xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 1(60)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 1(60)"

Transkriptio

1 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 1(60) HUMAANILÄÄKKEIDEN, TÄSSÄ TARJOUSPYYNNÖSSÄ MÄÄRITELTYJEN KÄYTÖLTÄÄN HUMAANILÄÄKKEISIIN RINNASTETTAVIEN VALMISTEIDEN, TÄSSÄ TARJOUSPYYNNÖSSÄ MÄÄRITELTYJEN DESINFEKTIOVALMISTEIDEN, KLIINISTEN ENTERAALISTEN RAVINTOVALMISTEIDEN SEKÄ LÄÄKEVALMISTUKSEN RAAKA-AINEIDEN JA LÄÄKEVALMISTUKSEEN LIITTYVIEN REAGENSSIEN YHTEISHANKINTAA KOSKEVA HANKINTAKAUDEKSI TARJOUSPYYNNÖN SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSPYYNNÖN SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ HANKINNAN KOHDE SOPIMUSKAUSI JA HANKINNAN ARVIOITU ARVO YHTEISHANKINNASSA MUKANA OLEVAT TAHOT JA TOIMITUSPISTEET TARJOAJAN SOVELTUVUUS TARJOTTAVIA VALMISTEITA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET TARJOUKSEN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄNÄ PYYDETTÄVÄT LISÄTIEDOT PUITESOPIMUS SOPIMUSKAUTTA KOSKEVAT EHDOT AINEISTOA JA TARJOUS-OHJELMAA KOSKEVAT TIEDOT JA OHJEET TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VALINTAPERUSTEET HANKINTAPÄÄTÖS JA PERUSLÄÄKEVALIKOIMAT HANKINTA-ASIAKIRJAT JA NIIDEN JULKISUUS ÖN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA NIIHIN VASTAAMINEN YHTEYDENPITO JA YHTEYSHENKILÖT KILPAILUTUKSEN AIKANA TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN MUUTA HUOMIOITAVAA...45 LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE

2 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 2(60) 2. YLEISTÄ Hankintayksikkönä toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, jossa hankinnan toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen lääkehuoltoon kuuluva Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalaapteekki. Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekki (jäljempänä Tarjouspyynnön tekijä ) pyytää tarjoustanne tai osatarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden sekä Hilma-kanavassa x.x.2015 julkaistun hankintailmoituksen nro xxxx-xxxxxx mukaisesti, edustamistanne ja/tai valmistamistanne humaanilääkkeistä ja käytöltään niihin rinnastettavista valmisteista, desinfektiovalmisteista, kliinisistä enteraalisista ravintovalmisteista, lääkevalmistuksen raakaaineista sekä lääkevalmistukseen liittyvistä reagensseista jäljempänä mainittujen julkisen terveydenhuollon ja/tai sosiaalitoimen toimipisteiden sekä Puolustusvoimien käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirin (SatSHP), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) ja Ålands hälso- och sjukvårdin (ÅHS) alueilla. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjan lopussa (liite 1) on joukko määrittelyjä eräistä tässä tarjouspyynnössä käytetyistä sanoista tai ilmaisuista, joiden merkitys on tätä asiakirjaa varten erikseen määritelty. Kaikkien tarjouksen antajien tulee huolellisesti lukea tämä tarjouspyyntöasiakirja kokonaisuutena ja tutustua liitteen 1 määrittelyihin ja ottaa nämä huomioon tarjousta laatiessaan!

3 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 3(60) 3. HANKINNAN KOHDE 3.1. Tarjouspyyntö KOSKEE, kohdat : Myyntiluvallisia lääkevalmisteita (ks. myös kohta 7.1.) Tarjotuissa valmisteissa tulee olla mukana myös ne myyntiluvalliset valmisteet, joilla tarjoushinta ei poikkea tukkumyyntihinnasta (TOH), mikäli on tarkoitus, että myös näistä tukkumyyntihinnalla tarjotuista valmisteista solmitaan kiinteähintainen puitesopimus koko hankintakaudeksi. Tämä tarjouspyyntö ei kuitenkaan koske influenssarokotteita, diagnostisia ja terapeuttisia radioaktiivisia lääkevalmisteita tai lääkkeellisiä kaasuja (vrt. kohta 3.2.) o THL jakelee maksutta kausi-influenssarokotteet julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle annettavaksi + riskiryhmäpotilaat + kuntien väestönsä maksuton rokottaminen Käytöltään lääkkeisiin rinnastettavia valmisteita, jotka kuuluvat tai voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraaviin valmisteryhmiin (suluissa valmisteiden ATC -luokituksen mukainen ryhmittely; ryhmä V12 on Tarjouspyynnön tekijän luoma ohjeellinen ryhmä): Apteekkimyynnissä olevat, ihovoiteina käytettävät perus-, suoja- ja käsivoiteet (D02 tai V12) o Esimerkkejä tähän ryhmään kuuluvista valmisteista on Pharmaca Fennica 2015, ISSN Pääkohdan J kappaleessa 6 Perusvoiteet o Esimerkkejä on myös Tyksin sairaalahygieniatuotevalikoimassa, sen kohdassa 4, hakupolku: tai Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin internetsivut -> ammattilaisille -> ohjepankki -> siirry ohjepankkiin; hae sanahaulla hakusanalla Sairaalahygieniatuotevalikoima Apteekkimyynnissä olevat vitamiini- ja kivennäis- sekä hivenainevalmisteet, joita markkinoidaan myös ravintolisinä (A11-A12) Apteekkimyynnissä olevat erikoishammastahnat potilaille lääkkeelliseen käyttöön (A01AD11) Haavanhoitonesteet Hemostaatit ja kollageenit (B02BC) Hemodialyysinesteet ja konsentraatit (B05ZA) o Huom! Hemodialyysiin liittyvät dialyysiin tarvittavat patruunat kilpailutetaan erikseen yhteishankinnassa mukana olevien sairaanhoitopiirien ja ÅHSn materiaalihallinnon organisaatioissa. Huuhtelunesteet: o steriili keittosuola (V07AB) ja steriili vesi (V07AB) sekä silmäkirurgian elektrolyyttihuuhteet (S01XA20), suolaliuokset ja muut huuhtelunesteet (B05CB tai B05CX) Huulivoiteet, potilaskäyttö (D02AX), vrt. kohta 7.4.

4 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 4(60) Hyaluronihappovalmisteet (D03AX05, M09AX01) Katetrin tai kanyylin sulkunesteliuokset (B05CA, B05CB, V07AB) Keinokyynelvalmisteet (S01XA20) Korvavahaa irrottavat tipat ja suihkeet (S02DC) Kudosliimat, liuokset kudosliimaa varten, kudosliimamatriksit, yhdistelmävalmisteet (B02BC30) ja iho- ja haavaliimat sekä herniaverkon kiinnitysaineet (V03AK) Maitohappobakteerivalmisteet (A07FA01) Nenätipat ja suihkeet lääkinnälliseen käyttöön (R01AX) Suuvedet ja suualueen limakalvojen kostutusvalmisteet lääkinnälliseen käyttöön (A01AD) Silmäkirurgian viskoelastiset aineet (S01KA) Desinfektiovalmisteita, joista osa on myyntiluvallisia lääkevalmisteita; koskee myös alkoholittomia desinfektiovalmisteita: Ihon ja/tai limakalvojen desinfektioon tarkoitetut desinfektiovalmisteet, joissa vaikuttavina aineina voi olla esimerkiksi alkoholia/alkoholeja, jodattua povidonia, klooriheksidiiniä, setyylipyridiiniä, setrimonia o Esimerkkituotteita Tyksin Sairaalahygieniatuotevalikoimassa, sen kohdat 1.1 ja 1.2 hakupolku: tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internetsivut -> potilasinformaatio -> VSSHP ohjepankki -> hae sanahaulla käyttäen hakusanaa Sairaalahygieniatuotevalikoima o Myyntiluvallisina lääkevalmisteina olevat desinfioimisvalmisteet ovat ATC-ryhmissä D08AC02 (klooriheksidiini), D08AC52 (klooriheksidiini, yhdistelmävalmisteet), D08AG02 (povidonijodi) o Muut kuin myyntiluvalliset ihon ja/tai limakalvojen desinfektion tarkoitetut desinfektiovalmisteet on sijoitettu ryhmään V07AV Esinedesinfektioon tarkoitetut valmisteet (V07AV) o Esimerkkituotteita Tyksin Sairaalahygieniatuotevalikoimassa, sen kohdassa 2, hakupolku: tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internetsivut -> potilasinformaatio -> VSSHP ohjepankki -> hae sanahaulla käyttäen hakusanaa Sairaalahygieniatuotevalikoima Yleisdesinfektioon tarkoitetut valmisteet (V07AV) o Esimerkkituotteita Tyksin Sairaalahygieniatuotevalikoimassa, sen kohdassa 3, hakupolku: tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internetsivut -> potilasinformaatio -> VSSHP ohjepankki -> hae sanahaulla käyttäen hakusanaa Sairaalahygieniatuotevalikoima HUOM! Vaasan sairaanhoitopiirissä desinfektioaineiden kilpailutus koskee vain Vaasan keskussairaalaa.

5 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 5(60) Kliinisiä enteraalisia ravintovalmisteita (V06-V06DX). Esimerkkejä tähän ryhmään kuuluvista valmisteista on Pharmaca Fennica 2015, ISSN Pääkohdan O kappaleessa 6 Enteraaliset ravintovalmisteet Kilotavaroina myytäviä lääkkeellisesti käytettäviä aineita tai lääkevalmistuksessa käytettäviä raaka-aineita (V18) Lääkevalmistuksen reagensseja (jauhemaiset ja nestemäiset), VAIN KIRJALLINEN TARJOUS

6 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 6(60) 3.2. Tarjouspyyntö EI KOSKE: Diagnostisia testiliuskoja Haavanhoitovalmisteita, kuten ihonsuojakalvoja, hydrokolloidikalvoja, haavakalvoja ja geelejä, eikä haavaverkkoja/rasvataitoksia, jotka eivät sisällä antimikrobista tai desinfioivaa ainetta Hemodialyysihoitoihin liittyviä dialyysipatruunoita Hunajatuotteita, kuten -liuoksia, -voiteita, -sidoksia Influenssarokotteita Kylmäpakkauksia ja -geelejä (esim. IcePower) Liukuvoiteita ja liukastingeelejä, jotka eivät sisällä lääkeaineita Luusementtejä Lääkevalmisteesta erillisenä myytäviä astmainhalaattoreiden tilanjatkeita tai muita lääkkeiden annostelun apuvälineitä Lääkkeellisiä kaasuja Palovammageelejä Pihkavoiteita Päivittäishygieniatuotteita, kuten hius- tai vartaloshampoita tai perushammastahnoja, jotka eivät sisällä lääke- tai desinfektioaineita Saippuapohjaisia, ei-desinfioivia ihonpuhdistustuotteita (esim. Nonsid); eikä pesuvoiteita Radioaktiivisia lääkevalmisteita (ei diagnostisia eikä terapeuttisia) Rakkolaastareita Ultraäänigeelejä Mikäli kohdassa 3.2 mainittuja valmisteita, tai muita tähän tarjouspyyntöön kuulumattomia valmisteita, on mukana tarjouksessa, tarjous jätetään tältä osin käsittelemättä, mutta tästä ei aiheudu koko tarjouksen hylkäämistä. 3.3 Erityisluvalliset valmisteet, näistä ei pyydetä tarjousta, pelkästään hintailmoitusta Erityisluvallisista valmisteista pyydetään esittämään erillinen sähköinen ja/tai kirjallinen tuoteluettelo ja hintailmoitukset. Erityisluvallisia valmisteita ei oteta huomioon tarjousvertailussa, eikä niistä solmita hankintasopimuksia. Kohdassa 3.3 pyydetty tieto on Tarjouspyynnön tekijälle erityislupavalmisteiden mahdolliseen saatavuuteen liittyvä informatiivinen tieto.

7 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 7(60) 4. SOPIMUSKAUSI JA HANKINNAN ARVIOITU ARVO 4.1 Tarjouspyynnön tekijä tekee puitesopimuksen hankintakaudeksi Hankinnan arvioitu yhteisarvo on 2-vuotisen hankintakauden aikana noin 143 miljoonaa euroa. 4.3 Valmisteiden geneerisen tason kulutusarviot hankintakaudelle (=2 vuotta) ilmoitetaan tarjouspyyntöön liittyvässä WebMarela Tarjous-ohjelman sähköisessä tarjouspohjassa. Ks. myös tarjouspyynnön kohta 12.4.

8 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 8(60) 5. YHTEISHANKINNASSA MUKANA OLEVAT TAHOT JA TOIMITUSPISTEET Lääkkeiden yhteishankinta koskee kohdissa lueteltuja, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Ålands hälso- och sjukvårdin alueilla sijaitsevia julkisen sektorin sairaaloita, terveyskeskuksia ja terveyskeskuskuntayhtymiä sekä sosiaalitoimen laitoksia erilaisina organisatorisina yhdistelminä. 5.1 Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella yhteishankinnassa mukana oleville tahoille lääkkeitä ostavat lääkehuollon toimipisteet Kunkin lääkehuollon toimipisteen alla on lueteltu ne sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatiot sekä niiden yhdistelmät ja Puolustusvoimat, jonne ko. lääkehuollon toimipisteiden lääkehuoltopalvelut kohdistuvat oman organisaation lisäksi: Harjavallan sairaala, lääkekeskus: o Satakunnan sairaanhoitopiirin ky: Satalinnan sairaala, Antinkartano, Satadiag-liikelaitos o Porin perusturvakeskus sis. terveyskeskukset ja vanhainkodit o Keski-Satakunnan th ky o Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan vanhainkodit o Puolustusvoimat Porin Prikaati, Säkylä ja Kankaanpää o Puolustusvoimien kansainvälinen keskus Säkylä o Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon ky o Säkylän kunnan kotihoitoyksikkö o Köyliön kunnan kotihoitoyksikkö o Euran terveyskeskus ja vanhainkoti o Huittisten perusturvakeskus Kankaanpään peruspalvelukeskus Tapala, lääkekeskus: o Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä - sis. terveyskeskukset ja vanhainkodit o Satakunnan sairaanhoitopiirin Satadiag-liikelaitos Porin terveyskeskus, lääkekeskus: o Porin perusturvakeskus - sis. terveyskeskukset ja vanhainkodit o Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä - sis. terveyskeskukset ja vanhainkodit o Satakunnan sairaanhoitopiirin Satadiag-liikelaitos Rauman aluesairaala, lääkekeskus: o Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto o Satakunnan keskussairaalan toiminta Raumalla o Keski-Satakunnan th ky o Eurajoen vanhainkoti o Porin perusturvakeskus sis. terveyskeskukset ja vanhainkodit o Satakunnan sairaanhoitopiirin Satadiag-liikelaitos

9 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 9(60) Satakunnan keskussairaala, sairaala-apteekki: o Keski-Satakunnan th ky o Länsi-Suomen Diakonialaitos/sotainvalidien sairaskoti ja kuntoutus Pori o Satakunnan sairaanhoitopiirin Satadiag-liikelaitos 5.2 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella yhteishankinnassa mukana oleville tahoille lääkkeitä ostavat lääkehuollon toimipisteet Kunkin toimipisteen alla on lueteltu ne sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatiot sekä niiden yhdistelmät ja Puolustusvoimat, jonne ko. lääkehuollon toimipisteiden lääkehuoltopalvelut kohdistuvat oman sairaalan tai terveyskeskuksen lisäksi: Kaarinan terveyskeskus, lääkekeskus o Kaarinan kaupunki/terveyspalvelut, Piikkiön vanhainkoti Laitilan terveyskeskus, lääkekeskus Tyks Loimaan sairaala, lääkekeskus o Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus o Pöytyän kttky o Pöytyän kunnan vanhustyö o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa liikelaitos Naantalin terveyskeskus, lääkekeskus o Naantalin sosiaali- ja terveystoimi Maskun terveyskeskus, lääkekeskus o Perusturvakuntayhtymä Akseli Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, lääkekeskus Pargas hälsocentral, Paraisten terveyskeskus, lääkekeskus o Pargas stad/social och hälsöavdelning o Kårkulla samkommun o Lilla-Ro Hemmet Ab Tyks Salon sairaala, lääkekeskus o Kemiönsaaren kunnan peruspalveluosasto, sosiaali- ja terveyspalvelut o Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos o Varsinais-Suomen sairaanoitopiirin Tyks-Sapa liikelaitos Turun yliopistollinen keskussairaala, sairaala-apteekki o Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut o Paimio-Sauvon kttky

10 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 10(60) o Paimion vanhainkoti ja kotihoito o Sauvon palvelukeskus ja kotihoito o Raision kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus o Puolustusvoimat Läntinen maanpuolustusalue Turku o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa liikelaitos Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, sairaala-apteekki o A-klinikkasäätiö Länsi-Suomen palvelualue, katkaisuhoitoaseman laitospaikat Turunmaan sairaalan liikelaitos, lääkekeskus o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa liikelaitos Tyks Vakka-Suomen sairaala, lääkekeskus o Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus o Taivassalon kunnan sosiaalitoimi/vanhainkoti o Pyhärannan kunta/kotihoito o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos o Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa liikelaitos 5.3 Ålands hälso- och sjukvårdin alueella yhteishankinnassa mukana oleville tahoille lääkkeitä ostavat lääkehuollon toimipisteet Kunkin toimipisteen alla on lueteltu ne sosiaali- ja/tao terveydenhuollon organisaatiot sekä niiden yhdistelmät, jonne ko. lääkehuollon toimipisteiden lääkehuoltopalvelut kohdistuvat oman sairaalan lisäksi: Ålands hälso- och sjukvårds centralsjukhus, Ahvenanmaan keskussairaala, lääkekeskus o Kommunalförbundet De Gamlas Hem (FGH kf) o Mariehamns stad /Trobergshemmet, institution 5.4 Vaasan sairaanhoitopiirin alueella yhteishankinnassa mukana oleville tahoille lääkkeitä ostavat lääkehuollon toimipisteet Kunkin toimipisteen alla on lueteltu ne sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatiot sekä niiden yhdistelmät, jonne ko. lääkehuollon toimipisteiden lääkehuoltopalvelut kohdistuvat: Vaasan keskussairaala, sairaala-apteekki o Vaasan keskussairaalan osastot Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Maalahdessa ja Laihialla o Vaasan sairaanhoitopiirin ensihoito ja valmius o Mustasaaren ja Oravainen-Vöyri-Maksamaan terveyskeskus yhteistoiminta-alue o Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä o Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto o Isonkyrön hoivaosasto o Laihian hoivaosasto o Vähänkyrön hoivaosasto o Mustasaaren Solgård

11 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 11(60) o Lappfjärd Åldringshem Åldersro o Kristinestad Åldringshem Kristinahemmet o Selkämeren sairaskoti o Vörå kommun, socialvården: Tallmo vårdcenter, Åldringshemmet Aftonbo ja Marielund serviceboende 5.5 Staden Jakobstad/Pietarsaaren kaupunki Social- och hälsovårdsverket/sosiaali- ja terveysvirasto, jossa on tarjouksen pyytämisen ajankohtana oma lääkkeitä ostava lääkehuollon toimipiste Staden Jakobstad hälsovårdsverket/pietarsaaren kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto, lääkekeskus: o Folkhälsan Botnia Östanlid o Nykarleby sjukhem o Flyktingförläggningen, verksamhetsenheten i Jakobstad 5.6 Kohdissa esitetyt tiedot on esitetty myös tämän tarjouspyynnön liitteessä 2 (vrt. kohta 12.2 tarjouspyyntöpaketin alakohta 2) dokumentissa Hankintaan osallistuvat hankintayksiköt, josta käyvät ilmi myös lääkehuollon toimipisteiden ( = toimituspisteiden) osoitetiedot. 5.7 Annettavat tarjoukset koskevat (lääkelaki 62) myös hankintakauden aikana yhteishankinnassa mukana oleviin julkisen sektorin sairaaloihin tai terveyskeskuksiin tai sosiaalitoimen laitoksiin tai näiden mahdollisiin yhdistelmiin mahdollisesti liitettäviä tai niiden palvelun piiriin mahdollisesti tulevia julkisen sektorin toimijoita (sairaalat, laitokset, toimipaikat).

12 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 12(60) 6. TARJOAJAN SOVELTUVUUS 6.1 Tarjoukseen kuuluu liite 3, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna kirjallisen tarjouksen mukana. Liitteessä 3 on ilmoitettu tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Allekirjoitetun liitteen 3 puuttuminen tarjouksesta johtaa Tarjoajan sulkemiseen tarjouskilpailusta. 7. TARJOTTAVIA VALMISTEITA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET 7.1 Tarjottavilla lääkevalmisteilla on oltava tarjousten viimeisenä jättämispäivänä: Suomessa voimassa oleva lääkkeen myyntilupa tai Suomessa voimassa oleva lääkkeen rinnakkaistuontimyyntilupa sekä lisäksi voimassa oleva lääkkeen myyntilupa hankintamaassa, jonka on oltava EU/ETA -alueella tai Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymä tarjottavaa lääkevalmistetta koskeva rinnakkaisjakeluilmoitus, mikäli on kyse keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saaneen lääkevalmisteen rinnakkaisjakelijasta 7.2 Tarjottavien lääkevalmisteiden on oltava Suomessa kaupan olevia hankintakauden alkaessa (vrt. kohdat 11.6 ja 11.7 ja 11.5) 7.3 Tarjottavien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden on oltava CE -merkittyjä (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010). Niiltä osin kuin tämä laki edellyttää ilmoitetun laitoksen käyttämistä CE -merkinnän edellytyksenä olevan vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa, on tuotteessa CE -merkinnän lisäksi oltava näkyvissä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity) tai kopio ilmoitetun laitoksen sertifikaatista tulee toimittaa pyydettäessä. 7.4 Tarjottavia lääkkeisiin rinnastettavia valmisteita, jotka eivät sisälly kohdan 7.1 valmisteisiin, koskeva vähimmäisvaatimus on, että pakkauksesta käy valmisteen ja valmistajan nimitietojen lisäksi ilmi valmisteen erä-, ja kestoaikatiedot sekä koostumusluettelo, jossa on lueteltu raakaaineet. Tämä koskee myös huulivoiteita. Huulivoiteita tarvitaan myös vakavasti sairailla potilailla, joilla on alentunut infektioiden vastustuskyky. 7.5 Kaikkien tarjottavien natriumkloridi- ja glukoosi-infuusionesteiden sekä niiden yhdistelmäinfuusionesteiden, sekä ringertyyppisten infuusionesteiden, infuusiopullo- tai pussipakkausten on oltava teknisesti yhteensopivia yleisesti Suomessa käytössä olevien erilaisten nesteensiirtoletkustojen kanssa. Dokumentti yhteensopivuudesta on liitettävä tarjoukseen. Käytössämme olevat nesteensiirtoletkustot on lueteltu liitteessä Tarjottavien natriumkloridi- ja glukoosi-infuusiovalmisteiden sekä niiden yhdistelmävalmisteiden ja ringer-tyyppisten infuusionesteiden pakkauksien on oltava teknisesti yhteensopivia yleisesti Suomessa käytössä olevien erilaisten lääkkeenottoon tai sekoitukseen käytettävien apuvälineiden kanssa. Ei koske infuusionestepulloja/-pusseja, joissa on neulaton injektioportti. Dokumentti

13 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 13(60) yhteensopivuudesta on liitettävä tarjoukseen. Luettelo tällä hetkellä hankintasopimuksen piirissä olevista apuvälineistä on liitteenä Tarjottavan hemodialyysikonsentraattivalmisteen (ATC-ryhmä B05ZA) tulee sopia potilasturvallisesti käytettäväksi kaikkien yleisesti Suomessa markkinoilla saatavilla olevien dialyysilaitteiden ja tarvikkeiden kanssa. Dokumentti yhteensopivuudesta tulee liittää tarjoukseen. 7.9 Höyrystyvien anesteettien (ATC ryhmä N01AB) tarjous tulee antaa niin, että kunkin lääkevalmisteen yksittäisen pakkauksen hinta sisältää asianomaisen anesteetin käyttöön pakollisesti tarvittavat haihduttimet sekä niiden huollon ja huollon kustannukset, koskien kaikkia asianomaista anesteettia käyttäviä yhteishankintaan osallistuvia tahoja. Lisäksi edellytetään, että haihduttimet ovat, ilman yhteishankinnassa mukana oleville tahoille karttuvia lisäkustannuksia, käytettävissä ja käyttökuntoisia hankintakauden ajan ja edelleen hankintakauden päättymisen jälkeen kyseisellä hankintakaudella hankittujen lakisääteisenä velvoitevarastona olevien valmistemäärien loppuun käyttämisen vaatiman ajan. Tarjoaja toimittaa haihduttimet hankintakauden alkaessa ja järjestää niiden pois kuljettamisen, velvoitevarastojen tultua käytettyä loppuun, kaikki edellä mainitut vaiheet omalla kustannuksellaan Juotavaksi glukoosiliuos/glukoosijuomavalmisteeksi voidaan valita vain sellainen, joka soveltuu humaanikäyttöön oraalisen glukoosirasituskokeen suorittamiseen. Tällaisen glukoosijuomavalmisteen tulee olla käyttövalmiissa annospakkauksessa, jonka sisältö vastaa 75g kidevedetöntä glukoosia. Annospakkauksen sisällön kokonaistilavuuden tulee olla 250ml-300ml, ja glukoosijuomavalmisteen tulee olla säilöntäaineeton Tarjottavan, suoraan kauppavalmisteen pakkauksesta letkuston kautta annosteltavaksi tarkoitetun kliinisen enteraalisen ravintovalmisteen (atc-ryhmät V06-V06DX) on oltava teknisesti yhteensopiva ja potilasturvallisesti käytettävä tällä hetkellä käytössämme olevien Nutricia Medicalin enteraalisen ravitsemuksen siirtolaitteiden kanssa. Dokumentti yhteensopivuudesta tulee liittää tarjoukseen. Käytössämme olevat ravinnonsiirtolaitteet on lueteltu liitteessä Verteporfiinivalmisteiden (S01LA01) tarjoushintaan tulee sisältyä hoidon yhteydessä potilaan käyttöön tarvittavat suojalasit ja niitä tulee olla vapaasti hankintarenkaan lääkehuollon yksiköiden tilattavissa Tarjottavilla desinfektiovalmisteilla, joita markkinoidaan lääkinnällisten laitteiden ja/tai välineiden desinfiointiin, tulee olla CE merkintä (direktiivin 93/42/ETY mukaisesti tuoteluokka IIa tai IIb). Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity) tai kopio ilmoitetun laitoksen sertifikaatista tulee toimittaa pyydettäessä Tarjottavien sekä etanoli/alkoholipohjaisten että alkoholittomien desinfektiovalmisteiden on täytettävä tehon ja kulloisenkin käyttötarkoitukseen soveltumisen osoituksena seuraavat CEN - standardien mukaiset euronormit, elleivät ole myyntiluvallisia lääkevalmisteita: pintadesinfektiossa (EN 13697), instrumenttidesinfektiossa (EN 14561), veri- ja eritetahrojen desinfektiossa (EN 13697), käsidesinfektiossa (EN 1500 ja/tai EN 12791),

14 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 14(60) ihon desinfektiossa (EN 12791, soveltuen kerta- tai pitkäaikaisdesinfektiotesti). Tarjoaja voi käyttää tarjoamansa desinfektiovalmisteen tehon ja käyttötarkoituksen osoittamisen perusteena myös jotain muita kuin edellä mainittuja normeja, joilla osoitetaan edellä mainittuja euronormeja vastaava tai parempi teho. Muiden desinfektiovalmisteiden, kuin myyntiluvallisten lääkevalmisteiden, osalta on ilmoitettava, mihin normeihin kunkin valmisteen testattu ja osoitettu teho perustuu Tarjottavien etanolipohjaisten käsihuuhteiden on sisällettävä vähintään 70 p-% etanolia ja lisäksi glyserolin ja/tai hoitavien öljyjen pitoisuuden on oltava yhteensä vähintään 2 % Tarjottavien etanoli-isopropanoliyhdistelmäpohjaisten käsihuuhteiden on sisällettävä yhteensä vähintään 70 p-% etanolia ja/tai isopropanolia ja lisäksi glyserolin ja/tai hoitavien öljyjen pitoisuuden on oltava yhteensä vähintään 1,7 % Tarjottavien alkoholittomien pintadesinfektioon tarkoitettujen pyyhkeiden tulee tehota norovirukseen sekä Clostridium difficileen (myös itiömuotoiseen). Tarjouksessa on ilmoitettava, mihin normeihin kunkin valmisteen osoitettu norovirus- ja Clostridium difficile teho perustuu Tarjottavien lääkeraaka-aineiden on oltava voimassa olevien farmakopeoiden laatuvaatimusten mukaisia.

15 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 15(60) 8. TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET 8.1 Tarjouksen laatiminen ja voimassaolo Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen, ja sisällettävä kaikki Tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot Tarjoukseen liittyvät kaikki tiedot ja dokumentit on annettava kirjallisena. Poikkeuksena mahdolliset tarjouksen mukana toimitettavat valmisteyhteenvedot, tuoteselosteet ja kuvat (vrt. tarjouspyynnön kohdat ), jotka voivat olla sähköinen tallenne, esimerkiksi CD-levy tai muistitikku Kirjallisten dokumenttien lisäksi on annettava kohdassa kuvattu tarjouksen sähköinen osa. Päätöksenteon apuvälineenä käytettävä tarjousvertailuaineisto muodostetaan sähköisistä tarjouksista, vrt. kohta Poikkeuksena lääkevalmistuksen reagenssit, joista ei toimiteta tarjouksen sähköistä osaa, vaan tarjous annetaan vain kirjallisena Mikäli tarjouksen sähköisen osan ja kirjallisen tarjouksen välillä on eroja hintatiedoissa, kirjallinen tarjous on sitova Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Lääkkeiden valmisteyhteenvedot on toimitettava suomen kielellä. Tarjottaviin tuotteisiin, pois lukien myyntiluvalliset lääkevalmisteet, liittyvät tuoteselosteet tai muut vastaavat dokumentit tulee toimittaa ensisijaisesti suomen kielellä. Poikkeuksellisesti, mikäli jostakin uudesta Suomessa kaupan olevasta, muusta tuotteesta kuin myyntiluvallisesta lääkevalmisteesta, ei ole vielä ehditty tuottaa suomenkielistä materiaalia, tekstit voivat olla myös englanninkielisiä. Vrt. kohdat Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään saakka. Mikäli päätöksenteko viivästyy, pidätetään oikeus neuvotella tarjousajan pidentämisestä Tarjouksen sähköinen osa muodostetaan tarjouspyynnön kohdassa 12.2 mainitulla Tarjousohjelmalla (12.2/alakohta 5), siitä annetun käyttöohjeen mukaan (12.2./alakohta 3), Tarjouksen sähköisen osan tulee sisältää: o tarjoajatiedot o tarjottavista valmisteista annettavat tarjoushintatiedot ja jakelijatiedot, sekä o sähköisessä tarjouspohjassa kysytyt pakolliset muut tiedot, jotka ovat: Tarjousta koskevien kyselyiden yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (voi olla useampia henkilöitä, joista kaikista tarvitaan kaikki edellä mainitut tiedot) Sähköisen hankintapäätöksen tiedoksiannon yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite Sopimuksen allekirjoittajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä muu yhteystieto, jolla tarkoitetaan postiosoitetta

16 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 16(60) Toimituskatkoksista vastaavan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (voi olla useampia henkilöitä, joista kaikista tarvitaan kaikki edellä mainitut tiedot) Kirjallisessa tarjouksessa on oltava allekirjoitus Osatarjoukset huomioidaan valmistekohtaisesti. Osatarjouksia rajoitettuna vain tiettyihin toimipisteisiin ei sallita. Tarjouksen tulee kattaa kaikki yhteishankinnassa mukana olevat yksiköt (ks. tarjouspyynnön kohta 5) Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta Tarjoajalle korvausta. 8.2 Hintojen ilmoittaminen Tarjoukset on annettava valmistekohtaisesti kiintein arvonlisäverottomin hankintahinnoin koko hankintakauden ajaksi. Vain kiinteinä annetut hinnat hyväksytään. Hinta ei saa olla sidottu mihinkään muuttujaan, esimerkiksi ostettavaan määrään Hinnat on ilmoitettava sekä arvonlisäverottomina hankintahintoina =nettohintoina että tukkumyyntihintoina (TOH). Lisäksi on ilmoitettava verokanta. Sähköisessä tarjousohjelmassa alennusprosentti on ns. pakollinen tietokenttä (vrt. kohta 12.17) hintatietokenttien lisäksi. 8.3 Maksuehdot Tarjouksessa tulee antaa selvitys maksuehdoista. Maksuehdon on oltava vähintään 14 pv netto hyväksytyn toimituksen tai laskun saapumispäivästä, kumpi on myöhäisempi. 8.4 Toimituksiin liittyvät tarjousehdot, (vrt. myös kohta 11.4) Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjoamiensa tuotteiden jakelussa käyttämänsä jakelija Tarjouksessa tulee antaa selvitys jakelijan toimitusehdoista. Selvityksestä tulee käydä ilmi toimituspiste- ja toimituskertakohtaisesti kaikki rahti-, jakelu- ja muut maksut sekä -ehdot eriteltyinä. Mikäli jakelija on Oriola Oy, Tamro Oyj tai Magnum Medical Finland Oy, selvitystä toimitusehdoista ei tarvitse antaa. Näiden kolmen toimittajan osalta noudatetaan kunkin toimittajan omia toimitusehtoja Yhteishankintaan kuuluvat lääkehuollon toimipisteet eivät tee tarjottujen valmisteiden maahantuontia tai vastaa niiden maahantuonnista. Tarjotut tuotteet maahantuodaan Tarjoajan tai Tarjoajan käyttämän jakelijan kautta.

17 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 17(60) 9. TARJOUKSEN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄNÄ PYYDETTÄVÄT LISÄTIEDOT, jotka kohdasta 9.4 alkaen liittyvät muiden arviointiperusteiden mukaiseen vertailuun 9.1 Tarjouksesta on ilmettävä sähköpostiosoite, johon sähköinen hankintapäätöksen tiedoksianto voidaan lähettää. On pakollinen kenttä tarjouksen sähköisessä osassa. 9.2 Tarjouksesta on ilmettävä vastuunalaisen johtajan nimi silloin, kun tarjous sisältää Lääkelain piirissä olevia valmisteita. 9.3 Tarjoajan on ilmoitettava kuuluko Lääkevahinkovakuutuksen tai jonkin sitä vastaavan vakuutuksen piiriin, kyllä/ei. Jos tarjoaja kuuluu jonkin Lääkevahinkovakuutusta vastaavan vakuutuksen piiriin, tulee ilmoittaa, mikä vakuutus on kyseessä. 9.4 Mikäli tarjottavan myyntiluvallisen lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon teksti ei ole painetussa Pharmaca Fennica kirjassa (ISSN ), tulee kirjallisen tarjouksen yhteydessä toimittaa tarjouksen jättämisajan päättyessä voimassa oleva valmisteyhteenveto. Kts. myös kohdat Valmisteyhteenveto tulee toimittaa sähköisessä muodossa CD-levylle tai muistitikulle tallennettuna. 9.5 Jos tarjottava valmiste on muu kuin myyntiluvallinen lääkevalmiste, siitä on toimitettava kirjallisten tarjousasiakirjojen mukana muistitikulle tai CD-levylle tallennettuna tarjousten jättämisajan päättyessä voimassa olevat tuoteselosteet tai muut vastaavat dokumentit. Nämä materiaalit tarvitaan esimerkiksi CE-merkityistä valmisteista, ravintolisistä, kliinisistä enteraalisen ravitsemuksen valmisteista, perusvoiteista, alkoholeista, silmäkirurgiassa käytettävistä apuaineista, käsihuuhteista jne. Dokumenteista tulee käydä ilmi: valmisteen täydellinen koostumus (vaikuttava/vaikuttavat aine/aineet, apuaineet, vahvuus) käyttötarkoitus annostelu ja antotapa mahdollinen käyttökuntoon saattaminen säilytys ja säilyvyys pakkauksen ominaisuudet (pakkausmuoto ja materiaali) muu valmisteen käytön kannalta oleellinen tieto, kuten o niveleen injisoitavien hyaluronihappovalmisteiden vaikutuksen kesto o ravintovalmisteiden osalta ravintosisältö o käyttövalmiin liuoksen pitoisuus, esimerkiksi hemodialyysikonsentraateilla käyttövalmiin liuoksen elektrolyyttipitoisuus Mikäli ylläluetellut tiedot ovat painetussa Pharmaca Fennica kirjassa (ISSN ), erillistä tuoteselostetta tai muuta vastaavaa dokumenttia ei tarvitse toimittaa. Kts. myös kohta Tuoteselosteessa tai muussa vastaavassa dokumentissa olevien valmistetietojen tulee olla niin kattavat, että hankintayksikön on mahdollista vertailla valmistetta muiden vastaavien valmisteiden kanssa. Kuluttajille suunnatut valmisteiden mainoslehtiset eivät pääsääntöisesti sisällä riittäviä tietoja vertailua varten.

18 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 18(60) 9.6 Tarjottavista, kohdissa mainituista valmisteista (esimerkiksi CE-merkityt valmisteet, ravintolisät, kliiniset enteraaliset ravintovalmisteet, perusvoiteet, alkoholit, silmäkirurgiassa käytettävät apuaineet, käsihuuhteet), on toimitettava kirjallisten tarjousasiakirjojen mukana myös kuvat, tai jos kuvia ei ole saatavana, näytepakkaukset. Kuvat voi toimittaa joko kirjallisena tai sähköisessä muodossa CD-levylle tai muistitikulle tallennettuna. 9.7 ATC-ryhmään B05 kuuluvien tarjottavien natriumkloridi- ja glukoosi-infuusiovalmisteiden, natriumkloridi- ja glukoosi-yhdistelmäinfuusiovalmisteiden ja ringer-tyyppisten infuusionesteiden jokaisesta tarjottavasta pakkauskoosta on ilman erillistä pyyntöä toimitettava näytepakkaukset tarjouksen yhteydessä. 9.8 ATC-ryhmään B05 kuuluvista tarjottavista natriumkloridi-infuusionesteistä ja ringertyyppisistä infuusionesteistä on pakkauskohtaisesti ilmoitettava soveltuuko pakkaus paineistettuun nestesiirtoon (kyllä/ei, ks. kohta 12.21), mikäli tietoa ei ole infuusionesteen valmisteyhteenvedossa, siinä versiossa, joka on voimassa tarjouksen jättämisajan päättyessä (vrt. kohdat 9.4, ja 13.19). Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa lasisista infuusionestepakkauksista. 9.9 ATC-ryhmään B05 kuuluvien tarjottavien natriumkloridi- ja glukoosi-infuusiovalmisteiden sekä niiden yhdistelmävalmisteiden ja ringer-tyyppisten infuusionesteiden pakkauksista on tarjouksessa kuvattava (vrt. kohta 13.19): maksimilisäystilavuudet lääkkeenlisäys- ja infuusioporttien rakenteet ja niiden desinfiointiprosessi mikäli tarjottavaa valmistetta ei voi laittaa lämpökaappiin, siitä on ilmoitettava tarjouksessa 9.10 ATC-ryhmään B05 kuuluvista tarjottavista natriumkloridi- ja glukoosi-infuusiovalmisteiden LDpolyeteenimateriaalia olevista pullopakkauksista on ilmoitettava, ovatko ne yhteensopivia yleisesti Suomessa käytössä olevien solunsalpaajien turvajärjestelmien (esim. Phaseal, Tevadaptor ) kanssa, kyllä/ei (ks. kohta 12.21). Mikäli ei ole, on rajoitukset kuvattava valmistekohtaisesti erikseen, esim. soveltuu käytettäväksi vain turvajärjestelmän X kanssa, tai ei sovellu käytettäväksi turvajärjestelmän Y kanssa. Vrt. kohta Kaikkien infuusionesteiden ja huuhtelunesteiden primääripakkausten materiaalin laatu (lasia, mitä muovilaatua) on ilmoitettava (ks. kohta 12.21), mikäli tätä tietoa ei ole mainittu valmisteyhteenvedon tai tuoteselosteen siinä versiossa, joka on voimassa tarjouksen jättämisajan päättyessä (vrt. kohdat 9.4, 9.5, 13.14,13.17 ja 13.25) Muovimateriaalia olevista kaikista infuusiopusseista ja infuusiopulloista on ilmoitettava sisältävätkö primääripakkaukset ftalaatteja (kyllä/ ei, ks. kohta 12.21). Vrt. kohta Jos tarjottava lääkevalmiste soveltuu annettavaksi infuusiona suoraan primääripakkauksesta, on kirjallisessa tarjouksessa ilmoitettava, onko primääripakkaus sellaisenaan ripustusvalmis ja/tai sisältyykö sekundääripakkaukseen valmisteen ripustukseen tarvittava välineistö. Valmisteen kohdalle merkitään tarjoukseen sähköiseen osaan inforiville 9.13 ON tai 9.13 EI ON merkitään, mikäli primääripakkaus on sellaisenaan ripustusvalmis tai sekundääripakkaus sisältää valmisteen ripustukseen tarvittavan välineistön.

19 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 19(60) 9.13 EI merkitään, mikäli primääripakkaus ei sellaisenaan ole ripustusvalmis eikä sekundääripakkaus sisällä valmisteen ripustukseen tarvittavaa välineistöä. Mikäli infuusiona annettavaksi soveltuvan valmisteen kohdalla tarjouksessa ei ole kumpaakaan merkintää 9.13 ON tai 9.13 EI, tulkitaan valmiste vertailussa kuuluvan kategoriaan 9.13 EI (vrt. kohta 13.22) Infuusionestepusseista ja pulloista on ilmoitettava, onko pakkauksessa mitta-asteikko, jonka avulla pakkauksessa jäljellä olevaa määrää voidaan silmämääräisesti arvioida, kyllä/ei (ks. kohta 12.21). Vrt. kohta Tarjottavasta 1,5g kefuroksiimi-infuusiovalmisteesta (J01DC02) on ilmoitettava primääripakkauksen tilavuus sekä se, voidaanko valmiste käytökuntoon saattaa primääripakkauksessaan, ja annostella käyttökuntoon saatettuna infuusiona suoraan primääripakkauksestaan kyllä/ei (ks. kohta 12.21). Vrt. kohta Kokonaisina lavoina toimitettavista, huoneenlämpösäilytettävistä infuusio- ja huuhtelunestevalmisteista, peritoneaalidialyysinesteistä, totaaliparenteraalinutritiovalmisteista ja kefuroksiimi-infuusiokuiva-aineista, on ilmoitettava tarjouksessa lavapaino, mikäli valmisteen kokonaislavapaino ylittää 1000kg (ks. kohta 12.21). Muita lavakuormapainoja ei tarvitse ilmoittaa. Vrt. kohta Tarjouksessa on ilmoitettava lavatyyppi (FIN/EUR/muu, mikä) seuraaviin valmisteryhmiin kuuluvien tarjottavien valmisteiden osalta: infuusionesteet, huuhteet, hemodialyysikonsentraatit, parasetamolivalmisteet (iv ja po), pienimolekulaariset hepariinit, kefuroksiimi-infuusiokuiva-aineet ja totaaliparenteraalinutritiovalmisteet. Vrt. kohta Ihovoiteina käytettävien perus- ja suojavoiteiden osalta on ilmoitettava vesipitoisuus (pelkkä vesi) ja rasvapitoisuus (rasvat ja öljyt yhteensä) prosentteina tai painosuhteina (esim. vettä 70 p-% tai 70g/100g tai 70g/100ml), mikäli tätä tietoa ei ole mainittu valmisteyhteenvedon tai tuoteselosteen siinä versiossa, joka on voimassa tarjouksen jättämisajan päättyessä (vrt. kohdat 9.4, 9.5, 13.14, ja 13.29) Ihovoiteina käytettävien perus- ja suojavoiteiden osalta on ilmoitettava sisältääkö silikonia (kyllä/ei, ks. kohta 12.21), mikäli tätä tietoa ei ole mainittu valmisteyhteenvedon tai tuoteselosteen siinä versiossa, joka on voimassa tarjouksen jättämisajan päättyessä (vrt. kohdat 9.4, 9.5, 13.14, ja 13.29) Ihovoiteina käytettävien perus- ja suojavoiteiden osalta on ilmoitettava sisältääkö vaseliinia (kyllä/ei, ks. kohta 12.21), mikäli tätä tietoa ei ole mainittu valmisteyhteenvedon tai tuoteselosteen siinä versiossa, joka on voimassa tarjouksen jättämisajan päättyessä (vrt. kohdat 9.4, 9.5, 13.14, ja 13.29) EU-alueen kaupassa kosmetiikkaryhmään luokiteltavista huulirasvoista, joilla PAO pakkausmerkintä on käytössä, on ilmoitettava, onko saatavana aina toimitusten yhteydessä eräkohtaisesti valmistuspäivätieto ja säilyvyystieto avaamattomana, ellei pakkauksessa ole merkittynä käytettävä ennen -päivämäärätietoa. (Kyllä/ei, ks. kohta 12.21). Vrt. kohta

20 xx.x.2015 Apt.D.No. xx/2015 XI.a 20(60) 9.22 Kaikista alkoholia sisältävistä desinfektioaineista (vrt. kohta 3.1.3), sisältäen mm. käsihuuhteet, on ilmoitettava (ks. kohta 12.21) alkoholilaji ja sen pitoisuus prosentteina, sekä onko ilmoitettu prosentti paino/painoprosenttia (m/m), paino/tilavuusprosenttia (m/v) vai tilavuus/tilavuus (V/V) prosenttia, mikäli tätä tietoa ei ole mainittu valmisteyhteenvedon tai tuoteselosteen siinä versiossa, joka on voimassa tarjouksen jättämisajan päättyessä (vrt. kohdat 7.14, 7.15, 9.4, 9.5, ja 13.17) Kaikkien tarjottavien käsihuuhteiden osalta on ilmoitettava (ks. kohta 12.21) erikseen %- lukuna glyserolipitoisuus ja mahdollisten hoitavien öljyjen pitoisuus. Vrt. kohdat 7.15 ja Desinfiointiin tarjottavien desinfektiolappujen osalta on ilmoitettava (ks. kohta 12.21) lappujen sisältämä alkoholilaji ja sen pitoisuus prosentteina, sekä onko ilmoitettu prosentti paino/painoprosenttia (m/m), paino/tilavuusprosenttia (m/v) vai tilavuus/tilavuus (V/V) prosenttia, mikäli tätä tietoa ei ole mainittu valmisteyhteenvedon tai tuoteselosteen siinä versiossa, joka on voimassa tarjouksen jättämisajan päättyessä (vrt. kohdat 9.5, ja 13.31) Tarjottavien pintadesinfektioon tarkoitettujen desinfektiopyyhkeiden osalta on ilmoitettava, onko pyyhkeen teho testattu ja osoitettu dokumentoidusti itse pyyhkeellä, ei pelkästään aineella, jolla pyyhe on kostutettu (kyllä/ei, ks. kohta 12.21). Vrt. kohta Kaikkien tabletti- ja kapselimuotoisten lääkkeiden osalta on tarjouksessa ilmoitettava, mikäli tarjottu valmiste on farmaseuttis-teknologisilta ominaisuuksiltaan dokumentoidusti soveltuvaksi osoitettu koneelliseen annosjakeluun tai käytössä jossakin toimintayksikössä koneellisessa annosjakelussa (kyllä/ei/ei tietoa, ks. kohta 12.21). (Vrt. määrittely Koneelliseen annosjakeluun soveltuminen liitteessä 1). Esimerkiksi tableteissa riittävä murtolujuus tai tableteilla ja kapseleilla toisiinsa takertumattomuus, jotka farmaseuttis-teknologiset ominaisuudet mahdollistavat teknisesti soveltuvuuden koneellisen annosjakelun Esimerkiksi Tarjoaja voi tarjoamansa valmisteen kohdalla vasta kyllä, mikäli Tarjoaja on itse dokumentoidusti tutkinut tai tutkituttanut ja todennut valmisteen soveltuvan koneelliseen annosjakeluun, tai mikäli kauppanimi on tarjouspyynnön liitteillä 4 ja 5 olevissa luetteloissa Kaikkien tabletti- ja kapselimuotoisten lääkkeiden osalta on tarjouksessa ilmoitettava, mikäli tarjottu valmiste soveltuu Sepha Press Out deblisterointilaitteeseen, jota käytetään koneellisen annosjakelun yhteydessä blisteripakkausten kennojen avaamiseen (kyllä/ei/ei tietoa, ks. kohta 12.21). Vrt määrittely Koneelliseen annosjakeluun soveltuminen liitteessä Kaikkien tabletti- ja kapselimuotoisten lääkkeiden osalta on tarjouksessa ilmoitettava, mikäli tarjottu valmiste soveltuu, Ziuz Foresee Inspector -tarkastuslaitteeseen, jota käytetään koneellisen annosjakelun yhteydessä annospussien sisällön oikeellisuuden tarkistamiseen (kyllä/ei/ei tietoa, ks. kohta 12.21). Vrt määrittely Koneelliseen annosjakeluun soveltuminen liitteessä Annosjakeluun soveltuviksi tarjotuista valmisteista ja tarjouspyynnön liitteissä annosjakelun piirissä olevina listatuista valmisteista on ilmoitettava (ks. kohta 12.21) kestoaika valmisteen

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017. Informaatiotilaisuus 13.1.

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017. Informaatiotilaisuus 13.1. Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017 Informaatiotilaisuus 13.1.2015 Hankintarengas Yhteishankintaa toteuttaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248551-2010:text:fi:html FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Apt.D.No xx/2017 XI.a 1(73)

Apt.D.No xx/2017 XI.a 1(73) 24.2.2017 Apt.D.No xx/2017 XI.a 1(73) HUMAANILÄÄKKEIDEN, TÄSSÄ TARJOUSPYYNNÖSSÄ MÄÄRITELTYJEN KÄYTÖLTÄÄN HUMAANILÄÄKKEISIIN RINNASTETTAVIEN VALMISTEIDEN, TÄSSÄ TARJOUSPYYNNÖSSÄ MÄÄRITELTYJEN DESINFEKTIOVALMISTEIDEN,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Kysymyksiin annettavien vastausten lisäksi tarjouspyynnön tekstiin tehdään yksi muu täsmennys, ks. tämän dokumentin sivu 10, kohta muu täsmennys.

Kysymyksiin annettavien vastausten lisäksi tarjouspyynnön tekstiin tehdään yksi muu täsmennys, ks. tämän dokumentin sivu 10, kohta muu täsmennys. SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2018-2019 1(10) 17.3.2017 Tämä dokumentti sisältää Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

LÄÄKEVALMISTEITA JA NIIHIN RINNASTETTAVIA VALMISTEITA KOSKEVA HANKINTA SOPIMUSKAUDELLE 1.4.2015-31.3.2018

LÄÄKEVALMISTEITA JA NIIHIN RINNASTETTAVIA VALMISTEITA KOSKEVA HANKINTA SOPIMUSKAUDELLE 1.4.2015-31.3.2018 Liite 1 LÄÄKEVALMISTEITA JA NIIHIN RINNASTETTAVIA VALMISTEITA KOSKEVA HANKINTA SOPIMUSKAUDELLE 1.4.2015-31.3.2018 Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella HANKINTAAN OSALLISTUVAT YKSIKÖT

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13)

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) Tämä dokumentti sisältää Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin lääkkeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/4 29.10.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 16/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/4 29.10.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 16/2013 1 (7) 4 Lääkkeiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta vuosille 2014-2016 HEL 2013-001218 T 02 08 01 00 Päätösehdotus päättänee oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

KYSYMYS 1: Pitääkö kaikilla lääkkeillä olla voimassa oleva tukkuhinta, vaikka se olisi tarkoitettu vain sairaalakäyttöön?

KYSYMYS 1: Pitääkö kaikilla lääkkeillä olla voimassa oleva tukkuhinta, vaikka se olisi tarkoitettu vain sairaalakäyttöön? SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2014-2015 1(18) Tämä dokumentti sisältää Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin lääkkeiden

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET KEMIN KAUPUNKI 13.4.2015 Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET Pyydämme tarjoustanne valonlähteistä kirjallisena 24.4.2015

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus TARJOUSPYYNTÖ Kudoskäsittelyautomaatti ja huolto 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö 01.06.2015 Evira/3903/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet

TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet 1/18 TARJOUSPYYNTÖ 16522 TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Marjo Jauhiainen puh. +358 447182916

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio)

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio) Laatija: Ercan Celikkayalar Hyväksyjä: Eeva Suvikas-Peltonen Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Sairaala-apteekki Koodi: B.10net.2 Sivu: 1(5) Korvaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4.

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4. AKUUTTIVASTAANOTON LÄÄKÄRIPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Y-tunnus 2265415-2 Postiosoite: PL 66, 85801 Haapajärvi Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 85801 Haapajärvi

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kaikkien tarjoajien tulee tutustua kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin, ja ottaa ne huomioon tarjousta antaessaan.

Kaikkien tarjoajien tulee tutustua kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin, ja ottaa ne huomioon tarjousta antaessaan. VSSHP RADIOAKTIIVISTEN LÄÄKKEIDEN HANKINTA 2018-2020 1(5) Tämä dokumentti sisältää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin radioaktiivisten lääkkeiden, valmisteyhdistelmien radioaktiivista lääkettä varten,

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot