KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)"

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko kello Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen Reino Korhonen Jukka Lemmetyinen Liisa Länsmans Pirjo Romppanen Jatta Tiihonen sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Heikki J. Oksanen Aimo Ilomäki Jukka Lopperi Jorma Korpela Matti Kontkanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra hallintojohtaja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Kutsuttuna: Tuija Kuukka pnk:n vs. johtaja, 22 :n ajan, poistui klo Jari Savinainen oppilaitospastori, 22 :n ajan, poistui klo Poissa: Juha Tanska kirkkoherra Käsitellyt asiat: 19 Kokouksen avaus 20 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 21 Pöytäkirjan tarkastajat 22 Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan ja oppilaitospastorin työalaesittely 23 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus 24 Yhteisten työalojen toimintakertomukset Toimikuntien ja työryhmien muistiot 26 Oppilaitospastorin viran lakkauttaminen 27 Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös Kirkollisten ilmoitusten kilpailuttaminen 29 Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat 30 Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti Kunnan Taitoa Oy:lle 31 Seurakuntayhtymä ja seutuhankinnan asema tulevaisuudessa 32 Keskusvaalitoimikunnan asettaminen 33 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirjat 34 Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 35 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat 36 Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat 37 Saapuneet kirjeet 38 Muita asioita 39 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2 (13) 19 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 20 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 21 Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan toimiston aukioloaikoina. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Harsia ja Seppo Karjalainen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Harsia ja Seppo Karjalainen. 22 Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan ja oppilaitospastorin työalaesittely Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan kanssa on sovittu, että yhtymän työalavastaavat voivat halutessaan käydä lyhyesti esittelemässä työalaansa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa. Tällä hetkellä suurimpia muutoksia tehtäväjärjestelyissä tapahtuu oppilaitostyössä ja perheasiain neuvottelukeskuksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto halunnee työalajohtajan esittelystä tapahtuvien toimintakertomusten lisäksi kuulla suoraan työalavastaavilta kentän kuulumisia. Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto kuulee Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtajaa ja oppilaitospastoria heidän työaloillaan tapahtuvista muutoksista. Merkittiin tiedoksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan ja oppilaitospastorin esittely työalasta ja työaloilla tapahtuvista muutoksista.

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3 (13) 23 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemät asiat: Asia 48 Kokouksen avaus 49 Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen 50 Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaali 53 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaali 54 Henkilöstö ja tehtäväjärjestelyt Hautapaikkamaksut alkaen 56 Vuoden 2014 talousarvio 57 Lisätalousarvio seurakuntayhtymän ja seurakuntien arkistojen järjestämisestä sekä digitietojen tarkistyön aloittamisesta 58 Muutokset vuoden 2013 talousarvioon/kiinteistötoimi 59 Kiinteistöjen katselmukset 60 Hautausmaiden katselmukset 61 Muut mahdolliset asiat 62 Muutoksenhaku 63 Kokouksen päättäminen Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi. 24 Yhteisten työalojen toimintakertomukset 2013 Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Kokousmateriaalin mukana lähetetään viestinnän, verkkoviestinnän, erityisnuorisotyön, Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen, Etelä-Kymenlaakson palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon, ruotsinkielisen toiminnan, seurakuntalehti Osviitan, yhtymän yhteisten tapahtumien, Kolahtaako -tapahtuman, oppilaitostyön ja kansainvälisen työn toimintakertomukset vuodelta Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy yhteisten työalojen ja yhteisten tapahtumien toimintakertomukset vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yhteisten työalojen ja yhteisten tapahtumien toimintakertomukset vuodelta Toimikuntien ja työryhmien muistiot Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Kokouksessa nähtävänä erityisnuorisotyön ja oppilaitostyön toimikunnan, kansainvälisen työn toimikunnan, Kolahtaako työryhmän, kumppanuushankkeen ohjausryhmän, perheasiain

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 4 (13) neuvottelukeskuksen toimikunnan, ruotsinkielisen työn toimikunnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunnan ja viestinnän toimikunnan viimeisimmät muistiot. Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee muistiot tiedoksi. Merkittiin tiedoksi toimikuntien ja työryhmien muistiot. 26 Oppilaitospastorin viran lakkauttaminen Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Langinkosken seurakunnan 2.kappalaisen virka on ollut täyttämättä edellisen viranhaltijan Riitta Huovilan jäätyä eläkkeelle Yhtymän oppilaitospastori on väliaikaisin järjestelyin tehnyt osaksi seurakuntatyötä niin, että hän on ollut kaksi viikkoa oppilaitostyössä ja kaksi viikkoa Langinkosken seurakunnan palveluksessa. Tällä järjestelyllä on taattu tarvittava teologityövoima Langinkosken seurakuntaan myös kesän leirityöajaksi sekä taattu oppilaitostyön jatkuvuus supistetussa muodossa. Yhtymässä on edelleen merkittävää tarvetta henkilöstömäärärahojen vähentämiseen. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta vastaa yhteinen kirkkovaltuusto (KL 6:1,1). Lakkauttamalla Langinkosken seurakunnan 2. kappalaisen viran sekä nykyisen oppilaitospastorin viran ja perustamalla Langinkosken seurakuntaan seurakuntapastorin viran, jonka tehtäviin kuuluu seurakuntatyön lisäksi oppilaitospastorin tehtävät Kotka-Kymin seurakuntayhtymä säästää jatkossa yhden teologin vuotuiset palkkakustannukset. Johtoryhmä : Johtoryhmä esittää yksimielisesti, että Jukka Lopperi valmistelee Langinkosken seurakuntaneuvostolle esityksen Langinkosken 2. kappalaisen viran lakkauttamisesta ja 3. seurakuntapastorin viran perustamisesta, ja että Matti Kontkanen valmistelee yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen oppilaitostyön pastorin viran lakkauttamisesta. Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle että se lakkauttaisi oppilaitostyön pastorin viran lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaisi oppilaitostyön pastorin viran lukien. Merkittiin tiedoksi, että Langinkosken seurakuntaneuvosto on kokouksessaan puoltanut asiaa. 27 Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2013 Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Diakoniarahaston tilinpäätös: - Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5 (13) - Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös. Rahasto on perustettu 2010, tase on ,22 euroa ja tilikauden tulos ,16 euroa. Ehdotus, hallintojohtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Kotkan diakoniarahaston vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kotkan diakoniarahaston vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. 28 Kirkollisten ilmoitusten kilpailuttaminen Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen, puh Yhteinen kirkkoneuvosto edellytti ( 131) hyväksyessään ilmoitussopimuksen Kymen Sanomien kanssa, että kirkolliset ilmoitukset kilpailutetaan vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä ja samalla harkitaan niiden laajuus. Voimassa olevien sopimusten mukaan Kymen Sanomat julkaisee Kotkan seurakuntien ja Haminan kirkolliset ilmoitukset koko sivun laajuisena (255 mm x 360 mm). Kymen Sanomien levikki on noin Lisäksi Kotkan seurakuntien kirkolliset ilmoitukset ilmestyy Ankkuri -kaupunkilehdessä pienemmässä (255 mm x 145 mm) koossa. Ankkuri jaetaan jokaiseen kotiin. Kilpailutus olisi mahdollista ja mielekästä jos tavoitteena olisi pelkästään kustannusten säästämiseksi ilmoittaa vain yhdessä lehdessä. Valmistelussa on hinnan lisäksi haluttu kuitenkin varmistaa se että kilpailutuksen jälkeenkin ilmoitukset tavoittaisivat kaikki kodit. Lisäksi ilmoittamisella molemmissa paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä nähdään saavutettavan parempi tiedottamisyhteistyö lehtien kanssa. Pidättäydyttäessä ilmoittamaan kahdessa lehdessä ei järkevää kilpailua voida saada aikaan. Silloin hankintaohjeen mukaan seuraa neuvottelumenettely. Neuvotteluissa on pyritty leikkaamaan lehti-ilmoitusten hintaa ja toisaalta lisäämään sähköisen tiedottamisen aluetta. Ankkuri -lehden kanssa neuvoteltiin joulukuussa 2013 ja se antoi neuvottelun perusteella tarjouksen Kymen Sanomien kanssa käytiin neuvottelu yhdessä Haminan seurakunnan edustajien kanssa tammikuussa 2014 ja se antoi neuvotteluun perustuvan tarjouksen Neuvottelujen tuloksena päädyttiin seuraavaan ilmoitusmenettelyyn: 1. Kymen Sanomien ilmoitustila puolitetaan kokoon 255 mm x 180 mm ja samalla ilmoitettavaa karsitaan. Optiona käytetään koko sivua silloin, kun ilmoitettavaa on poikkeuksellisen paljon esim. juhlapyhien alla. Ankkurin ilmoitustila säilytetään ennallaan 255 mm x 145 mm. Ilmoitusten graafinen ilme uudistetaan. 2. Kymen Sanomien verkkosivulta ostetaan kokeiluajaksi (esim. 1 kk) banneri, josta pääsee klikkaamalla seurakuntien verkkosivuille. Kokeilun tulosten perusteella arvioidaan palvelun ostamisen jatkamista.

6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6 (13) 3. Seurakunnat ja yhtymä käyttävät harkinnan mukaan Kymen Sanomien verkkosivujen tapahtumailmoituspalkkia sekä tapahtumien erillisilmoituksia Kymen Sanomissa ja Ankkuri -lehdessä. Johtoryhmä : Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yllä esitellyt kirkollisten ilmoitusten julkaisuperiaatteet. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kymen Sanomien antaman tarjouksen ja Ankkuri -kaupunkilehden antaman tarjouksen sekä oikeuttaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan allekirjoittamaan sopimukset. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esitellyt kirkollisten ilmoitusten julkaisuperiaatteet. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kymen Sanomien antaman tarjouksen ja Ankkuri -kaupunkilehden antaman tarjouksen sekä oikeutti yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan allekirjoittamaan sopimukset. 29 Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta , 18 : Kymin kirkon julkisivujen korjaustöiden suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy. Kymin kirkko on uusklassista tyyliä edustava rakennus. Se on valmistunut 1850 C.L. Engelin johtaman intendenttikonttorin tyyppipiirustusten pohjalta. Rakennus on osittain puu- ja osittain kivirakenteinen. Rakennus on ulkopäin varsin hyvin alkuperäisessä asussa. Merkittävinä muutoksina: - kellotapulin luukkujen tummanruskea väritys poikkeaa alkuperäisestä vaaleasta siniharmaasta - kirkkosalin vesikate on uusittu vanhan peltikaton päälle tiilestä. Suunnitelma / Vesikatto Tapulin vanha kuparikate on hyvässä kunnossa ja säilyy sellaisenaan ennallaan. Muualla rakennuksessa oleva nykyinen tiilikate ja sen alla oleva vanha peltikate ja muut alusrakenteet kiinnikkeineen puretaan aluslankkuihin asti. Vanhan kunnostetun laudoituksen päälle tehdään uusi konesaumattu peltikatto (RT ). KL 14 luku 2 2 momentti: Kirkon käyttämättä jättämistä sekä kirkollisen rakennuksen purkamista tai sellaista korjaamista, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua, koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Vesikattomuutos edellyttää asian alistamista kirkkohallitukselle. Suunnitelmien tekstiosa toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2014 yhteensä euroa Kymin kirkon julkisivutöille.

7 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7 (13) Ehdotus, hallintojohtaja Johtokunta käsittelee ja hyväksyy Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat ja päättää pyytää niistä museoviraston lausunnon. Mikäli museovirasto puoltaa suunnitelmien hyväksymistä, suunnitelmat esitetään ilman uutta käsittelyä yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäviksi. Arkkitehti Sauli Havas esitteli johtokunnalle julkisivujen korjauksen luonnossuunnitelmat. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi Kymin kirkon julkisivujen korjauksen luonnossuunnitelmat ja päätti pyytää niistä museoviraston lausunnon. Johtokunta esittää, että nykyinen tiilikate puretaan ja vanhan kunnostetun laudoituksen päälle tehdään uusi peltikatto. Jatkovalmistelussa tutkitaan mahdollisuudet saada korjaustöille ulkopuolista rahoitusta. Mikäli museovirasto puoltaa suunnitelmien hyväksymistä, suunnitelmat esitetään ilman uutta käsittely yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäviksi. Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnalle annettaisiin oikeus päättää luonnossuunnitelmiin tulevista teknisistä tarkistuksista ja täydennyksistä. Yhteinen kirkkoneuvosto : Kokouskutsun mukana toimitetaan Kymin kirkon julkisivutöiden luonnossuunnitelmat. Museoviraston lausunto toimitetaan myöhemmin. Ehdotus, hallintojohtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Kymin kirkon julkisivutöiden luonnossuunnitelmat edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi. Suunnitelmissa nykyinen tiilikate puretaan ja vanhan kunnostetun laudoituksen päälle tehdään uusi peltikatto. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annettaisiin oikeus päättää luonnossuunnitelmiin tulevista teknisistä tarkistuksista ja täydennyksistä. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi (KL 14 luku 2 2 momentti). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää Kymin kirkon julkisivutöiden luonnossuunnitelmat edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi. Suunnitelmissa nykyinen tiilikate puretaan ja vanhan kunnostetun laudoituksen päälle tehdään uusi peltikatto. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annettaisiin oikeus päättää luonnossuunnitelmiin tulevista teknisistä tarkistuksista ja täydennyksistä. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi (KL 14 luku 2 2 momentti). Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee Museoviraston lausunnon kokouksessaan Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti Kunnan Taitoa Oy:lle Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Kotka Kymin seurakuntayhtymälle on toimitettu seuraava ostotarjous Kaakon Taito Oy:n osakkeista: Kunnan Taitoa Oy osti 2011 vuoden alkupuolella osake-enemmistön (51 %) Seutulaskenta Oy:stä, jonka nimi on sen jälkeen muutettu Kaakon Taitoa Oy:ksi. Osakekaupan yhteydessä myyjien (Kotkan kaupunki ja Carea) kanssa sovittiin, että Kunnan Taitoa Oy:n osaomistus yhtiössä on välivaihe, jonka jälkeen yhtiö pyritään fuusioimaan osaksi Kunnan Taitoaa. Suoran paikallisen omistuksen tarkoituksena oli varmistaa Kotkan kaupungin ja Carean talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siinäkin tilanteessa, jos Kunnan Taitoa Oy ei syystä

8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 8 (13) tai toisesta osoittaisi toimintakykyään. Tämä tarve on nyt poistunut, sillä Kunnan Taitoa Oy on kahden vuoden aikana laajentunut aidosti valtakunnalliseksi toimijaksi, jonka oma talous ja toimintakyky on vakaalla pohjalla. Kunnan Taitoa pyrkii nyt yksinkertaistamaan konsernirakennettaan ja on keskustellut Kaakon Taitoa Oy:n muiden omistajien kanssa omistusosuutensa kasvattamisesta 100 prosenttiin ja Kaakon Taitoa Oy:n fuusioimisesta Kunnan Taitoaan. Konsernirakenne ei ole optimaalinen myöskään Kaakon Taitoan muiden omistajien näkökulmasta, koska se a) hidastaa tuottavuushyötyjen realisoitumista, b) heikentää Kaakon Taitoan toimipisteiden asemaa Taitoa konsernin sisäisessä työnjaossa ja c) teettää hallinnollista työtä, joka kasvattaa hallinnon kuluja. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kun Taitoa konserniin tulee uusia asiakkaita, on Taitoan hankala hyödyntää Kaakon Taitoan resursseja näiden asiakkuuksien hoidossa. Näin ollen Kotkaan ei pystytä myöskään siirtämään niin paljoa työtä, kuin toimipisteen kapasiteetti ja osaaminen mahdollistaisi. Vuonna 2011 määritelty osakkeiden kauppahinta perustui KPMG Oy:n yhtiöstä tekemään arvonmääritykseen. Sen perusteella yhtiön arvoksi määritettiin 2 milj. euroa ja Taitoa maksoi silloin osakkeita myyneille Carealle ja Kotkan kaupungille 51% enemmistöstä yhteensä euroa. Yhtiön toiminta on säilynyt volyymiltaan ja sisällöltään suurelta osin ennallaan eikä sinne ole tehty merkittäviä investointeja, joten vuoden 2011 arvonmääritys on edelleen ajankohtainen. Kaakon Taitoa Oy:n omistus jakaantuu tällä hetkellä seuraavasti: Kunnan Taitoa Oy (51,02 %) Kotkan kaupunki (34,08 %) Haminan kaupunki (5,77 %) Pyhtään kunta (2,79 %) Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Carea (2,61 %) Kotka-Haminan seudun kky (1,86 %) Virolahden kunta (0,37 %) Miehikkälän kunta (0,37 %) Kotka-Kymin seurakuntayhtymä (0,37 %) Pyhtään seurakunta (0,37 %) Haminan seurakunta (0,37 %) Henkilöstöä fuusiossa kohdellaan samaan tapaan kuin liikkeenluovutuksessa. Toisin sanoen henkilöstön edut eivät fuusion myötä muutu. Edut eivät toisaalta edes poikkea toisistaan, koska Kunnan Taitoa on jo nyt noudattanut Kaakon Taitoassa samaa henkilöstöpolitiikkaa kuin itse emoyhtiössä, joten henkilöstöedut ovat jo nyt Kunnan Taitoassa ja Kaakon Taitoassa yhtenäiset. Kunnan Taitoa Oy on kiinnostunut ostamaan Kaakon Taitoan muiden omistajien osakkeet seuraavin ehdoin: 1) noudatetaan samaa arvonmääritystä kuin vuonna Kotka-Kymin seurakuntayhtymän osuus kauppahinnasta on euroa 2) Kunnan Taitoa Oy sitoutuu ylläpitämään toimipisteen Kotkassa niin kauan kun alueen kuntatoimijat ostavat Kunnan Taitoa Oy:ltä nykyisen laajuiset palvelut

9 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 9 (13) 3) Kunnan Taitoa Oy sitoutuu neuvottelemaan Seutuhankinnan ja Kymen Rekryn palvelutuotannon siirtämisestä takaisin seudulliselle toimijalle, mikäli alueen kuntatoimijat näkevät sen tarkoituksenmukaisena 4) Kauppahinta maksetaan yhdessä erässä 5) Kunnan Taitoa Oy sitoutuu ostamaan osakkeet, kun vähintään 90 % osake-enemmistöä edustavat omistajat ovat päättäneet myydä omat osakkeensa. 6) Kunnan Taitoa Oy:ssä lopullisen ostopäätöksen tekee Taitoan yhtiökokous Aikatauluna tavoitellaan, että osakekaupat tehdään viimeistään kevään 2014 aikana ja fuusio toteutetaan Ehdotus, hallintojohtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tarjouksen ja myydä Kaakon Taito Oy:n osakkeet (1 kpl) hintaan euroa Kunnan Taito Oy:lle. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarjouksen ja päätti myydä Kaakon Taito Oy:n osakkeet (1 kpl) hintaan euroa Kunnan Taito Oy:lle. 31 Seurakuntayhtymä ja seutuhankinnan asema tulevaisuudessa Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela, gsm Carea on lopettanut Seutuhankinnan palveluiden käyttämisen ja tämän hetkisen tiedon mukaan sen maksut päättyvät vuoden 2014 lopussa. Kaakon Taitoa fuusioidaan Kunnan Taitoa osakeyhtiöön vuoden 2015 alusta. Kunnan Taitoa Oy:n omistajia ovat kunnat ja kuntayhtymät, mutta eivät seurakunnat. Kotkan kaupunki on perustanut työryhmän, joka tekee selvitystyötä ja kyselyä eri hallintokuntien mielipiteestä hankintojen toteuttamisesta. Työryhmä tekee esityksen, kuinka Kotkan kaupungin, sen liikelaitosten ja yhtiöiden hankinnat tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa Kotkan kaupungin näkökulmasta. Vaihtoehdot 1. Seutuhankinnan pohjalle perustetaan oma yhtiö, ja se jatkaa nykyisellä toimintamallilla. Tällöin se tekisi hankintoja omistajilleen. 2. Mahdollisesta hankintayhteistyöstä on keskusteltu aiemmin Kouvolan kaupungin kanssa. Aloitetaan neuvottelut Seutuhankinnan ja Kouvolan kaupungin hankintatoimen yhdistämiseksi yhdeksi omaksi yhtiöksi. Perusteluna on ostovolyymin suurenemisen ja hankintaosaamisen laajenemisen kautta saavutettavat hyödyt. 3. Seutuhankinta sijoitetaan, johonkin sen nykyisten kuntaomistajien omistamaan yhtiöön tai liikelaitokseen. 4. Seutuhankinnasta tulee Kunnan Taitoa Oy:n yksikkö. 5. Kunnat tulevat hoitamaan hankinnat itsenäisesti. Yhtiö tai kunnat eivät voi vaihtoehdoissa 3-5 tehdä kilpailutuksia seurakunnille, joten ne eivät voi olla mukana yhteishankintojen puitesopimuksissa. Ehdotus, hallintojohtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lausuntonaan ilmoittaa valmistelevalla työryhmälle ja Kotkan kaupunginhallitukselle, että se pitää erittäin tärkeänä hankintatoimen järjestämistä niin, että yhtiö tai kunnat voivat jatkossakin tehdä kilpailutuksia seurakunnille. Seurakuntayhtymä

10 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 (13) ja alueen seurakunnat olisivat mukana yhteishankintojen puitesopimuksissa. Kokemukset nykyisestä hankintatoimen yhteistyöstä ovat erittäin hyvät. Seurakuntayhtymä on saanut yhteishankinnoissa merkittävää taloudellista hyötyä ja sen on saanut vahvaa tukea ja ohjausta hankintatoimen erityisosaajilta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan ilmoittaa valmistelevalla työryhmälle ja Kotkan kaupunginhallitukselle, että se pitää erittäin tärkeänä hankintatoimen järjestämistä niin, että yhtiö tai kunnat voivat jatkossakin tehdä kilpailutuksia seurakunnille. Seurakuntayhtymä ja alueen seurakunnat olisivat mukana yhteishankintojen puitesopimuksissa. Kokemukset nykyisestä hankintatoimen yhteistyöstä ovat erittäin hyvät. Seurakuntayhtymä on saanut yhteishankinnoissa merkittävää taloudellista hyötyä ja sen on saanut vahvaa tukea ja ohjausta hankintatoimen erityisosaajilta. 32 Keskusvaalitoimikunnan asettaminen Valmistelija, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttila puh Kirkkolain 8 luvun 6 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntavaaleja varten keskusvaalitoimikunnan. Sen tehtävistä säädetään kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 :n 3 momentissa seuraavasti: Sen tehtäviin kuuluvat seurakuntavaalien toimenpidesuunnitelman ja aikataulun hyväksyminen, huolehtiminen kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta. Sen ohessa se avustaa vaalilautakuntia sekä ohjeilla että käytännöllisin toimin. Keskusvaalitoimikuntaa perustettaessa päätetään sen kokoonpanosta. Sen tehtävistä, ellei niitä perustamispäätöksessä supisteta, määräytyvät em. 3 momentin mukaan. Yhteinen kirkkoneuvoston , 209 : EHDOTUS, PUHEENJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää perustaa seurakuntayhtymään keskusvaalitoimikunnan. Sen tehtävät määräytyvät KVJ 2 luvun 1 :n 3 momentin mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää seurakuntaneuvostoille, että ne valitsevat kaksi ehdokasta keskusvaalitoimikuntaan mennessä. Keskusvaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Jukka Lopperi ja toimikunnan sihteeriksi kutsutaan seurakuntasihteeri Anne-Maarit Helle. Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalla Matti Kontkasella on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa ja hän vastaa siitä, että vaaliprosessi menee muodollisesti oikein sekä huolehtii ääniluettelon valmistumisesta. Keskusvaalitoimikunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Kotkan ja Kymin seurakuntien kirkkoherroilla. PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa seurakuntayhtymään keskusvaalitoimikunnan. Sen tehtävät määräytyvät KVJ 2 luvun 1 :n 3 momentin mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää seurakuntaneuvostoille, että ne valitsevat kaksi ehdokasta keskusvaalitoimikuntaan mennessä. Keskusvaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Jukka Lopperi ja toimikunnan sihteeriksi kutsutaan seurakuntasihteeri Anne-Maarit Helle. Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalla Matti Kontkasella on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa ja hän vastaa siitä, että vaaliprosessi menee muodollisesti oikein sekä huolehtii ääniluettelon valmistumisesta. Keskusvaalitoimikunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Kotkan ja Kymin seurakuntien kirkkoherroilla. Yhteinen kirkkoneuvosto : Kotkan seurakuntaneuvosto , 90 : Kotkan seurakunnan edustajiksi keskusvaalitoimikuntaa valittiin Pirkko Leskinen ja Risto Hokkanen. Kymin seurakuntaneuvosto , 64 :

11 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 11 (13) Valittiin Nina Brask ja Aarno Mansikkamäki Kymin seurakunnan edustajiksi keskusvaalitoimikuntaan. Langinkosken seurakuntaneuvosto , 54 : Langinkosken seurakuntaneuvostosta keskusvaalitoimikuntaan valittiin Eva-Liisa Matikainen ja Seppo Karjalainen. Ehdotus, puheenjohtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntaneuvostojen valinnat. Merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvostojen valinnat. 33 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirjat Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. - 1 Johtoryhmän valmennus - 2 Katriinan Diakonia-ohjelma - 3 Vuosiloma - 4 Palkallinen virkavapaus - 5 Palkallinen virkavapaus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 34 Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. - 1 Ruonalan seurakuntatalon ostotarjoukset - 2 Vuosiloma ja lomakorvaukset - 3 Sairauspoissaolot - 4 Perehdyttämiskorvaus - 5 Langinkosken kirkon urkujen puhdistus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 35 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. - 1 Perheneuvojan työ perheasiain neuvottelukeskuksessa - 2 Yhtymän diakoniatyön tietokoneohjelman irtisanominen - 3 Vuosilomat/Toimistovirkailijat - 4 Viestinnän palvelujen ostosopimus/eastpress Oy - 5 Vuosilomat ja palkaton virkavapaus/yhteisten työalojen työntekijät

12 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12 (13) - 6 Osviitan toimitussihteeripalvelut Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 36 Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. - 1 Virkavapaus - 2 Sairauslomat Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 37 Saapuneet kirjeet 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 1/ Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Kirkkohallituksen yleiskirje 2/ Tilastolomakkeiden A7 - A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta Kysely seurakuntien vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotiedoista 3. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/ Vuoden 2014 seurakuntavaalit 4. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/ Kirkon säädöskokoelmassa on julkaistu Nro 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta 5. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/ Laskennallinen osuus eläkevastuusta Kirkkohallituksen yleiskirje 6/ Kristillisten järjestöjen rippikoulut ja Kirjuri-järjestelmä 7. Kirkkohallituksen yleiskirje 7/ Hankintayhteistyöstä uusi sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa 8. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/ Luottamusmieskurssit 9. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/ Salassapitosopimus - Lomarahavapaaohjeistus - Muuta alkavaan sopimuskauteen liittyvää - Muutoksia osapäivärahaan lähtien - Työsuojeluhenkilörekisteriin tehtävät ilmoitukset 10. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/ Ennakkoinfoa Kirkon työelämä verkkoaivoriihestä Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13 (13) 38 Muita asioita 1. Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään Langinkosken kirkolla kello Merkittiin tiedoksi. 39 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello H a n n u M a r t t i l a Hannu Marttila puheenjohtaja J a t t a T i i h o n e n Jatta Tiihonen sihteeri Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kotkassa 19. päivänä maaliskuuta 2014 P ä i v i H a r s i a Päivi Harsia S e p p o K a r j a l a i n e n Seppo Karjalainen

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 11.2.2015 kello 16.30-18.10 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot