Säännöllinen vai jaksoittainen hoito lapsen lievään astmaan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säännöllinen vai jaksoittainen hoito lapsen lievään astmaan?"

Transkriptio

1 Anna Pelkonen dosentti, lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala Mika Mäkelä professori, lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala sekä Helsingin yliopisto Säännöllinen vai jaksoittainen hoito lapsen lievään astmaan? Astman lääkehoidossa tärkeintä on astmatulehduksen rauhoittaminen. Säännöllinen, pieniannoksinen hoito vähentää tehokkaimmin astman pahenemisvaiheita ja oireita ja parantaa keuhkojen toimintaa kaikenikäisten lasten lievässä astmassa. Leukotrieeninsalpaajaa (montelukasti) voidaan myös käyttää anti-inflammatorisena hoitona, mutta sen teho on heikompi kuin inhaloitavan kortisonin. Lääkehoitoa säädellään astman hallinnan mukaan. Jaksoittaista, kuuriluonteista, astmatulehdusta rauhoittavaa lääkitystä voidaan käyttää kouluikäisten ja leikki-ikäisten lasten hoidossa säännöllisen alkuhoidon jälkeen oirekausina sekä lähinnä virusinfektioiden yhteydessä oireilevien alle 3-vuotiaiden lasten hoidossa. Kouluikäisillä lapsilla jaksoittaisen hoidon teho on jonkin verran huonompi kuin säännöllisen hoidon, mutta sivuvaikutukset ovat vähäisempiä. Leikki-ikäisillä eroa ei ole pystytty osoittamaan. Astman lääkehoidossa tärkeintä on astmatulehduksen rauhoittaminen. Astman ilmiasu vaihtelee lapsilla ikäryhmittäin ja tulehdusmekanismi, oirekuva, diagnostiikka ja lääkevasteet ovat erilaisia (taulukko 1). Tämän vuoksi käsittelemme lievän astman hoitolinjaukset erikseen eri ikäryhmissä. Artikkeli perustuu tutkimustietoon ja kirjoittajien kokemukseen lasten astman hoidosta. Kouluikäinen lapsi Kouluikäisen lapsen jatkuvaoireisen astman hoito aloitetaan yleensä säännöllisellä pieniannoksisella inhaloitavalla kortisonilääkityksellä. Lisäksi tarvitaan nopeasti keuhkoputkia avaava kohtauslääke (salbutamoli, terbutaliini) oireiden helpottamiseksi. Kun lapsella on jatkuvat astmaan sopivat oireet ja todetaan astmalle diagnostinen, hoito aloitetaan ja inhaloitavaa kortisonia annetaan päivittäin (1). Kun astma on jatkuvaoireinen, on tärkeää huolehtia siitä, että lääkeannokset todella otetaan. Pahenemisvaiheiden on todettu estyvän vasta, jos inhaloitavan kortisonin annoksista otetaan vähintään 75 % (2) maali, voidaan kokeilla jaksoittaista, oireperusteista hoitoa (3). Oirelähtöisessä hoitomallissa astmalääkitystä käytetään yleensä 1 4 viikon jaksoina oireiden alkaessa esimerkiksi siitepölyaikana tai hengitystieinfektion yhteydessä (taulukko 2). Säännöllistä lääkitystä ei kannata lopettaa juuri ennen hankalinta vuodenaikaa (esim. allergikolla juuri ennen siitepölykautta tai infektioherkillä lapsilla syksyllä ennen koulujen alkua). Säännöllisen kortisonihoidon lopettamisen jälkeen noin puolelle potilaista astmaoireet ilmaantuvat melko pian uudelleen (4). Tuolloin palataan entiseen lääkitykseen ja hoidetaan pahenemisvaihe asianmukaisesti. Lääkityksen lopettamisen jälkeen tilanne tulee kontrolloida 3 6 kuukauden kuluttua, jolloin on suositeltavaa tehdä ainakin spirometria ja bronkodilataatiokoe sekä PEF-seuranta, mutta mahdollisuuksien mukaan myös mitata keuhkoputkien reaktioherkkyys (esim. juoksurasitustesti). Jos inhaloitavia kortisonikuureja on ollut puolen vuoden aikana 0 3 ja keuhkojen toiminta on, voidaan hyvin jatkaa jaksoittaista oireperusteista hoitoa. Vertaisarvioitu VV Milloin jaksoittainen hoito? Kun oireet saadaan hallintaan, etsitään 3 12 kuukauden aikana pienin inhaloitavan kortisonin annos, jolla hoitotasapaino säilyy (1). Jos astman hallinta on ollut pitkään (6 12 kuukautta) hyvä siten, että avaavaa lääkettä ei tarvita, oireet pysyvät pois ja keuhkojen toiminta on nor- Miksi kokeilla jaksoittaista hoitoa? Pitkäaikaisen lääkityksen yksinkertaisuus on tavoiteltava asia. Oireperusteinen jaksoittainen hoito vähentää käytetyn lääkkeen määrää, sivuvaikutusten riskiä ja hoitokuluja (3). Jatkuvassa käytössä pieninäkin annoksina hidastaa pituuskasvua keskimäärin 412

2 tieteessä Taulukko 1. Astmalapsen tyypilliset piirteet eri ikäkausina. Sukupuolijakauma (P = poika, T = tyttö) 0 2-vuotiaat 3 6-vuotiaat 7 11-vuotiaat vuotiaat P > T P > T P > T P > T ennen puberteettia ja T > P jälkeen puberteetin Tulehdussolukko Neutrofiilit Neutrofiilit, eosinofiilit Eosinofiilit Eosinofiilit Tyvikalvon paksuntuma Ei Paksuntuminen alkaa Paksuntuu edelleen Paksuus kuten aikuisastmassa Keuhkojen toiminnan mittaaminen Pahenemisvaiheiden määrä Oireilun kesto Vain erikoistapauksissa oskillometriaseurannassa ulkojuoksutesti ja/tai bronkodilataatiokoe. Keuhkofunktion taso määräytyy 6 ikävuoteen mennessä Spirometriaseurannassa ulkojuoksutesti ja bronkodilataatiokoe Loppuu 3 ikävuoteen mennessä 60 %:lla Suurella osalla ei-allergisista lapsista oireilu loppuu ennen kouluikää Oireettomiksi noin 50 % Steroidivaste +/ Kuten aikuisilla Oireettomiksi vajaa puolet Säännöllinen Jaksoittainen Astman riskitekijät ja paljon oireita, 3 kk:n hoitokokeilu Ei riskitekijöitä ja paljon oireita, suuri annoksinen Säännöllisen hoidon jälkeen ei oireita ja keuhkojen toiminta Säännöllisen hoidon jälkeen ei oireita ja keuhkojen toiminta Säännöllisen hoidon jälkeen ei oireita ja keuhkojen toiminta Montelukasti jaksoina Ei riskitekijöitä ja lievät oireet Kirjallisuutta 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Astma. Käypä hoito -suositus Williams LK, Peterson El, Wells K ym. Quantifying the proportion of severe asthma exacerbations attributable to inhaled corticosteroid nonadherence. J Allergy Clin Immunol 2011;128: Rodrigo GJ. Daily versus intermittent inhaled corticosteroid treatment for mild persistent asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2014;14: Rogers L, Reibman J. Stepping down asthma treatment: how and when. Curr Opin Pulm Med 2012;18: Kelly HW, Sternberg AL, Lescher R ym. Effect of inhaled glucocorticoids in childhood on adult height. N Engl J Med 2012;367: cm:n ensimmäisenä käyttövuonna ja vaikutus on ilmeisesti pysyvä (5). Löydökset kasvussa ovat olleet toistettavia ja vastaavia jopa eri val- Taulukko 2. Siirtyminen jaksoittaiseen lääkitykseen leikki- ja kouluikäisen lapsen astmaa hoidettaessa. Jos pieni ( µg/vrk) steroidiannos pitää oireet kurissa 6 12 kk hoidon jälkeen ja keuhkojen toiminta on, kokeile lääketaukoa. Anna ohjeet astman pahenemisvaiheen varalle (1 3 viikon jakso hengitettävää kortisonia infektioiden yhteydessä ja/tai siitepölyaikana). Seurantakäynti 3 6 kk:n kuluttua: oireet (yö-, päivä-, rasitusoireet, oirelääkkeen käyttö, pahenemisvaiheet), spirometria, PEF-seuranta koululaisilla ja tarvittaessa juoksurasituskoe. misteita käytettäessä. Jaksoittaisen lääkityksen vaikutus pituuskasvuun on vähäisempi (6). Säännöllisen inhaloitavan kortisonin ei ole todettu vaikuttavan lasten astman luonnolliseen kulkuun (7,8). Kouluikäisistä astmaatikoista noin puolella astmaoireet häviävät, jolloin motivaatio säännölliseen lääkkeen käyttöön luonnollisesti huononee (9). Lieväoireisessa astmassa inhaloitavan kortisonin käyttö on kontrolloiduissakin olosuhteissa vain noin 55 %:n luokkaa (10). Tuoreessa katsauksessa elektronisesti mitattu lapsiastmaatikkojen inhaloitavan kortisonin käyttö oli alle 50 % annoksista puolessa tutkimuksista (11) ja tavanomaisissa olosuhteissa se voi jäädä 20 %:iin määrätyistä annoksista (12). Näin potilas usein itse valitsee jaksoittaisen hoidon mallin. Kansainvälisissä hoitosuosituksissa suhtaudutaan epäillen kouluikäisten lasten astman oi- 413

3 6 Turpeinen M, Nikander K, Pelkonen AS ym. Daily versus as-needed inhaled corticosteroid for mild asthma. (The Helsinki early intervention childhood asthma study). Arch Dis Child 2008;93: Strunk RC, for the Childhood Asthma Management Program Research Group. Childhood Asthma Management Program: Lessons learned. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS ym. Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at high risk for asthma. N Engl J Med 2006;354: Spahn JD, Covar R. Clinical assessment of asthma progression in children and adults. J Allergy Clin Immunol 2008;121: Nikander K, Turpeinen M, Pelkonen AS ym. True adherence with the Turbuhaler in young children with asthma. Arch Dis Child 2011;96: Morton RW, Everard ML, Elphick HE. Adherence in childhood asthma: the elephant in the room. Arch Dis Child 2014;99: Martinez FD, Vercelli D. Asthma. Lancet 2013;19: Chauchan BF, Chartrand C, Ducharme FM. Intermittent versus daily inhaled corticosteroid for persistent asthma in children and adults. Cochrane Database Syst rev 2013; Issue 2. Art.No.:CD DOI: / CD pub3. 14 Saglani S, Malmström K, Pelkonen As ym. Airway remodelling and inflammation in symptomatic infants with reversible airflow obstruction. Am J Respir Crit Care Med 2005;171: Ducharme FM, Tse SM, Chauhan B. Diagnosis, management, and prognosis of preschool wheeze. Lancet 2014;383: Castro-Rodriquez JA, Rodrigo GJ. Efficacy of inhaled corticosteroids in infants and preschoolers with recurrent wheezing and asthma: a systematic review with metaanalysis. Pediatrics 2009;12:e Mäkelä MJ, Malmberg LP, Csonka P ym. Salmeterol and fluticasone in young children with multipletrigger wheeze. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109: Murray CS, Woodcock A, Langley SJ ym. Secondary prevention of asthma by use of inhaled Fluticasone propionate in Wheezy Infants (IFWIN): double-blind, randomized, controlled study. Lancet 2006;368: Bisgaard H, Hermansen MN, Loland L ym. Intermittent inhaled corticosteroids in infants with episodic wheezing. N Engl J Med 2006;354: Bisgaard H, Zielen S, Garcia- Garcia ML ym. Montelukast reduces asthma exacerbations in 2- to 5-year-old children with intermittent asthma. Am J Respir Crit Care Med 2004;171: reperusteiseen jaksoittaiseen hoitoon (3). Niissä korostetaan, että astmatulehdus on krooninen tila riippumatta oireista, ja jaksoittaisen hoitomallin ajatellaan viestittävän potilaalle, että astma tautina ei olisi krooninen sairaus. Astmapotilaan ja vanhempien käsitykset astman hoidon tavoitteista ja sivuvaikutusten merkityksestä voivat erota lääkärin käsityksistä, ja tuolloin jaksoittainen, oireperusteinen hoito lyhyen säännöllisen alkuhoidon jälkeen tarjoaa hyvän vaihtoehdon. Miten jaksoittainen hoito toimii? Jaksoittaisen hoidon toimivuudesta kouluikäisillä lapsilla on näyttöä. Suomalaisessa tutkimuksessa 116 lievää ja jatkuvaoireista astmaa sairastavaa kouluikäistä lasta satunnaistettiin kuuden kuukauden säännöllisen inhaloitavan kortisonihoidon jälkeen jatkamaan vuoden ajan pieniannoksista inhaloitavaa kortisonilääkitystä tai jaksoittaista lääkitystä. Puolentoista vuoden jälkeen oirepäivissä ja keuhkojen toiminnassa ei ollut eroa ryhmien kesken, mutta jaksoittaisen hoidon ryhmässä oli tilastollisesti enemmän astman pahenemisvaiheita (1,69 vs. 0,97 potilasta kohti). Säännöllisen hoidon aikainen kasvun hidastuma (2 cm/v) korjaantui osittain jaksoittaisen hoidon aikana (kasvu 6,2 cm vs. 5,6 cm; p = 0,016) (6). Tuoreessa Cochrane-katsauksessa arvioitiin jaksoittaisen hoidon mallin toimivuutta (13). Arvioinnissa oli mukana kuusi tutkimusta, joissa oli yhteensä potilasta; tutkimuksista neljä oli tehty lapsilla ja kaksi aikuisilla. Jatkuvaa hoitoa saaneilla potilailla oli oirepäiviä ja avaavan lääkkeen käyttöä tilastollisesti vähemmän ja heidän uloshengityksen typpioksidi oli matalampi. Eroja ei havaittu FEV 1 -arvoissa, vaikeiden pahenemisvaiheiden määrissä, elämänlaadussa tai keuhkoputkien reaktioherkkyydessä. Lapset kasvoivat merkittävästi paremmin jaksoittaisen hoidon aikana verrattuna jatkuvaa inhaloitavaa kortisonihoitoa saaneisiin. Säännöllistä hoitoa käyttäneillä tautikontrolli oli siis vain jonkin verran parempi, mutta sivuvaikutuksia oli enemmän. Pidämme jaksoittaista ja oireperusteista inhaloitavaa kortisonilääkitystä alkuvaiheen säännöllisen hoidon jälkeen yhtenä hoitovaihtoehtona oireettomalle ja hyvin ohjatulle kouluikäiselle astmaatikolle, jonka keuhkotoiminta on. Siirryttäessä jaksoittaiseen hoitoon on tärkeää ohjeistaa kaikki osapuolet huolellisesti. Vaarana on, että potilas tai vanhemmat eivät aloita hoitoa ajoissa ja tautikontrolli kärsii. Vain siitepölyaikana tai infektioissa oireilevat Jos allergisella kouluikäisellä lapsella on astmaoireita vain siitepölyaikana, tarkempia astmaselvityksiä ei tarvita ja oireet voidaan hoitaa oireperusteisen jaksoittaisen hoidon mallilla. Vastaanotolla voidaan käyttää PEF-puhalluksia keuhkoputkien avautuvan ahtauman toteamiseen. Infektioissa astmaoireita saavan kouluikäisen lapsen keuhkojen toiminta tulee sitä vastoin aina tutkia oireettomassa vaiheessa ja sulkea pois jatkuvaa lääkitystä vaativan astman mahdollisuus. Montelukastin käyttö Leukotrieeninsalpaajista montelukasti on mahdollinen vaihtoehto kouluikäisen potilaan lieväoireisen astman hoitoon, mutta sen teho ei yleensä ole riittävä (1). Sen sijaan jaksoittainen montelukastin käyttö voi olla tehokasta lieviin siitepölykauden astmaoireisiin koivulle tai timoteille herkistyneellä, jolla on myös paljon silmä- ja nenäoireita. Alle kouluikäinen lapsi Mitä pienempi lapsi on, sitä tavallisempi on limaneritystä ja tulehdusta seuraavan limakalvoturvotuksen aiheuttama uloshengitysvaikeus, hengityksen vinkuna ja yskä. Vuoden ikäisillä astmaoireisilla lapsilla ei vielä voida todeta keuhkoputkien limakalvolla tyvikalvon paksuntumista tai eosinofiilista tulehdusta (14). Astmalle tyypilliset löydökset ilmaantuvat toden näköisesti vasta vajaan 2 vuoden iästä alkaen. Näyttää siis siltä, että alle 3-vuotiaan lapsen astma eroaa kliiniseltä kuvaltaan ja patogeneesiltään oleellisesti isompien lasten astmasta. Tässä ikäryhmässä on astman ilmenemismuodoissa ja hoitovasteissa eniten eroavaisuuksia. Virusinfektio on nuorimmilla lapsilla tärkein oireiden laukaisija. Vain pieni osa (noin 25 %) astmaoirein oireilevista alle 3-vuotiaista lapsista on atooppisia, leikki-ikäisistä yli puolet ja kouluikäisistä jopa 80 %. Suurimmalla osalla eiatooppisista lapsista kyse on väistyvästä taipumuksesta, joka johtuu keuhkoputken läpimitan pienuudesta ja poikkeavasta immuunivasteesta mm. viruksiin. 414

4 tieteessä 21 Valovirta E, Boza ML, Robertson CF ym. Intermittent or daily montelukast versus placebo for episodic asthma in children. Ann Allergy Asthma Immunol 2011;106: Pelkonen AS, Malmström K, Sarna S ym. The effect of montelukast on respiratory symptoms and lung function in wheezy infants. Eur Respir J 2013;41: Nwokoro C, Pandya H, Turner H ym. Intermittent montelukast in children aged 10 months to 5 years with wheeze (WAIT trial): a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. Lancet Respir Med 2014;2: Robertson CF, Price D, Henry R ym. Short-course montelukast for intermittent asthma in children: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2007;175: Sidonnaisuudet Anna Pelkonen: Luentopalkkiot (MSD, Orion, Spira Oy), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Orion). Mika Mäkelä: Luentopalkkiot (ALK, GSK, MSD, Orion). Miten lääkehoito tehoaa? Inhaloitavan kortisonin teho on alle 3-vuotiailla heikompi kuin vanhemmilla lapsilla ja lääke tehoaa vain osalla pikkuvinkujista. Vain virusinfektioissa vinkuvat, ei-atooppiset lapset hyötyvät korkeintaan niukasti pieniannoksisesta inhaloitavasta kortisonista, jos lainkaan (15). Jatkuvasti hengitystieoireista kärsivillä alle kouluikäisillä lapsilla säännöllisen inhaloitavan kortisonin kohtalainen teho on osoitettu. Hoito vähentää astman pahenemisvaiheita, oireita, oirelääkkeen käyttöä ja parantaa keuhkojen toimintaa (8,12). Tuoreiden hoitokokeiden metaanalyysiin oli otettu mukaan uloshengitysvinkunasta kärsivät sekä atooppiset että ei-atooppiset lapset riippumatta astman riskitekijöistä (15). Analyysin mukaan säännöllinen inhaloitava kortisoni vähensi vaikeiden pahenemisvaiheiden määrää (steroidi p.o.) 40 % lumelääkkeeseen verrattuna. On viitteitä siitä, että inhaloitavan kortisonin teho olisi parempi sellaisilla pikkulapsilla, joilla on atopiaa ja astman riskitekijät (16). Tuoreessa, funktiohäiriöisessä leikki-ikäisen astmassa (3 6 v) voitiin todeta säännöllisen inhaloitavan kortisonihoidon vähentävän uloshengityksen typpioksidiarvoja merkittävästi avaavaan lääkkeeseen verrattuna (17). Tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan, että suuriannoksinen jaksoittainen inhaloitava kortisonihoito olisi leikki-ikäisillä teholtaan huonompi kuin pieniannoksinen säännöllinen hoito, päinvastoin kuin kouluikäisillä lapsilla (15). Kuitenkin hoidon ylikäyttö tiheästi oireilevalla pikkulapsella on herättänyt huolen hoitomallin riskeistä: vanhemmat voivat ajautua antamaan suuriannoksista hoitoa käytännössä säännöllisesti. Säännöllisen pieniannoksisen hoidon on todettu hidastavan kasvua 1,1 cm (8) ja jaksoittaisen, suuriannoksisen kortisonin 0,6 cm (15). Säännöllinen tai jaksoittainen inhaloitava kortisonihoito ei vaikuta pikkulapsillakaan astman luonnolliseen kulkuun (8,18,19), mikä on tärkeää muistaa hoitopäätöksiä tehtäessä. Säännöllinen montelukastilääkitys vähensi yhdessä tutkimuksessa jaksoittain oireilevilla pikkulapsilla pahenemisvaiheiden määrää (2,34 vs. 1,60 potilasta kohti) (20). Muissa tutkimuksissa tulosta ei ole pystytty toistamaan eikä säännöllisen montelukastilääkityksen teho ole eronnut lumelääkkeen tehosta (15,21,22). Tutkimustulokset jaksoittain käytettävän montelukastin tehosta pienillä lapsilla vaihtelevat. Tuoreessa meta-analyysissä ja juuri julkaistussa leikki-ikäisen tutkimuksessa jaksoittainen montelukastihoito oli yhtä tehokas kuin lumelääke (15,23). Australialaistutkimuksessa annettiin 2 14-vuotiaiden astmapotilaiden oireisiin jaksoittain käytettävää montelukastia ja hoito vähensi oireita, vanhempien poissaoloa työstä sekä terveyspalvelujen käyttöä (24). Kontrolloituja tutkimuksia montelukastin tehosta pienillä lapsilla kaivataan kipeästi lisää. Leikki-ikäisen lapsen hoitokäytäntö Alle kouluikäisten lasten astman diagnostiikka ja päätös anti-inflammatorisen lääkityksen aloittamisesta kuuluu pääsääntöisesti erikoissairaanhoitoon. Jatkuvasti oireilevalla leikkiikäisillä, 3 6-vuotiailla lapsilla keuhkotoiminnan poikkeavuus pyritään osoittamaan oskillometrian avulla ennen säännöllisen ja astmatulehdusta hoitavan lääkityksen aloitusta. Jos oskillomet rialla mitattu resistanssi (Rrs5) pienenee vähintään 40 % bronkodilataatiokokeessa tai suurenee vähintään 40 % juoksukokeessa hengitystieoireisella lapsella, muutos on merkittävä ja aloitetaan säännöllinen inhaloitava kortisoni (1). Lääkitys aloitetaan ensisijaisesti annossumuttimella, joka on kiinnitetty tilanjatkeeseen (3 vuoden iässä maski jätetään pois). Lisäksi kaikilla lapsilla tulee olla keuhkoputkia laajentava (salbutamoli) oireenmukainen lääkitys tarvittaessa käytettäväksi. Lääkitystä jatketaan vähintään kuuden kuukauden ajan, ja kun oireet saadaan hallintaan ja lapsi oireettomaksi, voidaan siirtyä jaksoittaiseen lääkitykseen pahenemisvaiheissa. Suurella osalla ei-allergisista lapsista astmaoireet väistyvät. Jos herkistyneellä leikki-ikäisellä lapsella on astmatyyppisiä oireita vain siitepölyaikana ja hoidoksi ei riitä keuhkoputkia avaava lääke, voidaan kokeilla montelukastia tai inhaloitavaa kortisonia 1-4 viikon jaksoina. Toistuvasti infektioissa oireileville lapsille on syytä tehdä keuhkojen toimintatutkimukset infektiottomana ajankohtana. Mikäli keuhkojen toiminta on, voidaan jatkaa jaksoittaisella astmatulehdusta hoitavalla lääkityksellä. Pienen lapsen hoitokäytäntö Pikkulasten (0 2 v) ikäryhmässä astman hoito aloitetaan kliinisin perustein tarvittaessa otettavalla keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä, mutta 415

5 Taulukko 3. Toistuvaa hengityksen vinkunaa sairastavan pienen lapsen astmariskin arvioinnin kriteerit. Vähintään yhden pääkriteerin tai kahden sivukriteerin täyttyminen viittaa astmaan toistuvasti vinkuvalla lapsella. Pääkriteeri Sivukriteeri 1) lääkärin toteama astma vanhemmalla 1) IgE-välitteinen herkistyminen ruoka-aineelle 2) lääkärin toteama atooppinen ekseema lapsella 2) hengityksen vinkuna myös silloin, kun lapsella ei ole flunssaa 3) herkistyminen hengitystieallergeenille 3) veren eosinofiilit > 4 % tai > 0,4 x 10 9 /l Hoidon kannalta vaikein ryhmä ovat alle 3-vuotiaat potilaat. pelkän avaavan lääkkeen säännöllistä käyttöä ei suositella (1). Pitkäaikainen lapsuusiän astma kytkeytyy läheisesti sukurasitukseen ja atopiaan, ja sen vuoksi lääkityksen tarpeen arvioinnissa käytetään kliinistä riski-indeksiä (taulukko 3). Pienten lasten hoito aloitetaan 3 kuukauden hoitokokeiluna käyttäen säännöllistä inhaloitavaa kortisonia. Diagnosointi ja lääkityksen jatkamisen tarpeen arviointi on luonnollista tehdä tämän jakson jälkeen lastentautien erikoislääkärin vastaanotolla. Hoito aloitetaan pieniannoksisella inhaloitavalla kortisonilla; yleensä käytetään flutikasonipropionaattia µg/vrk. Hoito aloitetaan, kun astmaan sopivissa oireissa on todettu vaste keuhkoputkia avaavaan lääkkeeseen ja 1) lapsella on ollut vuoden aikana vähintään kolme lääkärin toteamaa hengityksen vinkunajaksoa ja hänellä on todetut riskitekijät (taulukko 3) tai 2) oireita on tiheästi (vähintään 2 kohtausta 6 viikon aikana) tai ne ovat vaikeita (toistuvat sairaalajaksot) tai 3) lapsi oireilee jatkuvasti ensimmäisen vinkunajakson jälkeen ja tarvitsee avaavaa lääkettä yli kahtena päivänä viikossa yli kuukauden ajan. Jos riskitekijöitä ei ole ja oireet ovat lieviä, tilannetta seurataan ja hoitona on avaava lääke tai voidaan myös kokeilla montelukastia jaksoittain annettuna. Jos riskitekijöitä ei ole ja oireita on tiheästi tai oireet ovat vaikeita, voidaan kokeilla jaksoittaista hoitoa suuriannoksisella inhaloitavalla kortisonilla. Infektioiden aikana paljon oireilevien astmalasten hoidossa tulee huolehtia, että inhaloitavan kortisonin kokonaisannos ei kasva liian suureksi. Päiviä, jolloin annetaan suurennettu annos, tulee olla vähemmän kuin päiviä ylläpitoannoksella. Jaksoittaisessa hoitomallissa suuriannoksisia päiviä tulee olla vähemmän kuin päiviä ilman lääkettä; suuriannoksisella hoidolla tarkoitamme flutikasonipropionaattia µg kahdesti päivässä enintään 7 10 päivän ajan ja budesonidia 400 µg x 2 enintään 10 päivää, jos budesonidiaerosoli palaa käyttöön. Hoitojakson aikana oireettomuuteen pääsevien lasten lääkitys lopetetaan ja hoitoa jatketaan jaksoittaisena. Viimeistään silloin, kun lääkitystä on tarvittu yli 6 kuukautta, tehdään astmadiagnoosi. Allergisella lapsella vaikeiden kohtausten ja taudin kroonistumisen riski on selvästi suurempi. Lopuksi Inhaloitava kortisoni hoitaa oireita ja estää pahenemisvaiheita, mutta lääkityksen varhainen aloittaminen ei vaikuta astman luonnolliseen kulkuun. Kouluikäisistä lapsista odotellaan seurantatutkimuksia, joissa arvioidaan jaksoittaisen hoidon pitkäaikaisvaikutuksia verrattuna säännöllistä hoitoa saaneisiin astmalapsiin. Hoidon kannalta vaikein ryhmä ovat alle 3-vuotiaat potilaat. He joutuvat edelleen huomattavan usein sairaalahoitoon muihin ikäryhmiin verrattuna. Näille virusastmasta kärsiville pikkulapsille kaivataan nykyisten hoitojen tilalle muita vaihtoehtoja, mutta valitettavasti sellaisia ei ole näköpiirissä lähivuosina. n 416

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Mitä tehdä pikkuvinkujalle?

Mitä tehdä pikkuvinkujalle? Mitä tehdä pikkuvinkujalle? Mika Mäkelä Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Professori (ma) HYKS, Iho- ja allergiasairaala mika.makela@hus.fi road map Vinkuna ja astma numeroiden

Lisätiedot

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P)

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) 24.01.2018 Astma Infektio KNK ongelmat Allergia Refluksitauti TIC oire (toiminallinen) YSKÄ Hengenahdistus Bronkioliitti Akuutti obstruktiivinen bronkiitti Infektioastma

Lisätiedot

Mitä astma on? Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Sitä sairastaa noin viisi prosenttia suomalaislapsista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa ja oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia.

Lisätiedot

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa Toistuva uloshengityksen vaikeus tai vinkuna Heikentynyt suorituskyky Rasituksessa ilmenevä yskä tai hengenahdistus Yli 6 viikkoa kestävä (limainen) yskä Jatkuva limaisuus, toistuvat bronkiitit Yskä tai

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas

Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas Alueellinen koulutuspäivä 9.3.2017 VSSHP / TYKS EL Henrik Söderström Mistä astmassa on kyse Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, johon kuuluvat keuhkoputkiston limakalvotulehdus

Lisätiedot

Inhaloitava kortikosteroidi vai montelukasti lasten astman aloituslääkkeeksi?

Inhaloitava kortikosteroidi vai montelukasti lasten astman aloituslääkkeeksi? Katsaus Tuomas Jartti ja Timo Vanto Inhaloitava kortikosteroidi vai montelukasti lasten astman aloituslääkkeeksi? Inhaloitavat kortikosteroidit ovat tehokkaita tulehdusta hillitseviä astmalääkkeitä. Leukotrieeninsalpaajat

Lisätiedot

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa?

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Riitta Turunen, LL Virusoppi, Turun yliopisto Lastenklinikka, Turun yliopisto Akuutti uloshengitysvaikeus Määritelmä: Limakalvoturvotus ja

Lisätiedot

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa?

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Timo Erik Helin Erikoislääkäri HYKS/ Iho- ja Allergiasairaala 9.12.2013 1 Vaikean astman määritelmä päivittäiset vaikeat oireet toistuvat pahenemisvaiheet runsas yöoireilu

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen toiminta häiriintyy Oireina ovat yöllinen

Lisätiedot

Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala

Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala 5.4. 2017 Työryhmä Askolan tk Loviisan tk Porvoon tk Sipoon tk Porvoon lääkärikeskus Porvoon apteekki Porvoon sairaala < 12-vuotiaan lapsen

Lisätiedot

Astma: omahoito ja kontrollien toteutuminen

Astma: omahoito ja kontrollien toteutuminen Astma: omahoito ja kontrollien toteutuminen Hanna Tapanainen 11.4.2018 Alueellinen astma- ja allergiakoulutus Filha ja Hyvinkään sairaala Esityksen sisältö Astman omahoito Astman seuranta suositusten mukaan

Lisätiedot

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Lapsen astma ja tupakka 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Tupakointi Suomessa THL:n tilastot 2012 Tupakointi raskauden 1. kolmanneksen aikana THL:n

Lisätiedot

Astman Käypä Hoito suositus 2012:

Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astmapotilaan seuranta ja kontrollit perusterveydenhuollossa Erkka Valovirta, Professori Filhan asiantuntijalääkäri, Filha ry, www.filha.fi Kliinisen allergologian dosentti,

Lisätiedot

PIKKUASTMAATIKKOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITOLINJAUKSET TAYS:SSA 2007

PIKKUASTMAATIKKOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITOLINJAUKSET TAYS:SSA 2007 PIKKUASTMAATIKKOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITOLINJAUKSET TAYS:SSA 2007 Tekijä: Annuliina Sirkeoja Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Ohjaajat: LT Marita Paassilta

Lisätiedot

Pikkulasten astma. Tiina Reijonen, Per Ashorn ja Matti Korppi

Pikkulasten astma. Tiina Reijonen, Per Ashorn ja Matti Korppi Lasten allergologia Pikkulasten astma Tiina Reijonen, Per Ashorn ja Matti Korppi Uloshengityksen vaikeutuminen on yleistä varhaislapsuudessa. Ennuste on tavallisesti hyvä, sillä kahdella kolmasosalla hengitysoireet

Lisätiedot

Näin tutkin, hoidan ja seuraan lasten astmaa

Näin tutkin, hoidan ja seuraan lasten astmaa Tieteessä katsaus teema Mika Mäkelä professori HYKS, Iho- ja allergiasairaala Pekka Malmberg dosentti HYKS, Iho- ja allergiasairaala Anna Pelkonen dosentti HYKS, Iho- ja allergiasairaala ASTMA Näin tutkin,

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Matti Mäntysaari Sotilaslääketieteen Keskus Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen terveysasema Vähentää astmaatikkojen päivystyskäyntejä ja

Lisätiedot

Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista

Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista Näin hoidan astmaa Mika Mäkelä Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri Vt. Professori, kliininen allergologia Vastaava ylilääkäri, Tulehdus-klinikkaryhmä HYKS Päivityksen keskeiset elementit

Lisätiedot

ASTMAN OMAHOITOKORTTI

ASTMAN OMAHOITOKORTTI ASTMAN OMAHOITOKORTTI www.hengitys.fi www.astmatesti.fi www.pef.fi Erikieliset astmatestit löydät osoitteesta: www.asthmacontroltest.com GSK, Piispansilta 9 A 00 Espoo Puh. 00 0 0 0, www.gsk.fi GSK-tuoteinfo

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit)

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Lastentautien lisäkoulutusohjelma LASTEN ALLERGOLOGIA TAMPEREEN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Kouluttajat: Dosentti Minna Kaila, Duodecim (lasten allergologia, näyttöön

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Varhaisdiagnostiikkaa? 56-vuotias mies Tupakointi 40 askivuotta, 16 -vuotiaasta 54-vuotiaaksi Rakennustyö, vesieristäjä viimeiset 5 työvuottaan, fyysisesti

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien supistumisherkkyys on lisääntynyt Oireina ovat yskä, limaneritys,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten astma. Opas on tarkoitettu alle kouluikäisten astmaa sairastavien lasten vanhemmille.

Alle kouluikäisten lasten astma. Opas on tarkoitettu alle kouluikäisten astmaa sairastavien lasten vanhemmille. Alle kouluikäisten lasten astma Opas on tarkoitettu alle kouluikäisten astmaa sairastavien lasten vanhemmille. Sisältö: Astma sairautena 3 Astmaoireet ja -epäily 4 Astmatutkimukset ja -diagnoosi 5 - Alle

Lisätiedot

PIENTEN LASTEN ASTMAN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

PIENTEN LASTEN ASTMAN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO PIENTEN LASTEN ASTMAN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Hanna Kerminen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Lastentaudit Huhtikuu 2009 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Astmapotilaan ohjaus ja omahoidon ohjaus

Astmapotilaan ohjaus ja omahoidon ohjaus Astmapotilaan ohjaus ja omahoidon ohjaus Hämeenlinna 15.3.2018 Sairaanhoitaja Tarja Mansikka / Kanta-Hämeen keskussairaala Riihimäen yksikkö, keuhkosairauksien pkl Lähetteellä terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Käypä Hoito- suositus 2009 Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP Suositus lääkehoidosta Oireettomat: Ei lääkehoitoa Satunnaisesti oireilevat (FEV1 yleensä yli

Lisätiedot

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on Astma Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Astma on Hengitysteiden tulehduksellinen sairaus, johon liittyy vaihteleva, ainakin osittain

Lisätiedot

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allerginen lapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allergioiden

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti Urheilijan allergiat ja astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja

Lisätiedot

NIOX VERO. Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon

NIOX VERO. Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon NIOX VERO Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon NIOX VERO NIOX VERO on vieritestauslaite, jolla mitataan astmasta tai muista vastaavista hengitysongelmista kärsivien potilaiden hengitysteiden

Lisätiedot

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Anna Pelkonen, Dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho-ja allergiasairaala 9.12.2013 JACI 1995;95:1179-90 Kansallinen

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Aikuisten astmapotilaiden seuranta ja omahoito. M-talon auditorio

Aikuisten astmapotilaiden seuranta ja omahoito. M-talon auditorio Aikuisten astmapotilaiden seuranta ja omahoito M-talon auditorio 30.11.2017 ESH:sta PTH:on, kun Astman hoitotasapaino on tyydyttävä Lääkityksestä on tehty B-lausunto Omahoito-ohjeet on annettu (nuoren)

Lisätiedot

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa?

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Irmeli Lindström, Keuhkosairauksien el, Työterveyslaitos Kuvat: Markku Ojala Atooppiset sairaudet suomalaisilla varusmiehillä Latvala J et al

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Edellytykset siedätyshoidolle

Edellytykset siedätyshoidolle Edellytykset siedätyshoidolle Hoito toteutetaan hoitosuositusten mukaisesti Siedätyshoito Käypä hoito suositus 2011 Siedätyshoidon aloittaa allergisten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon perehtynyt lääkäri

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

Hengityselimistön lääkkeet

Hengityselimistön lääkkeet Hengityselimistön lääkkeet Salla Kalsi Proviisori Yskän hoidossa käytettävät lääkkeet Yskä on normaalisti keuhkoja suojeleva refleksitoiminta Tilapäinen yskä ei yleensä vaadi hoitoa Yskänlääkkeiden tehoa

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell Jussi Männistö 15.5.2014 Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana 15.5.2014 Sidonnaisuuden laatu Yritykset Saanut ky:lta apurahan

Lisätiedot

Astmaa sairastava lapsi ja nuori kontrollit ja ohjattu omahoito

Astmaa sairastava lapsi ja nuori kontrollit ja ohjattu omahoito Astmaa sairastava lapsi ja nuori kontrollit ja ohjattu omahoito Tiina Reijonen LT, lastenallergologi, ylilääkäri Lastenkeskus, keskussairaalapalvelut 30.11.2017 Sidonnaisuudet Tiina Reijonen EAACI kongressimatkan

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Valmisteyhteenveto on luettava huolellisesti ennen Bupropion Sandoz -valmisteen

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Keuhkofibroosi, harvinainen syy yskälle ja ahdistukselle. Hanna Tapanainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Keuhkosairauksien vastuualue

Keuhkofibroosi, harvinainen syy yskälle ja ahdistukselle. Hanna Tapanainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Keuhkosairauksien vastuualue Keuhkofibroosi, harvinainen syy yskälle ja ahdistukselle Hanna Tapanainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Keuhkosairauksien vastuualue 29.11.2018 LUENNOITSIJASTA LL 1997, keuhkosairauksien ja allergologian

Lisätiedot

Allergia- ja astmaopas

Allergia- ja astmaopas Allergia- ja astmaopas Histec auttaa näihin oireisiin nopeasti ja pitkään: Kausiluonteinen allerginen nuha Ympärivuotinen allerginen nuha Allergiset silmä- ja iho-oireet Hyttysenpistojen aiheuttamat voimakkaat

Lisätiedot

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa Harri Stark LT Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Diacor/Terveystalo 11.2.2016 GOLD (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease):

Lisätiedot

Impulssioskillometria hengityksen tutkimisessa

Impulssioskillometria hengityksen tutkimisessa Impulssioskillometria hengityksen tutkimisessa Jani Pirinen, lääketietieen lisensiaatti Erikoistuva lääkäri, HYKS Meilahden sairaala, KLF-laboratorio Kliinisen fysiologian hoitajat ry:n koulutuspäivät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Eläinallergian uudelleenarviointi Allergiaohjelman aikana

Eläinallergian uudelleenarviointi Allergiaohjelman aikana Eläinallergian uudelleenarviointi Allergiaohjelman aikana Sami Remes Dosentti, lastenallergologi, oyl KYS Lasten ja nuorten klinikka Kuopio Valtakunnalliset Astma- ja Allergiapäivät 22.-23.1.2015, Helsinki

Lisätiedot

Liikunta on tärkeä osa toimintakykyä. Kuntoutuskoordinaattori, fysioterapeutti Jenni Vuolahti Kotkan kaupunki

Liikunta on tärkeä osa toimintakykyä. Kuntoutuskoordinaattori, fysioterapeutti Jenni Vuolahti Kotkan kaupunki Liikunta on tärkeä osa toimintakykyä Kuntoutuskoordinaattori, fysioterapeutti Jenni Vuolahti Kotkan kaupunki 24.4.2018 Hengityssairaan jumppa 1. Vuorotahti hiihto käsillä + varpaille nousu seisten x10

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoito

Astman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suositus Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys Tavoitteet ja kohderyhmät Tämän hoitosuosituksen tavoitteena on tehostaa ja täsmentää astman hoitoa sekä yhtenäistää

Lisätiedot

Hyvinkään sairaanhoitoalueen astman hoitoketju

Hyvinkään sairaanhoitoalueen astman hoitoketju 1 (10) Hyvinkään sairaanhoitoalueen astman hoitoketju 12/2018 astman hoitoketjutyöryhmä Julkaistu www.hus.fi: Ammattilaiselle Hoitoketjut Hyvinkään sairaanhoitoalue Astman hoitoketju Sivu 2 / 10 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi keuhkosairauksissa

Työkyvyn arviointi keuhkosairauksissa Työkyvyn arviointi keuhkosairauksissa Irmeli Lindström 12.5.2017 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 1 Työkyvyttömyys käsitteenä Perustuu sairausvakuutus-, työeläke-, kansaneläke- sekä ammattitauti-

Lisätiedot

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY Development of allergen specific immunotherapy The Lancet June 10, 1911; 1572-1573 Siedätyshoidon kehitys

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 5 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Kantos Master

Lisätiedot

Astmabarometrin mukaan 48 %

Astmabarometrin mukaan 48 % 1042 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 9/2005 VSK 60 Toimittaneet: Timo Klaukka, Arja Helin-Salmivaara, Risto Huupponen, Juhana E. Idänpään-Heikkilä Astmalääkityksen aloitus hypätäänkö monoterapian yli? Astmabarometrin

Lisätiedot

Sietokyvyn lisääminen ruoka-allergiassa

Sietokyvyn lisääminen ruoka-allergiassa Sietokyvyn lisääminen ruoka-allergiassa Erkka Valovirta, Prof. Asiantuntijalääkäri, Filha ry Lastentautien ja lasten allergisten sairauksien erikoislääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairauksien

Lisätiedot

Tämä ohje koskee lähinnä aikuisten

Tämä ohje koskee lähinnä aikuisten Astma allergia.fi Sisältö Astma Astma 3 Astma on tulehdussairaus 4 Oireet ja aiheuttajat 4 Ulko- ja sisäilman merkitys 6 Rasitusastma 7 Perinnöllisyys 7 Paraneminen 8 Astmaan liittyviä sairauksia 8 Astma

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA?

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS KUNTOOTUS KOHALLEEN KUOPIO 10.-11.9.2015 MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? Heli Sätilä LT, Lastenneurologi Ylilääkäri Päijät-Hämeen ks Liiallinen syljeneritys: johdanto Esiintyy

Lisätiedot

ASTMA PAREMPAAN HALLINTAAN

ASTMA PAREMPAAN HALLINTAAN ASTMA PAREMPAAN HALLINTAAN PAU L A PA L L A S A H O D O S E N T T I, K E U H KO S A I R AU K S I E N JA A L L E RG O LO G I A N E R I KO I S L Ä Ä K Ä R I Y L I L Ä Ä K Ä R I, E S P O O N K E S K U K S

Lisätiedot

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Mepolitsumabi Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Mepolitsumabi

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

OHJE INFEKTIOASTMAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE

OHJE INFEKTIOASTMAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE Katja Loikkanen OHJE INFEKTIOASTMAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 7.1.2014 Tekijä(t) Katja Loikkanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9.

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9. 1 Uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV1 Nopea vitaalikapasiteetti FVC FEV % = FEV1 /FVC Vitaalikapasiteetti VC Uloshengityksen huippuvirtaus PEF Keuhkojen kokonaistilavuus TLC Residuaalivolyymi RV RV

Lisätiedot

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV)

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) Infektioiden torjuntapäivät 8.11.2018 Espoo, Dipoli 8.11.2018 Respiratory syncytial virus/ Niina Ikonen 1 RS-VIRUS Virus eristettiin 1956 Aiheuttaa vuosittaisia epidemioita

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

ARVO-päivitys 2013. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka 13.2.2013

ARVO-päivitys 2013. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka 13.2.2013 ARVO-päivitys 2013 Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka 13.2.2013 ARVOn historia n Tarve suomalaiseen ohjeistukseen 2004 2005 human resources financial resources n HYKS-instituutti n lääkeyritysten

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ASTMA

LASTEN JA NUORTEN ASTMA LASTEN JA NUORTEN ASTMA Sisältö Astma sairautena 5 Astmaoireet ja -epäily 5 Astmatutkimukset diagnoosin ja seurannan tukena 6 Astman hoito 10 - Lääkehoito 10 - Lääkelaitteet 11 - Lääkehoidon kesto 11 -

Lisätiedot

Long-Acting Beta Agonists (LABAs)-Increase risk of exacerbation of astma symptoms. Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in October 2010

Long-Acting Beta Agonists (LABAs)-Increase risk of exacerbation of astma symptoms. Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in October 2010 Long-Acting Beta Agonists (LABAs)-Increase risk of exacerbation of astma symptoms Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in October 2010 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS LABA should not be used

Lisätiedot

ADHD:N LÄÄKEHOIDON SEURANTA PERUSTASOLLA (TERVEYSKESKUS/KOULUTERVEYDENHUOLTO)

ADHD:N LÄÄKEHOIDON SEURANTA PERUSTASOLLA (TERVEYSKESKUS/KOULUTERVEYDENHUOLTO) ADHD:N LÄÄKEHOIDON SEURANTA PERUSTASOLLA (TERVEYSKESKUS/KOULUTERVEYDENHUOLTO) Yleistä - ADHD:n lääkehoitoa on tutkittu paljon ja näyttö lääkehoidon tehosta on vahva - lääkkeiden vaikutus perustuu ADHD:ssa

Lisätiedot

Astman nykyhoito. Brita Stenius-Aarniala

Astman nykyhoito. Brita Stenius-Aarniala LÄÄKEVAAKA Brita Stenius-Aarniala Astmaa sairastaa noin 4 5 % Suomen väestöstä, ja taudin esiintyvyys on kasvamassa. Nykyään tiedetään, että astma johtuu keuhkoputkien eosinofiilisesta tulehduksesta. Tarvittaessa

Lisätiedot