TAMPERE Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA"

Transkriptio

1 TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

2

3 Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE 2002

4 4 ISBN Copyright VTT 2002 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Hermiankatu 8 G, PL 1802, Tampere puh. vaihde (03) , fax (03) VTT Bygg och transport Hermiankatu 8 G, PB 1802, Tammerfors tel. växel (03) , fax (03) VTT Building and Transport Hermiankatu 8 G, P.O.Box 1802, FIN Tampere, Finland phone internat , fax

5 3 Alkusanat Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä harkkorakentamisen hyviä työmenetelmiä, kalustoa ja toimintatapoja sekä parantaa harkkorakentamisen kilpailukykyä. Oppaassa esitellään lisäksi harkkorakentamisen rakennuttamista ja urakoitsijan työnsuunnittelua. Lopussa on malliasiakirjoja, joita voidaan hyödyntää rakennuttamisessa ja muuraustyön laadunvalvonnassa. Harkkorakentamisen työmenetelmäoppaan toimeksiantajana on ollut Betonitieto Oy ja tekemistä ohjaamassa ohjausryhmä, johon on kuulunut Suomen harkkotehtaiden edustajia: Pekka Tikkanen Paavo Ihanainen Tuomo Sahlsten Pekka Juvonen Jouko Partanen Timo Suominen Esa Konsti Pekka Siren Kauko Pokela Heikki Korhonen Seppo Petrow HB-Betoniteollisuus Oy Kouvolan Betoni Oy Lakan Betoni Oy Lujabetoni Oy Optiroc Oy Ab Optiroc Oy Ab Rakennusbetoni- ja Elementti Oy Soraseula Oy Teollisuusbetoni Oy Reikäbetoni Oy Betonitieto Oy Oppaan on tehnyt dipl.ins. Jari Kuosa VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta ja sen tekemistä on ohjannut projektipäällikkönä dipl.ins. Hannu Koski. Oppaasta on laadittu tämän pääraportin lisäksi kaksi tiivistettyä opasta, joista toinen on tarkoitettu harkkomuurauksen urakoitsijalle ja toinen omatoimiselle pientalon rakentajalle. Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa Harkkorakentaminen Ohjeita urakoitsijalle Jari Kuosa Harkkorakentaminen Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa

6 4 Sisällysluettelo 1. Harkkorakenteet Kevytsoraharkot... 6 Valmistus... 6 Harkkotyypit ja mitat Laastit... 8 Muurauslaastit... 8 Rappauslaastit Raudoitteet Harkkojen käyttökohteet Perustukset Ulkoseinät Väliseinät Harkkorakennustyömaa Työvaiheet Harkkomuuraus Kuorman purku, siirto ja varastointi Työmaan nostot Mittaustyö Laastin valmistus ja siirto Harkkojen muuraustyö Muuraustelineet Harkkojen muuraus talvella Työmaan jätehuolto Väliseinäharkkojen ohutsaumamuuraus Työturvallisuus Harkkorakentamishankkeen tuotannonsuunnittelu Tuotannonsuunnittelun vaiheet Tehtäväsuunnittelu Tehtäväsuunnitelma Tuotannon valvonta ja ohjaus Ennakoiva ohjaus Työnaikainen ohjaus ja valvonta... 36

7 5 4. Muuraushankkeen rakennuttaminen Hankkeen toteutuksen valmisteleminen Muuraustyön tarjouspyyntöasiakirjat Urakoitsijoiden haku Urakkatarjouspyyntö Tarjouksen teko Urakoitsijoiden valinta Urakkasopimuksen tekeminen Käytössä olevat sopimusmallit Sopimuksen laatiminen Vakuutukset Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus Harkkorakenteen laatuvaatimukset Laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus KIRJALLISUUTTA LIITTEET

8 6 1. Harkkorakenteet 1.1 Kevytsoraharkot Valmistus Kevytsoraharkot valmistetaan kevytsorasta, sementistä ja vedestä. Lisäksi käytetään lisäaineita ja hienojakoista täyteainetta. Lämmöneristettyjen harkkojen eristeenä käytetään joko polyuretaania tai paisutettua polystyreeniä. Harkkojen valmistuksessa ja laadunvalvonnassa noudatetaan tiettyjä standardeja, joiden vuoksi harkot ovat standardimittaisia ja eri valmistajien harkot poikkeavat toisistaan hyvin vähän. Lämmöneristetyt harkot poikkeavat eri valmistajien kesken toisistaan niin leveysmitan kuin lämmöneristysmateriaalin osalta. Harkkotyypit ja mitat Yleisimmin käytössä olevat harkot on valmistettu kevytsorabetonista. Valmistus-menetelmällä voidaan tuottaa harkkoja, jotka ovat keveitä ja joilla on hyvä lämmöneristyskyky. Materiaalin keveyden vuoksi suuretkin harkot ovat kohtuullisen helppoja asentaa käsityönä. Kuvassa 1 esitetään eri harkkotyypit. Harkkojen tuotenimissä käytetään seuraavia lyhenteitä: H UH RUH EH P Umpiharkko Uraharkko Reikäuraharkko Eristeharkko Pilariharkko Harkkojen pituus on 590 mm ja korkeus 190 mm. Standardin mukainen mittapoikkeama pituus- ja korkeusmitassa on +/- 5 mm. Harkkojen leveydet vaihtelevat mm, joista leveimmät ovat eristeharkkoja ja soveltuvat lämpimän rakennuksen seinärakenteeksi sellaisinaan. Harkot on suunniteltu käytettäviksi moduulimitoitetuissa rakennusosissa, joissa vaakamoduuli on 3M ja korkeusmoduuli 2M. Moduuleista poikkeaminen lisää harkkojen leikkaustarvetta muurausvaiheessa. Harkkojen menekki muurauksessa on 8,3 kpl/m 2. Valmistustekniikasta ja -materiaalista johtuen harkot ovat ilmaa läpäiseviä, joten ne on pinnoitettava tasoittamalla tai rappaamalla, jotta saavutetaan riittävä ilmanpitävyys seinärakenteessa. Harkot sopivat hyvin rakenteisiin, joilta vaaditaan palonkestävyyttä. Lahoamattomuuden lisäksi kevytsorabetoniharkkojen etuna on niiden yksinkertainen asennustapa ja helppo työstettävyys tavanomaisilla työvälineillä. Aukkojen ylityksiin on saatavissa palkkiharkkoja. Ylityspalkit voidaan tehdä työmaalla myös valmiiksi palkeiksi kokoamalla palkkiharkoista sopivia elementtejä, jotka valetaan tasaisella alustalla ja nostetaan paikoilleen. Näin tehtyjen ylityspalkkien painon vuoksi on niiden käsittelyssä käytettävä nosturia.

9 7 Keveiden väliseinien muuraukseen valmistetaan harkkoja, joiden korkeudet ovat mm ja pituus 598 mm. Harkkojen paksuus on mm. Väliseinäharkkojen koot vaihtelevat valmistajan mukaan. Leikkaustarpeen vähentämiseksi saatavilla on myös puolikkaita harkkoja. Leveimmästä harkosta voidaan muurata myös kantavia väliseiniä. Väliseinäharkkojen menekki on 5,6...8,3 kpl/m 2. Eristeharkko Eristeharkko oikea Eristeharkko vasen Palkkiharkko Anturaharkko Pilariharkko Kaariharkko Väliseinäharkot Kuva 1. SFS-standardin mukaiset perusharkot (H75...RUH-290). Harkkojen leveydet vaihtelevat valmistajasta riippuen. Numerosarja kirjainyhdistelmän jäljessä tarkoittaa harkon leveyttä. Oikealla eristeharkkotyyppejä, joiden leveydet ovat mm ja eristepaksuus mm. Eristeharkkojen alla erikoisharkkoja, joista palkkiharkko ja pilariharkko ovat eniten käytetyt. Eri valmistajien harkot poikkeavat toisistaan eristemateriaalin ja harkon leveyden osalta. Alimmaisena väliseinissä käytettäviä harkkoja, joiden leveydet ovat mm ja korkeudet mm.

10 8 1.2 Laastit Muurauslaastit Harkkomuurauksessa käytettävien laastien ominaisuudet on määritelty standardissa (SFS 5516 Muurauslaastit). Standardissa (SFS 5513) on määritelty muurauslaastien, muurauskivien ja muuratun rakenteen testaus. Muurauksessa yleisimmin käytetty laastityyppi on muurauslaasti M100/500. Laasti toimitetaan työmaalle yleensä kuivalaastina, johon lisätään vesi ennen käyttöä. Talvimuuraukseen on saatavissa erikseen muurauslaastia, jolla voidaan muurata ilman lämmitystä jopa 15 C lämpötilassa. Pieniä laastimääriä varten voidaan muurauslaasti M100/500 valmistaa työmaalla tilavuusosina: 1 osa muuraussementtiä ja 3 osaa hiekkaa (0...4 mm). Hiekan on oltava seulottua, rakeisuuskäyrän mukaan suhteutettua eikä se saa sisältää humusta tai lietettä. Ohutsaumamuurauksessa käytetään ohutsaumamuuraukseen sopivaa laastia, jolla harkot liimataan toisiinsa. Muuraussauman vahvuus on vain noin 2 mm. Laastilla saadaan erittäin luja sauma. Muuraustyössä käytettävät laastit sekä niiden ominaisuudet ja käyttötarkoitukset esitetään taulukossa 1. Taulukko 1. Harkkomuurauksessa käytettävät laastit TUOTE MUURAUS Säkkikoko Vesimäärä l/25 kg Sekoitin HARKKOLAASTI M100/500 Kevytsoraharkot 25 kg 500 kg/1 000 kg 3 3,5 l betonimylly ruuvisekoitin TALVILAASTI TAI PAKKASLAASTI OHUTSAUMA- MUURAUSLAASTI Kevytsoraharkot Väliseinäharkot ja - talvimuuraus o levyt 25 kg 500 kg/ kg 2,5 l kylmä vesi betonimylly ruuvisekoitin 25 kg 5,5 6 l porakonevispilä Työskentelyaika noin 3 h noin ½ h noin 3 h Menekki kg/m ,5 Varastointiaika 12 kk 6 kk 12 kk Rappauslaastit Riittävän ilmatiiveyden ja lämmöneristävyyden saavuttamiseksi harkkoseinä on ulkopuolelta pinnoitettava vähintään slammaamalla. Harkkoseinän slammaus tehdään oikaisulaastilla harjaamalla. Slammauksen lisäksi käytetään pinnoittamiseen rappausta tai tasoitusta. Rappaukseen käytettävät laastit voivat sisältää myös kuituja pinnoitteen halkeamisen estämiseksi. Parhaiten halkeamien syntyminen estetään riittävällä rakenteen raudoituksella ja kuivattamisella ennen pinnoitusta. Pintarappaukseen käytetään valmiita rappauslaasteja, jotka voivat olla värjättyjä. Sisäpuolelta harkkorakenteinen ulkoseinä on pinnoitettava tasoittamalla riittävän tiiveyden saavuttamiseksi. Rappauslaastit toimitetaan työmaalle joko 25 kg säkeissä tai kg:n suursäkeissä. Oikaisulaastin säkkikoko on 25 kg.

11 9 1.3 Raudoitteet Harkkorakenteen kutistuma- ja rakenneraudoitukseen käytetään normaalia harjaterästä (A 500 HW). Muuraussiteinä eristeharkkojen sitomiseen eristekerroksen yli ja aukkojen reunoissa käytetään 4 mm:n haponkestävästä teräslangasta taivutettuja siteitä. Harkkomuurin muurauksessa käytetään aina vähintään kutistumaraudoitusta. Raudoitus asennetaan aina aukon yläpuolelle ja seinän ala- ja yläsaumaan. Seinän kutistumaraudoitus tehdään seuraavasti: harkon leveys mm 1Ø6 k800 harkon leveys mm 1Ø8 k800 harkon leveys mm 2Ø8 k800 Varsinainen kuormitusta varten tehtävä raudoitus tehdään rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan tapauskohtaisesti. Kuva 2. Harkkorakenteinen pientalon kellarillinen seinärakenne, jossa on käytetty 1) palkkiharkkoa, 2) eristeharkkoa, 3) perusharkkoa ja 4) anturaharkkoa.

12 Harkkojen käyttökohteet Perustukset Kevytsoraharkkojen yleisin käyttötarkoitus on ollut pientalojen perustukset, joissa harkkojen merkittävinä etuina ovat helppo asennettavuus, keveys ja lämmöneristyskyky. Asentaminen onnistuu myös omatoimiselta rakentajalta. Perustuksissa harkkoperusmuuri muurataan yleensä paikalla valetun betonianturan päälle. Hyvin kantavalla maapohjalla voidaan käyttää myös anturaharkoista tehtyä anturaa. Vaakaraudoitettuna rakenteena harkkoperusmuuri kestää kellarinseinänä hyvin maanpainetta. Ulkoseinät Lämpimien ja puolilämpimien rakennuksien seinärakenteissa käytetään eristettyjä harkkoja, joiden leveys on mm. Kylmissä rakennuksissa voidaan käyttää yksinkertaista harkkoa. Eristeharkoista voidaan kerralla muurata koko seinärakenne, joka on tasoitusta ja pintakäsittelyä vaille valmis. Väliseinät Harkkoja voidaan käyttää sekä kevyissä että kantavissa väliseinissä. Palamattomana rakennusaineena se soveltuu hyvin osastoiviin rakenteisiin. Kiviaineisena se soveltuu myös hyvin kosteiden tilojen seinien rakennusaineeksi. Ääneneristävyys on seinärakenteen massan vuoksi harkkoväliseinässä hyvä. Kevyitä väliseiniä varten on kehitetty erityyppisiä harkkoja, mitoittamalla harkon paksuus sellaiseksi, että se sopii hyvin esim. nykyiseen oven karmin paksuuteen. Harkot asennetaan normaalista muuraustyöstä poiketen ohutsaumamuuraamalla. Väliseinäharkkojen koot poikkeavat myös muista harkoista. Väliseinäharkkoihin on tehty asennustyötä helpottamaan ponttaus ja putkivetoja varten asennusreiät.

13 11 2. Harkkorakennustyömaa 2.1 Työvaiheet Tehtävät harkkorakennustyömaalla voidaan pääpiirteissään jakaa kolmeen vaiheeseen (kuva 3): 1. Aloittavat työt 2. Varsinainen muuraustyö 3. Lopettavat työt Aloittavilla töillä varmistetaan varsinaisen muuraustyön aloitusedellytyksien toteutuminen ja laadunvarmistuksen onnistuminen. ALOITTAVAT TYÖT Suunnitelmien tarkistaminen Työmaa-alueen suunnittelu ja järjestäminen Tavaran vastaanotto Kaluston hankinta ja tarkastus Tarvikkeiden siirto työkohteeseen LAADUNVARMISTUS MUURAUSTYÖ Laastin valmistus ja siirto Telinetyö LOPETTAVAT TYÖT Työvälineiden ja koneiden puhdistus, huolto ja varastointi Linjojen mittaus Muuraustyö Työkohteen suojaus JÄTEHUOLTO Työalueen siivous Telineiden purku Työn luovutus ja vastaanotto Kuva 3. Harkkomuuraustyömaan tehtävät.

14 Harkkomuuraus Ennen muuraustyön suunnittelua on syytä tutustua harkkojen valmistajan antamiin ohjeisiin harkkojen varastoinnista, käsittelystä ja asentamisesta. Kaikilla harkkojen valmistajilla on lisäksi tekninen neuvonta, joka auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Kuorman purku, siirto ja varastointi Tarvikkeiden käsittelyyn työmaalla kuuluvat seuraavat toimenpiteet: kuljetus- ja ajoteiden kunnon varmistaminen varastointi- ja laastinvalmistuspaikkojen suunnittelu ja järjestäminen tavaran vastaanotto, tarkastus (tarvittaessa reklamointi) ja kuorman purkaminen tarvikkeiden suojaus tarvikkeiden siirto varastointipaikan purkaminen ja siivous. Varastoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan kunnolliset ajotiet varastoille ja otetaan huomioon seuraavat seikat: varastointi työn kannalta optimaaliseen kohtaan ja varastointipaikan kunto varastointiajan pituus varastoitavien tarvikkeiden suojaaminen varastoinnin aiheuttama häiriö muulle rakennustyölle ja häiriön vähentäminen siirrot varastosta muurauskohteeseen. Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkastetaan toimitusten sisällön vastaavuus tilauksen kanssa. Tarkastuskohtia ovat materiaalin laatu, määrä ja pakkaustapa. Tarvittavat huomautukset tehdään jo tässä vaiheessa rahtikirjaan. Työmailla, joilla ei ole omaa nostokalustoa tarvikkeet puretaan yleensä kuljetusauton omalla nostokalustolla yhteen paikkaan. Auton nosturin ulottuvuus on noin 5 m. Purkuvaiheessa on oleellista, että tarvikkeet puretaan muuraustyön kannalta mahdollisimman optimaalisiin paikkoihin. Huolellisella purkupaikkojen suunnittelulla voidaan merkittävästi vähentää myöhemmin tehtäviä siirtoja. Perustusten muurauksessa on usein edullista purkaa tarvikkeet autosta työmaan keskelle, jolloin varsinainen muuraustyö tapahtuu tarvikkeiden ympärillä. Myöhemmin tehtävät tarvikkeiden siirrot työkohteeseen ovat työläitä ja tapahtuvat pienillä työmailla usein käsin.

15 13 Harkkojen pitempiaikainen varastointi työmaalla edellyttää, että harkkojen suojaaminen varastoitaessa on varmistettu. Harkot on suojattava sadevedeltä, jotta seinärakenteet kuivuvat mahdollisimman nopeasti ja tasoitetyöt voidaan aloittaa riittävän ajoissa. Harkkolavat voidaan varastointivaiheessa sijoittaa päällekkäin kunhan varastointialusta on suora ja painumaton. Talvella harkkojen varastointiin ja suojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä märkiä ja jäätyneitä harkkoja ei voi muurata. Tarvikkeiden siirtoon työmaalla käytetään kottikärryä, tiilikärryä, ajoneuvonosturia, traktorikaivuria, kurottajaa tai haarukkavaunua. Pieniä tarvikemääriä voidaan siirtää myös kantamalla. Työmaan nostot Työmaan nostojen suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja ovat nostojen määrät, kerralla nostettavan kuorman paino ja nostoetäisyydet, nostokorkeus, holville nostettaessa holvin kantavuus, nostokaluston saatavuus, oma vai muualta vuokrattava kalusto. Materiaalien nostoihin voidaan työmaalla käyttää torninosturia ajoneuvonosturia kuorma-auton nosturia kaivinkonetta tai traktorikaivuria. Pienillä työmailla ei yleensä ole kiinteää nostokalustoa vaan kaikki nostot joudutaan tekemään paikalle tuotavalla nostokalustolla. Nostokaluston käyttöä voidaan vähentää merkittävästi hyvällä työmaasuunnittelulla, jolla varmistetaan, että jo tavaran purkuvaiheessa se puretaan muuraustyön kannalta mahdollisimman edulliseen paikkaan. Myöhemmin tehtävät nostot minimoidaan tekemällä työnsuunnittelu huolellisesti ja suunnittelemalla useat nostot tehtäväksi samanaikaisesti. Työmaan kiinteällä nosturilla voidaan helposti nostaa kaikki materiaalit ja hankalien paikkojen täyttötyöt. Nosturilla voidaan tehdä myös lähes kaikki vaakasiirrot. Lisäksi kiinteä nosturi vähentää huomattavasti työntekijöiden fyysistä kuormitusta. Haittana ovat kohtalaisen korkeiksi nousevat vuokrakustannukset. Lisäksi nosturin kuljettamiseen tarvitaan nosturiajokortin omaava kuljettaja. Tilapäisen nosturin etuna ovat alhaisemmat kustannukset ja haittana saatavuusongelmat. Pieniin nostotarpeisiin voidaan käyttää kuorma-auton nosturia, kaivinkonetta tai traktorikaivuria. Näiden etuina ovat kohtuulliset kustannukset ja helppo saatavuus. Puutteina ovat pieni ulottuvuus, alhainen nostokapasiteetti ja matala nostokorkeus.

16 14 Mittaustyö Mittaustyön aloittamisen edellytyksenä on, että anturat on valettu ja valu on riittävästi kuivunut, jotta muurausjohteet voidaan asentaa. Anturamuottien purku ei ole tässä vaiheessa välttämätöntä vaan puista muottilaudoitusta voidaan käyttää hyväksi muurausjohteiden kiinnittämisessä. Toisen kerroksen muurausjohteiden asentaminen tehdään välipohjan tekemisen jälkeen. Ennen muuraustyön aloittamista mitataan seinälinjat paikoilleen ja asennetaan muurausjohteet linjalankoja varten. Mittaustyön vaiheet ovat: 1. Rakennuksen kiintopisteen selvittäminen (yleensä tehty ennen anturoiden tekemistä) 2. Rakennuksen paikan mittaaminen kiintopisteestä (yleensä tehty ennen anturoiden tekemistä) 3. Johteiden määrän riittävyyden ja käyttökuntoisuuden tarkastaminen 4. Muurauslinjojen mittaus ja merkitseminen anturaan tai välipohjaan 5. Mittaustyön tarkastaminen, aukot, läpiviennit ja nurkkien suorakulmaisuus (suunnitelmien mukaisuus) 6. Muurausjohteiden tekeminen tai asentaminen, tarvittaessa myös aukkoihin 7. Muurauksen vaakajaon suunnitteleminen aukotuksen mukaan 8. Muurauksen korkeusaseman merkitseminen 9. Muurausjaon mittaaminen ja merkitseminen johteisiin 10. Linjalangan asentaminen. Kuva 4. Riittävän mittatarkkuuden saavuttamiseksi mitataan muurauslinjat rakennuksen jokaiseen kerrokseen erikseen. Samalla tarkistetaan rakennuksen nurkkien suorakulmaisuus. Välipohjan päälle voidaan puiset muurausjohteet kiinnittää kuvan osoittamalla tavalla.

17 15 Kuva 5. Muurausjohteina voidaan käyttää perinteisten puisten johteiden asemasta alumiinisia johteita. Näiden etuja ovat hyvä mittatarkkuus, nopea asennus ja valmiiksi suunnitellut tehdasvalmisteiset osat langansiirtoon, pystyosan kiinnittämiseen ja tuentaan. Alumiiniset johteet toimitetaan urakoitsijan toivomuksen mukaisina paketteina, jossa ovat mukana langan ohjaimet ja tukijalat. Perustuksia muurattaessa mitataan kiintopisteestä rakennuksen nurkat paikoilleen anturan päälle. Käytettäessä perinteisiä puisia linjapukkeja ja linjalankoja mitataan rakennuksen nurkkapisteet linjalangoista anturan päälle esimerkiksi luotilangalla. Mittaustyössä tulee ottaa huomioon erityisesti muuraukseen tehtävät aukotukset, aukkojen korkeudet (ala- ja yläreuna), tarvittavat asennusvarat ja julkisivupinnoitteen vaikutus esim. perustuksen paikkaan. Aukot voidaan merkitä esimerkiksi näkyvällä spraymaalilla muurausalustaan. Mittaustyön yhteydessä tarkastetaan kaikkien rakennuksen nurkkien kulmien oikeellisuus suunnitelmiin nähden. Muurausjohteina voidaan käyttää perinteisiä sahatavarasta tehtyjä johteita (kuva 4) tai teollisesti valmistettuja alumiinisia johteita (kuva 5), joissa on monipuoliset säätö-mahdollisuudet. Sahatavarasta tehdyn johteen ongelmana on sen herkkä vääntyminen varsinkin kesäaikana, jolloin aurinko kuivattaa voimakkaasti puuta. Muurausjohteisiin merkitään muurauksen korkeusasema (kiintopisteestä mitattuna) ja tämän perusteella tehdään muurauskerrosten jako. Lopuksi johteisiin asennetaan linjalangat. Kuva 6. Ikkuna- ja oviaukkojen merkitsemiseen muurauslinjojen mittausvaiheessa voidaan selvyyden vuoksi käyttää erottuvaa spraymaalia.

18 16 Laastin valmistus ja siirto Muuraustyöhön käytettävä laasti kannattaa yleensä valmistaa kuivalaastista lisäämällä siihen vesi. Muurauslaasti voidaan tuoda työmaalle irtolaastina, suursäkeissä (500 kg tai kg) tai piensäkeissä (25 kg). Laasti säilytetään työmaalla siilossa tai säkeissä hyvin suojattuna kosteudelta ja sateelta. Laastin valmistukseen voidaan käyttää useampaa menetelmää, joiden valintaan vaikuttavat lähinnä muuraustyön määrä ja nopeus. Erilaisia laastin valmistusmenetelmiä ovat: vapaapudotussekoitin eli betonimylly ruuvisekoitin sijoitettuna siilon alle tai lähelle muurauskohdetta, tasosekoitin, soveltuu lähinnä jäykkien massojen valmistamiseen (harvinainen muuraustyössä) porakonevispilä, käsin tai sekoitusasemassa, jossa kone on kiinnitettynä telineeseen käsin lapiolla. Kuva 7. Laasti voidaan valmistaa työmaalla betonimyllyllä, tasosekoittimella, porakonevispilällä tai lapiolla /Muuraustyöt, Reino Kavaja, Rakennustieto Oy 1992/. Pientalotyömailla käytetään perinteisesti vapaapudotussekoitinta eli betonimyllyä. Laasti lapioidaan suursäkistä betonimyllyyn ja sekoitusvaiheessa laastiin lisätään puhdas vesi. Muuraustyön sujuva eteneminen edellyttää betonimyllyllä lähes taukoamatta tapahtuvaa laastin valmistusta, koska laastin menekki harkkoa kohden on suuri. Suurilla työmailla voidaan käyttää kehittyneempiä menetelmiä kuten irtolaastilla täytettävää siiloa, johon on kiinteästi asennettu sekoitin tai erillistä ruuvisekoitinta, johon laasti siirretään paineilman avulla.

19 17 Suursäkkien kanssa voidaan käyttää pientä siiloa (3 tn), johon on liitetty kiinteästi ruuvisekoitin (kuva 8). Siilon etuna on nopea ja työtä säästävä laastin valmistus ja se soveltuu hyvin työmaalle, jossa rakennuksen kaikki seinät muurataan harkoista. Käytön sujuvuus edellyttää, että työmaalla on nostokalustoa käytettävissä suursäkkien nostamiseen siiloon. Jos työmaalla käytetään siiloa ja ruuvisekoitinta, tarvitaan lisäksi varamenetelmä laastin valmistamiseen. Varamenetelmää tarvitaan, jos ruuvisekoitin menee epäkuntoon tai suursäkkien nostoa siiloon ei syystä tai toisesta voida tehdä. Varamenetelmäksi soveltuu betonimylly. Porakonevispilällä voidaan sekoittaa pieniä laastimääriä lähinnä pieniin muurauksiin ja paikkauksiin. Ohutsaumamuuraukseen käytettävä laasti sekoitetaan porakonevispilällä. Porakonevispilää on saatavissa myös raskaampaan sekoittamiseen tarkoitettuna työasemana. Käsin lapiolla voidaan sekoittaa tilapäisesti pieniä laastimääriä lähinnä paikkauksia tai yksittäisten harkkojen muurausta varten. Laastin valmistuspiste sijoitetaan lähelle muurauskohdetta, jotta siirtomatkat ovat mahdollisimman lyhyet. Laasti siirretään työkohteeseen betoni- tai kottikärryillä ja lapioidaan paljuihin, jotka on jo valmiiksi siirretty muurauspaikalle ja asetettu sopivin välein muuraustyön kannalta. Laastipaljujen korkeus maasta on cm. Laastin siirtäminen kottikärryllä edellyttää hyvien kärräysteiden rakentamista. Tietyissä tilanteissa laasti voidaan lapioida kottikärryistä suoraan laastikelkkaan. Laasti voidaan siirtää sekoittimesta laastikärryyn (kuva 9), jota muurari kuljettaa mukanaan muuraustyön aikana. Laasti voidaan siirtää myös työmaan nostokalustolla kohteeseen esim. jassikalla, nostettavilla paljuilla tai nostolenkeillä varustetulla kottikärryllä (kuva 8). Sekoitettu laasti käytetään 3 tunnin kuluessa. Kuva 8. Suursäkeille tarkoitettu 3 tn laastisiilo ja sen alla vesijohtoverkostoon yhdistetty ruuvisekoitin, johon laasti valuu suoraan siilosta. Laastin siirtoon nostolenkeillä varustettu laastipalju.

20 18 Kuva 9. Laastin siirtoon tehty laastikärry, jota muurari vetää muuratessaan mukanaan. Laastin siirtoon ja levitykseen voidaan käyttää myös koneellisia menetelmiä, joista eräs on Muurauslaite (kuva 11). Laitteeseen mahtuu n. 500 kg valmista laastia kerralla ja yhdellä täytöllä voidaan muurata n. 80 kpl lämpöeristettyjä harkkoja. Muurauslaite toimii polttomoottorilla ja muuraustyön ajaksi tarvitaan työmaalle nosturi. Laitteen sujuva käyttö edellyttää lisäksi laastin valmistamista suursäkkisiilosta ruuvisekoittimella. Työmaalla muuraustyön aikana oleva nosturi nopeuttaa muutakin materiaalin käsittelyä kuten telineiden pystytystä, harkkolavojen nostoa, betonivaluja ja ontelolaattojen asennusta. Harkkojen muuraustyö Muuraustyö voidaan aloittaa, kun tarvittavat materiaalit, työvälineet ja koneet ovat käytettävissä sekä niiden toimivuus ja kunto on varmistettu, harkot on jaettu muurauskohteeseen, linjalangat asennettu oikeaan korkeuteen sekä laasti on sekoitettu ja siirretty työkohteeseen. Muuraustyön vaiheet ovat: laastin levitys harkon asennus harkon leikkaus raudoituksen asennus aukkojen ylityksien tekeminen ylimmän muurauskerroksen tasaaminen. Laastin levitys ja harkkojen asennus Muurauslaasti voidaan levittää joko käsin tai koneellisesti (kuvat 10 ja 11). Käsin laasti levitetään kätevimmin muurauskelkalla. Kelkkoja valmistetaan eri levyisille harkoille ja osa kelkoista on leveydeltään säädettäviä. Muurauskelkkaa käyttämällä juuri oikean paksuinen sauma. Kelkkalevityksellä voidaan helposti tehdä leveisiin harkkoihin niiden vaatima rakosauma. Eristetyissä harkoissa vaakasaumaan asennetaan tarvittaessa mineraalivillakaista (harkkovalmistajan ohjeen mukaan). Laasti voidaan pienissä kohteissa levittää suurella muurauskauhalla. Apuna tässä voidaan käyttää sopivan paksua lautaa, joka asetetaan harkon keskelle ja laasti levitetään laudan pintaa pitkin. Perustuksien muurauksessa käytetään pystysaumassa nokkalaastia. Eristeharkkojen muurauksessa ei laastia kuitenkaan pystysaumoissa käytetä.

21 19 Kuva 10. Laasti levitetään harkoille laastikelkalla tai pienissä muurauksissa lautaa apuna käyttäen. /Muuratut rakenteet 1, Talonrakennus, Matti Höytyä & Yrjö Vänttinen,Rakennustieto Oy 1989/ Muuraustyöt, Reino Kavaja, Rakennustieto Oy 1992/. Laasti voidaan levittää myös muurauslaitteella, jolla voidaan annostella ja levittää suuri määrä laastia päivässä (kuva 11). Muurauslaitteella laasti siirretään ja annostellaan letkua pitkin suoraan harkoille. Laitteeseen on kehitetty erillinen suutin myös pystysaumoja varten. Laitteen tehokas käyttö edellyttää työmaalla laastisiilon, ruuvisekoittimen ja nosturin käyttöä. Muurausvaiheessa laasti valuu painovoimaisesti letkuja pitkin harkolle, jossa laastia levittää kaksi muuraria ja levityksen jälkeen muurarit asentavat harkot levitettyyn laastiin. Laastinlevitys tapahtuu laitteella erittäin nopeasti ja levityksen työsaavutus on noin 200 harkkoa tunnissa. Parhaimmillaan laite on isossa muurauskohteessa, jossa muurataan yksi- tai kaksikerroksista taloa lämpöeristetyistä harkoista. Kuva 11. Muurauslaite ja laastin levitys laitteella.

22 20 Kuva 12. Lämpöeristetyn harkon asentaminen. Laastin levityksen jälkeen harkot asennetaan paikoilleen napauttamalla niitä tarvittaessa kuminuijalla. Riittävän laatutason varmistamiseksi harkkojen vaakasuoruus on tarkastettava vesivaa'alla asennuksen aikana (kuva 13). Lämpimällä säällä on varottava levittämästä laastia kerrallaan liian laajalle alueelle, jotta harkkojen tartunta laastiin olisi riittävä. Harkkoseinän saumat muurataan ulkopinnoiltaan täysinäisiksi. Puhtaaksimuurauksessa saumat viimeistellään haluttuun muotoon ja pinta harjataan puhtaaksi. Kuva 13. "nuolaisu". Harkon vaakasuoruuden tarkistaminen ja saumasta ylitse pursuavan laastin

23 21 Harkkojen leikkaaminen Omatoiminen rakentaja voi leikata pieniä määriä harkkoja kovametalliterällä varustetulla käsisahalla. Useimmiten harkot leikataan kulmahiomakoneella ja timanttilaikalla (kuva 14). Työtapa on pölyinen, meluinen ja vaarallinen. Kulmahiomakoneella voidaan leikata vain noin 80 mm syvyyteen, joten harkko joudutaan hyvän leikkaustuloksen saavuttamiseksi leikkaamaan joka sivulta. Harkon pyörittely leikkauksen aikana lisää tapaturman riskiä sekä vähentää leikkauksen tarkkuutta ja laatua. Pieniä loveuksia ja koloja voidaan harkkoihin lyödä muurarinvasaralla tai kirveellä. Parempana menetelmänä voidaan harkkojen katkaisussa käyttää kovametalliketjusahaa (kuva 14). Ketjusahalla voidaan leikata tarvittaessa aukkoja valmiiseen seinärakenteeseen. Kovametalliterä leikkaa myös raudoitetta, mutta se kuluu tällöin nopeammin kuin pelkässä harkon leikkaamisessa. Katkaisuun voidaan käyttää myös märkätimanttisahaa, jossa terän leikkauskapasiteetti riittää harkon katkaisemiseen (vähintään 250 mm, kuvassa 15). Märkäsahaa käytettäessä on työnsuunnittelussa otettava huomioon sahan tarvitsema jäähdytysvesi ja talviaikana sen pitäminen sulana. Harkon leikkaamiseen on kehitetty vähän pölyä tuottava saha, jonka kaksi terää tekee edestakaista sahaavaa liikettä katkaisussa (kuva 16). Lisäksi leikkaamiseen voidaan käyttää puukkosahaa, joka on varustettu kovametalliterällä (kuva 16). Harkkojen leikkauskaluston valinta on työn sujuvan etenemisen kannalta merkittävää. Kalustoa valittaessa tulee ottaa huomioon, että rakennuttajan laatuvaatimukset työn toteutukselle ja mittatarkkuudelle lisääntyvät. Kuva 14. Harkkojen leikkaamiseen voidaan käyttää kovametalliterällä varustettua ketjusahaa tai timanttilaikalla varustettua kulmahiomakonetta.

24 22 Kuva 15. Harkkojen tarkkaan leikkaamiseen soveltuva märkätimanttisaha. Kuva 16. Harkon leikkaaminen koneellisesti sähkösahalla ja puukkosahalla, jossa on kovametalliterä (oikealla).

25 23 Harkkosahat, -sirkkelit ja kulmahiomakoneet tarkastetaan joka päivä ennen töiden aloittamista. Koneiden tarkastuksella varmistetaan, että teräsuojat ovat ehjiä ja liikkuvat kunnolla sahojen terät ovat kunnossa ja kulmahiomakoneen laikka on ehjä käyttö- ja hätäpysäytyskytkimet toimivat moitteettomasti sähköjohdot ja pistotulpat ovat ehjät ja kunnossa märkäsahan vikavirtasuoja toimii kunnolla Raudoitus Rakenteen raudoitus tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Raudoitus tulee asentaa siten, että se on joka puolelta laastin ympäröimä. Asentamista voidaan nopeuttaa siten, että tehdään valmiiksi taivutettuja raudoitteita, joilla raudoitetaan rakenteen nurkat. Muuten käytetään suoraa tankoa, joka katkaistaan sopivaan mittaan lankasaksilla tai kulmahiomakoneella. Raudoitteiden asentamisessa on muistettava tehdä väliseinien vaatimat tartuntaraudoitukset ulkoseinän muurauksen aikana. Asennuksessa on otettava huomioon, että vaakaterästen jatkospituus on vähintään 900 mm. Varsinaisen raudoitteen lisäksi eristeharkkojen sitomiseen käytetään ohuesta korroosionkestävästä langasta tehtyjä siteitä, joilla sidotaan harkon puolikkaat eristeen ylitse aukkojen pielissä. Aukkojen ylitykset Kantavien väliseinien aukkojen ylityspalkit on edullista tehdä siten, että valettavan palkin päälle muurataan vielä yksi harkkokerros, johon tehdään kaikki tarvittavat putkien läpiviennit (kuva 17). Näin tehden vältetään lävistyksien tekeminen valettuihin palkkeihin, joiden läpäisemiseen tarvitaan erikoiskalustoa ja samalla on vaarana katkaista palkin raudoitteet. Lisäksi "unohtuneille" putkille ja kanaville on suhteellisen helppo tehdä lävistykset jälkeenpäin.

Harkkorakentaminen. Ohjeita urakoitsijalle. Jari Kuosa

Harkkorakentaminen. Ohjeita urakoitsijalle. Jari Kuosa TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita urakoitsijalle Jari Kuosa Täydellisemmät ohjeet harkkorakentamisesta löytyvät oppaasta " Harkkorakentaminen ohjeita hankkeen eri osapuolille

Lisätiedot

Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa

Ohjeita pientalon rakentajalle. Jari Kuosa TAMPERE 2002 6XRPHQÃ%HWRQLWLHWRÃ2\ +DUNNRUDNHQWDPLQHQ Ohjeita pientalon rakentajalle Jari Kuosa Täydellisemmät ohjeet harkkorakentamisesta löytyvät oppaasta " Harkkorakentaminen ohjeita hankkeen eri osapuolille

Lisätiedot

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012 VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme * Välitämme 3-15 / 10.4.2015 Weber anturamuotti- www.e-weber.fi www.wepro.fi järjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005. MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko

SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005. MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005 MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko 1. YLEISTÄ 2 Tämä suunnitteluohje koskee vain Lujabetoni Oy:n ULTRA-matalaenergiaharkkoa, tyyppimerkintä MEH-380 ULTRA. Lisäksi suunnittelussa

Lisätiedot

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer 1.7. MUURAUS 10 ov Ammattitaitovaatimus ja tarkennettu sisältö osaa Osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia Osaa

Lisätiedot

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka karmikulma s. 3 2. Asennus s. 4 3. Karmin kiinnitys s. 12 4. Oviasennus s. 13 5. Lisätietoja s. 13 Karmikulma käyttö- ja suunnitteluohje

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

KEVYTSORAHARKKOT HARKKOHINNASTO 2009 3 (8) Menekki 8,33 kpl/ m VSH-88 menekki 8,8 kpl/m 2, lavalla 11,82 m 2 ; 32 puolikasta ja 88 kpl kokonaista.

KEVYTSORAHARKKOT HARKKOHINNASTO 2009 3 (8) Menekki 8,33 kpl/ m VSH-88 menekki 8,8 kpl/m 2, lavalla 11,82 m 2 ; 32 puolikasta ja 88 kpl kokonaista. LUJA-HARKKOHINNASTO 1.1.2009 Korvaa hinnaston 1.1.2008 HARKKORAKENNE ON TURVALLINEN VALINTA Valikoimastamme löydät sopivat harkot anturasta väliseiniin: muurattavina- tai valuharkkoina, myös matalaenergiaratkaisuna.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

HB-HARKKOTUOTTEET. Laatua rakentamiseen

HB-HARKKOTUOTTEET. Laatua rakentamiseen Laatua rakentamiseen Viiden tähden betonituottaja HB-Betoni on viiden tähden betonituottaja, joka tarjoaa laadukkaat tuotteet ja luotettavat toimitukset. Pitkä, yli 40 vuoden kokemus sekä perheyrityksen

Lisätiedot

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit FINNEPS YLI 25 VUOTTA! EPS BETONIVALUHARKKO on rakennusmateriaalina kymmeniä vuosia vanha keksintö maailmalla. Kokemäkeläisen Lasse Rannan 1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen EPS valuharkkovalmistaja

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LAADUNHALLINTA Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TEHTÄVÄN LAADUNVARMISTUS Yksittäisen tehtävän hyvälle laadunvarmistukselle on ominaista, että: laatuvaatimukset on yksilöity ja konkreettisesti esitetty

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

HARKKOHINNASTO 1.1.2012

HARKKOHINNASTO 1.1.2012 HARKKOHINNASTO 1.1.2012 korvaa hinnaston 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO Kevytsoraharkot 3 Kevytsoraeristeharkot 4 Kevytsoramatalaenergiaharkot 4 Valuharkot 5 Valueristeharkot 5 Betoniset matalaenergiaharkot

Lisätiedot

KERROSTALON JULKISIVUMUURAUS

KERROSTALON JULKISIVUMUURAUS KERROSTALON JULKISIVUMUURAUS Työnsuunnitteluopas VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Hannu Koski Tampere 2003 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Hermiankatu 8 F, PL 1802,

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 1.2.2015 urokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

EMH-400 grafit työohje 01/09/2015

EMH-400 grafit työohje 01/09/2015 EMH-400 grafit työohje 01/09/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen tiivistys..sivu.8 Harkkojen

Lisätiedot

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO TEHTÄVÄSUUNNITELMA KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO OMATYÖ ALIURAKKA TYÖKAUPPA Kohde ja tehtävä Työmaa As Oy Väliseinä Tehtävä, 649 m2 Vastuuhenkilöt Vastaava mestari puh. Työryhmän nokkamies puh. Tehtäväsuunnitelman

Lisätiedot

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin

Lisätiedot

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi BENDERS seinäelementit Seinäelementit ja perustukset Lisää Bendersistä: www.benders.fi 2 Sisältö Seinäelementit 4-10 Seinäelementtien tarvikkeet 11 Perustukset 12-15 Perustustarvikkeet 15 3 Seinäelementti

Lisätiedot

LAKKA harkot ulkoseiniin - edelläkävijä energiatehokkuudessa

LAKKA harkot ulkoseiniin - edelläkävijä energiatehokkuudessa LAKKA harkot ulkoseiniin - edelläkävijä energiatehokkuudessa Lakka harkoista saat kestävän talon, joka täyttää asukkaiden vaatimukset myös tulevaisuudessa. Kivitalo on energiatehokas, hiljainen ja palamaton.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY Kestävä väliseinä kätevästi Valitse väliseinämateriaaliksi monipuolinen ja turvallinen HB-Priima Nykyaikaisena kivipohjaisena materiaalina HB-Priima-harkkolevyt soveltuvat erinomaisesti

Lisätiedot

LÄMPÖPERUSTUS. Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa

LÄMPÖPERUSTUS. Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa LÄMPÖPERUSTUS Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa Legalett -perustus ja lattialämmitys samassa toimituksessa Perustus sekä lämmitysjärjestelmä ovat molemmat asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa koko

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA. LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 1.3.2013 ver. 1 LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 1

NOPEA HELPPO TARKKA. LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 1.3.2013 ver. 1 LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 1.3.2013 ver. 1 LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 1 LUJA-PONTTIHARKKO TYÖOHJE 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 2. VALMISTELEVAT TYÖT... 5 3. ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN...

Lisätiedot

HARKKO- RAKENTEET. Leca -harkkorakenteet Työohje. Leca Lex perusharkot Leca Design harkot, Leca Term harkot. Leca perustukset ja Leca ulkoseinät

HARKKO- RAKENTEET. Leca -harkkorakenteet Työohje. Leca Lex perusharkot Leca Design harkot, Leca Term harkot. Leca perustukset ja Leca ulkoseinät HARKKO- RAKENTEET Leca perustukset ja Leca ulkoseinät Leca -harkkorakenteet Työohje Leca Lex perusharkot Leca Design harkot, Leca Term harkot 4-15 / 15.5.2016 korvaa esitteen 4-15/1.3.2014 LECA -HARKKO-

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET

MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET Miksi teet muottilaudoituksen? Tai miksi muuraat? Pääset vähemmälläkin, ja tulos on yhtä hyvä. Nykyaikainen ja tutkittu Muottiharkko tarjoaa paremman ratkaisun vaivattomaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN Yleistä Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämää vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuisena, tai pariin metriin nousevana

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

HARKOISTA KESTÄVÄÄ JA LAADUKASTA

HARKOISTA KESTÄVÄÄ JA LAADUKASTA HARKOISTA KESTÄVÄÄ JA LAADUKASTA Ponttiharkot / Kevytsoraharkot / Valuharkot 2 LUJABETONILLA ON LAAJIN HARKKOVALIKOIMA Laajasta tuotevalikoimasta löytyy varmasti oikea tuote kaikkeen rakentamiseen. Harkoilla

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen Taustaa hankkeelle - Rakennus rakennettiin vuosina 1937-1941 Helvar Oy:n radiotehtaaksi. - Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan teollisuusrakennuksesta, asuinkäyttöön

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

KAHI-HARKKO RAKENTAMINEN

KAHI-HARKKO RAKENTAMINEN KAHI-HARKKO RAKENTAMINEN ohjeita hankkeen läpivientiin Kahi-harkkorakentamisohjeen on laatinut mait Oy Ab:n toimeksiannosta Hannu Koski VTT:stä 2 Kahi-harkot rakentamisessa Kalkkihiekkaharkkoja käytetään

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

EKO+ 400 grafit työohje 01.09.2015

EKO+ 400 grafit työohje 01.09.2015 EKO+ 400 grafit työohje 01.09.2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkon ulkokuoren liiman annostelu..sivu.8

Lisätiedot

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Siirreltävä teline LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ Zifa/Uniroll käyttöohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET . JOHDANTO Siirreltävät Layher-telineet asennetaan ja puretaan turvallisesti, nopeasti ja yksinkertaisesti.

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Työseloste Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Sisällysluettelo 1Materiaalit...1 1.1Materiaalimenekit ja lisät...1 2Työkalut ja välineet...1

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Kampista kattoremonttiin, rautatiestä rivitaloon. Talvi kesäksi ja myrsky poudaksi kunnon sääsuojilla

Kampista kattoremonttiin, rautatiestä rivitaloon. Talvi kesäksi ja myrsky poudaksi kunnon sääsuojilla Sääsuojaratkaisut Kampista kattoremonttiin, rautatiestä rivitaloon Talvi kesäksi ja myrsky poudaksi kunnon sääsuojilla KH-sääsuoja kevyt ja edustavan näköinen pulpetti- tai harjakatto yhteensopiva Allround-

Lisätiedot

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ ALKUSANAT Rakennustoimisto Anttonen Oy:llä on hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin maine rakennusalalla liki 20 vuoden ajalta.

Lisätiedot

Leca -harkkorakenteet

Leca -harkkorakenteet Leca -harkkorakenteet Työohje PERUSTUKSET Leca Lex perusharkot ULKOSEINÄT Leca Design harkot, Leca Term harkot 4-15 / 1.3.2014 korvaa esitteen 4-15/1.3.2012 www.e-weber.fi SISÄLTÖ 1 LECA PERUSTUSTYYPIT

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

20 mm kivipuristelaatan asennustuet tekninen kuvasto

20 mm kivipuristelaatan asennustuet tekninen kuvasto 20 kivipuristelaatan asennustuet tekninen kuvasto Esipuhe Asennustuet ovat innovatiivinen, helppo ja käytännöllinen tapa asentaa FinnCeramic 20 paksuisia kivipuristelaattoja. Tukien avulla laatat voidaan

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Elementtitehtaan mahdollisuudet rakennusosien suojauksessa

Elementtitehtaan mahdollisuudet rakennusosien suojauksessa Elementtitehtaan mahdollisuudet rakennusosien suojauksessa DI Parma Oy 9.10.2014 1 Elementtitehtaan mahdollisuudet rakennusosien suojauksessa Sisältö: Julkisivuelementtien suojauksesta SW- elementit Tehdasrapatut

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Valmistavan koulutuksen sisältö 4.1.1 Perustustyöt, kaikille pakollinen 4.2.1 Runkotyöt, kaikille pakollinen Perustustöiden teorian, suunnitelmien ja laskelmien

Lisätiedot

URETAANIERISTEHARKKO suunnittelu- ja työohje

URETAANIERISTEHARKKO suunnittelu- ja työohje HB-URETAANIERISTEHARKKO URETAANIERISTEHARKKO suunnittelu- ja työohje UEH-240, 290 ja 320 SISÄLTÖ: HB-URETAANIERISTEHARKKO YLEISTÄ... 3 Harkkojen ominaisuudet... 3 Tekniset tiedot... 4 Suunnittelun perusteet...

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

Elementtihormin pystytysohjeet

Elementtihormin pystytysohjeet Elementtihormin pystytysohjeet TONA savuhormistot Yrjönalhontie 13, 21420 Lieto Puh. 020 7413 123 Fax (02) 4870 305 e-mail: tona@smidson.com Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Hormin tekniset tiedot... 2 1.2

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset.

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Hannu Hirsi Johdanto: Mittajärjestelmien tarkoitus: Helpottaa eri toimijoiden järjestelmien ja osien yhteensovittamista : suunnittelua, valmistusta, asentamista,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot