PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut Hallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategiaan liittyvän toimintasuunnitelman valmistelu Toteutuminen Toimintasuunnitelma valmisteltavana Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston tehtävänä on hoitaa kunnalle työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöjaosto on kokoontunut kolme kertaa. Kunnan henkilöstöraportti vuodelta 22 annettiin valtuustolle tiedoksi kesäkuussa. Henkilöstökulut Henkilöstökuluista on tammi-elokuussa toteutunut,5 milj. euroa (8/22,3 milj. euroa) eli 66.5 % talousarviosta. Henkilöstömenojen muutos edellisvuoteen verrattuna on,4 %. Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä.2.23 korottaa palkkoja vuositasolla 2,6 %. Uusia vakansseja kuluvalle vuodelle on perustettu 9, joista neljän lähihoitajan toimen täyttäminen on siirtynyt ensi vuodelle. Kaksi maaseutuasiamiestä on siirtynyt Loimaan kaupunkiin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle..23. Kaksi toimistosihteerin vakanssia on lakkautettu. Yleiset ohjeet henkilöstömenojen säästämiseksi sekä suositus talkoovapaa- ja säästövapaapäivien pitämiseksi on annettu. Vapaaehtoisia talkoovapaapäiviä on pidetty syyskuun loppuun mennessä 49 päivää ja säästövapaapäiviä 33 päivää, yhteensä 624 päivää. Henkilöstömenoja säästetään myös mm. käyttämällä sijaisia vähemmän, tuntijakomuutoksilla ja vähentämällä luontaiseturuokailua. Terveysperusteisia poissaoloja (omasta sairaudesta, työtapaturmasta, työmatkatapaturmasta sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot) on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 428 työpäivää (8/22; 384 tpv). Lisäys johtuu tapaturmista johtuvien poissaolojen kasvusta (8/23; 62 tpv, 8/22; 33 tpv). Tapaturmien lukumäärä on lisääntynyt ja näistä on aiheutunut useita pitkiä sairauspoissaoloja. Sen sijaan sairaudesta johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 55 tpv:llä. Työhyvinvointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty. Työhyvinvoinnin tukemiseen käytettävä määräraha on entisellään. Yhteistoiminta Yt-toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Paikallisneuvottelut järjestelyerän jakamisesta on käyty helmikuussa. Yt-lain mukainen selvittelymenettely järjestettiin huhtikuussa Rannanmäen ja Haverin koulun henkilöstölle.

2 2 Talouspäällikkö Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden palvelut osatehtävä Talous- ja tietohallintopalvelut sekä tehtävä Lomituspalvelut. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Taulukko: Talouspäällikön päätösten lukumäärä päätöksen sisällön mukaan 2-23: Päätöksen sisältö Ta m m i- huhtikuu 23 T o u k o - elokuu 23 Hallintopäällikön sijaisena 9 myönnetyt lisät Sairauslomat, lapsen hoitovapaat ym Työllistetyn palkkaus Työntekijän vaali Henkilöstön koulutus Muut henkilöstöpäätökset Hankintapäätökset Muut päätökset Yhteensä Syys-jou lukuu Sairauslomia on talouspäällikön alaiselle henkilöstölle myönnetty 5 työpäivää ja työllistetyille 4 työpäivää. Poissaoloja lapsen hoidon järjestämiseksi oli työllistetyillä HENKILÖSTÖ Talouspalveluhenkilöstöä on viisi: talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä, kaksi toimistosihteeriä. Toinen toimistosihteereistä on myös asianhallintaohjelmiston pääkäyttäjä ja tarkastuslautakunnan sihteeri. Tietohallinnossa on kolme vakanssia; yksi ATK-vastaava ja kaksi ATK-tukihenkilöä. Tietohallinnon henkilöstön työaikaa myydään myös Auran kunnalle ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle. Taloushallinnon henkilöstö on pääosin sijoitettu Yläneen toimipisteeseen. Pääkirjanpitäjän työpiste on Riihikosken virastotalossa. Yläneen toimipisteessä hoidetaan mm. laskujen skannaus, reititys ja maksatus. Tietohallinnon henkilöstön toimipaikka on ollut Riihikoskella. Elokuun alusta palkatun tukihenkilön toimipaikka on Elisenvaaran koulu, jonne tukihenkilön työaikaa eniten kohdistuu. Tietohallinnon työntekijöiden työn luonne on liikkuvaa, joten työstä merkittävä osa tehdään kuitenkin muualla kuin sijoitustoimipaikassa. Lomitusyksikön hallinto on sijoitettu Riihikoskelle. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Palkkahallinnon toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle toimi jätettiin täyttämättä. Tehtävistä merkittävä osa (matkalaskujen ja luottamustoimipalkkioiden käsittely) siirtyi taloushallinnon hoidettavaksi. Tämä oli mahdollista mm. siksi, että sähköisesti toimitettavien laskujen määrä on kasvanut ja skannattavien laskujen määrä vähenee. Toinen ATK-tukihenkilöistä jäi eläkkeelle.6.23 alkaen. Täyttölupa pyydettiin tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen elokuun 23 alusta 24 loppuun. ATK-tukihenkilön toimi täytettiin.8. alkaen. Kunnassa on selvitettävänä myös toimistopalveluyksikön perustaminen.

3 TAVOITTEET Talousarviossa asetetut tavoitteet liittyvät pitkälti toimenpiteisiin, jotka liittyvät kuntarakenteen muutoksiin sekä kunnan talouden saamiseen kestävälle pohjalle. Lisäksi tavoitteena on vuosien 23 ja 24 aikana laatia maapoliittinen ja asuntopoliittinen ohjelma. Kunnanhallitus on perustanut taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kunnan talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia. Toimikunta ehdotti kahden alakoulun lakkauttamista, mutta tämä asia ei ole vielä edennyt valtuuston päätettäväksi. Koulutuslautakunta on tehnyt jatkovalmistelua. Toimikunta on käsitellyt myös mm. omaisuuden myyntiä. Kaikille hallintokunnille on asetettu 2 % säästötavoite talousarvion nettomenoista. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion menojen vähentämiseen ja tulojen lisäämiseen liittyvät toimenpiteet. Niillä saavutetaan osa em. 2 %:n säästötavoitteesta. 3 KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta - 68 Toimintamenot, ulkoiset ,58-68, ulkoiset ,58-53 Toimintamenot, sisäiset ,65-53, sisäiset ,6-832 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,9-838 Muut laskennalliset menot - 8-8, Muut laskennalliset, netto - 8-8, Tehtävän kokonaiskustannukset , 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2 Vaalit Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, -238 Toimintamenot, sisäiset, -238, sisäiset, -9 Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 3 KUNNANHALLITUS 4 Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,79-65 Toimintamenot, sisäiset , -65, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,27

4 4 6 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset -6 6, -289, sisäiset -6 6, Toimintakate (netto, ulk+sis) ,36 Suunnitelmapoistot -4-4, Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,49 7 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,49-82 Toimintamenot, sisäiset, -82, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,82 3 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,92-2 Toimintamenot, sisäiset , - 2, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , 695 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 4 ELINKEINO- JA MAASEUTULK 8 Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,59

5 5-34 Muut laskennalliset menot - 7-7, - 34 Muut laskennalliset, netto - 7-7, Tehtävän kokonaiskustannukset ,58 34 Hallinto, vanhus -ja kehitysvamapalv Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4 592 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 36 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,8 4 5 Toimintatulot, sisäiset , -7 Toimintamenot, sisäiset -9 9, 4 34, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 5 YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,7 5 2 Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , - 52 Muut laskennalliset menot , -8 7 Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA 4 Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,2

6 Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 4 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 782 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 42 Muu sivistystyö 3 85 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset ,6-6 28, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , 7 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet 27 2 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset ,7

7 Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,3 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot -4-4, Muut laskennalliset, netto 2 2, Tehtävän kokonaiskustannukset , 52 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 26 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut 7 62 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , -84 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7 85 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , 2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 54 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,2 Toimintatulot, sisäiset 5-5, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 55 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,

8 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-3 4 Muut laskennalliset menot , -3 4 Muut laskennalliset, netto , 2 5 Tehtävän kokonaiskustannukset ,4 6 Kaukolämpölaitos Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset ,5-6 94, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-87 Muut laskennalliset menot -4-4, - 87 Muut laskennalliset, netto -4-4, Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 24 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 7 Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4-236 Toimintamenot, sisäiset, -236, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset , KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,3

9 Toimintamenot, sisäiset ,3, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot ,3 Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset ,9 Huomioitavaa: Toteuma 23 on jonkin verran vajaa. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään vain kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja on toteutumisvertailussa n. 5 kk:n osalta, joten niitä puuttuu n. 25 euroa. Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty /3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta elokuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta saadaan hoidettua talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vielä ennen vuoden vaihdetta muuttua. Ylityksiä on kuitenkin ennakoitavissa Tehtäviin Tarkastustoiminta, Terveyspalvelut, Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut, Sosiaalityö ja tukitoiminta sekä Kaukolämpölaitos. Kaukolämpölaitoksessa lämpö on tuotettu helmikuusta alkaen yksinomaan öljyllä ja tuottaminen on tullut niin kalliiksi, että tuloilla ei menoja saada katettua. Laitos siirtyy syksyllä Pöytyän Lämpökeskus Oy:lle. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat isoa ylitystä. Jos menot ovat jatkossa samansuuruiset kuin tammi-elokuussa, tulee ylitys olemaan n. 9. Sairaanhoitopiirin menot tammi-elokuun ajalta ovat n. 66 euroa ja 2,2 % suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suhteellisesti suurin kasvu on Loimaan aluesairaalan käytössä. TULOSLASKELMA Tp 22 Käyttö 8/22 TOIMINTATUOTOT Ta 23 Käyttö 8/23 Alitus/ylit ys Tot-% Ennuste Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset ,4 48 2, Muut toimintatuotot ,3 9 4, TUOTOT YHTEENSÄ , 998,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut ,8-3 99, Palvelujen ostot , -266, Aineet, tarvikkeet, tavarat , , Avustukset ,7-274, Muut toimintakulut , , KULUT YHTEENSÄ , , TOIMINTAKATE , , Verotulot , , Valtionosuudet ,7 229, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 5 62, Muut rahoitustuotot ,7 83,3 Tot- %

10 Korkokulut ,8-7 72, Muut rahoituskulut ,2-2 35, VUOSIKATE , ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,7-284, TILIKAUDEN TULOS , , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,7 2, Varausten lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,9 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 23 tilinpäätös sekä myös vuodelta 23 elokuun lopun tiedot. Elokuun 23 tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Vuodelta 23 näkyy talousarvio, kirjanpidon mukainen toteuma elokuun lopussa, ylitys/alitus ja toteutumis- %. Lisäksi on tehty ennuste koko vuoden tuloslaskelmasta. Siinä on verotulot merkitty lokakuussa saadun ennusteen mukaisiksi. Korkokulut on arvioitu korkotason alhaisuudesta johtuen talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Poistot on merkitty talousarvion mukaisina. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt 62 %. Vesihuollon käyttömaksuista on laskutettu vasta vajaa puolet. Arvio on, että toimintatuottoja kertyy vähän enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Myyntivoittoja on kirjattu n. 43 euroa. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 66 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetut lomarahat nostavat toteumaa. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion. Avustusmäärärahoista on käytetty elokuun loppuun mennessä 6,7 %. Joidenkin avustusmäärärahojen käyttö painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 66,9 %:sti. Verotuloja on kertynyt 7,9 %. Tämän hetken tietojen mukaan verotulot kertyvät yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa n. 4 euron takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Tilitysjärjestelmän muutoksesta johtuen joulukuulla saadaan aikaisempaa suurempi verotilitys, koska jäännösverojen tammikuun tilitys on aiennettu joulukuulle. Lokakuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan runsaat 25 ME, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi n.,29 ME. Yhteisöveron tuotto näyttäisi jäävän n. 72 euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyy n. 4 euroa yli arvion. Valtionosuuksista on kertynyt elokuun loppuun mennessä 66,7 %. Valtionosuudet tulevat kertymään talousarvion mukaan. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotaso ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot ja rahoitustuotot on arvioitu talousarvioon tämänhetkistä korkeammalla korkotasolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei tänä vuonna ole vielä otettu. Osa talousarvoon merkityistä investoinneista ei näytä toteutuvan, joten lainanotto jää huomattavasti pienemmäksi kuin talousarviossa arvioitiin. Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta 79 euroa ja koko vuoden ennuste 466 euroa. Ennuste on parempi kuin talousarviossa arvioitu, muttei täytä läheskään hyvän vuosikatteen vaatimuksia. Elokuun tuloslaskelma osoittaa alijäämää n. 48 euroa, kun 2/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Ennusteessa alijäämä on 44 euroa.

11 RAHOITUSLASKELMA Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ Tot-% ylitys RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta 734 Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät , Investointien rahavirta Investointimenot , Rah.osuudet investointimenoihin , Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , Toiminnan ja invest.rahavirta ,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys , Pitkäaik.lainojen vähennys , Lyhytaik.lainojen muutos, Oman pääoman muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut., 38 Vaihto-omaisuuden muutos 45-45, Saamisten muutos , Korottomien velkojen muutos , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Rahavarojen muutos , Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna vain 3,9 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on silti negatiivinen eli vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Rahoituksen rahavirta on myös negatiivinen n 86. Tähän vaikuttavat lainojen lyhennykset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty 45. Rahavarat ovat vähentyneet elokuun loppuun mennessä 2 98, mikä tarkoittaa, että kunnan tilillä oli katetta elokuun lopussa vain n. 65 euroa. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja, joiden korkotaso on hyvin alhainen. SAATAVAT Reskontrassa olevat saatavat ja 3.4 Saatavat 3.8, Saatavat 3.4, Vuokrat Lomitusmaksut Päivähoitomaksut Vanhushuolto Sosiaalitoimen yleislaskut Koulutoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi Vesihuolto

12 2 Liittymismaksut Yleislaskut Yläne 442 Kaukolämpömaksut 99 Rakennusvalvontamaksut 422 Tekninen toimi, muut laskut Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteensä Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen perinnän kaikkien laskujen osalta ja oikeudellisen perinnän muiden kuin julkisoikeudellisten maksujen osalta. LOMITUSPALVELUT Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Talouspäällikkö Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet TP 22 TA 23 Toteutunut Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Maatalousyrityksen palvelusuunnitelma Lakisääteinen, tehtävä kaikille vuosilomaan oikeutetuille tiloille, tarkistettava kolmen vuoden välein Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 Hallinnon arvosana Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä TP ,43 4, TP 22 TA , 4, 7 TA 23 Toteutunut Toteutunut Poikkeama Poikkeama Poikkeama

13 3 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään neljä Sijaisapuoikeutta käyttävät maatalousyrittäjät Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lisäksi sijaisapuun ovat oikeutettuja pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet kasvinviljelijät Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Lomitusasiamies Toimistosihteeri Lomitusohjaaja Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat Lyhytaikaiset määräaikaiset kk-palkk. lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset, sisäiset Toimintakate ( ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP ,9, TP TA ,76, TA Toteutunut ,66, Toteutunut Poikkeama ,9-5 Pokkeama

14 4 PERUSTURVALAUTAKUNTA Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,37 67,2 7,69 Terveyspalvelut (3) Toiminta-ajatus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoite Tavoitetaso Toteuma Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviive-päiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä 22 Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopistealueet 23 Toiminnan painopisteenä on yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä esim. terveydenhuoltolakiin liittyvän järjestämissuunnitelman laadinnan sekä hyvinvointipoliittisen ohjelman kautta. SAS-toimintaa jatketaan. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Avohoito, käyntikertoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus, hoitopäiviä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,59 7,59 Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34) Toiminta-ajatus: Tuottaa tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Tavoite Tavoitetaso Toteuma - Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 vuotta täyttäneitä - Hyvinvointikatsaus laaditaan < % x < % Kunnanhallituksen päätös 23.9.

15 5 - Perusturvapalveluiden strategia laaditaan x Toiminnan painopistealueet 23 Kehitetään ikääntyneiden kotiin annettavia palveluita. Suunnitellaan ja toteutetaan kotisairaalatoimintaa. Toteutetaan muistineuvolatyyppistä toimintaa yhteistyössä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Arvioidaan ja suunnitellaan ostopalvelun lisäämistä tukipalveluiden tuotannossa. Palvelusetelin käyttöönoton suunnittelua jatketaan edelleen. Kehitysvammaisten palveluissa kehitetään edelleen työtoimintaa monipuolisemmaksi. Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys-hanke (Pirkanmaan liitto), Aktiivinen arki-hanke (Turun seudun muistiyhdistys ry), Tehu-osahanke (kotisairaalatoiminta ja saattohoito), Kotihoidon toiminnanohjaushanke (Raision kaupunki) sekä Remontti-hanke (Turun kaupunki). Lisäksi kehitysvammaisten asuntolat ja työtoiminta valmistelevat laatusertifiointia. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Asumispäivät Kotihoidon ruokakunnat Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta-asiakkaat Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa KV-asuntolat Henkilöstö Talousarvio 23 Perusturvajohtaja Toimistosihteeri,5 Avopalveluohjaaja 2 Vastaava sairaanhoitaja 4 Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja 8 Ohjaaja 3 Lähihoitaja 8,5 Lähihoitaja (varahenkilö) 6 Hoitotyöntekijä 6 Harjoittelija 4 Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä 2, Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,4 69,37 69,42 Sosiaalityö ja tukitoiminta (36) Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoite Tavoitetaso Toteuma Ennalta ehkäisevän toiminnan yli vuoden kestäneiden vaikuttavuuden tehostaminen. Pitkien toimeentuloasiakkuuksien väheneminen toimeentulotukitalouksien määrä < 87

16 Toiminnan painopistealueet 23 Painopistealueina on ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja perhekuntoutuksen lisääminen. Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vaikuttaminen kunnan omaa työpajatoimintaa kehittämällä. Osallistutaan Mobiilipaja-Projektiin (nuoret työttömät 7-29 v.) 6 Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma - 8 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat Perhetyön piirissä (lapsia) Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Aktivointiasiakkaat Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat Suoritteet Perheneuvolan suoritteet Päihdehuollon suoritteet Sosiaalityön ja tukitoimenpiteiden nettokustannukset /asukas ,9 Henkilöstö Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Lähihoitaja Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnanohjaaja Yhteensä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,9 55,54 74,82 KOULUTUSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään mahdollisimman laaja-alaiset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkou lussa. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran (päivä)lukiossa ja myös aikuisopiskeli joille etälukiossa (iltaisin). Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, tärkeiden kansalaistaitojen harjoittamiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen sekä yhteisössä toimimiseen. Opetus on pääasiassa pien ryhmissä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta, jossa huomioidaan myös yksilölliset oppi mistavoitteet. Opetusta järjestetään alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävän on toteuttaa ja vahvistaa kuntalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä edistää elinikäistä oppimista. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous

17 7 Euroa Ta 23 Tot % ,33 78,6 62,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Perusopetuksen ryhmäkoko ei ole ehdoton yläraja, vaan lautakunta päättää tapauskohtaisesti harkiten, miten luokat jaetaan. Mm. integroitujen erityisoppilaiden määrä vaikuttaa. Valinnaisaineissa oppilaiden tasavertainen kohtelu ja valinnan mahdollistaminen aiheuttaa sen, että valinnaisaineiden rajat kouluissa eivät ole samat. Lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti koulu harkitsee, missä aineissa pienetkin ryhmät ovat sallittuja, esim. kielet Muut opetuspalvelut Luontokapinetissa ja ympäröivässä luonnossa toteutettavia ympäristökasvatuksen opetuspaketteja käyttävät Pöytyän kunnan koulujen ja päiväkotien lisäksi yhä enenevässä määrin lähikuntien koulut. Maaliskuussa päättyneet hankkeet monipuolistivat tarjontaa. Varsinkin kuluvan vuoden syksyyn varauksia oli jo tullut enemmän kuin aiemmin. Lukio-opetuspalvelut Elisenvaaran lukion aloitti lukuvuoden alussa 5 uutta opiskelijaa, kaikkineen opiskelijamäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Etälukiossa ei säästösyistä aloitettu tänä syksynä uutta ryhmää, kirjoilla on vain yksi täydennysopiskelija Lukiossa käynnistyi lukuvuoden alussa Elisenvaaran sähköistämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa tietoverkkojen käyttömahdollisuuksia opetuksessa ja varautua sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoon. Hankkeen rahoitukseen on saatu tukea opetushallitukselta (77,78% kustannuksista). Kirjastopalvelut Pöytyän kirjaston vetämä seutukunnallinen hanke Loisto-kirjasto lapsille on valmistunut. Hankkeen avulla luotiin seutukunnan kaikille kirjastoille kirjasto-opetuksen, mediakasvatuksen ja informaatiolukutaidon opetuksen opetusmateriaalit luokka-asteille -6. Samalla luotiin myös yhteiset lukudiplomit kirjalistoineen, opetusmateriaaleineen sekä oheismateriaaleineen peruskoulujen alaluokille. Projekti oli ELY-keskuksen rahoittama. Selvitys rahojen käytöstä ja hankkeesta yleensä tehdään ELY-keskukselle tämän vuoden loppuun mennessä. Kirjastolla on vielä käyttämättä hankerahoja Asiakaskoneet ajantasalle -projektista 274,75. Rahat on käytettävä tämän vuoden loppuun. Tarkoitus on käyttää jäljellä ovat rahat tablet-tietokoneisiin (yksi jokaiseen kirjastoon eli 3 kappaletta). Nämä tabletit sopivat hyvin myös tulevaan, ensi vuoden projektiin Verkkoa ja virikettä varttuneille. Mikäli rahaa jää jäljelle ostetaan asiakaskoneisiin viivakoodilukijat (3 kpl yksi jokaiseen kirjastoon), joilla asiakkaiden laskujen maksaminen helpottuu. Kirjasto tarjosi kulttuuritoimen avustuksella nukketeatteriesitykset esikouluikäisille koko kunnassa. Riihikoskella esitystä oli katsomassa myös palvelutalon asukkaat. Kirjaston resurssipula on vähentänyt päiväkotien satutuntien määrää. Kirjaston saamat sakkotulot ovat vähentyneet. Johtuen todennäköisesti yleisestä taloudellisesta tilanteesta asiakkaat ovat tarkempia laina-aikojen suhteen. Kunnanhallitus korotti tänä vuonna Kyrön ja Riihikosken kirjastojen sakkomaksutavoitetta 43 % (5 euroon per kirjasto), mikä tavoite saattaa todennäköisesti jäädä saavuttamatta tänä vuonna. Kassatoteutuma : Kyrö 339,5 ja Riihikoski 226,. Kansalaisopistopalvelut Talous Opetustoimen hallinto Rehtorin työpanoksesta 5 % myydään Loimaan kaupungille. Edellinen rehtori irtisanoutui.4.23 alkaen ja uusi rehtori aloitti..23. Resurssipulaa on paikattu palkkaamalla henkilö määräaikaisiin tehtäviin opiston toimistoon kesään asti. Tänä vuonna on perustettu suunnittelijaopettajan virka, ja uusi suunnittelijaopettaja aloitti työnsä Euroa Ta 23 Tot % ,74

18 Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Toimivat kuljetusjärjestelyt , , , ,86 Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) , ,8 59,32 48,28 59,57 6,98,84 58,97 58,68 47,9 68, Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Riittävä lähikouluverkosto valtuuston päätöksen mukaisesti > 2 opp. > 2 opp./ koulu Toteutunut Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus. Keskimääräinen ryhmäkoko oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) Tavoite < 2 < 25 Toteutunut Toteutuma Toimiva erityisopetus omana toimintana ja tarvittaessa ostopalveluna. oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusoepetusryhmä valinnaisaineet < 25 Y > 5 E > 5-22 Oppilaiden lukumäärä oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki ostopalvelut Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä Kirjastopalvelut Seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen (yhteisen hankinnat. projektit, kehittäminen/vuosi) Kirjastojen ja koulujen yhteistyön lisääminen Lukutaidon edistäminen Päiväkotiyhteistyö Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Kaikkien alaluokkien kirjavinkkaus Satutunnit Toteutunut Toteutunut,5 Toteutunut Kyrö, Yläne Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän nostaminen. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Opetustuntimäärä -opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran)

19 9 Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Brutto-opisk. lkm Opetussuunnitelman toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä väh. keski-tasoa % keskimäärin keskitasoa % % % 4 25 (näistä 7 Pöytyän kouluille) Lukio-opetuspalvelut Opiskelijamäärien nostaminen kielten kursseilla Oppilashuoltotoimenpiteiden Määrä Määrä tehostaminen Kansalaisopistopalvelut Yhteisten hankkeiden lukumäärä 2-3 Toteutunut Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4) Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Talous Euroa Ta 23 Tot % ,6 65,7 64,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Päivähoidon hallintopalvelut Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksen myynti Oripään kuntaan pv/vk on toteutunut. Pph-palkanlaskenta on muutettu sisäisin järjestelyin (lomistuspuolelta ½) eläkkeelle siirtyneen tilalle. Varhaiskasvatuksen hoitomaksujen perintä on saatu päivitettyä. Erityisopetuksen suunnitelma saatiin valmiiksi. Päivähoitomaksujen hintojen tarkistus ja palvelutuotteiden uudistaminen.8.3 lukien saatiin valmiiksi. Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Kyrön päiväkodin rakennushanke on alkanut Kyrön seurakuntatalon vieressä. Riihikosken päiväkodin lisätilojen selvitystyö jatkuu. Kalusteet uusiin tiloihin on haettu Yläneen vanhasta vanhainkodin kiinteistöstä. Lisätilojen ryhmään henkilöstötarve on lto ja 2 lh. Muu lasten päivähoito Ryhmäkoti Maija on toiminut päiväkotitoimintana. Tarve toiminnan jatkamiselle jatkuu myös syyskaudella. Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Talous TA 23 Toteuma 23 % , , , ,34

20 2 Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki , , , , 66,8 6,4 6,4 Palvelusuunnitelman Mittari Tavoitetaso Toteutuma tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla riittävästi kullakin palvelualueella ilmenevän m ä ä r ä / t a r v e määrä/tarve 395 palvelutarpeen mukaisesti. M ä ä r ä / t a r v e r a p o r t i t neljännesvuosittain t a s a p a i n o s s a, hoitopaikkatarve 44 tilanneraportit liite Palvelujärjestelmien kehittämistyön suunnitelma ilta-, viikonloppu- ja yöhoitojärjestelyistä. Kyrön uuteen p ä i v ä k o t i i n yöhoitoyksikkö valmis Henkilöstön ammattitaidon lisääminen erityistä tukea tarvitseville lapsille Er ityispäivähoidon palvelusuunnitelma valmis valmistui Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve tarve vastaa kysyntää 45 tilanneraportit 395 liite Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasva tuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve palvelu alueittain Kyrön palvelualue Riihikosken palvelualue Yläneen palvelualue muu Yhteensä (66%) (59%) Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3.2. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 3.4.214 ======================================== Talouspäällikön vastuulla olevat tehtävät Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Osallistumiskerrat 6. TEHTÄVÄ: OPETUS- JA KIRJASTOPALVELUT (40) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sivistysjohtaja

KOULUTUSLAUTAKUNTA Osallistumiskerrat 6. TEHTÄVÄ: OPETUS- JA KIRJASTOPALVELUT (40) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sivistysjohtaja KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. TA-muu-tok set,

TEKNINEN LAUTAKUNTA. TA-muu-tok set, TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Teknisessä toimessa on tehty vuodesta 2009 seuraavat henkilöstöjärjestelyt

Teknisessä toimessa on tehty vuodesta 2009 seuraavat henkilöstöjärjestelyt KUNNANHALLITUKSELLE Teknisen toimen selvitys mahdollisuuksista hyödyntää eläköitymistä tehtävien uudelleen organisoinnilla ja järjestelyillä vuosien 2015-2016 aikana sekä selvitys vuodesta 2009 alkaen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot