AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015"

Transkriptio

1 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS VAHVA KASVU SEKÄ PALKKIOISSA ETTÄ UUSANTOLAINAUKSESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktia pääsi hyvään puolivuotistulokseen, jota leimasivat edelleen vahvasti kasvavat palkkiotuotot. Rahastojen ja varainhoidon tuotot kasvoivat, mikä kertoo säästämisen suosiosta. Asuntomarkkinat ovat aktivoituneet kevään aikana, ja Aktian uusantolainaus yksityistalouksille kasvoi kolmanneksella. Aktian otto- ja antolainauksen korkokate nousi, mutta erääntyvistä korkosuojista saatavat tuotot vähenivät odotetusti. Luottojen arvonalentumiset olivat hyvin alhaiset. Peruspankkijärjestelmän testaus jatkuu tehostuen syksyn aikana. Aktian ydinpääoman suhde on edelleen hyvin korkealla tasolla, 22,4 prosenttia. HUHTI-KESÄKUU 2015: LIIKEVOITTO 19,7 (22,0) MILJOONAA EUROA Konsernin liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa ja voitto 16,5 (17,9) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto nousivat 11 prosenttia 21,7 (19,6) miljoonaan euroon. Korkokate oli 24,3 (25,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,25 (0,27) euroa. TAMMI-KESÄKUU 2015: LIIKEVOITTO 36,7 (38,4) MILJOONAA EUROA Konsernin liikevoitto oli 36,7 (38,4) miljoonaa euroa ja voitto 29,5 (31,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto vahvistuivat 8 prosenttia 41,3 (38,4) miljoonaan euroon ja ottolainaus oli (3 979) miljoonaa euroa. Korkokate heikkeni 3 prosenttia 49,8 (51,4) miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 (0,46) euroa. Aktian ydinpääoman suhde nousi IRBAn myötä ja se oli 22,4 (14,6) prosenttia. Oma pääoma per osake oli 9,05 ( ; 9,39) euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 0,4 (-1,2) miljoonaa euroa positiiviset. NÄKYMÄT 2015 (ennallaan, s.13): Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin TUNNUSLUVUT (milj. euroa) 4-6/ /2014 % 1-6/ /2014 % 1-3/2015 % 2014 Korkokate 24,3 25,9-6 % 49,8 51,4-3 % 25,5-5 % 102,8 Palkkiotuotot netto 21,7 19,6 11 % 41,3 38,4 8 % 19,7 10 % 74,9 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 54,0 58,4-8 % 107,1 110,5-3 % 53,1 2 % 212,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -35,8-36,2-1 % -71,5-72,3-1 % -35,7 0 % -144,5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1,5-0,8-0,4-1,2 - -1,0 - -1,7 Liikevoitto 19,7 22,0-10 % 36,7 38,4-5 % 17,0 16 % 68,3 Kulu/tuotto-suhde 0,68 0,64 6 % 0,67 0,68-1 % 0,65 5 % 0,71 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,25 0,27-6 % 0,45 0,46-3 % 0,20 28 % 0,79 Oma pääoma / osake (NAV) 1, euroa 9,05 8,96 1 % 9,05 8,96 1 % 9,59-6 % 9,39 Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,6 11,1-13 % 8,7 9,5-9 % 7,5 28 % 8,3 Ydinpääoman suhde 1, % 22,4 13,8 63 % 22,4 13,8 63 % 22,6-1 % 14,6 Vakavaraisuusaste 1, % 27,7 17,8 56 % 27,7 17,8 56 % 27,1 2 % 19,1 Arvonalentumistappiot luotoista /koko luottokanta, % -0,02 0, ,01 0,02-0,02-0,03 1) Kauden lopussa Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä Delårsrapport Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä. Årsredovisning

2 Tulos Tulos 4-6/2015 Konsernin liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Tuotot Konsernin tuotot laskivat 8 prosenttia 54,0 (58,4) miljoonaan euroon. Pankin otto- ja antolainauksen korkokate kasvoi 23 prosenttia 14,1 (11,5) miljoonaan euroon, ja korkokate oli yhteensä 24,3 (25,9) miljoonaa euroa. Korkoriskien hallinnassa käytetään johdannaisia ja kiinteäkorkoisia sijoituksia. Nämä Aktia Pankin korkoriskin rajoittamiseksi tekemät suojaustoimet paransivat korkokatetta 7,8 miljoonaa euroa, eli 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muun treasury-toiminnan korkokate oli 2,5 (5,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto nousivat 11 prosenttia 21,7 (19,6) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot kasvoivat 11 prosenttia 24,3 (21,9) miljoonaan euroon. Rahastopalkkiot nousivat 44 prosenttia 7,9 (5,5) miljoonaan euroon, mutta korttija muut maksujenvälityspalkkiot laskivat 4,9 (5,0) miljoonaan euroon. Kulut Konsernin liiketoiminnan kulut laskivat hieman 35,8 (36,2) miljoonaan euroon. Henkilöstökulujen osuus oli 18,7 (17,6) miljoonaa euroa. IT-kulut laskivat 5,9 (6,3) miljoonaan euroon lähinnä IT-toimittaja Samlinkin alentuneiden kustannusten vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 9,1 (10,5) miljoonaan euroon alhaisempien viranomaismaksujen ansiosta. Konsernin liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa) 4-6/ /2014 % Pankkitoiminta 15,7 15,1 4 % Varainhoito & Henkivakuutus 5,8 5,5 5 % Muut -1,5 1,0 - Eliminoinnit -0,3 0,4 - Yhteensä 19,7 22,0-10 % Henkivakuutusnetto oli 6,0 (6,6) miljoonaa euroa. Neljänneksen tulosta rasitti korkorahastojen 0,8 miljoonan euron arvonalentuminen. Vakuutusnettoon sisältyvät maksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot, maksetut korvaukset ja vakuutusvelan muutos. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat 1,4 (5,4) miljoonaa euroa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 0,7 (5,0) miljoonaa euroa. Vertailukauden aikana saatiin Suomen Luotto-osuuskunnan 2,4 miljoonan euron osinko. Suojauslaskennan nettotulos oli 0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot vähenivät 0,5 (0,8) miljoonaan euroon. 2 Aktia

3 Keskeiset tapahtumat Aktian uuden Kasvu strategian jalkauttaminen Aktian Toimintaohjelma 2015, jonka tavoitteena oli parantaa Aktian kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä, on suurelta osin toteutettu. Laajin projekti, peruspankkiprojekti, on vielä kesken, kuten myös uuden peruspankin edellyttämät prosessiparannukset sekä Aktia Hypoteekkipankin toiminnan alasajo. Pankin vahvan vakavaraisuuden ja taseen ansiosta Aktia voi nyt panostaa kasvuun. Tavoitteena on kaksinkertaistaa uusien asiakkaiden määrä vuosittain vuoden 2018 loppuun. IRBA Finanssivalvonta myönsi Aktia Pankki -konsernille (johon kuuluvat Aktia Pankki Oyj ja kaikki tytäryhtiöt lukuun ottamatta Aktia Henkivakuutusta) luvan käyttää sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA) laskettaessa vähittäisvastuiden vakavaraisuusvaadetta. Samalla IRBAa alettiin soveltaa myös oman pääoman ehtoisiin vastuisiin. Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi yritys- ja luottolaitosvastuille jatkuu. Siirtyminen IRBAan paransi Aktian ydinpääoman suhdetta noin 6 prosenttiyksikköä. Aktia Pankki pyrkii kasvattamaan luotonantoa yrityksille, ja se osallistuu ensimmäistä kertaa Euroopan keskuspankin lainaohjelmaan (TLTRO). Tarkoituksena on tuoda markkinoille sata miljoonaa euroa edullisena Aktiarahoituksena. Uuden strategian mukaisesti pankki panostaa ensisijaisesti henkilöasiakkaiden ja näiden perheiden sekä perheyritysten ja yrittäjävetoisten yritysten palveluihin. Aktia hakee kasvua myös asunto-osakeyhtiöistä, joiden peruskorjausten rahoitustarpeisiin pankilla on kilpailukykyiset luotot. Taloudelliset tavoitteet 2018 Samalla kun Aktia ensimmäisen neljänneksen aikana esitteli uudistetun strategiansa, päivitettiin myös pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: kulu/tuotto-suhteen parantaminen vähintään 10 prosentilla ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen vähintään 15 prosentissa oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen vähintään 9 prosenttiin vähintään 50 prosentin osinko vuoden voitosta Uusi peruspankki otetaan käyttöön aikaisintaan 1Q 2016 Aktiassa marraskuussa 2013 aloitettu peruspankkiuudistus on testausvaiheessa. Tarkempi käyttöönottoajankohta ja projektin lopulliset kustannukset selviävät kesän testauksen päätyttyä. Peruspankkiuudistukseen tehdyn investoinnin kustannusten arvioitiin aikaisemmin olevan noin 40 miljoonaa euroa. Pitempi testausaika sekä uuden ja vanhan järjestelmän rinnakkaiskäyttö kasvattavat kustannuksia. Uusi peruspankkijärjestelmä otetaan suunnitelman mukaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudistuksen tuoman säästön lasketaan edelleen, pelkästään IT-kuluina, olevan noin 5 miljoonaa euroa vuositasolla. Uusi peruspankkijärjestelmä nopeuttaa ja tehostaa asiakaspalvelun prosesseja. Uuden peruspankkijärjestelmän tuomat kustannussäästöt realisoituvat asteittain vuoden 2016 toiselta neljännekseltä alkaen. Folksam-omistusta supistettu Aktia Pankki Oyj myi vielä 24 prosenttia Folksam Vahinkovakuutus Oy:n omistuksestaan. Kaupan myötä Aktia Pankin omistusosuus Folksam Vahinkovakuutuksessa pieneni 10 (34) prosenttiin. Liiketoimen kokonaisvaikutus pankkikonsernin omaan pääomaan oli negatiivinen, -3,3 miljoonaa euroa, josta noin -0,5 miljoonaa euroa on rasittanut liikevoittoa. Liiketoimi ei vaikuta Aktian yhteistyöhön Folksam Vahinkovakuutus Oy:n kanssa, ja vakuutuspalvelujen myynti Aktian asiakkaille jatkuu. Aktia 3

4 Toiminta Toimintaympäristö Vuoden 2015 alkupuolella edelleen alhaisena pysynyt yleinen korkotaso rasitti Aktian korkokatetta. Alhaiset korot pitävät kuitenkin Aktian kiinteän koron sijoitusten arvon edelleen korkeana. Kesäkuussa 2015 inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan -0,1 prosenttia. Vuotta aiemmin kesäkuussa 2014 inflaatio oli 0,9 prosenttia. Heinäkuussa kuluttajien luottamusta talouteen kuvaava indeksi oli heikompi kuin vuotta aiemmin, 6,9 (9,4). Kesäkuussa kuluttajien luottamus oli vahvempi, 10,8 (8,7). Toukokuussa indeksi oli 15,5 (8,7). Pitkän ajan keskiarvo oli 11,8 (Tilastokeskus). Asuntohinnat laskivat Suomessa kesäkuussa 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hintojen lasku oli 0,8 prosenttia, kun ne muualla Suomessa laskivat 0,9 prosenttia. Ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna asuntohinnat kuitenkin nousivat 0,8 prosenttia koko maassa (Tilastokeskus). Työttömyys nousi kesäkuussa 10,0 prosenttiin, joten se oli 0,8 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi (Tilastokeskus). OMX Helsinki 25 -indeksi nousi tammi kesäkuussa 2015 noin 8 prosenttia ja pohjoismainen pankkisektori noin 10 prosenttia. Aktian A-osakkeen kurssi nousi samana ajanjaksona noin 8 prosenttia. Tunnusluvut Muutos edellisvuodesta 2016E* 2015E* 2014 BKT-kasvu, % Maailma 3,8 3,3 3,4 Euroalue 1,8 1,5 0,8 Suomi 1,0 0,0-0,4 Kuluttajahintainflaatio, % Euroalue 1,4 0,2 0,4 Suomi 1,2 0,1 1,0 Muut tunnusluvut, % Asuntojen reaaliarvon kehitys Suomessa 1-1,5-1,0-1,7 Työttömyys Suomessa 1 9,2 9,4 8,7 OMX Helsinki ,4 Korot 2, % EKP:n ohjauskorko 0,05 0,05 0,05 10 vuoden korko 1,20 0,80 0,80 Euribor 12 kk 0,25 0,15 0,33 Euribor 3 kk 0,10 0,00 0,08 * Aktian pääekonomistin ennuste vuosikeskiarvo 2 vuoden lopun tilanne Luottoluokitus Moody s Investors Service vahvisti luokitusmetodologisen uudistuksen yhteydessä Aktia Pankki Oyj:n luottoluokituksen. Aktia Pankki Oyj:n luottoluokitus vahvistettiin seuraavasti: pitkäaikainen varainhankinta A3, lyhytaikainen varainhankinta P-2 ja taloudellinen vahvuus C-. Näkymät paranivat vakaiksi (negatiiviset). Moody s Investors Servicen Aktia Pankin pitkäaikaisten kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen (covered bonds) luottoluokitus on Aaa. Standard & Poor s vahvisti näkemyksensä Aktia Pankki Oyj:n luottokelpoisuudesta. Pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on A- ja lyhytaikaisen A2. Molempien näkymät ovat negatiiviset. Pitkäaikainen varainhankinta Lyhytaikainen varainhankinta Näkymät Covered bonds Moody s Investors Service A3 P-2 vakaat Aaa Standard & Poor s A- A-2 neg - Tulos 1 6/2015 Konsernin liikevoitto oli 36,7 (38,4) miljoonaa euroa. Konsernin voitto oli 29,5 (31,0) miljoonaa euroa. Tuotot Konsernin tuotot laskivat 107,1 (110,5) miljoonaan euroon lähinnä rahoitusvaroista ja -veloista saatavien tuottojen laskun vuoksi. Alhaisena jatkuvassa korkotilanteessa korkokate pysyi vakaana 49,8 (51,4) miljoonassa eurossa. Perinteisen otto- ja antolainauksen korkokate parani 32 prosenttia 28,7 (21,7) miljoonaan euroon, mutta korkoriskienhallinnan ja suojaustoimien tuotot laskivat. Korkoriskien hallinnassa käytetään johdannaisia ja kiinteäkorkoisia sijoituksia. Niiden osuus korkokatteesta pieneni 15,6 (18,5) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot netto nousivat 8 prosenttia 41,3 (38,4) miljoonaan euroon. Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot kasvoivat 17 prosenttia 23,0 (19,6) miljoonaan euroon. Kortti- ja muut maksujenvälityspalkkiot vähenivät 8 prosenttia 9,7 (10,5) miljoonaan euroon. Tähän vaikuttivat ensisijaisesti pienentyneet maksujenvälityspalkkiot Aktian lopetettua keskusluottolaitostoiminnan. Henkivakuutusnetto kehittyi positiivisesti ollen 12,8 (12,6) miljoonaa euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat vakuutusmaksujen määrän kasvu ja entistä vahvempi vakuutustekninen tulos. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat 2,8 (6,3) miljoonaa euroa, josta suojauslaskennan nettotulos oli 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa. 4 Aktia

5 Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,8 (1,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja rasitti Folksam Vahinkovakuutuksen omistuksen pienentämisen seurauksena vuoden ensimmäisellä neljänneksellä syntynyt -0,5 miljoonan euron tulosvaikutus. Kulut Liiketoiminnan kulut alenivat marginaalisesti 71,5 (72,3) miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 4 prosenttia 36,7 (35,1) miljoonaan euroon. ITkulut olivat 12,5 (12,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 12 prosenttia 18,2 (20,7) miljoonaan euroon. Vertailukautta rasittivat väliaikainen pankkivero ja talletussuojarahaston maksu, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot nousivat 4,2 (3,6) miljoonaan euroon. Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset Luottotappiot olivat edelleen pienet. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 0,4 (-1,2) miljoonaa euroa positiiviset. Positiivinen tulema johtuu yksittäisen suurehkon arvonalentumisen palautuksesta. Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa (10 707) miljoonaa euroa. Likviditeetti Aktia Pankin likviditeettisalkku, joka koostuu korkosijoituksista, oli (2 502) miljoonaa euroa. Likviditeettisalkku oli rahoitettu repo-kaupoilla yhteensä 198 (0) miljoonan euron arvosta. Pankkikonsernin likviditeettipuskuri vastasi kesäkuun lopussa arviota noin 36 kuukauden ulos menevästä tukkurahoituksen rahavirrasta. Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 189 prosenttia. Maksuvalmiusvaatimus (LCR) LCR % 189 % 232 % 186 % LCR on laskettu Euroopan komission lokakuussa 2014 julkaiseman asetuksen mukaisesti. Ottolainaus Yleisön ja julkisyhteisöjen ottolainaus väheni marginaalisesti (3 979) miljoonaan euroon vastaten 3,9 (3,9) prosentin talletusmarkkinaosuutta. Aktia-konsernin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kokonaismäärä oli (3 535) miljoonaa euroa. Liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista 811 (1 698) miljoonaa euroa oli Aktia Hypoteekkipankin liikkeeseen laskemia kiinteistövakuudellisia lainoja. Aktia Pankin osalta vastaava määrä oli (997) miljoonaa euroa. Aktia Pankin liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset olivat kauden lopussa 97 (161) miljoonaa euroa. Aktia Pankki laski kauden aikana liikkeeseen uusia debentuurilainoja yhteensä 30 miljoonaa euroa. Aktia Pankki laski kauden aikana liikkeeseen uuden pitkäaikaisen kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan (covered bonds), jonka määrä oli 500 miljoonaa euroa ja juoksuaika 7 vuotta. Anti ylimerkittiin moninkertaisesti ja toteutettiin edullisin ehdoin. CB-liikkeeseenlaskun vakuudeksi oli kesäkuun lopussa varattu lainoja miljoonan euron edestä. Aktia Hypoteekkipankki on lisäksi saanut omistajapankeiltaan pitkäaikaista seniorirahoitusta. Säästöpankkien ja POP-pankkien pitkäaikainen seniorirahoitus oli 126 (198) miljoonaa euroa. Pitkäaikainen seniorirahoitus on saatu ilman vakuutta. Antolainaus Konsernin antolainaus yleisölle oli kesäkuun lopussa (6 416) miljoonaa euroa, vähennystä 441 miljoonaa euroa. Kotitalouksien osuus koko luottokannasta, mukaan lukien säästöpankkien ja POP-pankkien välittämät hypoteekkilainat, oli (5 697) miljoonaa euroa eli 88,4 (88,8) prosenttia luottokannasta. Aktian oma kotitalousluottokanta, mukaan lukien osuus hypoteekkipankista, oli (4 357) miljoonaa euroa. Säästöpankkien ja POP-pankkien välittämien lainojen kanta väheni 34 prosenttia 910 (1 373) miljoonaan euroon. Asuntolainakanta oli (5 229) miljoonaa euroa, josta kotitalouksien osuus oli (4 939) miljoonaa euroa. Aktian uudet lainat yksityistalouksille kasvoivat 30 prosenttia 309 (237) miljoonaan euroon. Aktian markkinaosuus kotitalouksien asuntolainoista oli kesäkuun lopussa 4,1 (4,1) prosenttia. Aktia-konsernin luottokannasta 7,0 (6,5) prosenttia oli yritysluottoja. Luotonanto yrityksille oli yhteensä 420 (420) miljoonaa euroa. Asuntoyhteisöjen luotot olivat 229 (251) miljoonaa euroa eli 3,8 (3,9) prosenttia Aktian koko luottokannasta. Luottokanta sektoreittain (milj. euroa) Osuus, % Kotitaloudet ,4 Yritykset ,0 Asuntoyhteisöt ,8 Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ,7 Julkisyhteisöt ,0 Yhteensä ,0 Rahoitusvarat Aktia-konsernin rahoitusvarat koostuvat pankkitoiminnan likviditeettisalkusta ja muista korkosijoituksista, yhteensä (2 512) miljoonaa euroa, henkivakuutusyhtiön sijoitussalkusta, 617 (630) miljoonaa euroa, sekä pankkitoiminnan kiinteistö- ja osakeomistuksesta, 8 (1) miljoonaa euroa. Aktia 5

6 Vakuutusvelka Henkivakuutusyhtiön vakuutusvelka oli (1 025) miljoonaa euroa, josta 644 (543) miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaista. Korkotuottoinen vakuutusvelka oli 478 (482) miljoonaa euroa. Oma pääoma Pitkien korkojen nousun ja käyvän arvon rahaston laskun (realisoimaton arvonalentuminen) seurauksena Aktia-konsernin oma pääoma väheni 22 miljoonaa euroa 668 (691) miljoonaan euroon. Sitoumukset Taseen ulkopuoliset sitoumukset, jotka koostuvat luottolimiiteistä, muista lainalupauksista ja pankkitakauksista, kasvoivat 7 miljoonaa euroa 329 (322) miljoonaan euroon. Hallinnoitavat varat Konsernin hallinnoitavat varat olivat (10 065) miljoonaa euroa. Asiakasvaroihin sisältyvät Varainhoito & Henkivakuutus -segmenttiin kuuluvien tytäryhtiöiden sekä Aktia Pankin yksityispankkitoiminnon hallinnoimat ja välittämät rahastot sekä hallinnoitava pääoma. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään nettovolyymit: luvuista on eliminoitu useiden yhtiöiden yhdessä hallinnoimat asiakasvarat. Konsernivaroihin sisältyvät treasury-toiminnon hallinnoima pankkikonsernin likviditeettisalkku ja henkivakuutusyhtiön sijoitussalkku. Hallinnoitavat varat (milj. euroa) % Asiakasvarat % Konsernivarat % Yhteensä % Vakavaraisuus Finanssivalvonta myönsi Aktia Pankki -konsernille (johon kuuluvat Aktia Pankki Oyj ja kaikki tytäryhtiöt lukuun ottamatta Aktia Henkivakuutusta) luvan käyttää sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA) laskettaessa vähittäisvastuiden vakavaraisuusvaadetta. Samalla IRBAa alettiin soveltaa myös oman pääoman ehtoisiin vastuisiin. Yhteensä IRBAan siirtyi 58 prosenttia pankkikonsernin vastuista. Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi yritys- ja luottolaitosvastuille jatkuu. IRBAn mukaisesti laskettu keskimääräinen riskipaino asuntovakuudellisille vähittäisluotoille on 14,5 prosenttia, kun se standardimenetelmällä laskettuna oli 35 prosenttia. Alempi riskipaino selittää suurelta osin Aktian korkeamman ydinpääoman suhteen vuodenvaihteeseen verrattuna. Vakavaraisuus, % Pankkikonserni IRB IRB STD Ydinpääoman suhde 22,4 22,6 14,6 Ensisijaisen pääoman suhde 22,5 22,7 14,6 Omien varojen suhde 27,7 27,1 19,1 Aktia Pankki Ydinpääoman suhde 18,8 19,2 15,0 Ensisijaisen pääoman suhde 18,8 19,2 15,0 Omien varojen suhde 23,8 23,6 20,3 Aktia Hypoteekkipankki Ydinpääoman suhde 63,0 51,1 19,6 Ensisijaisen pääoman suhde 63,0 51,1 19,6 Omien varojen suhde 63,0 51,1 19,6 Aktia Pankin omistusosuuden Folksam Vahinkovakuutuksesta supistuttua 10 prosenttiin, yhtiö ei enää kuulu Aktia Pankin muodostamaan konglomeraattiin. Aktia Henkivakuutuksesta Aktia Pankki omistaa edelleen 100 prosenttia. Finanssivalvonnan Aktia Pankille myöntämä poikkeuslupa olla vähentämättä Aktia Henkivakuutusyhtiön osakkeita vakavaraisuuslaskennassa päättyi vuoden 2014 lopussa. Koska konsernin vakuutusyhtiöomistusten yhteenlaskettu määrä pieneni, niitä ei tarvitse kokonaisuudessaan vähentää pankkikonsernin ydinpääomasta. Aktia Pankin IRBAn mukaiset riskipainot osakeomistuksille ovat Aktia Henkivakuutuksessa 250 prosenttia ja Folksam Vahinkovakuutuksessa 370 prosenttia. Pankkitoiminnan vakavaraisuusvaade nousi vuoden 2015 alussa, kun Suomessa otettiin käyttöön kiinteä lisäpääomavaatimus ja muuttuva lisäpääomavaatimus. Kiinteä lisäpääomavaatimus nostaa vähimmäisvaadetta 2,5 prosenttiyksikköä. Muuttuva lisäpääomavaatimus tulee vaihtelemaan välillä 0 2,5 prosenttiyksikköä. Päätöksen muuttuvan lisäpääomavaateen suuruudesta tekee Finanssivalvonnan johtokunta neljännesvuosittain makrovakausanalyysinsä perusteella. Viimeisimmän päätöksen ( ) mukaan pankeille ei asetettu muuttuvaa lisäpääomavaatimusta suomalaisille vastuille, eikä makrovakauspolitiikkaa kiristetty muillakaan käytössä olevilla välineillä. Finanssivalvonta on luottolaitoslain mukaisesti määrittänyt rahoitusjärjestelmän kannalta systeemisesti merkittävät luottolaitokset Suomessa (ns. O-SII-laitokset) ja asettanut niille lisäpääomavaatimukset. Vaateet tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Aktialle ei asetettu O-SII-lisäpääomavaatimusta. Aktian uusi tavoite ydinpääoman suhteelle (CET1) on vähintään 15 prosenttia, mikä ylittää selvästi viranomaisten asettamat vaateet. 6 Aktia

7 Aktia Pankki -konsernin vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli vuosineljänneksen lopussa 5,4 (4,9) prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste* Ensisijainen pääoma Vastuut yhteensä Vähimmäisomavaraisuusaste, % 5,4 4,9 * Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu kvartaalin lopun lukujen perusteella Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma oli 126,9 (133,4) miljoonaa euroa, kun vähimmäisvaade on 35,1 (34,2) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 21,5 (23,3) prosenttia. Konglomeraatin vakavaraisuus oli 225,7 (216,5) prosenttia. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100 prosenttia. Pankkitoiminnalle asetettujen lisäpääomavaateiden voimaantulo nosti myös konglomeraatin omien varojen vaadetta, mikä vastaavasti heikensi konglomeraatin vakavaraisuutta. IRBAn käyttöönotto samaan aikaan kuitenkin pienensi konglomeraatin kokonaisvaadetta. Segmenttikatsaus Aktia Pankki Oyj:n liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin: Pankkitoiminta, Varainhoito & Henkivakuutus ja Muut. Konsernin liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa) 1-6/ /2014 % Pankkitoiminta 29,8 27,8 7 % Varainhoito & Henkivakuutus 11,9 10,5 13 % Muut -5,1-0,9-462 % Eliminoinnit 0,1 1,0-92 % Yhteensä 36,7 38,4-5 % Pankkitoiminta Pankkitoimintasegmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli 29,8 (27,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuotot olivat 85,8 (87,2) miljoonaa euroa, josta korkokate oli 49,7 (51,1) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto nousivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 32,5 (30,7) miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen nousu tulee lähinnä rahasto- ja vakuutuspalkkioiden kasvusta. Aktia Kiinteistönvälityksen palkkiotuotot kasvoivat kauden aikana 3,5 (3,2) miljoonaan euroon. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotulos oli 2,7 (3,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuotta alemmat, yhteensä 56,5 (58,2) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, 18,4 (18,2) miljoonaa euroa. Tietotekniikkaan liittyvät kulut olivat 7,6 (8,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut vähenivät 29,6 (30,7) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muiden kulujen lasku liittyy väliaikaiseen pankkiveroon ja talletussuojarahaston maksuun, jotka vertailukaudella rasittivat pankkitoiminnan tulosta 2,5 miljoonalla eurolla. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 0,4 (-1,2) miljoonaa euroa positiiviset. Positiivinen tulema johtuu aikaisemman, yksittäistä suurehkoa asiakaskokonaisuutta koskevan arvonalentumisen palautuksesta. Yksilöllisiä sijoituspalveluja ja lainopillista palvelua tarjoavan Aktia Private Bankingin asiakasmäärä on kasvanut noin 5 prosenttia. Private Bankingin asiakasvarat kasvoivat noin 9 prosenttia (1 791) miljoonaan euroon. Kotitalouksien säästäminen nousi noin 3 prosenttia vuodenvaihteesta (4 275) miljoonaan euroon, josta kotitalouksien talletukset olivat (3 054) miljoonaa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt (1 221) miljoonaa euroa. Aktian antolainaus kotitalouksille, Aktian välittämät hypoteekkilainat mukaan lukien, oli (4 357) miljoonaa euroa. Yritysluottokanta oli 420 (420) miljoonaa euroa, mikä kertoo laskutrendin taittuneen. Luottojen tehostettu siirtäminen välittäjäpankeille vähensi Aktia Hypoteekkipankin yhteenlaskettua antolainausvolyymiä 932 miljoonalla eurolla (1 941) miljoonaan euroon. Varainhoito & Henkivakuutus Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli 11,9 (10,5) miljoonaa euroa. Segmentin liiketoiminnan kulut olivat edellisvuotta korkeammat, 23,5 (21,8) miljoonaa euroa. Varainhoidon palkkiotuotot netto paranivat 12,2 (10,3) miljoonaan euroon ja henkivakuutusnetto oli 11,2 (11,5) miljoonaa euroa. Vakuutustekninen tulos kehittyi positiivisesti, mutta henkivakuutuksen sijoitusnetto heikkeni. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi viime vuodesta 85 prosenttia 105,2 (56,8) miljoonaan euroon. Kasvu tulee sijoitussidonnaisista säästövakuutuksista, kuten Aktia Profiili ja Allokointipalvelu+, jotka tuovat 70 (49) prosenttia maksutulosta. Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 9,8 (11,8) miljoonaa euroa. Lasku johtuu ensisijaisesti sijoitusten juoksevan tuoton heikentymisestä. Toiminnan sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 0,1 (4,9) prosenttia. Liiketoiminnan kulut olivat korkeammat kuin vuotta aiemmin, 11,6 (11,3) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut vähenivät 5,0 (5,2) miljoonaan euroon. Henkivakuutuksen liikekustannussuhde oli hyvällä tasolla, 85,3 (85,3) prosenttia. Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin hallinnoimien asiakasvarojen arvo oli (5 525) miljoonaa euroa. (milj. euroa) % Aktia Rahastoyhtiö % Aktia Varainhoito % Aktia Henkivakuutus % Eliminoinnit % Yhteensä % Henkivakuutuksen vakuutusvelka oli (1 025) miljoonaa euroa, josta sijoitussidonnainen vakuutusvelka oli 644 (543) miljoonaa euroa ja korko- Aktia 7

8 tuottoinen vakuutusvelka 478 (482) miljoonaa euroa. Sijoitussidonnainen vakuutusvelka kasvoi edelleen ollen 57 (53) prosenttia koko vakuutusvelasta. Korkotuottoisen vakuutusvelan keskimääräinen diskonttokorko on 3,5 prosenttia. Vakuutusvelkaan sisältyy 16,0 (16,0) miljoonan euron korkovaraus, jolla on varmistettu tulevan korkovaateen täyttyminen. Segmentin kaikkien yhtiöiden vakavaraisuus ylittää viranomaisvaatimukset selvästi. Muut Muut-segmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli -5,1 (-0,9) miljoonaa euroa. Segmenttiin Muut kuuluvat tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot sekä tytäryhtiö Vasp-Invest Oy. Hallintoyksiköiden kulut laskutetaan juoksevasti konsernin tytäryhtiöiltä. Liiketoiminnan tuotot olivat 2,2 (5,4) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat -0,4 (0,0) miljoonaa euroa tytäryhtiö Vasp-Invest Oy:n kiinteistöomistuksen myynnin seurauksena. Liiketoiminnan muita tuottoja rasittaa Folksam Vahinkovakuutuksen omistuksen pienentämisen seurauksena syntynyt -0,5 miljoonan euron tulosvaikutus. Vertailukauden aikana saatiin Suomen Luotto-osuuskunnan 2,4 miljoonan euron osinko. Vuodelta 2015 osuuskunnalta ei tule osinkoa. Liiketoiminnan kulut, tytäryhtiöille suoritettu kustannusten allokointi mukaan lukien, olivat yhteensä 7,2 (6,3) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 12,7 (11,4) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähinnä tulosperusteisia palkkioita koskevista suuremmista varauksista. Segmentin IT-kulut kasvoivat 10 prosenttia 4,0 (3,6) miljoonaan euroon. Vuoden 2012 tilinpäätökseen peruspankkijärjestelmän vaihdon vuoksi tehdystä varauksesta purettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,2 (1,3) miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa varausta oli jäljellä 2,4 ( ; 3,5) miljoonaa euroa. Tytäryhtiö Vasp-Invest Oy:n liikevoitto oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Vasp-Invest Oy:n omaisuuden myynti on saatettu päätökseen, ja yhtiö sulautetaan Aktia Pankki Oyj:hin vuoden 2015 loppuun mennessä. Konsernin riskipositiot Pääoman- ja riskienhallinnan määritelmät ja yleiset periaatteet ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomuksen 2014 (www.aktia.com) liitteestä K2 s Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat konkurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, lisääntyivät 50 (46) miljoonaan euroon eli 0,83 (0,71) prosenttiin luottokannasta. Luottokantaan sisältyvät myös taseen ulkopuoliset takaussitoumukset. Kotitalouksien yli 90 päivää erääntyneet luotot olivat 0,65 (0,56) prosenttia koko luottokannasta ja 0,74 (0,63) prosenttia kotitalouksien luottokannasta. Luotot, joiden maksut olivat 3 30 päivää viivästyneitä, vähenivät 91 (101) miljoonaan euroon eli 1,52 (1,57) prosenttiin luottokannasta. Luotot, joiden maksut olivat päivää viivästyneitä, vähenivät 33 (41) miljoonaan euroon eli 0,55 (0,63) prosenttiin luottokannasta. Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan (milj. euroa) Vrk % kannasta % kannasta , ,57 kotitaloudet 83 1, , , ,63 kotitaloudet 29 0, , , ,71 kotitaloudet 39 0, ,56 Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset Kauden aikana syntyneet arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat positiiviset, 0,4 (-1,2) miljoonaa euroa. Arvonalentumisista -0,3 (-0,8) miljoonaa euroa aiheutui kotitalouksista ja 0,7 (-0,4) miljoonaa euroa yrityksistä. Luottojen arvonalentumiset muodostivat kauden aikana yhteensä -0,01 (0,02) prosenttia koko luotonannosta. Yritysluottojen arvonalentumisten osuus yritysluotonannosta oli -0,17 (0,09) prosenttia. 8 Aktia

9 Rahoitusvarojen riskijakauma Pankkikonserni ylläpitää likviditeettisalkkua puskurina sellaisten tilanteiden varalta, joissa varainhankintaa markkinoilta ei jostain syystä voida toteuttaa normaalien ehtojen mukaisesti. Salkun kiinteäkorkoisia sijoituksia käytetään myös vähentämään rakenteellista korkoriskiä. Henkivakuutustoiminnassa sijoitussalkku on vakuutusteknisen velan katteena, ja se arvostetaan juoksevasti markkina-arvoon. Korkosijoitusten myötä konserni altistuu vastapuoliriskeille. Suorat korkosijoitukset saavat kansainvälisten luottoluokituslaitosten, kuten Standard & Poor s, Fitch tai Moody s, luottoluokituksen. Luottoluokitukseen vaikuttavat lähinnä vastapuolen kotimaa ja taloudellinen asema, mutta myös instrumenttilajit ja niiden etuoikeus. Pankkikonsernin likviditeettisalkku ja muut korolliset sijoitukset Likviditeettisalkun sijoitukset ja muut korolliset sijoitukset vähenivät vuodenvaihteesta 50 miljoonaa euroa (2 512) miljoonaan euroon. Pankkikonsernin likviditeettisalkun ja muiden korollisten sijoitusten luottoluokituksen jakauma (milj. euroa) Aaa 57,4 % 50,9 % Aa1-Aa3 22,8 % 29,7 % A1-A3 7,9 % 13,5 % Baa1-Baa3 0,5 % 0,6 % Ba1-Ba3 1,3 % 0,0 % B1-B3 0,0 % 0,0 % Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 % Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 7,0 % 5,3 % Ei luottoluokitusta 3,2 % 0,0 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % Kauden lopussa kolme kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa (covered bonds), joiden arvo oli 32 miljoonaa euroa, ei täyttänyt keskuspankkirahoituksen kriteerejä. Yksi lainoista oli luottoluokitukseltaan Aaa ja kaksi muuta Aa1. Pankkitoiminnan muut markkinariskit Pankkitoiminnassa ei käydä osakekauppaa kaupankäyntitarkoituksessa eikä tehdä kiinteistösijoituksia tuottotarkoituksessa. Kiinteistöomistus oli kauden lopussa 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja toimintaan liittyvät osakesijoitukset olivat 7,9 (0,9) miljoonaa euroa. Osakesijoitusten kasvu johtuu yksinomaan Folksam Vahinkovakuutuksen osakkeiden myynnistä. Aktia Pankin pienennettyä osakeomistustaan aikaisemmassa osakkuusyhtiössä Folksam Vahinkovakuutuksen jäljellä oleva omistus (10 %) kirjataan myytävissä oleviksi osakkeiksi. Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkku Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun markkina-arvo oli yhteensä 617 (630) miljoonaa euroa. Kauden aikana henkivakuutusyhtiön kiinteistöallokaatio on kasvanut jonkin verran. Henkivakuutusyhtiön suorat kiinteistösijoitukset olivat 60 (57) miljoonaa euroa. Nämä pääosin pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kiinteistöt on vuokrattu pitkin vuokrasopimuksin. Henkivakuutusyhtiön sijoitukset GIIPS-maihin olivat 4 (7) miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan suorien korkosijoitusten luottoluokitusten jakauma (pl. korkorahastot, kiinteistö-, osake- ja vaihtoehtoiset sijoitukset) (milj. euroa) Aaa 60,8 % 59,6 % Aa1-Aa3 15,5 % 18,4 % A1-A3 8,0 % 9,4 % Baa1-Baa3 4,0 % 4,3 % Ba1-Ba3 0,5 % 0,5 % B1-B3 0,0 % 0,0 % Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 % Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 0,0 % 0,0 % Ei luottoluokitusta 11,2 % 7,8 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % Korolliset sijoitukset, joilla ei ole luottoluokitusta, ovat lyhytaikaisia kotimaisia yritystodistuksia, yhteensä 78 miljoonaa euroa, sekä yksi kotimaisen luottolaitoksen arvopaperi, 25 miljoonaa euroa. Nämä eivät täytä keskuspankkirahoituksen kriteereitä, koska niiden liikkeeseenlaskijalla ei ole luottoluokitusta. Konsernin sijoitukset nk. GIIPS-maihin olivat yhteensä 39 (34) miljoonaa euroa. Sijoitukset on tehty Espanjaan ja Italiaan. Konsernilla ei ole sijoituksia muissa GIIPS-maissa (Kreikka, Irlanti, Portugali) eikä Ukrainassa ja Venäjällä. Kaikki sijoitukset arvostetaan juoksevasti vallitsevaan markkinaarvoon. Aktia 9

10 Pankkikonsernin sijoitusten maantieteellinen jakauma sijoitusluokittain Valtionobl. ja valt. takaamat Covered Bonds (CB*) Rahoituslaitokset pl. CB Yrityslainat Osakkeet Yhteensä 6/ / / / / / EU-maat Suomi Ruotsi Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Alankomaat Itävalta Belgia Kreikka Irlanti Italia Portugali Espanja Muut maat Eurooppa pl. EU Pohjois-Amerikka Muut OECD-maat Ylikansalliset Muut Yhteensä *kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat Henkivakuutusyhtiön sijoitusten maantieteellinen jakauma sijoitusluokittain Valtionobl. ja valt. takaamat Covered Bonds (CB*) Rahoituslaitokset pl. CB Yrityslainat Kiinteistöt Vaihtoehtoiset sijoitukset Osakkeet Yhteensä 6/ / / / / / / / EU-maat Suomi Ruotsi Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Alankomaat Itävalta Belgia Kreikka Irlanti Italia Portugali Espanja Muut maat Eurooppa pl. EU Pohjois-Amerikka Muut OECD-maat Ylikansalliset Muut Yhteensä *kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat 10 Aktia

11 Rahoitusvarojen arvostus Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset Rahoitusvarojen arvonalentumiset olivat kauden aikana -1,0 (-0,9) miljoonaa euroa, mikä johtui korko- ja kiinteistörahastojen sekä pienempien pääomasijoitusten arvon pysyvästä laskusta. Rahoitusvarojen arvonalentumiset (milj. euroa) 1-6/ /2014 Korkosijoitukset Pankkitoiminta - - Henkivakuutustoiminta - - Osakkeet ja osuudet Pankkitoiminta 0,0-0,3 Henkivakuutustoiminta -1,0-0,6 Yhteensä -1,0-0,9 Käyvän arvon rahastoon kirjattavat arvonmuutokset Arvonalentuminen, jota ei ole kirjattu tulokseen, tai arvon nousu, jota ei ole realisoitu, kirjataan käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon rahasto oli konsernin rahavirtasuojaus huomioon ottaen 83,3 (104,1) miljoonaa euroa laskennallisten verojen jälkeen. Rahavirtasuojaus, joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen suojaamistarkoituksessa hankituista puretuista korkojohdannaissopimuksista, oli 0,0 (0,2) miljoonaa euroa. Käyvän arvon rahasto (milj. euroa) Osakkeet ja osuudet Pankkitoiminta -0,1 0,0-0,1 Henkivakuutustoiminta 3,2 4,0-0,8 Suorat korkosijoitukset Pankkitoiminta 31,1 40,5-9,4 Henkivakuutustoiminta 49,1 57,1-8,1 Osuus Vahinkovakuutustoiminnan käyvän arvon rahastosta - 2,3-2,3 Rahavirran suojaus - 0,2-0,2 Käyvän arvon rahasto yhteensä 83,3 104,1-20,8 Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen salkku koostuu pääasiassa aiempina vuosina uudelleenluokitelluista korkosijoituksista. Suurimmalla osalla uudelleenluokitelluista arvopapereista on AAA-luottoluokitus. Kauden aikana salkkuun ei tehty uusia hankintoja, ja sen arvo oli 485 (489) miljoonaa euroa. Suojaavien korkojohdannaisten purkaminen Marraskuussa 2012 purettiin kaikki suojaustarkoituksessa, eli avistatilien ja säästötalletusten korkoriskin suojaamiseksi, tehdyt korkojohdannaissopimukset (soveltamalla EU:n carve out -suojauslaskentamallia). Kun suojauslaskennassa sovelletaan käypää arvoa, johdannaisten markkina-arvon tehokas osa on korvattu vastaavalla arvostussummalla taseen erässä Talletukset. Purettujen korkojohdannaisten positiivinen tulosvaikutus näkyy korkokatteessa vuoden 2019 alkuun saakka. Vuonna 2015 positiivinen vaikutus korkokatteeseen on noin 16 miljoonaa euroa. Vuosina positiivinen tulosvaikutus on noin 15,5 miljoonaa euroa vuodessa ja vuosina noin 12 miljoonaa euroa. Pankki jatkaa korkokatteen aktiivista suojausta, kun se katsotaan pitkällä aikavälillä korkotilanteen kannalta perustelluksi. Operatiiviset riskit Kauden aikana ei toteutunut operatiivisia riskejä, jotka olisivat aiheuttaneet olennaista taloudellista vahinkoa. Lähipiiri Lähipiirillä tarkoitetaan Aktia Pankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja näiden perheenjäseniä sekä yhtiöitä, joissa johtavassa asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta. Aktia-konsernin avainhenkilöitä ovat Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies. Lähipiiritietoja kuvataan tarkemmin vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedossa K46. Lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa ei ollut kauden aikana merkittäviä muutoksia. Toimintaohjelma 2015 Aktian hallitus esitteli vuoden 2012 lopulla Toimintaohjelma 2015:n. Ohjelma oli perusteltu liiketoimintaympäristössä, jota leimasivat erittäin alhaiset korot ja uusi sääntely. Toimintaohjelma 2015 koostui useista yksittäisistä toimenpiteistä, joista mm. seuraavat on saatettu päätökseen: Pankkikonttorien yhdistäminen ja tilojen tehostaminen sekä konsernirakenteen pelkistäminen ja henkilöstön supistaminen. Aktia Pankki lopetti toimintansa keskusluottolaitoksena, sai hypoteekkipankkiluvan ja on vuodesta 2013 laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. Sopimus pääasiallisena tietotekniikkatoimittajana toimineen Samlinkin kanssa lopetettiin, uuden peruspankkijärjestelmän rakentaminen aloitettiin ja konsernin työasemat keskitettiin yhteen verkkoon. Finanssivalvonta myönsi Aktia Pankille luvan soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA) vähittäisvastuille, mikä on parantanut yhtiön vakavaraisuutta entisestään. Toimintaohjelma 2015:stä ovat vielä jäljellä peruspankkiuudistuksen loppuun saattaminen, Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n edelleen purkaminen ja uuden peruspankin mahdollistamien prosessinparannusten toteuttaminen. Aktia 11

12 Muut tapahtumat Aktia Pankki Oyj on myynyt omaa, yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osakettaan hallituksen ja hallintoneuvoston palkkioiden maksamiseksi sekä Osakepalkkio-ohjelman 2011 ansaintajaksojen ja lykkääntyneiden erien maksamiseksi osakepalkkio-ohjelman piiriin kuuluville 13 avainhenkilölle. Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto valitsi vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan kanslianeuvos Håkan Mattlinin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin uudelleen Christina Gestrin, Patrik Lerche, Jorma J. Pitkämäki, Jan-Erik Stenman ja Bo-Gustav Wilson. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Clas Nyberg. Aktia Pankki Oyj myi ensimmäisellä neljänneksellä vielä 24 prosenttia omistuksestaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä. Kaupan myötä Aktia Pankin omistusosuus Folksam Vahinkovakuutuksessa pieneni 10 prosenttiin. Finanssivalvonta myönsi Aktia Pankki -konsernille luvan käyttää sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA) laskettaessa vähittäisvastuiden vakavaraisuusvaadetta alkaen. Aktiassa sovelletaan sisäistä riskiluokitusta osavuosikatsauksesta alkaen. Tapahtumia kauden päättymisen jälkeen Ei raportoitavia tapahtumia. Henkilöstö Kokopäiväresurssien määrä oli kesäkuun 2015 lopussa 974 ( ; 932). Kokopäiväresurssien lukumäärä keskimäärin oli 941 (941), eli samalla tasolla kuin vuoden 2014 lopussa. Henkilöstörahasto Aktia Pankki Oyj:n hallitus on vahvistanut henkilöstörahastoon vuodelta 2015 maksettavaksi enimmäismääräksi 3 miljoonaa euroa, kun konsernin liikevoitto on 79 miljoonaa euroa. Jos liikevoitto on vähintään 49 miljoonaa euroa, maksetaan euroa, ja sen jälkeen määrä nousee lineaarisesti vastaten 10:tä prosenttia tuloksen 49 miljoonaa euroa ylittävästä osasta. Avainhenkilöiden kannusteohjelmat Aktia-konsernin avainhenkilöille on tarjottu Aktia Pankki Oyj:n hallituksen päätöksellä mahdollisuutta osallistua osakeperusteisiin Osakepalkkio- ja Osakeomistusohjelmiin. Ohjelmien tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin strategiaa, sovittaa yhteen omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, kasvattaa yhtiön arvoa sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyisiä, Aktia Pankki Oyj:n osakkeiden omistamiseen perustuvia kannusteita. Tarkemmin kannusteohjelmista osoitteessa > johto ja hallinto > palkitseminen. Hallitus ja konserninjohto Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano toimikaudella : Puheenjohtaja Dag Wallgren, kauppatieteiden maisteri Varapuheenjohtaja Nina Wilkman, varatuomari Sten Eklundh, kauppatieteiden maisteri Hans Frantz, valtiotieteen lisensiaatti Kjell Hedman, liiketaloustieteilijä Catharina von Stackelberg-Hammarén, kauppatieteiden maisteri Arja Talma, kauppatieteiden maisteri, emba Aktian konserninjohtoon kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Laitinen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies Taru Narvanmaa, johtaja Juha Hammarén, johtaja Carl Pettersson, johtaja Fredrik Westerholm ja johtaja Magnus Weurlander. Yhtiökokouksen 2015 päätökset Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, yhteensä noin 32 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin ja osingon maksupäiväksi Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäyhdeksän. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg ja Sture Söderholm, jotka olivat erovuorossa, ja uusiksi jäseniksi kauppatieteiden maisteri Annika Grannas, kauppatieteiden maisteri Yvonne Malin-Hult ja teollisuustalouden tohtori Kim Wikström, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin euroa puheenjohtajalle, euroa varapuheenjohtajalle ja euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä. Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perusteella. Hallitus hyväksyi ehdotuksen, että Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen pankin toimialaa koskeva 2 muutetaan vastaamaan tilannetta, jossa pankki keväällä 2015 lakkasi toimimasta keskusluottolaitoksena. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkioohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita. Yhtiökokouksen hyväksymät, hallitukselle annetut valtuutukset on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous Aktia

13 Osakepääoma ja omistajat Aktia Pankki Oyj:n osakepääoma on 163 miljoonaa euroa, ja se jakautuu yhteensä A-osakkeelle ja R-osakkeelle, yhteensä osaketta. Kesäkuun 2015 lopussa rekisteröityjen omistajien lukumäärä oli Ulkomaisessa omistuksessa oli 1,2 prosenttia osakkeista. Rekisteröimättömiä osakkeita oli kpl eli 1,2 prosenttia. Jäljellä olevien osakkeiden läpikäyntiä ja kirjaamista jatketaan. Konsernin omien osakkeiden omistus per oli emoyhtiö Aktia Pankki Oyj:n A-osaketta ja R-osaketta, yhteensä osaketta. Osakkeet Aktia Pankin kaupankäyntikoodit ovat AKTAV A-osakkeen osalta ja AKTRV R-osakkeen osalta. A-osakkeella on yksi ääni ja R-osakkeella 20 ääntä. Osakkeiden muut oikeudet ovat samat Aktian pörssiarvo oli 735 (667) miljoonaa euroa. A-osakkeen päätöskurssi oli 10,65 euroa ja R-osakkeen 12,00 euroa. Korkeimmillaan A-osake oli 10,75 euroa ja alimmillaan 10,60 euroa. R-osakkeen ainoa noteeraus oli 12,00 euroa. A-osakkeen päivittäinen vaihto kaudella oli keskimäärin ( ) euroa eli (67 873) osaketta. R-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto samana ajanjaksona oli huomattavasti alhaisempi, (9 860) euroa tai 502 (1 071) osaketta. Näkymät ja riskit Uuden strategian mukaisesti Aktia panostaa ensisijaisesti henkilöasiakkaiden ja näiden perheiden sekä perheyritysten ja yrittäjävetoisten yritysten palveluihin. Aktia hakee kasvua myös asunto-osakeyhtiöistä, joiden peruskorjausten rahoitustarpeisiin pankilla on kilpailukykyiset luotot. Aktiassa panostetaan jatkossakin tehokkaaseen ja asiakasystävälliseen palveluun niin konttoreissa kuin digitaalisissa kanavissa. Pankin vahvan vakavaraisuuden ja taseen ansiosta Aktia voi nyt panostaa kasvuun. Tavoitteena on kaksinkertaistaa uusien asiakkaiden määrä vuosittain vuoden 2018 loppuun. Riskit Tärkeimmät Aktian tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään. Uuden peruspankkijärjestelmän onnistunut implementointi on ratkaisevassa asemassa, jotta Aktia voi parantaa kustannustehokkuutta ja saavuttaa tulevaisuuden kasvutavoitteensa. Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa. Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin kotitalouksien talletukset muodostavat osan Aktian likviditeettitarpeesta. Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia aloitteita, erityisesti nk. Basel III -säännökset, mikä on tiukentanut pankin pääoma- ja likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia. Taloudelliset tavoitteet 2018 kulu/tuotto-suhteen parantaminen vähintään 10 prosentilla ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen vähintään 15 prosentissa oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen vähintään 9 prosenttiin vähintään 50 prosentin osinko vuoden voitosta Näkymät 2015 (ennallaan) Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan samalla tasolla kuin vuonna Vuonna 2015 Aktian tärkein fokus on siirtymisessä uuteen peruspankkijärjestelmään, jonka odotetaan pitkällä aikavälillä alentavan kustannuksia, tuovan kasvua ja tehostavan prosesseja. Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin Aktia 13

14 Tunnusluvut (milj. euroa) 1-6/ /2014 % 4-6/ / /2014 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,45 0,46-3 % 0,25 0,20 0,14 Oma pääoma / osake (NAV) 1, euroa 9,05 8,96 1 % 9,05 9,59 9,39 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,7 9,5-9 % 9,6 7,5 6,0 Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,71-81 % -0,07 0,21 0,12 Vakavaraisuusaste (rahoitus- ja vakuutusryhmittymä) 1, % 225,7 205,7 10 % 225,7 230,1 216,5 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 2, milj. kpl 66,5 66,6 0 % 66,5 66,5 66,5 Osakkeiden määrä kauden lopussa 1, milj. kpl 66,6 66,6 0 % 66,6 66,5 66,4 Henkilöstön määrä (kokopäiväresurssit), keskimäärin % Konsernin henkilöstöresurssit kauden lopussa % Konsernivarat , ,4-7 % 3 087, , ,2 Pankkitoiminta Kulu/tuotto-suhde 3 0,67 0,68-1 % 0,68 0,65 0,78 Ottolainaus yleisölle , ,5-1 % 3 978, , ,2 Antolainaus yleisölle , ,3-9 % 6 598, , ,0 Ydinpääoman suhde 1, % 22,4 13,8 63 % 22,4 22,6 14,6 Ensisijaisten omien varojen suhde 1, % 22,5 13,8 63 % 22,5 22,7 14,6 Vakavaraisuusaste 1, % 27,7 17,8 56 % 27,7 27,1 19,1 Riskipainotetut sitoumukset , ,5-39 % 2 164, , ,3 Segmentin henkilöstöresurssit kauden lopussa % Varainhoito ja Henkivakuutus Asiakasvarat , ,1 4 % 7 156, , ,8 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 105,4 57,0 85 % 45,1 60,3 43,8 Liikekustannussuhde 2, % 85,3 85,3 0 % 85,3 88,1 81,5 Toimintapääoma 1 126,9 120,2 6 % 126,9 144,3 133,4 Vakavaraisuusaste 2, % 21,5 20,9 3 % 21,5 24,2 23,3 Sijoitukset käyvin arvoin , ,3 12 % 1 237, , ,2 Vakuutusvelka, korkotuottoiset vakuutukset 1 478,2 496,3-4 % 496,3 481,9 482,3 Vakuutusvelka, sijoitussidonnaiset vakuutukset 1 644,4 498,5 29 % 644,4 637,3 543,1 Segmentin henkilöstöresurssit kauden lopussa % Kauden lopussa 2 Kumulatiivinen kauden alusta 3 Katso liite 2 Konsernin segmenttiraportointi Pankkitoiminnan ydinpääoman suhde, % = Ydinpääoma x 100 / Riskipainotetut sitoumukset Muut tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomuksesta 2014, s Aktia

15 Konsernin tuloslaskelma (milj. euroa) 1-6/ /2014 % 2014 Korkokate 49,8 51,4-3 % 102,8 Osinkotuotot 0,1 0,1-55 % 0,1 Palkkiotuotot 46,3 42,8 8 % 84,4 Palkkiokulut -5,0-4,4-15 % -9,5 Palkkiotuotot netto 41,3 38,4 8 % 74,9 Henkivakuutusnetto 12,8 12,6 1 % 24,0 Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 2,8 6,3-56 % 7,3 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot -0,4 0,0-0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 1,6-53 % 3,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 107,1 110,5-3 % 212,3 Henkilöstökulut -36,7-35,1 4 % -69,5 IT-kulut -12,5-12,9-4 % -26,3 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -4,2-3,6 17 % -7,3 Liiketoiminnan muut kulut -18,2-20,7-12 % -41,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -71,5-72,3-1 % -144,5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,4-1,2 - -1,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 1,5 59 % 2,2 Liikevoitto 36,7 38,4-5 % 68,3 Verot -7,2-7,4-3 % -13,3 Kauden voitto 29,5 31,0-5 % 55,0 Josta: Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 29,8 30,7 3 % 52,5 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,4 0,3-2,5 Yhteensä 29,5 31,0-5 % 55,0 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,45 0,46-3 % 0,79 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,45 0,46-3 % 0,79 Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. euroa) 1-6/ /2014 % 2014 Kauden voitto 29,5 31,0-5 % 55,0 Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen: Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -16,2 26,3-37,6 Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -1,8-1,8-2 % -3,6 Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -2,6-4,8 46 % -6,8 Kassavirtasuojausten kirjaus tuloslaskelmaan -0,1-3,1 98 % -4,3 Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -20,7 16,6-22,9 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ,3 Laaja tulos eristä, joita ei voida siirtää tuloslaskelmaan ,3 Kauden laajan tuloslaskelman tulos 8,8 47,6-81 % 78,3 Laajan tuloslaskelman tulos josta: Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 9,1 47,3-81 % 75,6 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,2 0,3-2,6 Yhteensä 8,8 47,6-81 % 78,3 Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,71-81 % 1,14 Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,71-81 % 1,14 Aktia 15

16 Konsernin tase (milj. euroa) % Varat Käteiset varat 195,3 395,9-51 % 358,0 Korkosijoitukset 2 245, ,0-2 % 2 357,1 Osakkeet ja osuudet 115,1 85,4 35 % 83,9 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 360, ,4-1 % 2 441,0 Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 485,1 488,5-1 % 495,7 Johdannaissopimukset 170,2 231,3-26 % 207,2 Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta 38,4 45,8-16 % 89,2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 5 975, ,0-7 % 6 598,3 Lainat ja muut saamiset 6 013, ,8-7 % 6 687,4 Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 647,3 545,3 19 % 500,5 Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0,0 23,6-100 % 21,9 Aineettomat hyödykkeet 44,0 36,3 21 % 27,2 Sijoituskiinteistöt 60,4 57,1 6 % 60,4 Muut aineelliset hyödykkeet 7,7 8,2-6 % 7,3 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 55,5 57,2-3 % 65,0 Muut varat 68,5 8,6 692 % 18,0 Muut varat yhteensä 123,9 65,9 88 % 83,0 Tuloverosaamiset 3,7 3,4 10 % 5,1 Laskennalliset verosaamiset 11,2 13,0-14 % 14,7 Verosaamiset 15,0 16,4-9 % 19,8 Myytävissä olevat varat 0,0 1,1-100 % 1,2 Varat yhteensä , ,7-5 % ,4 Velat Velat Suomen Pankille ja luottolaitoksille 659,8 776,6-15 % 1 012,7 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 957, ,2-1 % 3 978,5 Talletukset 4 617, ,7-3 % 4 991,1 Johdannaissopimukset 107,0 113,2-6 % 123,6 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 3 043, ,5-14 % 3 547,7 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 217,3 222,5-2 % 218,0 Muut velat luottolaitoksille 91,8 99,8-8 % 116,3 Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 84,4 73,9 14 % 84,0 Muut rahoitusvelat 3 436, ,7-13 % 3 966,0 Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja korkotuottoiset vakuutukset 478,2 482,3-1 % 496,3 Vakuutusvelka, sijoitusidonnaiset vakuutukset 644,4 543,1 19 % 498,5 Vakuutusvelka 1 122, ,4 9 % 994,8 Siirtovelat ja saadut ennakot 57,2 78,1-27 % 73,4 Muut velat 53,1 47,2 12 % 36,7 Muut velat yhteensä 110,3 125,3-12 % 110,0 Varaukset 2,4 3,5-33 % 5,0 Tuloverovelat 1,1 2,6-58 % 2,2 Laskennalliset verovelat 57,5 59,2-3 % 56,3 Verovelat 58,6 61,8-5 % 58,5 Myytävissä oleviin varojen liittyvät velat 0,0 0,1-97 % 0,2 Velat yhteensä 9 454, ,8-6 % ,3 Oma pääoma Sidottu oma pääoma 246,3 267,4-8 % 261,1 Vapaa oma pääoma 355,7 356,5 0 % 335,4 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 602,0 623,9-4 % 596,5 Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta 66,4 66,9-1 % 64,6 Oma pääoma 668,4 690,9-3 % 661,0 Velat ja oma pääoma yhteensä , ,7-5 % ,4 16 Aktia

17 Konsernin oman pääoman muutos (milj. euroa) Osakepääoma Muu sidottu oma pääoma Käyvän arvon rahasto Osakeperusteisten korvausten rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Osakkeen-omistajien osuus omasta pääomasta Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,0 0,3 81,1 1,6 128,4 202,6 577,1 64,6 641,7 Omien osakkeiden hankinta -1,3-1,3-1,3 Omien osakkeiden myynti 0,2 0,2 0,2 Osingonjako -13,4-14,6-28,0-0,3-28,2 Tilikauden voitto 52,5 52,5 2,5 55,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat 30,8 30,8 0,0 30,8 Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat -3,6-3,6-3,6 Kassavirran suojaus -4,4-4,4 0,1-4,3 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,3 0,3 0,3 Tilikauden laajan tuloslaskelman tulos 22,8 52,8 75,6 2,6 78,3 Muu muutos omassa pääomassa 0,2 0,2-0,2 0,2 0,0 0,2 Oma pääoma ,0 0,3 104,1 1,9 115,0 239,7 623,9 66,9 690,9 Oma pääoma ,0 0,3 104,1 1,9 115,0 239,7 623,9 66,9 690,9 Omien osakkeiden myynti 1,1 1,1 1,1 Osingonjako 0,1-31,9-31,9-0,3-32,1 Kauden voitto 29,8 29,8-0,4 29,5 Myytävissä olevat rahoitusvarat -18,7-18,7 0,0-18,7 Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat -1,8-1,8-1,8 Kassavirran suojaus -0,2-0,2 0,1-0,1 Kauden laajan tuloslaskelman tulos -20,8 29,8 9,1-0,2 8,8 Muu muutos omassa pääomassa -0,3-0,3 0,3-0,3 0,0-0,3 Oma pääoma ,0-83,3 1,6 115,1 239,0 602,0 66,4 668,4 Oma pääoma ,0 0,3 81,1 1,6 128,4 202,6 577,1 64,6 641,7 Omien osakkeiden myynti 0,2 0,2 0,2 Osingonjako -13,4-14,6-28,0-0,3-28,2 Kauden voitto 30,7 30,7 0,3 31,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat 21,5 21,5 0,0 21,5 Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat -1,8-1,8-1,8 Kassavirran suojaus -3,1-3,1-0,1-3,1 Kauden laajan tuloslaskelman tulos 16,6 30,7 47,3 0,3 47,6 Muu muutos omassa pääomassa -0,2-0,2 0,0-0,2 Oma pääoma ,0 0,3 97,8 1,4 115,0 218,9 596,5 64,6 661,0 Aktia 17

18 Konsernin rahavirtalaskelma (milj. euroa) 1-6/ /2014 % 2014 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 36,7 38,4-5 % 68,3 Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta -3,1-8,4 64 % -10,4 Maksetut tuloverot -4,3-8,2 47 % -8,7 Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoiminnan saamisten ja velkojen muutosta 29,3 21,8 34 % 49,2 Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 309,9 104,5 196 % 357,5 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -501,0-110,0-356 % -347,6 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -161,8 16,4-59,1 Investointien rahavirta Liiketoimintojen hankinta - -11, ,8 Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten myynti 14, ,8 Investoinnit sijoituskiinteistöihin -3, Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11,3-11,8 4 % -25,1 Sijoituskiinteistöjen luovutukset 0, ,1 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset - 0,5-0,0 Investointien rahavirta yhteensä -0,2-23,1 99 % -35,0 Rahoituksen rahavirta Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla -5,2-14,2 63 % -9,7 Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n osinko määräysvallattomille omistajille -0,3-0,3 7 % -0,3 Omien osakkeiden hankinta ,3 Omien osakkeiden myynti 1,2 0,2 558 % 0,2 Maksetut osingot -31,9-28,0-14 % -28,0 Rahoituksen rahavirta yhteensä -36,2-42,2 14 % -39,0 Rahavarojen nettomuutos -198,3-48,9-305 % -14,9 Rahavarat vuoden alussa 414,8 429,7-3 % 429,7 Rahavarat kauden lopussa 216,5 380,7-43 % 414,8 Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä: Kassa 6,6 7,4-11 % 8,0 Suomen Pankin sekkitili 188,7 350,6-46 % 387,9 Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 21,2 22,8-7 % 18,9 Yhteensä 216,5 380,7-43 % 414,8 Oikaisut eriin joilla ei ole rahavirtavaikutusta: Arvonalentumiset myytävissä olevista rahoitusvaroista 1,0 0,6 63 % 3,7 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,4 1,2-1,7 Käyvän arvon muutokset 1,2 0,6 110 % 0,3 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 4,2 3,6 17 % 7,3 Osakkuusyritysten tulosvaikutus -0,3-1,1 77 % -1,9 Myyntivoitot ja -tappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 0,8 0,0-0,0 Purettu kassavirtasuojaus -0,1-3,9 98 % -5,4 Purettu käyvän arvon suojaus -7,9-7,9 0 % -15,9 Varausten muutos -1,2-1,3 12 % -2,8 Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 0,3 0,3 11 % 1,7 Osakeperusteisten maksujen muutos -0,7-0,4-91 % 0,9 Yhteensä -3,1-8,4 64 % -10,4 18 Aktia

19 Konsernin kehitys neljännesvuosittain (milj. euroa) 4-6/ / / / /2014 Korkokate 24,3 25,5 25,3 26,1 25,9 Osinkotuotot 0, ,0 Palkkiotuotot netto 21,7 19,7 18,9 17,6 19,6 Henkivakuutusnetto 6,0 6,8 5,6 5,7 6,6 Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 1,4 1,4 1,0 0,1 5,4 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,2 0,9 0,6 0,8 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 54,0 53,1 51,7 50,1 58,4 Henkilöstökulut -18,7-18,0-18,6-15,8-17,6 IT-kulut -5,9-6,5-7,0-6,4-6,3 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -2,1-2,1-1,9-1,9-1,8 Liiketoiminnan muut kulut -9,1-9,1-11,8-8,8-10,5 Liiketoiminnan kulut yhteensä -35,8-35,7-39,3-32,8-36,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1,5-1,0 0,0-0,5-0,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - 0,6 0,2 0,6 0,5 Liikevoitto 19,7 17,0 12,6 17,3 22,0 Verot -3,3-3,9-2,2-3,7-4,1 Kauden voitto 16,5 13,0 10,4 13,6 17,9 Josta: Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 16,8 13,0 9,0 12,8 17,6 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,3 0,0 1,4 0,8 0,3 Yhteensä 16,5 13,0 10,4 13,6 17,9 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,25 0,20 0,14 0,19 0,27 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,25 0,20 0,14 0,19 0,27 Konsernin laaja tuloslaskelma neljännesvuosittain (milj. euroa) 4-6/ / / / /2014 Kauden voitto 16,5 13,0 10,4 13,6 17,9 Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen: Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -18,2 2,0-0,2 11,5 15,6 Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -2,5-0,1-0,1-1,9-3,7 Kassavirtasuojausten kirjaus tuloslaskelmaan - -0,1-0,3-0,9-1,4 Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -21,6 0,9-1,5 7,8 9,6 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt - - 0,3 - - Laaja tulos eristä, joita ei voi siirtää tuloslaskelmaan - - 0,3 - - Kauden laajan tuloslaskelman tulos -5,1 13,9 9,2 21,4 27,5 Laajan tuloslaskelman tulos josta: Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus -4,8 13,9 7,8 20,5 27,2 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,3 0,1 1,4 0,9 0,3 Yhteensä -5,1 13,9 9,2 21,4 27,5 Laaja osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,21 0,12 0,31 0,41 Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,21 0,12 0,31 0,41 Aktia 19

20 Osavuosikatsauksen liitteet Liite 1. Osavuosikatsauksen laatimisperusta ja olennaiset tilinpäätösperiaatteet Osavuosikatsauksen laatimisperusteet Aktia Pankki Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien, kansainvälisten IFRS-kirjanpitostandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti siten kuin EU on standardit hyväksynyt. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä, joita vaaditaan tilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua yhdessä Aktia-konsernin vuositilinpäätöksen kanssa. Hallitus hyväksyi tilinpäätöstiedotteen ajalta kokouksessaan Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian kotisivuilta osoitteesta Olennaiset tilinpäätösperiaatteet Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu vuositilinpäätökseen sovellettuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Seuraavat uudet ja muuttuneet IFRS-standardit voivat vaikuttaa tulevien liiketapahtumien raportointiin: IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi korvaa tuottojen kirjaamisesta aiemmin annetut standardit ja tulkinnat. IFRS 15 on tuottojen kirjaamista koskeva malli, eikä sillä arvioida olevan suurta vaikutusta Aktiakonsernin tuottojen kirjaamiseen. Standardi tulee pakolliseksi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardi on ensimmäinen vaihe prosessissa, jossa IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardi korvataan uudella standardilla. IFRS 9 sisältää uudenlaisia vaatimuksia rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelusta ja arvostuksesta. Aktian riskienhallintamalli ja rahoitusinstrumenttien tulevia rahavirtoja koskevat ominaisuudet tulevat vaikuttamaan niiden luokitteluun Aktiassa. Standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Aktia seuraa standardin kehitystä ja arvioi juoksevasti sen vaikutusta tulosraportointiin. Standardin odotetaan tulevan pakolliseksi Konserni arvioi, että muilla uusilla tai muutetuilla IFRS-standardeilla tai IFRIC-tulkinnoilla (International Financial Reporting Interpretations Committee) ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernin tulokseen, taloudelliseen asemaan tai tietoihin. 20 Aktia

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa. TÄYDENNYS 6/16.2.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00 %

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 6/10.11.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 2/17.8.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PALKKIOTUOTTOJEN JATKUVA KASVU KOMPENSOI ALHAISEMPAA KORKOKATETTA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 Tulos oli vakaa ja kulut pidetty kurissa. Palkkiotuottojen

Lisätiedot

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Vahva vuosineljännes 1 3/2013 Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 19,5 (14,3) miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen voitto oli 14,8 (10,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma TÄYDENNYS 1/29.5.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011. Jussi Laitinen

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011. Jussi Laitinen Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 9/2012. Vahva tulos

Osavuosikatsaus 1 9/2012. Vahva tulos Osavuosikatsaus 1 9/2012 Vahva tulos Selvä parannus 1 9/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 45,6 (38,2) miljoonaa euroa. Voitto oli 43,7 (28,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,65

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014).

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014). TÄYDENNYS 5/18.11.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 22.4.2015 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2015, 2,50%

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2014

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2014 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2014 10-12/2014: Alhaisemmat kulut vakiintunut korkokate Liikevoitto oli 12,6 (11,1) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoi 6 % 18,9 (17,8) miljoonaan euroon,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 7-9/2014: Alhaisemmat kustannukset vakiintunut korkokate Liikevoitto oli 17,3 (19,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 1 % 17,6 (17,4) miljoonaan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Pankkitoiminta (ml. Yksityispankki) Kulu/tuotto-suhde 0,69 0,79-13 % 0,69 0,72-4 % 0,69 0,68 0,73

Pankkitoiminta (ml. Yksityispankki) Kulu/tuotto-suhde 0,69 0,79-13 % 0,69 0,72-4 % 0,69 0,68 0,73 Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote 8.11.2012 Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos 1.1.-30.9.2012 Aktia Pankki Oyj julkaisee tiedot pankin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1-3/2015: Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen

1-3/2015: Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 1-3/2015: Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen Liikevoitto oli 17,0 (16,4) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 5 % kun taas korkokate pysyi vakaana 25,5 (25,4) miljoonassa

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 4/12.11.2013 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2013 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2012

Osavuosikatsaus 1 3/2012 Osavuosikatsaus 1 3/2012 Vahva ensimmäinen neljännes 1 3/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 14,5 (19,2) miljoonaa euroa. Voitto oli 19,7 (14,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) 0,29

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ Tilinpäätöstiedote 1-12/2013

AKTIA PANKKI OYJ Tilinpäätöstiedote 1-12/2013 AKTIA PANKKI OYJ Tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Palkkiotuotot kasvoivat hankalassa markkinatilanteessa 1-12/2013 Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 65,4 (56,0) miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 VAHVA TULOS 2014, IRBA-LUPA MAHDOLLISTAA KASVUN TULEVAISUUDESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian koko vuoden tulos oli hyvä. Palkkiotuotot netto

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT JA ALENEVAT KUSTANNUKSET JOHTAVAT VAKAASEEN TULOKSEEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN- Palkkiotuotot netto kasvoivat ja kulut laskivat

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 5/13.2.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2014 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tiivistelmän kohtaan B.9 ( Tulosennuste tai arvio ) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

Tiivistelmän kohtaan B.9 ( Tulosennuste tai arvio ) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/10.5.2013 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/ LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2013 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AKTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017. Martin Backman

AKTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017. Martin Backman AKTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017 Martin Backman 11.5.2017 VAHVA ALKUVUOSI (milj. euroa) 1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % Liiketoiminnan tuotot 53,1 50,4 +5 % Korkokate 23,4 24,6-5 % Palkkiotuotot netto 21,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2011

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2011 OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2011 Toimitusjohtaja Jussi Laitinen 8.11.2011 1 9/2011 lyhyesti 2 Liikevoitto oli 40,4 (64,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) 0,42 (0,69) euroa. Oman pääoman tuotto (ROE)

Lisätiedot

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Vahva vuosineljännes 1 3/2013 Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 19,5 (14,3) miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen voitto oli 14,8 (10,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Aktia Oyj tilinpäätöstiedote 1-12/2012. Vahva tulos

Aktia Oyj tilinpäätöstiedote 1-12/2012. Vahva tulos Aktia Oyj tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Vahva tulos Selvä parannus 1 12/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 56,0 (44,6) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen voitto oli 40,3 (34,1) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

1.1.-31.12.2011. tammi-joulukuu: liikevoitto 47,0 (77,9) milj. euroa. loka-joulukuu: liikevoitto 6,6 (13,5) milj. euroa

1.1.-31.12.2011. tammi-joulukuu: liikevoitto 47,0 (77,9) milj. euroa. loka-joulukuu: liikevoitto 6,6 (13,5) milj. euroa Aktia Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011 ASIAKAS ON TÄRKEIN, FOLKSAM-YHTEISTYÖ PARANTAA KILPAILUKYKYÄ Toimitusjohtaja jussi laitinen: Aktia saavutti Euroopan finanssikriisin talouskasvua heikentävästä

Lisätiedot

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 palkkiotuotot kasvoivat hankalassa markkinatilanteessa toimitusjohtaja jussi laitinen Aktian tulos oli hyvä. Kasvaneet palkkiotuotot vähensivät matalien

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 TUOTOT KASVOIVAT 22 % VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian yhdeksän kuukauden tulos on hyvä. Myynti- ja hallinnointipalkkiot

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012

Osavuosikatsaus 1-6/2012 Osavuosikatsaus 1-6/2012 Vahva vuoden ensimmäinen puolisko 1-6/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 32,5 (31,4) miljoonaa euroa. Voitto oli 34,2 (23,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS)

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012

AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 LIIKEVOITTO PARANI 26 PROSENTILLA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian vuosi 2012 oli hyvä, mikä näkyy myös liikevoitossa. Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia Aktian tuotteista, ja ottivat uuden verkkopankkimme

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote 8.4.2009 klo 16.00 Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että segmentit

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 TUOTOT KASVOIVAT 22 % VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian yhdeksän kuukauden tulos on hyvä. Myynti- ja hallinnointipalkkiot

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot