat täydentävät toisiaan ja jos niissä esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee niiden keskinäinen liitenumerointijärjestys.

23 85$.2,76,-$1 6825,786$,.$ $ORLWXV 9lOLWDYRLWWHHW 9DOPLV 9LLYlVW\VVDNNR Työt kohteessa tulee aloittaa.. Perustukset tulee olla muurattuna.. Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis.. Urakoitsijan viivästyessä edellä sovituista valmistumisajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästymissakkoa kultakin työpäivältä...¼ MD NXLWHQNLQ \KWHHQVl enintään... ¼ 9DLKWRHKWR Tai 0,05 %:a urakkasummasta kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. (tarpeeton yliviivataan) 9$.88'(7 5DNHQQXVDLNDLQHQ YDNXXV Mitään maksuerää ei suoriteta ennen kuin tilaaja on saanut urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on, että tilaaja on saanut urakoitsijalta takuuajan vakuuden. 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta /...¼YRLPDVVDBBBBBB 7DNXXDMDQYDNXXV 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta /...¼YRLPDVVDBBBBBB (tarpeeton yliviivataan) 9$ (7 Urakoitsija on velvollinen järjestämään ja kustantamaan henkilökuntansa ja työntekijänsä tapaturmavakuutukset, sekä vakuuttamaan palon ja murron varalta työkalunsa ja laitteensa sekä tarvikkeensa lukuun ottamatta niitä tarvikkeita, jotka on tuotu työmaalle asennettavaksi urakkasopimusta noudattaen tai on jo valmiiksi asennettu. Viimeksi mainitut palovakuuttaa tilaaja. Vakuutuksen omavastuuosuutta ei vahingon sattuessa korvata urakoitsijalle. Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava toimintansa edellyttämä vastuuvakuutus, josta on esitettävä vakuutustodistus tilaajalle. $//(.,5-2,78.6(7 Tätä sopimusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Paikka...päivämäärä... Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus

24 VTT JULKAISUJEN TOIMITUS Julkaisija, kustantaja ja myynti VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1802, (Hermiankatu 8G), Tampere puh. (03) telekopio (03) Suomen Betonitieto Oy PL 11, (Unioninkatu 14), HELSINKI puh. (09) , telekopio: (09) DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita urakoitsijalle Jari Kuosa +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa Copyright VTT, 2002 Copyright Suomen betonitieto Oy, XRPHQÃ%HWRQLWLHWRÃ2\

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset Talosaneerauspäivä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 8.11.2013, Radisson SAS, Oulu. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy 2 1. Suunnittelu. Toimeksiantosopimus. Usein KSE

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt 30.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Hopeakiven sataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET

VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET Valvojakurssi Hannu Äystö Valvoja yleistä 2 Valvoja koulutus aloitettiin Lepaalla 1993 Vuosien saatossa on valvojakurssin on käynyt satoja henkilöitä Valvojan pätevyyden

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot