Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda - Investors - Pörssitiedotteet"

Transkriptio

1 Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto oli 100,4 (100,7) milj. euroa. Nettovuokratuotto oli 76,1 (74,9) milj. euroa. Liikevoitto oli 62,7 (125,3) milj. euroa. Edellisen vuoden liikevoittoon sisältyi Kauppakeskus Itäkeskuksesta saatu 67 milj. euron myyntivoitto. Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,97) euroa. Hallitus esittää osingoksi 0,30 (0,90) euroa/osake. Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo oli 1 065,1(1 028,8) milj. euroa ja taseen loppusumma 1 094,0 (1 038,9) milj. euroa. Kiinteistöpääoman markkina-arvo oli 1,24 (1,18) mrd. euroa. Osakekohtainen nettovarallisuus oli 8,35 (8,73) euroa. Oma pääoma per osake oli 6,33 (6,81) euroa. Rahoitus Rahoitustuotot ja -kulut olivat -23,1 (-17,1) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 45,4 (52,9) %. Korollista velkaa oli 582,8 (456,7) milj. euroa ja nettomääräiset korkokustannukset olivat 22,8 (21,9) milj. euroa. Spondan luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,6 (3,3) vuotta ja keskikorko 4,4 (4,8) %. Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika oli 2,7 (2,0) vuotta. Vakuudellisten lainojen suhde taseen loppusummaan oli 12,9 %. Sponda laski liikkeeseen marraskuussa milj. euron joukkovelkakirjalainat investointeja ja rahoitusrakenteen kehittämistä varten. Kotimaiset, institutionaaliset sijoittajat merkitsivät yhteensä 100 milj. euroa, josta kiinteäkorkoista lainaa oli 40,0 miljoonaa euroa ja vaihtuvakorkoista 60,0 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Suomen talouden ennustettu elpyminen vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin noin vuoden viiveellä ja lisätilan tarve alkanee näkyä vasta vuonna Vuoden 2003 syyskuun lopulla eniten vapaata tilaa oli pääkaupunkiseudun toimistoissa, lähes 7 %. Vuokrataso Helsingin kantakaupungin toimistoissa ja pääkaupunkiseudun liike- ja logistiikkakiinteistöissä on pysynyt vakaana. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan on lisääntynyt ja kiinteistömarkkinoiden likviditeetti on parantunut. Vuokraustoiminta Spondan kiinteistöjen nettovuokratuotto oli 76,1 (74,9) milj. euroa ja liiketoiminta-alueiden osuudet nettovuokratuotosta olivat: Helsingin kantakaupunki 51 %, Pääkaupunkiseutu 22 % ja Logistiikkakiinteistöt 17 %. Muun Suomen osuus oli 10 %. Spondan kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli vuoden lopussa 88,6 (90,3) %. Spondan kiinteistöjen alueellinen vuokrausaste oli Helsingin Sivu 1 / 7

2 kantakaupungissa 89,3 (91,9) %, Pääkaupunkiseudulla 86,0 (83,6) %, Pääkaupunkiseudun Logistiikkakiinteistöissä 86,7 (92,1)% ja Muu Suomi alueella 94,4 (94,7) %. Toimistokiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 87,9 %, liiketilakiinteistöjen 93,6 % ja logistiikkakiinteistöjen 89,7 %. Sopimuskannan arvo oli 406 (390) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,7 (3,9) vuotta. Kiinteistöomaisuus Spondan kiinteistöomaisuuden markkina-arvo oli ,24(1,18) mrd euroa. Vertailukelpoisen kiinteistökannan arvonmuutos oli noin -1 milj. euroa ja -0,1 %. Kasvu johtui investoinneista. Sponda-konsernilla on yhteensä 88 kiinteistökohdetta, joista 23 sijaitsee Helsingin kantakaupungissa. Pääkaupunkiseudulla sijaitsee 23 kohdetta ja 21 logistiikkakiinteistöä. Lisäksi Sponda omistaa 21 kohdetta muualla Suomessa. Yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on m2, josta pääkäyttötarkoitukseltaan toimistokiinteistöjä on m2 (50 %), liikekiinteistöjä m2 (3 %),)ja logistiikkakiinteistöjä m2 (47 %). Perusparannukset ja -korjaukset Spondan investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon vuonna 2003 olivat 14,2 (12,8) milj. euroa. Helsingin Kantakaupungissa on meneillään Unioninkatu 18 peruskorjaus, joka valmistuu vuonna Espoossa uudistettiin Upseerin Avecin sisääntulo ja rakennettiin kiinteistön yhteiskäyttöön lounasravintola ja kokous- ja neuvottelutiloja sekä kuntosali. Vantaan Honkatalon toimistotalon julkisivukorjaus ja ikkunoiden uusiminen valmistuu vuonna Honkatalon logistiikkakiinteistöjen julkisivukorjaus aloitettiin syksyllä Spondan kiinteistöhankinnat ja -myynnit Sponda Oyj osti Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä (OKO) Helsingin Aleksanterinkadun ja Keskuskadun kulmassa sijaitsevan liike- ja toimistokiinteistön Kiinteistö Oy Aleksi-Hermeksen (Hermes) 53 miljoonalla eurolla. Rakennuksen vuokrattava pinta-ala on noin m2. Hermes sijaitsee samassa korttelissa seinänaapurina Spondan omistaman City-Centerin kanssa. Sponda osti lisäksi OKO:n osakkuusyhtiöltä OP-Kiinteistöt Oy:ltä Helsingissä Pohjois-Haagassa Sentnerinkuja 3:ssa sijaitsevan toimistokiinteistön 3,2 milj. eurolla. Kiinteistön vuokrattava pintaala on noin m2. Sponda Oyj myi Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 29 kiinteistön (Vanha Poli) 6,4 milj. eurolla La Tour Securities Oy:lle, joka kuuluu Palacekonserniin. Sponda myi huhtikuussa Tampereella sijaitsevan, noin 4000 m2:n toimistokiinteistön 8 milj. euron kauppahintaan. Lisäksi Sponda myi tilikauden aikana osaomistuksia muissa kiinteistöissä yhteensä 2,4 milj. eurolla. Yhteensä Sponda kirjasi myyntivoittoa myymistään kohteista 6,0 milj. euroa. Kiinteistöjen kehittäminen Sponda keskittyy suurten kiinteistökokonaisuuksien kehittämiseen.spondan tämän hetken tärkeimmät kehityskohteet ovat City-Center, Sivu 2 / 7

3 Upseerin Avec ja Havis Business Center. City-Centerin ensimmäinen uudisosa valmistui, kun 1500 neliömetriä uutta liiketilaa avattiin tunnelitasolla. Kiinteistön pinta-ala tulee valmistuttuaan vuonna 2008 olemaan lähes m2 entisten noin m2 sijasta. Uudistustyön on arvioitu maksavan 100 miljoonaa euroa. Espoossa sijaitsevan Upseerin Avecin peruskorjaus valmistui syksyllä ja kiinteistö on monikäyttäjäkohde. Toimistojen tilakoko vaihtelee muutamasta sadasta neliömetristä tuhansiin neliömeterihin. Havis Business Center Kaartinkaupungissa muuttuu usean käyttäjän toimistokeskukseksi. Sampo Pankki jatkaa vuokralaisena pienemmissä tiloissa. Mandatum Pankilla ja Spondalla on Havis Business Centerissä pääkonttorit. Palace Ravintoloiden kanssa on solmittu esisopimus, jonka mukaisesti Unioninkadun puolella avataan noin m2 ravintolakokonaisuus. Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja sen kokonaan omistamista keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä. Organisaatio ja henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 52 (50) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 51 (49) henkilöä. Joulukuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 52 (52) henkilöä, joista 50 (51) emoyhtiön palveluksessa. Palkkoja maksettiin emoyhtiössä ,09 euroa. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat olivat ,16 euroa. Konsernissa palkkoja maksettiin ,28 euroa, josta hallituksen ja toimitusjohtajan palkat olivat ,16 euroa ja muun henkilöstön palkat ,12 euroa. IAS- ja IFRS -standardien käyttöönotto vuonna 2005 Sponda Oyj siirtyy raportoimaan konsernin osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen IFRS -standardien mukaisesti vuonna Siirtyminen IFRS -standardien mukaiseen laskentaan on valmisteltu laskennan eri osa-alueilla vuonna 2003, ja laskentaa suoritetaan vertailutiedon keräämiseksi vuoden 2004 aikana. Laskentaan siirtymisen vaatimat järjestelmämuutokset on määritelty, ja ne toteutetaan vuoden 2004 aikana. Suurin muutos Sponda Oyj:n taloudellisessa raportoinnissa johtuu IAS 40 -standardin mukaisesta sijoituskiinteistöjen arvostamisesta. Sponda Oyj arvostaa IFRS-raportoinnissa sijoituskiinteistöt konsernitaseessa niiden käypään arvoon ja kirjaa raportointikauden aikana tapahtuneen arvonmuutoksen tuloslaskelmaan. Muita muutoksia laskentaperiaatteissa aiheuttavat säännökset laskennallisten verovaikutusten kirjaamisesta, rahoitusinstrumenttien arvostamisesta sekä työsuhde-etuuksista. Hallituksen kokoonpano Hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Heikki Bergholm, toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, varatoimitusjohtaja Jarmo Laiho, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, dipl.insinööri, ekonomi Anssi Soila ja finanssineuvos Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja Jarmo Väisänen. Tilintarkastajat Sivu 3 / 7

4 Varsinainen yhtiökokous valitsi Sponda Oyj:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Sixten Nymanin ja KPMG Wideri Oy Ab:n sekä varatilintarkastajaksi KHT Ari Viitalan. Osakkeiden kurssikehitys Spondan osakkeen kurssi kehittyi vuonna 2003 paremmin kuin HEX yleisindeksi ja sijoitustoimialaindeksi. Päätöskurssi oli ,61 (5,45) euroa. Vuoden alin kurssi oli 4,20 euroa ja ylin 6,80 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli vuoden lopussa 519 (437) milj. euroa. Omat osakkeet Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutusta ei mennessä oltu käytetty. Osakepääoman korotus Sponda Oyj:n vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan A-sarjaa on vaihdettu yhtiön osakkeisiin siten, että uusia osakkeita on merkitty yhteensä kpl ja osakepääoman korotus euroa on rekisteröity kaupparekisteriin. Spondan osakepääoma on korotuksien jälkeen euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Näkymät Vuoden 2004 vuokrausmarkkinoiden ja vuokraustoiminnan tuloksen ennakoidaan säilyvän vuoden 2003 tasolla. Yhtiökokous ja osinko Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle klo ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi vuodelta ,30 euroa/osake. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Kolu, Sponda Oyj, puh Talousjohtaja Sari Aitokallio, Sponda Oyj, puh LIITT. Konsernituloslaskelma Konsernitase Rahoituslaskelma Vastuut Tunnusluvut Sivu 4 / 7

5 SPONDA OYJ KONSERNITULOSLASKELMA 1-12/ /02 Me Liikevaihto 100,4 100,7 Vuokraustoiminnan kulut -38,9-41,6 Bruttokate 61,5 59,1 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,8-0,6 Hallinnon kulut -4,4-4,2 Liiketoiminnan muut kulut -0,1-0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 6,5 71,1 Liikevoitto 62,7 125,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1 - Rahoitustuotot ja -kulut -23,1-17,1 Voitto ennen veroja 39,5 108,2 Tuloverot -8,8-29,4 Konsernin voitto tilikaudelta 30,7 78,8 KONSERNITASE Me VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,4 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 284,6 268,8 Rakennukset ja rakennelmat 748,8 722,2 Koneet ja kalusto 3,3 5,3 Muut aineelliset hyödykkeet 7,3 8,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 19,7 3, , ,5 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 4,0 6,5 Omat osakkeet - 4,9 Muut sijoitukset 19,0 15,4 23,0 26,8 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 086, ,7 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 4,3 3,3 Rahat ja pankkisaamiset 2,8 0,9 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7,1 4,2 Vastaavaa yhteensä 1 094, ,9 VASTATTAVAA Oma pääoma 496,6 551,4 Pitkäaikainen vieras pääoma 471,0 436,7 Sivu 5 / 7

6 Lyhytaikainen vieras pääoma 126,4 50,8 Vieras pääoma yhteensä 597,4 487,5 Vastattavaa yhteensä 1 094, ,9 Korolliset velat 582,8 456,7 VASTUUSITOUMUKSET VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖÖN JA OSAKKEITA Me Rahalaitoslainat 141,3 141,3 Annetut kiinnitykset 81,7 82,6 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 52,8 46,3 Vuokravastuut 21,4 21,7 Annetut kiinnitykset 2,2 1,7 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, 218,9 118,9 pääoman nimellisarvo Koronvaihtosopimukset, käypä arvo -3,0-2,6 Korkokatto-optiot, pääoman nimellisarvo 34,8 34,8 Korkokatto-optiot, käypä arvo 0,1 0,1 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Me 1-12/ /02 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 62,7 125,3 Oikaisut liikevoittoon 8,8-54,3 Käyttöpääoman muutos - -0,9 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,2 1,9 Maksetut korot ja muut rahoituskulut-21,7-24,8 Saadut osingot 0,1 7,9 Maksetut verot -28,2-10,8 Liiketoiminnan rahavirta 21,9 44,3 Investointien rahavirta Ostetut konserniyhtiöt -56,5 - Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1-1,0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -23,3-89,7 Myydyt konserniyhtiöt 13,2 298,4 Myydyt osakkuusyhtiöt 2,4 - Luovutustulot muista sijoituksista 0,3 0,1 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,6 0,4 Myönnetyt lainat -2,2-3,1 Investointien rahavirta -65,6 205,1 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 1,2 - Omien osakkeiden hankkiminen -11,5-4,9 Pitkäaikaisten lainojen nostot 100,0 - Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ Sivu 6 / 7

7 takaisinmaksut 26,2-102,2 Maksetut osingot -70,3-24,3 Rahoituksen rahavirta 45,6-253,4 Rahavarojen muutos 1,9-4,0 Rahavarat kauden alussa 0,9 4,9 Rahavarat kauden lopussa 2,8 0,9 KÄYTTÖOMAISUUDEN JA LAINOJEN MUUTOKSET Me 1-12/ /02 Käyttöomaisuuden muutokset Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 007, ,9 Lisäykset 23,3 89,7 Ostetut konserniyhtiöt 56,3 - Myydyt konserniyhtiöt -8,1-230,3 Vähennykset ja siirrot -0,6-0,4 Poistot -14,9-16,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 063, ,9 Lainojen muutokset Pitkäaikaiset lainat 471,0 436,7 Lyhytaikaiset lainat 111,8 20,0 582,8 456,7 Tilanne kauden alussa 456,7 680,9 Lainojen nostot 126,1 20,0 Lainojen lyhennykset ,2 Tilanne kauden lopussa 582,8 456,7 TUNNUSLUVUT Oma pääoma per osake, e 6,33 6,81 Omavaraisuusaste, % 45,4 52,9 Tulos per osake, e 0,39 0,97 Nettovelkaantumisaste, % Nettovarallisuus/osake, e 8,35 8,73 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,0 12,4 Oman pääoman tuotto % 5,9 14,0 Sivu 7 / 7

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 SPONDAN VUODEN 2004 TULOS PARANI 10 PROSENTTIA Spondan tulos vuonna 2004 oli parempi kuin edellisenä vuonna kiinteistöjen myyntivoittojen ansiosta. Vuokraustoiminnan

Lisätiedot

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen 1-6SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-kesäkuu 2004 SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA Spondan 6 kuukauden tulos oli 23,6 (30.6.2003: 16,7) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H Vuosikertomus 2000 Sisältö Sponda lyhyesti 2 Vuoden 2000 tärkeimmät tapahtumat 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 7 Sponda Oyj 9 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 12 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 11,6 milj. euroon (9,9 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 44,1 milj. euroon

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S Sisältö 1 Sponda lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Sponda Oyj 12 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 13 Pääkaupunkiseutu 14 Itäkeskus 15

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2003 KLO 11.00. Cityconin tilinpäätös 1.1.-31.12.2002

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2003 KLO 11.00. Cityconin tilinpäätös 1.1.-31.12.2002 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2003 KLO 11.00 Cityconin tilinpäätös 1.1.-31.12.2002 Cityconin tuloskehitys jatkui myönteisenä - Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 8,7 prosenttia ja oli

Lisätiedot

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj Vuosikertomus 2002 2002 Sisällysluettelo Sponda yleisesti 1-3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Kiinteistöliiketoiminta 4-24 Toimintaympäristö...4 Sponda Oyj...6 Spondan asiakkaat...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12. Julkaistu: 2007-02-08 11:00:01 CET Citycon Oyj - neljännesvuosikatsaus Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006 CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003.

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003. LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

1 Citycon. C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

1 Citycon. C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 1 Citycon C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon on Suomen suurin vähittäiskaupan toimitiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Cityconin toiminta keskittyy Suomen

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 31.10.2007 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 SATOn tuloskehitys jatkui hyvänä YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2007 (1.1. 30.9.2006) Konsernin liikevaihto oli 201,5 (213,6) milj.. Tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus 6 Keskeistä tilikaudella 2013 6 Strategia 6 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 7 Rahoitus 8 Toimintaympäristöt

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot