PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut Hallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategiaan liittyvän toimintasuunnitelman valmistelu Toteutuminen Toimintasuunnitelma valmisteltavana Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston tehtävänä on hoitaa kunnalle työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöjaosto on kokoontunut kolme kertaa. Kunnan henkilöstöraportti vuodelta 22 annettiin valtuustolle tiedoksi kesäkuussa. Henkilöstökulut Henkilöstökuluista on tammi-elokuussa toteutunut,5 milj. euroa (8/22,3 milj. euroa) eli 66.5 % talousarviosta. Henkilöstömenojen muutos edellisvuoteen verrattuna on,4 %. Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä.2.23 korottaa palkkoja vuositasolla 2,6 %. Uusia vakansseja kuluvalle vuodelle on perustettu 9, joista neljän lähihoitajan toimen täyttäminen on siirtynyt ensi vuodelle. Kaksi maaseutuasiamiestä on siirtynyt Loimaan kaupunkiin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle..23. Kaksi toimistosihteerin vakanssia on lakkautettu. Yleiset ohjeet henkilöstömenojen säästämiseksi sekä suositus talkoovapaa- ja säästövapaapäivien pitämiseksi on annettu. Vapaaehtoisia talkoovapaapäiviä on pidetty syyskuun loppuun mennessä 49 päivää ja säästövapaapäiviä 33 päivää, yhteensä 624 päivää. Henkilöstömenoja säästetään myös mm. käyttämällä sijaisia vähemmän, tuntijakomuutoksilla ja vähentämällä luontaiseturuokailua. Terveysperusteisia poissaoloja (omasta sairaudesta, työtapaturmasta, työmatkatapaturmasta sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot) on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 428 työpäivää (8/22; 384 tpv). Lisäys johtuu tapaturmista johtuvien poissaolojen kasvusta (8/23; 62 tpv, 8/22; 33 tpv). Tapaturmien lukumäärä on lisääntynyt ja näistä on aiheutunut useita pitkiä sairauspoissaoloja. Sen sijaan sairaudesta johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 55 tpv:llä. Työhyvinvointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty. Työhyvinvoinnin tukemiseen käytettävä määräraha on entisellään. Yhteistoiminta Yt-toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Paikallisneuvottelut järjestelyerän jakamisesta on käyty helmikuussa. Yt-lain mukainen selvittelymenettely järjestettiin huhtikuussa Rannanmäen ja Haverin koulun henkilöstölle.

2 2 Talouspäällikkö Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden palvelut osatehtävä Talous- ja tietohallintopalvelut sekä tehtävä Lomituspalvelut. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Taulukko: Talouspäällikön päätösten lukumäärä päätöksen sisällön mukaan 2-23: Päätöksen sisältö Ta m m i- huhtikuu 23 T o u k o - elokuu 23 Hallintopäällikön sijaisena 9 myönnetyt lisät Sairauslomat, lapsen hoitovapaat ym Työllistetyn palkkaus Työntekijän vaali Henkilöstön koulutus Muut henkilöstöpäätökset Hankintapäätökset Muut päätökset Yhteensä Syys-jou lukuu Sairauslomia on talouspäällikön alaiselle henkilöstölle myönnetty 5 työpäivää ja työllistetyille 4 työpäivää. Poissaoloja lapsen hoidon järjestämiseksi oli työllistetyillä HENKILÖSTÖ Talouspalveluhenkilöstöä on viisi: talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä, kaksi toimistosihteeriä. Toinen toimistosihteereistä on myös asianhallintaohjelmiston pääkäyttäjä ja tarkastuslautakunnan sihteeri. Tietohallinnossa on kolme vakanssia; yksi ATK-vastaava ja kaksi ATK-tukihenkilöä. Tietohallinnon henkilöstön työaikaa myydään myös Auran kunnalle ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle. Taloushallinnon henkilöstö on pääosin sijoitettu Yläneen toimipisteeseen. Pääkirjanpitäjän työpiste on Riihikosken virastotalossa. Yläneen toimipisteessä hoidetaan mm. laskujen skannaus, reititys ja maksatus. Tietohallinnon henkilöstön toimipaikka on ollut Riihikoskella. Elokuun alusta palkatun tukihenkilön toimipaikka on Elisenvaaran koulu, jonne tukihenkilön työaikaa eniten kohdistuu. Tietohallinnon työntekijöiden työn luonne on liikkuvaa, joten työstä merkittävä osa tehdään kuitenkin muualla kuin sijoitustoimipaikassa. Lomitusyksikön hallinto on sijoitettu Riihikoskelle. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Palkkahallinnon toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle toimi jätettiin täyttämättä. Tehtävistä merkittävä osa (matkalaskujen ja luottamustoimipalkkioiden käsittely) siirtyi taloushallinnon hoidettavaksi. Tämä oli mahdollista mm. siksi, että sähköisesti toimitettavien laskujen määrä on kasvanut ja skannattavien laskujen määrä vähenee. Toinen ATK-tukihenkilöistä jäi eläkkeelle.6.23 alkaen. Täyttölupa pyydettiin tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen elokuun 23 alusta 24 loppuun. ATK-tukihenkilön toimi täytettiin.8. alkaen. Kunnassa on selvitettävänä myös toimistopalveluyksikön perustaminen.

3 TAVOITTEET Talousarviossa asetetut tavoitteet liittyvät pitkälti toimenpiteisiin, jotka liittyvät kuntarakenteen muutoksiin sekä kunnan talouden saamiseen kestävälle pohjalle. Lisäksi tavoitteena on vuosien 23 ja 24 aikana laatia maapoliittinen ja asuntopoliittinen ohjelma. Kunnanhallitus on perustanut taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kunnan talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia. Toimikunta ehdotti kahden alakoulun lakkauttamista, mutta tämä asia ei ole vielä edennyt valtuuston päätettäväksi. Koulutuslautakunta on tehnyt jatkovalmistelua. Toimikunta on käsitellyt myös mm. omaisuuden myyntiä. Kaikille hallintokunnille on asetettu 2 % säästötavoite talousarvion nettomenoista. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion menojen vähentämiseen ja tulojen lisäämiseen liittyvät toimenpiteet. Niillä saavutetaan osa em. 2 %:n säästötavoitteesta. 3 KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta - 68 Toimintamenot, ulkoiset ,58-68, ulkoiset ,58-53 Toimintamenot, sisäiset ,65-53, sisäiset ,6-832 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,9-838 Muut laskennalliset menot - 8-8, Muut laskennalliset, netto - 8-8, Tehtävän kokonaiskustannukset , 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2 Vaalit Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, -238 Toimintamenot, sisäiset, -238, sisäiset, -9 Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 3 KUNNANHALLITUS 4 Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,79-65 Toimintamenot, sisäiset , -65, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,27

4 4 6 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset -6 6, -289, sisäiset -6 6, Toimintakate (netto, ulk+sis) ,36 Suunnitelmapoistot -4-4, Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,49 7 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,49-82 Toimintamenot, sisäiset, -82, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,82 3 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,92-2 Toimintamenot, sisäiset , - 2, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , 695 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 4 ELINKEINO- JA MAASEUTULK 8 Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, , ulkoiset, Toimintakate (netto, ulk+sis), Muut laskennalliset menot, Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,59

5 5-34 Muut laskennalliset menot - 7-7, - 34 Muut laskennalliset, netto - 7-7, Tehtävän kokonaiskustannukset ,58 34 Hallinto, vanhus -ja kehitysvamapalv Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4 592 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 36 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,8 4 5 Toimintatulot, sisäiset , -7 Toimintamenot, sisäiset -9 9, 4 34, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 5 YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,7 5 2 Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , - 52 Muut laskennalliset menot , -8 7 Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA 4 Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,2

6 Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 4 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 782 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 42 Muu sivistystyö 3 85 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset ,6-6 28, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , 7 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet 27 2 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset ,7

7 Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,3 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot -4-4, Muut laskennalliset, netto 2 2, Tehtävän kokonaiskustannukset , 52 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,5 26 Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut 7 62 Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , -84 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7 85 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , 2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 54 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,2 Toimintatulot, sisäiset 5-5, Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 55 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,

8 Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-3 4 Muut laskennalliset menot , -3 4 Muut laskennalliset, netto , 2 5 Tehtävän kokonaiskustannukset ,4 6 Kaukolämpölaitos Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset ,5-6 94, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,7-87 Muut laskennalliset menot -4-4, - 87 Muut laskennalliset, netto -4-4, Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , , sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 24 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 7 Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset ,4-236 Toimintamenot, sisäiset, -236, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset , KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , , ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,3

9 Toimintamenot, sisäiset ,3, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot ,3 Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset ,9 Huomioitavaa: Toteuma 23 on jonkin verran vajaa. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään vain kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja on toteutumisvertailussa n. 5 kk:n osalta, joten niitä puuttuu n. 25 euroa. Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty /3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta elokuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta saadaan hoidettua talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vielä ennen vuoden vaihdetta muuttua. Ylityksiä on kuitenkin ennakoitavissa Tehtäviin Tarkastustoiminta, Terveyspalvelut, Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut, Sosiaalityö ja tukitoiminta sekä Kaukolämpölaitos. Kaukolämpölaitoksessa lämpö on tuotettu helmikuusta alkaen yksinomaan öljyllä ja tuottaminen on tullut niin kalliiksi, että tuloilla ei menoja saada katettua. Laitos siirtyy syksyllä Pöytyän Lämpökeskus Oy:lle. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat isoa ylitystä. Jos menot ovat jatkossa samansuuruiset kuin tammi-elokuussa, tulee ylitys olemaan n. 9. Sairaanhoitopiirin menot tammi-elokuun ajalta ovat n. 66 euroa ja 2,2 % suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suhteellisesti suurin kasvu on Loimaan aluesairaalan käytössä. TULOSLASKELMA Tp 22 Käyttö 8/22 TOIMINTATUOTOT Ta 23 Käyttö 8/23 Alitus/ylit ys Tot-% Ennuste Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset ,4 48 2, Muut toimintatuotot ,3 9 4, TUOTOT YHTEENSÄ , 998,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut ,8-3 99, Palvelujen ostot , -266, Aineet, tarvikkeet, tavarat , , Avustukset ,7-274, Muut toimintakulut , , KULUT YHTEENSÄ , , TOIMINTAKATE , , Verotulot , , Valtionosuudet ,7 229, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 5 62, Muut rahoitustuotot ,7 83,3 Tot- %

10 Korkokulut ,8-7 72, Muut rahoituskulut ,2-2 35, VUOSIKATE , ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,7-284, TILIKAUDEN TULOS , , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,7 2, Varausten lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,9 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 23 tilinpäätös sekä myös vuodelta 23 elokuun lopun tiedot. Elokuun 23 tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Vuodelta 23 näkyy talousarvio, kirjanpidon mukainen toteuma elokuun lopussa, ylitys/alitus ja toteutumis- %. Lisäksi on tehty ennuste koko vuoden tuloslaskelmasta. Siinä on verotulot merkitty lokakuussa saadun ennusteen mukaisiksi. Korkokulut on arvioitu korkotason alhaisuudesta johtuen talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Poistot on merkitty talousarvion mukaisina. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt 62 %. Vesihuollon käyttömaksuista on laskutettu vasta vajaa puolet. Arvio on, että toimintatuottoja kertyy vähän enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Myyntivoittoja on kirjattu n. 43 euroa. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 66 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetut lomarahat nostavat toteumaa. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion. Avustusmäärärahoista on käytetty elokuun loppuun mennessä 6,7 %. Joidenkin avustusmäärärahojen käyttö painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 66,9 %:sti. Verotuloja on kertynyt 7,9 %. Tämän hetken tietojen mukaan verotulot kertyvät yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa n. 4 euron takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Tilitysjärjestelmän muutoksesta johtuen joulukuulla saadaan aikaisempaa suurempi verotilitys, koska jäännösverojen tammikuun tilitys on aiennettu joulukuulle. Lokakuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan runsaat 25 ME, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi n.,29 ME. Yhteisöveron tuotto näyttäisi jäävän n. 72 euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyy n. 4 euroa yli arvion. Valtionosuuksista on kertynyt elokuun loppuun mennessä 66,7 %. Valtionosuudet tulevat kertymään talousarvion mukaan. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotaso ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot ja rahoitustuotot on arvioitu talousarvioon tämänhetkistä korkeammalla korkotasolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei tänä vuonna ole vielä otettu. Osa talousarvoon merkityistä investoinneista ei näytä toteutuvan, joten lainanotto jää huomattavasti pienemmäksi kuin talousarviossa arvioitiin. Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta 79 euroa ja koko vuoden ennuste 466 euroa. Ennuste on parempi kuin talousarviossa arvioitu, muttei täytä läheskään hyvän vuosikatteen vaatimuksia. Elokuun tuloslaskelma osoittaa alijäämää n. 48 euroa, kun 2/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Ennusteessa alijäämä on 44 euroa.

11 RAHOITUSLASKELMA Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ Tot-% ylitys RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta 734 Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät , Investointien rahavirta Investointimenot , Rah.osuudet investointimenoihin , Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , Toiminnan ja invest.rahavirta ,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys , Pitkäaik.lainojen vähennys , Lyhytaik.lainojen muutos, Oman pääoman muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut., 38 Vaihto-omaisuuden muutos 45-45, Saamisten muutos , Korottomien velkojen muutos , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Rahavarojen muutos , Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna vain 3,9 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on silti negatiivinen eli vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Rahoituksen rahavirta on myös negatiivinen n 86. Tähän vaikuttavat lainojen lyhennykset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty 45. Rahavarat ovat vähentyneet elokuun loppuun mennessä 2 98, mikä tarkoittaa, että kunnan tilillä oli katetta elokuun lopussa vain n. 65 euroa. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja, joiden korkotaso on hyvin alhainen. SAATAVAT Reskontrassa olevat saatavat ja 3.4 Saatavat 3.8, Saatavat 3.4, Vuokrat Lomitusmaksut Päivähoitomaksut Vanhushuolto Sosiaalitoimen yleislaskut Koulutoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi Vesihuolto

12 2 Liittymismaksut Yleislaskut Yläne 442 Kaukolämpömaksut 99 Rakennusvalvontamaksut 422 Tekninen toimi, muut laskut Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteensä Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen perinnän kaikkien laskujen osalta ja oikeudellisen perinnän muiden kuin julkisoikeudellisten maksujen osalta. LOMITUSPALVELUT Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Talouspäällikkö Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet TP 22 TA 23 Toteutunut Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Maatalousyrityksen palvelusuunnitelma Lakisääteinen, tehtävä kaikille vuosilomaan oikeutetuille tiloille, tarkistettava kolmen vuoden välein Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 Hallinnon arvosana Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä TP ,43 4, TP 22 TA , 4, 7 TA 23 Toteutunut Toteutunut Poikkeama Poikkeama Poikkeama

13 3 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään neljä Sijaisapuoikeutta käyttävät maatalousyrittäjät Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lisäksi sijaisapuun ovat oikeutettuja pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet kasvinviljelijät Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Lomitusasiamies Toimistosihteeri Lomitusohjaaja Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat Lyhytaikaiset määräaikaiset kk-palkk. lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset, sisäiset Toimintakate ( ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP ,9, TP TA ,76, TA Toteutunut ,66, Toteutunut Poikkeama ,9-5 Pokkeama

14 4 PERUSTURVALAUTAKUNTA Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,37 67,2 7,69 Terveyspalvelut (3) Toiminta-ajatus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoite Tavoitetaso Toteuma Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviive-päiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä 22 Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopistealueet 23 Toiminnan painopisteenä on yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä esim. terveydenhuoltolakiin liittyvän järjestämissuunnitelman laadinnan sekä hyvinvointipoliittisen ohjelman kautta. SAS-toimintaa jatketaan. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Avohoito, käyntikertoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus, hoitopäiviä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,59 7,59 Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34) Toiminta-ajatus: Tuottaa tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Tavoite Tavoitetaso Toteuma - Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 vuotta täyttäneitä - Hyvinvointikatsaus laaditaan < % x < % Kunnanhallituksen päätös 23.9.

15 5 - Perusturvapalveluiden strategia laaditaan x Toiminnan painopistealueet 23 Kehitetään ikääntyneiden kotiin annettavia palveluita. Suunnitellaan ja toteutetaan kotisairaalatoimintaa. Toteutetaan muistineuvolatyyppistä toimintaa yhteistyössä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Arvioidaan ja suunnitellaan ostopalvelun lisäämistä tukipalveluiden tuotannossa. Palvelusetelin käyttöönoton suunnittelua jatketaan edelleen. Kehitysvammaisten palveluissa kehitetään edelleen työtoimintaa monipuolisemmaksi. Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys-hanke (Pirkanmaan liitto), Aktiivinen arki-hanke (Turun seudun muistiyhdistys ry), Tehu-osahanke (kotisairaalatoiminta ja saattohoito), Kotihoidon toiminnanohjaushanke (Raision kaupunki) sekä Remontti-hanke (Turun kaupunki). Lisäksi kehitysvammaisten asuntolat ja työtoiminta valmistelevat laatusertifiointia. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Asumispäivät Kotihoidon ruokakunnat Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta-asiakkaat Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa KV-asuntolat Henkilöstö Talousarvio 23 Perusturvajohtaja Toimistosihteeri,5 Avopalveluohjaaja 2 Vastaava sairaanhoitaja 4 Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja 8 Ohjaaja 3 Lähihoitaja 8,5 Lähihoitaja (varahenkilö) 6 Hoitotyöntekijä 6 Harjoittelija 4 Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä 2, Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,4 69,37 69,42 Sosiaalityö ja tukitoiminta (36) Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoite Tavoitetaso Toteuma Ennalta ehkäisevän toiminnan yli vuoden kestäneiden vaikuttavuuden tehostaminen. Pitkien toimeentuloasiakkuuksien väheneminen toimeentulotukitalouksien määrä < 87

16 Toiminnan painopistealueet 23 Painopistealueina on ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja perhekuntoutuksen lisääminen. Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vaikuttaminen kunnan omaa työpajatoimintaa kehittämällä. Osallistutaan Mobiilipaja-Projektiin (nuoret työttömät 7-29 v.) 6 Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma - 8 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat Perhetyön piirissä (lapsia) Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Aktivointiasiakkaat Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat Suoritteet Perheneuvolan suoritteet Päihdehuollon suoritteet Sosiaalityön ja tukitoimenpiteiden nettokustannukset /asukas ,9 Henkilöstö Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Lähihoitaja Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnanohjaaja Yhteensä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % ,9 55,54 74,82 KOULUTUSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään mahdollisimman laaja-alaiset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkou lussa. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran (päivä)lukiossa ja myös aikuisopiskeli joille etälukiossa (iltaisin). Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, tärkeiden kansalaistaitojen harjoittamiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen sekä yhteisössä toimimiseen. Opetus on pääasiassa pien ryhmissä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta, jossa huomioidaan myös yksilölliset oppi mistavoitteet. Opetusta järjestetään alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävän on toteuttaa ja vahvistaa kuntalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä edistää elinikäistä oppimista. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous

17 7 Euroa Ta 23 Tot % ,33 78,6 62,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Perusopetuksen ryhmäkoko ei ole ehdoton yläraja, vaan lautakunta päättää tapauskohtaisesti harkiten, miten luokat jaetaan. Mm. integroitujen erityisoppilaiden määrä vaikuttaa. Valinnaisaineissa oppilaiden tasavertainen kohtelu ja valinnan mahdollistaminen aiheuttaa sen, että valinnaisaineiden rajat kouluissa eivät ole samat. Lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti koulu harkitsee, missä aineissa pienetkin ryhmät ovat sallittuja, esim. kielet Muut opetuspalvelut Luontokapinetissa ja ympäröivässä luonnossa toteutettavia ympäristökasvatuksen opetuspaketteja käyttävät Pöytyän kunnan koulujen ja päiväkotien lisäksi yhä enenevässä määrin lähikuntien koulut. Maaliskuussa päättyneet hankkeet monipuolistivat tarjontaa. Varsinkin kuluvan vuoden syksyyn varauksia oli jo tullut enemmän kuin aiemmin. Lukio-opetuspalvelut Elisenvaaran lukion aloitti lukuvuoden alussa 5 uutta opiskelijaa, kaikkineen opiskelijamäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Etälukiossa ei säästösyistä aloitettu tänä syksynä uutta ryhmää, kirjoilla on vain yksi täydennysopiskelija Lukiossa käynnistyi lukuvuoden alussa Elisenvaaran sähköistämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa tietoverkkojen käyttömahdollisuuksia opetuksessa ja varautua sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoon. Hankkeen rahoitukseen on saatu tukea opetushallitukselta (77,78% kustannuksista). Kirjastopalvelut Pöytyän kirjaston vetämä seutukunnallinen hanke Loisto-kirjasto lapsille on valmistunut. Hankkeen avulla luotiin seutukunnan kaikille kirjastoille kirjasto-opetuksen, mediakasvatuksen ja informaatiolukutaidon opetuksen opetusmateriaalit luokka-asteille -6. Samalla luotiin myös yhteiset lukudiplomit kirjalistoineen, opetusmateriaaleineen sekä oheismateriaaleineen peruskoulujen alaluokille. Projekti oli ELY-keskuksen rahoittama. Selvitys rahojen käytöstä ja hankkeesta yleensä tehdään ELY-keskukselle tämän vuoden loppuun mennessä. Kirjastolla on vielä käyttämättä hankerahoja Asiakaskoneet ajantasalle -projektista 274,75. Rahat on käytettävä tämän vuoden loppuun. Tarkoitus on käyttää jäljellä ovat rahat tablet-tietokoneisiin (yksi jokaiseen kirjastoon eli 3 kappaletta). Nämä tabletit sopivat hyvin myös tulevaan, ensi vuoden projektiin Verkkoa ja virikettä varttuneille. Mikäli rahaa jää jäljelle ostetaan asiakaskoneisiin viivakoodilukijat (3 kpl yksi jokaiseen kirjastoon), joilla asiakkaiden laskujen maksaminen helpottuu. Kirjasto tarjosi kulttuuritoimen avustuksella nukketeatteriesitykset esikouluikäisille koko kunnassa. Riihikoskella esitystä oli katsomassa myös palvelutalon asukkaat. Kirjaston resurssipula on vähentänyt päiväkotien satutuntien määrää. Kirjaston saamat sakkotulot ovat vähentyneet. Johtuen todennäköisesti yleisestä taloudellisesta tilanteesta asiakkaat ovat tarkempia laina-aikojen suhteen. Kunnanhallitus korotti tänä vuonna Kyrön ja Riihikosken kirjastojen sakkomaksutavoitetta 43 % (5 euroon per kirjasto), mikä tavoite saattaa todennäköisesti jäädä saavuttamatta tänä vuonna. Kassatoteutuma : Kyrö 339,5 ja Riihikoski 226,. Kansalaisopistopalvelut Talous Opetustoimen hallinto Rehtorin työpanoksesta 5 % myydään Loimaan kaupungille. Edellinen rehtori irtisanoutui.4.23 alkaen ja uusi rehtori aloitti..23. Resurssipulaa on paikattu palkkaamalla henkilö määräaikaisiin tehtäviin opiston toimistoon kesään asti. Tänä vuonna on perustettu suunnittelijaopettajan virka, ja uusi suunnittelijaopettaja aloitti työnsä Euroa Ta 23 Tot % ,74

18 Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Toimivat kuljetusjärjestelyt , , , ,86 Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) , ,8 59,32 48,28 59,57 6,98,84 58,97 58,68 47,9 68, Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Riittävä lähikouluverkosto valtuuston päätöksen mukaisesti > 2 opp. > 2 opp./ koulu Toteutunut Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus. Keskimääräinen ryhmäkoko oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) Tavoite < 2 < 25 Toteutunut Toteutuma Toimiva erityisopetus omana toimintana ja tarvittaessa ostopalveluna. oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusoepetusryhmä valinnaisaineet < 25 Y > 5 E > 5-22 Oppilaiden lukumäärä oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki ostopalvelut Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä Kirjastopalvelut Seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen (yhteisen hankinnat. projektit, kehittäminen/vuosi) Kirjastojen ja koulujen yhteistyön lisääminen Lukutaidon edistäminen Päiväkotiyhteistyö Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Kaikkien alaluokkien kirjavinkkaus Satutunnit Toteutunut Toteutunut,5 Toteutunut Kyrö, Yläne Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän nostaminen. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Opetustuntimäärä -opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran)

19 9 Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Brutto-opisk. lkm Opetussuunnitelman toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä väh. keski-tasoa % keskimäärin keskitasoa % % % 4 25 (näistä 7 Pöytyän kouluille) Lukio-opetuspalvelut Opiskelijamäärien nostaminen kielten kursseilla Oppilashuoltotoimenpiteiden Määrä Määrä tehostaminen Kansalaisopistopalvelut Yhteisten hankkeiden lukumäärä 2-3 Toteutunut Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4) Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Talous Euroa Ta 23 Tot % ,6 65,7 64,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Päivähoidon hallintopalvelut Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksen myynti Oripään kuntaan pv/vk on toteutunut. Pph-palkanlaskenta on muutettu sisäisin järjestelyin (lomistuspuolelta ½) eläkkeelle siirtyneen tilalle. Varhaiskasvatuksen hoitomaksujen perintä on saatu päivitettyä. Erityisopetuksen suunnitelma saatiin valmiiksi. Päivähoitomaksujen hintojen tarkistus ja palvelutuotteiden uudistaminen.8.3 lukien saatiin valmiiksi. Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Kyrön päiväkodin rakennushanke on alkanut Kyrön seurakuntatalon vieressä. Riihikosken päiväkodin lisätilojen selvitystyö jatkuu. Kalusteet uusiin tiloihin on haettu Yläneen vanhasta vanhainkodin kiinteistöstä. Lisätilojen ryhmään henkilöstötarve on lto ja 2 lh. Muu lasten päivähoito Ryhmäkoti Maija on toiminut päiväkotitoimintana. Tarve toiminnan jatkamiselle jatkuu myös syyskaudella. Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Talous TA 23 Toteuma 23 % , , , ,34

20 2 Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki , , , , 66,8 6,4 6,4 Palvelusuunnitelman Mittari Tavoitetaso Toteutuma tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla riittävästi kullakin palvelualueella ilmenevän m ä ä r ä / t a r v e määrä/tarve 395 palvelutarpeen mukaisesti. M ä ä r ä / t a r v e r a p o r t i t neljännesvuosittain t a s a p a i n o s s a, hoitopaikkatarve 44 tilanneraportit liite Palvelujärjestelmien kehittämistyön suunnitelma ilta-, viikonloppu- ja yöhoitojärjestelyistä. Kyrön uuteen p ä i v ä k o t i i n yöhoitoyksikkö valmis Henkilöstön ammattitaidon lisääminen erityistä tukea tarvitseville lapsille Er ityispäivähoidon palvelusuunnitelma valmis valmistui Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve tarve vastaa kysyntää 45 tilanneraportit 395 liite Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasva tuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve palvelu alueittain Kyrön palvelualue Riihikosken palvelualue Yläneen palvelualue muu Yhteensä (66%) (59%) Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3.2. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2015 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2015 Tot % Menot Tulot Netto KOULUTUSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI..-3.4.5 Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 3.4.214 ======================================== Talouspäällikön vastuulla olevat tehtävät Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Osallistumiskerrat 6. TEHTÄVÄ: OPETUS- JA KIRJASTOPALVELUT (40) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sivistysjohtaja

KOULUTUSLAUTAKUNTA Osallistumiskerrat 6. TEHTÄVÄ: OPETUS- JA KIRJASTOPALVELUT (40) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sivistysjohtaja KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta(15)

Perusturvalautakunta(15) Pöytyän kunta Talousarvio 207 207-209 KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvalautakunta(5) Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Pöytyän kunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

Pöytyän kunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA Pöytyän kunta Talousarvio 06 06 08 KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Koulutuslautakunta(8) Lautakunnan toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Osallistumiskerrat

KOULUTUSLAUTAKUNTA Osallistumiskerrat KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot