Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa"

Transkriptio

1 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Kirsi Mononen Osaamiskeskusohjelman kansainvälistymisen boost-up-projekti Joensuun Tiedepuisto Oy

2 Sisältö OskenKansainvälistymisen boost-up projekti Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009

3 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Osaamiskeskusohjelman kansainvälistymisen boost-up projekti

4 Osken Kansainvälistymisen boost-up projekti - Itäsuomalaisten t&k-toimijoiden aktiivisen roolin vahvistaminen EU:n tutkimus ja kehittämisohjelmatyössä Taustana EU-rahoitusohjelmien (ja muiden kansainvälisten ohjelmien) mahdollinen merkityksen korostuminen seuraavilla ohjelmakausilla Tarve vaikuttaa rahoitusohjelmien sisältöön EU-ohjelmatoiminnassa henkilötason osallistuminen korostuu Korkeakouluille lähetetylläkyselytutkimuksella kartoitettu tietoa tämänhetkisestä asiantuntijoiden osallistumisesta EUohjelmatoimintaan

5 Hankkeen yhteistyö Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen ammattikorkeakoulut: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EUFUND, GLOBRO ja CARNET -hankkeet

6 Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Kyselytutkimus 2009

7 Tutkimuksen tavoitteet Kartoittaa vastaajien toimintaa EU:n T&K&I yhteistyöverkostoissa Selvittää vastaajien osallistumista EU:n tutkimusohjelmien toimintaan, erityisesti tutkimusohjelmien valmisteluun ja asiantuntijapaneeleihin Selvittää EU:n puiteohjelman yhtyedessä käynnistettyjen rahoitusohjelmien tunnetuutta ja osallistumista rahoitushakuihin Selvittää kansainvälistymisen esteitä omassa työtehtävässä Kartoittaa tutkimustoiminnan kansainvälistymistä parhaiten edistäviä tekijöitä Kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta

8 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä syyskuussa 2009 Kohderyhmänä oli Itä-Suomen korkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilökunta: Kuopion ja Joensuun yliopistot Pohjois-Karjalan ja Savonia-ammattikorkeakoulu Tutkimus perustuu 489 vastaajan antamiin vastauksiin Osa vastaajista ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin

9 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 tarkastelun kohteena olivat evaluaattoritoiminta Suomen Akatemian toimikuntien kansainvälinen toiminta COST-yhteistyö EUREKA-toiminta Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen (ETP) toiminta yhteisiin teknologia-aloitteisiin liittyvä toiminta (JTI-toiminta) Kilpailukyky ja innovointiohjelma CIP-toiminta Euroopan tiedesäätiön (ESF) toiminta Euroopan innovaatio- ja teknologiayksikkö EIT:n sekä KIC-yhteisöjen toiminta Kansallisen Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n toiminta sekä EU-komission lausunto-tai konsultaatiotoiminta.

10 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Vastaajilta kysyttiin mm. Tarkasteltavien rahoitusohjelmien ja toimintamuotojen tuntemisesta näihin liittyvästä osallistumisesta, kokemuksesta tai kiinnostuksesta osallistua Lisäksi selvitettiin vastaajien lisätietotoiveita edellämainittujen osalta.

11 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Taustatiedot Tulokset Onnistuminen ja kehittämisehdotukset

12 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Taustatiedot

13 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastaajan organisaatio ja vastausten jakauma ORGANISAATIO JA YKSIKKÖ 2009 Joensuun yliopisto 36,0% (176) Kuopion yliopisto 24,3% (119) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 14,7% (72) Savonia-ammattikorkeakoulu 24,9% (122) Yhteensä 100,0% (489)

14 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastauskieli KIELI (REKISTERITIETO) 2009 suomi 92,4% (452) englanti 7,6% (37) Yhteensä 100,0% (489)

15 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Sukupuoli SUKUPUOLI 2009 mies 44,8% (216) nainen 55,2% (266) Yhteensä 100,0% (482)

16 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Ikä IKÄ 2009 alle 30 v 14,1% (68) v 25,7% (124) v 27,7% (134) v 26,1% (126) yli 60 v 6,4% (31) Yhteensä 100,0% (483)

17 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Toiminta-aika nykyisissä tehtävissä TOIMINTA-AIKA NYKYISESSÄ TEHTÄVÄSSÄ 2009 alle 5 vuotta 47,4% (227) 5-10 vuotta 24,6% (118) yli 10 vuotta 28,0% (134) Yhteensä 100,0% (479)

18 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Vastaajan oppiarvo/tutkinto OPPIARVON/TUTKINNON LUOKKA 2009 ammattikorkeakoulututkinto 5,8% (28) maisteri, kandidaatti 49,0% (238) lisensiaatti 7,8% (38) tohtori 29,6% (144) muu 7,8% (38) Yhteensä 100,0% (486)

19 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Pääasiallinen toimenkuva PÄÄASIALLINEN TOIMENKUVA 2009 Tutkimus ja kehittäminen 43,3% (119) Opetus 34,2% (94) Hallinto-, tuki- ja suunnittelutehtävät 15,3% (42) muu 7,3% (20) Yhteensä 100,0% (275)

20 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa vastaajien taustatiedot Suostumus tietojen käyttämiseen SUOSTUMUS TIETOJEN KÄYTTÄMISEEN 2009 Kyllä 79,7% (200) Ei 20,3% (51) Yhteensä 100,0% (251)

21 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Tulokset

22 Evaluaattoritoiminta Projektihakujen evaluaattorina toimiminen on keskeinen verkostoitumismuoto sekä oppimisympäristö omien hakemusten valmisteluun. Yksi merkittävimmistä evaluaattoritoiminnoista on EU-puiteohjelman hankkeiden arviointi. Evaluaattoriksi voi rekisteröityä esimeriksi EU:n Cordis -tietokannassa.

23 Evaluaattoritoiminta: Tunnetteko evaluaattoritoiminnan? Ei 69,1% (186) Kyllä 30,9% (83) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Evaluaattoritoiminta: Kokemukset evaluaattoritoiminnasta? Ei 88,2% (240) Kyllä, olen rekisteröitynyt evaluaattoriksi 7,0% (19) Kyllä, olen toiminut evaluaattorina 10,3% (28) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 Evaluaattoritoiminta: Vastaajien toiminta evaluaattorina 6. EU:n puiteohjelmassa tai aiemmin 15,4% (4) 7. EU:n puiteohjelmassa 34,6% (9) Muu rahoitusohjelma 53,8% (14) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 Evaluaattoritoiminta: Toivon lisätietoa Ei 43,3% (110) Kyllä 56,7% (144) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

27 SA kansainväliset toimikunnat Suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä edistää Suomen Akatemian neljätieteellistätoimikuntaa. Suomen Akatemian toimikunnat ovat Biotieteiden ja ympäristön tutkimus, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus, Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus sekäterveyden tutkimus. Toimikuntien kautta pääsee mukaan erilaisten huipputasoisten kansainvälisten yhteisöjen toimintaan, kuten Cern ja Unesco, sekä muihin ohjelmiin ja hankkeisiin.

28 SA kansainväliset toimikunnat: Tunnetteko SA kansainvälisten toimikuntien toimintaa? Ei 75,6% (204) Kyllä 24,4% (66) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 SA kansainväliset toimikunnat: Osallistutteko tällä hetkellä? Ei 93,2% (248) Olen toimikunnan jäsen 0,8% (2) Olen osallistunut toimikuntien kautta seuraavien yhteisöjen toimintaan 4,5% (12) Olen osallistunut aiemmin 2,6% (7) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vastaajien mainitsemat jäsenyydet ja yhteisöt esitetään seuraavassa diassa

30 SA kansainväliset toimikunnat: SA toimikuntien kautta yhteisöjen toimintaan osallistuneiden vastaajien määrä CERC3 9,1% (1) CERN 18,2% (2) COST 63,6% (7) ERA-NETit 9,1% (1) ESF 36,4% (4) Nato 9,1% (1) NordForsk 9,1% (1) NOS-N 9,1% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lisäksi yksi vastaajista on SA terveyden tutkimuksen toimikunnan jäsen

31 SA kansainväliset toimikunnat: toivon lisätietoa Ei 39,5% (103) Kyllä 60,5% (158) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 COST-yhteistyö European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST) edistää eurooppalaista tieteellisteknistä yhteistyötä. Se tukee eurooppalaisia monikansallisia ja tieteidenvälisiätutkimusverkostoja tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille. Hankkeita käynnistetään tutkijoiden ehdottamista aiheista kaikilta tieteen ja teknologian aloilta.

33 COST yhteistyö: Tunnetteko COST-toiminnan? Ei 80,5% (219) Kyllä 19,5% (53) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 COST yhteistyö: Osallistutteko tällä hetkellä COST-toimintaan? Ei 91,7% (233) Kyllä, olen teemaryhmän varsinainen jäsen 1,2% (3) Kyllä, olen teemaryhmän asiantuntijajäsen 1,2% (3) Kyllä, olen osallistunut COST-hankkeisiin (COST Actions) 3,5% (9) Kyllä, olen osallistunut muulla tavoin 2,8% (7) Olen osallistunut aiemmin 0,8% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Teemaryhmiin osallistuminen on esitetty seuraavassa diassa

35 COST yhteistyö: COST-teemaryhmiin osallistuminen Varsinaiset jäsenet CMST: 1 FA: 1 Asiantuntijajäsenet: BMS: 1 FPS: 1 ICT: 1

36 COST yhteistyö: toivon lisätietoa Ei 49,8% (128) Kyllä 50,2% (129) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 EUREKA EUREKA on eurooppalainen yhteistoimintaverkosto, jonka markkinalähtöisissä, teollisuusvetoisissa tutkimus-ja tuotekehitysprojekteissa kehitetään tuotteita, prosesseja ja palveluja globaaleille markkinoille. EUREKAnprojektimuotoja ovat klusterit, yksittäisprojektit ja sateenvarjot. Klusterit ovat Euroopan huipputeollisuuden aloitteita ja merkittäviäoman toimialansa kansainvälisten tavoitteiden toteuttajia. Sateenvarjot ovat julkisten toimijoiden ja toimiala-asiantuntijoiden muodostamia temaattisia verkostoja, jotka tukevat yksittäisprojektien syntymistä järjestämällä esimerkiksi partnerointitapahtumia.

38 EUREKA: Tunnetteko EUREKA-toiminnan? Ei 84,3% (225) Kyllä 15,7% (42) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 EUREKA: EUREKA-toimintaan osallistuminen Ei 98,4% (252) Kyllä, olen osallistunut organisaation toimintaan klustereiden vetäjänä (EUREKA Clusters) 0,4% (1) Kyllä, olen toiminut asiantuntijana EUREKA-sateenvarjoissa (EUREKA Umbrellas) 0,8% (2) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,8% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osallistuminen on esitetty tarkemmin seuraavassa diassa

40 EUREKA: osallistuminen Klusterin vetäjänä(mikä klusteri) Information Technology/ITEA: 1 Asiantuntijana EUREKA-sateenvarjossa(mikä sateenvarjo) Medical and Biotechnology/Innofisk: 1

41 EUREKA: toivon lisätietoa Ei 50,2% (125) Kyllä 49,8% (124) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

42 Eurooppalaiset teknolgiayhteisöt (ETPt) Teknologiayhteisöt (EuropeanTechnologyPlatforms) kokoavateritutkimus-jateknologia-alojentärkeimmät eurooppalaiset vaikuttajat yhteen. Yhteisöjen tavoitteena on luoda yhteinen strategia (StrategicResearchAgenda, SRA) tulevaisuuden tutkimustarpeista. Näitätutkimusagendoja komissio on käyttänyt apunaan suunnitellessaan 7. puiteohjelmaa.teknologiayhteisöjäon yli kolmekymmentä.

43 Eurooppalaiset teknologiayhteisöt (ETPt): toimintaan osallistuminen Ei 99,3% (265) Kyllä, olen jäsen 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,4% (1) Olen osallistunut aiemmin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yksi vastaajista on ARTEMIS-yhteisön jäsen.

44 Eurooppalaiset teknolgiayhteisöt (ETPt): toivon lisätietoa Ei 61,2% (153) Kyllä 38,8% (97) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

45 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt) Yhteiset teknologia-aloitteet (JointTechnologyIniatives) ovat syntyneet teknologiayhteisöjen (ETP) pohjalta. Niiden avulla toteutetaan vaativia tutkimus-ja teknologiaohjelmia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Tavoitteena on tehostaa julkisten ja yksityisten toimijoiden ja rahoittajien yhteistyötäalueilla, joilla suuret riskit ja rahoituksen vähyys vaikeuttavat tutkimusta ja kehitystä. JTInteknologia-aloitteita ovat muun muassa nanoelektroniikka sekäinnovatiiviset lääkkeet. Suomessa vastaava kansallinen toimintamuoto ovat SHOKit.

46 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): tunnetteko JTI-toiminnan? Ei 95,1% (254) Kyllä 4,9% (13) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

47 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): Toimintaan osallistuminen Ei 99,6% (231) Kyllä 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yksi vastaajista on JTI IMI:n jäsen.

48 Yhteiset teknologia-aloitteet (JTIt): toivon lisätietoa Ei 63,9% (156) Kyllä 36,1% (88) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

49 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman rinnalla toimii vuosina kilpailukyky-ja innovaatio-ohjelma eli CIP (Competitivenessand InnovationProgramme). Ohjelman tavoitteena on edistääyrittäjyyttäeuroopassa, kiihdyttääinnovaatioita erityisesti ICT-teknologianalalla, edistääympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa ja käyttöäsekäedistääinnovaatioita tietoon perustuvan talouden luomiseksi.

50 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: tunnetteko toiminnan? Ei 91,0% (244) Kyllä 9,0% (24) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

51 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: osallistutteko tällä hetkellä toimintaan? Ei 94,6% (228) Kyllä 2,5% (6) Kyllä, olen kiinnostunut osallistumaan 5,0% (12) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä: Kolme vastaajaa osallistuu EIP-yhteisön ja kaksi IEE-yhteisön toimintaan

52 Kilpailukyky- ja innovointiohjelma CIP: toivon lisätietoa Ei 55,3% (142) Kyllä 44,7% (115) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Euroopan tiedesäätiö ESF ESF (EuropeanScience Foundation) perustettiin vuonna Nykyään siihen kuuluu 78 jäsenorganisaatiota 30 maasta. Jäsenorganisaatiot ovat pääasiassa jäsenmaiden tieteellistä perustutkimusta rahoittavia elimiä. ESF:lläon neuvottelukunnat viideltäeri tieteenalalta, joiden toiminta konkretisoituu muun muassa tutkimusohjelmissa ja verkostoissa. Suomalaisten tutkijoiden kannattaa myös rohkeasti osallistua Tiedesäätiön joka toinen vuosi järjestämään ja kaikille avoimeen tutkimuskonferenssiin, jossa kannustetaan uusien ajatusten ja lähestymistapojen esiintuomista.

54 Euroopan tiedesäätiö ESF: tunnetteko ESF-toiminnan? Ei 81,4% (214) Kyllä 18,6% (49) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

55 Euroopan tiedesäätiö ESF: toimintaan osallistuminen Ei 94,6% (226) Kyllä, olen neuvottelukunnan (Standing Committee) jäsen 1,3% (3) Kyllä, olen osallistunut toimintaan 4,6% (11) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,8% (2) Olen osallistunut aiemmin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osallistuminen esitetään tarkemmin seuraavassa diassa

56 Euroopan tiedesäätiö ESF: osallistuminen Neuvottelukunnan jäsen (neuvottelukunta) EMRC: 1 LESC: 2 Osallistuminen rahoitusmuotojen kautta (rahoitusmuoto) Tutkivat työpajat: 1 ESF-tutkimuskonferenssit: 1 Tutkimusverkosto-ohjelmat: 6 EUROCORES-ohjelmat: 2

57 Euroopan tiedesäätiö ESF: toivon lisätietoa Ei 41,8% (107) Kyllä 58,2% (149) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

58 EIT- ja KIC-yhteisöt Lokakuussa 2008 toimintansa aloittaneen Euroopan innovaatio-ja teknologiainstituutin (EuropeanInnovationand TechnologyInstitute) EIT:ntavoitteena on edistääeuroopan kestäväätalouskasvua ja kilpailukykyä. EIT:ntoiminta aloitetaan kahden tai kolmen osaamis-ja innovaatioyhteisön eli KICin(Knowledgeand InnovationCommunities) voimin. Niihin voivat ottaa osaa muun muassa yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten sekämuiden sidosryhmien edustajat. Ensimmäisten rahoitettavien KIC:ientoiminta tulee rakentumaan seuraavien teemojen ympärille: ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, uusiutuva energia sekätulevaisuuden tieto-ja viestintäyhteiskunta.

59 EIT- ja KIC-yhteisöt: tunnetteko toimintamuodot? Ei 95,5% (254) Kyllä 4,5% (12) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 EIT- ja KIC-yhteisöt: oletteko kiinnostunut osallistumaan Ei 69,0% (174) Kyllä 31,0% (78) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 EIT- ja KIC-yhteisöt: toivon lisätietoa Ei 56,2% (145) Kyllä 43,8% (113) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Tutkimus- ja innovaationeuvosto Tutkimus-ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekäniiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviäkysymyksiä.neuvostonjaostot käyttävät työssään apunaan myös eri alojen asiantuntijoita.

63 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: tunnetteko toiminnan? Ei 86,5% (231) Kyllä 13,5% (36) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

64 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: toimintaan osallistuminen? Ei 99,2% (249) Kyllä, toimin asiantuntijana neuvoston jaostossa 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut muulla tavoin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 Tutkimus- ja innovaationeuvosto: toivon lisätietoa Ei 49,4% (127) Kyllä 50,6% (130) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

66 Euroopan tutkimusneuvosto ERC Euroopan tutkimusneuvosto ERC (EuropeanResearchCouncil) aloitti toimintansa vuonna 2007 Euroopan Unionin tutkimuksen ja teknologian 7. puiteohjelman yhteydessä. ERC rahoittaa tutkijalähtöistä, pienten tutkimusryhmien tekemääkorkeatasoista perustutkimusta. Lisäksi ERC järjestää erilaisia tapahtumia.

67 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: tunnetteko toiminnan? Ei 85,1% (223) Kyllä 14,9% (39) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

68 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: toimintaan osallistuminen? Ei 96,8% (242) Kyllä, olen hakenut tutkimusrahoitusta 2,4% (6) Kyllä, olen osallistunut tapahtumiin 0,4% (1) Kyllä, olen osallistunut toimintaan muulla tavoin 0,4% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

69 Euroopan tutkimusneuvosto ERC: toivon lisätietoa Ei 51,6% (132) Kyllä 48,4% (124) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

70 Lausunnot ja konsultaatiot EU-komissio ja sen asettamat työryhmät pyytävät usein lausuntoja sekäkonsultaatiota jäsenmaidensa asiantuntijoilta. Vastaamalla aktiivisesti EU-komission ja sen työryhmien lausunto-ja konsultaatiopyyntöihin suomalaiset osaajat ovat vahvasti mukana vaikuttamassa muun muassa lainsäädäntöön sekäerilaisten tutkimusohjelmien työsuunnitelmien valmisteluun.

71 Lausunnot ja konsultaatiot: Oletteko antanut EU-komission tai sen asettaman komitean tai neuvoston pyynnöstä lausuntoja tai vastannut komission konsultaatiopyyntöihin esimerkiksi lainsäädäntöön tai tutkimusohjelmien työsuunnitelmien valmisteluun liittyvissä kysymyksissä? Ei 96,2% (251) Kyllä 3,8% (10) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

72 Lausunnot ja konsultaatiot: toivon lisätietoa Ei 62,0% (158) Kyllä 38,0% (97) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

73 Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa kyselytutkimus 2009 Onnistuminen ja kehittämisehdotukset

74 Oman yksikön kansainväliset valmiudet yleisesti: Miten koette oman yksikkönne (laitos, keskus, osaamisala) kansainväliset valmiudet yleisesti? valmiudet ovat erittäin hyvät 11,7% (31) valmiudet ovat melko hyvät 25,0% (66) valmiudet ovat hyvät 33,7% (89) valmiudet ovat melko heikot 27,3% (72) valmiudet ovat erittäin heikot 2,3% (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

75 Varautuminen muutokseen: EU:n tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytännöt ovat muuttumassa tulevilla ohjelmakausilla. Käytännössä tämä merkitsee kilpailun kiristymistä rahoituksessa, mutta myös henkilötason osallistumisen painoarvon lisääntymistä. Onko yksikkönne mielestänne riittävästi varautunut tähän muutokseen? olemme varautuneet erittäin hyvin 3,2% (8) olemme varautuneet melko hyvin 17,3% (43) olemme jonkin verran varautuneet 54,8% (136) emme ole varautuneet 24,6% (61) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

76 Yksikön valmiuksien merkitys ja onnistuminen: (Asteikko: 1 = ei lainkaan merkitystä 7 = erittäin tärkeä) osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun, 244 kpl osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin, 246 kpl osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä, 239 kpl EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus, 256 kpl kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti, 253 kpl kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen, 253 kpl tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen, 250 kpl kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa, 257 kpl evaluaattorina toimiminen, 240 kpl tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen, 253 kpl -2,0-1,9-1,8-1,8-1,8-1,7-1,6-1,6-1,6-1,3 5,1 5,8 4,7 5,7 5,6 5,6 6,0 5,9 4,7 5,9 0 max 7 Kuiluanalyysi; Oman yksikön onnistuminen kansainvälistymiseen liittyvissä valmiuksissa suhteessa valmiuksien merkitykseen omalle yksikölle

77 Yksikön valmiuksien merkitys ja onnistuminen: (Asteikko: 1 = ei lainkaan merkitystä 7 = erittäin tärkeä) Kuiluanalyysin mukaan tekijät, joiden osalta valmiuksissa on eniten parantamisen varaatekijöiden merkitykseen nähden, ovat: osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä

78 Yleiset valmiudet yksikössäni merkitys ja onnistuminen: EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus, 256 kpl kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti, 253 kpl -1,8-1,8 5,7 5,6 kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa, 257 kpl -1,6 5,9 0 max 7

79 Yleiset valmiudet yksikössäni merkitys ja onnistuminen: Kuiluanalyysin mukaan tekijät, joiden osalta valmiuksissa on eniten parantamisen varaatekijöiden merkitykseen nähden, ovat: EU:n tiedepolitiikan ja rahoitusinstrumenttien tuntemus Kansainvälisten vaikuttajaverkostojen tuntemus yleisesti Kansainvälisyyden näkeminen luontevana osana tutkimustoimintaa

80 Henkilötason osallistuminen osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun, 244 kpl osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin, 246 kpl osallistuminen asiantuntijana EU:n komission tehtävissä, 239 kpl evaluaattorina toimiminen, 240 kpl -2,0-1,9-1,8-1,6 5,1 5,8 4,7 4,7 0 max 7

81 Henkilötason osallistuminen Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: (kuilu -1,5-1,9) osallistuminen tutkimusrahoitushakuihin osallistuminen asiantuntijana EU-komission tehtävissä evaluaattorina toimiminen Kriittinen tekijä, jonka osalta valmiuksissa on eniten parannettavaa, on: (kuilu -2,0 tai heikompi) osallistuminen EU:n tutkimusohjelmien suunnitteluun tai valmisteluun

82 Kokonaisnäkemykset kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen, 253 kpl -1,7 5,6 tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen, 250 kpl -1,6 6,0 tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen, 253 kpl -1,3 5,9 0 max 7

83 Kokonaisnäkemykset Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa on onnistuttu hyvin, ovat: Tutkimustoiminnan alueellisten painopisteiden ymmärtäminen Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: kiinnostus tutkimustoiminnan rahoitusmallien kehittymiseen tutkimustoiminnan monialaisuuden/monitieteisyyden arvostaminen

84 Henkilökohtaisen osaamisen arviointi olen henkilökohtaisesti kiinnostunut vahvistamaan kansainvälisyyttä työssäni, 256 kpl neuvottelu- ja esiintymistaidot, 254 kpl työnkuvani mahdollistaa henkilötason osallistumisen kansainvälisten tutkimusyhteisöjen toimintaan, 256 kpl kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot, 255 kpl luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen, 254 kpl -1,6-1,5-1,4-1,2-1,2 6,0 6,2 5,2 6,0 6,3 0 max 7

85 Henkilökohtaisen osaamisen arviointi Tekijöitä, joiden osalta valmiuksissa olisi parantamisen varaa, ovat: olen henkilökohtaisesti kiinnostunut vahvistamaan kansainvälisyyttä työssäni neuvottelu- ja esiintymistaidot

86 Globaalit henkilökohtaiset arvot ja taidot neuvottelu- ja esiintymistaidot, 254 kpl kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot, 255 kpl luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen, 254 kpl -1,5-1,2-1,2 6,2 6,0 6,3 0 max 7

87 Globaalit henkilökohtaiset arvot ja taidot Tekijöitä, joiden osalta henkilökohtaisissa kansainvälistymiseen liittyvissävalmiuksissa on onnistuttu hyvin, ovat: luottamus omaan ammatilliseen osaamiseen kansainväliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot Tekijä, jonka osalta henkilökohtaisissa valmiuksissa olisi parantamisen varaa, on: neuvottelu- ja esiintymistaidot

88 Kansainvälistymisen esteet: pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 29,8% (77) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 20,2% (52) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 5,8% (15) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 5,4% (14) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 12,4% (32) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 8,9% (23) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 8,1% (21) muu 9,3% (24) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

89 Kansainvälistymisen esteet: toiseksi pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 24,3% (60) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 13,8% (34) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 8,5% (21) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 13,0% (32) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 13,8% (34) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 14,6% (36) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 5,3% (13) muu 6,9% (17) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

90 Kansainvälistymisen esteet: kolmanneksi pahin este kansainvälistymisen vahvistamiseen ei ole varattu työaikaa 14,7% (36) nykyisessä tehtävässäni rahoitus ei mahdollista kansainvälistymistä 9,4% (23) kansainvälistymisen merkitystä ei ymmärretä 6,5% (16) kansainvälistymisen vaativuutta ei ymmärretä 15,9% (39) kansainvälistymisen tekemisen perinteet puuttuvat 17,6% (43) kansainvälisen tutkimustoiminnan käytäntöjä ei tunneta 17,1% (42) suomalaiset ovat liian vaatimattomia oman osaamisensa suhteen 12,2% (30) muu 6,5% (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

91 T&K&I toiminnan kansainvälisyyttä edistävät tekijät organisaationi ja toimintaympäristöni kansainvälistymistrategioiden johdonmukainen toteuttaminen 20,0% (50) kansainvälistymistä edistävän verkoston rakentaminen ja verkostotapaamiset 42,0% (105) kansainvälistymistä edistävien henkilökohtaisten valmiuksien parantaminen 25,6% (64) kansainvälisyystoiminnan sisällyttäminen työnkuviin 40,8% (102) muu 8,4% (21) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

92 T&K&I toiminnan kansainvälisyyttä edistävät tekijät: Millaista tukea kaipaisitte omissa kansainvälistymistoimissanne? Avoin palaute TOP 3 Rahaa (yliopistot) Työaikaa (amk:t) Lisää tiedotusta mahdollisuuksista Poimintoja Mentoritoimintaa= kansainvälisilläfoorumeilla jo toimivat konkarit ottaisivat nuorempia mukaan Vertaistuki ja verkostotoiminta, enemmän itäsuomalaista yhteistyötä Selkeitä kansainvälistymiseen tavoitteita omassa yksikössä

93 Vastaajien antamia konkreettisia esimerkkejä onnistuneesta kansainvälistymistoiminnasta Avoimen palautteen mukaan kansainvälinen hanketoiminta yleensäkoetaan antoisaksi ja onnistuneeksi Useita mainintoja onnistumisista saavat mm. COST Actions, Marie Curie toimet, EU-puiteohjelmahankkeet Poimintoja: Itse järjestetyt konferenssit Yksikön johto on luonut ja tukenut johdonmukaisesti kansainvälisen työyhteisön syntymistä ja tästä kaikki yksikössä pääsevät nyt osallisiksi

94 Muita huomioita vastausten perusteella: Yksittäiset henkilöt hyvin aktiivisia monella foorumilla Palautteessa toistuu lisätiedon tarve (nuorempi osa vastaajista) Motivaatio suhteessa virkaikään?

95 Lisätietoja ja materiaaleja

96 Osken Kansainvälistymisen Boost-up projekti Itäsuomalaisten t&k-toimijoiden aktiivisen roolin vahvistaminen EU:n tutkimus ja kehittämisohjelmatyössä Meneillään Itä-Suomen korkeakoulujen osaamisprofiilien kartoitus Lisätietoja hankkeesta tuntijapalvelut+innovaatioiden+tueksi/osaamiskeskusohjelma n+kansainvalistymisen+boost+up+-hanke/

97 Kiitos!

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kansainvälinen tutkimusrahoitus mistä tietoa, mitä tarjolla EU:ssa

Kansainvälinen tutkimusrahoitus mistä tietoa, mitä tarjolla EU:ssa Kansainvälinen tutkimusrahoitus mistä tietoa, mitä tarjolla EU:ssa Pyskologian jatko-opiskelijat 8.4.2008 Marja Nykänen Kehittämisosasto, Tutkimusasiat Kansainvälinen rahoitus mitä kannattaa ottaa huomioon

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kansallinen asiantuntijaryhmä

Kansallinen asiantuntijaryhmä Kansallinen asiantuntijaryhmä 20.9.2012 Riitta Mustonen 2 FIRI asiantuntijaryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 2.12.2011 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 2 :n 5 kohdan nojalla Suomen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedepolitiikassa

Ajankohtaista tiedepolitiikassa Ajankohtaista tiedepolitiikassa Heikki Mannila 12.11.2013 1 Tervetuloa! 2 Sisältö Tutkimuksen ja opetuksen rahoitus Suomessa Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi Kustannusmallit Tutkimuslaitosuudistus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

YLIOPISTOLLINEN METSÄKOULUTUS SUOMI 100. metsä biosfäärissä ihminen metsässä. Paavo Pelkonen Selvitysmies Metsänhoitajaliitto ry

YLIOPISTOLLINEN METSÄKOULUTUS SUOMI 100. metsä biosfäärissä ihminen metsässä. Paavo Pelkonen Selvitysmies Metsänhoitajaliitto ry YLIOPISTOLLINEN METSÄKOULUTUS SUOMI 100 metsä biosfäärissä ihminen metsässä Paavo Pelkonen Selvitysmies Metsänhoitajaliitto ry TARKASTELUSSA: 1. HAKIJA/OPISKELIJA 2. OPETTAJA 3. OPETUS 4. KOULUTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Fintrip seminaari Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen liikenteen alalla 27.8.2013

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI Itämeristrategian prioriteettialue AGRI kestävä maatalous,

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot