Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi. Hallintojohtajan virka on ollut haettavana ajalla julkaistulla kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja työhallinnon mol.fi sivuilla sekä Sotkamo-lehdessä , Kainuun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä julkaistuilla ilmoituksilla. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Bolszak Alexandre, Oulu Yrittäjä, DI, s Haapala Hannu, Kempele Kunnansihteeri, filosofian maisteri s Halonen Paula, Sotkamo Lakimies, varatuomari, s Isomaa Minna, Tampere Hallintotieteiden maisteri, s Luukkainen Lasse, Juuka kunnankamreeri, sosionomi, s Kettunen Katri, Sotkamo Opinto-ohjaaja, filosofian maisteri, s Peltonen Tarja, Siikajoki Hallintopäällikkö, hallintotieteiden maisteri, s Pyykkönen Heidi, Helsinki Tarkastusasiantuntija, hallintotieteiden maisteri, s Tervo Janne, Sotkamo Talous- ja kehittämisjohtaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, s Hakemuksista on laadittu erillinen yhteenveto. Liitteenä

2 Hakijoiden CV/ansioluettelot ovat erillisenä liitteenä. Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävillä ennen kokousta kunnanviraston hallintopalvelujen keskustoimistossa sekä kokouksessa kokousasiakirjojen yhteydessä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää valita haastatteluun kutsuttavat hakijat kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti valitsi haastateltaviksi seuraavat hakijat: - kunnansihteeri, filosofian maisteri Hannu Haapala - lakimies, varatuomari Paula Halonen - hallintopäällikkö, hallintotieteiden maisteri Tarja Peltonen - tarkastusasiantuntija, hallintotieteiden maisteri Heidi Pyykkönen - talous- ja kehittämisjohtaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Janne Tervo Kunnanhallitus suorittaa haastattelun tiistaina klo 9.00 alkaen kunnanvirastossa. KHALL 177 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on suorittanut haastatteluun valittujen hakijoiden haastattelut Perustuslain :n säännöstä yleisistä nimitysperusteista sovelletaan myös kunnallishallinnossa. Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteeet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.perustuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mukaan nimitysperusteista taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin tehtävän

3 hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita skä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 :ssä on säädetty syrjintäkielto. Välittömän ja välillisen syrjinnän kiellosta ja sisällöstä sekä myös siitä, mikä ei ole syrjintää, säädetään täsmällisemmin yhdenvertaisuuslaissa (6, 7 ). Tasa-arvolain 8 :n syrjintäkielto astuu kuvaan silloin, kun hakijoina on eri sukupuolta olevia henkilöitä. Sukupuolen perusteella syrjintä on kielletty tasa-arvolain 7 :n mukaan. Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut virkaa määräajan päättymiseen mennessä ja tällöin täyttää virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset. Viranhaltijan tekemä virkavaali on perusteltava. Perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. Hakijoista on tehty ansiovertailu eli yhteenveto hakemuksista. Yhteenveto ja hakijoiden laatima ansioluettelo on toimitettu kunnanhallitukselle. Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat kunnanhallituksen nähtävillä. Virkavaali voidaan perustaa hakijoiden kokonaisarviointiin. Hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Kelpoisuusehtojen kohta riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon voi tarkoittaa sekä työkokemuksen että koulutuksen perusteella saatua perehtyneisyyttä. Kelpoisuusehtoa perehtyneisyyden osalta on tulkittava siten, että tulkinnanvaraisessa tilanteessa asia on ratkaistava asianomaisen henkilön eduksi, toisin sanoen katsottava hänet kelpoiseksi. Hakijoista kelpoisuusehtoja ei täytä - Bolszak Alexandre ( asiakirjoista ei ilmene koulutuksella tai työkokemuksella saatua kunnallishallinon perehtyneisyyttä)

4 Hakuilmoituksessa oli kelpoisuusehtojen lisäksi tehtävän hoitamiseen liittyviä kunnan asettamia odotuksia. Sotkamon kunnan hallintosäännön 4. luvun 13 :n mukaan hallintojohtajan ottaa kunnanvaltuusto. Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kokonaisarvioinnin perusteella kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että hallintojohtajan toistaiseksi täytettävään virkaan valitaan lakimies, varatuomari Paula Halonen Sotkamosta ja ehdottaa kunnanvaltuustolle suoritettavaksi hallintojohtajan vaalin. Vaali on ehdollinen sillä edellytyksellä, että valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Kunnanhallitus Päätös Aluksi puheenjohtaja tiedusteli, onko hallitus yksimielinen siitä, että kunnanhallitus tekee ehdotuksen valtuustolle valittavasta henkilöstä. Saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja pyysi tekemään ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Osmo Polvinen ja Marko Niskanen ilmoittivat kannattavansa kunnanjohtajan ehdotusta, että hallintojohtajan virkaan ehdotetaan valittavaksi lakimies, varatuomari Paula Halonen. Vesa Tolonen ehdotti virkaan valittavaksi talous- ja kehittämisjohtaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Janne Tervo Sotkamosta. Muita henkilöitä ei ehdotettu valittavaksi virkaan. Tämän jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että asiasta on suoritettava äänestys ja äänestystavaksi hän ehdotti kädennostoäänestystä. Hakija joka saa eniten ääniä, tulee kunnanhallituksen ehdotukseksi valtuustolle. Hallitus hyväksyi menettelytavan yksimielisesti. Äänestyksen tuloksena annettiin Paula Halosen puolesta 9 ääntä; Helmi Kemppainen, Aimo Korhonen, Marja-Leena Korhonen, Päivi Korhonen, Juha Mustonen, Marko Niskanen, Osmo Polvinen, Kari Sirviö ja Anna Rossi. Janne Tervon puolesta annettiin 2 ääntä; Mirja Okkonen ja Vesa Tolonen. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle äänin 9-2 hallintojohtajan virkaan valittavaksi lakimies, varatuomari Paula Halosen Sotkamosta. Otteet Kunnanvaltuusto

5 KVALT 57 Käydyn keskustelun aikana Vesa Tolonen esitti valittavaksi hallintojohtajan virkaan talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervon. Sami Kilpeläinen kannatti Vesa Tolosen esitystä. Pasi Korhonen ilmoitti, että Suomen Keskusta r.p:n Sotkamon valtuustoryhmä esittää valittavaksi hallintojohtajan virkaan lakimies, varatuomari Paula Halosen. Tuula Rossi-Määttä ja Matti Korhonen kannattivat Paula Halosen valintaa. Puheenjohtaja määräsi vaalin toimitettavaksi suljetuin lipuin. Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu. Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 34 ääntä. Paula Halosen sai 29 ääntä, Janne Tervo 4 ääntä ja Hannu Haapala yhden äänen. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston valinneen hallintojohtajan virkaan lakimies, varatuomari Paula Halosen ja muilta ehdoin hyväksyneen kunnanhallituksen ehdotuksen. Otteet Paula Halonen, Saunalehdontie 9 A, Sotkamo Hallintojohtajan virkaa hakeneet Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitus 95 02.03.2015 Kunnanhallitus 151 20.04.2015 Kunnanhallitus 158 27.04.2015 Kunnanvaltuusto 41 29.04.2015 KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1921/01.01.01.01/2015 KHAL 02.03.2015 95 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (26) Kaupunginvaltuusto 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 18:00-19:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA Palvelujohtokunta 5 15.02.2011 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk 5 20.08.2009 38 Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri

Lisätiedot

^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66

^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66 KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 365/14 ' Kauppalankatu 43 C, PL 401,45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 31.1.2014 00101/14/2206 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi r!t \ >i r-7 / Iitin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään:

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään: Kaupunginhallitus 247 04.06.2014 Kaupunginhallitus 315 19.08.2014 Kaupunginhallitus 329 02.09.2014 Ympäristöjohtajan viran täyttäminen 422/03.05/2014, 468/03.05/2014 KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Kokouskutsu 1 (22) Kaupunginvaltuusto 22.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 18:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 Kaupunginhallitus 06.05.2014 AIKA 06.05.2014 klo 17:00-18:37 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 30.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 30.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 30.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 12 Talonrakennusmestarin viran täyttäminen... 2 13 Laitoshuoltajien toimien täyttäminen... 4 14 Kantatie 67:n pohjoispuolen kaava-alueen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanhallitus 06.05.2013 AIKA 06.05.2013 klo 19:00-22:07 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen järjestäytyminen 3 108 Vuoden 2012 tilinpäätös

Lisätiedot