AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2014"

Transkriptio

1 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2014

2 10-12/2014: Alhaisemmat kulut vakiintunut korkokate Liikevoitto oli 12,6 (11,1) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoi 6 % 18,9 (17,8) miljoonaan euroon, korkokate laski 7 % 25,3 (27,3) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan kulut laskivat 14 % 39,3 (45,9) miljoonaan euroon. Tulosvaikutus osakkuusyrityksistä oli 0,2 (0,8) milj. euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista alenivat 0,0 (1,1) miljoonaan euroon. Voitto oli 10,4 (11,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,14 (0,18) euroa. 2

3 1-12/2014: Palkkiotuotot netto ylös, kulut alas Liikevoitto oli 68,3 (65,4) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 6 % kun taas korkokate laski 9 % 102,8 (112,6) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan kulut laskivat 8 % 144,5 (157,2) miljoonaan euroon. Tulosvaikutus osakkuusyrityksistä oli 2,2 (1,2) milj. euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista jäivät 1,7 (2,7) miljoonaan euroon. Voitto oli 55,0 (52,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,79 (0,78) euroa. Näkymät vuodeksi 2015 (UUDET): Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan pysyvän vastaavalla tasolla kuin

4 Tilinpäätöstiedote Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 4

5 Vuosineljänneksen liikevoitto 5 milj. euroa 5

6 Osakekohtainen tulos 1 12/2014 1,14 euroa 0,78 0,79 0, / /2014 Osakekohtainen tulos (EPS) Laaja tulos per osake 6

7 Tulos ennen veroja ja verojen jälkeen 7 65,4 68,3 milj. euroa 52,4 55,0 Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen 1-12/ /2014 7

8 8 Korkokate (1/2007 = 100) Pankit Suomessa *4Q/2014 ei julkaistu 8

9 Korkokate 9 Milj. euroa 39,4 40,5 39,8 12,2 14,6 38,5 38,2 11,4 36,6 8,6 35,9 9,5 34,2 32,5 8,7 9,5 33,0 8,3 31,1 7,9 7,7 30,3 29,6 29,7 28,7 29,3 30,1 28,3 11,3 14,8 15,1 7,3 7,4 15,9 7,1 7,4 14,6 7,9 8,9 8,6 26,9 27,3 25,4 25,9 26,1 25,3 7,4 12,9 12,6 11,0 6,2 5,3 5,8 9,6 5,8 5,3 5,3 4,2 7,3 7,0 7,2 7,2 7,4 9,0 11,1 10,9 11,1 10,8 18,7 9,4 9,1 8,4 8,1 15,9 13,0 13,6 14,8 12,8 13,3 13,8 14,9 15,8 16,4 15,9 15,3 15,0 13,3 11,5 10,4 10,0 9,6 11,2 10,2 11,5 12,5 13,0 1-3/09 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 4-6/11 7-9/ / /12 4-6/12 7-9/ / /13 4-6/13 7-9/ / /14 4-6/14 7-9/ / 14 Talletukset ja lainat Korkosuojaukset Muut 9

10 Palkkiotuotot Ottolainaus Taseen ulkopuoliset vakuudet ja muut sitoumukset Muut palkkiot 2 % 1 % 2 % 1 % 5 % Lainopilliset palvelut 13 % Vakuutusten välitys 8 % 47 % Antolainaus Kiinteistö välitys Kortti- ja maksujenvälitys 21 % Rahastot, varainhoito ja arvopaperivälitys 10

11 Tuotot (milj. euroa) Palkkiotuotot kasvoivat edelleen -5 % 224,2 212,3-9 % 112,6 102,8 +6 % 70,7 74,9-15 % -11 % 28,1 24,0 12,7 10,6 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto Muut Konserni yhteensä 1-12/ /

12 Kulut laskivat 8 % (milj. euroa) -8 % Kertaluonteiset kulut Henkilöstökulut 3,4 milj. euroa - Muut kulut 2,4 milj. euroa 157,2 144,5-11 % 77,7 69,5-9 % 27,3-3 % 26,3 6,8 +8 % 7,3 45,5 41,3 Henkilöstö 1-12/ /2013 IT-kulut Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Konserni yhteensä 12

13 IT-kulut (milj. euroa) 22,8 26,4 31,4-3 % 27,3 26, Vuonna 2012 IT-toimittajan vaihtoa koskeva suurempi kertakustannus/varaus 1-12/2014 aikana varausta purettu IT-kuluja vastaan 2,8 milj. euroa (varaus ; 3,5 milj. euroa) Q alkaen hieman alemmat juoksevat kulut IT-toimittaja Samlinkilta Peruspankkiprojekti: Investointi noin 40 milj. euroa (aiemmin 30 milj. euroa), vuotuinen kustannussäästö -5 milj. euroa Kumulatiivinen investointi ; 24,3 milj. euroa Poistojen tulosvaikutus käyttöönotosta alkaen 2015 lopussa 13

14 Toimintaohjelma 2015 Tavoitteet Resurssien keskittäminen ydintoimintoihin Luottokapasiteetin hyödyntäminen omiin asiakkaisiin paikallispankkiyhteistyön sijaan Yksinkertaistettu konsernirakenne ja modernit järjestelmät alemman kustannustason saavuttamiseksi Basel III:n kustannusten minimointi 14

15 Toimintaohjelma 2015 Toteutetut toimet Uusi peruspankkijärjestelmä 2015 Peruspankkijärjestelmän toimittajat valittu, Samlinkin kanssa neuvoteltu uusi sopimus Peruspankkiuudistus on edistynyt testivaiheeseen Keskusluottolaitospalvelujen päättyminen 2015 Säästöpankit 11/2014 POP Pankit 02/2015 Korttitoiminta uudistettu Uusi tekninen järjestelmäalusta Luottokannan osto 12/2013 Tehostamistoimet aloitettu Henkilöstö väheni 50 henkilöllä 8 konttoria yhdistettiin Pääkonttorin tilojen tehostamistoimet saatettu päätökseen Aktia Pankille myönnetty hypoteekkipankkitoimilupa Ensimmäinen CB kesäkuussa 2013, toinen huhtikuussa 2014 Yksinkertaistettu konsernirakenne Uusi segmenttijako Aktia Oyj:n sulautuminen Varainhoidon uusi rakenne Aktia Invest yhdistyi Aktia Varainhoito Oy:hyn Saaristosäästöpankin yhdistyminen saatettu päätökseen One Net saatettu päätökseen Konsernin IT-työasemat yhdessä verkossa IRBA Finanssivalvonta myönsi Aktia Pankki - konsernille luvan alkaen soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA) vähittäisvastuiden luottoriskien pääomavaateiden laskennassa. 15

16 Pankkitoiminnan kulu/tuotto-suhde 0,73 0,74 105,4 106,6 0,72 0,71 0,57 0,

17 Luottojen arvonalentumistappiot (neljännesvuosittain) 17 % kannasta 0,10 % 0,06 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/ /12 1-3/13 4-6/13 7-9/ / /14 4-6/14 7-9/ /14 0,00 % 0,00 % 17

18 Yli 90 päivää erääntyneet 1 8 milj. euroa % ,84 0,93 0,85 0,73 0,69 0,63 0,68 0,68 0,66 0,69 0,73 0,79 0,71 1,00 0, ,0 66,9 61,0 53,2 50,0 45,0 48,0 47,0 45,0 46,0 48,0 52,0 46,0 0,60 0, , ,00 Yli 90 päivää erääntyneet Osuus luottokannasta ja sitoumuksista 18

19 Erääntyneet viivästyksen pituuden mukaan Vrk % koko luottokannasta % koko luottokannasta , ,66 Josta kotitalouksien osuus 94 1, , , ,49 Josta kotitalouksien osuus 34 0, , , ,66 Josta kotitalouksien osuus 36 0, ,46 19

20 Järjestämättömät luotot (> 90 vrk) - osuus kotitalouksien luotoista Aktia Koko markkina 0,70% 0,65% 0,60% 0,55% 0,50% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 12/2011 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ /2013 3/2014 6/2014 9/ /2014 Lähde: Finanssivalvonnan julkaisu luottomarkkinoista 20

21 Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumisia kirjattiin kauden aikana 1,7 (2,7) miljoonaa euroa. Arvonalentumisista 1,9 (1,8) miljoonaa euroa aiheutui kotitalouksista ja -0,2 (0,9) miljoonaa euroa yrityksistä. 21

22 Segmenttien vaikutus liikevoittoon +4 % +1 % 65,4 68,3 50,8 51,4-8 % 23,9 22,0 Pankkitoiminta Varainhoito & Henkivakuutus +51 % 0,5 - -4,8-0,2-9,8 Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä 1-12/ /

23 Varainhoito & Henkivakuutus Hallinnoitavat asiakasvarat (milj. euroa) Muutos % Aktia Rahastoyhtiö % Aktia Varainhoito % Aktia Henkivakuutus % Eliminoinnit % Yhteensä % 23

24 Henkivakuutus, vakuutusmaksutulo Milj. euroa 160,0 140,0 140,0 21,0 125,1 120,0 100,0 13,3 26,3 Korkotuottoihin sidottu säästö + eläke Riskivakuutukset 20,6 11,9 Aktia Profiili 50 % koko maksutulosta 80,0 60,0 Sijoitussidonnainen säästö + eläke Sijoitussidonnainen Aktia Profiili 24,9 40,0 79,5 67,6 20,0 0,0 1-12/ /

25 Korkotuottoihin sidottu kanta pienenee, sijoitussidonnaiset tuotteet kasvussa (milj. euroa) Riskivakuutusten vakuutusvelka Korkotuottoinen vakuutusvelka Sijoitussidonnainen vakuutusvelka Aktia Profiili vakuutusvelka 25

26 Henkivakuutusyhtiön liikekustannussuhde, % 100,7 93,6 91,7 90,8 88,3 81,

27 Yhteenveto: tulos 1 12/2014 Tulos Aktian liikevoitto 68,3 (65,4) miljoonaa euroa Kauden voitto 55,0 (52,4) miljoonaa euroa Tuotot Tuotot 212,3 (224,2) miljoonaa euroa Korkokate laski 102,8 (112,6) miljoonaan euroon Kulut Konsernin liiketoiminnan kulut laskivat 8 % 144,5 (157,2) miljoonaan euroon Arvonalentumiset Konsernin arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista vähenivät 1,7 (2,7) miljoonaan euroon 27

28 Tilinpäätöstiedote Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 28

29 Pankin vakavaraisuus FIVA myönsi Aktialle luvan soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA) alkaen Vakavaraisuus vahvistui 2014 positiivisen tuloksen ja Aktia Henkivakuutuksen osingon ansiosta; 19,1 % Basel III -säädökset astuivat voimaan Vaikutus ydinvakavaraisuuteen pieni, -0,2 % Suurempi negatiivinen vaikutus vakavaraisuusasteeseen, -3,9 %, johtuen pääosin debentuurien maturiteettivaatimusten kiristymisestä Aktia Henkivakuutusyhtiön omistuksia koskeva tilapäinen poikkeuslupa 2014, riskipaino 280 % 11,8 %* 12,1 %* 14,6 % IRBA % -yksikköä Basel III Basel III Basel III Ydinvakavaraisuus 14,6 % 14,2 % 12,1 % Ensisijaisten omien varojen suhde 14,6 % 14,2 % 12,1 % Vakavaraisuusaste 19,1 % 18,4 % 15,5 % E 29 *2012 Basel II, Basel III

30 Uuden sääntelyn vakavaraisuusvaikutukset Basel II -> Basel III 30

31 Henkivakuutus Vakavaraisuus 3 1 Osinko Aktia Pankki Oyj:lle 50 milj. euroa 23,3 % 17,5 % Toimintapääoma 133,4 milj.euroa. Vähimmäisvaade 34,2 milj.euroa

32 Pankkikonsernin likviditeettisalkku ja muut korolliset sijoitukset milj. euroa 28,2 % milj. euroa 16 % 0 % 14 % Valtionobl. ja valtion takaamat 18 % 0 % 24 % Covered bonds Rahoitus pl. CB Yrityslainat 70 % 58 %

33 Siirtyminen Solvenssi II:een jatkuu Henkivakuutusyhtiö Sijoitusten tuotto 8,0 (1,0) % Duraatio 5,3 (5,4) vuotta 12 % 661 milj. euroa 629 milj. euroa Valtionobl. ja 3 % valtion takaamat 1 % Covered bonds 15 % 30 % Rahoitus pl. CB Yrityslainat 11 % 14 % 28 % 11 % Kiinteistöt 12 % 31 % Vaihtoehtoiset 32 % Osakkeet

34 Käyvän arvon rahasto 81,1 104,1 4,0 101,1 Milj. euroa 3,7 77,4 Korkosijoitukset ja rahavirtasuojaus Osakkeet ja osuudet

35 Oma pääoma/osake (NAV) Euroa/osake 35

36 Tilinpäätöstiedote Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 36

37 Tase Konsernin taseen loppusumma oli (10 934) miljoonaa euroa Ottolainaus oli (3 797) miljoonaa euroa Luotonanto yleisölle oli (6 802) miljoonaa euroa Kotitalouksien osuus luottokannasta oli miljoonaa euroa eli 88,8 % Asuntolainakanta oli (5 521) miljoonaa euroa Antolainaus yrityksille jatkui maltillisena Kanta oli 420 (541) miljoonaa euroa eli 6,5 % 37

38 Luotto- ja talletuskanta Luotot (6 802) milj. euroa Talletukset (3 797) milj. euroa 6 % 4 % Kotitaloudet Yritykset 18 % 5 % 89 % Voittoa tavoittelem. ja julkisyhteisöt Asuntoyhteisöt 76 % 38

39 Osakepääoma ja omistajat A-osakkeiden määrä R-osakkeiden määrä Osakkeiden määrä Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, % 20 suurinta osakkeenomistajaa Stiftelsen Tre Smeder ,44 19,85 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,25 10,52 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f ,89 4,56 Sampo Oyj ,73 0,86 Oy Hammaren & Co AB ,29 4,71 Stiftelsen för Åbo Akademi ,52 3,74 Elinkorkolaitos Hereditas ,07 9,21 Sparbanksstiftelsen i Borgå ,94 3,23 Aktiastiftelsen i Vasa ,29 2,68 Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla ,01 6,03 Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt ,93 2,18 Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo ,77 1,95 Föreningen Konstsamfundet rf ,77 0,26 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,76 0,26 Aktiastiftelsen i Vanda ,75 5,13 Ab Kelonia Oy ,29 1,51 Sparbanksstiftelsen i Ingå ,2 1,66 Sparbanksstiftelsen i Sibbo ,04 1,15 Vörå Sparbanks Aktiastiftelse ,94 0,19 Sijoitusrahasto Nordea Fennia ,93 0,14 20 suurinta yhteensä ,81 79,82 Muut ,19 20,18 Yhteensä ,00 100,00 39

40 Tilinpäätöstiedote Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 40

41 Näkymät vuodeksi 2015 (UUDET) Aktia pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta. Aktian Toimintaohjelma 2015 käsittää useita yksittäisiä toimenpiteitä, ja se toteutetaan asteittain tavoitteena saavuttaa tulostavoitteet vuonna Aktian tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja olla Suomen mestari valittujen asiakasryhmien palvelussa. Aktiassa panostetaan jatkossakin tehokkaaseen ja asiakasystävälliseen palveluun ja kehitetään taloudellisia ratkaisuja yksityistalouksille, yrittäjille, pienyrityksille ja instituutioille. Vuonna 2015 Aktian tärkein fokus on peruspankkijärjestelmän vaihtamisessa. Uuden peruspankkijärjestelmän odotetaan alentavan kustannuksia, tuovan kasvua ja tehostavan prosesseja. Näkymät (UUDET): Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin vuonna Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan pysyvän vastaavalla tasolla kuin

42 Konsernirakenne Aktia Pankki Oyj (Noteerataan NASDAQ OMX Helsinki) 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 50,9 %* Aktia Henkivakuutus Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy Aktia Kiinteistönvälitys Oy Aktia Varainhoito Oy** Aktia Yritysrahoitus Oy Aktia Hypoteekkipankki Oyj 49,1%* POP Pankit ja Säästöpankit *Pääomasta. Aktia Pankilla on 70 % äänistä **Aiemmin Aktia Asset Management, vähemmistöosuudet avainhenkilöiden sitouttamiseksi 42

43 Tavoitteet 2015 Kasvu Kannattavuus Ristiinmyynti-indeksin 20 prosentin nousu Palkkiotuottojen 5 prosentin kasvu p.a. Kulut -5 prosenttia p.a. Vakavaraisuus Osinko Suomen paras asiakaspalvelu Ensisijaisten omien varojen suhde yli 13 prosenttia suhdannesyklin yli (IRBAn jälkeen) prosentin osinko vuoden voitosta Asiakasläheisyyden ja asiakaspalvelun parantaminen entisestään 43

44 Toteutuma 1-12/2014 ja 1-12/ / /2013 Muutos % Tavoitteet 2015 Palkkiotuotot 84,4 81,1 +4 % +5 % p.a. Kulut Henkilöstökulut 69,5 77,7-11 %/-6 %* IT-kulut 26,3 27,3-3 % -5 % p.a. Muut 48,6 52,3-7 %/-3 %* * Toteuma pl. kertaluonteiset erät

45 Tase, varat 45

46 Tase, velat (milj. euroa) Velat Velat luottolaitoksille 777 1, % Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3,979 3,797 5 % Talletukset 4,756 4,893-3 % Johdannaissopimukset % Liikkeeseen lasketut velkakirjat 3,535 3,658-3 % Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla % Muut velat luottolaitoksilta % Velat yleisölle ja julkisyhteisöille % Muut rahoitusvelat 3,931 4,106-4 % Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja korkotuottoiset vakuutukset % Vakuutusvelka, sijoitussidonnaiset vakuutukset % Vakuutusvelka 1, % Siirtovelat ja saadut ennakot % Muut velat % Muut velat yhteensä % Varaukset % Tuloverovelat % Laskennalliset verovelat % Verovelat % Myytävissä oleviin varojen liittyvät velat % Velat yhteensä 10,016 10,292-3 % Oma pääoma Sidottu oma pääoma % Vapaa oma pääoma % Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta % Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta % Oma pääoma % Velat ja oma pääoma yhteensä 10,707 10,934-2 % 46

47

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 7-9/2014: Alhaisemmat kustannukset vakiintunut korkokate Liikevoitto oli 17,3 (19,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 1 % 17,6 (17,4) miljoonaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 9/2012. Vahva tulos

Osavuosikatsaus 1 9/2012. Vahva tulos Osavuosikatsaus 1 9/2012 Vahva tulos Selvä parannus 1 9/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 45,6 (38,2) miljoonaa euroa. Voitto oli 43,7 (28,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,65

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 VAHVA TULOS 2014, IRBA-LUPA MAHDOLLISTAA KASVUN TULEVAISUUDESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian koko vuoden tulos oli hyvä. Palkkiotuotot netto

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

1.1.-31.12.2011. tammi-joulukuu: liikevoitto 47,0 (77,9) milj. euroa. loka-joulukuu: liikevoitto 6,6 (13,5) milj. euroa

1.1.-31.12.2011. tammi-joulukuu: liikevoitto 47,0 (77,9) milj. euroa. loka-joulukuu: liikevoitto 6,6 (13,5) milj. euroa Aktia Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011 ASIAKAS ON TÄRKEIN, FOLKSAM-YHTEISTYÖ PARANTAA KILPAILUKYKYÄ Toimitusjohtaja jussi laitinen: Aktia saavutti Euroopan finanssikriisin talouskasvua heikentävästä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

AKTIA OYJ VUOSIKERTOMUS 2012. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA OYJ VUOSIKERTOMUS 2012. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutusja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 palkkiotuotot kasvoivat hankalassa markkinatilanteessa toimitusjohtaja jussi laitinen Aktian tulos oli hyvä. Kasvaneet palkkiotuotot vähensivät matalien

Lisätiedot

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2010

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2010 AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2010 SELKEÄ TULOSPARANNUS ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Konsernin tammi - maaliskuun 2010 liikevoitto parani 17,5 (8,2) miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos

Lisätiedot

AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009

AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 VUODEN 2009 KANNATTAVUUS HYVÄ Vuoden 2009 liikevoitto parani 47,0 (6,6) miljoonaan euroon. Osakekohtainen voitto oli 0,52 (0,09) euroa. Hallitus ehdottaa osingoksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia 1 2 Sisältö Kausi lyhyesti... 4 Tunnusluvut tilikauden lopussa... 5 Aktia-konsernin tuloslaskelma... 11 Aktia-konsernin tase... 12 Johdannaissopimukset...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Konsernin liikevoitto parani 7,3 miljoonaa euroa (+14,8 %) 56,4 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liikevoitto parani 7,3 miljoonaa euroa (+14,8 %) 56,4 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2006 Aktialle ennätystulos 56,4 miljoonaa euroa - parannusta 14,8 % Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto parani 14,8 prosenttia 56,4 (49,1) miljoonaan euroon. Kertaluonteisen

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Sisältö Osavuosikatsaus...... 3 Tuloslaskelma... 7 Tase.... 8 Tulos neljännesvuosittain... 9 n tunnusluvut... 10 Vakavaraisuus........ 10 Vuoden

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006 Sisällys Osavuosikatsaus...... 4 Tuloslaskelma... 8 Tase.... 9 Tunnulukujen laskentaperiaatteet... 11 Vuoden 2006 taseen liitetiedot... 12 Tilintarkastuskertomus...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p www.aktia.com Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p Released : 29.4.2003 Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2003 klo 10.00 Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus pysynyt vakaana Aktia-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 52 % 30,5 miljoonaan euroon (tammikuu joulukuu 2008: 20,0) Ålandsbanken Sverige AB:n ostosta johtuvan

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 : 27.02.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 27.02.2007 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Vuosi

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 3/2000

Aktia Osavuosikatsaus 3/2000 Aktia Osavuosikatsaus 3/2000 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2000 Säästäminen lisääntyi 7,5 % 13 494,6 Mmk:aan (14,5 % p.a.)* Antolainaus nousi 9,9 % 11 009,4 Mmk:aan (14,5 %

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 : 22.02.2010 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 22.02.2010 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Tammikuu maaliskuu 2013 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2012 Liiketulos parani 2,6 miljoonaan euroon (-1,2). Osakkeenomistajille kuuluva kauden

Lisätiedot