toiminta-ajatuksenamme on kehittää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toiminta-ajatuksenamme on kehittää"

Transkriptio

1 toiminta-ajatuksenamme on kehittää 04 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 toimisto-, vuosikertomus liike ja vuosikertomus logistiikka vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus kiinteistöjä 2004 toimintaympäristöiksi, vuosikertomus 2004 jotka vuosikertomus luovat edellytykset 2004 vuosikertomus vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 asiakkaan vuosikertomus menestykselle 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus Sponda 2004 Oyj vuosikertomus vuosikertomus vuosikertomus S P O N D A V U O S I K E R T O M U S

2 VUOSI 2004 Sponda Oyj on pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. on Helsingin Pörssin suurin kiinteistösijoitusyhtiö. CITY-CENTER City-Center eli Makkaratalo sijaitsee Helsingin keskeisimmällä paikalla vastapäätä rautatieasemaa. 04/2004 Sponda myi toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiölle Tapiolalle 33 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta 12 milj. euron myyntivoiton. 06/2004 Spondan osakepääomaa korotettiin osakkeella ja eurolla, kun Sponda Oyj:n vaihtovelkakirjalainan B-sarjaa oli vaihdettu yhtiön osakkeisiin. Korotuksen jälkeen Spondan osake pääoma oli euroa ja osakkeiden kokonaismäärä oli kappaletta. 07/2004 Sponda allekirjoitti sopimuksen 5- ja 7-vuotisesta, yhteensä 300 milj. euron syndikoidusta luotosta, joka on tarkoitettu jälleenrahoitukseen ja yleisiin valmiustarpeisiin. 09/2004 Sponda osti Elisa Oyj:ltä kolme toimistokiinteistöä Helsingin Kaartinkaupungista 25,5 milj. eurolla. Kiinteistöt sijaitsevat Korkeavuorenkatu 35:ssä ja 37:ssä ja Kasarmikatu 36:ssa. 11/2004 Suomen valtio myi 11,5 miljoonaa kappaletta Spondan osakkeita 77,6 milj. euron hintaan. Kaupan jälkeen valtion osuus Spondan osakkeista on 34,5 %. Spondan osakepääomaa korotettiin osakkeella ja eurolla, kun Sponda Oyj:n vaihtovelkakirjalainan B-sarjaa oli vaihdettu yhtiön osakkeisiin. Korotuksen jälkeen Spondan osakepääoma on euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Yhtiön toimitusjohtaja Kari Kolu ilmoitti siirtyvänsä kevään 2005 aikana toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella. 12/2004 Spondan tärkeimmän kehityskohteen City-Centerin tulevasta julkisivuratkaisusta käytiin julkisuudessa paljon keskustelua. Ns. Makkaratalon, Hermeksen kiinteistön ja Keskuskadun pohjoisosan asemakaavaluonnos oli nähtävänä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle helmikuussa 2005.

3 SPONDA LYHYESTI Toiminta-ajatuksena on luoda toimintaympäristöjä, jotka mahdollistavat asiakkaan liiketoiminnan menestymisen. Kiinteistöpääoman markkina-arvo on noin 1,2 mrd euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m 2. Osakekohtainen nettovaral lisuus oli 7,92 (8,35) euroa. Spondan osakkeiden markkinaarvo oli 566 milj. euroa. Konsernin tunnusluvut Osakekohtainen oma pääoma, e 6,45 6,33 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,92 8,35 Tulos/osake, e 0,43 0,39 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 6,0 P/E-luku 16,70 16,95 Omavaraisuusaste, % 45,5 45,4 Nettovelkaantumisaste, % 114,2 116,8 Osinko, e 0,50 * 0,30 Osinko tuloksesta, % 116,3 * 76,9 Efektiivinen osinko, % 7,0 * 4,5 Osakekannan markkina-arvo, milj. e * Hallituksen esitys NETTOVUOKRATUOTOT KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN 2004 SISÄLLYS 1 Sponda lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 8 Sponda Oyj 13 Kiinteistöomaisuus 14 Spondan keskeiset kiinteistöt 15 Toimistokiinteistöt 18 Liiketilat 19 Logistiikkatilat 21 Kehityskohteet 22 Maa-alueet 24 Rahoitus 25 Kiinteistöjen markkina-arvo 26 Henkilöstö 28 Corporate governance 33 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 38 Osakkeet ja osakkeenomistajat 43 Konsernin tunnusluvut 44 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Logistiikka 26 % Toimisto 70 % 54 IFRS-tilinpäätösvertailu vuodelle Tietoja osakkeenomistajille Liiketila 4 % VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Spondan tulos vuonna 2004 vastasi asetettuja tavoitteita. me edustavat useita liike-elämän aloja, ja tilatarjontamme kattaa kiinteistöjä pienistä suuriin ja uusista kiinteistöistä peruskorjattuihin, uusia vastaaviin tiloihin. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu. Helsingin keskustan asema kaupallisena keskuksena on vaarassa heiketä lähivuosina suhteessa ympäröivien alueiden hypermarketteihin ja yhä laajeneviin kauppakeskuksiin. Näin voi käydä huolimatta Kamppi-projektista. Spondalle keskustan kehitys on tärkeää, sillä ydinkeskustan alueella omistamiemme kahden suuren kiinteistökokonaisuuden menestyminen riippuu Helsingin kaupungin kaavoituspolitiikasta. Siksi pidämme tärkeänä sitä, että Helsingin suunnittelema kaupungin keskustan elävöittämisprojekti etenee. EHDOTUS UUDEKSI KIINTEISTÖRAHASTO- KARI KOLU Spondan tulos vuonna 2004 vastasi asetettuja tavoitteita, ja liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, kuten ennakoimme. Tulos oli parempi kuin vuonna 2003, mikä on hyvä saavutus kiristyneessä markkinatilanteessa. Huolimatta käsityksestä, että vain uudet tilat käyvät kaupaksi, Sponda on menestynyt erinomaisesti tässä markkinatilanteessa, ja olemme saaneet hyvää palautetta kiinteistöpäällikön kokonaisvastuusta asiakassuhteissa. Rakennuksen ikä Spondan monivuotinen toimitusjohtaja Kari Kolu siirtyy uusiin tehtäviin kevään 2005 aikana. ei ole ratkaiseva, vaan itse toimitilan modernius eli joustavuus, tehokkuus ja teknologia sekä ennen kaikkea sijainti. Kiinteistöpääoman markkina-arvo oli 1,2 miljardia euroa, joka on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Sponda myi keväällä yhden keskustakiinteistön ja osti syksyllä kolme toimistokiinteistöä Elisa Oyj:ltä Helsingin Kaartinkaupungissa. Sponda luo asiakkailleen toimintaympäristöjä, joissa yritykset ja niiden henkilökunta menestyvät ja viihtyvät. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme palveluja kustannustehokkaasti, sillä suurena toimitilakiinteistöjen omistajana meillä on mahdollisuus kilpailuttaa palveluntarjoajia ja alihankkijoita. Tehokkuus merkitsee asiakkaillemme kattavaa palvelua ja Spondalle parempaa tuottoa. Asiakkaam- LAIKSI ON PETTYMYS SPONDALLE Valtiovarainministeriön kiinteistörahastolainsäädännön kehittämistä pohtinut työryhmä torjui joulukuussa 2004 julkistamassaan raportissa pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot. Se ei pitänyt tarkoituksenmukaisena kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaan osakeyhtiöön kohdistuvia verohuojennuksia. Sen sijaan työryhmän ehdotus mahdollistaa verottomat sijoitusrahastomuotoiset kiinteistörahastot sekä verottoman kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistösijoitustoiminnan ammattimaiselle sijoittajalle. Spondan toiveet kiinteistörahastolle ovat julkinen noteeraus, osakeyhtiömuoto ja veroneutraalisuus. Ehdotetussa ratkaisussa nämä seikat eivät toteudu. Mielestämme esitys uudeksi kiinteistörahastolaiksi ei tuo mitään merkittävää 2 SPONDA

5 uutta verrattuna nykytilanteeseen. Verottomat, pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot olisivat muodostaneet yksityissijoittajille hyvän vaihtoehdon sijoittaa ammattimaisesti hallinnoituihin kiinteistöihin verotehokkaasti. Nyt tämä jäi toteutumatta, ja heille jää ainoaksi verotehokkaaksi vaihtoehdoksi jatkaa nykyistä kiinteistösijoitusmuotoa, suoraa omistusta. ULKOMAISET OSTAJAT OVAT LISÄNNEET KILPAILUA Ulkomaisten toimijoiden määrä Suomen kiinteistömarkkinoilla on lisääntynyt ja 13 vuotta kestänyt aikani Spondassa päättyy kevään 2005 aikana, kun siirryn toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella. Kiitän koko henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä tänä aikana. Olen saanut myötävaikuttaa yhtiön toiminnan kannalta merkittävissä tapahtumissa, joita ovat yhtiön perustaminen vuonna 1991, listautuminen vuonna 1998 ja Spondan kehitys Suomen suurimmaksi julkiseksi kiinteistösijoitusyhtiöksi. Ilman erinomaista ja sitoutunutta henkilökuntaa tämä ei olisi ollut mahdollista. Asiakkuusajattelun sisäänajo oli yksi huomattava asennemuutos toimitusjohtajakaudellani. Talo, jossa oli vuokralaisia, muuttui toimitilaksi, jossa on asiakkaita. Ulkomaisten kiinteistösijoittajien tulo Suomen markkinoille on myös varsin tuore ja merkittävä ilmiö. Kehitys alkoi, kun Sponda vuonna 2002 myi Kauppakeskus Itäkeskuksen hollantilaiselle kiinteistö- Sponda on menestynyt kireässä markkinatilanteessa ja saanut hyvää palautetta kiinteistöpäällikön kokonaisvastuusta asiakassuhteissa. kilpailu hyvistä sijoituskohteista on kiristynyt. Likviditeetti on parantunut ja kiinteistöjen tuottovaateet ovat alentuneet eli kiinteistöjen hinnat ovat nousseet. Kaikista vuoden aikana tehdyistä kiinteistökaupoista noin puolella on ollut ulkomainen ostaja. Kiinnostuksen kohteina ovat lähinnä pääkaupunkiseudun toimisto- ja liiketilakiinteistöt. Matalat korot parantavat edelleen kiinteistöjen asemaa sijoituskohteena. sijoitusyhtiö Wereldhavelle. Sponda teki tällä kaupalla Suomea epäsuorasti tunnetuksi ja toimme maamme kansainvälisen kiinteistömaailman tietoisuuteen myös suorana kiinteistöomistuskohteena. Kun nyt siirryn haikein mielin pois yhtiöstä, kiitän uskollisia osakkeenomistajiamme pitkäaikaisesta sitoutumisesta yhtiöön. Sponda on yksi tärkeimpiä toimijoita ja suunnannäyttäjiä suomalaisessa kiinteistömaailmassa. SPONDAN AIKA ON OLLUT MIELENKIIN- TOISTA JA TAPAHTUMARIKASTA Kari Kolu VUOSIKERTOMUS

6 4 SPONDA City-Center City-Centerin tunnelitasolle pääsee liukuportaita Keskuskadulta Eliel Saarisen rakennuksen kulmalta. Liike- ja toimistokeskus City-Centerissä on yhteensä noin 20 ravintolaa ja kahvilaa sekä yli 50 liikettä.

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMISTOTILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTEET NOUSUSSA Suomen talouskasvu oli vuonna 2004 odotettua vahvempaa. Bruttokansantuotteen kasvu ylsi reiluun 3 prosenttiin ja työttömyysaste laski 8,8 %:iin. Kansantalouden hyvä kehitys ei kuitenkaan näkynyt toimistomarkkinoilla, mikä johtunee ainakin osittain yritysten tilankäytön tehostumisesta ja toimistotilojen tuottavuuden noususta. KANSANTALOUDEN NÄKYMÄT KOHTALAISET Ekonomistien konsensusennusteen mukaan Suomen taloudessa on alkamassa TOIMISTOTILOJEN KYSYNTÄ HEIKKOA BKT JA TOIMISTOJEN VAJAAKÄTTÖASTE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, % BKT:n muutos Toimistojen vajaakäyttöaste Kansainvälinen kiinnostus johtuu Suomen myönteisistä talousnäkymistä ja lisääntyneestä likviditeetistä kiinteistömarkkinoilla. Lähde: ETLA ja Catella Kiintestökonsultointi hieman entistä hitaamman kasvun kausi. Suomen bruttokansantuotteen vuotuisen kasvun ennustetaan olevan noin 3 % vuosina ja arvioiden mukaan työllisyyden näkymät ovat hieman parantuneet. Yksityisen sektorin työpaikkojen väheneminen ja työikäisen väestön supistuminen edellyttävät rakenne- ja finanssipoliittisia toimia, jotta taloudellinen kasvu olisi turvattu. Mikäli talous kehittyy odotetun kaltaisesti, myös hintojen kehitys voi pysyä maltillisena vuonna Inflaation arvioidaan nousevan vain hieman, noin 1,3 %:iin. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan kasvavan noin 3 % ja kotitalouksien reaalisen ostovoiman lisääntyvän runsaat 2 %. Talouden kohtalaisista näkymistä huolimatta pääkaupunkiseudun toimistotilojen vuokrausasteen odotetaan parantuvan vasta syksystä 2005 alkaen. Viime vuonna vapaata toimistotilaa pääkaupunkiseudulla oli noin m 2, joka on 9,4 % alueen koko toimistotilakannasta. Vuoden 2003 lopussa vajaakäyttöaste oli noin 8 %. Erot vajaakäytössä ovat kuitenkin alueen sisällä suuret. Eniten tyhjiä tiloja on Espoossa ja Pitäjänmäellä ja vähiten Helsingin keskustassa. Toimistojen vuokrataso on jonkin verran laskenut. Laskua on tapahtunut jopa Helsingin keskustassa. Liiketilojen kysyntä oli vuoden vaihteessa edelleen vilkasta, ja tilat ovat lähes täyskäytössä. Keskustassa sijaitsevien korkeatasoisten liiketilojen vuokrat ovat pysyneet edellisvuoden tasolla tai jopa nousseet. Logistiikkakiinteistöjen vajaakäyttö vuonna 2004 oli pääkaupunkiseudulla lievästi nousussa ja oli vuoden lopussa vähän yli 3 %. Logistiikkakiinteistöjen vuokratasot ovat pysyneet ennallaan. Pääkaupunkiseudun liiketilojen ja logistiikkakiinteistöjen käyttöasteet ovat tällä hetkellä hyvät. Liiketilojen tarjonta kuitenkin lisääntyy vuosina uusien kauppakeskusten rakentamisen ja nykyisten keskusten laajennusten myötä. Näiden hankkeiden vaikutus liiketilojen vajaakäyttöasteeseen ja vuokratasoon saattaa näkyä viiveellä. Logistiikkakiinteistöjen vajaakäytön nousu on vain vähäistä ja johtuu tilatarjonnan niukkuudesta sekä vilkastuneesta kysynnästä. Suomessa on viiden prosentin vajaakäyttöastetta pidetty perinteisesti nor- TOIMITILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, % Toimistotilat Liiketilat Logistiikka Lähde: Catella Kiintestökonsultointi VUOSIKERTOMUS

8 VUOKRATASO PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, e/m 2 /VUOSI * Alhainen korkotaso ja odotukset heikosta osakemarkkinakehityksestä ylläpitävät mielenkiintoa kiinteistösijoituksia kohtaan. Kiinteistösijoitusten tuottovaatimukset ovat laskeneet korkotason laskiessa ja riskipreemioiden pienentyessä. Modernit tilat sisältävät korkeatasoisen talotekniikan ja tietoliikenneyhteydet. TOIMISTOJEN VUOKRATASO EUROOPASSA, e/m 2 /VUOSI * Liiketilat Toimistot Teollisuus- ja varastotilat * Uusien vuokrasopimusten hinnat ilman veroa. Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi * Keskimääräinen vuokra kantakaupungin laadukkaissa rakennuksissa. Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi maalina, mutta kansainvälisesti katsoen se on alhainen. Ammattimaisen kiinteistöomistuksen lisääntyessä Suomessa ns. normaalin vajaakäyttöasteen raja saattaa nousta. Markkinoilla kysyntä kohdistuu tehokkaisiin, moderneihin tiloihin, joiden sijainti on keskeinen. Tehokkuudella tarkoitetaan tilankäytön joustavuutta ja muunneltavuutta, mistä seurauksena on myös kustannustehokkuus. Modernit tilat sisältävät korkeatasoisen talotekniikan, joka kattaa sekä ilmanvaihdon, jäähdytyksen että tietoliikenneyhteydet. KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT AKTIIVISIA Kansainvälisten sijoittajien osuus vuonna 2004 lokakuun loppuun mennessä toteutuneista toimitilakaupoista oli noin puolet niiden kokonaisarvosta eli noin 1,1 mrd euroa (vuonna ,0 mrd euroa). Kansainvälinen kiinnostus johtuu Suomen myönteisistä talousnäkymistä ja lisääntyneestä likviditeetistä kiinteistömarkkinoilla. Lisäksi Suomen markkinat ovat pysyneet mielenkiintoisina vajaakäytön pysytellessä suhteellisen alhaisena verrattuna useimpiin Euroopan maihin. Luottamusta on lisännyt kestävällä pohjalla ollut vuokrakehitys. Esimerkiksi toimistotilojen vuokrataso ei parhaimpinakaan aikoina noussut tasolle, jota ei ole voitu ylläpitää, vaikka vajaakäyttöaste on noussut. Suomessa on selkeä lainsäädännöllinen toimintaympäristö ja toimivat rahoitusmarkkinat. Kiinteistömarkkinat ovat läpinäkyvät ja markkinainformaatio luotettavaa. Hyvien sijoituskohteiden kysyntä onkin arvioiden mukaan edelleen vuonna 2005 vahvaa. Kiinteistökauppavolyymin ja ulkomaisten sijoittajien määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Myös kotimaiset sijoittajat ovat aktiivisia ja kiinteistösalkkujen uudelleenjärjestely jatkuu. VM:N KIINTEISTÖRAHASTOEHDOTUS EI TYYDYTÄ NOTEERATTUJA KIINTEISTÖ- SIJOITUSYHTIÖITÄ Valtiovarainministeriön kiinteistörahastolainsäädännön kehittämistä pohtineen työryhmän väliraportti valmistui joulukuussa Työryhmän esittämät ratkaisut eivät tue osakeyhtiömuotoisen veroneutraalin kiinteistörahastomallin kehittämistä. Sen sijaan työryhmä ehdottaa sijoitusrahastolakia muutettavaksi sijoitusrahastomuotoisen kiinteistörahaston mahdollistamiseksi, ja kiinteistörahastolakia muutettavaksi siten, että toimijoilla olisi mahdollisuus säänneltyyn kommandiittiyhtiömuotoiseen kiinteistösijoitustoimintaan. Kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistörahasto voisi palvella etenkin suursijoittajia. Kummassakin vaihtoehdossa verotettavana on vain loppusijoittaja. Yksityissijoittajille valtiovarainministeriön esitys uudeksi kiinteistörahastolaik- 6 SPONDA

9 si ei tuo mitään merkittävää uutta verrattuna nykytilanteeseen. Nykyinen, vuonna 1997 säädetty laki koskee osakeyhtiömuotoista kiinteistösijoitusta ja on jo mahdollistanut kiinteistörahastojen perustamisen. Niitä ei ole perustettu, koska ne ovat verostatuksensa vuoksi olleet epäedullisia suoraan kiinteistöomistukseen verrattuna. Veroneutraalit, pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot olisivat tuoneet sijoittajille tehokkaan ja likvidin tavan sijoittaa ammattimaisesti hallinnoituihin kiinteistösalkkuihin. SUOMESSA TEHDYT KIINTEISTÖKAUPAT, Me Alustava Kotimaiset Kansainväliset Kansainväliset kiinteistösalkkukaupat * * Kiinteistöyhtiöiden osakekaupat eivät kuulu lukuun. Lähde: KTI Kiinteistötalouden Instituutti ry EPRA EUROOPPA *, SPONDA JA HEX PÖRSSI-INDEKSIT Sponda HEX-indeksit EPRA Eurooppa Indeksi =1 000 * EPRA (European Public Real Estate Association) -indeksi mittaa eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kokonaistuoton kehitystä. Lähde: EPRA, HEX ja Catella Kiinteistökonsultointi VUOSIKERTOMUS

10 SPONDA OYJ Sponda on listattu kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää toimitilakiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Kiinteistösalkussa tapahtui vuonna 2004 vain vähän muutoksia. Sponda kasvatti kiinteistöomaisuuttaan syksyllä 2004 ostamalla Elisa Oyj:ltä 22,5 milj. eurolla kolme toimistokiinteistöä Helsingin kantakaupungista, Kaartinkaupungin alueelta. Hankinta oli Spondan strategian mukainen, sillä kiinteistöt lisäävät yhtiön omistusta lähellä Havis Business Centeriä, joka on yksi Spondan tärkeimmistä kehityskohteista. Sponda myi keväällä Hauki-toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa 33 milj. eurolla ja sai kaupasta noin 12 milj. euron myyntivoiton. Sen lisäksi Sponda myi painopistealueensa ulkopuolelta useita kohteita yhteensä 3,5 milj. eurolla. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, STRATEGIA JA ARVOT Spondan visio on olla pääkaupunkiseudun suurin ja tehokkain toimitilakiinteistöjen omistaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaan mahdollisen toimintaympäristön ja luotettavan asiakassuhteen. Spondan kiinteistöomistus on keskittynyt, ja suuren massan ansiosta yhtiö pystyy kehittämään kiinteistöjen toimintaympäristöjä yhteistyössä kaavoitusviranomaisten ja naapurikiinteistöjen kanssa. Tehokkuutta pystytään lisäämään hyödyntämällä synergiaetuja kiinteistöjen ylläpidossa. Spondan toiminta-ajatus on luoda sellaisia toimintaympäristöjä, joissa asiakasyritykset menestyvät, ja joissa työskentelee ja asioi tyytyväisiä ihmisiä. Toimimalla yhdessä asiakkaiden kanssa Sponda suunnittelee ja ideoi toimitiloja, joissa on otettu huomioon liiketaloudelliset ja nykyaikaisen työympäristön edellytykset. Spondan strategiana on kasvattaa kiinteistösalkkuaan sijoittamalla Helsingin seudun toimitilakiinteistöihin. KLUUVIKATU 8 Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva, m 2 :n kiinteistö on kokonaan vuokrattu hotellikäyttöön. VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO Me Spondan toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin hajautettu kiinteistösalkku tarjoaa tehokkaan ja likvidin osallistumismahdollisuuden kiinteistösijoittamiseen. Strategiansa mukaisesti Sponda panostaa suuriin kiinteistökokonaisuuksiin sekä sijoituskiinteistöihin, joiden kassavirta on hyvä. Yhtiö omistaa 87 toimisto-, liikeja logistiikkakiinteistöä, ja kiinteistöpääoman markkina-arvo on 1,2 mrd euroa. Vuokrattava pinta-ala noin m 2. Sponda on Helsingin Pörssin suurin kiinteistösijoitusyhtiö. Henkilöstön määrä oli vuoden 2004 lopussa 50. Liikevaihto 99,2 100,4 Ylläpitokulut 24,7 24,3 Nettovuokratuotto 74,5 76,1 Markkina-arvo 1 221, ,1 Tuotto-% 6,2 6,4 KIINTEISTÖPÄÄOMAN MUUTOSTEN VAIKUTUS BRUTTOKATTEESEEN Myydyt Ostetut Me kiinteistöt kiinteistöt Liikevaihto 1,0 0,5 Ylläpitokulut 0,3 0,1 Poistot 0,0 0,0 Bruttokate 0,7 0,4 8 SPONDA

11 Spondan kiinteistöt yhteensä , Me TOIMISTOT LIIKETILA LOGISTIIKKA Yhteensä Vuokratuotot 99,2 69,8 4,4 25,0 Ylläpitokulut 24,7 17,2 1,7 5,8 Nettovuokratuotot 74,5 52,6 2,7 19,2 Kiinteistöjen kirjanpitoarvo ,8 857,9 30,0 196,9 Keskeneräiset kehitysprojektit 10,4 10,2 0,0 0,2 Investoinnit ,5 53,6 0,5 4,4 Myynnit ,1 18,9 1,5 1,7 Poistot 15,0 10,1 0,7 4,2 Kirjanpitoarvo ,8 872,3 28,3 195,2 Vuotuinen nettovuokratuotto / kirjanpitoarvo ,9 % 6,1 % 9,5 % 9,8 % Uushankinnat 27,4 25,8 0,0 1,6 Rakentaminen 6,8 6,8 0,0 0,0 Kunnossapito 8,8 5,9 0,3 2,6 Vuokralaisparannukset 15,5 15,1 0,2 0,2 Investoinnit 58,5 53,6 0,5 4,4 Kunnossapito (aktiivat) 8,8 5,9 0,3 2,6 Kunnossapito (tuloslaskelma) 4,2 3,2 0,2 0,8 Yhteensä 13,0 9,1 0,5 3,4 Vuokralaisparannukset (aktiivat) 15,5 15,1 0,2 0,2 Vuokralaisparannukset (tuloslaskelma) 0,8 0,7 0,0 0,1 Yhteensä 16,3 15,8 0,2 0,3 VUOSIKERTOMUS

12 Painopisteenä ovat kehitysmahdollisuuksia sisältävät suuret kiinteistökokonaisuudet ja hyvän kassavirran tuovat sijoituskiinteistöt. Suuret kiinteistökokonaisuudet mahdollistavat toimintaympäristön kehittämisen ja suuruuden ekonomian kiinteistön hoidossa. Kokonaisuuden oma identiteetti sekä tehokas kiinteistön hallinnointi ja kunnossapito helpottavat vuokrausta ja vähentävät vuokraukseen ja kiinteistökohteeseen sisältyviä riskejä. Spondan toimintatapa perustuu kiinteistöpäällikön kokonaisvastuuseen hoitamistaan kiinteistöistä ja asiakkaista. Asiakkaalle toimintatapa merkitsee yhtä päätösvaltaista kontaktia vuokranantajan puolella koko vuokrasuhteen ajan. Toimintatapaa tukevat kiinteistön hallinnan ja kunnossapidon järjestelmät, jotka mahdollistavat nopean päätöksenteon ja kiinteistöjen tarkan taloudellisen seurannan. Kiinteistöpäällikkö on yhteistyökumppani kaikissa toimitilaa koskevissa asioissa, olipa kysymyksessä tilojen vuokraus, solmittavat sopimukset, korjaukset tai kiinteistön peruspalvelut. Näin kiinteistöpäällikön tieto asiakkaan liiketoiminnan toimitiloille asettamista vaatimuksista kasvaa. Tehokkaasti toimiva toimintaympäristö lisää asiakkaan työntekijöiden viihtyvyyttä ja liiketoiminnan kannattavuutta. Sponda kasvatti kiinteistöomaisuuttaan ostamalla kolme toimistokiinteistöä Helsingin kantakaupungista. Spondan arvot ovat luotettavuus, rehellisyys ja ammattitaito. Luotettavuus merkitsee Spondalle avointa kanssakäymistä ja sitoutumista sovittuihin pelisääntöihin. Luottamus on asiakassuhteen kulmakivi. Rehellisyys on sekä yksilö- että yhtiötasolla ehdoton edellytys Spondan liiketoiminnassa. Eettisesti oikein toimiminen ja yhteiskunnan asettamien velvoitteiden ja säännösten noudattaminen ovat perusasioita. Sponda asettaa korkeat vaatimukset henkilöstönsä ammattitaidolle, ja sen ylläpitäminen ja kehittäminen on spondalaisten oikeus ja velvollisuus. Osallistuminen sekä kansalliseen että kansainväliseen kiinteistöalan toimintaan ja alan kehityksen seuraaminen lisäävät tietotaitoa yrityksessä. SPONDAN KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA Spondan kiinteistöomaisuus on jaoteltu kiinteistötyypin perusteella toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin. Kiinteistöjä on yhteensä 87 kappaletta, ja niistä on toimistokiinteistöjä 45, liiketilakiinteistöjä 10 ja logistiikkakiinteistöjä 32. Kiinteistöt on jaoteltu pääkäyttötarkoituksen mukaan. Spondan kaikki kiinteistöt sijaitsevat kaupallisesti ja liikenteellisesti hyvillä paikoilla. Yksittäisten sijoituskiinteistöjen lisäksi Sponda omistaa Helsingin kantakaupungissa, Espoossa ja Vantaan Hakkilassa suuria kiinteistökokonaisuuksia. Sponda omistaa pääkaupunkiseudulla tonttimaata, jolla on noin kerros-m 2 rakennusoikeutta. Spondan periaate on ollut ostettaessa uusia kiinteistöjä, että jo ostohetkellä kiinteistöstä saatavan lähtötuoton tulee täyttää tuottovaatimuskriteerit. Tällä tavalla myöhempi kiinteistökehitysriski on hallinnassa. Sponda on rakennuttanut uudiskohteita vain, mikäli kohteesta on ollut vuokrasopimus. Sponda seuraa aktiivisesti markkinatilannetta pääkaupunkiseudulla, ja on valmis reagoimaan nopeasti, kun kysyntää esiintyy. ASIAKKAAT Spondalla oli asiakkaita tilikauden päättyessä 602 ja sopimuksia yhteensä Yhtiön asiakkaat edustavat monipuolisesti liike-elämän aloja. Lähes puolet vuokratuotoista tulee kaupan alalta sekä pankkija sijoitustoiminnasta. Seuraavaksi suu- TALOUDELLINEN VUOKRAUSASTE , % Kiinteistön tyyppi Liiketoiminta-alue Toimisto 85,5 87,9 Helsingin kantakaupunki 88,1 89,3 Liiketila 96,0 93,6 Pääkaupunkiseutu 81,6 86,0 Logistiikka 92,0 89,7 Pääkaupunkiseudun logistiikka 90,5 86,7 Muut 93,6 94,4 Keskiarvo 87,5 88,6 Keskiarvo 87,5 88,6 Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. 10 SPONDA

13 rimpia ovat logistiikka, rakentaminen ja detut toimitilat, ammattitaitoisen kiinteistöjen ylläpidon ja laajan valikoiman palveluja kuten kiinteistöhuollon, siivouksen, Kiinteistöpäällikkö on yhteistyökumppani kaikissa toimitilaa koskevissa asioissa: tilojen vuokrauksessa, sopimuksissa, korjauksissa ja kiinteistöjen peruspalveluissa. on luoda tuotteistettu palveluvalikoima yhteistyössä Spondan kanssa. Kyseessä on pitkän tähtäimen projekti, jossa sekä palveluntuottaja, asiakas että Sponda toimivat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Asiakkaiden toimialajakauma liikenne sekä tietoliikenne, media ja kustannustoiminta. Ravintolat ja majoitustoiminta, teollisuus, terveydenhuolto ja julkinen sektori edustavat noin neljäsosaa tuotoista. Korkea käyttöaste ja pitkäaikaiset asiakassuhteet menestyvien yritysten kanssa ovat Spondan liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeitä. Hyvin hoidettu kiinteistö ja toimivat palvelut vaikuttavat asiakkaan seuraavaan toimitilavalintaan. Sponda panostaa asiakassuhteen jatkuvuuteen, sillä siitä hyötyvät sekä yhtiö että asiakas. Sponda tarjoaa asiakkailleen hyvin hoi- vartioinnin, aula- ja kokoustilapalvelun ja lounasravintolan. Suurena yhtiönä Spondalla on yhteistyökumppaneina yrityksiä, joiden kautta lisäpalvelut hoidetaan kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla. Yhteistyökumppanit sitoutuvat sovittuun laatutasoon, jota seurataan ja kehitetään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yleisimmät kehityskohteet ovat siivous, huolto ja korjaukset. Sponda valitsee kumppaneikseen sellaiset yritykset, joiden tavoitteena Toimiala %-osuus vuokratuotosta Kauppa 25 Pankki/Sijoitus 17 Tietoliikenne/Media/Kustantaminen 11 Muut palvelut 11 Rakentaminen/Logistiikka/Liikenne 10 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 8 Teollisuus/Valmistus 6 Terveydenhuolto/Koulutus 6 Julkinen sektori 6 Energia 0 Yhteensä 100 % VUOKRATTAVA PINTA-ALA KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN, % Logistiikka 47 % Toimisto 50 % Vuokrattava pinta-ala KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN Pinta-ala, m² Toimisto Liiketila Logistiikka Yhteensä Liiketila 3 % Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. VUOKRATTAVA PINTA-ALA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN, % Muut 21 % Logistiikka 29 % Helsingin kantakaupunki 30 % Pääkaupunkiseutu 20 % Vuokrattava pinta-ala LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Pinta-ala, m² Helsingin kantakaupunki Pääkaupunkiseutu Logistiikka Muut Yhteensä VUOSIKERTOMUS

14 12 SPONDA Vantaan Honkatalo Vantaan Honkatalo Hakkilassa on logistiikka- ja toimistokeskus, jossa yritysten hallinnolliset palvelut sijoittuvat logististen toimintojen välittömään läheisyyteen.

15 KIINTEISTÖOMAISUUS Spondan kiinteistöomaisuus koostuu toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöistä pääosin pääkaupunkiseudulla. Strategiansa mukaisesti Sponda panostaa suuriin kiinteistökokonaisuuksiin sekä sijoituskiinteistöihin, joiden kassavirta on hyvä. Yhteenlaskettu pinta-ala on m 2 ja kiinteistöjen lukumäärä 87. Spondan tilojen taloudellinen vuokrausaste oli vuoden 2004 lopussa 87,5 (86,9) %. Vuokrausasteen arvioidaan kohentuvan aikaisintaan vuoden 2005 syksyllä. Vuokratason ennakoidaan pysyvän vakaana. Sponda omistaa neljä suurta kiinteistökokonaisuutta ja yksittäisiä sijoituskiinteistöjä. Suuret kokonaisuudet ovat City- Center ja Havis Business Center Helsingin ydinkeskustassa, Upseerin Avec Espoon Suur-Leppävaarassa ja logistiikkakeskus Vantaan Honkatalo Hakkilassa. Kiinteistöt on jaoteltu pääkäyttötarkoituksen mukaisesti. Sopimuskannan arvo oli 474 (406) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,6 (3,7) vuotta. Sopimuksia solmittiin yhteensä 193 kappaletta, joista jatkettuja oli 63 ( m 2 ) ja uusia 130 ( m 2 ), yhteensä noin m 2. Erääntyneitä sopimuksia oli yhteensä 223 ( m 2 ). Spondan solmimat vuokrasopimukset sisältävät indeksiehdon, jonka mukaan elinkustannusindeksin mukainen korotustarve tarkistetaan kahdesti vuodessa. KIINTEISTÖJEN MYYNNIT JA HANKINNAT, Me Myynnit Hankinnat VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % VUOSIKERTOMUS

16 Spondan keskeiset kiinteistöt 1. CITY-CENTER 2. HAVIS BUSINESS CENTER 3. ARKADIANKATU 4 6 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 36 % Liiketila 43 % Varasto 20 % Muu 1 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 71 % Liiketila 11 % Varasto 15 % Muu 3 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 60 % Liiketila 19 % Varasto 15 % Muu 6 % 4. KAUPINTIE 3 5. KAIVOKATU KLUUVIKATU 8 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 81 % Liiketila 2 % Muu 17 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 25 % Liiketila 14 % Hotelli 53 % Muu 8 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Hotelli 100 % 7. KORKEAVUORENKATU UPSEERIN AVEC, ESPOO 9. RATAPIHANTIE 11 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 88 % Liiketila 2 % Varasto 5 % Muu 5 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 78 % Varasto 11 % Muu 11 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 79 % Liiketila 7 % Teollisuus 1 % Varasto 7 % Muu 6 % 14 SPONDA

17 Toimistokiinteistöt Toimistokiinteistöjen vuokrattava pintaala on noin puolet Spondan kiinteistösalkusta, m 2. Kiinteistöjä on yhteensä 45, joista Helsingin kantakaupungissa sijaitsee 17, muualla Helsingissä 12, Espoossa 15 ja Vantaalla 1 kiinteistöä. Nettovuokratuotoista noin 70 % tulee toimistokiinteistöistä, joiden taloudellinen vuokrausaste oli vuoden lopussa 85,5 (89,7) %. Useat Spondan toimistokiinteistöt ovat moderneja, mikä tarkoittaa tehokkuutta, joustavuutta ja nykyaikaista teknologiaa. Moderni tila voi sijaita uudessa tai vanhassa, peruskorjatussa rakennuksessa. Sijainti on tärkeä kriteeri toimitiloja valittaessa ja Spondan toimistokiinteistöt sijaitsevat pääosin keskeisillä paikoilla, hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä. Markkinatilanne pääkaupunkiseudulla on viime vuoden aikana kiristynyt ja toimistotiloja on runsaasti tarjolla. Tästä syystä toimistokiinteistöjen vajaakäyttöasteet ovat nousseet. Spondalla on eniten vapaata toimistotilaa Helsingin reuna-alueilla ja Espoossa. Helsingin keskustan tilanne, missä suurin osa Spondan toimistokiinteistöistä sijaitsee, on pysynyt tyydyttävänä. Toimistotilojen suuresta tarjonnasta johtuen vuokrataso Spondan toimistotiloissa Espoon Länsiväylän ja Kehä I:n alueella laski noin %. Ydinkeskustan toimistotilojen vuokrataso laski noin 10 % Kaartinkaupungissa, mutta säilyi entisellä tasolla mm. City-Centerissä. Uusia sopimuksia solmittiin yhteensä 110 ( m 2 ) ja jatkettuja sopimuksia 47 ( m 2 ). Vuoden 2004 aikana Sponda myi yhden toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa, noin m 2, ja osti kolme toimistokiinteistöä Helsingin Kaartinkaupungista, yhteensä m 2. VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % Toimistot VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO, TOIMISTOT, Me Liikevaihto 69,8 70,6 Ylläpitokulut 17,2 16,6 Nettovuokratuotto 52,6 54,0 Markkina-arvo 958,4 974,1 Tuotto-% 5,6 5,9 VAJAAKÄYTTÖASTE, % Toimistot Sponda Catella, pääkaupunkiseudun markkinat Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi VUOSIKERTOMUS

18 Toimistokiinteistöt Kiinteistön osoite Vuok rausaste, %, m 2 Taloudellinen vuokraus - aste, %, e Pinta-ala yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Korkeavarasto Varasto Hotelli Muut Omistusosuus, % 1. Arkadiankatu 4 6, Helsinki 97,5 95, ,0 2. Bulevardi 1, Helsinki 87,9 90, ,0 3. City-Center 0,0 0,0 a. Aleksanterinkatu 19, Helsinki 100,0 100, ,0 b. Kaivokatu 8, Helsinki 97,0 97, ,0 4. Elannontie 5, Vantaa 94,1 94, ,0 5. Erottajankatu 5, Helsinki 100,0 100, ,0 6. Erottajankatu 7, Helsinki 100,0 100, ,0 7. Hitsaajankatu 8, Helsinki 71,1 71, ,0 8. Iso Roobertinkatu 21 25, Helsinki 86,4 93, ,2 9. Itäkatu 11, Helsinki 96,9 98, ,0 10. Itälahdenkatu 20, Helsinki 90,6 91, ,0 11. Itälahdenkatu 22, Helsinki 0,0 0, ,0 12. Kaivokatu 12, Helsinki 94,9 97, ,0 13. Kalevankatu 30, Helsinki 88,6 88, ,0 14. Kalkkipellontie 4, Espoo 76,7 75, ,0 15. Kappelitie 8, Espoo 100,0 100, ,0 16. Kasarmikatu 36, Helsinki 75,0 76, ,0 a. Korkeavuorenkatu 36, Helsinki b. Korkeavuorenkatu 38, Helsinki c. Kasarmikatu 37, Helsinki Jatkuu HELSINGIN KANTAKAUPUNKI RAUTATIE- ASEMA Genimap Oy, lupa L6056/ SPONDA

19 Toimistokiinteistöt Kiinteistön osoite Vuok rausaste, %, m 2 Taloudellinen vuokraus - aste, %, e Pinta-ala yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Korkeavarasto Varasto Hotelli Muut Omistusosuus, % 17. Kaupintie 3, Helsinki 100,0 100, ,0 18. Keskuskatu 1 B, Helsinki 100,0 100, ,0 19. Kilonkartanontie 3, Espoo 52,8 53, ,0 20. Kivenlahdenkatu 1, Espoo 64,0 65, ,0 21. Kluuvikatu 8, Helsinki 100,0 100, ,0 22. Komentajankatu 5, Espoo 100,0 100, ,0 23. Korkeavuorenkatu 45, Helsinki 100,0 100, ,0 24. Kulttuuritori, Espoo 100,0 100, ,2 25. Kumpulantie 11, Helsinki 100,0 100, ,0 26. Läkkisepänkuja 3, Espoo 100,0 100, ,2 27. Länsituulentie 7, Espoo 100,0 100, ,0 28. Lönnrotinkatu 13, Helsinki 98,1 99, ,8 29. Lönnrotinkatu 27, Helsinki 60,8 60, ,0 30. Lönnrotinkatu 28, Helsinki 100,0 100, ,0 31. Malminkaari 10, Helsinki 78,7 78, ,0 32. Mannerheimintie 4, Helsinki 78,1 83, ,0 33. Melkonkatu 26, Helsinki 0,0 0, ,0 34. Miestentie 3, Espoo 12,4 13, ,0 35. Pihatörmä 1, Espoo 82,7 85, ,6 36. Piispanportti 12, Espoo 20,6 20, ,0 37. Ratapihantie 11, Helsinki 83,5 84, ,0 38. Sentnerinkuja 3, Helsinki 93,5 93, ,0 39. Sinikalliontie 10, Espoo 45,8 45, ,0 40. Sinimäentie 14, Espoo 81,6 83, ,0 41. Tuomarilantie 19, Espoo 62,5 66, ,0 42. Turunlinnantie 12, Helsinki 96,5 99, ,0 43. a. Unioninkatu 18, Helsinki 12,0 13, ,0 b. Unioninkatu 20 22, Helsinki 74,5 73, ,0 c. Unioninkatu 24, Helsinki 36,6 31, ,0 d. Fabianinkatu 23, Helsinki 100,0 100, ,0 44. Upseerinkatu 1, Espoo 50,9 56, ,0 45. Ylä-Malmintori 6, Helsinki 81,0 83, ,0 TOIMISTOKIINTEISTÖT YHT. 81,7 85, PÄÄKAUPUNKISEUTU Genimap Oy, lupa L6056/05. VUOSIKERTOMUS

20 Liiketilat Spondan kiinteistösalkussa on pääkäyttötarkoitukseltaan liiketilakiinteistöjä hieman alle 3 % vuokrattavasta pinta-alasta, ja nettovuokratuotoista niiden osuus on noin 4 %. Liiketilojen vuokraustilanne on hyvä ja taloudellinen vuokrausaste oli vuoden lopussa 96,1 (93,7) %. Liiketilojen suurin yksittäinen kohde on Karjalan kauppakeskus Lappeenrannassa. Sen lisäksi Helsingin ydinkeskustassa sijaitsee kaksi suurehkoa liiketilakohdetta ja Itä-Helsingissä Puotinharjun Puhos, josta Sponda omistaa osan. Muut pääkäyttötarkoitukseltaan liiketilakiinteis töiksi luokitellut kohteet sijaitsevat Tampereella ns. Tampellan alueella. Liiketilojen markkinatilanne on edelleen hyvä, ja varsinkin Helsingin keskustassa sijaitsevien liiketilojen käyttöaste on korkea. Alueellisesti vajaakäyttöaste on korkein Tampereella, mikä johtuu Tampellan alueen keskeneräisyydestä. Vuokratasot ovat pysyneet ennallaan tai nousseet. VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % Liiketilat VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO, LIIKETILAT, Me Liikevaihto 4,4 4,8 Ylläpitokulut 1,7 1,9 Nettovuokratuotto 2,7 2,9 Markkina-arvo 30,1 35,0 Tuotto-% 9,0 7,5 Liiketilakiinteistöt Kiinteistön osoite Vuok rausaste, %, m 2 Taloudellinen vuokraus - aste, %, e Pinta-ala yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Korkeavarasto Varasto Hotelli Muut Omistusosuus, % 46. Brahenkatu 3, Lappeenranta 90,9 96, ,0 47. City-Center 0,0 0,0 a. Kaivokadun Tunneli, Helsinki 92,2 98, ,6 48. Kipparinkatu 2, Espoo 66,5 69, ,4 49. Mannerheimintie 6, Helsinki 100,0 100, ,0 50. Puotinharjun Puhos, Helsinki 100,0 100, ,4 51. Tampereen Pellava, Tampere 92,2 92, ,4 52. Tampereen Pellavanhovi, Tampere 22,2 22, ,4 53. Tampereen Pellavankulma, Tampere 100,0 100, ,7 54. Tampereen Pellavanlikka, Tampere 84,2 83, ,9 55. Tampereen Pellavapää, Tampere 58,8 61, ,1 LIIKETILAKIINTEISTÖT YHT. 91,2 96, SPONDA

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2003 klo 9.00 SPONDAN TULOS ERINOMAINEN. EHDOTUS OSINGOKSI 0,90 EUROA OSAKKEELTA Sponda-konsernin vuoden 2002 tulos oli 78,8 (31,8) milj. euroa. Vuokratuotoista

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo Ala-Malmin

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo Ala-Malmin

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Pörssitiedote 30.10.2003 klo 9.00 Spondan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN Spondan 9 kuukauden tulos oli 22,3 (93,4) milj. euroa.

Lisätiedot

Sponda Oyj. Visio Sponda on toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta.

Sponda Oyj. Visio Sponda on toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo 1 Sponda lyhyesti 2 Tunnusluvut ja vuoden tärkeimmät tapahtumat 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitus Spondaan 8 Kiinteistöomaisuuden kuvaus 9 Spondan keskeiset kiinteistöt

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen 1-6SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-kesäkuu 2004 SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA Spondan 6 kuukauden tulos oli 23,6 (30.6.2003: 16,7) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2012 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2012

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2012 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2012 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2012 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2012 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 2003 SPONDA YLEISESTI 1 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 4 35

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SPONDAN 9 KUUKAUDEN TULOS HYVÄ KIREÄSSÄ MARKKINATILANTEESSA

SPONDAN 9 KUUKAUDEN TULOS HYVÄ KIREÄSSÄ MARKKINATILANTEESSA 1-9SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi syyskuu 2004 SPONDAN 9 KUUKAUDEN TULOS HYVÄ KIREÄSSÄ MARKKINATILANTEESSA Spondan liikevaihto laski kiinteistömyyntien ja laskeneen vuokrausasteen vuoksi noin prosentin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj Vuosikertomus 2002 2002 Sisällysluettelo Sponda yleisesti 1-3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Kiinteistöliiketoiminta 4-24 Toimintaympäristö...4 Sponda Oyj...6 Spondan asiakkaat...

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

7/2004 28.10.2004. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.

7/2004 28.10.2004. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. 7/2004 28.10.2004 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi.

Lisätiedot

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku.

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku. 10/2005 31.10.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN 1-3SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-maaliskuu 2004 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN Spondan 3 kuukauden tulos oli 5,5 (31.3.2003: 6,9) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto oli

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 SPONDAN VUODEN 2004 TULOS PARANI 10 PROSENTTIA Spondan tulos vuonna 2004 oli parempi kuin edellisenä vuonna kiinteistöjen myyntivoittojen ansiosta. Vuokraustoiminnan

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 (30.6.2005: 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot

Lisätiedot

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia.

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia. Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Spondan tulos parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuloksen pääkohdat (vertailukausi 1.1. - 31.3.2004): - Konsernin liikevaihto kasvoi 3 % 26,1 (25,3)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001. Sponda

VUOSIKERTOMUS 2001. Sponda VUOSIKERTOMUS 2001 Sponda Sisällysluettelo 1-8 Sponda yleisesti 10-20 Kiinteistöliiketoiminta 25-44 Tilinpäätös 45-48 Organisaatio TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 1 SPONDA LYHYESTI 2 VUODEN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 75 vuoden kokemus asumisratkaisujen tarjoajana

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Global Reports LLC V U O S I K E R T O M U S

Global Reports LLC V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S Sisältö 1 Sponda lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Sponda Oyj 12 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 13 Pääkaupunkiseutu 14 Itäkeskus 15

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

5/ JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi.

5/ JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. 5/2004 10.05.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OSAVUOSIKATS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta

Taloudellinen vuokrausaste Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2017 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2017 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Estradi Koy Aku Korhosentie 8, 10 Helsinki

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2015 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen)

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Spondan tulos parani edellisvuodesta Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 79,8 (30.9.2005: 77,5) milj. euroa ja nettotuotot olivat 60,9 (58,7) milj.

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q3/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q3/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q3/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Spondan liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun uusien vuokrasopimusten ansiosta sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta

Taloudellinen vuokrausaste Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 31.12.2016 Taloudellinen vuokrausaste 31.12.2016 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Estradi Koy Aku Korhosentie 8, 10 Helsinki

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2004 06.02.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOT JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 22.3.2017 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 22.3.2017 3 Sisältö Strategian taustaa Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus Technopolis Oyj Q3 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan ainoa alallaan nopea

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Hyvä talouskasvu tukee kiinteistömarkkinoita BKT kasvuennusteita

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

Toimistot. Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki

Toimistot. Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki Sijainti Citycenter sijaitsee kaupungin parhaalla paikalla Kaivokadun ja Keskuskadun kulmassa rautatieasemaa vastapäätä. Kohde on saavutettavissa helposti kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Voiton lasku johtui euron kertaluonteisesta korkosuojauksen purkamisesta.

Voiton lasku johtui euron kertaluonteisesta korkosuojauksen purkamisesta. 8/2005 12.08.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot