Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa. Joensuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa. Joensuu 16.6.2015"

Transkriptio

1 Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa Joensuu

2 Muutamia hyödyllisiä linkkejä.. - Hankkeiden tulosten, ratkaisujen, oppien ja hyvien käytäntöjen kuvaamiseksi sekä jakamiseksi luotu sähköinen työkalu Hanketoiminnan uusi malli RIS3 työkalut oppimislähtöiseen aluekehittämiseen ja projektityöhön Aikasempien kohtaamisten materiaaleja löytyy joko kirjoittamalla hakukenttään Temaattiset Torstait tai Business Arena. Löydät tietoa mm. hanketuotteistamisesta, ipr:stä ja sähköisistä ym. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivut. Hyviä vinkkejä ja käytännön apua esim. komission suorista hauista ja käytännön hanketoiminnan tuesta. Kannattaa tilata uutiskirje!

3 ESITYSKALVOT

4 Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa - tervetuloa!

5

6 PÄIVÄN TAVOITE Tuoda vaikuttavuuden tarkasteluun uusia näkökulmia Tunnistaa mitkä tekijät edesauttavat kestävien ja vaikuttavien tulosten saavuttamista Jakaa osallistujien kesken kokemuksia Päivän jälkeen kullakin osallistujalle on selvillä miten omasta hankkeesta voisi saada vaikuttavamman.

7 PÄIVÄN OHJELMA Avauksen jälkeen käymme läpi kuusi vaikuttavuuden kannalta tärkeää osa-aluetta Ohjelma koostuu lyhyistä teemallisista alustuksista ja ryhmäkeskusteluista - alustusten jälkeen pohdintaa yhdessä, tuodaan kentän ääni kuuluviin

8 TAUSTA - MISSÄ OLEMME NYT? Vähentynyt rahoitus Rahoittajien vähentyneet resurssit Vaikuttavuuden vaatimus (impact) ympäri Eurooppa Erilainen termien ymmärtäminen: puhutaanko samaa kieltä, onko viitekehys vaikuttavuudelle sama? Virallinen raportointi ei kuvaa vaikuttavuutta Viralliset indikaattorit => Tarve uusille työkaluille ja toimintatavoille

9 517 / 1 611

10

11 PDF:iä ei lueta, paras tapa luoda vaikuttavuutta on toimia.

12 Mitä EU odottaa - hankkeiden vipuvaikutus KV Suomi + KV Suomi

13 Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä

14 Osaamisperustan luominen: ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä

15 Osaamisperustan luominen: ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto Uuden luominen: Horisontti, InterReg, jne. Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä

16 Osaamisperustan luominen: ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto Uuden luominen: Horisontti, InterReg, jne. Käytäntöön soveltaminen: H2020 SME, Tekes, ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä

17 CHECK-IN: Kuka olet? Miksi olet täällä? Käy läpi ennakkotehtävää pöytäryhmässä: - Mitkä ovat hankkeesi tavoiteltavat tulokset? - Miten osoitat hankkeesi tulokset todeksi?

18 Käymme läpi 6 vaikuttavuuden kannalta tärkeäksi havaittua kohtaa Tekemisen tapa: 1. Kokeiluttuuri 2. Vipuvaikutus Oppiminen ja mittaaminen: 3. Hanke = oppimisen väline 4. Omaehtoiset tulosmittarit Aika hankkeen jälkeen: 5. Aktiivinen omistajuus 6. Hankkeen tuotteistaminen

19 1. Kokeilukulttuuri

20 VARMUUS Valmis ratkaisu Kokeilut Kokeilut Kokeilut AIKA Ajattele isosti. Toimi pienesti. - Anssi Tuulenmäki, Aalto yliopisto

21 Esimerkki: kokeilemalla kehittävän hankkeen rakenne

22 5

23 1 5?

24 1 2 5?

25 ?

26 ?

27 HARJOITUS 1: Miten hankkeesi voisi edistää kokeilukulttuuria? => Kuvaa 1-3 esimerkkiä.

28 2. Vipuvaikutus Liian monet hankkeet yrittävät tavoitella kaikkea maan ja taivaan väliltä sekä luovat tyhjästä uudet vaikuttamisen kanavat - vaikka tehokkaampaa olisi keskittää voimavarat sisällön tuottamiseen tai avainpelaajien tukemiseen

29 MOPOTUNING - OSALLISUUTEEN PERUSTUVA MENETELMÄ NUORTEN MIESTEN LIIKUNTAAN AKTIVOINTIIN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN / JAANA UKONAHO RAMBOLL Ongelma: nuorten tukipalvelut ovat hajallaan ja vaikeasti tavoitettavia. Jos aikuiset menee sekaisin lipuista ja lapuista, jota Kelalle menee, niin nuorilla putoamisen vaiheet vielä pahemmat! Vastaus: Tehokkaan ja valmiin JAKELUKANAVAN tunnistaminen ja valjastaminen hankkeen palvelun käyttöön. Tässä tapauksessa kutsunnat valikoitui paikaksi, josta koko miespuolisen ikäluokan saa kiinni. Toimivat testilabrana ja interventiopaikalle. Yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Tieteellisen tiedon ja tutkimuksen hyödyntäminen hankkeen tulosten validoimisessa Rahoittajiltakin toivoisi innovatiivisuutta, että kun te istutte eri ohjausryhmien kokouksissa, toivoisin että kerrotte eteenpäin asioista hankkeiden välillä, niin että voidaan yhdistellä osaamista Mallit eivät synny neukkarissa vaan testaamalla kohderyhmän kanssa: Ei viety valmista kauraa, vaan asiakkaat otettiin alusta alkaen mukaan kokeilujen kautta kehitystyöhön, ei vain kyselty

30 Johtaako projektipäällikkö massaa vain avainpelaajia, tukien heitä tiedolla, resursseilla ja osaamisella?

31 ESIMERKKI: Kokoa taaksesi puolestapuhujia Satakuntalainen VALO-hanke valjasti raumalaiset paikallispoliitikot puolestapuhujikseen Rauman malli esillä valtakunnallisesti Eduskunta sekä RAY lähtivät tukemaan ESRhankkeen levitystyötä

32 ESIMERKKI: Vaikuta portinvartijoiden kautta, älä luo uusia kanavia

33 HARJOITUS 2: Missä tai kenessä voisi olla sinun hankkeesi suurin vipuvaikutus? Jakelukanavassa, avainpelaajissa, portinvartijoissa, paikallisessa tuessa vai jossakin muussa? Valitse yksi hankkeesi kannalta tärkeä vipuvaikutustekijä ja perustele miksi.

34 3. Hanke = oppimisen väline Tästä huolimatta kuinka usein arkipäiväinen työtahti tai virallinen hankeraportointi tukee projektipäälliköitä, ohjausryhmiä ja rahoittajia reflektoimaan opittua?

35 Hankkeiden harvoin tulisi kulkea suunnitellusti pisteestä a pisteeseen b A B Jos pystyt suunnittelemaan ja ennustamaan kehityshankkeen tulokset kaksi vuotta etukäteen, ei kyse enää ole todellisesta uutta luovasta hankkeesta.

36 Tämän pitäisi olla lähempänä todellisuutta A B

37 Tai tämän... eli asetetaan toivottu maali, mutta reagoidaan muutoksiin oikeassa maailmassa ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet B 1): suunniteltu A B 2): todellisuus On aina hyvän hankkeen merkki, jos hanke on tehnyt muutoshakemuksen. Kertoo, että seuraa ympäröivää maailmaa.

38 Kuinka sinun ohjausryhmätyöskentelysi tai hankeraportointisi tukee oppimista ja suunnan jatkuvaa tarkastelua? Assume Plan Do Check Adjust Think again

39 Esimerkki: Mitä jos jokaisessa hankkeessa ohjausryhmä keskittyisi seuraavien oleellisten kysymysten systemaattiseen pohtimiseen: Mikä on mennyt hyvin? Mikä on mennyt huonosti? Mitä olemme oppineet? Mitä olemme vieneet käytäntöön?

40 HARJOITUS 3: Miten varmistat, että hankkeesi oppii jatkuvasti ja korjaa suuntaa tarvittaessa? Kuvaa yksi käytännön ratkaisu, jota käytät tai voisit käyttää.

41 4. Viralliset indikaattorit sekä omaehtoiset tulosmittarit ROI

42 Toimenpiteet -> Tulokset -> Vaikutus -> Vaikuttavuus Älä sekoita hankkeen toimenpiteitä ja tulosta keskenään. Esimerkiksi hankkeessa järjestetty seminaari tai työpaja ei ole tulos, vaan toimenpide. Hyvät hankkeet luovat heti alkuvaiheessa omaehtoiset mittarit ja vaikuttavuuden kuvaamisen keinot. Viralliset hankeraportoinnin mittarit ja indikaattorit eivät aina kata riittävästi koko kuvaa - mutta myös niitä voi hyödyntää Viime kädessä rahaan perustuva todistusvoima on usein ehto sille, että hankkeella luotu toimintamalli jäisi pysyväksi hankkeen päätyttyä: Kuinka paljon hankkeen ratkaisu säästää / tuo lisää resursseja? on kysymys, johon jokaisen hankkeen tulisi kyetä vastamaan todistusaineiston avulla Miten hyödynnät esimerkiksi korkeakoulua tai muuta ulkopulista tahoa hyötyjen tai vaikutuksen validoimisessa?

43 Kaikki materiaali: Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa CASE: IDEASTA ILMIÖKSI, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

44 % henkilökunnan jäsenistä tietää tukipalveluista VÄLITÖN %... tietää mitä voisi kaupallistaa omalla alallaan VAIKUTUS: TIETOTASO %... tietää, että on oikeutettu vähintään puoleen idean tuotoista, vaikka korkeakoulu omistaisi oikeudet

45 KESKIVÄLIN VAIKUTUS: TOIMINTA JY:n ja JAMK:in henkilöstön tekemät ideailmoitukset

46 Kaikki materiaali: Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa VAIKUTTAVUUS? - 6,98 miljoonan edestä hankittua kilpailtua Tekesrahoitusta - Jyväskylän yliopisto 1. sijalla kokoonsa nähden Tekes-rahoitushakujen onnistumisessa - yhteensä n. 30 kaupallistusta tai korkeakoululähtöistä yritystä - 5x enemmän ideailmoituksia ja keksintöjä - Innovaatiopalveluiden yli 3x parempi tunnettavuus

47 VIRALLINEN VERSIO

48 Toimenpiteiden volyymi ja laajuus määrä: koulutetut, käyttäjät, yritykset T&K -käyttöaste kokeilujen määrä testatut ja luodut prototyypit yhteiset artikkelit syntyneet op:t Kulttuuri ja asenne tietotason lisääntyminen motivaatio ja asenne asiakaspalaute Vaikutus % työllistyminen % prosessin nopeutuminen säästöt tulot, kerätty rahoitus kaupallistettu tutkimus uudet vientimarkkinat uudet työpaikat uudet yritykset säästö julkistaloudelle hankkeen panos-tuotos suhde

49 HARJOITUS 4: Mitkä ovat keskeiset omaehtoiset mittarit, joita sinun hankkeesi tulisi seurata vaikuttavuuden osoittamiseksi? Miten keräät tiedon? Miten osoitat sen todeksi? Jaa muille hankkeesi nykyiset tai mahdolliset omaehtoiset mittarit.

50 5. AKTIIVINEN OMISTAJUUS Halu taistella hankkeen puolesta, tuntea asia omaksi, toimia yrittäjämäisesti, halu hyödyntää hankkeen tulosta myös päättymisen jälkeen, ottaa vastuu muutoksesta

51 CASE: ARTOVA JA ARTOVAMALLI Nykyisellä ohjelmakaudella LEADERtyyppinen toiminta on tulossa myös kaupunkeihin. Kuinka kansalaisia osallistetaan enemmän? Helsingista löytyy jo nyt hieno esimerkki lähidemokratian edistämisestä löytyy kaupunginosayhdistys Artovalta (Arabianranta - Toukola - Vanhakaupunki)

52 JANNE KAREINEN, ARTOVA Kuuden erilaisen pilottiprojekteilla kokeiltiin käytännön kautta mikä toimii. Kokeilut dokumentoitiin yhdeksi malliksi. Artova on aidosti kiinnostunut hyödyntämään hankkeissa kehitettyjä malleja osana normaalia toimintaansa ArtovaMalli jalkautettiin laajaan tietoisuuteen sekä kolmannella sektorilla että viranomaistoimijoiden keskuudessa. Mallia käytetään Tallinnan ja Riikan lisäksi mm. Herttoniemessä, Roihuvuoressa ja Jyväskylässä. ArtovaMallille on haettu rekisteröityä tuotemerkkiä ja ensimmäiset palvelutuotepaketit on myyty ja eri tahojen kanssa käydään neuvotteluja jalkautuksesta. Kesäkuun tuotteistamispajan tärkein oivallus:... että sekä ymmärrys että kiinnostus ArtovaMallia kohtaan voi olla varsin laajaa.

53 Jotta hankkeen ympärille voi syntyä aktiivista omistajuutta, hankeorganisaation on annettava projektipäällikölle mahdollisuus hyödyntää kertynyttä kokemusta myös hankerahoituksen päätyttyä ja sallittava yrittäjämäinen toiminta - esimerkiksi hankkeen tulosten levittäminen koulutuspalveluna eteenpäin

54 Aktiviinen omistajuus voi myös siirtyä hankkeen kohderyhmille (etenkin, jos he ovat mukana alusta alkaen ratkaisun luomisessa) tai jopa ostopalvelulle

55 CASE: Ideasta ilmiöksi

56 CASE: Ideasta ilmiöksi HAMK

57 CASE: Ideasta ilmiöksi NOVIA & VAMK HAMK

58 CASE: Ideasta ilmiöksi NOVIA & VAMK HAMK MAMK

59 CASE: Ideasta ilmiöksi NOVIA & VAMK HAMK HY MAMK

60 CASE: Ideasta ilmiöksi + 10 muuta korkeakoulua, myös Puolassa NOVIA & VAMK HAMK HY MAMK

61 HARJOITUS 5: Kuka tai ketkä ovat hankkeesi aktiivisia omistajia? Tunnista yksi aktiivinen omistaja ja kerro kuinka omistajuus luodaan.

62 6. HANKKEEN TUOTTEISTAMINEN Missä muodossa hanke voi jatkaa tuotteistettuna elämäänsä? - uusi entistä parempi toimintamalli - myytävä palvelu tai tuote - lisensoitava ratkaisu - uusi yritys Kuka omistaa aineettomat oikeudet? Mitä kokemusperäistä tietoa tulee tehdä näkyväksi, jotta osaamisen siirto on mahdollista?

63 Esimerkkejä kuinka tuotteistetut hankkeet jatkavat elämäänsä - FIC Oy: uusi yritys kalatalouden osaamisen siirtämiseksi, kansainväliset kehitysprojektit Aasiassa. - Savonian YKO-hanke: hankkeen kautta siirrettiin kansainvälistymistä koskeva tuote olemassa olevalle yritykselle - Metsäakatemia: Metsäyhdistyksen päättäjille suunnattu konsepti, joka lisää metsätaloutta koskevaa tietoutta. Siirretty tuotteena Latviaan, Itä-Afrikkaan ja Väli-Amerikkaan. - Jykesin sijoittumispalvelut: parempi toimintamalli, niin hyvä omistajakunnille, että sitä kannatti rahoittaa hankkeen jälkeen (nykyään osa kaupungin elinkeinopalveluita) - Urban Mill: julkis-yksityisenä hankkeena käynnistetty yrityskehittämö - Ideasta Ilmiöksi -toimintamalli: hankkeen ostopalvelukumppanin lisensoima malli, levitetty yli 10 suomalaiseen ja kansainväliseen korkeakouluun

64 Väite 1: Yhdenkään hankkeen tulokset eivät siirry eteenpäin pelkästään yhden loppuseminaarin ja sen esitysten kautta.

65 Kaikkia näitä osa-alueita tarvitaan, jotta hanke voidaan tuotteistaa onnistuneesti ja siirtämään eteenpäin. Hiljainen tieto ja kokemukset Virallinen raportointi ja materiaalit Perinteinen hankeraportointi ja hanketoiminta kuitenkin vain keskittyy yhteen osa-alueeseen. Verkostot ja yhteydet

66 Väite 2: Hankeorganisaatio ei välttämättä ole aina paras kotipesä kaupallistamaan tai tuotteistamaan hankkeen ratkaisua.

67 HARJOITUS 6: Missä muodossa hankkeesi voi jatkaa olemassaoloaan hankerahoituksen päätyttyä? Listaa erilaiset vaihtoehdot.

68 LOPPUKESKUSTELU: Päivän jälkeen kullakin osallistujalle on selvillä miten omasta hankkeesta voisi saada hankkeiden tulosten, ratkaisujen, oppien ja vaikuttavamman. hyvien käytäntöjen kuvaamiseksi sekä jakamiseksi Kerro 1-3 asiaa mitä viet käytäntöön.

69 Mitä osallistujat lupasivat viedä päivästä käytäntöön? - Mittaamisen kehittäminen: yksittäisten kokeilujen kautta - Kokeilukulttuuri: vipuvoima, tuotteistaminen - Vipuvaikutus: voimavarojen keskittäminen avainpelaajiin - Motorola-malli - Omaehtoisten mittareiden miettiminen Kokeilukulttuuri -> testauksia, askelin välein eteenpäin - Vipuvaikutuksen edistäminen - Avainpelaaja-ajattelu: - Saada ihmisiä tekemään asioita, jotka on minusta hyviä - Mittarit: Mitä mitataan / miten pitäisi mitata - Uusien/uudenlaisten toimintatapojen/-mallien kokeilu - kykyviisari - vipuvaikutus (sopivat kontekstit) - Hanketoimijat pois mukavuusalueelta - Kokeilukulttuurin lisääminen - Mittarointi - Vipuvaikutus

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?

Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? 1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen kaupallistaminen 2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen 3. Yhteisöjen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Monday, June 3, 2013 SEMINAARIKOOSTE

Monday, June 3, 2013 SEMINAARIKOOSTE SEMINAARIKOOSTE Kevätkylvön oppimisprosessi: Isosta kuvasta ja opitun pohtimisesta kohti tulevaisuuden käytännön kokeiluja 1. päivä keskiviikko 22.5.2013 Ensimmäisenä päivänä käytiin isoa kuvaa läpi. Pohdimme

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Näkökulmia osahankkeiden arviointiin Kivipelto, Minna; Heinonen, Hanna; Larivaara, Meri; Jonsson, Pia Maria; Kotiranta, Tuija; Vierros, Anne; Vuorenmaa, Maritta; Maijanen,

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna MAALISKUU 2014 Johdanto... 3 Tämän oppaan kirjoittajat... 5 Mitä ajatusjohtajuudella tarkoitetaan?... 6 Ajatusjohtajuuden punainen lanka...

Lisätiedot