Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa"

Transkriptio

1 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Kirsi Mononen Osaamiskeskusohjelman kansainvälistymisen boost-up-projekti Joensuun Tiedepuisto Oy

2 Sisältö OskenKansainvälistymisen boost-up projekti Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009

3 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Osaamiskeskusohjelman kansainvälistymisen boost-up projekti

4 Osken Kansainvälistymisen boost-up projekti - Itäsuomalaisten t&k-toimijoiden aktiivisen roolin vahvistaminen EU:n tutkimus ja kehittämisohjelmatyössä Taustana EU-rahoitusohjelmien (ja muiden kansainvälisten ohjelmien) mahdollinen merkityksen korostuminen seuraavilla ohjelmakausilla Tarve vaikuttaa rahoitusohjelmien sisältöön EU-ohjelmatoiminnassa henkilötason osallistuminen korostuu Korkeakouluille lähetetylläkyselytutkimuksella kartoitettu tietoa tämänhetkisestä asiantuntijoiden osallistumisesta EUohjelmatoimintaan

5 Hankkeen yhteistyö Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen ammattikorkeakoulut: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EUFUND, GLOBRO ja CARNET -hankkeet

6 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Kyselytutkimus 2009

7 Tutkimuksen tavoitteet Kartoittaa vastaajien toimintaa EU:n T&K&I yhteistyöverkostoissa Selvittää vastaajien osallistumista EU:n tutkimusohjelmien toimintaan, erityisesti tutkimusohjelmien valmisteluun ja asiantuntijapaneeleihin Selvittää EU:n puiteohjelman yhtyedessä käynnistettyjen rahoitusohjelmien tunnetuutta ja osallistumista rahoitushakuihin Selvittää kansainvälistymisen esteitä omassa työtehtävässä Kartoittaa tutkimustoiminnan kansainvälistymistä parhaiten edistäviä tekijöitä Kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta

8 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä syyskuussa 2009 Kohderyhmänä oli Itä-Suomen korkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilökunta: Kuopion ja Joensuun yliopistot Pohjois-Karjalan ja Savonia-ammattikorkeakoulu Tutkimus perustuu 489 vastaajan antamiin vastauksiin Osa vastaajista ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin

9 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 tarkastelun kohteena olivat evaluaattoritoiminta Suomen Akatemian toimikuntien kansainvälinen toiminta COST-yhteistyö EUREKA-toiminta Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen (ETP) toiminta yhteisiin teknologia-aloitteisiin liittyvä toiminta (JTI-toiminta) Kilpailukyky ja innovointiohjelma CIP-toiminta Euroopan tiedesäätiön (ESF) toiminta Euroopan innovaatio- ja teknologiayksikkö EIT:n sekä KIC-yhteisöjen toiminta Kansallisen Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n toiminta sekä EU-komission lausunto-tai konsultaatiotoiminta.

10 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Vastaajilta kysyttiin mm. Tarkasteltavien rahoitusohjelmien ja toimintamuotojen tuntemisesta näihin liittyvästä osallistumisesta, kokemuksesta tai kiinnostuksesta osallistua Lisäksi selvitettiin vastaajien lisätietotoiveita edellämainittujen osalta.

11 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Taustatiedot Tulokset Onnistuminen ja kehittämisehdotukset

12 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Taustatiedot

13 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastaajan organisaatio ja vastausten jakauma ORGANISAATIO JA YKSIKKÖ 2009 Joensuun yliopisto 36,0% (176) Kuopion yliopisto 24,3% (119) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 14,7% (72) Savonia-ammattikorkeakoulu 24,9% (122) Yhteensä 100,0% (489)

14 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastauskieli KIELI (REKISTERITIETO) 2009 suomi 92,4% (452) englanti 7,6% (37) Yhteensä 100,0% (489)

15 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Sukupuoli SUKUPUOLI 2009 mies 44,8% (216) nainen 55,2% (266) Yhteensä 100,0% (482)

16 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Ikä IKÄ 2009 alle 30 v 14,1% (68) v 25,7% (124) v 27,7% (134) v 26,1% (126) yli 60 v 6,4% (31) Yhteensä 100,0% (483)

17 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Toiminta-aika nykyisissä tehtävissä TOIMINTA-AIKA NYKYISESSÄ TEHTÄVÄSSÄ 2009 alle 5 vuotta 47,4% (227) 5-10 vuotta 24,6% (118) yli 10 vuotta 28,0% (134) Yhteensä 100,0% (479)

18 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastaajan oppiarvo/tutkinto OPPIARVON/TUTKINNON LUOKKA 2009 ammattikorkeakoulututkinto 5,8% (28) maisteri, kandidaatti 49,0% (238) lisensiaatti 7,8% (38) tohtori 29,6% (144) muu 7,8% (38) Yhteensä 100,0% (486)

19 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Pääasiallinen toimenkuva PÄÄASIALLINEN TOIMENKUVA 2009 Tutkimus ja kehittäminen 43,3% (119) Opetus 34,2% (94) Hallinto-, tuki- ja suunnittelutehtävät 15,3% (42) muu 7,3% (20) Yhteensä 100,0% (275)

20 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Suostumus tietojen käyttämiseen SUOSTUMUS TIETOJEN KÄYTTÄMISEEN 2009 Kyllä 79,7% (200) Ei 20,3% (51) Yhteensä 100,0% (251)

21 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Tulokset

22 Evaluaattoritoiminta Projektihakujen evaluaattorina toimiminen on keskeinen verkostoitumismuoto sekä oppimisympäristö omien hakemusten valmisteluun. Yksi merkittävimmistä evaluaattoritoiminnoista on EU-puiteohjelman hankkeiden arviointi. Evaluaattoriksi voi rekisteröityä esimeriksi EU:n Cordis -tietokannassa.

23 Evaluaattoritoiminta: Tunnetteko evaluaattoritoiminnan? Ei 69,1% (186) Kyllä 30,9% (83) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Evaluaattoritoiminta: Kokemukset evaluaattoritoiminnasta? Ei 88,2% (240) Kyllä, olen rekisteröitynyt evaluaattoriksi 7,0% (19) Kyllä, olen toiminut evaluaattorina 10,3% (28) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 Evaluaattoritoiminta: Vastaajien toiminta evaluaattorina 6. EU:n puiteohjelmassa tai aiemmin 15,4% (4) 7. EU:n puiteohjelmassa 34,6% (9) Muu rahoitusohjelma 53,8% (14) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 Evaluaattoritoiminta: Toivon lisätietoa Ei 43,3% (110) Kyllä 56,7% (144) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

27 SA kansainväliset toimikunnat Suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä edistää Suomen Akatemian neljätieteellistätoimikuntaa. Suomen Akatemian toimikunnat ovat Biotieteiden ja ympäristön tutkimus, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus, Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus sekäterveyden tutkimus. Toimikuntien kautta pääsee mukaan erilaisten huipputasoisten kansainvälisten yhteisöjen toimintaan, kuten Cern ja Unesco, sekä muihin ohjelmiin ja hankkeisiin.

28 SA kansainväliset toimikunnat: Tunnetteko SA kansainvälisten toimikuntien toimintaa? Ei 75,6% (204) Kyllä 24,4% (66) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 SA kansainväliset toimikunnat: Osallistutteko tällä hetkellä? Ei 93,2% (248) Olen toimikunnan jäsen 0,8% (2) Olen osallistunut toimikuntien kautta seuraavien yhteisöjen toimintaan 4,5% (12) Olen osallistunut aiemmin 2,6% (7) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vastaajien mainitsemat jäsenyydet ja yhteisöt esitetään seuraavassa diassa

30 SA kansainväliset toimikunnat: SA toimikuntien kautta yhteisöjen toimintaan osallistuneiden vastaajien määrä CERC3 9,1% (1) CERN 18,2% (2) COST 63,6% (7) ERA-NETit 9,1% (1) ESF 36,4% (4) Nato 9,1% (1) NordForsk 9,1% (1) NOS-N 9,1% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lisäksi yksi vastaajista on SA terveyden tutkimuksen toimikunnan jäsen

31 SA kansainväliset toimikunnat: toivon lisätietoa Ei 39,5% (103) Kyllä 60,5% (158) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 COST-yhteistyö European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST) edistää eurooppalaista tieteellisteknistä yhteistyötä. Se tukee eurooppalaisia monikansallisia ja tieteidenvälisiätutkimusverkostoja tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille. Hankkeita käynnistetään tutkijoiden ehdottamista aiheista kaikilta tieteen ja teknologian aloilta.

33 COST yhteistyö: Tunnetteko COST-toiminnan? Ei 80,5% (219) Kyllä 19,5% (53) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 COST yhteistyö: Osallistutteko tällä hetkellä COST-toimintaan? Ei 91,7% (233) Kyllä, olen teemaryhmän varsinainen jäsen 1,2% (3) Kyllä, olen teemaryhmän asiantuntijajäsen 1,2% (3) Kyllä, olen osallistunut COST-hankkeisiin (COST Actions) 3,5% (9) Kyllä, olen osallistunut muulla tavoin 2,8% (7) Olen osallistunut aiemmin 0,8% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Teemaryhmiin osallistuminen on esitetty seuraavassa diassa

35 COST yhteistyö: COST-teemaryhmiin osallistuminen Varsinaiset jäsenet CMST: 1 FA: 1 Asiantuntijajäsenet: BMS: 1 FPS: 1 ICT: 1

36 COST yhteistyö: toivon lisätietoa Ei 49,8% (128) Kyllä 50,2% (129) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 EUREKA EUREKA on eurooppalainen yhteistoimintaverkosto, jonka markkinalähtöisissä, teollisuusvetoisissa tutkimus-ja tuotekehitysprojekteissa kehitetään tuotteita, prosesseja ja palveluja globaaleille markkinoille. EUREKAnprojektimuotoja ovat klusterit, yksittäisprojektit ja sateenvarjot. Klusterit ovat Euroopan huipputeollisuuden aloitteita ja merkittäviäoman toimialansa kansainvälisten tavoitteiden toteuttajia. Sateenvarjot ovat julkisten toimijoiden ja toimiala-asiantuntijoiden muodostamia temaattisia verkostoja, jotka tukevat yksittäisprojektien syntymistä järjestämällä esimerkiksi partnerointitapahtumia.

38 EUREKA: Tunnetteko EUREKA-toiminnan? Ei 84,3% (225) Kyllä 15,7% (42) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 EUREKA: EUREKA-toimintaan osallistuminen Ei 98,4% (252) Kyllä, olen osallistunut organisaation toimintaan klustereiden vetäjänä (EUREKA Clusters) 0,4% (1) Kyllä, olen toiminut asiantuntijana EUREKA-sateenvarjoissa (EUREKA Umbrellas) 0,8% (2) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,8% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osallistuminen on esitetty tarkemmin seuraavassa diassa

40 EUREKA: osallistuminen Klusterin vetäjänä(mikä klusteri) Information Technology/ITEA: 1 Asiantuntijana EUREKA-sateenvarjossa(mikä sateenvarjo) Medical and Biotechnology/Innofisk: 1

41 EUREKA: toivon lisätietoa Ei 50,2% (125) Kyllä 49,8% (124) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

42 Eurooppalaiset teknolgiayhteisöt (ETPt) Teknologiayhteisöt (EuropeanTechnologyPlatforms) kokoavateritutkimus-jateknologia-alojentärkeimmät eurooppalaiset vaikuttajat yhteen. Yhteisöjen tavoitteena on luoda yhteinen strategia (StrategicResearchAgenda, SRA) tulevaisuuden tutkimustarpeista. Näitätutkimusagendoja komissio on käyttänyt apunaan suunnitellessaan 7. puiteohjelmaa.teknologiayhteisöjäon yli kolmekymmentä.

43 Eurooppalaiset teknologiayhteisöt (ETPt): toimintaan osallistuminen Ei 99,3% (265) Kyllä, olen jäsen 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,4% (1) Olen osallistunut aiemmin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yksi vastaajista on ARTEMIS-yhteisön jäsen.

44 Eurooppalaiset teknolgiayhteisöt (ETPt): toivon lisätietoa Ei 61,2% (153) Kyllä 38,8% (97) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

45 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt) Yhteiset teknologia-aloitteet (JointTechnologyIniatives) ovat syntyneet teknologiayhteisöjen (ETP) pohjalta. Niiden avulla toteutetaan vaativia tutkimus-ja teknologiaohjelmia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Tavoitteena on tehostaa julkisten ja yksityisten toimijoiden ja rahoittajien yhteistyötäalueilla, joilla suuret riskit ja rahoituksen vähyys vaikeuttavat tutkimusta ja kehitystä. JTInteknologia-aloitteita ovat muun muassa nanoelektroniikka sekäinnovatiiviset lääkkeet. Suomessa vastaava kansallinen toimintamuoto ovat SHOKit.

46 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): tunnetteko JTI-toiminnan? Ei 95,1% (254) Kyllä 4,9% (13) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

47 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): Toimintaan osallistuminen Ei 99,6% (231) Kyllä 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yksi vastaajista on JTI IMI:n jäsen.

48 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): toivon lisätietoa Ei 63,9% (156) Kyllä 36,1% (88) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

49 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman rinnalla toimii vuosina kilpailukyky-ja innovaatio-ohjelma eli CIP (Competitivenessand InnovationProgramme). Ohjelman tavoitteena on edistääyrittäjyyttäeuroopassa, kiihdyttääinnovaatioita erityisesti ICT-teknologianalalla, edistääympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa ja käyttöäsekäedistääinnovaatioita tietoon perustuvan talouden luomiseksi.

50 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: tunnetteko toiminnan? Ei 91,0% (244) Kyllä 9,0% (24) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

51 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: osallistutteko tällä hetkellä toimintaan? Ei 94,6% (228) Kyllä 2,5% (6) Kyllä, olen kiinnostunut osallistumaan 5,0% (12) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä: Kolme vastaajaa osallistuu EIP-yhteisön ja kaksi IEE-yhteisön toimintaan

52 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: toivon lisätietoa Ei 55,3% (142) Kyllä 44,7% (115) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Euroopan tiedesäätiö ESF ESF (EuropeanScience Foundation) perustettiin vuonna Nykyään siihen kuuluu 78 jäsenorganisaatiota 30 maasta. Jäsenorganisaatiot ovat pääasiassa jäsenmaiden tieteellistä perustutkimusta rahoittavia elimiä. ESF:lläon neuvottelukunnat viideltäeri tieteenalalta, joiden toiminta konkretisoituu muun muassa tutkimusohjelmissa ja verkostoissa. Suomalaisten tutkijoiden kannattaa myös rohkeasti osallistua Tiedesäätiön joka toinen vuosi järjestämään ja kaikille avoimeen tutkimuskonferenssiin, jossa kannustetaan uusien ajatusten ja lähestymistapojen esiintuomista.

54 Euroopan tiedesäätiö ESF: tunnetteko ESF-toiminnan? Ei 81,4% (214) Kyllä 18,6% (49) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

55 Euroopan tiedesäätiö ESF: toimintaan osallistuminen Ei 94,6% (226) Kyllä, olen neuvottelukunnan (Standing Committee) jäsen 1,3% (3) Kyllä, olen osallistunut toimintaan 4,6% (11) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,8% (2) Olen osallistunut aiemmin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osallistuminen esitetään tarkemmin seuraavassa diassa

56 Euroopan tiedesäätiö ESF: osallistuminen Neuvottelukunnan jäsen (neuvottelukunta) EMRC: 1 LESC: 2 Osallistuminen rahoitusmuotojen kautta (rahoitusmuoto) Tutkivat työpajat: 1 ESF-tutkimuskonferenssit: 1 Tutkimusverkosto-ohjelmat: 6 EUROCORES-ohjelmat: 2

57 Euroopan tiedesäätiö ESF: toivon lisätietoa Ei 41,8% (107) Kyllä 58,2% (149) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

58 EIT- ja KIC-yhteisöt Lokakuussa 2008 toimintansa aloittaneen Euroopan innovaatio-ja teknologiainstituutin (EuropeanInnovationand TechnologyInstitute) EIT:ntavoitteena on edistääeuroopan kestäväätalouskasvua ja kilpailukykyä. EIT:ntoiminta aloitetaan kahden tai kolmen osaamis-ja innovaatioyhteisön eli KICin(Knowledgeand InnovationCommunities) voimin. Niihin voivat ottaa osaa muun muassa yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten sekämuiden sidosryhmien edustajat. Ensimmäisten rahoitettavien KIC:ientoiminta tulee rakentumaan seuraavien teemojen ympärille: ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, uusiutuva energia sekätulevaisuuden tieto-ja viestintäyhteiskunta.

59 EIT- ja KIC-yhteisöt: tunnetteko toimintamuodot? Ei 95,5% (254) Kyllä 4,5% (12) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 EIT- ja KIC-yhteisöt: oletteko kiinnostunut osallistumaan Ei 69,0% (174) Kyllä 31,0% (78) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 EIT- ja KIC-yhteisöt: toivon lisätietoa Ei 56,2% (145) Kyllä 43,8% (113) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Tutkimus- ja innovaationeuvosto Tutkimus-ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekäniiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviäkysymyksiä.neuvostonjaostot käyttävät työssään apunaan myös eri alojen asiantuntijoita.

63 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: tunnetteko toiminnan? Ei 86,5% (231) Kyllä 13,5% (36) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

64 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: toimintaan osallistuminen? Ei 99,2% (249) Kyllä, toimin asiantuntijana neuvoston jaostossa 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut muulla tavoin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: toivon lisätietoa Ei 49,4% (127) Kyllä 50,6% (130) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

66 Euroopan tutkimusneuvosto ERC Euroopan tutkimusneuvosto ERC (EuropeanResearchCouncil) aloitti toimintansa vuonna 2007 Euroopan Unionin tutkimuksen ja teknologian 7. puiteohjelman yhteydessä. ERC rahoittaa tutkijalähtöistä, pienten tutkimusryhmien tekemääkorkeatasoista perustutkimusta. Lisäksi ERC järjestää erilaisia tapahtumia.

67 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: tunnetteko toiminnan? Ei 85,1% (223) Kyllä 14,9% (39) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

68 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: toimintaan osallistuminen? Ei 96,8% (242) Kyllä, olen hakenut tutkimusrahoitusta 2,4% (6) Kyllä, olen osallistunut tapahtumiin 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

69 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: toivon lisätietoa Ei 51,6% (132) Kyllä 48,4% (124) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

70 Lausunnot ja konsultaatiot EU-komissio ja sen asettamat työryhmät pyytävät usein lausuntoja sekäkonsultaatiota jäsenmaidensa asiantuntijoilta. Vastaamalla aktiivisesti EU-komission ja sen työryhmien lausunto-ja konsultaatiopyyntöihin suomalaiset osaajat ovat vahvasti mukana vaikuttamassa muun muassa lainsäädäntöön sekäerilaisten tutkimusohjelmien työsuunnitelmien valmisteluun.

71 Lausunnot ja konsultaatiot: Oletteko antanut EU-komission tai sen asettaman komitean tai neuvoston pyynnöstä lausuntoja tai vastannut komission konsultaatiopyyntöihin esimerkiksi lainsäädäntöön tai tutkimusohjelmien työsuunnitelmien valmisteluun liittyvissä kysymyksissä? Ei 96,2% (251) Kyllä 3,8% (10) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

72 Lausunnot ja konsultaatiot: toivon lisätietoa Ei 62,0% (158) Kyllä 38,0% (97) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

73 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Onnistuminen ja kehittämisehdotukset

74 Oman yksikön kansainväliset valmiudet yleisesti: Miten koette oman yksikkönne (laitos, keskus, osaamisala) kansainväliset valmiudet yleisesti? valmiudet ovat erittäin hyvät 11,7% (31) valmiudet ovat melko hyvät 25,0% (66) valmiudet ovat hyvät 33,7% (89) valmiudet ovat melko heikot 27,3% (72) valmiudet ovat erittäin heikot 2,3% (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

75 Varautuminen muutokseen: EU:n tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytännöt ovat muuttumassa tulevilla ohjelmakausilla. Käytännössä tämä merkitsee kilpailun kiristymistä rahoituksessa, mutta myös henkilötason osallistumisen painoarvon lisääntymistä. Onko yksikkönne mielestänne riittävästi varautunut tähän muutokseen? olemme varautuneet erittäin hyvin 3,2% (8) olemme varautuneet melko hyvin 17,3% (43) olemme jonkin verran varautuneet 54,8% (136) emme ole varautuneet 24,6% (61) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

76 Yksikön valmiuksien merkitys ja onnistuminen: (Asteikko: 1 = ei lainkaan merkitystä 7 = erittäin tärkeä) osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun, 244 kpl osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin, 246 kpl osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä, 239 kpl EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus, 256 kpl kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti, 253 kpl kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen, 253 kpl tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen, 250 kpl kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa, 257 kpl evaluaattorina toimiminen, 240 kpl tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen, 253 kpl -2,0-1,9-1,8-1,8-1,8-1,7-1,6-1,6-1,6-1,3 5,1 5,8 4,7 5,7 5,6 5,6 6,0 5,9 4,7 5,9 0 max 7 Kuiluanalyysi; Oman yksikön onnistuminen kansainvälistymiseen liittyvissä valmiuksissa suhteessa valmiuksien merkitykseen omalle yksikölle

77 Yksikön valmiuksien merkitys ja onnistuminen: (Asteikko: 1 = ei lainkaan merkitystä 7 = erittäin tärkeä) Kuiluanalyysin mukaan tekijät, joiden osalta valmiuksissa on eniten parantamisen varaatekijöiden merkitykseen nähden, ovat: osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä

78 Yleiset valmiudet yksikössäni merkitys ja onnistuminen: EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus, 256 kpl kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti, 253 kpl -1,8-1,8 5,7 5,6 kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa, 257 kpl -1,6 5,9 0 max 7

79 Yleiset valmiudet yksikössäni merkitys ja onnistuminen: Kuiluanalyysin mukaan tekijät, joiden osalta valmiuksissa on eniten parantamisen varaatekijöiden merkitykseen nähden, ovat: EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus Kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti Kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa

80 Henkilötason osallistuminen osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun, 244 kpl osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin, 246 kpl osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä, 239 kpl evaluaattorina toimiminen, 240 kpl -2,0-1,9-1,8-1,6 5,1 5,8 4,7 4,7 0 max 7

81 Henkilötason osallistuminen Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: (kuilu -1,5-1,9) osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin osallistuminen asiantuntijana EU-komission tehtävissä evaluaattorina toimiminen Kriittinen tekijä, jonka osalta valmiuksissa on eniten parannettavaa, on: (kuilu -2,0 tai heikompi) osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun

82 Kokonaisnäkemykset kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen, 253 kpl -1,7 5,6 tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen, 250 kpl -1,6 6,0 tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen, 253 kpl -1,3 5,9 0 max 7

83 Kokonaisnäkemykset Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa on onnistuttu hyvin, ovat: Tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen

84 Henkilökohtaisen osaamisen arviointi olen henkilökohtaisesti kiinnostunut vahvistamaan kansainvälisyyttä työssäni, 256 kpl neuvottelu- ja esiintymistaidot, 254 kpl työnkuvani mahdollistaa henkilötason osallistumisen kansainvälisten tutkimusyhteisöjen toimintaan, 256 kpl kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot, 255 kpl luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen, 254 kpl -1,6-1,5-1,4-1,2-1,2 6,0 6,2 5,2 6,0 6,3 0 max 7

85 Henkilökohtaisen osaamisen arviointi Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: olen henkilökohtaisesti kiinnostunut vahvistamaan kansainvälisyyttä työssäni neuvottelu- ja esiintymistaidot

86 Globaalit henkilökohtaiset arvot ja taidot neuvottelu- ja esiintymistaidot, 254 kpl kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot, 255 kpl luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen, 254 kpl -1,5-1,2-1,2 6,2 6,0 6,3 0 max 7

87 Globaalit henkilökohtaiset arvot ja taidot Tekijöitä, joiden osalta henkilökohtaisissa kansainvälistymiseen liittyvissävalmiuksissa on onnistuttu hyvin, ovat: luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot Tekijä, jonka osalta henkilökohtaisissa valmiuksissa olisi parantamisen varaa, on: neuvottelu- ja esiintymistaidot

88 Kansainvälistymisen esteet: pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 29,8% (77) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 20,2% (52) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 5,8% (15) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 5,4% (14) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 12,4% (32) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 8,9% (23) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 8,1% (21) muu 9,3% (24) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

89 Kansainvälistymisen esteet: toiseksi pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 24,3% (60) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 13,8% (34) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 8,5% (21) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 13,0% (32) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 13,8% (34) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 14,6% (36) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 5,3% (13) muu 6,9% (17) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

90 Kansainvälistymisen esteet: kolmanneksi pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 14,7% (36) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 9,4% (23) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 6,5% (16) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 15,9% (39) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 17,6% (43) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 17,1% (42) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 12,2% (30) muu 6,5% (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

91 T&K&I toiminnan kansainvälisyyttä edistävät tekijät organisaationi ja toimintaympäristöni kansainvälistymistrategioiden johdonmukainen toteuttaminen 20,0% (50) kansainvälistymistä edistävän verkoston rakentaminen ja verkostotapaamiset 42,0% (105) kansainvälistymistä edistävien henkilökohtaisten valmiuksien parantaminen 25,6% (64) kansainvälisyystoiminnan sisällyttäminen työnkuviin 40,8% (102) muu 8,4% (21) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

92 T&K&I toiminnan kansainvälisyyttä edistävät tekijät: Millaista tukea kaipaisitte omissa kansainvälistymistoimissanne? Avoin palaute TOP 3 Rahaa (yliopistot) Työaikaa (amk:t) Lisää tiedotusta mahdollisuuksista Poimintoja Mentoritoimintaa= kansainvälisilläfoorumeilla jo toimivat konkarit ottaisivat nuorempia mukaan Vertaistuki ja verkostotoiminta, enemmän itäsuomalaista yhteistyötä Selkeitä kansainvälistymiseen tavoitteita omassa yksikössä

93 Vastaajien antamia konkreettisia esimerkkejä onnistuneesta kansainvälistymistoiminnasta Avoimen palautteen mukaan kansainvälinen hanketoiminta yleensäkoetaan antoisaksi ja onnistuneeksi Useita mainintoja onnistumisista saavat mm. COST Actions, Marie Curie toimet, EU-puiteohjelmahankkeet Poimintoja: Itse järjestetyt konferenssit Yksikön johto on luonut ja tukenut johdonmukaisesti kansainvälisen työyhteisön syntymistä ja tästä kaikki yksikössä pääsevät nyt osallisiksi

94 Muita huomioita vastausten perusteella: Yksittäiset henkilöt hyvin aktiivisia monella foorumilla Palautteessa toistuu lisätiedon tarve (nuorempi osa vastaajista) Motivaatio suhteessa virkaikään?

95 Lisätietoja ja materiaaleja

96 Osken Kansainvälistymisen Boost-up projekti Itäsuomalaisten t&k-toimijoiden aktiivisen roolin vahvistaminen EU:n tutkimus ja kehittämisohjelmatyössä Meneillään Itä-Suomen korkeakoulujen osaamisprofiilien kartoitus Lisätietoja hankkeesta tuntijapalvelut+innovaatioiden+tueksi/osaamiskeskusohjelma n+kansainvalistymisen+boost+up+-hanke/

97 Kiitos!

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Kymenlaakson

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Puiteohjelman lyhenteet

Puiteohjelman lyhenteet Puiteohjelman lyhenteet EU puiteohjelmiin liittyviä dokumentteja lukiessa kohtaa tuon tuostakin lyhenteitä, joita voi olla vaikea muistaa. Oheinen lyhennelista auttaa. AG Artemis Artikla 169 Artikla 185

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot