Euroopan, Ruotsin ja Suomen kasvunäkymiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan, Ruotsin ja Suomen kasvunäkymiä"

Transkriptio

1 Euroopan, Ruotsin ja Suomen kasvunäkymiä Juhana Vartiainen SEB GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT)

2 Sisältöä Maailman ja Euroopan taloudessa hauraita elpymisen merkkejä Kasvuskenaarioissa kuitenkin sisäänrakennettuna rakennemuutoksia ja talouspolitiikan onnistuminen ei automaatiikkaa Ruotsissa vahvistuvia elpymissignaaleja Suomessa omat tarjontarajoitteet lähellä, nuivat kasvunäkymät Siksi rakenneuudistuslinjaa tarvitaan Suomessa avainasemassa työllisyysaste ja kilpailukyky Poliittisessa keskustelussa orastavaa realismia? Kestävyys- ja kilpailukykyongelma ovat pitkiä savottoja

3 Eurooppa ja maailmantalous Tuore suhdannenäkemys: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Sen jälkeen ei suuria muutoksia Hintojen jähmeys tosin johtanut ohjauskoron laskuihin

4 Högre BNP-tillväxt i USA och euroområdet Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden USA Euroområdet

5 Företags- och konsumentförtroendet stiger i euroområdet, men fortfarande lägre än normalt Euroområdet. Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden Företagsförtroende Konsumentförtroende

6 Kraftig finanspolitisk åtstramning har dämpat BNP mildras framöver Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP Euroområdet Irland Grekland Portugal Italien Spanien Ankarin fipo-säästövaihe takana

7 Ljusare utsikter inom industrin i USA och euroområdet, men mer osäkert i Kina Inköpschefsindex tillverkningsindustrin, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden USA Euroområdet Kina Sverige

8 Starkare utveckling i OECD ger avtryck även i tillväxtekonomierna, men riskerna har ökat BNP, procentuell förändring Världen Brasilien OECD 08 Indien Kina Kiinassa hidas siirtyminen kulutusvetoisempaan kasvuun

9 BNP-gap i USA och euroområdet Procent av potentiell BNP USA Euroområdet USA:ssa ja Euroopassa elpymistilaa

10 BNP och BNP-gap i euroområdet Procentuell förändring respektive procent av potentiell BNP, säsongsrensade kvartalsvärden BNP BNP-gap

11 Styrräntor Procent, dagsvärden Euroområdet USA

12 Sverige: prognosen i sammandrag (juni 2013 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent BNP 0,7 (0,7) 1,1 (1,5) 2,5 (2,5) Arbetslöshet 1 8,0 (8,0) 8,0 (8,3) 7,8 (8,3) KPIF 1,0 (1,0) 1,0 (1,0) 1,2 (1,3) Reporänta 2 1,00 (1,00) 1,00 (1,00) 1,00 (1,00) Offentligt finansiellt sparande 3-0,6 (-0,6) -1,3 (-1,5) -1,5 (-1,2) 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

13 Mutta... maailman elpyminen auttaa Suomea vain vähän Meidän omat tarjontarajoitteemme ovat lähellä Työikäisen väestön määrä on kääntynyt laskuun Tärkeät teollisuudenalamme ovat kriisissä, rakennemuutos vie aikaa Olemme itse tyrineet kilpailukykymme Näistä syistä pelkkä kokonaiskysynnän vilkastuminen auttaa vain rajallisesti... Suomalaisilla on suuria vaikeuksia ymmärtää tarjontarajoitteita

14 Kokonaistuotanto 115 Kokonaistuotannon suhdannekuvaaja Bruttokansantuotteen volyymi Indeksi, 2005 = Kausipuhdistettuja lukuja. Lähde: Tilastokeskus

15 Tuotantokuilu Output gap Lähde: OECD Economic Outlook May / MLi

16 Tarjontarajoitteista: BKT* = työtunnit* tuottavuus* Työvoiman kasvu loppunut ( kasvu yhteensä n 1,5%) Vientialojemme kriisi edellyttää aikaaviepää voimavarojen uudelleenkohdentumista Taantuma heikentää sellaisenaan tarjontaa Vaikka OECD:n kuiluarvio olisi liian pieni, työntarjontarajoite on julkiselle taloudelle ongelma Työttömyysasteen valossa kuilu on vain noin 2 prosenttia (8% miinus 6%)

17 Työikäisen väestön ( vuotiaat) vuosimuutokset. Lähde: Tilastokeskus 0,8 0,6 0,4 0,2 0 % ,2-0,4-0,6-0,8-1 -1,2 Luonnollinen väestön muutos (15-64 v.) Nettomaahanmuutto (15-64 v.) Työikäinen väestö (15-64 v.) 17

18 Julkisen sektorin työvoimaosuudet. Lähde: Tilastokeskus ja VATT (Ahokas ja Honkatukia 2010). 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 % Valtionhallinto Paikallishallinto 18

19 BKT:n kasvu jaettuna työpanoksen ja työn tuottavuuden kontribuutioon Lähde: Tilastokeskus ja VATT (Honkatukia ja Ahokas 2012) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 % ,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Työpanos Työn tuottavuus 19

20

21 Siksi rakennemuutokset avainasemassa Eläkeikä Perhetuet Opiskeluajat Maahanmuutto Julkisen sektorin tuottavuus Kilpailukyky Rakenteellisen työttömyyden osatekijät Palkkaneuvottelujen pelisäännöt Verotus ja sosiaaliturva

22 Työn tarjonta on avainasemassa Pitkällä aikavälillä työn tarjonta näkyy työllisyytenä Mutta reformeja on vaikea perustella taantumassa Miksi [kotiäitejä työhön/lisää maahanmuuttajia/eläkeikää ylös] kun jo valmiiksi on työttömiä? (vrt. Työllisyys=Työvoima x NAIRU) Suomalaiset eivät ymmärrä tarjontatekijöitä ja kansantalouden toimintaa Ruotsissa työvoima kasvaa ja työllisyys kasvaa (vaikka työttömyys yhtä korkeaa kuin Suomessa)

23 Työvoima, Suomi ja Ruotsi, indeksikuvio. 2006:I=100. Tilastokeskus, Konjunkturinstitutet Suomi Ruotsi

24 Työttömyysaste, Suomi ja Ruotsi Tilastokeskus, SCB 10 9 Suomi Ruotsi

25 Suomi ja Ruotsi, työllisten määrä, indeksikuvio, 2006:I=100. Tilastokeskus, SCB Suomi Ruotsi

26 Tupo saatiin, mutta pelisäännöt auki Suomi tarvitsee yhteisymmärrystä palkanmuodostuksen pelisäännöistä Avainkysymykset: Vientiteollisuus palkkajohtajaksi, palkkanormi Kompromissi paikallisesta järjestelyvarasta

27 Yksikkötyökustannukset, koko talous Suomi Euroalue Saksa Ruotsi 140 Indeksi, 1999 = Lähteet: Eurostat ja OECD

28 Kilpailukykyongelma Kilpailukyky on heikentynyt kiistatta vuoden 2007 jälkeen Palauttaminen ja parantaminen edellyttää sekin palkkamalttia eli yhteistä tulopolitiikkaa Vanha keskittäminen on muissa Pohjoismaissa kuollut Sen tilalla on teollisuuden palkkanormi Ironiaa siinä, että pieni euromaa tarvitsisi teollisuuden palkkanormia kaikkein kipeimmin Suomessa tilanne auki

29 Miksi palkkanormi tarvitaan? Suomen kustannustaso suhteessa euroalueeseen on tärkeä kilpailukyvylle Enää ei ole omaa valuuttakurssia Talousteoria: kotimarkkinasektorien neuvotteluasema on liian hyvä Palkkamaltti edellyttää kurittajaa Professoriryhmän varoitus (1997): eurojäsenyys edellyttää tiukkaa tulopoliittista kuria Nyt varoituksen uhkakuva on käymässä toteen.

30 Miksi yhteistyö kangertelee? Työnantajat haluttomia tulopoliittiseen yhteistyöhön Pyrkimys toimialojen väliseen eriyttämiseen virhe? Markkinavoimat ajavat samaa korotusvauhtia kaikkialle Sopimusalojen sopimusperiodit hajallaan Sen sijaan yksilöllisempi palkkaus realistista Ay-liikkeen torjuva asenne yksilöpalkkaukseen virhe? Muualla pohjoismaissa yleiskorotukset ovat historiaa Tanska, Norja: minimisopimukset, Ruotsi: potit

31 Ruotsi: sopimustyypit (Medlingsinstitutet årsrapport 2013) Sopimustyyppi Prosenttiosuudet henkilöistä 1.Täysin paikallinen Yksityinen Valtio Kunnat Kaikki 2. Paikallinen, perälauta korotusvarasta 3. Sama kuin 2, plus yksilötakuu 4. Potti ilman yksilötakuuta 5. Potti yksilötakuulla tai perälaudalla yksilötakuusta Yleiskorotus+potti Yleiskorotus

32 Jos olisin sijoittaja,... Seuraisin poliittisen järjestelmän kykyä taltuttaa kestävyysvaje (kestääkö hallituksen kantti?) Arvioisin hallituksen laskelmien realistisuutta Palvelutuotannon tuottavuuden kasvu? Arvioisin talouden potentiaalin kehitystä ja ennustetta BKT=tunnit x tuottavuus, tuleeko tunteja lisää? Löytyykö tuottavuuskasvun lähteitä? Seuraisin, syntyykö työmarkkinoilla uutta yhteisymmärrystä

33 Johtopäätöksiä Pohjoismaat ovat voittajia Ruotsin, Norjan fundamentit vahvoja Suomi Pohjolan tarkkailuluokalla Hyvään luottoluokitukseen sisältyy oletus reformityön jatkumisesta Suomi vanhastaan fiskaalisesti konservatiivinen... mikä antaa myöten? Uhkana paniikkisäästöt kun työllisyysreformeista ei sopua Ja siksi nuivan kehityksen kierre

34 Uhkakuva Uhkana nuiva kierre... heikko työllisyyskasvu korkea työttömyys poliittinen kyvyttömyys tarjontareformeihin heikko julkistalous heikko kokonaiskysyntä... Tarvittaisiin raju reformipaketti ja finanssipoliittinen riskinotto, talouden voi potkaista käyntiin Mutta se on järkevää vain rakennereformien osana, muuten törmätään tarjontarajoitteisiin Mistä puolueesta nousee Suomen rautarouva?

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Kevät 2015

Taloudellinen katsaus Kevät 2015 Taloudellinen katsaus Kevät 215 Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/215 Talousnäkymät Taloudellinen katsaus Kevät 215 Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/215 Talousnäkymät 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015 Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 12 Geopoliittiset jännitteet 13 Geopoliittisia jännitteitä 2014-2015 Ukraina/Venäjä Pohjois-Afrikka Lähi-Itä Etelä-Kiinan

Lisätiedot

Miltä nousukausi näyttää?

Miltä nousukausi näyttää? K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Miltä nousukausi näyttää? [ Janne Huovari Ekonomisti Pellervon taloustutkimus Markus Lahtinen Tutkimusjohtaja Pellervon

Lisätiedot

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2013 9a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset 441 729

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Jaakko Kiander 1 Suomen kansantalous on käynyt historiansa aikana läpi monia vaikeuksia, mutta niistä on aina selvitty.

Lisätiedot

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi Kohti täystyöllisyyttä Työttömyysasteen aleneminen alle 7 prosenttiin näyttää törmäävän kiihtyvään inflaatioon. Työvoimapolitiikan aktiivitoimet ovat paras keino väistää tämä ongelma. Markku Lehmus Vanhempi

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2011 Talouden kehitys ja finanssipolitiikan linja 2011-2015 15a/2011 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Taloudellinen katsaus Talouden kehitys ja finanssipolitiikan

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Voiko Japanin pitkä taantuma toistua Suomessa?

Voiko Japanin pitkä taantuma toistua Suomessa? Voiko Japanin pitkä taantuma toistua Suomessa? Jaakko Kiander 1.12. 2 Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Suomi Pohjolan Japani?...4 2. Hitaan kasvun kausi Japanissa 199 -...5 2.1. Taustalla pitkä nopean kasvun

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA

TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA 1 TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA K14 3. Oheisessa kuviossa on tietoja tuloerojen kehityksestä Suomessa vuosina 1995 2011. Kuvaajat kertovat indeksilukuina reaalitulokehityksen väestössä keskimäärin

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Jari Järvinen & Timo Vesala. LähiTapiola Varainhoito LähiTapiola-ryhmä

Jari Järvinen & Timo Vesala. LähiTapiola Varainhoito LähiTapiola-ryhmä Suhdannekatsaus 2/2013: Joulukuu 2013 Jari Järvinen & Timo Vesala YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja LähiTapiola Varainhoito LähiTapiola-ryhmä 1 Sisältö: Maailmantalouden

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia haastattelu heikki taimio Erikoistutkija palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia ETLAn toimitusjohtaja Vesa

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 28.6.2011 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 28.6.2011

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015. Julkinen

Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015. Julkinen Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015 Geopoliittiset jännitteet 7.2.2015 Erkki Liikanen 2 Geopoliittisia jännitteitä 2014-2015 Ukraina/Venäjä

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET

KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET VATT-JULKAISUJA 44 VATT PUBLICATIONS KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET Toimittaneet Reino Hjerppe Seppo Kari Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot