Sponda Oyj:n osavuosikatsaus Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla"

Transkriptio

1

2 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 ( : 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot kasvoivat 40,1 (38,8) milj. euroon. Yhtiön liikevoitto nousi 46,3 (29,1) milj. euroon. Kasvu johtui sekä kiinteistökannan kasvusta että kiinteistöjen arvonnoususta. Toimistotilojen kysyntä oli vilkkaampaa kuin vastaavalla kaudella vuonna Yhteenveto tammi-kesäkuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Liikevaihto oli 52,7 (51,9) milj. euroa. Nettovuokratuotot kasvoivat 40,1 (38,8) milj. euroon. Liikevoitto nousi 46,3 (29,1) milj. euroon pääosin sijoituskiinteistöjen arvonnousun vuoksi. Tammi-kesäkuun tulos oli 23,6 (12,2) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,30 (0,15) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,27 (0,29) euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 1 339,5 (1 245,9) milj. euroa. Käyvän arvon muutos oli 10,2 milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 7,12 (6,96) euroa). Kauden investoinnit uusiin kiinteistöihin sekä olemassa olevan kiinteistökannan parannuksiin olivat yhteensä 69,8 milj. euroa. Yhteenveto toisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 toiseen neljännekseen) Liikevaihto nousi 26,0 (25,8) milj. euroon. Nettovuokratuotot olivat 19,7 (19,4) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 8,8 milj. euroa 23,1 (14,3) milj. euroon. Huhti-kesäkuun tulos oli 11,1 (6,0) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,14 (0,08) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,13 (0,14) euroa. Kauden investoinnit uusiin kiinteistöihin sekä olemassa olevan kiinteistökannan parannuksiin olivat yhteensä 53,1 milj. euroa. Konsernin tunnusluvut 4-6/ / / / Taloudellinen vuokrausaste, % 88,0 87,2 87,7 Liikevaihto, Me 26,0 25,8 52,7 51,9 103,1 Nettovuokratuotot, Me 19,7 19,4 40,1 38,8 77,5 Liikevoitto, Me 23,1 14,3 46,3 29,1 65,5 Tulos/osake, e 0,14 0,08 0,30 0,15 0,37 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,13 0,14 0,27 0,29 0,57 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,12 6,96 7,25 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, %

3 Näkymät Vuonna 2006 Spondan tuloksen ja kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Positiivinen kehitys johtuu mm. kiinteistösalkun kasvattamisesta kaikissa liiketoimintayksiköissä, kiinteistöjen ylläpitokulujen alenemisesta sekä vuokrausmarkkinoiden kysynnän elpymisestä. Toimintaympäristö Sijoituskysyntä Suomen toimitilakiinteistöihin jatkui vahvana. Investointikysyntä laajeni edelleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja kansainvälisten sijoittajien lisäksi myös kotimaiset kiinteistösijoittajat olivat aktiivisia lähinnä perustettujen kiinteistörahastojen myötä. Vuokrauskysyntä toimistomarkkinoilla alkoi elpyä. Etenkin Helsingin ydinkeskustan vetovoima lisääntyi, ja vuokratason odotetaan hieman nousevan siellä sijaitsevissa nykyaikaisissa toimitiloissa. Pääkaupunkiseudun vajaakäyttöaste oli keväällä 2006 Catella Property Groupin mukaan 8,1 %. Liiketilat olivat pääkaupunkiseudulla edelleen lähes täyteen vuokrattu, ja niiden vajaakäyttöaste oli 1,4 %. Parhailla paikoilla sijaitsevien liiketilojen vuokratasot olivat hieman nousussa, mutta muuten vuokrat säilyivät aiemmilla tasoilla. Logistiikkatilojen vajaakäyttö oli alhainen, 2,5 %, ja tulevaisuudessa varastorakentamisen arvioidaankin lisääntyvän. Esimerkiksi Vuosaaren sataman ja satamaan johtavien kuljetusreittien yhteyteen rakennetaan lisää logistiikkatilaa. Liiketoiminta tammi-kesäkuussa ja toisella vuosineljänneksellä 2006 (verrattuna vuoden 2005 vastaaviin ajanjaksoihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa, pääosin pääkaupunkiseudulla. Sponda on jakanut toimintansa neljään liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys ja Uudet liiketoiminta-alueet. Uudet liiketoiminta-alueet yksikkö käsittää sekä Spondan rahastotoiminnan että Venäjän ja Baltian alueiden liiketoiminnan. Spondan sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotot olivat 40,1 (38,8) milj. euroa. Toimistojen ja liiketilojen osuus tästä oli 70 % ja logistiikkatilojen 30 %. Nettovuokratuotot jakautuivat maantieteellisesti siten, että Helsingin kantakaupungin osuus oli 48 %, Pääkaupunkiseudun 22 %, Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen 21 % ja muun Suomen 9 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti alueittain seuraavasti: Kiinteistön tyyppi , % , % , % Toimistot ja liiketilat 86,3 85,6 86,2 Logistiikka 92,5 92,3 91,9 Koko kiinteistökanta 88,0 87,5 87,7 Maantieteellinen alue , % , % , % Helsingin kantakaupunki 87,8 87,2 88,9 Pääkaupunkiseutu 83,9 82,8 80,8 Pääkaupunkis. logistiikka 90,4 90,3 89,6 Muu Suomi 96,1 95,9 95,0 Koko kiinteistökanta 88,0 87,5 87,7 3

4 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 428 ( : 472) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,1 (4,5) vuotta. Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin 35 vuokrasopimusta, joista jatkettuja oli 5 kappaletta, m², ja uusia 30 kappaletta, m², yhteensä noin m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (27 % kokonaisvuokratuotoista), pankki ja sijoitus (17 %) ja muut palvelut (12 %). Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,6 Toistaiseksi voimassaolevat 11,4 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla on yhteensä 92 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin m². Noin puolet tästä on toimisto- ja liiketilaa ja puolet logistiikkatilaa. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Tammi-kesäkuun aikana vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 19,6 milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 9,4 milj. euroa. Käyvän arvon muutos kunnossapitoinvestointien jälkeen oli 10,2 milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen arvo kasvoi 10,3 milj. euroa ja oli kauden päättyessä 1 339,5 ( : 1 245,9) milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 5,3 milj. euroa. Käyvän arvon muutos kunnossapitoinvestointien jälkeen oli 5,0 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat tuottovaatimusten lasku sekä uudet solmitut vuokrasopimukset. Tuottovaatimuksia laskettiin osassa toimisto- ja liiketilakiinteistöjä vastaamaan markkinoiden tasoa. Vuokratasot säilyivät koko kiinteistökannassa vakaina. 4

5 Spondan sijoituskiinteistöt, , M Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Vuokratuotot 52,7 37,6 15,1 0,0 Ylläpitokulut -12,6-9,5-3,1 0,0 Nettovuokratuotot 40,1 28,1 12,0 0,0 Sijoituskiinteistöt ,7 966,4 252,3 41,0 Hankinnat ,7 28,5 2,5 19,7 Investoinnit 19,1 7,6 1,9 9,6 Muut siirrot segmenttien välillä 0,0-1,2 0,0 1,2 Myynnit ,2 0,0-0,2 0,0 Käyvän arvon muutos 10,2 9,9 0,3 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,2 256,8 71,5 Käyvän arvon muutos % 0,8 1,0 0,1 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto / sijoituskiinteistöt ,0 %* 5,6 % 9,3 % 0,0 % * Luvussa ei ole huomioitu kiinteistökehityksen käypää arvoa. Investoinnit ja divestoinnit Tammi-kesäkuun aikana Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 50,7 milj. eurolla. Toisen neljänneksen aikana uushankintainvestoinnit olivat yhteensä 38,3 milj. euroa. Tästä toimisto- ja liiketilakiinteistöjen osuus oli 16,4 milj. euroa, logistiikkakiinteistöjen osuus 2,4 milj. euroa ja kiinteistökehityksen osuus 19,5 milj. euroa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kiinteistöjä myytiin yhteensä 0,2 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat tammi-kesäkuun aikana 9,4 milj. euroa ja toisen neljänneksen aikana 4,1 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 9,6 milj. euroa, josta toisella neljänneksellä 8,8 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 86,3 %:iin ( : 85,6 %). Kiinteistöjen käypä arvo oli 1 011,2 ( : 974,6) milj. euroa, ja vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 9,9 milj. euroa. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 4-6/ / / / Liikevaihto 18,6 18,5 37,6 37,0 73,5 Nettovuokratuotot 13,8 13,9 28,1 27,2 54,5 Liikevoitto 16,7 9,4 34,8 9,6 36,7 5

6 Toisella neljänneksellä Sponda osti neljä kiinteistöä pääkaupunkiseudulta. Huhtikuussa yhtiö osti kolmen kiinteistön kiinteistöportfolion 12,3 milj. eurolla. Portfolioon kuuluvat liiketilakiinteistö Vepema Oy (6 200 m²) ja teollisuus- ja toimistokiinteistö KOy Martinkyläntie 53 (3 100 m²) sijaitsevat Vantaalla, ja toimisto- ja liiketilakiinteistö KOy Kylvöpolku (2 400 m²) Helsingissä. Kiinteistöissä voimassaolevien vuokrasopimuksien kesto vaihtelee 9-10 vuoteen. Kesäkuussa Sponda osti toimisto- ja varastokiinteistön (3 753 m²) 4,0 milj. eurolla Espoon Suomenojalta. Tontilla on hyödynnettävissä olevaa rakennusoikeutta noin m². Kiinteistö on täyteen vuokrattu. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat kesäkuun lopussa 7,6 milj. euroa. Tästä toisen vuosineljänneksen aikana investoitiin 4,3 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste nousi hieman edellisestä neljänneksestä ja oli 92,5 ( : 92,3) %. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käypä arvo oli kauden päättyessä 256,8 ( : 239,5) milj. euroa, ja vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 0,3 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 4-6/ / / / Liikevaihto 7,4 7,3 15,1 14,9 29,6 Nettovuokratuotot 5,9 5,5 12,0 11,6 23,0 Liikevoitto 5,9 5,2 11,2 20,2 30,5 Sponda osti kesäkuussa logistiikka- ja liiketilakiinteistön Pa-Ri Materia Oy:ltä (3 200 m²) 2,4 milj. eurolla Helsingin Suutarilasta. Kohde on täyteen vuokrattu. Logistiikkakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat kesäkuun lopussa 1,9 milj. euroa, josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 1,0 milj. euroa. Kiinteistökehitys Koko kiinteistökehityssalkun käypä arvo oli kesäkuun lopussa 71,5 milj. euroa. Tästä käyttämätöntä ja hyödynnettävissä olevaa rakennusoikeutta oli yhteensä 35,7 milj. euron arvosta ( m²), ja kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 35,8 milj. euroa. Helsingin kaupunki vahvisti Helsingin keskustassa sijaitsevan liike-ja toimistokeskus City-Centerin kaavamuutoksen. Tällä hetkellä vuokrattavaa pinta-alaa on noin m² ja uudistuksen jälkeen pinta-ala kasvaa m²:iin. Koko projektin arvioidaan valmistuvan vuonna 2010, mutta lopullinen ajankohta riippuu kaupungin rakentaman huoltotunnelin aikataulusta. Projektin kustannusarvio on noin 110 milj. euroa, ja kesäkuun lopussa projektin investointikustannuksia oli toteutunut hieman alle 9 milj. euroa. City-Centerin uudistustyö tehdään vaiheittain, jolloin vuokralaisten toiminta jatkuu koko projektin ajan. Kesäkuussa Sponda osti 58 % Kiinteistö Oy Heimolan osakkeista 19,5 milj. eurolla Oy Real-Invest Ab:lta. Kauppahinta maksetaan vuoden kuluttua hankintapäivästä, eli Spondan omistusosuus kattaa kiinteistön 1, 2. ja 3:n kerroksen liike- ja toimistotilat sekä 1. kellarin 6

7 ravintolatilan. Osa toimitiloista uudistetaan, jotta mm. 2. kerroksen liiketilojen toimivuus ja saavutettavuus oleellisesti paranevat. Uudet liiketoiminta-alueet Kiinteistörahasto JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L, josta Spondan omistusosuus on 20 %, osti toisella neljänneksellä liikekiinteistöjä 55,3 milj. eurolla. Kiinteistöt sijaitsevat mm. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Kauden lopussa koko rahaston kiinteistöjen käypä arvo oli noin 80 milj. euroa. Rahaston tuotot esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa. Spondan rahastoon sijoittama oma pääoma on taseessa kohdassa Sijoitukset kiinteistörahastoihin. Sponda perusti yhdessä seitsemän institutionaalisen sijoittajan kanssa logistiikkakiinteistörahaston, Sponda Kiinteistörahasto I Ky:n. Rahaston tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja sijoituskohteina ovat logistiikkakiinteistöt eri puolella Suomea. Rahasto ostaa Spondalta ja mukana olevilta institutionaalisilta sijoittajilta logistiikkakiinteistöjä yhteensä noin 80 milj. euron arvosta. Perustamishetkellä Spondan osuus rahastosta on 47 %, ja Sponda vastaa rahaston ja sen omistamien kiinteistöjen manageroinnista. Sponda ostaa logistiikkakeskuksen Pietarista Vsevolozhskin alueelta Rakennusosakeyhtiö Hartelalta noin 10 milj. eurolla. Esisopimus solmittiin ja kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun 2006 loppuun mennessä. Vsevolozhsk sijaitsee Leningradin läänin alueella lähellä Pietarin rajaa. Spondan ostaman keskuksen vuokrattava pinta-ala on m², ja 2,1 hehtaarin tontilla on mm. varasto- ja toimistotilaa, katettu ulkovarasto ja liikennealue. Kohde valmistuu elokuussa 2006 ja sen vuokraa kokonaisuudessaan Onninen Oy:n Pietarissa toimiva tytäryhtiö. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-kesäkuussa ,6 ( : 23,2) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 46,5 (-32,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta 26,3 (9,7) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat tammi-kesäkuussa -14,4 (-12,9) milj. euroa ja vuoden toisella neljänneksellä 7,7 (-6,7) milj. euroa. Rahoituskulujen kasvu johtui sekä huhtikuussa 2006 uusitun 300 milj. euron syndikoidun luoton vaihtokuluista että lainasalkun kasvusta. Spondan omavaraisuusaste oli 41 ( : 43) % ja nettovelkaantumisaste 120 (114) %. Korollinen vieras pääoma oli 681,2 (630,0) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 3,3 (3,6) vuotta ja keskikorko 4,3 (4,2) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 68,4 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,4 (2,4) vuotta. Sponda allekirjoitti sopimuksen viisi- ja seitsemänvuotisesta, yhteensä 300 milj. euron syndikoidusta luotosta Järjestelyllä jälleenrahoitettiin yhtiön lainaportfoliota, ja se korvasi heinäkuussa 2004 allekirjoitetun vastaavan järjestelyn. Lainan marginaali laina-aikana on 0,375-0,70 % yli Euriborin. Lainasalkku muodostuu kolmesta eri kotimaisesta joukkovelkakirjalainaohjelmasta, yhteensä 300 milj. euroa, syndikoidusta luotosta, yhteensä 280 milj. euroa, sekä liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 102 milj. euroa. Huhtikuussa 2007 erääntyy joukkovelkakirjalainoissa kiinteäkorkoinen 100 milj. euron laina. Maksuvalmiutta hallitaan joustavilla 100 milj. euron luottolimiiteillä ja 150 milj. euron yritystodistusohjelmalla. Spondan ottamille lainoille ei ole annettu kiinteistövakuuksia. 7

8 Verotus Tammi-kesäkuussa 2006 kirjatut verot olivat yhteensä 8,3 milj. euroa. Toisella neljänneksellä toteutetut kiinteistöhankinnat olivat IFRS:n mukaisia omaisuuserähankintoja, jolloin hankinnan yhteydessä ei kirjattu laskennallista veroa. Ensimmäisen neljänneksen veroa on oikaistu vastaavan periaatteen mukaisesti. Riskienhallinta Spondan merkittävimmät riskit ovat asiakkaisiin ja rahoitukseen liittyvät riskit. Toisen vuosineljänneksen lopussa Spondalla oli yhteensä 666 asiakasta ja 1110 erillistä vuokrasopimusta. Keskeinen osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastiedon seuranta. Riskejä hallitaan asiakkaiden toimialojen hajauttamisella ja eripituisilla vuokrasopimuksilla. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimukseen on liitetty riskiin suhteutettu vuokravakuus. Sponda omistaa sijoituskiinteistöjä Suomessa, ja kaikki kiinteistöt on täysarvovakuutettu. Jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla. Kiinteäkorkoisilla lainoilla ja koronvaihtosopimuksilla tasataan markkinakorkojen muutoksista aiheutuvaa korkoriskiä. Kesäkuun lopussa Spondan lainasalkun suojausaste oli 68,4 %. Yhtiön toimintaan ei liittynyt valuuttariskejä. Spondan rahoitussopimuksissa on velkarahoittajien suojaksi asetettu kovenantit, jotka koskevat mm. vakuuksien käyttöä, rahoittajien tasa-arvoa ja eräitä taloudellisia tunnuslukuja. Kiinteistösijoitustoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen ja jätehuoltoon sekä rakennetun ympäristön laatuun. Spondan ympäristövastuullista toimintaa ohjaa elinkaariajattelu. Yhtiö ottaa liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Spondan omistamissa kiinteistöissä kiinnitetään huomiota mm. rakennusmateriaalien valintaan, energian kulutuksen seurantaan, huoltoajojen tuottamien päästöjen vähentämiseen ja kiinteistöjen ympäristön ylläpitoon. Henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2005 oli tammi-kesäkuussa (53) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 56 (49) henkilöä. Kesäkuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 57 (54) henkilöä, joista 57 (50) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä ainoastaan Suomessa. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio, joka perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan ja sijoitetun pääoman tuottoon, maksetaan Spondan osakkeilla. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. 8

9 Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda omistaa joko koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Venäjän liiketoimintaa varten perustettiin tytäryhtiö Sponda Russia Oy. Spondan osake Spondan osakkeen tammi-kesäkuun keskikurssi oli 8,58 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 9,50 ja alin 7,44 euroa. Osakkeita vaihdettiin vuoden 2006 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kappaletta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 669 milj. euroa. Vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan C-sarjaa vaihdettiin yhtiön osakkeisiin ja siten, että uusia osakkeita merkittiin kappaletta. Tätä vastaava osakepääoman korotus euroa merkittiin kaupparekisteriin Spondan osakepääoma on korotuksen jälkeen euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Vaihtovelkakirjalaina erääntyi Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,2 Suomalaiset yhteisöt ,7 Ulkomaalaiset yhteisöt ,8 Osakkeita yhteensä ,0 Hallitus ja toimitusjohtaja Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Timo Korvenpää, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Spondan toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Tilintarkastajat Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen. Varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Sampo Pankki Oyj:n kanne, jossa se vaatii luottosopimuksen perusteella Spondan velvoittamista maksamaan Sampo Pankille lisää korkoa yhteensä 5,3 milj. 9

10 euroa ajalta Sponda kiistää vaatimuksen perusteettomana. Käräjäoikeus ei ole toistaiseksi asettanut asian käsittelylle päivämäärää. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Helsingin Satama on aloittanut neuvottelut Spondan kanssa Vuosaaren sataman logistiikka-alueen rakentamisesta. Tavoitteena on, että perussopimus käsitellään elokuun aikana satamalautakunnassa, joka tekee asiassa päätöksen. Kehitysprojektin kokonaisinvestointi on hieman yli 100 milj. euroa, ja investoinnit alkavat vuoden 2007 lopussa. Rakennettavien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on kokonaisuudessaan noin m². Projekti valmistuu vaiheittain, ja ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2008 loppuun mennessä valmistuvat m²:n varastot ja läpivirtausterminaalit. Spondan tarkoituksena on toimia rakennettavan logistiikkakeskuksen pitkäaikaisena omistajana. Sponda vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta ja ylläpidosta. Helsingin Satama on aloittanut neuvottelut Sponda kanssa myös Vuosaaren sataman porttirakennuksen ja matkustajaterminaalin rakentamisesta. Tavoitteena on, että perussopimus käsitellään syyskuun aikana satamalautakunnassa, joka tekee asiassa päätöksen. Projekti valmistuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan porttirakennuksesta n m², sataman matkustajaterminaali (800 m²) ja pysäköintilaitos 300 autolle. Vaiheen kokonaisinvestointi on noin 34 milj. euroa, ja investoinnit alkavat alkuvuodesta Rakennukset valmistuvat vuoden 2008 marraskuun loppuun mennessä. Projektin toisessa vaiheessa vuoteen 2014 mennessä valmistuu porttirakennukseen liike- ja toimistotiloja yhteensä n m². Toisen vaiheen kokonaisinvestoinnin arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 8 milj. euroa. Sponda on rakennusten pitkäaikainen omistaja ja vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta ja ylläpidosta. Näkymät Vuonna 2006 Spondan tuloksen ja kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Positiivinen kehitys johtuu mm. kiinteistösalkun kasvattamisesta kaikissa liiketoimintayksiköissä, kiinteistöjen ylläpitokulujen alenemisesta sekä vuokrausmarkkinoiden kysynnän elpymisestä Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet 10

11 Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/ /05 Tulos/osake, 0,14 0,08 0,30 0,15 0,37 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen nettovarallisuus, 7,12 6,96 7,25 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,13 0,14 0,27 0,29 0,57 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/ /05 Liikevaihto 26,0 25,8 52,7 51,9 103,1 Ylläpitokulut -6,3-6,4-12,6-13,1-25,6 Nettovuokratuotot 19,7 19,4 40,1 38,8 77,5 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä - 0,1-0,1 0,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä - -0,6 - -0,6-0,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 5,0-3,0 10,2-5,7-5,1 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,3-0,3-0,6-0,5-1,2 Hallinnon kulut -2,1-1,6-4,3-3,3-5,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,3 0,9 0,3 0,4 Liiketoiminnan muut kulut ,1 Liikevoitto 23,1 14,3 46,3 29,1 65,5 Rahoitustuotot 0,3-0,3 0,1 0,2 Rahoituskulut -8,0-6,7-14,7-13,0-26,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -7,7-6,7-14,4-12,9-26,3 Voitto ennen veroja 15,4 7,6 31,9 16,2 39,2 Tuloverot -4,3-1,6-8,3-4,0-9,6 Tilikauden tulos 11,1 6,0 23,6 12,2 29,6 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 11,1 6,0 23,6 12,2 29,6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,30 0,15 0,37 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,30 0,15 0,37 Osakkeita keskimäärin, milj.kpl Perus 79,2 78,9 79,0 Laimennettu 79,2 80,2 80,3 11

12 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 1 339, , ,7 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 2,5 - - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,9 9,3 8,8 Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,1 0,1 Muut sijoitukset - 0,1 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 3,4 1,0 0,1 Laskennalliset verosaamiset 0,2 6,5 2,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 354, , ,3 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,7 6,1 6,6 Rahavarat 1,2 2,5 0,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 5,9 8,6 7,4 Varat yhteensä 1 360, , ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,3 79,1 79,2 Ylikurssirahasto 159,1 158,6 158,8 Arvonmuutosrahasto 1,4-10,1-4,2 Kertyneet voittovarat 324,5 323,1 340,5 Oma pääoma yhteensä 564,3 550,7 574,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 479,1 550,0 549,2 Eläkevelvoitteet - 0,1 - Varaukset 0,8 1,2 1,1 Muut velat - 13,6 5,8 Laskennalliset verovelat 71,2 59,8 63,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 551,1 624,7 619,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 202,1 80,0 66,5 Ostovelat ja muut velat 43,3 16,1 18,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 245,4 96,1 84,9 Velat yhteensä 796,5 720,8 704,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 360, , ,7 Korolliset velat 681,2 630,0 615,7 12

13 Segmenttikohtaiset tuloslaskelma- ja tasetiedot Me Liiketoiminta-alueet Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Konserni yht. Muut Tuloslaskelmatiedot 1-6/2006 Liikevaihto 37,6 15,1 0,0 0,0 52,7 Ylläpitokulut -9,5-3,1 0,0 0,0-12,6 Nettovuokratuotot 28,1 12,0 0,0 0,0 40,1 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 9,9 0,3 0,0 0,0-10,2 Hallinto ja markkinointi -3,2-1,1-0,6-0,7 0,7-4,9 Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,9 Liikevoitto 34,8 11,2-0,6-0,1 1,0 46,3 Rahoitustuotot ja -kulut -14,4-14,4 Voitto ennen veroja -13,4 31,9 Tuloverot -8,3-8,3 Tilikauden tulos -21,7 23,6 Tasetiedot Investoinnit 36,1 4,4 29,3 2,4 0,4 72,6 Poistot ,2-0,2 Varat yhteensä 1 016,2 259,8 71,6 2,5 10, ,8 Korottomat lyhytaikaiset velat 8,1 0,6 0,0 0,0 34,6 43,3 Tuloslaskelmatiedot 1-6/2005 Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yht. Liikevaihto 37,0 14,9 0,0 0,0-51,9 Ylläpitokulut -9,8-3,3 0,0 0, ,1 Nettovuokratuotot 27,2 11,6 0,0 0,0-38,8 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä -0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -15,1 9,4 0,0 0,0-5,7 Hallinto ja markkinointi -2,1-0,8 0,0 0,0-0,9-3,8 Muut tuotot ja kulut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 Liikevoitto 9,6 20,2 0,0 0,0-0,7 29,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0-12,9-12,9 Voitto ennen veroja 9,6 20,2 0,0 0,0-13,6 16,2 13

14 Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0-4,0-4,0 Tilikauden tulos 9,6 20,2 0,0 0,0-17,6 12,2 Tasetiedot Investoinnit 9,8 29, ,8 Poistot ,1 0,1 Varat yhteensä 973,5 275,3 0,0 0,0 22, ,5 Korottomat lyhytaikaiset velat 2,9 2,2 0,0 0,0 11,0 16,1 Maantieteelliset alueet Me Me Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 48,6 47,3 Muu Suomi 4,1 4,6 Muut - - Konserni yhteensä 52,7 51,9 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 68,0 38,6 Muu Suomi 0,2 0,2 Muut 4,4 - Konserni yhteensä 72,6 38,8 Varat Pääkaupunkiseutu 1 275, ,7 Muu Suomi 71,8 73,1 Muut 13,3 22,7 Konserni yhteensä 1 360, ,5 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-6/ / /2005 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 23,6 12,2 29,6 Oikaisut 12,1 23,4 41,7 Nettokäyttöpääoman muutos 4,4 3,9 0,2 Saadut korot 0,1 0,1 0,2 Maksetut korot -18,5-15,1-25,7 Muut rahoituserät -0,5-0,3-0,3 Maksetut/saadut verot -0,6-1,0 0,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 20,6 23,2 46,5 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituskiinteistöihin -43,1-39,7-53,1 Investoinnit kiinteistörahastoihin -2,5 - - Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5-0,2-0,2 14

15 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 0,2 7,7 9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0,1 0,2 Myönnetyt lainat -0,6 - - Investointien nettorahavirta -46,5-32,1-43,9 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 0,4 1,3 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 280,0 100,0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -250,0-75,7-75,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 35,5 23,5 10,0 Maksetut osingot -39,6-39,4-39,4 Rahoituksen nettorahavirta 26,3 9,7-3,5 Rahavarojen muutos 0,4 0,8-0,9 Rahavarat kauden alussa 0,8 1,7 1,7 Rahavarat kauden lopussa 1,2 2,5 0,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Me Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa 1 259, , ,5 Investoinnit sijoituskiinteistöihin 9,6 9,7 21,7 Investoinnit kiinteistökehitykseen 29,3 0,7 1,8 Hankitut sijoituskiinteistöt 30,9 28,4 28,4 Myydyt sijoituskiinteistöt -0,2-8,7-8,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 10,2-5,7-5,1 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa 1 339, , ,7 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osake- Yli- Arvon- Kertyneet Yhteensä pääoma kurssi- muutos- voittovarat rahasto rahasto Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 IAS 39:n soveltamisen vaikutus -6,1-6,1 Oikaistu oma pääoma ,8 157,5-6,1 350,3 580,5 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä -5,4-5,4 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot 1,4 1,4 15

16 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,0-4,0 Tilikauden tulos 12,2 12,2 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,0 12,2 8,2 Osingonjako -39,4-39,4 Osakepääoman korotus 0,3 1,1 1,4 Oma pääoma ,1 158,6-10,1 323,1 550,7 Oma pääoma ,2 158,8-4,2 340,5 574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 7,5 7,5 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -2,0-2,0 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,6 5,6 Tilikauden tulos 23,6 23,6 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,6 23,6 29,2 Osingonjako -39,6-39,6 Osakepääoman korotus 0,1 0,3 0,4 Oma pääoma ,3 159,1 1,4 324,5 564,3 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita Me Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu 0,1 0,1 0,1 Annetut kiinnitykset 0,1 0,1 0,1 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo Vuokravastuu 21,3 21,6 20,9 Annetut kiinnitykset 2,2 2,2 2,2 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 306,8 305,9 305,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo 2,7-13,6-5,8 16

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 31.08.2012 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 73 TEUR (132 TEUR).

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2013 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2009-28.2.2010 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2009-28.2.2010 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 28.2.2010 oli 18,2 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot