SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen"

Transkriptio

1 1-6SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-kesäkuu 2004 SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA Spondan 6 kuukauden tulos oli 23,6 ( : 16,7) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto oli 50,1 (50,0) milj. euroa. Kiinteistöjen myyntivoitot olivat yhteensä 13,0 (3,2) milj. euroa. Liikevoitto oli 40,5 (31,7) milj. euroa. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,21) euroa. Nettovuokratuotto oli 37,7 (38,1) milj. euroa. Kiinteistön poistojen jälkeinen bruttokate oli 30,3 (30,9) milj. euroa. Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo oli 1,1 mrd euroa. Oma pääoma per osake oli 6,32 euroa ( : 6,33 euroa). TOIMINTAYMPÄRISTÖ Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen vuokrausaste on edelleen heikentynyt. Liiketilojen tarjonta jatkuu niukkana ja vuokrausaste on pysynyt hyvänä. Logistiikkatilojen kokonaistarjonta on hiukan lisääntynyt ja vajaakäyttöaste kasvanut. VUOKRAUSTOIMINTA Spondan kiinteistöjen nettovuokratuotot olivat yhteensä 37,7 (38,1) milj. euroa, joista toimistojen osuus oli 71 %, liiketilojen 4 % ja logistiikkatilojen 25 %. AVAINLUVUT Liikevaihto, Me 50,1 50,0 100,4 Nettovuokratuotto, Me 37,7 38,1 76,1 Liikevoitto, Me 40,5 31,7 62,7 Osakekohtainen oma pääoma, e 6,32 6,16 6,33 Tulos/osake, e 0,30 0,21 0,39 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % SPONDAN STRATEGIA Spondan strategia on kehittää aktiivisesti kiinteistöjään ja niiden vuokraustoimintaa pääkaupunkiseudulla. Sponda muovaa kiinteistöjensä ja asiakasyritystensä toimintaympäristöjä sellaisiksi, että ne tarjoavat parhaat mahdolliset edellytykset Spondan asiakkaan liiketoiminnan menestykselle. Sponda kehittää kiinteistökokonaisuuksia ja niiden hallintoa siten, että niistä muodostuu sijoittajia kiinnostavia ostokohteita Spondalaisten osaamisalueita ovat asiakkaan toimintaympäristön edellytysten ymmärtäminen ja innovatiivinen sijoitustoiminta. 1

2 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 TALOUDELLINEN VUOKRAUSASTE Kiinteistön tyyppi * % Liiketoiminta-alue % Toimisto 86,2 Helsingin kantakaupunki 88,9 Liiketila 93,0 Pääkaupunkiseutu 82,0 Logistiikka 90,5 Pääkaupunkiseutu, logistiikka 88,1 Muut 93,3 Keskiarvo 87,6 Keskiarvo 87,6 * Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. Nettovuokratuotot alueittain jakautuivat seu- tojen keskimääräinen laina-aika oli 2,2 vuotta ja raavasti: 51 % Helsingin kantakaupungista, 21 % keskikorko 4,6 %. Korkosidonnaisuusaika oli Pääkaupunkiseudulta, 18 % Pääkaupunkiseu- 3,0 vuotta. Nettovuokratuotot kiinteistötyypeittäin dun Logistiikkakiinteistöistä ja 10 % muualta Suomesta. Tarkastelujakson aikana lainasalkun korkosuojauksia lisättiin nettomääräisesti 45,0 milj. eurol- 25 % Koko kiinteistökannan taloudellinen vuokrausaste kesäkuun lopussa oli 87,6 % ( : la niin, että koronvaihtosopimuksien yhteismäärä kauden lopussa oli 280,9 milj. euroa. 4 % 71 % l r 88,6 %). Taloudellinen vuokrausaste tilatyypeittäin oli seuraava: toimistoissa 86,2 % ( : 87,8 %), liiketiloissa 93,0 % ( : 93,4 %) ja logistiikkatiloissa 90,5 % ( : 90,1 %). KIINTEISTÖMYYNNIT Sponda myi ,7 milj. eurolla Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolalle Kiinteistö Oy Hauki -toimistokiinteistön (nk. Bensowin talo) Eteläesplanadi 22:ssa Hauki-korttelissa. Sponda kirjasi kaupasta 11,1 milj. euron myyntivoiton. Taloudellinen vuokrausaste alueittain oli seuraava: Helsingin kantakaupungissa 88,9 %, Pää- Sponda myi muita kiinteistöjä kaudella 1 6/2004 kaupunkiseudulla 82,0 %, Pääkaupunkiseudun yhteensä 3,9 milj. eurolla ja kirjasi näistä myynti- Logistiikkakiinteistöissä 88,1 % ja Muut-alueella voittoja yhteensä 1,9 milj. euroa. 93,3 %. KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMINEN Toimisto Liiketila Logistiikka o RAHOITUS Rahoitustuotot ja -kulut olivat 13,0 ( 11,4) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma oli 564,5 milj. euroa ( : 582,8 milj. euroa) ja omavaraisuusaste oli 46,2 % ( : 45,4 %). Luot- Strategiansa mukaisesti Sponda kehittää kiinteistöjä ja niiden toimintaympäristöjä. Kehittämisen painopiste on suurissa kokonaisuuksissa, jollaisia ovat esim. City-Center, Havis Business Center ja Honkatalo. 2

3 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Vuokrasopimusten erääntyminen, % 22,9 City-Center on Spondan tärkein kehityskohde ja neuvottelut julkisivuratkaisuista Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Museoviraston kanssa jatkuvat. Kaupunginvaltuusto päättää kaavasta tämänhetkisen aikataulun mukaan syksyn 2004 aikana. City-Centerin laajennusinvestoinnin tuottoennustetta 10 % on laskettu, sillä projektin kustannukset tulevat nousemaan jonkin verran. Tämä johtuu osittain Museoviraston suosituksen sisältämistä rajoitteista ja osittain paloviranomaisten tiukentuneista määräyksistä. Uusi kustannusarvio valmistuu, kun kaavoitus on vahvistettu. Havis Business Centerissä sijaitsevan ravintolaja neuvottelukeskuksen uudistustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja tämän osan harjannostajaiset olivat kesäkuun alussa. Yli m 2 :n kiinteistökokonaisuus muuttuu business centeriksi, jossa on toimisto- ja liiketiloja pienille ja keskisuurille yrityksille. Koko projektin on määrä valmistua syksyn aikana. Unioninkatu 18:n toimistotalo on täysin peruskorjattu ja on osa Havis Business Centeriä. SPONDAN OSAKKEEN KURSSIKEHITYS Spondan osakkeen kurssi laski osingon irtoamisen jälkeen, mutta nousi kauden loppuun mennessä sijoitus-toimialaindeksin tasolle. Tarkastelujakson 1 6 keskikurssi oli 6,66 euroa alimman kurssin ollessa 6,00 euroa ja ylimmän 7,30 euroa. Päätöskurssi oli kesäkuun lopussa 6,98 euroa ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 548 milj. euroa. OMIEN OSAKKEIDEN OSTO Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan omia osakkeita enintään kappaletta vuoden kuluessa yhtiökokouksesta. Valtuutusta ei ole katsauskauden aikana käytetty. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Hallituksen jäsenet ovat Kaj-Gustaf Bergh, Maija-Liisa Friman, Jarmo Laiho, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja Jarmo Väisänen. Yhtiön toimitusjohtaja on Kari Kolu. 12,2 5,4 16,7 11,7 9,0 8,9 13,2 HENKILÖSTÖ Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 50 (52) henkilöä, mistä määrästä emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 45 (51) henkilöä. Kesäkuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 51 (52) henkilöä, joista 46 (51) emoyhtiön palveluksessa. KONSERNIRAKENNE Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja sen omistamista keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä. Toimiala ASIAKKAIDEN TOIMIALAJAKAUMA %-osuus vuokratuotosta Kauppa 28 Pankki/Sijoitus 18 Rakentaminen/Logistiikka/Liikenne 12 Tietoliikenne/Media/Kustantaminen 8 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 8 Muut palvelut 8 Teollisuus/Valmistus 6 Julkinen sektori 6 Terveydenhuolto/Koulutus 5 Energia 1 Yhteensä 100 3

4 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 TILINTARKASTAJAT Sponda Oyj:n varsinaiset tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHTyhteisö KPMG Wideri Oy Ab sekä varatilintarkastaja KHT Fredrik Westerholm. CORPORATE GOVERNANCE Spondan hallintoa säätelee Suomen laki, yhtiöjärjestys ja Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuus ja Työnantajat -järjestön suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Sponda noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Sponda allekirjoitti milj. euron moniosaisen syndikoidun luoton. Luottojärjestely koostuu 100 milj. euron 5-vuotisesta luottolimiitistä, 100 milj. euron 5-vuotisesta ja 100 milj. euron 7-vuotisesta luottoerästä. Järjestely on tarkoitettu yhtiön investointeihin ja sillä korvataan vuonna 2005 erääntyvä 195 milj. euron syndikoitu luotto. Keskimääräinen lainaaika nousi 3,8 vuoteen. Sponda Oyj:n vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan B-sarjaa vaihdettiin yhtiön osakkeisiin siten, että uusia osakkeita merkittiin kpl. Tätä vastaava osakepääoman korotus euroa on merkitty kaupparekisteriin Spondan osakepääoma on korotuksen jälkeen euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. NÄKYMÄT VUODELLE 2004 Spondan kokonaistuloksen arvioidaan säilyvän vuoden 2003 tasolla Sponda Oyj Hallitus Ilmaisuilla Sponda, konserni tai yhtiö tarkoitetaan koko Sponda-konsernia. Sponda Oyj:llä tarkoitetaan konsernin emoyhtiötä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. 4

5 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Vuokrattava pinta-ala kiinteistötyypeittäin Logistiikka 48,2 % Toimisto 49,2 % VUOKRATTAVA PINTA-ALA KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN Pinta-ala, m 2 % Toimisto ,2 Liiketila ,7 Logistiikka ,2 Yhteensä ,0 Kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. Liiketila 2,7 % Vuokrattava pinta-ala alueittain VUOKRATTAVA PINTA-ALA ALUETTAIN Pinta-ala, m 2 % 28,5 % 20,8 % 29,0 % 21,7 % k p l m Helsingin kantakaupunki ,5 Pääkaupunkiseutu ,8 Pääkaupunkiseudun logistiikka ,0 Muut ,7 Yhteensä ,0 Todellisen vuokrattavan pinta-alan mukaan. Luvut sisältävät kehitysneliöt. Helsingin kantakaupunki Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseudun logistiikka Muut 5

6 Spondan kiinteistöt yhteensä , Me o r l TOIMISTOKIINTEISTÖT LIIKETILAKIINTEISTÖT LOGISTIIKKA Yhteensä Vuokratuotot 50,1 35,5 2,2 12,4 Ylläpitokulut 12,4 8,7 0,9 2,8 Nettovuokratuotot 37,7 26,8 1,3 9,6 Kiinteistöjen kirjanpitoarvo ,8 857,9 30,0 196,9 Keskeneräiset kehitysprojektit 15,0 10,8 0,3 3,9 Investoinnit ,3 8,6 0,3 3,4 Myynnit ,4 18,9 0,8 1,7 Poistot 7,3 4,9 0,3 2,1 Kirjanpitoarvo ,4 831,9 28,9 192,6 Vuotuinen nettovuokratuotto / kirjanpitoarvo ,2 % 6,4 % 9,0 % 10,0 % Uushankinnat 1,1 0,5 0,0 1,6 Rakentaminen 0,9 0,9 0,0 0,0 Kunnossapito 5,1 3,4 0,1 1,6 Vuokralaisparannukset 5,2 4,8 0,2 0,2 Investoinnit 12,3 8,6 0,3 3,4 Kunnossapito (aktiivat) 5,1 3,4 0,1 1,6 Kunnossapito (tuloslaskelma) 2,2 1,8 0,1 0,3 Yhteensä 7,3 5,2 0,2 1,9 Vuokralaisparannukset (aktiivat) 5,2 4,8 0,2 0,2 Vuokralaisparannukset (tuloslaskelma) 0,4 0,3 0,0 0,1 Yhteensä 5,6 5,1 0,2 0,3 6

7 Konsernituloslaskelma KONSERNI SPONDA OYJ M M M Liikevaihto 50,1 50,0 100,4 Vuokraustoiminnan kulut 19,8 19,1 38,9 Bruttokate 30,3 30,9 61,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut 0,3 0,3 0,8 Hallinnon kulut 2,4 2,1 4,4 Liiketoiminnan muut kulut 0,1 0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 13,0 3,2 6,5 Liikevoitto 40,5 31,7 62,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 Rahoitustuotot ja -kulut 13,0 11,4 23,1 Voitto ennen veroja 27,5 20,3 39,5 Tuloverot 3,9 3,6 8,8 Konsernin voitto tilikaudelta 23,6 16,7 30,7 7

8 Konsernitase KONSERNI SPONDA OYJ M M M VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,4 0,2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 280,9 268,8 284,6 Rakennukset ja rakennelmat 741,9 712,4 748,8 Koneet ja kalusto 3,1 5,1 3,3 Muut aineelliset hyödykkeet 7,1 7,2 7,3 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 15,0 9,7 19, , , ,7 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 4,0 4,0 4,0 Muut sijoitukset 18,3 17,4 19,0 22,3 21,4 23,0 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 070, , ,9 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 4,2 4,4 4,3 Rahat ja pankkisaamiset 2,7 1,6 2,8 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6,9 6,0 7,1 Vastaavaa yhteensä 1 077, , ,0 VASTATTAVAA Oma pääoma 497,9 481,3 496,6 Pitkäaikainen vieras pääoma 470,9 456,7 471,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 108,5 92,5 126,4 Vieras pääoma yhteensä 579,4 549,2 597,4 Vastattavaa yhteensä 1 077, , ,0 Korolliset velat 564,5 538,7 582,8 VASTUUSITOUMUKSET VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖÖN JA OSAKKEITA Rahalaitoslainat 141,3 141,3 141,3 Annetut kiinnitykset 81,7 81,7 81,7 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 46,1 51,2 52,8 Vuokravastuut 22,6 21,2 21,4 Annetut kiinnitykset 2,2 2,2 2,2 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 280,9 218,9 218,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo 3,4 5,4 3,0 Korkokatto-optiot, pääoman nimellisarvo 34,8 34,8 Korkokatto-optiot, käypä arvo 0,1 8

9 Konsernin rahoituslaskelma KONSERNI SPONDA OYJ M M M Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 40,5 31,7 62,7 Oikaisut liikevoittoon 6,4 4,5 8,8 Käyttöpääoman muutos 1,8 1,5 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,1 0,2 Maksetut korot ja muut rahoituskulut 15,5 13,8 21,7 Saadut osingot 0,2 0,1 Maksetut verot 4,8 23,6 28,2 Liiketoiminnan rahavirta 15,9 0,4 21,9 Investointien rahavirta Ostetut konserniyhtiöt 56,5 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 11,6 8,0 23,3 Myydyt konserniyhtiöt 34,4 7,8 13,2 Myydyt osakkuusyhtiöt 2,4 2,4 Luovutustulot muista sijoituksista 1,7 0,3 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,6 Myönnetyt lainat 2,2 2,2 Investointien rahavirta 24,6 0,0 65,6 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 1,1 1,2 Omien osakkeiden hankkiminen 11,4 11,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot 20,0 100,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 18,2 62,0 26,2 Maksetut osingot 23,5 70,3 70,3 Rahoituksen rahavirta 40,6 0,3 45,6 Rahavarojen muutos 0,1 0,7 1,9 Rahavarat kauden alussa 2,8 0,9 0,9 Rahavarat kauden lopussa 2,7 1,6 2,8 KÄYTTÖOMAISUUDEN JA LAINOJEN MUUTOKSET Käyttöomaisuuden muutokset Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 063, , ,9 Lisäykset 12,0 8,0 23,3 Ostetut konserniyhtiöt 56,3 Myydyt konserniyhtiöt 20,5 5,1 8,1 Vähennykset ja siirrot 0,2 0,4 0,6 Poistot 7,5 7,3 14,9 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 048, , ,9 Lainojen muutokset Pitkäaikaiset lainat 470,9 456,7 471,0 Lyhytaikaiset lainat 93,6 82,0 111,8 564,5 538,7 582,8 Tilanne kauden alussa 582,8 456,7 456,7 Lainojen nostot 82,0 126,1 Lainojen lyhennykset 18,3 Tilanne kauden lopussa 564,5 538,7 582,8 9

10 Osakkeet ja osakkeenomistajat 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA Osakkeiden määrä, Osuus osakkeista kpl ja äänimäärästä,% 1 Suomen valtiovarainministeriö ,3 2 Valtion Eläkerahasto ,9 3 Nokian Eläkesäätiö ,3 4 Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto SITRA ,3 5 Suomen Ekonomiliitto Finland Ekonomförbund ,4 6 Yleisradion Eläkesäätiö ,4 7 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,4 8 Kaupallisten ja Teknillisten tieteiden tukisäätiö ,3 9 Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi ,3 10 Livränteanstalten Hereditas ,3 11 Oy H. Kuningas & Co Ab ,3 12 Odin Finland ,2 13 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ,2 14 Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa ,2 15 Teollisuuden ja Työntantajain Keskusliitto ,1 16 Oy Hermitage Ab ,1 17 Ehrnrooth Casimir ,1 18 Placeringsfonden Aktia Capital ,1 19 Icecapital European Property ,1 20 Pohjola Finland Value sijoitusrahasto ,1 Yhteensä ,5 Muut ,5 Kaikki yhteensä ,0 HALLINTAREKISTERÖIDYT (ulkomaalaiset) ,9 Osakkeenomistajia yhteensä Osakekannan markkina-arvo, Me Osakkeen kuukausivaihto, Me Osakkeen keskikurssi, e 10

11 Spondan liiketoiminta-alueet TOIMISTO-, LIIKETILA- JA LOGISTIIKKAKIINTEISTÖT Spondan toimitilojen taloudellinen vuokrausaste oli kesäkuun lopussa 87,6 % ( ,6 %) eli kokonaisvuokrausaste oli maaliskuun lopusta laskenut yhden prosentin. Vanhempien toimistotilojen tarjonta pääkaupunkiseudulla on lisääntynyt ja toimistotilojen korkein vajaakäyttöaste on edelleen Espoossa. Tilanne liike- ja logistiikkatilojen osalta on hyvä. TOIMISTOT JA LIIKETILAT Nettovuokratuotoista toimistojen osuus on 71 % ja liiketilojen 4 %. Toimistojen vuokrausaste oli 86,2 % ja liiketilojen 93,0 % ( : 87,8 % ja 93,4 %). Vuokrattavien neliöiden määrä on toimistoissa ( m 2 ) hieman laskenut, koska tiloja on otettu peruskorjaukseen. Liiketiloissa neliöiden määrä ( m 2 ) on pysynyt ennallaan, kun lukuja verrataan vuodenvaihteeseen. Toimistotilojen kunnossapitoon ja vuokralaisparannuksiin on investoitu kauden aikana yhteensä 8,2 milj. euroa ja liiketiloihin 0,3 milj. euroa. Jakson aikana on uudistettu liiketoimintaalueen organisaatio ja myynnin ohjausjärjestelmä. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt on organisoitu alueellisesti kolmeen tiimiin: Ydinkeskustaan, Espooseen ja Helsinki-Vantaaseen. Kiinteistöpäälliköiden vastuukiinteistöjakoa on samalla muutettu. Muutosten tavoitteena on lisätä paikallistuntemusta ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Uudistettujen vuokrasopimusten lisäksi kokonaan uusia vuokrasopimuksia tehtiin m 2, joista neliömäärillä mitattuna 64 % tehtiin Ydinkeskustassa, 23 % Espoossa ja 13 % Helsinki- Vantaalla. Neliöissä eniten uusia sopimuksia Vuokraustoiminnan kate , Me o r l TOIMISTOKIINTEISTÖT LIIKETILAKIINTEISTÖT LOGISTIIKKA Liikevaihto 35,5 Liikevaihto 2,2 Liikevaihto 12,4 Ylläpitokulut 8,7 Ylläpitokulut 0,9 Ylläpitokulut 2,8 Nettovuokratuotot 26,8 Nettovuokratuotot 1,3 Nettovuokratuotot 9,6 Poistot ja arvonalentumiset 4,9 Poistot ja arvonalentumiset 0,3 Poistot ja arvonalentumiset 2,1 Bruttokate 21,9 Bruttokate 1,0 Bruttokate 7,5 11

12 Spondan liiketoiminta-alueet tehtiin Havis Business Centeriin Unioninkadulla ja Upseerin Aveciin Leppävaarassa. tymään kaupungin huoltokatuun, jonka suunnittelu on aloitettu. Spondan suuret kiinteistökokonaisuudet City- Center, Havis Business Center ja Upseerin Avec ovat yhtiön tärkeimmät kehityskohteet. KANTAKAUPUNKI Innotalossa, Arkadiankatu 4 6, ja Kluuvikatu 8:ssa uudistettiin jakson aikana merkittävät sopimukset. Erottajankatu 7:n katutason liiketilasta ja toisen kerroksen ravintolasta on tehty vuokrasopimus, joka käsittää yhteensä m 2 :n näyttely- ja toimistotilaa. Muutostyöt valmistuvat lokakuun lopulla. City-Centerin toimistokerroksissa 4 6 on käynnissä peruskorjaukset, jotka valmistuvat vuoden 2004 aikana. Tunnelitasolla yksikäytäväratkaisun rakennustyöt edistyvät. Ensimmäinen, uusittu 760 m 2 :n myymälä valmistui kesäkuussa ja kaksi uutta liiketilaa, yhteensä noin 200 m 2, ovat muuttovalmiit syyskuussa. City-Centerin julkisivun uudet havainnekuvat ovat valmistuneet. Neuvotteluissa kaupunkisuunnitteluviraston ja Museoviraston kanssa on neuvoteltu ratkaisusta, jossa julkisivun betonimakkara ja ajorampit säilytetään, mutta huoltoliikenne siirtyy huoltotunneliin. City-Centerin huoltokäytävän kaavamuutos on käsitelty Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa. Huoltokäytävä tulee liit- Hermes-kiinteistön keväällä aloitettu julkisivukorjaus valmistui heinäkuun lopulla. Havis Business Centerin tilojen uudistustyöt jatkuvat ja ravintola- ja neuvottelukeskuksen harjannostajaiset olivat kesäkuun alussa. Koko projektin arvioitu valmistumisaika on syksyllä. Pankkisali muuttuu noin hengen bankettisaliksi, jossa päivisin toimii lounasravintola. Havis Business Center muuttuu yhden käyttäjän kiinteistöstä toimistokeskukseksi pienille ja keskisuurille yrityksille. Muutoksen yhteydessä on suoritettu uudelleenmittaus, jossa vuokrattaviin neliöihin ei enää sisällytetä autotalleja eikä kiinteistöyhtiön huolto- ym tiloja. ESPOO Upseerin Avecin uusvuokraus lähti hyvin käyntiin noin vuosi sitten ja toimistotiloista oli tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä vuokrattu lähes 60 %. Upseerin Avecin kokonaispinta-ala on noin m 2. Viime syksyllä valmistuneessa peruskorjauksessa uudistettiin sisääntuloaula ja lisättiin neuvottelutiloja. Kohteessa on aulaja kokouspalvelujen lisäksi koko taloa palveleva lounasravintola ja monipuolinen kuntokeskus. HELSINKI-VANTAA Gohnt-talossa, Senterinkuja 3, uudistettiin merkittävä vuokrasopimus. 12

13 Spondan liiketoiminta-alueet Spondan toimistokiinteistöissä Lauttasaaressa on edelleen runsaasti tyhjää toimistotilaa Melkonkatu 26:ssa ja Itälahdenkatu 20:ssa ja 22:ssa. LOGISTIIKKAKIINTEISTÖT Nettovuokratuotoista logistiikkakiinteistöjen osuus on 25 %. Spondan logistiikkakiinteistöissä vuokrausaste oli 90,5 % ( : 90,1 %). Logistiikkakiinteistöjen uushankintoihin, vuokralaisparannuksiin ja kunnossapitoon on investoitu yhteensä 3,4 milj. euroa. Honkatalon logistiikkakeskuksen toimistokiinteistön ja logistiikkakiinteistön julkisivukorjaukset, piha-alueen kunnostus ja istutusten uusinta valmistuivat kesäkuussa. Vanha Porvoontie 231:ssä on vuoden alusta vuokrattu m 2 :n tila ja syyskuun alusta samalle asiakkaalle noin m 2 logistiikkatilaa. Uudistettujen sopimusten lisäksi kokonaan uusia vuokrasopimuksia solmittiin liiketoimintaalueella yhteensä noin m 2. Virkatie 12 14:ssa solmittiin merkittävä noin m 2 :n sopimus heinäkuun alusta. Insinöörikatu 7:ssä uusittiin kaksi vuokrasopimusta yhteensä 850 m 2 :n tiloista ja tehtiin yksi uusi sopimus 125 m 2 :n tilasta. Toukokuun alussa tehtiin Heidehofintie 4:ssä uusi sopimus noin m 2 :n ja Hitsaajankatu 8:ssa 360 m 2 :n logistiikkatiloista. Uusi asiakas aloitti toimintansa Köysikuja 1:ssä noin m 2 :n tiloissa. 13

14 Tietoja osakkeenomistajille TALOUSINFORMAATIOTA Spondan osavuosikatsaukset vuonna 2004: Osavuosikatsaus 1 3/2004 torstaina Osavuosikatsaus 1 6/2004 torstaina Osavuosikatsaus 1 9/2004 torstaina Vuosikertomus, osavuosikatsaukset ja taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. HENKILÖ- JA OSOITETIETOJEN MUUTOKSET Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan pankkiin tai Suomen Arvopaperikeskukseen sen mukaan, missä osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Tiedotetilaukset: Sponda Oyj, Tiedotus, PL 940, Helsinki, puhelin (09) , fax (09) , sähköposti Seuraavat pankit ja pankkiiriliikkeet ovat ilmoittaneet tekevänsä Spondan toimintaan liittyviä sijoitusanalyyseja. Lista voi olla puutteellinen. Sponda ei vastaa analyyseissa esitetyistä arvioista. Kotimaiset Puhelin D. Carnegie AB Finland (09) Conventum Oyj (09) Evli Pankkiiriliike Oyj (09) FIM Pankkiiriliike Oy (09) HSH Nordbank (09) Mandatum Pankkiiriliike Oy Nordea Securities (09) Ulkomaiset ABG Sundal Collier (Ruotsi) Alfred Berg (Ruotsi) Merrill Lynch (Iso-Britannia) YHTEYSTIEDOT SPONDA OYJ PL Helsinki Käyntiosoite: Fabianinkatu Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) SIJOITTAJASUHTEET Sari Aitokallio Talousjohtaja Puhelin (09) Faksi (09) Pia Arrhenius Viestintäassistentti Puhelin (09) Faksi (09) Laila Keto-Lassas Viestintäpäällikkö Puhelin (09) Faksi (09)

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Citycon Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Sisältö Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Taustaa & Organisaatio Kasvava Citycon Kohokohdat Q3 2007 Sijoitusten maantieteellinen jakauma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot