MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus."

Transkriptio

1 MANUAALI Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual Vakioilmastointikojeet Air conditioners Personal Console Modulus Slim Over Compact Master Pegasus Flexiclim Unipac Roof Top RC GROUP

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 ESIPUHE TOIMINTATESTAUS TAKUU TOIMINTAPERIAATTEET YLEISET OMINAISUUDET YKSIKÖN TUNNISTAMINEN PERSONAL CONSOLE MODULUS SLIM OVER COMPACT MASTER UNDER MASTER OVER PEGASUS FLEXIUNDER FLEXIOVER UNIPAC ROOF TOP VASTAANOTTO KÄSITTELY ASETTELU YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYNNISTYKSEN VALMISTELU KÄYNNISTYS NORMAALIT HUOLTOTOIMET KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN VARAOSAT MIKROPROSESSORI MP MP99 MIKROPROSESSORIN NÄYTTÖ MIKROPROSESSORI MP MP2000 MIKROPROSESSORIN NÄPPÄIMISTÖ TOIMINTALOGIIKKA JA VIANETSINTÄ RC GROUP / ONNINEN I

3 1.1 ESIPUHE Yritykset RC CONDIZIONATORI S.p.A., AMP S.p.A. ja SI- MAIR Condizionatori S.r.l., jäljempänä mainittuna RC GROUP, haluaa kiittää Teitä laitevalinnastanne. RC GROUP yritysten osoitteet: RC CONDIZIONATORI S.p.A Valle Salimbene (PV) Italia Via Roma, 5 Tel. 0382/43391 Telex ERRECI I Fax 0382/ AMP S.p.A S. Palomba, Pomezia (RM) Italia Via della Motocoltura, 1 Tel. 06/ Telex AEMMEP I Fax 06/ SIMAIR Condizionatori S.r.I Calenzano (FI) Italia Via Alessandro Volta, 1 Tel. 055/ Fax 055/ TÄMÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE ON OLENNAI- NEN OSA TOIMITETTUA LAITETTA. TÄMÄ OHJE TULEE SÄILYTTÄÄ MAHDOLLISTA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. Viranomaiset, jotka leimaavat tuotteemme ovat hyväksyneet laajentumisemme markkinoilla, vahvistamalla järjestelmämme ja käyttämämme toimintametodit. Tuotteen laatu on varmistettu käyttämällä todistetusti luotettavia komponentteja ja jatkuvilla investoinneilla, jotka mahdollistavat jatkuvan tuotekehityksen sekä tuotannon turvaamisen ja parantamisen. Käyttääksenne laitetta parhaalla mahdollisella tavalla pyydämme Teitä lukemaan huolellisesti tämän ohjeen ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Laitteen asennuksen suorittava henkilökunta on vastuussa oikeanlaisesta asennuksesta sekä kaikista vesiliitännöistä, sähköistyksestä ja asennustyöstä mukaan lukien lisävarusteet, joilla turvataan laitteen turvallinen käyttö. Asennusliike ja/tai järjestelmän suunnittelija on vastuussa siitä, että laitetta käytetään oikein. RC GROUP ei ole vastuussa ihmisille tai esineille aiheutuneista tapaturmista ja vioista, mikä on aiheutunut vääränlaisesta laitteen käytöstä. Kaikki valtuutetut RC GROUP huoltokeskukset ovat listattuna oheisessa liitedokumentissa (ei kaikissa maissa). Me suosittelemme yhteydenottoa heihin kaikissa laitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa, huolloissa, varaosissa sekä laitteen käytöstä poistamisessa. 1.2 TOIMINTATESTAUS Kaikki laitteet läpikäyvät toimintatestauksen tehtaallamme ennen niiden toimittamista. Tästä poikkeuksen tekevät ilmalauhduttimet, sillä niille tehdään vain sähköistyksen tarkistus ja tiiveyskoe. Edellä mainittujen testausten lisäksi Ostajalla on oikeus vaatia erikoistestauksia, jotka suoritetaan RC GROUP tehtaalla Valle Salimbene:ssa (PV). Kaikki lisätestaukset ja/tai tarkistukset tulee vaatia ja ilmoittaa tilausvaiheessa. Näiden testausten ja/tai tarkistusten kustannukset veloitetaan Ostajalta. ÄLÄ SUORITA LAITTEELLA MITÄÄN TOIMENPIDETTÄ, MIKÄLI SINULLA EI OLE RIITTÄVÄÄ TIETO-TAITOA LAITTEEN TOIMINTAPERIAATTEISTA TAI ET OLE PE- REHTYNYT VAROITUKSIIN, JOTKA TAKAAVAT LAIT- TEEN TURVALLISEN KÄYTÖN. Näiden laitteiden asentaminen, käyttöönotto ja käynnistäminen voivat aiheuttaa vaaratilanteita vallitsevan kylmäainepiirin sisäisen paineen takia, lisäksi laitteen liikkuvat komponentit voivat aiheuttaa vaaratilanteita. TÄSTÄ SYYSTÄ ME SUOSITTELEMME, ETTÄ KYTKEN- NÄT JA KÄYTTÖÖNOTON SUORITTAA AMMATTITAI- TOINEN HENKILÖKUNTA. Laitteen toiminnan aikana noudata kaikkia tapaturmia ehkäiseviä sääntöjä, käytä suojalaseja, hansikkaita ja haalareita. RC GROUP ei ole vastuussa mistään tapaturmasta, joka aiheutuu asennus- ja huolto-ohjeiden laiminlyönneistä. RC GROUP / ONNINEN I

4 1.3 TAKUU Takuuaika on 12 kuukautta laitteen asennuspäivästä lukien, mutta ei koskaan yli 18 kuukautta laskutuspäivästä lukien, vaikkakin, jostain syystä, laite on käyttämätön, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti RC Condizionatori:n kanssa. Takuun voimassaoloehdot on kirjattu YLEISIIN TOIMI- TUSEHTOIHIN, jotka Asiakas on vastaanottanut (mahdollisesti myös allekirjoittanut tilausvahvistuksen yhteydessä). Tarkoituksenamme on kuitenkin alleviivata joitain kohtia sisällytettyinä Yleisiin Toimitusehtoihin, ilmaistaksemme tarkemmin ne pykälät, jotka koskevat takuun voimassaoloa. KÄYNNISTYS Käynnistyksen tulee suorittaa pätevöitynyt kylmäurakoitsija, jonka henkilökunnan pätevyys on osoitettu Suomen viranomaisvaatimusten mukaisesti. Lisäksi takuun voimassaolo edellyttää huolellisesti täytetyn käyttöönottopöytäkirjan palauttamista telefaksina ONNINEN OY:lle. Kyseinen käynnistyspöytäkirja tulee olla arkistoituna yhdessä laitteen muiden asiakirjojen kanssa asennuskohteessa. TAKUUN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN Takuun voimassaolo päättyy automaattisesti, mikäli jotakin sopimuksellista asiaa ei ole noudatettu tai Asiakkaan maksusuoritus viivästyy tilausvahvistuksessa mainitusta päiväyksestä, tai milloin laitetta on käsitelty väärin tai laitetta on muokattu, ellei muuta ole kirjallisesti asiasta sovittu. EDELLÄ MAINITUN LAUSEEN KUNNIOITTAMATTA JÄTTÄMINEN JA MITÄ ON MAINITTU MUUTA TÄSSÄ OHJEESSA, JOHTAA VÄLITTÖMÄÄN TAKUUN PÄÄTTYMISEEN. TÄMÄ POISTAA MYÖS ASIAK- KAAN MAHDOLLISUUDEN VAATIA KORVAUKSIA LAITTEEN VIALLISEN TOIMINNAN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA HENKILÖILLE TAI OSTAJAN OMAI- SUUDELLE. 2 TOIMINTAPERIAATTEET JA KUVAUS 2.1 TOIMINTAPERIAATTEET Perustuen lämmönsiirtoon käytettyyn aineeseen, voidaan vakioilmastointikojeet jakaa seuraavasti: - Suorahöyrysteiset laitteet, milloin lämpö lämmönsiirtokennossa siirretään kylmäaineeseen - Jäähdytetyn veden laitteet, milloin lämpö lämmönsiirtokennossa siirretään siinä kiertävään veteen tai kiertoliuokseen. SUORAHÖYRYSTEISET LAITTEET (DX) Laite käsittää pääasiassa puhallinlohkon, lämmönsiirtolohkon, yhden tai kaksi kompressoria kylmäainekaasun kierrättämiseksi varustettuna asiaankuuluvalla lauhdutuslohkolla. Puhallinlohko tuottaa tarpeellisen ilmamäärän lämmönsiirtolohkon läpi. Jäähdytysteho aikaansaadaan höyrystyneen kylmäaineen puristamisella kompressoreiden avulla termodynaamisessa kierrossa. Kompressorityöllä tuotettu korkea lämpövirta poistetaan kylmäainekierrosta lauhdutuslohkossa, matalapaineinen lämpövirta sidotaan kylmäaineeseen suorahöyrysteisessä höyrystinkennossa kierrätetystä ilmavirrasta, jossa tapahtuu näin kierrätetyn ilman jäähtyminen. Lämpöpumppuversio laitteet voivat kääntää kylmäaineprosessin tapahtumaan päinvastoin, jolloin tarpeesta riippuen, ne voivat joko jäähdyttää tai lämmittää laitteessa kierrätettävää ilmamäärää. Lauhdutuslohko voi olla joko ilma- tai vesilauhdutteinen. Täten laitteet voidaan jakaa myös seuraavalla tavalla: - Ilmastointilaitteet ilmalauhduttimella - Ilmastointilaitteet vesilauhduttimella Vesilauhdutteisissa laitteissa lauhdutin on rakennettu laitteen sisään integroituna, kun taas ilmalauhdutteisissa laitteissa lauhdutin on yleensä erillinen, paitsi pakettikoneversioissa. JÄÄHDYTYSVESIKIERTOISET LAITTEET (CW) Laite käsittää pääasiassa puhallinlohkon ja lämmönsiirtolohkon. Puhallinlohko tuottaa tarpeellisen ilmamäärän lämmönsiirtolohkon läpi. Jäähdytysteho aikaansaadaan pumpuin kierrätetyllä jäähdytetyllä vedellä tai liuoksella lämmönsiirtolohkossa, joka on varustettu virtauksen säätölaittein. Molemmat malliversiot on mahdollista varustaa lisälämmönsiirtolohkolla ilman lämmittämistä varten sekä erillisellä lohkolla ilman kostuttamiseksi. Lämmityslohko voidaan toteuttaa kahdella tavalla: - 1- tai 2-portainen sähkölämmitin - Kuumavesikierrolla varustettuna virtauksen säätimin RC GROUP / ONNINEN I

5 2.2 YLEISET OMINAISUUDET - Laitteen kotelointi koostuu anodisoidusta alumiiniprofiilirungosta, galvanoiduista teräslevypaneeleista, jotka ulkoisin osin päällystetty PVC kalvolla. - Runko rakennettu paksusta epoksi-pulverimaalatusta galvanoidusta teräslevystä. - Paneelit eristetty sisäisesti ääntä eristävällä materiaalilla ja liitoskohdat varustettu erityisellä PVC tiivisteellä, jolla taataan myös paneelien ilmatiiveys. Paneelit on kiinnitetty ruostumattomin ruuvein sisältäen pienen vaipan, joka estää reagoinnin koteloinnin kanssa. - Kumiset värinänvaimentimet puhallinlohkolle ja kumitiivisteet puhallinkammion liitynnässä laitteen rakenteeseen. - Lämmönvaihdin kupariputkin ja alumiinilamellein. - Lämmönvaihtimen kehikko vahvaa galvanoitua terästä. - Kennoilmansuodattimet synteettisesti pestävää kuitua. - Ruostumaton kondenssivesiallas joustavalla PVC poistoputkella. - Sähkökomponenttien tekninen tila laitteen edessä erillisellä tarkistusluukulla. - Ohjausnäppäimistä laitteen edessä asennettuna sähkökeskuksen tarkistusluukkuun. - Tekninen tila sisältäen kompressorit, ohjaus- ja turvalaitteet, kostuttimen ja sisään rakennetun vesilauhduttimen. - Sähkökeskus sisältää: - Ovilukon pääkytkimellä. - Automaattivarokkeet jokaiselle kuormalle. - Kontaktorit jokaiselle kuormalle. - 24V muuntajan apupiirille (ohjaus) suojattuna erillisellä varokkeella. - Ohjaus- ja säätölaitteet - IP20 sähkökeskus avatulla paneelilla. - IP51 sähkökeskus suljetulla paneelilla. 2.3 YKSIKÖN TUNNISTAMINEN SUORAHÖYRYSTEISET LAITTEET SLIM OVER DX A O P 8 1 E S2 Sol. A Laitesarjan tunnistaminen Personal Console Modulus Slim Over Master Under Master Over 2 Laitteen tyyppi DX Suorahöyrysteinen 3 Lauhduttimen tyyppi A Erillinen ilmalauhdutin W Sisään rakennettu vesilauhdutin 4 Ilman virtaussuunta O Ylös ilman puhallus laitteen päältä U Alas ilman puhallus laitteen pohjasta 5 Lämpöpumppuversio 6 Kompressorien teho (HP) 7 Kompressoreiden määrä 8 Kompressorityyppi E Täysin hermeettinen S Puoli-hermeettinen 9 Laitekotelon koko 10 Ilman käsittelytapa A Jäähdytys B Jäähdytys + lämmitys C Jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto KOMPAKTIT SUORAHÖYRYSTEISET LAITTEET ROOF TOP DX A P RE 50 E 2 G Laitesarjan tunnistaminen Roof Top Unipac 2 Laitteen tyyppi DX Suorahöyrysteinen 3 Lauhduttimen tyyppi A Sisään rakennettu ilmalauhdutin 4 Versio - Standardimalli (vakiomalli) P Lämpöpumppuversio 5 Ilman kierrätys -järjestelmä - Ei varustettu / rakennettu RE Varustettu 6 Nimellisjäähdytysteho (kw) 7 Kompressorityyppi E Täysin hermeettinen S Puoli-hermeettinen 8 Kompressorien määrä 9 Laitekotelon koko RC GROUP / ONNINEN I

6 JÄÄHDYTYSVESIKIERTOISET LAITTEET COMPACT CW. O S4 Sol. C Laitesarjan tunnistaminen Personal Console Modulus Slim Over Compact Master Under Master Over Flexiunder Flexiover 2 Laitteen tyyppi CW Jäähdytysvesikiertoinen 3 Ilman virtaussuunta O Ylös ilman puhallus laitteen päältä U Alas ilman puhallus laitteen pohjasta 4 Laitekotelon koko 5 Ilman käsittelytapa A Jäähdytys B Jäähdytys + lämmitys C Jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto (kuivatus) M Jäähdytys tai lämmitys (Flexiunder/over) T Jäähdytys + lämmitys (Flexiunder/over) 2.4 PERSONAL Kompakti vakioilmastointilaite, joka on suunniteltu käytettäväksi telelaitetiloissa, tietokone- ja muissa korkean teknologian kohteissa sekä myös laboratorioissa, toimistoissa, myymälöissä ja muissa tiloissa viihtyisyyden parantamiseksi. Laitetta on saatavana kahtena eri versiona ilman jakotavan mukaan, nostettujen lattioiden tiloissa alajakoisena ( U mallisto) tai suoraan huoneilmaan puhaltavana ( O mallisto), jossa ilma puhalletaan laitteen oman puhallussäleikön läpi tai erikseen rakennettujen puhalluskanavien kautta. Molemmat mallistot on suunniteltu suorahöyrysteisiksi sisältäen sisään rakennetut kompressorit, jotka voidaan liittää erilliseen ilmalauhduttimeen (DXA-mallit) tai ne on varustettu sisäänrakennetulla vesilauhduttimella (DXW-mallit). Jäähdytysvesijärjestelmissä kokonaisuus toimitetaan moottoriohjatulla 3-tieventtiilillä (CW-mallit), jotka liitetään erillisen vedenjäähdyttimen kiertopiiriin. Lämpöpumppu-mallit mahdollistavat laitteen käytön kaikkina vuodenaikoina mahdollistaen tilassa vaaditun lämpötilan säädön. Lämmönlähteenä on joko ilma (DXA/P-mallit) tai vesi (DXW/P-mallit). Jokainen PERSONNAL laite on varustettu MP99 mikroprosessorisäädin-järjestelmällä, joka voidaan ohjelmoida kaikkiin haluttuihin ilman olosuhdevaatimuksiin. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee PERSONAL laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta, ilmavirtaa ja ilman puhtautta moderneissa ympäristöolosuhteissa. Laitteen pienen tilantarpeen ja etupaneelin kautta tapahtuvan tarkistamisen vuoksi se voidaan asentaa helposti kaikkiin huonetiloihin, joissa tilakysymykset ovat etusijalla. PERSONAL laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. Jokainen PERSONAL laite on saatavana kolmena eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto LÄMPÖPUMPUN TOIMINTARAJAT: - Personnal DXA/P Jäähdytys: Ulkoilman lämpötila C Lämmitys: Ulkoilman lämpötila C - Personnal DXW/P Jäähdytys: Vesi sisään C Vesi ulos C Lämmitys: Vesi sisään C Vesi ulos C PERSONNAL laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta. RC GROUP / ONNINEN I

7 2.5 CONSOLE Kompakti vakioilmastointilaite esimerkiksi telelaitetiloihin, atkserveri saleihin sekä muiden korkean teknologian laitetilojen jäähdytykseen. Laitetta on saatavana kahtena eri versiona ilman jakotavan mukaan, nostettujen lattioiden tiloissa alajakoisena ( U mallisto) tai suoraan huoneilmaan puhaltavana ( O mallisto), jossa ilma puhalletaan laitteen oman puhallussäleikön läpi tai erikseen rakennettujen puhalluskanavien kautta. Molemmat mallistot on suunniteltu suorahöyrysteisiksi sisältäen sisään rakennetut kompressorit, jotka voidaan liittää erilliseen ilmalauhduttimeen (DXA-mallit) tai ne on varustettu sisäänrakennetulla vesilauhduttimella (DXW-mallit). Jäähdytysvesijärjestelmissä kokonaisuus toimitetaan moottoriohjatulla 3-tieventtiilillä (CW-mallit), jotka liitetään erillisen vedenjäähdyttimen kiertopiiriin. Jokainen CONSOLE laite on varustettu MP99 mikroprosessorisäädin-järjestelmällä. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta ja ilmavirtaa. CONSOLE laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin (UNI-EN 29001) mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Laite tarvitsee vain edestä tehtävät tarkistukset. Laitteen pienten mittojen ansioista se voidaan vaivatta sovittaa vallitseviin huonetiloihin. Jokainen CONSOLE laite on saatavana kolmena eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto CONSOLE laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta. 2.6 MODULUS Kompakti modulaarinen vakioilmastointilaite telelaitetiloihin, atk-serveri saleihin sekä muiden korkean teknologian laitetilojen jäähdytykseen, tai viihtyisyyslaitteistona. Laitetta on saatavana kompressoreilla liitettäväksi erilliseen ilmalauhduttimeen (DXA-mallit) tai ne on varustettu sisäänrakennetulla vesilauhduttimella (DXW-mallit), niin ikään ne voivat olla kylmävesisyöttöisiä (CW-mallit). Laitteen ilman jako tapahtuu nostettujen lattioiden tiloissa alajakoisena ( Under mallisto) tai suoraan huoneilmaan puhaltavana ( Over mallisto), jossa ilma puhalletaan laitteen oman puhallussäleikön läpi tai erikseen rakennettujen puhalluskanavien kautta. Jokainen MODULUS laite telelaitetilan tai atk-huoneen jäähdytyslaitteena varustetaan vakiona MP99 mikroprosessorisäätimellä. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee MODULUS -laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta ja ilmavirtaa. MODULUS Comfort laitteet asennetaan ilman lämpötilasäätöjärjestelmää ja aina Over versiona. MODULUS laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin (UNI-EN 29001) mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Laitteet tarvitsevat vain edestä toteutetun tarkistuksen, pois lukien kostuttimella varustetut laitteet, joissa tarkistus tulee tehdä myös laitteen toiselta sivuseinältä. Laitteen pohjan mitat täsmäävät nostettujen lattioiden laattojen kanssa, mikä tekee asennuksesta ja käsittelystä huomattavasti helpompaa. Muutamat laitteet voidaan asentaa sivuttain kiinni toisiinsa toimien kuitenkin itsenäisinä yksiköinä, antaen vaaditun suoritustehon. Jokainen MODULUS laite on saatavana kolmena eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto MODULUS laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta. RC GROUP / ONNINEN I

8 2.7 SLIM OVER Kompakti vakioilmastointilaite, jossa ilma jaetaan laitteen päältä säleikön kautta. Puhallukseen voidaan asentaa myös puhallusplenum tai puhallus voidaan suorittaa asennettavien kanavistojen avulla. Laitetta on saatavana kompressoreilla liitettäväksi erilliseen ilmalauhduttimeen (DXA-mallit) tai ne on varustettu sisäänrakennetulla vesilauhduttimella (DXW-mallit), niin ikään ne voivat olla kylmävesisyöttöisiä (CW-mallit). Lämpöpumppu-mallit mahdollistavat laitteen käytön kaikkina vuodenaikoina mahdollistaen tilassa vaaditun lämpötilan säädön. Lämmönlähteenä on joko ilma (DXA.O/P-mallit) tai vesi (DXW.O/P-mallit). SLIM OVER sarjan laitteet on saatavana eri sovelluksin riippuen niiden käyttökohteesta atk-saleissa ja korkean teknologian laitetiloissa taikka viihtyisyyslaitteina. Riippuen laitteen tyypistä ja sovelluksesta on seuraavat mallit saatavilla: SLIM OVER atk-salien jäähdytykseen (DXA.O DXW.O CW-.O). SLIM OVER viihtyisyys laitteena (DXA.O DXW.O CW-.O). SLIM OVER lämpöpumppuversiona (DXA.O/P DXW.O/P). Jokainen SLIM OVER laite on varustettu MP99 mikroprosessorisäädin-järjestelmällä. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta ja ilmavirtaa. CONSOLE laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin (UNI-EN 29001) mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. SLIM OVER laite on saatavissa 3 eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto 2.8 COMPACT Jäähdytysvesisyöttöinen vakioilmastointilaitteet alajakoisella ilman jakotavalla mahdollistaen asennuksen nostettuihin lattiarakenteellisiin laitetiloihin. Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäviksi tiloissa, joihin sähköisiä komponentteja asennetaan erityisen tiheästi, kuten atk-salit, telelaitetilat jne. COMPACT laitesarja on tehostettu suurella jäähdytysteholla (jäähdytysteho jaettuna laitteen pohjan pinta-alalla), joka on saavutettu laitteen uudelleen suunnittelulla, mikä mahdollistaa lisäksi täyden huoltamisen laitteen etupaneelin kautta. Laitteelle ei tarvitse varata sivuille huoltotilaa. Etupaneelin kautta suoritettavan huollon ansiosta nämä laitteet voidaan asentaa vieriviereen keskenään mahdollistaen ns. jäähdytysseinän teon, jolloin säästetään arvokasta laitetilaa laitteen huollon tästä kärsimättä. Tämän sarjan laitteet on tehty kahdella päämallilla, S3 ja S4 sekä niiden modifioiduista versioista: - /H versio varustettuna 6 rivisellä jäähdytyspatterilla (suurempi jäähdytysteho) - /L versio varustettuna pienemmillä puhallinmoottoreilla (pienempi ilmavirta) Jokainen COMPACT laite on varustettu MP99 mikroprosessorisäädin-järjestelmällä, joka voidaan ohjelmoida kaikkiin haluttuihin ilman olosuhdevaatimuksiin. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee COMPACT laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta, ilmavirtaa ja ilman puhtautta moderneissa ympäristöolosuhteissa. COMPACT laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. COMPACT laite on saatavissa 3 eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto LÄMPÖPUMPUN TOIMINTARAJAT: - Slim Over DXA.O/P Jäähdytys: Ulkoilman lämpötila C Lämmitys: Ulkoilman lämpötila C - Slim Over DXW.O/P Jäähdytys: Vesi sisään C Vesi ulos C Lämmitys: Vesi sisään C Vesi ulos C SLIM OVER laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta. RC GROUP / ONNINEN I

9 2.9 MASTER UNDER Kompakti vakioilmastointilaite alajakoisella ilman jakotavalla mahdollistaen asennuksen nostettuihin lattiarakenteellisiin laitetiloihin. Nämä laitteet soveltuvat käytettäviksi atk-saleissa, puhelinvaihdehuoneissa ja muissa informaatioteknologian tiloissa sekä myös tiloissa, joissa sähköisten komponenttien asennus on tiiviisti suoritettu. MASTER UNDER on saatavana varustettuina kompressoreilla liitettäväksi erilliseen ilmalauhduttimeen (DXA-mallit) tai ne on varustettu sisäänrakennetulla vesilauhduttimella (DXW-mallit), niin ikään ne voivat olla kylmävesisyöttöisiä (CW-mallit) jolloin ne on varustettu moottorikäyttöisellä 3- tieventtiilillä. MASTER UNDER laite on varustettu MP99 mikroprosessorisäädin-järjestelmällä, joka voidaan ohjelmoida kaikkiin haluttuihin ilman olosuhdevaatimuksiin. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee MASTER UNDER laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta, ilmavirtaa ja ilman puhtautta moderneissa ympäristöolosuhteissa. MASTER UNDER laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. MASTER UNDER laite on saatavissa 3 eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto MASTER UNDER laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta MASTER OVER Kompakti vakioilmastointilaite yläjakoisella ilman jakotavalla mahdollistaen ilman jaon puhallusplenumin tai kanavoinnin kautta. Nämä laitteet soveltuvat käytettäviksi atk-saleissa, puhelinvaihdehuoneissa ja muissa informaatioteknologian tiloissa sekä myös tiloissa, joissa sähköisten komponenttien asennus on tiiviisti suoritettu. MASTER OVER on saatavana varustettuina kompressoreilla liitettäväksi erilliseen ilmalauhduttimeen (DXA-mallit) tai ne on varustettu sisäänrakennetulla vesilauhduttimella (DXWmallit), niin ikään ne voivat olla kylmävesisyöttöisiä (CWmallit) jolloin ne on varustettu moottorikäyttöisellä 3- tieventtiilillä. Jokainen MASTER OVER laite (paitsi Comfort version laitteet) on varustettu MP99 mikroprosessorisäädinjärjestelmällä, joka voidaan ohjelmoida kaikkiin haluttuihin ilman olosuhdevaatimuksiin. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee MASTER OVER laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta, ilmavirtaa ja ilman puhtautta moderneissa ympäristöolosuhteissa. MASTER OVER laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. MASTER OVER laite on saatavissa 3 eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto MASTER OVER laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta. RC GROUP / ONNINEN I

10 2.11 PEGASUS Kompakti vakioilmastointilaite, jossa ilmanjako laitteen päältä puhallusplenumin tai kanaviston kautta, tai ilmanjako laitteen alta nostettuun lattiarakenteeseen. Laitteet on tarkoitettu asennettaviksi korkean teknologian laitetiloihin, puhelinvaihdetiloihin ja viihtyisyyslaitteiksi. Kiitos laitteen teknisten ominaisuuksien, PEGASUS sarjan laitteet takaavat oikeanlaiset lämpötila- ja kosteusolosuhteet yhdessä tehokkaan raitisilman tuonnin ja suodatuksen kanssa tiloissa, joissa vaaditaan korkeaa suorituskykyä. PEGASUS sarjan laitteet edustavat kokonaista tuotesarjaa, joka sisältää suorahöyrysteiset laitteet erillisellä ilmalauhduttimella tai sisään rakennetulla vesilauhduttimella, edelliset saatavissa myös lämpöpumppuversioina. Laitteet saatavana myös jäähdytysvesisyöttöisinä ohjauslaitteineen. Kompressori ja kostutin, yhdessä kaikkien ohjaus ja säätölaitteiden kanssa, on asennettu erillisiin osastoihin mahdollistaen säätämisen ja kalibroinnin laitteen käydessä. MP2000 mikroprosessoriohjausjärjestelmä mahdollistaa yksinkertaisen, tarkan ja loogisen komponenttien käytön. Tämä tuottaa erityisen luotettavan laitteen käytön ja energian säästön. Omalaatuinen rakenneominaisuus mahdollistaa erittäin yksinkertaisen asennuksen ja huoltotoimet, mikä edesauttaa etupaneelin kautta tehtävää tarkistusta ja jokaisen komponentin nopeaa vaihtoa ja huoltoa. Saranoidut etupaneelit on varustettu nopeasti avattavilla mekanismeilla. PEGASUS laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. PEGASUS laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta FLEXIUNDER FLEXIOVER FLEXICLIM järjestelmä on suunniteltu etukäteen suunniteltuihin ja jäähdytettäviin tiloihin, jotka on varustettu korotetulla lattiarakenteella tai alaslasketulla kattorakenteella. Tämä järjestelmä sisältää jäähdytysvesisyöttöiset ilmastoinnin jäähdytyslaitteet, joissa ilman puhallus ja imu toteutetaan vaihtoehtoisesti joko pohjasta (FLEXIUNDER) asennettuna korotetun lattiarakenteen omaavaan tilaan, tai päältä (FLE- XIOVER) asennettuna alaslasketun kattorakenteen omaavaan tilaan. Ilman jako toteutetaan taipuisien kavavistojen kautta, jotka on liitetty muuttuvailmamääräisiin puhalluselimiin (FLEXIBOX), joita saatavana joko korotetuun lattiarakenteeseen (FLEXI- BOX UNDER), tai alaslaskettuun kattorakenteeseen (FLEXI- BOX OVER). Puhallusplenum korotetun lattian alla tai alaslasketun kattorakenteen yläpuolella hoidetaan asentamalla ilman jakolaatikot, taipuisat kanavat joko käsitellylle ja raittiille ilmalle tai paluuilmalle. Lämpötilan säätö ja ohjaus jokaisella vyöhykkeellä toteutetaan patentoidulla ilman jakojärjestelmällä mikä pystyy muuttumaan jokaisen vyöhykkeen täsmällisiin olosuhdevaatimuksiin. FLEXIUNDER ja FLEXIOVER laitteet on saatavana kahdella eri versiolla: YKSIPATTERIJÄRJESTELMÄ M KOKOONPANO Suunniteltu käytettäväksi laitoksissa, joissa käytetään talvi/kesä toimintatavan vaihtoa. Lämmönvaihtimeen syötetään jäähdytettyä vettä kesäaikana (7 /12 C) ja kuumaa vettä talviaikana (40 /45 C). Koska matalalämpöistä vettä tarvitaan talviaikaisessa käytössä, on laitteet erityisen hyvin soveltuvia kytkettäviksi lämpöpumpputoimisiin vedenjäähdyttimiin (REVERSO sarja) tai vedenjäähdyttimiin, joissa toteutetaan lämmön talteenottoa (UNICO sarja). KAKSIPATTERIJÄRJESTELMÄ M KOKOONPANO Suunniteltu käytettäviksi laitoksissa, joissa jäähdytettyä vettä sekä kuumaa vettä on saatavissa kaikkina aikoina, ja missä laitteilla ei käytetä talvi/kesä toimintatavan vaihtoa. Tässä kokoonpanossa FLEXIUNDER ja FLEXIOVER laitteet voivat aina tuottaa lämmintä tai kylmää ilmaa järjestelmään riippuen tilojen tarpeesta. Tämä järjestelmä vaatii korkeampaa kuuman veden lämpötilaa talviaikana, syöttölämpötila C, jolloin veden lämpötilaeroksi muodostuu noin 10 C. Laitteet on erityisen hyvin soveltuvia kytkettäviksi MULTIPLO sarjan vedenjäähdyttimiin, jotka toimivat lämpöpumppuina tai lämmöntalteenottojäähdyttiminä. RC GROUP / ONNINEN I

11 2.13 UNIPAC Kompakti ilmalauhdutteinen vakioilmastointilaite, jossa ilman puhallus päältä jaettavaksi kanaviston avulla. Laitteet on tarkoitettu atk-saleihin, puhelinvaihdetiloihin tai viihtyisyyslaitteiksi. Laitteet on jaettu kahteen osastoon: Ilmalauhdutin osasto soveltuu kanavoitavaksi ilman imun ja poiston suhteen, varustettu hermeettisillä SCROLL kompressoreilla ja keskipakopuhaltimilla. Ilman käsittely osasto varustettuna keskipakopuhaltimin, jotka soveltuvat puhallusilman kanavointiin. Ilman imu on toteutettu suoraan ympäristöstä imuilman säleikön kautta. Hermeettinen SCROLL kompressori tarjoaa: - Suuren luotettavuuden, sillä kompressorissa hyvin vähän liikkuvia komponentteja. - Erityisen hiljainen toiminta ja kuumakaasun pulsittomuus. - Suuri termodynaaminen suorituskyky, vähintäin 10% suurempi kuin tavanomaisissa kompressoreissa. - Suuri kapasiteetti kestää imupuolella jopa nestemäisiä kaasumuotoja. Jokainen UNIPAC laite on varustettu MP99 mikroprosessorisäädin-järjestelmällä, joka voidaan ohjelmoida kaikkiin haluttuihin olosuhdevaatimuksiin. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee UNIPAC laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta, ilmavirtaa ja ilman puhtautta. Laite tarvitsee vain edestä suoritettavia huoltotoimenpiteitä. Laitteen pieni lattiapinta-alan tarve mahdollistaa helpon asentamisen kaikissa olosuhteissa. UNIPAC laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. UNIPAC laite on saatavissa 3 eri toimintaversiona: A jäähdytys B jäähdytys + lämmitys C jäähdytys + lämmitys + kostutus + kosteudenpoisto 2.14 ROOF TOP ROOF TOP vakioilmastointilaitteet on suunniteltu käytettäviksi julkisissa rakennuksissa ja teollisuuskohteissa. Laitteet on valmistettu ympäristöä kestävistä materiaaleista, joten ne ovat täysin ulkoasennukseen soveltuvia. Kompressorit, sähkökeskus, ohjaus- ja turvalaitteet on sijoitettu osastoihin erillään laitteen ilmavirrasta, ja ovat helposti luokseen päästäviä saranoitujen ovien kautta. Laitteet on täysin kokoonpantuja tehtaalla, varustettuna kylmäainetäytöksellä ja ohjauslaitteilla, joten niiden asennukseen tarvittava työaika ja kustannus on minimoitu. Laitteiden asentaminen edellyttää normaalisti vain putkiverkostoon liittämisen ja sähkösyöttökaapelin asentamisen. ROOF TOP sarjan laitteita on saatavilla RE versioina varustettuna poistoilman kierrätysjärjestelmällä, missä osa käsitellystä ilmasta kierrätetään yhdessä raittiin ilmanosan kanssa. Lämpöpumppu-mallit mahdollistavat laitteen käytön kaikkina vuodenaikoina mahdollistaen tilassa vaaditun lämpötilan säädön. Lämmönlähteenä on ilma. Jokainen ROOF TOP laite on varustettu MP99 mikroprosessorisäädin-järjestelmällä, joka voidaan ohjelmoida kaikkiin haluttuihin olosuhdevaatimuksiin. MP99 valvoo kaikkia mekaanisia ja elektronisia komponentteja laitteen käytössä sekä tekee laitteesta integroidun järjestelmän taaten laitteelle tarkan ohjauksen ja valvonnan koskien lämpötilaa, kosteutta, ilmavirtaa ja ilman puhtautta moderneissa ympäristöolosuhteissa. ROOF TOP laitteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu ISO 9001 standardin mukaisesti varmistuen niiden korkeasta laadusta. Jokainen laitteen komponentti on valittu siten, että ne vastaavat Euroopan turvallisuusmääräyksiä. Jokainen laite läpikäy sarjan toimintatestejä, joilla varmistetaan laitteen taulukoissa ilmoitettu suorituskyky. LÄMPÖPUMPUN TOIMINTARAJAT: - Roof Top DXA/P DXA/P.RE Jäähdytys: Ulkoilman lämpötila C Lämmitys: Ulkoilman lämpötila C ROOF TOP laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta. UNIPAC laitteet voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvilla komponenteilla laitteen käyttämiseksi kylmäaineella R407C. Lisätietoja saat laitteen maahantuojalta. RC GROUP / ONNINEN I

12 3.1 VASTAANOTTO Laitteet toimitetaan EX Works termillä Valle Salimbene (PV) tehtaalla normaalisti traileriin kuormaten. Laitetta vastaanottaessasi tarkistu, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja tarkista myös toimituksen täydellisyys varusteiden osalta vertaamalla lähetettä tilaukseenne. KAIKKI VAHINGOT TAI PUUTTEET TULEE KIRJATA TOIMITUSASIAKIRJAAN VASTAANOTON AIKANA. TOI- MITUSASIAKIRJA MERKINTÖINEEN TULEE TOIMITTAA ONNISELLE 8 PÄIVÄN KULUESSA VASTAANOTOSTA, MIKÄLI ASIA VAATII TOIMENPITEITÄ. 3.2 KÄSITTELY Laitetta tulee nostaa mieluiten trukilla. Jos hihnoja tai köysiä joudutaan käyttämään nostamisessa tulee varmistua ettei ne aiheuta painetta laitteen yläkulmiin, käytä vahvistuspalkkeja ja aseta suojuksia laitteen ympärille, jotta se ei vahingoitu nostossa. Kaikki nostotoimenpiteet tulee suorittaa mahdollisimman huolellisesti; älä käytä laitteen komponentteja noston kiinnikkeinä. Vahinkojen ehkäisemiseksi on erityisen tärkeää, että nostettaessa laitetta se on aina suunnitellussa toimintaasennossaan. Laitetta on mahdollisuus myös laahata alle asetettujen rullien avulla. Käytä vähintään kolmea rullaa laitteen alla tasaisen painojakauman aikaansaamiseksi. 3.3 ASETTELU Laitteiden runko voi väristä mikäli perustus ei ole tasainen koko pinta-alaltaan. Varmistu asettelun tasaisuudesta. Kun laite on asetettu lopulliseen asentoonsa, varmistu että se on tasaisesti perustuksellaan. Mikäli laitteeseen ei ole asennettu värinänvaimennuskiinnikkeitä on viisasta asentaa laitteen rungon ja perustuksen väliin jatkuva kumi- tai korkkieriste. Laite tulee asentaa siten, ettei ilman kierrolle imu- tai poistopuolella ole esteitä ja laitteen ympärillä on riittävästi tilaa tarkistusta ja huoltotoimenpiteitä varten. Laitetta ei tule jättää pakkauksineen suoraan auringon paisteeseen, koska sisäinen paine saattaa nousta arvoon, joka laukaisee laitteen turvalaitteet (varoventtiilit). Lauhduttimet tulee asentaa siten, ettei puhallettu poistoilma pääse kiertämään laitteen ilmavirrassa takaisin. Tämä voi nostaa merkittävästi lauhtumislämpötilaa ja aiheuttaa korkeapainekytkimen laukeamisen. Erityisesti laitteet, joissa lauhdeilmaa puhalletaan aksiaalipuhaltimilla, on tärkeää estää asennuksen tuottamasta lisäesteitä ilman kierrolle. Ilmankierron esteet huonontavat lämmönsiirtokykyä. Lauhduttimien asentaminen tuulisiin paikkoihin voi heikentää niiden tehoa puhaltimien puhaltaessa tuulta vastaan. Näissä kohteissa on harkittava tuulensuojien asentamista. 3.4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Asennuksen, liittämisen, käynnistyksen ja huoltotoimenpiteet näille laitteille tulee suorittaa pätevöitynyt kylmälaiteurakoitsija. ÄLÄ SUORITA LAITTEELLA MITÄÄN TOIMINTOA MIKÄLI SINULLA EI OLE TARVITTAVAA TIETOTAITOA LAIT- TEEN TOIMINTAPERIAATTEISTA JA MIKÄLI ET OLE PEREHTYNYT KAIKKIIN VAROITUKSIIN, JOTKA KOS- KEVAT LAITTEEN TURVALLISTA KÄYTTÖÄ. Ennen kuin suoritat tarkistuksia, huoltotoimenpiteitä tai varmistuksia noudata seuraavia ohjeita: - Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä standardisääntöjä - Pidä turvalaseja - Pidä hansikkaita - Pidä haalareita - Käsittele sähkökeskusta vain jännitteettömänä - Lamellit lämmönsiirtimissä eivät ole suojattuja. Ole varovainen. Lamellien reunat ovat todella teräviä. - Älä suorita toimenpidettä laitteelle, joka on avoin ja jonka jännitettä ei ole katkaistu - Mitään muita toimenpiteitä (po. Huoltotoimenpiteet) ei pidä suorittaa laitteen ollessa avoin, jännitteellinen ja sisäisten komponenttien ollessa liikkeessä, kuin seuraavat: a) tarkista näköhavainnoin ettei laitteen sisäiset osat ole vioittuneet tai ovat mahdollisesti huollon tarpeessa (voi aiheuttaa vaaratilanteita huoltamattomana) b) varmistu, ettei muut ihmiset pääse käsiksi laitteen sisäisiin tai suojaamattomiin osiin ja että tarvittava vaaraa ilmaiseva kyltti on asennettu koneeseen c) älä työskentele liikkuvien osien kanssa - Tapaturmaisten kylmäainevuotojen tapahtuessa tuuleta ja raikasta huonetila, johon laite on asennettu sekä muutkin huonetilat, joihin kylmäainetta on voinut siirtyä. Suosittelemme, että asennuksesta vastaavat henkilöt noudattavat kansainvälisiä- sekä paikallisia säädöksiä, sekä erityisesti laitetiloja koskevia ilmanvaihtomääräyksiä liittyen standardiin ISO Mekaaninen jäähdytysjärjestelmä jäähdytykseen ja lämmitykseen. Turvallisuusvaatimukset. RC GROUP / ONNINEN I

13 3.5 KÄYNNISTYKSEN VALMISTELU Listaamme seuraavassa kohtia, joita tulee noudattaa käynnistyksessä, asentamisessa ja käytössä oikeanlaisen laitteen valmistelun suorittamiseksi käynnistämistä varten LAITTEEN ASETTAMINEN Varaa riittävästi tilaa laitteen sivuille, jotta tarkistus ja huoltotoimenpiteet voitaisiin helposti suorittaa. Varmistu, ettei poistoilma pääse kiertämään lauhdutinlaitetta KANAVOINTI Kanavien mitoitus tulo- ja poistoilmalle (mikäli tarvitaan) tulee tehdä siten, ettei niiden painehäviö ole suurempi kuin puhaltimien käytettävissä oleva paineen tuottokyky. Näin varmistetaan laitteen oikea ja suunniteltu ilmavirtauksen saanti VESILIITÄNNÄT 3.5.3a Vesilauhduttimen liittäminen Asenna vesilauhduttimelle lauhdutusputkisto. Asenna tulovesi- ja menovesiputkeen sulkuventtiilit. Liitä lauhdutusputkisto laitteeseen joustavilla putkiliitoksilla. (Tätä suositellaan kaikille laitteille ja on välttämätön laitteille, jotka on varustettu värinänvaimennuskiinnikkein perustuksessa). Asenna lauhdutusputkiston korkeimpaan kohtaan automaattinen ilmanpoistoventtiili sekä lähelle laitteen vesilauhduttimen tulovesiliitäntää lauhdutusverkoston tyhjennyksen yhde. Suosittelemme mudanerottimen asentamista tulovesiputkeen lähelle itse laitetta. Ennen viimeistä liittämistä, huuhtele putkisto poistaaksesi mahdolliset työstöjäännökset ja roskat. Täytä vesiputkisto ja poista ilma putkistosta automaattisen ilmanpoistoventtiilin kautta tai poistoventtiileistä. Koeponnista putkisto mahdollisten vuotojen varalta b Jäähdytysvesisyöttöisen laitteen kytkeminen Asenna laitteelle jäähdytetyn veden syöttöputkisto. Asenna tulovesi- ja menovesiputkeen sulkuventtiilit. Liitä syöttöputkisto laitteeseen joustavilla putkiliitoksilla. (Tätä suositellaan kaikille laitteille ja on välttämätön laitteille, jotka on varustettu värinänvaimennuskiinnikkein perustuksessaan). Asenna syöttöputkiston korkeimpaan kohtaan automaattinen ilmanpoistoventtiili sekä lähelle jäähdytyspatterin tulovesiyhdettä ja varusta syöttöputkisto tyhjennyksen yhteellä. Suosittelemme mudanerottimen asentamista tulovesiputkeen lähelle itse laitetta. Ennen viimeistä liittämistä, huuhtele putkisto poistaaksesi mahdolliset työstöjäännökset ja roskat. Täytä putkisto ja poista ilma automaattisen ilmanpoistoventtiilin kautta järjestelmästä tai käytä tähän asentamiasi ilmanpoistoventtiilejä jäähdytyspatterin läheisyydessä. Koeponnista putkisto mahdollisten vuotojen varalta. Varmistu, ettei putkistossa ole vuotoja minkä jälkeen putkisto voidaan eristää (vähentää lämpövuotoja sekä kondenssia) c Vesilämmityspatterin kytkeminen Asenna lämmitykseen käytettävän veden syöttöputkisto. Asenna tulovesi- ja menovesiputkeen sulkuventtiilit. Liitä syöttöputkisto laitteeseen joustavilla putkiliitoksilla. (Tätä suositellaan kaikille laitteille ja on välttämätön laitteille, jotka on varustettu värinänvaimennuskiinnikkein perustuksessaan). Asenna syöttöputkiston korkeimpaan kohtaan automaattinen ilmanpoistoventtiili ja varusta putkisto lämmityspatterin tulovesiyhteen läheisyydessä tyhjennyksen yhteellä. Suosittelemme mudanerottimen asentamista tulovesiputkeen lähelle itse laitetta. Ennen viimeistä liittämistä, huuhtele putkisto poistaaksesi mahdolliset työstöjäännökset ja roskat. Täytä putkisto ja poista ilma automaattisen ilmanpoistoventtiilin kautta järjestelmästä. Koeponnista putkisto mahdollisten vuotojen varalta. Varmistu, ettei putkistossa ole vuotoja minkä jälkeen putkisto voidaan eristää (vähentää lämpövuotoja sekä mahdollisia palovammoja putkistoon koskettaessa). Talviaikaan, milloin laite on käyttämättömänä on erityisen tärkeää tyhjentää verkosto ulkona olevilta osiltaan. Vaihtoehtoisesti tai silloin kun laitetta käytetään ympäri vuoden käytä putkistossa jäätymisenestoainetta d Kostuttimen ja kondenssiveden poiston kytkentä Laitteille, jotka on varustettu kostuttimella tulee asentaa syöttövesiputki laitteen sisälle asti; asenna putkeen sulkuventtiili ennen liitoskohtaa. Laitteen mukana toimitetaan taipuisa putki liitoksen toteutusta varten. Laitteen kondenssivesi ja kostuttimen poistovesi on liitetty yhdeksi poistoputkeksi, jonka liittäminen vesien poisjohtamiseksi tulee toteuttaa asennusvaiheessa. Laitteen poistovedet eivät ole paineen alaisia, joten ne tulee viemäröidä riittävän suurella putkistolla ja putkiston kaltevuudella. Älä käytä laitteen poistoyhteen putken halkaisijaa pidemmälle viemäröintimatkalle kuin 4 5 metriä. Pidemmällä viemäröintimatkalla tulee putken halkaisijaa kasvattaa. Asennuksen lopuksi varmistu, että viemäröintiputkisto pystyy poistamaan laitteesta poistuvan vesimäärän (kostuttimen vesimäärä+kondenssivesi) ERILLISEN ILMALAUHDUTTIMEN LIITÄNNÄT Kaikki laitteet, joihin liitetään erillinen ilmalauhdutin tarvitaan kylmäaineputkisto, joka tulee valmistaa jäähdytyslaadun kupariputkesta hyvän asennustavan mukaisesti (suosittelemme, että tämän työn suorittaa pätevöitynyt kylmälaiteurakoitsija). Kuumakaasuputken, joka kuljettaa kaasun kompressorilta ilmalauhduttimelle, lämpötila voi nousta aina lämpötilaan 85/95 C, täten suosittelemme sen eristämistä mahdollisten tapaturmien ehkäisemiseksi. Ilmalauhduttimelta palaava putki (lauhdeputki) ei välttämättä vaadi eristämistä. RC GROUP / ONNINEN I

14 HUOMAUTAMME, ETTÄ PUTKISTO JOKA PITUUDEL- TAAN YLITTÄÄ 30 METRIÄ VOI VAARANTAA LAITTEEN HYVÄN TOIMINNAN. Ennen lopullista putkiston liittämistä muista puhdistaa putket, kaikki juotosjätteet tai lika voi vahingoittaa kylmäaineputkistoon liitettyjä komponentteja. ON ERITYISEN VAARALLISTA LAITTEELLE, MIKÄLI VETTÄ PÄÄSEE KYLMÄAINEPUTKISTON SISÄÄN. Mikäli putket joutuvat olemaan ulkona ennen asennusta tai sen aikana, sulje putkien päät. Kun liitokset on valmiina, suorita putkistolle tyhjiöintitoimet tyhjiöpumpulla hyvän asennustavan mukaisesti SÄHKÖN SYÖTTÖ Kun kaikki liitännät ja kytkennät on suoritettu ja jännite on tarkistettu antaen oikean tuloksen, voidaan laitteeseen kytkeä virta. Esilämmitä laitteen kompressoreissa oleva voiteluöljy kompressorillisissa laitteissa. Sulje säätöpiirin johdonsuojakatkaisija, kytke säätöpiirin toiminta OFF asentoon ja aseta ON/OFF kytkin asentoon 1. Öljylämmitin on nyt jännitteellinen ja esilämmittäminen alkaa. Tämä toimenpide tulee suorittaa vähintäin 6 tuntia ennen laitteen käynnistämistä. Tarkista vielä kampikammiolämmittimen oikea jännite. JOS MAINITTUJA TOIMENPITEITÄ EI VOIDA NOUDAT- TAA OTA YHTEYTTÄ ONNINEN OY:ÖÖN SÄHKÖLIITÄNNÄT Kaikki sähköliitännät tulee suorittaa vastaten CEI määräyksiä tai noudattaen paikallisia viranomaismääräyksiä. Mikäli sähkökeskusta ei ole asennettu laitteeseen, asenna pääkytkin, joka on mahdollista lukita OFF tai AUKI asentoon. Pääkytkin tulee sijoittaa laitteen eteen ja siihen on päästävä käsiksi esteittä CEI määräysten mukaisesti. Kaikki syöttökaapelit tulee kulkea tarkoituksenmukaisten aukkojen lävitse ja niiden tulee olla kooltaan ja materiaaliltaan tarkoitukseensa soveltuvat kestäen laitteen sähkökuorman (katso laitteen sähköarvokilpi). Tee sähkökytkennät itse laitteelle ja muille ulkoisille laitteistoon kuuluville laitteille (ulkoiset lauhduttimet). Seuraa huolellisesti laitteen mukana tai erikseen toimitettuja kaapelointikuvia. Erillisten säätimien, termostaattien tai kosteusantureiden jännite tulee tarkistaa ennen apupiiriin liittämistä. Liitä ko. laitteet tarkoituksen mukaan. Älä käytä laitetta muissa jännitteissä kuin suunnitellussa edes pientä ajanjaksoa. Älä liitä laitteeseen komponentteja, joiden turvallisuutta ei ole varmistettu. Kaikki kaapelointikuvaan tehdyt muutokset, joita ei ole vahvistettu RC GROUP:n toimesta, poistaa laitteen CE hyväksynnän ja laitetakuun. 3.6 KÄYNNISTYS KAIKKI LAITTEET TULEE KÄYNNISTÄÄ PÄTEVÖITYNYT KYLMÄLAITEURAKOITSIJA, MUUSSA TAPAUKSESSA LAITTEEN TAKUU EI OLE VOIMASSA. Pätevöityneen kylmäurakoitsijan tehtävänä on käynnistää laite eikä siihen kuulu liitäntöjen tai asennusten tekeminen eikä seuraavat toimenpiteet; kylmäaineen täyttö, öljyn täyttö, kulutustavarat yms. Kaiken tulee olla valmiina käynnistystä ja tarkistuksia varten. Tästä syystä suorita valmistelevat toimenpiteet loppuun saakka ennen käynnistämisen pyytämistä (Usein käynnistäjä on sama kuin asentava yritys Suomessa tarvittaessa Onninen avustaa tässä korvausta vastaan). Käynnistys käsittää viisi pääkohtaa; valmistavat tarkistukset, lomakkeen täyttäminen, käynnistys, toimintatestaus, lopputestaukset sekä laitteen luovutus VALMISTAVAT TARKISTUKSET Ennen laitteen käynnistystä tarkista, että kaikki toiminnot, jotka kuvattu osiossa Käynnistyksen valmistelu on oikein suoritettu. Vääränlaiset asennukset ja asettelut tulee raportoida välittömästi järjestelmän asentaneelle yritykselle, jotta tarvittavat muutokset voitaisiin suorittaa loppuun a Tarkista syöttöjännite Laitteen syöttöjännite on kirjattu arvokilpeen lähellä kytkinpaneelia. Ennen jännitteen kytkemistä varmista että päävirtalähteesi vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista, että syöttöjännitearvo on +/- 10% arvokilpeen kirjatusta syöttöjännitteestä. RC GROUP / ONNINEN I

15 3.6.1a Asennuksen tarkistaminen Tarkista, että laitteet on asennettu täysin tasaiselle alustalle. Muutoin ilma voi jäädä kiertämään vesipatterissa tai kondenssivesi voi poistua arvaamattomista paikoista. Avaa kaikkien puoli-hermeettisten kompressoreiden kuljetuksen aikaiset tuennat poistamalla ne. Kompressorin tulee värähdellä vapaasti jousillaan. Huoneeseen syötettävän ilman nopeus tulee olla riittävän alhainen. Huomautuksena voimme mainita, että ilman sisäänoton pinta-ala tulee olla vähintään kaksinkertainen verrattuna puhallusaukon pinta-alaan. Tämä arvo, jota ei voida saavuttaa mutta voidaan toteuttaa erityisillä asennusvaatimuksilla, tuottaa hyvän laitteiston tasapainon. Tarkista maakaapeli, sen poikkileikkaus ja että toimintalogiikkaa tai laitteen turvalaitteita ei ole muokattu. Suorahöyrysteisissä laitteissa tarkista, että kampikammiolämmitin toimii ja että lämpötila kompressorin kammiossa ei ole alhaisempi kuin C (vähintään tunnin kuluttua siitä, kun laitteeseen kytkettiin sähkösyöttö) b Kaasu- ja vesiventtiilien avaaminen pumpun ja puhaltimien kiertosuunnan tarkistus Suorahöyrysteisissä vakioilmastointilaitteissa avaa venttiilit kylmäainepiirissä. Laitteet, jotka on kytketty erilliseen ilmalauhduttimeen tarkista, ettei kytkennän kylmäaineputkissa ole vuotoja. Tarkista, ettei järjestelmässä ole automaattisia venttiileitä sulkevassa asennossa ja että vesipiirin sulkuventtiilit ovat täysin auki asennossaan. Jännitteistä pumput (mikäli asennettu) ja tarkista niiden pyörimissuunnan oikeellisuus, toimintapaine ja virrankulutus. Jännitteistä puhaltimet ja tarkista niiden oikea pyörimissuunta ja virrankulutus VIKATESTAUS Näiden toimintojen suorittamisen tarkoituksena on simuloida todellista toimintaa ilman komponenttien vahingoittumisen vaaraa minkä voi aiheuttaa vääränlaiset toiminnot tai viat. Vikatestausta varten on tarpeellista kytkeä pois toiminnasta ylivirtasuojakytkimet ja jättää kytketyiksi vain säätöpiirin virran syöttö. On mahdollista tarkistaa toimiiko, toiminnalliset vaatimukset eri tapauksissa, sulkeeko kontaktori linjan jännitteen ja ettei kyseinen komponentti ole lauennut / aktivoitunut. Tästä syystä on mahdollista kytkeä pois kompressorit muuttamalla säätöpiiriä, käynnistää lauhduttimen puhaltimet ja tarkistaa kaikkien piirissä olevien suojalaitteiden toiminta simuloimalla ääriolosuhteita. Luotettava ja tarkka laitteiden vikatestaus on välttämätön ennen laitteen saattamista lopulliseen toimintakuntoon KÄYNNISTYS Kun kaikki edellisissä luvuissa kuvatut toimenpiteet on suoritettu, voidaan laite käynnistää. Suorahöyrysteisissä DX laitteissa käynnistys voidaan tehdä 6 tunnin kuluttua virransyötön kytkemisestä. Normaalisti, suorahöyrysteiset kompaktit laitteet eivät vaadi kylmäaineen täydentämistä, mutta on viisasta tarkistaa tässä vaiheessa, että nestemäinen kylmäaine kulkee nestelasin lävitse täytenä ja, mikäli tarpeen, täyttää kylmäainepiiriä kunnes nestelasin läpi ei enää kulje kaasumuotoista kylmäainetta (kuplia). Suorahöyrystyslaitteet erilliseen ilmalauhduttimeen kytkettyinä tulee aina täyttää asennetun kylmäaineputkiston tilavuuden osalta. Täytä laitteistoa kunnes nestelasin läpi ei enää kulje kaasumuotoista kylmäainetta (kuplia) a Tarkista jännite kuormitustilanteessa Kuten jo esitetty luvussa 3.5.5a tulee laitteen syöttöjännite tarkistaa kuormitetussa olosuhteessa. Tarkista, että pääjännite on +/- 10% laitteen arvokilvessä mainitusta jännitteestä. Kolmivaiheisissa laitteissa vaiheiden vaihtelu saa olla maksimissaan 3%. Kolmivaiheisissa laitteissa mittaa arvot kaikista vaiheista, laske merkintäarvo ja tarkista, että maksimi jännitearvo jaettuna merkintäarvolla on pienempi kuin 1.03 ja, että minimi jännitearvo jaettuna merkintäarvolla on suurempi kuin Mikäli nämä arvot eivät täsmää, tarkoittaa tämä virransyötön olevan sopimaton laitteen kuormalle. Tässä tapauksessa tarkista sähkönsyötön mitoitus (kaapelin kulkureitti, pituus, muuntajat jne.) LAITETTA, JOSSA VAIHEJÄNNITE TAI JÄNNITEVAIHTE- LU EI OLE SALLITUISSA RAJOISSA, EI TULE JÄTTÄÄ TOIMINTAAN, MUUSSA TAPAUKSESSA LAITTEEN TA- KUUN VOIMASSAOLO LOPPUU. RC GROUP / ONNINEN I

16 3.6.4 TOIMINTATESTAUS Tämä kaikista tärkein vaihe sisältää kaikkien järjestelmän muuttujien huolellisen tarkistamisen verraten niitä suunniteltuihin arvoihin ja lukuihin. Järjestelmän muuttujilla tarkoitetaan: - ilman kuiva- ja märkälämpötiloja - veden lämpötila-arvoja - ilman ja veden virtausarvoja - sähkönkulutusarvoja. Toimi seuraavalla tavalla jäähdytetyllä vedellä syötettävien vakioilmastointilaitteiden kanssa: - Kytke apupiirin kytkin ON asentoon käynnistääksesi puhaltimen ja tarkista, että virran kulutus on pienempi kuin arvokilvessä mainittu arvo; sama tai suurempi arvo kielii viasta. - Mittaa ilmavirtauksen arvo. - Tarkista jäähdytys (veden lämpötilat; ilman lämpötilat ja kosteus molemmin puolin patteria). Tämä mahdollistaa myös tehon laskemisen. - Tarkista lämmitys tai jälkilämmitys. Tapauksissa, joissa vesipatteri on jäähdytyskäytössä; tarkista sähkölämmityksen avulla turvatermostaatin toiminta keinotekoisesti pienentämällä ilman virtausta. - Tarkista kostutustoiminto (tarkista kostuttimen toiminta, sen oikea höyryn tuotto ja jako). - Tarkista kondenssivesiputkiston veden poistokapasiteetti. - Tarkista kosteuden poistotoiminto (toimi kuten jäähdytystoiminnassa ja tarkista kosteudenpoistotoiminnon venttiilin toiminta). - Tarkista säätöasetukset ja tee kalibrointisäädöt ja asetukset, mikäli tarpeen, muuttamalle differenssiä kyseisen toiminnon kohdalla, jota päälaite voi ohjata ja säätää. - Tarkista suojauksien toimivuus ohjauspiiristä simuloimalla. Suorahöyrysteisissä ilmastoinnin jäähdytyslaitteissa toimi seuraavalla tavalla: - Kytke apupiirin kytkin ON asentoon käynnistääksesi puhaltimen ja tarkista, että virran kulutus on pienempi kuin arvokilvessä mainittu arvo; sama tai suurempi arvo kielii viasta. - Mittaa ilmavirtauksen arvo. - Aseta paineen mittalaitteet matala- ja korkeapainepuolelle. Käytä laitetta siten, että kompressorit toimivat toimintarajojen alapuolella, toimi näin kunnes paineet saavuttavat asetetut arvot. - Kytke apupiirin kytkin ON asentoon käynnistääksesi kompressorin. - Tarkista lauhtumispaine lukemalla korkeapaineen arvo kytketystä mittalaitteesta. Laitteet, jotka on varustettu vesilauhduttimella käytä painekytkinventtiiliä, mikäli asennettu, tai muuta säätöjärjestelmää ja mittaa antureiden mitta-arvot; muissa laitteissa tarkista painekytkimet, puhallinnopeussäätimet tai muut vastaavat ohjauslaitteet. - Tarkista painekytkimet, puhallinnopeussäätimet tai muut vastaavat ohjauslaitteet. - Tarkista kylmäainetäytös asiaan kuuluvalla ilmaisimella. - Lue höyrystymispaine painemittarista, joka asetettu matalapainepuolelle ja tarkista tulistuksen oikea arvo höyrystimen jälkeisestä imulinjasta. - Tarkista lauhdutuspuolen puhaltimien sähkön kulutus. - Tarkista jäähdytys (ilman lämpötilat ja kosteus molemmin puolin patteria). Tämä mahdollistaa myös tehon laskemisen. - Tarkista lämmitys tai jälkilämmitys. Tapauksissa, joissa vesipatteri on asennettu mittaa veden ja ilman lämpötila-arvot molemmin puolin vesipatteria; tarkista sähkölämmityksen avulla turvatermostaatin toiminta; kuumakaasujälkilämmityksessä tarkista kyseinen kylmäainepiiri. - Tarkista kostutustoiminto (tarkista kostuttimen toiminta, sen oikea höyryn tuotto ja jako). - Tarkista kondenssivesiputkiston veden poistokapasiteetti. - Tarkista kosteuden poistotoiminto (toimi kuten jäähdytystoiminnassa ja tarkista kosteudenpoistotoiminnon venttiilin toiminta). - Tarkista säätöasetukset ja tee kalibrointisäädöt ja asetukset, mikäli tarpeen, muuttamalle differenssiä kyseisen toiminnon kohdalla, jota päälaite voi ohjata ja säätää. - Tarkista suojauksien toimivuus ohjauspiiristä simuloimalla LOPPUTESTAUS Täydellinen käynnistys toimenpide yleistarkastuksin. Erityisen tärkeää on tarkistaa kaikkien liitosten ja kytkentöjen kireys. Näiden tarkistusten mukaan laite voidaan luovuttaa käyttäjälle. Luovutus tehdään viralliseksi allekirjoittamalla Käynnistyspöytäkirja, joka toimitetaan laitteen myyjälle (Onninen Oy:lle). KÄYNNISTYSPÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITETTUNA JA TÄYTETTYNÄ TOIMINTATESTAUKSEN TIEDOILLA, SAATTAA SOPIMUKSEN MUKAISEN TAKUUN VOIMAAN. LAITTEEN TAKUU ON VOIMASSA VAIN KUN HUOLTO- TOIMENPITEET ON SUORITETTU TAKUUAIKANA PÄTE- VÖITYNEEN KYLMÄURAKOITSIJAN TOIMESTA. EDELLÄ KUVATTUJEN EHTOJEN MUUTTAMISEEN TARVITAAN HYVÄKSYNTÄ RC GROUPILTA. RC GROUP / ONNINEN I

17 3.7 NORMAALIT HUOLTOTOIMET Tämä osio, joka on tarkoitettu lähinnä loppukäyttäjälle on erityisen tärkeä laitteen oikeanlaisen käytön kannalta. Tietyt toimenpiteet, jotka suoritetaan huolella ja säännöllisesti ehkäisevät vakavia komponenttivaurioita sekä kalliita pätevien huoltajien tekemiä toimenpiteitä. Nämä huoltotoimenpiteet ovat yksinkertaisia eivätkä vaadi suorittajaltaan erityistä teknistä tietotaitoa laitteesta. Tämän osion tarkoitus on auttaa ja opastaa käyttäjää minimoimaan pätevän ammattihenkilön tarvetta huollossa. Suoritettavat toimenpiteet voidaan listata seuraavalla tavalla: - Ilmansuodattimien puhdistus - Lauhdutinkennon tarkistus ja puhdistus, mikäli tarpeen - Vesilauhduttimien likaisuuden tarkistaminen - Kondenssiveden poistoyhteen tarkistus ja puhdistus - Ilmalauhduttimen/nestejäähdyttimen tai ilmapuhaltimien puhallinhihnojen tarkistus - Kostutusjärjestelmän tarkistaminen - Koko laitteen toiminnallinen yleistarkistus - Yleistarkistus silmämääräisesti laitteen kunnosta päällisin puolin ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS Suodattimen likaisuus pienentää ilmavirran määrää laitteen läpi vaikuttaen heikentävästi myös jäähdytystehoon. Suorahöyrysteisissä laitteissa ilman virran pieneneminen voi aiheuttaa matalapainekytkimen aktivoitumisen ja/tai aiheuttaa vaikeita kompressorivikoja. Edelliset tapaukset voidaan välttää säännöllisellä suodattimien puhdistuksella. Suodattimien puhdistustiheys riippuu oleellisesti jäähdytettävän tilan pölyisyysasteesta. Kuitenkin suodattimista voidaan todeta seuraavaa: - Tarkista suodattimien likaisuus viikoittain - Puhdista suodattimet imurilla joka toinen viikko - Puhdista suodattimet saippuavedellä kuukausittain - Vaihda suodattimet kuuden kuukauden välein On huomioitava, että edellä mainitut tarkistus ja puhdistustiheydet ovat ohjeellisia. Joissain tapauksissa riippuen olosuhteista joudutaan tarkistus ja puhdistustoimet toteuttamaan useamminkin. Pysäytä laite ja katkaise virran syöttö laitteesta suorittaaksesi edellä mainittuja toimenpiteitä LAUHDUTINKENNON TARKISTUS JA PUHDISTUS Kuumimpaan aikaan, milloin laitteen maksimitehoa tarvitaan, on erityisen tärkeää, että lauhdutinkenno voi tarjota suurimman mahdollisen lämmönsiirtotehon. Lauhdutinkennot on normaalisti sijoitettu ulos tai yhdistetty ulkoilmaan ja siksi voivat imeä epäpuhtauksia kuten papereita, kuolleita puiden lehtiä ja likaa, jotka heikentävät lämmönsiirtotehoa. Tarkista, ettei tällaista esiinny. Tämän huollon laiminlyönti aiheuttaa korkeapainekytkimen aktivoitumisen, mikä pysäyttää laitteen. Suosittelemme, että lauhdutinkenno tarkistetaan useammin poppeleiden siitepölyaikaan sekä syksyllä puiden lehtien irrotessa puista. Poista kennosta kaikki irtonaiset sinne jääneet esineet ja pese tarvittaessa vedellä. Pysäytä laite ja katkaise sähkön syöttö tämän toimenpiteen suorittamisen ajaksi VESILAUHDUTTIMEN LIKAISUUDEN TARKISTUS Vesilauhduttimen likaisuuden tarkistamiseksi on tarpeen tarkistaa veden tulo- ja menolämpötilat ja verrata niitä lauhtumislämpötilaan. Normaalisti, lämpötilaero veden menolämpötilan ja lauhtumislämpötilan välillä on 5-8 C, jolloin lauhduttimen lämmönsiirtokyky on hyvä. Ajan myötä lämpötilaero nousee pienentäen lämmönsiirtokykyä ja kertoo lauhduttimen likaisuudesta. Puhdistus, mikä käsittää kemiallisen pesun tulee suorittaa ammattitaitoisen henkilökunnan tekemänä. Pysäytä laite ja katkaise sähkön syöttö tämän toimenpiteen suorittamisen ajaksi POISTOTEIDEN TARKISTUS JA PUHDISTUS Laitteen kaikki poistovedet (kostuttimet ja kondenssivesi) tulee viemäröidä riittävän tehokkaasti, jotta vältytään laitetilan kosteusongelmilta. Kostuttimien poistovedestä on poistettu kalkkikiveä määrä, mikä riippuu kostuttimelle syötetyn veden kovuudesta. Viemäröinnin alimpaan kohtaan saattaa muodostua kalkkikiveä, mikä estää kondenssiveden poistumisen. Milloin puhdistaminen on tarpeen, käytä tavallista kalkkikiven poistoon soveltuvaa pesuainetta. Pysäytä laite ja katkaise sähkön syöttö tämän toimenpiteen suorittamisen ajaksi PUHALTIMIEN KIILAHIHNAT Laitteet, joihin on asennettu kiilahihnavetoiset puhaltimet sisältäen hihnapyörän ja kiilahihnan, tulee tarkistaa tietyn toiminta-ajan jälkeen hihnojen löystymisen, hihnapyörän liukkauden ja kulumisen vuoksi. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ylikuumentumista ja hihnan vioittumista tai jopa katkeamisen. Löystyminen voidaan eliminoida käyttämällä laitteen hihnan kiristimiä. Pysäytä laite ja katkaise sähkön syöttö tämän toimenpiteen suorittamisen ajaksi. Kiilahihnat tulee tarkistaa kuukausittain. Älä kiristä hihnoja liikaa, sillä se voi aiheuttaa laakereiden vioittumisen. RC GROUP / ONNINEN I

18 3.7.6 TOIMINNALLINEN YLEISTARKISTUS Tämä tarkistus mahdollistaa laitteen toiminnan vertaamisen edellisen vastaavan tarkistuksen tuloksiin. Kaikki toiminnalliset poikkeamat tulevat täten huomatuiksi ennakoidusti. Laitteen yksityiskohtainen ja säännöllinen ulkopuolinen tarkistus sekä yleinen puhtaus ovat aina tärkeitä hyvän toiminnan takaamiseksi. Yllä mainitut toimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti, yleisesti ottaen kuukausittain. Erityinen järjestelmä tai asennustapa voi vaatia mainittujen tarkistusten suorittamisen useammin ja/tai laajemmin. Hyvin huollettu järjestelmä takaa käytön ilman seisontajaksoja tai muita pysähdyksiä SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS Tarkista vähintään kerran vuodessa laitteen ulkoinen kunto. Erityisen tärkeää on tarkistaa, ettei laitteen pinnoilla ole ruostetta ja ettei muutakaan korroosiota ole tapahtunut, myöskään ei saa esiintyä näkyviä muodonmuutoksia. Kaikki hapettumat ja korroosio, mikäli ei hallittua ja pysäytetty ajoissa, voi aiheuttaa seinämäpaksuuden pienentymisen ja täten myös pienentää laitteen paineensietokykyä. Suojaa maalilla ja/tai ruosteenestotuotteilla. Näkyvissä muodonmuutoksissa pysäytä laitteisto ja ota yhteyttä kylmälaiteurakoitsijaan. 4 KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN Ota yhteyttä kylmälaiteurakoitsijaan, mikäli olet poistamassa laitetta käytöstä tai siirtämässä sitä. Ammattitaitoinen urakoitsija voi neuvoa ja opastaa näissä asioissa noudattaen voimassa olevia viranomaismääräyksiä. (Kylmäaineen talteenotto ja hävittäminen). 5 VARAOSAT Kaikista tärkeimpien varaosien listaus toimitetaan poikkeuksia lukuun ottamatta tämän ohjeen tai muiden laitteeseen liittyvien asiakirjojen yhteydessä. Laitteen varaosatarpeissa voitte kääntyä laitteen asentaneen urakoitsijan tai Onninen Oy:n puoleen. Laitteen malli ja sarjanumero sekä tarvittavan komponentin numero tulee selvittää ennen yhteydenottoa varaosan nopeaa toimitusta varten. Milloin sopimuksellinen takuuaika on päättynyt, on viisasta laatia huoltosopimus erikoistuneen kylmäurakoitsijan kanssa, jotta kaikki laitteen erityisosaamista vaativien komponenttien huolto ja vikojen ennaltaehkäisy voidaan toteuttaa. Nämä kylmäurakoitsijat voivat suorittaa erityisiä huoltotoimenpiteitä tai vianetsintää. Lisäksi he voivat suorittaa viallisten komponenttien vaihtoja. RC GROUP / ONNINEN I

19 AIR CONDITIONERS MAINTENANCE AND USE MANUAL 6 MIKROPROSESSORI MP NÄPPÄIMISTÖ JA NÄYTTÖ 6 MP99 MICROPROCESSOR 6.1 KEYBOARD AND DISPLAY POWER Vihreä LED: Laite on jännitteellinen C 50%rH POWER Green LED: the device is powered. FAIL Punainen LED: Syöttöpiirissä virhe FAIL Red LED: supply circuit failure Punainen vilkkuva LED: Osoittaa yhden tai usean hälytyksen aktiivisuuden. ALARM Painamalla -painiketta, palaa ALARM valo jatkuvasti ja signaali on poistettu. Mikäli uusi hälytys aktivoituu, vilkkuu LED uudelleen ja kuulet signaalin. LED sammuu kun kaikki hälytykset ovat poistuneet. MICROPROCESSOR SYSTEM BY RC CONDIZIONATORI POWER ALARM SET FAIL MANUAL STATUS RESET MP99 INFORMATION 8 Blinking red LED: shows the presence of ALARM one or more alarms. By pressing key the ALARM light is fixed and the buzzer is silenced. If a new alarm appears, the LED blinks again and the buzzer comes on again. The LED will turn off when all the alarms disappear. MP99 INFORMATION 2 EI HÄLYTYKSIÄ - Painamalla tätä painiketta, LED ja näyttö kytkeytyy päälle, testi suoritetaan ja ohjelmakoodi tulee näyttöön. ON HÄLYTYKSIÄ - Painamalla tätä painiketta näytetään hälytysten koodisarjat näytössä, jotka viittaavat hälytyksen aiheuttajaan ja tyyppiin. Painamalla tätä painiketta näytetään laitteen pääkomponenttien toimintatila ja niiden mahdollinen manuaali toi- STATUS 5 minto, lämpötilan asetusarvo, ulkoilman lämpötila, piirien lauhtumispaine, jännite, virta-arvo, huollontarve sekä toimintatunnit eri komponenteille. Edellä esitetyt arvot näytetään näytössä. Kuitataksesi yksittäisen tunnit ja huollontarpeen paina 3 sekunnin ajan painiketta kyseisen toiminnon kohdalla. 3 Viimeisin hälytystieto ilmestyy viimeisimpänä tiedotteena. Mikäli et paina painiketta 3 minuuttiin, siirtyy näyttö perustilaansa. Painamalla -painiketta, aina kun painat STATUS näppäintä pääset takaisin edelliseen 1 näyttöön. RESET 6 A - Painamalla reset, perusnäyttö ilmestyy näytölle ja näyttö tai säätö on keskeytetty. B - Manuaalisen kuittauksen suojaustapauksissa sisäänpääsy koodin näppäilyn jälkeen painamalla RESET -painiketta voit kuitata suojauksen (kaikki suojaukset kuten painekytkimet, termostaatit jne, on automaattisesti kuittautuvia, mutta toimintalogiikka, jotkin niistä, vaativat manuaalikuittauksen). LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN ASETUSARVO Muuttaaksesi lämpötilan tai kosteuden asetusarvoa paina samanaikaisesti painikkeita 3 sekuntia. Näyttöön SET 2 3 ilmestyy ensin lämpötilan asetusarvo, painamalla SET -painiketta ilmestyy kosteuden asetusarvo. RESET tallentaa arvon. MP99 INFORMATION 2 NO ALARMS - By pressing this key, a LED and display switching on test is executed and the program code is displayed. ALARM PRESENCE - By pressing this key, a series of intervention information is visualized, which is relevant to the type of alarm displayed. By pressing this key the working or stop status of the STATUS 5 main components of the unit and their eventual manual operation, as well as temperature set value, outdoor air temperature, compressor condensing pressure, total absorbed current, line voltage value, maintenance level, and working hours of the various components are visualized on the display. To reset the single hours and the maintenance level press key for 3s, under the pointed out function. 3 The latest alarms appear as last information. By pressing no keys, after 3 min. you go back to the primary indication. By pressing, every time you press STATUS key you 1 go back to the previous indication. A - Pressing reset, the basic indication appears on the RESET 6 display and the visualization or regulation is interrupted. B - In the case of intervention of a manual reset protection, after having introduced the acces code, by pressing RESET key you reset the protection (all the protections like pressure switches,thermostats, etc. are automatic reset type, but the working logic, for some of them, requires manual reset). TEMPERATURE AND HUMIDITY SET POINT To modify the temperature and humidity set point press at the SET same time keys for 3s. On display the temperature 2 3 set point will first appear, then pressing SET the humidity set point will appear. Press RESET to memorize the values. RC GROUP - I

20 AIR CONDITIONERS MAINTENANCE AND USE MANUAL SALASANAN ESITTELY "PASSWORD" Muuttaaksesi laitteen kalibrointiarvoja kuten kompressorin ON/ OFF arvo-eroja, aika-arvoja, jne. paina SET -painiketta yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy nelilukuista salasanaa pyytävä viesti: PASSWORD Syöttäessäsi salasanaa, aina kun painat painiketta muuttuu arvoksi. * Salasanan syötön jälkeen (aikaa on 5 sek. per numero) näyttöön ilmestyy vaihtoehtoisesti: PASSWORD OK!! PASSWORD * * * * tai CHOOSE FUNCTION INVALID!! REPEAT Salasanan syötön jälkeen voidaan suorittaa kalibrointimuutoksia painamalla SET -painiketta, operointi tapah- SET 2 tuu painikkeilla tai. Pitämällä 5 -painiketta alhaalla 1 3 ja painamalla 1 tai 3 -painikkeita voidaan minimi tai maksimi asetusarvo asettaa. Pitämällä 7 tai 8 -painiketta painettuna ja käyttämällä 1 tai 3 -painiketta voidaan nopea tai erittäin nopea asetusten muuttaminen suorittaa. Halutun arvon syötettyäsi paina SET -painiketta tallentaaksesi arvon. Seuraava asetusarvo ilmestyy näyttöön. Painamalla SET -painiketta, kaikki seuraavat asetukset ilmestyvät näyttöön yksitellen. Näyttö palaa alkutilaan 30 sek. kuluttua ilman painamista. Salasanan syötön jälkeen voit manuaalisesti aktivoida MANUAL 4 tai poistaa käytöstä tiettyjä laitteen komponentteja painamalla MANUAL -painiketta. Painikkeella voit siirtää vilkkuvan kursorin näytössä lä- 3 hemmäksi haluttua toimintatyyppiä, saamalla välittömän käskyn. Painamalla MANUAL -painiketta ilmestyy seuraava toiminto. Mikäli et paina mitään painiketta siirtyy näyttö alkutilaan 30 sekunnin kuluttua. AUTOSET SET 1 2 Salasanan syötön jälkeen, on mahdollista palauttaa kalibrointi arvot takaisin tehdas-asetusarvoiksi painamalla ja SET -painiketta yhtäaikaisesti. 1 Tällöin, näyttöön ilmestyy "FACTORY AUTOSET YES-NO": näppäimellä voit siirtää kursosia lähemmäksi haluttua toimintoa, minkä jälkeen painamalla SET -painiketta saat halu- 3 amasi valinnan voimaan. MUISTIN NOLLAAMINEN 1 3 Salasanan syöttämisen jälkeen on mahdollista nollata RAM muisti kaikesta tiedostaan; painamalla samanaikaisesti näitä kahta painiketta 2 sekuntia, käynnistyy mikroprosessori uudelleen tehdasasetuksilla ja muisti tyhjenee. TÄMÄ TOIMENPIDE TULEE SUORITTAA VAIN ERITYIS- TAPAUKSISSA. "PASSWORD" ACCESS CODE INTRODUCTION To modify the unit calibration values like compressor ON/OFF differentials, timing values, etc. press SET key for 3s On the display this access code request in 4 figures appears; PASSWORD By digiting the code, every time you press the key, the hyphen turns into. * After digiting this code (you have 5s time for each figure), you'll have: PASSWORD OK!! PASSWORD * * * * or CHOOSE FUNCTION INVALID!! REPEAT After having introduced the access code, you can carry SET 2 out calibration changes by pressing SET, operating on keys or. By keeping key 5 pressed and operating 1 3 on keys 1 or 3, the minimum or maximum set value scheduled is set. Keeping key 7 or 8 pressed and operating on keys 1 or 3, a quick or very quick variation of sets is obtained. When you get the desired value, press SET to memorize this value. The next setting will appear immediately. By pressing SET key, all the next sets appear one by one. By pressing no keys, after 30s you go back to the primary indication. After having introduced the access code you can MANUAL 4 manually activate or deactivate some of the unit components by pressing MANUAL key. By key, you move the flashing pointer close to the type 3 of function desired, getting an immediate command. Pressing MANUAL, the next operation appears. Pressing no keys, after 30s you go back to the primary indication. AUTOSET SET 1 2 After having introduced the access code, it is possible to bring the calibration values back to the factory set ones, by pressing and SET simultaneously. 1 Then, on the display appears "FACTORY AUTOSET YES- NO"; by key you take the blinking index close to the desired 3 option and then, pressing SET, you get what is required. MEMORY RESET 1 3 After having digited the access code, it is possible to reset the RAM memory to clear it from all data; simultaneously pressing these two keys for 2s the microprocessor will start again with the factory sets and reset memory. THIS PROCEDURE MUST BE FOLLOWED IN SPECIAL CASES ONLY. 20 RC GROUP - I

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F TUOTERYHMÄ ND RD Korkeapainepuhaltimet Sivukanavapuhaltimet Matalapainepuhaltimet Keskipainepuhaltimet SD HRD Syöttöpuhaltimet FD RD F TEKNISET TIEDOT Muuntotaulukko Mittayksikkö Mittayksiköstä Muuntokerroin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

pegas Vapaajäähdytys RCGROUP SpA C_GNR_0608 GENERAL CATALOGUE 2008 FINNISH CDZ.indd 15 9.12.2008 15:48:25

pegas Vapaajäähdytys RCGROUP SpA C_GNR_0608 GENERAL CATALOGUE 2008 FINNISH CDZ.indd 15 9.12.2008 15:48:25 pegas PEGASUS kaappi- ja vakioilmastointikoneet jäähdytys/lämmitys/vapaajäähdytys Jäähdytysteho Lämmitysteho kylmäaine Puhallintyyppi Mikroprosessori Vapaajäähdytys 5,7 105,0 5,9 86,8 scroll R407C keskipako

Lisätiedot

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus .eu V E NT I LATO R E N Luokkansa pienin SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus Luo tilaa Nauti hiljaisuudesta SLIGHTLINE - Seuraava sukupolvi SLIGHTLINE luo tilaa

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

StudioLine puhallinpatterit

StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden äänitaso

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

TEAMMATE ILMALAUHDUTTIMET JA NESTEJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508

TEAMMATE ILMALAUHDUTTIMET JA NESTEJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508 TEAM TEAMMATE ILMALAUHDUTTIMET JA NESTEJÄÄHDYTTIMET Lauhdutinteho Kuivausjäähdytinteho Puhallintyyppi 6,4 339,0 14,1 277,0 aksiaali/keskipako ILMALAUHDUTTIMET TEAM.MATE.DX.A Nimellisteho 8,2 156,8 Ilmalauhdutin,

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet.

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet. Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet www.flowair.com Ilmaverho + lämmitysw Oviverho kiertoilmalämmityksellä DUO Duo on saatavilla 2 eri versiona: Vesipatterillar Sähköpatterilla Tekniset tiedot DUO Verho

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot