toiminta-ajatuksenamme on kehittää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toiminta-ajatuksenamme on kehittää"

Transkriptio

1 toiminta-ajatuksenamme on kehittää 04 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 toimisto-, vuosikertomus liike ja vuosikertomus logistiikka vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus kiinteistöjä 2004 toimintaympäristöiksi, vuosikertomus 2004 jotka vuosikertomus luovat edellytykset 2004 vuosikertomus vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 asiakkaan vuosikertomus menestykselle 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus Sponda 2004 Oyj vuosikertomus vuosikertomus vuosikertomus S P O N D A V U O S I K E R T O M U S

2 VUOSI 2004 Sponda Oyj on pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. on Helsingin Pörssin suurin kiinteistösijoitusyhtiö. CITY-CENTER City-Center eli Makkaratalo sijaitsee Helsingin keskeisimmällä paikalla vastapäätä rautatieasemaa. 04/2004 Sponda myi toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiölle Tapiolalle 33 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta 12 milj. euron myyntivoiton. 06/2004 Spondan osakepääomaa korotettiin osakkeella ja eurolla, kun Sponda Oyj:n vaihtovelkakirjalainan B-sarjaa oli vaihdettu yhtiön osakkeisiin. Korotuksen jälkeen Spondan osake pääoma oli euroa ja osakkeiden kokonaismäärä oli kappaletta. 07/2004 Sponda allekirjoitti sopimuksen 5- ja 7-vuotisesta, yhteensä 300 milj. euron syndikoidusta luotosta, joka on tarkoitettu jälleenrahoitukseen ja yleisiin valmiustarpeisiin. 09/2004 Sponda osti Elisa Oyj:ltä kolme toimistokiinteistöä Helsingin Kaartinkaupungista 25,5 milj. eurolla. Kiinteistöt sijaitsevat Korkeavuorenkatu 35:ssä ja 37:ssä ja Kasarmikatu 36:ssa. 11/2004 Suomen valtio myi 11,5 miljoonaa kappaletta Spondan osakkeita 77,6 milj. euron hintaan. Kaupan jälkeen valtion osuus Spondan osakkeista on 34,5 %. Spondan osakepääomaa korotettiin osakkeella ja eurolla, kun Sponda Oyj:n vaihtovelkakirjalainan B-sarjaa oli vaihdettu yhtiön osakkeisiin. Korotuksen jälkeen Spondan osakepääoma on euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Yhtiön toimitusjohtaja Kari Kolu ilmoitti siirtyvänsä kevään 2005 aikana toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella. 12/2004 Spondan tärkeimmän kehityskohteen City-Centerin tulevasta julkisivuratkaisusta käytiin julkisuudessa paljon keskustelua. Ns. Makkaratalon, Hermeksen kiinteistön ja Keskuskadun pohjoisosan asemakaavaluonnos oli nähtävänä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle helmikuussa 2005.

3 SPONDA LYHYESTI Toiminta-ajatuksena on luoda toimintaympäristöjä, jotka mahdollistavat asiakkaan liiketoiminnan menestymisen. Kiinteistöpääoman markkina-arvo on noin 1,2 mrd euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m 2. Osakekohtainen nettovaral lisuus oli 7,92 (8,35) euroa. Spondan osakkeiden markkinaarvo oli 566 milj. euroa. Konsernin tunnusluvut Osakekohtainen oma pääoma, e 6,45 6,33 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,92 8,35 Tulos/osake, e 0,43 0,39 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 6,0 P/E-luku 16,70 16,95 Omavaraisuusaste, % 45,5 45,4 Nettovelkaantumisaste, % 114,2 116,8 Osinko, e 0,50 * 0,30 Osinko tuloksesta, % 116,3 * 76,9 Efektiivinen osinko, % 7,0 * 4,5 Osakekannan markkina-arvo, milj. e * Hallituksen esitys NETTOVUOKRATUOTOT KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN 2004 SISÄLLYS 1 Sponda lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 8 Sponda Oyj 13 Kiinteistöomaisuus 14 Spondan keskeiset kiinteistöt 15 Toimistokiinteistöt 18 Liiketilat 19 Logistiikkatilat 21 Kehityskohteet 22 Maa-alueet 24 Rahoitus 25 Kiinteistöjen markkina-arvo 26 Henkilöstö 28 Corporate governance 33 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 38 Osakkeet ja osakkeenomistajat 43 Konsernin tunnusluvut 44 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Logistiikka 26 % Toimisto 70 % 54 IFRS-tilinpäätösvertailu vuodelle Tietoja osakkeenomistajille Liiketila 4 % VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Spondan tulos vuonna 2004 vastasi asetettuja tavoitteita. me edustavat useita liike-elämän aloja, ja tilatarjontamme kattaa kiinteistöjä pienistä suuriin ja uusista kiinteistöistä peruskorjattuihin, uusia vastaaviin tiloihin. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu. Helsingin keskustan asema kaupallisena keskuksena on vaarassa heiketä lähivuosina suhteessa ympäröivien alueiden hypermarketteihin ja yhä laajeneviin kauppakeskuksiin. Näin voi käydä huolimatta Kamppi-projektista. Spondalle keskustan kehitys on tärkeää, sillä ydinkeskustan alueella omistamiemme kahden suuren kiinteistökokonaisuuden menestyminen riippuu Helsingin kaupungin kaavoituspolitiikasta. Siksi pidämme tärkeänä sitä, että Helsingin suunnittelema kaupungin keskustan elävöittämisprojekti etenee. EHDOTUS UUDEKSI KIINTEISTÖRAHASTO- KARI KOLU Spondan tulos vuonna 2004 vastasi asetettuja tavoitteita, ja liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, kuten ennakoimme. Tulos oli parempi kuin vuonna 2003, mikä on hyvä saavutus kiristyneessä markkinatilanteessa. Huolimatta käsityksestä, että vain uudet tilat käyvät kaupaksi, Sponda on menestynyt erinomaisesti tässä markkinatilanteessa, ja olemme saaneet hyvää palautetta kiinteistöpäällikön kokonaisvastuusta asiakassuhteissa. Rakennuksen ikä Spondan monivuotinen toimitusjohtaja Kari Kolu siirtyy uusiin tehtäviin kevään 2005 aikana. ei ole ratkaiseva, vaan itse toimitilan modernius eli joustavuus, tehokkuus ja teknologia sekä ennen kaikkea sijainti. Kiinteistöpääoman markkina-arvo oli 1,2 miljardia euroa, joka on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Sponda myi keväällä yhden keskustakiinteistön ja osti syksyllä kolme toimistokiinteistöä Elisa Oyj:ltä Helsingin Kaartinkaupungissa. Sponda luo asiakkailleen toimintaympäristöjä, joissa yritykset ja niiden henkilökunta menestyvät ja viihtyvät. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme palveluja kustannustehokkaasti, sillä suurena toimitilakiinteistöjen omistajana meillä on mahdollisuus kilpailuttaa palveluntarjoajia ja alihankkijoita. Tehokkuus merkitsee asiakkaillemme kattavaa palvelua ja Spondalle parempaa tuottoa. Asiakkaam- LAIKSI ON PETTYMYS SPONDALLE Valtiovarainministeriön kiinteistörahastolainsäädännön kehittämistä pohtinut työryhmä torjui joulukuussa 2004 julkistamassaan raportissa pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot. Se ei pitänyt tarkoituksenmukaisena kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaan osakeyhtiöön kohdistuvia verohuojennuksia. Sen sijaan työryhmän ehdotus mahdollistaa verottomat sijoitusrahastomuotoiset kiinteistörahastot sekä verottoman kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistösijoitustoiminnan ammattimaiselle sijoittajalle. Spondan toiveet kiinteistörahastolle ovat julkinen noteeraus, osakeyhtiömuoto ja veroneutraalisuus. Ehdotetussa ratkaisussa nämä seikat eivät toteudu. Mielestämme esitys uudeksi kiinteistörahastolaiksi ei tuo mitään merkittävää 2 SPONDA

5 uutta verrattuna nykytilanteeseen. Verottomat, pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot olisivat muodostaneet yksityissijoittajille hyvän vaihtoehdon sijoittaa ammattimaisesti hallinnoituihin kiinteistöihin verotehokkaasti. Nyt tämä jäi toteutumatta, ja heille jää ainoaksi verotehokkaaksi vaihtoehdoksi jatkaa nykyistä kiinteistösijoitusmuotoa, suoraa omistusta. ULKOMAISET OSTAJAT OVAT LISÄNNEET KILPAILUA Ulkomaisten toimijoiden määrä Suomen kiinteistömarkkinoilla on lisääntynyt ja 13 vuotta kestänyt aikani Spondassa päättyy kevään 2005 aikana, kun siirryn toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella. Kiitän koko henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä tänä aikana. Olen saanut myötävaikuttaa yhtiön toiminnan kannalta merkittävissä tapahtumissa, joita ovat yhtiön perustaminen vuonna 1991, listautuminen vuonna 1998 ja Spondan kehitys Suomen suurimmaksi julkiseksi kiinteistösijoitusyhtiöksi. Ilman erinomaista ja sitoutunutta henkilökuntaa tämä ei olisi ollut mahdollista. Asiakkuusajattelun sisäänajo oli yksi huomattava asennemuutos toimitusjohtajakaudellani. Talo, jossa oli vuokralaisia, muuttui toimitilaksi, jossa on asiakkaita. Ulkomaisten kiinteistösijoittajien tulo Suomen markkinoille on myös varsin tuore ja merkittävä ilmiö. Kehitys alkoi, kun Sponda vuonna 2002 myi Kauppakeskus Itäkeskuksen hollantilaiselle kiinteistö- Sponda on menestynyt kireässä markkinatilanteessa ja saanut hyvää palautetta kiinteistöpäällikön kokonaisvastuusta asiakassuhteissa. kilpailu hyvistä sijoituskohteista on kiristynyt. Likviditeetti on parantunut ja kiinteistöjen tuottovaateet ovat alentuneet eli kiinteistöjen hinnat ovat nousseet. Kaikista vuoden aikana tehdyistä kiinteistökaupoista noin puolella on ollut ulkomainen ostaja. Kiinnostuksen kohteina ovat lähinnä pääkaupunkiseudun toimisto- ja liiketilakiinteistöt. Matalat korot parantavat edelleen kiinteistöjen asemaa sijoituskohteena. sijoitusyhtiö Wereldhavelle. Sponda teki tällä kaupalla Suomea epäsuorasti tunnetuksi ja toimme maamme kansainvälisen kiinteistömaailman tietoisuuteen myös suorana kiinteistöomistuskohteena. Kun nyt siirryn haikein mielin pois yhtiöstä, kiitän uskollisia osakkeenomistajiamme pitkäaikaisesta sitoutumisesta yhtiöön. Sponda on yksi tärkeimpiä toimijoita ja suunnannäyttäjiä suomalaisessa kiinteistömaailmassa. SPONDAN AIKA ON OLLUT MIELENKIIN- TOISTA JA TAPAHTUMARIKASTA Kari Kolu VUOSIKERTOMUS

6 4 SPONDA City-Center City-Centerin tunnelitasolle pääsee liukuportaita Keskuskadulta Eliel Saarisen rakennuksen kulmalta. Liike- ja toimistokeskus City-Centerissä on yhteensä noin 20 ravintolaa ja kahvilaa sekä yli 50 liikettä.

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMISTOTILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTEET NOUSUSSA Suomen talouskasvu oli vuonna 2004 odotettua vahvempaa. Bruttokansantuotteen kasvu ylsi reiluun 3 prosenttiin ja työttömyysaste laski 8,8 %:iin. Kansantalouden hyvä kehitys ei kuitenkaan näkynyt toimistomarkkinoilla, mikä johtunee ainakin osittain yritysten tilankäytön tehostumisesta ja toimistotilojen tuottavuuden noususta. KANSANTALOUDEN NÄKYMÄT KOHTALAISET Ekonomistien konsensusennusteen mukaan Suomen taloudessa on alkamassa TOIMISTOTILOJEN KYSYNTÄ HEIKKOA BKT JA TOIMISTOJEN VAJAAKÄTTÖASTE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, % BKT:n muutos Toimistojen vajaakäyttöaste Kansainvälinen kiinnostus johtuu Suomen myönteisistä talousnäkymistä ja lisääntyneestä likviditeetistä kiinteistömarkkinoilla. Lähde: ETLA ja Catella Kiintestökonsultointi hieman entistä hitaamman kasvun kausi. Suomen bruttokansantuotteen vuotuisen kasvun ennustetaan olevan noin 3 % vuosina ja arvioiden mukaan työllisyyden näkymät ovat hieman parantuneet. Yksityisen sektorin työpaikkojen väheneminen ja työikäisen väestön supistuminen edellyttävät rakenne- ja finanssipoliittisia toimia, jotta taloudellinen kasvu olisi turvattu. Mikäli talous kehittyy odotetun kaltaisesti, myös hintojen kehitys voi pysyä maltillisena vuonna Inflaation arvioidaan nousevan vain hieman, noin 1,3 %:iin. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan kasvavan noin 3 % ja kotitalouksien reaalisen ostovoiman lisääntyvän runsaat 2 %. Talouden kohtalaisista näkymistä huolimatta pääkaupunkiseudun toimistotilojen vuokrausasteen odotetaan parantuvan vasta syksystä 2005 alkaen. Viime vuonna vapaata toimistotilaa pääkaupunkiseudulla oli noin m 2, joka on 9,4 % alueen koko toimistotilakannasta. Vuoden 2003 lopussa vajaakäyttöaste oli noin 8 %. Erot vajaakäytössä ovat kuitenkin alueen sisällä suuret. Eniten tyhjiä tiloja on Espoossa ja Pitäjänmäellä ja vähiten Helsingin keskustassa. Toimistojen vuokrataso on jonkin verran laskenut. Laskua on tapahtunut jopa Helsingin keskustassa. Liiketilojen kysyntä oli vuoden vaihteessa edelleen vilkasta, ja tilat ovat lähes täyskäytössä. Keskustassa sijaitsevien korkeatasoisten liiketilojen vuokrat ovat pysyneet edellisvuoden tasolla tai jopa nousseet. Logistiikkakiinteistöjen vajaakäyttö vuonna 2004 oli pääkaupunkiseudulla lievästi nousussa ja oli vuoden lopussa vähän yli 3 %. Logistiikkakiinteistöjen vuokratasot ovat pysyneet ennallaan. Pääkaupunkiseudun liiketilojen ja logistiikkakiinteistöjen käyttöasteet ovat tällä hetkellä hyvät. Liiketilojen tarjonta kuitenkin lisääntyy vuosina uusien kauppakeskusten rakentamisen ja nykyisten keskusten laajennusten myötä. Näiden hankkeiden vaikutus liiketilojen vajaakäyttöasteeseen ja vuokratasoon saattaa näkyä viiveellä. Logistiikkakiinteistöjen vajaakäytön nousu on vain vähäistä ja johtuu tilatarjonnan niukkuudesta sekä vilkastuneesta kysynnästä. Suomessa on viiden prosentin vajaakäyttöastetta pidetty perinteisesti nor- TOIMITILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, % Toimistotilat Liiketilat Logistiikka Lähde: Catella Kiintestökonsultointi VUOSIKERTOMUS

8 VUOKRATASO PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, e/m 2 /VUOSI * Alhainen korkotaso ja odotukset heikosta osakemarkkinakehityksestä ylläpitävät mielenkiintoa kiinteistösijoituksia kohtaan. Kiinteistösijoitusten tuottovaatimukset ovat laskeneet korkotason laskiessa ja riskipreemioiden pienentyessä. Modernit tilat sisältävät korkeatasoisen talotekniikan ja tietoliikenneyhteydet. TOIMISTOJEN VUOKRATASO EUROOPASSA, e/m 2 /VUOSI * Liiketilat Toimistot Teollisuus- ja varastotilat * Uusien vuokrasopimusten hinnat ilman veroa. Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi * Keskimääräinen vuokra kantakaupungin laadukkaissa rakennuksissa. Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi maalina, mutta kansainvälisesti katsoen se on alhainen. Ammattimaisen kiinteistöomistuksen lisääntyessä Suomessa ns. normaalin vajaakäyttöasteen raja saattaa nousta. Markkinoilla kysyntä kohdistuu tehokkaisiin, moderneihin tiloihin, joiden sijainti on keskeinen. Tehokkuudella tarkoitetaan tilankäytön joustavuutta ja muunneltavuutta, mistä seurauksena on myös kustannustehokkuus. Modernit tilat sisältävät korkeatasoisen talotekniikan, joka kattaa sekä ilmanvaihdon, jäähdytyksen että tietoliikenneyhteydet. KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT AKTIIVISIA Kansainvälisten sijoittajien osuus vuonna 2004 lokakuun loppuun mennessä toteutuneista toimitilakaupoista oli noin puolet niiden kokonaisarvosta eli noin 1,1 mrd euroa (vuonna ,0 mrd euroa). Kansainvälinen kiinnostus johtuu Suomen myönteisistä talousnäkymistä ja lisääntyneestä likviditeetistä kiinteistömarkkinoilla. Lisäksi Suomen markkinat ovat pysyneet mielenkiintoisina vajaakäytön pysytellessä suhteellisen alhaisena verrattuna useimpiin Euroopan maihin. Luottamusta on lisännyt kestävällä pohjalla ollut vuokrakehitys. Esimerkiksi toimistotilojen vuokrataso ei parhaimpinakaan aikoina noussut tasolle, jota ei ole voitu ylläpitää, vaikka vajaakäyttöaste on noussut. Suomessa on selkeä lainsäädännöllinen toimintaympäristö ja toimivat rahoitusmarkkinat. Kiinteistömarkkinat ovat läpinäkyvät ja markkinainformaatio luotettavaa. Hyvien sijoituskohteiden kysyntä onkin arvioiden mukaan edelleen vuonna 2005 vahvaa. Kiinteistökauppavolyymin ja ulkomaisten sijoittajien määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Myös kotimaiset sijoittajat ovat aktiivisia ja kiinteistösalkkujen uudelleenjärjestely jatkuu. VM:N KIINTEISTÖRAHASTOEHDOTUS EI TYYDYTÄ NOTEERATTUJA KIINTEISTÖ- SIJOITUSYHTIÖITÄ Valtiovarainministeriön kiinteistörahastolainsäädännön kehittämistä pohtineen työryhmän väliraportti valmistui joulukuussa Työryhmän esittämät ratkaisut eivät tue osakeyhtiömuotoisen veroneutraalin kiinteistörahastomallin kehittämistä. Sen sijaan työryhmä ehdottaa sijoitusrahastolakia muutettavaksi sijoitusrahastomuotoisen kiinteistörahaston mahdollistamiseksi, ja kiinteistörahastolakia muutettavaksi siten, että toimijoilla olisi mahdollisuus säänneltyyn kommandiittiyhtiömuotoiseen kiinteistösijoitustoimintaan. Kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistörahasto voisi palvella etenkin suursijoittajia. Kummassakin vaihtoehdossa verotettavana on vain loppusijoittaja. Yksityissijoittajille valtiovarainministeriön esitys uudeksi kiinteistörahastolaik- 6 SPONDA

9 si ei tuo mitään merkittävää uutta verrattuna nykytilanteeseen. Nykyinen, vuonna 1997 säädetty laki koskee osakeyhtiömuotoista kiinteistösijoitusta ja on jo mahdollistanut kiinteistörahastojen perustamisen. Niitä ei ole perustettu, koska ne ovat verostatuksensa vuoksi olleet epäedullisia suoraan kiinteistöomistukseen verrattuna. Veroneutraalit, pörssilistatut osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot olisivat tuoneet sijoittajille tehokkaan ja likvidin tavan sijoittaa ammattimaisesti hallinnoituihin kiinteistösalkkuihin. SUOMESSA TEHDYT KIINTEISTÖKAUPAT, Me Alustava Kotimaiset Kansainväliset Kansainväliset kiinteistösalkkukaupat * * Kiinteistöyhtiöiden osakekaupat eivät kuulu lukuun. Lähde: KTI Kiinteistötalouden Instituutti ry EPRA EUROOPPA *, SPONDA JA HEX PÖRSSI-INDEKSIT Sponda HEX-indeksit EPRA Eurooppa Indeksi =1 000 * EPRA (European Public Real Estate Association) -indeksi mittaa eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kokonaistuoton kehitystä. Lähde: EPRA, HEX ja Catella Kiinteistökonsultointi VUOSIKERTOMUS

10 SPONDA OYJ Sponda on listattu kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää toimitilakiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Kiinteistösalkussa tapahtui vuonna 2004 vain vähän muutoksia. Sponda kasvatti kiinteistöomaisuuttaan syksyllä 2004 ostamalla Elisa Oyj:ltä 22,5 milj. eurolla kolme toimistokiinteistöä Helsingin kantakaupungista, Kaartinkaupungin alueelta. Hankinta oli Spondan strategian mukainen, sillä kiinteistöt lisäävät yhtiön omistusta lähellä Havis Business Centeriä, joka on yksi Spondan tärkeimmistä kehityskohteista. Sponda myi keväällä Hauki-toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa 33 milj. eurolla ja sai kaupasta noin 12 milj. euron myyntivoiton. Sen lisäksi Sponda myi painopistealueensa ulkopuolelta useita kohteita yhteensä 3,5 milj. eurolla. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, STRATEGIA JA ARVOT Spondan visio on olla pääkaupunkiseudun suurin ja tehokkain toimitilakiinteistöjen omistaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaan mahdollisen toimintaympäristön ja luotettavan asiakassuhteen. Spondan kiinteistöomistus on keskittynyt, ja suuren massan ansiosta yhtiö pystyy kehittämään kiinteistöjen toimintaympäristöjä yhteistyössä kaavoitusviranomaisten ja naapurikiinteistöjen kanssa. Tehokkuutta pystytään lisäämään hyödyntämällä synergiaetuja kiinteistöjen ylläpidossa. Spondan toiminta-ajatus on luoda sellaisia toimintaympäristöjä, joissa asiakasyritykset menestyvät, ja joissa työskentelee ja asioi tyytyväisiä ihmisiä. Toimimalla yhdessä asiakkaiden kanssa Sponda suunnittelee ja ideoi toimitiloja, joissa on otettu huomioon liiketaloudelliset ja nykyaikaisen työympäristön edellytykset. Spondan strategiana on kasvattaa kiinteistösalkkuaan sijoittamalla Helsingin seudun toimitilakiinteistöihin. KLUUVIKATU 8 Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva, m 2 :n kiinteistö on kokonaan vuokrattu hotellikäyttöön. VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO Me Spondan toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin hajautettu kiinteistösalkku tarjoaa tehokkaan ja likvidin osallistumismahdollisuuden kiinteistösijoittamiseen. Strategiansa mukaisesti Sponda panostaa suuriin kiinteistökokonaisuuksiin sekä sijoituskiinteistöihin, joiden kassavirta on hyvä. Yhtiö omistaa 87 toimisto-, liikeja logistiikkakiinteistöä, ja kiinteistöpääoman markkina-arvo on 1,2 mrd euroa. Vuokrattava pinta-ala noin m 2. Sponda on Helsingin Pörssin suurin kiinteistösijoitusyhtiö. Henkilöstön määrä oli vuoden 2004 lopussa 50. Liikevaihto 99,2 100,4 Ylläpitokulut 24,7 24,3 Nettovuokratuotto 74,5 76,1 Markkina-arvo 1 221, ,1 Tuotto-% 6,2 6,4 KIINTEISTÖPÄÄOMAN MUUTOSTEN VAIKUTUS BRUTTOKATTEESEEN Myydyt Ostetut Me kiinteistöt kiinteistöt Liikevaihto 1,0 0,5 Ylläpitokulut 0,3 0,1 Poistot 0,0 0,0 Bruttokate 0,7 0,4 8 SPONDA

11 Spondan kiinteistöt yhteensä , Me TOIMISTOT LIIKETILA LOGISTIIKKA Yhteensä Vuokratuotot 99,2 69,8 4,4 25,0 Ylläpitokulut 24,7 17,2 1,7 5,8 Nettovuokratuotot 74,5 52,6 2,7 19,2 Kiinteistöjen kirjanpitoarvo ,8 857,9 30,0 196,9 Keskeneräiset kehitysprojektit 10,4 10,2 0,0 0,2 Investoinnit ,5 53,6 0,5 4,4 Myynnit ,1 18,9 1,5 1,7 Poistot 15,0 10,1 0,7 4,2 Kirjanpitoarvo ,8 872,3 28,3 195,2 Vuotuinen nettovuokratuotto / kirjanpitoarvo ,9 % 6,1 % 9,5 % 9,8 % Uushankinnat 27,4 25,8 0,0 1,6 Rakentaminen 6,8 6,8 0,0 0,0 Kunnossapito 8,8 5,9 0,3 2,6 Vuokralaisparannukset 15,5 15,1 0,2 0,2 Investoinnit 58,5 53,6 0,5 4,4 Kunnossapito (aktiivat) 8,8 5,9 0,3 2,6 Kunnossapito (tuloslaskelma) 4,2 3,2 0,2 0,8 Yhteensä 13,0 9,1 0,5 3,4 Vuokralaisparannukset (aktiivat) 15,5 15,1 0,2 0,2 Vuokralaisparannukset (tuloslaskelma) 0,8 0,7 0,0 0,1 Yhteensä 16,3 15,8 0,2 0,3 VUOSIKERTOMUS

12 Painopisteenä ovat kehitysmahdollisuuksia sisältävät suuret kiinteistökokonaisuudet ja hyvän kassavirran tuovat sijoituskiinteistöt. Suuret kiinteistökokonaisuudet mahdollistavat toimintaympäristön kehittämisen ja suuruuden ekonomian kiinteistön hoidossa. Kokonaisuuden oma identiteetti sekä tehokas kiinteistön hallinnointi ja kunnossapito helpottavat vuokrausta ja vähentävät vuokraukseen ja kiinteistökohteeseen sisältyviä riskejä. Spondan toimintatapa perustuu kiinteistöpäällikön kokonaisvastuuseen hoitamistaan kiinteistöistä ja asiakkaista. Asiakkaalle toimintatapa merkitsee yhtä päätösvaltaista kontaktia vuokranantajan puolella koko vuokrasuhteen ajan. Toimintatapaa tukevat kiinteistön hallinnan ja kunnossapidon järjestelmät, jotka mahdollistavat nopean päätöksenteon ja kiinteistöjen tarkan taloudellisen seurannan. Kiinteistöpäällikkö on yhteistyökumppani kaikissa toimitilaa koskevissa asioissa, olipa kysymyksessä tilojen vuokraus, solmittavat sopimukset, korjaukset tai kiinteistön peruspalvelut. Näin kiinteistöpäällikön tieto asiakkaan liiketoiminnan toimitiloille asettamista vaatimuksista kasvaa. Tehokkaasti toimiva toimintaympäristö lisää asiakkaan työntekijöiden viihtyvyyttä ja liiketoiminnan kannattavuutta. Sponda kasvatti kiinteistöomaisuuttaan ostamalla kolme toimistokiinteistöä Helsingin kantakaupungista. Spondan arvot ovat luotettavuus, rehellisyys ja ammattitaito. Luotettavuus merkitsee Spondalle avointa kanssakäymistä ja sitoutumista sovittuihin pelisääntöihin. Luottamus on asiakassuhteen kulmakivi. Rehellisyys on sekä yksilö- että yhtiötasolla ehdoton edellytys Spondan liiketoiminnassa. Eettisesti oikein toimiminen ja yhteiskunnan asettamien velvoitteiden ja säännösten noudattaminen ovat perusasioita. Sponda asettaa korkeat vaatimukset henkilöstönsä ammattitaidolle, ja sen ylläpitäminen ja kehittäminen on spondalaisten oikeus ja velvollisuus. Osallistuminen sekä kansalliseen että kansainväliseen kiinteistöalan toimintaan ja alan kehityksen seuraaminen lisäävät tietotaitoa yrityksessä. SPONDAN KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA Spondan kiinteistöomaisuus on jaoteltu kiinteistötyypin perusteella toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin. Kiinteistöjä on yhteensä 87 kappaletta, ja niistä on toimistokiinteistöjä 45, liiketilakiinteistöjä 10 ja logistiikkakiinteistöjä 32. Kiinteistöt on jaoteltu pääkäyttötarkoituksen mukaan. Spondan kaikki kiinteistöt sijaitsevat kaupallisesti ja liikenteellisesti hyvillä paikoilla. Yksittäisten sijoituskiinteistöjen lisäksi Sponda omistaa Helsingin kantakaupungissa, Espoossa ja Vantaan Hakkilassa suuria kiinteistökokonaisuuksia. Sponda omistaa pääkaupunkiseudulla tonttimaata, jolla on noin kerros-m 2 rakennusoikeutta. Spondan periaate on ollut ostettaessa uusia kiinteistöjä, että jo ostohetkellä kiinteistöstä saatavan lähtötuoton tulee täyttää tuottovaatimuskriteerit. Tällä tavalla myöhempi kiinteistökehitysriski on hallinnassa. Sponda on rakennuttanut uudiskohteita vain, mikäli kohteesta on ollut vuokrasopimus. Sponda seuraa aktiivisesti markkinatilannetta pääkaupunkiseudulla, ja on valmis reagoimaan nopeasti, kun kysyntää esiintyy. ASIAKKAAT Spondalla oli asiakkaita tilikauden päättyessä 602 ja sopimuksia yhteensä Yhtiön asiakkaat edustavat monipuolisesti liike-elämän aloja. Lähes puolet vuokratuotoista tulee kaupan alalta sekä pankkija sijoitustoiminnasta. Seuraavaksi suu- TALOUDELLINEN VUOKRAUSASTE , % Kiinteistön tyyppi Liiketoiminta-alue Toimisto 85,5 87,9 Helsingin kantakaupunki 88,1 89,3 Liiketila 96,0 93,6 Pääkaupunkiseutu 81,6 86,0 Logistiikka 92,0 89,7 Pääkaupunkiseudun logistiikka 90,5 86,7 Muut 93,6 94,4 Keskiarvo 87,5 88,6 Keskiarvo 87,5 88,6 Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. 10 SPONDA

13 rimpia ovat logistiikka, rakentaminen ja detut toimitilat, ammattitaitoisen kiinteistöjen ylläpidon ja laajan valikoiman palveluja kuten kiinteistöhuollon, siivouksen, Kiinteistöpäällikkö on yhteistyökumppani kaikissa toimitilaa koskevissa asioissa: tilojen vuokrauksessa, sopimuksissa, korjauksissa ja kiinteistöjen peruspalveluissa. on luoda tuotteistettu palveluvalikoima yhteistyössä Spondan kanssa. Kyseessä on pitkän tähtäimen projekti, jossa sekä palveluntuottaja, asiakas että Sponda toimivat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Asiakkaiden toimialajakauma liikenne sekä tietoliikenne, media ja kustannustoiminta. Ravintolat ja majoitustoiminta, teollisuus, terveydenhuolto ja julkinen sektori edustavat noin neljäsosaa tuotoista. Korkea käyttöaste ja pitkäaikaiset asiakassuhteet menestyvien yritysten kanssa ovat Spondan liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeitä. Hyvin hoidettu kiinteistö ja toimivat palvelut vaikuttavat asiakkaan seuraavaan toimitilavalintaan. Sponda panostaa asiakassuhteen jatkuvuuteen, sillä siitä hyötyvät sekä yhtiö että asiakas. Sponda tarjoaa asiakkailleen hyvin hoi- vartioinnin, aula- ja kokoustilapalvelun ja lounasravintolan. Suurena yhtiönä Spondalla on yhteistyökumppaneina yrityksiä, joiden kautta lisäpalvelut hoidetaan kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla. Yhteistyökumppanit sitoutuvat sovittuun laatutasoon, jota seurataan ja kehitetään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yleisimmät kehityskohteet ovat siivous, huolto ja korjaukset. Sponda valitsee kumppaneikseen sellaiset yritykset, joiden tavoitteena Toimiala %-osuus vuokratuotosta Kauppa 25 Pankki/Sijoitus 17 Tietoliikenne/Media/Kustantaminen 11 Muut palvelut 11 Rakentaminen/Logistiikka/Liikenne 10 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 8 Teollisuus/Valmistus 6 Terveydenhuolto/Koulutus 6 Julkinen sektori 6 Energia 0 Yhteensä 100 % VUOKRATTAVA PINTA-ALA KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN, % Logistiikka 47 % Toimisto 50 % Vuokrattava pinta-ala KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN Pinta-ala, m² Toimisto Liiketila Logistiikka Yhteensä Liiketila 3 % Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. VUOKRATTAVA PINTA-ALA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN, % Muut 21 % Logistiikka 29 % Helsingin kantakaupunki 30 % Pääkaupunkiseutu 20 % Vuokrattava pinta-ala LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Pinta-ala, m² Helsingin kantakaupunki Pääkaupunkiseutu Logistiikka Muut Yhteensä VUOSIKERTOMUS

14 12 SPONDA Vantaan Honkatalo Vantaan Honkatalo Hakkilassa on logistiikka- ja toimistokeskus, jossa yritysten hallinnolliset palvelut sijoittuvat logististen toimintojen välittömään läheisyyteen.

15 KIINTEISTÖOMAISUUS Spondan kiinteistöomaisuus koostuu toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöistä pääosin pääkaupunkiseudulla. Strategiansa mukaisesti Sponda panostaa suuriin kiinteistökokonaisuuksiin sekä sijoituskiinteistöihin, joiden kassavirta on hyvä. Yhteenlaskettu pinta-ala on m 2 ja kiinteistöjen lukumäärä 87. Spondan tilojen taloudellinen vuokrausaste oli vuoden 2004 lopussa 87,5 (86,9) %. Vuokrausasteen arvioidaan kohentuvan aikaisintaan vuoden 2005 syksyllä. Vuokratason ennakoidaan pysyvän vakaana. Sponda omistaa neljä suurta kiinteistökokonaisuutta ja yksittäisiä sijoituskiinteistöjä. Suuret kokonaisuudet ovat City- Center ja Havis Business Center Helsingin ydinkeskustassa, Upseerin Avec Espoon Suur-Leppävaarassa ja logistiikkakeskus Vantaan Honkatalo Hakkilassa. Kiinteistöt on jaoteltu pääkäyttötarkoituksen mukaisesti. Sopimuskannan arvo oli 474 (406) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,6 (3,7) vuotta. Sopimuksia solmittiin yhteensä 193 kappaletta, joista jatkettuja oli 63 ( m 2 ) ja uusia 130 ( m 2 ), yhteensä noin m 2. Erääntyneitä sopimuksia oli yhteensä 223 ( m 2 ). Spondan solmimat vuokrasopimukset sisältävät indeksiehdon, jonka mukaan elinkustannusindeksin mukainen korotustarve tarkistetaan kahdesti vuodessa. KIINTEISTÖJEN MYYNNIT JA HANKINNAT, Me Myynnit Hankinnat VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % VUOSIKERTOMUS

16 Spondan keskeiset kiinteistöt 1. CITY-CENTER 2. HAVIS BUSINESS CENTER 3. ARKADIANKATU 4 6 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 36 % Liiketila 43 % Varasto 20 % Muu 1 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 71 % Liiketila 11 % Varasto 15 % Muu 3 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 60 % Liiketila 19 % Varasto 15 % Muu 6 % 4. KAUPINTIE 3 5. KAIVOKATU KLUUVIKATU 8 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 81 % Liiketila 2 % Muu 17 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 25 % Liiketila 14 % Hotelli 53 % Muu 8 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Hotelli 100 % 7. KORKEAVUORENKATU UPSEERIN AVEC, ESPOO 9. RATAPIHANTIE 11 Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 88 % Liiketila 2 % Varasto 5 % Muu 5 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 78 % Varasto 11 % Muu 11 % Vuokrattava pinta-ala m 2 Toimisto 79 % Liiketila 7 % Teollisuus 1 % Varasto 7 % Muu 6 % 14 SPONDA

17 Toimistokiinteistöt Toimistokiinteistöjen vuokrattava pintaala on noin puolet Spondan kiinteistösalkusta, m 2. Kiinteistöjä on yhteensä 45, joista Helsingin kantakaupungissa sijaitsee 17, muualla Helsingissä 12, Espoossa 15 ja Vantaalla 1 kiinteistöä. Nettovuokratuotoista noin 70 % tulee toimistokiinteistöistä, joiden taloudellinen vuokrausaste oli vuoden lopussa 85,5 (89,7) %. Useat Spondan toimistokiinteistöt ovat moderneja, mikä tarkoittaa tehokkuutta, joustavuutta ja nykyaikaista teknologiaa. Moderni tila voi sijaita uudessa tai vanhassa, peruskorjatussa rakennuksessa. Sijainti on tärkeä kriteeri toimitiloja valittaessa ja Spondan toimistokiinteistöt sijaitsevat pääosin keskeisillä paikoilla, hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä. Markkinatilanne pääkaupunkiseudulla on viime vuoden aikana kiristynyt ja toimistotiloja on runsaasti tarjolla. Tästä syystä toimistokiinteistöjen vajaakäyttöasteet ovat nousseet. Spondalla on eniten vapaata toimistotilaa Helsingin reuna-alueilla ja Espoossa. Helsingin keskustan tilanne, missä suurin osa Spondan toimistokiinteistöistä sijaitsee, on pysynyt tyydyttävänä. Toimistotilojen suuresta tarjonnasta johtuen vuokrataso Spondan toimistotiloissa Espoon Länsiväylän ja Kehä I:n alueella laski noin %. Ydinkeskustan toimistotilojen vuokrataso laski noin 10 % Kaartinkaupungissa, mutta säilyi entisellä tasolla mm. City-Centerissä. Uusia sopimuksia solmittiin yhteensä 110 ( m 2 ) ja jatkettuja sopimuksia 47 ( m 2 ). Vuoden 2004 aikana Sponda myi yhden toimistokiinteistön Eteläesplanadi 22:ssa, noin m 2, ja osti kolme toimistokiinteistöä Helsingin Kaartinkaupungista, yhteensä m 2. VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % Toimistot VUOKRAUSTOIMINNAN TUOTTO, TOIMISTOT, Me Liikevaihto 69,8 70,6 Ylläpitokulut 17,2 16,6 Nettovuokratuotto 52,6 54,0 Markkina-arvo 958,4 974,1 Tuotto-% 5,6 5,9 VAJAAKÄYTTÖASTE, % Toimistot Sponda Catella, pääkaupunkiseudun markkinat Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi VUOSIKERTOMUS

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 2003 SPONDA YLEISESTI 1 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 4 35

Lisätiedot

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj Vuosikertomus 2002 2002 Sisällysluettelo Sponda yleisesti 1-3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Kiinteistöliiketoiminta 4-24 Toimintaympäristö...4 Sponda Oyj...6 Spondan asiakkaat...

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005.

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005. LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 1 Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S Sisältö 1 Sponda lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Sponda Oyj 12 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 13 Pääkaupunkiseutu 14 Itäkeskus 15

Lisätiedot

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H Vuosikertomus 2000 Sisältö Sponda lyhyesti 2 Vuoden 2000 tärkeimmät tapahtumat 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 7 Sponda Oyj 9 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 12 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003.

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003. LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 SPONDAN VUODEN 2004 TULOS PARANI 10 PROSENTTIA Spondan tulos vuonna 2004 oli parempi kuin edellisenä vuonna kiinteistöjen myyntivoittojen ansiosta. Vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda. Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus 6 Keskeistä tilikaudella 2013 6 Strategia 6 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 7 Rahoitus 8 Toimintaympäristöt

Lisätiedot

Citycon lyhyesti KASVAVA LIIKEKIINTEISTÖJEN OSAAJA

Citycon lyhyesti KASVAVA LIIKEKIINTEISTÖJEN OSAAJA Vuosikertomus 06 Sisällys Citycon lyhyesti... 1 Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille... 2 Missio, visio, tavoitteet ja strategia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen 1-6SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-kesäkuu 2004 SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA Spondan 6 kuukauden tulos oli 23,6 (30.6.2003: 16,7) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 vuosikertomus 2002 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti........ 1 Cityconin liiketoiminnan kuvaus......... 2 Toimitusjohtajan katsaus......... 4 Toimintaympäristön kuvaus......... 6 Kiinteistöomaisuuden yhteenveto.........

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Tilinpäätös 5 Hallituksen toimintakertomus 2014 5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 22 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 24 Osakekohtaiset tunnusluvut 25 EPRA-tunnusluvut

Lisätiedot

Keskeiset tapahtumat 1999. Keskeisiä tunnuslukuja. Tietoja osakkeenomistajille

Keskeiset tapahtumat 1999. Keskeisiä tunnuslukuja. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 1999 Keskeiset tapahtumat 1999 4.2.1999 Castrum kasvattaa kiinteistöpääomaansa 700 miljoonalla markalla 4.2.1999 Castrum sopii 700 miljoonan markan pitkäaikaisesta rahoitusohjelmasta 4.2.1999

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kauppakeskukset...20 Marketit ja myymälät...24 Kiinteistökehitys...28

SISÄLLYS. Kauppakeskukset...20 Marketit ja myymälät...24 Kiinteistökehitys...28 2005 Vuosikertomus SISÄLLYS Citycon lyhyesti...3 Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille...4 Missio, visio, tavoitteet ja strategia...6 Toimitusjohtajan katsaus...8 Toimintaympäristö...10

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2004. Tilan tajua

VUOSIKERTOMUS 2004. Tilan tajua VUOSIKERTOMUS 2004 Tilan tajua Vuosi 2004 Merkittävimmät toimitilojen peruskorjaukset ja kiinteistökaupat Helsingin Ruoholahdessa Salmisaarentalosta osa peruskorjattiin ja kunnostettiin Helsingin oikeustaloksi

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

Sisältö. Kapiteeli haluaa olla asiakkaidensa yhteistyö kumppani ja paras tilatarpeiden ratkaisija.

Sisältö. Kapiteeli haluaa olla asiakkaidensa yhteistyö kumppani ja paras tilatarpeiden ratkaisija. Vuosikertomus 2005 Sisältö Kapiteeli lyhyesti...2 Vuosi 2005...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Toimintaympäristö...8 Strategia...10 Liiketoiminta Toimitilat...12 Hotellit...15 Myyntikiinteistöt...18 Ovenia

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot