Sponda Oyj:n osavuosikatsaus Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla"

Transkriptio

1

2 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 ( : 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot kasvoivat 40,1 (38,8) milj. euroon. Yhtiön liikevoitto nousi 46,3 (29,1) milj. euroon. Kasvu johtui sekä kiinteistökannan kasvusta että kiinteistöjen arvonnoususta. Toimistotilojen kysyntä oli vilkkaampaa kuin vastaavalla kaudella vuonna Yhteenveto tammi-kesäkuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Liikevaihto oli 52,7 (51,9) milj. euroa. Nettovuokratuotot kasvoivat 40,1 (38,8) milj. euroon. Liikevoitto nousi 46,3 (29,1) milj. euroon pääosin sijoituskiinteistöjen arvonnousun vuoksi. Tammi-kesäkuun tulos oli 23,6 (12,2) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,30 (0,15) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,27 (0,29) euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 1 339,5 (1 245,9) milj. euroa. Käyvän arvon muutos oli 10,2 milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 7,12 (6,96) euroa). Kauden investoinnit uusiin kiinteistöihin sekä olemassa olevan kiinteistökannan parannuksiin olivat yhteensä 69,8 milj. euroa. Yhteenveto toisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 toiseen neljännekseen) Liikevaihto nousi 26,0 (25,8) milj. euroon. Nettovuokratuotot olivat 19,7 (19,4) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 8,8 milj. euroa 23,1 (14,3) milj. euroon. Huhti-kesäkuun tulos oli 11,1 (6,0) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,14 (0,08) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,13 (0,14) euroa. Kauden investoinnit uusiin kiinteistöihin sekä olemassa olevan kiinteistökannan parannuksiin olivat yhteensä 53,1 milj. euroa. Konsernin tunnusluvut 4-6/ / / / Taloudellinen vuokrausaste, % 88,0 87,2 87,7 Liikevaihto, Me 26,0 25,8 52,7 51,9 103,1 Nettovuokratuotot, Me 19,7 19,4 40,1 38,8 77,5 Liikevoitto, Me 23,1 14,3 46,3 29,1 65,5 Tulos/osake, e 0,14 0,08 0,30 0,15 0,37 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,13 0,14 0,27 0,29 0,57 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,12 6,96 7,25 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, %

3 Näkymät Vuonna 2006 Spondan tuloksen ja kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Positiivinen kehitys johtuu mm. kiinteistösalkun kasvattamisesta kaikissa liiketoimintayksiköissä, kiinteistöjen ylläpitokulujen alenemisesta sekä vuokrausmarkkinoiden kysynnän elpymisestä. Toimintaympäristö Sijoituskysyntä Suomen toimitilakiinteistöihin jatkui vahvana. Investointikysyntä laajeni edelleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja kansainvälisten sijoittajien lisäksi myös kotimaiset kiinteistösijoittajat olivat aktiivisia lähinnä perustettujen kiinteistörahastojen myötä. Vuokrauskysyntä toimistomarkkinoilla alkoi elpyä. Etenkin Helsingin ydinkeskustan vetovoima lisääntyi, ja vuokratason odotetaan hieman nousevan siellä sijaitsevissa nykyaikaisissa toimitiloissa. Pääkaupunkiseudun vajaakäyttöaste oli keväällä 2006 Catella Property Groupin mukaan 8,1 %. Liiketilat olivat pääkaupunkiseudulla edelleen lähes täyteen vuokrattu, ja niiden vajaakäyttöaste oli 1,4 %. Parhailla paikoilla sijaitsevien liiketilojen vuokratasot olivat hieman nousussa, mutta muuten vuokrat säilyivät aiemmilla tasoilla. Logistiikkatilojen vajaakäyttö oli alhainen, 2,5 %, ja tulevaisuudessa varastorakentamisen arvioidaankin lisääntyvän. Esimerkiksi Vuosaaren sataman ja satamaan johtavien kuljetusreittien yhteyteen rakennetaan lisää logistiikkatilaa. Liiketoiminta tammi-kesäkuussa ja toisella vuosineljänneksellä 2006 (verrattuna vuoden 2005 vastaaviin ajanjaksoihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa, pääosin pääkaupunkiseudulla. Sponda on jakanut toimintansa neljään liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys ja Uudet liiketoiminta-alueet. Uudet liiketoiminta-alueet yksikkö käsittää sekä Spondan rahastotoiminnan että Venäjän ja Baltian alueiden liiketoiminnan. Spondan sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotot olivat 40,1 (38,8) milj. euroa. Toimistojen ja liiketilojen osuus tästä oli 70 % ja logistiikkatilojen 30 %. Nettovuokratuotot jakautuivat maantieteellisesti siten, että Helsingin kantakaupungin osuus oli 48 %, Pääkaupunkiseudun 22 %, Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen 21 % ja muun Suomen 9 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti alueittain seuraavasti: Kiinteistön tyyppi , % , % , % Toimistot ja liiketilat 86,3 85,6 86,2 Logistiikka 92,5 92,3 91,9 Koko kiinteistökanta 88,0 87,5 87,7 Maantieteellinen alue , % , % , % Helsingin kantakaupunki 87,8 87,2 88,9 Pääkaupunkiseutu 83,9 82,8 80,8 Pääkaupunkis. logistiikka 90,4 90,3 89,6 Muu Suomi 96,1 95,9 95,0 Koko kiinteistökanta 88,0 87,5 87,7 3

4 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 428 ( : 472) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,1 (4,5) vuotta. Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin 35 vuokrasopimusta, joista jatkettuja oli 5 kappaletta, m², ja uusia 30 kappaletta, m², yhteensä noin m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (27 % kokonaisvuokratuotoista), pankki ja sijoitus (17 %) ja muut palvelut (12 %). Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,6 Toistaiseksi voimassaolevat 11,4 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla on yhteensä 92 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin m². Noin puolet tästä on toimisto- ja liiketilaa ja puolet logistiikkatilaa. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Tammi-kesäkuun aikana vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 19,6 milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 9,4 milj. euroa. Käyvän arvon muutos kunnossapitoinvestointien jälkeen oli 10,2 milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen arvo kasvoi 10,3 milj. euroa ja oli kauden päättyessä 1 339,5 ( : 1 245,9) milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 5,3 milj. euroa. Käyvän arvon muutos kunnossapitoinvestointien jälkeen oli 5,0 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat tuottovaatimusten lasku sekä uudet solmitut vuokrasopimukset. Tuottovaatimuksia laskettiin osassa toimisto- ja liiketilakiinteistöjä vastaamaan markkinoiden tasoa. Vuokratasot säilyivät koko kiinteistökannassa vakaina. 4

5 Spondan sijoituskiinteistöt, , M Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Vuokratuotot 52,7 37,6 15,1 0,0 Ylläpitokulut -12,6-9,5-3,1 0,0 Nettovuokratuotot 40,1 28,1 12,0 0,0 Sijoituskiinteistöt ,7 966,4 252,3 41,0 Hankinnat ,7 28,5 2,5 19,7 Investoinnit 19,1 7,6 1,9 9,6 Muut siirrot segmenttien välillä 0,0-1,2 0,0 1,2 Myynnit ,2 0,0-0,2 0,0 Käyvän arvon muutos 10,2 9,9 0,3 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,2 256,8 71,5 Käyvän arvon muutos % 0,8 1,0 0,1 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto / sijoituskiinteistöt ,0 %* 5,6 % 9,3 % 0,0 % * Luvussa ei ole huomioitu kiinteistökehityksen käypää arvoa. Investoinnit ja divestoinnit Tammi-kesäkuun aikana Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 50,7 milj. eurolla. Toisen neljänneksen aikana uushankintainvestoinnit olivat yhteensä 38,3 milj. euroa. Tästä toimisto- ja liiketilakiinteistöjen osuus oli 16,4 milj. euroa, logistiikkakiinteistöjen osuus 2,4 milj. euroa ja kiinteistökehityksen osuus 19,5 milj. euroa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kiinteistöjä myytiin yhteensä 0,2 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat tammi-kesäkuun aikana 9,4 milj. euroa ja toisen neljänneksen aikana 4,1 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 9,6 milj. euroa, josta toisella neljänneksellä 8,8 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 86,3 %:iin ( : 85,6 %). Kiinteistöjen käypä arvo oli 1 011,2 ( : 974,6) milj. euroa, ja vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 9,9 milj. euroa. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 4-6/ / / / Liikevaihto 18,6 18,5 37,6 37,0 73,5 Nettovuokratuotot 13,8 13,9 28,1 27,2 54,5 Liikevoitto 16,7 9,4 34,8 9,6 36,7 5

6 Toisella neljänneksellä Sponda osti neljä kiinteistöä pääkaupunkiseudulta. Huhtikuussa yhtiö osti kolmen kiinteistön kiinteistöportfolion 12,3 milj. eurolla. Portfolioon kuuluvat liiketilakiinteistö Vepema Oy (6 200 m²) ja teollisuus- ja toimistokiinteistö KOy Martinkyläntie 53 (3 100 m²) sijaitsevat Vantaalla, ja toimisto- ja liiketilakiinteistö KOy Kylvöpolku (2 400 m²) Helsingissä. Kiinteistöissä voimassaolevien vuokrasopimuksien kesto vaihtelee 9-10 vuoteen. Kesäkuussa Sponda osti toimisto- ja varastokiinteistön (3 753 m²) 4,0 milj. eurolla Espoon Suomenojalta. Tontilla on hyödynnettävissä olevaa rakennusoikeutta noin m². Kiinteistö on täyteen vuokrattu. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat kesäkuun lopussa 7,6 milj. euroa. Tästä toisen vuosineljänneksen aikana investoitiin 4,3 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste nousi hieman edellisestä neljänneksestä ja oli 92,5 ( : 92,3) %. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käypä arvo oli kauden päättyessä 256,8 ( : 239,5) milj. euroa, ja vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 0,3 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 4-6/ / / / Liikevaihto 7,4 7,3 15,1 14,9 29,6 Nettovuokratuotot 5,9 5,5 12,0 11,6 23,0 Liikevoitto 5,9 5,2 11,2 20,2 30,5 Sponda osti kesäkuussa logistiikka- ja liiketilakiinteistön Pa-Ri Materia Oy:ltä (3 200 m²) 2,4 milj. eurolla Helsingin Suutarilasta. Kohde on täyteen vuokrattu. Logistiikkakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat kesäkuun lopussa 1,9 milj. euroa, josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 1,0 milj. euroa. Kiinteistökehitys Koko kiinteistökehityssalkun käypä arvo oli kesäkuun lopussa 71,5 milj. euroa. Tästä käyttämätöntä ja hyödynnettävissä olevaa rakennusoikeutta oli yhteensä 35,7 milj. euron arvosta ( m²), ja kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 35,8 milj. euroa. Helsingin kaupunki vahvisti Helsingin keskustassa sijaitsevan liike-ja toimistokeskus City-Centerin kaavamuutoksen. Tällä hetkellä vuokrattavaa pinta-alaa on noin m² ja uudistuksen jälkeen pinta-ala kasvaa m²:iin. Koko projektin arvioidaan valmistuvan vuonna 2010, mutta lopullinen ajankohta riippuu kaupungin rakentaman huoltotunnelin aikataulusta. Projektin kustannusarvio on noin 110 milj. euroa, ja kesäkuun lopussa projektin investointikustannuksia oli toteutunut hieman alle 9 milj. euroa. City-Centerin uudistustyö tehdään vaiheittain, jolloin vuokralaisten toiminta jatkuu koko projektin ajan. Kesäkuussa Sponda osti 58 % Kiinteistö Oy Heimolan osakkeista 19,5 milj. eurolla Oy Real-Invest Ab:lta. Kauppahinta maksetaan vuoden kuluttua hankintapäivästä, eli Spondan omistusosuus kattaa kiinteistön 1, 2. ja 3:n kerroksen liike- ja toimistotilat sekä 1. kellarin 6

7 ravintolatilan. Osa toimitiloista uudistetaan, jotta mm. 2. kerroksen liiketilojen toimivuus ja saavutettavuus oleellisesti paranevat. Uudet liiketoiminta-alueet Kiinteistörahasto JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L, josta Spondan omistusosuus on 20 %, osti toisella neljänneksellä liikekiinteistöjä 55,3 milj. eurolla. Kiinteistöt sijaitsevat mm. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Kauden lopussa koko rahaston kiinteistöjen käypä arvo oli noin 80 milj. euroa. Rahaston tuotot esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa. Spondan rahastoon sijoittama oma pääoma on taseessa kohdassa Sijoitukset kiinteistörahastoihin. Sponda perusti yhdessä seitsemän institutionaalisen sijoittajan kanssa logistiikkakiinteistörahaston, Sponda Kiinteistörahasto I Ky:n. Rahaston tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja sijoituskohteina ovat logistiikkakiinteistöt eri puolella Suomea. Rahasto ostaa Spondalta ja mukana olevilta institutionaalisilta sijoittajilta logistiikkakiinteistöjä yhteensä noin 80 milj. euron arvosta. Perustamishetkellä Spondan osuus rahastosta on 47 %, ja Sponda vastaa rahaston ja sen omistamien kiinteistöjen manageroinnista. Sponda ostaa logistiikkakeskuksen Pietarista Vsevolozhskin alueelta Rakennusosakeyhtiö Hartelalta noin 10 milj. eurolla. Esisopimus solmittiin ja kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun 2006 loppuun mennessä. Vsevolozhsk sijaitsee Leningradin läänin alueella lähellä Pietarin rajaa. Spondan ostaman keskuksen vuokrattava pinta-ala on m², ja 2,1 hehtaarin tontilla on mm. varasto- ja toimistotilaa, katettu ulkovarasto ja liikennealue. Kohde valmistuu elokuussa 2006 ja sen vuokraa kokonaisuudessaan Onninen Oy:n Pietarissa toimiva tytäryhtiö. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-kesäkuussa ,6 ( : 23,2) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 46,5 (-32,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta 26,3 (9,7) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat tammi-kesäkuussa -14,4 (-12,9) milj. euroa ja vuoden toisella neljänneksellä 7,7 (-6,7) milj. euroa. Rahoituskulujen kasvu johtui sekä huhtikuussa 2006 uusitun 300 milj. euron syndikoidun luoton vaihtokuluista että lainasalkun kasvusta. Spondan omavaraisuusaste oli 41 ( : 43) % ja nettovelkaantumisaste 120 (114) %. Korollinen vieras pääoma oli 681,2 (630,0) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 3,3 (3,6) vuotta ja keskikorko 4,3 (4,2) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 68,4 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,4 (2,4) vuotta. Sponda allekirjoitti sopimuksen viisi- ja seitsemänvuotisesta, yhteensä 300 milj. euron syndikoidusta luotosta Järjestelyllä jälleenrahoitettiin yhtiön lainaportfoliota, ja se korvasi heinäkuussa 2004 allekirjoitetun vastaavan järjestelyn. Lainan marginaali laina-aikana on 0,375-0,70 % yli Euriborin. Lainasalkku muodostuu kolmesta eri kotimaisesta joukkovelkakirjalainaohjelmasta, yhteensä 300 milj. euroa, syndikoidusta luotosta, yhteensä 280 milj. euroa, sekä liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 102 milj. euroa. Huhtikuussa 2007 erääntyy joukkovelkakirjalainoissa kiinteäkorkoinen 100 milj. euron laina. Maksuvalmiutta hallitaan joustavilla 100 milj. euron luottolimiiteillä ja 150 milj. euron yritystodistusohjelmalla. Spondan ottamille lainoille ei ole annettu kiinteistövakuuksia. 7

8 Verotus Tammi-kesäkuussa 2006 kirjatut verot olivat yhteensä 8,3 milj. euroa. Toisella neljänneksellä toteutetut kiinteistöhankinnat olivat IFRS:n mukaisia omaisuuserähankintoja, jolloin hankinnan yhteydessä ei kirjattu laskennallista veroa. Ensimmäisen neljänneksen veroa on oikaistu vastaavan periaatteen mukaisesti. Riskienhallinta Spondan merkittävimmät riskit ovat asiakkaisiin ja rahoitukseen liittyvät riskit. Toisen vuosineljänneksen lopussa Spondalla oli yhteensä 666 asiakasta ja 1110 erillistä vuokrasopimusta. Keskeinen osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastiedon seuranta. Riskejä hallitaan asiakkaiden toimialojen hajauttamisella ja eripituisilla vuokrasopimuksilla. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimukseen on liitetty riskiin suhteutettu vuokravakuus. Sponda omistaa sijoituskiinteistöjä Suomessa, ja kaikki kiinteistöt on täysarvovakuutettu. Jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla. Kiinteäkorkoisilla lainoilla ja koronvaihtosopimuksilla tasataan markkinakorkojen muutoksista aiheutuvaa korkoriskiä. Kesäkuun lopussa Spondan lainasalkun suojausaste oli 68,4 %. Yhtiön toimintaan ei liittynyt valuuttariskejä. Spondan rahoitussopimuksissa on velkarahoittajien suojaksi asetettu kovenantit, jotka koskevat mm. vakuuksien käyttöä, rahoittajien tasa-arvoa ja eräitä taloudellisia tunnuslukuja. Kiinteistösijoitustoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen ja jätehuoltoon sekä rakennetun ympäristön laatuun. Spondan ympäristövastuullista toimintaa ohjaa elinkaariajattelu. Yhtiö ottaa liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Spondan omistamissa kiinteistöissä kiinnitetään huomiota mm. rakennusmateriaalien valintaan, energian kulutuksen seurantaan, huoltoajojen tuottamien päästöjen vähentämiseen ja kiinteistöjen ympäristön ylläpitoon. Henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2005 oli tammi-kesäkuussa (53) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 56 (49) henkilöä. Kesäkuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 57 (54) henkilöä, joista 57 (50) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä ainoastaan Suomessa. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio, joka perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan ja sijoitetun pääoman tuottoon, maksetaan Spondan osakkeilla. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. 8

9 Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda omistaa joko koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Venäjän liiketoimintaa varten perustettiin tytäryhtiö Sponda Russia Oy. Spondan osake Spondan osakkeen tammi-kesäkuun keskikurssi oli 8,58 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 9,50 ja alin 7,44 euroa. Osakkeita vaihdettiin vuoden 2006 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kappaletta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 669 milj. euroa. Vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan C-sarjaa vaihdettiin yhtiön osakkeisiin ja siten, että uusia osakkeita merkittiin kappaletta. Tätä vastaava osakepääoman korotus euroa merkittiin kaupparekisteriin Spondan osakepääoma on korotuksen jälkeen euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Vaihtovelkakirjalaina erääntyi Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,2 Suomalaiset yhteisöt ,7 Ulkomaalaiset yhteisöt ,8 Osakkeita yhteensä ,0 Hallitus ja toimitusjohtaja Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Timo Korvenpää, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Spondan toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Tilintarkastajat Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen. Varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Sampo Pankki Oyj:n kanne, jossa se vaatii luottosopimuksen perusteella Spondan velvoittamista maksamaan Sampo Pankille lisää korkoa yhteensä 5,3 milj. 9

10 euroa ajalta Sponda kiistää vaatimuksen perusteettomana. Käräjäoikeus ei ole toistaiseksi asettanut asian käsittelylle päivämäärää. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Helsingin Satama on aloittanut neuvottelut Spondan kanssa Vuosaaren sataman logistiikka-alueen rakentamisesta. Tavoitteena on, että perussopimus käsitellään elokuun aikana satamalautakunnassa, joka tekee asiassa päätöksen. Kehitysprojektin kokonaisinvestointi on hieman yli 100 milj. euroa, ja investoinnit alkavat vuoden 2007 lopussa. Rakennettavien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on kokonaisuudessaan noin m². Projekti valmistuu vaiheittain, ja ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2008 loppuun mennessä valmistuvat m²:n varastot ja läpivirtausterminaalit. Spondan tarkoituksena on toimia rakennettavan logistiikkakeskuksen pitkäaikaisena omistajana. Sponda vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta ja ylläpidosta. Helsingin Satama on aloittanut neuvottelut Sponda kanssa myös Vuosaaren sataman porttirakennuksen ja matkustajaterminaalin rakentamisesta. Tavoitteena on, että perussopimus käsitellään syyskuun aikana satamalautakunnassa, joka tekee asiassa päätöksen. Projekti valmistuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan porttirakennuksesta n m², sataman matkustajaterminaali (800 m²) ja pysäköintilaitos 300 autolle. Vaiheen kokonaisinvestointi on noin 34 milj. euroa, ja investoinnit alkavat alkuvuodesta Rakennukset valmistuvat vuoden 2008 marraskuun loppuun mennessä. Projektin toisessa vaiheessa vuoteen 2014 mennessä valmistuu porttirakennukseen liike- ja toimistotiloja yhteensä n m². Toisen vaiheen kokonaisinvestoinnin arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 8 milj. euroa. Sponda on rakennusten pitkäaikainen omistaja ja vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta ja ylläpidosta. Näkymät Vuonna 2006 Spondan tuloksen ja kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Positiivinen kehitys johtuu mm. kiinteistösalkun kasvattamisesta kaikissa liiketoimintayksiköissä, kiinteistöjen ylläpitokulujen alenemisesta sekä vuokrausmarkkinoiden kysynnän elpymisestä Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet 10

11 Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/ /05 Tulos/osake, 0,14 0,08 0,30 0,15 0,37 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen nettovarallisuus, 7,12 6,96 7,25 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,13 0,14 0,27 0,29 0,57 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/ /05 Liikevaihto 26,0 25,8 52,7 51,9 103,1 Ylläpitokulut -6,3-6,4-12,6-13,1-25,6 Nettovuokratuotot 19,7 19,4 40,1 38,8 77,5 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä - 0,1-0,1 0,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä - -0,6 - -0,6-0,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 5,0-3,0 10,2-5,7-5,1 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,3-0,3-0,6-0,5-1,2 Hallinnon kulut -2,1-1,6-4,3-3,3-5,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,3 0,9 0,3 0,4 Liiketoiminnan muut kulut ,1 Liikevoitto 23,1 14,3 46,3 29,1 65,5 Rahoitustuotot 0,3-0,3 0,1 0,2 Rahoituskulut -8,0-6,7-14,7-13,0-26,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -7,7-6,7-14,4-12,9-26,3 Voitto ennen veroja 15,4 7,6 31,9 16,2 39,2 Tuloverot -4,3-1,6-8,3-4,0-9,6 Tilikauden tulos 11,1 6,0 23,6 12,2 29,6 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 11,1 6,0 23,6 12,2 29,6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,30 0,15 0,37 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,30 0,15 0,37 Osakkeita keskimäärin, milj.kpl Perus 79,2 78,9 79,0 Laimennettu 79,2 80,2 80,3 11

12 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 1 339, , ,7 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 2,5 - - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,9 9,3 8,8 Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,1 0,1 Muut sijoitukset - 0,1 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 3,4 1,0 0,1 Laskennalliset verosaamiset 0,2 6,5 2,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 354, , ,3 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,7 6,1 6,6 Rahavarat 1,2 2,5 0,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 5,9 8,6 7,4 Varat yhteensä 1 360, , ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,3 79,1 79,2 Ylikurssirahasto 159,1 158,6 158,8 Arvonmuutosrahasto 1,4-10,1-4,2 Kertyneet voittovarat 324,5 323,1 340,5 Oma pääoma yhteensä 564,3 550,7 574,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 479,1 550,0 549,2 Eläkevelvoitteet - 0,1 - Varaukset 0,8 1,2 1,1 Muut velat - 13,6 5,8 Laskennalliset verovelat 71,2 59,8 63,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 551,1 624,7 619,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 202,1 80,0 66,5 Ostovelat ja muut velat 43,3 16,1 18,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 245,4 96,1 84,9 Velat yhteensä 796,5 720,8 704,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 360, , ,7 Korolliset velat 681,2 630,0 615,7 12

13 Segmenttikohtaiset tuloslaskelma- ja tasetiedot Me Liiketoiminta-alueet Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Konserni yht. Muut Tuloslaskelmatiedot 1-6/2006 Liikevaihto 37,6 15,1 0,0 0,0 52,7 Ylläpitokulut -9,5-3,1 0,0 0,0-12,6 Nettovuokratuotot 28,1 12,0 0,0 0,0 40,1 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 9,9 0,3 0,0 0,0-10,2 Hallinto ja markkinointi -3,2-1,1-0,6-0,7 0,7-4,9 Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,9 Liikevoitto 34,8 11,2-0,6-0,1 1,0 46,3 Rahoitustuotot ja -kulut -14,4-14,4 Voitto ennen veroja -13,4 31,9 Tuloverot -8,3-8,3 Tilikauden tulos -21,7 23,6 Tasetiedot Investoinnit 36,1 4,4 29,3 2,4 0,4 72,6 Poistot ,2-0,2 Varat yhteensä 1 016,2 259,8 71,6 2,5 10, ,8 Korottomat lyhytaikaiset velat 8,1 0,6 0,0 0,0 34,6 43,3 Tuloslaskelmatiedot 1-6/2005 Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yht. Liikevaihto 37,0 14,9 0,0 0,0-51,9 Ylläpitokulut -9,8-3,3 0,0 0, ,1 Nettovuokratuotot 27,2 11,6 0,0 0,0-38,8 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä -0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -15,1 9,4 0,0 0,0-5,7 Hallinto ja markkinointi -2,1-0,8 0,0 0,0-0,9-3,8 Muut tuotot ja kulut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 Liikevoitto 9,6 20,2 0,0 0,0-0,7 29,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0-12,9-12,9 Voitto ennen veroja 9,6 20,2 0,0 0,0-13,6 16,2 13

14 Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0-4,0-4,0 Tilikauden tulos 9,6 20,2 0,0 0,0-17,6 12,2 Tasetiedot Investoinnit 9,8 29, ,8 Poistot ,1 0,1 Varat yhteensä 973,5 275,3 0,0 0,0 22, ,5 Korottomat lyhytaikaiset velat 2,9 2,2 0,0 0,0 11,0 16,1 Maantieteelliset alueet Me Me Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 48,6 47,3 Muu Suomi 4,1 4,6 Muut - - Konserni yhteensä 52,7 51,9 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 68,0 38,6 Muu Suomi 0,2 0,2 Muut 4,4 - Konserni yhteensä 72,6 38,8 Varat Pääkaupunkiseutu 1 275, ,7 Muu Suomi 71,8 73,1 Muut 13,3 22,7 Konserni yhteensä 1 360, ,5 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-6/ / /2005 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 23,6 12,2 29,6 Oikaisut 12,1 23,4 41,7 Nettokäyttöpääoman muutos 4,4 3,9 0,2 Saadut korot 0,1 0,1 0,2 Maksetut korot -18,5-15,1-25,7 Muut rahoituserät -0,5-0,3-0,3 Maksetut/saadut verot -0,6-1,0 0,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 20,6 23,2 46,5 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituskiinteistöihin -43,1-39,7-53,1 Investoinnit kiinteistörahastoihin -2,5 - - Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5-0,2-0,2 14

15 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 0,2 7,7 9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0,1 0,2 Myönnetyt lainat -0,6 - - Investointien nettorahavirta -46,5-32,1-43,9 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 0,4 1,3 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 280,0 100,0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -250,0-75,7-75,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 35,5 23,5 10,0 Maksetut osingot -39,6-39,4-39,4 Rahoituksen nettorahavirta 26,3 9,7-3,5 Rahavarojen muutos 0,4 0,8-0,9 Rahavarat kauden alussa 0,8 1,7 1,7 Rahavarat kauden lopussa 1,2 2,5 0,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Me Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa 1 259, , ,5 Investoinnit sijoituskiinteistöihin 9,6 9,7 21,7 Investoinnit kiinteistökehitykseen 29,3 0,7 1,8 Hankitut sijoituskiinteistöt 30,9 28,4 28,4 Myydyt sijoituskiinteistöt -0,2-8,7-8,6 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 10,2-5,7-5,1 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa 1 339, , ,7 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osake- Yli- Arvon- Kertyneet Yhteensä pääoma kurssi- muutos- voittovarat rahasto rahasto Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 IAS 39:n soveltamisen vaikutus -6,1-6,1 Oikaistu oma pääoma ,8 157,5-6,1 350,3 580,5 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä -5,4-5,4 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot 1,4 1,4 15

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006):

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006): Spondan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006): Liikevaihto kasvoi 59,1 (26,8) milj. euroon. Nettotuotot olivat 40,4 (20,5)

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 SPONDAN VUODEN 2004 TULOS PARANI 10 PROSENTTIA Spondan tulos vuonna 2004 oli parempi kuin edellisenä vuonna kiinteistöjen myyntivoittojen ansiosta. Vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Tilinpäätös 5 Hallituksen toimintakertomus 2014 5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 22 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 24 Osakekohtaiset tunnusluvut 25 EPRA-tunnusluvut

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus 6 Keskeistä tilikaudella 2013 6 Strategia 6 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 7 Rahoitus 8 Toimintaympäristöt

Lisätiedot

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen 1-6SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-kesäkuu 2004 SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA Spondan 6 kuukauden tulos oli 23,6 (30.6.2003: 16,7) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12. Julkaistu: 2007-02-08 11:00:01 CET Citycon Oyj - neljännesvuosikatsaus Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006 CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Pääkohdat vuodelta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi 92,8 (81,2) milj. euroon - käyttökate nousi 47,5 (41,4) milj. euroon - liikevoitto

Lisätiedot

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia.

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia. TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2011 klo 11.15 Technopolis Oyj: Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Pääkohdat vuodelta 2010 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007. Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007. Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä Julkaistu: 2008-02-14 11:00:00 CET Citycon Oyj - Tilinpäätöstiedote Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007 Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä - Parantaakseen tilinpäätöksiensä

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2007 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Konsernituloslaskelma, IFRS... 14 Konsernitase, IFRS... 15 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 16 Konsernin oman pääoman laskelma, IFRS... 17

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q2 Q1 Q3 Q4 CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto vuoden 2008 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Pääkohdat vuodelta 2009 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto kohosi 76,4 milj. euroon

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 klo 8.00. Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 klo 8.00. Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.205 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus.. 3.3.205 Kulukuri ja mittakaavaedut nostivat voimakkaasti käyttökatetta - liikevaihto nousi 4,2 (39,7) milj. euroon,

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 31.10.2007 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 SATOn tuloskehitys jatkui hyvänä YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2007 (1.1. 30.9.2006) Konsernin liikevaihto oli 201,5 (213,6) milj.. Tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot