Sponda Oyj. Visio Sponda on toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda Oyj. Visio Sponda on toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2005

2 Sisällysluettelo 1 Sponda lyhyesti 2 Tunnusluvut ja vuoden tärkeimmät tapahtumat 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitus Spondaan 8 Kiinteistöomaisuuden kuvaus 9 Spondan keskeiset kiinteistöt 10 Toimintaympäristö 14 Liiketoiminta 18 Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 22 Logistiikkakiinteistöt 26 Kiinteistökehitys ja uudet liiketoiminta-alueet 28 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta sekä kiinteistöjen markkina-arvo 30 Henkilöstö ja ympäristö 34 Corporate Governance 39 Tilinpäätös Tietoja osakkeenomistajille Sponda Oyj Visio Sponda on toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja laadukkaalla kiinteistöjen ylläpidolla saavuttaa toimialan ja alueen parhaan tuoton ottamalla hallittua kehitys- ja vuokrausriskiä. Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä ja toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä. Toiminta-ajatus Sponda omistaa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.

3 Sponda lyhyesti Sponda Oyj on pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toimintaajatuksena on omistaa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan kiinteistöpääoman markkina-arvo on noin 1,26 mrd. euroa ja vuokrattava pinta-ala m 2. Sponda on Helsingin Pörssin suurin kiinteistösijoitusyhtiö. Strategia Spondan lähivuosien tavoite on lisätä kasvua ja kannattavuutta. Sponda tehostaa organisaation toimintoja ja parantaa kiinteistöjen ylläpidon laatua. Kiinteistökehitystä aktivoidaan. Kehitettäviä toimitilahankkeita on yhteensä n m². Kehitysinvestointien kokonaisarvio on noin 500 milj. euroa, josta 50 milj. euroa käytetään vuonna Uudet liiketoiminta-alueet avataan Venäjällä ja Baltiassa. Sponda laajentaa liiketoimintaansa kiinteistörahastoihin. Arvot Yhtiölle tärkeitä arvoja ovat innovatiivisuus, rehellisyys ja ammattitaito. VUOSIKERTOMUS 2005

4 Tunnusluvut Konsernin tunnusluvut (IFRS) Liikevaihto, Me 03, 99,2 Liikevoitto, Me 65,5 1 7,1 Voitto ennen veroja, Me 39,2-9,5 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,57 0,53 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,25 7,44 Tulos/osake, e 0,37 0,04 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,57 1,50 P/E-luku 21, ,89 Omavaraisuusaste, % 44,9 47,1 Nettovelkaantumisaste, % 07, 98,8 Osinko, e 0,50 * 0,50 Osinko tuloksesta, % 33,42 * 231,8 Efektiivinen osinko, % 6,29 * 6,96 * Hallituksen esitys Vuoden tärkeimmät tapahtumat 2005 Tammikuu Sponda siirtyi IFRSraportointiin Sponda osti logistiikka- ja toimistokiinteistön Ruosilantie 16:ssa Helsingin Konalassa. Kauppahinta oli 28,4 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala m 2. Huhtikuu Sponda laski liikkeeseen 100 milj. euron joukkovelkakirjalainat investointeja ja rahoitusrakenteen kehittämistä varten. Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat merkitsivät lainat täysimääräisesti. Toukokuu Sponda myi Lappeenrannassa sijaitsevan kauppakeskus Iso- Kristiinan (Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus) 7,2 milj. eurolla. Kesäkuu Spondan uusi toimitusjohtaja dipl. insinööri Kari Inkinen aloit- 2 SPONDA

5 TULOS/OSAKE, e KIINTEISTÖOMAISUUDEN MARKKINA-ARVO, Me NETTOVUOKRATUOTTOJEN JAKAUTUMINEN LIIKETOIMINNOITTAIN, % 1,00 0,80 1,6 1,4 1,2 Logistiikka 30 % Toimistot ja liiketilat 70 % 0,60 1,0 0,8 0,40 0,6 0,20 0,4 0,2 0, * 2005* * Vuoden 2004 ja 2005 luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia 0, ti yhtiössä Inkinen siirtyi Spondaan Kapiteeli Oyj:n toimitusjohtajan paikalta. Syyskuu Spondan uusi strategia ja organisaatiomuutos julkistettiin. Tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä laajentamalla kiinteistökehitys- ja investointitoimintaa Venäjälle ja Baltian maihin. Spondan toiminnot organisoitiin neljään liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Logistiikkakiinteistöt, Kiinteistökehitys ja Uudet liiketoimintaalueet. Toimintaa tehostettiin siten, että kiinteistöjen vuokraamisesta vastaavat Account Managerit ja ylläpidosta ja hankintaverkoston johtamisesta Property Managerit. Kiinteistökehitys keskittyy uusien kiinteistöhankkeiden markkinointiin ja toteuttamiseen ja Uudet liiketoimintaalueet kiinteistöliiketoiminnan laajentamiseen uusille maantieteellisille ja toiminnallisille alueille. Marraskuu Spondan suurimman kehityskohteen, City-Centerin, maanpäällinen kaavaehdotus hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa ja kehitysprojektin arvioidaan alkavan vuoden 2006 aikana. VUOSIKERTOMUS

6 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtaja Kari Inkinen aloitti Spondan toimitusjohtajana Hän on syntynyt vuonna 1957 ja on koulutukseltaan diplomiinsinööri (TKK, Rakennusosasto 1984). Inkinen on hankkinut työkokemuksensa erilaisissa johdon tehtävissä kiinteistöalalla: YIT-Yhtymässä vuosina ja viimeksi Kapiteelin toimitusjohtajana vuosina Spondan vuoden 2005 tulos kehittyi asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja parani vuoteen 2004 verrattuna. Vuokraustoiminnan tulos pysyi edellisvuoden tasolla. Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,6 % (1,5 % vuonna 2004) ja operatiivinen kassavirta/ osake oli 0,57 (0,53) euroa. Spondan kiinteistöinvestoinnit vuoden aikana rajoittuivat yhden logistiikkakiinteistön ostoon Helsingin Konalasta 28,4 milj. eurolla, ja lisäksi Sponda myi yhden liikekiinteistön Lappeenrannasta 7,2 milj. eurolla. Sponda panosti vuonna 2005 kiinteistökantansa ajanmukaistamiseen ja vuokralaisparannuksiin yhteensä 21,4 milj. euroa turvatakseen kiinteistöjen kilpailukyvyn markkinoilla. Syksyn alussa julkistettiin Spondan uudistettu strategia, jonka tavoite on lisätä yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Organisaation toimintoja tehostettiin tavoitteena vuokraustoiminnan aktivoiminen sekä asiakaspalvelun ja kiinteistöjen ylläpidon laadun parantaminen. Organisaatiorakenteen uudistamisen yhteydessä yhtiöön perustettiin kaksi uutta liiketoimintayksikköä: kiinteistökehittämisen yksikkö ja Venäjän ja Baltian liiketoiminta-alue. Toimintaympäristössämme vuokramarkkinat pysyivät suhteellisen vakaina. Logistiikka- ja liiketilojen vuokrausasteet säilyivät korkeina ja toimistomarkkinoillakin vuokraustilanne parani vuoden loppua kohti. Pääkaupunkiseutua vaivannut toimistotilojen tyhjeneminen näyttää päättyneen ja kysyntä on kääntynyt kasvuun. Kiinteistösijoitusmarkkina on pysynyt edelleen aktiivisena, ja kansainvälisten kiinteistösijoittajien kiinnostus erityisesti pääkaupunkiseudun markkinoille on ollut runsasta. Likviditeetti on korkealla ja paineita tuottovaatimusten laskuun on olemassa. Kilpailu hyvistä investointikohteista on kova, ja tämä luonnollisesti vaikeuttaa Spondan kannattavaa kasvua päämarkkina-alueellamme Helsingissä. 4 SPONDA

7 Organisaatio uudistui asiakkaiden hyväksi Tavoitteemme on olla asiakkaamme halutuin yhteistyökumppani toimitila-asioissa. Tähän tähtää myös organisaatiouudistuksemme, missä asiakaspintaa lisättiin ja vastuualueita tarkennettiin. Spondalla on erittäin hyvä markkinatuntemus ja kyky ratkaista asiakkaan toimitilakysymykset innovatiivisesti ja joustavasti. Me panostamme pitkiin asiakassuhteisiin ja luottamukselliseen kanssakäymiseen. Osaamistaso ja paikallistuntemus on Spondassa korkea. Tämän lisäksi pyrimme siihen, että asiakkaamme kokevat meidät helposti lähestyttävinä, innovatiivisina ratkaisijoina, joiden kanssa he haluavat toimia yhteistyössä myös tulevaisuudessa. Spondan asiakkaana yritykset saavat kumppanikseen osaavan, joustavan ja kiinteistöjen pitkäjänteisen omistajan, joka aidosti pystyy ratkaisemaan tulevaisuuden tilaongelmat. Kiinteistökehitys lisää tarjontaa Spondan kiinteistökehitystä aktivoidaan hyödyntämällä omistuksessa olevia maaalueita ja rakennusoikeutta. Kiinteistökannan ja tonttivarannon suurimmat kehityskohteet sijaitsevat Helsingin keskustassa ja Vantaan Aviapoliksen ja Hakkilan teollisuusalueilla. Arvio tulevista kehitysinvestoinneista on noin 500 milj. euroa ja seuraavien kolmen vuoden kehitysinvestointitavoite on 190 milj. euroa. Kiinteistökehitystoiminnan tavoite Spondassa on tuottaa asiakkaillemme moderneja toimitiloja muuttuviin tarpeisiin. Spondan tarkoituksena on toimia pitkäjänteisenä omistajana kehittämissään kohteissa. Uudet liiketoiminta-alueet Venäjälle ja Baltiaan Uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen Venäjälle ja Baltiaan vaatii laajaa kontaktiverkostoa ja paneutumista alueiden olosuhteisiin. Ensisijaisesti tutkimme logistiikka- tai liiketilakiinteistökohteita mahdollisesti yhteistyössä länsimaisten yritysten kanssa, jotka ovat jo pitkään toimineet naapureittemme kanssa. Tavoitteemme on, että pystymme joko kiinteistöjä ostamalla tai niitä kehittämällä tarjoamaan asiakkaillemme toimivan ympäristön heidän liiketoiminnalleen Organisaatio- ja strategiauudistus sekä korkea osaamisen taso tukevat Spondan kasvua. myös Venäjällä ja Baltiassa. Olemme luottavaisia siitä, että vuoden 2006 aikana saadaan varsinainen investointitoiminta käyntiin. Spondan sijoitusten uusille alueille on tässä vaiheessa suunniteltu olevan % taseesta. Spondan perusasiat ovat erinomaisessa kunnossa. Meillä on laadukas kiinteistökanta, korkea ammattitaito ja osaamista sekä hyvä maine luotettavana sopimuskumppanina. Toimintaympäristössämme on kuitenkin tapahtunut muutoksia. Näen että Spondan haasteet liittyvät kannattavan kasvun aikaansaamiseen, ja tähän tähtäävät myös uudistukset yhtiön strategiassa. Toiminnan tehostaminen, ylläpidon laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen, kiinteistökehitystoiminnan aktivoiminen ja uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen ovat toimenpiteitä, joilla tavoiteltua muutosta saadaan aikaan. Kiitän asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan sekä omaa henkilöstöämme hyvästä työpanoksesta vuonna Kari Inkinen VUOSIKERTOMUS

8 Sijoitus Spondaan Sponda on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä. Yhtiön osake on mukana kansainvälisessä kiinteistösijoitusindeksissä, EPRA/NAREIT Europe Real Estate Index, joka mittaa eurooppalaisten listattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeiden kokonaistuottoa. Kivilinna, Kaivokatu luvun arkkitehtuuria edustavan kivilinnan, Kaivokatu 12, peruskorjattu toimisto-osa vastaa modernin pankkitoiminnan vaatimuksia. Edustustiloissa on säilytetty arkkitehti A. Lindgrenin alkuperäinen sisustus. Kiinteistössä toimii myös Hotelli Seurahuone, jonka uudistetut vierashuoneet valmistuvat huhtikuussa SPONDA

9 Spondan kiinteistösalkku koostuu pääasiassa Helsingin seudulla sijaitsevista toimisto- ja liiketila- sekä logistiikkakiinteistöistä. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjä oli vuoden 2005 lopussa pääkaupunkiseudulla yhteensä 77 % koko kiinteistökannan markkina-arvosta. Vuonna 2005 laaditun strategian mukaan yhtiö hakee kasvua Venäjän ja Baltian markkinoilta, jonne sijoitustoiminnan odotetaan alkavan vuonna Sponda panostaa tulevaisuudessa voimakkaasti myös kiinteistökehitykseen hyödyntämällä olemassa olevia tonttivarantoja. Yhtiön kiinteistösijoitustoimintaa tukevat vahva ja ammattitaitoinen organisaatio ja laadukas kiinteistöjen ylläpito, jossa Spondan laajalla partneriverkostolla on merkittävä rooli. Spondan vuokraustoiminnan perustana ovat asiakkaiden tarpeet, joista johdetut ratkaisut luovat edellytykset asiakkaiden menestymiselle. Viimeisen viiden vuoden aikana Spondan osakkeen kokonaistuotto oli noin 24 %. Vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä oli vuoden 2005 lopussa noin 66 % osakekannasta. Spondan sijoittajasuhdeperiaatteet Spondan sijoittajasuhdeviestinnän tehtävänä on antaa markkinoille tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat arvioida yritystä sijoituskohteena nyt ja tulevaisuudessa. Se huolehtii siitä, että yhtiön tiedottaminen on tasapuolista, ajantasaista ja läpinäkyvää. Yhtiö palvelee sijoittajia säännöllisen taloudellisen tiedottamisen lisäksi muun muassa sijoittajatapaamisilla ja verkkosivujen tukimateriaalilla. Spondan hallitus vastaa sekä osavuosikatsausten että tilinpäätöstietojen julkaisemisesta. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat kommunikoinnista Spondan sijoittajien kanssa. Sijoittajasuhdepäällik kö vastaa taloustiedottamisesta, tukimateriaalista ja sijoittajatapaamisista. Tiedot niistä pankeista ja pankkiiriliikkeistä, jotka ovat ilmoittaneet teke vänsä Spondan toimintaan liittyviä analyysejä, ovat yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Lista voi olla puutteellinen, eikä Sponda vastaa analyyseissa esitetyistä arvioista. Hiljainen jakso Hiljainen jakso alkaa Spondassa neljä viikkoa ennen tuloksen julkistuspäivää. Tämä tarkoittaa sitä, että tuona aikana Sponda ei anna liiketoimintaa koskevia lausuntoja eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. SPONDAN OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEKOHTAINEN NETTOVARALLISUUS, e EPRA EUROOPPA -INDEKSI JA SPONDAN OSAKEKURSSI OSINKO, e 10 2,5 1, ,0 0, ,5 0, ,0 0, ,5 0, , Spondan osakekurssi EPRA 0, * Osakekohtainen nettovarallisuus Spondan osakekurssi Indeksi =1 000 EPRA (European Public Real Estate Association) -indeksi mittaa eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kokonaistuoton kehitystä. Lähde: European Public Real Estate Association EPRA, OMX Helsinki ja Catella Property Oy * Hallituksen ehdotus VUOSIKERTOMUS

10 Kiinteistöomaisuus KIINTEISTÖOMAISUUDEN MARKKINA-ARVO Logistiikka 20 % Markkina-arvo yhteensä 1 259,7 Me Kiinteistökehitys 3 % Toimistot ja liiketilat 77 % Sponda on erikoistunut toimitilakiinteistöihin pääosin pääkaupunkiseudulla, missä yhtiö omistaa 87 kiinteistöä. Kiinteistöomaisuus koostuu toimisto- ja liiketilakiinteistöistä ja logistiikkakiinteistöistä. Vuokrattava pinta-ala on m 2. Spondan nettovuokratuotoista noin puolet tulee Helsingin keskustassa sijaitsevista kiinteistöistä. Spondan tilojen taloudellinen vuokrausaste vuoden 2005 lopussa oli 87,7 (87,5) %. Vuokrausaste kohentui edellisvuoden vastaavasta tasosta. Vuokratason ennakoidaan pysyvän vakaana. Spondan kiinteistöjen markkina-arvo oli 1,26 mrd. euroa. Kiinteistöjen arvo muuttui vuoden aikana 38,2 milj. euroa, josta hankintojen ja myyntien osuus oli 22,6 milj. euroa. Toimistojen vuokratason lasku Helsingin kantakaupungin reuna-alueilla, Espoossa ja Vantaalla vaikutti negatiivisesti arvonkehitykseen. Toisaalta arvo kehittyi positiivisesti markkinoiden tuottovaatimuksien laskiessa selvästi ulkomaisten sijoittajien tekemien kauppojen myötä. Spondan kehitettäviin kiinteistöihin kuuluu yhteensä noin 15 kohdetta pääkaupunkiseudulla. Huomattavimmat kohteet ovat City-Center Helsingin ydinkeskustassa ja Vantaan Honkatalon uudiskohde Hakkilan logistiikka-alueella. Molempien kohteiden rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2006 aikana. Sponda on vuonna 2005 investoinut huomattavasti toimistokohteiden modernisointiin. Tavoitteena ovat talotekniikaltaan ja tilaratkaisuiltaan nykyaikaiset tilat. Täysin peruskorjattuja, uutta vastaavia tiloja ovat esimerkiksi City-Centerin toimistokerrokset, ravintola Bankin ravintola- ja kokouskeskus ja toimistohotelli Unioninkatu 22:ssa ja toimistokiinteistöt Unioninkatu 18:ssa sekä Bulevardi 1:ssa. Jugendlinnaa Korkeavuorenkatu 35:ssä peruskorjataan parhaillaan ja uusitut sisätilat valmistuvat marraskuussa Miestentien toimistokiinteistö Otaniemessä on korjattu uutta vastaavaksi. Spondan käyttämätön rakennusoikeus omistamillaan maa-alueilla on yhteensä noin m 2. Sopimuskannan yhteenlaskettujen, tulevien kassavirtojen arvo oli 461 (474) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,6) vuotta. Kiinteistöpääoman muutosten vaikutus nettovuokratuottoon, Me Myydyt kiinteistöt Ostetut kiinteistöt Liikevaihto 0,6 3,7 Ylläpitokulut -0,3-0,6 Nettovuokratuotto 0,3 3,1 Kiinteistöjen markkina-arvon muutos , Me Toimistot ja Kiinteistö- Uudet liike- Yhteensä liiketilat Logistiikka kehitys toiminnot Markkina-arvo ,5 972,8 209,5 39,2 0,0 Hankinnat ,4 0,0 28,4 0,0 0,0 Investoinnit, kiinteistökehitys 2,1 0,0 0,3 1,8 0,0 Muut investoinnit ja siirrot segmenttien välillä 0,7-3,2 3,9 0,0 0,0 Myynnit ,6-7,8-0,8 0,0 0,0 Markkina-arvon muutos 5,6 4,6 11,0 0,0 0,0 Markkina-arvo ,7 966,4 252,3 41,0 0,0 Markkina-arvon muutos %,3 0,5 5,3 0,0 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto / markkina-arvo , % 6,4 5,6 9,1 0,0 0,0 Uushankinnat 28,4 0,0 28,4 0,0 0,0 Rakentaminen 2,1 0,0 0,3 1,8 0,0 Kunnossapito 7,0 1,6 5,4 0,0 0,0 Vuokralaisparannukset 4,4 14,2 0,2 0,0 0,0 Investoinnit 51,9 15,8 34,3 1,8 0,0 8 SPONDA

11 Spondan keskeiset kiinteistöt pääkaupunkiseudulla 1. City-Center 2. Havis Business Center 3. Arkadiankatu 4 6 Vuokrasopimusten lukumäärä 75 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 86,8 % Vuokrasopimusten lukumäärä 50 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 74,6 % Vuokrasopimusten lukumäärä 2 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 00 % 4. Kaupintie 3 5. Kaivokatu Ruosilantie 16 Vuokrasopimusten lukumäärä Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 100 % Vuokrasopimusten lukumäärä 7 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 00 % Vuokrasopimusten lukumäärä 3 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 00 % 7. Kluuvikatu 8 8. Upseerin Avec 9. Ratapihantie 11 Vuokrasopimusten lukumäärä 4 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 00 % Vuokrasopimusten lukumäärä 36 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 64,4 % Vuokrasopimusten lukumäärä 20 Vuokrattava kokonaispinta-ala m² Vuokrausaste/m² 83,0 % VUOSIKERTOMUS

12 Toimintaympäristö Kiinteistösijoittamisen kansainvälistyminen jatkui. Suomalaiset sijoittajat liikkuivat aiempaa aktiivisemmin ulkomailla. Ulkomaiset sijoittajat tekivät jo yli puolet Suomen kiinteistökaupoista. Suomen vahva talous luo jatkossakin suotuisan ympäristön kiinteistösijoittamiselle. Havis Business Center Havis Business Center Kauppatorin välittömässä läheisyydessä on mittava toimisto- ja liiketilakokonaisuus. Siellä toimii mm. ravintolaja kokouskeskus Bank sekä joustava toimistohotelli pienempien yritysten tarpeisiin. 10 SPONDA

13 Vuonna 2005 Suomen bruttokansantuotteen kasvu jäi alle 2 %:n, mutta vuonna 2006 kasvun arvioidaan jälleen ylittävän 3 %. Inflaatio oli hieman yli 1 %, ja yksityisten kuluttajien usko omaan talouteen säilyi vahvana. Työllisyysaste parani vuonna 2005, ja työllisyyden ennustetaan edelleen paranevan erityisesti palvelualoilla. Työttömyysaste laski edellisestä vuodesta ja oli 8,4 %. Kansainvälistyminen Suomen kiinteistömarkkinoilla jatkuu. Pääkaupunkiseudun lisäksi ulkomaiset sijoittajat etsivät sijoituskohteita myös muualta Suomesta, erityisesti kasvukeskuksista. Myös nykyaikaiset, keskeisellä paikalla sijaitsevat logistiikkakiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita. Kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat laskeneet viimeisen vuoden aikana 0,2 0,75 %, mutta kokonaistuotto on silti eurooppalaisella tasolla hyvä. Tuottovaateiden lasku johtuu matalasta korkotasosta ja siitä, että tällä hetkellä sijoituskysyntä ylittää tarjonnan. Alalle on tullut lisää toimijoita, joiden erilaiset sijoitusstrategiat ja riskinottohalu vaikuttavat osaltaan kilpailutilanteeseen. Toisaalta suomalaiset kiinteistösijoittajat hakevat uusia sijoituskohteita ulkomailta. Alueelliset erot korostuvat vuokrausmarkkinoilla Toimistojen vajaakäyttö kääntyi laskuun pääkaupunkiseudulla ja oli 8,1 %. Euroopan toimistomarkkinoihin verrattuna luku oli alhainen, esimerkiksi Tukholmassa vajaakäyttöaste oli 17 % ja Amsterdamissa yli 20 %. Tyhjiä toimistotiloja oli runsaasti Espoossa ja Helsingissä Pitäjänmäellä ja Herttoniemessä. Pääkaupunkiseudun toimistokiinteistökanta oli kokonaisuudessaan m². Lisää toimistotilaa oli rakenteilla vuoden lopussa yhteensä noin m² ja suunnitteilla noin m². Spekulatiivinen rakentaminen on edelleen vähäistä toimistosektorilla, ja uudet projektit odottavat kysynnän piristymistä. Toimitiloilta odotetaan joustavuutta ja nykyaikaista tekniikkaa. Erityisesti kunnostamattoman kiinteistökannan vuokratasot ja vuokrausasteet jäävät alhaisiksi. Kiinteistöjen vajaakäyttöasteet pysyivät Suomessa matalina. Kysyntä keskittyy korkealaatuisiin tiloihin, ja vuokrauspäätöksissä kiinteistön sijainti on entistä tärkeämpi tekijä. Modernien toimistojen vuokrat ovat hieman nousseet, mutta vuokrahaitari on aiempaa suurempi, koska vanhojen toimistotilojen kysyntä on vielä vähäistä. Vanhempia toimistokiinteistöjä muutetaankin joillain alueilla, kuten Helsingin ydinkeskustan reuna-alueilla, asunnoiksi ja hotelleiksi. Vuoden 2005 lopussa Helsingin ydinkeskustassa korkealaatuisten toimistokiinteistöjen vuosivuokrataso oli noin 300 euroa/m², mikä on saman verran kuin esimerkiksi Brysselissä. Tukholmassa toimistojen prime-vuokrat olivat hieman alle 400 euroa/m² ja Pariisissa yli 600 euroa/m² vuodessa. Liiketilojen vajaakäyttö säilyi alhaisena ja oli vuoden 2005 lopussa 1,4 %. Myös tällä sektorilla alueelliset erot alkavat korostua. Vajaakäytön oletetaan kokonaisuudessaan säilyvän matalana, mutta uusien kauppakeskusten kuten Vantaan Jumbon ja Espoon Sellon valmistuminen aiheuttaa ainakin väliaikaisesti vanhempien liiketilojen tyhjenemistä. Liiketilakanta oli pääkaupunkiseudulla yhteensä noin m². Uutta tilaa rakennetaan parhaillaan m², ja suunnitteilla on m². Helsingin keskustan liiketilojen vuokratasot nousivat jonkin verran, ja niiden ennustetaan jatkavan nousuaan. SUOMESSA TEHDYT KIINTEISTÖKAUPAT, Me TOIMISTOJEN VUOKRATASO EUROOPASSA, e/m 2 /vuosi * Kotimaiset Kansainväliset Kansainväliset portfoliokaupat Lontoo Pariisi Moskova Dublin Tukholma Madrid Amsterdam Helsinki Bryssel Oslo Berliini Kööpenhamina Budapest * Keskimääräinen vuokra kantakaupungissa Lähde: Jones Lang LaSalle, KTI (Helsinki) VUOSIKERTOMUS

14 TOIMITILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTE PÄÄKAUPUNKISEDULLA, % Toimistotilat Liiketilat Teollisuus ja logistiikka Lähde: Catella Property Oy VUOKRATASO PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, e/m 2 /vuosi * Liiketilat, pääkaupunkiseutu Toimistotilat, pääkaupunkiseutu Teollisuus- ja logistiikkatilat, Kehä III Liiketilat: keskimääräinen pinta-ala 150 m 2 Toimistotilat: keskimääräinen pinta-ala 500 m 2 * Uusien vuokrasopimusten hinnat ilman veroa Lähde: Catella Property Oy Korkealaatuisten liiketilojen markkinavuokra Helsingin ydinkeskustassa oli noin euroa/m² vuodessa. Tukholmassa ja Pariisissa vastaavat vuokrat olivat euroa/m²/vuosi ja euroa/m²/vuosi. Vuonna 2005 logistiikkatilojen vajaakäyttö oli 2,5 %. Logistiikkatiloissa kysyntä oli aktiivista, mutta kysynnän ensisijaisena kohteena olivat suurehkot, modernit tilat. Näiden kiinteistöjen vajaakäyttö pysyi matalana, kun taas vanhojen, pienempien tilojen jälleenvuokraus oli haasteellisempaa. Uutta ja rakenteilla olevaa logistiikkatilaa oli noin m² ja suunnitteilla m². Koko logistiikkakiinteistökanta oli noin m². Vuokratasot nousivat jonkin verran uusissa kohteissa, erityisesti Vantaalla lentoaseman alueella. Logistiikkakeskuksia siirtyi Helsingin kehyskuntiin, erityisesti Kehä III:n ja Lahden moottoritien suuntaan. Siirtyminen ennakoi Vuosaaren sataman rakentamista, jolloin sataman liikenneyhteydet vaikuttavat myös logistiikkayritysten sijaintiin. Sataman alueen laajuus on 150 ha ja projektin on määrä olla valmis kokonaisuudessaan vuonna Logistiikkaalueen pinta-ala satamassa on noin 50 ha, joka muodostuu läpivirtausterminaaleista ja varastoista sekä niiden välissä olevista liikenneväylistä. Alueelle rakennetaan pääosin terminaaleja, varastoja ja vain välittömästi sataman toimintaan liittyvät toimisto- ja sosiaalitilat. Satama-alueen toimisto- ja palvelurakennuksen kehitysja rakennusprojektin tarjouskilpailu on parhaillaan käynnissä. Sijoittajien kiinnostus laajenee myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Kotimainen kysyntä on yhä suomalaisen talouden kasvun perusta. Matala korkotaso, lisääntyvä työllisyys ja palkkaverotuksen keventäminen mahdollistavat ostovoiman säilyvän nykyisellä tasolla tulevaisuudessakin, ja Suomen talouskasvun uskotaan jatkuvan vahvana. Kansainvälisten sijoittajien aktiivinen kiinnostus Suomeen jatkuu. Kasvanut sijoituskysyntä ja vastaavasti niukka tarjonta johtavat jatkossa kiinnostuksen laajentumiseen pääkaupunkiseudun ulko puolelle. Toimitilojen kysyntä keskittyy korkealaatuisiin tiloihin. Uudet logistiikkakiinteistöt kiinnostavat myös sijoituskohteina. Kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat matalat ja sijoitusriskit kasvavat, mikäli korkotaso olennaisesti nousee. Työllisyyden kasvun ennakoidaan jatkuvan hyvänä. Erityisesti kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä kiinteistöjen ja liike-elämän palveluiden ennustetaan kasvavan. Toimistomarkkinoilla korkealaatuisten tilojen kysynnän odotetaan piristyvän taantuman jälkeen koko pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingin ydinkeskustassa. Sekä liike- että logistiikkatilojen kysynnän ennustetaan jatkuvan hyvänä. Kiinteistörahastolainsäädännön kehittämistä pohtivan työryhmän selvitys viivästyy. Työryhmä luovutti väliraporttinsa valtiovarainministeriölle joulukuussa 2004, ja lopullinen selvitys valmistunee vuoden 2006 aikana. Tarkkaa aikataulua työn valmistumiselle ei ole annettu. Kilpailu kiristyy Venäjän markkinoilla Venäjän talouskasvuun ovat vaikuttaneet voimakkaasti korkea öljyn hinta sekä kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän kasvu. Kasvua ovat tukeneet myös valtion tiukka budjetti- ja rahapolitiikka. Vuonna 2004 Venäjän bruttokansantuote kasvoi 12 SPONDA

15 6,9 %, ja vuonna 2005 kasvun arvioidaan pysyvän samalla tasolla, 6,5 %. Inflaatio on laskenut tasaisesti ja vuonna 2005 sen arvioidaan olleen 8,5 %. Maan valuutan ruplan ennustetaan vahvistuvan jopa 10 %. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, EBRD:n, ja maailmanpankin tekemän tutkimuksen mukaan Venäjän liiketoimintaympäristö on kehittynyt positiivisesti. Esimerkiksi asiointi viranomaisten kanssa on koettu nopeammaksi kuin aiemmin. Toimintaympäristön paranemisen myötä kilpailu markkinoilla on koventunut. Kehitettävää on tutkimuksen mukaan muun muassa verotuksessa ja toimitilojen laadussa. Tulevaisuuden haasteiksi ennustetaan öljyn tuotannon lisäystä ja voimakasta väestörakenteen muutosta. Nykyisen hallinnon perustavoitteisiin kuuluu markkinatalous, joka olisi vähemmän riippuvainen energian tuotannosta. Ennusteiden mukaan Venäjän väkiluku supistuu miljoonan vuosivauhtia, ja väestö keskittyy entistä enemmän suuriin kaupunkeihin. Pysähtyneellä tai jopa negatiivisella väestönkasvulla saattaa myöhemmin olla hillitsevä vaikutus myös Venäjän talouskasvuun. vajaakäyttö on laskenut ja vuokratasot nousseet tasaisesti. Vuonna 2004 kauppakeskusten vajaakäyttö oli 5 10 %, ja vuokrataso vaihteli supermarkettien 140 dollarista jopa 500 dollariin neliömetriltä. Vähittäiskaupan voimakas kasvu lisää erityisesti nykyaikaisten liiketilojen kysyntää. Vuonna 2004 Pietariin rakennettiin noin m² uutta liiketilaa. Erityisesti kansainväliset toimijat kehittävät ja rakentavat moderneja kauppakeskuksia, jonka vuoksi vanhempien tilojen vuokratasojen ennustetaan tulevaisuudessa jonkin verran laskevan. Tuotannon ja kaupan kasvu sekä parantuneet logistiset palvelut ovat lisänneet logistiikkatilojen kysyntää. Kansainväliset yritykset vaativat suurempia tiloja kuin markkinoilla tällä hetkellä on, mutta vuokratasot ovat toistaiseksi pysyneet vakaina. Korkeatasoisten logistiikkatilojen vuosivuokrataso oli noin 160 USD/m². VUOKRAINDEKSI JA BKT SUOMESSA Vuokraindeksi BKT, Me Vuokraindeksi (Helsinki, keskusta) BKT (vuoden 2000 hintoihin) Lähde: KTI ja Tilastokeskus Ulkomaisten investointien määrä Pietariin kasvaa edelleen Ulkomaiset investoinnit Pietariin ovat kasvaneet voimakkaasti, ja vuonna 2004 kaupungin talous kasvoi 40 %. Suomen osuus investoinneista oli 11 %. Pietarin kaupunki tuki investointeja verohelpotuksilla, infrastruktuurin parantamisella ja muuttamalla maanvuokraussäännöksiä. Pietarissa suurin osa toimistotiloista on B- ja C-luokkaa. Vuonna 2004 B-luokan tilojen vajaakäyttö oli noin 6 %. Vuokrataso Pietarin keskustassa oli noin 350 USD/m²/vuosi. Kysyntä korkealuokkaisiin toimistoihin on vahvaa, ja niiden VUOSIKERTOMUS

16 Liiketoiminta Sponda Oyj on Suomen suurin listattu kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä pääosin pääkaupunkiseudulla. Sponda on jakanut toimintansa neljään liiketoimintayksikköön. Toimistoja Liiketilakiinteistöt sekä Logistiikkakiinteistöt saivat vuonna 2005 rinnalleen Kiinteistökehityksen ja Uudet liiketoimintaalueet, johon Sponda keskittää Venäjällä ja Baltiassa sijaitsevat toimintonsa. Unioninkatu 18 Unioninkatu 18 on Havis Business Centeriin kuuluva toimistokiinteistö. Rakennus on täysin peruskorjattu, ja muuntojoustavat toimitilat on varustettu mm. kerroskohtaisella jäähdytyksellä ja tehokkailla tietoliikenneyhteyksillä. 14 SPONDA

17 Spondalla on m 2 vuokrattavaa toimitilaa, josta toimisto- ja liiketilaa on yhteensä m 2 ja logistiikkatilaa yhteensä m 2. Sopimuskannasta erääntyy vuosittain noin 12 %. Vuonna 2005 vuokrattiin yhteensä m 2. Spondan vahvuudet ovat syvällinen markkinatuntemus toimialueellaan, pääkaupunkiseudun suurin vuokrausorganisaatio sekä aktiivisuus ja innovaatiokyky. Spondan ydintoiminta on toimitilojen vuokraaminen yrityksille. Kilpailukykymme perustuu luoviin toimitilaratkaisuihin ja luotettavaan toteutukseen. Tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja ylläpidolla tavoitteisiin Spondan lähivuosien tavoite on lisätä yhtiön kasvua ja kannattavuutta. Saavuttaakseen nämä tavoitteet Sponda tehostaa vuokraustoimintaa ja parantaa kiinteistöjen ylläpidon laatua. Toimitilayksikköjen tärkein tehtävä on vuokrausasteen parantaminen kiinteistöjen arvoa vaarantamatta. Tämä merkitsee asiakaskontaktien lisäämistä ja ylläpidon laadun ja kustannusten entistä tarkempaa seuraamista. Kiinteistökehitys saa entistä suuremman painoarvon ja sen tulevien vuosien investointitavoite kotimaassa on noin 50 milj. euroa vuodessa. Sponda keskittyy Helsingin seudun toimitilakiinteistöihin, mutta hakee kasvua myös muilta alueilta Suomesta sekä Venäjältä ja Baltian maista lähinnä liiketilojen ja logistiikkakiinteistöjen sektorilla. Yhteyshenkilö tuntee asiakkaan tarpeet Sponda tehosti vuoden 2005 aikana organisaationsa toimintaa ja uudisti liiketoimintayksiköiden toimintatavan. Asiakkuuksista vastaavat Account Managerit, ja ylläpito- ja rakennuttamisorganisaatiossa toimivat Property Managerit. Näin Spondassa on varmistettu erikoisosaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen. Asiakkaalla on yksi yhteyshenkilö, jonka puoleen hän voi kääntyä kaikissa toimitila-asioissa. Organisaatiomuutoksen Sponda toimii yhteistyössä alan parhaiden toimijoiden kanssa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspalvelun tasoa. Sponda panostaa asiakassuhteissa pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja yhteydenpidon ja informoinnin helppouteen. Spondan Account Manager on omistajan edustaja ja hänellä on valtuudet päättää kaikista tiloihin liittyvistä asioista. Päätöksenteon nopeus ja suora yhteys omistajaan ovat Spondan kilpailuetuja. Property managerien vastuulla on Spondan kiinteistöjen ja palveluiden korkea laatu. Spondan kumppaneina ovat alan parhaat toimijat ja yhteistyö heidän kanssaan on pitkäaikaista. Yhteistyöverkoston kehittäminen tähtää laadun parantamiseen, hankintatoimen tehostamiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Omalta yhteyshenkilöltä ammattitaitoista palvelua Spondan asiakaskunta edustaa liikeelämän kaikkia aloja. Asiakkaiden jakautuminen laajasti eri toimialoille vähentää riskejä, joita talouden syklien vaihtelut saattavat aiheuttaa. Asiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä 633 ja vuokrasopimuksia kappaletta. Sopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 vuotta ja sopimuskannan tulevien kassavirtojen yhteenlaskettu arvo 461 milj. euroa. Sponda tutkii säännöllisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiön tiloihin ja palveluihin. VUOKRATTAVA PINTA-ALA KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN, % Logistiikka 50 % TALOUDELLINEN VUOKRAUSASTE, % Toimistot ja liiketilat 50 % VUOSIKERTOMUS

18 VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % ASIAKKAIDEN TOIMIALAJAKAUMA %-osuus vuokratuotoista Majoitus- ja ravitsemus toiminta 7 % Tietoliikenne /Media /Kustantaminen 11% 2007 Rakennuttaminen/Logistiikka/Liikenne 9 % 2008 Muut palvelut 12 % Energia 0,2 % Julkinen sektori 5 % Sopimusten keskimääräinen kesto 4,3 v 2012 Toistaiseksi voimassa olevat Pankki/Sijoitus 18 % Kauppa 26 % Teollisuus/ Valmistus 6 % Terveydenhuolto/ Koulutus 5 % Spondan asiakas saa kumppanikseen pitkäjänteisen ja vakaan toimijan, joka on valmis panostamaan sekä rahaa että palvelua asiakkaan hyväksi. Account Manager pystyy organisaatiomuutoksen ansiosta palvelemaan asiakastaan entistä paremmin, sillä hänellä on käytettävissään ylläpito- ja hankintaorganisaation resurssit. Kumppanuusverkosto takaa sen, että Spondalla on enemmän tietoa markkinasta ja ymmärrystä siitä, minkälaista tilaa asiakas kulloinkin tarvitsee. Sama pätee esimerkiksi siivouksen, korjauksien ja muiden palvelujen suhteen. Suurena toimijana Sponda pystyy yhteistyössä palvelutuottajien kanssa tarjoamaan laadukasta palvelua. Sponda on suomalainen yhtiö, ja toimitiloja koskevat päätökset tehdään lähellä asiakasta ja asiakkaan kanssa nopeasti ja joustavasti. Spondan yhteistyö valtion ja kuntien viranomaisten kanssa kuuluu jokapäiväiseen toimintaan. Sponda seuraa aktiivisesti pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnitteluratkaisuja ja toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä. Sponda laajenee kotimaassa ja ulkomailla Asiakasnäkökulma saa vuonna 2006 entistä keskeisemmän osan, ja resursseja on lisätty hoitamaan asiakaspintaa aktiivisemmin. Spondalla on hyvä pääkaupunkiseudun markkinatuntemus, ja sitä hyödynnetään asiakkaiden toimitilaratkaisuissa. Yksi kuluvan vuoden mittavista hankkeista on alihankkijaverkoston kehittäminen, ja tässä kustannustehokkuus ja ylläpidon korkea laatu ovat avainasemassa. Kiinteistökehityksen rooli kasvaa yhä merkittävämmäksi Spondan toiminnassa. Yhtiön on kasvua löytääkseen laajennettava maantieteellistä toiminta-aluettaan. Yhtiöllä on noin m 2 toimisto-, liiketila- ja logistiikkatilojen rakennusoikeutta pääkaupunkiseudulla. Tätä varantoa on tarkoitus hyödyntää kiinteistökehitysprojekteissa asiakaskysynnän mukaisesti. Sponda omistaa Suomessa useita kohteita, joissa on kehityspotentiaalia, ja yhteistyö kaavoittajan ja asiakkaiden kanssa tehostuu. Venäjän ja Baltian liiketoiminta käynnistetään vuoden 2006 aikana ja sopivien sijoituskohteiden kartoitus on käynnissä. Kehitystoiminnan henkilöstöresursseja on vuoden alusta vahvistettu. 16 SPONDA

19 Vuokraustoiminnan tulos, Me Tulos ennen veroja 39,2-9,5 Tappio käypään arvoon arvostamisesta 5,1 50,8 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä -0,3-1,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,6 1,3 Vuokaustoiminnan tulos 44,6 41,2 Vuokraustoiminnan tulos kasvoi vuonna ,4 milj. euroa. Kasvu syntyi pääosin kiinteistöinvestointien vaikutuksesta. Nettovarallisuus, Me Nettovarallisuus kauden alussa 586,6 605,3 Tilikauden tulos 29,6 3,2 Maksetut osingot -39,4-23,5 Osakepääoman korotus,6 1,6 Arvonmuutosrahasto -4,2 Nettovarallisuus kauden lopussa 574,2 586,6 Muutos, % -2,1 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,25 7,44 Nettovarallisuus laski vuoden 2005 aikana tilikaudelta 2004 maksetun osingon sekä rahoitusinstrumenttien arvostuksen johdosta 2,1 %. Osakekohtainen nettovarallisuus oli ,25 e / osake. KIINTEISTÖOSTOT JA -MYYNNIT, Me Vuonna 1999 Sponda osti kiinteistöjä 340 milj. eurolla Leonia Pankilta. Vuonna 2002 Sponda myi Kauppakeskus Itäkeskuksen 330 milj. eurolla. 400 Kiinteistöostot Kiinteistömyynnit VUOSIKERTOMUS

20 Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Sponda omistaa 45 toimistoja liiketilakiinteistöä, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä m 2. Spondan omistamista toimistoista ja liiketiloista yli puolet sijaitsee Helsingin kantakaupungissa. City-Center City-Centerin eli Makkaratalon kaavamuutos on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa, ja kaavan vahvistamista odotetaan keväällä Suunnitelmien mukaan toimisto- ja liikekeskuksen laajennusta päästään rakentamaan kesällä SPONDA

21 Toimistotilojen kysyntä vuonna 2005 oli varsinkin alkuvuodesta heikko ja käyttöasteet matalat. Loppuvuoden aikana markkina osoitti elpymisen merkkejä. Vuokrataso laski hieman. Liiketilojen osalta kysyntä oli vahvaa ja käyttöasteet korkeat koko vuoden ajan. Toimistojen ja liiketilojen taloudellinen vuokrausaste oli vuoden 2005 lopussa 86,2 (2004: 85,5) %. Investointeja uusiin kohteisiin ei vuoden aikana tehty. Investointien pääpaino oli toimistokannan ajanmukaistamisessa. Suurimpia käynnistettyjä ajanmukaistamisinvestointeja olivat Miestentien, Korkeavuorenkatu 35:n sekä Korkeavuorenkatu 37:n peruskorjaukset. Espoossa Komentajankadun ajanmukaistusinvestointi valmistui. Näihin kohteisiin solmittiin ennen investointien aloittamista merkittävät vuokrasopimukset. Muista investoinneista suurimpia olivat City-Centerin toimistotilojen ajanmukaistaminen sekä Bulevardi 1 toimistotilojen vuokralaisremontit. Kiinteistöjen kehityshankkeita käynnistettiin mm. Lönnrotinkatu 13:ssa ja Ratapihantie 11:ssa. Havis Business Centerin toimistohotellia laajennettiin. Vuoden aikana myytiin Karjalan Kauppakeskus Lappeenrannassa. Myynnillä ei ollut tulosvaikutusta. Toimistotilojen kysyntä kohdistuu pääosin kooltaan pienempiin tiloihin ja lyhyisiin vuokrasopimuksiin. Sponda on vastannut muuttuneen ympäristön haasteisiin ja tarjoaa Helsingin kantakaupungissa modernia, muuntojoustavaa ja tekniikaltaan uuttaa vastaavaa tilaa useissa kiinteistöissä. Havis Business Center Unioninkadulla on hyvä esimerkki kehityskohteesta, jossa entinen yhden Spondan investoinnit painottuivat toimistokiinteistöjen ajanmukaistamiseen. käyttäjän pankkikiinteistö on muuttunut monikäyttäjäkohteeksi. Havis Business Centerissä on ravintola- ja kokouskeskus, toimistohotelli, toimistoja ja liiketiloja. Upseerin Avec Leppävaarassa on toinen esimerkki siitä, miten aikaisempi yhden käyttäjän kohde muuntui usean yrityksen toimistokeskukseksi. Spondan liiketilat sijaitsevat suurimmaksi osaksi keskustan toimistokiinteistöjen katutasossa City- Centeriä lukuun ottamatta, jonka liiketilat muodostavat Spondan suurimman yksittäisen liiketilakohteen. Laadukas kunnossapito Kunnossapidon ja hankintatoimen laadun parantaminen on avainasemassa, kun Spondalle haetaan kilpailuetua. Sponda seuraa aktiivisesti, että yhteistyökumppaneiden panos vastaa asetettuja tavoitteita. Säännöllinen palvelutuottajien auditointi ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ovat käytettäviä työvälineitä. Kunnossapitosuunnitelmien ja vuokralaisremonttien kustannustehokas toteutus ja seuranta ovat tärkeä osa kiinteistöpäälliköiden tulosvastuullista toimintaa. Pätevän alihankintaverkoston rakentaminen varmistaa laadun tason. Korkealaatuisia toimistotiloja ydinkeskustassa Toimistotilojen vuokramarkkinat jatkuvat kilpailtuina. Sponda panostaa toimistokiinteistöjensä uudistamiseen ja tarjoaa ydinkeskustassa modernia, korkealaatuista toimistotilaa, joka on myös hinnaltaan kilpailukykyistä verrattuna kaupungin ulkopuolella sijaitseviin business parkkeihin. VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % VUOKRATUOTOISTA Toimisto- ja liiketilat Vuokraustoiminnan tuotto, toimisto- ja liiketilat, Me Vuokratuotot 73,5 74,2 75,4 Ylläpitokulut -19,0-18,9-18,5 Nettovuokratuotot 54,5 55,3 56,9 Markkina-arvo 966,4 988, ,1 Tuotto-% 5,6 5,6 5, Toistaiseksi voimassa olevat VUOSIKERTOMUS

22 Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Vuokra- Vuokrausaste, vuokrausaste, Pinta-ala Korkea sopimusten Omistus- %, m 2 %, e yhteensä, m 2 Toimisto Liiketila Teollisuus varasto Varasto Hotelli Muut lkm osuus, % 1. Arkadiankatu 4 6, Helsinki 00,0 100, ,0 2. Bulevardi 1, Helsinki 58,8 69, ,0 3. City-Center a. Aleksanterinkatu 19, Helsinki 00,0 100, ,0 b. Kaivokatu 8, Helsinki 83,3 87, ,0 c. Kaivokadun Tunneli, Helsinki 92,2 98, ,6 4. Elannontie 5, Vantaa 94,3 94, ,0 5. Erottajankatu 5, Helsinki 00,0 100, ,0 6. Erottajankatu 7, Helsinki 00,0 100, ,0 7. Hitsaajankatu 8, Helsinki 72,8 74, ,0 8. Iso Roobertinkatu 21 25, Helsinki 81,2 88, ,2 9. Itäkatu 11, Helsinki 90,5 85, ,0 10. Itälahdenkatu 20, Helsinki 87,3 90, ,0 11. Itälahdenkatu 22, Helsinki 7,5 2, ,0 12. Kaivokatu 12, Helsinki 00,0 100, ,0 13. Kalevankatu 30, Helsinki 83,2 83, ,0 14. Kalkkipellontie 4, Espoo 76,7 76, ,0 15. Kappelitie 8, Espoo 00,0 100, ,0 16. Kasarmikatu 36, Helsinki 00,0 100, ,0 a. Korkeavuorenkatu 35, Helsinki b. Korkeavuorenkatu 37, Helsinki c. Kasarmikatu 36, Helsinki 17. Kaupintie 3, Helsinki 00,0 100, ,0 18. Keskuskatu 1 B, Helsinki 00,0 100, ,0 19. Kilonkartanontie 3, Espoo 62,7 65, ,0 20. Kipparinkatu 2, Espoo 0,0 0, ,4 21. Kivenlahdenkatu 1, Espoo 63,8 69, ,0 22. Kluuvikatu 8, Helsinki 00,0 100, ,0 23. Komentajankatu 5, Espoo 68,1 74, ,0 24. Korkeavuorenkatu 45, Helsinki 00,0 100, ,0 25. Kulttuuritori, Espoo 00,0 100, ,2 26. Kumpulantie 11, Helsinki 00,0 100, ,0 27. Läkkisepänkuja 3, Espoo 95,5 94, ,2 28. Länsituulentie 7, Espoo 00,0 100, ,0 29. Lönnrotinkatu 13, Helsinki 00,0 100, ,8 30. Lönnrotinkatu 27, Helsinki 60,3 62, ,0 31. Lönnrotinkatu 28, Helsinki 00,0 100, ,0 32. Malminkaari 10, Helsinki 74,8 74, ,0 33. Mannerheimintie 4, Helsinki 87,4 92, ,0 34. Mannerheimintie 6, Helsinki 85,0 89, ,0 35. Melkonkatu 26, Helsinki 47,6 47, ,0 36. Miestentie 3, Espoo 00,0 100, ,0 37. Pihatörmä 1, Espoo 53,1 60, ,6 38. Piispanportti 12, Espoo 26,8 26, ,0 39. Puotinharjun Puhos, Helsinki 00,0 100, ,4 40. Ratapihantie 11, Helsinki 83,0 85, ,0 41. Sentnerinkuja 3, Helsinki 97,8 97, ,0 42. Sinikalliontie 10, Espoo 39,0 25, ,0 43. Sinimäentie 14, Espoo 84,9 86, ,0 44. Tampereen Pellava, Tampere 00,0 100, ,4 45. Tampereen Pellavanhovi, Tampere 22,2 20, ,4 46. Tampereen Pellavankulma, Tampere 100,0 100, ,8 47. Tampereen Pellavanlikka, Tampere 57,6 55, ,9 48. Tampereen Pellavapää, Tampere 0,0 0, ,1 20 SPONDA

23 Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Vuokra- Vuokrausaste, vuokrausaste, Pinta-ala Korkea sopimusten Omistus- %, m 2 %, e yhteensä, m 2 Toimisto Liiketila Teollisuus varasto Varasto Hotelli Muut lkm osuus, % 49. Tuomarilantie 19, Espoo 46,0 50, ,0 50. Turunlinnantie 12, Helsinki 96,1 98, ,0 51. a. Unioninkatu 18, Helsinki 36,2 40, ,0 b. Unioninkatu 20 22, Helsinki 79,2 83, ,0 c. Unioninkatu 24, Helsinki 63,3 65, ,0 d. Fabianinkatu 23, Helsinki 00,0 100, ,0 52. Upseerinkatu 1, Espoo 64,4 66, ,0 53. Ylä-Malmintori 6, Helsinki 88,4 90, ,0 TOIMISTO- JA LIIKETILAKIINTEISTÖT YHTEENSÄ 83,1 86, Helsingin kantakaupunki RAUTATIE- ASEMA 1 LINJA-AUTO- ASEMA KAMPPI MANNERHEIMINTIE FORUM 12 KAIVOKATU 3 CITY- CENTER KESKUSKATU STOCKMANN 18 KAISA 22 KLUUVI ALEKSANTERINKATU ANNANKATU FREDRIKINKATU KAUPPATORI KALEVANKATU LÖNNROTINKATU BULEVARDI 29 8 YRJÖNKATU EROTTAJANKATU ISO ROOBERTINKATU 6 5 KORKEVUORENKATU POHJOISESPLANADI ETELÄESPLANADI 24 16a KASARMIKATU FABIANINKATU 51 UNIONINKATU Pääkaupunkiseutu Helsinki-Vantaan Lentoasema Kehä III Kehä III Kehä II Kehä I KESKUSTA Kehä I Genimap Oy, lupa L6561/06 VUOSIKERTOMUS

24 Logistiikkakiinteistöt Sponda on Suomen suurin logistiikkakiinteistöjen omistaja ja vuokraaja. Talouden hienoisesta taantumasta huolimatta logistiikkasektori on pysynyt kohtuullisen tuottavana ja tilojen käyttöaste korkeana. Vanha Porvoontie 231 Logistiikkakeskus Vantaan Honkatalo, Vanha Porvoontie 231, on yksi Spondan kehityskohteista. Kohteeseen suunnitellun laajennuksen ensimmäinen rakennusvaihe käsittää m 2 uudisrakennuksen. 22 SPONDA

25 Yhteensä 33 logistiikkakiinteistön m 2 :n vuokrattava pinta-ala koostuu logistiikkakohteista pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Logistiikkakiinteistöjen pinta-ala kattaa noin puolet Spondan vuokrattavasta pinta-alasta ja nettovuokratuotoista logistiikan osuus on noin neljännes. Spondan logistiikkaliiketoiminnan merkittäviä alueita ovat Konala, Hakkilan teollisuusalue ja Vantaan Aviapolis. Hakkilassa sijaitseva logistiikkakeskus Vantaan Honkatalo on Spondan tärkeä kehityskohde, jonka strateginen asema tulee korostumaan Vuosaaren sataman valmistuttua. Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste vuoden lopussa oli 91,9 (2004: 92,0) %. Tyhjänä logistiikkakohteissa oli pääosin toimistotilaa. Spondan merkittävä investointi vuoden 2005 aikana oli korkeatuottoisen logistiikkaja toimistokiinteistön osto Ruosilantie 16:ssa Helsingin Konalassa. Kauppahinta varainsiirtoveroineen oli 28,4 milj. euroa. Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on m 2. Spondan logistiikkakiinteistöt tarjoavat toimivia vaihtoehtoja erilaisille asiakkaille. Suurten yksiköiden tarve on tarjontaa suurempi. Logistiikkatiloissa toimistotilan tarve pienenee edelleen ja tuotannollisten tilojen kasvaa. Logistinen toiminta on muuttunut nopeatempoiseksi, ja vuokrasopimusten kestoaika on selvästi lyhentynyt. Liiketoiminnan ennakointi on vaikeutunut, ja kysyntä kohdistuu jo valmiina oleviin tiloihin. Kilpailu sopivista Asiakkaat ovat eniten kiinnostuneita valmiista ja suurista logistiikkakiinteistöistä. logistiikkasektorin investointikohteista on kiristynyt, ja tuottovaateet ovat laskeneet. Uutta logistiikkatilaa on tulossa markkinoille noin m 2. Sponda rakennuttaa uusia kohteita kysynnän mukaan Spondan tavoitteena on hyödyntää tonttivarantoaan ja olemassa olevaa rakennusoikeutta. Pyrkimyksenä on rakennuttaa uusia kohteita asiakaskysynnän mukaisesti. Spondan suunnitelmissa on laajentaa Vantaan Honkatalon logistiikkakeskusta noin m 2 uudisvarastolla. Rakennushanke on tarkoitus aloittaa vuoden 2006 aikana. Sponda kehittää myös vanhoja kohteita vuokrattavuuden varmistamiseksi. Tämä sisältää toiminnallisuuden parantamisen peruskorjausten yhteydessä, perusparantamisen vuokralaisen vaihtuessa ja lisärakentamisen. Tällä turvataan vanhojen kohteiden kilpailukyky kiristyvässä kilpailutilanteessa. VUOKRASOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, % VUOKRATUOTOISTA Logistiikkakiinteistöt Toistaiseksi voimassa olevat Vuokraustoiminnan tuotto, logistiikkakiinteistöt, Me Vuokratuotot 29,6 25,0 25,0 Ylläpitokulut -6,6-5,8-5,8 Nettovuokratuotot 23,0 19,2 19,2 Markkina-arvo 252,3 233,0 232,0 Tuotto-% 9,1 8,2 8,3 VUOSIKERTOMUS

26 Logistiikkakiinteistöt Taloudellinen Vuokrattavan pinta-alan jakautuminen, m 2 Vuokra- Vuokrausaste, vuokrausaste, Pinta-ala Korkea sopimusten Omistus- %, m 2 %, e yhteensä, m 2 Toimisto Liiketila Teollisuus varasto Varasto Hotelli Muut lkm osuus, % 54. Atomitie 1, Helsinki 85,4 87, ,0 55. Etu-Hankkionkatu 1, Tampere 99,2 98, ,0 56. Hankasuontie 13, Helsinki 94,3 95, ,0 57. Haukilahdenkatu 4, Helsinki 00,0 100, ,0 58. Heidehofintie 2 4, Vantaa 96,8 98, ,0 59. Inkeroisten Koekeskus, Anjalankoski 100,0 100, ,0 60. Insinöörinkatu 2, Helsinki 92,1 91, ,0 61. Jokipohjantie 28, Tampere 00,0 100, ,0 62. Juvan Teollisuuskatu 23, Espoo 93,0 93, ,0 63. Kankiraudantie 6, Helsinki 00,0 100, ,0 64. Karapellontie 4, Espoo 65,1 64, ,0 65. Keskikankaantie 9, Hollola 00,0 100, ,0 66. Kouvolantie 227, Nastola 00,0 100, ,0 67. Köysikuja 1, Vantaa 97,2 97, ,0 68. Matinpurontie 3, Espoo 00,0 100, ,0 69. Mestarintie 6, Vantaa 00,0 100, ,0 70. Olarinluoma 14, Espoo 6,6 39, ,0 71. Robert Huberin tie 2, Vantaa 83,3 79, ,0 72. Ruosilantie 14, Helsinki 94,7 93, ,0 73. Ruosilantie 16, Helsinki 00,0 100, ,0 74. Rydönnotko 1, Turku 00,0 100, ,0 75. Santaradantie 8, Vantaa 00,0 100, ,0 76. Sarankulmankatu 22, Tampere 00,0 100, ,0 77. Sähkötie 1, Vantaa 00,0 100, ,0 78. Sörnäisten Rantatie 33, Helsinki 00,0 100, ,3 79. Työpajankatu 2, Helsinki 00,0 100, ,0 80. Vanha Porvoontie 229, Vantaa 92,6 91, ,0 81. Vanha Porvoontie 231, Vantaa 75,0 76, ,0 82. Varjolanrinteentie 1, Nastola 00,0 100, ,0 83. Vihiojantie 1, Tampere 00,0 100, ,0 84. Virkatie 12 14, Vantaa 00,0 100, ,0 85. Vitikka 6, Espoo 91,2 84, ,0 86. Äyrikuja 3, Vantaa 00,0 100, ,0 LOGISTIIKKAKIINTEISTÖT YHTEENSÄ 93,6 91, SPONDA

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo Ala-Malmin

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo Ala-Malmin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2003 klo 9.00 SPONDAN TULOS ERINOMAINEN. EHDOTUS OSINGOKSI 0,90 EUROA OSAKKEELTA Sponda-konsernin vuoden 2002 tulos oli 78,8 (31,8) milj. euroa. Vuokratuotoista

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2012 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2012

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2012 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2012 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2012 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2012 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Hyvä talouskasvu tukee kiinteistömarkkinoita BKT kasvuennusteita

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2015 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

toiminta-ajatuksenamme on kehittää

toiminta-ajatuksenamme on kehittää 04 04 04 04 04 toiminta-ajatuksenamme on kehittää 04 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004 toimisto-, vuosikertomus liike- 2004 ja vuosikertomus logistiikka- 2004 vuosikertomus 2004 vuosikertomus 2004

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Logistiikkakeskukset Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 02/2011 Joustava + suunnittelu vastuullisesti + johdettu strategisesti + sijoittunut yksilöllisesti + toteutettu MegaHub

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen)

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Spondan tulos parani edellisvuodesta Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 79,8 (30.9.2005: 77,5) milj. euroa ja nettotuotot olivat 60,9 (58,7) milj.

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 75 vuoden kokemus asumisratkaisujen tarjoajana

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

7/2004 28.10.2004. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.

7/2004 28.10.2004. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. 7/2004 28.10.2004 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi.

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku.

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku. 10/2005 31.10.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 (30.6.2005: 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 25.3.2009 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano 19.3.2008 alkaen Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää (varapj) Tuula Entelä Erkki Virtanen Klaus Cawén Arja Talma Hallituksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Elämäsi sijoitusta rakentamassa

Elämäsi sijoitusta rakentamassa SRV Yhtiöt Oyj Elämäsi sijoitusta rakentamassa Taneli Hassinen Viestintäjohtaja Pörssi-ilta, syksy 2013 Rakennetun ympäristön ratkaisujen edelläkävijä SRV kehittää, kaupallistaa ja rakentaa rohkeasti uutta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2004 06.02.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOT JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Technopolis kannattavaa kasvua. Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014

Technopolis kannattavaa kasvua. Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014 Technopolis kannattavaa kasvua Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014 Technopolis-konsepti Yhdistää joustavat toimitilat ja palvelut tehokkaaksi työympäristöksi Mahdollistaa asiakkaiden keskittymisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Global Reports LLC V U O S I K E R T O M U S

Global Reports LLC V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S Sisältö 1 Sponda lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Sponda Oyj 12 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 13 Pääkaupunkiseutu 14 Itäkeskus 15

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Aloitin Cityconin toimitusjohtajana maaliskuussa 2011. Ensimmäinen

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Cityconin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 olivat kannattavuuden

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 2003 SPONDA YLEISESTI 1 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 4 35

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta

Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta Helsinki Malmö Helsinki Kööpenhamina Helsinki Espoo Turku Jyväskylä Mäntsälä Tukholma Helsinki Hyvinkää Tukholma Tukholma Helsinki Helsinki Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta 10.1.2014 Juhani

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot