toiminta-ajatuksenamme on kehittää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toiminta-ajatuksenamme on kehittää"

Transkriptio

1 toiminta-ajatuksenamme on kehittää 04 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 toimisto-, vuosikertomus liike ja vuosikertomus logistiikka vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus kiinteistöjä 2004 toimintaympäristöiksi, vuosikertomus 2004 jotka vuosikertomus luovat edellytykset 2004 vuosikertomus vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 asiakkaan vuosikertomus menestykselle 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus Sponda 2004 Oyj vuosikertomus vuosikertomus vuosikertomus S P O N D A V U O S I K E R T O M U S

2 VUOSI 2004 Sponda Oyj on pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. on Helsingin Pörssin suurin kiinteistösijoitusyhtiö. CITY-CENTER City-Center eli Makkaratalo sijaitsee Helsingin keskeisimmällä paikalla vastapäätä rautatieasemaa. 04/2004 Sponda myi toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiölle Tapiolalle 33 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta 12 milj. euron myyntivoiton. 06/2004 Spondan osakepääomaa korotettiin osakkeella ja eurolla, kun Sponda Oyj:n vaihtovelkakirjalainan B-sarjaa oli vaihdettu yhtiön osakkeisiin. Korotuksen jälkeen Spondan osake pääoma oli euroa ja osakkeiden kokonaismäärä oli kappaletta. 07/2004 Sponda allekirjoitti sopimuksen 5- ja 7-vuotisesta, yhteensä 300 milj. euron syndikoidusta luotosta, joka on tarkoitettu jälleenrahoitukseen ja yleisiin valmiustarpeisiin. 09/2004 Sponda osti Elisa Oyj:ltä kolme toimistokiinteistöä Helsingin Kaartinkaupungista 25,5 milj. eurolla. Kiinteistöt sijaitsevat Korkeavuorenkatu 35:ssä ja 37:ssä ja Kasarmikatu 36:ssa. 11/2004 Suomen valtio myi 11,5 miljoonaa kappaletta Spondan osakkeita 77,6 milj. euron hintaan. Kaupan jälkeen valtion osuus Spondan osakkeista on 34,5 %. Spondan osakepääomaa korotettiin osakkeella ja eurolla, kun Sponda Oyj:n vaihtovelkakirjalainan B-sarjaa oli vaihdettu yhtiön osakkeisiin. Korotuksen jälkeen Spondan osakepääoma on euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Yhtiön toimitusjohtaja Kari Kolu ilmoitti siirtyvänsä kevään 2005 aikana toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella. 12/2004 Spondan tärkeimmän kehityskohteen City-Centerin tulevasta julkisivuratkaisusta käytiin julkisuudessa paljon keskustelua. Ns. Makkaratalon, Hermeksen kiinteistön ja Keskuskadun pohjoisosan asemakaavaluonnos oli nähtävänä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle helmikuussa 2005.

3 SPONDA LYHYESTI Toiminta-ajatuksena on luoda toimintaympäristöjä, jotka mahdollistavat asiakkaan liiketoiminnan menestymisen. Kiinteistöpääoman markkina-arvo on noin 1,2 mrd euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m 2. Osakekohtainen nettovaral lisuus oli 7,92 (8,35) euroa. Spondan osakkeiden markkinaarvo oli 566 milj. euroa. Konsernin tunnusluvut Osakekohtainen oma pääoma, e 6,45 6,33 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,92 8,35 Tulos/osake, e 0,43 0,39 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 6,0 P/E-luku 16,70 16,95 Omavaraisuusaste, % 45,5 45,4 Nettovelkaantumisaste, % 114,2 116,8 Osinko, e 0,50 * 0,30 Osinko tuloksesta, % 116,3 * 76,9 Efektiivinen osinko, % 7,0 * 4,5 Osakekannan markkina-arvo, milj. e * Hallituksen esitys NETTOVUOKRATUOTOT KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN 2004 SISÄLLYS 1 Sponda lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 8 Sponda Oyj 13 Kiinteistöomaisuus 14 Spondan keskeiset kiinteistöt 15 Toimistokiinteistöt 18 Liiketilat 19 Logistiikkatilat 21 Kehityskohteet 22 Maa-alueet 24 Rahoitus 25 Kiinteistöjen markkina-arvo 26 Henkilöstö 28 Corporate governance 33 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 38 Osakkeet ja osakkeenomistajat 43 Konsernin tunnusluvut 44 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Logistiikka 26 % Toimisto 70 % 54 IFRS-tilinpäätösvertailu vuodelle Tietoja osakkeenomistajille Liiketila 4 % VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Spondan tulos vuonna 2004 vastasi asetettuja tavoitteita. me edustavat useita liike-elämän aloja, ja tilatarjontamme kattaa kiinteistöjä pienistä suuriin ja uusista kiinteistöistä peruskorjattuihin, uusia vastaaviin tiloihin. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu. Helsingin keskustan asema kaupallisena keskuksena on vaarassa heiketä lähivuosina suhteessa ympäröivien alueiden hypermarketteihin ja yhä laajeneviin kauppakeskuksiin. Näin voi käydä huolimatta Kamppi-projektista. Spondalle keskustan kehitys on tärkeää, sillä ydinkeskustan alueella omistamiemme kahden suuren kiinteistökokonaisuuden menestyminen riippuu Helsingin kaupungin kaavoituspolitiikasta. Siksi pidämme tärkeänä sitä, että Helsingin suunnittelema kaupungin keskustan elävöittämisprojekti etenee. EHDOTUS UUDEKSI KIINTEISTÖRAHASTO- KARI KOLU Spondan tulos vuonna 2004 vastasi asetettuja tavoitteita, ja liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, kuten ennakoimme. Tulos oli parempi kuin vuonna 2003, mikä on hyvä saavutus kiristyneessä markkinatilanteessa. Huolimatta käsityksestä, että vain uudet tilat käyvät kaupaksi, Sponda on menestynyt erinomaisesti tässä markkinatilanteessa, ja olemme saaneet hyvää palautetta kiinteistöpäällikön kokonaisvastuusta asiakassuhteissa. Rakennuksen ikä Spondan monivuotinen toimitusjohtaja Kari Kolu siirtyy uusiin tehtäviin kevään 2005 aikana. ei ole ratkaiseva, vaan itse toimitilan modernius eli joustavuus, tehokkuus ja teknologia sekä ennen kaikkea sijainti. Kiinteistöpääoman markkina-arvo oli 1,2 miljardia euroa, joka on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Sponda myi keväällä yhden keskustakiinteistön ja osti syksyllä kolme toimistokiinteistöä Elisa Oyj:ltä Helsingin Kaartinkaupungissa. Sponda luo asiakkailleen toimintaympäristöjä, joissa yritykset ja niiden henkilökunta menestyvät ja viihtyvät. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme palveluja kustannustehokkaasti, sillä suurena toimitilakiinteistöjen omistajana meillä on mahdollisuus kilpailuttaa palveluntarjoajia ja alihankkijoita. Tehokkuus merkitsee asiakkaillemme kattavaa palvelua ja Spondalle parempaa tuottoa. Asiakkaam- LAIKSI ON PETTYMYS SPONDALLE Valtiovarainministeriön kiinteistörahastolainsäädännön kehittämistä pohtinut työryhmä torjui joulukuussa 2004 julkistamassaan raportissa pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot. Se ei pitänyt tarkoituksenmukaisena kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaan osakeyhtiöön kohdistuvia verohuojennuksia. Sen sijaan työryhmän ehdotus mahdollistaa verottomat sijoitusrahastomuotoiset kiinteistörahastot sekä verottoman kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistösijoitustoiminnan ammattimaiselle sijoittajalle. Spondan toiveet kiinteistörahastolle ovat julkinen noteeraus, osakeyhtiömuoto ja veroneutraalisuus. Ehdotetussa ratkaisussa nämä seikat eivät toteudu. Mielestämme esitys uudeksi kiinteistörahastolaiksi ei tuo mitään merkittävää 2 SPONDA

5 uutta verrattuna nykytilanteeseen. Verottomat, pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot olisivat muodostaneet yksityissijoittajille hyvän vaihtoehdon sijoittaa ammattimaisesti hallinnoituihin kiinteistöihin verotehokkaasti. Nyt tämä jäi toteutumatta, ja heille jää ainoaksi verotehokkaaksi vaihtoehdoksi jatkaa nykyistä kiinteistösijoitusmuotoa, suoraa omistusta. ULKOMAISET OSTAJAT OVAT LISÄNNEET KILPAILUA Ulkomaisten toimijoiden määrä Suomen kiinteistömarkkinoilla on lisääntynyt ja 13 vuotta kestänyt aikani Spondassa päättyy kevään 2005 aikana, kun siirryn toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella. Kiitän koko henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä tänä aikana. Olen saanut myötävaikuttaa yhtiön toiminnan kannalta merkittävissä tapahtumissa, joita ovat yhtiön perustaminen vuonna 1991, listautuminen vuonna 1998 ja Spondan kehitys Suomen suurimmaksi julkiseksi kiinteistösijoitusyhtiöksi. Ilman erinomaista ja sitoutunutta henkilökuntaa tämä ei olisi ollut mahdollista. Asiakkuusajattelun sisäänajo oli yksi huomattava asennemuutos toimitusjohtajakaudellani. Talo, jossa oli vuokralaisia, muuttui toimitilaksi, jossa on asiakkaita. Ulkomaisten kiinteistösijoittajien tulo Suomen markkinoille on myös varsin tuore ja merkittävä ilmiö. Kehitys alkoi, kun Sponda vuonna 2002 myi Kauppakeskus Itäkeskuksen hollantilaiselle kiinteistö- Sponda on menestynyt kireässä markkinatilanteessa ja saanut hyvää palautetta kiinteistöpäällikön kokonaisvastuusta asiakassuhteissa. kilpailu hyvistä sijoituskohteista on kiristynyt. Likviditeetti on parantunut ja kiinteistöjen tuottovaateet ovat alentuneet eli kiinteistöjen hinnat ovat nousseet. Kaikista vuoden aikana tehdyistä kiinteistökaupoista noin puolella on ollut ulkomainen ostaja. Kiinnostuksen kohteina ovat lähinnä pääkaupunkiseudun toimisto- ja liiketilakiinteistöt. Matalat korot parantavat edelleen kiinteistöjen asemaa sijoituskohteena. sijoitusyhtiö Wereldhavelle. Sponda teki tällä kaupalla Suomea epäsuorasti tunnetuksi ja toimme maamme kansainvälisen kiinteistömaailman tietoisuuteen myös suorana kiinteistöomistuskohteena. Kun nyt siirryn haikein mielin pois yhtiöstä, kiitän uskollisia osakkeenomistajiamme pitkäaikaisesta sitoutumisesta yhtiöön. Sponda on yksi tärkeimpiä toimijoita ja suunnannäyttäjiä suomalaisessa kiinteistömaailmassa. SPONDAN AIKA ON OLLUT MIELENKIIN- TOISTA JA TAPAHTUMARIKASTA Kari Kolu VUOSIKERTOMUS

6 4 SPONDA City-Center City-Centerin tunnelitasolle pääsee liukuportaita Keskuskadulta Eliel Saarisen rakennuksen kulmalta. Liike- ja toimistokeskus City-Centerissä on yhteensä noin 20 ravintolaa ja kahvilaa sekä yli 50 liikettä.

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMISTOTILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTEET NOUSUSSA Suomen talouskasvu oli vuonna 2004 odotettua vahvempaa. Bruttokansantuotteen kasvu ylsi reiluun 3 prosenttiin ja työttömyysaste laski 8,8 %:iin. Kansantalouden hyvä kehitys ei kuitenkaan näkynyt toimistomarkkinoilla, mikä johtunee ainakin osittain yritysten tilankäytön tehostumisesta ja toimistotilojen tuottavuuden noususta. KANSANTALOUDEN NÄKYMÄT KOHTALAISET Ekonomistien konsensusennusteen mukaan Suomen taloudessa on alkamassa TOIMISTOTILOJEN KYSYNTÄ HEIKKOA BKT JA TOIMISTOJEN VAJAAKÄTTÖASTE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, % BKT:n muutos Toimistojen vajaakäyttöaste Kansainvälinen kiinnostus johtuu Suomen myönteisistä talousnäkymistä ja lisääntyneestä likviditeetistä kiinteistömarkkinoilla. Lähde: ETLA ja Catella Kiintestökonsultointi hieman entistä hitaamman kasvun kausi. Suomen bruttokansantuotteen vuotuisen kasvun ennustetaan olevan noin 3 % vuosina ja arvioiden mukaan työllisyyden näkymät ovat hieman parantuneet. Yksityisen sektorin työpaikkojen väheneminen ja työikäisen väestön supistuminen edellyttävät rakenne- ja finanssipoliittisia toimia, jotta taloudellinen kasvu olisi turvattu. Mikäli talous kehittyy odotetun kaltaisesti, myös hintojen kehitys voi pysyä maltillisena vuonna Inflaation arvioidaan nousevan vain hieman, noin 1,3 %:iin. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan kasvavan noin 3 % ja kotitalouksien reaalisen ostovoiman lisääntyvän runsaat 2 %. Talouden kohtalaisista näkymistä huolimatta pääkaupunkiseudun toimistotilojen vuokrausasteen odotetaan parantuvan vasta syksystä 2005 alkaen. Viime vuonna vapaata toimistotilaa pääkaupunkiseudulla oli noin m 2, joka on 9,4 % alueen koko toimistotilakannasta. Vuoden 2003 lopussa vajaakäyttöaste oli noin 8 %. Erot vajaakäytössä ovat kuitenkin alueen sisällä suuret. Eniten tyhjiä tiloja on Espoossa ja Pitäjänmäellä ja vähiten Helsingin keskustassa. Toimistojen vuokrataso on jonkin verran laskenut. Laskua on tapahtunut jopa Helsingin keskustassa. Liiketilojen kysyntä oli vuoden vaihteessa edelleen vilkasta, ja tilat ovat lähes täyskäytössä. Keskustassa sijaitsevien korkeatasoisten liiketilojen vuokrat ovat pysyneet edellisvuoden tasolla tai jopa nousseet. Logistiikkakiinteistöjen vajaakäyttö vuonna 2004 oli pääkaupunkiseudulla lievästi nousussa ja oli vuoden lopussa vähän yli 3 %. Logistiikkakiinteistöjen vuokratasot ovat pysyneet ennallaan. Pääkaupunkiseudun liiketilojen ja logistiikkakiinteistöjen käyttöasteet ovat tällä hetkellä hyvät. Liiketilojen tarjonta kuitenkin lisääntyy vuosina uusien kauppakeskusten rakentamisen ja nykyisten keskusten laajennusten myötä. Näiden hankkeiden vaikutus liiketilojen vajaakäyttöasteeseen ja vuokratasoon saattaa näkyä viiveellä. Logistiikkakiinteistöjen vajaakäytön nousu on vain vähäistä ja johtuu tilatarjonnan niukkuudesta sekä vilkastuneesta kysynnästä. Suomessa on viiden prosentin vajaakäyttöastetta pidetty perinteisesti nor- TOIMITILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, % Toimistotilat Liiketilat Logistiikka Lähde: Catella Kiintestökonsultointi VUOSIKERTOMUS

8 VUOKRATASO PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, e/m 2 /VUOSI * Alhainen korkotaso ja odotukset heikosta osakemarkkinakehityksestä ylläpitävät mielenkiintoa kiinteistösijoituksia kohtaan. Kiinteistösijoitusten tuottovaatimukset ovat laskeneet korkotason laskiessa ja riskipreemioiden pienentyessä. Modernit tilat sisältävät korkeatasoisen talotekniikan ja tietoliikenneyhteydet. TOIMISTOJEN VUOKRATASO EUROOPASSA, e/m 2 /VUOSI * Liiketilat Toimistot Teollisuus- ja varastotilat * Uusien vuokrasopimusten hinnat ilman veroa. Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi * Keskimääräinen vuokra kantakaupungin laadukkaissa rakennuksissa. Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi maalina, mutta kansainvälisesti katsoen se on alhainen. Ammattimaisen kiinteistöomistuksen lisääntyessä Suomessa ns. normaalin vajaakäyttöasteen raja saattaa nousta. Markkinoilla kysyntä kohdistuu tehokkaisiin, moderneihin tiloihin, joiden sijainti on keskeinen. Tehokkuudella tarkoitetaan tilankäytön joustavuutta ja muunneltavuutta, mistä seurauksena on myös kustannustehokkuus. Modernit tilat sisältävät korkeatasoisen talotekniikan, joka kattaa sekä ilmanvaihdon, jäähdytyksen että tietoliikenneyhteydet. KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT AKTIIVISIA Kansainvälisten sijoittajien osuus vuonna 2004 lokakuun loppuun mennessä toteutuneista toimitilakaupoista oli noin puolet niiden kokonaisarvosta eli noin 1,1 mrd euroa (vuonna ,0 mrd euroa). Kansainvälinen kiinnostus johtuu Suomen myönteisistä talousnäkymistä ja lisääntyneestä likviditeetistä kiinteistömarkkinoilla. Lisäksi Suomen markkinat ovat pysyneet mielenkiintoisina vajaakäytön pysytellessä suhteellisen alhaisena verrattuna useimpiin Euroopan maihin. Luottamusta on lisännyt kestävällä pohjalla ollut vuokrakehitys. Esimerkiksi toimistotilojen vuokrataso ei parhaimpinakaan aikoina noussut tasolle, jota ei ole voitu ylläpitää, vaikka vajaakäyttöaste on noussut. Suomessa on selkeä lainsäädännöllinen toimintaympäristö ja toimivat rahoitusmarkkinat. Kiinteistömarkkinat ovat läpinäkyvät ja markkinainformaatio luotettavaa. Hyvien sijoituskohteiden kysyntä onkin arvioiden mukaan edelleen vuonna 2005 vahvaa. Kiinteistökauppavolyymin ja ulkomaisten sijoittajien määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Myös kotimaiset sijoittajat ovat aktiivisia ja kiinteistösalkkujen uudelleenjärjestely jatkuu. VM:N KIINTEISTÖRAHASTOEHDOTUS EI TYYDYTÄ NOTEERATTUJA KIINTEISTÖ- SIJOITUSYHTIÖITÄ Valtiovarainministeriön kiinteistörahastolainsäädännön kehittämistä pohtineen työryhmän väliraportti valmistui joulukuussa Työryhmän esittämät ratkaisut eivät tue osakeyhtiömuotoisen veroneutraalin kiinteistörahastomallin kehittämistä. Sen sijaan työryhmä ehdottaa sijoitusrahastolakia muutettavaksi sijoitusrahastomuotoisen kiinteistörahaston mahdollistamiseksi, ja kiinteistörahastolakia muutettavaksi siten, että toimijoilla olisi mahdollisuus säänneltyyn kommandiittiyhtiömuotoiseen kiinteistösijoitustoimintaan. Kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistörahasto voisi palvella etenkin suursijoittajia. Kummassakin vaihtoehdossa verotettavana on vain loppusijoittaja. Yksityissijoittajille valtiovarainministeriön esitys uudeksi kiinteistörahastolaik- 6 SPONDA

9 si ei tuo mitään merkittävää uutta verrattuna nykytilanteeseen. Nykyinen, vuonna 1997 säädetty laki koskee osakeyhtiömuotoista kiinteistösijoitusta ja on jo mahdollistanut kiinteistörahastojen perustamisen. Niitä ei ole perustettu, koska ne ovat verostatuksensa vuoksi olleet epäedullisia suoraan kiinteistöomistukseen verrattuna. Veroneutraalit, pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot olisivat tuoneet sijoittajille tehokkaan ja likvidin tavan sijoittaa ammattimaisesti hallinnoituihin kiinteistösalkkuihin. SUOMESSA TEHDYT KIINTEISTÖKAUPAT, Me Alustava Kotimaiset Kansainväliset Kansainväliset kiinteistösalkkukaupat * * Kiinteistöyhtiöiden osakekaupat eivät kuulu lukuun. Lähde: KTI Kiinteistötalouden Instituutti ry EPRA EUROOPPA *, SPONDA JA HEX PÖRSSI-INDEKSIT Sponda HEX-indeksit EPRA Eurooppa Indeksi =1 000 * EPRA (European Public Real Estate Association) -indeksi mittaa eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kokonaistuoton kehitystä. Lähde: EPRA, HEX ja Catella Kiinteistökonsultointi VUOSIKERTOMUS

10 SPONDA OYJ Sponda on listattu kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää toimitilakiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Kiinteistösalkussa tapahtui vuonna 2004 vain vähän muutoksia. Sponda kasvatti kiinteistöomaisuuttaan syksyllä 2004 ostamalla Elisa Oyj:ltä 22,5 milj. eurolla kolme toimistokiinteistöä Helsingin kantakaupungista, Kaartinkaupungin alueelta. Hankinta oli Spondan strategian mukainen, sillä kiinteistöt lisäävät yhtiön omistusta lähellä Havis Business Centeriä, joka on yksi Spondan tärkeimmistä kehityskohteista. Sponda myi keväällä Hauki-toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa 33 milj. eurolla ja sai kaupasta noin 12 milj. euron myyntivoiton. Sen lisäksi Sponda myi painopistealueensa ulkopuolelta useita kohteita yhteensä 3,5 milj. eurolla. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, STRATEGIA JA ARVOT Spondan visio on olla pääkaupunkiseudun suurin ja tehokkain toimitilakiinteistöjen omistaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaan mahdollisen toimintaympäristön ja luotettavan asiakassuhteen. Spondan kiinteistöomistus on keskittynyt, ja suuren massan ansiosta yhtiö pystyy kehittämään kiinteistöjen toimintaympäristöjä yhteistyössä kaavoitusviranomaisten ja naapurikiinteistöjen kanssa. Tehokkuutta pystytään lisäämään hyödyntämällä synergiaetuja kiinteistöjen ylläpidossa. Spondan toiminta-ajatus on luoda sellaisia toimintaympäristöjä, joissa asiakasyritykset menestyvät, ja joissa työskentelee ja asioi tyytyväisiä ihmisiä. Toimimalla yhdessä asiakkaiden kanssa Sponda suunnittelee ja ideoi toimitiloja, joissa on otettu huomioon liiketaloudelliset ja nykyaikaisen työympäristön edellytykset. Spondan strategiana on kasvattaa kiinteistösalkkuaan sijoittamalla Helsingin seudun toimitilakiinteistöihin. KLUUVIKATU 8 Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva, m 2 :n kiinteistö on kokonaan vuokrattu hotellikäyttöön. VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO Me Spondan toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin hajautettu kiinteistösalkku tarjoaa tehokkaan ja likvidin osallistumismahdollisuuden kiinteistösijoittamiseen. Strategiansa mukaisesti Sponda panostaa suuriin kiinteistökokonaisuuksiin sekä sijoituskiinteistöihin, joiden kassavirta on hyvä. Yhtiö omistaa 87 toimisto-, liikeja logistiikkakiinteistöä, ja kiinteistöpääoman markkina-arvo on 1,2 mrd euroa. Vuokrattava pinta-ala noin m 2. Sponda on Helsingin Pörssin suurin kiinteistösijoitusyhtiö. Henkilöstön määrä oli vuoden 2004 lopussa 50. Liikevaihto 99,2 100,4 Ylläpitokulut 24,7 24,3 Nettovuokratuotto 74,5 76,1 Markkina-arvo 1 221, ,1 Tuotto-% 6,2 6,4 KIINTEISTÖPÄÄOMAN MUUTOSTEN VAIKUTUS BRUTTOKATTEESEEN Myydyt Ostetut Me kiinteistöt kiinteistöt Liikevaihto 1,0 0,5 Ylläpitokulut 0,3 0,1 Poistot 0,0 0,0 Bruttokate 0,7 0,4 8 SPONDA

11 Spondan kiinteistöt yhteensä , Me TOIMISTOT LIIKETILA LOGISTIIKKA Yhteensä Vuokratuotot 99,2 69,8 4,4 25,0 Ylläpitokulut 24,7 17,2 1,7 5,8 Nettovuokratuotot 74,5 52,6 2,7 19,2 Kiinteistöjen kirjanpitoarvo ,8 857,9 30,0 196,9 Keskeneräiset kehitysprojektit 10,4 10,2 0,0 0,2 Investoinnit ,5 53,6 0,5 4,4 Myynnit ,1 18,9 1,5 1,7 Poistot 15,0 10,1 0,7 4,2 Kirjanpitoarvo ,8 872,3 28,3 195,2 Vuotuinen nettovuokratuotto / kirjanpitoarvo ,9 % 6,1 % 9,5 % 9,8 % Uushankinnat 27,4 25,8 0,0 1,6 Rakentaminen 6,8 6,8 0,0 0,0 Kunnossapito 8,8 5,9 0,3 2,6 Vuokralaisparannukset 15,5 15,1 0,2 0,2 Investoinnit 58,5 53,6 0,5 4,4 Kunnossapito (aktiivat) 8,8 5,9 0,3 2,6 Kunnossapito (tuloslaskelma) 4,2 3,2 0,2 0,8 Yhteensä 13,0 9,1 0,5 3,4 Vuokralaisparannukset (aktiivat) 15,5 15,1 0,2 0,2 Vuokralaisparannukset (tuloslaskelma) 0,8 0,7 0,0 0,1 Yhteensä 16,3 15,8 0,2 0,3 VUOSIKERTOMUS

12 Painopisteenä ovat kehitysmahdollisuuksia sisältävät suuret kiinteistökokonaisuudet ja hyvän kassavirran tuovat sijoituskiinteistöt. Suuret kiinteistökokonaisuudet mahdollistavat toimintaympäristön kehittämisen ja suuruuden ekonomian kiinteistön hoidossa. Kokonaisuuden oma identiteetti sekä tehokas kiinteistön hallinnointi ja kunnossapito helpottavat vuokrausta ja vähentävät vuokraukseen ja kiinteistökohteeseen sisältyviä riskejä. Spondan toimintatapa perustuu kiinteistöpäällikön kokonaisvastuuseen hoitamistaan kiinteistöistä ja asiakkaista. Asiakkaalle toimintatapa merkitsee yhtä päätösvaltaista kontaktia vuokranantajan puolella koko vuokrasuhteen ajan. Toimintatapaa tukevat kiinteistön hallinnan ja kunnossapidon järjestelmät, jotka mahdollistavat nopean päätöksenteon ja kiinteistöjen tarkan taloudellisen seurannan. Kiinteistöpäällikkö on yhteistyökumppani kaikissa toimitilaa koskevissa asioissa, olipa kysymyksessä tilojen vuokraus, solmittavat sopimukset, korjaukset tai kiinteistön peruspalvelut. Näin kiinteistöpäällikön tieto asiakkaan liiketoiminnan toimitiloille asettamista vaatimuksista kasvaa. Tehokkaasti toimiva toimintaympäristö lisää asiakkaan työntekijöiden viihtyvyyttä ja liiketoiminnan kannattavuutta. Sponda kasvatti kiinteistöomaisuuttaan ostamalla kolme toimistokiinteistöä Helsingin kantakaupungista. Spondan arvot ovat luotettavuus, rehellisyys ja ammattitaito. Luotettavuus merkitsee Spondalle avointa kanssakäymistä ja sitoutumista sovittuihin pelisääntöihin. Luottamus on asiakassuhteen kulmakivi. Rehellisyys on sekä yksilö- että yhtiötasolla ehdoton edellytys Spondan liiketoiminnassa. Eettisesti oikein toimiminen ja yhteiskunnan asettamien velvoitteiden ja säännösten noudattaminen ovat perusasioita. Sponda asettaa korkeat vaatimukset henkilöstönsä ammattitaidolle, ja sen ylläpitäminen ja kehittäminen on spondalaisten oikeus ja velvollisuus. Osallistuminen sekä kansalliseen että kansainväliseen kiinteistöalan toimintaan ja alan kehityksen seuraaminen lisäävät tietotaitoa yrityksessä. SPONDAN KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA Spondan kiinteistöomaisuus on jaoteltu kiinteistötyypin perusteella toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin. Kiinteistöjä on yhteensä 87 kappaletta, ja niistä on toimistokiinteistöjä 45, liiketilakiinteistöjä 10 ja logistiikkakiinteistöjä 32. Kiinteistöt on jaoteltu pääkäyttötarkoituksen mukaan. Spondan kaikki kiinteistöt sijaitsevat kaupallisesti ja liikenteellisesti hyvillä paikoilla. Yksittäisten sijoituskiinteistöjen lisäksi Sponda omistaa Helsingin kantakaupungissa, Espoossa ja Vantaan Hakkilassa suuria kiinteistökokonaisuuksia. Sponda omistaa pääkaupunkiseudulla tonttimaata, jolla on noin kerros-m 2 rakennusoikeutta. Spondan periaate on ollut ostettaessa uusia kiinteistöjä, että jo ostohetkellä kiinteistöstä saatavan lähtötuoton tulee täyttää tuottovaatimuskriteerit. Tällä tavalla myöhempi kiinteistökehitysriski on hallinnassa. Sponda on rakennuttanut uudiskohteita vain, mikäli kohteesta on ollut vuokrasopimus. Sponda seuraa aktiivisesti markkinatilannetta pääkaupunkiseudulla, ja on valmis reagoimaan nopeasti, kun kysyntää esiintyy. ASIAKKAAT Spondalla oli asiakkaita tilikauden päättyessä 602 ja sopimuksia yhteensä Yhtiön asiakkaat edustavat monipuolisesti liike-elämän aloja. Lähes puolet vuokratuotoista tulee kaupan alalta sekä pankkija sijoitustoiminnasta. Seuraavaksi suu- TALOUDELLINEN VUOKRAUSASTE , % Kiinteistön tyyppi Liiketoiminta-alue Toimisto 85,5 87,9 Helsingin kantakaupunki 88,1 89,3 Liiketila 96,0 93,6 Pääkaupunkiseutu 81,6 86,0 Logistiikka 92,0 89,7 Pääkaupunkiseudun logistiikka 90,5 86,7 Muut 93,6 94,4 Keskiarvo 87,5 88,6 Keskiarvo 87,5 88,6 Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. 10 SPONDA

13 rimpia ovat logistiikka, rakentaminen ja detut toimitilat, ammattitaitoisen kiinteistöjen ylläpidon ja laajan valikoiman palveluja kuten kiinteistöhuollon, siivouksen, Kiinteistöpäällikkö on yhteistyökumppani kaikissa toimitilaa koskevissa asioissa: tilojen vuokrauksessa, sopimuksissa, korjauksissa ja kiinteistöjen peruspalveluissa. on luoda tuotteistettu palveluvalikoima yhteistyössä Spondan kanssa. Kyseessä on pitkän tähtäimen projekti, jossa sekä palveluntuottaja, asiakas että Sponda toimivat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Asiakkaiden toimialajakauma liikenne sekä tietoliikenne, media ja kustannustoiminta. Ravintolat ja majoitustoiminta, teollisuus, terveydenhuolto ja julkinen sektori edustavat noin neljäsosaa tuotoista. Korkea käyttöaste ja pitkäaikaiset asiakassuhteet menestyvien yritysten kanssa ovat Spondan liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeitä. Hyvin hoidettu kiinteistö ja toimivat palvelut vaikuttavat asiakkaan seuraavaan toimitilavalintaan. Sponda panostaa asiakassuhteen jatkuvuuteen, sillä siitä hyötyvät sekä yhtiö että asiakas. Sponda tarjoaa asiakkailleen hyvin hoi- vartioinnin, aula- ja kokoustilapalvelun ja lounasravintolan. Suurena yhtiönä Spondalla on yhteistyökumppaneina yrityksiä, joiden kautta lisäpalvelut hoidetaan kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla. Yhteistyökumppanit sitoutuvat sovittuun laatutasoon, jota seurataan ja kehitetään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yleisimmät kehityskohteet ovat siivous, huolto ja korjaukset. Sponda valitsee kumppaneikseen sellaiset yritykset, joiden tavoitteena Toimiala %-osuus vuokratuotosta Kauppa 25 Pankki/Sijoitus 17 Tietoliikenne/Media/Kustantaminen 11 Muut palvelut 11 Rakentaminen/Logistiikka/Liikenne 10 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 8 Teollisuus/Valmistus 6 Terveydenhuolto/Koulutus 6 Julkinen sektori 6 Energia 0 Yhteensä 100 % VUOKRATTAVA PINTA-ALA KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN, % Logistiikka 47 % Toimisto 50 % Vuokrattava pinta-ala KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN Pinta-ala, m² Toimisto Liiketila Logistiikka Yhteensä Liiketila 3 % Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. VUOKRATTAVA PINTA-ALA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN, % Muut 21 % Logistiikka 29 % Helsingin kantakaupunki 30 % Pääkaupunkiseutu 20 % Vuokrattava pinta-ala LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Pinta-ala, m² Helsingin kantakaupunki Pääkaupunkiseutu Logistiikka Muut Yhteensä VUOSIKERTOMUS

14 12 SPONDA Vantaan Honkatalo Vantaan Honkatalo Hakkilassa on logistiikka- ja toimistokeskus, jossa yritysten hallinnolliset palvelut sijoittuvat logististen toimintojen välittömään läheisyyteen.

15 KIINTEISTÖOMAISUUS Spondan kiinteistöomaisuus koostuu toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöistä pääosin pääkaupunkiseudulla. Strategiansa mukaisesti Sponda panostaa suuriin kiinteistökokonaisuuksiin sekä sijoituskiinteistöihin, joiden kassavirta on hyvä. Yhteenlaskettu pinta-ala on m 2 ja kiinteistöjen lukumäärä 87. Spondan tilojen taloudellinen vuokrausaste oli vuoden 2004 lopussa 87,5 (86,9) %. Vuokrausasteen arvioidaan kohentuvan aikaisintaan vuoden 2005 syksyllä. Vuokratason ennakoidaan pysyvän vakaana. Sponda omistaa neljä suurta kiinteistökokonaisuutta ja yksittäisiä sijoituskiinteistöjä. Suuret kokonaisuudet ovat City- Center ja Havis Business Center Helsingin ydinkeskustassa, Upseerin Avec Espoon Suur-Leppävaarassa ja logistiikkakeskus Vantaan Honkatalo Hakkilassa. Kiinteistöt on jaoteltu pääkäyttötarkoituksen mukaisesti. Sopimuskannan arvo oli 474 (406) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,6 (3,7) vuotta. Sopimuksia solmittiin yhteensä 193 kappaletta, joista jatkettuja oli 63 ( m 2 ) ja uusia 130 ( m 2 ), yhteensä noin m 2. Erääntyneitä sopimuksia oli yhteensä 223 ( m 2 ). Spondan solmimat vuokrasopimukset sisältävät indeksiehdon, jonka mukaan elinkustannusindeksin mukainen korotustarve tarkistetaan kahdesti vuodessa. KIINTEISTÖJEN MYYNNIT JA HANKINNAT, Me Myynnit Hankinnat VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % VUOSIKERTOMUS

16 Spondan keskeiset kiinteistöt 1. CITY-CENTER 2. HAVIS BUSINESS CENTER 3. ARKADIANKATU 4 6 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 36 % Liiketila 43 % Varasto 20 % Muu 1 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 71 % Liiketila 11 % Varasto 15 % Muu 3 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 60 % Liiketila 19 % Varasto 15 % Muu 6 % 4. KAUPINTIE 3 5. KAIVOKATU KLUUVIKATU 8 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 81 % Liiketila 2 % Muu 17 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 25 % Liiketila 14 % Hotelli 53 % Muu 8 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Hotelli 100 % 7. KORKEAVUORENKATU UPSEERIN AVEC, ESPOO 9. RATAPIHANTIE 11 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 88 % Liiketila 2 % Varasto 5 % Muu 5 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 78 % Varasto 11 % Muu 11 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 79 % Liiketila 7 % Teollisuus 1 % Varasto 7 % Muu 6 % 14 SPONDA

17 Toimistokiinteistöt Toimistokiinteistöjen vuokrattava pintaala on noin puolet Spondan kiinteistösalkusta, m 2. Kiinteistöjä on yhteensä 45, joista Helsingin kantakaupungissa sijaitsee 17, muualla Helsingissä 12, Espoossa 15 ja Vantaalla 1 kiinteistöä. Nettovuokratuotoista noin 70 % tulee toimistokiinteistöistä, joiden taloudellinen vuokrausaste oli vuoden lopussa 85,5 (89,7) %. Useat Spondan toimistokiinteistöt ovat moderneja, mikä tarkoittaa tehokkuutta, joustavuutta ja nykyaikaista teknologiaa. Moderni tila voi sijaita uudessa tai vanhassa, peruskorjatussa rakennuksessa. Sijainti on tärkeä kriteeri toimitiloja valittaessa ja Spondan toimistokiinteistöt sijaitsevat pääosin keskeisillä paikoilla, hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä. Markkinatilanne pääkaupunkiseudulla on viime vuoden aikana kiristynyt ja toimistotiloja on runsaasti tarjolla. Tästä syystä toimistokiinteistöjen vajaakäyttöasteet ovat nousseet. Spondalla on eniten vapaata toimistotilaa Helsingin reuna-alueilla ja Espoossa. Helsingin keskustan tilanne, missä suurin osa Spondan toimistokiinteistöistä sijaitsee, on pysynyt tyydyttävänä. Toimistotilojen suuresta tarjonnasta johtuen vuokrataso Spondan toimistotiloissa Espoon Länsiväylän ja Kehä I:n alueella laski noin %. Ydinkeskustan toimistotilojen vuokrataso laski noin 10 % Kaartinkaupungissa, mutta säilyi entisellä tasolla mm. City-Centerissä. Uusia sopimuksia solmittiin yhteensä 110 ( m 2 ) ja jatkettuja sopimuksia 47 ( m 2 ). Vuoden 2004 aikana Sponda myi yhden toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa, noin m 2, ja osti kolme toimistokiinteistöä Helsingin Kaartinkaupungista, yhteensä m 2. VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % Toimistot VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO, TOIMISTOT, Me Liikevaihto 69,8 70,6 Ylläpitokulut 17,2 16,6 Nettovuokratuotto 52,6 54,0 Markkina-arvo 958,4 974,1 Tuotto-% 5,6 5,9 VAJAAKÄYTTÖASTE, % Toimistot Sponda Catella, pääkaupunkiseudun markkinat Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi VUOSIKERTOMUS

18 Toimistokiinteistöt Kiinteistön osoite Vuok rausaste, %, m 2 Taloudellinen vuokraus - aste, %, e Pinta-ala yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Korkeavarasto Varasto Hotelli Muut Omistusosuus, % 1. Arkadiankatu 4 6, Helsinki 97,5 95, ,0 2. Bulevardi 1, Helsinki 87,9 90, ,0 3. City-Center 0,0 0,0 a. Aleksanterinkatu 19, Helsinki 100,0 100, ,0 b. Kaivokatu 8, Helsinki 97,0 97, ,0 4. Elannontie 5, Vantaa 94,1 94, ,0 5. Erottajankatu 5, Helsinki 100,0 100, ,0 6. Erottajankatu 7, Helsinki 100,0 100, ,0 7. Hitsaajankatu 8, Helsinki 71,1 71, ,0 8. Iso Roobertinkatu 21 25, Helsinki 86,4 93, ,2 9. Itäkatu 11, Helsinki 96,9 98, ,0 10. Itälahdenkatu 20, Helsinki 90,6 91, ,0 11. Itälahdenkatu 22, Helsinki 0,0 0, ,0 12. Kaivokatu 12, Helsinki 94,9 97, ,0 13. Kalevankatu 30, Helsinki 88,6 88, ,0 14. Kalkkipellontie 4, Espoo 76,7 75, ,0 15. Kappelitie 8, Espoo 100,0 100, ,0 16. Kasarmikatu 36, Helsinki 75,0 76, ,0 a. Korkeavuorenkatu 36, Helsinki b. Korkeavuorenkatu 38, Helsinki c. Kasarmikatu 37, Helsinki Jatkuu HELSINGIN KANTAKAUPUNKI RAUTATIE- ASEMA Genimap Oy, lupa L6056/ SPONDA

19 Toimistokiinteistöt Kiinteistön osoite Vuok rausaste, %, m 2 Taloudellinen vuokraus - aste, %, e Pinta-ala yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Korkeavarasto Varasto Hotelli Muut Omistusosuus, % 17. Kaupintie 3, Helsinki 100,0 100, ,0 18. Keskuskatu 1 B, Helsinki 100,0 100, ,0 19. Kilonkartanontie 3, Espoo 52,8 53, ,0 20. Kivenlahdenkatu 1, Espoo 64,0 65, ,0 21. Kluuvikatu 8, Helsinki 100,0 100, ,0 22. Komentajankatu 5, Espoo 100,0 100, ,0 23. Korkeavuorenkatu 45, Helsinki 100,0 100, ,0 24. Kulttuuritori, Espoo 100,0 100, ,2 25. Kumpulantie 11, Helsinki 100,0 100, ,0 26. Läkkisepänkuja 3, Espoo 100,0 100, ,2 27. Länsituulentie 7, Espoo 100,0 100, ,0 28. Lönnrotinkatu 13, Helsinki 98,1 99, ,8 29. Lönnrotinkatu 27, Helsinki 60,8 60, ,0 30. Lönnrotinkatu 28, Helsinki 100,0 100, ,0 31. Malminkaari 10, Helsinki 78,7 78, ,0 32. Mannerheimintie 4, Helsinki 78,1 83, ,0 33. Melkonkatu 26, Helsinki 0,0 0, ,0 34. Miestentie 3, Espoo 12,4 13, ,0 35. Pihatörmä 1, Espoo 82,7 85, ,6 36. Piispanportti 12, Espoo 20,6 20, ,0 37. Ratapihantie 11, Helsinki 83,5 84, ,0 38. Sentnerinkuja 3, Helsinki 93,5 93, ,0 39. Sinikalliontie 10, Espoo 45,8 45, ,0 40. Sinimäentie 14, Espoo 81,6 83, ,0 41. Tuomarilantie 19, Espoo 62,5 66, ,0 42. Turunlinnantie 12, Helsinki 96,5 99, ,0 43. a. Unioninkatu 18, Helsinki 12,0 13, ,0 b. Unioninkatu 20 22, Helsinki 74,5 73, ,0 c. Unioninkatu 24, Helsinki 36,6 31, ,0 d. Fabianinkatu 23, Helsinki 100,0 100, ,0 44. Upseerinkatu 1, Espoo 50,9 56, ,0 45. Ylä-Malmintori 6, Helsinki 81,0 83, ,0 TOIMISTOKIINTEISTÖT YHT. 81,7 85, PÄÄKAUPUNKISEUTU Genimap Oy, lupa L6056/05. VUOSIKERTOMUS

20 Liiketilat Spondan kiinteistösalkussa on pääkäyttötarkoitukseltaan liiketilakiinteistöjä hieman alle 3 % vuokrattavasta pinta-alasta, ja nettovuokratuotoista niiden osuus on noin 4 %. Liiketilojen vuokraustilanne on hyvä ja taloudellinen vuokrausaste oli vuoden lopussa 96,1 (93,7) %. Liiketilojen suurin yksittäinen kohde on Karjalan kauppakeskus Lappeenrannassa. Sen lisäksi Helsingin ydinkeskustassa sijaitsee kaksi suurehkoa liiketilakohdetta ja Itä-Helsingissä Puotinharjun Puhos, josta Sponda omistaa osan. Muut pääkäyttötarkoitukseltaan liiketilakiinteis töiksi luokitellut kohteet sijaitsevat Tampereella ns. Tampellan alueella. Liiketilojen markkinatilanne on edelleen hyvä, ja varsinkin Helsingin keskustassa sijaitsevien liiketilojen käyttöaste on korkea. Alueellisesti vajaakäyttöaste on korkein Tampereella, mikä johtuu Tampellan alueen keskeneräisyydestä. Vuokratasot ovat pysyneet ennallaan tai nousseet. VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % Liiketilat VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO, LIIKETILAT, Me Liikevaihto 4,4 4,8 Ylläpitokulut 1,7 1,9 Nettovuokratuotto 2,7 2,9 Markkina-arvo 30,1 35,0 Tuotto-% 9,0 7,5 Liiketilakiinteistöt Kiinteistön osoite Vuok rausaste, %, m 2 Taloudellinen vuokraus - aste, %, e Pinta-ala yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Korkeavarasto Varasto Hotelli Muut Omistusosuus, % 46. Brahenkatu 3, Lappeenranta 90,9 96, ,0 47. City-Center 0,0 0,0 a. Kaivokadun Tunneli, Helsinki 92,2 98, ,6 48. Kipparinkatu 2, Espoo 66,5 69, ,4 49. Mannerheimintie 6, Helsinki 100,0 100, ,0 50. Puotinharjun Puhos, Helsinki 100,0 100, ,4 51. Tampereen Pellava, Tampere 92,2 92, ,4 52. Tampereen Pellavanhovi, Tampere 22,2 22, ,4 53. Tampereen Pellavankulma, Tampere 100,0 100, ,7 54. Tampereen Pellavanlikka, Tampere 84,2 83, ,9 55. Tampereen Pellavapää, Tampere 58,8 61, ,1 LIIKETILAKIINTEISTÖT YHT. 91,2 96, SPONDA

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN 1-3SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-maaliskuu 2004 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN Spondan 3 kuukauden tulos oli 5,5 (31.3.2003: 6,9) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Global Reports LLC V U O S I K E R T O M U S

Global Reports LLC V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S Sisältö 1 Sponda lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Sponda Oyj 12 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 13 Pääkaupunkiseutu 14 Itäkeskus 15

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Voiton lasku johtui euron kertaluonteisesta korkosuojauksen purkamisesta.

Voiton lasku johtui euron kertaluonteisesta korkosuojauksen purkamisesta. 8/2005 12.08.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta

Taloudellinen vuokrausaste Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 31.12.2016 Taloudellinen vuokrausaste 31.12.2016 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Estradi Koy Aku Korhosentie 8, 10 Helsinki

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 4/5/2016 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2016 4/5/2016 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/5/2016 3 Sisältö Missio, visio ja arvot Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012

TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012 TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012 Technopolis-konserni Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/21 KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/21 1-6/2 Muutos 1-12/2 % Liikevaihto 785,7 597,1 32 1 235,4 - josta ulkomaantoimintaa 145,3 95,3 52 146,4 Liiketoiminnan tuotot

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2016 30.3.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016 30.3.2016 Varsinainen yhtiökokous 2016 30.3.2016 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Liikevaihto kasvoi 5,5 %, käyttökate kasvoi 6,7 % Liikevaihto palveluista kasvoi 20,3% Taloudellinen vuokrausaste 94,6

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Investors House Oyj tuottoa ilman välikäsiä TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 13.2.2016 Toimitusjohtaja Petri Roininen Investors House Oyj tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille Strategisena tavoitteena osakkaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.09.2008 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS MARKKINATILANNE Sponda Oyj arvioi itse sijoituskiinteistöjensä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 31.08.2012 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 73 TEUR (132 TEUR).

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Tämän tilinpäätöksen tiedot on tilintarkastettu.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Tämän tilinpäätöksen tiedot on tilintarkastettu. 1/2006 06.02.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Economic occupancy rate Area m², Total Office Retail. Industrial &

Economic occupancy rate Area m², Total Office Retail. Industrial & SUMMARY OF REAL ESTATE PORTFOLIO BY SECTOR The table below summarizes key statistics relating to Sponda's real estate portfolio as of March 31, 2016 Economic occupancy rate 31.3.2016 Area m², Total Office

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013)

YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013) SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 16.2.2015 KLO 16:00 YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013) - Liikevaihto oli 752 (662) tuhatta euroa. Liikevaihdon

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot