Pörssitiedote klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00"

Transkriptio

1 Pörssitiedote klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kasvu johtui sijoituskiinteistöjen arvonnoususta ja vuokraustoiminnan positiivisesta kehityksestä. Toimistotilojen kysyntä oli vilkkaampaa kuin vastaavalla jaksolla vuonna Yhteenveto vuoden 2006 ensimmäisestä vuosineljänneksestä: Konsernin liikevaihto kasvoi 26,7 ( : 26,1) milj. euroon. Nettovuokratuotto kasvoi 20,4 (19,4) milj. euroon. Liikevoitto nousi 23,2 (14,8) milj. euroon pääosin sijoituskiinteistöjen arvonnousun vuoksi. Katsauskauden tulos kasvoi 11,1 (6,2) milj. euroon. Tulos / osake oli 0,14 (0,08) euroa. Osakekohtainen operatiivinen kassavirta oli 0,14 (0,14) euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 281,4 (1 251,7) milj. euroa. Nettovarallisuus / osake oli 6,94 (6,94) euroa. Konsernin tunnusluvut Q1/2006 Q1/ Taloudellinen vuokrausaste, % 87,5 87,8 87,7 Liikevaihto, Me 26,7 26,1 103,1 Nettovuokratuotto, Me 20,4 19,4 77,5 Liikevoitto, Me 23,2 14,8 65,5 Tulos/osake, e 0,14 0,08 0,37 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,14 0,14 0,57 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 6,94 6,94 7,25 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Näkymät Vuonna 2006 Spondan vuokraustoiminnan tuloksen ja operatiivisen kassavirran arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen odotetaan paranevan vuonna Toimintaympäristö Toimitiloihin kohdistunut sijoituskysyntä oli Suomessa edelleen voimakasta vuonna Kiinteistökonsultointiyritys Catella Property Groupin mukaan sijoitusten tuottovaatimukset laskivat, ja esimerkiksi Helsingin ydinkeskustan toimistokiinteistöjen keskimääräinen tuottovaatimus laski 5,75 %:iin, kun se vuonna 2004 oli 6,35 %. Kansainväliset sijoittajat olivat edelleen aktiivisia Helsingissä, mutta sijoituksia tehtiin yhä enemmän myös muualle Suomeen. Vuokrausaktiviteetti toimistomarkkinoilla lisääntyi. Pääkaupunkiseudun vajaakäyttöaste oli 8,1 %, ja etenkin laadukkaiden tilojen kysyntä kasvoi. Vuokratasot pysyivät vakaina, mutta nykyaikaisten toimistotilojen osalta odotetaan vuokratasojen nousevan. Pääkaupunkiseudulla liiketilojen vajaakäyttö oli edelleen alhainen, 1,4 %. Uusien kauppakeskuksien tarjonta lisääntyi runsaasti, ja kuluttajien ostovoiman kasvu piti liiketilat lähes täyskäytössä. Vuokratasot olivat vakaat myös liiketilojen osalta, mutta etenkin parhailla paikoilla ne hieman nousivat.

2 Logistiikkatilojen vajaakäyttö laski 2,5 %:iin. Vuokratasot nousivat hieman, etenkin nykyaikaisissa kohteissa. Vuosaaren sataman rakentamisen alkamisen myötä kysyntä logistiikkatiloihin kasvaa, ja niiden sijainnin painopisteet muuttuvat. Vajaakäytön odotetaan säilyvän alhaisena tulevaisuudessakin. Varastorakentamisen odotetaan lisääntyvän uuden satama-alueen myötä myös Helsingin ulkopuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen vuokraustoiminta Spondan sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotot olivat 20,4 ( : 19,4) milj. euroa. Toimistojen ja liiketilojen osuus tästä oli 70 % ja logistiikkatilojen 30 %. Nettovuokratuotot jakautuivat maantieteellisesti siten, että Helsingin kantakaupungin osuus oli 49 %, Pääkaupunkiseudun 20 %, Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen 22 % ja muun Suomen 9 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti alueittain seuraavasti: Kiinteistön tyyppi , % , % , % Toimistot ja liiketilat 85,6 85,3 86,2 Logistiikka 92,3 93,8 91,9 Koko kiinteistökanta 87,5 87,8 87,7 Maantieteellinen alue , % , % , % Helsingin kantakaupunki 87,2 87,5 88,9 Pääkaupunkiseutu 82,8 80,3 80,8 Pääkaupunkis. logistiikka 90,3 93,2 89,6 Muu Suomi 95,9 93,1 95,0 Koko kiinteistökanta 87,5 87,8 87,7 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu tuleva kassavirta oli 430 (487) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,6) vuotta. Katsauskauden aikana sopimuksia solmittiin yhteensä 45 kappaletta, joista jatkettuja oli 12 kpl, m², ja uusia 33 kpl, m², yhteensä noin m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (28 % kokonaisvuokratuotoista), pankki ja sijoitus (17 %) ja muut palvelut (12 %). Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,1 Toistaiseksi voimassaolevat 12,0 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla on yhteensä 87 sijoituskiinteistöä. Vuokrattavia neliöitä on yhteensä noin m², joista puolet on toimisto- ja liiketilaa ja puolet logistiikkatilaa.

3 Katsauskaudella Sponda osti Espoon Mäkkylässä sijaitsevan toimistokiinteistön osoitteessa Kalkkipellontie 6. Kauppahinta oli 11,2 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala m². Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta m². Katsauskauden aikana Sponda myi Tampereella sijaitsevia liikehuoneistoja yhteensä 0,2 milj. eurolla. Kaupalla ei ollut tulosvaikutusta. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Katsauskauden päättyessä Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 9,3 ( : 1,7) milj. euroa eli 0,4 (0,1) %. Kiinteistökannan käypä arvo oli 1 281,4 ( : 1 251,7) milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 4,1 (4,4) milj. euroa. Tulos käypään arvoon arvostamisesta kunnossapitoinvestointien vähentämisen jälkeen oli 5,2 (-2,7) milj. euroa. Käyvän arvon muutokseen vaikuttivat positiivisesti tuottovaatimusten lasku sekä uudet solmitut vuokrasopimukset. Tuottovaatimuksia laskettiin joissakin Helsingin ydinkeskustan kiinteistöissä. Vuokratasot säilyivät koko kiinteistökannassa vakaina. Spondan sijoituskiinteistöt, , M Yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Sijoituskiinteistöt ,7 966,4 252,3 41,0 0,0 Hankinnat ,7 11,7 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 5,0 3,3 0,9 0,8 0,0 Muut siirrot segmenttien välillä 0,0-0,6 0,0 0,6 0,0 Myynnit ,2 0,0-0,2 0,0 0,0 Käyvän arvon muutos 5,2 5,5-0,3 0,0 0,0 Sijoituskiinteistöt ,4 986,3 252,7 42,4 0,0 Käyvän arvon muutos % 0,4 0,6-0,1 0,0 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto / sijoituskiinteistöt ,6 %* 5,8 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % * Luvussa ei ole huomioitu kiinteistökehityksen käypää arvoa. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste laski vain hieman vuoden 2005 lopun tilanteesta ja oli 85,6 ( : 86,2) %. Helsingin ydinkeskustan toimistotiloihin solmittiin merkittäviä sopimuksia mm. osoitteissa Kasarmikatu 36 ja Kaivokatu 12. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen nettovuokratuotto oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 14,3 ( : 13,3) miljoonaa euroa ja kiinteistöjen käypä arvo oli 986,3 (980,7) milj. euroa. Vertailukelpoinen käyvän arvon muutos oli 5,5 milj. euroa eli 0,4 %. Käyvän arvon nousuun vaikuttivat tuottovaatimusten lasku joissakin Helsingin ydinkeskustan kiinteistöissä. Vuokratasot säilyivät vakaana koko pääkaupunkiseudulla. Sponda osti toimistokiinteistön Espoon Mäkkylästä 11,2 milj. eurolla. Lisäksi Sponda osti Espoossa sijaitsevan KOy Läkkitorin osakkeita 0,2 milj. eurolla lisäten näin omistusosuutensa kiinteistöstä 100 %:iin. Katsauskaudella ei myyty toimistokiinteistöjä.

4 Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste parani vuoden 2005 lopun tilanteesta, ja oli ,3 ( : 91,9) %. Katsauskaudella solmittiin merkittäviä sopimuksia mm. osoitteissa Vitikka 6, Espoo, ja Vanha Porvoontie 231, Vantaa. Nettovuokratuotto logistiikkatiloissa oli 6,1 (6,1) milj. euroa, ja kiinteistöjen käypä arvo oli 252,7 (252,2) milj. euroa. Vuokratasot eivät muuttuneet logistiikkakiinteistöissä. Katsauskauden aikana Sponda myi Tampereella sijaitsevia sijoituskiinteistöjä yhteensä 0,2 milj. eurolla. Kaupalla ei ollut tulosvaikutusta. Katsauskaudella ei ostettu logistiikkakiinteistöjä. Kiinteistökehitys ja uudet liiketoiminta-alueet City-Centerin laajennus on aloitettu kellaritiloista, joihin valmistuvat kiinteistön tekniset tilat sekä varastotilaa. Kellarikerrosten investointikustannukset ovat noin 8 milj. euroa vuoden 2006 aikana. Sponda tutkii Venäjän liiketila-, toimisto- ja logistiikkamarkkinoita. Investoinnit käynnistetään vuoden 2006 aikana. Sponda Oyj ja JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L. allekirjoittivat sopimuksen kiinteistörahaston perustamisesta Rahasto sijoittaa pääasiallisesti toimisto- ja liiketilakiinteistöihin keskisuurissa suomalaisissa kaupungeissa, ja sen tavoitekoko on milj. euroa. Sponda omistaa kiinteistörahastosta 20 %. Sponda vastaa sekä rahaston että sen hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa rahastolla oli kaksi liikekeskusta, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli noin 20 milj. euroa. Rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 14,4 ( : 14,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -17,1 (-33,2) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta 4,0 (22,8) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -6,7 (-6,2) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli 42 (43) % ja nettovelkaantumisaste oli 112 (110) %. Korollinen vieras pääoma oli 619,8 (605,1) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,9 (3,1) vuotta ja keskikorko 4,3 (4,1) %. Sponda suojautuu vaihtuvaan korkoon liittyviä riskejä vastaan käyttämällä koronvaihtosopimuksia. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 75,1 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 1,9 (2,5) vuotta. Koronvaihtosopimukset on osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS:n suojauslaskentaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Lainasalkku muodostuu kolmesta eri kotimaisesta joukkovelkakirjalainaohjelmasta, yhteensä 300 milj. euroa, syndikoidusta luotosta, yhteensä 250 milj. euroa, sekä liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 70,5 milj. euroa. Maksuvalmiutta hallitaan joustavilla 100 milj. euron luottolimiiteillä ja 150 milj. euron yritystodistusohjelmalla. Kaikki lainat ovat vakuudettomia. Verotus Kiinteistöyhtiöiden hankinnan yhteydessä Spondalle syntyy laskennallista verovelkaa silloin, kun hankinnan kohteena olleen kiinteistön käypä arvo ylittää verotuksessa vähennyskelpoisen määrän. Vastaavasti Spondalle syntyy laskennallinen verosaatava hankinnan kohteena olleen kiinteistön käyvän arvon alittaessa verotuksessa vähennyskelpoisen määrän. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyy näitä laskennallisen verovelan lisäyksiä 1,4 milj. euroa. Riskienhallinta Spondan merkittävimmät riskit ovat asiakkaihin ja rahoitukseen liittyvät riskit. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Spondalla oli yhteensä 643 asiakasta ja 1078 erillistä vuokrasopimusta. Keskeinen osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastiedon seuranta. Riskejä hallitaan asiakkaiden toimialojen hajauttamisella ja eripituisilla vuokrasopimuksilla. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko

5 elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimukseen on liitetty riskiin suhteutettu vuokravakuus. Sponda omistaa sijoituskiinteistöjä vain Suomessa, ja kaikki kiinteistöt on täysarvovakuutettu. Jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla. Kiinteäkorkoisilla lainoilla ja koronvaihtosopimuksilla tasataan markkinakorkojen muutoksista aiheutuvaa korkoriskiä. Katsauskauden lopussa Spondan lainasalkun suojausaste oli 75,1 %. Yhtiön toimintaan ei liittynyt valuuttariskejä. Spondan rahoitussopimuksissa on velkarahoittajien suojaksi asetettu kovenantit, jotka koskevat mm. vakuuksien käyttöä, rahoittajien tasa-arvoa ja eräitä taloudellisia tunnuslukuja. Kiinteistösijoitustoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen ja jätehuoltoon sekä rakennetun ympäristön laatuun. Spondan ympäristömyönteistä toimintaa ohjaa elinkaariajattelu. Yhtiö ottaa sekä liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana 55 (54) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 55 (48) henkilöä. Maaliskuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 58 (55) henkilöä, joista 58 (49) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä ainoastaan Suomessa. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda omistaa joko koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Spondan osake Spondan osakkeen tammi-maaliskuun keskikurssi oli 8,75 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 9,50 ja alin 7,86 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 8,80 euroa ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 697 milj. euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti sekä hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksia ei katsauskauden aikana käytetty. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,2 Suomalaiset yhteisöt ,9 Ulkomaalaiset yhteisöt ,6 Osakkeita yhteensä ,0 Hallinnointi Spondan hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Sponda Oyj:n yhtiöjärjestystä. Sponda noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta ja Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton suositusta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä.

6 Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti kokouksessaan konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotuksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen saa ylittää viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään viisi (5) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen lukumäärä vahvistettiin kuudeksi ja hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen sekä uutena jäsenenä Timo Korvenpää. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Soilan ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen. Hallituksen palkkiot vahvistettiin seuraavasti: puheenjohtajalle suoritetaan euron kuukausipalkkio, varapuheenjohtajalle euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille euron kuukausipalkkio. Tämän lisäksi suoritetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio/kokous. Matkakustannukset korvataan yhtiön voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti. Hallituksella ei ole pysyviä valiokuntia. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta jäsenestä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen sekä yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Johto Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kuusi henkilöä. Sampo Pankin velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Sampo Pankki Oyj:n kanne, jossa se vaatii luottosopimuksen perusteella Spondan velvoittamista maksamaan Sampo Pankille lisää korkoa yhteensä 5,3 milj. euroa ajalta Sponda kiistää vaatimuksen perusteettomana.

7 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sponda allekirjoitti sopimuksen viisi- ja seitsemänvuotisesta yhteensä 300 miljoonan euron syndikoidusta luotosta. Järjestelyllä jälleenrahoitettiin yhtiön lainaportfoliota, ja se korvaa heinäkuussa 2004 allekirjoitetun vastaavan järjestelyn. Lainan marginaali laina-aikana on 0,375-0,70 % yli Euriborin. Sponda osti ,3 milj. eurolla kiinteistösalkun, joka sisältää kolme toimitilakiinteistöä pääkaupunkiseudulla. Kiinteistöt ovat liiketilakiinteistö Vepema Oy (6 200 m2) ja teollisuus- ja toimistokiinteistö KOy Martinkyläntie 53 (3 100 m2), molemmat Vantaalla, ja toimisto- ja liiketilakiinteistö KOy Kylvöpolku (2 400 m2) Helsingin Itä-Pakilassa. Kiinteistösalkun vuokrausaste on 90 %. Hyödynnettävissä olevaa rakennusoikeutta on noin m2. Spondan ja JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L. in yhdessä perustamaan kiinteistörahastoon, First Lux S.Á.R.L:n, on ostettu liikekiinteistöjä 42 milj. eurolla. Suurimmat kiinteistöt sijaitsevat Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Raumalla ja Hämeenlinnassa. Rahaston koko on tällä hetkellä noin 62 milj. euroa. Sponda Oyj ja Kapiteeli Oyj valittiin Tampereella sijaitsevan Ratinan kauppakeskusalueen toteuttajaksi. Hankkeen vetovastuu on Kapiteelilla, jonka osuus projektista on 60 % ja Spondan 40 %. Kokonaisinvestointi on noin 200 milj. euroa, ja hankkeen on arvioitu käynnistyvän aikaisintaan vuonna Citycon Oyj on valittanut tarjouskilpailusta markkinatuomioistuimeen. City-Centerin laajennustyöt voidaan käynnistää. Katutason liiketilojen kunnostaminen alkaa loppuvuodesta Kuluvan vuoden kokonaisinvestoinnit City-Centeriin ovat noin 14 milj. euroa. Näkymät Vuonna 2006 Spondan vuokraustoiminnan tuloksen ja operatiivisen kassavirran arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen odotetaan paranevan vuonna Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

8 Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 1-3/06 1-3/ /05 Tulos/osake, 0,14 0,08 0,37 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen nettovarallisuus, 6,94 6,94 7,25 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,14 0,14 0,57 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2005 Liikevaihto 26,7 26,1 103,1 Ylläpitokulut -6,3-6,7-25,6 Nettovuokratuotot 20,4 19,4 77,5 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä - - 0,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä ,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 5,2-2,7-5,1 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,3-0,2-1,2 Hallinnon kulut -2,2-1,7-5,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1-0,4 Liiketoiminnan muut kulut ,1 Liikevoitto 23,2 14,8 65,5 Rahoitustuotot - 0,1 0,2 Rahoituskulut -6,7-6,3-26,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -6,7-6,2-26,3 Voitto ennen veroja 16,5 8,6 39,2 Tuloverot -5,4-2,4-9,6 Tilikauden tulos 11,1 6,2 29,6 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 11,1 6,2 29,6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,14 0,08 0,37 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,14 0,08 0,37 Osakkeita keskimäärin, milj.kpl Perus 79,2 78,8 79,0 Laimennettu 80,6 80,7 80,3

9 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 1 281, , ,7 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 0,5 - - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,7 9,4 8,8 Aineettomat hyödykkeet 0,3 0,1 0,1 Muut sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 0,1 1,0 0,1 Laskennalliset verosaamiset 1,2 5,1 2,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 292, , ,3 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,3 5,5 6,6 Rahavarat 2,1 5,7 0,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 7,4 11,2 7,4 Varat yhteensä 1 299, , ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,2 78,8 79,2 Ylikurssirahasto 158,8 157,5 158,8 Arvonmuutosrahasto -0,7-6,2-4,2 Kertyneet voittovarat 312,0 1) 317,1 1) 340,5 Oma pääoma yhteensä 549,3 547,2 574,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 549,3 450,1 549,2 Eläkevelvoitteet - 0,1 - Varaukset 1,1 1,3 1,1 Muut velat 1,1 8,4 5,8 Laskennalliset verovelat 68,8 58,2 63,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 620,3 518,1 619,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 70,5 155,0 66,5 Ostovelat ja muut velat 59,6 1) 58,3 1) 18,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 130,1 213,3 84,9 Velat yhteensä 750,4 731,4 704,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 299, , ,7 Korolliset velat 619,8 605,1 615,7 1) Osingot 39,6 milj.euroa (2005:39,4 milj.euroa) on vähennetty kertyneistä voitto-

10 varoista ja kirjattu muihin velkoihin. Rahavirtavaikutus esitetään toisella vuosineljänneksellä. Tuloslaskelma- ja tasetiedot segmenteittäin Me Liiketoiminta-alueet Toimistot ja liiketilat Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Konserni yht. Logis-tiikka Muut Tuloslaskelmatiedot 1-3/2006 Liikevaihto 19,0 7,7 0,0 0,0-26,7 Ylläpitokulut -4,7-1,6 0,0 0,0 - -6,3 Nettovuokratuotto 14,3 6,1 0,0 0,0-20,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 5,5-0,3 0,0 0,0-5,2 Hallinto ja markkinointi -1,7-0,5-0,3-0,3 0,3-2,5 Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Liikevoitto 18,1 5,3-0,3-0,2 0,3 23,2 Rahoitustuotot ja -kulut -6,7-6,7 Voitto / tappio ennen veroja -6,4 16,5 Tuloverot -5,4-5,4 Tilikauden tulos -11,8 11,1 Tasetiedot Investoinnit 15,0 0,8 0, ,6 Poistot ,1-0,1 Varat yhteensä 990,7 254,9 42,4 0,5 11, ,7 Korottomat lyhytaikaiset velat 1,1 0,8 0,0 0,0 57,7 59,6 Tuloslaskelmatiedot 1-3/2005 Toimistot ja liiketilat Logis-tiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yht. Liikevaihto 18,5 7,6 0,0 0,0-26,1 Ylläpitokulut -5,2-1,5 0,0 0,0 - -6,7 Nettovuokratuotto 13,3 6,1 0,0 0,0-19,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -12,0 9,3 0,0 0,0 - -2,7

11 Hallinto ja markkinointi -1,1-0,4 0,0 0,0-0,4-1,9 Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikevoitto 0,2 15,0 0,0 0,0-0,4 14,8 Rahoitustuotot ja -kulut -6,2-6,2 Voitto ennen veroja -6,6 8,6 Tuloverot -2,4-2,4 Tilikauden tulos -9,0 6,2 Tasetiedot Investoinnit 4,2 28, ,8 Poistot ,1 0,1 Varat 988,4 274, , ,6 Korottomat lyhytaikaiset velat 2,8 2,0 0,0 0,0 53,5 58,3 Maantieteelliset alueet Me Me Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 24,6 23,7 Muu Suomi 2,1 2,4 Muut - - Konserni yhteensä 26,7 26,1 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 16,8 32,7 Muu Suomi -0,2 0,1 Muut 0,0 - Konserni yhteensä 16,6 32,8 Varat Pääkaupunkiseutu 1 215, ,9 Muu Suomi 72,1 80,1 Muut 11,7 15,6 Konserni yhteensä 1 299, ,6 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2005 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 11,1 6,2 29,6

12 Oikaisut 6,8 11,6 41,7 Nettokäyttöpääoman muutos 1,0 2,5 0,2 Saadut korot 0,1-0,2 Maksetut korot -4,3-5,3-25,7 Muut rahoituserät - -0,1-0,3 Maksetut/saadut verot -0,3-0,5 0,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 14,4 14,4 46,5 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituskiinteistöihin -16,7-33,2-53,1 Investoinnit kiinteistörahastoihin -0,5 - - Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,1-0,1-0,2 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 0,2-9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0,1 0,2 Investointien nettorahavirta -17,1-33,2-43,9 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön - - 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -75,7-75,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 4,0 98,5 10,0 Maksetut osingot ,4 Rahoituksen nettorahavirta 4,0 22,8-3,5 Rahavarojen muutos 1,3 4,0-0,9 Rahavarat kauden alussa 0,8 1,7 1,7 Rahavarat kauden lopussa 2,1 5,7 0,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Me Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa 1 259, , ,5 Investoinnit sijoituskiinteistöihin 5,0 4,5 23,5 Hankitut sijoituskiinteistöt 11,7 28,4 28,4 Myydyt sijoituskiinteistöt -0,2 - -8,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 5,2-2,7-5,1 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa 1 281, , ,7

13 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osakepääoma Yli-kurssirahasto Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 IAS 39:n soveltamisen vaikutus -6,1-6,1 Oikaistu oma pääoma ,8 157,5-6,1 350,3 580,5 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä -0,2-0,2 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot 0,1 0,1 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -0,1-0,1 Tilikauden tulos 6,2 6,2 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -0,1 6,2 6,1 Osingonjako -39,4-39,4 Oma pääoma ,8 157,5-6,2 317,1 547,2 Oma pääoma ,2 158,8-4,2 340,5 574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 4,8 Tuloslaskelmaan siirretty määrä - - Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3-1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 3,5 Tilikauden tulos 11,1 11,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 11,1 14,6 Osingonjako -39,6-39,6 Oma pääoma ,2 158,8-0,7 312,0 549,3 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita Me Konserni Konserni Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu 0,1 0,1 Annetut kiinnitykset 0,1 0,1 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 0 0 Vuokravastuu 20,7 20,9 Annetut kiinnitykset 2,2 2,2 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 305,9 305,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo -1,1-5,8

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 31.08.2012 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 73 TEUR (132 TEUR).

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2013 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2009-28.2.2010 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2009-28.2.2010 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 28.2.2010 oli 18,2 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Tämän tilinpäätöksen tiedot on tilintarkastettu.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Tämän tilinpäätöksen tiedot on tilintarkastettu. 1/2006 06.02.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN 1-3SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-maaliskuu 2004 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN Spondan 3 kuukauden tulos oli 5,5 (31.3.2003: 6,9) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto oli

Lisätiedot

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 62,3 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 15 prosenttia 55,6 milj. kappaleeseen.

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot