PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut Hallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategiaan liittyvän toimintasuunnitelman valmistelu Toteutuminen Toimintasuunnitelma valmisteltavana Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston tehtävänä on hoitaa kunnalle työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöjaosto on kokoontunut kolme kertaa. Kunnan henkilöstöraportti vuodelta 22 annettiin valtuustolle tiedoksi kesäkuussa. Henkilöstökulut Henkilöstökuluista on tammi-elokuussa toteutunut,5 milj. euroa (8/22,3 milj. euroa) eli 66.5 % talousarviosta. Henkilöstömenojen muutos edellisvuoteen verrattuna on,4 %. Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä.2.23 korottaa palkkoja vuositasolla 2,6 %. Uusia vakansseja kuluvalle vuodelle on perustettu 9, joista neljän lähihoitajan toimen täyttäminen on siirtynyt ensi vuodelle. Kaksi maaseutuasiamiestä on siirtynyt Loimaan kaupunkiin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle..23. Kaksi toimistosihteerin vakanssia on lakkautettu. Yleiset ohjeet henkilöstömenojen säästämiseksi sekä suositus talkoovapaa- ja säästövapaapäivien pitämiseksi on annettu. Vapaaehtoisia talkoovapaapäiviä on pidetty syyskuun loppuun mennessä 49 päivää ja säästövapaapäiviä 33 päivää, yhteensä 624 päivää. Henkilöstömenoja säästetään myös mm. käyttämällä sijaisia vähemmän, tuntijakomuutoksilla ja vähentämällä luontaiseturuokailua. Terveysperusteisia poissaoloja (omasta sairaudesta, työtapaturmasta, työmatkatapaturmasta sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot) on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 428 työpäivää (8/22; 384 tpv). Lisäys johtuu tapaturmista johtuvien poissaolojen kasvusta (8/23; 62 tpv, 8/22; 33 tpv). Tapaturmien lukumäärä on lisääntynyt ja näistä on aiheutunut useita pitkiä sairauspoissaoloja. Sen sijaan sairaudesta johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 55 tpv:llä. Työhyvinvointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty. Työhyvinvoinnin tukemiseen käytettävä määräraha on entisellään. Yhteistoiminta Yt-toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Paikallisneuvottelut järjestelyerän jakamisesta on käyty helmikuussa. Yt-lain mukainen selvittelymenettely järjestettiin huhtikuussa Rannanmäen ja Haverin koulun henkilöstölle.

2 2 Talouspäällikkö Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden palvelut osatehtävä Talous- ja tietohallintopalvelut sekä tehtävä Lomituspalvelut. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Taulukko: Talouspäällikön päätösten lukumäärä päätöksen sisällön mukaan 2-23: Päätöksen sisältö Ta m m i- huhtikuu 23 T o u k o - elokuu 23 Hallintopäällikön sijaisena 9 myönnetyt lisät Sairauslomat, lapsen hoitovapaat ym Työllistetyn palkkaus Työntekijän vaali Henkilöstön koulutus Muut henkilöstöpäätökset Hankintapäätökset Muut päätökset Yhteensä Syys-jou lukuu Sairauslomia on talouspäällikön alaiselle henkilöstölle myönnetty 5 työpäivää ja työllistetyille 4 työpäivää. Poissaoloja lapsen hoidon järjestämiseksi oli työllistetyillä HENKILÖSTÖ Talouspalveluhenkilöstöä on viisi: talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä, kaksi toimistosihteeriä. Toinen toimistosihteereistä on myös asianhallintaohjelmiston pääkäyttäjä ja tarkastuslautakunnan sihteeri. Tietohallinnossa on kolme vakanssia; yksi ATK-vastaava ja kaksi ATK-tukihenkilöä. Tietohallinnon henkilöstön työaikaa myydään myös Auran kunnalle ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle. Taloushallinnon henkilöstö on pääosin sijoitettu Yläneen toimipisteeseen. Pääkirjanpitäjän työpiste on Riihikosken virastotalossa. Yläneen toimipisteessä hoidetaan mm. laskujen skannaus, reititys ja maksatus. Tietohallinnon henkilöstön toimipaikka on ollut Riihikoskella. Elokuun alusta palkatun tukihenkilön toimipaikka on Elisenvaaran koulu, jonne tukihenkilön työaikaa eniten kohdistuu. Tietohallinnon työntekijöiden työn luonne on liikkuvaa, joten työstä merkittävä osa tehdään kuitenkin muualla kuin sijoitustoimipaikassa. Lomitusyksikön hallinto on sijoitettu Riihikoskelle. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Palkkahallinnon toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle toimi jätettiin täyttämättä. Tehtävistä merkittävä osa (matkalaskujen ja luottamustoimipalkkioiden käsittely) siirtyi taloushallinnon hoidettavaksi. Tämä oli mahdollista mm. siksi, että sähköisesti toimitettavien laskujen määrä on kasvanut ja skannattavien laskujen määrä vähenee. Toinen ATK-tukihenkilöistä jäi eläkkeelle.6.23 alkaen. Täyttölupa pyydettiin tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen elokuun 23 alusta 24 loppuun. ATK-tukihenkilön toimi täytettiin.8. alkaen. Kunnassa on selvitettävänä myös toimistopalveluyksikön perustaminen.

3 TAVOITTEET Talousarviossa asetetut tavoitteet liittyvät pitkälti toimenpiteisiin, jotka liittyvät kuntarakenteen muutoksiin sekä kunnan talouden saamiseen kestävälle pohjalle. Lisäksi tavoitteena on vuosien 23 ja 24 aikana laatia maapoliittinen ja asuntopoliittinen ohjelma. Kunnanhallitus on perustanut taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kunnan talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia. Toimikunta ehdotti kahden alakoulun lakkauttamista, mutta tämä asia ei ole vielä edennyt valtuuston päätettäväksi. Koulutuslautakunta on tehnyt jatkovalmistelua. Toimikunta on käsitellyt myös mm. omaisuuden myyntiä. Kaikille hallintokunnille on asetettu 2 % säästötavoite talousarvion nettomenoista. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion menojen vähentämiseen ja tulojen lisäämiseen liittyvät toimenpiteet. Niillä saavutetaan osa em. 2 %:n säästötavoitteesta. 3 KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta - 68 Toimintamenot, ulkoiset ,58-68, ulkoiset ,58-53 Toimintamenot, sisäiset ,65-53, sisäiset ,6-832 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,9-838 Muut laskennalliset menot - 8-8, Muut laskennalliset, netto - 8-8, Tehtävän kokonaiskustannukset , 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2 Vaalit Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, -238 Toimintamenot, sisäiset, -238, sisäiset, -9 Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 3 KUNNANHALLITUS 4 Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,79-65 Toimintamenot, sisäiset , -65, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,27

4 4 6 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset -6 6, -289, sisäiset -6 6, Toimintakate (netto, ulk+sis) ,36 Suunnitelmapoistot -4-4, Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,49 7 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,49-82 Toimintamenot, sisäiset, -82, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,82 3 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,92-2 Toimintamenot, sisäiset , - 2, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , 695 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 4 ELINKEINO- JA MAASEUTULK 8 Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,59

5 5-34 Muut laskennalliset menot - 7-7, - 34 Muut laskennalliset, netto - 7-7, Tehtävän kokonaiskustannukset ,58 34 Hallinto, vanhus -ja kehitysvamapalv Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4 592 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 36 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,8 4 5 Toimintatulot, sisäiset , -7 Toimintamenot, sisäiset -9 9, 4 34, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 5 YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,7 5 2 Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , - 52 Muut laskennalliset menot , -8 7 Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA 4 Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,2

6 Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 4 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 782 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 42 Muu sivistystyö 3 85 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset ,6-6 28, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , 7 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet 27 2 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset ,7

7 Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,3 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot -4-4, Muut laskennalliset, netto 2 2, Tehtävän kokonaiskustannukset , 52 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 26 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut 7 62 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , -84 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7 85 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , 2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 54 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,2 Toimintatulot, sisäiset 5-5, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 55 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,

8 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-3 4 Muut laskennalliset menot , -3 4 Muut laskennalliset, netto , 2 5 Tehtävän kokonaiskustannukset ,4 6 Kaukolämpölaitos Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset ,5-6 94, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-87 Muut laskennalliset menot -4-4, - 87 Muut laskennalliset, netto -4-4, Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 24 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 7 Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4-236 Toimintamenot, sisäiset, -236, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset , KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,3

9 Toimintamenot, sisäiset ,3, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot ,3 Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset ,9 Huomioitavaa: Toteuma 23 on jonkin verran vajaa. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään vain kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja on toteutumisvertailussa n. 5 kk:n osalta, joten niitä puuttuu n. 25 euroa. Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty /3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta elokuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta saadaan hoidettua talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vielä ennen vuoden vaihdetta muuttua. Ylityksiä on kuitenkin ennakoitavissa Tehtäviin Tarkastustoiminta, Terveyspalvelut, Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut, Sosiaalityö ja tukitoiminta sekä Kaukolämpölaitos. Kaukolämpölaitoksessa lämpö on tuotettu helmikuusta alkaen yksinomaan öljyllä ja tuottaminen on tullut niin kalliiksi, että tuloilla ei menoja saada katettua. Laitos siirtyy syksyllä Pöytyän Lämpökeskus Oy:lle. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat isoa ylitystä. Jos menot ovat jatkossa samansuuruiset kuin tammi-elokuussa, tulee ylitys olemaan n. 9. Sairaanhoitopiirin menot tammi-elokuun ajalta ovat n. 66 euroa ja 2,2 % suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suhteellisesti suurin kasvu on Loimaan aluesairaalan käytössä. TULOSLASKELMA Tp 22 Käyttö 8/22 TOIMINTATUOTOT Ta 23 Käyttö 8/23 Alitus/ylit ys Tot-% Ennuste Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset ,4 48 2, Muut toimintatuotot ,3 9 4, TUOTOT YHTEENSÄ , 998,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut ,8-3 99, Palvelujen ostot , -266, Aineet, tarvikkeet, tavarat , , Avustukset ,7-274, Muut toimintakulut , , KULUT YHTEENSÄ , , TOIMINTAKATE , , Verotulot , , Valtionosuudet ,7 229, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 5 62, Muut rahoitustuotot ,7 83,3 Tot- %

10 Korkokulut ,8-7 72, Muut rahoituskulut ,2-2 35, VUOSIKATE , ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,7-284, TILIKAUDEN TULOS , , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,7 2, Varausten lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,9 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 23 tilinpäätös sekä myös vuodelta 23 elokuun lopun tiedot. Elokuun 23 tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Vuodelta 23 näkyy talousarvio, kirjanpidon mukainen toteuma elokuun lopussa, ylitys/alitus ja toteutumis- %. Lisäksi on tehty ennuste koko vuoden tuloslaskelmasta. Siinä on verotulot merkitty lokakuussa saadun ennusteen mukaisiksi. Korkokulut on arvioitu korkotason alhaisuudesta johtuen talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Poistot on merkitty talousarvion mukaisina. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt 62 %. Vesihuollon käyttömaksuista on laskutettu vasta vajaa puolet. Arvio on, että toimintatuottoja kertyy vähän enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Myyntivoittoja on kirjattu n. 43 euroa. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 66 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetut lomarahat nostavat toteumaa. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion. Avustusmäärärahoista on käytetty elokuun loppuun mennessä 6,7 %. Joidenkin avustusmäärärahojen käyttö painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 66,9 %:sti. Verotuloja on kertynyt 7,9 %. Tämän hetken tietojen mukaan verotulot kertyvät yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa n. 4 euron takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Tilitysjärjestelmän muutoksesta johtuen joulukuulla saadaan aikaisempaa suurempi verotilitys, koska jäännösverojen tammikuun tilitys on aiennettu joulukuulle. Lokakuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan runsaat 25 ME, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi n.,29 ME. Yhteisöveron tuotto näyttäisi jäävän n. 72 euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyy n. 4 euroa yli arvion. Valtionosuuksista on kertynyt elokuun loppuun mennessä 66,7 %. Valtionosuudet tulevat kertymään talousarvion mukaan. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotaso ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot ja rahoitustuotot on arvioitu talousarvioon tämänhetkistä korkeammalla korkotasolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei tänä vuonna ole vielä otettu. Osa talousarvoon merkityistä investoinneista ei näytä toteutuvan, joten lainanotto jää huomattavasti pienemmäksi kuin talousarviossa arvioitiin. Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta 79 euroa ja koko vuoden ennuste 466 euroa. Ennuste on parempi kuin talousarviossa arvioitu, muttei täytä läheskään hyvän vuosikatteen vaatimuksia. Elokuun tuloslaskelma osoittaa alijäämää n. 48 euroa, kun 2/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Ennusteessa alijäämä on 44 euroa.

11 RAHOITUSLASKELMA Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ Tot-% ylitys RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta 734 Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät , Investointien rahavirta Investointimenot , Rah.osuudet investointimenoihin , Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , Toiminnan ja invest.rahavirta ,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys , Pitkäaik.lainojen vähennys , Lyhytaik.lainojen muutos, Oman pääoman muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut., 38 Vaihto-omaisuuden muutos 45-45, Saamisten muutos , Korottomien velkojen muutos , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Rahavarojen muutos , Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna vain 3,9 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on silti negatiivinen eli vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Rahoituksen rahavirta on myös negatiivinen n 86. Tähän vaikuttavat lainojen lyhennykset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty 45. Rahavarat ovat vähentyneet elokuun loppuun mennessä 2 98, mikä tarkoittaa, että kunnan tilillä oli katetta elokuun lopussa vain n. 65 euroa. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja, joiden korkotaso on hyvin alhainen. SAATAVAT Reskontrassa olevat saatavat ja 3.4 Saatavat 3.8, Saatavat 3.4, Vuokrat Lomitusmaksut Päivähoitomaksut Vanhushuolto Sosiaalitoimen yleislaskut Koulutoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi Vesihuolto

12 2 Liittymismaksut Yleislaskut Yläne 442 Kaukolämpömaksut 99 Rakennusvalvontamaksut 422 Tekninen toimi, muut laskut Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteensä Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen perinnän kaikkien laskujen osalta ja oikeudellisen perinnän muiden kuin julkisoikeudellisten maksujen osalta. LOMITUSPALVELUT Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Talouspäällikkö Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet TP 22 TA 23 Toteutunut Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Maatalousyrityksen palvelusuunnitelma Lakisääteinen, tehtävä kaikille vuosilomaan oikeutetuille tiloille, tarkistettava kolmen vuoden välein Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 Hallinnon arvosana Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä TP ,43 4, TP 22 TA , 4, 7 TA 23 Toteutunut Toteutunut Poikkeama Poikkeama Poikkeama

13 3 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään neljä Sijaisapuoikeutta käyttävät maatalousyrittäjät Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lisäksi sijaisapuun ovat oikeutettuja pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet kasvinviljelijät Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Lomitusasiamies Toimistosihteeri Lomitusohjaaja Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat Lyhytaikaiset määräaikaiset kk-palkk. lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset, sisäiset Toimintakate ( ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP ,9, TP TA ,76, TA Toteutunut ,66, Toteutunut Poikkeama ,9-5 Pokkeama

14 4 PERUSTURVALAUTAKUNTA Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,37 67,2 7,69 Terveyspalvelut (3) Toiminta-ajatus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoite Tavoitetaso Toteuma Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviive-päiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä 22 Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopistealueet 23 Toiminnan painopisteenä on yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä esim. terveydenhuoltolakiin liittyvän järjestämissuunnitelman laadinnan sekä hyvinvointipoliittisen ohjelman kautta. SAS-toimintaa jatketaan. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Avohoito, käyntikertoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus, hoitopäiviä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,59 7,59 Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34) Toiminta-ajatus: Tuottaa tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Tavoite Tavoitetaso Toteuma - Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 vuotta täyttäneitä - Hyvinvointikatsaus laaditaan < % x < % Kunnanhallituksen päätös 23.9.

15 5 - Perusturvapalveluiden strategia laaditaan x Toiminnan painopistealueet 23 Kehitetään ikääntyneiden kotiin annettavia palveluita. Suunnitellaan ja toteutetaan kotisairaalatoimintaa. Toteutetaan muistineuvolatyyppistä toimintaa yhteistyössä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Arvioidaan ja suunnitellaan ostopalvelun lisäämistä tukipalveluiden tuotannossa. Palvelusetelin käyttöönoton suunnittelua jatketaan edelleen. Kehitysvammaisten palveluissa kehitetään edelleen työtoimintaa monipuolisemmaksi. Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys-hanke (Pirkanmaan liitto), Aktiivinen arki-hanke (Turun seudun muistiyhdistys ry), Tehu-osahanke (kotisairaalatoiminta ja saattohoito), Kotihoidon toiminnanohjaushanke (Raision kaupunki) sekä Remontti-hanke (Turun kaupunki). Lisäksi kehitysvammaisten asuntolat ja työtoiminta valmistelevat laatusertifiointia. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Asumispäivät Kotihoidon ruokakunnat Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta-asiakkaat Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa KV-asuntolat Henkilöstö Talousarvio 23 Perusturvajohtaja Toimistosihteeri,5 Avopalveluohjaaja 2 Vastaava sairaanhoitaja 4 Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja 8 Ohjaaja 3 Lähihoitaja 8,5 Lähihoitaja (varahenkilö) 6 Hoitotyöntekijä 6 Harjoittelija 4 Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä 2, Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,4 69,37 69,42 Sosiaalityö ja tukitoiminta (36) Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoite Tavoitetaso Toteuma Ennalta ehkäisevän toiminnan yli vuoden kestäneiden vaikuttavuuden tehostaminen. Pitkien toimeentuloasiakkuuksien väheneminen toimeentulotukitalouksien määrä < 87

16 Toiminnan painopistealueet 23 Painopistealueina on ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja perhekuntoutuksen lisääminen. Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vaikuttaminen kunnan omaa työpajatoimintaa kehittämällä. Osallistutaan Mobiilipaja-Projektiin (nuoret työttömät 7-29 v.) 6 Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma - 8 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat Perhetyön piirissä (lapsia) Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Aktivointiasiakkaat Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat Suoritteet Perheneuvolan suoritteet Päihdehuollon suoritteet Sosiaalityön ja tukitoimenpiteiden nettokustannukset /asukas ,9 Henkilöstö Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Lähihoitaja Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnanohjaaja Yhteensä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,9 55,54 74,82 KOULUTUSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään mahdollisimman laaja-alaiset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkou lussa. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran (päivä)lukiossa ja myös aikuisopiskeli joille etälukiossa (iltaisin). Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, tärkeiden kansalaistaitojen harjoittamiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen sekä yhteisössä toimimiseen. Opetus on pääasiassa pien ryhmissä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta, jossa huomioidaan myös yksilölliset oppi mistavoitteet. Opetusta järjestetään alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävän on toteuttaa ja vahvistaa kuntalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä edistää elinikäistä oppimista. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous

17 7 Euroa Ta 23 Tot % ,33 78,6 62,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Perusopetuksen ryhmäkoko ei ole ehdoton yläraja, vaan lautakunta päättää tapauskohtaisesti harkiten, miten luokat jaetaan. Mm. integroitujen erityisoppilaiden määrä vaikuttaa. Valinnaisaineissa oppilaiden tasavertainen kohtelu ja valinnan mahdollistaminen aiheuttaa sen, että valinnaisaineiden rajat kouluissa eivät ole samat. Lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti koulu harkitsee, missä aineissa pienetkin ryhmät ovat sallittuja, esim. kielet Muut opetuspalvelut Luontokapinetissa ja ympäröivässä luonnossa toteutettavia ympäristökasvatuksen opetuspaketteja käyttävät Pöytyän kunnan koulujen ja päiväkotien lisäksi yhä enenevässä määrin lähikuntien koulut. Maaliskuussa päättyneet hankkeet monipuolistivat tarjontaa. Varsinkin kuluvan vuoden syksyyn varauksia oli jo tullut enemmän kuin aiemmin. Lukio-opetuspalvelut Elisenvaaran lukion aloitti lukuvuoden alussa 5 uutta opiskelijaa, kaikkineen opiskelijamäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Etälukiossa ei säästösyistä aloitettu tänä syksynä uutta ryhmää, kirjoilla on vain yksi täydennysopiskelija Lukiossa käynnistyi lukuvuoden alussa Elisenvaaran sähköistämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa tietoverkkojen käyttömahdollisuuksia opetuksessa ja varautua sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoon. Hankkeen rahoitukseen on saatu tukea opetushallitukselta (77,78% kustannuksista). Kirjastopalvelut Pöytyän kirjaston vetämä seutukunnallinen hanke Loisto-kirjasto lapsille on valmistunut. Hankkeen avulla luotiin seutukunnan kaikille kirjastoille kirjasto-opetuksen, mediakasvatuksen ja informaatiolukutaidon opetuksen opetusmateriaalit luokka-asteille -6. Samalla luotiin myös yhteiset lukudiplomit kirjalistoineen, opetusmateriaaleineen sekä oheismateriaaleineen peruskoulujen alaluokille. Projekti oli ELY-keskuksen rahoittama. Selvitys rahojen käytöstä ja hankkeesta yleensä tehdään ELY-keskukselle tämän vuoden loppuun mennessä. Kirjastolla on vielä käyttämättä hankerahoja Asiakaskoneet ajantasalle -projektista 274,75. Rahat on käytettävä tämän vuoden loppuun. Tarkoitus on käyttää jäljellä ovat rahat tablet-tietokoneisiin (yksi jokaiseen kirjastoon eli 3 kappaletta). Nämä tabletit sopivat hyvin myös tulevaan, ensi vuoden projektiin Verkkoa ja virikettä varttuneille. Mikäli rahaa jää jäljelle ostetaan asiakaskoneisiin viivakoodilukijat (3 kpl yksi jokaiseen kirjastoon), joilla asiakkaiden laskujen maksaminen helpottuu. Kirjasto tarjosi kulttuuritoimen avustuksella nukketeatteriesitykset esikouluikäisille koko kunnassa. Riihikoskella esitystä oli katsomassa myös palvelutalon asukkaat. Kirjaston resurssipula on vähentänyt päiväkotien satutuntien määrää. Kirjaston saamat sakkotulot ovat vähentyneet. Johtuen todennäköisesti yleisestä taloudellisesta tilanteesta asiakkaat ovat tarkempia laina-aikojen suhteen. Kunnanhallitus korotti tänä vuonna Kyrön ja Riihikosken kirjastojen sakkomaksutavoitetta 43 % (5 euroon per kirjasto), mikä tavoite saattaa todennäköisesti jäädä saavuttamatta tänä vuonna. Kassatoteutuma : Kyrö 339,5 ja Riihikoski 226,. Kansalaisopistopalvelut Talous Opetustoimen hallinto Rehtorin työpanoksesta 5 % myydään Loimaan kaupungille. Edellinen rehtori irtisanoutui.4.23 alkaen ja uusi rehtori aloitti..23. Resurssipulaa on paikattu palkkaamalla henkilö määräaikaisiin tehtäviin opiston toimistoon kesään asti. Tänä vuonna on perustettu suunnittelijaopettajan virka, ja uusi suunnittelijaopettaja aloitti työnsä Euroa Ta 23 Tot % ,74

18 Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Toimivat kuljetusjärjestelyt , , , ,86 Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) , ,8 59,32 48,28 59,57 6,98,84 58,97 58,68 47,9 68, Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Riittävä lähikouluverkosto valtuuston päätöksen mukaisesti > 2 opp. > 2 opp./ koulu Toteutunut Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus. Keskimääräinen ryhmäkoko oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) Tavoite < 2 < 25 Toteutunut Toteutuma Toimiva erityisopetus omana toimintana ja tarvittaessa ostopalveluna. oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusoepetusryhmä valinnaisaineet < 25 Y > 5 E > 5-22 Oppilaiden lukumäärä oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki ostopalvelut Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä Kirjastopalvelut Seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen (yhteisen hankinnat. projektit, kehittäminen/vuosi) Kirjastojen ja koulujen yhteistyön lisääminen Lukutaidon edistäminen Päiväkotiyhteistyö Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Kaikkien alaluokkien kirjavinkkaus Satutunnit Toteutunut Toteutunut,5 Toteutunut Kyrö, Yläne Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän nostaminen. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Opetustuntimäärä -opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran)

19 9 Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Brutto-opisk. lkm Opetussuunnitelman toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä väh. keski-tasoa % keskimäärin keskitasoa % % % 4 25 (näistä 7 Pöytyän kouluille) Lukio-opetuspalvelut Opiskelijamäärien nostaminen kielten kursseilla Oppilashuoltotoimenpiteiden Määrä Määrä tehostaminen Kansalaisopistopalvelut Yhteisten hankkeiden lukumäärä 2-3 Toteutunut Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4) Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Talous Euroa Ta 23 Tot % ,6 65,7 64,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Päivähoidon hallintopalvelut Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksen myynti Oripään kuntaan pv/vk on toteutunut. Pph-palkanlaskenta on muutettu sisäisin järjestelyin (lomistuspuolelta ½) eläkkeelle siirtyneen tilalle. Varhaiskasvatuksen hoitomaksujen perintä on saatu päivitettyä. Erityisopetuksen suunnitelma saatiin valmiiksi. Päivähoitomaksujen hintojen tarkistus ja palvelutuotteiden uudistaminen.8.3 lukien saatiin valmiiksi. Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Kyrön päiväkodin rakennushanke on alkanut Kyrön seurakuntatalon vieressä. Riihikosken päiväkodin lisätilojen selvitystyö jatkuu. Kalusteet uusiin tiloihin on haettu Yläneen vanhasta vanhainkodin kiinteistöstä. Lisätilojen ryhmään henkilöstötarve on lto ja 2 lh. Muu lasten päivähoito Ryhmäkoti Maija on toiminut päiväkotitoimintana. Tarve toiminnan jatkamiselle jatkuu myös syyskaudella. Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Talous TA 23 Toteuma 23 % , , , ,34

20 2 Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki , , , , 66,8 6,4 6,4 Palvelusuunnitelman Mittari Tavoitetaso Toteutuma tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla riittävästi kullakin palvelualueella ilmenevän m ä ä r ä / t a r v e määrä/tarve 395 palvelutarpeen mukaisesti. M ä ä r ä / t a r v e r a p o r t i t neljännesvuosittain t a s a p a i n o s s a, hoitopaikkatarve 44 tilanneraportit liite Palvelujärjestelmien kehittämistyön suunnitelma ilta-, viikonloppu- ja yöhoitojärjestelyistä. Kyrön uuteen p ä i v ä k o t i i n yöhoitoyksikkö valmis Henkilöstön ammattitaidon lisääminen erityistä tukea tarvitseville lapsille Er ityispäivähoidon palvelusuunnitelma valmis valmistui Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve tarve vastaa kysyntää 45 tilanneraportit 395 liite Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasva tuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve palvelu alueittain Kyrön palvelualue Riihikosken palvelualue Yläneen palvelualue muu Yhteensä (66%) (59%) Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3.2. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Pöytyän kunta Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

Pöytyän kunta Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA Pöytyän kunta Talousarvio 07 07 09 KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Koulutuslautakunta(8) Lautakunnan toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten a henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot