PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut Hallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategiaan liittyvän toimintasuunnitelman valmistelu Toteutuminen Toimintasuunnitelma valmisteltavana Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston tehtävänä on hoitaa kunnalle työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöjaosto on kokoontunut kolme kertaa. Kunnan henkilöstöraportti vuodelta 22 annettiin valtuustolle tiedoksi kesäkuussa. Henkilöstökulut Henkilöstökuluista on tammi-elokuussa toteutunut,5 milj. euroa (8/22,3 milj. euroa) eli 66.5 % talousarviosta. Henkilöstömenojen muutos edellisvuoteen verrattuna on,4 %. Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä.2.23 korottaa palkkoja vuositasolla 2,6 %. Uusia vakansseja kuluvalle vuodelle on perustettu 9, joista neljän lähihoitajan toimen täyttäminen on siirtynyt ensi vuodelle. Kaksi maaseutuasiamiestä on siirtynyt Loimaan kaupunkiin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle..23. Kaksi toimistosihteerin vakanssia on lakkautettu. Yleiset ohjeet henkilöstömenojen säästämiseksi sekä suositus talkoovapaa- ja säästövapaapäivien pitämiseksi on annettu. Vapaaehtoisia talkoovapaapäiviä on pidetty syyskuun loppuun mennessä 49 päivää ja säästövapaapäiviä 33 päivää, yhteensä 624 päivää. Henkilöstömenoja säästetään myös mm. käyttämällä sijaisia vähemmän, tuntijakomuutoksilla ja vähentämällä luontaiseturuokailua. Terveysperusteisia poissaoloja (omasta sairaudesta, työtapaturmasta, työmatkatapaturmasta sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot) on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 428 työpäivää (8/22; 384 tpv). Lisäys johtuu tapaturmista johtuvien poissaolojen kasvusta (8/23; 62 tpv, 8/22; 33 tpv). Tapaturmien lukumäärä on lisääntynyt ja näistä on aiheutunut useita pitkiä sairauspoissaoloja. Sen sijaan sairaudesta johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 55 tpv:llä. Työhyvinvointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty. Työhyvinvoinnin tukemiseen käytettävä määräraha on entisellään. Yhteistoiminta Yt-toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Paikallisneuvottelut järjestelyerän jakamisesta on käyty helmikuussa. Yt-lain mukainen selvittelymenettely järjestettiin huhtikuussa Rannanmäen ja Haverin koulun henkilöstölle.

2 2 Talouspäällikkö Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden palvelut osatehtävä Talous- ja tietohallintopalvelut sekä tehtävä Lomituspalvelut. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Taulukko: Talouspäällikön päätösten lukumäärä päätöksen sisällön mukaan 2-23: Päätöksen sisältö Ta m m i- huhtikuu 23 T o u k o - elokuu 23 Hallintopäällikön sijaisena 9 myönnetyt lisät Sairauslomat, lapsen hoitovapaat ym Työllistetyn palkkaus Työntekijän vaali Henkilöstön koulutus Muut henkilöstöpäätökset Hankintapäätökset Muut päätökset Yhteensä Syys-jou lukuu Sairauslomia on talouspäällikön alaiselle henkilöstölle myönnetty 5 työpäivää ja työllistetyille 4 työpäivää. Poissaoloja lapsen hoidon järjestämiseksi oli työllistetyillä HENKILÖSTÖ Talouspalveluhenkilöstöä on viisi: talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä, kaksi toimistosihteeriä. Toinen toimistosihteereistä on myös asianhallintaohjelmiston pääkäyttäjä ja tarkastuslautakunnan sihteeri. Tietohallinnossa on kolme vakanssia; yksi ATK-vastaava ja kaksi ATK-tukihenkilöä. Tietohallinnon henkilöstön työaikaa myydään myös Auran kunnalle ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle. Taloushallinnon henkilöstö on pääosin sijoitettu Yläneen toimipisteeseen. Pääkirjanpitäjän työpiste on Riihikosken virastotalossa. Yläneen toimipisteessä hoidetaan mm. laskujen skannaus, reititys ja maksatus. Tietohallinnon henkilöstön toimipaikka on ollut Riihikoskella. Elokuun alusta palkatun tukihenkilön toimipaikka on Elisenvaaran koulu, jonne tukihenkilön työaikaa eniten kohdistuu. Tietohallinnon työntekijöiden työn luonne on liikkuvaa, joten työstä merkittävä osa tehdään kuitenkin muualla kuin sijoitustoimipaikassa. Lomitusyksikön hallinto on sijoitettu Riihikoskelle. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Palkkahallinnon toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle toimi jätettiin täyttämättä. Tehtävistä merkittävä osa (matkalaskujen ja luottamustoimipalkkioiden käsittely) siirtyi taloushallinnon hoidettavaksi. Tämä oli mahdollista mm. siksi, että sähköisesti toimitettavien laskujen määrä on kasvanut ja skannattavien laskujen määrä vähenee. Toinen ATK-tukihenkilöistä jäi eläkkeelle.6.23 alkaen. Täyttölupa pyydettiin tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen elokuun 23 alusta 24 loppuun. ATK-tukihenkilön toimi täytettiin.8. alkaen. Kunnassa on selvitettävänä myös toimistopalveluyksikön perustaminen.

3 TAVOITTEET Talousarviossa asetetut tavoitteet liittyvät pitkälti toimenpiteisiin, jotka liittyvät kuntarakenteen muutoksiin sekä kunnan talouden saamiseen kestävälle pohjalle. Lisäksi tavoitteena on vuosien 23 ja 24 aikana laatia maapoliittinen ja asuntopoliittinen ohjelma. Kunnanhallitus on perustanut taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kunnan talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia. Toimikunta ehdotti kahden alakoulun lakkauttamista, mutta tämä asia ei ole vielä edennyt valtuuston päätettäväksi. Koulutuslautakunta on tehnyt jatkovalmistelua. Toimikunta on käsitellyt myös mm. omaisuuden myyntiä. Kaikille hallintokunnille on asetettu 2 % säästötavoite talousarvion nettomenoista. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion menojen vähentämiseen ja tulojen lisäämiseen liittyvät toimenpiteet. Niillä saavutetaan osa em. 2 %:n säästötavoitteesta. 3 KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta - 68 Toimintamenot, ulkoiset ,58-68, ulkoiset ,58-53 Toimintamenot, sisäiset ,65-53, sisäiset ,6-832 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,9-838 Muut laskennalliset menot - 8-8, Muut laskennalliset, netto - 8-8, Tehtävän kokonaiskustannukset , 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2 Vaalit Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, -238 Toimintamenot, sisäiset, -238, sisäiset, -9 Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 3 KUNNANHALLITUS 4 Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,79-65 Toimintamenot, sisäiset , -65, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,27

4 4 6 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset -6 6, -289, sisäiset -6 6, Toimintakate (netto, ulk+sis) ,36 Suunnitelmapoistot -4-4, Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,49 7 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,49-82 Toimintamenot, sisäiset, -82, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,82 3 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,92-2 Toimintamenot, sisäiset , - 2, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , 695 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 4 ELINKEINO- JA MAASEUTULK 8 Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,59

5 5-34 Muut laskennalliset menot - 7-7, - 34 Muut laskennalliset, netto - 7-7, Tehtävän kokonaiskustannukset ,58 34 Hallinto, vanhus -ja kehitysvamapalv Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4 592 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 36 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,8 4 5 Toimintatulot, sisäiset , -7 Toimintamenot, sisäiset -9 9, 4 34, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 5 YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,7 5 2 Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , - 52 Muut laskennalliset menot , -8 7 Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA 4 Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,2

6 Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 4 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 782 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 42 Muu sivistystyö 3 85 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset ,6-6 28, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , 7 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet 27 2 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset ,7

7 Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,3 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot -4-4, Muut laskennalliset, netto 2 2, Tehtävän kokonaiskustannukset , 52 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 26 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut 7 62 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , -84 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7 85 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , 2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 54 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,2 Toimintatulot, sisäiset 5-5, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 55 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,

8 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-3 4 Muut laskennalliset menot , -3 4 Muut laskennalliset, netto , 2 5 Tehtävän kokonaiskustannukset ,4 6 Kaukolämpölaitos Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset ,5-6 94, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-87 Muut laskennalliset menot -4-4, - 87 Muut laskennalliset, netto -4-4, Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 24 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 7 Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4-236 Toimintamenot, sisäiset, -236, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset , KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,3

9 Toimintamenot, sisäiset ,3, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot ,3 Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset ,9 Huomioitavaa: Toteuma 23 on jonkin verran vajaa. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään vain kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja on toteutumisvertailussa n. 5 kk:n osalta, joten niitä puuttuu n. 25 euroa. Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty /3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta elokuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta saadaan hoidettua talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vielä ennen vuoden vaihdetta muuttua. Ylityksiä on kuitenkin ennakoitavissa Tehtäviin Tarkastustoiminta, Terveyspalvelut, Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut, Sosiaalityö ja tukitoiminta sekä Kaukolämpölaitos. Kaukolämpölaitoksessa lämpö on tuotettu helmikuusta alkaen yksinomaan öljyllä ja tuottaminen on tullut niin kalliiksi, että tuloilla ei menoja saada katettua. Laitos siirtyy syksyllä Pöytyän Lämpökeskus Oy:lle. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat isoa ylitystä. Jos menot ovat jatkossa samansuuruiset kuin tammi-elokuussa, tulee ylitys olemaan n. 9. Sairaanhoitopiirin menot tammi-elokuun ajalta ovat n. 66 euroa ja 2,2 % suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suhteellisesti suurin kasvu on Loimaan aluesairaalan käytössä. TULOSLASKELMA Tp 22 Käyttö 8/22 TOIMINTATUOTOT Ta 23 Käyttö 8/23 Alitus/ylit ys Tot-% Ennuste Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset ,4 48 2, Muut toimintatuotot ,3 9 4, TUOTOT YHTEENSÄ , 998,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut ,8-3 99, Palvelujen ostot , -266, Aineet, tarvikkeet, tavarat , , Avustukset ,7-274, Muut toimintakulut , , KULUT YHTEENSÄ , , TOIMINTAKATE , , Verotulot , , Valtionosuudet ,7 229, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 5 62, Muut rahoitustuotot ,7 83,3 Tot- %

10 Korkokulut ,8-7 72, Muut rahoituskulut ,2-2 35, VUOSIKATE , ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,7-284, TILIKAUDEN TULOS , , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,7 2, Varausten lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,9 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 23 tilinpäätös sekä myös vuodelta 23 elokuun lopun tiedot. Elokuun 23 tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Vuodelta 23 näkyy talousarvio, kirjanpidon mukainen toteuma elokuun lopussa, ylitys/alitus ja toteutumis- %. Lisäksi on tehty ennuste koko vuoden tuloslaskelmasta. Siinä on verotulot merkitty lokakuussa saadun ennusteen mukaisiksi. Korkokulut on arvioitu korkotason alhaisuudesta johtuen talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Poistot on merkitty talousarvion mukaisina. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt 62 %. Vesihuollon käyttömaksuista on laskutettu vasta vajaa puolet. Arvio on, että toimintatuottoja kertyy vähän enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Myyntivoittoja on kirjattu n. 43 euroa. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 66 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetut lomarahat nostavat toteumaa. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion. Avustusmäärärahoista on käytetty elokuun loppuun mennessä 6,7 %. Joidenkin avustusmäärärahojen käyttö painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 66,9 %:sti. Verotuloja on kertynyt 7,9 %. Tämän hetken tietojen mukaan verotulot kertyvät yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa n. 4 euron takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Tilitysjärjestelmän muutoksesta johtuen joulukuulla saadaan aikaisempaa suurempi verotilitys, koska jäännösverojen tammikuun tilitys on aiennettu joulukuulle. Lokakuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan runsaat 25 ME, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi n.,29 ME. Yhteisöveron tuotto näyttäisi jäävän n. 72 euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyy n. 4 euroa yli arvion. Valtionosuuksista on kertynyt elokuun loppuun mennessä 66,7 %. Valtionosuudet tulevat kertymään talousarvion mukaan. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotaso ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot ja rahoitustuotot on arvioitu talousarvioon tämänhetkistä korkeammalla korkotasolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei tänä vuonna ole vielä otettu. Osa talousarvoon merkityistä investoinneista ei näytä toteutuvan, joten lainanotto jää huomattavasti pienemmäksi kuin talousarviossa arvioitiin. Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta 79 euroa ja koko vuoden ennuste 466 euroa. Ennuste on parempi kuin talousarviossa arvioitu, muttei täytä läheskään hyvän vuosikatteen vaatimuksia. Elokuun tuloslaskelma osoittaa alijäämää n. 48 euroa, kun 2/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Ennusteessa alijäämä on 44 euroa.

11 RAHOITUSLASKELMA Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ Tot-% ylitys RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta 734 Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät , Investointien rahavirta Investointimenot , Rah.osuudet investointimenoihin , Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , Toiminnan ja invest.rahavirta ,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys , Pitkäaik.lainojen vähennys , Lyhytaik.lainojen muutos, Oman pääoman muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut., 38 Vaihto-omaisuuden muutos 45-45, Saamisten muutos , Korottomien velkojen muutos , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Rahavarojen muutos , Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna vain 3,9 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on silti negatiivinen eli vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Rahoituksen rahavirta on myös negatiivinen n 86. Tähän vaikuttavat lainojen lyhennykset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty 45. Rahavarat ovat vähentyneet elokuun loppuun mennessä 2 98, mikä tarkoittaa, että kunnan tilillä oli katetta elokuun lopussa vain n. 65 euroa. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja, joiden korkotaso on hyvin alhainen. SAATAVAT Reskontrassa olevat saatavat ja 3.4 Saatavat 3.8, Saatavat 3.4, Vuokrat Lomitusmaksut Päivähoitomaksut Vanhushuolto Sosiaalitoimen yleislaskut Koulutoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi Vesihuolto

12 2 Liittymismaksut Yleislaskut Yläne 442 Kaukolämpömaksut 99 Rakennusvalvontamaksut 422 Tekninen toimi, muut laskut Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteensä Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen perinnän kaikkien laskujen osalta ja oikeudellisen perinnän muiden kuin julkisoikeudellisten maksujen osalta. LOMITUSPALVELUT Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Talouspäällikkö Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet TP 22 TA 23 Toteutunut Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Maatalousyrityksen palvelusuunnitelma Lakisääteinen, tehtävä kaikille vuosilomaan oikeutetuille tiloille, tarkistettava kolmen vuoden välein Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 Hallinnon arvosana Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä TP ,43 4, TP 22 TA , 4, 7 TA 23 Toteutunut Toteutunut Poikkeama Poikkeama Poikkeama

13 3 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään neljä Sijaisapuoikeutta käyttävät maatalousyrittäjät Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lisäksi sijaisapuun ovat oikeutettuja pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet kasvinviljelijät Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Lomitusasiamies Toimistosihteeri Lomitusohjaaja Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat Lyhytaikaiset määräaikaiset kk-palkk. lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset, sisäiset Toimintakate ( ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP ,9, TP TA ,76, TA Toteutunut ,66, Toteutunut Poikkeama ,9-5 Pokkeama

14 4 PERUSTURVALAUTAKUNTA Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,37 67,2 7,69 Terveyspalvelut (3) Toiminta-ajatus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoite Tavoitetaso Toteuma Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviive-päiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä 22 Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopistealueet 23 Toiminnan painopisteenä on yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä esim. terveydenhuoltolakiin liittyvän järjestämissuunnitelman laadinnan sekä hyvinvointipoliittisen ohjelman kautta. SAS-toimintaa jatketaan. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Avohoito, käyntikertoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus, hoitopäiviä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,59 7,59 Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34) Toiminta-ajatus: Tuottaa tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Tavoite Tavoitetaso Toteuma - Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 vuotta täyttäneitä - Hyvinvointikatsaus laaditaan < % x < % Kunnanhallituksen päätös 23.9.

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot