Sarja TEAM.MATE. Ilmalauhduttimet ja nestejäähdyttimet. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas. Team.Mate. Onninen /7/2009.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sarja TEAM.MATE. Ilmalauhduttimet ja nestejäähdyttimet. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas. Team.Mate. Onninen 07.01.2009 1/7/2009."

Transkriptio

1 Ilmalauhduttimet ja nestejäähdyttimet Sarja TEAM.MATE FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: Team.Mate Versio: Onninen Sarjanumero: 1/7/2009

2 ÄLÄ SUORITA LAITTEELLA MITÄÄN TOIMENPITEITÄ MIKÄLI SINULLA EI OLE RIITTÄVÄÄ TIETOTAITOA LAITTEEN TOIMINTAPERIAATTEISTA TAI TURVALLISUUSOHJEISTA. Laitteen sisäinen paine saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, samoin kuin sen liikkuvat komponentitkin. TÄSTÄ SYYSTÄ SUOSITTELEMME, ETTÄ LAITTEEN ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON SUORITTAA AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA. LAITTEEN TAKUU EI OLE VOIMASSA, MIKÄLI TEAM MATE ILMALAUHDUTIN ON KYTKETTY MUUN KUIN RC GROUPIN VALMISTAMAAN VEDENJÄÄHDYTTIMEEN, ILMASTOINTIKOJEESEEN TAI VAPAAJÄÄHDYTYSVEDENJÄÄHDYTTIMEEN. YLEISET OMINAISUUDET Ilmalauhdutin aksiaalipuhaltimilla Nämä ilmalauhduttimet on suunniteltu kytkettäviksi erilleen RC Groupin valmistamista ilmastointilaitteista tai Vedenjäähdyttimistä. Ilmavirtaus on vakiomallisissa ilmalauhduttimissa vaakasuora, lauhdutinpatterista puhaltimille päin (imevät siivet). Kaikki ilmalauhduttimet ovat valmiiksi tehdaskoottuja, jolloin työmaalla suoritetaan kylmäaineputkiston liittäminen sekä sähkösyötön kaapelointi. Laite vastaa EU direktiiveihin EC 98/37, EC 89/336, EC 73/23, EC 97/23. PÄÄKOMPONENTIT Runko vahvaa alumiinia Lauhdutuspatteri kupariputkin ja alumiinilamellein ja kehyksin Suoravetoiset aksiaalipuhaltimet on suojattu erityisellä turvamekanismilla (1- vaiheinen) RIV 1200 elektroninen kierrosnopeussäädin (IP55) puhaltimien kierrosnopeussäätöön (max 6A kaksi puhallinta / säädin) seuraavin ominaisuuksin: - Ylivirtasuoja ja sulake jokaiselle säätimelle - Portaaton lauhdutinpuhaltimien kierroslukusäätö 0-10V suhteellisella ohjausviestillä vedenjäähdyttimen mikroprosessorisäätimeltä (MP99 / MP2000 / MP:COM) - Potentiaalivapaa kärki yleishälytyksen siirtoon, joka sisältää moottorien lämpösuojahälytykset - Yhteys säätimelle katkeaa kytkimen ollessa off asennossa tai virransyötön katketessa, vastaavasti puhallinmoottorivioissa ja vedenjäähdyttimen mikroprosessorin Eprom error virransyötön katketessa. Syöttöjännite 230V / 1 / 50 Hz 2

3 LISÄVARUSTEET Asennusjalat pystysuoraan puhallukseen TURVALLISUUSOHJEITA: Ennen kuin suoritat laitteelle mitään huoltotoimenpidettä varmistu huolellisesti seuraavista asioista: Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä standardisäännöksiä (sähkökomponentit yms.) Käytä suojalaseja Käytä hansikkaita Käytä työhaalareita Työskentele sähkölaitteiden parissa vain jännitteen ollessa poiskytkettynä Lämmönsiirrinlohkon sisäiset lamellipinnat eivät ole suojattuja ole varovainen, sillä niiden kulmat ovat erittäin teräviä Älä suorita laitteelle mitään toimenpidettä sen ollessa päällä ja virran syötön ollessa jännitteellinen Mitään huoltotoimenpidettä ei tule suorittaa laitteen ollessa avoimena ja virran syötön ollessa päälle kytkettynä, jolloin laitteen sisäiset komponentit ovat toiminnassa (tämä saattaa aiheuttaa vakavan vaaratilanteen): Tarkista päällisin puolin silmämääräisesti ettei laitteen sisäiset komponentit ole vioittuneet tai ovat mahdollisesti huollon tarpeessa, joka myöhemmin ilman kunnostusta saattaa aiheuttaa vakavia tapaturmia yms. Varmistu, ettei muut ihmiset pääse käsiksi sisäisiin komponentteihin tai suojaamattomiin laitteen osiin ja että laite on varustettu vaaraa osoittavalla kilvellä. Älä koske liikkuviin komponentteihin Kylmäaineen vuototapauksissa tuuleta huolellisesti laitetila, jossa kylmäainetta on päässyt huoneilmaan (sisäasennukset) KÄSITTELY JA NOSTAMINEN HENGENVAARA Nosto- ja käsittelytoimintojen täytyy olla tilanteeseen sopivia, ja niitä suorittamassa täytyy olla pätevät koulutetut työntekijät, joilla on lupa suorittaa tällaisia toimenpiteitä. Nosta ja käsittele laitetta pakkauksessa ja/tai suoraan laitteessa olevien ohjeiden mukaisesti. Oheisessa kuvassa on esitelty yleisin nostotapa. 3

4 4

5 ASENNUSTEN JA TESTAUSTEN TURVALLISUUS Kaikkien asennusvaiheiden täytyy olla kiinteä osa projektikokonaisuutta. Ennen asennus- ja testausvaiheiden aloittamista asennus- ja testaustoimintojen suorittamiseen valtuutetun henkilön täytyy tunnistaa tekniset vaatimukset ja tehdä turvallisuussuunnitelma, jotta laitteen kanssa suoraan tekemisissä olevien työntekijöiden turvallisuus voidaan taata. Kyseisen henkilön tulee myös toteuttaa tarkasti turvallisuusmääräykset erityisesti siirreltäviä aitauksia koskevien säädösten osalta. ASENNUSALUE Seuraavat tekijät täytyy ottaa huomioon, kun määritetään laitteen asennuspaikkaa: paikan täytyy olla täysin tasainen ja pysyä vakaana myös jatkossa jos laite asennetaan rakennuksen lattialle, lattian tulee olla riittävän kestävä laite ei saa olla paikassa, jossa siitä on äänihaittaa kaikkien laitteen kanssa työskentelevien tulee päästä laitteen luo helposti odotetun käyttöiän aikana kaikki huolto- ja osanvaihtotyöt (tavalliset tai epätavalliset) tulee suorittaa helposti ja ilman ihmisiin kohdistuvaa vaaraa soveltuvien työturvallisuuslakien mukaisesti laitteen ympärillä tulee olla riittävästi vapaata tilaa, jotta laitteen käytössä ja tuuletuksessa (erityisesti patterien jäähdytyksessä) tarvittava ilman tulovirtaus on riittävä jos laitteen ohi on odotettavissa ihmisten ja ajoneuvojen kulkua, asenna sopiva standardinmukainen aitaus siten, että laitteen ympärille jää tilaa kaikkiin tarvittaviin töihin. LAITTEEN YMPÄRILLÄ OLEVAN TILAN MITAT Tila täytyy suunnitella mallin, käytettävien laitteiden määrän ja asennuspaikan ominaisuuksien mukaan. KYTKENTÖJEN VALMISTELU Varmista ennen laitteen asentamista, että sähköyhteys vastaa suunnittelutiedoissa ja tunnistekilvessä annettuja tietoja. 5

6 LAITTEEN ASENTAMINEN Kun laite on paikallaan, tarkista, että kuvaan merkityt neljä kohtaa ovat samalla tasolla. samalla tasolla 6

7 7

8 HUOLTO-OHJEET: Nämä ohjeet on pääasiassa tarkoitettu laitteen loppukäyttäjälle ja niitä tulee noudattaa laitteen oikean toiminnan takaamiseksi. Muutamien toimenpiteiden suorittaminen säännöllisin väliajoin ehkäisee vakavien komponenttivikojen tapahtumista ja kalliiden huoltotoimenpiteiden tarvetta. Loppukäyttäjän huoltotoimenpiteet ovat yksinkertaisia eivätkä vaadi erityistä ammattitaitoa jäähdytysalalta. Tämän kappaleen tarkoituksena on auttaa ja opastaa loppukäyttäjää minimoimaan tarpeettomien kylmälaiteasentajien käynnit. Tarvittavat huoltotoimenpiteet voidaan yhteenvetona listata seuraavasti: Tarkista ja puhdista lamellipinnat, mikäli tarpeen Tarkista ja puhdista kondenssivesiputkisto, mikäli tarpeen (ei kaikissa malleissa lämpöpumput) Toiminnallinen yleistarkistus koko laitteistolle Silmämääräinen tarkastaminen LAMELLIPINTOJEN PUHDISTAMINEN Kuumimpaan vuodenaikaan, milloin suurin mahdollinen suorituskyky vaaditaan laitteelta, on erityisen tärkeää, että lauhdutuslamellipinnat voivat tarjota maksimaalisen lämmönsiirtokyvyn. Lamellipinnat voivat olla sijoitettuina ulkoilmaan tai sisäasennuksissa kanavoinnein yhdistettynä ulkoilmaan, jolloin puhaltimet voivat imeä kaikenlaista roskaa kuten paperia, kuolleita lehtiä, pölyä ja näin vähentää lämmönsiirtokykyä. Varmistu ettei näin ole päässyt käymään. Tämän huoltotoimenpiteen laiminlyöminen aiheuttaa usein korkeapainekytkimen aktivoitumisen, mikä pysäyttää koko laitteiston. Suosittelemme lämmönsiirtimen tarkastuksia tehtäväksi useammin keväisin siitepölyaikana sekä syksyisin lehtien irrotessa puista. Poista kaikki irtonainen roska lamellipinnalta ja pese tarpeen vaatiessa vedellä. Ennen edellä mainittua toimenpidettä pysäytä laitteisto ja kytke virran syöttö pois päältä. KONDENSSIVEDEN POISTOPUTKISTO Kondenssiveden on voitava poistua laitteista ilman esteitä. Kalkkikiveä voi muodostua putkiston alimpaan kohtaan ja tukkia sen. 8

9 Mikäli puhdistus tulee tarpeelliseksi, kaada normaalia kalkkikiven poistoainetta tukkeutuneeseen putkistoon. Ennen edellä mainittua toimenpidettä pysäytä laitteisto ja kytke virran syöttö pois päältä. TOIMINNALLINEN YLEISTARKISTUS Tällä tarkistuksella voidaan laitteen toiminta tarkistaa ja verrata tuloksia aikaisempaan vastaavaan tarkastukseen. Kaikki poikkeamat voidaan havaita tässä tarkistuksessa ajoissa. Yksityiskohtainen ja tietyin väliajoin tehty silmämääräinen laitetarkistus ja yleinen laitteen puhdistaminen ovat aina tärkeitä asioita laitteen toiminnan kannalta. Tarkistuksen suorittaminen kaikille edellä mainituille tarkistuskohteille tulisi suorittaa kuukausittain. Erityiset järjestelmät ja asennuskohteet voivat vaatia vieläkin useammin tehtäviä tarkastuksia. Hyvin huolletulla laitteistolla todennäköisyys käyttökatkoksiin on huomattavasti pienempi kuin huoltamattoman laitteiston. SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTAMINEN Tarkista vähintään kerran vuodessa laitteisto silmämääräisesti kauttaaltaan. Erityisen tärkeää on tarkistaa ettei laitteiden millään pinnoilla ole ruostetta ja ettei laitteessa ole mitään muodonmuutoksia. Minkä tahansa laiteosan oksidoituminen ja korroosio, mikäli ei valvottu tai pysäytetty, voi aiheuttaa pinnan paksuuden vähenemisen, mikä puolestaan heikentää laitteen paineenkestokykyä. Tällöin laitteisto tulee vuotoherkemmäksi. Suojaa ruostuneet kohdat maalilla tai ruosteenestotuotteilla. Muodonmuutostapauksissa on syytä ottaa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Takuuajan päättyessä on viisasta solmia huoltosopimus kylmälaitehuoltoliikkeen kanssa, jotta kaikki laitteen erityisammattitaitoakin vaativat komponentit voidaan tarkistaa säännöllisin väliajoin vähentääksenne niiden virhetoimintojen mahdollisuutta. 9

10 Markkinointi ja valmistuttaja tuotekehityksen vuoksi tuotteitamme voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta Jälleenmyyjä Mittalinja 1, Vantaa Puh , faksi

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus.

MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus. MANUAALI Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual Vakioilmastointikojeet Air conditioners Personal Console Modulus Slim Over Compact Master Pegasus Flexiclim Unipac Roof Top RC GROUP SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu SISÄLLYSLUETTELO Koneen sisäinen varustus 1 Yleinen Koko 03 06 10 1.1 Yleistä 2 1.2 Huolto 3 1.3 Huoltoväli 3 1.4 Varaosat 3 1.5 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot