IKÄIHMINEN TOIMIJANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMINEN TOIMIJANA"

Transkriptio

1 IKÄIHMINEN TOIMIJANA Muutokset ja kehittäminen työyhteisöissä näkökulmia työhyvinvointiin Kainuun sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymän kotihoito

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Työhyvinvoinnin kehittäminen Hankkeen tausta ja tavoitteet sekä suunnitelmat Kainuun osalta Mitä hankkeessa on tehty Työhyvinvointi - Yhteisökehittäminen ja kehittämislaatikko Yhteisökehittämisen tulevaisuus - henkilöstö voimavarana käytännössä

3 Työhyvinvoinnin kehittäminen

4 Työhyvinvointi (työturvallisuus, jaksaminen / työkyky ja hyvinvointi) on olennainen ja luonnollinen osa menestyvän organisaation strategiaa ja toimintaa

5 Työkykytalo 5 Ilmarinen 2004; Työterveyslaitos 2014

6 Vanhus ja vammaispalveluja tuottava työyhteisö voi edistää hyvinvointiaan osallistavalla, perusteltua toiveikkuutta herättävällä eri kehittämismenetelmiä yhdistävällä kehittämismallilla. * * Jääskeläinen 2013.

7 työelämän laatutekijöillä on huomattavasti suurempi vaikutus yli kolmen päivän mittaisiin sairauslomiin kuin elämäntapatekijöillä, joskin miehet ja naiset eroavat tässä toisistaan. * Työelämän laatutekijät: työn yksipuolisuus huonot vaikuttamismahdollisuudet huonot osallistumismahdollisuudet huono työtoverituki ristiriidat esimiehen kanssa *Vahtera, J., Pentti, J., Kivimäki, M. & Theorell, T Journal of Epidemiology & Community Health 54 (7),

8 Tyhy kehittämiselle varattava aikaa Edellyttää johtajilta innostavaa otetta ja yhteisöä on motivoitava todellisilla teoilla ja seuraamalla tavoitteiden toteutumista Avoin keskustelu tärkeää Työn hallinnan ja mielekkyyden kokemus, osallistumismahdollisuus tarjottava sitouttaa Innostava aloitus kannustaa jatkamaan * Jääskeläinen 2013.

9 TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMIS- PROSESSIN KRIITTISET KOHDAT Ajan varaaminen Osallisuuden varmistaminen Innostava aloitus Kehittämiskohteen määrittely Joustava eteneminen Säännöllinen seuranta Kehittämistoiminnan jatkuvuus Työnohjauksellisuus Esimiehen vastuu kehittämistyöstä *Jääskeläinen 2013.

10 10 *Ryhänen 2014.

11 Mukava tulla töihin, olla töissä ja lähteä töistä tietäen pääsevänsä takaisin töihin jopa sitä odottaen

12 Hankkeen tavoitteet ja tausta

13 HANKKEEN TAVOITTEET Kainuun osahankkeen kehittämisalueeksi on valittu kiireen kesytys Toiminnanohjauksella Palveluohjauksella Työhyvinvoinnin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa (Vanhuspalvelulaki 14 ja 20) Kainuun osahankkeen päätavoitteet on määritelty seuraavasti: - kotihoidon toiminnan tehostaminen toimintatapoja uudistamalla - työhyvinvoinnin kehittäminen - kotihoidon palvelulaadun paraneminen

14 HANKKEEN SUUNNITELMA

15 15

16 Missä mennään = selvitys? 1. Nykytilan kartoittaminen eri keinoin 2. Konkreettisten kehittämisasioiden (mahdollisten yleisten kapeikkojen) löytäminen mahdollisimman pian (projektiaikataulu tiukka) Työhyvinvointikysely 2014 sekä aiemmat Tyhy kyselyt ja suunnitelmat Henkilöstötilinpäätös esim. sairauspoissaolo-tilasto Avainhenkilöiden haastattelut ja kenttäkäynnit Projektiryhmän kautta konkreettisia tietoja kentältä (selvitys kehittämistarpeista) Sote ja vapa strategia 2014

17 TAUSTATEKIJÖITÄ Hyvien työyhteisöjen Kainuu hanke, loppuraportin (2010) johtopäätöksiä ja tarpeita: Tiimikotipesän puute? Me-henki ja hyvien asioiden vakiinnuttaminen käytäntöön Hyvinvointilähettiläät organisaatioihin, TYHY ryhmä? Asennemuokkaus, kaikkien yhteinen ja yksilöllinen mahdollisuus Jatkuva vuoropuhelu ja lähentyminen eri tasoilla, rakentava ratkaisukeskeisyys: yhteinen ymmärrys yhteinen tavoite yhteinen kestävä toiminta = jatkuvuus resurssit uusia ideoita ja välineitä sekä oikeanlaista asennetta

18 Minne mennään = suunta? Hankkeen tavoitteet sekä Soten ja vanhuspalvelujen strategia ja johdon ajatukset: Työhyvinvoinnin kehittäminen esille nousevien yleisten asioiden kautta Muutosajattelun ja yhteisökehittämisen sekä sitouttamisen tukeminen Mahdollisten kuormitustekijöiden ymmärrys ja ratkaisuehdotukset kuten turva- ja asiakaspuhelut, mobiililaite Tehdään kehittämisestä kaikkien yhteinen asia ja matka

19 Miten = strategia /toimintasuunnitelma? 1. Suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen projektin aikataulun puitteissa: muutosajattelu ja yhteisökehittäminen sekä sitouttaminen Esille nousevien akuuttien asioiden suunnitelma esim. puheluiden hallinta mobiililaitteen muutoksen ohessa Kehitysideakilpailu: Projektiryhmän kautta tietoa kentältä esim. kehittämislaatikko paras kehittämisidea palkitaan! Nimetön tai nimellä, palkinto tyhy mukainen, sisäinen yrittäjä herää? Jatkossa TYHY kilpailun voitto SOTE. Jatkossa pysyvä Tyhy-ryhmä ja tyhy-yhdyshlöt? Nimikilpailu: Projektille työnimi sitouttamiseen ja ymmärryksen tukemiseen paras palkitaan! Projektille näkyvyyttä sitouttamiseen ja positiivisen muutosmielikuvan luomiseen = tehdään asiasta elävä arkeen esim. julisteita, avainnauha tms. Jää elämään muistukkeena! Lanseeraustilaisuus: koulutusta ohessa uusi alku työhyvinvoinnille (positiivisuus) Mukaan luennoitsija esim. Seisomistyön edut kotihoidossa Arto Pesola tms. sekä yrityksiä tukemaan ja jotain kevennystä / iloa ja yhteisöllisyyttä!

20 MILLAISIIIN TAVOITTEIISIIN LOPULTA PÄÄDYTTIIN Ettei jäisi mappiin hyödyttömänä pölyttymään hankkeen päätyttyä & sanoista tekoihin Tarpeiden ja kehittämiskohtien tunnistaminen yleishyödyllisellä tasolla Kainuun sote:n kotihoidossa ja ratkaisujen etsiminen työhyvinvoinnin osalta kiireen kesytys eri keinoin esim.uudet toimintatavat ja ajattelu Työhyvinvoinnin kehittämiseen pysyvien rakenteiden luominen - yleisen ja ratkaisukeskeisen työkalun ja toimintamallin pilotointi mikä voi jäädä työarkeen käyttöön Voidaan ratkaista yksittäisiä tai yleisiä asioita organisaatiossa tai yksikössä jatkossakin 20

21 No mitä hankkeessa on tehty työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja kiireen kesyttämiseksi? Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

22 Rajallinen aika toteuttaa vs. tavoitteet Toimintatapojen ja ajattelun muuttamisen tukeminen Yhteisökehittäminen Kehittämislaatikko Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

23 HANKKEESSA TEHTY Mobiilisovelluksen tukeminen, toimintatapojen ja ajattelun muutos Koulutukset huhtikuussa, Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään Johan Groop NHG Toimintatapojen ja ajattelun selvittäminen ja ajattelun muutos esim. aikakriittisten käyntien ja toimintatapojen määrittely, aamuruuhkan tasoittaminen, hopasut, ajanvarauskirjat jne. Mobiilisovelluksen käyttöönoton ja toimintatapamuutosten koulutukset kunnissa valmistetaan muutokseen Kiireen kesytys työhyvinvointi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

24 HANKKEESSA TEHTY Puheluiden hallinta nostettu esille ja ehdotetaan vaihtoehtoa Askelmittaus kotihoidossa Työhyvinvoinnin koulutustilaisuus Työhyvinvointityöryhmiä / yhdyshenkilöitä ei tässä vaiheessa Yhteisökehittäminen - kehittämislaatikko Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

25 HANKKEESSA TEHTY Työhyvinvoinnin kehittäminen kiireen kesytys kotihoidossa Yhteisökehittäminen ja kehittämíslaatikko pilotti Yleisiä ja pysyviä käytänteitä Työhyvinvoinnin konkreettinen kehittämisen mahdollisuus jatkossakin Avoimuuden, ymmärryksen ja merkityksen edistäminen kehittämistoiminnassa 25 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

26 Kehittämislaatikko: Tasapuolinen mahdollisuus ja voimavara Osallisuudella saadaan aikaan yhteishenkeä, yhteisöllisyyttä ja sitoutumista yhteisiin päätöksiin. * Jääskeläinen, A Mahdollisuus organisaatiolle ja työntekijöille Kehittäminen = parannus ja kannattava investointi, ratkaisukeskeisyys Hyvääkin voi kehittää ja parantaa, ei tarvitse olla ensin ongelmaa Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteisökehittämisen työkalu ja väylä Kehittää avoimuutta, vuorovaikutusta ja luottamusta Sitouttaa Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua, tulla kuulluksi Merkityksellisyyden luomista Yksittäinen määritelty kehittämisasia ja/tai yleinen kehittämisideoiden käsittely

27 KEHITTÄMISLAATIKON PROSESSIKAAVIO EHDOTUS Samppa Ryhänen

28 KEHITTÄMISLAATIKON PILOTOINTI Pilotoinnin eli kokeilun suunnittelu keväällä 2014 Pilottiyksikön valinta yhdessä kotihoidon johdon kanssa toukokuussa 2014 Kokeilu vain yhdessä yksikössä: Sotkamon kotihoito Kehittämislaatikon suunnittelu ja kokeilu Sotkamon kotihoidossa kesällä 2014 Sotkamon kotihoidossa oli ollut sama ajatus ja olivat aloittamassa kokeilemaan laatikkoa kevään 2014 tyhy vastausten tarkentamisessa ja niissä esille nousseiden asioiden kehittämisessä

29 KEHITTÄMISLAATIKON PILOTOINNIN ETENEMINEN Tavoite: Laatikon tarkoituksen sisäistäminen & motivoituminen (tavoitteet & mahdollisuudet + hyödyt) 3.avaus & Koulutus PYSYVÄ KEHITTÄMISEN KÄYTÄNNE / MALLI Laatikkotoiminnan prosessin määrittely & jatkaminen 2.avaus vaihe: Konkreettisten kehittämisehdotusten työstäminen yhdessä esim. Learning cafe ratkaisut + siirtäminen käytäntöön + palautteen kerääminen kehittämislaatikon pilotista Laatikon 1.avaus vaihe: 1.8. mennessä esitetyistä asioista lista laatikon viereen niiden jatkotyöstäminen, kommentteja ja ehdotuksia laatikkoon + nimiehdotuksia laatikolle 2. Vaihe: Tyhy kyselyn tarkennuksista esille nousseiden asioiden lista Tarkennuksia ja kehittämisehdotuksia laatikkoon + laatikon idean kertaus Suunnittelu & aloitus 1. vaihe: TYHY kyselyn tulosten tarkennus + laatikko esille & idean kertominen työntekijöille Toukokuu Kesäkuu 2014 Elokuu Syyskuu

30 KEHITTÄMISLAATIKON PILOTOINTI 30

31 KEHITTÄMISLAATIKKO Työyhteisönäkökulma Sotkamon kotihoidon kokemuksia + Henkilöstö ollut aktiivista ja keskustelevaa + ehdotuksia/palautteita laatikkoon + hiljaisemmillekin mahdollisuus saada äänensä kuuluville + yhteinen meidän juttu + tuo esille hiljaisia ajatuksia esimiehet saavat tietoa mikä arjessa askarruttaa, puhututtaa + lisää tasapuolisuutta + mahdollistaa yhteistä tekemistä + asioista keskustellaan + odotellaan oivalluksia miten arjen saa sujuvammaksi + tulee kuulluksi + asenne muuttunut positiivisemmaksi

32 KEHITTÄMISLAATIKON PILOTOINTI Jatkotyöstäminen yhdessä henkilöstön kanssa = yhteisökehittäminen Avoimuus ja vuorovaikutus Tasapuolisuus Merkityksellisyys Osallisuus Mahdollisuus Ratkaisukeskeisyys ja eri menetelmät Prosessikuvaus ja laatikon jatko kaikilla tiedossa ja nähtävillä Mitä, miten, miksi, milloin, kuka LUOTTAMUS

33 YHTEISÖKEHITTÄMISEN JA KEHITTÄMISLAATIKON VISIO Mitä voisi olla ja hyöty, yksilö & organisaatio? Konkreettista, pysyvää ja jatkuvaa Suunnitelmallista, järjestelmällistä ja organisoitua Avointa ja tasapuolista Sähköistä ja helppoa (mobiililaitteen kautta, QR koodi, ideapankki jne.) Tuottavaa ja kannattavaa niin organisaation kuin työntekijän kannalta Kannustavaa ja palkitsevaa (porkkanat)

34 On hyvä muistaa ja ymmärtää organisaation menestyksen kannalta, että

35 Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara!

36 Ja että töissä saa olla kivaa..miksipäs ei, se on tuottava tavoite! + =

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 7.4.2010 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Työhyvinvointi 3 1.2

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TEPA-PROJEKTIN TAUSTA JA TARPEET... 2 2.1. VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot