Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa"

Transkriptio

1 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Kirsi Mononen Osaamiskeskusohjelman kansainvälistymisen boost-up-projekti Joensuun Tiedepuisto Oy

2 Sisältö OskenKansainvälistymisen boost-up projekti Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009

3 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Osaamiskeskusohjelman kansainvälistymisen boost-up projekti

4 Osken Kansainvälistymisen boost-up projekti - Itäsuomalaisten t&k-toimijoiden aktiivisen roolin vahvistaminen EU:n tutkimus ja kehittämisohjelmatyössä Taustana EU-rahoitusohjelmien (ja muiden kansainvälisten ohjelmien) mahdollinen merkityksen korostuminen seuraavilla ohjelmakausilla Tarve vaikuttaa rahoitusohjelmien sisältöön EU-ohjelmatoiminnassa henkilötason osallistuminen korostuu Korkeakouluille lähetetylläkyselytutkimuksella kartoitettu tietoa tämänhetkisestä asiantuntijoiden osallistumisesta EUohjelmatoimintaan

5 Hankkeen yhteistyö Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen ammattikorkeakoulut: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EUFUND, GLOBRO ja CARNET -hankkeet

6 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Kyselytutkimus 2009

7 Tutkimuksen tavoitteet Kartoittaa vastaajien toimintaa EU:n T&K&I yhteistyöverkostoissa Selvittää vastaajien osallistumista EU:n tutkimusohjelmien toimintaan, erityisesti tutkimusohjelmien valmisteluun ja asiantuntijapaneeleihin Selvittää EU:n puiteohjelman yhtyedessä käynnistettyjen rahoitusohjelmien tunnetuutta ja osallistumista rahoitushakuihin Selvittää kansainvälistymisen esteitä omassa työtehtävässä Kartoittaa tutkimustoiminnan kansainvälistymistä parhaiten edistäviä tekijöitä Kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta

8 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä syyskuussa 2009 Kohderyhmänä oli Itä-Suomen korkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilökunta: Kuopion ja Joensuun yliopistot Pohjois-Karjalan ja Savonia-ammattikorkeakoulu Tutkimus perustuu 489 vastaajan antamiin vastauksiin Osa vastaajista ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin

9 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 tarkastelun kohteena olivat evaluaattoritoiminta Suomen Akatemian toimikuntien kansainvälinen toiminta COST-yhteistyö EUREKA-toiminta Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen (ETP) toiminta yhteisiin teknologia-aloitteisiin liittyvä toiminta (JTI-toiminta) Kilpailukyky ja innovointiohjelma CIP-toiminta Euroopan tiedesäätiön (ESF) toiminta Euroopan innovaatio- ja teknologiayksikkö EIT:n sekä KIC-yhteisöjen toiminta Kansallisen Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n toiminta sekä EU-komission lausunto-tai konsultaatiotoiminta.

10 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Vastaajilta kysyttiin mm. Tarkasteltavien rahoitusohjelmien ja toimintamuotojen tuntemisesta näihin liittyvästä osallistumisesta, kokemuksesta tai kiinnostuksesta osallistua Lisäksi selvitettiin vastaajien lisätietotoiveita edellämainittujen osalta.

11 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Taustatiedot Tulokset Onnistuminen ja kehittämisehdotukset

12 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Taustatiedot

13 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastaajan organisaatio ja vastausten jakauma ORGANISAATIO JA YKSIKKÖ 2009 Joensuun yliopisto 36,0% (176) Kuopion yliopisto 24,3% (119) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 14,7% (72) Savonia-ammattikorkeakoulu 24,9% (122) Yhteensä 100,0% (489)

14 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastauskieli KIELI (REKISTERITIETO) 2009 suomi 92,4% (452) englanti 7,6% (37) Yhteensä 100,0% (489)

15 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Sukupuoli SUKUPUOLI 2009 mies 44,8% (216) nainen 55,2% (266) Yhteensä 100,0% (482)

16 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Ikä IKÄ 2009 alle 30 v 14,1% (68) v 25,7% (124) v 27,7% (134) v 26,1% (126) yli 60 v 6,4% (31) Yhteensä 100,0% (483)

17 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Toiminta-aika nykyisissä tehtävissä TOIMINTA-AIKA NYKYISESSÄ TEHTÄVÄSSÄ 2009 alle 5 vuotta 47,4% (227) 5-10 vuotta 24,6% (118) yli 10 vuotta 28,0% (134) Yhteensä 100,0% (479)

18 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastaajan oppiarvo/tutkinto OPPIARVON/TUTKINNON LUOKKA 2009 ammattikorkeakoulututkinto 5,8% (28) maisteri, kandidaatti 49,0% (238) lisensiaatti 7,8% (38) tohtori 29,6% (144) muu 7,8% (38) Yhteensä 100,0% (486)

19 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Pääasiallinen toimenkuva PÄÄASIALLINEN TOIMENKUVA 2009 Tutkimus ja kehittäminen 43,3% (119) Opetus 34,2% (94) Hallinto-, tuki- ja suunnittelutehtävät 15,3% (42) muu 7,3% (20) Yhteensä 100,0% (275)

20 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Suostumus tietojen käyttämiseen SUOSTUMUS TIETOJEN KÄYTTÄMISEEN 2009 Kyllä 79,7% (200) Ei 20,3% (51) Yhteensä 100,0% (251)

21 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Tulokset

22 Evaluaattoritoiminta Projektihakujen evaluaattorina toimiminen on keskeinen verkostoitumismuoto sekä oppimisympäristö omien hakemusten valmisteluun. Yksi merkittävimmistä evaluaattoritoiminnoista on EU-puiteohjelman hankkeiden arviointi. Evaluaattoriksi voi rekisteröityä esimeriksi EU:n Cordis -tietokannassa.

23 Evaluaattoritoiminta: Tunnetteko evaluaattoritoiminnan? Ei 69,1% (186) Kyllä 30,9% (83) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Evaluaattoritoiminta: Kokemukset evaluaattoritoiminnasta? Ei 88,2% (240) Kyllä, olen rekisteröitynyt evaluaattoriksi 7,0% (19) Kyllä, olen toiminut evaluaattorina 10,3% (28) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 Evaluaattoritoiminta: Vastaajien toiminta evaluaattorina 6. EU:n puiteohjelmassa tai aiemmin 15,4% (4) 7. EU:n puiteohjelmassa 34,6% (9) Muu rahoitusohjelma 53,8% (14) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 Evaluaattoritoiminta: Toivon lisätietoa Ei 43,3% (110) Kyllä 56,7% (144) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

27 SA kansainväliset toimikunnat Suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä edistää Suomen Akatemian neljätieteellistätoimikuntaa. Suomen Akatemian toimikunnat ovat Biotieteiden ja ympäristön tutkimus, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus, Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus sekäterveyden tutkimus. Toimikuntien kautta pääsee mukaan erilaisten huipputasoisten kansainvälisten yhteisöjen toimintaan, kuten Cern ja Unesco, sekä muihin ohjelmiin ja hankkeisiin.

28 SA kansainväliset toimikunnat: Tunnetteko SA kansainvälisten toimikuntien toimintaa? Ei 75,6% (204) Kyllä 24,4% (66) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 SA kansainväliset toimikunnat: Osallistutteko tällä hetkellä? Ei 93,2% (248) Olen toimikunnan jäsen 0,8% (2) Olen osallistunut toimikuntien kautta seuraavien yhteisöjen toimintaan 4,5% (12) Olen osallistunut aiemmin 2,6% (7) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vastaajien mainitsemat jäsenyydet ja yhteisöt esitetään seuraavassa diassa

30 SA kansainväliset toimikunnat: SA toimikuntien kautta yhteisöjen toimintaan osallistuneiden vastaajien määrä CERC3 9,1% (1) CERN 18,2% (2) COST 63,6% (7) ERA-NETit 9,1% (1) ESF 36,4% (4) Nato 9,1% (1) NordForsk 9,1% (1) NOS-N 9,1% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lisäksi yksi vastaajista on SA terveyden tutkimuksen toimikunnan jäsen

31 SA kansainväliset toimikunnat: toivon lisätietoa Ei 39,5% (103) Kyllä 60,5% (158) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 COST-yhteistyö European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST) edistää eurooppalaista tieteellisteknistä yhteistyötä. Se tukee eurooppalaisia monikansallisia ja tieteidenvälisiätutkimusverkostoja tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille. Hankkeita käynnistetään tutkijoiden ehdottamista aiheista kaikilta tieteen ja teknologian aloilta.

33 COST yhteistyö: Tunnetteko COST-toiminnan? Ei 80,5% (219) Kyllä 19,5% (53) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 COST yhteistyö: Osallistutteko tällä hetkellä COST-toimintaan? Ei 91,7% (233) Kyllä, olen teemaryhmän varsinainen jäsen 1,2% (3) Kyllä, olen teemaryhmän asiantuntijajäsen 1,2% (3) Kyllä, olen osallistunut COST-hankkeisiin (COST Actions) 3,5% (9) Kyllä, olen osallistunut muulla tavoin 2,8% (7) Olen osallistunut aiemmin 0,8% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Teemaryhmiin osallistuminen on esitetty seuraavassa diassa

35 COST yhteistyö: COST-teemaryhmiin osallistuminen Varsinaiset jäsenet CMST: 1 FA: 1 Asiantuntijajäsenet: BMS: 1 FPS: 1 ICT: 1

36 COST yhteistyö: toivon lisätietoa Ei 49,8% (128) Kyllä 50,2% (129) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 EUREKA EUREKA on eurooppalainen yhteistoimintaverkosto, jonka markkinalähtöisissä, teollisuusvetoisissa tutkimus-ja tuotekehitysprojekteissa kehitetään tuotteita, prosesseja ja palveluja globaaleille markkinoille. EUREKAnprojektimuotoja ovat klusterit, yksittäisprojektit ja sateenvarjot. Klusterit ovat Euroopan huipputeollisuuden aloitteita ja merkittäviäoman toimialansa kansainvälisten tavoitteiden toteuttajia. Sateenvarjot ovat julkisten toimijoiden ja toimiala-asiantuntijoiden muodostamia temaattisia verkostoja, jotka tukevat yksittäisprojektien syntymistä järjestämällä esimerkiksi partnerointitapahtumia.

38 EUREKA: Tunnetteko EUREKA-toiminnan? Ei 84,3% (225) Kyllä 15,7% (42) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 EUREKA: EUREKA-toimintaan osallistuminen Ei 98,4% (252) Kyllä, olen osallistunut organisaation toimintaan klustereiden vetäjänä (EUREKA Clusters) 0,4% (1) Kyllä, olen toiminut asiantuntijana EUREKA-sateenvarjoissa (EUREKA Umbrellas) 0,8% (2) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,8% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osallistuminen on esitetty tarkemmin seuraavassa diassa

40 EUREKA: osallistuminen Klusterin vetäjänä(mikä klusteri) Information Technology/ITEA: 1 Asiantuntijana EUREKA-sateenvarjossa(mikä sateenvarjo) Medical and Biotechnology/Innofisk: 1

41 EUREKA: toivon lisätietoa Ei 50,2% (125) Kyllä 49,8% (124) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

42 Eurooppalaiset teknolgiayhteisöt (ETPt) Teknologiayhteisöt (EuropeanTechnologyPlatforms) kokoavateritutkimus-jateknologia-alojentärkeimmät eurooppalaiset vaikuttajat yhteen. Yhteisöjen tavoitteena on luoda yhteinen strategia (StrategicResearchAgenda, SRA) tulevaisuuden tutkimustarpeista. Näitätutkimusagendoja komissio on käyttänyt apunaan suunnitellessaan 7. puiteohjelmaa.teknologiayhteisöjäon yli kolmekymmentä.

43 Eurooppalaiset teknologiayhteisöt (ETPt): toimintaan osallistuminen Ei 99,3% (265) Kyllä, olen jäsen 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,4% (1) Olen osallistunut aiemmin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yksi vastaajista on ARTEMIS-yhteisön jäsen.

44 Eurooppalaiset teknolgiayhteisöt (ETPt): toivon lisätietoa Ei 61,2% (153) Kyllä 38,8% (97) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

45 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt) Yhteiset teknologia-aloitteet (JointTechnologyIniatives) ovat syntyneet teknologiayhteisöjen (ETP) pohjalta. Niiden avulla toteutetaan vaativia tutkimus-ja teknologiaohjelmia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Tavoitteena on tehostaa julkisten ja yksityisten toimijoiden ja rahoittajien yhteistyötäalueilla, joilla suuret riskit ja rahoituksen vähyys vaikeuttavat tutkimusta ja kehitystä. JTInteknologia-aloitteita ovat muun muassa nanoelektroniikka sekäinnovatiiviset lääkkeet. Suomessa vastaava kansallinen toimintamuoto ovat SHOKit.

46 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): tunnetteko JTI-toiminnan? Ei 95,1% (254) Kyllä 4,9% (13) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

47 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): Toimintaan osallistuminen Ei 99,6% (231) Kyllä 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yksi vastaajista on JTI IMI:n jäsen.

48 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): toivon lisätietoa Ei 63,9% (156) Kyllä 36,1% (88) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

49 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman rinnalla toimii vuosina kilpailukyky-ja innovaatio-ohjelma eli CIP (Competitivenessand InnovationProgramme). Ohjelman tavoitteena on edistääyrittäjyyttäeuroopassa, kiihdyttääinnovaatioita erityisesti ICT-teknologianalalla, edistääympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa ja käyttöäsekäedistääinnovaatioita tietoon perustuvan talouden luomiseksi.

50 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: tunnetteko toiminnan? Ei 91,0% (244) Kyllä 9,0% (24) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

51 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: osallistutteko tällä hetkellä toimintaan? Ei 94,6% (228) Kyllä 2,5% (6) Kyllä, olen kiinnostunut osallistumaan 5,0% (12) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä: Kolme vastaajaa osallistuu EIP-yhteisön ja kaksi IEE-yhteisön toimintaan

52 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: toivon lisätietoa Ei 55,3% (142) Kyllä 44,7% (115) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Euroopan tiedesäätiö ESF ESF (EuropeanScience Foundation) perustettiin vuonna Nykyään siihen kuuluu 78 jäsenorganisaatiota 30 maasta. Jäsenorganisaatiot ovat pääasiassa jäsenmaiden tieteellistä perustutkimusta rahoittavia elimiä. ESF:lläon neuvottelukunnat viideltäeri tieteenalalta, joiden toiminta konkretisoituu muun muassa tutkimusohjelmissa ja verkostoissa. Suomalaisten tutkijoiden kannattaa myös rohkeasti osallistua Tiedesäätiön joka toinen vuosi järjestämään ja kaikille avoimeen tutkimuskonferenssiin, jossa kannustetaan uusien ajatusten ja lähestymistapojen esiintuomista.

54 Euroopan tiedesäätiö ESF: tunnetteko ESF-toiminnan? Ei 81,4% (214) Kyllä 18,6% (49) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

55 Euroopan tiedesäätiö ESF: toimintaan osallistuminen Ei 94,6% (226) Kyllä, olen neuvottelukunnan (Standing Committee) jäsen 1,3% (3) Kyllä, olen osallistunut toimintaan 4,6% (11) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,8% (2) Olen osallistunut aiemmin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osallistuminen esitetään tarkemmin seuraavassa diassa

56 Euroopan tiedesäätiö ESF: osallistuminen Neuvottelukunnan jäsen (neuvottelukunta) EMRC: 1 LESC: 2 Osallistuminen rahoitusmuotojen kautta (rahoitusmuoto) Tutkivat työpajat: 1 ESF-tutkimuskonferenssit: 1 Tutkimusverkosto-ohjelmat: 6 EUROCORES-ohjelmat: 2

57 Euroopan tiedesäätiö ESF: toivon lisätietoa Ei 41,8% (107) Kyllä 58,2% (149) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

58 EIT- ja KIC-yhteisöt Lokakuussa 2008 toimintansa aloittaneen Euroopan innovaatio-ja teknologiainstituutin (EuropeanInnovationand TechnologyInstitute) EIT:ntavoitteena on edistääeuroopan kestäväätalouskasvua ja kilpailukykyä. EIT:ntoiminta aloitetaan kahden tai kolmen osaamis-ja innovaatioyhteisön eli KICin(Knowledgeand InnovationCommunities) voimin. Niihin voivat ottaa osaa muun muassa yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten sekämuiden sidosryhmien edustajat. Ensimmäisten rahoitettavien KIC:ientoiminta tulee rakentumaan seuraavien teemojen ympärille: ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, uusiutuva energia sekätulevaisuuden tieto-ja viestintäyhteiskunta.

59 EIT- ja KIC-yhteisöt: tunnetteko toimintamuodot? Ei 95,5% (254) Kyllä 4,5% (12) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 EIT- ja KIC-yhteisöt: oletteko kiinnostunut osallistumaan Ei 69,0% (174) Kyllä 31,0% (78) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 EIT- ja KIC-yhteisöt: toivon lisätietoa Ei 56,2% (145) Kyllä 43,8% (113) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Tutkimus- ja innovaationeuvosto Tutkimus-ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekäniiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviäkysymyksiä.neuvostonjaostot käyttävät työssään apunaan myös eri alojen asiantuntijoita.

63 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: tunnetteko toiminnan? Ei 86,5% (231) Kyllä 13,5% (36) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

64 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: toimintaan osallistuminen? Ei 99,2% (249) Kyllä, toimin asiantuntijana neuvoston jaostossa 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut muulla tavoin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: toivon lisätietoa Ei 49,4% (127) Kyllä 50,6% (130) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

66 Euroopan tutkimusneuvosto ERC Euroopan tutkimusneuvosto ERC (EuropeanResearchCouncil) aloitti toimintansa vuonna 2007 Euroopan Unionin tutkimuksen ja teknologian 7. puiteohjelman yhteydessä. ERC rahoittaa tutkijalähtöistä, pienten tutkimusryhmien tekemääkorkeatasoista perustutkimusta. Lisäksi ERC järjestää erilaisia tapahtumia.

67 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: tunnetteko toiminnan? Ei 85,1% (223) Kyllä 14,9% (39) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

68 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: toimintaan osallistuminen? Ei 96,8% (242) Kyllä, olen hakenut tutkimusrahoitusta 2,4% (6) Kyllä, olen osallistunut tapahtumiin 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

69 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: toivon lisätietoa Ei 51,6% (132) Kyllä 48,4% (124) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

70 Lausunnot ja konsultaatiot EU-komissio ja sen asettamat työryhmät pyytävät usein lausuntoja sekäkonsultaatiota jäsenmaidensa asiantuntijoilta. Vastaamalla aktiivisesti EU-komission ja sen työryhmien lausunto-ja konsultaatiopyyntöihin suomalaiset osaajat ovat vahvasti mukana vaikuttamassa muun muassa lainsäädäntöön sekäerilaisten tutkimusohjelmien työsuunnitelmien valmisteluun.

71 Lausunnot ja konsultaatiot: Oletteko antanut EU-komission tai sen asettaman komitean tai neuvoston pyynnöstä lausuntoja tai vastannut komission konsultaatiopyyntöihin esimerkiksi lainsäädäntöön tai tutkimusohjelmien työsuunnitelmien valmisteluun liittyvissä kysymyksissä? Ei 96,2% (251) Kyllä 3,8% (10) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

72 Lausunnot ja konsultaatiot: toivon lisätietoa Ei 62,0% (158) Kyllä 38,0% (97) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

73 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Onnistuminen ja kehittämisehdotukset

74 Oman yksikön kansainväliset valmiudet yleisesti: Miten koette oman yksikkönne (laitos, keskus, osaamisala) kansainväliset valmiudet yleisesti? valmiudet ovat erittäin hyvät 11,7% (31) valmiudet ovat melko hyvät 25,0% (66) valmiudet ovat hyvät 33,7% (89) valmiudet ovat melko heikot 27,3% (72) valmiudet ovat erittäin heikot 2,3% (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

75 Varautuminen muutokseen: EU:n tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytännöt ovat muuttumassa tulevilla ohjelmakausilla. Käytännössä tämä merkitsee kilpailun kiristymistä rahoituksessa, mutta myös henkilötason osallistumisen painoarvon lisääntymistä. Onko yksikkönne mielestänne riittävästi varautunut tähän muutokseen? olemme varautuneet erittäin hyvin 3,2% (8) olemme varautuneet melko hyvin 17,3% (43) olemme jonkin verran varautuneet 54,8% (136) emme ole varautuneet 24,6% (61) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

76 Yksikön valmiuksien merkitys ja onnistuminen: (Asteikko: 1 = ei lainkaan merkitystä 7 = erittäin tärkeä) osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun, 244 kpl osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin, 246 kpl osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä, 239 kpl EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus, 256 kpl kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti, 253 kpl kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen, 253 kpl tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen, 250 kpl kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa, 257 kpl evaluaattorina toimiminen, 240 kpl tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen, 253 kpl -2,0-1,9-1,8-1,8-1,8-1,7-1,6-1,6-1,6-1,3 5,1 5,8 4,7 5,7 5,6 5,6 6,0 5,9 4,7 5,9 0 max 7 Kuiluanalyysi; Oman yksikön onnistuminen kansainvälistymiseen liittyvissä valmiuksissa suhteessa valmiuksien merkitykseen omalle yksikölle

77 Yksikön valmiuksien merkitys ja onnistuminen: (Asteikko: 1 = ei lainkaan merkitystä 7 = erittäin tärkeä) Kuiluanalyysin mukaan tekijät, joiden osalta valmiuksissa on eniten parantamisen varaatekijöiden merkitykseen nähden, ovat: osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä

78 Yleiset valmiudet yksikössäni merkitys ja onnistuminen: EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus, 256 kpl kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti, 253 kpl -1,8-1,8 5,7 5,6 kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa, 257 kpl -1,6 5,9 0 max 7

79 Yleiset valmiudet yksikössäni merkitys ja onnistuminen: Kuiluanalyysin mukaan tekijät, joiden osalta valmiuksissa on eniten parantamisen varaatekijöiden merkitykseen nähden, ovat: EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus Kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti Kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa

80 Henkilötason osallistuminen osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun, 244 kpl osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin, 246 kpl osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä, 239 kpl evaluaattorina toimiminen, 240 kpl -2,0-1,9-1,8-1,6 5,1 5,8 4,7 4,7 0 max 7

81 Henkilötason osallistuminen Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: (kuilu -1,5-1,9) osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin osallistuminen asiantuntijana EU-komission tehtävissä evaluaattorina toimiminen Kriittinen tekijä, jonka osalta valmiuksissa on eniten parannettavaa, on: (kuilu -2,0 tai heikompi) osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun

82 Kokonaisnäkemykset kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen, 253 kpl -1,7 5,6 tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen, 250 kpl -1,6 6,0 tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen, 253 kpl -1,3 5,9 0 max 7

83 Kokonaisnäkemykset Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa on onnistuttu hyvin, ovat: Tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen

84 Henkilökohtaisen osaamisen arviointi olen henkilökohtaisesti kiinnostunut vahvistamaan kansainvälisyyttä työssäni, 256 kpl neuvottelu- ja esiintymistaidot, 254 kpl työnkuvani mahdollistaa henkilötason osallistumisen kansainvälisten tutkimusyhteisöjen toimintaan, 256 kpl kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot, 255 kpl luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen, 254 kpl -1,6-1,5-1,4-1,2-1,2 6,0 6,2 5,2 6,0 6,3 0 max 7

85 Henkilökohtaisen osaamisen arviointi Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: olen henkilökohtaisesti kiinnostunut vahvistamaan kansainvälisyyttä työssäni neuvottelu- ja esiintymistaidot

86 Globaalit henkilökohtaiset arvot ja taidot neuvottelu- ja esiintymistaidot, 254 kpl kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot, 255 kpl luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen, 254 kpl -1,5-1,2-1,2 6,2 6,0 6,3 0 max 7

87 Globaalit henkilökohtaiset arvot ja taidot Tekijöitä, joiden osalta henkilökohtaisissa kansainvälistymiseen liittyvissävalmiuksissa on onnistuttu hyvin, ovat: luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot Tekijä, jonka osalta henkilökohtaisissa valmiuksissa olisi parantamisen varaa, on: neuvottelu- ja esiintymistaidot

88 Kansainvälistymisen esteet: pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 29,8% (77) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 20,2% (52) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 5,8% (15) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 5,4% (14) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 12,4% (32) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 8,9% (23) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 8,1% (21) muu 9,3% (24) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

89 Kansainvälistymisen esteet: toiseksi pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 24,3% (60) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 13,8% (34) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 8,5% (21) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 13,0% (32) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 13,8% (34) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 14,6% (36) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 5,3% (13) muu 6,9% (17) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

90 Kansainvälistymisen esteet: kolmanneksi pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 14,7% (36) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 9,4% (23) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 6,5% (16) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 15,9% (39) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 17,6% (43) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 17,1% (42) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 12,2% (30) muu 6,5% (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

91 T&K&I toiminnan kansainvälisyyttä edistävät tekijät organisaationi ja toimintaympäristöni kansainvälistymistrategioiden johdonmukainen toteuttaminen 20,0% (50) kansainvälistymistä edistävän verkoston rakentaminen ja verkostotapaamiset 42,0% (105) kansainvälistymistä edistävien henkilökohtaisten valmiuksien parantaminen 25,6% (64) kansainvälisyystoiminnan sisällyttäminen työnkuviin 40,8% (102) muu 8,4% (21) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

92 T&K&I toiminnan kansainvälisyyttä edistävät tekijät: Millaista tukea kaipaisitte omissa kansainvälistymistoimissanne? Avoin palaute TOP 3 Rahaa (yliopistot) Työaikaa (amk:t) Lisää tiedotusta mahdollisuuksista Poimintoja Mentoritoimintaa= kansainvälisilläfoorumeilla jo toimivat konkarit ottaisivat nuorempia mukaan Vertaistuki ja verkostotoiminta, enemmän itäsuomalaista yhteistyötä Selkeitä kansainvälistymiseen tavoitteita omassa yksikössä

93 Vastaajien antamia konkreettisia esimerkkejä onnistuneesta kansainvälistymistoiminnasta Avoimen palautteen mukaan kansainvälinen hanketoiminta yleensäkoetaan antoisaksi ja onnistuneeksi Useita mainintoja onnistumisista saavat mm. COST Actions, Marie Curie toimet, EU-puiteohjelmahankkeet Poimintoja: Itse järjestetyt konferenssit Yksikön johto on luonut ja tukenut johdonmukaisesti kansainvälisen työyhteisön syntymistä ja tästä kaikki yksikössä pääsevät nyt osallisiksi

94 Muita huomioita vastausten perusteella: Yksittäiset henkilöt hyvin aktiivisia monella foorumilla Palautteessa toistuu lisätiedon tarve (nuorempi osa vastaajista) Motivaatio suhteessa virkaikään?

95 Lisätietoja ja materiaaleja

96 Osken Kansainvälistymisen Boost-up projekti Itäsuomalaisten t&k-toimijoiden aktiivisen roolin vahvistaminen EU:n tutkimus ja kehittämisohjelmatyössä Meneillään Itä-Suomen korkeakoulujen osaamisprofiilien kartoitus Lisätietoja hankkeesta tuntijapalvelut+innovaatioiden+tueksi/osaamiskeskusohjelma n+kansainvalistymisen+boost+up+-hanke/

97 Kiitos!

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Kansallinen asiantuntijaryhmä

Kansallinen asiantuntijaryhmä Kansallinen asiantuntijaryhmä 20.9.2012 Riitta Mustonen 2 FIRI asiantuntijaryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 2.12.2011 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 2 :n 5 kohdan nojalla Suomen

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11.

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11. Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen Joensuu, 5.11.2009 1 Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia! Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN 21.8.2013 TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja Tutkimuspalveluhenkilöstön ammatillinen kehittäminen ja kehittyminen Esimerkki urapolusta

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Kansallinen innovaatiostrategia ja

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

OSAAMISKLUSTEREIDEN KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISOHJEL- MA (TEM, OKM)

OSAAMISKLUSTEREIDEN KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISOHJEL- MA (TEM, OKM) OSAAMISKLUSTEREIDEN KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISOHJEL- MA (TEM, OKM) TL 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Kehittämisohjelmasta vastaava asiantuntija Teema

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Advansis Oy Janne Lehenkari, Advansis Oy Tarmo Lemola, Advansis Oy Terhi Tuominen, Helsingin yliopisto 1 Lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007 2013)

EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007 2013) EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007 2013) Surffaa netissä tietoa tutkimuksen 7. puiteohjelmasta Suomeksi www.tekes.fi/eu/fin/7po Komission sivut tutkijoille http://cordis.europa.eu.int/fp7/ Tutkimuspolitiikkaa

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston

Lisätiedot

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7)

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Mitä Euroopassa tutkitaan SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Eurooppalaisen tutkimuksen nostaminen johtoasemaan Eurooppalaisen tutkimuksen saattaminen uudelle tasolle Tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

YLIOPISTOLLINEN METSÄKOULUTUS SUOMI 100. metsä biosfäärissä ihminen metsässä. Paavo Pelkonen Selvitysmies Metsänhoitajaliitto ry

YLIOPISTOLLINEN METSÄKOULUTUS SUOMI 100. metsä biosfäärissä ihminen metsässä. Paavo Pelkonen Selvitysmies Metsänhoitajaliitto ry YLIOPISTOLLINEN METSÄKOULUTUS SUOMI 100 metsä biosfäärissä ihminen metsässä Paavo Pelkonen Selvitysmies Metsänhoitajaliitto ry TARKASTELUSSA: 1. HAKIJA/OPISKELIJA 2. OPETTAJA 3. OPETUS 4. KOULUTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI Itämeristrategian prioriteettialue AGRI kestävä maatalous,

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot