Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo"

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

2 Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2

3 Hallituksen työskentely vuonna 2014 Vuonna 2014 hallituksella oli kokouksia yhteensä 11, ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98,87. Hallituksen toimintaa ja työskentelytapoja arvioi ulkopuolinen arvioitsija säännöllisesti kerran vuodessa. - Vuonna 2014 arvioinnissa käsiteltiin mm. hallituksen kokoonpanoa ja työskentelyä. Hallitus laati toimintaansa ja valiokuntiaan varten työjärjestykset, joissa määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. - Työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla. 3

4 Hallituksen valiokunnat Hallituksen pysyvät valiokunnat olivat: - Tarkastusvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Arja Talma (pj), Raimo Valo (vpj), Paul Hartwall (jäsen) ja Juha Laaksonen (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 4 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Kaj-Gustaf Bergh (pj), Christian Elfving (vara pj) ja Leena Laitinen (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 3 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 77,77. 4

5 Pitkän aikavälin palkitseminen Pitkäaikaiseen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluu tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet, yhteensä 6 henkilöä. Kannustinjärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet ja ja Ansaintajaksojen ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) ja kiinteistöjen myynnit. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoja seuraavien sitouttamisjaksojen (kolme vuotta) aikana. 5

6 Strategia Strategian päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu. Strategian toteuttamisen jälkeen Sponda on tehokkaampi ja vähäriskisempi yhtiö niin osake- kuin velkasijoittajankin kannalta. Logistiikkasalkku myydään kokonaisuudessaan. Venäjän kiinteistösalkusta luovutaan kokonaisuudessaan 2-4 vuoden aikana. 6

7 Kannattava kasvu Myynneistä vapautuva pääoma sijoitetaan Helsinkiin ja Tampereelle. - Prime-kiinteistöjä Helsingin ydinkeskustassa ja Ruoholahdessa. - Nousevat alueet pääkaupunkiseudulla, esim. Pasila, Aviapolis, Leppävaara, sekä Tampere prime. Kiinteistökehitykseen investointi jatkuu tasaisesti. - Kiinteistökehittämisen kautta luodaan lisäarvoa sekä toteutetaan kannattavaa kasvua. 7

8 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

9 Sponda Oyj:n tilinpäätös ja toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtaja Kari Inkinen

10 Kiinteistöomistus Toimistot Kiinteistöjen käypä arvo 1 Tuottovaatimus ,5 M 6,3 % Net initial yield (alkutuotto) 3 5,4 % % osuus kiinteistökannasta 4 59% Kauppakeskukset 726,0 M 5,7 % 4,7 % 23% Logistiikkatilat 205,1 M 8,3 % 4,1 % 7% Kiinteistökehitys 133,1 M n/m n/m 4% Venäjä 224,4 M 10,2 % 6,0 % 7% Kiinteistörahastot 18,6 M (Investoinnit) Notes: 1) Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ) Keskimääräinen käyvän arvon tuottovaatimus ) Net initial yield (alkutuotto) ) Osuus kiinteistökannasta

11 Spondan kiinteistöt alueittain Toimistokiinteistöt ja kauppakeskukset yhteensä 2,6 miljardia euroa (Venäjä, Kiinteistökehitys ja Logistiikka eivät sisälly tähän) Vantaa yhteensä 0.5% HMA 14% Oulu 3.0% Tampere 9.5% Espoo yhteensä 7.0% 21% 45% 11

12 Spondan strategia Spondan strategian päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu. Vuoden 2014 aikana Sponda myi kiinteistöjä ja osuudet kiinteistörahastoissa yhteensä 314,4 milj. eurolla. - Osuudet kiinteistörahastoissa myytiin viime vuonna perustetulle Certeum Oy:lle 77,2 milj. eurolla. - Prime-alueen ulkopuolelta myytiin kiinteistöjä 20,5 milj. eurolla; - Logistiikkakiinteistöjä myytiin 216,7 milj. eurolla. 12

13 Spondan strategia Myynnit toteutetaan 2-4 vuoden kuluessa. Vapautuva pääoma sijoitetaan Spondan päämarkkinoille Helsinkiin ja Tampereelle. Sijoituskohteet ovat sekä kiinteistökehityshankkeita että toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjä. Vuonna 2015 valmistuu kaksi kiinteistökehityshanketta ja kaksi koko talon käsittävää modernisointihanketta. Sponda oli mukana perustamassa Certeum Oy:tä. - Kauppa saatiin päätökseen syyskuussa Sponda on osakkaana 38 %:n osuudella. 13

14 Spondan johtoryhmä Sponda Oyj Kari Inkinen Toimitusjohtaja Yrityssuunnittelu, IR, viestintä, markkinointi Pia Arrhenius Talous ja rahoitus Erik Hjelt Sijoituskiinteistöt Ossi Hynynen Kiinteistökehitys Veli-Pekka Tanhuanpää Venäjä Sirpa Sara-aho 14

15 Vuosi 2014 lyhyesti

16 Spondan vuosi 2014 Vuokrausaste laski hieman vuoden 2013 tasosta, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä oli positiivista kehitystä. Kassavirta oli vahva myynneistä huolimatta. Kiinteistökehityksen projektit etenivät suunnitellusti. - Hankkeet vaikuttavat positiivisesti vuoden 2015 kassavirtaan. Kiinteistöjä myytiin yli 300 milj. eurolla. - Myynnit pienensivät portfolioriskiä. - Myyntien kautta perustettiin uusi kiinteistösijoitusyhtiö Suomen markkinaan. 16

17 Spondan vuosi 2014 Certeumin operatiivinen kassavirta oli hyvä ja Spondan osuus siitä oli 4,5 miljoonaa euroa ennen perustamiskuluja. - Negatiivinen tulos tuli kiinteistöjen ja rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta. Venäjällä sijaitsevat kiinteistöt on vuokrattu täyteen lukuun ottamatta Ducat II:sta. - Venäjän osuus koko kiinteistöportfoliosta on vain 7 prosenttia. - Venäjän talouden heikko kehitys vaikutti niin kiinteistöjen arvoon kuin kohteiden vuokratasoihinkin. 17

18 Vuoden 2014 avainluvut 1-12/ /2013 Liikevaihto, M 246,7 264,3 Nettotuotot, M 176,0 190,9 Liikevoitto, M 151,7 153,0 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,37 0,40 Tulos/osake, 0,24 0,34 NAV/osake, 4,65 4,64 EPRA NAV/osake, 5,45 5,29 Taloudellinen vuokrausaste, % 87,0 87,9 Osinko/osake* 0,19*) 0,18 *) Hallituksen esitys 18

19 Osinko 0,50 4,50 0,45 3,88 4,00 0,40 3,60 3,42 3,62 3,50 0,35 0,30 0,25 2,73 3,12 3,00 2,50 Osakkeen hinta vuoden lopussa 0,20 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 *) 2,00 0,19 *) 1,50 Osinko/osake 0,10 0,12 1,00 0,05 0,50 0, ,00 *) Hallituksen esitys 19

20 Toiminnan painopisteet vuodelle 2015 Vuokrausasteen kehitys Tavoitteemme on säilyttää vuokrausaste vähintään vuoden 2014 lopun tasolla. Strategian toteuttaminen Jatkamme kiinteistöjen myyntiä strategian mukaisesti. Osakekohtaisen kassavirran tasaisuus Tavoitteemme on säilyttää vakaa osingonmaksukyky. Kiinteistökehitystoiminta Vuonna 2015 valmistuu neljä kiinteistökehitysprojektia. Tavoitteemme on aloittaa vähintään yksi iso projekti vuonna

21 Kiinteistömarkkina

22 Kiinteistömarkkinat Suomessa Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2015 BKT kasvaisi 0,9 prosenttia. - Vuonna 2014 BKT:n kasvun arvioidaan olevan 0,1 prosenttia johtuen viennin kasvusta. Kiinteistökauppojen määrä nousi 4,2 miljardiin euroon. - Kansainväliset sijoittajat mukana 35 prosentissa toteutuneista kaupoista. 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % -3,0 % -5,0 % -7,0 % BKT - Suomi (prosentuaalinen muutos) 5,3 % 3,3 % 2,8 % 1,0 % 0,9 % 1,3 % 0,1 % F 2015F 2016F -1,5 % -1,2 % -9,0 % -8,2 % Lähde: Catella, Mof F 22

23 Toimistosektori Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäyttöaste kasvoi 12,4 prosentista 12,5 prosenttiin. Uudet ennusteet pääkaupunkiseudun vajaakäytöstä ovat yli 13 prosenttia. Tuottovaatimukset Helsingin ydinkeskustassa tulivat alaspäin. Kiinteistöjen kysyntä on tiukasti sidoksissa sijaintiin: - Pääkaupunkiseutu, ydinkeskusta ja Ruoholahti edelleen haluttuja alueita; - Ilmala/Pasila alueena nousussa; - Kysyntää pienemmille tiloille ja joustavammille vuokrasopimuksille. Tampereella käynnissä vähän uudisrakentamiskohteita - Toimistotilojen kysyntä on hyvä. 23

24 Kauppakeskussektori Pop up -liikkeet nousivat trendiksi joulun aikaan. Kauppiaat suosivat kaupunkien keskustoja alueena. Vuokratasot pysyneet melko vakaana, mutta erityisesti yläkvartiilin vuokrat laskeneet noin 20 prosenttia. Kuluttajien luottamus on Suomessa edelleen matala. 24

25 Logistiikkasektori Joissakin kohteissa Suomen logistiikkakohteiden tarjonta kilpailee kansainvälisesti, esimerkiksi Saksan ja Hollannin kanssa. Venäjän talouden huono kehitys vaikuttaa logistiikkatilojen kysyntään. Suomessa vähittäiskauppasektori ei luo samankaltaista kysyntää varastojen osalta kuin Manner- Euroopassa. 25

26 Venäjä Vuonna 2015 BKT:n kasvu tulee olemaan negatiivinen. - Maailman Pankki ennustaa 2.9 prosentin laskua. Transaktiomarkkina oli 3,5 miljardia USD vuonna 2014 (7 miljardia USD vuonna 2013). Toimistotilojen huippuvuokrat ovat laskeneet huonon kysynnän vuoksi : - A-luokan toimistot ( ) USD/m²/vuosi; - B-luokan toimistot ( ) USD/m²/vuosi. 26

27 Tulos ja Tase 2014

28 Tuloslaskelma M 1-12/ /2013 Liikevaihto 246,7 264,3 Kulut -70,6-73,4 Nettotuotot 176,0 190,9 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 0,6 0,8 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -0,2-14,2 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 2,0 0,0 Hallinnon, myynnin ja markkinoinnin kulut -22,1-23,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -3,5 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot/kulut -1,2-1,4 Liikevoitto 151,7 153,0 Rahoitustuotot ja -kulut -55,9-59,8 Voitto ennen veroja 95,7 93,2 Katsauskauden ja edellisten tilikausien verot -1,8-3,8 Laskennalliset verot -20,4-22,5 Laskennallisten verojen verokantamuutos 0,0 36,3 Tilikauden voitto 73,6 103,1 28

29 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta M 1-12/ /2013 Tuottovaatimusten muutokset (Suomi) 15,7-5,0 Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä) -10,0 0,0 Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto 5,5 2,2 Ajanmukaistamisinvestoinnit -42,0-22,6 Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi) 40,3 22,1 Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä) -19,3-7,1 Valuuttakurssien muutos 5,9-5,7 Sijoituskiinteistöt, yhteensä -3,9-16,1 Kiinteistörahastot -1,8-8,8 Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet 5,5 10,7 Konserni, yhteensä -0,2-14,2 29

30 Tase M Varat Sijoituskiinteistöt 3, ,253.3 Muut pitkäaikaiset varat Pitkäaikaiset varat yhteensä 3, ,411.4 Lyhytaikaiset varat Varat, yhteensä 3, ,471.7 Oma pääoma ja velat Oma pääoma, yhteensä 1, ,409.3 Pitkäaikaiset velat, yhteensä 1, ,714.8 Lyhytaikaiset velat, yhteensä Oma pääoma ja velat, yhteensä 3, ,

31 Yhteenveto segmenteistä vuonna 2014 (vertailulukuina vuosi 2013) Segmentti Liikevaihto M Nettotuotot M Taloudellinen vuokrausaste % alkutuotto % Toimistokiinteistöt 141,8 (143,0) 103,0 (104,0) 88,5 (90,1) 5,4 (6,2) Kauppakeskukset 45,8 (45,9) 35,2 (34,9) 91,2 (89,0) 4,7 (4,4) Logistiikkakiinteistöt 30,8 (38,7) 18,9 (25,9) 64,9 (75,2) 4,1 (5,5) Venäjä 22,2 (28,6) 15,8 (21,8) 90,4 (96,0) 6,0 (8,0) Kiinteistörahastot + Rahastojen voitto-osuudet 5,5 (10,7) M asti. 4,9 (6,8) 4,1 (5,2) Investoinnit kiinteistökehitykseen vuonna 2014: 22,0 (14,0) M *) Vuoden 2014 alusta samassa sijoituskiinteistössä sijaitsevat toimisto- ja liiketilat sekä kauppakeskukset on jaettu asianomaisiin segmentteihin osassa sijoituskiinteistöistä. Aiemmin kiinteistöt oli luokiteltu pääkäyttötarkoituksen mukaan. Muutos koski noin kymmentä kiinteistöä, ja sen vaikutus oli muutoksen tekohetkellä toimistokiinteistöissä -1,2 %-yksikköä ja kauppakeskuskiinteistöissä 3,6 %-yksikköä. 31

32 Rahoituksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Keskikorko, % Suojausaste, % Keskim. laina-aika, vuotta Keskim. korkosidonnaisuusaíka, vuotta Korkokate 3.3x 3.1x Loan to Value, %

33 Spondan osakkeen kurssikehitys 33 Lähde: Bloomberg

34 Suurimmat osakkeenomistajat Suurimmat omistajat Osakkeita Osuus % 1. Oy PALSK Ab ,89 2. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,27 3. HC Fastigheter Holding Oy Ab ,06 4. Valtion Eläkerahasto ,90 5. Odin Eiendom ,39 6. Folketrygdfondet ,34 7. Odin Eiendom I ,31 8. Norvestia Oyj ,21 9. Elinkorkolaitos Hereditas , Paju Markku Juhani ,19 Hallintarekisteröidyt 52,3 % osakkeista 34

35 Tulevaisuuden näkymät Nettotuotot Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2015 olevan miljoonaa euroa. Arvio perustuu yhtiön näkemykseen myyntien toteutumisesta sekä vuokrauksen kehityksestä kuluvan vuoden aikana. EPRA Earnings (Operatiivinen tulos) Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna miljoonaa euroa. Näkymä perustuu nettotuottojen kehitykseen ja yhtiön arvioon rahoituskulujen kehityksestä. 35

36 Yhtiön taloudelliset tavoitteet Spondan pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet: Omavaraisuusaste Pitkän tähtäimen tavoitteena on 40 % omavaraisuusaste. Osinkopolitiikka Sponda jakaa osinkona noin 50 % osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet. 36

37 Sponda Oyj Korkeavuorenkatu 45 PL 940, Helsinki Puh Asiakaspalvelukeskus Puh

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus 6 Keskeistä tilikaudella 2013 6 Strategia 6 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 7 Rahoitus 8 Toimintaympäristöt

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 1.1. 31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 Toimitusjohtajan katsaus..3 Näkymät 2015 4 Katsauskauden jälkeiset

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Suurin yksittäinen volyymiin vaikuttanut transaktio oli Certeumin perustamiseen liittyneet 917 miljoonan euron arvoiset kiinteistömyynnit.

Suurin yksittäinen volyymiin vaikuttanut transaktio oli Certeumin perustamiseen liittyneet 917 miljoonan euron arvoiset kiinteistömyynnit. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Valtiovarainministeriön mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi vuoden 2014 aikana vain 0,1 prosenttia ja lähivuosille ennustetaan maltillista noin 1 prosentin

Lisätiedot

Yhteenveto tammi kesäkuu 2015... 3. Yhteenveto huhti kesäkuu 2015.. 3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 3. Toimitusjohtajan katsaus.

Yhteenveto tammi kesäkuu 2015... 3. Yhteenveto huhti kesäkuu 2015.. 3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 3. Toimitusjohtajan katsaus. 1.1. 30.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tammi kesäkuu 2015... 3 Yhteenveto huhti kesäkuu 2015.. 3 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 3 Toimitusjohtajan katsaus. 3 Näkymät 2015.. 4 Toimintaympäristö

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon lyhyesti Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda. Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 klo 8.00. Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 klo 8.00. Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.205 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus.. 3.3.205 Kulukuri ja mittakaavaedut nostivat voimakkaasti käyttökatetta - liikevaihto nousi 4,2 (39,7) milj. euroon,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Pääkohdat vuodelta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi 92,8 (81,2) milj. euroon - käyttökate nousi 47,5 (41,4) milj. euroon - liikevoitto

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon lyhyesti Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat... 51

Osakkeet ja osakkeenomistajat... 51 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 3 EPRA:n tunnusluvut... 14 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2010...17 Laaja konsernituloslaskelma, IFRS... 17 Konsernitase,

Lisätiedot

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana ETEENPÄIN kehitys jatkui vahvana osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215 SATO 215 l osavuosikatsaus 1.1.-31.3.215 sisältö SATO lyhyesti... 1 Strategia... 2 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215... 4 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 25 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Yhteenveto vuoden 2008 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 45,2 miljoonaan euroon

Lisätiedot

CITYCON OYJ. Tilinpäätös

CITYCON OYJ. Tilinpäätös CITYCON OYJ Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...2 16. Tytäryritys, jossa on ollut olennainen Emoyhtiön tilinpäätöksen määräysvallattomien omistajien osuus liitetiedot, FAS...

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot