Sponda Oyj:n osavuosikatsaus Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla"

Transkriptio

1

2 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 ( : 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot kasvoivat 40,1 (38,8) milj. euroon. Yhtiön liikevoitto nousi 46,3 (29,1) milj. euroon. Kasvu johtui sekä kiinteistökannan kasvusta että kiinteistöjen arvonnoususta. Toimistotilojen kysyntä oli vilkkaampaa kuin vastaavalla kaudella vuonna Yhteenveto tammi-kesäkuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Liikevaihto oli 52,7 (51,9) milj. euroa. Nettovuokratuotot kasvoivat 40,1 (38,8) milj. euroon. Liikevoitto nousi 46,3 (29,1) milj. euroon pääosin sijoituskiinteistöjen arvonnousun vuoksi. Tammi-kesäkuun tulos oli 23,6 (12,2) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,30 (0,15) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,27 (0,29) euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 1 339,5 (1 245,9) milj. euroa. Käyvän arvon muutos oli 10,2 milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 7,12 (6,96) euroa). Kauden investoinnit uusiin kiinteistöihin sekä olemassa olevan kiinteistökannan parannuksiin olivat yhteensä 69,8 milj. euroa. Yhteenveto toisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 toiseen neljännekseen) Liikevaihto nousi 26,0 (25,8) milj. euroon. Nettovuokratuotot olivat 19,7 (19,4) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 8,8 milj. euroa 23,1 (14,3) milj. euroon. Huhti-kesäkuun tulos oli 11,1 (6,0) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,14 (0,08) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,13 (0,14) euroa. Kauden investoinnit uusiin kiinteistöihin sekä olemassa olevan kiinteistökannan parannuksiin olivat yhteensä 53,1 milj. euroa. Konsernin tunnusluvut 4-6/ / / / Taloudellinen vuokrausaste, % 88,0 87,2 87,7 Liikevaihto, Me 26,0 25,8 52,7 51,9 103,1 Nettovuokratuotot, Me 19,7 19,4 40,1 38,8 77,5 Liikevoitto, Me 23,1 14,3 46,3 29,1 65,5 Tulos/osake, e 0,14 0,08 0,30 0,15 0,37 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,13 0,14 0,27 0,29 0,57 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,12 6,96 7,25 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, %

3 Näkymät Vuonna 2006 Spondan tuloksen ja kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Positiivinen kehitys johtuu mm. kiinteistösalkun kasvattamisesta kaikissa liiketoimintayksiköissä, kiinteistöjen ylläpitokulujen alenemisesta sekä vuokrausmarkkinoiden kysynnän elpymisestä. Toimintaympäristö Sijoituskysyntä Suomen toimitilakiinteistöihin jatkui vahvana. Investointikysyntä laajeni edelleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja kansainvälisten sijoittajien lisäksi myös kotimaiset kiinteistösijoittajat olivat aktiivisia lähinnä perustettujen kiinteistörahastojen myötä. Vuokrauskysyntä toimistomarkkinoilla alkoi elpyä. Etenkin Helsingin ydinkeskustan vetovoima lisääntyi, ja vuokratason odotetaan hieman nousevan siellä sijaitsevissa nykyaikaisissa toimitiloissa. Pääkaupunkiseudun vajaakäyttöaste oli keväällä 2006 Catella Property Groupin mukaan 8,1 %. Liiketilat olivat pääkaupunkiseudulla edelleen lähes täyteen vuokrattu, ja niiden vajaakäyttöaste oli 1,4 %. Parhailla paikoilla sijaitsevien liiketilojen vuokratasot olivat hieman nousussa, mutta muuten vuokrat säilyivät aiemmilla tasoilla. Logistiikkatilojen vajaakäyttö oli alhainen, 2,5 %, ja tulevaisuudessa varastorakentamisen arvioidaankin lisääntyvän. Esimerkiksi Vuosaaren sataman ja satamaan johtavien kuljetusreittien yhteyteen rakennetaan lisää logistiikkatilaa. Liiketoiminta tammi-kesäkuussa ja toisella vuosineljänneksellä 2006 (verrattuna vuoden 2005 vastaaviin ajanjaksoihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa, pääosin pääkaupunkiseudulla. Sponda on jakanut toimintansa neljään liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys ja Uudet liiketoiminta-alueet. Uudet liiketoiminta-alueet yksikkö käsittää sekä Spondan rahastotoiminnan että Venäjän ja Baltian alueiden liiketoiminnan. Spondan sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotot olivat 40,1 (38,8) milj. euroa. Toimistojen ja liiketilojen osuus tästä oli 70 % ja logistiikkatilojen 30 %. Nettovuokratuotot jakautuivat maantieteellisesti siten, että Helsingin kantakaupungin osuus oli 48 %, Pääkaupunkiseudun 22 %, Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen 21 % ja muun Suomen 9 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti alueittain seuraavasti: Kiinteistön tyyppi , % , % , % Toimistot ja liiketilat 86,3 85,6 86,2 Logistiikka 92,5 92,3 91,9 Koko kiinteistökanta 88,0 87,5 87,7 Maantieteellinen alue , % , % , % Helsingin kantakaupunki 87,8 87,2 88,9 Pääkaupunkiseutu 83,9 82,8 80,8 Pääkaupunkis. logistiikka 90,4 90,3 89,6 Muu Suomi 96,1 95,9 95,0 Koko kiinteistökanta 88,0 87,5 87,7 3

4 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 428 ( : 472) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,1 (4,5) vuotta. Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin 35 vuokrasopimusta, joista jatkettuja oli 5 kappaletta, m², ja uusia 30 kappaletta, m², yhteensä noin m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (27 % kokonaisvuokratuotoista), pankki ja sijoitus (17 %) ja muut palvelut (12 %). Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,6 Toistaiseksi voimassaolevat 11,4 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla on yhteensä 92 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin m². Noin puolet tästä on toimisto- ja liiketilaa ja puolet logistiikkatilaa. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Tammi-kesäkuun aikana vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 19,6 milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 9,4 milj. euroa. Käyvän arvon muutos kunnossapitoinvestointien jälkeen oli 10,2 milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen arvo kasvoi 10,3 milj. euroa ja oli kauden päättyessä 1 339,5 ( : 1 245,9) milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 5,3 milj. euroa. Käyvän arvon muutos kunnossapitoinvestointien jälkeen oli 5,0 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat tuottovaatimusten lasku sekä uudet solmitut vuokrasopimukset. Tuottovaatimuksia laskettiin osassa toimisto- ja liiketilakiinteistöjä vastaamaan markkinoiden tasoa. Vuokratasot säilyivät koko kiinteistökannassa vakaina. 4

5 Spondan sijoituskiinteistöt, , M Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Vuokratuotot 52,7 37,6 15,1 0,0 Ylläpitokulut -12,6-9,5-3,1 0,0 Nettovuokratuotot 40,1 28,1 12,0 0,0 Sijoituskiinteistöt ,7 966,4 252,3 41,0 Hankinnat ,7 28,5 2,5 19,7 Investoinnit 19,1 7,6 1,9 9,6 Muut siirrot segmenttien välillä 0,0-1,2 0,0 1,2 Myynnit ,2 0,0-0,2 0,0 Käyvän arvon muutos 10,2 9,9 0,3 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,2 256,8 71,5 Käyvän arvon muutos % 0,8 1,0 0,1 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto / sijoituskiinteistöt ,0 %* 5,6 % 9,3 % 0,0 % * Luvussa ei ole huomioitu kiinteistökehityksen käypää arvoa. Investoinnit ja divestoinnit Tammi-kesäkuun aikana Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 50,7 milj. eurolla. Toisen neljänneksen aikana uushankintainvestoinnit olivat yhteensä 38,3 milj. euroa. Tästä toimisto- ja liiketilakiinteistöjen osuus oli 16,4 milj. euroa, logistiikkakiinteistöjen osuus 2,4 milj. euroa ja kiinteistökehityksen osuus 19,5 milj. euroa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kiinteistöjä myytiin yhteensä 0,2 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat tammi-kesäkuun aikana 9,4 milj. euroa ja toisen neljänneksen aikana 4,1 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 9,6 milj. euroa, josta toisella neljänneksellä 8,8 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 86,3 %:iin ( : 85,6 %). Kiinteistöjen käypä arvo oli 1 011,2 ( : 974,6) milj. euroa, ja vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 9,9 milj. euroa. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 4-6/ / / / Liikevaihto 18,6 18,5 37,6 37,0 73,5 Nettovuokratuotot 13,8 13,9 28,1 27,2 54,5 Liikevoitto 16,7 9,4 34,8 9,6 36,7 5

6 Toisella neljänneksellä Sponda osti neljä kiinteistöä pääkaupunkiseudulta. Huhtikuussa yhtiö osti kolmen kiinteistön kiinteistöportfolion 12,3 milj. eurolla. Portfolioon kuuluvat liiketilakiinteistö Vepema Oy (6 200 m²) ja teollisuus- ja toimistokiinteistö KOy Martinkyläntie 53 (3 100 m²) sijaitsevat Vantaalla, ja toimisto- ja liiketilakiinteistö KOy Kylvöpolku (2 400 m²) Helsingissä. Kiinteistöissä voimassaolevien vuokrasopimuksien kesto vaihtelee 9-10 vuoteen. Kesäkuussa Sponda osti toimisto- ja varastokiinteistön (3 753 m²) 4,0 milj. eurolla Espoon Suomenojalta. Tontilla on hyödynnettävissä olevaa rakennusoikeutta noin m². Kiinteistö on täyteen vuokrattu. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat kesäkuun lopussa 7,6 milj. euroa. Tästä toisen vuosineljänneksen aikana investoitiin 4,3 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste nousi hieman edellisestä neljänneksestä ja oli 92,5 ( : 92,3) %. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käypä arvo oli kauden päättyessä 256,8 ( : 239,5) milj. euroa, ja vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 0,3 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 4-6/ / / / Liikevaihto 7,4 7,3 15,1 14,9 29,6 Nettovuokratuotot 5,9 5,5 12,0 11,6 23,0 Liikevoitto 5,9 5,2 11,2 20,2 30,5 Sponda osti kesäkuussa logistiikka- ja liiketilakiinteistön Pa-Ri Materia Oy:ltä (3 200 m²) 2,4 milj. eurolla Helsingin Suutarilasta. Kohde on täyteen vuokrattu. Logistiikkakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat kesäkuun lopussa 1,9 milj. euroa, josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 1,0 milj. euroa. Kiinteistökehitys Koko kiinteistökehityssalkun käypä arvo oli kesäkuun lopussa 71,5 milj. euroa. Tästä käyttämätöntä ja hyödynnettävissä olevaa rakennusoikeutta oli yhteensä 35,7 milj. euron arvosta ( m²), ja kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 35,8 milj. euroa. Helsingin kaupunki vahvisti Helsingin keskustassa sijaitsevan liike-ja toimistokeskus City-Centerin kaavamuutoksen. Tällä hetkellä vuokrattavaa pinta-alaa on noin m² ja uudistuksen jälkeen pinta-ala kasvaa m²:iin. Koko projektin arvioidaan valmistuvan vuonna 2010, mutta lopullinen ajankohta riippuu kaupungin rakentaman huoltotunnelin aikataulusta. Projektin kustannusarvio on noin 110 milj. euroa, ja kesäkuun lopussa projektin investointikustannuksia oli toteutunut hieman alle 9 milj. euroa. City-Centerin uudistustyö tehdään vaiheittain, jolloin vuokralaisten toiminta jatkuu koko projektin ajan. Kesäkuussa Sponda osti 58 % Kiinteistö Oy Heimolan osakkeista 19,5 milj. eurolla Oy Real-Invest Ab:lta. Kauppahinta maksetaan vuoden kuluttua hankintapäivästä, eli Spondan omistusosuus kattaa kiinteistön 1, 2. ja 3:n kerroksen liike- ja toimistotilat sekä 1. kellarin 6

7 ravintolatilan. Osa toimitiloista uudistetaan, jotta mm. 2. kerroksen liiketilojen toimivuus ja saavutettavuus oleellisesti paranevat. Uudet liiketoiminta-alueet Kiinteistörahasto JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L, josta Spondan omistusosuus on 20 %, osti toisella neljänneksellä liikekiinteistöjä 55,3 milj. eurolla. Kiinteistöt sijaitsevat mm. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Kauden lopussa koko rahaston kiinteistöjen käypä arvo oli noin 80 milj. euroa. Rahaston tuotot esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa. Spondan rahastoon sijoittama oma pääoma on taseessa kohdassa Sijoitukset kiinteistörahastoihin. Sponda perusti yhdessä seitsemän institutionaalisen sijoittajan kanssa logistiikkakiinteistörahaston, Sponda Kiinteistörahasto I Ky:n. Rahaston tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja sijoituskohteina ovat logistiikkakiinteistöt eri puolella Suomea. Rahasto ostaa Spondalta ja mukana olevilta institutionaalisilta sijoittajilta logistiikkakiinteistöjä yhteensä noin 80 milj. euron arvosta. Perustamishetkellä Spondan osuus rahastosta on 47 %, ja Sponda vastaa rahaston ja sen omistamien kiinteistöjen manageroinnista. Sponda ostaa logistiikkakeskuksen Pietarista Vsevolozhskin alueelta Rakennusosakeyhtiö Hartelalta noin 10 milj. eurolla. Esisopimus solmittiin ja kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun 2006 loppuun mennessä. Vsevolozhsk sijaitsee Leningradin läänin alueella lähellä Pietarin rajaa. Spondan ostaman keskuksen vuokrattava pinta-ala on m², ja 2,1 hehtaarin tontilla on mm. varasto- ja toimistotilaa, katettu ulkovarasto ja liikennealue. Kohde valmistuu elokuussa 2006 ja sen vuokraa kokonaisuudessaan Onninen Oy:n Pietarissa toimiva tytäryhtiö. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-kesäkuussa ,6 ( : 23,2) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 46,5 (-32,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta 26,3 (9,7) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat tammi-kesäkuussa -14,4 (-12,9) milj. euroa ja vuoden toisella neljänneksellä 7,7 (-6,7) milj. euroa. Rahoituskulujen kasvu johtui sekä huhtikuussa 2006 uusitun 300 milj. euron syndikoidun luoton vaihtokuluista että lainasalkun kasvusta. Spondan omavaraisuusaste oli 41 ( : 43) % ja nettovelkaantumisaste 120 (114) %. Korollinen vieras pääoma oli 681,2 (630,0) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 3,3 (3,6) vuotta ja keskikorko 4,3 (4,2) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 68,4 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,4 (2,4) vuotta. Sponda allekirjoitti sopimuksen viisi- ja seitsemänvuotisesta, yhteensä 300 milj. euron syndikoidusta luotosta Järjestelyllä jälleenrahoitettiin yhtiön lainaportfoliota, ja se korvasi heinäkuussa 2004 allekirjoitetun vastaavan järjestelyn. Lainan marginaali laina-aikana on 0,375-0,70 % yli Euriborin. Lainasalkku muodostuu kolmesta eri kotimaisesta joukkovelkakirjalainaohjelmasta, yhteensä 300 milj. euroa, syndikoidusta luotosta, yhteensä 280 milj. euroa, sekä liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 102 milj. euroa. Huhtikuussa 2007 erääntyy joukkovelkakirjalainoissa kiinteäkorkoinen 100 milj. euron laina. Maksuvalmiutta hallitaan joustavilla 100 milj. euron luottolimiiteillä ja 150 milj. euron yritystodistusohjelmalla. Spondan ottamille lainoille ei ole annettu kiinteistövakuuksia. 7

8 Verotus Tammi-kesäkuussa 2006 kirjatut verot olivat yhteensä 8,3 milj. euroa. Toisella neljänneksellä toteutetut kiinteistöhankinnat olivat IFRS:n mukaisia omaisuuserähankintoja, jolloin hankinnan yhteydessä ei kirjattu laskennallista veroa. Ensimmäisen neljänneksen veroa on oikaistu vastaavan periaatteen mukaisesti. Riskienhallinta Spondan merkittävimmät riskit ovat asiakkaisiin ja rahoitukseen liittyvät riskit. Toisen vuosineljänneksen lopussa Spondalla oli yhteensä 666 asiakasta ja 1110 erillistä vuokrasopimusta. Keskeinen osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastiedon seuranta. Riskejä hallitaan asiakkaiden toimialojen hajauttamisella ja eripituisilla vuokrasopimuksilla. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimukseen on liitetty riskiin suhteutettu vuokravakuus. Sponda omistaa sijoituskiinteistöjä Suomessa, ja kaikki kiinteistöt on täysarvovakuutettu. Jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla. Kiinteäkorkoisilla lainoilla ja koronvaihtosopimuksilla tasataan markkinakorkojen muutoksista aiheutuvaa korkoriskiä. Kesäkuun lopussa Spondan lainasalkun suojausaste oli 68,4 %. Yhtiön toimintaan ei liittynyt valuuttariskejä. Spondan rahoitussopimuksissa on velkarahoittajien suojaksi asetettu kovenantit, jotka koskevat mm. vakuuksien käyttöä, rahoittajien tasa-arvoa ja eräitä taloudellisia tunnuslukuja. Kiinteistösijoitustoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen ja jätehuoltoon sekä rakennetun ympäristön laatuun. Spondan ympäristövastuullista toimintaa ohjaa elinkaariajattelu. Yhtiö ottaa liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Spondan omistamissa kiinteistöissä kiinnitetään huomiota mm. rakennusmateriaalien valintaan, energian kulutuksen seurantaan, huoltoajojen tuottamien päästöjen vähentämiseen ja kiinteistöjen ympäristön ylläpitoon. Henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2005 oli tammi-kesäkuussa (53) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 56 (49) henkilöä. Kesäkuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 57 (54) henkilöä, joista 57 (50) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä ainoastaan Suomessa. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio, joka perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan ja sijoitetun pääoman tuottoon, maksetaan Spondan osakkeilla. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. 8

9 Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda omistaa joko koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Venäjän liiketoimintaa varten perustettiin tytäryhtiö Sponda Russia Oy. Spondan osake Spondan osakkeen tammi-kesäkuun keskikurssi oli 8,58 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 9,50 ja alin 7,44 euroa. Osakkeita vaihdettiin vuoden 2006 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kappaletta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 669 milj. euroa. Vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan C-sarjaa vaihdettiin yhtiön osakkeisiin ja siten, että uusia osakkeita merkittiin kappaletta. Tätä vastaava osakepääoman korotus euroa merkittiin kaupparekisteriin Spondan osakepääoma on korotuksen jälkeen euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Vaihtovelkakirjalaina erääntyi Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,2 Suomalaiset yhteisöt ,7 Ulkomaalaiset yhteisöt ,8 Osakkeita yhteensä ,0 Hallitus ja toimitusjohtaja Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Timo Korvenpää, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Spondan toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Tilintarkastajat Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen. Varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Sampo Pankki Oyj:n kanne, jossa se vaatii luottosopimuksen perusteella Spondan velvoittamista maksamaan Sampo Pankille lisää korkoa yhteensä 5,3 milj. 9

10 euroa ajalta Sponda kiistää vaatimuksen perusteettomana. Käräjäoikeus ei ole toistaiseksi asettanut asian käsittelylle päivämäärää. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Helsingin Satama on aloittanut neuvottelut Spondan kanssa Vuosaaren sataman logistiikka-alueen rakentamisesta. Tavoitteena on, että perussopimus käsitellään elokuun aikana satamalautakunnassa, joka tekee asiassa päätöksen. Kehitysprojektin kokonaisinvestointi on hieman yli 100 milj. euroa, ja investoinnit alkavat vuoden 2007 lopussa. Rakennettavien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on kokonaisuudessaan noin m². Projekti valmistuu vaiheittain, ja ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2008 loppuun mennessä valmistuvat m²:n varastot ja läpivirtausterminaalit. Spondan tarkoituksena on toimia rakennettavan logistiikkakeskuksen pitkäaikaisena omistajana. Sponda vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta ja ylläpidosta. Helsingin Satama on aloittanut neuvottelut Sponda kanssa myös Vuosaaren sataman porttirakennuksen ja matkustajaterminaalin rakentamisesta. Tavoitteena on, että perussopimus käsitellään syyskuun aikana satamalautakunnassa, joka tekee asiassa päätöksen. Projekti valmistuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan porttirakennuksesta n m², sataman matkustajaterminaali (800 m²) ja pysäköintilaitos 300 autolle. Vaiheen kokonaisinvestointi on noin 34 milj. euroa, ja investoinnit alkavat alkuvuodesta Rakennukset valmistuvat vuoden 2008 marraskuun loppuun mennessä. Projektin toisessa vaiheessa vuoteen 2014 mennessä valmistuu porttirakennukseen liike- ja toimistotiloja yhteensä n m². Toisen vaiheen kokonaisinvestoinnin arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 8 milj. euroa. Sponda on rakennusten pitkäaikainen omistaja ja vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta ja ylläpidosta. Näkymät Vuonna 2006 Spondan tuloksen ja kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Positiivinen kehitys johtuu mm. kiinteistösalkun kasvattamisesta kaikissa liiketoimintayksiköissä, kiinteistöjen ylläpitokulujen alenemisesta sekä vuokrausmarkkinoiden kysynnän elpymisestä Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet 10

11 Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/ /05 Tulos/osake, 0,14 0,08 0,30 0,15 0,37 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen nettovarallisuus, 7,12 6,96 7,25 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,13 0,14 0,27 0,29 0,57 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/ /05 Liikevaihto 26,0 25,8 52,7 51,9 103,1 Ylläpitokulut -6,3-6,4-12,6-13,1-25,6 Nettovuokratuotot 19,7 19,4 40,1 38,8 77,5 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä - 0,1-0,1 0,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä - -0,6 - -0,6-0,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 5,0-3,0 10,2-5,7-5,1 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,3-0,3-0,6-0,5-1,2 Hallinnon kulut -2,1-1,6-4,3-3,3-5,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,3 0,9 0,3 0,4 Liiketoiminnan muut kulut ,1 Liikevoitto 23,1 14,3 46,3 29,1 65,5 Rahoitustuotot 0,3-0,3 0,1 0,2 Rahoituskulut -8,0-6,7-14,7-13,0-26,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -7,7-6,7-14,4-12,9-26,3 Voitto ennen veroja 15,4 7,6 31,9 16,2 39,2 Tuloverot -4,3-1,6-8,3-4,0-9,6 Tilikauden tulos 11,1 6,0 23,6 12,2 29,6 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 11,1 6,0 23,6 12,2 29,6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,30 0,15 0,37 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,30 0,15 0,37 Osakkeita keskimäärin, milj.kpl Perus 79,2 78,9 79,0 Laimennettu 79,2 80,2 80,3 11

12 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 1 339, , ,7 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 2,5 - - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,9 9,3 8,8 Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,1 0,1 Muut sijoitukset - 0,1 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 3,4 1,0 0,1 Laskennalliset verosaamiset 0,2 6,5 2,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 354, , ,3 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,7 6,1 6,6 Rahavarat 1,2 2,5 0,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 5,9 8,6 7,4 Varat yhteensä 1 360, , ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,3 79,1 79,2 Ylikurssirahasto 159,1 158,6 158,8 Arvonmuutosrahasto 1,4-10,1-4,2 Kertyneet voittovarat 324,5 323,1 340,5 Oma pääoma yhteensä 564,3 550,7 574,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 479,1 550,0 549,2 Eläkevelvoitteet - 0,1 - Varaukset 0,8 1,2 1,1 Muut velat - 13,6 5,8 Laskennalliset verovelat 71,2 59,8 63,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 551,1 624,7 619,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 202,1 80,0 66,5 Ostovelat ja muut velat 43,3 16,1 18,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 245,4 96,1 84,9 Velat yhteensä 796,5 720,8 704,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 360, , ,7 Korolliset velat 681,2 630,0 615,7 12

13 Segmenttikohtaiset tuloslaskelma- ja tasetiedot Me Liiketoiminta-alueet Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Konserni yht. Muut Tuloslaskelmatiedot 1-6/2006 Liikevaihto 37,6 15,1 0,0 0,0 52,7 Ylläpitokulut -9,5-3,1 0,0 0,0-12,6 Nettovuokratuotot 28,1 12,0 0,0 0,0 40,1 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 9,9 0,3 0,0 0,0-10,2 Hallinto ja markkinointi -3,2-1,1-0,6-0,7 0,7-4,9 Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,9 Liikevoitto 34,8 11,2-0,6-0,1 1,0 46,3 Rahoitustuotot ja -kulut -14,4-14,4 Voitto ennen veroja -13,4 31,9 Tuloverot -8,3-8,3 Tilikauden tulos -21,7 23,6 Tasetiedot Investoinnit 36,1 4,4 29,3 2,4 0,4 72,6 Poistot ,2-0,2 Varat yhteensä 1 016,2 259,8 71,6 2,5 10, ,8 Korottomat lyhytaikaiset velat 8,1 0,6 0,0 0,0 34,6 43,3 Tuloslaskelmatiedot 1-6/2005 Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yht. Liikevaihto 37,0 14,9 0,0 0,0-51,9 Ylläpitokulut -9,8-3,3 0,0 0, ,1 Nettovuokratuotot 27,2 11,6 0,0 0,0-38,8 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä -0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -15,1 9,4 0,0 0,0-5,7 Hallinto ja markkinointi -2,1-0,8 0,0 0,0-0,9-3,8 Muut tuotot ja kulut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 Liikevoitto 9,6 20,2 0,0 0,0-0,7 29,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0-12,9-12,9 Voitto ennen veroja 9,6 20,2 0,0 0,0-13,6 16,2 13

14 Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0-4,0-4,0 Tilikauden tulos 9,6 20,2 0,0 0,0-17,6 12,2 Tasetiedot Investoinnit 9,8 29, ,8 Poistot ,1 0,1 Varat yhteensä 973,5 275,3 0,0 0,0 22, ,5 Korottomat lyhytaikaiset velat 2,9 2,2 0,0 0,0 11,0 16,1 Maantieteelliset alueet Me Me Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 48,6 47,3 Muu Suomi 4,1 4,6 Muut - - Konserni yhteensä 52,7 51,9 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 68,0 38,6 Muu Suomi 0,2 0,2 Muut 4,4 - Konserni yhteensä 72,6 38,8 Varat Pääkaupunkiseutu 1 275, ,7 Muu Suomi 71,8 73,1 Muut 13,3 22,7 Konserni yhteensä 1 360, ,5 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-6/ / /2005 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 23,6 12,2 29,6 Oikaisut 12,1 23,4 41,7 Nettokäyttöpääoman muutos 4,4 3,9 0,2 Saadut korot 0,1 0,1 0,2 Maksetut korot -18,5-15,1-25,7 Muut rahoituserät -0,5-0,3-0,3 Maksetut/saadut verot -0,6-1,0 0,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 20,6 23,2 46,5 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituskiinteistöihin -43,1-39,7-53,1 Investoinnit kiinteistörahastoihin -2,5 - - Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5-0,2-0,2 14

15 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 0,2 7,7 9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0,1 0,2 Myönnetyt lainat -0,6 - - Investointien nettorahavirta -46,5-32,1-43,9 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 0,4 1,3 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 280,0 100,0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -250,0-75,7-75,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 35,5 23,5 10,0 Maksetut osingot -39,6-39,4-39,4 Rahoituksen nettorahavirta 26,3 9,7-3,5 Rahavarojen muutos 0,4 0,8-0,9 Rahavarat kauden alussa 0,8 1,7 1,7 Rahavarat kauden lopussa 1,2 2,5 0,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Me Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa 1 259, , ,5 Investoinnit sijoituskiinteistöihin 9,6 9,7 21,7 Investoinnit kiinteistökehitykseen 29,3 0,7 1,8 Hankitut sijoituskiinteistöt 30,9 28,4 28,4 Myydyt sijoituskiinteistöt -0,2-8,7-8,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 10,2-5,7-5,1 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa 1 339, , ,7 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osake- Yli- Arvon- Kertyneet Yhteensä pääoma kurssi- muutos- voittovarat rahasto rahasto Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 IAS 39:n soveltamisen vaikutus -6,1-6,1 Oikaistu oma pääoma ,8 157,5-6,1 350,3 580,5 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä -5,4-5,4 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot 1,4 1,4 15

16 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,0-4,0 Tilikauden tulos 12,2 12,2 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,0 12,2 8,2 Osingonjako -39,4-39,4 Osakepääoman korotus 0,3 1,1 1,4 Oma pääoma ,1 158,6-10,1 323,1 550,7 Oma pääoma ,2 158,8-4,2 340,5 574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 7,5 7,5 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -2,0-2,0 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,6 5,6 Tilikauden tulos 23,6 23,6 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,6 23,6 29,2 Osingonjako -39,6-39,6 Osakepääoman korotus 0,1 0,3 0,4 Oma pääoma ,3 159,1 1,4 324,5 564,3 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita Me Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu 0,1 0,1 0,1 Annetut kiinnitykset 0,1 0,1 0,1 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo Vuokravastuu 21,3 21,6 20,9 Annetut kiinnitykset 2,2 2,2 2,2 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 306,8 305,9 305,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo 2,7-13,6-5,8 16

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen)

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Spondan tulos parani edellisvuodesta Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 79,8 (30.9.2005: 77,5) milj. euroa ja nettotuotot olivat 60,9 (58,7) milj.

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Pörssitiedote 30.10.2003 klo 9.00 Spondan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN Spondan 9 kuukauden tulos oli 22,3 (93,4) milj. euroa.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Spondan liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun uusien vuokrasopimusten ansiosta sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto oli 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006 7/2006 26.10.2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi.

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2003 klo 9.00 SPONDAN TULOS ERINOMAINEN. EHDOTUS OSINGOKSI 0,90 EUROA OSAKKEELTA Sponda-konsernin vuoden 2002 tulos oli 78,8 (31,8) milj. euroa. Vuokratuotoista

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia.

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia. Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Spondan tulos parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuloksen pääkohdat (vertailukausi 1.1. - 31.3.2004): - Konsernin liikevaihto kasvoi 3 % 26,1 (25,3)

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot